Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen?"

Transkriptio

1 Teksti: SANNA VALTONEN, SANNA OJAJÄRVI Liikuntaa verkossa eli kuinka sportti taipuu someen? Verkossa on potentiaalia. Siellä on tulevaisuus. Siksi puhe verkon voimasta velloo liikunnankin kentällä toiveikkaana. Tällä hetkellä liikunnan verkko on tiheä mittareiden, teknologisten sovellusten ja suositusten kohdalla. Myös vertaiskeskustelua löytyy, ainakin lajeihin ja niiden harrastamisen käytäntöihin liittyen. Iso aukko on kohdassa, jossa liikuntapolitiikka kohtaa kansalaisen. Miten viranomais- ja asiantuntijatieto, kansalaisten tieto ja toiminta voisivat yhdistyä. Toisistaan eriytyneet kaistat eivät tällaista mahdollisuutta hyödynnä. Miten verkko sopisi kansalaisten osallistamiseen, mitä liikuntakenttä voisi itse oppia toimimalla verkossa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti? 41

2 os liikuntaväeltä kysytään, liikunta on mennyt verkkoon hyvin ja innovatiivisesti. Kovin perus teellisesti ei ole kuitenkaan mietitty, mitä liikunnan verkkoon meneminen itse asiassa tarkoittaa. Miten liikunnan kaltainen monitahoinen ja vahvasti toiminnallinen kenttä ylipäätään voi mennä verkkoon? Meneekö sinne liikunta vai liikuntatieto? Millainen tieto? Minkälaisiin yhteyksiin? Millaisia yhteisöllisiä rakenteita syntyy ja kuka niitä synnyttää? Liikuntatoimijat vai joku muu? Liikuntatiedon kulkua ja hyödyntämistä selvittäessämme liikuntasektori hahmottui sen omien toimijoiden silmissä kenttänä, jolle on rakentunut suhteellisen paljon raja-aitoja ja tiedon kulun esteitä (Ojajärvi, Valtonen & Pyykkönen 2013). Siksi halu olla eturintamalla läsnä verkossa on samaan aikaan sekä hienoa että ristiriitaista: verkkovetoiseen ajatteluun kun kuuluu oletus tiedon suhteellisen vapaasta saatavuudesta, tiedon tuotannon ja kulutuksen rajaaitojen hämärtymisestä ja toimijoiden suhteellisesta tasa-arvoisuudesta ja vilkkaasta vuorovaikutuksesta. Jotta ajatus liikunnasta verkossa konkretisoituisi, täytyy kartoittaa, mitä liikunta verkossa nykyisellään merkitsee. Minkälaisia liikuntasivustoja verkosta löytyy? Millaista yhteisöllisyyttä ne mahdollistavat? Millaiset toimijat hahmottuvat liikuntatoimijoina? Millainen on asiantuntija-maallikon saalis, kun lähtee liikuntaverkkoon metsästämään liikuntaa? Maallikoiksi melko hyvillä pohjatiedoilla varustetuille etsijöille (liikuntaa monesta sunnasta tutkineille yhteiskuntatieteilijöille ja liikunnan innokkaille harrastajille) liikunta verkossa näyttäytyi viikon klikkailun jälkeen muutamina toimijoiden ja tahojen mukaan järjestäytyneinä kaistoina: liikuntatietona ja -suosituksina, erilaisina sovelluksina ja mittareina sekä lajeit tain järjestäytyneinä keskusteluina ja yhteisöinä. Liikuntatiedon ja -suositusten kaistalla kilvoittelevat institutionaaliset liikuntatoimijat kaupallisten kanssa. Kahta jälkimmäistä kaistaa puolestaan ylläpitävät pääsääntöisesti kaupalliset toimijat. Käymme seuraavaksi lyhyesti läpi kaistoja yksittäin. Tietokaista: suosituksia ja neuvolatietoa monessa osoitteessa Liikuntaa verkosta hakeva ei kompastu niinkään tietotulvaan vaan tiukasti erillisiin tiedon linnakkeisiin. Institutionaaliset liikuntatietoa tuottavat toimijat (UKK-instituutti, LIKES, THL, LTS) ovat rakentaneet sivustojaan ja vieneet liikuntatietoa verkkoon aktiivisesti. Omalla tavallaan näiden tahojen ohjausja suositusmateriaali on tehty lähestyttäväksi, sillä taulukot ja neliväriesitteet löytyvät usein tulostettavassa muodossa. Tietoa on pilkottu teemoihin ja jäsennetty ja kohdennettu eri toimijaryhmiä varten omiksi paketeikseen. Jopa usein kysytyt kysymykset on arkistoitu ja ensitiedosta ohjataan tarkempaan julkaisuun joskus verkossa, joskus ei. Verkossa harhailevan etsijän näkökulmasta hankalaksi muodostuu kuitenkin se, että etsijän pitää tietää, mitä hakee ja mistä hakea yhtä portaalia tai koottua näkökulmaa ei löydy, vaan verkon liikuntatieto rakentuu suosituksista ja ohjeista, joita eri instituutiot ovat tuottaneet sivuilleen omista näkökulmistaan. Liikuntatietoa tuottavien institutionaalisten toimijoiden sivustoja kahlaamalla saalis on määrällisesti rikas, mutta niin hyödynnettävyytensä kuin sovellettavuutensa osalta rutkasti laihempi, sillä sivuille ladattu liikuntatieto ei juurikaan hyödynnä verkon mahdollisuuksia. Tietoa on saatavilla, mutta jonkun toisen määritteleminä annoksina ja paloina vailla vuorovaikutusmahdollisuutta. Keskustelualustat loistavat poissaolollaan, joskus on mahdollista antaa palautetta. Ja aina on toki mahdollista kysyä puhelimitse tai sähköpostitse, henkilökohtaisesti yksityishenkilönä. Kansalaisten liikuntamahdollisuuksia edistävät viranomaistahot ovat niin ikään panostaneet verkkosivustoihinsa, joista kansalaiset voivat hakea tarvitsemaansa liikuntatietoa. Lukijan täytyy näilläkin sivuilla olla aktiivinen ja motivoitunut tiedonhakija saadakseen selville esimerkiksi kaupungin ylläpitämien luistinratojen tai uimahallien sijainti- ja aukiolotietoja, täytyy tuntea ne moninaiset polut, joilta tällaiset tiedot löytyvät ja luottaa siihen, että tietoja on päivitetty. Tietokaistan puitteissa kansalainen voi omaksua, noudattaa ja totella. Erityisen aktiivinen kansalainen voi lähettää sähköpostia tai jopa soittaa nimetylle asiantuntijalle. Kansalainen voi siis yksityisesti kommentoida kaikkien saataville asetettua tietoa tai kysyä siitä lisäkysymyksiä. Sen sijaan kansalainen ei voi virallisen liikuntatiedon tuottajien sivustoilla aloittaa julkista keskustelua liikuntapiirakasta, kysyä täsmentävää kysymystä suositusten perusteista tai kyseenalaistaa asiantuntijoiden näkemyksiä. Tiivistettynä liikuntatiedolle ja erityisesti julkisin varoin tuotetulle liikuntatiedolle on ominaista sen yksisuuntaisuus. Se löytyy sivustoilta, jotka eivät tarjoa kanavaa takaisinpäin lukijan ei ole tarkoitus suoraan kommentoida sivuille ladattuja tekstejä. Liikuntatieto ei ole ulottunut jatkuvaa verkossa oloa edellyttävään sosiaaliseen mediaan; Facebook ja Twitter ynnä muuta vastaavat foorumit odottavat vielä liikuntatiedon osaajien osallistumista - joitakin yksittäisiä hankkeita (vaikka lumiparkit ja nuorisopuistojen skeittirampit) lukuunottamatta. Kaiken tämän seurauksena julkisin varoin liikuntatietoa tuottavien tahojen verkkoon tuottama materiaali on sävyltään neuvovaa ja paternalistista, ja lukijalle jää suositus- ja neuvontatiedon vastaanottajan ja kuuliaisen toimeksipanijan rooli. Vaikka palautetta saisi antaa, ei ainakaan kovin vaivattomasti pääse mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan. Kaupallisten toimijoiden tietoa on tarjolla määrällisesti paljon siinä missä julkistakin. Se on saatavilla lajikohtaisesti ja muodoltaan yhteisöllisempää ja vuorovaikutteisempaa. Sekin on koottu lajiharrastajaa hyödyttäviksi paketeiksi (esimerkiksi harjoittelutieto, paikat, reitit, välineet, palvelut), mutta oheen on useimmiten rakennettu keskustelualustoja sekä listattu blogeja ja potentiaalisia Twitter-seurattavia. Yleensä sivustolta on mahdollista ostaa lajiin liittyviä liikuntapalveluita ja lisäksi mainosbannereita klikkaamalla pääsee suoraan ostamaan oheispalveluita ja -tuotteita. Onpa mukana yhteisöllisesti organisoituja käytettyjen liikuntavälineiden myyntisivustojakin. 42

3 Verkon sosiaalisempia ja vuorovaikutteisempia mahdollisuuksia hyödyntävät pääasiassa kaupallisesti orientoituneet liikuntatoimijat. Kaupalliset ja yksityiset toimijat tarjoavat harvoin ainoastaan tietoa, vaan tietokaista sekoittuu harkitun tehokkaasti toimintaan ja yhteisöllisyyteen. Toimintakaista: mittarisovelluksia ja teknologioita ilmaiseksi ja maksusta Toinen verkosta löytyvä kokonaisuus rakentuu lukui sista laskureista, mittareista ja teknologisista sovelluksista, joiden avulla liikkuva kansalainen voi monitoroida liikkuvaa ruumistaan. Mittaamisen lisäksi on mahdollista on ladata juoksureittejä, pyöräilykarttoja tai välinetietoja ja oppaita lajitekniikkaan tietokoneeseensa tai matkapuhelimeensa. Tämä verkkosisältö ohjaa ihmisiä seuraamaan omaa yksilöllistä liikuntasuoritustaan sekä mahdollistaa sen jakamisen rajatulle kaveriporukalle sosiaalisessa mediassa.lisäksi verkosta löytyy ohjeita eri lajien lajitekniikkaan, harjoitusohjelmia sekä arvioita kaikista edellisistä: sovelluksista, harjoitusohjelmista ja urheiluvälineistä. Eikä unohtaa voi simulaattoripelejä eri lajien harrastajien ratoksi on tarjolla liikunnallisempia ja perinteisempiä lajeja simuloivia tietokonepelejä, joiden ainakin sanotaan parantavan lajitajua ja -lukutaitoa. Toimijaulottuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna toimintakaista perustuu siihen, että kansalainen ehkä tietokaistan tiedot sisäistettyään haluaa mitata suoritustaan, verrata sitä normeihin ja mahdollisesti jakaa sen muiden harrastajien tai ystäviensä kanssa sosiaalisessa mediassa. Toiminnalliset laskurit tarjoavat itseään ja hyvinvointiaan seuraavalle kansalaiselle tilaisuuden itsetutkiskelulle ja suoritusten paran tamiselle. Entä muuta? Voisiko tieto ja toiminta yhdistyä uudenlaiseksi liikuntayhteisöllisyydeksi? Millaista teknologiaa siihen tarvittaisiin jo olemassa olevien sovellusten lisäksi? Sosiaalinen kaista: kaupallista yhteisöllisyyttä ja keskustelua lajeista ja vähän muustakin Mittaamisesta on lyhyt matka sosiaaliselle kaistalle, jossa kaupallisesti toimivat yhteisöt ovat saaneet kansalaiset keskustelemaan, kiistelemään ja jakamaan liikuntakokemuksiaan ja -näkemyksiään. Verkon vuorovaikutteisin sisältö keskustelu ja ajatustenvaihto löytyy pääosin julkishallinnon rahoittaman liikuntakentän ulkopuolelta: (liikunta)lehtien verkkosivuilta (Juoksija- ja Fitness-, Fillari- ja Futaaja-lehtien yms. foorumit) tai harrastajien itsensä perustamilta foorumeilta (esimerkkeinä vaikkapa Relaa.com, Pakkotoisto, Punttimimmit, Keho.net) ja muilta foorumeilta (iltapäivälehtien urheilukeskustelut, Ellit, Suomi24 ja niin edelleen) sekä yksityisten liikuntapalveluyritysten sivuilta. Sivustot ovat osa markkinointikoneiston tuottamaa harkittua julkisuuskuvaa ja yhteisöllisyyden tuottamisen muodot harkittuja ja tuttuudessaan kosiskelevia. Kaupalliset liikuntatoimijat ovat myös huomanneet, että ihmiset tapaavat hakea tietoa facebookista siinä missä googlestakin. Kun sivusto löytyy facebookista, voi olettaa, että yksittäinenliikuntatietoa etsiskelevä (esimerkiksi tietyn paikkakunnan liikuntamahdollisuuksia kartoittava) kansalainen myös löytää näille sivuille helpommin kuin vaikkapa liikuntaviraston sivuille, joita ei facebook-haulla tavoita. Sosiaalisella kaistalla kysellään vertaisneuvoja, arvioidaan tuotteita ja palveluita, käydään läpi suorituksia ja lajitekniikkaa mutta myös taitetaan peistä liikuntapolitiikasta ja arvokysymyksistä. Keskustelu on vilkasta ja sitä käyville kiinnostavaa ja palkitsevaa. Samalla se on luonteeltaan kulttuurisesti mykkää: se ei kohtaa liikunnan ammattilaisia kuin vahingossa. Sitä käydään vailla minkäänlaista linkkiä virallisempiin liikuntatoimijoihin tai liikuntapolitiikkaan.kysymykset, jotka ovat tärkeitä liikunnan harrastajille eivät välttämättä pääse tätäkään kautta päätöksentekijöiden agendoille. Summa summarum Päällimmäiseksi vaikutelmaksi jää eri toimijatahojen erillisyys. Tiedon tuottajia ja kansalaisia ei tarkoitushakuisesti tuoda yhteen edes verkossa, eikä liikunnan päättäjiä ja kansalaisia sitäkään vähää. Syyllistä kenttien erillisyyteen on mahdotonta osoittaa. Se ei myöskään ole hedelmällistä. Sen sijaan katse kannattaa kääntää ratkaisuyrityksiin: mitä voitaisiin tehdä, jotta liikunnasta kiinnostuneet ja liikuntakysymyksiä pohtivat tahot voisivat entistä paremmin kohdata? Miten verkossa joskus kiivainakin käydyt kansalaiskeskustelut saatettaisiin yhteen päätöksenteon kanssa? Liikuntaa on verkossa olemassa virallisina asiantuntijaneuvoina, mittareina teknologisina sovelluksia sekä liikuntaharrastuksen (väljästi tai tiukasti määriteltynä) ympärille kehkeytyneinä, kaupallisesti rakentuneina, kansalaisten keskinäisinä verkkoyhteisöinä. Kolme eriytynyttä liikuntakaistaa eivät risteä eivätkä kohtaa toisiaan. 43

4 Verkossa vietetty viikko vahvisti myös ajatusta siitä, että liikuntatietoa, suosituksia ja ohjeita on helpompi hakea naistenlehdistä ja fitness-tyyppisistä liikuntalehdistä ja niiden verkkosivuilta kuin UKKinstituutin sivuilta. Liikunta-/laihdutusblogit yhdistävät tietoa, kokemusta ja suostuttelua tavoilla, joista virallisilla asiantuntijatahoilla voisi olla oppimista ainakin mikäli mielitään hyödyntää verkon mahdollisuuksia. Lisäksi populaarikulttuurin kuvastot ovat merkittäviä liikunnankin merkityksellistäjiä niiden mallit, puhuttelut ja estetiikat määrittelevät pitkälti niitä haluja ja odotuksia, joita liikuntaan kohdistetaan ja joiden varassa liikunnan pariin hakeudutaan. Kansalainen hakee omien intressiensä mukaan sitä, mitä haluaa tai sitä, mitä osaa verkosta etsiä. Siinä missä yksityiset palveluntarjoajat ja sovellusten kehittäjät hyödyntävät verkon moniulotteisuutta, jäävät viralliset suositukset yksisuuntaisuudessaan sivurooliin ja sosiaalisesta mediasta tietoa etsivien hakujen ulkopuolelle. Lajinsa jo valinneet löytävät tiedon lisäksi viihdettä ja simulaatiopelejä ja joidenkin lajien osalta myös keskustelua. Laadukkainta tietoa liikunnasta yleensä löytyisi tutkimusinstituutioiden sivuilta ja liikuntasuosituksista, mutta löytyykö se? Ensi yrittämällä? Rajojen venytystä ja aivojumppaa miten voisi olla toisin? Ihmiset eivät jäsennä elämäänsä suositusten kautta. Ruokasivustoilla edetään pääsääntöisesti reseptien ja raaka-aineiden kautta, ei ravintosuositusten. Tai sitten keskustellaan arvoista: kasviksia vai punaista lihaa, hiilihydraateilla vai ilman? Kasvatuskysymyksissä mietitään rankaisemisen ja palkitsemisen mielekkyyttä. Ympäristöasioista, liikenteeseen ja asumiseen liittyvistä valinnoista löytää helposti arvokeskustelua jos jonkinlaista. Tällaista keskustelua soisi löytyvän myös liikuntaverkosta. Ihmisen mielikuvitus venyy yleensä arvioimaan ja arvostelemaan sitä, mitä on jo tarjolla. Niinpä liikuntaa verkkoon vievät keskittyvät tekemään paremmin/ nykyaikaisemmin/tyylikkäämmin sen, mikä on tehty jo aikaisemmin. Useimpien mielikuvitus loppuu, kun pitäisi kehittää uudenlaista. Yrittää kannattaa kuitenkin. Mitä sellaista verkko voisi tarjota, mitä ei vielä ole olemassa? Miten liikuntaa voisi viedä verkkoon tavalla, joka olisi nimenomaan liikunnalle räätälöity? Verkon hyödyntämisessä ei voi puhua, jos verkkoon meno ainoastaan pönkittää vakiintuneita ajatusmalleja ja toiminnan tapoja. Tällöin verkko toimii lähinnä puhelinluettelon tai hakemiston kaltaisena alustana, joka toki nopeuttaa tietojen hakemista, mutta ei vastaa verkottuneen yhteiskunnan muutoksiin. Jos halutaan kehittää liikunnan kysymysten läsnäoloa verkossa, on syytä pohtia esimerkiksi miten liikunnan viranomaistoiminta näkyy verkossa. Millaisin strategioin ollaan liikkeellä ja kuinka avoimesti? Ketä kutsutaan mukaan? Kuinka strukturoidusti? Onko muiden kuin viranomaistahojen ja kutsuttujen asiantuntijoiden mahdollista osallistua ideointiin, suunnitteluun ja keskusteluun? Nykyisellään liikunnan kysymyksistä vastaavan ministeriön sivut puhuvat enemmin asiantuntijoille ja järjestäytyneille toimijoille kuin kansalaisille. Onko tämä tarkoitus? Mikä/kuka on liikuntapolitiikan kohde? Miten tavoitteidenasettelu ja viestintä kohtaavat? Entä kunnat, joissa liikuntapolitiikka aktualisoituu: ihmiset liikkuvat julkisin varoin rakennetuissa ympäristöissä jos liikkuvat. Riittääkö tiedotus mahdollisuuksista vai pitäisikö luoda mahdollisuuksia ideointiin ja vapaaehtoiseen järjestäytymättömään kansalaistoimintaan? Pitäisikö palautekanavien lisäksi olla keskustelukanavia? Kuinka paljon viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutuksen pitäisi olla julkista? Verkko tarjoaisi helposti rakennettavan foorumin julkiselle, toimijarajat ylittävälle keskustelulle. Tällä erää näyttää siltä, että verkon sosiaalisempia ja vuorovaikutteisempia mahdollisuuksia haluavat hyödyntää pääasiassa kaupallisesti orientoituneet liikuntatoimijat. Ne nousevat ensisijaisiksi hakukoneissa ja tuottavat houkuttelevimmat sivut käytössä on ammattimainen mainonta ja räätälöity markkinointi, huolella harkitut fb-yhteisöt ja keskustelujen muotoileminen kohderyhmien tarpeiden mukaan. Tästä seuraa se, että kansalaisten liikuntaan liittyvissä mielikuvissa ja käsityksissä kaupallinen liikunta vahvistaa asemiaan. Elämäntapana, kulttuuriin ja yhteiskuntaan monitahoisesti kytkeytyvänä yhteisöllisenä ja kulttuurisena kysymyksenä liikunta näyttäytyy kaupallisilla sivustoilla (ks. myös Hintala 2013). Samaan aikaan se jää paradoksaalisesti liikuntapolitiikan ulkopuolelle. Liikunnan ja verkon suhteessa olennainen kysymys on, miten viranomaistieto, asiantuntijatieto, Yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuudet ovat verkossa lähes rajattomat. Uuden liikuntalain valmistelu yhdessä kansalaisten kanssa voisi parhaimmillaan tuottaa kansalaisia entistä paremmin palvelevia ja liikuntaan sitouttavia muotoiluja. 44

5 Kun liikunta on mennyt verkkoon omilla ehdoillaan, se löytyy sieltä eriytyneinä, sinne tänne siroteltuina asiantuntijakuntina, jotka eivät jätä sijaa vuorovaikutukselle kansalaisten kanssa. kansalaisten tieto ja toiminta voisivat yhdistyä. Toisistaan eriytyneet kaistat eivät tällaista mahdollisuutta tarjoa/hyödynnä. Kun kullekin toimijaryhmälle on olemassa omat fooruminsa, pidetään yllä liikuntakentän poteroita. Nykyisellään liikunta verkossakin vain vahvistaa olemassa olevia raja-aitoja liikuntahallinnon, liikuntatietoa tuottavien asiantuntijoiden ja liikuntapolitiikan kohteiden, kansalaisten, välillä. Jotta verkkoon meno tuottaisi jotain uutta, täytyy verkon vuorovaikutteisia mahdollisuuksia pohtia luovasti, monitieteisesti ja monitoimijaisesti. Kysymys on pitkälti näkökulmaeroista. Kansalaisten hyvätkin kysymykset syntyvät yksilön, perheen ja lähiyhteisön näkökulmista eivätkä ne luonnollisestikaan yhteiskunnallistu kovin helposti. Hiukan fasilitoituina ne voisivat kuitenkin olla käyttövoimaa myös liikuntatiedon tuottajille ja päätöksentekijöille. On hyödyllistä katsoa liikuntakentän ulkopuolelle ja miettiä miten toisilla kulttuurisilla kentillä on onnis tuttu yhdistämään asiat, arvot, tieto ja toiminta ja päästy yksilöllisen kulutuksen ja mittaamisen tuolle puolen, palveluihin, joissa verkon yhteisöllisyys ja kentälle ominainen sisältö on luovasti yhdistetty. Liikunnan ulkopuolisten käytäntöjen leikkaaminen ja liimaaminen liikuntaverkkoon ei tietenkään onnistu, mutta osviittaa käytäntöjen räätälöimiseen voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Mallia voisi ottaa vaikkapa nuorisotyön saralta esimerkiksi ennaltaehkäisevän päihdetyön malleista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on jalkautettu verkkoon käyttäjien näkökulmasta: hakeudutaan niille foorumeille, missä nuoret ja potentiaaliset asiakkaat liikkuvat (IRC-galleria, Aapeli, Demi-lehden sivusto, Facebook, Muropaketti ja niin edelleen). Foorumeilla mennään tietoisesti mukaan keskusteluihin ja tarjotaan tietoa, tukea japalveluita vuorovaikutuksen lomassa, tilannetajuisesti ja kunnioittavasti. Jos ennalta ehkäisevä päihdetyö olisi rakennettu liikuntasektorin mallin mukaisesti, se sisältäisi ensisijaisesti tietoa alkoholin haitoista ja yksilöllisesti täytettävän laskurin alkoholin palamisnopeudesta sekä mahdollisesti osoitteita, joihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Liikunnan päättäjät ja viranomaiset eivät ehkä voi samalla tapaa jalkautua eikä liikunta ole päihteiden liikakäytön tapaan ongelma, mutta se, etteivät kansalaisten keskusteluissaan esille nostamat kysymykset ja asiat systemaattisesti tai edes vahingossa kantaudu päättäjien korviin on ongelma. Avoimuutta ja vuorovaikutusta kaivataan, liikunnalle sopivilla tavoilla. Jokaisen verkossa operoivan liikuntatoimijan eduksi olisi miettiä, kenelle verkossa viestitään, ketkä viestivät ja mikä on verkossa viestimisen tavoite. Kentälle, jossa toimijarajat ylittävä kommunikointi on strukturoitua, ei verkon vuorovaikutuksellisuus ja ennalta-arvaamattomuus ole helppo rasti. Liikunnan edistämisen näkökulmasta toimijoiden itseanalyysi olisi kuitenkin tervetullutta. Enemmän, vuorovaikutteisemmin, yhteisöllisemmin? Verkon olennaisimpia ominaisuuksia ovat nopeus ja ajantasaisuus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys (Hintikka 2010, Matikainen et al. 2013). Miten verkosta löytynyt liikunta voisi hyödyntää näitä ominaisuuksia? Nopeus ja ajantasaisuus näyttäytyvät lähinnä sivustojen ulkoasujen ja sisällöllisten tietojen päivitysten kautta. Tämä on toki edellytys sille, että verkkoon ylipäätään kannattaa mennä. Nopeuden ja ajantasaisuuden hyödyntäminen voitaisiin kuitenkin ymmärtää paljon laveamminkin ja kentän toimintaa olennaisesti muuttavalla tavalla. Verkosta(kin) löytyvä liikuntatieto rakentuu nykyisellään tutkimuksista ja selvityksistä. Tutkimustietoon perustuvat käsitykset kansalaisten tarpeista muodostuvat auttamattomalla viiveellä. Tutkimuksen aika on hidasta ja sen tuottamalla hitaalla tiedolla on kyseenalaistamaton paikkansa. Silti verkko tarjoaisi niin liikuntatiedolle kuin siihen kytkeytyneelle liikuntapolitiikalle mahdollisuuden kerätä kansalaisten ajantasaisia näkemyksiä ja kokemuksia tällaisen toiminnan avaaminen toki edellyttää verkkoon liittyvän potentiaalin uudelleenarvointia ja verkkoviestinnän kehittämistä. Verkon mahdollistama suora, välitön vuorovaikutus voi syntyä kaikkialle ja kaikenlaisten sivustojen yhteyteen. Nykyisin tätä potentiaalia hyödyntävät pääsääntöisesti kaupalliset sivustot. Myös liikuntahallinto ja liikuntatietoa tuottavat tahot voisivat nähdä vuorovaikutuksen taakan sijaan mahdollisuutena. Yhteisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuudet ovat verkossa lähes rajattomat. Esimerkkiä politiikan ja kansalaisten välisen vuorovaikutussuhteen avaamisesta voi hakea vaikkapa Islannista, jossa uuden perustuslain sisältöä hiottiin yhdessä kansalaisten kanssa wiki-työskentelyä hyödyntäen. Liikuntahallinnon puitteissa uuden liikuntalain valmistelu yhdessä kansalaisten kanssa voisi parhaimmillaan tuottaa kansalaisia entistä paremmin palvelevia ja liikuntaan sitouttavia muotoiluja. Liikunta ei missään nimessä ole yksin ihmettelemässä, miten verkon tarjoamia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia voisi hyödyntää siten, että ne todella hyödyttäisivät kaikkia vuorovaikutuksen osapuolia. Esimerkiksi perinteinen media on hakenut 45

6 rakentavia tapoja hyödyntää yleisön verkkoaktiivisuutta ammattimaisessa journalismissa kymmenen vuoden yritysten ja erehdysten kautta on onnistuttu kehittämään metodeja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia ja purkavat tiedon tuottamisen hierarkioita produktiivisella tavalla. Verkon ominaispiirteistä yhteisöllisyys on ehkä selkeimmin ymmärretty ja hyödynnetty tosin liikuntayhteisöt ovat pääsääntöisesti rakentuneet kaupallisten toimijoiden ylläpitämille sivustoille: sinne, missä kansalaisten tarpeet ja kokemukset ovat selkeimmin kaupallistettavissa. Hyvällä syyllä voi myös kysyä, voiko yhteisöllisyyttä tässä mielessä edes rakentaa muualle. Julkishallinto saattaisi pystyä kokoamaan liikunnasta kiinnostuneen yhteisön jonkin yksittäisen tapauksen (esimerkiksi liikuntalain valmistelun tai alueellisesti jonkin liikunnan rakennushankkeen) ympärille, mutta täytyy myös hyväksyä, että verkon kaikki muodot eivät sovi kaikkiin sisältöihin. Ulkopuolelta katsoen keskustelussa verkkoon menemisestä kaikuu melkeinpä hypetyksen henki ja hehkutus, jonka katteita ei ole kovin tarkkaan yksilöity. Verkkoon halutaan, koska siellä tapahtuu ja kaikkihan siellä ovat. Oleellisempaa kuin vain mennä verkkoon ja löytyä sieltä, on miettiä mitä verkkoon menemisellä haetaan, mitä verkossa tehdään ja keitä siellä tavoitellaan. Liikunnallakaan ei siis varsinaisesti ole kiire mennä verkkoon siellä ollaan jo monella tavoin. Sen sijaan on kiire miettiä, miten juuri liikunnan kysymykset voisivat parhaiten aueta verkossa, miten verkko sopisi kansalaisten osallistamiseen ja ennen muuta, mitä liikuntakenttä voisi itse oppia toimimalla verkossa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Nykyisillä verkkosisällöillä tavoitellaan ihmistä, joka luettuaan tutkimustietoon perustuvat liikuntasuositukset ja alkaa liikkua niiden mukaisesti. Liikunnasta innostuttuaan tämä ihminen täydentää ja seuraa yksilöllisiä tietojaan laskurien avulla. Tavoittamatta jäävät ihmiset, jotka ovat potentiaalisia liikkujia, mutta jotka tekevät liikkumiseen tai liikkumattomuuteen liittyviä usein pikemminkin tunneperäisiä kuin rationaalisia valintoja vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojensa ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Liikunnan verkosta siis puuttuu tiloja, joissa asiantuntijat ja kansalaiset kohtaavat muutoinkin kuin ennalta hierarkkisesti määritellyllä tavalla (asiantuntija valistaa, kansalainen kuuntelee ja tottelee). Se, mitä eri toimijatahojen kohtaaminen verkossa voisi liikuntakentällä tarkoittaa, on pohtimisen arvoinen asia. Kohtaamiseksi ei riitä keskustelualue, jossa liikuntalääketieteen asiantuntija neuvoo asiakasta tai verkkosivu, josta löytyy tietoa avoinna olevista luonnonjääkentistä tai tehdyistä avustuspäätöksistä. Kun liikunta (politiikka, tutkimus) on mennyt verkkoon omilla ehdoillaan, löytyy se sieltä eriytyneinä, sinne tänne siroteltuina asiantuntijakuntina, jotka eivät jätä sijaa vuorovaikutukselle kansalaisten kanssa. Kiireellinen liikuntaa koskeva kysymys kuuluu, miltä osin liikunnan (politiikan) ehtoja voidaan/ halutaan muuttaa? Jos (verkossa) halutaan tehdä liikuntaa edistävää liikuntapolitiikkaa, pitää mennä sinne, missä liikunta on ja asettua vuorovaikutussuhteeseen liikuntaa tarjoavien tahojen (muidenkin kuin urheiluseurojen) ja liikuntaa harrastavien ihmisten kanssa. Viime kädessä kysymys on liikuntapolitiikan perusteista ja tavoitteista. Fokusoidaanko hiipuvan urheiluseuratoiminnan voimistamiseen vai pyritäänkö kaikkinaiseen ja kaikkien liikunnan lisäämiseen? Verkko tarjoaa mahdollisuuden rakentaa foorumeita laveammalle keskustelulle, jossa liikuntapolitiikan periaatteet ja suoritustaan mittaavat kansalaiset voisivat kohdata ja koota joukkoonsa niitäkin, joille liikunta on muutakin kuin laskurinkäyttöä. Jos ja kun halutaan tehdä ennaltaehkäisevää liikuntatyötä (analogiana nuorisotyöhön) tai edistää liikuntaa nyky-yhteiskunnan edellyttämillä tavoilla tarvitaan myös vaihtoehtoisia näkökulmia. Tällä hetkellä liikunnan verkko on tiheä mittareiden, teknologisten sovellusten ja suositusten kohdalla. Myös vertaiskeskustelua löytyy, ainakin lajeittain järjestettynä ja lajeihin ja niiden harrastamisen käytäntöihin liittyen. Iso aukko on kohdassa, jossa liikuntapolitiikka kohtaa kansalaisen. Ratkaisukeskeisyys vaatii radikaaleja muutoksia vakiintuneeseen ajatteluun. Ennaltaehkäisevä liikuntatyö voisi lähteä liikkeelle yksittäisen kansalaisen elämäntilanteen avaamisesta: miten räätälöidä liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi ruuhkavuosia elävälle ihmiselle, joka periaatteessa haluaisi liikkua, muttei ehdi organisoidun seuratoiminnan puitteissa. Sen sijaan, että odotettaisiin liikkumattoman ihmisen ongelmien siirtyvän STM:n hallinnonalan ratkaistavaksi, voitaisiin miettiä uudestaan toimintaa rajoittavia jakolinjoja. Liikunnan edistämisen kohteiden näkökulmasta ei ole kiinnostavaa, tarjoaako puitteet liikunnan edistämiselle OKM vai STM sen sijaan kansalainen hyötyisi rajat ylittävästä yhteistyöstä, johon kaiken lisäksi voisi itsekin osallistua. Radikaalisti ajateltuna verkko voisi yhdistää kansalaiset, eri hallinnonalojen edustajat ja yksityisen liikuntasektorin pohtimaan, miten parhaiten ylittää liikkumisen esteet. Nykyisellään, hallinnonalojen kiistellessä keskenään sektorirajoista, kansalaiset jäävät keskustelujen syrjään ja ottavat vastaan sen, mitä saavat. Liikuntapolitiikka hyödyttää eniten niitä, jotka ovat jo ilmoittautuneet liikuntatoimijoiksi. Ratkaisukeskeinen verkkoon meneminen altistaisi asiantuntijat vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. Keskustelun avaaminen kansalaisten suuntaan tarkoittaa sitä, että liikuntaa harkitsevan kansalaisen näkökulmasta keinotekoiset hallinnonalojen jakolinjat puretaan ja kansalaiset osallistetaan keskustelemaan avoimesti siitä, minkälaisia hankkeita päädytään tukemaan. Intoilua, teknologiakrapulaa vai kestävä innovaatio Taloustieteilijä Joseph Schumpeter esitti jo luvun alussa ajatuksen innovaatioista ja luovasta tuhosta ja korosti, että uusien teknologioiden lyhyen aikavälin vaikutukset yleensä yliarvioidaan ja pitkän aikavälin vaikutukset aliarvioidaan. Nykyään 46

7 Schumpeterin ajatuksia viljelevät monet, ja niihin viitataan ns. hypesykliteorian nimellä. Sen voisi suomentaa vaikkapa intoilun elinkaareksi, jossa uudelle ilmiölle, innovaatiolle, teknologialle, toteutustavalle tai vaikkapa hallintomallille ladataan aluksi huikeita tulevaisuusodotuksia. Ilmiön suosio ja siihen kohdistuvat toiveet leviävät ja kaikkien on hypättävä mukaan intoiluun. Jossakin vaiheessa huomataan, ettei intoilu tuottanut haluttuja tuloksia pikavoitot odottavat itseään eivätkä käyttäjätkään löydä toimivia käyttö/toimintatapoja. Kielteinen kurnutus alkaa eikä julkinen keskustelukaan kohdistu tulevaisuuden lupauksiin vaan innovaatioiden ja sovellusten konkreettisiin käyttöihin tänään. Tietynlaisen lakipisteen jälkeen alkaa nopea syöksykierre, teknologiakrapula tai innovaatiomorkkis, jolloin uutuus manataan alimpaan manalaan. Tästäkin kuitenkin useimmiten selvitään ja alkaa varovainen nousu, jonka kuluessa innovaatio kypsyy ja sen todelliset mahdollisuudet ja merkitykset kirkastuvat. Olisiko raja-aidat ylittävä vuorovaikutus kestävä innovaatio, jolla liikunnan edistäminen tuotaisiin tälle vuosituhannelle? SANNA VALTONEN, VTL Mediatutkija Helsingin yliopisto Sähköposti: SANNA OJAJÄRVI, VTM Mediatutkija Helsingin yliopisto Sähköposti: LÄHTEET: Schumpeter, J Luovan tuhon prosessi. Tiede & edistys 34 (2009):1, pp [Translated from: Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, chapter VII: The Process of Creative Destruction.] Ojajärvi, S., Valtonen S, Pyykkönen T Liikuntalaiva tietomerellä. Liikuntatieteellisen seuran Impulssi nro 27. Matikainen, J., Laaksonen S., Tikka M Otteita verkosta.verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino, Tampere. Hintala, V Liikunnan verkkoyhteisöt osana postmodernia liikuntakulttuuria. Tapaustutkimus Relaa.com. Pro gradu -tutkielma, Liikunnan yhteiskuntatieteet, Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Hintikka, K Verkkovoima kollektiivisen toiminnan organisaatiomuotona.teoksessa E. Konttinen & J. Peltokoski (toim.) Verkostojenliikettä. Jyväskylän yliopisto. Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali. Liikuntaympäristöt muuttuvat yhdessä LIIKUNTAYMPÄRISTÖT KULTTUURIPERINTÖNÄ -oppaassa tarkastellaan liikuntaympäristöjen kehittämistä ja kulttuuriperinnön vaalimista ensimmäistä kertaa yhdessä. Opas rakentaa siltaa liikunta-, ympäristö- ja museosektoreiden välille. Toimittaja: Teijo Pyykkönen Kirjoittajat: Teijo Pyykkönen, Minna Perähuhta, Hilkka Högström (esimerkkikohteet), Pekka Lehtinen (korjaushankkeet) Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 170; 83 sivua Julkaisu on toteutettu Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Museoviraston yhteistyönä. Hinta: 30E; LTS:n jäsenille 27E; opiskelijoille 25E (+ toimituskulut) Tilaukset: puh

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Kuinka hallita rapuistutuksia Rapukantojen hoidon ja käytön ohjaaminen. Liisa Tapanen Jyväskylän yliopisto

Kuinka hallita rapuistutuksia Rapukantojen hoidon ja käytön ohjaaminen. Liisa Tapanen Jyväskylän yliopisto Kuinka hallita rapuistutuksia Rapukantojen hoidon ja käytön ohjaaminen Liisa Tapanen Jyväskylän yliopisto Teemahaastattelu Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista. Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012

LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista. Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012 LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012 Ydinajatus Liikuntakynnyksen madaltaminen ja vähän liikkuvien liikuttaminen Liikuntatuutori on helposti

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 1 / 7 NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 Verkkoperustaisen nuorisotyön eettiset periaatteet Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet Yhteydenottajalla

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana

Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Kansalaisuus yhteiskunnan voimavarana Erityistä huomiota tulisi myös kiinnittää vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Demokratiapolitiikan

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä Ville Lehtovirta Aleksin Kaiku Oy 15.11.2012 Paula, taloustoimittaja Anita, asiakas Matti, myyntipäällikkö Teppo, työnhakija Viestintä www.aleksinkaiku.fi

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä?

Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Miten löydän luotettavaa terveystietoa netistä? Päivä potilaalle KYSissä 8.4.2011 Google? tehokas ja nopea löytää paljon ja pian MUTTA vastuu on kokonaan lukijalla hakukone löytää mitä tahansa sivustoja,

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ?

TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? TERVEYSVIESTINTÄ MURROKSESSA. MITEN TERVEYSVIESTINTÄ MUUTTUU INTERNETIN JA SOSIAALISEN MEDIAN MYÖTÄ? Marja Salminen Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Lahden tiedepäivä 12.11.2013

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville

KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville KOTIMAAN MATKAILUN TULEVAISUUS ON... NOPSA! Arto, Kirsi, Simo, Sirpa, Suvi, Ville Älä käytä lomaa edes-takas-suhailuun. Euro paikalliskaupassa jättää perille tuplasti enemmän. Paikallisvalinnat hyödyttävät

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot