Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen?"

Transkriptio

1 Teksti: SANNA VALTONEN, SANNA OJAJÄRVI Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen? Verkossa on potentiaalia. Siellä on tulevaisuus. Siksi puhe verkon voimasta velloo liikunnankin kentällä toiveikkaana. Tällä hetkellä liikunnan verkko on tiheä mittareiden, teknologisten sovellusten ja suositusten kohdalla. Myös vertaiskeskustelua löytyy, ainakin lajeihin ja niiden harrastamisen käytäntöihin liittyen. Iso aukko on kohdassa, jossa liikuntapolitiikka kohtaa kansalaisen. Miten viranomais- ja asiantuntijatieto, kansalaisten tieto ja toiminta voisivat yhdistyä. Toisistaan eriytyneet kaistat eivät tällaista mahdollisuutta hyödynnä. Miten verkko sopisi kansalaisten osallistamiseen, mitä liikuntakenttä voisi itse oppia toimimalla verkossa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti? 41

2 os liikuntaväeltä kysytään, liikunta on mennyt verkkoon hyvin ja innovatiivisesti. Kovin perus teellisesti ei ole kuitenkaan mietitty, mitä liikunnan verkkoon meneminen itse asiassa tarkoittaa. Miten liikunnan kaltainen monitahoinen ja vahvasti toiminnallinen kenttä ylipäätään voi mennä verkkoon? Meneekö sinne liikunta vai liikuntatieto? Millainen tieto? Minkälaisiin yhteyksiin? Millaisia yhteisöllisiä rakenteita syntyy ja kuka niitä synnyttää? Liikuntatoimijat vai joku muu? Liikuntatiedon kulkua ja hyödyntämistä selvittäessämme liikuntasektori hahmottui sen omien toimijoiden silmissä kenttänä, jolle on rakentunut suhteellisen paljon raja-aitoja ja tiedon kulun esteitä (Ojajärvi, Valtonen & Pyykkönen 2013). Siksi halu olla eturintamalla läsnä verkossa on samaan aikaan sekä hienoa että ristiriitaista: verkkovetoiseen ajatteluun kun kuuluu oletus tiedon suhteellisen vapaasta saatavuudesta, tiedon tuotannon ja kulutuksen rajaaitojen hämärtymisestä ja toimijoiden suhteellisesta tasa-arvoisuudesta ja vilkkaasta vuorovaikutuksesta. Jotta ajatus liikunnasta verkossa konkretisoituisi, täytyy kartoittaa, mitä liikunta verkossa nykyisellään merkitsee. Minkälaisia liikuntasivustoja verkosta löytyy? Millaista yhteisöllisyyttä ne mahdollistavat? Millaiset toimijat hahmottuvat liikuntatoimijoina? Millainen on asiantuntija-maallikon saalis, kun lähtee liikuntaverkkoon metsästämään liikuntaa? Maallikoiksi melko hyvillä pohjatiedoilla varustetuille etsijöille (liikuntaa monesta sunnasta tutkineille yhteiskuntatieteilijöille ja liikunnan innokkaille harrastajille) liikunta verkossa näyttäytyi viikon klikkailun jälkeen muutamina toimijoiden ja tahojen mukaan järjestäytyneinä kaistoina: liikuntatietona ja -suosituksina, erilaisina sovelluksina ja mittareina sekä lajeit tain järjestäytyneinä keskusteluina ja yhteisöinä. Liikuntatiedon ja -suositusten kaistalla kilvoittelevat institutionaaliset liikuntatoimijat kaupallisten kanssa. Kahta jälkimmäistä kaistaa puolestaan ylläpitävät pääsääntöisesti kaupalliset toimijat. Käymme seuraavaksi lyhyesti läpi kaistoja yksittäin. Tietokaista: suosituksia ja neuvolatietoa monessa osoitteessa Liikuntaa verkosta hakeva ei kompastu niinkään tietotulvaan vaan tiukasti erillisiin tiedon linnakkeisiin. Institutionaaliset liikuntatietoa tuottavat toimijat (UKK-instituutti, LIKES, THL, LTS) ovat rakentaneet sivustojaan ja vieneet liikuntatietoa verkkoon aktiivisesti. Omalla tavallaan näiden tahojen ohjausja suositusmateriaali on tehty lähestyttäväksi, sillä taulukot ja neliväriesitteet löytyvät usein tulostettavassa muodossa. Tietoa on pilkottu teemoihin ja jäsennetty ja kohdennettu eri toimijaryhmiä varten omiksi paketeikseen. Jopa usein kysytyt kysymykset on arkistoitu ja ensitiedosta ohjataan tarkempaan julkaisuun joskus verkossa, joskus ei. Verkossa harhailevan etsijän näkökulmasta hankalaksi muodostuu kuitenkin se, että etsijän pitää tietää, mitä hakee ja mistä hakea yhtä portaalia tai koottua näkökulmaa ei löydy, vaan verkon liikuntatieto rakentuu suosituksista ja ohjeista, joita eri instituutiot ovat tuottaneet sivuilleen omista näkökulmistaan. Liikuntatietoa tuottavien institutionaalisten toimijoiden sivustoja kahlaamalla saalis on määrällisesti rikas, mutta niin hyödynnettävyytensä kuin sovellettavuutensa osalta rutkasti laihempi, sillä sivuille ladattu liikuntatieto ei juurikaan hyödynnä verkon mahdollisuuksia. Tietoa on saatavilla, mutta jonkun toisen määritteleminä annoksina ja paloina vailla vuorovaikutusmahdollisuutta. Keskustelualustat loistavat poissaolollaan, joskus on mahdollista antaa palautetta. Ja aina on toki mahdollista kysyä puhelimitse tai sähköpostitse, henkilökohtaisesti yksityishenkilönä. Kansalaisten liikuntamahdollisuuksia edistävät viranomaistahot ovat niin ikään panostaneet verkkosivustoihinsa, joista kansalaiset voivat hakea tarvitsemaansa liikuntatietoa. Lukijan täytyy näilläkin sivuilla olla aktiivinen ja motivoitunut tiedonhakija saadakseen selville esimerkiksi kaupungin ylläpitämien luistinratojen tai uimahallien sijainti- ja aukiolotietoja, täytyy tuntea ne moninaiset polut, joilta tällaiset tiedot löytyvät ja luottaa siihen, että tietoja on päivitetty. Tietokaistan puitteissa kansalainen voi omaksua, noudattaa ja totella. Erityisen aktiivinen kansalainen voi lähettää sähköpostia tai jopa soittaa nimetylle asiantuntijalle. Kansalainen voi siis yksityisesti kommentoida kaikkien saataville asetettua tietoa tai kysyä siitä lisäkysymyksiä. Sen sijaan kansalainen ei voi virallisen liikuntatiedon tuottajien sivustoilla aloittaa julkista keskustelua liikuntapiirakasta, kysyä täsmentävää kysymystä suositusten perusteista tai kyseenalaistaa asiantuntijoiden näkemyksiä. Tiivistettynä liikuntatiedolle ja erityisesti julkisin varoin tuotetulle liikuntatiedolle on ominaista sen yksisuuntaisuus. Se löytyy sivustoilta, jotka eivät tarjoa kanavaa takaisinpäin lukijan ei ole tarkoitus suoraan kommentoida sivuille ladattuja tekstejä. Liikuntatieto ei ole ulottunut jatkuvaa verkossa oloa edellyttävään sosiaaliseen mediaan; Facebook ja Twitter ynnä muuta vastaavat foorumit odottavat vielä liikuntatiedon osaajien osallistumista - joitakin yksittäisiä hankkeita (vaikka lumiparkit ja nuorisopuistojen skeittirampit) lukuunottamatta. Kaiken tämän seurauksena julkisin varoin liikuntatietoa tuottavien tahojen verkkoon tuottama materiaali on sävyltään neuvovaa ja paternalistista, ja lukijalle jää suositus- ja neuvontatiedon vastaanottajan ja kuuliaisen toimeksipanijan rooli. Vaikka palautetta saisi antaa, ei ainakaan kovin vaivattomasti pääse mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan. Kaupallisten toimijoiden tietoa on tarjolla määrällisesti paljon siinä missä julkistakin. Se on saatavilla lajikohtaisesti ja muodoltaan yhteisöllisempää ja vuorovaikutteisempaa. Sekin on koottu lajiharrastajaa hyödyttäviksi paketeiksi (esimerkiksi harjoittelutieto, paikat, reitit, välineet, palvelut), mutta oheen on useimmiten rakennettu keskustelualustoja sekä listattu blogeja ja potentiaalisia Twitter-seurattavia. Yleensä sivustolta on mahdollista ostaa lajiin liittyviä liikuntapalveluita ja lisäksi mainosbannereita klikkaamalla pääsee suoraan ostamaan oheispalveluita ja -tuotteita. Onpa mukana yhteisöllisesti organisoituja käytettyjen liikuntavälineiden myyntisivustojakin. 42

3 Verkon sosiaalisempia ja vuorovaikutteisempia mahdollisuuksia hyödyntävät pääasiassa kaupallisesti orientoituneet liikuntatoimijat. Kaupalliset ja yksityiset toimijat tarjoavat harvoin ainoastaan tietoa, vaan tietokaista sekoittuu harkitun tehokkaasti toimintaan ja yhteisöllisyyteen. Toimintakaista: mittarisovelluksia ja teknologioita ilmaiseksi ja maksusta Toinen verkosta löytyvä kokonaisuus rakentuu lukui sista laskureista, mittareista ja teknologisista sovelluksista, joiden avulla liikkuva kansalainen voi monitoroida liikkuvaa ruumistaan. Mittaamisen lisäksi on mahdollista on ladata juoksureittejä, pyöräilykarttoja tai välinetietoja ja oppaita lajitekniikkaan tietokoneeseensa tai matkapuhelimeensa. Tämä verkkosisältö ohjaa ihmisiä seuraamaan omaa yksilöllistä liikuntasuoritustaan sekä mahdollistaa sen jakamisen rajatulle kaveriporukalle sosiaalisessa