kokouksen Pöytäkirjaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kokouksen Pöytäkirjaan."

Transkriptio

1 ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/ l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin Autot 1aivarannasta talo11-e 10 a 12:- Kahvit yläravintolassa 50 a 4:- 500:- 200:- 120 :- 200:- Au to t urhei luken tälle j 8 ul kai si n 12.a 13 2x 312: _ Automatka eurasaalp!een ja takaisin laivassa 500:- Kahvit tai mehu Seurasaaressa 50 a 5:- I,aivamatka Mustikkamaalle :- Sirkusprinsessa Mustikkamaalla 50 a 8:- 250:- 150:- 400:- Laivamatka Saaristoon 8/8 B1.~orOCen 300 mk. tunti, ottaa l~ henki~öä 3 t. 900:- myydään 50 lippua a 10:- vähennystä 50~:- jää liitol. 600:- Soittokunta laivaan 3 t. a 100:- 300: - Retki kuusistoon Työv.Akat. junalla 50 a 10:- 500:- 45 k2l liiton mery~iä a 5:75 50 kpl L1ittojuhlakirjaa 50 kuvakokoemnaa istoksl. a 20: :- 258 :75... I Yht, Smk :- 11 Ii 1I il II 1". Ii l/i. ;, II H H Ii l. Ii, ~:!J

2 L S I:n :!.V';s kong.lozsi ÄSlR:i.\llSicsä 5-3 ::?::"1ä e lo:::.:uute" j 11 ff n Ti Ii n 11 TT TT T I 1 i'1 1: j~ n :1 ~i II' I 11 ; i. n ri T' j j' i. \, 11 t I T 1 iin h' : r;1 ~ i 1. ~. ~ i l j I T I ) I 11 T I : I ja il 11 Tl 1. n rr n T7 H.,. ~. ~::. StCitt:i.nin Eautt a. Tallinnan :~ " 1?~ ja SJcotti:nin lroutta saafu B/-;; 8',~tä S:alli.nnan kau.ttf:1 s 8.apu- h sn V"' tta ' "1'- ~' n ~...,...,,",.'. '.,.! ~. ft' ~, " 1 " '",ny" \Jl c..;.,.j,j J... ~ ~C.J :..., :...#' V.. / I",N IJ /.~l _I~f... "" _1... _..!... ~..r...l.l kautta s aa}tj.vat ~U:'-'Gr.. G'\T~ t JU I!, ;,:r- ~~ ~:;~. :\..'~ vat 5 1l:nä k~lo Z j. <~. ~j[o.h6.()::'.i.:~s J-.;.::. c:a!n~..,ijs vat tule 't-aj",. T '. '.',~.'.. L.... ~ " -- M-" 'J \1 J.:, v ~..J o,tlc.h l f-j U 1,...'1..L_1..'.,,-, II t.,:...).":):.s.., {/\ '- <') e,}?uo'" "..... ' :v Saapumi spu:!. '.-8, n~ ~:?er ~12.,.1 ' ;2j.:r:. 5./3 ) o~c..~ 8.~.21lC~: Liit:m e ':" ~8taj~i~ (l-ccav,;,. t v:.c!..'ll.at Ve"..."l:S.P.:r... J.8.1.ya ::,ar.lnas ~a., josss. la.usutaan tervehclyssm12. t J~O.r18e,:. lpi~,~c.:" C G 1~. ~, L~. ei ej:j.b, j2, jos soi t tolaul-ca on mukana, so i ttaa se interna tsion2."l.l::.il 'Dllli St8. pääs '~yä tl'!.oda8j.'j. edus"caja t autoilla työv2.entej.cl1e ' s '~ar~: o ~'.:t8.n 1 <. ':'116 kah'd. t tai mehu. 1ei voksi en kera pienessä ravi:n.to::'a3cli 8s8.. 8i e1 ts ciirryt.ää.n k:!{q kor.gressisaliin. Edustajain asetuttu8, 1,) 8.i~:J i~ l ee:r... tervehtii lii tor. puhee7.ljohtaj a V.Mikkola edustajia lii ton ])uo1estn., mii1';:ä. jä..llceen seuraa :18..1 li tulrsen edustajan - t hd,l.4 ~~..., '", 1-.' "i....i-<::l 1 t t ili. erve y~,.:.' 8:1.. ~~ '3n ~a'!.. J. _eo;:l.j U.L~..:> v,_.a n erna s onaa n u eenjohtaja kongressin avatu.ks:l Här.~ pub.eenjo lldo~ toimitetaan sitten kolmen pujle en j o'."tajar.l '.Taali. Ehilo klcaino. en mainittu tri Steinemann Bernisw.., Br.K3.'lmn F.i i.a8ts. jco Sl.1.ornen ee.ust 2-j a. Un.si en pu.heenj ohta ji en asetuttua raikoi2.1een t oi~i tet9..8.n '. ~ 1/ val takirj a l1te.r~cc..staj2.i:o. -~2.g1 ' / ~ P. käsi tel J.ään / 2/ kongre.3sin ~ä::: jestyssää 2.1l1~t ~ a.,~~ os o. ~:c9t l~'it-l- ", -'- :1.1 i.tetaan JJX't 31 valio.kuntiej::' - 2.al::'Ll~ r' ' ~ Kello 6 l.äj::.c!.eu:3./''':1 e:c.. toil la :p.äil:).carhan ul'he~.luken ~tule, jos~ Vise, ja Kullervo CYa)~ V2. ):!).!"J,::'10G'C 8d.'.l :~ ":8.;t:. :le?ai:::a t sc".~r['.ta ~{i::!... ei luja., S - t H J -, =- ;.-:-u--+-::""i:.li~~, -., ()' '11 1] ' 11 ""i' l t r lä ~ej. Co Cll.L._D..UL ~.1\:3.' ' c,_.:.8e _ e jj _.asaa en y - Elantoon ~ a s i e:'~ä!... e' :;.o 9. ~O o.su~'1'~ov2;1l{).ce'.3. :'l ~~ os1jziin, /' S '" 1:;; T:"'~ '" -,... ~,,,.:.. ;::< : Yli" ~6 'Q 1 1 el.lraavano. llc: c. _~, _ (.ll ' ':'.I.;.l,..." ", 1_ :- 1" ",,', 11 (') am 11,j.. ', / ~ 'J. ~:;.,... ~, ong.. e s u~.&6. 0 " f). II a jatkuen kello ' 1: een, r:2u.:rt:.i1. l~l.1..c!:::: 1.. (':1~2.:'1 JE.. l~:ool1 jatl:"ll"l'.tc:.t kongress:,työt kello 6: e en :-: ~, :'.l. :.ll~. f..'. "'1 i. ''::8. ;: E'" t:ello 7 tehfr.i:1'-:i 2.u.. to::... e ttri Seurasaareen, josta pa ~ia ta':"1 '''1=>1'' C "Ll '\ ;'\ r).!..""~ ':i 1 1;.' -,,': 1 - ~ ~ c. '., -~ c,~,,,, 1r'; "n '/... C"'-L...L\.. _.~ J ,e,. _... l:;~ L,#....-J ().,.I.... ~~..,...::::._c... ' _"'- J\A..~U-.L..l...L: I- ' c. /. Sun.nu.n.t2.i r!~ 0 ::', r:l"::x'.tati. 2CtH? ~ ::( ij:l:-.:~ e :::t;)"'d, pe,i ts i 9ttf:!, illa::!.la kello ~ tehdään 1 ei it3.re 'tki l~u.y.c :; i ~~';;:"J l;1~.:;~ :~10 1 ~ () c: ':'[1. v :" e:ro.j.ll8.f,n,j.llr.oi.lma t ea ~ tori s sa ( 8i r'''us'l'\r 1 'Y' s '" C< c<..,.. '- ~.J:' J J. '.J ~;; ~... t e Maan ai1t8. :1.~ -i.j. t;-", :..E. ke~. ::.J' ~'.:~ 8.1 :.i:'.7n. l E.:i. 7Cm(]. '!:l~j. S2,e.:r::;' sto Oli:\. j 1:). m.m..'1.jx1mz tiistaina. kongress" n :.'=,;j,ij.t:; <:;tyc, I;:J.u.sj.s~.c'):" ':lyö ~j.8)j Ar..:atmtj.a.a.:n.o Kiiree l~.i sil"1!j.s.. t. vi e::-a2,.': ~.!'.'GC V'3. t kr:' 81\5. 7 i ikloj.1d. :;Ja2. ".l JInatkal~ e ja toiset vir:ti sty"'itl.o:tke,l l e V:':. i:r;;..i.li i:r., ~ :.:t D. "~ j:' 8J_ :;'e 1 ~""l::-.l1c:,h.::,r ;)'.111 e,ja Sa von.1inna.c.'1.n. ialuu lau.antaiaamunb, ;j otto, "ir.e~('a. 2;:~ E'~:t ivä": kello 2. :U1iltevää.n laivan.n _., Koriste11.l. : Te..lo n llloi)e:r~ r~.:'3 lipuix:.. j.~i, köyr':"'l'iksin, sali J;i=;=aa.h 1 k.., z L.~} aa er~ pu~n, _ ~~::~ _ ~ : _ ~=:-~~.:~ ~:-~~~ _~j _. Osanott aji~.le, ä2.n8stys::e1:po::'s'llle? 'LU1E.i nen :n'l'.w.';'$"tt 1r.o rtt5., kortti, lisä~ d::.j.stc'..ji :"1e ja slno!i'.aj. ")h t ir.1 ::" eh il~e vihreä ~ mul e "K3,S:o:l: ~'.. 0 1" ~.,1 OL '11 e ~J'2, -,..:..,,{o :..n en, ~(O r'c. t ~. u "1' 0 t apa~ 't S~ kai sano ttajij.l'b ja mu.i l::!. e.r.en:':ilö:i.:.lo: ~ cilla on ::>ike1ts tulla kongressisaliin ~ine~. n211ha ri njc~r}!i eleef.l.~ j ohcr'.. on p a in ~t tu.: LS3:.!n IV: s kongressi Mui S tok8i a... :nc~ [lan kulj.. e:':i;_ u:t~t omaa1. 2j. sej.le edustajalle 1/ valokuvakokoelma 1i i t td ju:hj as te. j a ko~.g::,es sis ta, 3d;:S':tj;:'J.::tl~.k..".:-.l ~>Lh..-,:~ 2/ 1i1 tto juhl..akirja ja 3/ OlymFi ej.. 2.iste0E: I~' (~) / I Sa1kku.kannet kai1tili_e ed:lls-'ca.j:u.le, y, Kongre~~~~-~~~~~~l~hti~;~;i~t;; - ~~it~j~t -r~l~i-j~-k~in11a~..

3 L i i t t 0 t ~ imi kun nalles. /" L e h t i k Y s Y m Y s; > \ Lii ton äänenkanl1tl.ttaj ak~ymyksessä esittää suunni telmakomi te ~'. 1ii t to toimikunnan pää te ttäväksi.. ; seuraa Wc.: Lii ttotoimikunta ilmoi ttanee leh tiyhtiön johtokunnalle.. että 1ii ttokokouksen tekemän pää töks8:1. mukai se<st:i, ' liitto alkaa 1/ alkaen julkaista äänenkannattaj~aan omaan l askuunsa ja sanoo sen vuoksi irti liiton ja lehtityh tiöri välillä v0imassaol evat s opimukset päättyviksi 31 / Samall~ olisi lii ttotoimikunnan tiedusteltava. a iko}ko lehtiyhtiö sen jäl k~en harjoittaa urheilulehtien kustantamista.liittotoimilmnnan olisi {lydettävei lehtiyhtiön johtokunnalta! vastaus kuluvan elokuun lo ppuu~ mennessä..,'_i.. Ylläol evan I i säk si suunn1 telmakomi teo. ilmoi ttaa ryhtyne en:eä ottamaan selk oa lehtien painatuksen kustannuksista ja tule e niistä leh tikysymystä muulta osal taml }:coslcevan lausuntonsa ohella aikanaan,', liittotoimikunnalle ilmoittrunaan ja jättämään ehdotuksensa; Toi m i t s i j a 0 p a s: Komi tea oll1tarkasta.nu.t a i kaisemmin l aadi tu t e9i työ t liiton toi-...'. p l / / mi tsijaopasta ' varten 'il.a tehnyt ~ o}ypaen ylei.seen suunni telmaan muutamia muutoksia ja lisäyksiä :.,,.' ~ :.'... :. Opas tulisi olemaan 8 ' pai~arkin~siis 128 tekstisivun suuruinen, sivuko~n ollessa saman kui~ ur~ei lup oi kai n oppaassa.painatuksen ja, ".,"', '- -.. toimi tllstyön kustannusarviot ebi.tetään 1ii t t otoi mikunnalle erikseen , I t,1:. ~ J...:. ', '.. Komitea pitää tärkeänä. 0P'PMn valmistu.st;yön aikana.n.n.viimeistmn syystoimintakauden alkuun mennes~, val mist umisen ja työn yhtenäistyt tämisen kannaj. ta, että sen toimi ttaminen anneta81l. yhden h el~ilön pääasiassa huolwh dittavaksi ja vastattavaksi.komi tea on tiedustellut asiaa 1ii ton nykyisel tä JV.. 8. sihteeril tä ja saanut tietoonsatettä hän olisi vaj.mis ottamaan toimi tustydn huolekseen,käyttä-en 1mi tenkin '. apunaan erikoiskirj oi tuksi en l aadinnassa tovereita Pelt.ka1aa.. I:.o stiai s- ta,iähteistä,lahermaa, Koivull;l.a, Anttilaa ja Vihavaista. V u 0 s i k i r j a: Komitee. esittää, että 1iittotoimilrunta ilmoittaisi heti lehtiyhtiön johtokunnalle,että ens ~Jmäinen liiton vuosiy~rja julka ist&~ liiton toime!::ta ja sen itsensä lcustannu.ksella. Yl:sityiskoht.esitys asiassa jätetään 1ii ttotoimikunnalle my öhanmin. Suunni telmakomi tea.

4 P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 3/ aa uvilla olivat Mikkola, Vilppula, Lähteinen, Rinne, Kostiainen,Niininen,Lydia WaLnio, Laherma a Koivula. 1. Luettiin a hyväksyttiin edellisen kokouksen öytäkirja. 2 1!yölll:..ettiin seuraalatm kilpailuluvat : Nyrkkeilykilpailuja varten: Ra uman TOive, kansalliset, 22-23/10. Lap]leenrannan Wesa, " 19-20/10. Kot kan Riento, II 4-5/12. Uintikil ailuja varten: Waa an ~yöväen Uirnarit,kansalliset, 20-21/8, ellei uintijaostolla ole mituän muistutettavaa anomuksen johdosta. ;3. Päätettiin, että liiton naissihteeri r~a Helmi Paasonen oikeutetaan tänäkin vuonna kuukauien keeälomaan. Loma alkaa elokuussa heti internatsionaalin kongressin jälkeen. 4 Kttn tov. Blihreniltä Lei zigist~ oli saapunut kirjelmä, jossa tilmoitettiin, ett:i Hannoverin kilpailujen jälkeen järjestetuttn kolmet iltakilpa':"2ut,nim. 15/8 Brandenpurgissa, 19/8 Ro.thenovissa ja 20-21/8 Danzigissa~ ja kun l-irjelmässä tiedusteltiin, voivatko I ~len ja ~upar inen osallistua niihin,pälitettiir seuraava~: ta,ovat{j:o Sähköteitse tiedustellaan sekä llalenilta että Kuparisel-, he halukkaita viipymg.:...n Jaksassa omien yli.jos vastaukset ovat myö~teiset, on asia selvä. Joka tapauksessa BUhrenille ilmoitetaan sähköteitse asiasta.

5 5. Palloilujaoston puolesta ilmoit t i apul aissihteeri, että j c.: osto oli päiiasiassa yhtynyt llittotoimikunnan ehdotukseen Saksan kanssa suoritettavaan lå~t to -p tteluun jalkapalloilussa ja päättänyt puolestaan myös, että ottelu voitaisiin suorittaa ensi vuonna heinä- elokuussa ja että liitto- ottelun lisäksi suor itettaisiin kaksi muuta ottel ua joko Turussa Xxi: He l singissä tai Hels ingissä ja Kotkass a. Jaosto hyväksyi myös sen, että kongressin aikana käyt~vässä neuvottelussa sovitaan ottelumatkasta lähemmin. 6. otettiin käsittelyn alaisiksi kongressiastat. Käytiin kohta kohdalta lä i internatsionaalin tilikertomus. Siihen tehtiin useita muistuksia, jotka ilmenevät tilinän pöyt~kirjan liitteestä. TOimintakertomusta ei käyty yksityiskohtaisemmin tarkistamaan, vaan jätettiin se liiton edustajiston tarkistettavaksi. Suhde kansainväliseen t yötoimistoon.alustus, jonka on laatinut tov. A. Guillevic Pariisista, ~~~äksyttiin. Elsassin asemaa koskeva kysymys jätettiin liiton edustajain harkittavaksi. Kansainvälistä terveyspalvelusta koskevaan alustukseen nähden päätettiin,ettei liittomme voi per iaattees a hyväksyä liian monille ja tarpee tt ~ille aloille haarautuvaa toi intaa. Ryhmä seuratkoon kysymy~sen mukaisest i. käsittelyä ja määritelköön kannan sen Päätettiin, että kongressin alussa soittoa esittämään tila ta an H TY ~' t 0 TV iso i tt 0 kunta. Kun Mustikkamaan ulkoilmanäyttämöllä ei tullakaan sattuneista syistä sunnuntai-iltana esittämiiän Sirkusprinsessa-operet-tia, L,ätettiin näyttämölltt vierailu POistaa ohj61masta..;en sijaan päätettiin sunnuntai-ilta j~ttää osanottajain va aasti käytett äväksi.1:aanant ai-il t ana lai vamat kan jälkeen armetaan liiton uolesta kongressille illalliset Elalillon yläravintolassa (Siltasaarenkadun ravintolassa). Illallisten. aikana päätettiin tilata trio esittämäiin musiik{ia.

6 edustajat. txxxxenoo Kun tov. Koivula joutuu ~&nsainvälisen yleisurheiluvaliokunnan äätet tiin,e ~ tä Illallisille kutsutaan liittotoimikunta ja jaostojen uheenjohtajan ominaisuudessa olemaan läsnä kongressissa, Pullioc hankkii hänen tilalleen kongressin sanomalehtitoimistoon toisen miehen. W~ ~. r J ~/tf1i</

7 L i i t tee t TUL:n Liit-:;otoimikunnan 3/ idetyn lrokotlkser.. 'öyt äkirj aan. Helsingin kongressin asiapapereita. 6:s kyspmys, c-kohta. Suhteamme kansainväliseen työtoimist~on. Alustaja A.Guillevic,PariSi. Kansainvälinen sosialistinen työläisurheilu- ja ruumiinkulttuuriliitto selittää XtBRWKtt aglwij\ olevansa valmis vakuuttmnaan koko myötävaikutuksensa kansainväliselle työtoimistrlle joka kerta, kun se katsoo hyöuylliseksi pyytää sen toimivaltaa kuin myöskin sen palveluksia urheiluja ruumiinkul ttuuriaa tteen tunne tulesi tekemi seksi työläismaailmassa. Se selittää edelleen suostuvansa työskentelemään kuikan sen hywäs~si, mikä koskee työläisten va~aa-ajan -jonka täydentävä oäa ruumiinknlttuuri ja urheilu on- järjestämistä. Siinä tapauksessa, että kansainvälinen työtoimisto julistaa perust~ tuksi n,9uvo ttelevalil tai teknillisen valioku..nnan, päätetään, että kanoo.invälinen toimisto j.a teknillinen sihteeri järj esiävät kansainvälisen sosil." listisen työläisurheilu- ja ruumiinkulttuiiliiton edustuksen. Guillevic :s kyspys. Elsassin asema. Alustaja ljevlieger, Fleron, Belgia. F! S! T! A-L:n ehmtus. Ranskan F.S.T;n on rakentbuduttava uuden järjestömuodon perusteilla. Ranskassa olamassaolevat työläisur.heiluyhdistykset liittykööt li1- toiksi eri urheilualoittain. Nämä liitot yhtykööt uudeksi Ransk8Z1 F.S.T:kal.. Jäiden liittojen perustamiseen saakka jääkööt F.3. T. ~-L:oon yhtyneet elsas-lothrinkilaiset työ1äisurheilu- ja sivistysliitot olemaan.. Niiden pesänselvitykseen saakka vaatii ~.S. T. A-L. jäsenmääränaä vahvuuden perusteella yhden edusta,jalll. kansainväliseen t.j!>imistoon. Hänen olisi sitten saoritettava F.S.T.A-1:n pesänselvitys ja samalla x_ åyötävaikllw ttave. B.anskan uuden työväen urheiluliikkeen raksntaåis68sa. F.3.T.A-L., joka kansainvälisen työläisurheiluliikkeen etlje~ vuoksi luopuu ja tku:vasta i tsenäisyydeatään, toivoo, että. tämä ehdjltus edistäisi työläisurheiluliikkaen voimistumista. F.S.T.~-L. vaatii vielä; että Ranskan F.S. T ~n (PUI:n s~nta) yhtenäie syysehclotu.k.set vmkavasti tutkitaan ja että Ranskan uutta F.S.T:t.ä parustf;)ttaessa kaikille köyhälistöu.rheilijoille, va.l tiollisiin mielipiteisiin kat- somat ta, annetaan tilaisuus liittyä jäseniksi työläisurheilujärjestöihin. Meistä eksyne1den yhdistysten on tultava takaisin liittoihinsa lopulliseen perustamiseen sankka. ~ ~----~ ~ 11:s kyspnzs., Kansainvälinen terveyapa1velu..s. Alustaja Devli~ger. "KaruJai ttvälieen ti e to toimi ston perustamin an ll..

8 Helsingin ko'ngressl,n,asi~paperei ta: Toinen kysymys b-kohta..,- '" 1 I ~. '! ".., Til1kertomus. EstsDäjä Gaston Br1doux, Ath,Belgia., Vastaiset taloudelliset yelv.ollisuutemme "' ~ I On vaikea puhua numeroilla kuvailevassa m.uod.ossa. Numer ot antatat tavallisesti tuloksen. lj400dollarin jäse~u, J. :~. joka määrättiin Frankfurtin kansainvälisessä kongressissa 'on tehnyt reille rmhclo11 is aksi liijclreel:llim hal.linnon järjestämisen. toimistonme teknillisen varustarru1sen~ jossa r..ansainväj.i.nen sihteerimme Toi ty~skennel1ä. Pariisin kongressin V~ 1925 teknillisiä asioita koskevat päät5kset,'q' vaativat erikoisen teknillisen :kongressin pitämisen. joka toimeentiin Leip-. '/. ziglssä 1926 f Se vaatii raba-asiaii1l1:oo uudelleen järjes1ämiaen. f. Käsi tiäen teknillisten asian järjestämisen suur en tarpeen, jos tahdomme että, zoo idän liikke enme on ja pysyy mailman työläisurheilijain ja ruumiillisen kasvatu~ 'en alalla Johtavassa as ennssa. /.', " Käsitämme, että. zmidän hallinnollinen toimintamroo ja aatteenle'1'itys-, työmme pitää saad'a uusia muotoja, siis kulld.l'lelln joukkojen ätmtä t mutta Vi9- lä oi ole päästy Siihen. 1v'1e ebl.otamij,l't:.ri.. "... i... \ 1) jäs en,maksun määrä;ttttiiväksi seuraaville perus te!lie: / af kaikkien molem'p3,a suku!,)uolta. olevien 16 v. täyttäneiden j,äsenmaksut, liitollaiiil18 on oleva 1/400 AmeriIr,.an dollaria jäsen tä kohti w..odessa. /. bf kaikkien mo1empaa rukupu01ta olevien nuorten alle 16 v. on suor:l ~ t etiava l1ito11emme 1/800 Ameri1mn dollarin jäs enmaksun vuodessa~ I ~ 2 J J?S ru stetta... ksi rahafoton teknillis en val 10 kunnan ldi;rtettll. vil~ ~ af on perustettava aatteen1evi tysramsto teknillisen w.1.iokunnan käy- "- tettä väks i s1 ten,,että kaikia ta kansai~ä~list en kilirilujen kokonai I<:!tu1oista luovutetaan tähän rahastoon 1 %. U'~. Ehdotu.ks~_P~!~s_~e!llt. 1) hall.innollinen ix> l 11intanue. Sihteeristö. LiittomIIfl jäsenmäärä :kasw.a jo:ka päivä ja se vaatii ~a t oime~iaisuutta mnsainvälis el tä toimia to:tta. SihteeristöIIll1'e teh tä ~t. i?u1e-. vat enemmän ja enemmän' vaikearan,ilmi ja val ta vimmiksi. y. HeJ.p.ottaaks.een ~änen työtään 'tttlevaisuudessa, olemme va:rustaneet uude;n. ai1:aisen to{misto." missä hän säilyttää asia:paperi t ja kansainvälisen arki.s-

9 Toinen liuska.,...,, tomme Fleronin toimistoal Tuleyaa työtä varten pitää meidän vielä täydentää ja hankkia sihteerillemmc :kaikki se, mikä tekee häoolle JIRhdo1l1seksi työskennellä vieläkin., tuloksellisemrnin. 7- To:Lmist2. Kansäillväl.isen toimiston jäsenten _EIIIinäinen TUoroTa1.kutus.» )."). \ ". läa.i:kaa kun oddttel.eidloo ensi ko:cgrasldi uusia :rat.kai~ rixt.tää ~i.llit.m:!bton kokous ja sen johdolle antaiirt määräykset. Y ~oim.istan pitää kokoontna vähintä i.n. armn vuodessa edullis esba ympä- tulee yhä suurerrmaksi. ja w m-erruri:t.ksi., Seitsemän wuod. En yhte is,tyts on opetillnut hei d. ä~ paremmin ~tämä. ja no:pea~t~ selt:tlliwn ei-;tw~e'ti. hallinno:l-. lis~ järj est!,lyn kysymykset, mitkä on jätetty heidän ratlta:lsta"v'liim~. Sll- ~i ristössä helpottaaksee:n Wt:5,tä liikkeen ~an.. ~ I AatteenleVitysty;ö. Meidän on eåsit tävä :keinoja ja IIEhdo llisuu.k:sla, jot- " ta vo i.mi:oo antaa li1ttooiill:ie lii:h1;ymille osastoille käytettäväksi kaikki liiklre811iib laa.juutia ja.&aatteenlevitystyotä lcolllanit asiapaperit. MeicJin 2~tä~ pitää yllapitää "YaikkaJR itse rahalllsellakin avulla" lmorisoliittojejlt tyl5.tä, jotka baluavat tulla luolmeldlle tai ovat jo tullee-1;. Teknillinen työiijde. Leipzigin teknillinen kongressi on perustanut: a I er i urhe 11 ualo jen Yal iojmnnat, y. Dl määrännyt edustaj a.n kuhmikin valiojdmtaan johtamaan työtä ja va.staamaan te1cnlllisen työn suorituksesta. /' Jos too.dornrrb saada Jrn.iken teknillisem hyödyn tästä valmis te1usta, on meidfln avattava rajoitettu luotto kunkin vaj..iokunnan pulmenjjol1tajal~e kirje en vaihto y.m.. taloudellisia meno ja varten. /. Näi.J:rlne mahdottomlieksi tällä h eti:ed.ä kaikkie'n valiokuntien k oko ontumisen ]cerran vuodessa toimiston lrustannuksel.la, senvuoksi OclOtalDlOO, että va1.i.okuin- 1 tien puheenjohtaj at lwlroontuvl::tt kerran w..<llessa. /. ]}ruoo kö vo ibi ku. stan taa vu. os i t ta.:lr ~a-.,...i ''' ''; t 0 jmj n takert Q,lillL._ ;'.. jossa tu t ld tta 1siin suor i te tto.a ty!!tä ja t eh ~ia Ohj e lma;nme tote'utttamis~~ikeu1~ian Y>.8.n~ä.1iSe.ll.4 ~milllsel.lä voit tamista? sihteerillämme yhdessä hallinnollisen sihteerim.me kanssa pitää olla. ~:äytet t ävänään mhdou:i.suuks1a tarkastaa kaikkea t ätä t;r"dtä, joucluttaa je. auttaa sitä. /. Huomautan täsd jäs emmk susuunni telmastamns aikuis ja ja lapsia varten ) sekä lcansainvälisten kil:9a ilujen 1 % taj;::sasta.. OlY..oon kaikki ka:t.1cessa yhte~ ymmärrysj'!: liilckeerrme vahvistumis en hytäksi j a pyrkimys antaa tekn1ll.islen

10 ~ - - Kolmas 1 i us}:a. j,a h allinnolli.. s t en siht eeristänme laa.j mv.2a. Liite til :hlmrtomuksggll _._ _.. Tulot : Saks an liiton s uoriu l s ~ TT Itäval t a TT Ranska 11 T sh eld~ o - Pr aha.jugoslavia! T Engl ant i~ Laty1a 11 Belg ia 11 E1sa slotring Belgian f r a r gia, ~~ df4- ( i' I'~~ J~ 1?~6 ~ ~c..,. 1/:" I~:z' ~ ~ ~ p.d4- (~ / 17-, ~ ~, '- ~ (G - I f:;. 7- ~ ~~~ ~. ryjj~ V,, "'- (q :L 1- ~. r~~ ( ~~~ ~~ ~ ~-~L.~ 80~000:- 3,356: 52 I J..85~ '- '-16 ;10 448:70 217: :- 7~0:90 88,875:22 Ameri2;:an d.oll,~...ria 2,286:- 96:- 5: 30 91:- 0:50 12:80 6:20 20:70 _~21:10 2,539;.60 Saksa n liiton s uorit,us! täval ta T sh ek ~ro - Pr al1.a ' Tshe lc2 ~ o-auss ig Svei -i;si B~l g :1.a r~ Engl anti Ranslm. Lat v i a Pa.ola almalain en. Arne r i ildm. Puola \lars ova Elsas-Lotring lii tto TT Sa:c sa~ Ii i ton ruor i tus I tä~alt a Tsh ru~ko - Au ssig ~_ Suomi 1/ /6-271\ :3nglanti. Sveilt.si Suomen ruor i tus o 1ymJjlia r ahasto on ~Raha e. kassassa 1 / !! TT YI l! II Tulot yhte ensä TT 11 TT 53,700 : 57- l2,559:26. 5, 329: 04 3,420 ; - 1,,007' 50 g92: : - 3.)6: : : - J_65: - 1~534: :80 152:20 98: - 23:70 22:60 20:50 13:40 8:70 3:l0 2:60 5:- r{.5 9 : 'i~ 79, 422: 6. '7 21:70 2,269:50 8, 000:- 228:60 8, 960:10 256:- 3~325: : : - ' : - 1 ;449 :9.6 ~:40 _1.4~2 ~3 ~ 27,02 7: 41 41:20 772:20 7 ~ 10 2 :~7 ~;..v..rt. ~02:90 9 _ 759 : 8 3_ 1:. 6 t,. 8 ~? : _:..:: 8::,..0:-----:;4:.::8.=1;.:. ':..::.7..:; ,188:10 ~ ~, ~~ r ~~ ~ /~.

11 l:a Ylsa j. n"'v~ äj~ i s en JLi (; lmi. st ~ n j';~.3:k.ciu.~;~s 0.t n. ~..._., o. _ ~....."..., ~... _~. _ _. ~.._ 3J.2 :60 C-J' C) :"') r.l.\"j" _ 7",cL <;6 ' 58 27'7,,10 J.."' ~_._~_~_ v :'., '-' '-'. '. :~...=--_~ Q>7q....." ~ - II Jr.o ~E~l'"a e ss i.n Q 0'" 0' c. C'..., A q ;;<,... : 0 6 G<± ~ :,-:- 26'1:30 ICasna invälis en sih teeristön : ;:'l s tarjy!.'u..;~. Toimi sten Varu.8t a!ilinen 259: - Yle i s eii k irje e:'l'u<:l,i-..hto- j a 1: älinnö 8~ JJ..34:- Sihteerin ];) Etl k7d o l7 ei 500: : 80 He~.:, ing in k O!lgress:La v31mi s tel-::d:: l O: 30 Kirj ee10rura :lht {)- ~ a t a imist OY.t i::okcusk-:jl, "]. s 2S4 : :-...:..: ' Cr-:;...!::. l51:80 J.'Iel1.o t yt.. t e ens ä, Tulot yht eey.:s ä Menot ~rh t een sä Rah aa. 1:a8s i!tooa 30/6-27 Yb,t e~. 1]'eto '> ~c 58 " 3].3 : 'J" ~ -.,. 4_-.1-, ~~9;}R. 1~ 5 3~ ~ ~ dolr. a ) s 'hd ~-., '1.,.,.L. ' ~.. ~ r:h, ~ ~ ~.... _ arl. v y.1... el..salli~:1nh.i. e :rn~c:. RC:L1 lj"t.::,,,l., ::1~&:.t;<.,U0E~~~~:na;~uq:.1X Cr.~ eh~m j P,m?b0~lS aqs P~~ffi~~~b ( r~~~~~. ~t. ~ t;,.jf1. ~...

12 - --==----- ~ -- '~t 2fo lma.s Ii~. te t -:, ~ lr~----1,: Y ")~ ' OD.e'''''',,{t/l l.t\.jaa U_.'-~ J _ J L~ _>" "'-J.OJ... ~"V"") ~=== == ~= === =;-~=~ ~== =~=== ========== == ==~==== _.~... --v 1928 DeIl" 10,000 : - 286:. Tshel:2ro - Aus sj.g 6.,000:... s-u.ori t etttl. 171: ; 126:- 11 1!500:~ -13:- 1 80(1.t, r 5!.J, '- H 114' ~' -~ -o l lcl sjx:a 8.00;- 23;... 28:. Bel gia 800:... 23:- 28; :~ :asas-lo1ir::ing 80(1;...."?uc1... Sa.1C3 1a:i..:n.. 1 5(, :- Puola Yarsov.~ 200:- 50~) :- 11:- 23;- 1,000:- 300: - 1.4:,,.. 28:- 4:... 9:~ " ~Io lla:n ti loe ~ JUSal.slavio, 35:- ';0 : _. --_ 5 : - 3 :~ Ame r:lklffi ~O;- 2~ :~ Tu.: 0 t Y:L t 0 s ~ - 200:,. 6:- l.:-.ot 3.5;- 1: -, 10 :......_-_.._---: ~ ~-----, ,6l.S:60 Y'1 te P!1 ve t~ ~ -Ra 1 ""," lr. Me'ass... ""1./.'''''''' 2:>' ~ c;u...lc '.CJ~ _~ Oa...l. c... I J..... ~ I -.-T..od.ernä "'ö 1 set ft t l ' 19? 53,8'75:03 l,:;r,;n o() _ s:,'-'v ;,... \...' 55,545; - 20-: j ' 2 6 5; 03

13 ~. 9::. 0 ',: : - _.. _ Amer::\k... df)llo '75 :'1 Qr j _ Q ~ v '-. 430:- 430: - ::"5,000: - 430:- :::"5~ 000 :- 430:-,.~ _._-.. ~. _-_.. Kan88.i::1.v...:'_~L~ e:c. sil1. t _ eeri..-,-_. st --_ Liu hallinn.oll.. i s e t 6CO: - 18 ~ihtee :, jn }?2. l1 ~ :0- I ::id0 D..l.'\...!}". ~,. A?D.='-G\:t S8Y.t. jj ~:"1 : " ~l: ifj et 350:- II l! _ ; - 29,GOO ~ - 850:- KOnE':"'j'L1;'..i :!J.-;:;~)' ~; ek::uj_lln :a 3ln -:;ee:t'i:s ;ij e._ _ _ _._---..-_ ~ :,- 186: - l 0 " ': I., } _...1 0()?, OOO : 800 : : - ~ = ===~====~==~=====~===== 904:1J ====~~ ~= ============ ===

14 .-._~... -~ _... '-tlalsj.l."t",:"':;-l::j 1ccL:.~cG.R~-?...-:':J..F'~:--e.~.-:;.o-:.n en...j.."3~ 111,; i9.:-.-e,...jrohta.... ~ a:. ''::0 ::.1rt.'t:,:G<11;:el' t omus " _._ ,.--- Jules lxn~ ,.~ --_. ~v:i.'~~~ :, En.o l i l'!'2,-bta, 1-;j_:::,'\-e2.stä }:u)_ae t'a, i I jolm pysyi<.äisesti lyö m83.i1man työväe.nliilcei.\'tä! huoj_imat'ca 1;:D.D.Ga:;'nväli.s0stä taantumuksesta, huolimatta vastusta.. V':':5.nlAisen }cone;ressimiij.e j äl}r,eel5j me ill.ä on: kb,r;e.air!v82iset ld.lpailumme urheilun lm.ikilh a.lqijua. o~"' lisäänty- Hall :'ntoi!jii';e pa:r ad:!:;a~ni~.eno ASGmo,FrJoe '7ihvistu"~ ni:1:..ss2. mr.is, sa? jo is sa jo on osastonme j a aa tteeidi'llel Alb.:u:r.. n0 0::1', vru~i:!."...tl1.:ru-:' J a mei T lä, on Y:"eTh suu.rempaa t.oi\1'qa tulevaisuu- 2uorite tu.ig-iiq 1) (lluli2 +.u.};:s istaid'lle "' 0 on mei<län osq,stoillarnms. tällä :18t~:e2..::"ä C"Ll"J1.~ ~2 lp.uj :ner.li smulxlol1:l. uu:;:s:'l.a. ~o":"\ nvl c, : :' --" 'ls<:.l'" '... ~ -- j r...,-~ ';r, - r J!.u;..t'"....,:, <~ ct..l_ G,J. '~c.l-,-lv u:lj..,,_.:;)0_, o.l -,.:a.j.~8a ~ , _. - _

15 :. ~-.. ~j :: G :..,.~.. ) ~~l. :: :ll~ -".', ~~ ~:::: ' ::~_:::.~.':. ;; ;~, ~~:.. ~r -~.:) :".: ~: f~< ~ ~. 7< a~. ::~:1 () l~. ~ ~ ~-:; ~ l~f1i:' ~ j U I.';~ :..:2.;; :'-1 J I,Sl::, ~~~:. _.. 0 ~~ : :.I...).l!'--: >: ~: ~, I ~ ':. ~:_. '1... ja r S11D"~t8. " on 3.: (:..-'_ -, "lyi1:;!)':~ u.'_'j O }04 '.~ &1".1 ~Jn: et ~\l (.... _...,...CI......,..... ~... _ 3'._.r.',...--,..... ~ =a!:.rsa~n7t:.. ~.. g\~~,1. i:;0j':l":~eto:n.~ :1 e J. ~) ~il~lg st je.;' w-'ve~ !. ~:v~..j['1..(.... :::t;,!:~_ ':J~l. "' r,:!.... -:.,... ",:\~... ~ lo.. ',~_.~ -.li:.... a.mj.astil, 193~ pidetyistä n J:'j_\~ ~: ~~:~ ;. fj ~ ~~!:~Q.(:}: :. i8-e:.:' = ~ je e-:;zai.hci or1 a.,\1"1ulla., toi.. ~:. :1, :1.~::E'.~; 'b!:l ffiid1a oh:, a,ayi2.,f, =,7"): bj.:'j~;, ha -'.L:i.~ol2.,. 0'\8. kysy"" 'J. lt;8 C ~ J ~;:;11:3, '... --:.~\~r' ce. ;].:t-e '-; ':; f; ':G27"(J 0 '~; 1~~7IT?-iS :5 2. "l ~ "]:,:..;z,s e. :n :.itji ~:;.:L:t~ Rl-rt!1L~iJJ ~e.mn:!-e ;lc1. jo&.a 7 ~ el"" ;,'l;l'-:'.,::,_",_ ')<_. r-~. (~~,,,,,.,,,,,,.' :>J- :-l_ ";.,"1;: = ;".. :._.] ~~", l "-}"~(" ~ -I ~ 'r" ~, '--~, G' ~, " I ~ I... :u.~_.. ':;...,!I.':: "",...\. h.... L~.~-!... I -.~,- '!.. J.~~~r!.."-:;I.1 -;:' \o il-..:.cs.:~.. o T~ Co_ -='\ ":.. -~""V' - '.J ~_ \ \...,...~ ~.!- -I V p'....-'~"'" '.' )-~)"-~~ I

16 T0lmi l l i8'.3l t 2u näl:ö}:;:aidld..l t a }~t sottuna emme tällä hetkellä ole vielä samal la: 'c,asijlla porvarillisten urhei lujärj estöj en lcanssa. 0., Eri:wistel teknillisten "\Tal i ok.untain perustamine:t ja teknillisen kongres- Bin f,-;rj.ut ::?e.2:t ö1:set tuot t:3.~at heti tuloks i8; lrnn lcar..sainvä1.inen lcongress:l.. on hj'it2jcsyny'g t elrnilj. istem. asian menoarviwn" MeiaJ1p2~ s~ 0 j e.mme asema. ETI...nerilmi:c. :puhumme niistä lulrnisista osastoista: jotka ovat hyvässä asia - massa, on velv'ollim.luterrme mainita sellaisista, jotka ilman 'omaa syytään ovat t ätä nylqä sell.aisessa asennssa' f etteivät ne voi osottaa vakavaa toimintaa. Ens~mmäisenä on Italia~ Jokainen tietää, että siellä hallitsee tas~ism1, murhaajs" joka tl'<ltrorisoi t ä män kauniin, mutta onnettoman maan. Tovereittemma "'\- oron t äyty!1yt lopet taa kailcen toimintabsa-e Toivok~amme, että fascismi sortuu omien syittensä painon alle. J oj.r..a~,.:stm. :ne~a. än Di i rissä.inm9 tulee tehdä lca:ilcj.rnusa jouduttaajcsemme Ital i e.n Jrö.yhälistön va:pau.ttt'luidisen päj.vää.., Se :päivä tulee olemaan BUuxi juhlapäivä " me:hll e lra:ilc:!.2.j.9. :?or t\l.l{sj.j., ja Espanja,; j-ot:ka v" }roitti vat perustaa liittoa.. cvat r. l l eet siitä 12.ht ien G!"i ttäin V9,Dcean yleisen poliittisen tilanteen va:i.kutujcsen alaisina,.io1a:~ es ~ i:!.ä l1e ia.å!l l i:.tt-tonsa. a rvoldcaa.n laajenemisen tapahtu.tml.sta. S aman~aj:.nen. -tilanne vallit.see JugosJ.aa.viassakin~ Sodan hävi tykset, dikr 1;:. mu;:'i:ytit~"kse~ kuir.. myös taantumus ovat ne allru.teldjät.. joitten kanssa toverimme ova t sen jä"!lceen patnis1cellee-. Meidän t1llee ymmärtää hei Iän asemaansa j a e..r.:t aa heillo l u.:pa.us, {:)t tä toyeri.idjj]e näissä maissa säilyttäisivät sydämensä!'ohkeana uutt t? :hal li'tussuuntaa varten ja löytäisivät itsensä j.älleen lceskuud_estamm0 e ::r:moitta:kaam.:ne vielä kuin taulun varjo$ hajaannuksesta. joka on tapah- -- tnrr'lli.'l Elsps LothringiSS8,. Helsingin kongressi tietää, älkäämme sitä 6päiDcö, l öytäf:i,!'8.:t }:a isu!l~ j olika kai1c..ld lqsj'tiiyksessä olevat puolueet ja meidän internat.... ~1; ~.9:_~_t. OssBtcmme ovat.e!:r.i:nomaisessa ase.massa. T she ~~o-slo-vakia ~ (Praha) ja (Aussig), Suomi, Latvia, Engl arj.ri ~ Ra.:1s1.ta, ill\3ille saapuu ill~i tujcsia, j otlc:a ovat Kai 7; "kji.,~.a. O?:l. S"uUTtJa t; oi.mru.ia.isuu.t~ao ':TIäEillä on haj" innolllsia uudistujc- B:1:e. ~ joi t a me iä..än ystd.,7 är.tne Jii-o id.leenlh.?..nevt>vt. Siollä on uusia toimenpiteit,ä, _..._- jo i s t a m&i lle i.lmoi teta?:'o.q l'ofuualla to:l.l1'.inta monlnjcertaist"\iu. Lyhyesti, tilanqn e on :L" ahlcai s ~.ra s:u l :3, j~ J.:ca tu.or:r:i tsgö yh\les sä ja tu.mhaa:1hetkem va:u\:eudet~

17 Sihteerin kert o~~, 4:8 liuska. Meidä.n läpi tunkeu tuvai suu tetilme. ~nriisista l ähtien Jne ola~~ e voittaneet. Puolessa kaksi osastoa. Romaania, l~eriikku, Viro ja Hollanti. Näiden viiden kansallisuuden keskuudessa syntynyt työväen urheiluliike on jo tehnyt ensimäiset yrityksensä järjestämällä kansallisia j a kansainvälisiä kilpa l1uj S 1 mitä suurimmalla menest,yksellä. '. I,...,...,. Todellinen asemamme. s Seuraavassa taulukossa löytävät toverimme jokaisen osastomme aseman (Nuoret mukaan luettuna ). Saksa 1 tä vaj. ta. TshekkofSlovakia Praha Suomi Belgia Elsas-Lothrinki Svei tsi Banska ( FJ.. SM ) Englanti Latvia Romaania ~uola Unkari Ameriikka IJ Aussig ( Saksalainan liitto) Puola ( Puolalainen liitto) Hollunti Viro Portugali 1.15l.MO jäsentä lf n 30,000 " 9.63~ n '8.510 " 7,290 1t 6.00Q " " 3,47G n 2,935 TT n 1,205 u " tr 3() Jf \ ~spanja Italia epuolesta) J~o-Slavia muistissa)., Yhteensä 1., jäsell;tä. Yhte ensä vuonna 1925 Yhteensä vuonna 1927 Lisäystä v

18 -1 J: l ~ 1 ",_ " 1 ~ t " ",,.., -....:..... '-,....,.' :. l. '" Sihteerin kertomus, 5:s liuska Ajatelkaamme työväenjärjastöjen tilaa kaikissa maissa ja päätelkäämme! Me olemme erittäin onnellisia vahvistuneesta asemastrunme, huolimatta taloudel-, lisen pulan synnyt~ästä sekasorrosta, johon ol~e uponneet ja kapitalistisesta vallasta, josta 'kärsii kauttaal~aan kaikki köyhäl~stön järjeatlt ja köyhälistö itse, Uudet~ toivomukssmme. Kaskustelumme Palestiinan kanssa ovat tällä ~etkellä edistyneet. Yudessa järjestössn on jäsentä ja me o~otamme pyrklmispyyntöä. Argentiinastia hyviä uutisia! ~ittamme liittyneet lukuisat ~heiluosastomma erittäin hyvin siltä liittoon kuuluen sosialistiseen puolueeseen ovat hyvin onnellisia olabåssa olostamme ja ~eidän kutsumm8i lupaa liittymistämme ilman viivytystä. Palestiinan kanss~, portti- on auki. åmerikjcalisiin tasavaltoihin. s.o. läheisen Idän Argentiinan ja Ameriikan kanssa, s.o. vapaampi pääsy nuoriin Ukraina Lemberg) ja Varsovan juutalainen sosialistinen osasto myöskin pyrkivät liittoomme. DDskunnan suhteen on enään kys:ymya vain ajasta SuurirJh,ti.naXJaj1P"'P",gl"'II'M'uwwaU Tämä viimeksi maim. ttu on jo järj estänyt meidän osaatoj anme kanssa. muutamia jalkapallokilpailuja. Tässä on meillä ensi kongresaiin mennessä vaxma -q,usi 0 sasto :iu.otsissa on liike, kuulumatta meihin täydellisesti meille myötäm1eli-,- nen. : Samaten on Norjassa., missä, huolimatta. kuulumisesta Punaiseen Internatsi- ;~naalfin, i osas;pjen kanssa. toverit toi vo\rst vilkkaasti ld.lpailuja meidän interbats10naalimme Tämä on meidän kansaiitälisen sihteeristömme ansiota. ( Kaikld laskut tehtynä ei kohta l'u;oleen jää yhtään kansallisuutta ~oo asa meidän vaikutuks.e ulkopuolelle. Nyt tulee hetki hei ttää silmäys oisiln maanosiin., ~ Alleviivatkasmme, että Lelpzigiläinen sanomalehti,;ealvelus, auttaa.', - me! tä \ voimakkaasti tässä aatteen levi tysty~ SSä. Tähän seikkaan, muita huomioon ott7ttaf on meidän kiinnitetävä huomiomme I S u ) ' tee m me. Helsingin kongressin jälkeen. Su.b.teemme suuriin kansainvälisiin työväen järj estölh1n on aina johdettu nieidä::l puolestamme ja siihen on vcik:u.tta.nu.t oman inte:rnats1onaalimme 8uurenmoinen rakenne. Tämä ei kuitenkään estä meitä vetämästä siitä suurinta hyötyä. Suhte~e Punaiseen Urheilu Internatsionaaliin., Kaikissa kirjoitelmissruume Punaiselle Urhoilu Internatsionaalille 0-

19 Sihteerin kertomus, 6:s liuska... lemme aina pysyneet oikeamielisinä. Se -<>m saikku, jonka aina tahtoisimme nähda. jatkuvan kaikkialla ja myös heidän puoleltaan, Be edustaisi hyvin työläisten yhtenäisyyttä. Punaisen Urheilu Internatsionaalin kanssa olermme XlEK vakuuttaneet sovelt~e käytäntöön kuruuoittaen Pariisin sopimusta. rnämä ei ole aina helppoa,., koska muutamat liitot, olematta sopimukseen nähden v8btustavalla kannalla, puuttuvan valppauden talda asettavat meidät joskus hyvin vaikeaan asamaan, josta meidän sitten täytyy suoriutua. JI1['~XlfJt~1lJQ:tX loppu 1 ~äätökse.mme pitää tehdä ymmärrettäväksi kaikille. Se on seikka, josta on tehtävä Jokaisen pitää taipua päätökseen siihen saakka, kunnes kongressi tekee jonkun muun päätöksen. Meidän on pid6t~vä huolta uusien hajaannuksien välttämisestä omien usastojemme keskuuqessa ja ohjauquttava äi~ vilyittämään ystävyyteen if~näjän köyhälistöä kohtaan. Eeillä on säännöksissänlme määräykset jotka helpot- -, tav~t vieläkin laaj~mpaa urheilul~ista yhteistyötä meililn osastojemme ja venäläisten urheilijain kesken. Meillä on vakuuttavia todisteita, että olemme aina toimineet yhteiaymmär~ ryksessä työläisurhe11utövereitten Suuren enemistön mielipiteitten kansaa. jotw k.a kuuluvat Lutzernin Urheilu Internats10naalimuMDJI ja vaativat I että jäämnle uskoi Ii siksi perustettaessa asetetuilie periaattailld olle ainon yleis~ maaiynallinelll. työläisu..rheilujärjestö, jossa keit ti työläisurheilijat ja sosial stit tapaavat toisensa. ) Suhteemme ~orvarilliaiin urheilijoihin. Puhuko.amme aii tä o.inoastaan sanoaksemme heidän olemattomuudestaan ja muistu.t,(~semme meihin li1ttyneilb.l.a. että he ovat tinkimättämästi kiellettyjä.. I _/ /.Su.hte~e kansainväliseen fascismin vasi..-uste.miskomi teaan.! Osanottomme mutta Wienin kongressiin ja ystävällisen' kirjeenvaihtoidid& '\ ' kautta olenune jääneet pysyvään yhteyteen toveri J. TIeutschin kanssa Viienisaä,. joka täydellisesti johtaa tätä uutte järjestöä, _ jolta me oqotamme tulevaisuudessa paljon hyvää työväen liikkee1 ylee~. Jatkakarunme 1 Suhteamme nuorten sosialistien inter.natsionaalii~ Suhteemme sosialistiseen nuorisoon on erit täin veljellinen. Me käsi~e, että, mikä meitä sitoo puolee~ tai toiseen siitä 'voimme käytännöllisesti o:p:pia. Uusiin maihin tunkeu tumi sen näk ökanna 1 ta se voi olla eri ttäin va1ku. ttavaa. -,. Muualla on ol emassa erikoisia kasvatusyhtymiä, jotka vaativat erikoisen

20 ,. ~.,... '---:-._.... Sihteerin kertomus, 7:s liuska. varman yhteistyötä inolera:':' i en inte::-nc. tsionaali en kesken. '\tie ajattelemme sen olevan kiintoisaa a j atkdj.nme sitä.., Suhteelm".10 ';Q.ö7äen Sosiali stise_en Interm;',tsionao..liin. (Z,irich). Alussa tun1:eut"'j. ssanune niihi::."l :11aihi:!:J. n miesä meillä ei viefhä ollut osastoja ja 1ffl'z1h'W005~ kutsuessarnm~"!' sos::"ali stieia puoluoi ta tulevat ne lähentymään työlof väen urheiluliike ttil. 01el1UTlG or:'. ~'täi:'l 18.11ei8i s8ä f:ll:th teissd. so siali sti sen työväen interne'.tsionaalin sih'teerii:n toveri _"..cueriin. Hän on luvmmut antaa meille asiapareita. Työväen urheilukys~n y s on ollut sosialistisen työväen internatsio naa- Iin kiertol<:yselyn lcohteena j a se tulee olem a~m e.rvokas LI [':,ineisto internatsiohaalille, silloin kun sillä on 'tilaisuutta siihen lräyclä l~äsiksi. Riippuu meistä, että tämä tutkimus tulee heclelmälliseksi meidän internatsionaalille~ne. Suhteemme Kansainväliseen Työtoimistoon. Kansainväli sen Työtoimiston j oh taj an t overi Alb ert Thomasin kehoi tuksesta olemme antanee t toimi ston työlti.isten kecä10t.ao sasto 11 e c::.siapaljerei ta jotka. ",, vaj.aisevat toimintaamme. ~,'litkä lienevä tkään virt.eet, joitp :me voimme yrittää löytää kansainvälsen Työtoimiston toiminnassa, oler,~e "- ajatelleet ~~~~XNTXYM~XX hyödyl~iseksi.., vast a ta suosiollisesti heiclän lm'tsutll1sa. \.. Allevii va tkaamme, ettq, me emme ole antaneet mi tään :Lupauksia Kansainväliselle Työt oimistoll e, ja Helsingi:1. Kongr essl on l:t:tsut tu koolle sano~kseen,, / \ m ih~n suuntaan voimrile mahdollisesti jatkaa aloitettuja suhteitumme~ Suh t e emme \ ~6.ms te rdamin P.J"ffina ti 11i se en Int e1~na tsi onaali i n... " Sillä hetkellä kun isäyl..rill. t :ri&~lx~f. ljystyttä yät urheilullisia järj estöjään alussa ilmeises t:l.. ai1comuksella saada meidät?ois raii&il ta, on meille kiintoisaa tutkia, missä määrin on sään tö~e~~ e mukaista lähes~yä ammatill ista l,. internatsionaalia ja s~.adtmaa nä lcö~e..nt oj~nme kauluviin. tjie emme voi jä.ttää amrnatillista liilcettä kiinnostmnatta ele.män tirlceim?iin ky s~yksiin jotka k~kemt, nuor t en t yö lä ls t en ur h e2 "1 UB. Ur'''el' _~~, 1".""1'1_ hyva"k"'l' :""'yt+ Ä 0 _~ u'j }{ahdekdoantunnin t,ys5aikalald.~. a soveililuttruilu:la, tai lcm~- a~a~pal~:~ j.n. e, Siinä, mitä me tarkoit~~ne, emme näe mitään so:pimato l'~. t2., yhdistääkserr.me vqimdjilr.l e työv:.ien järjestöjen kan ~ sa~ lyödäksemme isäntiemme urheilulliset jär~estöt j2. saat"',;:' aksemme keskuuteemme ne tuhannet ammatill:'sesti järjestyneet jotka ovat vielä porvarillisissa 1ii tois ss-.

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot