PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys"

Transkriptio

1 PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys

2 2 PORIN SEUDUN KUNTIEN ASUNTOALUEIDEN PROFILOINTIHANKE: Hankkeen vaiheet ja päivitys 1. HANKKEEN VAIHEET Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihanke on otettu keväällä 2008 Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelman kärkihankkeeksi. ARA on hyväksynyt Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihankkeen mukaan Asumisen uudistaminen projektiin. Porin seudun kuntien alustavat ideat kuntiensa profilointialueiksi on esitelty ARA:n edustajalle KARMAn kokouksessa KARMA-työryhmä (Karhukuntien asuminen, maankäyttö ja liikenne- työryhmä) toimii profilointihankkeen ohjausryhmänä. KARMA- työryhmä nimesi kokouksessaan profilointihankkeen valmistelutyöryhmän. KARMA-työryhmän puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus on esitellyt Porin seudun kuntien asuntoalueiden profilointihankkeen Asumisen uudistaminen hankkeen Kittilän Levin seminaarissa Profilointihankkeen valmistelutyöryhmä on yhdistynyt Karhukuntien maankäyttövirkamiesten kanssa profilointi- ja rakennemallivalmistelutyöryhmäksi ja keskittynyt työssään PARAS- kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen, PARASrakennemallin laatimiseen ja kuntien yleiskaavojen yhteishankintaan. Asumisen uudistaminen hankkeen laivaseminaareihin on osallistunut Prizztech Oy:n, Porin YH-Asunnot Oy:n ja Porin kaupungin edustajia vuosina Kuntien profilointihankkeeseen esittämien alustavien ideoiden etenemistä on seurattu Karhukuntien asuntovirkamiestyöryhmän ja KARMA-työryhmän kokouksissa. 2. HANKKEEN PÄIVITYS 2.1 PARAS-rakennemalli Porin seudun kuntien profilointihankkeen valmisteluryhmästä muodostui Porin seudun PARAS-kaupunkiseudun rakennemallia valmisteleva työryhmä. PARASrakennemalli on esitelty Porin seudun kuntien valtuutetuille seminaarissa toukokuussa 2010 ja on lähetetty seudun kuntien valtuustokäsittelyyn Rakennemalli on hyväksytty seudun kunnallisvaltuustoissa kevään 2011 aikana. Porin seudun rakennemallissa on asetettu seuraavat tavoitteet alueiden profiloitumiselle: Porin seudun alueilla on selkeä roolijako ja profiili Porin seutu on hintatasoltaan ja asumiskustannuksiltaan Suomen kilpailukykyisimpiä seutuja. Profiloitumis- ja vetovoimatekijöinä toimivat mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, tasokas kaupunki- ja kuntakeskusasuminen, jokien varsi- ja meren läheisyys, loma-asuminen/ympärivuotinen asuminen, koeraken-

3 tamisalueet, teknologian käyttö vanhusten palveluasumisessa, elinvoimaiset kylät ja maaseutuasuminen ym. Kuntien rajavyöhykkeillä tehdään yhteistyötä asuinalueiden asukkaiden kanssa alueita täydennysrakennettaessa ja eheytettäessä ja uusien asuinalueiden osalta aina suunnittelusta markkinointiin. Porin seutu on jaettu asumisvyöhykkeisiin, joilla kaikilla on oma, positiivinen profiilinsa. Profiilia hyödynnetään erityisesti alueen sisäisessä markkinoinnissa, jossa alueen asukkaille nostetaan esiin oman alueen vahvuuksia ja positiivisia piirteitä. Seudun kuntien profiilien ja vahvuuksien hyödyntäminen sekä työnjaosta sopiminen: Selkeä työnjako kuntien kesken, erikoistuminen, positiivisen imagon hyödyntäminen. Alueprofiilien tunnistaminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa sekä seudullisesti että yksittäisillä alueilla tai alueryhmittäin: Alueprofiilien hyödyntäminen seutumarkkinoinnissa (POSEK), kuntien markkinointimateriaalit ja nettisivustot, yhteinen aluekuvaus. Porin seudun kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamistoimenpiteet asumisen osalta 3 a) Porin seudun asuntopoliittisen strategian laadinta Porin kaupunkiseudulle laaditaan yhteinen asuntopoliittinen strategia, jolla on tiivis yhteys kuntakohtaisiin asuntostrategioihin. Asuntopoliittinen strategia sisältää sekä seudun yhteisen asuntopoliittisen investointiohjelman että erityisryhmien palveluasumisen strategian. Vastuutaho: Asuntovirkamiestyöryhmä, Karhukuntien sosiaalija terveyspalvelut b) Porin seudun energiatehokkaan aluerakentamisen mallin luominen uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamiseen Hankkeen tavoitteena on tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista asuinalueiden ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen energianeuvonnan ja pilotointien keinoin. Vastuutaho: Prizztech Oy 2.2 Yleiskaavojen yhteishankinta Yleiskaavojen yhteishankinta: Porin ja Kokemäen kaupunkien ja Luvian ja Nakkilan kuntien yleiskaavojen yhteishankinta on toteutettu. Konsultti on valittu ja yleiskaavatyö on kaavaluonnosvaiheessa kaikissa yhteishankintaan kuuluvissa kunnissa. 2.3 Energiaviisas Porin seutu -hanke Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen Energiaviisas Porin seutu hankkeelle vuosille

4 Hankkeen tavoitteena on tuottaa energiatehokkuutta tukevaa tietoa ja osaamista asuinalueiden ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaamiseen seu raavilla osa-alueilla: - Yhdyskuntarakenteen ja asuinalueiden energiatehokkuuden parantami nen kaavoituksen keinoin. Uusien, seudullisten mallien kehittäminen yleiskaavoitukseen. - Asuntoalueiden ja -talojen energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen edistäminen sekä tietoisuutta lisäämällä että pilottikohteiden avulla - Rakennusteollisuuden parissa toimivien yritysten kilpailukyvyn kehittämi nen energiatehokkuuden ja energiatehokkuutta edistävien tuotteiden avulla. - Energiaviisas Porin seutu- hanke on järjestänyt yhteistyössä Porin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa toukokuussa 2012 koulutusta ammattilaisille energiatehokkaasta ja laadukkaasta rakentamisesta ja rakentamisen laatukoulutusta kaikille rakentamista suunnitteleville Kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa (PUU-RIDS) Satakunnan ELY:n maaseutuosasto on myöntänyt rahoituksen Kestävän kehityksen innovaatiot rakentamisessa (PUU-RIDS) -hankkeelle vuosille PUU-RIDS-hankkeessa tuetaan rakentamisen arvoketjun eri vaiheissa toimivia puutuoteteollisuuden yrityksiä - löytämään ratkaisuja kestävään rakentamiseen - kehittämään liiketoimintaansa monipuolistamaan toimintamallejaan - tuottamaan palvelu- ja tuoteinnovaatioita - kehittämään rakentajien osaamista. - rakentamaan yritysverkostoja - Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat satakuntalaiset, alle 10 työnteki jää työllistävät yritykset. 2.5 Seudullinen energianeuvonta Energianeuvonta Porin seudulla -hankkeen tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja energian säästämistä yksityistalouksien jokapäiväisessä elämässä. Hanke on saanut tukea osana valtakunnallista työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta Energianeuvoja tarjoaa neuvontaa seuraavilla osa-alueilla: * uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus * rakennusten lämmitystapavalinnat * kestokulutustavaroiden valinta Energianeuvojan toimi on määräaikainen (2 vuotta) alkaen sopimuksen mukaan ja päättyen hankkeen päättyessä. Energianeuvojan toimipaikka sijaitsee Porin ympäristöviraston tiloissa.

5 5 Energianeuvonta on jatkunut vuoden 2011 jälkeen Energiaviisas Porin seutuhankkeessa. 2.6 Yhteistyö Satakunnan energiateknologian osaamiskeskusohjelman kanssa Satakunnan maakuntaan on sijoittunut kansallisesti merkittävin ja monipuolisin energian tuotantoteollisuuskokonaisuus (vesi-, tuuli-, bio-, hiili- ja ydinvoima). Satakuntaan rakennetaan OL3-ydinvoimalaa ja OL4 on suunnitteilla. Lisäksi Satakuntaan on rakennettu vuonna 2010 Suomen ensimmäinen Offshoretuulivoimala. Satakunnan osaamiskeskuksen energiateknologian klusteriohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 1. FinNuclear ohjelma (suomalaisen ydinenergiaosaamisen yhteismarkkinointi) 2. Uusiutuva energia (painopisteenä aurinkoenergia ja offshore tuulivoima ) 3. Magneettiteknologia (sähkön tuottamiseen ja kuluttamiseen liittyvä magneettiteknologia) 4. Vetyteknologia Profilointihanke tekee yhteistyötä erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyvän kokonaisuuden kanssa. 2.7 Porin seudun kuntien profilointi-ideoiden päivitys: maaliskuu 2011 Karhukuntien asunto-, maankäyttö- ja liikennevirkamiestyöryhmän KARMAN kokouksessa käsiteltiin Porin seudun kuntien omat ideat kuntiensa profilointikohteiksi Kuntien ideat ja niiden seuranta: HARJAVALTA Siltalanrannan profilointihanke Harjavalta esitti projektiin Siltalanrannan palveluasuntojen aluetta. Kohde sopi projektin tavoitteisiin 2, 3, ja 6: - asuntokannan uudistaminen: väestön ikääntymisen vuoksi palveluasuntojen tarve kasvaa; yhä suurempi osa asuntokannasta on oltava vanhuksille ja palveluasumiseen sopivia - erityisasuntoratkaisujen edistäminen (palveluasuntoja rakentamalla samalla tarjotaan inhimillisempi asumismuoto vanhuksille, joille vaihtoehtona olisi laitosasuminen.) - asuntoalueiden energiatuotannon kokonaistaloudellisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen: alueella käytetään kaukolämpöä, josta tuotetaan 90 % teollisuusprosessin hukkalämpöä hyödyntäen. Tehostetun palveluasumisen yksikkö, Hoivakoti Kuparikaari, 61 asuntoa, on valmistunut vuonna Rakennus tulee kokonaan käyttöön alkaen. Alueelle on valmistunut lisäksi yhteensä 35 vapaarahoitteista palveluasuntoa. Alueen viimeinen tontti on päätetty vuokrata Koy Satakruunulle kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen, johon tullaan hakemaan ARA:lta rahoitusta vuonna 2013.

6 6 Siltalanrannan energiatehokkuus toteutuu hukkalämmöllä tuotettavalla kaukolämmöllä. Asuntopoliittinen strategia Harjavallan kaupungin asuntopoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2011 on hyväksytty Harjavallan kaupunginvaltuustossa Toimenpide-ehdotukset/tilanne 10/2010: - Harjavallan asuntopoliittista toimintaohjelmaa toteutetaan niin, että joidenkin pientalotonttien hintaa on määräaikaisesti alennettu. Tontteja myytiin 2 kpl kampanja-aikana 1-4/2012 alueelta, jossa kysyntä oli ollut vähäistä, toteutui melko hyvin.

7 - Lisätuen myöntämisestä hissien rakentamiseksi kerrostaloihin on tehty päätös ja avustus 10 % ovat haettavana. Ei ole haettu alkuvuonna. - Selvitetään mahdollisuutta rakennuttaa Harjavallan keskusta-alueelle uusi vuokratalo. Selvitystyö tehdään vuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä. Selvitystyö on edelleen käynnissä. - Nykyisten kiinteistöjen osan purkamisvaihtoehtoa mietitään ja tilannetta seurataan. Purkamiseen ei ole tällä hetkellä tarvetta, koska käyttöaste on hyvä. - Selvitykset Kiinteistö Oy Kreetalaan tehtävistä huoneistomuutoksista ovat käynnissä. Vuokra-asuntotilanne Harjavallassa oli tilanteessa 19 tyhjää aravavuokra-asuntoa, joista osa oli remontoitavina. Kiinteistö Oy Kreetala, vapautui aravarajoituksista HUITTINEN Kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden muuttaminen asunto-osakeyhtiöiksi Huhkolan kerrostaloalueella sekä huoneistojen myyntiohjelman toteuttaminen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti. Samassa yhteydessä pyritään selvittämään alueen kehittämissuunnitelman päivittämistarpeen ja mahdollisten kunnostus- ja muutosmahdollisuudet asukkaiden lähtökohdista, mm hissien rakentamisen osalta. Uusien pientaloalueiden osalta selvitetään kohteittain (Kuninkainen 2010) mahdollisuudet asuntoalueiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti kannattavia ratkaisuja, jotka sopivat Huittisten mittakaavaan. Tutustutaan alueisiin, joissa tutkitaan eri ratkaisuja, mm. Porvoo ja Kankaanpää ja pyritään soveltamaan hyviksi havaittuja ratkaisuja Huittisten asuinalueilla. Kuninkaisten asuinalueen havainnekuva

8 Huittisten keskustaa ja sen lievealueita koskeva oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tullut voimaan loppuvuodesta Yleiskaavan laatimisen pohjana on ollut ns. tiivistävä malli, jossa on pyritty etsimään asuntorakentamisen laajennusalueet nykyisten asuinalueiden tuntumasta. 8 Ote Huittisten keskustaa sen lievealueita koskevasta osayleiskaavasta 2030 Vanhan meijerin julkisivu Lauttakylänkadulle.

9 9 Meijerin alueen kehittämishanke päättyi syksyllä Hankkeessa Huittisten kaupungin kumppaneina olivat Wiktio Oy ja Tekes. Huittisten kaupunki on saanut kehityshankkeeseen TEKES: ltä avustusta puolet hankkeen euron kustannusarviosta. Hankkeen tarkoituksena oli ratkaista kulttuurihistoriallisesti arvokkaan meijerirakennuksen uusiokäyttö sekä suunnitella kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti tärkeään alueeseen soveltuva monipuolinen ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen kehittämishanke. Hankkeessa tutkittiin mahdollisuudet ikäihmisten palvelujen innovatiivisempaan hankintaan huomioiden Meijerialueen kehittäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi meijerialueen asemakaavan syyskuussa Meijerin alueen asemakaava

10 10 Havainnekuva Meijerin alueesta Meijerin alueen kehittämishanke, kaavio: Wiktio Oy

11 Ohjelman mukaisten kolmen kiinteistöyhtiön muuttaminen asunto-osakeyhtiötaloiksi ja myynti ovat toteutuneet. Huittisten kaupungin asuntopoliittisen ohjel man toteuttamisen ansiosta Huittisissa ei ole ollut enää tyhjiä aravavuokraasuntoja vuosina 2010 ja Huittisissa on perustettu työryhmä suunnittelemaan kevään 2011 aikana jatkoa toteutuneelle Huittisten kaupungin asuntopoliittiselle ohjelmalle. Luonnos asuntopoliittiseksi ohjelmaksi on esitelty Huittisten kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus on päättänyt Asuntopolitiikan linjat asiakirjan perusteella seuraavaa: todeta Asuntopolitiikan linjat asiakirjan perusteella, että vuokraasuntokanta kaupungissa on riittävä. 2. myydä seuraavat yksittäiset asunnot: As Oy Välitie, os. Välitie 4 as. 5: 2h+ k 61 m2 As Oy Mikonkulma, os. Mikontie 1 A 1: 1h+k 45 m2 As Oy Keskuskartano, os. Keskustie 14 as 1: 1h+ kk 40 m2 As Oy Puistopolku, os. Heikkiläntie 5 as 2: 1h+k35 m2 3. pyrkiä ostamaan As Oy Hallinsyrjän yksi yksityisen omistuksessa oleva asunto kaupungille, jonka jälkeen koko kiinteistö siirretään Kaupunkiasunnoille 4. pyytää Audiator Kehittämispalveluilta tarjousta apporttiselvitystyöstä koskien kaupungin osaomisteisten kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämistä Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallintaan. Konsulttityönä selvitetään, miten ko. vuokrahuoneistojen siirto on mahdollista tehdä ja mikä on tarkoituksenmukaisin siirtotapa. Konsulttityönä laaditaan tarvittavat laskelmat ja asiakirjapohjat. Siirrosta päätetään tarkemmin selvityksen valmistuttua. 5. Ohjeistaa Huittisten Kaupunkiasuntojen hallitusta selvittämään Kaupunkiasuntojen kiinteistöihin kohdistuva korjausvelka ja antamaan kaupunginhallitukselle tiedoksi edellä mainittuun perustuva pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Kaupungin omaa hissiavustusta varten oli vuoden 2010 talousarvioon varattu , jota ei oltu käytetty. Kiinteistö Oy Kurssisoppi on saanut hissiavustuksen sekä ARA:lta että Huittisten kaupungilta uusien hissien rakentamista varten vuoden 2011 määrärahoista. Seudullinen hissi-infotilaisuus 2011 on järjestetty Huittisissa Tilaisuuden yhteistyökumppaneina ovat Huittisten kaupunki, Karhukunnat, Kiinteistöliitto Satakunta, Kone Oy ja ARA, Porin seudun korjausneuvojat ja Vanhustyön Keskusliitto ry. Kiinteistö Oy Satakruunu rakennuttaa Huittisiin 15 paikkaisen kehitysvammaisten asumisyksikön. Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan ARA:n investointiavustuksella ja korkotukilainalla. Hanke valmistuu keväällä 2013.

12 12 KOKEMÄKI Kokemäen vahvuutena on riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asumisen tarpeisiin. Kokemäki tarjoaa turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen asuin- ja elinympäristön. Maankäytön tavoitteena on täydentää taajamarakennetta hyödyntäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluja. Yleiskaavojen yhteishankinta Kokemäen yleiskaavojen yhteishankinnan kohteena on keskustaajama. Osayleiskaavaluonnos on tulossa nähtäville syksyn 2012 aikana. Osayleiskaavassa on tarkoitus tukea kestävää kehitystä ja kaupunkistrategian mukaista toiminta-ajatusta; Kokemäki - kuntalaisia varten. Kaavoituksessa otetaan huomioon energiatehokkuus alueen kehittämisessä. Tavoitteena on kaavoittaa Kokemäen keskustaan ja sen läheisyyteen tarvetta vastaava määrä omakotitalotontteja, siten että voidaan rakentaa noin asuntoa. Uusien asuntoalueiden suunnittelussa sekä yksityiskohtaisemmassa tonttisuunnittelussa huomioidaan alueiden ja tonttien hyvä laatu sekä houkuttelevuus. Vajaakäytöllä olevia asuntoalueita kehitetään pienin toimenpitein. Osayleiskaavaluonnoksessa osoitetaan myös rakennuspaikkoja rivitalo- ja kerrostalorakentamiselle. Vuokra-asunnot Kokemäellä on kaksi vuokrataloa vapautunut aravarajoituksista vuonna 2009 ja ne on myyty.tyhjiä aravavuokra-asuntoja oli tilanteessa yhteensä 7 kpl. Olemassa olevan vuokra-asuntokannan muutosmahdollisuuksia (myynti/saneeraus) selvitetään niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hankkeen myötä alueen asumisviihtyvyys ja vetovoimaisuus lisääntyvät. LUVIA

13 Luvia profiloituu merenrantakunnaksi, jolla on tarjottavanaan rantapaikkoja lomanviettoon ja asumiseen. Luvialla on myös säilynyt maaseutukylien luonne, kylänraitit, pienipiirteiset ja vehreät pihat sekä metsäkumpareiden väliset viljellyt peltoaukeat. Luvian maankäyttö tukee profiloitumista tuottamalla kylämäisiin asuinryhmiin sijoitettuja monipuolisia asuintontteja mm. pienviljelyn ja veneilyn harrastajille 13 Luvian kunnan yleiskaavojen yhteishankinnan kohteena on ollut keskusta-alueen osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä ja saatuihin lausuntoihin annettavat vastineet ovat valmisteltavana. Luvialla ei ole tyhjiä aravavuokra-asuntoja. MERIKARVIA - Kaavoitettujen uusien omakotialueiden markkinointi, tontit kunnan vahvuuksia edustavilla meren- ja joenranta-alueilla - Tattuu 3 uuden merellisen omakotialueen asemakaavan laatiminen käynnistetty Neljän asunnon rivitalo valmistui keväällä Rivitalotuotannon edistäminen edelleen asuntojen kysynnän takia - Vanhan vuokra-asuntokannan kunnostus- ja muutosmahdollisuuksien selvittäminen asukkaiden lähtökohdista (vanhukset, liikuntarajoitteiset, ym.), kohteita kerrostalot, vanhusten vuokra-asunnot, hissien hankintamahdollisuuksien selvittäminen, keskustan asemakaavan ajantasaistaminen - Uusilla kaava-alueilla uudisrakentaminen käynnistynyt (ko alueilla rakenteilla tai valmistunut 11 OK-taloa) - Kunnan omistama asuntoyhtiö (Merisato) myynti saatettu loppuun - Hissien osalta ei suunnitelmia. - Brändö-Jukola asemakaavan laatiminen, Uusia AP-alueita. Tonteille omat ranta-alueet laitureineen, rantahuoneet, -saunat, ym. - Krookan ranta-alueen asemakaavan muuttaminen käynnissä. - Merikarvialla oli enää viisi tyhjää aravavuokra-asuntoa

14 14 NAKKILA Vuokrataloyhtiöiden asuntopoliittinen strategia Nakkilan kunnan vuokrataloyhtiöiden asuntopoliittinen strategiasuunnitelma on alunperin laadittu jo vuonna 2003 ja sitä on toteutettu mm muuttamalla järjestelmällisesti aravavuokrataloja asuntoosakeyhtiötaloiksi ja rakentamalla hissejä. Uusi strategia valmistellaan kuluvan syksyn aikana. Nakkilassa oli yhteensä kuusi tyhjää aravavuokra-asuntoa. Seniorikortteli Nakkilan kunnan profilointikohteena on ollut seniorikorttelin toteuttaminen. Palvelutalo Keinustoolin muutostyö palveluasunnoiksi on valmistunut (24 asuntoa) ja seniorikorttelin jatkosuunnittelussa harkitaan vaikeasti korjattavissa olevan vuokratalon purkamista ja uuden palveluasumisen yksikön rakentamista tilalle ja korttelissa olevien yksiköiden yhdistämistä käytävin. Lisäksi korttelissa vapautuu aravarajoituksista 38-asuntoinen vuokratalo , mikä helpottaa jatkojärjestelyjä. Seniorikortteli sijoittuu kunnan ydinkeskustan alueelle palvelujen välittömään läheisyyteen ja kortteliin sijoittuu tällä hetkellä palvelutalo, vanhusten vuokratalo, seurakuntakeskus ja iäkäs aravavuokratalo, jonka purkamista palvelutalon tulevan laajennuksen vuoksi arvioidaan. Tarkistettu Nakkilan kunnan SENIORIKORTTELIVISIO on loppuraportin liitteenä nro 1 Vuohimäenkaari -hanke Valmisteilla olevan yleiskaavan yhtenä painopistealueena on Vuohimäenkaari hanke. Alue käsittää asumis- ja yritystoiminnan alueita, jotka täydentävät nykyistä kuntarakennetta ja toisaalta varataan uusia alueita eri toimintojen käyttöön. Alue sijoittuu valtatien ja olemassa olevan ja suunnitteilla olevan eritasoristeyksen välittömään läheisyyteen valtatie 2:n varrelle. Alue profiloituu seudullisesti laadukkaaksi asuinalueeksi, jolle on luonteenomaista luonnonläheinen ja energiatehokas rakentaminen sekä hyvät yhteydet keskuskaupunkiin. Villilänahon energiatehokas yritysalue Vuohimäenkaari -alueelle toteutetaan energiatehokkaita lämmitysratkaisuja. Esimerkkinä tästä Nakkilassa toteuteutetaan Villilänanahon yritystoimintojen alue valtatie 2:n varrella, jossa jo toimii maalämpöratkaisuja toimittava yritys. Yritys hankkii alueen reunalla olevasta kunnan omistamasta puistoalueesta lämpöenergiansa lämpöpumpputekniikalla. Tavoitteena on järjestää koko yritystoiminnan alueen lämpöhuolto alueelta saatavalla maalämmöllä. Villilänahon asemakaava valmistuu vuoden loppuun mennessä. Asuntokannan rakenteelliset muutostavoitteet

15 15 Kunnassa on toteutettu onnistuneesti kahden vuokrakerrostalon muutos asuntoosakeyhtiömuotoisiksi omistusasunnoiksi. Vanhusten vuokra-asuntoja on muutettu yhteistyössä Nakkilan Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa ympärivuorokautisen asumisen kohteiksi. Seuraavaksi tavoitteena on lisätä palveluasuntojen määrää edelleen uudisrakentamalla ja muuttamalla vanhusten vuokra-asuntoja palveluasunnoiksi seniorikorttelin kehittämishankkeena. Kunnan reuna-alueilta muuttaa keskustan palveluiden äärelle ikääntyvää väestöä uusiin palveluasuntoihin sekä vapaarahoitteisiin omistuskohteisiin. Tavoitteena on myös muuttaa olemassa olemassa olevasta kolmesta opiskelijavuokratalosta yksi sosiaalitoimen kuntoutusasiakkaiden käyttöön opiskelija-asuntojen kysynnän laskiessa. POMARKKU Purolehdon asuntoalue Pomarkun kirkonkylään valmistui uusi Purolehdon asuntoalue Alueelle on kaavoitettu yli 30 tonttia. Tonttien keskikoko on normaalia suurempi eli noin m2. Tonttien pintaalat vaihtelevat m2. Purolehdon alue on kiinni nykyisessä taajamassa, kunnalliset ja kaupalliset palvelut ovat lähellä. Alakouluun on matkaa n. 500m, yläkoulu/lukioon matkaa n. 1km ja lähin kauppa n 800m. Kunta markkinoi aluetta isoilla tonteilla ja hyvien palveluiden läheisyydellä Kuva: Pomarkun kunnan Purolehdon alueen kaavan havainnekuva Alueen isot tontit mahdollistavat järkevät, kestävää kehitystä tukevat energiataloudelliset ratkaisut. Esim. maalämpö on helpompi rakentaa isolle tontille. Myös kotimaisen uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitysratkaisuja voi tuoda esille. Paikkakunnan energia-alan yrittäjät voisivat tarjota palveluitaan. Isoille tonteille on rakennus myös helpompi sijoittaa energiataloudellisesti (mm. ilmansuunnat, rinteiden suoja, tuuliolot). Rakentajille voisi tarjota tiiviin tietopaketin energiataloudellisesta rakentamisesta ja tontin mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Rakentajille voisi koostaa myös yhteenvedon paikallisten yrittäjien alaa koskevasta osaamisesta ja palveluista. Huom. Alue ei olisi mikään matalaenergiarakentamisen alue, jollainen on Kankaanpäähän toteutettu. Pomarkun vuokra-asuntotilanne Pomarkussa oli yhteensä viisi tyhjää aravavuokra-asuntoa. PORI

16 - Tiimanninluodon asuntoalueen toteuttaminen matalaenergialla (Rakennusliike Hartela) Tiimanninluodon asemakaavamuutosta valmistellaan. - Kaupunkimatala pienkerrostaloalue Veturitallin alueelle Veturitallin alueen uusi kaava on lainvoimainen. Osalle aluetta on suunniteltu ns. kaupunkimatalaa pienkerrostaloaluetta, jolle on tulossa ehtoja energiatehokkuudesta. Kaavamääräykset mahdollistavat mm. katoille asennettavat aurinkopaneelit. Tontit luovutetaan asetettujen kriteerien mukaan suunnitelmien perusteella Energiatehokasta rakentamista Murtosenmutkan alueelle Murtosenmutkan pientaloalueen asemakaavassa on mm. määräys talojen suuntaamisesta etelään niin, että aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokasta.

17 17 Klasipruukin pientaloalueen vetovoima perustuu mm. alueen kulttuurihistoriaan sekä ympäristössä säilyneeseen vanhaan rakennuskantaan. Alueen lounaispuolella on 1800-luvulla sijainnut lasitehdas, minkä mukaan alue on myös nimetty. Valtaosa alueen omakotitaloista suuntautuu pitkä julkisivu kohti etelää, mikä mahdollistaa aurinkoenergian hyödyntämisen rakennusten lämmityksessä ja taloussähkön tuotannossa. Alueen toteutus alkaa 2012/2013, asemakaava on hyväksytty valtuustossa. Klasipruukin alueella on 103 suurehkoa pientalotonttia, ja alueen asukasluvuksi tulee

18 18 Porin kaupungin Noormarkun keskusta alue profilointikohteena - Aravavuokratalot on fuusioitu Porin YH-Asunnot Oy:öön; asukasdemokratiamalli käynnistetty. Yksi vuokratalo on vapautettu aravarajoituksista ja myyty. - Noormarkun keskusta-alueita varten on muodostettu keväällä 2012 Noormarkun-Finpyyn kyläyhdistys ry. - Noormarkun keskustan kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön on alkanut kesällä Mäntylä VI-alueen rakentamisohjeessa on suositus energiatehokkaasta toteutuksesta.

19 19 Yleiskaavojen yhteishankinta: Porissa yhteishankinnan kohteena on Toukari-Noormarkku -alue, johon kuuluu keskeisesti profilointihankkeena oleva Noormarkun keskusta-alue. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä ja luonnokseen valmistellaan korjauksia ja muutok sia ja vastineita luonnoksesta annettuihin lausuntoihin. Porin kaupungin aravavuokra-asuntokannan käyttöasteen parantaminen - Vuoden 2009 lopussa Pori-Noormarkku alueella oli yhteensä 60 tyhjää aravavuokra-asuntoa. - Porin kaupungin asuntopoliittinen strategia on tarkistettu. (KH ) ja uudelleen päivitetty. (KH ) - Porin kaupungin asuntopoliittisen strategian toimenpiteiden ( vapautukset aravarajoituksista, myynti, purkaminen, käyttötarkoituksenmuutokset) ansiosta tyhjiä aravavuokra-asuntoja oli vuoden 2011 lopussa enää 10 kpl. ULVILA Ulvilan kaupungin Harjunpään kylään on tarkoituksena suunnitella energiatehokas rivitaloalue. Suunnittelualue sijaitsee Harjunpään kylässä koulun läheisyydessä. Alue on rajattu alla olevaan asemakaavakarttaan.

20 20 Alue sijoittuu olemassa olevaan kylärakenteeseen avoimen peltomaiseman reunalle. Alueelle on tarkoituksena laatia asemakaavan muutos ja rakentamistapaohjeet, joissa energiatehokkuusasiat ovat erityisesti huomioitu. Hankkeesta on valmistunut insinööri (ylempi AMK) tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa on tutkittu alueen energiatehokkuuteen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia kytkeä energiatehokkuustavoitteet tonttien luovutussopimuksiin. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Suunnittelun tavoitteena on asemakaavan muutoksella mahdollistaa energiatehokkaan asumisen alue kortteliin 17 rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueelle. Tavoitteena on myös tarkistaa voimassa oleva asemakaava kortteleiden 16, 17 ja 18 osalta ottaen huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja muut mahdolliset muutostarpeet. Samalla ajanmukaistetaan kaavan asemakaavamerkinnät ja määräykset. Ulvilassa oli yhteensä 33 tyhjää aravavuokra-asuntoa. Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ulvilan kaupungin asuntopoliittisen ohjelman Vuokra-asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntätilanteeseen on Ulvilan kaupunginhallitus päättänyt myydä yhteensä 32 vuokra-asuntokäytössä olevaa kaupungin omistamaa asuntoa. Muita asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteitä ovat isännöinnin keskittäminen, peruskorjausohjelma ja asuntojen vuokriin ja asunto-osakeyhtiöiden vastikkeisiin kohdistuvat järjestelyt.

Porin seudun MAL-toiminta Asiaa asumisesta

Porin seudun MAL-toiminta Asiaa asumisesta Porin seudun MAL-toiminta Asiaa asumisesta Porin Seutu 138.000 asukasta 9 kuntaa Karhukunnat 8.200 yritystä Oleminen Porin seutu tarjoaa monipuolisia asumis- ja elämäntapavaihtoehtoja yli 100.000 asukkaalleen.

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI 1 PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Seudullinen maankäyttö Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta ja ympäristöyhteistyön

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI 25.1.2012 1 PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Seudullinen maankäyttö Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Porin seudun MAL-aiesopimus

Porin seudun MAL-aiesopimus Pientyöryhmän käsittely 4-5.2.2013 1 Porin seudun MAL-aiesopimus 1. LÄHTÖKOHTA Porin seudun kunnat hyväksyivät vuoden 2011 alussa yhteisen rakennemallin, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen maankäytön,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Porin seutu. 8.200 yritystä. 138.000 asukasta. 9 kuntaa. Karhukunnat

Porin seutu. 8.200 yritystä. 138.000 asukasta. 9 kuntaa. Karhukunnat Porin seudun rakennemalli 2020 Tavoitteet ja toimenpiteet Horisontaaliset teemat - Seudullinen maankäyttö - Imago ja seutuviestintä - Kestävä kehitys - Kuntien välinen yhteistyö Oleminen Tuottaminen Liike

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI 1 PORIN SEUDUN RAKENNEMALLI VUODEN 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 1. Seudullinen maankäyttö Selvitykset Uudet toimintamallit Pilotit Edunvalvonta Selvitys kuntien yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyhteistyön

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma Ilomantsin kunnassa Valtionkonttori pyytää vuokrataloyhteisöjen tervehdyttämistoimista ja rahoitusratkaisuista vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelmaa niiltä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan aloitustilaisuus Turku 27.5.2014 Kestävä kiinteistökannan kehittäminen ja energiatehokkuus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan aloitustilaisuus Turku 27.5.2014 Kestävä kiinteistökannan kehittäminen ja energiatehokkuus Kerrostalojen korjaaminen klinikan aloitustilaisuus Turku 27.5.2014 Kestävä kiinteistökannan kehittäminen ja energiatehokkuus Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi johtaja 28.5.2014 Jarmo Lindén, Asumisen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA!

KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! KAUPUNGIN ASUNTOPOLITIIKKA JA SOTE/ MAAKUNTAUUDISTUS UUSIA NÄKÖKULMIA! TULEVAISUUDEN ASUNTOTUOTANNON SUUNNITTELU SEMINAARI 13.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ Sote-uudistus on välttämätön palvelujen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä

Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) työryhmä Pöytäkirja 2/2011 Aika: 29.3.2011, klo 09.10 11.26 Paikka: Huittisten kaupungintalo Läsnä: Kari Hannus Pori, pj Henna Lempiäinen Karhukunnat,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen 27.9.2017 Jyväskylän kaupunki/ Rakentaminen ja ympäristö/ asuntotoimi Jyväskylän kaupunki on

Lisätiedot

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 VUORES, KOUKKURANTA Tontinkäyttösuositus Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 liittyy rakentamistapaohjeeseen ro-8263 TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Esimerkkinä korttelin 7685 tontit 1, 2, 3 ja 4. Päärakennusten

Lisätiedot