mediassa.lisäksi verkosta löytyy ohjeita eri lajien lajitekniikkaan, harjoitusohjelmia sekä arvioita kaikista edellisistä: sovelluksista, harjoitusohjelmista ja urheiluvälineistä. Eikä unohtaa voi simulaattoripelejä eri lajien harrastajien ratoksi on tarjolla liikunnallisempia ja perinteisempiä lajeja simuloivia tietokonepelejä, joiden ainakin sanotaan parantavan lajitajua ja -lukutaitoa. Toimijaulottuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna toimintakaista perustuu siihen, että kansalainen ehkä tietokaistan tiedot sisäistettyään haluaa mitata suoritustaan, verrata sitä normeihin ja mahdollisesti jakaa sen muiden harrastajien tai ystäviensä kanssa sosiaalisessa mediassa. Toiminnalliset laskurit tarjoavat itseään ja hyvinvointiaan seuraavalle kansalaiselle tilaisuuden itsetutkiskelulle ja suoritusten paran tamiselle. Entä muuta? Voisiko tieto ja toiminta yhdistyä uudenlaiseksi liikuntayhteisöllisyydeksi? Millaista teknologiaa siihen tarvittaisiin jo olemassa olevien sovellusten lisäksi? Sosiaalinen kaista: kaupallista yhteisöllisyyttä ja keskustelua lajeista ja vähän muustakin Mittaamisesta on lyhyt matka sosiaaliselle kaistalle, jossa kaupallisesti toimivat yhteisöt ovat saaneet kansalaiset keskustelemaan, kiistelemään ja jakamaan liikuntakokemuksiaan ja -näkemyksiään. Verkon vuorovaikutteisin sisältö keskustelu ja ajatustenvaihto löytyy pääosin julkishallinnon rahoittaman liikuntakentän ulkopuolelta: (liikunta)lehtien verkkosivuilta (Juoksija- ja Fitness-, Fillari- ja Futaaja-lehtien yms. foorumit) tai harrastajien itsensä perustamilta foorumeilta (esimerkkeinä vaikkapa Relaa.com, Pakkotoisto, Punttimimmit, Keho.net) ja muilta foorumeilta (iltapäivälehtien urheilukeskustelut, Ellit, Suomi24 ja niin edelleen) sekä yksityisten liikuntapalveluyritysten sivuilta. Sivustot ovat osa markkinointikoneiston tuottamaa harkittua julkisuuskuvaa ja yhteisöllisyyden tuottamisen muodot harkittuja ja tuttuudessaan kosiskelevia. Kaupalliset liikuntatoimijat ovat myös huomanneet, että ihmiset tapaavat hakea tietoa facebookista siinä missä googlestakin. Kun sivusto löytyy facebookista, voi olettaa, että yksittäinenliikuntatietoa etsiskelevä (esimerkiksi tietyn paikkakunnan liikuntamahdollisuuksia kartoittava) kansalainen myös löytää näille sivuille helpommin kuin vaikkapa liikuntaviraston sivuille, joita ei facebook-haulla tavoita. Sosiaalisella kaistalla kysellään vertaisneuvoja, arvioidaan tuotteita ja palveluita, käydään läpi suorituksia ja lajitekniikkaa mutta myös taitetaan peistä liikuntapolitiikasta ja arvokysymyksistä. Keskustelu on vilkasta ja sitä käyville kiinnostavaa ja palkitsevaa. Samalla se on luonteeltaan kulttuurisesti mykkää: se ei kohtaa liikunnan ammattilaisia kuin vahingossa. Sitä käydään vailla minkäänlaista linkkiä virallisempiin liikuntatoimijoihin tai liikuntapolitiikkaan.kysymykset, jotka ovat tärkeitä liikunnan harrastajille eivät välttämättä pääse tätäkään kautta päätöksentekijöiden agendoille. Summa summarum Päällimmäiseksi vaikutelmaksi jää eri toimijatahojen erillisyys. Tiedon tuottajia ja kansalaisia ei tarkoitushakuisesti tuoda yhteen edes verkossa, eikä liikunnan päättäjiä ja kansalaisia sitäkään vähää. Syyllistä kenttien erillisyyteen on mahdotonta osoittaa. Se ei myöskään ole hedelmällistä. Sen sijaan katse kannattaa kääntää ratkaisuyrityksiin: mitä voitaisiin tehdä, jotta liikunnasta kiinnostuneet ja liikuntakysymyksiä pohtivat tahot voisivat entistä paremmin kohdata? Miten verkossa joskus kiivainakin käydyt kansalaiskeskustelut saatettaisiin yhteen päätöksenteon kanssa? Liikuntaa on verkossa olemassa virallisina asiantuntijaneuvoina, mittareina teknologisina sovelluksia sekä liikuntaharrastuksen (väljästi tai tiukasti määriteltynä) ympärille kehkeytyneinä, kaupallisesti rakentuneina, kansalaisten keskinäisinä verkkoyhteisöinä. Kolme eriytynyttä liikuntakaistaa eivät risteä eivätkä kohtaa toisiaan. 43

4 Verkossa vietetty viikko vahvisti myös ajatusta siitä, että liikuntatietoa, suosituksia ja ohjeita on helpompi hakea naistenlehdistä ja fitness-tyyppisistä liikuntalehdistä ja niiden verkkosivuilta kuin UKKinstituutin sivuilta. Liikunta-/laihdutusblogit yhdistävät tietoa, kokemusta ja suostuttelua tavoilla, joista virallisilla asiantuntijatahoilla voisi olla oppimista ainakin mikäli mielitään hyödyntää verkon mahdollisuuksia. Lisäksi populaarikulttuurin kuvastot ovat merkittäviä liikunnankin merkityksellistäjiä niiden mallit, puhuttelut ja estetiikat määrittelevät pitkälti niitä haluja ja odotuksia, joita liikuntaan kohdistetaan ja joiden varassa liikunnan pariin hakeudutaan. Kansalainen hakee omien intressiensä mukaan sitä, mitä haluaa tai sitä, mitä osaa verkosta etsiä. Siinä missä yksityiset palveluntarjoajat ja sovellusten kehittäjät hyödyntävät verkon moniulotteisuutta, jäävät viralliset suositukset yksisuuntaisuudessaan sivurooliin ja sosiaalisesta mediasta tietoa etsivien hakujen ulkopuolelle. Lajinsa jo valinneet löytävät tiedon lisäksi viihdettä ja simulaatiopelejä ja joidenkin lajien osalta myös keskustelua. Laadukkainta tietoa liikunnasta yleensä löytyisi tutkimusinstituutioiden sivuilta ja liikuntasuosituksista, mutta löytyykö se? Ensi yrittämällä? Rajojen venytystä ja aivojumppaa miten voisi olla toisin? Ihmiset eivät jäsennä elämäänsä suositusten kautta. Ruokasivustoilla edetään pääsääntöisesti reseptien ja raaka-aineiden kautta, ei ravintosuositusten. Tai sitten keskustellaan arvoista: kasviksia vai punaista lihaa, hiilihydraateilla vai ilman? Kasvatuskysymyksissä mietitään rankaisemisen ja palkitsemisen mielekkyyttä. Ympäristöasioista, liikenteeseen ja asumiseen liittyvistä valinnoista löytää helposti arvokeskustelua jos jonkinlaista. Tällaista keskustelua soisi löytyvän myös liikuntaverkosta. Ihmisen mielikuvitus venyy yleensä arvioimaan ja arvostelemaan sitä, mitä on jo tarjolla. Niinpä liikuntaa verkkoon vievät keskittyvät tekemään paremmin/ nykyaikaisemmin/tyylikkäämmin sen, mikä on tehty jo aikaisemmin. Useimpien mielikuvitus loppuu, kun pitäisi kehittää uudenlaista. Yrittää kannattaa kuitenkin. Mitä sellaista verkko voisi tarjota, mitä ei vielä ole olemassa? Miten liikuntaa voisi viedä verkkoon tavalla, joka olisi nimenomaan liikunnalle räätälöity? Verkon hyödyntämisessä ei voi puhua, jos verkkoon meno ainoastaan pönkittää vakiintuneita ajatusmalleja ja toiminnan tapoja. Tällöin verkko toimii lähinnä puhelinluettelon tai hakemiston kaltaisena alustana, joka toki nopeuttaa tietojen hakemista, mutta ei vastaa verkottuneen yhteiskunnan muutoksiin. Jos halutaan kehittää liikunnan kysymysten läsnäoloa verkossa, on syytä pohtia esimerkiksi miten liikunnan viranomaistoiminta näkyy verkossa. Millaisin strategioin ollaan liikkeellä ja kuinka avoimesti? Ketä kutsutaan mukaan? Kuinka strukturoidusti? Onko muiden kuin viranomaistahojen ja kutsuttujen asiantuntijoiden mahdollista osallistua ideointiin, suunnitteluun ja keskusteluun? Nykyisellään liikunnan kysymyksistä vastaavan ministeriön sivut puhuvat enemmin asiantuntijoille ja järjestäytyneille toimijoille kuin kansalaisille. Onko tämä tarkoitus? Mikä/kuka on liikuntapolitiikan kohde? Miten tavoitteidenasettelu ja viestintä kohtaavat? Entä kunnat, joissa liikuntapolitiikka aktualisoituu: ihmiset liikkuvat julkisin varoin rakennetuissa ympäristöissä jos liikkuvat. Riittääkö tiedotus mahdollisuuksista vai pitäisikö luoda mahdollisuuksia ideointiin ja vapaaehtoiseen järjestäytymättömään kansalaistoimintaan? Pitäisikö palautekanavien lisäksi olla keskustelukanavia? Kuinka paljon viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutuksen pitäisi olla julkista? Verkko tarjoaisi helposti rakennettavan foorumin julkiselle, toimijarajat ylittävälle keskustelulle. Tällä erää näyttää siltä, että verkon sosiaalisempia ja vuorovaikutteisempia mahdollisuuksia haluavat hyödyntää pääasiassa kaupallisesti orientoituneet liikuntatoimijat. Ne nousevat ensisijaisiksi hakukoneissa ja tuottavat houkuttelevimmat sivut käytössä on ammattimainen mainonta ja räätälöity markkinointi, huolella harkitut fb-yhteisöt ja keskustelujen muotoileminen kohderyhmien tarpeiden mukaan. Tästä seuraa se, että kansalaisten liikuntaan liittyvissä mielikuvissa ja käsityksissä kaupallinen liikunta vahvistaa asemiaan. Elämäntapana, kulttuuriin ja yhteiskuntaan monitahoisesti kytkeytyvänä yhteisöllisenä ja kulttuurisena kysymyksenä liikunta näyttäytyy kaupallisilla sivustoilla (ks. myös Hintala 2013). Samaan aikaan se jää paradoksaalisesti liikuntapolitiikan ulkopuolelle. Liikunnan ja verkon suhteessa olennainen kysymys on, miten viranomaistieto, asiantuntijatieto, Yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuudet ovat verkossa lähes rajattomat. Uuden liikuntalain valmistelu yhdessä kansalaisten kanssa voisi parhaimmillaan tuottaa kansalaisia entistä paremmin palvelevia ja liikuntaan sitouttavia muotoiluja. 44

5 Kun liikunta on mennyt verkkoon omilla ehdoillaan, se löytyy sieltä eriytyneinä, sinne tänne siroteltuina asiantuntijakuntina, jotka eivät jätä sijaa vuorovaikutukselle kansalaisten kanssa. kansalaisten tieto ja toiminta voisivat yhdistyä. Toisistaan eriytyneet kaistat eivät tällaista mahdollisuutta tarjoa/hyödynnä. Kun kullekin toimijaryhmälle on olemassa omat fooruminsa, pidetään yllä liikuntakentän poteroita. Nykyisellään liikunta verkossakin vain vahvistaa olemassa olevia raja-aitoja liikuntahallinnon, liikuntatietoa tuottavien asiantuntijoiden ja liikuntapolitiikan kohteiden, kansalaisten, välillä. Jotta verkkoon meno tuottaisi jotain uutta, täytyy verkon vuorovaikutteisia mahdollisuuksia pohtia luovasti, monitieteisesti ja monitoimijaisesti. Kysymys on pitkälti näkökulmaeroista. Kansalaisten hyvätkin kysymykset syntyvät yksilön, perheen ja lähiyhteisön näkökulmista eivätkä ne luonnollisestikaan yhteiskunnallistu kovin helposti. Hiukan fasilitoituina ne voisivat kuitenkin olla käyttövoimaa myös liikuntatiedon tuottajille ja päätöksentekijöille. On hyödyllistä katsoa liikuntakentän ulkopuolelle ja miettiä miten toisilla kulttuurisilla kentillä on onnis tuttu yhdistämään asiat, arvot, tieto ja toiminta ja päästy yksilöllisen kulutuksen ja mittaamisen tuolle puolen, palveluihin, joissa verkon yhteisöllisyys ja kentälle ominainen sisältö on luovasti yhdistetty. Liikunnan ulkopuolisten käytäntöjen leikkaaminen ja liimaaminen liikuntaverkkoon ei tietenkään onnistu, mutta osviittaa käytäntöjen räätälöimiseen voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Mallia voisi ottaa vaikkapa nuorisotyön saralta esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön malleista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on jalkautettu verkkoon käyttäjien näkökulmasta: hakeudutaan niille foorumeille, missä nuoret ja potentiaaliset asiakkaat liikkuvat (IRC-galleria, Aapeli, Demi-lehden sivusto, Facebook, Muropaketti ja niin edelleen). Foorumeilla mennään tietoisesti mukaan keskusteluihin ja tarjotaan tietoa, tukea japalveluita vuorovaikutuksen lomassa, tilannetajuisesti ja kunnioittavasti. Jos ennalta ehkäisevä päihdetyö olisi rakennettu liikuntasektorin mallin mukaisesti, se sisältäisi ensisijaisesti tietoa alkoholin haitoista ja yksilöllisesti täytettävän laskurin alkoholin palamisnopeudesta sekä mahdollisesti osoitteita, joihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Liikunnan päättäjät ja viranomaiset eivät ehkä voi samalla tapaa jalkautua eikä liikunta ole päihteiden liikakäytön tapaan ongelma, mutta se, etteivät kansalaisten keskusteluissaan esille nostamat kysymykset ja asiat systemaattisesti tai edes vahingossa kantaudu päättäjien korviin on ongelma. Avoimuutta ja vuorovaikutusta kaivataan, liikunnalle sopivilla tavoilla. Jokaisen verkossa operoivan liikuntatoimijan eduksi olisi miettiä, kenelle verkossa viestitään, ketkä viestivät ja mikä on verkossa viestimisen tavoite. Kentälle, jossa toimijarajat ylittävä kommunikointi on strukturoitua, ei verkon vuorovaikutuksellisuus ja ennalta-arvaamattomuus ole helppo rasti. Liikunnan edistämisen näkökulmasta toimijoiden itseanalyysi olisi kuitenkin tervetullutta. Enemmän, vuorovaikutteisemmin, yhteisöllisemmin? Verkon olennaisimpia ominaisuuksia ovat nopeus ja ajantasaisuus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys (Hintikka 2010, Matikainen et al. 2013). Miten verkosta löytynyt liikunta voisi hyödyntää näitä ominaisuuksia? Nopeus ja ajantasaisuus näyttäytyvät lähinnä sivustojen ulkoasujen ja sisällöllisten tietojen päivitysten kautta. Tämä on toki edellytys sille, että verkkoon ylipäätään kannattaa mennä. Nopeuden ja ajantasaisuuden hyödyntäminen voitaisiin kuitenkin ymmärtää paljon laveamminkin ja kentän toimintaa olennaisesti muuttavalla tavalla. Verkosta(kin) löytyvä liikuntatieto rakentuu nykyisellään tutkimuksista ja selvityksistä. Tutkimustietoon perustuvat käsitykset kansalaisten tarpeista muodostuvat auttamattomalla viiveellä. Tutkimuksen aika on hidasta ja sen tuottamalla hitaalla tiedolla on kyseenalaistamaton paikkansa. Silti verkko tarjoaisi niin liikuntatiedolle kuin siihen kytkeytyneelle liikuntapolitiikalle mahdollisuuden kerätä kansalaisten ajantasaisia näkemyksiä ja kokemuksia tällaisen toiminnan avaaminen toki edellyttää verkkoon liittyvän potentiaalin uudelleenarvointia ja verkkoviestinnän kehittämistä. Verkon mahdollistama suora, välitön vuorovaikutus voi syntyä kaikkialle ja kaikenlaisten sivustojen yhteyteen. Nykyisin tätä potentiaalia hyödyntävät pääsääntöisesti kaupalliset sivustot. Myös liikuntahallinto ja liikuntatietoa tuottavat tahot voisivat nähdä vuorovaikutuksen taakan sijaan mahdollisuutena. Yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuudet ovat verkossa lähes rajattomat. Esimerkkiä politiikan ja kansalaisten välisen vuorovaikutussuhteen avaamisesta voi hakea vaikkapa Islannista, jossa uuden perustuslain sisältöä hiottiin yhdessä kansalaisten kanssa wiki-työskentelyä hyödyntäen. Liikuntahallinnon puitteissa uuden liikuntalain valmistelu yhdessä kansalaisten kanssa voisi parhaimmillaan tuottaa kansalaisia entistä paremmin palvelevia ja liikuntaan sitouttavia muotoiluja. Liikunta ei missään nimessä ole yksin ihmettelemässä, miten verkon tarjoamia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia voisi hyödyntää siten, että ne todella hyödyttäisivät kaikkia vuorovaikutuksen osapuolia. Esimerkiksi perinteinen media on hakenut 45

6 rakentavia tapoja hyödyntää yleisön verkkoaktiivisuutta ammattimaisessa journalismissa kymmenen vuoden yritysten ja erehdysten kautta on onnistuttu kehittämään metodeja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia ja purkavat tiedon tuottamisen hierarkioita produktiivisella tavalla. Verkon ominaispiirteistä yhteisöllisyys on ehkä selkeimmin ymmärretty ja hyödynnetty tosin liikuntayhteisöt ovat pääsääntöisesti rakentuneet kaupallisten toimijoiden ylläpitämille sivustoille: sinne, missä kansalaisten tarpeet ja kokemukset ovat selkeimmin kaupallistettavissa. Hyvällä syyllä voi myös kysyä, voiko yhteisöllisyyttä tässä mielessä edes rakentaa muualle. Julkishallinto saattaisi pystyä kokoamaan liikunnasta kiinnostuneen yhteisön jonkin yksittäisen tapauksen (esimerkiksi liikuntalain valmistelun tai alueellisesti jonkin liikunnan rakennushankkeen) ympärille, mutta täytyy myös hyväksyä, että verkon kaikki muodot eivät sovi kaikkiin sisältöihin. Ulkopuolelta katsoen keskustelussa verkkoon menemisestä kaikuu melkeinpä hypetyksen henki ja hehkutus, jonka katteita ei ole kovin tarkkaan yksilöity. Verkkoon halutaan, koska siellä tapahtuu ja kaikkihan siellä ovat. Oleellisempaa kuin vain mennä verkkoon ja löytyä sieltä, on miettiä mitä verkkoon menemisellä haetaan, mitä verkossa tehdään ja keitä siellä tavoitellaan. Liikunnallakaan ei siis varsinaisesti ole kiire mennä verkkoon siellä ollaan jo monella tavoin. Sen sijaan on kiire miettiä, miten juuri liikunnan kysymykset voisivat parhaiten aueta verkossa, miten verkko sopisi kansalaisten osallistamiseen ja ennen muuta, mitä liikuntakenttä voisi itse oppia toimimalla verkossa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Nykyisillä verkkosisällöillä tavoitellaan ihmistä, joka luettuaan tutkimustietoon perustuvat liikuntasuositukset ja alkaa liikkua niiden mukaisesti. Liikunnasta innostuttuaan tämä ihminen täydentää ja seuraa yksilöllisiä tietojaan laskurien avulla. Tavoittamatta jäävät ihmiset, jotka ovat potentiaalisia liikkujia, mutta jotka tekevät liikkumiseen tai liikkumattomuuteen liittyviä usein pikemminkin tunneperäisiä kuin rationaalisia valintoja vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojensa ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Liikunnan verkosta siis puuttuu tiloja, joissa asiantuntijat ja kansalaiset kohtaavat muutoinkin kuin ennalta hierarkkisesti määritellyllä tavalla (asiantuntija valistaa, kansalainen kuuntelee ja tottelee). Se, mitä eri toimijatahojen kohtaaminen verkossa voisi liikuntakentällä tarkoittaa, on pohtimisen arvoinen asia. Kohtaamiseksi ei riitä keskustelualue, jossa liikuntalääketieteen asiantuntija neuvoo asiakasta tai verkkosivu, josta löytyy tietoa avoinna olevista luonnonjääkentistä tai tehdyistä avustuspäätöksistä. Kun liikunta (politiikka, tutkimus) on mennyt verkkoon omilla ehdoillaan, löytyy se sieltä eriytyneinä, sinne tänne siroteltuina asiantuntijakuntina, jotka eivät jätä sijaa vuorovaikutukselle kansalaisten kanssa. Kiireellinen liikuntaa koskeva kysymys kuuluu, miltä osin liikunnan (politiikan) ehtoja voidaan/ halutaan muuttaa? Jos (verkossa) halutaan tehdä liikuntaa edistävää liikuntapolitiikkaa, pitää mennä sinne, missä liikunta on ja asettua vuorovaikutussuhteeseen liikuntaa tarjoavien tahojen (muidenkin kuin urheiluseurojen) ja liikuntaa harrastavien ihmisten kanssa. Viime kädessä kysymys on liikuntapolitiikan perusteista ja tavoitteista. Fokusoidaanko hiipuvan urheiluseuratoiminnan voimistamiseen vai pyritäänkö kaikkinaiseen ja kaikkien liikunnan lisäämiseen? Verkko tarjoaa mahdollisuuden rakentaa foorumeita laveammalle keskustelulle, jossa liikuntapolitiikan periaatteet ja suoritustaan mittaavat kansalaiset voisivat kohdata ja koota joukkoonsa niitäkin, joille liikunta on muutakin kuin laskurinkäyttöä. Jos ja kun halutaan tehdä ennaltaehkäisevää liikuntatyötä (analogiana nuorisotyöhön) tai edistää liikuntaa nyky-yhteiskunnan edellyttämillä tavoilla tarvitaan myös vaihtoehtoisia näkökulmia. Tällä hetkellä liikunnan verkko on tiheä mittareiden, teknologisten sovellusten ja suositusten kohdalla. Myös vertaiskeskustelua löytyy, ainakin lajeittain järjestettynä ja lajeihin ja niiden harrastamisen käytäntöihin liittyen. Iso aukko on kohdassa, jossa liikuntapolitiikka kohtaa kansalaisen. Ratkaisukeskeisyys vaatii radikaaleja muutoksia vakiintuneeseen ajatteluun. Ennaltaehkäisevä liikuntatyö voisi lähteä liikkeelle yksittäisen kansalaisen elämäntilanteen avaamisesta: miten räätälöidä liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi ruuhkavuosia elävälle ihmiselle, joka periaatteessa haluaisi liikkua, muttei ehdi organisoidun seuratoiminnan puitteissa. Sen sijaan, että odotettaisiin liikkumattoman ihmisen ongelmien siirtyvän STM:n hallinnonalan ratkaistavaksi, voitaisiin miettiä uudestaan toimintaa rajoittavia jakolinjoja. Liikunnan edistämisen kohteiden näkökulmasta ei ole kiinnostavaa, tarjoaako puitteet liikunnan edistämiselle OKM vai STM sen sijaan kansalainen hyötyisi rajat ylittävästä yhteistyöstä, johon kaiken lisäksi voisi itsekin osallistua. Radikaalisti ajateltuna verkko voisi yhdistää kansalaiset, eri hallinnonalojen edustajat ja yksityisen liikuntasektorin pohtimaan, miten parhaiten ylittää liikkumisen esteet. Nykyisellään, hallinnonalojen kiistellessä keskenään sektorirajoista, kansalaiset jäävät keskustelujen syrjään ja ottavat vastaan sen, mitä saavat. Liikuntapolitiikka hyödyttää eniten niitä, jotka ovat jo ilmoittautuneet liikuntatoimijoiksi. Ratkaisukeskeinen verkkoon meneminen altistaisi asiantuntijat vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. Keskustelun avaaminen kansalaisten suuntaan tarkoittaa sitä, että liikuntaa harkitsevan kansalaisen näkökulmasta keinotekoiset hallinnonalojen jakolinjat puretaan ja kansalaiset osallistetaan keskustelemaan avoimesti siitä, minkälaisia hankkeita päädytään tukemaan. Intoilua, teknologiakrapulaa vai kestävä innovaatio Taloustieteilijä Joseph Schumpeter esitti jo luvun alussa ajatuksen innovaatioista ja luovasta tuhosta ja korosti, että uusien teknologioiden lyhyen aikavälin vaikutukset yleensä yliarvioidaan ja pitkän aikavälin vaikutukset aliarvioidaan. Nykyään 46

7 Schumpeterin ajatuksia viljelevät monet, ja niihin viitataan ns. hypesykliteorian nimellä. Sen voisi suomentaa vaikkapa intoilun elinkaareksi, jossa uudelle ilmiölle, innovaatiolle, teknologialle, toteutustavalle tai vaikkapa hallintomallille ladataan aluksi huikeita tulevaisuusodotuksia. Ilmiön suosio ja siihen kohdistuvat toiveet leviävät ja kaikkien on hypättävä mukaan intoiluun. Jossakin vaiheessa huomataan, ettei intoilu tuottanut haluttuja tuloksia pikavoitot odottavat itseään eivätkä käyttäjätkään löydä toimivia käyttö/toimintatapoja. Kielteinen kurnutus alkaa eikä julkinen keskustelukaan kohdistu tulevaisuuden lupauksiin vaan innovaatioiden ja sovellusten konkreettisiin käyttöihin tänään. Tietynlaisen lakipisteen jälkeen alkaa nopea syöksykierre, teknologiakrapula tai innovaatiomorkkis, jolloin uutuus manataan alimpaan manalaan. Tästäkin kuitenkin useimmiten selvitään ja alkaa varovainen nousu, jonka kuluessa innovaatio kypsyy ja sen todelliset mahdollisuudet ja merkitykset kirkastuvat. Olisiko raja-aidat ylittävä vuorovaikutus kestävä innovaatio, jolla liikunnan edistäminen tuotaisiin tälle vuosituhannelle? SANNA VALTONEN, VTL Mediatutkija Helsingin yliopisto Sähköposti: SANNA OJAJÄRVI, VTM Mediatutkija Helsingin yliopisto Sähköposti: LÄHTEET: Schumpeter, J Luovan tuhon prosessi. Tiede & edistys 34 (2009):1, pp [Translated from: Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, chapter VII: The Process of Creative Destruction.] Ojajärvi, S., Valtonen S, Pyykkönen T Liikuntalaiva tietomerellä. Liikuntatieteellisen seuran Impulssi nro 27. Matikainen, J., Laaksonen S., Tikka M Otteita verkosta.verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino, Tampere. Hintala, V Liikunnan verkkoyhteisöt osana postmodernia liikuntakulttuuria. Tapaustutkimus Relaa.com. Pro gradu -tutkielma, Liikunnan yhteiskuntatieteet, Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Hintikka, K Verkkovoima kollektiivisen toiminnan organisaatiomuotona.teoksessa E. Konttinen & J. Peltokoski (toim.) Verkostojenliikettä. Jyväskylän yliopisto. Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali. Liikuntaympäristöt muuttuvat yhdessä LIIKUNTAYMPÄRISTÖT KULTTUURIPERINTÖNÄ -oppaassa tarkastellaan liikuntaympäristöjen kehittämistä ja kulttuuriperinnön vaalimista ensimmäistä kertaa yhdessä. Opas rakentaa siltaa liikunta-, ympäristö- ja museosektoreiden välille. Toimittaja: Teijo Pyykkönen Kirjoittajat: Teijo Pyykkönen, Minna Perähuhta, Hilkka Högström (esimerkkikohteet), Pekka Lehtinen (korjaushankkeet) Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 170; 83 sivua Julkaisu on toteutettu Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Museoviraston yhteistyönä. Hinta: 30E; LTS:n jäsenille 27E; opiskelijoille 25E (+ toimituskulut) Tilaukset: puh

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Demokratiapolitiikan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta Taina Kulmala, VNK Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen (POVI-hanke) TAVOITE: Parempi tietopohja

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä

Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä Miten julkinen hallinto voi hyödyntää sosiaalista mediaa? Pekka Sauri Keva päivä 17.3.2016 Maailman olennaiset muutokset 1: Tieto kaikkien saatavilla Jokaisella kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla 26.11.2013 Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & -verkosto Laadukkaan

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä 4.2.2017 Marketta Rusi-Karlsson Netgain Oy marketta.rusi-karlsson@netgain.fi p. 0400 404885 www.netgain.fi JÄSENLUPAUS ARVO, jota jäsen voi odottaa MIELIKUVAT ODOTUKSET

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot