Sivistyslautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta Esitys lisämäärärahan myöntämisestä vuoden 2014 investointeihin sivistysosaston tablet-laitteiden hankintaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen opiskelijahuollon järjestäminen Luksia koulutuskuntayhtymässä SIVLTK 69 Lausunto taksilupien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä vuodelle 2015 SIVLTK 70 Sivistyslautakunnan lausunto n Monitoimihalli Oy:n - Sjundeå Allaktivitetshall Ab:n ja n kunnan välisestä yhteistyösopimusluonnoksesta. SIVLTK 71 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 8/2014 SIVLTK 72 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 8/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Forsblom Peppe, jäsen, länsä 64-70, Lemström Anna, varajäsen Nygård Johanna, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, varajäsen Sarviaho Rainer, jäsen Vireä-Aihio Paula, jäsen poistui klo Muut läsnäolevat Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Ojala Cilla, toimistonhoitaja (sihteeri) Asiat Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Cilla Ojala pöytäkirjanpitäjä Anna Paasikivi pöytäkirjantarkastaja Paula Vireä-Aihio pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 SIVLTK 64 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta päätti - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anna Paasikiven ja Paula Vireä-Aihion

4 Sivu 4 SIVLTK 65 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelot /2014 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo /2014 vt. rehtori Päivi Boströmin päätösluettelo /2014 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo /2014 Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä 21/2014 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Eva Nygård ei päätöksiä 4/2014 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Leena Knuts ei päätöksiä 5/2014 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Ilona Kukkala ei päätöksiä 7/2014 jälkeen Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirja Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, pöytäkirja Käsittely: Päätös: Esittelijä jakoi pöydälle uuden sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätösluettelun 68-79/2014 Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 KH:299 /2013 SIVLTK 66 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN POISTAMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten. Suunnittelua ei kuitenkaan ole aloitettu koska ennen sitä tulisi tehdä tarveselvitys joka pohjautuu väestöprojektioon. Tarveselvitystä ei saada valmiiksi vuoden 2014 aikana joten investointimääräraha tulee poistaa vuoden 2014 investoinneista. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 30 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä. Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja talousarviomuutokset. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: Ehdotus: päättää: - ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanhallitus edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 talousarvion investoinneista poistetaan Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelua varten varatun euron investointimäärärahan Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

6 Sivu 6 KH:299 /2013 SIVLTK 67 ESITYS LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ VUODEN 2014 INVESTOINTEIHIN SIVISTYSOSASTON TABLET-LAITTEIDEN HANKINTAAN Sivistysosasto on keväällä 2014 ostanut jokaiselle koululle 19 kpl tabletlaitetta lisätarvikkeineen ja liikennepalveluiden kilometri- ja reittiseurantaan 10 tablet-laitetta. Hankinnan kokonaisarvo on ,40 euroa (alv 0 %). Hankintaan on käytetty vuoden 2014 talousarvion käyttötalouteen atklaitteisiin budjetoituja määrärahoja. Tablettien hankinta tulisi kuitenkin taloussuunnittelijan ohjeistuksen mukaisesti olla investointi. Perusteluna, että tabletit eivät ole kohteeseen kiinteästi sidottuja vaan vapaasti liikuteltavissa eri toimipisteiden välillä jolloin niiden hankinta käsitellään ryhmänä. Kuntalain mukaan kunnanvaltuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy talousarvion ja talousarviomuutokset. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: Ehdotus: päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2014 talousarvion investointimäärärahoihin sivistyslautakunnalle ,40 euron lisämäärärahan tablettilaitteiden hankintaan. Käsittely: Päätös: Jäsen Nygård ehdotti, että päätökseen lisätään että lautakunta esittää, ettei päätös noudata investointimäärärahojen hankintajärjestystä. Ehdotusta ei kannatettu. Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

7 Sivu 7 SIVLTK:512 /2014 SIVLTK 68 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN MUKAISEN OPISKELIJAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN LUKSIA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ Liite 1 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) astui voimaan alkaen. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti esiopetuksen, lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden oppilashuoltopalvelujen järjestämisessä. Aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen myös näille tulee järjestää lain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Sijaintikunnalla on lain mukaan oikeus laskuttaa opiskelijoiden kotikuntia niiden oppilaiden saamasta opiskelijahuoltopalvelusta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa opiskelijahuollon henkilöstömitoitukseen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on järjestettävä myös muun henkilön yhteydenoton perusteella, jos kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suunnitelmavelvollisuuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata laissa säädetyt oppilas- ja opiskelijahuollon asiat. Tämän lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa säädetyt asiat. Suunnitelmavelvollisuus sisältää myös omavalvonnan. Opetushallitus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta opetussuunnitelman perusteissa. Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaista opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän perustamista. Lisäksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä sekä yksittäisen oppilaan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä.

8 Sivu 8 Luksia on järjestänyt jo ennen lain voimaan tuloa kuraattoripalvelua opiskelijoilleen, mutta psykologipalvelua ei ole ollut. Luksiassa työskentelee kolme kuraattoria. Arvioitu tarve on kaksi psykologia. Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian perussopimuksessa omistajakunnat ovat valtuustojensa yhtenevillä päätöksillä sopineet pykälässä 3, että kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Omistajakuntien sivistystoimen johtajien ja Luksian johtajan neuvotteluissa on päädytty siihen, että on tarkoituksenmukaista, että koulutuskuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) edellyttämät opiskelijahuoltopalvelut. Samalla vältytään ristikkäisilta kuntien välisiltä laskutuksilta. Tämä edellyttää omistajakuntien ja Länsi-uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian perussopimuksen 3 muuttamista. Oheismateriaalit ja liitteet: - Liitteenä Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimus Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s-posti: Ehdotus: ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että: - kunnanvaltuusto esittää periaatelinjauksenaan, että Luksia Länsiuudenmaan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 3 muutettaisiin seuraavasti: Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja lain oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) mukaista opiskelijahuoltopalvelua sekä kehittää työelämän osaamista. - kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja sivistystoimen johtajan jatkamaan neuvotteluja asiasta Luksian jäsenkuntien ja Luksian johdon kanssa Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

9 Sivu 9 SIVLTK:467 /2014 SIVLTK 69 Oheismateriaali LAUSUNTO TAKSILUPIEN RIITTÄVYYDESTÄ JA ESTEETTÖMÄN KALUSTON MÄÄRÄSTÄ VUODELLE 2015 Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2013 taksilupien enimmäismääräksi kuntiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Liitetyllä kunnan alueella tarkoitetaan tässä sellaista kunnan aluetta, joka 31. joulukuuta 2008 tai sen jälkeen on yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta. Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. n taksiluvat on yhdistetty Kirkkonummen lupiin siten, että Kirkkonummella ja ssa on taksilupia yhteensä 55 henkilöautolle ja 5 esteettömälle henkilöautolle. n kunnan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan lautakunnan tehtävänä on kunnan puolesta antaa kunnan lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina UUDELY/5574/2014 Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten

10 Sivu 10 Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh. (09) , s-posti Ehdotus: n kunnan sivistyslautakunta antaa yllä olevin perustein seuraavan lausunnon: Taksien riittävyys koko Kirkkonummi--alueella ei anna oikeata kuvaa taksipalveluiden tilanteesta n alueella. Ongelmana ssa on, että taksit kuuluvat Kirkkonummen taksien kanssa samalle alueelle, joten n autot voivat siirtyä toimimaan Kirkkonummelle ja silloin taksipalvelut ssa kärsivät. Alueella toimivat taksit voivat Lähitaksivälitysjärjestelmän kautta hoitaa kyytejä muilla paikkakunnilla, joten autot hoitavat toki kyytejä mieluiten sillä seudulla, missä ovat. Tästä johtuen on vaikeata saada kyytejä siellä, missä takseja on harvoin ja etäisyydet lähimpään autoon ovat suuret. ssa taksien saatavuudessa ilmenneitä ongelmia ei voida pitää suoranaisena seurauksena koko aluetta koskevan kiintiön riittämättömyydestä. Silti on todettava, ettei ssa aina ole saatavilla taksia edes tuntien odotuksen jälkeen. Näin ollen, olettaen että taksilupakiintiön kasvattamisella voisi olla vaikutusta autojen saatavuuteen, katsomme, että taksilupakiintiötä tulee kasvattaa sekä henkilöautojen että esteettömien autojen osalta. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

11 Sivu 11 TEKNLTK:61 /2013 SIVLTK 70 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO SIUNTION MONITOIMIHALLI OY:N - SJUNDEÅ ALLAKTIVITETSHALL AB:N JA SIUNTION KUNNAN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSOPIMUSLUONNOKSESTA. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. n kunnassa toimii useita urheiluseuroja ja urheiluseurojen järjestämä toiminta on kuntalaisille erittäin tärkeää. Kunnassa on tällä hetkellä tarjoilla mm. käsipalloa, yleisurheilua, voimistelua, tanssia, sulkapalloa, salibandyä ja judoa. Eri ikäryhmille järjestetään eri lajeja ja joissakin lajeissa kilpaillaan SMtasolla. Käyttövuorot urheiluhalliin ja koulujen liikuntasaleihin jaetaan keväisin sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Vuosi vuodelta käyttövuorojen jakaminen on tullut yhä haastavammaksi. Päivisin urheiluhalli on Aleksis Kiven koulun käytössä, sillä koulun oma liikuntasali ei sovellu ylempien luokkien liikuntaan. Kuntalaisilta on tullut aloitteita uusista urheilulajeista kuten esim. koripallosta ja jalkapallosta. Valitettavasti uusien lajien tuominen kuntaan on haasteellista mm. sen takia, että urheiluhalliin ja koulujen liikuntasaleihin ei ole mahdollista lisätä käyttövuoroja. Uudelle urheiluhallille on tarvetta ja uuden urheiluhallin rakentamisesta on keskusteltu jo usean vuoden ajan. Sjundeås intresseförening rf n tukiyhdistys ry rekisteröitiin huhtikuussa Yhdistys perusti maaliskuussa 2014 n Monitoimihalli Oy Sjundeå Allaktivitetshall Ab yhtiön jonka vastuulla on hallihankkeen eteenpäin vieminen ja hallin valmistuttua sen käytön hallinta. Yhtiö on hakenut valtionavustusta hankkeeseen ELY-keskukselta ja hallihankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 4,1 miljoonaa euroa. n kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia rakennuttaa uutta urheiluhallia ja siksi kunta haluaa tukea yhtiötä toteuttamaan hallihanketta. n kunnanhallitus on päättänyt vuokrata noin 3400 m2:n suuruisen määräalan tilasta Granbacka n kunnan Bollstadin kylässä (kiinteistötunnus ) 30 vuodeksi n Monitoimihalli Oy:lle Sjundeå Allaktivitetshall Ab:lle. Yhtiön tarkoitus on rakennuttaa tontille monitoimihalli ja sijoituspaikka on kunnan omistuksessa olevan urheiluhallin läheisyydessä. n kunta ja halliyhtiö laativat yhteistyösopimuksen ja sivistyslautakunnan tulee lausua sivistysosastoa koskevista kohdista kuten hallivuorojen vuokraamiseen sitoutuminen ja vanhan hallin iltavuorojen hallinnointi. Ohjausryhmä

12 Sivu 12 Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu sopimuksen ohjaus ja hallinta sekä hallin käytön suunnittelu. Ohjausryhmään kuuluu kaksi yhdistyksen edustajaa ja kaksi sivistysosaston edustajaa (sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja yksi viranhaltija). Hallin käyttö Sopimusluonnoksen mukaan kunta sitoutuu vuokraamaan monitoimihallin pääsalin viideksi vuodeksi syyskuun alusta toukokuun loppuun ( ) arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo väliseksi ajaksi pois lukien koulujen loma ajat (syys-, joulu- ja talvilomat). Kunnan vuokra-aika olisi pääsääntöisesti vähintään 20 tuntia viikossa. Yhtiön kannattavuuslaskelmien mukaisesti vuokra olisi 50 euroa/ tunti. Hinta olisi kiinteä kahden ensimmäisen vuoden ajan. Kiinteähintaisen kauden jälkeen hintaa voitaisiin muuttaa. Vuokra-aika on viisi vuotta. Monitoimihallin pääsalin vuokrakustannukset tulevat sivistysosaston maksettavaksi. Perusteluna, että koulut ja päiväkodit voivat hyödyntää hallivuoroja opetuksessaan. Sivistysosasto ja muut osastot voivat myös järjestää muita tapahtumia monitoimihallissa. Sopimusluonnoksen mukaiset vuosittaiset vuokrakustannukset olisivat noin euroa. Sivistysosastolla ei kuitenkaan ole tarvetta vuokrata monitoimihallin pääsalia 20. tunniksi viikossa. Sivistysosaston hallinnoima vanha urheiluhalli ja koulujen liikuntasalit kattavat pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien liikuntasalitarpeet. On todennäköistä, että sivistysosastolla tai kunnan muilla osastoilla olisi tarve vuokrata hallivuoroja uudesta monitoimihallista satunnaisesti, mutta ei kaksikymmentä tuntia viikossa koko lukuvuoden ajaksi. Liikuntatoimessa ei ole yhtään työntekijää joten kunta ei itse järjestä liikunnallista toimintaa. n kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava ja sivistysosaston talousarviokehystä on leikattu ja leikkaukset kohdistuvat mm. oppikirja-, koulutarvike- ja kirjastoaineiston hankintoihin. Talousarviossa ei ole budjetoitu määrärahoja hallivuorojen vuokrakustannusten kattamiseksi. Jos kunta sitoutuu vuokraamaan monitoimihallin pääsalin, talousarvion laatimisvaiheessa tulee huomioida lisämäärärahan tarpeen. Monitoimihalli valmistunee suunnitelmien mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä joten lisämäärärahan budjetointi tulee ajankohtaiseksi vuoden 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä. On todennäköistä, että sivistysosastolla ja kunnan muilla osastoilla on tarvetta vuokrata hallivuoroja mutta kiinteään tuntimäärään sitoutuminen ei ole järkevää. Kunnan yksiköt voivat vuokrata hallivuoroja tarpeen mukaan oman talousarvion puitteessa. Mikäli kunta päättää sitoutua vuokraamaan kiinteän tuntimäärän hallivuoroja viikossa, kunnan tulisi saada huomattavan alennuksen ehdotetusta 50 euron tuntivuokrasta. Yhtiön kustannuslaskelman mukaan kunta joutuisi maksamaan yhtä suuren tuntivuokran kun muut käyttäjät. Vanhan hallin iltavuorojen hallinnointi

13 Sivu 13 Kunnan omistuksessa olevaa vanhaa urheiluhallia ei tulla purkamaan vaan toiminta jatkuu siellä. Sivistysosasto hallinnoi vanhan hallin käyttöä ja myöntää seuroille ja yhdistyksille käyttövuoroja sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Käyttövuorot jaetaan keväällä ja toimintakausi on elokuusta toukokuuhun. on myös hyväksynyt periaatteet käyttömaksuista. Käyttömaksut määräytyvät käyttötarkoituksen ja kohderyhmän mukaan. Sopimusluonnoksessa ehdotetaan, että kunta luovuttaa iltakäytön hallinnoinnin yritykselle vastiketta vastaan. Vastike kattaa vähintään sähkön, veden, lämmön ja siivouksen. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Mikäli päädytään siihen, että yritys hallinnoi myös vanhan urheiluhallin iltavuoroja, molempien hallin käyttövuorojen myöntämisestä tulee laatia myöntämisperiaatteet seurojen ja yhdistysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Vapaa-aikapäällikön tulee osallistua haku- ja myöntämisprosessiin. Vanhan hallin käyttövuoroista ei voi periä yhtä isoa vuokraa kun monitoimihallin käyttövuoroista. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p , s- posti: Ehdotus: päättää lausua kunnanhallitukselle yhteistyösopimusluonnoksesta, että: - n kunnan tulisi tukea monitoimihallihanketta liikuntapaikkojen palvelutason parantamiseksi ja kuntalaisten monipuolisten liikuntahallija tapahtumatilojen turvaamiseksi. Käyttövuorojen jakaminen on tullut yhä haastavammaksi ja uusien lajien tuominen kuntaan on haasteellista koska käyttövuorojen lisääminen kunnan hallinnoimissa tiloissa ei ole mahdollista - ohjausryhmään tulee kuulua sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja sivistysosaston viranhaltija. Ohjausryhmän tehtävänä on sopimuksen ohjaus ja hallinta sekä hallin käytön suunnittelu. - kunnan taloudellinen tilanne on haastava ja sitoutuminen pääsalin vuokraamiseen 20 tuntia viikossa 50 euron tuntihintaan viideksi vuodeksi ei ole sivistysosastolle mahdollista; o sivistysosastolla ei ole tarvetta käyttää hallia 20 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan

14 Sivu 14 o mikäli kunta sitoutuu vuokraamaan hallivuoroja 20 tuntia viikossa, sivistysosaston talousarvioon tulee saada siihen tarkoitukseen korvamerkittyjä määrärahoja o kunnan maksama tuntivuokra tulisi olla pienempi kun muiden vuokraajien siksi, että kunta tukee hallihankintaa eri tavoin o on todennäköistä, että sivistysosastolla ja kunnan muilla osastoilla on tarvetta vuokrata hallivuoroja ja yksiköt voivat vuokrata hallivuoroja tarpeen mukaan oman talousarvion puitteissa - vanhan hallin päivä ja iltavuorojen hallinnointi tulisi säilyä sivistysosastolla - mikäli vanhan hallin iltavuorojen hallinnointi siirretään yritykselle; o yrityksen tulee maksaa vastike joka kattaa sähkön, veden, lämmön ja siivouksen o monitoimihallin ja vanhan hallin käyttövuorojen myöntämisestä ohjausryhmän tulee laatia myöntämisperiaatteet seurojen ja yhdistysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi o vanhan hallin käyttövuoroista perittävä tuntivuokra tulee olla pienempi kun monitoimihallin käyttövuorojen tuntivuokra. Käsittely: Muutettu ehdotus: Puheenjohtaja Gottberg ehdotti, että kunta sitoutuisi vuokraamaan hallista kymmenen tuntia viikossa. Ehdotusta ei kannatettu. Sivistystoimenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: päättää lausua kunnanhallitukselle yhteistyösopimusluonnoksesta, että: - n kunnan tulisi tukea monitoimihallihanketta liikuntapaikkojen palvelutason parantamiseksi ja kuntalaisten monipuolisten liikuntahallija tapahtumatilojen turvaamiseksi. Käyttövuorojen jakaminen on tullut yhä haastavammaksi ja uusien lajien tuominen kuntaan on haasteellista koska käyttövuorojen lisääminen kunnan hallinnoimissa tiloissa ei ole mahdollista - ohjausryhmään tulee kuulua sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja sivistysosaston viranhaltija. Ohjausryhmän tehtävänä on sopimuksen ohjaus ja hallinta sekä hallin käytön suunnittelu. - kunnan taloudellinen tilanne on haastava eikä sitoutuminen pääsalin vuokraamiseen 20 tuntia viikossa 50 euron tuntihintaan viideksi vuodeksi ole sivistysosastolle mahdollista;

15 Sivu 15 o sivistysosastolla ei ole tarvetta käyttää hallia 20 tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan o kunnan maksama tuntivuokra tulee olla 70 % pienempi kun muiden vuokraajien siksi, että kunta tukee hallihankintaa eri tavoin o on todennäköistä, että sivistysosastolla ja kunnan muilla osastoilla on tarvetta vuokrata hallivuoroja ja yksiköt voivat vuokrata hallivuoroja tarpeen mukaan oman talousarvion puitteissa - vanhan hallin päivä ja iltavuorojen hallinnointi tulisi säilyä sivistysosastolla Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan. Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

16 Sivu 16 SIVLTK 71 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 8/2014 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on tilanteen mukaan 63,2 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi elokuun lopun tasolla olla 66,7 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurimpina (95,4 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua pienimpinä (65,5 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 8/2014. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

17 Sivu 17 SIVLTK 72 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Parkour kenttä - Skeittipuisto - Vapaa-aikapäällikkö - nuoriso-ohjaaja - kuljetuspalvelut - HSL:n bussivuorot - saapuneet kirjeet ja päätökset - OPS vuorohoito / epäsäännöllinen hoitoaika - koulukuljetukset (SIVLTK 455/2014) - seuraava kokous Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi Päätös: Ehdotuksen mukaan.

18 Sivu 18 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta / Puistopolku Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 Sivu 19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot