Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen?"

Transkriptio

1 Teksti: SANNA VALTONEN, SANNA OJAJÄRVI Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen? Verkossa on potentiaalia. Siellä on tulevaisuus. Siksi puhe verkon voimasta velloo liikunnankin kentällä toiveikkaana. Tällä hetkellä liikunnan verkko on tiheä mittareiden, teknologisten sovellusten ja suositusten kohdalla. Myös vertaiskeskustelua löytyy, ainakin lajeihin ja niiden harrastamisen käytäntöihin liittyen. Iso aukko on kohdassa, jossa liikuntapolitiikka kohtaa kansalaisen. Miten viranomais- ja asiantuntijatieto, kansalaisten tieto ja toiminta voisivat yhdistyä. Toisistaan eriytyneet kaistat eivät tällaista mahdollisuutta hyödynnä. Miten verkko sopisi kansalaisten osallistamiseen, mitä liikuntakenttä voisi itse oppia toimimalla verkossa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti? 41

2 os liikuntaväeltä kysytään, liikunta on mennyt verkkoon hyvin ja innovatiivisesti. Kovin perus teellisesti ei ole kuitenkaan mietitty, mitä liikunnan verkkoon meneminen itse asiassa tarkoittaa. Miten liikunnan kaltainen monitahoinen ja vahvasti toiminnallinen kenttä ylipäätään voi mennä verkkoon? Meneekö sinne liikunta vai liikuntatieto? Millainen tieto? Minkälaisiin yhteyksiin? Millaisia yhteisöllisiä rakenteita syntyy ja kuka niitä synnyttää? Liikuntatoimijat vai joku muu? Liikuntatiedon kulkua ja hyödyntämistä selvittäessämme liikuntasektori hahmottui sen omien toimijoiden silmissä kenttänä, jolle on rakentunut suhteellisen paljon raja-aitoja ja tiedon kulun esteitä (Ojajärvi, Valtonen & Pyykkönen 2013). Siksi halu olla eturintamalla läsnä verkossa on samaan aikaan sekä hienoa että ristiriitaista: verkkovetoiseen ajatteluun kun kuuluu oletus tiedon suhteellisen vapaasta saatavuudesta, tiedon tuotannon ja kulutuksen rajaaitojen hämärtymisestä ja toimijoiden suhteellisesta tasa-arvoisuudesta ja vilkkaasta vuorovaikutuksesta. Jotta ajatus liikunnasta verkossa konkretisoituisi, täytyy kartoittaa, mitä liikunta verkossa nykyisellään merkitsee. Minkälaisia liikuntasivustoja verkosta löytyy? Millaista yhteisöllisyyttä ne mahdollistavat? Millaiset toimijat hahmottuvat liikuntatoimijoina? Millainen on asiantuntija-maallikon saalis, kun lähtee liikuntaverkkoon metsästämään liikuntaa? Maallikoiksi melko hyvillä pohjatiedoilla varustetuille etsijöille (liikuntaa monesta sunnasta tutkineille yhteiskuntatieteilijöille ja liikunnan innokkaille harrastajille) liikunta verkossa näyttäytyi viikon klikkailun jälkeen muutamina toimijoiden ja tahojen mukaan järjestäytyneinä kaistoina: liikuntatietona ja -suosituksina, erilaisina sovelluksina ja mittareina sekä lajeit tain järjestäytyneinä keskusteluina ja yhteisöinä. Liikuntatiedon ja -suositusten kaistalla kilvoittelevat institutionaaliset liikuntatoimijat kaupallisten kanssa. Kahta jälkimmäistä kaistaa puolestaan ylläpitävät pääsääntöisesti kaupalliset toimijat. Käymme seuraavaksi lyhyesti läpi kaistoja yksittäin. Tietokaista: suosituksia ja neuvolatietoa monessa osoitteessa Liikuntaa verkosta hakeva ei kompastu niinkään tietotulvaan vaan tiukasti erillisiin tiedon linnakkeisiin. Institutionaaliset liikuntatietoa tuottavat toimijat (UKK-instituutti, LIKES, THL, LTS) ovat rakentaneet sivustojaan ja vieneet liikuntatietoa verkkoon aktiivisesti. Omalla tavallaan näiden tahojen ohjausja suositusmateriaali on tehty lähestyttäväksi, sillä taulukot ja neliväriesitteet löytyvät usein tulostettavassa muodossa. Tietoa on pilkottu teemoihin ja jäsennetty ja kohdennettu eri toimijaryhmiä varten omiksi paketeikseen. Jopa usein kysytyt kysymykset on arkistoitu ja ensitiedosta ohjataan tarkempaan julkaisuun joskus verkossa, joskus ei. Verkossa harhailevan etsijän näkökulmasta hankalaksi muodostuu kuitenkin se, että etsijän pitää tietää, mitä hakee ja mistä hakea yhtä portaalia tai koottua näkökulmaa ei löydy, vaan verkon liikuntatieto rakentuu suosituksista ja ohjeista, joita eri instituutiot ovat tuottaneet sivuilleen omista näkökulmistaan. Liikuntatietoa tuottavien institutionaalisten toimijoiden sivustoja kahlaamalla saalis on määrällisesti rikas, mutta niin hyödynnettävyytensä kuin sovellettavuutensa osalta rutkasti laihempi, sillä sivuille ladattu liikuntatieto ei juurikaan hyödynnä verkon mahdollisuuksia. Tietoa on saatavilla, mutta jonkun toisen määritteleminä annoksina ja paloina vailla vuorovaikutusmahdollisuutta. Keskustelualustat loistavat poissaolollaan, joskus on mahdollista antaa palautetta. Ja aina on toki mahdollista kysyä puhelimitse tai sähköpostitse, henkilökohtaisesti yksityishenkilönä. Kansalaisten liikuntamahdollisuuksia edistävät viranomaistahot ovat niin ikään panostaneet verkkosivustoihinsa, joista kansalaiset voivat hakea tarvitsemaansa liikuntatietoa. Lukijan täytyy näilläkin sivuilla olla aktiivinen ja motivoitunut tiedonhakija saadakseen selville esimerkiksi kaupungin ylläpitämien luistinratojen tai uimahallien sijainti- ja aukiolotietoja, täytyy tuntea ne moninaiset polut, joilta tällaiset tiedot löytyvät ja luottaa siihen, että tietoja on päivitetty. Tietokaistan puitteissa kansalainen voi omaksua, noudattaa ja totella. Erityisen aktiivinen kansalainen voi lähettää sähköpostia tai jopa soittaa nimetylle asiantuntijalle. Kansalainen voi siis yksityisesti kommentoida kaikkien saataville asetettua tietoa tai kysyä siitä lisäkysymyksiä. Sen sijaan kansalainen ei voi virallisen liikuntatiedon tuottajien sivustoilla aloittaa julkista keskustelua liikuntapiirakasta, kysyä täsmentävää kysymystä suositusten perusteista tai kyseenalaistaa asiantuntijoiden näkemyksiä. Tiivistettynä liikuntatiedolle ja erityisesti julkisin varoin tuotetulle liikuntatiedolle on ominaista sen yksisuuntaisuus. Se löytyy sivustoilta, jotka eivät tarjoa kanavaa takaisinpäin lukijan ei ole tarkoitus suoraan kommentoida sivuille ladattuja tekstejä. Liikuntatieto ei ole ulottunut jatkuvaa verkossa oloa edellyttävään sosiaaliseen mediaan; Facebook ja Twitter ynnä muuta vastaavat foorumit odottavat vielä liikuntatiedon osaajien osallistumista - joitakin yksittäisiä hankkeita (vaikka lumiparkit ja nuorisopuistojen skeittirampit) lukuunottamatta. Kaiken tämän seurauksena julkisin varoin liikuntatietoa tuottavien tahojen verkkoon tuottama materiaali on sävyltään neuvovaa ja paternalistista, ja lukijalle jää suositus- ja neuvontatiedon vastaanottajan ja kuuliaisen toimeksipanijan rooli. Vaikka palautetta saisi antaa, ei ainakaan kovin vaivattomasti pääse mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan. Kaupallisten toimijoiden tietoa on tarjolla määrällisesti paljon siinä missä julkistakin. Se on saatavilla lajikohtaisesti ja muodoltaan yhteisöllisempää ja vuorovaikutteisempaa. Sekin on koottu lajiharrastajaa hyödyttäviksi paketeiksi (esimerkiksi harjoittelutieto, paikat, reitit, välineet, palvelut), mutta oheen on useimmiten rakennettu keskustelualustoja sekä listattu blogeja ja potentiaalisia Twitter-seurattavia. Yleensä sivustolta on mahdollista ostaa lajiin liittyviä liikuntapalveluita ja lisäksi mainosbannereita klikkaamalla pääsee suoraan ostamaan oheispalveluita ja -tuotteita. Onpa mukana yhteisöllisesti organisoituja käytettyjen liikuntavälineiden myyntisivustojakin. 42

3 Verkon sosiaalisempia ja vuorovaikutteisempia mahdollisuuksia hyödyntävät pääasiassa kaupallisesti orientoituneet liikuntatoimijat. Kaupalliset ja yksityiset toimijat tarjoavat harvoin ainoastaan tietoa, vaan tietokaista sekoittuu harkitun tehokkaasti toimintaan ja yhteisöllisyyteen. Toimintakaista: mittarisovelluksia ja teknologioita ilmaiseksi ja maksusta Toinen verkosta löytyvä kokonaisuus rakentuu lukui sista laskureista, mittareista ja teknologisista sovelluksista, joiden avulla liikkuva kansalainen voi monitoroida liikkuvaa ruumistaan. Mittaamisen lisäksi on mahdollista on ladata juoksureittejä, pyöräilykarttoja tai välinetietoja ja oppaita lajitekniikkaan tietokoneeseensa tai matkapuhelimeensa. Tämä verkkosisältö ohjaa ihmisiä seuraamaan omaa yksilöllistä liikuntasuoritustaan sekä mahdollistaa sen jakamisen rajatulle kaveriporukalle sosiaalisessa mediassa.lisäksi verkosta löytyy ohjeita eri lajien lajitekniikkaan, harjoitusohjelmia sekä arvioita kaikista edellisistä: sovelluksista, harjoitusohjelmista ja urheiluvälineistä. Eikä unohtaa voi simulaattoripelejä eri lajien harrastajien ratoksi on tarjolla liikunnallisempia ja perinteisempiä lajeja simuloivia tietokonepelejä, joiden ainakin sanotaan parantavan lajitajua ja -lukutaitoa. Toimijaulottuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna toimintakaista perustuu siihen, että kansalainen ehkä tietokaistan tiedot sisäistettyään haluaa mitata suoritustaan, verrata sitä normeihin ja mahdollisesti jakaa sen muiden harrastajien tai ystäviensä kanssa sosiaalisessa mediassa. Toiminnalliset laskurit tarjoavat itseään ja hyvinvointiaan seuraavalle kansalaiselle tilaisuuden itsetutkiskelulle ja suoritusten paran tamiselle. Entä muuta? Voisiko tieto ja toiminta yhdistyä uudenlaiseksi liikuntayhteisöllisyydeksi? Millaista teknologiaa siihen tarvittaisiin jo olemassa olevien sovellusten lisäksi? Sosiaalinen kaista: kaupallista yhteisöllisyyttä ja keskustelua lajeista ja vähän muustakin Mittaamisesta on lyhyt matka sosiaaliselle kaistalle, jossa kaupallisesti toimivat yhteisöt ovat saaneet kansalaiset keskustelemaan, kiistelemään ja jakamaan liikuntakokemuksiaan ja -näkemyksiään. Verkon vuorovaikutteisin sisältö keskustelu ja ajatustenvaihto löytyy pääosin julkishallinnon rahoittaman liikuntakentän ulkopuolelta: (liikunta)lehtien verkkosivuilta (Juoksija- ja Fitness-, Fillari- ja Futaaja-lehtien yms. foorumit) tai harrastajien itsensä perustamilta foorumeilta (esimerkkeinä vaikkapa Relaa.com, Pakkotoisto, Punttimimmit, Keho.net) ja muilta foorumeilta (iltapäivälehtien urheilukeskustelut, Ellit, Suomi24 ja niin edelleen) sekä yksityisten liikuntapalveluyritysten sivuilta. Sivustot ovat osa markkinointikoneiston tuottamaa harkittua julkisuuskuvaa ja yhteisöllisyyden tuottamisen muodot harkittuja ja tuttuudessaan kosiskelevia. Kaupalliset liikuntatoimijat ovat myös huomanneet, että ihmiset tapaavat hakea tietoa facebookista siinä missä googlestakin. Kun sivusto löytyy facebookista, voi olettaa, että yksittäinenliikuntatietoa etsiskelevä (esimerkiksi tietyn paikkakunnan liikuntamahdollisuuksia kartoittava) kansalainen myös löytää näille sivuille helpommin kuin vaikkapa liikuntaviraston sivuille, joita ei facebook-haulla tavoita. Sosiaalisella kaistalla kysellään vertaisneuvoja, arvioidaan tuotteita ja palveluita, käydään läpi suorituksia ja lajitekniikkaa mutta myös taitetaan peistä liikuntapolitiikasta ja arvokysymyksistä. Keskustelu on vilkasta ja sitä käyville kiinnostavaa ja palkitsevaa. Samalla se on luonteeltaan kulttuurisesti mykkää: se ei kohtaa liikunnan ammattilaisia kuin vahingossa. Sitä käydään vailla minkäänlaista linkkiä virallisempiin liikuntatoimijoihin tai liikuntapolitiikkaan.kysymykset, jotka ovat tärkeitä liikunnan harrastajille eivät välttämättä pääse tätäkään kautta päätöksentekijöiden agendoille. Summa summarum Päällimmäiseksi vaikutelmaksi jää eri toimijatahojen erillisyys. Tiedon tuottajia ja kansalaisia ei tarkoitushakuisesti tuoda yhteen edes verkossa, eikä liikunnan päättäjiä ja kansalaisia sitäkään vähää. Syyllistä kenttien erillisyyteen on mahdotonta osoittaa. Se ei myöskään ole hedelmällistä. Sen sijaan katse kannattaa kääntää ratkaisuyrityksiin: mitä voitaisiin tehdä, jotta liikunnasta kiinnostuneet ja liikuntakysymyksiä pohtivat tahot voisivat entistä paremmin kohdata? Miten verkossa joskus kiivainakin käydyt kansalaiskeskustelut saatettaisiin yhteen päätöksenteon kanssa? Liikuntaa on verkossa olemassa virallisina asiantuntijaneuvoina, mittareina teknologisina sovelluksia sekä liikuntaharrastuksen (väljästi tai tiukasti määriteltynä) ympärille kehkeytyneinä, kaupallisesti rakentuneina, kansalaisten keskinäisinä verkkoyhteisöinä. Kolme eriytynyttä liikuntakaistaa eivät risteä eivätkä kohtaa toisiaan. 43

4 Verkossa vietetty viikko vahvisti myös ajatusta siitä, että liikuntatietoa, suosituksia ja ohjeita on helpompi hakea naistenlehdistä ja fitness-tyyppisistä liikuntalehdistä ja niiden verkkosivuilta kuin UKKinstituutin sivuilta. Liikunta-/laihdutusblogit yhdistävät tietoa, kokemusta ja suostuttelua tavoilla, joista virallisilla asiantuntijatahoilla voisi olla oppimista ainakin mikäli mielitään hyödyntää verkon mahdollisuuksia. Lisäksi populaarikulttuurin kuvastot ovat merkittäviä liikunnankin merkityksellistäjiä niiden mallit, puhuttelut ja estetiikat määrittelevät pitkälti niitä haluja ja odotuksia, joita liikuntaan kohdistetaan ja joiden varassa liikunnan pariin hakeudutaan. Kansalainen hakee omien intressiensä mukaan sitä, mitä haluaa tai sitä, mitä osaa verkosta etsiä. Siinä missä yksityiset palveluntarjoajat ja sovellusten kehittäjät hyödyntävät verkon moniulotteisuutta, jäävät viralliset suositukset yksisuuntaisuudessaan sivurooliin ja sosiaalisesta mediasta tietoa etsivien hakujen ulkopuolelle. Lajinsa jo valinneet löytävät tiedon lisäksi viihdettä ja simulaatiopelejä ja joidenkin lajien osalta myös keskustelua. Laadukkainta tietoa liikunnasta yleensä löytyisi tutkimusinstituutioiden sivuilta ja liikuntasuosituksista, mutta löytyykö se? Ensi yrittämällä? Rajojen venytystä ja aivojumppaa miten voisi olla toisin? Ihmiset eivät jäsennä elämäänsä suositusten kautta. Ruokasivustoilla edetään pääsääntöisesti reseptien ja raaka-aineiden kautta, ei ravintosuositusten. Tai sitten keskustellaan arvoista: kasviksia vai punaista lihaa, hiilihydraateilla vai ilman? Kasvatuskysymyksissä mietitään rankaisemisen ja palkitsemisen mielekkyyttä. Ympäristöasioista, liikenteeseen ja asumiseen liittyvistä valinnoista löytää helposti arvokeskustelua jos jonkinlaista. Tällaista keskustelua soisi löytyvän myös liikuntaverkosta. Ihmisen mielikuvitus venyy yleensä arvioimaan ja arvostelemaan sitä, mitä on jo tarjolla. Niinpä liikuntaa verkkoon vievät keskittyvät tekemään paremmin/ nykyaikaisemmin/tyylikkäämmin sen, mikä on tehty jo aikaisemmin. Useimpien mielikuvitus loppuu, kun pitäisi kehittää uudenlaista. Yrittää kannattaa kuitenkin. Mitä sellaista verkko voisi tarjota, mitä ei vielä ole olemassa? Miten liikuntaa voisi viedä verkkoon tavalla, joka olisi nimenomaan liikunnalle räätälöity? Verkon hyödyntämisessä ei voi puhua, jos verkkoon meno ainoastaan pönkittää vakiintuneita ajatusmalleja ja toiminnan tapoja. Tällöin verkko toimii lähinnä puhelinluettelon tai hakemiston kaltaisena alustana, joka toki nopeuttaa tietojen hakemista, mutta ei vastaa verkottuneen yhteiskunnan muutoksiin. Jos halutaan kehittää liikunnan kysymysten läsnäoloa verkossa, on syytä pohtia esimerkiksi miten liikunnan viranomaistoiminta näkyy verkossa. Millaisin strategioin ollaan liikkeellä ja kuinka avoimesti? Ketä kutsutaan mukaan? Kuinka strukturoidusti? Onko muiden kuin viranomaistahojen ja kutsuttujen asiantuntijoiden mahdollista osallistua ideointiin, suunnitteluun ja keskusteluun? Nykyisellään liikunnan kysymyksistä vastaavan ministeriön sivut puhuvat enemmin asiantuntijoille ja järjestäytyneille toimijoille kuin kansalaisille. Onko tämä tarkoitus? Mikä/kuka on liikuntapolitiikan kohde? Miten tavoitteidenasettelu ja viestintä kohtaavat? Entä kunnat, joissa liikuntapolitiikka aktualisoituu: ihmiset liikkuvat julkisin varoin rakennetuissa ympäristöissä jos liikkuvat. Riittääkö tiedotus mahdollisuuksista vai pitäisikö luoda mahdollisuuksia ideointiin ja vapaaehtoiseen järjestäytymättömään kansalaistoimintaan? Pitäisikö palautekanavien lisäksi olla keskustelukanavia? Kuinka paljon viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutuksen pitäisi olla julkista? Verkko tarjoaisi helposti rakennettavan foorumin julkiselle, toimijarajat ylittävälle keskustelulle. Tällä erää näyttää siltä, että verkon sosiaalisempia ja vuorovaikutteisempia mahdollisuuksia haluavat hyödyntää pääasiassa kaupallisesti orientoituneet liikuntatoimijat. Ne nousevat ensisijaisiksi hakukoneissa ja tuottavat houkuttelevimmat sivut käytössä on ammattimainen mainonta ja räätälöity markkinointi, huolella harkitut fb-yhteisöt ja keskustelujen muotoileminen kohderyhmien tarpeiden mukaan. Tästä seuraa se, että kansalaisten liikuntaan liittyvissä mielikuvissa ja käsityksissä kaupallinen liikunta vahvistaa asemiaan. Elämäntapana, kulttuuriin ja yhteiskuntaan monitahoisesti kytkeytyvänä yhteisöllisenä ja kulttuurisena kysymyksenä liikunta näyttäytyy kaupallisilla sivustoilla (ks. myös Hintala 2013). Samaan aikaan se jää paradoksaalisesti liikuntapolitiikan ulkopuolelle. Liikunnan ja verkon suhteessa olennainen kysymys on, miten viranomaistieto, asiantuntijatieto, Yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuudet ovat verkossa lähes rajattomat. Uuden liikuntalain valmistelu yhdessä kansalaisten kanssa voisi parhaimmillaan tuottaa kansalaisia entistä paremmin palvelevia ja liikuntaan sitouttavia muotoiluja. 44

5 Kun liikunta on mennyt verkkoon omilla ehdoillaan, se löytyy sieltä eriytyneinä, sinne tänne siroteltuina asiantuntijakuntina, jotka eivät jätä sijaa vuorovaikutukselle kansalaisten kanssa. kansalaisten tieto ja toiminta voisivat yhdistyä. Toisistaan eriytyneet kaistat eivät tällaista mahdollisuutta tarjoa/hyödynnä. Kun kullekin toimijaryhmälle on olemassa omat fooruminsa, pidetään yllä liikuntakentän poteroita. Nykyisellään liikunta verkossakin vain vahvistaa olemassa olevia raja-aitoja liikuntahallinnon, liikuntatietoa tuottavien asiantuntijoiden ja liikuntapolitiikan kohteiden, kansalaisten, välillä. Jotta verkkoon meno tuottaisi jotain uutta, täytyy verkon vuorovaikutteisia mahdollisuuksia pohtia luovasti, monitieteisesti ja monitoimijaisesti. Kysymys on pitkälti näkökulmaeroista. Kansalaisten hyvätkin kysymykset syntyvät yksilön, perheen ja lähiyhteisön näkökulmista eivätkä ne luonnollisestikaan yhteiskunnallistu kovin helposti. Hiukan fasilitoituina ne voisivat kuitenkin olla käyttövoimaa myös liikuntatiedon tuottajille ja päätöksentekijöille. On hyödyllistä katsoa liikuntakentän ulkopuolelle ja miettiä miten toisilla kulttuurisilla kentillä on onnis tuttu yhdistämään asiat, arvot, tieto ja toiminta ja päästy yksilöllisen kulutuksen ja mittaamisen tuolle puolen, palveluihin, joissa verkon yhteisöllisyys ja kentälle ominainen sisältö on luovasti yhdistetty. Liikunnan ulkopuolisten käytäntöjen leikkaaminen ja liimaaminen liikuntaverkkoon ei tietenkään onnistu, mutta osviittaa käytäntöjen räätälöimiseen voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Mallia voisi ottaa vaikkapa nuorisotyön saralta esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön malleista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on jalkautettu verkkoon käyttäjien näkökulmasta: hakeudutaan niille foorumeille, missä nuoret ja potentiaaliset asiakkaat liikkuvat (IRC-galleria, Aapeli, Demi-lehden sivusto, Facebook, Muropaketti ja niin edelleen). Foorumeilla mennään tietoisesti mukaan keskusteluihin ja tarjotaan tietoa, tukea japalveluita vuorovaikutuksen lomassa, tilannetajuisesti ja kunnioittavasti. Jos ennalta ehkäisevä päihdetyö olisi rakennettu liikuntasektorin mallin mukaisesti, se sisältäisi ensisijaisesti tietoa alkoholin haitoista ja yksilöllisesti täytettävän laskurin alkoholin palamisnopeudesta sekä mahdollisesti osoitteita, joihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Liikunnan päättäjät ja viranomaiset eivät ehkä voi samalla tapaa jalkautua eikä liikunta ole päihteiden liikakäytön tapaan ongelma, mutta se, etteivät kansalaisten keskusteluissaan esille nostamat kysymykset ja asiat systemaattisesti tai edes vahingossa kantaudu päättäjien korviin on ongelma. Avoimuutta ja vuorovaikutusta kaivataan, liikunnalle sopivilla tavoilla. Jokaisen verkossa operoivan liikuntatoimijan eduksi olisi miettiä, kenelle verkossa viestitään, ketkä viestivät ja mikä on verkossa viestimisen tavoite. Kentälle, jossa toimijarajat ylittävä kommunikointi on strukturoitua, ei verkon vuorovaikutuksellisuus ja ennalta-arvaamattomuus ole helppo rasti. Liikunnan edistämisen näkökulmasta toimijoiden itseanalyysi olisi kuitenkin tervetullutta. Enemmän, vuorovaikutteisemmin, yhteisöllisemmin? Verkon olennaisimpia ominaisuuksia ovat nopeus ja ajantasaisuus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys (Hintikka 2010, Matikainen et al. 2013). Miten verkosta löytynyt liikunta voisi hyödyntää näitä ominaisuuksia? Nopeus ja ajantasaisuus näyttäytyvät lähinnä sivustojen ulkoasujen ja sisällöllisten tietojen päivitysten kautta. Tämä on toki edellytys sille, että verkkoon ylipäätään kannattaa mennä. Nopeuden ja ajantasaisuuden hyödyntäminen voitaisiin kuitenkin ymmärtää paljon laveamminkin ja kentän toimintaa olennaisesti muuttavalla tavalla. Verkosta(kin) löytyvä liikuntatieto rakentuu nykyisellään tutkimuksista ja selvityksistä. Tutkimustietoon perustuvat käsitykset kansalaisten tarpeista muodostuvat auttamattomalla viiveellä. Tutkimuksen aika on hidasta ja sen tuottamalla hitaalla tiedolla on kyseenalaistamaton paikkansa. Silti verkko tarjoaisi niin liikuntatiedolle kuin siihen kytkeytyneelle liikuntapolitiikalle mahdollisuuden kerätä kansalaisten ajantasaisia näkemyksiä ja kokemuksia tällaisen toiminnan avaaminen toki edellyttää verkkoon liittyvän potentiaalin uudelleenarvointia ja verkkoviestinnän kehittämistä. Verkon mahdollistama suora, välitön vuorovaikutus voi syntyä kaikkialle ja kaikenlaisten sivustojen yhteyteen. Nykyisin tätä potentiaalia hyödyntävät pääsääntöisesti kaupalliset sivustot. Myös liikuntahallinto ja liikuntatietoa tuottavat tahot voisivat nähdä vuorovaikutuksen taakan sijaan mahdollisuutena. Yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuudet ovat verkossa lähes rajattomat. Esimerkkiä politiikan ja kansalaisten välisen vuorovaikutussuhteen avaamisesta voi hakea vaikkapa Islannista, jossa uuden perustuslain sisältöä hiottiin yhdessä kansalaisten kanssa wiki-työskentelyä hyödyntäen. Liikuntahallinnon puitteissa uuden liikuntalain valmistelu yhdessä kansalaisten kanssa voisi parhaimmillaan tuottaa kansalaisia entistä paremmin palvelevia ja liikuntaan sitouttavia muotoiluja. Liikunta ei missään nimessä ole yksin ihmettelemässä, miten verkon tarjoamia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia voisi hyödyntää siten, että ne todella hyödyttäisivät kaikkia vuorovaikutuksen osapuolia. Esimerkiksi perinteinen media on hakenut 45

6 rakentavia tapoja hyödyntää yleisön verkkoaktiivisuutta ammattimaisessa journalismissa kymmenen vuoden yritysten ja erehdysten kautta on onnistuttu kehittämään metodeja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia ja purkavat tiedon tuottamisen hierarkioita produktiivisella tavalla. Verkon ominaispiirteistä yhteisöllisyys on ehkä selkeimmin ymmärretty ja hyödynnetty tosin liikuntayhteisöt ovat pääsääntöisesti rakentuneet kaupallisten toimijoiden ylläpitämille sivustoille: sinne, missä kansalaisten tarpeet ja kokemukset ovat selkeimmin kaupallistettavissa. Hyvällä syyllä voi myös kysyä, voiko yhteisöllisyyttä tässä mielessä edes rakentaa muualle. Julkishallinto saattaisi pystyä kokoamaan liikunnasta kiinnostuneen yhteisön jonkin yksittäisen tapauksen (esimerkiksi liikuntalain valmistelun tai alueellisesti jonkin liikunnan rakennushankkeen) ympärille, mutta täytyy myös hyväksyä, että verkon kaikki muodot eivät sovi kaikkiin sisältöihin. Ulkopuolelta katsoen keskustelussa verkkoon menemisestä kaikuu melkeinpä hypetyksen henki ja hehkutus, jonka katteita ei ole kovin tarkkaan yksilöity. Verkkoon halutaan, koska siellä tapahtuu ja kaikkihan siellä ovat. Oleellisempaa kuin vain mennä verkkoon ja löytyä sieltä, on miettiä mitä verkkoon menemisellä haetaan, mitä verkossa tehdään ja keitä siellä tavoitellaan. Liikunnallakaan ei siis varsinaisesti ole kiire mennä verkkoon siellä ollaan jo monella tavoin. Sen sijaan on kiire miettiä, miten juuri liikunnan kysymykset voisivat parhaiten aueta verkossa, miten verkko sopisi kansalaisten osallistamiseen ja ennen muuta, mitä liikuntakenttä voisi itse oppia toimimalla verkossa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Nykyisillä verkkosisällöillä tavoitellaan ihmistä, joka luettuaan tutkimustietoon perustuvat liikuntasuositukset ja alkaa liikkua niiden mukaisesti. Liikunnasta innostuttuaan tämä ihminen täydentää ja seuraa yksilöllisiä tietojaan laskurien avulla. Tavoittamatta jäävät ihmiset, jotka ovat potentiaalisia liikkujia, mutta jotka tekevät liikkumiseen tai liikkumattomuuteen liittyviä usein pikemminkin tunneperäisiä kuin rationaalisia valintoja vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojensa ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Liikunnan verkosta siis puuttuu tiloja, joissa asiantuntijat ja kansalaiset kohtaavat muutoinkin kuin ennalta hierarkkisesti määritellyllä tavalla (asiantuntija valistaa, kansalainen kuuntelee ja tottelee). Se, mitä eri toimijatahojen kohtaaminen verkossa voisi liikuntakentällä tarkoittaa, on pohtimisen arvoinen asia. Kohtaamiseksi ei riitä keskustelualue, jossa liikuntalääketieteen asiantuntija neuvoo asiakasta tai verkkosivu, josta löytyy tietoa avoinna olevista luonnonjääkentistä tai tehdyistä avustuspäätöksistä. Kun liikunta (politiikka, tutkimus) on mennyt verkkoon omilla ehdoillaan, löytyy se sieltä eriytyneinä, sinne tänne siroteltuina asiantuntijakuntina, jotka eivät jätä sijaa vuorovaikutukselle kansalaisten kanssa. Kiireellinen liikuntaa koskeva kysymys kuuluu, miltä osin liikunnan (politiikan) ehtoja voidaan/ halutaan muuttaa? Jos (verkossa) halutaan tehdä liikuntaa edistävää liikuntapolitiikkaa, pitää mennä sinne, missä liikunta on ja asettua vuorovaikutussuhteeseen liikuntaa tarjoavien tahojen (muidenkin kuin urheiluseurojen) ja liikuntaa harrastavien ihmisten kanssa. Viime kädessä kysymys on liikuntapolitiikan perusteista ja tavoitteista. Fokusoidaanko hiipuvan urheiluseuratoiminnan voimistamiseen vai pyritäänkö kaikkinaiseen ja kaikkien liikunnan lisäämiseen? Verkko tarjoaa mahdollisuuden rakentaa foorumeita laveammalle keskustelulle, jossa liikuntapolitiikan periaatteet ja suoritustaan mittaavat kansalaiset voisivat kohdata ja koota joukkoonsa niitäkin, joille liikunta on muutakin kuin laskurinkäyttöä. Jos ja kun halutaan tehdä ennaltaehkäisevää liikuntatyötä (analogiana nuorisotyöhön) tai edistää liikuntaa nyky-yhteiskunnan edellyttämillä tavoilla tarvitaan myös vaihtoehtoisia näkökulmia. Tällä hetkellä liikunnan verkko on tiheä mittareiden, teknologisten sovellusten ja suositusten kohdalla. Myös vertaiskeskustelua löytyy, ainakin lajeittain järjestettynä ja lajeihin ja niiden harrastamisen käytäntöihin liittyen. Iso aukko on kohdassa, jossa liikuntapolitiikka kohtaa kansalaisen. Ratkaisukeskeisyys vaatii radikaaleja muutoksia vakiintuneeseen ajatteluun. Ennaltaehkäisevä liikuntatyö voisi lähteä liikkeelle yksittäisen kansalaisen elämäntilanteen avaamisesta: miten räätälöidä liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi ruuhkavuosia elävälle ihmiselle, joka periaatteessa haluaisi liikkua, muttei ehdi organisoidun seuratoiminnan puitteissa. Sen sijaan, että odotettaisiin liikkumattoman ihmisen ongelmien siirtyvän STM:n hallinnonalan ratkaistavaksi, voitaisiin miettiä uudestaan toimintaa rajoittavia jakolinjoja. Liikunnan edistämisen kohteiden näkökulmasta ei ole kiinnostavaa, tarjoaako puitteet liikunnan edistämiselle OKM vai STM sen sijaan kansalainen hyötyisi rajat ylittävästä yhteistyöstä, johon kaiken lisäksi voisi itsekin osallistua. Radikaalisti ajateltuna verkko voisi yhdistää kansalaiset, eri hallinnonalojen edustajat ja yksityisen liikuntasektorin pohtimaan, miten parhaiten ylittää liikkumisen esteet. Nykyisellään, hallinnonalojen kiistellessä keskenään sektorirajoista, kansalaiset jäävät keskustelujen syrjään ja ottavat vastaan sen, mitä saavat. Liikuntapolitiikka hyödyttää eniten niitä, jotka ovat jo ilmoittautuneet liikuntatoimijoiksi. Ratkaisukeskeinen verkkoon meneminen altistaisi asiantuntijat vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. Keskustelun avaaminen kansalaisten suuntaan tarkoittaa sitä, että liikuntaa harkitsevan kansalaisen näkökulmasta keinotekoiset hallinnonalojen jakolinjat puretaan ja kansalaiset osallistetaan keskustelemaan avoimesti siitä, minkälaisia hankkeita päädytään tukemaan. Intoilua, teknologiakrapulaa vai kestävä innovaatio Taloustieteilijä Joseph Schumpeter esitti jo luvun alussa ajatuksen innovaatioista ja luovasta tuhosta ja korosti, että uusien teknologioiden lyhyen aikavälin vaikutukset yleensä yliarvioidaan ja pitkän aikavälin vaikutukset aliarvioidaan. Nykyään 46

7 Schumpeterin ajatuksia viljelevät monet, ja niihin viitataan ns. hypesykliteorian nimellä. Sen voisi suomentaa vaikkapa intoilun elinkaareksi, jossa uudelle ilmiölle, innovaatiolle, teknologialle, toteutustavalle tai vaikkapa hallintomallille ladataan aluksi huikeita tulevaisuusodotuksia. Ilmiön suosio ja siihen kohdistuvat toiveet leviävät ja kaikkien on hypättävä mukaan intoiluun. Jossakin vaiheessa huomataan, ettei intoilu tuottanut haluttuja tuloksia pikavoitot odottavat itseään eivätkä käyttäjätkään löydä toimivia käyttö/toimintatapoja. Kielteinen kurnutus alkaa eikä julkinen keskustelukaan kohdistu tulevaisuuden lupauksiin vaan innovaatioiden ja sovellusten konkreettisiin käyttöihin tänään. Tietynlaisen lakipisteen jälkeen alkaa nopea syöksykierre, teknologiakrapula tai innovaatiomorkkis, jolloin uutuus manataan alimpaan manalaan. Tästäkin kuitenkin useimmiten selvitään ja alkaa varovainen nousu, jonka kuluessa innovaatio kypsyy ja sen todelliset mahdollisuudet ja merkitykset kirkastuvat. Olisiko raja-aidat ylittävä vuorovaikutus kestävä innovaatio, jolla liikunnan edistäminen tuotaisiin tälle vuosituhannelle? SANNA VALTONEN, VTL Mediatutkija Helsingin yliopisto Sähköposti: SANNA OJAJÄRVI, VTM Mediatutkija Helsingin yliopisto Sähköposti: LÄHTEET: Schumpeter, J Luovan tuhon prosessi. Tiede & edistys 34 (2009):1, pp [Translated from: Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, chapter VII: The Process of Creative Destruction.] Ojajärvi, S., Valtonen S, Pyykkönen T Liikuntalaiva tietomerellä. Liikuntatieteellisen seuran Impulssi nro 27. Matikainen, J., Laaksonen S., Tikka M Otteita verkosta.verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino, Tampere. Hintala, V Liikunnan verkkoyhteisöt osana postmodernia liikuntakulttuuria. Tapaustutkimus Relaa.com. Pro gradu -tutkielma, Liikunnan yhteiskuntatieteet, Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Hintikka, K Verkkovoima kollektiivisen toiminnan organisaatiomuotona.teoksessa E. Konttinen & J. Peltokoski (toim.) Verkostojenliikettä. Jyväskylän yliopisto. Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali. Liikuntaympäristöt muuttuvat yhdessä LIIKUNTAYMPÄRISTÖT KULTTUURIPERINTÖNÄ -oppaassa tarkastellaan liikuntaympäristöjen kehittämistä ja kulttuuriperinnön vaalimista ensimmäistä kertaa yhdessä. Opas rakentaa siltaa liikunta-, ympäristö- ja museosektoreiden välille. Toimittaja: Teijo Pyykkönen Kirjoittajat: Teijo Pyykkönen, Minna Perähuhta, Hilkka Högström (esimerkkikohteet), Pekka Lehtinen (korjaushankkeet) Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 170; 83 sivua Julkaisu on toteutettu Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Museoviraston yhteistyönä. Hinta: 30E; LTS:n jäsenille 27E; opiskelijoille 25E (+ toimituskulut) Tilaukset: puh

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa

Se toimii sittenkin. kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. youth research network. Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa Se toimii sittenkin kuinka päihdevalistuksesta saa selvää Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa youth research network Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot