kokouksen Pöytäkirjaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kokouksen Pöytäkirjaan."

Transkriptio

1 ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/ l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin Autot 1aivarannasta talo11-e 10 a 12:- Kahvit yläravintolassa 50 a 4:- 500:- 200:- 120 :- 200:- Au to t urhei luken tälle j 8 ul kai si n 12.a 13 2x 312: _ Automatka eurasaalp!een ja takaisin laivassa 500:- Kahvit tai mehu Seurasaaressa 50 a 5:- I,aivamatka Mustikkamaalle :- Sirkusprinsessa Mustikkamaalla 50 a 8:- 250:- 150:- 400:- Laivamatka Saaristoon 8/8 B1.~orOCen 300 mk. tunti, ottaa l~ henki~öä 3 t. 900:- myydään 50 lippua a 10:- vähennystä 50~:- jää liitol. 600:- Soittokunta laivaan 3 t. a 100:- 300: - Retki kuusistoon Työv.Akat. junalla 50 a 10:- 500:- 45 k2l liiton mery~iä a 5:75 50 kpl L1ittojuhlakirjaa 50 kuvakokoemnaa istoksl. a 20: :- 258 :75... I Yht, Smk :- 11 Ii 1I il II 1". Ii l/i. ;, II H H Ii l. Ii, ~:!J

2 L S I:n :!.V';s kong.lozsi ÄSlR:i.\llSicsä 5-3 ::?::"1ä e lo:::.:uute" j 11 ff n Ti Ii n 11 TT TT T I 1 i'1 1: j~ n :1 ~i II' I 11 ; i. n ri T' j j' i. \, 11 t I T 1 iin h' : r;1 ~ i 1. ~. ~ i l j I T I ) I 11 T I : I ja il 11 Tl 1. n rr n T7 H.,. ~. ~::. StCitt:i.nin Eautt a. Tallinnan :~ " 1?~ ja SJcotti:nin lroutta saafu B/-;; 8',~tä S:alli.nnan kau.ttf:1 s 8.apu- h sn V"' tta ' "1'- ~' n ~...,...,,",.'. '.,.! ~. ft' ~, " 1 " '",ny" \Jl c..;.,.j,j J... ~ ~C.J :..., :...#' V.. / I",N IJ /.~l _I~f... "" _1... _..!... ~..r...l.l kautta s aa}tj.vat ~U:'-'Gr.. G'\T~ t JU I!, ;,:r- ~~ ~:;~. :\..'~ vat 5 1l:nä k~lo Z j. <~. ~j[o.h6.()::'.i.:~s J-.;.::. c:a!n~..,ijs vat tule 't-aj",. T '. '.',~.'.. L.... ~ " -- M-" 'J \1 J.:, v ~..J o,tlc.h l f-j U 1,...'1..L_1..'.,,-, II t.,:...).":):.s.., {/\ '- <') e,}?uo'" "..... ' :v Saapumi spu:!. '.-8, n~ ~:?er ~12.,.1 ' ;2j.:r:. 5./3 ) o~c..~ 8.~.21lC~: Liit:m e ':" ~8taj~i~ (l-ccav,;,. t v:.c!..'ll.at Ve"..."l:S.P.:r... J.8.1.ya ::,ar.lnas ~a., josss. la.usutaan tervehclyssm12. t J~O.r18e,:. lpi~,~c.:" C G 1~. ~, L~. ei ej:j.b, j2, jos soi t tolaul-ca on mukana, so i ttaa se interna tsion2."l.l::.il 'Dllli St8. pääs '~yä tl'!.oda8j.'j. edus"caja t autoilla työv2.entej.cl1e ' s '~ar~: o ~'.:t8.n 1 <. ':'116 kah'd. t tai mehu. 1ei voksi en kera pienessä ravi:n.to::'a3cli 8s8.. 8i e1 ts ciirryt.ää.n k:!{q kor.gressisaliin. Edustajain asetuttu8, 1,) 8.i~:J i~ l ee:r... tervehtii lii tor. puhee7.ljohtaj a V.Mikkola edustajia lii ton ])uo1estn., mii1';:ä. jä..llceen seuraa :18..1 li tulrsen edustajan - t hd,l.4 ~~..., '", 1-.' "i....i-<::l 1 t t ili. erve y~,.:.' 8:1.. ~~ '3n ~a'!.. J. _eo;:l.j U.L~..:> v,_.a n erna s onaa n u eenjohtaja kongressin avatu.ks:l Här.~ pub.eenjo lldo~ toimitetaan sitten kolmen pujle en j o'."tajar.l '.Taali. Ehilo klcaino. en mainittu tri Steinemann Bernisw.., Br.K3.'lmn F.i i.a8ts. jco Sl.1.ornen ee.ust 2-j a. Un.si en pu.heenj ohta ji en asetuttua raikoi2.1een t oi~i tet9..8.n '. ~ 1/ val takirj a l1te.r~cc..staj2.i:o. -~2.g1 ' / ~ P. käsi tel J.ään / 2/ kongre.3sin ~ä::: jestyssää 2.1l1~t ~ a.,~~ os o. ~:c9t l~'it-l- ", -'- :1.1 i.tetaan JJX't 31 valio.kuntiej::' - 2.al::'Ll~ r' ' ~ Kello 6 l.äj::.c!.eu:3./''':1 e:c.. toil la :p.äil:).carhan ul'he~.luken ~tule, jos~ Vise, ja Kullervo CYa)~ V2. ):!).!"J,::'10G'C 8d.'.l :~ ":8.;t:. :le?ai:::a t sc".~r['.ta ~{i::!... ei luja., S - t H J -, =- ;.-:-u--+-::""i:.li~~, -., ()' '11 1] ' 11 ""i' l t r lä ~ej. Co Cll.L._D..UL ~.1\:3.' ' c,_.:.8e _ e jj _.asaa en y - Elantoon ~ a s i e:'~ä!... e' :;.o 9. ~O o.su~'1'~ov2;1l{).ce'.3. :'l ~~ os1jziin, /' S '" 1:;; T:"'~ '" -,... ~,,,.:.. ;::< : Yli" ~6 'Q 1 1 el.lraavano. llc: c. _~, _ (.ll ' ':'.I.;.l,..." ", 1_ :- 1" ",,', 11 (') am 11,j.. ', / ~ 'J. ~:;.,... ~, ong.. e s u~.&6. 0 " f). II a jatkuen kello ' 1: een, r:2u.:rt:.i1. l~l.1..c!:::: 1.. (':1~2.:'1 JE.. l~:ool1 jatl:"ll"l'.tc:.t kongress:,työt kello 6: e en :-: ~, :'.l. :.ll~. f..'. "'1 i. ''::8. ;: E'" t:ello 7 tehfr.i:1'-:i 2.u.. to::... e ttri Seurasaareen, josta pa ~ia ta':"1 '''1=>1'' C "Ll '\ ;'\ r).!..""~ ':i 1 1;.' -,,': 1 - ~ ~ c. '., -~ c,~,,,, 1r'; "n '/... C"'-L...L\.. _.~ J ,e,. _... l:;~ L,#....-J ().,.I.... ~~..,...::::._c... ' _"'- J\A..~U-.L..l...L: I- ' c. /. Sun.nu.n.t2.i r!~ 0 ::', r:l"::x'.tati. 2CtH? ~ ::( ij:l:-.:~ e :::t;)"'d, pe,i ts i 9ttf:!, illa::!.la kello ~ tehdään 1 ei it3.re 'tki l~u.y.c :; i ~~';;:"J l;1~.:;~ :~10 1 ~ () c: ':'[1. v :" e:ro.j.ll8.f,n,j.llr.oi.lma t ea ~ tori s sa ( 8i r'''us'l'\r 1 'Y' s '" C< c<..,.. '- ~.J:' J J. '.J ~;; ~... t e Maan ai1t8. :1.~ -i.j. t;-", :..E. ke~. ::.J' ~'.:~ 8.1 :.i:'.7n. l E.:i. 7Cm(]. '!:l~j. S2,e.:r::;' sto Oli:\. j 1:). m.m..'1.jx1mz tiistaina. kongress" n :.'=,;j,ij.t:; <:;tyc, I;:J.u.sj.s~.c'):" ':lyö ~j.8)j Ar..:atmtj.a.a.:n.o Kiiree l~.i sil"1!j.s.. t. vi e::-a2,.': ~.!'.'GC V'3. t kr:' 81\5. 7 i ikloj.1d. :;Ja2. ".l JInatkal~ e ja toiset vir:ti sty"'itl.o:tke,l l e V:':. i:r;;..i.li i:r., ~ :.:t D. "~ j:' 8J_ :;'e 1 ~""l::-.l1c:,h.::,r ;)'.111 e,ja Sa von.1inna.c.'1.n. ialuu lau.antaiaamunb, ;j otto, "ir.e~('a. 2;:~ E'~:t ivä": kello 2. :U1iltevää.n laivan.n _., Koriste11.l. : Te..lo n llloi)e:r~ r~.:'3 lipuix:.. j.~i, köyr':"'l'iksin, sali J;i=;=aa.h 1 k.., z L.~} aa er~ pu~n, _ ~~::~ _ ~ : _ ~=:-~~.:~ ~:-~~~ _~j _. Osanott aji~.le, ä2.n8stys::e1:po::'s'llle? 'LU1E.i nen :n'l'.w.';'$"tt 1r.o rtt5., kortti, lisä~ d::.j.stc'..ji :"1e ja slno!i'.aj. ")h t ir.1 ::" eh il~e vihreä ~ mul e "K3,S:o:l: ~'.. 0 1" ~.,1 OL '11 e ~J'2, -,..:..,,{o :..n en, ~(O r'c. t ~. u "1' 0 t apa~ 't S~ kai sano ttajij.l'b ja mu.i l::!. e.r.en:':ilö:i.:.lo: ~ cilla on ::>ike1ts tulla kongressisaliin ~ine~. n211ha ri njc~r}!i eleef.l.~ j ohcr'.. on p a in ~t tu.: LS3:.!n IV: s kongressi Mui S tok8i a... :nc~ [lan kulj.. e:':i;_ u:t~t omaa1. 2j. sej.le edustajalle 1/ valokuvakokoelma 1i i t td ju:hj as te. j a ko~.g::,es sis ta, 3d;:S':tj;:'J.::tl~.k..".:-.l ~>Lh..-,:~ 2/ 1i1 tto juhl..akirja ja 3/ OlymFi ej.. 2.iste0E: I~' (~) / I Sa1kku.kannet kai1tili_e ed:lls-'ca.j:u.le, y, Kongre~~~~-~~~~~~l~hti~;~;i~t;; - ~~it~j~t -r~l~i-j~-k~in11a~..

3 L i i t t 0 t ~ imi kun nalles. /" L e h t i k Y s Y m Y s; > \ Lii ton äänenkanl1tl.ttaj ak~ymyksessä esittää suunni telmakomi te ~'. 1ii t to toimikunnan pää te ttäväksi.. ; seuraa Wc.: Lii ttotoimikunta ilmoi ttanee leh tiyhtiön johtokunnalle.. että 1ii ttokokouksen tekemän pää töks8:1. mukai se<st:i, ' liitto alkaa 1/ alkaen julkaista äänenkannattaj~aan omaan l askuunsa ja sanoo sen vuoksi irti liiton ja lehtityh tiöri välillä v0imassaol evat s opimukset päättyviksi 31 / Samall~ olisi lii ttotoimikunnan tiedusteltava. a iko}ko lehtiyhtiö sen jäl k~en harjoittaa urheilulehtien kustantamista.liittotoimilmnnan olisi {lydettävei lehtiyhtiön johtokunnalta! vastaus kuluvan elokuun lo ppuu~ mennessä..,'_i.. Ylläol evan I i säk si suunn1 telmakomi teo. ilmoi ttaa ryhtyne en:eä ottamaan selk oa lehtien painatuksen kustannuksista ja tule e niistä leh tikysymystä muulta osal taml }:coslcevan lausuntonsa ohella aikanaan,', liittotoimikunnalle ilmoittrunaan ja jättämään ehdotuksensa; Toi m i t s i j a 0 p a s: Komi tea oll1tarkasta.nu.t a i kaisemmin l aadi tu t e9i työ t liiton toi-...'. p l / / mi tsijaopasta ' varten 'il.a tehnyt ~ o}ypaen ylei.seen suunni telmaan muutamia muutoksia ja lisäyksiä :.,,.' ~ :.'... :. Opas tulisi olemaan 8 ' pai~arkin~siis 128 tekstisivun suuruinen, sivuko~n ollessa saman kui~ ur~ei lup oi kai n oppaassa.painatuksen ja, ".,"', '- -.. toimi tllstyön kustannusarviot ebi.tetään 1ii t t otoi mikunnalle erikseen , I t,1:. ~ J...:. ', '.. Komitea pitää tärkeänä. 0P'PMn valmistu.st;yön aikana.n.n.viimeistmn syystoimintakauden alkuun mennes~, val mist umisen ja työn yhtenäistyt tämisen kannaj. ta, että sen toimi ttaminen anneta81l. yhden h el~ilön pääasiassa huolwh dittavaksi ja vastattavaksi.komi tea on tiedustellut asiaa 1ii ton nykyisel tä JV.. 8. sihteeril tä ja saanut tietoonsatettä hän olisi vaj.mis ottamaan toimi tustydn huolekseen,käyttä-en 1mi tenkin '. apunaan erikoiskirj oi tuksi en l aadinnassa tovereita Pelt.ka1aa.. I:.o stiai s- ta,iähteistä,lahermaa, Koivull;l.a, Anttilaa ja Vihavaista. V u 0 s i k i r j a: Komitee. esittää, että 1iittotoimilrunta ilmoittaisi heti lehtiyhtiön johtokunnalle,että ens ~Jmäinen liiton vuosiy~rja julka ist&~ liiton toime!::ta ja sen itsensä lcustannu.ksella. Yl:sityiskoht.esitys asiassa jätetään 1ii ttotoimikunnalle my öhanmin. Suunni telmakomi tea.

4 P ö Y t ä k i r j a TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta 3/ aa uvilla olivat Mikkola, Vilppula, Lähteinen, Rinne, Kostiainen,Niininen,Lydia WaLnio, Laherma a Koivula. 1. Luettiin a hyväksyttiin edellisen kokouksen öytäkirja. 2 1!yölll:..ettiin seuraalatm kilpailuluvat : Nyrkkeilykilpailuja varten: Ra uman TOive, kansalliset, 22-23/10. Lap]leenrannan Wesa, " 19-20/10. Kot kan Riento, II 4-5/12. Uintikil ailuja varten: Waa an ~yöväen Uirnarit,kansalliset, 20-21/8, ellei uintijaostolla ole mituän muistutettavaa anomuksen johdosta. ;3. Päätettiin, että liiton naissihteeri r~a Helmi Paasonen oikeutetaan tänäkin vuonna kuukauien keeälomaan. Loma alkaa elokuussa heti internatsionaalin kongressin jälkeen. 4 Kttn tov. Blihreniltä Lei zigist~ oli saapunut kirjelmä, jossa tilmoitettiin, ett:i Hannoverin kilpailujen jälkeen järjestetuttn kolmet iltakilpa':"2ut,nim. 15/8 Brandenpurgissa, 19/8 Ro.thenovissa ja 20-21/8 Danzigissa~ ja kun l-irjelmässä tiedusteltiin, voivatko I ~len ja ~upar inen osallistua niihin,pälitettiir seuraava~: ta,ovat{j:o Sähköteitse tiedustellaan sekä llalenilta että Kuparisel-, he halukkaita viipymg.:...n Jaksassa omien yli.jos vastaukset ovat myö~teiset, on asia selvä. Joka tapauksessa BUhrenille ilmoitetaan sähköteitse asiasta.

5 5. Palloilujaoston puolesta ilmoit t i apul aissihteeri, että j c.: osto oli päiiasiassa yhtynyt llittotoimikunnan ehdotukseen Saksan kanssa suoritettavaan lå~t to -p tteluun jalkapalloilussa ja päättänyt puolestaan myös, että ottelu voitaisiin suorittaa ensi vuonna heinä- elokuussa ja että liitto- ottelun lisäksi suor itettaisiin kaksi muuta ottel ua joko Turussa Xxi: He l singissä tai Hels ingissä ja Kotkass a. Jaosto hyväksyi myös sen, että kongressin aikana käyt~vässä neuvottelussa sovitaan ottelumatkasta lähemmin. 6. otettiin käsittelyn alaisiksi kongressiastat. Käytiin kohta kohdalta lä i internatsionaalin tilikertomus. Siihen tehtiin useita muistuksia, jotka ilmenevät tilinän pöyt~kirjan liitteestä. TOimintakertomusta ei käyty yksityiskohtaisemmin tarkistamaan, vaan jätettiin se liiton edustajiston tarkistettavaksi. Suhde kansainväliseen t yötoimistoon.alustus, jonka on laatinut tov. A. Guillevic Pariisista, ~~~äksyttiin. Elsassin asemaa koskeva kysymys jätettiin liiton edustajain harkittavaksi. Kansainvälistä terveyspalvelusta koskevaan alustukseen nähden päätettiin,ettei liittomme voi per iaattees a hyväksyä liian monille ja tarpee tt ~ille aloille haarautuvaa toi intaa. Ryhmä seuratkoon kysymy~sen mukaisest i. käsittelyä ja määritelköön kannan sen Päätettiin, että kongressin alussa soittoa esittämään tila ta an H TY ~' t 0 TV iso i tt 0 kunta. Kun Mustikkamaan ulkoilmanäyttämöllä ei tullakaan sattuneista syistä sunnuntai-iltana esittämiiän Sirkusprinsessa-operet-tia, L,ätettiin näyttämölltt vierailu POistaa ohj61masta..;en sijaan päätettiin sunnuntai-ilta j~ttää osanottajain va aasti käytett äväksi.1:aanant ai-il t ana lai vamat kan jälkeen armetaan liiton uolesta kongressille illalliset Elalillon yläravintolassa (Siltasaarenkadun ravintolassa). Illallisten. aikana päätettiin tilata trio esittämäiin musiik{ia.

6 edustajat. txxxxenoo Kun tov. Koivula joutuu ~&nsainvälisen yleisurheiluvaliokunnan äätet tiin,e ~ tä Illallisille kutsutaan liittotoimikunta ja jaostojen uheenjohtajan ominaisuudessa olemaan läsnä kongressissa, Pullioc hankkii hänen tilalleen kongressin sanomalehtitoimistoon toisen miehen. W~ ~. r J ~/tf1i</

7 L i i t tee t TUL:n Liit-:;otoimikunnan 3/ idetyn lrokotlkser.. 'öyt äkirj aan. Helsingin kongressin asiapapereita. 6:s kyspmys, c-kohta. Suhteamme kansainväliseen työtoimist~on. Alustaja A.Guillevic,PariSi. Kansainvälinen sosialistinen työläisurheilu- ja ruumiinkulttuuriliitto selittää XtBRWKtt aglwij\ olevansa valmis vakuuttmnaan koko myötävaikutuksensa kansainväliselle työtoimistrlle joka kerta, kun se katsoo hyöuylliseksi pyytää sen toimivaltaa kuin myöskin sen palveluksia urheiluja ruumiinkul ttuuriaa tteen tunne tulesi tekemi seksi työläismaailmassa. Se selittää edelleen suostuvansa työskentelemään kuikan sen hywäs~si, mikä koskee työläisten va~aa-ajan -jonka täydentävä oäa ruumiinknlttuuri ja urheilu on- järjestämistä. Siinä tapauksessa, että kansainvälinen työtoimisto julistaa perust~ tuksi n,9uvo ttelevalil tai teknillisen valioku..nnan, päätetään, että kanoo.invälinen toimisto j.a teknillinen sihteeri järj esiävät kansainvälisen sosil." listisen työläisurheilu- ja ruumiinkulttuiiliiton edustuksen. Guillevic :s kyspys. Elsassin asema. Alustaja ljevlieger, Fleron, Belgia. F! S! T! A-L:n ehmtus. Ranskan F.S.T;n on rakentbuduttava uuden järjestömuodon perusteilla. Ranskassa olamassaolevat työläisur.heiluyhdistykset liittykööt li1- toiksi eri urheilualoittain. Nämä liitot yhtykööt uudeksi Ransk8Z1 F.S.T:kal.. Jäiden liittojen perustamiseen saakka jääkööt F.3. T. ~-L:oon yhtyneet elsas-lothrinkilaiset työ1äisurheilu- ja sivistysliitot olemaan.. Niiden pesänselvitykseen saakka vaatii ~.S. T. A-L. jäsenmääränaä vahvuuden perusteella yhden edusta,jalll. kansainväliseen t.j!>imistoon. Hänen olisi sitten saoritettava F.S.T.A-1:n pesänselvitys ja samalla x_ åyötävaikllw ttave. B.anskan uuden työväen urheiluliikkeen raksntaåis68sa. F.3.T.A-L., joka kansainvälisen työläisurheiluliikkeen etlje~ vuoksi luopuu ja tku:vasta i tsenäisyydeatään, toivoo, että. tämä ehdjltus edistäisi työläisurheiluliikkaen voimistumista. F.S.T.~-L. vaatii vielä; että Ranskan F.S. T ~n (PUI:n s~nta) yhtenäie syysehclotu.k.set vmkavasti tutkitaan ja että Ranskan uutta F.S.T:t.ä parustf;)ttaessa kaikille köyhälistöu.rheilijoille, va.l tiollisiin mielipiteisiin kat- somat ta, annetaan tilaisuus liittyä jäseniksi työläisurheilujärjestöihin. Meistä eksyne1den yhdistysten on tultava takaisin liittoihinsa lopulliseen perustamiseen sankka. ~ ~----~ ~ 11:s kyspnzs., Kansainvälinen terveyapa1velu..s. Alustaja Devli~ger. "KaruJai ttvälieen ti e to toimi ston perustamin an ll..

8 Helsingin ko'ngressl,n,asi~paperei ta: Toinen kysymys b-kohta..,- '" 1 I ~. '! ".., Til1kertomus. EstsDäjä Gaston Br1doux, Ath,Belgia., Vastaiset taloudelliset yelv.ollisuutemme "' ~ I On vaikea puhua numeroilla kuvailevassa m.uod.ossa. Numer ot antatat tavallisesti tuloksen. lj400dollarin jäse~u, J. :~. joka määrättiin Frankfurtin kansainvälisessä kongressissa 'on tehnyt reille rmhclo11 is aksi liijclreel:llim hal.linnon järjestämisen. toimistonme teknillisen varustarru1sen~ jossa r..ansainväj.i.nen sihteerimme Toi ty~skennel1ä. Pariisin kongressin V~ 1925 teknillisiä asioita koskevat päät5kset,'q' vaativat erikoisen teknillisen :kongressin pitämisen. joka toimeentiin Leip-. '/. ziglssä 1926 f Se vaatii raba-asiaii1l1:oo uudelleen järjes1ämiaen. f. Käsi tiäen teknillisten asian järjestämisen suur en tarpeen, jos tahdomme että, zoo idän liikke enme on ja pysyy mailman työläisurheilijain ja ruumiillisen kasvatu~ 'en alalla Johtavassa as ennssa. /.', " Käsitämme, että. zmidän hallinnollinen toimintamroo ja aatteenle'1'itys-, työmme pitää saad'a uusia muotoja, siis kulld.l'lelln joukkojen ätmtä t mutta Vi9- lä oi ole päästy Siihen. 1v'1e ebl.otamij,l't:.ri.. "... i... \ 1) jäs en,maksun määrä;ttttiiväksi seuraaville perus te!lie: / af kaikkien molem'p3,a suku!,)uolta. olevien 16 v. täyttäneiden j,äsenmaksut, liitollaiiil18 on oleva 1/400 AmeriIr,.an dollaria jäsen tä kohti w..odessa. /. bf kaikkien mo1empaa rukupu01ta olevien nuorten alle 16 v. on suor:l ~ t etiava l1ito11emme 1/800 Ameri1mn dollarin jäs enmaksun vuodessa~ I ~ 2 J J?S ru stetta... ksi rahafoton teknillis en val 10 kunnan ldi;rtettll. vil~ ~ af on perustettava aatteen1evi tysramsto teknillisen w.1.iokunnan käy- "- tettä väks i s1 ten,,että kaikia ta kansai~ä~list en kilirilujen kokonai I<:!tu1oista luovutetaan tähän rahastoon 1 %. U'~. Ehdotu.ks~_P~!~s_~e!llt. 1) hall.innollinen ix> l 11intanue. Sihteeristö. LiittomIIfl jäsenmäärä :kasw.a jo:ka päivä ja se vaatii ~a t oime~iaisuutta mnsainvälis el tä toimia to:tta. SihteeristöIIll1'e teh tä ~t. i?u1e-. vat enemmän ja enemmän' vaikearan,ilmi ja val ta vimmiksi. y. HeJ.p.ottaaks.een ~änen työtään 'tttlevaisuudessa, olemme va:rustaneet uude;n. ai1:aisen to{misto." missä hän säilyttää asia:paperi t ja kansainvälisen arki.s-

9 Toinen liuska.,...,, tomme Fleronin toimistoal Tuleyaa työtä varten pitää meidän vielä täydentää ja hankkia sihteerillemmc :kaikki se, mikä tekee häoolle JIRhdo1l1seksi työskennellä vieläkin., tuloksellisemrnin. 7- To:Lmist2. Kansäillväl.isen toimiston jäsenten _EIIIinäinen TUoroTa1.kutus.» )."). \ ". läa.i:kaa kun oddttel.eidloo ensi ko:cgrasldi uusia :rat.kai~ rixt.tää ~i.llit.m:!bton kokous ja sen johdolle antaiirt määräykset. Y ~oim.istan pitää kokoontna vähintä i.n. armn vuodessa edullis esba ympä- tulee yhä suurerrmaksi. ja w m-erruri:t.ksi., Seitsemän wuod. En yhte is,tyts on opetillnut hei d. ä~ paremmin ~tämä. ja no:pea~t~ selt:tlliwn ei-;tw~e'ti. hallinno:l-. lis~ järj est!,lyn kysymykset, mitkä on jätetty heidän ratlta:lsta"v'liim~. Sll- ~i ristössä helpottaaksee:n Wt:5,tä liikkeen ~an.. ~ I AatteenleVitysty;ö. Meidän on eåsit tävä :keinoja ja IIEhdo llisuu.k:sla, jot- " ta vo i.mi:oo antaa li1ttooiill:ie lii:h1;ymille osastoille käytettäväksi kaikki liiklre811iib laa.juutia ja.&aatteenlevitystyotä lcolllanit asiapaperit. MeicJin 2~tä~ pitää yllapitää "YaikkaJR itse rahalllsellakin avulla" lmorisoliittojejlt tyl5.tä, jotka baluavat tulla luolmeldlle tai ovat jo tullee-1;. Teknillinen työiijde. Leipzigin teknillinen kongressi on perustanut: a I er i urhe 11 ualo jen Yal iojmnnat, y. Dl määrännyt edustaj a.n kuhmikin valiojdmtaan johtamaan työtä ja va.staamaan te1cnlllisen työn suorituksesta. /' Jos too.dornrrb saada Jrn.iken teknillisem hyödyn tästä valmis te1usta, on meidfln avattava rajoitettu luotto kunkin vaj..iokunnan pulmenjjol1tajal~e kirje en vaihto y.m.. taloudellisia meno ja varten. /. Näi.J:rlne mahdottomlieksi tällä h eti:ed.ä kaikkie'n valiokuntien k oko ontumisen ]cerran vuodessa toimiston lrustannuksel.la, senvuoksi OclOtalDlOO, että va1.i.okuin- 1 tien puheenjohtaj at lwlroontuvl::tt kerran w..<llessa. /. ]}ruoo kö vo ibi ku. stan taa vu. os i t ta.:lr ~a-.,...i ''' ''; t 0 jmj n takert Q,lillL._ ;'.. jossa tu t ld tta 1siin suor i te tto.a ty!!tä ja t eh ~ia Ohj e lma;nme tote'utttamis~~ikeu1~ian Y>.8.n~ä.1iSe.ll.4 ~milllsel.lä voit tamista? sihteerillämme yhdessä hallinnollisen sihteerim.me kanssa pitää olla. ~:äytet t ävänään mhdou:i.suuks1a tarkastaa kaikkea t ätä t;r"dtä, joucluttaa je. auttaa sitä. /. Huomautan täsd jäs emmk susuunni telmastamns aikuis ja ja lapsia varten ) sekä lcansainvälisten kil:9a ilujen 1 % taj;::sasta.. OlY..oon kaikki ka:t.1cessa yhte~ ymmärrysj'!: liilckeerrme vahvistumis en hytäksi j a pyrkimys antaa tekn1ll.islen

10 ~ - - Kolmas 1 i us}:a. j,a h allinnolli.. s t en siht eeristänme laa.j mv.2a. Liite til :hlmrtomuksggll _._ _.. Tulot : Saks an liiton s uoriu l s ~ TT Itäval t a TT Ranska 11 T sh eld~ o - Pr aha.jugoslavia! T Engl ant i~ Laty1a 11 Belg ia 11 E1sa slotring Belgian f r a r gia, ~~ df4- ( i' I'~~ J~ 1?~6 ~ ~c..,. 1/:" I~:z' ~ ~ ~ p.d4- (~ / 17-, ~ ~, '- ~ (G - I f:;. 7- ~ ~~~ ~. ryjj~ V,, "'- (q :L 1- ~. r~~ ( ~~~ ~~ ~ ~-~L.~ 80~000:- 3,356: 52 I J..85~ '- '-16 ;10 448:70 217: :- 7~0:90 88,875:22 Ameri2;:an d.oll,~...ria 2,286:- 96:- 5: 30 91:- 0:50 12:80 6:20 20:70 _~21:10 2,539;.60 Saksa n liiton s uorit,us! täval ta T sh ek ~ro - Pr al1.a ' Tshe lc2 ~ o-auss ig Svei -i;si B~l g :1.a r~ Engl anti Ranslm. Lat v i a Pa.ola almalain en. Arne r i ildm. Puola \lars ova Elsas-Lotring lii tto TT Sa:c sa~ Ii i ton ruor i tus I tä~alt a Tsh ru~ko - Au ssig ~_ Suomi 1/ /6-271\ :3nglanti. Sveilt.si Suomen ruor i tus o 1ymJjlia r ahasto on ~Raha e. kassassa 1 / !! TT YI l! II Tulot yhte ensä TT 11 TT 53,700 : 57- l2,559:26. 5, 329: 04 3,420 ; - 1,,007' 50 g92: : - 3.)6: : : - J_65: - 1~534: :80 152:20 98: - 23:70 22:60 20:50 13:40 8:70 3:l0 2:60 5:- r{.5 9 : 'i~ 79, 422: 6. '7 21:70 2,269:50 8, 000:- 228:60 8, 960:10 256:- 3~325: : : - ' : - 1 ;449 :9.6 ~:40 _1.4~2 ~3 ~ 27,02 7: 41 41:20 772:20 7 ~ 10 2 :~7 ~;..v..rt. ~02:90 9 _ 759 : 8 3_ 1:. 6 t,. 8 ~? : _:..:: 8::,..0:-----:;4:.::8.=1;.:. ':..::.7..:; ,188:10 ~ ~, ~~ r ~~ ~ /~.

11 l:a Ylsa j. n"'v~ äj~ i s en JLi (; lmi. st ~ n j';~.3:k.ciu.~;~s 0.t n. ~..._., o. _ ~....."..., ~... _~. _ _. ~.._ 3J.2 :60 C-J' C) :"') r.l.\"j" _ 7",cL <;6 ' 58 27'7,,10 J.."' ~_._~_~_ v :'., '-' '-'. '. :~...=--_~ Q>7q....." ~ - II Jr.o ~E~l'"a e ss i.n Q 0'" 0' c. C'..., A q ;;<,... : 0 6 G<± ~ :,-:- 26'1:30 ICasna invälis en sih teeristön : ;:'l s tarjy!.'u..;~. Toimi sten Varu.8t a!ilinen 259: - Yle i s eii k irje e:'l'u<:l,i-..hto- j a 1: älinnö 8~ JJ..34:- Sihteerin ];) Etl k7d o l7 ei 500: : 80 He~.:, ing in k O!lgress:La v31mi s tel-::d:: l O: 30 Kirj ee10rura :lht {)- ~ a t a imist OY.t i::okcusk-:jl, "]. s 2S4 : :-...:..: ' Cr-:;...!::. l51:80 J.'Iel1.o t yt.. t e ens ä, Tulot yht eey.:s ä Menot ~rh t een sä Rah aa. 1:a8s i!tooa 30/6-27 Yb,t e~. 1]'eto '> ~c 58 " 3].3 : 'J" ~ -.,. 4_-.1-, ~~9;}R. 1~ 5 3~ ~ ~ dolr. a ) s 'hd ~-., '1.,.,.L. ' ~.. ~ r:h, ~ ~ ~.... _ arl. v y.1... el..salli~:1nh.i. e :rn~c:. RC:L1 lj"t.::,,,l., ::1~&:.t;<.,U0E~~~~:na;~uq:.1X Cr.~ eh~m j P,m?b0~lS aqs P~~ffi~~~b ( r~~~~~. ~t. ~ t;,.jf1. ~...

12 - --==----- ~ -- '~t 2fo lma.s Ii~. te t -:, ~ lr~----1,: Y ")~ ' OD.e'''''',,{t/l l.t\.jaa U_.'-~ J _ J L~ _>" "'-J.OJ... ~"V"") ~=== == ~= === =;-~=~ ~== =~=== ========== == ==~==== _.~... --v 1928 DeIl" 10,000 : - 286:. Tshel:2ro - Aus sj.g 6.,000:... s-u.ori t etttl. 171: ; 126:- 11 1!500:~ -13:- 1 80(1.t, r 5!.J, '- H 114' ~' -~ -o l lcl sjx:a 8.00;- 23;... 28:. Bel gia 800:... 23:- 28; :~ :asas-lo1ir::ing 80(1;...."?uc1... Sa.1C3 1a:i..:n.. 1 5(, :- Puola Yarsov.~ 200:- 50~) :- 11:- 23;- 1,000:- 300: - 1.4:,,.. 28:- 4:... 9:~ " ~Io lla:n ti loe ~ JUSal.slavio, 35:- ';0 : _. --_ 5 : - 3 :~ Ame r:lklffi ~O;- 2~ :~ Tu.: 0 t Y:L t 0 s ~ - 200:,. 6:- l.:-.ot 3.5;- 1: -, 10 :......_-_.._---: ~ ~-----, ,6l.S:60 Y'1 te P!1 ve t~ ~ -Ra 1 ""," lr. Me'ass... ""1./.'''''''' 2:>' ~ c;u...lc '.CJ~ _~ Oa...l. c... I J..... ~ I -.-T..od.ernä "'ö 1 set ft t l ' 19? 53,8'75:03 l,:;r,;n o() _ s:,'-'v ;,... \...' 55,545; - 20-: j ' 2 6 5; 03

13 ~. 9::. 0 ',: : - _.. _ Amer::\k... df)llo '75 :'1 Qr j _ Q ~ v '-. 430:- 430: - ::"5,000: - 430:- :::"5~ 000 :- 430:-,.~ _._-.. ~. _-_.. Kan88.i::1.v...:'_~L~ e:c. sil1. t _ eeri..-,-_. st --_ Liu hallinn.oll.. i s e t 6CO: - 18 ~ihtee :, jn }?2. l1 ~ :0- I ::id0 D..l.'\...!}". ~,. A?D.='-G\:t S8Y.t. jj ~:"1 : " ~l: ifj et 350:- II l! _ ; - 29,GOO ~ - 850:- KOnE':"'j'L1;'..i :!J.-;:;~)' ~; ek::uj_lln :a 3ln -:;ee:t'i:s ;ij e._ _ _ _._---..-_ ~ :,- 186: - l 0 " ': I., } _...1 0()?, OOO : 800 : : - ~ = ===~====~==~=====~===== 904:1J ====~~ ~= ============ ===

14 .-._~... -~ _... '-tlalsj.l."t",:"':;-l::j 1ccL:.~cG.R~-?...-:':J..F'~:--e.~.-:;.o-:.n en...j.."3~ 111,; i9.:-.-e,...jrohta.... ~ a:. ''::0 ::.1rt.'t:,:G<11;:el' t omus " _._ ,.--- Jules lxn~ ,.~ --_. ~v:i.'~~~ :, En.o l i l'!'2,-bta, 1-;j_:::,'\-e2.stä }:u)_ae t'a, i I jolm pysyi<.äisesti lyö m83.i1man työväe.nliilcei.\'tä! huoj_imat'ca 1;:D.D.Ga:;'nväli.s0stä taantumuksesta, huolimatta vastusta.. V':':5.nlAisen }cone;ressimiij.e j äl}r,eel5j me ill.ä on: kb,r;e.air!v82iset ld.lpailumme urheilun lm.ikilh a.lqijua. o~"' lisäänty- Hall :'ntoi!jii';e pa:r ad:!:;a~ni~.eno ASGmo,FrJoe '7ihvistu"~ ni:1:..ss2. mr.is, sa? jo is sa jo on osastonme j a aa tteeidi'llel Alb.:u:r.. n0 0::1', vru~i:!."...tl1.:ru-:' J a mei T lä, on Y:"eTh suu.rempaa t.oi\1'qa tulevaisuu- 2uorite tu.ig-iiq 1) (lluli2 +.u.};:s istaid'lle "' 0 on mei<län osq,stoillarnms. tällä :18t~:e2..::"ä C"Ll"J1.~ ~2 lp.uj :ner.li smulxlol1:l. uu:;:s:'l.a. ~o":"\ nvl c, : :' --" 'ls<:.l'" '... ~ -- j r...,-~ ';r, - r J!.u;..t'"....,:, <~ ct..l_ G,J. '~c.l-,-lv u:lj..,,_.:;)0_, o.l -,.:a.j.~8a ~ , _. - _

15 :. ~-.. ~j :: G :..,.~.. ) ~~l. :: :ll~ -".', ~~ ~:::: ' ::~_:::.~.':. ;; ;~, ~~:.. ~r -~.:) :".: ~: f~< ~ ~. 7< a~. ::~:1 () l~. ~ ~ ~-:; ~ l~f1i:' ~ j U I.';~ :..:2.;; :'-1 J I,Sl::, ~~~:. _.. 0 ~~ : :.I...).l!'--: >: ~: ~, I ~ ':. ~:_. '1... ja r S11D"~t8. " on 3.: (:..-'_ -, "lyi1:;!)':~ u.'_'j O }04 '.~ &1".1 ~Jn: et ~\l (.... _...,...CI......,..... ~... _ 3'._.r.',...--,..... ~ =a!:.rsa~n7t:.. ~.. g\~~,1. i:;0j':l":~eto:n.~ :1 e J. ~) ~il~lg st je.;' w-'ve~ !. ~:v~..j['1..(.... :::t;,!:~_ ':J~l. "' r,:!.... -:.,... ",:\~... ~ lo.. ',~_.~ -.li:.... a.mj.astil, 193~ pidetyistä n J:'j_\~ ~: ~~:~ ;. fj ~ ~~!:~Q.(:}: :. i8-e:.:' = ~ je e-:;zai.hci or1 a.,\1"1ulla., toi.. ~:. :1, :1.~::E'.~; 'b!:l ffiid1a oh:, a,ayi2.,f, =,7"): bj.:'j~;, ha -'.L:i.~ol2.,. 0'\8. kysy"" 'J. lt;8 C ~ J ~;:;11:3, '... --:.~\~r' ce. ;].:t-e '-; ':; f; ':G27"(J 0 '~; 1~~7IT?-iS :5 2. "l ~ "]:,:..;z,s e. :n :.itji ~:;.:L:t~ Rl-rt!1L~iJJ ~e.mn:!-e ;lc1. jo&.a 7 ~ el"" ;,'l;l'-:'.,::,_",_ ')<_. r-~. (~~,,,,,.,,,,,,.' :>J- :-l_ ";.,"1;: = ;".. :._.] ~~", l "-}"~(" ~ -I ~ 'r" ~, '--~, G' ~, " I ~ I... :u.~_.. ':;...,!I.':: "",...\. h.... L~.~-!... I -.~,- '!.. J.~~~r!.."-:;I.1 -;:' \o il-..:.cs.:~.. o T~ Co_ -='\ ":.. -~""V' - '.J ~_ \ \...,...~ ~.!- -I V p'....-'~"'" '.' )-~)"-~~ I

16 T0lmi l l i8'.3l t 2u näl:ö}:;:aidld..l t a }~t sottuna emme tällä hetkellä ole vielä samal la: 'c,asijlla porvarillisten urhei lujärj estöj en lcanssa. 0., Eri:wistel teknillisten "\Tal i ok.untain perustamine:t ja teknillisen kongres- Bin f,-;rj.ut ::?e.2:t ö1:set tuot t:3.~at heti tuloks i8; lrnn lcar..sainvä1.inen lcongress:l.. on hj'it2jcsyny'g t elrnilj. istem. asian menoarviwn" MeiaJ1p2~ s~ 0 j e.mme asema. ETI...nerilmi:c. :puhumme niistä lulrnisista osastoista: jotka ovat hyvässä asia - massa, on velv'ollim.luterrme mainita sellaisista, jotka ilman 'omaa syytään ovat t ätä nylqä sell.aisessa asennssa' f etteivät ne voi osottaa vakavaa toimintaa. Ens~mmäisenä on Italia~ Jokainen tietää, että siellä hallitsee tas~ism1, murhaajs" joka tl'<ltrorisoi t ä män kauniin, mutta onnettoman maan. Tovereittemma "'\- oron t äyty!1yt lopet taa kailcen toimintabsa-e Toivok~amme, että fascismi sortuu omien syittensä painon alle. J oj.r..a~,.:stm. :ne~a. än Di i rissä.inm9 tulee tehdä lca:ilcj.rnusa jouduttaajcsemme Ital i e.n Jrö.yhälistön va:pau.ttt'luidisen päj.vää.., Se :päivä tulee olemaan BUuxi juhlapäivä " me:hll e lra:ilc:!.2.j.9. :?or t\l.l{sj.j., ja Espanja,; j-ot:ka v" }roitti vat perustaa liittoa.. cvat r. l l eet siitä 12.ht ien G!"i ttäin V9,Dcean yleisen poliittisen tilanteen va:i.kutujcsen alaisina,.io1a:~ es ~ i:!.ä l1e ia.å!l l i:.tt-tonsa. a rvoldcaa.n laajenemisen tapahtu.tml.sta. S aman~aj:.nen. -tilanne vallit.see JugosJ.aa.viassakin~ Sodan hävi tykset, dikr 1;:. mu;:'i:ytit~"kse~ kuir.. myös taantumus ovat ne allru.teldjät.. joitten kanssa toverimme ova t sen jä"!lceen patnis1cellee-. Meidän t1llee ymmärtää hei Iän asemaansa j a e..r.:t aa heillo l u.:pa.us, {:)t tä toyeri.idjj]e näissä maissa säilyttäisivät sydämensä!'ohkeana uutt t? :hal li'tussuuntaa varten ja löytäisivät itsensä j.älleen lceskuud_estamm0 e ::r:moitta:kaam.:ne vielä kuin taulun varjo$ hajaannuksesta. joka on tapah- -- tnrr'lli.'l Elsps LothringiSS8,. Helsingin kongressi tietää, älkäämme sitä 6päiDcö, l öytäf:i,!'8.:t }:a isu!l~ j olika kai1c..ld lqsj'tiiyksessä olevat puolueet ja meidän internat.... ~1; ~.9:_~_t. OssBtcmme ovat.e!:r.i:nomaisessa ase.massa. T she ~~o-slo-vakia ~ (Praha) ja (Aussig), Suomi, Latvia, Engl arj.ri ~ Ra.:1s1.ta, ill\3ille saapuu ill~i tujcsia, j otlc:a ovat Kai 7; "kji.,~.a. O?:l. S"uUTtJa t; oi.mru.ia.isuu.t~ao ':TIäEillä on haj" innolllsia uudistujc- B:1:e. ~ joi t a me iä..än ystd.,7 är.tne Jii-o id.leenlh.?..nevt>vt. Siollä on uusia toimenpiteit,ä, _..._- jo i s t a m&i lle i.lmoi teta?:'o.q l'ofuualla to:l.l1'.inta monlnjcertaist"\iu. Lyhyesti, tilanqn e on :L" ahlcai s ~.ra s:u l :3, j~ J.:ca tu.or:r:i tsgö yh\les sä ja tu.mhaa:1hetkem va:u\:eudet~

17 Sihteerin kert o~~, 4:8 liuska. Meidä.n läpi tunkeu tuvai suu tetilme. ~nriisista l ähtien Jne ola~~ e voittaneet. Puolessa kaksi osastoa. Romaania, l~eriikku, Viro ja Hollanti. Näiden viiden kansallisuuden keskuudessa syntynyt työväen urheiluliike on jo tehnyt ensimäiset yrityksensä järjestämällä kansallisia j a kansainvälisiä kilpa l1uj S 1 mitä suurimmalla menest,yksellä. '. I,...,...,. Todellinen asemamme. s Seuraavassa taulukossa löytävät toverimme jokaisen osastomme aseman (Nuoret mukaan luettuna ). Saksa 1 tä vaj. ta. TshekkofSlovakia Praha Suomi Belgia Elsas-Lothrinki Svei tsi Banska ( FJ.. SM ) Englanti Latvia Romaania ~uola Unkari Ameriikka IJ Aussig ( Saksalainan liitto) Puola ( Puolalainen liitto) Hollunti Viro Portugali 1.15l.MO jäsentä lf n 30,000 " 9.63~ n '8.510 " 7,290 1t 6.00Q " " 3,47G n 2,935 TT n 1,205 u " tr 3() Jf \ ~spanja Italia epuolesta) J~o-Slavia muistissa)., Yhteensä 1., jäsell;tä. Yhte ensä vuonna 1925 Yhteensä vuonna 1927 Lisäystä v

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus

Kun oli vaadittu nimenhuutoäänestystä, ilmoitti puheenjohtaja, että valiokunnan mietintö on jaa, Pekkalan ehdotus 223 telu asiassa, olisi nyt parasta turhan työn välttämiseksi ratkaista, mikä otetaan yksityiskohtaisen käsittelyn pohjaksi, menettelytapavaliokunnan mietintö, vaiko Pekkalan lähetekeskustelussa esittämä

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla ALUSTUSVIHKO Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla KERTOMUS S. Sos.sdem. Työläisnaisliiton toiminnasta 1/6 1929 1/9 1932.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUETOIMIKUNNAN TOIMINNASTA

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUETOIMIKUNNAN TOIMINNASTA KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUETOIMIKUNNAN TOIMINNASTA 1 P:STÄ TAMMIKUUTA 1919-30 P:ÄÄN SYYSK. 1919 PAINETTU 1919 TYÖVÄEN KIRJAPAINOSSA TAMPEREELLA Kertomus Suomen sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan

Lisätiedot