it. Kokonaisuus Villa Aino Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "it. Kokonaisuus Villa Aino 040-451 4001 www.huoneistohotelli.fi Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä"

Transkriptio

1 Maaliskuu l 2/2008 Levikki kpl Juha Ventelä Luottamusmies Juha Ventelä: Sopimusperäinen jätteenkuljetus sopii työntekijöille. sivu 3 Matti Vekka: Yhteistyökö vaikeampaa kuin kyykyttäminen? sivu 11 it. Kokonaisuus ratkaisee. Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. iitee.com Huoneistohotelli Villa Aino Yksiöitä, kaksioita ja isoja asuntoja viikko- tai kuukausisopimuksin. Mukavaa asumista Hämeenlinnan keskustan viihtyisissä ja hyvin varustelluissa huoneistoissa. Tervetuloa tutustumaan! Vuoden 2008 lehtien ilmestymispäivät: ja Ilmoitusmyynti: Olli-Pekka Duk puh. (03) , Yrittäminen on yhteistyötä Haluamme olla yrityksellesi luotettava yhteistyökumppani ja auttaa sinua saamaan pankkisuhteestasi enemmän irti. Meiltä saat opit sirukorteista ja maksupäätteistä tietoa, miten hoidat päivittäiset raha-asiasi helposti yritysverkkopankin avulla tietoa, miten voit E-laskutuksella säästää yrityksesi aikaa ja rahaa! vinkit, kuinka saat kassavaroillesi tuottoa Soita saman tien ja varaa aika tapaamiselle! Hämeenlinna Lammi Hyvinkää Hämeenlinna Klaukkala Lammi Nurmijärvi Tuusula

2 Mikko Rousi Paras tilaaja-tuottajakonsepti Yksityiset yritykset tarjoavat kilpailukykyisen ja laadukkaan vaihtoehdon palvelujen tuottamisessa. Se lisää kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä vahvistaa yrittäjyyttä ja luo sille uusia edellytyksiä. Edelleen kilpailun lisääminen julkisissa hankinnoissa tehostaa yhteisten varojen käyttöä. Harva on sitä mieltä, että kunnallinen toiminta on edullisempaa ja laadukkaampaa kuin yksityisten yritysten tuottamat palvelut. Kilpailuttamiseen liittyy myös arvokysymys: suositaanko kunnallista toimintaa, paikallisia perheyrityksiä vai ohjataanko hankinnat jopa ylikansallisille suuryrityksille, kuten jätteenkuljetuksessa on Hämeenlinnassa vaarana. Tämä on selvästi poliittinen päätös ja näyttää myös herättäneen poliittisia intohimoja. Käynnissä olevan PARAS- hankkeen tavoitteena on kuntien palvelurakenteiden uudistaminen ja sitä kautta tehokkuuden parantaminen sekä asiakaslähtöisyyden lisääminen. Siihen liittyvällä tilaaja-tuottaja -toimintatavalla tarkoitetaan julkisten palvelujen tuotannon organisoimista niin, että palvelun tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan toisistaan. Tilaajana toimii kunta ja tuottajana voi toimia joko Pulmallisia tuottajia! Esimerkkejä tilaaja-tuottaja mallissa yrittäjien kannalta kaupungin tai seutukuntien omistamia ongelmatuottajia ovat mm: Kantolan Kiinteistöt Oy: Parhaimmillaan tarjoaa kodin kaupungin kiinteistöjalostamiselle; huonoimmillaan kilpailee vapailla markkinoilla yrittäjän kanssa mm. toimitilavuokraajana. Hämeenlinnan Asunnot: Parhaimmillaan toimii kaupungin aravavuokra-asuntojen tarjoajana; huonoimmillaan kilpailee vapailla markkinoilla asunnon vuokratarjoajana. Peruskorjauskeskus Häme Oy; Tarjoaa rakennuttamisja valvontapalveluita, tekee kuntoarvioita, korjaussuunnitelmia ym. Yritys kilpailee kaikilla tuotteillaan vapailla markkinoilla yksityisten palvelutarjoajien kanssa. Sen kautta on kaupungin toimesta koordinoitu yksinoikeudella toimintaa tukeva hissiavustus. Mikä on yhdyskuntaintressi? Kiertokapula Oy: Parhaimmillaan hoitaa kaupungin jät- kunnan oma tai ulkopuolinen organisaatio. Tilaaja-tuottaja-malli otetaan Hämeenlinnassa käyttöön uuden valtuustokauden alussa. Tällä hetkellä viranhaltijat ovat täystyöllistettyjä kuntaliitoksen kanssa. Nyt pitäisi kuitenkin päättää tilaaja-tuottaja -toimintatavan pelisäännöistä: mitä palveluita ja miten kilpailutetaan esim. sosiaali- ja terveysalalla tai teknisellä alalla. Kilpailutusosaamiseen liittyy myös palveluiden laatukriteerien sekä hinnoitteluperiaatteiden hallitseminen. Palveluiden eri tuottamistapojen vertaamisen onnistuminen edellyttää yhteneviä laskentaperusteita. Kunnan omissa tuotteissa on otettava mukaan kaikki kustannukset täysimääräisesti esim. kiinteistö- ja hallintokulut, kuten yksityisen palvelutuottajan on tehtävä. Kattavien laatukriteerien määrittäminen on myös vaativa tehtävä. Oleellista on nyt yhteisten pelisääntöjen laatiminen. Sitä ei voi tehdä pelkästään viranhaltijoiden kammareissa. Hämeenlinnan Yrittäjät ry ilmoittautuu pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana mukaan näihin talkoisiin. teen käsittelyn; huonoimmillaan pyrkii estämään yksityisen jätteenkäsittelylaitoksen perustamisen ja pitämään itsellään monopoliaseman. Kaupunki tukee monin tavoin sen toimintaa, mm. määräämällä kotitalouksien yhdyskuntajätteen toimittamisen sille tai että roskia ei saa keväällä polttaa pihoilla. Pulman asiassa tekee se, että edellä mainitut osakeyhtiöt ovat saaneet perusomaisuutensa ilman sijoitetun pääoman korkotavoitetta, mikä ei ole yksityisellä puolella mahdollista. Monia kunnat pyrkivät tukemaan muilla päätöksillä. Metsäkoneenkuljettajia tarvitaan! Jämsän seudun koulutuskeskus järjestää METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO - koulutuksen (600154) alkaen , koulutus kestää 190 päivää. Hakuaika päättyy Koulutus toteutetaan Hämeenlinnan seudulla ja osin Jämsänkosken metsäoppilaitoksella. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto. Koulutettu pystyy työskentelemään hakkuukoneen ja/tai kuormatraktorin kuljettajana. Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on koulutusta ja/tai työkokemusta metsurin, metsäkoneenkuljettajan tai metsätyönjohtajan tehtävistä sekä muut alalle sopivat henkilöt. HUOM! Koulutuksen INFOTILAISUUS Hämeenlinnan seudun työvoimatoimiston Työnhakukeskus STARTISSA, osoite: Raatihuoneenkatu 11, HML, tiistaina klo Paikalla on alan työnantajien ja kouluttajan edustajia. Tervetuloa kuulemaan lisää! Koulutukseen hakeudutaan joko työministeriön internetsivuilla osoitteessa olevalla sähköisellä lomakkeella tai työvoimatoimistosta saatavalla lomakkeella. Lisätietoja yllä olevasta koulutuksesta: Hämeenlinnan seudun työvoimatoimisto, puh ja Työvoimakoulutus Manison päivityspalvelu Soita ja varaa aika SirupäivitykSelle Hoidamme sirukorttipäivitykset puolestanne. KASSA JA TOIMISTOHUOLTO KY Kasarmikatu Hämeenlinna KUUKAUSIHINTA KATTAA KAIKEN Kiinteä EFTsmart + (LAN/ADSL)

3 Matkalla kohti kierrätysyhteiskuntaa Jätehuollolla merkittävä tulevaisuus Jätehuollosta kehkeytyy merkittävä tulevaisuuden ala, sillä EU:ssa halutaan vahvoin linjauksin rakentaa kierrätysyhteiskuntaa. Toimitusjohtaja Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitosta arvioi, että kysymys on pitkästä ja monimuotoisesta arvoketjusta. Ketjun takana on monenlaista liiketoimintaa, joka aikanaan muodostaa jäteklusterin. Penttinen puhui Hämeen yrittäjien ja Hämeenlinnan yrittäjien järjestämässä jätehuoltoseminaarissa maaliskuussa. - Vuotuisesta 2,5 miljoonan tonnin yhdyskuntajätteestä menee kaatopaikoille 1,4 miljoonaa tonnia. Jäte on tästä eteenpäin hyödynnettävä. Siihen tarvitaan osaajia, investointeja ja teknologiaratkaisuja niin että muutos saadaan aikaan. Biojätestrategiassa hyväksytyn tavoitteen mukaan vuonna 2019 kaatopaikalle saa mennä enää vain noin 130 kiloa biohajoavaa jätettä asukasta kohden. Penttinen sanoo, että jätelain osauudistus selkeytti jätehuollon vastuut. Niinpä kunnan vastuulla on vain asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava julkisen toiminnan jäte. Kunta saa jätevirrat hallintaansa myös sopimusperusteisessa kuljetuksessa ja voi päättää, missä ne hyödynnetään. Jätedirektiivin muutos tuo kuitenkin lisää vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Direktiivi määrittää sivutuotteet, joiden hyödyntämisessä tulee voida noudattaa EU:n perussopimuksen mukaista tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista. Jätehierarkia muuttuu viisiportaiseksi. Siinä puhutaan jätteiden syntymisen ennaltaehkäisystä, uudelleenkäytön valmistelusta, jätteiden kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä vaikkapa energiana sekä loppukäsittelystä. Jätelaki antaa keinot, miten toimialaa ohjataan ja mikä on kunnan rooli. - Tuottajavastuu laajenee ja ympäristövaikutuksia aiheuttanut on maksaja. Kierrätysyhteiskuntaan siirryttäessä eli vuoteen 2020 mennessä EU:n parlamentin esityksen mukaan kotitalousjätteestä tulisi uudelleen käyttää tai kierrättää vähintään 50 % ja rakennus-, purku-, teollisuus - - Kilpailu parantaa tuottavuutta, mutta monopoli lisää kustannuksia, arvioi toimitusjohtaja Katri Penttinen Ympäristöyritysten liitosta. Hän painottaa, että kunnan päätöksellä on laaja merkitys jätehuoltoketjulle. Onko jätehuolto tehokas yrittäjävetoinen vai suljettu kunnan vetämä mekanismi, joka vie asukkaan maksumieheksi laskujen kasvaessa? Entä, kuinka kunnan järjestämä jätteidenkuljetus sopii kunnan toimivaan elinkeinopolitiikkaan ja yrittämisen tukemiseen? - Jätehuollon järjestämisessä on useita lakeja. Kuntalain lähtökohtana on, ettei kuntien tule harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kilpailunrajoituslaki edellyttää, että määräävää markkina-asemaa ei saa käyttää hyväksi. Hankintalaissa sidosyksikkö-säädöksellä rajoitetaan julkisten toimijoiden markkinoilla toimimista, jotta kilpailuneutraliteetti ei vaarannu. Sitä paitsi, kunnan tehtävänä ei ole elinkeinotoiminnan harjoittaminen. Penttinen muistuttaa, että toimivan kilpailun ylläpitäminen on kansantaloudellisesti tärkeää, koska kilpailu lisää tuottavuutta. Monopolit ovat il- ja valmistusjätteestä 70 %. EU:n päätöksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 20 % ja biopolttoaineiden osuutta lisättävä 10 %:iin. Monopoli lisää kustannuksia man kilpailua tehottomia ja lisäävät kustannuksia. - Jätteenkuljetusjärjestelmän muuttaminen kunnan kilpailuttamaksi siirtäisi kuljetusten hoitamisen käytännössä kunnan omistamalle jätelaitokselle. Seurauksena on monopoli koko jätehuoltoketjuun. Ongelmaksi asukkaiden kannalta tällöin muodostuu se, että samassa laskussa laskutetaan sekä kuljetuksen että käsittelyn hinta. Tällöin asukkaat eivät voi mitenkään kontrolloida jäteyhtiön laskuun sisällyttämiä omia hallinnointi- ja kilpailutuksen kulujaan. Jätehuolto kasvaa kymmenkertaiseksi Jätehuolto on tulevaisuudessa kymmenen kertaa isompaa liiketoimintana kuin nyt keräily. Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden johtava asiantuntija Lassi Hietanen sanoo, että niin isosta toiminnasta ei voi tehdä kuntien monopolia, koska investoinnit ovat suuria ja tehokkuuden mittaaminen on kunnallisessa monopolissa mahdotonta. Jätteentuottajalle jätehuolto halpenee pitkällä tähtäimellä, mutta vain itse tehty kilpailutus takaa kiinteistöille hyvän palvelun. - Kunnan järjestämässä jätehuollossa kuntayhtiölle tulee aina pula jätteestä ja houkutus hankkia myös yritysjätteitä, koska halutaan maksimoitu määrä jätettä massaeli tuhoamispolttoon. Asukkaat joutuvat maksamaan silloin myös yritysten jätehuollon kuluja, ennustaa Hietanen. Suomalaisessa energiajärjestelmässä ei kannata polttaa jätteitä lämmöksi, vaan kierrättää ja tehdä kierrätyspolttoainetta. Hietanen sanoo, että raaka-aineiden hinnan jatkuva nousu mahdollistaa aikaa myöten jätehuoltokustannusten laskemisen. Se ei kuitenkaan tapahdu kunnan järjestämänä. - Tulevaisuudessa jätehuolto vaatii henkilökunnalta yhä enemmän ammattitaitoa. Kuinka se saavutetaan pätkätöissä, jota kunnan järjestämä edellyttää, kysyy Hietanen. Yksityiset yritykset hoitavat nykyisin 90 % jätteiden kierrätyksestä ylivertaisella kokemuksellaan. Yksityinen puoli hoitaa kuljetukset sataprosenttisesti. Kunnallistaminen romuttaa toimivan järjestelmän Kunnallistaminen on romuttamassa yksityisen sektorin luomaa, pitkäjänteiseen toimintaan perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Nykyinen, monella mittarilla halutuin malli perustuu lajitteluun, materiaalikierrätykseen ja hyötykäyttöön sekä EU-direktiivin määrittelemään tuottajavastuiseen jätehierarkiaan. Jätehierarkian pyrkimys on jätteen määrän vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrättäminen. Yhteyspäällikkö Kauko Kivilehto Lassila & Tikanojalta muistuttaa, että sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa nykyiset työsopimukset mahdollistavat vakituisen kuljettajan palkkaamisen ja pitkäaikaiset työsuhteet. Kunnan järjestämässä mallissa työsuhteen pituus on yleensä kolme vuotta. Se vaikeuttaa henkilöstön saantia ja koulutusta. Kunnallistaminen tappoi Seinäjoen seudulla 12 yrittäjää. Nyt jätehuollosta vastaa kaksi yrittäjää. - Lyhyet sopimukset eivät mahdollista myöskään suuria investointeja. Se johtaa siihen, että pitkällä aikavälillä joudutaan ajamaan entistä heikkokuntoisemmalla kalustolla. Siitä taas kärsivät sekä työturvallisuus ja - viihtyvyys. Autot eivät ole päästöarvoiltaan tämän päivän tasolla. Niin ikään häiriöt palvelun tuotannossa kasvavat. Kuljetusmuoto vaikuttaa vain kuljetuksen hintaan Kivilehto sanoo, että kuljetusmuodolla on mahdollisuus vaikuttaa vain kuljetuksen hintaan. Hintarakenne pitää sen lisäksi sisällään kuitenkin astiahinnan, käsittelymaksun, vaakamaksun, erillisveloitettavat lisämaksut, kiinteämaksut ja arvonlisäveron. Erillisveloitus tarkoittaa maksuja, jotka kertyvät mm. siitä, että auto pitää peruuttaa jäteastialle tai jos sinne on matkaa enemmän kuin 10 metriä. - Kuntaliitto on väittänyt, että kunnan järjestämän kustannus olisi 11 % halvempi. Kannattaako vaihtaa toimivaa järjestelmää, jos kuljetuksissa säästää vuodessa 7,20 euroa omakotitalon jätekuljetuksissa? Toisaalta erään Kuntaliiton tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen hinnat nousivat vuosina kunnan järjestämässä kuljetuksessa esimerkiksi 600 litran astialta 56 % ja sopimusperusteisessa 11,6 %, ihmettelee Kivilehto. - Meillä on giljotiini niskassa, jos kunta siirtyy järjestelmään, jota yrittäjät ja asukkaat eivät halua! Kivilehto edellyttää, että tulevaisuuden jätehuolto rakentuu hyvään yhteistyöhön kuntien, jätehuoltoyhtiöiden ja kuljetusyrittäjien kesken nykyisen sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän raameissa. Sopimusperäinen sopii työntekijöille Jätehuoltoalan työntekijät ja työnantajat kulkevat käsi kädessä kohti EU:n edellyttämää, vahvaa kierrätysyhteiskuntaa. Kummankaan mielestä kunnallistaminen ei sovi tähän tulevaisuuteen, vaan pelko jäytää kaikkien mielissä. Kuten työntekijöiden edustaja ja luottamusmies Juha Ventelä Raatihuoneen tilaisuudessa sanoi, sopimusperäinen kelpaa työntekijöille oikein hyvin. Hän luottaa siihen, että työnantaja tekee pitkät työsopimukset, turvaa siten työn jatkuvuuden ja kouluttaa miehiä alan uusiin haasteisiin. Ventelän mielestä kunnallistaminen ei tuo mitään hyvää. - Alalle jää väkeä nykyistä vähemmän, työsopimukset ovat kolmen vuoden mittaisia ja edut menevät siirryttäessä työnantajalta toiselle. Se tietää myös työmäärän kasvua, työtapaturmien ja stressin lisääntymistä, uskoo Ventelä. Pääluottamusmies Ventelä on myös varma siitä, ettei määräaikainen työntekijä saa pankkilainaa.

4 Yrittäjyyskoulutuksen anti melko laaja elokuusta alkaen Koulutuskeskus Tavastian yrittäjyyskoulutuksen tuotetarjotin alkaa olla melko laaja ja valmis ensi elokuussa alkavana lukuvuonna. Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan oppilaitoksella on oltava tarjolla 20 opintoviikon kokonaisuus, jonka käytännön toteuttamiseen on annettu melko vapaat kädet. - Tämä on valtava muutos. Olemme vapaasti voineet ryhtyä laajentamaan yrittäjyyskoulutusta, kertovat yrittäjyyskoulutuksen suunnittelija, lehtori Jaakko Valpio ja opettaja Arto Niemelä. Noihin 20 opintoviikkoon kuuluu edelleen lupaavasti käynnistynyt Nuori Yrittäjyys-toimintamalli täydennysosineen. Yhteistyö HYK: in lukion, yritysten sekä eri organisaatioiden välillä jatkuu ja tiivistyy lähitulevaisuudessa. Esihautomo aloitti Opettaja Arto Niemelä ja lehtori Jaakko Valpio sanovat, että KK Tavastia luo keinot toteuttaakseen opetushallituksen päämäärät yrittäjyyskoulutuksen alueella. KK Tavastiassa on jo aloitettu viiden opintoviikon esihautomotyyppinen kurssi niille, joilla on ajatuksena perustaa oma yritys. Esihautomon toimintaan voidaan linkittää ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yrittäjyysosan suorittaminen Minustako yrittäjä-kurssi on Valpion ja Niemelän mukaan joustava, henkilökohtaisesti ohjausta tarjoava kurssi. Se on myös jatkoa yrittämisen peruskurssille. - Opiskelija voi valita 5-10 kurssia, jotka liittyvät yrittämiseen ja kartoitetaan ideaa kohti liikeideaa. Opetus perustuu verkkomateriaaliin ja henkilökohtaisiin tehtäviin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Viiden viikon opintoviikon jälkeen voi vielä joustavasti jatkaa. Tällöin perehdytään tarkemmin mm. talous-, rahoitus- ja verotuskysymyksiin. Laajimmassa versiossa tehdään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan eri aihealueita tai toimialaa koskevia syventäviä tehtäviä. Sekä Jaakko Valpio että Arto Niemelä ovat panneet merkille, että viime aikojen yrittäjyyskurssit ovat toteutuneet paremmin kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Tähän vaikuttaa kurssien laadun oleellinen paraneminen, uudenlainen tarjonta ja määrä. Tutkinto uudistuu Opetushallituksesta on lähtenyt mahtikäsky yrittäjyyden opettamiseen. Kaikkien tutkintojen tulee sisältää viisi opintoviikkoa yrittäjyyttä: Tämä tulee voimaan joko ensi tai seuraavana vuonna valtakunnallisen tutkintouudistuksen myötä. - Olisikin oleellista saada kulkemaan peruskoulusta polku korkean asteen opiskeluun. Elämänhallintataitoja, yhteistoimintaa, vuorovaikutustaitoja ja vastuunkantoa olisi syytä oppia alusta pitäen. Yhteistyö ei vielä suju saumattomasti koulutusportaissa, kouluista toiseen. Kehityssuunta on tässäkin kyllä parempaan päin. Kehittämiskeskus Oy Häme on kiitettävästi pyrkinyt myötävaikuttamaan omalta osaltaan tällaisen joustavan polun syntyyn. Innokkaiden uusien yrittäjien tarve on Suomessa suurempi kuin koskaan. Useiden toimijoiden hyvällä yhteistyöllä ja voimavaroja kasaamalla saadaan kerättyä heidän kouluttamisekseen myös yhteiskunnan rahaa helpommin. Menestyvissä yrityksissä on hyviä, työelämän metataitoja(mm. yhteistyövalmiuksia, vuorovaikutusta, tavoite- ja asiakasajattelua) omaavia ihmisiä. Heidänkin pitäisi saada kehittyä. Metataitojen valmennus on miesten mukaan tarpeen kaikille. - Yritysyhteistyöllä ja työharjoitteluiden kautta kysyntä ja tarjonta ovat kohtaamassa. Opiskelija saattaa viedä jopa töitä harjoittelupaikkaansa. Nämä ovat tärkeitä asioita, korostaa Arto Niemelä. LEIKKAA TALTEEN FESTIS Bisneksentekijöille BUSINESS ENGLISH torstaisin 18-21, alk x4ot Hinta: 180,- CONVERSATION CLASSES Early Morning Talk tiistaisin , alk x2ot Hinta: 50,- Afternoon Tea tiistaisin , alk x2ot Hinta: 50,- KIELIOPPIA KEPEÄSTI torstaisin, 4x2ot, 80,- A) , alk B) , alk Täsmäopetusta työpaikallasi Pyydä tarjous Yksityistunteja Preppausta koululaisille Opettaa Anneli Oinonen Ilmoittaudu viikkoa ennen! Pyydä esite. Viestintäpalvelu Festis Oy Sibeliuksenkatu 13 B 1, HML Puh LEIKKAA TALTEEN

5 Kiinteistösijoittamisen erikoistapahtuma tuo Hämeenlinnaan sijoittajia ja sijoittujia Suomeen sijoittamisesta kiinnostuneille tarkoitettu ensimmäinen kansainvälinen kiinteistösijoittamisen erikoistapahtuma järjestetään Hämeenlinnassa 24. päivänä syyskuuta. INFIRE Invest in Finnish Regions -messutapahtuman järjestävät Kehittämiskeskus Oy Häme ja Suomen aluekeskusohjelma yhteistyökumppaneineen. INFIRE 2008 esittelee sijoittamisesta kiinnostuneille Suomen vetovoimaisimmat ja kehittyvimmät alueet. Yritysasiamies Ari Räsäsen mukaan tapahtumassa esitellään yritysalueet, kiinteistöt ja rakennushankkeet. - Mukana on rakentajia ja rakennuttajia, rahoitusyhtiöitä sekä sijoittajia, yhteensä näytteilleasettajaa. INFIRE-2008 on business-ammattilaisten kohtauspaikka, korostaa Räsänen. Ennakkoilmoittautuneiden joukossa on jo kymmenen menestyvää aluetta Hämeenlinnan seudun lisäksi. Räsäsen mukaan tapahtuman ideointi lähti liikkeelle tarpeesta. Kiinteistösijoittamisen erikoistapahtumasta kaavaillaan mahdollisesti pysyvää messutuotetta. - Jos etsii todellisia sijoittajia ja sijoittujia tai haluaa todellisia kontakteja ja tuloksia, niin INFIRE 2008 on varsinainen kontaktifoorumi. Siihen osallistuu satoja merkittäviä alan toimijoita ja päättäjiä, kaavailee Räsänen. Itse tapahtuma on yhden päivän mittainen eli keskiviikko klo Verkatehtaalla. Päivän mittaan on tarjolla alan asiantuntijapuheenvuoroja. Myös näytteilleasettajat esittävät omilla osastoillaan ohjelmaa tai tietoiskuja kokoustiloissa. Valtakunnallinen Suomen aluekeskusohjelma järjestää samana päivänä Verkatehtaalla innovaatiofoorumin, johon odotetaan osallistujia noin Päivän päätteeksi INFIRE-osallistujat kokoontuvat Raatihuoneelle yhteiseen tutustumistilaisuuteen. INFIRE 2008:n järjestävät Kehittämiskeskus Oy Häme, Suomen aluekeskusohjelma, Sekes, Kuntaliitto, Invest in Finland, Hämeen matkailu, Häme Convention Bureau, Hämeen Messut ja Verkatehdas. Lisätietoja: tai yritysasiamies Ari Räsänen Toimitusjohtaja Juha Haukka: Yrittäjätoimijoiden keskinäistä työnjakoa tarvitsee kehittää Toimitusjohtaja Juha Haukka Vuoden alussa aloittaneen Hämeen Yrittäjien toimitusjohtajan Juha Haukan ensimmäiset kuukaudet uudessa pestissä ovat olleet työntäyteiset ja täynnä tutustumisia ihmisiin ja yrittäjiin eri puolilla Kanta- Hämettä. Hän on käynnistänyt työnsä uuden rakentamisen hengessä ja toivoo, että aluejärjestö ymmärrettäisiin roolissaan maakunnan toimijana. - Kevään aikana keskitymme sisällöllisiin kysymyksiin ja rakennamme uudenlaisen toimintamallin ajatellen suurkuntaa. Toimintahan on perustunut kuntakohtaisiin yrittäjäyhdistyksiin, mutta nyt on keskinäistä työnjakoa syytä kehittää. Järjestön toiminnassa alueellinen tasapuolisuus on tärkeä. Kuntamuutoksen myötä paikallisten yhdistysten edunvalvonta kehittyy. Haukka kertoo, että sekä Pirkanmaalla että Uudellamaalla on useita kuntia, joissa toimii monta yhdistystä. Hämeen yrittäjät tahtoo poimia naapureilta parhaat asiat. Aluejärjestön on hänen mukaansa oltava auttamassa paikallisyhdistysten muutoksissa. Päätöksensä nämä tekevät itse. - Kuntayhteistyön toimivuus on tärkein asia. Ei ole mielekästä, että jokainen kaupunginosayhdistys kävisi neuvotteluja asioistaan kaupungin kanssa. Äänen on kuuluttava, siksi korostamme yhteistyötä ja haluamme sitä kehittää ottamalla mukaan parhaat puolet naapurien kokemuksista, selvittää Haukka. Edunvalvonta tehostuu Juha Haukka kuuluu kolmen aluejärjestön toimitusjohtajan työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää yrittäjäjärjestön valtakunnallisia etuja. - Haluamme eroon palapelistä ja sen sijaan luoda yrittäjille merkittäviä etuja. Teemme päätöksiä jo keväällä ja ne astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Hämeen Yrittäjillä on tarjolla jäsenilleen vahva palvelumuoto, joka auttaa yrittäjää arjen ongelmissa. Asiantuntijarenkaan palvelut aiotaan nyt käydä läpi, päivittää ja lisätä sinne ehkä lisääkin asiantuntijoita. - Tämä on merkityksellinen jäsenetu, jossa puhelinneuvonta on ilmaista. Toimintatasot vaikeasti ymmärrettävissä Uusi toimitusjohtaja myöntää, että tavallisen kansalaisen on melko vaikea ymmärtää yrittäjien eri toimintatasoja. Mitä eroa on Hämeen Yrittäjillä ja Hämeenlinnan yrittäjillä? Mitä eroa on aluejärjestöllä ja paikallisyhdistyksellä? - Tässä on paikallisyhdistyksellä kova edunvalvonnan ja toiminnan logiikan sisäistämisen paikka. Haukka on käymiensä keskustelujen perusteella tullut siihen tulokseen, että paikallisyhdistyksen toimintaa lienee syytä korostaa yrittäjälähtöisenä. Aluejärjestön on hänen mielestään annettava yhdistykselle tukea vaikeissakin asioissa. Kanta-Hämeen kierroksella Juha Haukan Kanta-Hämeen kierros jatkuu. Janakkalassa koulunsa käynyt, Forssan kauppaopistosta tietoliikenteeseen suuntautuneelta markkinointilinjalta merkonomiksi ja Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokselta opettajaksi valmistunut mies on koko ajan työn ohessa jatkanut opintojaan. Hän opiskeli Tampereen yliopistossa keskittyen yrityksen hallintoon ja tietotekniikkaan erikoistumalla pienyritysten osaamisen kehittämiseen. Haukalla on myös kokemusta yrittämisestä Hämeenlinnassa ja opettamisesta Hausjärvellä. Hän on toiminut mm. Linnan vartijoiden johtajana. Hämeen Yrittäjien palvelukseen hän tuli ensimmäisen kerran vuonna Tuolloin tutkailtiin pienyritysten liiketoiminnan kehittämisen malleja. Vuonna 2005 mies valittiin Kouvolan seudun kuntayhtymän kehittämispäälliköksi. Paikalliselta yrittäjältä saadun vinkin perusteella Haukka haki nykyistä tointaan. Perheen kanssa sovittiin, että muutetaan takaisin Hämeenlinnaan, koska työ on osin iltapainotteista. - Perheen tuki oli takana. Nyt etsimme asuntoa Hämeenlinnasta, sanoo Haukka.

6 Raimo Luokomaan toinen kotimaa on nyt Portugal Hämeenlinnan Yrittäjien ja Hämeenlinnan Mieskuoron kunniapuheenjohtaja Raimo Luokomaa viettää lokoisia eläkepäiviään nykyisin Portugalissa. Sinne hän on vaimoineen ajautunut jo vuosia sitten. Omalla pikkuisella maatilalla ei vietetä enää lomaa, vaan asutaan vuodessa 8-9 kuukautta. Suomeen Luokomaat tulevat muuttolintujen tavoin viettämään kesää. Raimo Luokomaa kertoo lopettaneensa työt omassa sähköalan suunnitteluyrityksessään keväällä vuosi sitten. Tämän vuoden aikana hän on vetäytynyt pikkuhiljaa kaikista pitkäaikaisista luottamustehtävistään, jopa niin rakkaan Mieskuoroliiton hallituksesta ja Hämeenlinnan seurakunnan tehtävistäkin. Sen sijaan Hämeenlinnan Mieskuoron toimintaan hän osallistuu sen minkä ehtii huhti - toukokuussa. Kuoron osallistuessa Maltan kilpailuunkin mies on mukana, jollei kaikki laulettava ole uutta. - Harmittaa, etten voi jatkaa yksinlaulua haluni mukaan Portugalissa. Minulla ei ole siellä säestäjää, vaikka muutaman kerran olenkin konsertoinut. En ole aikaisemminkaan laulanut kylpyhuoneessa, joten en tee sitä nytkään, lupaa Luokomaa. Tekemistä pitää olla Turha kuvitella, että koko ikänsä töitä tehnyt mies lepäisi uudessa asuinmaassaan laakereilla. Kun unelmatila vuoristosta löytyi, pariskunta muutti sinne omakotitalosta. Tilalla pitää puuhassa jo uima-altaan säännöllinen putsaus tai liikakasvuston poisto puhumattakaan kukkien ja hedelmäpuiden hoivaamisesta. Isäntä on rakentanut talon kupeeseen omin käsin upean saunan. Kaikkea tätä vartioi koira nimeltä Kola, erinomainen talonvahti, joka oli löytynyt Tallinnan kaduilta. Kotimaassa isä-luokomaa on hyvänä apuna, kun perheen lapset tarvitsevat remonttiapua. Kaikenlaista timpurointia tarvitaan myös kesähuvilalla. Tiivis yhteisö Raimo Luokomaa valittiin viime vuoden puolella Algarven Suomi- seuran puheenjohtajaksi. Hän kertoo, että kontaktit Algarven seudun suomalaisen yhteisön kanssa ovat hyvin tiiviit. -Täällä tavataan viikoittain lounaan merkeissä, autetaan toisia ja annetaan talkooapua. Kaikilla on samat ongelmat maahanmuuttajina, joita yhteisö ei tue. Algarve-Suomi - seuran tehtävänä onkin kertoa, miten Portugalissa eletään ja mikä helpottaa siellä oloa. Isosta kirjastosta saa lainaksi luettavaa. Kari Hiisijärven toimittama ja Offset-Kolmion painama Algarven Aviisi ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Suomalaiset tapaavat toisiaan paitsi kahvittelun ja ruokailun merkeissä myös seudun monilla golfkentillä. Itsenäisyyspäivän vietosta on tullut juhlava perinne. Yrittäjäpalkinto kannustava Raimo Luokomaa nähtiin viimeksi Hämeenlinnassa marraskuussa, jolloin hän sai yrittäjäjuhlassa kultaisen Yrittäjäristin yli 20 vuoden yrittäjätoiminnasta. Hän arvostaa jaettavaa yrittäjäpalkintoa, joka annetaan tunnustuksena myös pienille ja nuorille yrityksille. - Minusta on hienoa, että uskalletaan antaa tunnustusta myös pienellä volyymillä toimiville, kehityskelpoisille yrittäjille. Perinnettä pitää jatkaa. Se on halpa tapa antaa hyvää mieltä yrittämiseen! Raimo Luokomaa oli perustamassa Hämeen yrittäjät - yhdistystä vuonna Hän oli yhdistyksen puheenjohtaja kuusi vuotta. Portugalin aurinko, kolmesataa aurinkoista päivää vuodessa, Atlannin puhtaat rannat, keväinen kukkaloisto sekä mielenkiintoinen, joskin karu luonto, antavat perusteet Raimo Luokomaan eläkepäiville Portugalissa, sukulaisia, ystäviä ja yhteistyökumppaneita Suomessa unohtamatta. Hämeenlinnan Yrittäjäuutiset Vuoden 2008 lehtien ilmestymispäivät: 7.5., ja Ilmoitusmyynti: Olli-Pekka Duk puh. (03) , Mosaiikkibetoniporraspaikkari Betoni-Jussi tmi Juha Kekäläinen

7 Pihasuunnittelu antaa raamit Anni Pohjavirta tiesi jo hyvin nuorena, että hänestä tulee isona maisemasuunnittelija. Tietoisuus tulevasta ammatista kehkeytyi tyttösen kulkiessa rakastamassaan luonnossa, Janakkalan metsissä. Yläasteella Lepaalle tutustumaan päästessään Anni oli myyty nähtyään, että maisemasuunnittelua voi toteuttaa tietokoneella. Nainen on nopea käänteissään. Kun Pohjavirta valmistui viime vuonna maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta hortonomi AMK:ksi, niin hänellä toimi jo huhtikuusta alkaen oma yritys, RED Maisemasuunnittelu Oy. - Oma yritys oli oikeastaan itsestäänselvyys, sillä alalla on vähän työpaikkoja. Tosin yleisesti ottaen kiinnostus maisemasuunnitteluun on huomattavasti lisääntynyt. Anni Pohjavirta sanoo, että pihasuunnittelu auttaa oman pihan kokonaisuuden hallinnassa, antaa raamit omassa pihassa kupsuttelijalle. - Joskus aikoinaan tehdylle piha-alueelle ei tiedetä, mitä tehdä. Suunnitelma auttaa aluetta pysymään hyvänä, painottaa suunnittelija, joka haluaisi keskittyä yritys- ja teollisuusalueiden sekä taloyhtiöiden pihojen suunnitteluun. Ei vain kauniita kuvia Anni Pohjavirralla on parhaillaan työn alla Moreeniin suunnitteilla olevan Iron- rakennuksen ja tontille tulevien metallialan yritysten tuotantotilojen väliin jäävän pysäköintialueen suunnittelu. Nyt alueella on vielä Metsävirran takana näkyvä komea mäntymetsä. Vasemmalla näkyy Metallisorvaamo Veijalaisen rakennus. Pohjavirta sanoo, ettei maisemasuunnittelu ole vain kauniiden kuvien piirtämistä käsin ja tietokoneella. - Kasvit ovat viimeinen asia, jotka otan esiin pihaa suunnitellessa. Ensimmäiseksi on mietittävä toimintojen joustavuus. Kun piha on toimiva, niin se on myös kaunis ja viihtyisä. Parkkipaikat pitää olla asialliset, lumenauraustilat on oltava ja pelastustiet ja huoltoreitit toimivat. Kasvit ovat vain yksi osa materiaalisuunnittelussa. Suunnittelu on käytettävyyden lisäämistä, tilanjakoa, toimintojen joustavuuden etsimistä. Imagon lisääjä Viihtyvyyttä yrityksissä on tutkittu paljonkin. Viihtyvyys on todettu niin tärkeäksi, että se itse asiassa lisää imagoa. - Betoniaavikollekin voi luoda väreillä ja erilaisilla materiaaleilla näyttävyyttä. Liikettä ja suuntaa voi jatkaa kaikessa muotokielessä, visioi suunnittelija, joka sai hiljattain jaetun toisen sijan Lappsetin ja Klaukkalan kunnan ympäristönsuunnittelukilpailussa. Hän on huomannut, että yritykset ovat alkaneet panostamaan ulkoisen imagoonsa. Ympäristötietoisuus kasvaa Keski-Euroopan malliin, jossa toimistot sijoitetaan puistomaisille alueille kauas tehtaista. Monesti ulkoalueet on hoidettu yksinkertaisesti kylvetyllä perusnurmikolla. Rakennuksen pitäisi olla yhtä tontin kanssa, niin että kokonaisuus näyttää hyvältä. Hyvä suunnittelu kestää Pohjavirta vakuuttaa, että jos ulkoaluetta hoidetaan oikein, niin suunnittelu maksaa itse itsensä ja kestää vuotta. Minkään ei pidä antaa ränsistyä tai viidakoitua. Kun on huolella mietitty suunnitelma, niin rakentamisen ja hoidon kustannukset pysyvät kurissa. - Suunnitelma antaa mahdollisuuden rakentaa hyvää ja kestävää. Se myös auttaa hoitotyössä, sillä suunnitelmaan useasti liitetään myös hoitosuunnitelma, joka toimii pihan käyttöohjeena. Anni Pohjavirta oli opiskeluaikanaan puoli vuotta vaihto-opiskelijana Vancouverissa Kanadassa. Siellä hän suoritti mm. ekologian ja arkkitehtuurin kursseja. - Reissu on vaikuttanut siihen, millainen maisemasuunnittelija minä nyt olen. Tiukkatahtinen opiskelu näytti erilaisia tapoja ja tyylejä. Opettajat olivat tavattoman innostuneita jakamaan tietoa, ihailee Pohjavirta ja vannoo vielä palaavansa maahan.

8 Viidennen kerroksen väkeä yrittäjiä palvelemassa Hämeenlinnan keskustassa, Raatihuoneenkatu 17:n viidenteen kerrokseen muodostui vuosi sitten erinomaisen monipuolisesti yrittäjiä palveleva yrityspalvelukeskus. Hissi vie näppärästi Nordean talon viidenteen, jossa palveluja tarjoavat Hämeen Kauppakamari, Hämeen Messut, Hämeen Uusyrityskeskus, Hämeenlinnan Kaupunkikeskusta, Hämeenlinnan yrittäjät ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Hämeen Kauppakamari toimii elinkeinoelämän yhtenä edunvalvojana ja alueensa talouselämän vaikuttajana tarjoten neuvontaa sekä koulutusta alueensa yrityksille. Toimistopäällikkö Mirja Ojantausta on työskennellyt kauppakamarin palveluksessa kuudentoista vuoden ajan. Nykyisin hän hoitaa kauppakamarin talouspuolen asioita sekä toiminnan ja koulutuksien tiedottamista jäsenistölle. Viimeisten kolmen vuoden ajan hän on toiminut myös yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa rakentamassa erilaisia toimenpiteitä nuorten työelämätietoisuuden kehittämiseksi. Yhteistyön tuotoksena Hämeen kauppakamari on ollut mukana saattamassa yhteen noin 1500 kahdeksasluokkalaista ja 31 yritystä syksyisin järjestettävillä yritysvierailuilla Hämeenlinnassa ja Forssassa. Niiden avulla kasvatetaan nuorten tietoisuutta työelämän mahdollisuuksista alueen yrityksissä. - Näin he näkevät millaisia ammatteja ja toimintatapoja eri yrityksissä on, samalla kun itse tekevät valintojaan Outi Myllymaa, Kaarina Suvisuo, Virpi Horppu, Mirja Ojantausta ja Eija Vainio palvelevat Yrityspalvelukeskuksessa Raatihuoneenkatu 17, viides kerros. ja miettivät opintojen suuntautumista. Nuoret voivat hakea kesätyöpaikkoja ja yritykset markkinoida itseään myös osoitteessa Hämeen Messut tukee kantahämäläistä elinkeinoelämää järjestämällä erilaisia tapahtumia ja messuja. Kymmenkunta erilaista tapahtumaa tarjoavat elämyksiä suurelle yleisölle. Messusihteeri Eija Vainio sanoo työnsä olevan enimmäkseen messujen ja markkinoiden paikkamyyntiä. Kun siihen lisätään vielä yrityksen toimistotyöt ja varsinainen messutyö messujen aikana, voi kuvitella kuinka monipuolisia Vainion päivät ovat. Seitsemättä vuotta messutyötä tekevä Eija Vainio kertoo työn olevan fyysisesti raskasta juuri ennen messuja ja niiden aikana. - Toisaalta, olen tutustunut kokonaiseen uuteen heimoon ihania ihmisiä, joiden työ on kulkea tapahtumasta toiseen. Messuilla pyritään tekemään kaikki mahdollinen, että myyjien ja esittelijöiden olisi hyvä tulla tapahtumiin. Tapahtumassa on monta kymmentä pikkuasiaa, joiden on oltava kohdallaan messujen onnistumiseksi. Markkinoinnin on onnistuttava ensin kauppiaille ja sitten on saatava vielä suuri yleisökin kiinnostumaan messuista eli tulemaan paikalle. Sekä viimeisenä oljenkortena toivotaan tapahtumien ajaksi aina kaunista säätä. - Työ ole mitenkään yksitoikkoista. Messuilla juodaan maljat viisikymppisten tai mummoksi tulemisten johdosta ja voidaan muistaa myös joukosta poistunutta. Hämeen Uusyrityskeskus antaa aloittaville yrittäjille maksuttomia neuvontapalveluita yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.. Liikeidea arvioidaan asiantuntijoiden avustuksella. Yrityssihteeri Outi Myllymaa on seurannut runsaan kuuden vuoden ajan uusyrityskeskuksen neuvonnan kautta aloittaneiden yritysten sijoittumista seudun yrityskenttään ja verkostoihin. Ihmiset tulevat luoksemme hyvine ideoineen, jotka sitten työstämme heidän kanssaan yhdessä valmiiksi liiketoimintasuunnitelmiksi. Moni yritysideoista toteutuu ja sen näkeminen on antoisaa, kertoo asiakaspalveluun keskittyvä Myllymaa. Outi Myllymaa käy asiakkaiden kanssa lävitse neuvontaprosessin ja valmistaa heitä tapaamaan yritysneuvojat. Viime vuonna uusyrityskeskuksen kautta kulki 550 asiakasta. Se tietää noin 40 uutta yrittäjäksi haluavaa kuukauden aikana. Hämeenlinnan kaupunkikeskusta ry:n tavoitteena on luoda keskusta-alueesta laadukas ja viihtyisä palvelukokonaisuus ja sitä tukeva infrastruktuuri. Kehittämisen edellytys on toimiva yhteistyö. Hämeenlinnan yrittäjät ry toimii jäsentensä edunvalvojana ja osallistuu samalla myös keskustan kehittämiseen. Toimistosihteeri Virpi Horppu hoitaa kummankin yhdistyksen juoksevia asioita hypäten tarpeen tullen roolista toiseen. - Asiat kulkevat aika lailla rinnakkain. Työ on monipuolista, joustavaa ja vapaata. Työviikkoni on pääsääntöisesti nelipäiväinen, mutta tarpeen mukaan teen enemmänkin. Virpi Horppu pitää etuna viidennen kerroksen yhteisiä tiloja. Ilmapiiri on rento ja työtovereiden kanssa voi vaihtaa mielipiteitä työn lomassa. Kehittämiskeskus Oy Häme tarjoaa yrityspalveluiden lisäksi myös matkailuun ja aluekehitykseen liittyviä palveluita lähinnä jo toimiville yrityksille. Niihin kuuluvat mm. sähköiset palvelut, yritysyhteistyö, tiedottaminen ja markkinointi. Markkinointiassistentti Kaarina Suvisuo on vuodesta 2002 saakka ollut mukana kehken markkinoinnissa ja viestinnässä sekä Häme-kampanjan seudullisessa koordinoinnissa. - Kaiken tarkoituksena on houkutella seudulle lisää yrityksiä, työpaikkoja, uutta liiketoimintaa. Uusia asukkaita houkutellaan lähinnä Häme-kampanjan kautta. Työ on tuottanut erinomaista tulosta seudun väestönkehityksen jatkuessa suotuisana. Tavoite vuonna 2010 on asukasta ja se saavutettaneen tänä vuonna. Seudun asukasluku oli viime vuoden lopussa , iloitsee Suvisuo. Hämeenlinnan seutu on yhteisenä rintamana mm. Helsingin Messukeskuksessa valtakunnallisilla sairaanhoitajapäivillä useiden yhteistyökumppanien voimin kertomassa, mitä hyvää täällä on tarjolla. Suvisuo sanookin, että nimenomaan yhteistyörintamalla on astuttu selkeä harppaus laajemmalle kehälle. Se näkyy kehitysluvuissa sekä myös kokousasiakkaiden lisäyksenä. - Kunpa vielä saataisiin työvoima ja työpaikat kohtaamaan! Kehittämiskeskus Oy Häme seudullisen elinkeinopolitiikan edistäjä ja kehittäjä Toimitusjohtaja Jouni Haajanen Kehittämiskeskus Oy Häme perustettiin liki kahdeksan vuotta sitten edistämään, kehittämään ja toteuttamaan seudullista elinkeinopolitiikkaa. Toimenkuva on vuosien saatossa laventunut seudun kahdeksan kunnan elinkeinoasioiden hoidon lisäksi moniin muihin aluekehityshankkeisiin. Toimitusjohtaja Jouni Haajanen katsoo, että palveluja on kehitetty asiakasta ajatellen. Kehittämiskeskus Oy Häme, tuttavallisemmin kehke, on kehittänyt yrityspalvelunsa monimuotoisiksi, jotta ne voivat antaa apuaan mahdollisimman monelle ja erilaiselle yritykselle ja yrittäjälle. Yritysasiamiesten kattava verkosto takaa, että yritysneuvontaa on saatavissa hyvinkin läheltä. Kehke on tuupannut kuntien elinkeinohankkeisiin osallistumalla monia asioita eteenpäin, esimerkkeinä mm. Mierolan ja Hämeenlinnan satama-alueiden kehittäminen tai Turengin keskustan kehityssuunnitelmat. Haajanen pitää tärkeinä eri teemoilla järjestettyjä yrittäjätilaisuuksia ja varsin vilkkaaksi virinnyttä yritysyhteistyötä, mainiona esimerkkinä kokousmatkailuprojekti. - Myymme ja markkinoimme valtakunnallisesti yrityksille sijoittumisalueita. Vastaamme seudullisista tarjouksista ja niiden tekemisestä. Haajanen on erittäin iloinen sähköisten rekisteripalvelujen saamasta suosiosta. Yritys- ja toimitilarekisteri sekä yrityspörssi tarjoavat yrittäjille ilmaiset kanavat toimia ja etsiä tietoa. Pääomarahasto Virtaa Hämeeseen Oy on löytänyt oman, tiettyyn tilanteeseen soveltuvan sijansa omanpääomanehtoista rahoitusta alkaville ja kasvaville yrityksille tarjoavana. Matkailulla tärkeä asema Matkailu on noussut Hämeenlinnan seudulla tärkeään asemaan. Kehke on alaa ollutkin nostamassa monin käytettävissä olevin keinoin alkaen tuotekehityksestä sähköisiin palveluihin ja matkailuhankkeisiin. Myös Linnatuulen, Kastellin ja Tuulosen matkailuneuvonta on kehken harteilla. Hämeenlinnan seudun matkailupalvelut on koottu esitteisiin, matkailuliitteisiin ja palveluhakemistoihin unohtamatta seutukarttaa tai näyttävää messuilla ja journee-matkoilla mukanaoloa. Toimintaympäristöjen kehittäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman (AKO) palvelut johtavat laajempiin ympyröihin kehittämällä yritysten toimintaympäristöjä. Hyvinä saavutuksina Haajanen pitää mm. yritysklustereiden kehittämistä kone- ja metalliteollisuuden puolella (Innosteel) sekä osaamisen kehittämistä mm. Lammin biologisen aseman ympäristöprofessuurin saamisen myötä. AKO on myös ollut apuna kaupallisten toimintaympäristöjen piristäjänä, kuten Iittalan Lasimäellä. -EU- hankkeiden kuntarahan käsittelyprosessi kulkee kauttamme. Kehke on onnistuneesti koordinoinut seudun yhteisen markkinoinnin, Häme-kampanjan, asumiseen, matkailuun ja rekrytointiin liittyvät kampanjat sekä sidosryhmätiedottamisen. Elinkeinoyhtiö on vauhdittamassa myös julkisia yrityspalveluita ns. Jylhä-hankkeen myötä sekä on mukana maaseudun kehittämisessä. Jouni Haajanen haluaa nostaa esiin vielä jo perinteeksi muodostuneen Palvelumittaritutkimuksen, joka hänen mielestään innostaa seudun yrityksiä entistä parempaan asiakaspalveluun.

9 Kuljetusalan koulutuksesta sukeutui menestystarina Puolitoista vuotta sitten käynnistynyt kuljetusalan koulutus on osoittautunut varsinaiseksi menestystarinaksi Suomen Yrittäjäopiston koulutusohjelmassa. Yrityskouluttaja Juhani Salminen kertoo kurssin olevan ensimmäinen, jolta kaikki opiskelijat saavat kevään aikana tutkintotodistuksensa. Keskeyttämisiä ei ollut lainkaan. Kun seuraava ammattivalmennus alkaa huhtikuun alussa, niin kuljetusalan kursseille osallistuvien määrä nousee yli puolensadan. Päättyvällä kurssilla on keskitytty logistiikka- ja kuljetusalan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen opetusministeriön tuella. Miten tähän tultiin? Juhani Salminen sanoo kuljetusalan olevan parhaillaan monien haasteiden edessä. Yrittäjät joutuvat tasapainottelemaan kohoavien kustannusten ja kireän kilpailun ristipaineessa. Niin ikään ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on ongelma alalla. - Monessa kuljetusyrityksessä on edessä sukupolvenvaihdos. Aina ei jatkajaa omassa perhepiirissä löydy. Kehittyvä kuljetusyrittäjä- valmennuksessa on panostettu erityisesti yrityksen sukupolven vaihdoksiin liittyviin kysymyksiin. Ilahduttavan paljon kursseillemme on tullut nuorempaa, perheyrityksen jatkamisesta kiinnostunutta jälkikasvua. Uusi sukupolvi on aiempaa enemmän kiinnostunut uusien liiketoimintamallien kehittämisestä ja on samalla tiedostanut verkostoitumisen merkityksen alalla. Haasteet huomioon Nimenomaan erikoistuminen ja uusien logistiikkapalvelujen kehittäminen alalla ovat haasteita, joita Suomen Yrittäjäopiston valmennuksessa pyritään ottamaan huomioon. Valmennuksissa käsitellään monipuolisesti ja käytännönläheisesti yrittäjän arkeen liittyviä kysymyksiä, taloutta, markkinointia ja johtamista. Käytännönläheisyyttä kuvaa hyvin, että kouluttaja Salminen on mukana milloin rekan, milloin pullakuorman mukana. - Se on ainoa keino päästä kontaktiin, kun yrittäjät ovat aina liikkeellä, nauraa Salminen. - Koulutuksesta on tullut kuljetus- ja logistiikka-alojen avaintekijä. Koulutus luo yhä vahvempaa pohjaa myös kuljetuspalveluyritysten ja asiakkaiden välisen yhteistyön kehittämiselle. Viime vuonna voimaan tullut laki ja asetus kuormaautonkuljettajan ammattipätevyydestä tarkoittaa jatkossakin ammattitaidon ylläpitämistä ja täydentämistä jatkokoulutuksella, kommentoi toimitusjohtaja Pia Vuori Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:stä. Suomen Yrittäjäopistossa alkaa toukokuussa toinen tavaraliikenteen allalletulokoulutus- kurssi. Se on pakollinen kaikille liikenneyrittäjiksi aikoville. Opisto pyrkii jatkuvasti edistämään kuljetusalan kehittymistä. Osoituksena tästä on Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä hanke, jossa Suomen Yrittäjäopisto kehittää kuljetus- ja logistiikka-alalle uusia verkostoituneeseen liiketoimintaan liittyviä osaamismalleja. Hankkeen taustavoimina ovat Suomen Yrittäjäopiston lisäksi Logistiikkayritysten liitto ry ja Helsingin Kuljetusyrittäjät ry. Oy Kasvun Avain Ltd TYÖNILON JA VOIMAVAROJEN SYTYTYSPÄIVÄT Työnilon ja jaksamisen huoneentaulut: Työhyvinvoinnin elementit. Tuotetaan tiimeinä työyhteisön hyvinvoinnin huoneentaulut. Työelämän puheenparret ja ajattelutavat remonttiin: Harjoitellen työilon voimapuheisiin. Työn käsikirjoitus voimanlähteenä työn vaatimuksissa: Tunnista työn tekemisen ajattelutavat eli työn käsikirjoitus. Muokkaa käsikirjoitus tietoiseksi voiman lähteeksi työelämäsi näyttämöille. Tyyppien tyylit ja huippuosaaminen työyhteisössä: Laajenna ymmärrystäsi omaan ja muiden persoonallisiin tyyleihin ja vapauta huippuosaamisen voimavirrat. Ilotteleva tutustuminen omiin ja työyhteisön mahdollisuuksiin enneagrammi persoonallisuusmallin kautta. Sytytyspäivä sopii yksittäiseksi voimavarapäiväksi tai avaukseksi pidemmälle kehittämiselle. Yhteydenotot: Työyhteisövalmentaja Eija Heine tai Oy Kasvun Avain Ltd. Rauhankatu 5, HML. Puh/fax Hämeenlinnalainen maansiirtoalan urakoitsija ja kuljetusyrittäjä Tero Vihmalaakso ja yrityskouluttaja Juhani Salminen Vihmalaakson työmaalla. Salmisella on itsellään kuljetusalan tausta, myös yrittäjänä. Häme-häppening lisää tietoisuutta yrittämisestä omalla paikkakunnalla Vanajanlinnantie 159, Hämeenlinna Puhelin (03) , , fax. (03) Paikallisuus ja paikalliset yrittäjät ovat esillä Hämeenlinnassa järjestettävässä Häme -häppening- päivässä. Tapahtuman on tavoitteena saada ihmiset ja yrittäjät tekemään entistä enemmän yhteistyötä. ja että tietoisuus kaikista paikkakunnan palveluista lisääntyisi. Tapahtumapaikkana Häme - häppening -päivälle on Verkatehdas lauantaina klo Olisi tärkeää, että eurot jäisivät paikkakunnalle ja tukisivat paikkakunnan työllisyyttä sekä yrityksien toimintaa. Valmistus ei ole ainoastaan tavaroiden tuottamista vaan myös palveluiden ja elämysten tuottamista. Niiden olemassaolon tietäminen mahdollistaa niiden käyttämistä ja edesauttaa myös kehittymistä. Ajatus on hyvin ideologinen, mutta uskon, että saamme näillä positiivisilla tapahtumilla eritystä piristysruisketta ja positiivista keskustelua aikaan, sanoo tapahtuman organisoija, yrittäjä Jaana Paavilainen. Kantavana voimana Verkatehtaan tapahtumassa nostetaan esiin suomalaisuus ja suomalaisen tekemisen tärkeys. Lisäksi tarjotaan muita elämyksiä puolen tunnin välein: on puheita, esityksiä ja muotinäytös. Mukana tilaisuudessa puhumassa ovat kansanedustajat Kirsti Ojansuu, Satu Taiveaho ja Timo Heinonen. Avainlippu pitää oman puheenvuoronsa. Häme- häppening on maksuton ja sen mahdollistavat Tapiola, Suomen yrittäjäopisto ja Lammin säästöpankki. maankaivuut kuormaukset siirrot multa- ja soralajikkeet täytemaat talonpohjat viemärit vesijohdot koneurakointi maanrakennus viherhoito

10 10 Yritys- Suomi -verkkopalvelusta kehitetään maailman parasta Julkisista yrityspalveluista on muodostettu yhteinen brandi Yritys- Suomen nimellä valtiosihteeri Anssi Paasivirran ryhmän kolme vuotta sitten esittämän raportin myötä. Paasivirta lupasi viime marraskuussa men Teollisuussijoituksen, Tekesin, TE-keskusten ja verohallinnon - tuotteet. Kuluvan vuoden aikana sinne tulee mukaan yksityisiä palveluntarjoajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Yritys- Suomessa on kehithitetään, että brandista keteillä myös valtakunnallinen Puhelinmen Suomeen maailman puhelinpalvelu, ns. call center. Sähköinen Hankehallinta asiointi paras toimintaympäristö innovaatioille Lisäksi on luvassa seudullinen ja yrityksille. Yritys- Suomi otettiin viime syksynä Yrittäjän Päivänä uudistettuna käyttöön. Verkkopalvelun lisäksi Yritys-Suomessa yrityspalvelupisteverkko niillekin paikkakunnille, joissa ei ole Yritys- Suomessa mukana olevia toimijoita. Tarjolle tulevat myös kasvuyritys- ja innovaatiopalvelu. Sähköisten on neljä erilaista yrityspalveluja välittävää palveluprosessia. asiointi- cc:n palveluiden Yritys- Suomen rooli ei tosin ole YritysHäme antoi kehittäminen vielä selkiytynyt, koska sen kehittämisen juuri alettua väliin vauhtia uudistukselle tuli työvoima- ja elinkeinoministeriön (TEM) rakentaminen. nistäminen oli melko vaivaton- Yritysten asiointitilipilotti - Hämeessä toiminnan käyn- Yritys- Suomella ei ole myöskään ta, koska täällä oltiin lähtöti- varsinaista toimipistettä. lanteessa varsin pitkällä mm. Internetissä Yritys- Suomi Kastellin yrityspalvelupisteen tarjoaa 130 palvelua, joista jokaiselle on esittelysivu yhte- yrityspalvelusopimuksen Kan- Yritys-Suomessa, toiminnan myötä. Seudulliset Katso palvelun käyttöönotto ystietoineen ja lisätietovinkkeineen. ta-hämeessä solmittiin jo vuosina Naisyrittäjille ja yritta-hämeessä tämistä harkitseville on asiat esitetty tietopaketteina, joille on oma valikkonsa ja kuvituksensa. Sama koskee yrityksen perustajan infoa. Pk-yrityksille suunnattu Yritys- Suomi - verkkopalvelu on käyttäjälleen maksuton. Se kertoo millaista apua yritys/yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Verkkopalvelua koordinoi työ- ja elinkeinomi nisteriö(tem). Sivuston palvelukohtaisissa esittelyissä ovat verkkopalvelun yhdeksän organisaation - Finnveran, Finpron, Keksintösäätiön, Patentti- ja rekisterihallituksen, Sitran, Suosen ja TE- keskuktämistä YritysHäme - verkostoprojektin käynnistäminen kolme vuotta sitten antoi vauhtia uudistukselle, kertoo Hämeen TEkeskuksen johtaja Pekka Savolainen. Yritys-Suomi - palvelujärjestelmän kehittämistyötä ohjaa valtakunnallinen, työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva ohjausryhmä. Alueellisesta ohjauksesta vastaa Hämeen TE-keskuksen vetämä ohjausryhmä ja alueelliset teemaryhmät. Alueellinen ohjausryhmä sitouttaa julkiset yrityspalvelutoimijat yhteistyöhön, määrittelee mm. yhteisen toiminnan tavoitteet, seuraa hankkeen etenemistä ja asiakkaiden kokemuksia palvelujen kehittymisestä, varmistaa verkoston osaaminen sekä kehittää yrityspalveluja. Seudullisten yrityspalvelujen työryhmä huolehtii siitä, että Hämeen kaikilla seutukunnilla toimii asiantunteva ja helposti lähestyttävä seudullinen yrityspalveluverkosto, jossa palveluja tuotetaan alkaville ja toimiville yrityksille laadukkaasti ja joustavasti eri osapuolten yhteistyönä. 3/14/ Riskeihin varautuja ottaa selvää lakipykälistä Kaukonäköinen yrittäjä yritystoiminnassaan varautuu ajoissa riskeihin ja välttyy näin monilta ongelmilta. Hänen ei tarvitse olla oikeusoppinut selvitäkseen työelämässä eteen tulevista asioista, mutta perusosaamista kannattaa kuitenkin hankkia. Varsinkin sopimusoikeuden perusperiaatteista kannattaa ottaa selvää, valistaa lainopillinen Kasarmikatu 5, HÄMEENLINNA, p Av. ark , la asiamies Janne Makkula Suomen yrittäjät ry:stä. Yrittäjiä askarruttavat esimerkiksi sopimuksen syntymiseen ja tekemiseen liittyvät asiat, tarjouksien lähettämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ja se miten sopimuksilla voidaan ehkäistä ennakkoon luottotappioita sopimuskumppanin jouduttua konkurssiin. talvitarjous! DUX 1001 joustinsänky 90x200 cm, kaksi eri joustavuutta, sis. Xtandard petauspatjan ja jalat 995 (sh ) rajoitettu erä YritysSuomi verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämishankkeiden hankkeet/hankeaihiot esiselvitysvaiheessa palvelu, CC:n kehittäminen Yritys-Suomi Toimintasuunnitelma Palvelumittarin 1. sija vuosina 2006 ja 2007 Englanninkieliset palvelut Palvelukonseptien ja sisällön kehittäminen Yrittäjyyskasvatus Asiantuntijapooli Liiketoiminnan sähköistäminen Ympäristötieto eoppiminen Kasvuyrityspalvelutyöryhmän tavoitteena on luoda alueelle asiakaslähtöinen toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan alueen potentiaaliset kasvuyritykset ja tuetaan niiden kasvua ja kansainvälistymistä kaikkien toimintaan osallistuvien tahojen tuotteilla ja palveluilla. Tavoitteena on löytää alkuvaiheessa noin 50 sellaisessa kasvun vaiheessa olevaa yritystä, joiden kasvua voidaan oikeasti yhteistyöllä edistää. Innovaatiopalvelutyöryhmän tehtävänä on luoda alueelle uusien innovaatioiden tuottamista ja kaupallistamista edistävä innovaatiojärjestelmä, joka edistää alueellisten koulutusja tutkimusyhteisöjen, yritysten ja rahoittajien välistä yhteistyötä. Kehittämistyön suurin haaste on tiedeyliopistojen pääkampusten puuttuminen alueelta. Seutukunnille neuvontapiste Hämeen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Olli Kari pitää Sopimus on kaksipuolinen oikeustoimi, jonka tekemiseen ei ketään voi pakottaa. Sopimusoikeudellisen perusosaaminen on Makkulan mukaan tärkeää siksi, että yritykseen kohdistetaan jatkuvasti asiatonta ja hyvän tavan vastaista markkinointia, jolloin useimmiten vedotaan syntyneeseen sopimukseen ja sen ehtoihin. - Yrittäjän on hyvä tietää, miten tällöin on syytä reagoida. Järjestetyissä koulutuksissa yrittäjille on pyritty antamaan selkeät toimintaohjeet myös ns. huijarisopimuksia vastaan. kertoo Makkula. Kynnysvaiheet syytä tunnistaa Yrittäjä ei voi eikä hänen tarvitse olla sopimusoikeuden ammattilainen, mutta keskeistä on tunnistaa oman liiketoiminnan kynnysvaiheet, jolloin sopimuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös ns. jokapäiväisten sopimusten kanssa on oltava tarkkana esimerkiksi yrityksen käytäntöjä kehittämällä tai vaikkapa laatimalla vakiomuotoiset toimitus- tai myyntiehdot. Vaikka kirjallinen sopimus on suositeltavin, ei sitä voida käytännön yritystoiminnassa aina käyttää. Tietyt keskeiset ehdot pitää dokumentoitua luotettavalla tavalla. Nyrkkisääntö on, että sopimuksen tekotavasta riippumatta yrittäjän on aina Tiedottaminen TiMe-seminaarisarja Yritysten Sähköiset asiointipalvelut Yhteinen uutiskirje Brändiselvitys Julkaisuarkkitehtuuri Asiasanaston kehittäminen YPA:n kehittäminen Seudulliset Näkymät, Teknologiapörssi erinomaisena sitä, että kaikilla seutukunnallisilla toimijoilla olisi käytettävissään alkavan yrittäjän perusneuvontaa antava neuvontapiste. - Sehän voisi olla esimerkiksi franchising-pohjainen, jollei olla valmiita perustamaan lisää uusyrityskeskuksia. Myös alueellinen elinkeinoyhtiö voisi olla tässä apuna. Olli Karin mukaan nyt peilataan seutukunnallisia näkemyksiä ja tutkitaan millaisia tietokantaverkkoja voisi kaiken kaikkiaan olla olemassa. huolehdittava siitä, että hän kykenee jälkikäteen näyttämään toteen sopimuksen syntymisen ja sen sisällön. Toisaalta sopimuksen tekeminen jollain muulla tavalla kuin kirjallisesti tulisi aina olla yrittäjän tietoinen valinta. Merkittävissä hankkeissa, joissa esimerkiksi rahallinen intressi on suuri, tulisi sopimus aina tehdä kirjallisena. Asiantuntijan käyttö investointi - Sopimusoikeuteen perehtyneen asiantuntijan käyttö on syytä nähdä investointina tulevaisuuteen, ei pelkästään aiheutuneena kuluna. Hyvällä sopimuksella ja sopimuskäytännöllä voidaan ehkäistä hallitsematonta varallisuuden siirtymistä pois yritykseltä esim. vahingonkorvauksien muodossa. Joskus yrittäjät kokevat, että kirjallisen sopimuksen vaatiminen osoittaa epäluottamusta yhteistyökumppania kohtaan. Makkula katsoo, että on aina hyvä, kun yhteistyön keskeiset ehdot on määritelty luotettavalla tavalla. - Yhteistyö voi jatkua hyvänä pitkään ja vältytään turhilta väärinymmärryksiltä. Sopimuksissa onkin kyse riskin hallinnasta eikä esimerkiksi toisen osapuolen luotettavuuden kyseenalaistamisesta. Hyvästä sopimuksesta hyötyvät molemmat osapuolet.

11 11 YRITTÄJÄORGANISAATIO Valtakunnallinen vaikuttaminen Lainsäädäntö Verotus Muu edunvalvonta Jäsenmaksuista 39 % SUOMEN YRITTÄJÄT Eero Lehti Jussi Järventaus Henkilökunta n. 50 Asiantuntijat JÄSENEDUT TIEDOTUS NEUVONTA KOULUTUS VIIHDE Huoltamot Fennia Hotellit Matkat Sonera Suomen Yrittäjäsanomat Yrittajat.fi Yrittäjäkalenteri Juridiikka Ulkomaan kauppa Synet.plus Yrittäjäpäivät Alueellinen vaikuttaminen Rakennepolitiikka Elinkeinopolitiikka Muu edunvalvonta Jäsenmaksuista 46 % HÄMEEN YRITTÄJÄT 17 paikallisyhdistystä Juha Kallioinen Juha Haukka Arja Sillanpää Asiantuntijat JÄSENEDUT TIEDOTUS NEUVONTA KOULUTUS VIIHDE Elisa Info Yrityssanomat Netti Verotus Talous Laskenta Sypoint Yrittäjäpäivät Paikallinen vaikuttaminen Kumppanuus kaupungin kanssa Eri hallinnonalat Kaupunkikeskustayhdistys Lausunnot Muu edunvalvonta Jäsenmaksuista 15 % HÄMEENLINNAN YRITTÄJÄT Kirsi-Marja Smeds Mikko Rousi Virpi Horppu Asiantuntijat JÄSENEDUT TIEDOTUS NEUVONTA KOULUTUS VIIHDE AinaCom Yrittäjäuutiset Kotisivut Jäsenkirjeet Juridiikka Yleinen neuvonta Kumppanit Kauppakamari Yrittäjäjuhla Risteily Mafia Teatteri Mitä vähemmän tietää HäSa kertoi, että Henkilöliikennelain muutos täysin levällään. Vapaa kilpailu voi viedä sivukylien bussireitit. Ministeriö on neuvotellut alan kehittämisestä, joskaan yhteistä säveltä ei ole löydetty. Neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin LVM:stä sanoo, että jos yhteiskunta maksaa kannattamattomien reittien ajamisesta sillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa palveluihin. Pääperiaatteena on kilpailuttaminen, mutta myös yrittäjien omaa vapaata liikennettä voi olla rinnalla. Ministeriön mielestä tarveharkinta ei sovi elinkeinovapauteen eikä EU-säädöksiin. Liikennöitsijät pitävät tarveharkintaa ja lupamenettelyä välttämättömänä liikenneverkon säilyttämiseksi. Vapaa kilpailu, jossa kaikki ajavat vain pääreittejä oli 30-luvulla lupajärjestelmän rakentamisen perusta. Viittaaminen siihen lienee virkamieshuumoria. Elinkeinovapauteen kuuluvat Alko, apteekit ja muut ohjesääntöiset elinkeinot. Markkinatalous toteutuu täydellisillä markkinoilla, joissa hinta määräytyy tuotteen kysynnän ja tarjonnan kohdatessa. Yhden tuottajan markkinoita sanotaan monopoliksi. Miksi sanotaan yhden ostajan markkinoita? Taloudellinen vastuu yrityksestä on yrittäjällä, valta toimintatavoista ministeriöllä. Mihin johtaa vastuuton valta tai vallaton vastuu? Mennäänpä EU:ssa mihin maahan tahansa, markkinatalouden resepti vaihtelee ja kilpailun vapaus on yhtä suurta kuin Neuvostoliitossa. Mitä kammottavaa tapahtuisi, jos kunnat neuvottelisivat liikenteestään ja saisivat osuutensa saavutetusta sopimuksesta? Yli 80 % liikenteestä toimii kannattavasti. ALV:lla ja po-verolla yhteiskunta kerää kolminkertaisesti tuettavalle liikenteelle siirtyvät rahat. Suurkaupunkien tuet ovat asia erikseen, mutta niistä vastaavat kaupungit itse. Yritystoiminnan perusta on kannattavuus ja usko tulevaisuuteen. Yhteistyössä toiminnan tason asettaa kunta, työpaikat säilyvät pysyvinä ja yritykset voivat luottaa tulevaisuuteen. Mikäli tulosta ei saavutettaisi neuvotellen, on mahdollisuus siirtyä kilpailutukseen. Onko yhteistyö vaikeampaa kuin kyykyttäminen? Mitä ministeriö voittaa? Koska EU-puheenjohtaja Barroson Portugalissa ei kilpailuteta, kysyin asiaa päätiedottaja L Nunesilta. Hieman ärtyneesti hän vastasi: Meillä on hyvä laki, jonka perusteella yritykset pystyvät hoitamaan liikenteen. Me huolehdimme vain toimintaedellytyksistä. Luemme kyllä EU-kirjelmät ja otamme käyttöön, jos niistä on jotakin hyötyä. Onko teillä jotakin syytä kilpailun välttämiseen?. Ei ole. Voitte tulla perustamaan yrityksen samoilla ehdoilla kuin portugalilainenkin. Mutta meillä on mm. oma hyvä energiayhtiö. Jos kilpailutus avattaisiin, espanjalaiset kaataisivat sen, koska heidän yhtiönsä on niin suuri, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla. Sen jälkeen he rahastaisivat meitä miten haluavat. Miksi me lahjoitamme kilpailuttamalla yritystoimintamme kv-suuryrityksille, kun yhteistyössä järjestelmää kehittämällä on mahdollista säilyttää kotimainen pk-yrittäjyys? Niissä EU-maissa, joissa kilpailutetaan, kokonaisuudet ovat yksikköä eikä sellaiseen ole varaa yhdelläkään suomalaisella yhtiöllä. Lisäämällä kannattavuutta aktivoivilla toimintaedellytyksillä, kuten veroratkaisuilla ja pitkäaikaisilla sopimuksilla, yritysten arvo kasvaa ja yrityskaupat mahdollistavat alan kehittämisen. Kyse on vain menettelytavasta, rahaa ei tarvita nykyistä enempää. Valtakunnanviisaiden usko kilpailutukseen on yhtä vahva kuin oli usko kasinotalouteen. Jo Platon sanoi, että mitä vähemmän tietää, sitä enemmän uskoo siihen, mitä tietää. Miksiköhän Matti Vekka Uusi Volvo S60 Classic, alkaen tk. 600, yht. alkaen EU-yhd. 6,4 10,2 l/100 km, CO g/km. Ruununmyllyntie 12, Hämeenlinna puh. (03) Palvelemme: Automyynti ma-pe 9 18, la suljettu Tekninen palvelu ma pe 8 17

12 12 Keinusaari Business Park tuo uusia tuulia toimistoihin Tilojen vuokraajien mielenkiinto on nyt parhaimmillaan. Toinen kiinnostuksen aalto tulee, kun uuden ajan toimistotalo valmistuu, kertovat kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lempinen ja toimitusjohtaja Reetta-Maria Tolonen-Salo. Taidokas ja moderni arkkitehtisuunnittelu näkyy syksyllä 2009 valmistuvassa Keinusaari Business Parkissa. Viipurintie 8:aan rakennettavan talon toteuttaa NCC Property Development, jolla on takanaan 20 vuoden ajalla toteutettu toimitilakonsepti. Kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lempinen kertoo, että rakennustyöt päästään aloittamaan ensi kesänä. - Kysyntä on ollut vilkasta, joten tuntuu siltä, että toteutamme talon kerralla. Selvittelyssä on nyt kymmenkunta mahdollista käyttäjää ja yhteydenottoja on tullut melkoisesti meille päin. Siitä näkee, että alueella on tarvetta vuokrattaville toimistotiloille, päättelee Lempinen. Viipurintien ja Keinusaarentien risteykseen tuleva kerroksinen talo on kooltaan 8000 kerrosneliömetriä. Työpaikkoja sinne tulee 330 kappaletta. Katutasossa on mahdollista liiketilaa muutama sata neliötä ja lisäksi taloon tulee myös ravintola. Pysäköintitilat ovat talon takapihalla. NCC rakentaa lisäksi lähistölle paikoitustalon kaupungin pysäköintiyhtiön kanssa. Lempinen kertoo, että talon viidennen kerroksen saunatiloista on suora näkyvyys linnalle. Kerrokseen valmistuu myös kuntosali kaikkien talon toimijoiden käyttöön. Maakunta-arkisto rakennetaan naapuriin Viipurintien suuntaiseksi. Väreillä ja valoilla iloa työntekoon NCC:n toimitilakonseptin tuotekehitys tähtää työviihtyvyyteen. Mikko Lempinen kuvailee yhtiön kehittämää Stress Free Area-konseptia ylimääräisten stressitekijöiden poistajaksi. - Suunnittelussa otetaan huomioon visuaalinen ja fyysinen ergonomia. Tilat ovat ääni-, väri- ja valomaailmaltaan sellaisia, että ne tuovat mielenrauhaa ja uudenlaista iloa työntekoon, selvittää Lempinen. Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus on mukana hankkeessa paikallisena kontaktipintana ja välittämässä kiinnostuneita vuokraajia NCC:lle. Toimitusjohtaja Reetta-Maria Tolonen-Salo on otettu siitä, että NCC otti yhteyttä. - Meille toimitilojen vuokraaminen on uutta ja siinä mielessä varsin kiinnostavaa. Meillä on toimistotalosta perustiedot ja voimme asiakkaille kertoa, mistä on kysymys. Se tuo myös lisäarvoa sekä meidän oman bisneksemme että Hämeenlinnan kehittämisen kannalta, sanoo Tolonen-Salo. Peltikatot Kattomaalaus Huopakatot Kattohuolto Hämeen Kattomestarit Oy Palokunnankatu 6, HÄMEENLINNA puh / fax: GSM Skype: tiinavhskype KEVÄÄN IHANAT HERKUT ESILLÄ ÄITIEN JUHLAPÄIVÄNÄ KATAJISTON AULANKO OPENPARKISSA Seuraa sivujamme ja ilmoitteluamme. AULANKO BLUES PAIKAT MYYNNISSÄ YRITYKSILLE 1.4. ALKAEN Turvallinen ajettava Olen yleensä ensiminuuteilla oudokseltaan hieman jännittänyt dieselillä ajamista. Olihan esimerkiksi käynnistyksessä eroa vielä muutamia vuosia sitten. Uuteen Peugeot 308:aan, HDi 90:een, perusdieseliä hieman fiinimpään versioon, istuessani ei tullut mieleenkään jännittää. HDi 90 on olemukseltaan tanakka. Niinpä se kulkee hyvin tasaisesti ja on oiva myös sohjokeleillä. Liirtoon ei joudu aivan vähästä lipsahduksesta. Omaksikin sitä voisi harkita, kun tulee seuraavan hankinta eteen. Kiihtyy kivasti ja jarrujärjestelmä pitää tiukassakin paikassa. Nythän vannotaan ABS-jarruihin ja hätäjarrutehostimeen. ESP- ajonhallinta ja ASR- luistonestojärjestelmä takaavat turvallisen ajon, jos korvien välissäkin kaikki on kunnossa. Lupaavat, ettei kuluta keskimäärin kuin 4,5 litraa sadalla. Kysyin automyyjä Juha Sillanpäältä käyttävätkö autoilijat vakionopeudensäädintä, kun kaikki yleensä pyyhkäisevät ohitseni ajaessani nopeusrajoitusten mukaan. Sillanpään Hämeenlinnan Kammari, kukkasia kukkuroillaan. Pääsiäisenä on tipuja, pupuja ja hiirenkorvia. Narsisseja, tulppaaneja ja paljon muita kukkia. Sibeliuksenkatu 2, p Av. ma pe 9 18, la 9 15 Uusi Peugeot 308, HDi 90. mukaan säädintä kysytään todella paljon. Kunpa vielä sitä käyttäisivät! Ajelin Riutan sinisellä, mutta värivaihtoehtoja löytyy paljon muitakin. Miellyin viistoon tuulilasiin ja laajaan ikkunapintaan, jotka antavat näkyvyyttä ja valoa sisätiloihin. Kojelaudan mittaristo ja muutenkin ajoneuvon sisustus ovat tyylikkään musta-hopeat. Matkustamossa on runsaasti tuiki tarpeellisia valopisteitä. Lisäksi siellä on paljon käytännöllisiä tavaralokeroita pikku kamoille. Isommat mahtuvat reippaasi tavaratilaan. Peugeot 308: on olemukseltaan tyylikkäästi muotoiltu. Ehkä yhtenä hyvänä syynä siihen on silmää miellyttävä etupuskuri. Anneli Heräjärvi

13 13 Pikku-uutisia Hämeenlinnan Yrittäjissä aloitettiin jo viime vuoden puolella kokonaisilmeen uudistus markkinointi- ja viestintäympäristössä. Pääasiallisesti noudatetaan Suomen Yrittäjien graafista ilmettä, paikallisin vivahtein soveltaen. Internetsivut, osoitteessa www. hmlyrittajat.fi ovat saaneet uuden ulkoasun ja käyttäjiä palvelevan sisällön. Yrittäjäuutisten ulkoasu tulee uudistumaan vaiheittain. Tässä numerossa kasvojenkohotuksesta on jo nähtävissä uusi lehtilogo ja kakkossivun tietoisku hallituksen jäsenten ja lehden toimituksen yhteystiedoista. Lehti-ilmeen ja markkinointiaineistojen uudistuksen toteuttaja on Dudaic Oy, viestintäyrittäjä Pasi Nuutinen. P Hämeenlinnan Yrittäjien uudet jäsenet : Café Kukko Oy Teemu Kukko, Hieroja Reijo Seppänen, Hoivanet Oy Petri Kuurma, Huoneistohotelli Villa Aino Oy Outi Raehalme, Kimmo Huuhtanen, KS Development Karri Saarinen, Kuva Wiik Ky Markku Wiik, SA-Logistiikka Oy Antti Mäenpää, Studio Mikaela Löfroth Oy, TRK Invest Oy Tapani Kaistinen ja 3D-suunnittelu Erkki Leipälä. P Matti Arposen luotsaama MTJ Logistiikka Oy on muuttanut nimeä modernimpaan muotoon. Yritys toimii nyt nimellä M3 Logistiikka Oy ja sen tekemisiä voi katsella sivulta P Vuonna 2007 uusyrityskeskusneuvonnan avulla perustettiin ennätykselliset uutta yritystä. Lisäystä edellisestä vuodesta 3,5 prosenttia. Perustettujen yritysten lukumäärä on jälleen kerran korkein 18 vuotta toimineen uusyrityskeskusverkoston historiassa. Vuodesta 1989 lähtien uusyrityskeskuksissa on neuvottu alkuun yli uutta yritystä, jotka arviolta ovat synnyttäneet yhteensä yli työpaikkaa. Uusyrityskeskuksissa kävi viime vuonna yhteensä asiakasta, joita neuvottiin yli kertaa uusyrityskeskuksissa ja lisäksi kertaa uusyrityskeskusten asiantuntijaverkoston avulla. Asiakkaista 55 prosenttia oli työssäkäyviä ja 27 %:a työttömiä. - Jos aloittaville yrityksille olisi ollut käytössä starttirahaa kysyntää vastaavasti, uusia yrityksiä olisi syntynyt arviolta jopa 500 yritystä enemmän, toteaa toimitusjohtaja Tuomo Haavisto, Suomen Jobs and Society ry:stä. Vuodelle 2008 starttirahakautta on pidennetty 10 kuukaudesta 18 kuukauteen. Teetä ja torvisoittoa yrittäjien tykypäivänä Petäyksessä Virkisty ja kuntoile on teemana Hämeenlinnan yrittäjien toukokuun kolmantena päivänä vedettävässä tykypäivässä Petäyksessä. Tapahtumaa organisoiva yrittäjä, verkostoitumistoimikunnan puheenjohtaja Ulla Virtanen pitää päivää erinomaisena mahdollisuutena verkostoitua muiden alojen yrittäjien kanssa. Hän toivoo, että yrittäjät tulisivat innolla ja runsain määrin mukaan, sillä Petäyksessä on tarjolla tekemistä koko päiväksi klo 10 alkaen. Toiveena on, että väki tulisi pukeutuneena t-paitaan ja verkkareihin. Petäyksessä on mahdollista testata kuntonsa, kuunnella livemusaa, ruokailla, ottaa hierontoja ja osallistua erilaisiin taide- ja nauruterapiapajoihin. Taikurikin saapuu huvittamaan ja keventämään mukavaa yhdessäoloa. Yrittäjien yhteistyökumppanit tuovat sinne myös omia pajojaan messujen tyyliin, mutta bisnestä ei kuitenkaan tehdä. - Olemme tehneet päivän ohjelmasta sellaisen, että sisältää on kivaa ja kevyttä yhdessäoloa, korostaa Virtanen. Osallistuminen maksaa vaivaiset kymmenen euroa. Ilmoittauduthan osoitteeseen tai Mediatavast uudisti yrittäjien nettisivuston FootPass - arviointi toi HJS:lle huippulukemat Hämeenlinnan Jalkapalloseura (HJS) on saanut huippuhyvät pistelukemat viime vuonna aloitetussa FootPass - arvioinnissa. HJS sai 3300 pistettä maksimipistemäärän ollessa Maan jalkapalloseurojen keskimääräinen pistemäärä oli 2995 ja parhaan seuran pisteet Tuollaiseen tulokseen ei voi olla muuta kuin tyytyväinen, iloitsee toiminnanjohtaja Petri Puronaho. Hän lisää kuitenkin, että arviointi aiheutti heti tuoreeltaan toimenpiteitä. Arvioinnin mukaan HJS:n tukitoimet eivät saaneet kehuttavia pisteitä. Niinpä seura hankkiutui välittömästi yhteistyöhön Lääkärikeskus Mehiläisen kanssa. Yhteistyössä rakennettiin hoitoketju, joka konkreettisesti edesauttaa seuran lasten hyvinvointia. Nyt jokainen lapsi ja etenkin heidän vanhempansa tietävät, miten toimia kiperässä tilanteessa. - Toki meiltä vielä löytyy puutteita, mutta kaikkea ei voida panna kuntoon kerralla. Yrittäjä Rami Aaltonen teki Hämeenlinnan yrittäjien nettisivuston selkeäksi käyttää. Hämeenlinnan yrittäjien verkkosivusto on nyt entistä selkeämpi, näyttävämpi ja luettavampi. Rami Aaltosen yrityksessä, Mediatavastissa on puurrettu sivujen kanssa alkuvuoden ajan ja nyt alkaa olla valmista. - Ulkoasu on täysin uudistettu. Etusivulla oleva Newtonin keinu kuvaa jatkuvuutta ja liikkeelle panevaa voimaa. Lisäksi sivuilla on esillä seudun yrittäjiä, jotka kuvaavat yrittäjäkentän monimuotoisuutta, selvittää Aaltonen. Hämeenlinnan yrittäjien verkkosivuston kaikki sisältö on koottu yhteen aukeavaan valikkoon. Sivustolta löytyvät myös yhdistyksen kanssa yhteistyötä tekevien yhteistyökumppanien logot. - Yhteistyökumppanit ovat saaneet myös oman sivunsa. Kun logoa klikkaa, niin sen takaa eri yhteistyökumppanit voivat kertoa yrittäjille omista palveluistaan. Sivustolle on koottu niin ikään entistä kattavampi listaus yrittäjille tarjottavista paikallisista asiantuntijapalveluista, sanoo Aaltonen. Kohdasta Jäsenpalvelut aukeavaan alavalikkoon tulee käyttöön varauspalvelu. Siitä pääsee tulevaisuudessa ilmoittautumaan tapahtumiin ja ostamaan niihin lippuja. Etenemme pienin askelin resurssiemme mukaan. Joka tapauksessa aina pitää olla kiinnostunut kehittämään omaa toimintaa, miettii Puronaho. Foot Pass on alun perin Belgiassa kehitetty työkalu, jolla ulkopuolinen taho arvioi seurojen tilaa eri osa-alueilla. Puronaho pitää työkalun valttina sitä, ettei siinä katsella itse omaa toimintaa sisältäpäin, Viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Hämeenlinnan yrittäjäuutiset löytyy entiseen tapaan verkosta näköisversiona. Etusivulla tullaan julkaisemaan myös normaalin uutislistauksen lisäksi määräajoin vaihtuva uutinen. Rami Aaltosen yritys, vuonna 2004 perustettu Mediatavast on verkkoviestintään keskittynyt HJS:n naperotoiminta täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Alle kouluikäiset pääsevät mukaan naperotoimintaan, kuten nämäkin viime kesänä pelanneet pojat. vaan vain ulkopuolisten kriteerien pohjalta. - Se on meille palveluntuottajana hyvin tärkeätä. FootPass- arvioinnit tehdään kaikkiin Veikkausliigaan, miesten edustusjoukkueen 1. divisioonaan, naisten SM-sarjaan ja Sinettiseuroihin(kuten HJS) kuuluvissa seuroissa. Suomessa arvioita on tehty jalkapallossa 55 seurassa. mainostoimisto. Printtimateriaaliakin tehdään, mutta verkkosivustojen ja kauppojen suunnittelu ja toteuttaminen on keskeisin osa liiketoimintaa. Aaltonen sanoo työskentelevänsä enimmäkseen verkkoviestintään liittyvien palveluiden ja verkkokauppojen parissa. Yritysten esittelysivuja uusitaan varmasti aina ja iankaikkisesti. Rami Aaltosen mukaan internetiä ei vielä osata käyttää täysimääräisesti hyötypalveluihin tai suunnitelmalliseen markkinointiin. Hänen mukaansa sen hyödyntäminen on monelta osin vielä lapsenkengissä. - Suomi on verkkokaupan osalta jäänyt eurooppalaisittain jälkeen. Olimme aluksi nopeasti mukana, mutta aallon harjalta kehitys lopahtikin. Verkkokauppa on nykyisin maailmanlaajuista ja melko turvallista. Verkkokaupan käyttäjä voi jopa maksaa omalla valuutallaan, valaisee Aaltonen. Tekonurmi siintää pelaajien toiveissa Jospa joskus tulisi päivä, jolloin Pullerin nykyinen hiekkakenttä olisi päällystetty uudenaikaisella tekonurmikolla ja olisi jopa lämmitettävä! Tällaisia toiveita siintää sekä toiminnanjohtajan että pelaajien toiveissa. - Tekonurmi pidentäisi harjoitus- ja pelitoimintaa ulkona, lämmitys mahdollistaisi jopa ympärivuotisen harjoittelun. Pullerin Aina- halli alkaa jo käytä ahtaaksi, vaikka täytyy kuitenkin tunnustaa, että olot ovat nytkin aivan huikeat, nauraa Puronaho. Tekonurmen rahoituksessa kaupunki näyttelisi pääosaa. Nyt olisi mahdollisuus anoa rahaa UEFA:n (kansainvälinen jalkapallojärjestö) Hat trick- rahastosta ja lääninhallitukseltakin saattaisi apua saada. - Luotan siihen, että saamme tekonurmen jonain päivänä, sillä nuorten jalkapallon suosio kasvaa kasvamistaan, sanoo Petri Puronaho. Eskeliseltä Lääninhallituksen tehtävät eivät nimen vaihtamisella häivy minnekään. Valtion aluehallintouudistuksessa on kyse jatkuvasta seutujen, puolueiden ja ministeriöiden välisestä valtapolitiikasta. Keskustalainen alue- ja hallintoministeri Mari Kiviniemi pohtii kabinetissaan jakoperusteita. Kasvukunnat kisailevat vallasta ja erivärisin lasein varustetut ministeriöt ovat keskenään tukkanuottasilla vallan hupenemisen pelossa. Poliitikoiltahan loppuisivat hommat, jos ei jotain kähmintää olisi mielessä. Sitten perustetaan seurantaryhmät ja taas 10 vuoden kuluttua uusi kierros. Lyötiin aikanaan Hämeen Kauppakamarin entisen toimitusjohtajan Tuomas Siltalan kanssa vetoa. Silloin Hämeen Kauppakamari kävi yhdistymisneuvotteluja Lahden Kauppakamarin kanssa. Siltala väitti, että joko puheenjohtajan tai toimitusjohtajan vakanssi tulee Hämeenlinnaan. Minä puolestani väitin, että molemmat vakanssit menevät Lahteen. Ja niin yhdistyttiin. Minulla on vieläkin Siltalalta voittopullo saamatta. Ei koske Hämeenlinnan SO- KOSTA lukee kotiin postiluukusta putoavissa tarjouksissa. Se osoittaa Hämeenlinnan Sokos -tavaratalon alennustilan. Se alkoi silloin, kun täkäläinen EHO liittyi lahtelaiseen OK Hämeenmaahan. Pitävätköhän paikkansa väitteet, että vaakakupissa yhdistymisen puolesta painoi eniten täkäläisille johtajille tarjotut rahakkaat virkapaikat Lahdessa? Pitäkää lammilaiset puolianne. S-Pankki heikensi heti palvelua, kun tuli osuuskassasta pankiksi. Tilitietojen tuleminen loppui saman tien, vaikka bonusselvitys tulee kotiin kuten ennenkin. Nyhtäähän se haluaa palvelumaksuilla kuten muutkin pankit. Kuka oikeasti uskoo sitä perustelua, että laki ei salli tilitietojen lähettämistä jäsenelleen? Kuinka paljon OK Hämeenmaa on joutunut puremaan hammasta ohi normaalin palvelustrategiansa, että ovat satsanneet hyvään liha- ja kalatiskiin Idänpäässä? Kalatiski tuntuu olevan lähes sellainen, kuin ennen Sparissa. Tosin jotkut ovat vieläkin harmissaan, kuinka rumasti Idänpään Spar runtattiin. Lidl on kauppaketju, jonka ovea moni vannoutunut kansalainen ei ole periaatesyistä avannut. Ollaan mitä mieltä tahansa, niin Lidl on lyhyessä ajassa saanut täkäläiset mahtiketjut parantamaan palveluvalikoimaansa. Ne ovat samalla joutuneet oikeasti kilpailemaan hinnoilla. Lidlin kaikissa tuotteissa on suomenkielinen tuoteseloste, vaikka tuote olisi ulkomaista alkuperää. Kotimaisten ketjujen monista tuoteselosteista suomalaista tekstiä ei löydy suurennuslasillakaan. Vieläkään ruuan hinta ei ole laskenut eurooppalaiselle tasolle. Salaa toivon, että saksalainen Aldi ostaisi ruotsalaisilta Tradekan. Kilpailu ruokamarkkinoilla edelleen kiristyisi. Saksassa elintarvikkeet ovat halpoja. Tehdäänkö liikuntahalli Pullerille vai monitoimihalli Keinusaareen? Vaihtoehtoja todennäköisesti on kuitenkin vain: nykyisen peruskorjaaminen tai Pulleri. Vilkaisu karttaan osoittaa, että Keinusaareen sopivalle etäisyydelle Verkatehtaasta sellainen halli ei mahdu. Pullerin hiekkakenttä kuitenkin on varattava lämmitettäväksi tekonurmikentäksi. Tarvetta nimittäin on. Nuorten palloilijoiden määrä kasvaa koko ajan. Viimeksi piskuiseen Euraan sellainen kenttä saatiin 0,5 miljoonalla eurolla valoineen. Oletko lukenut Hämeen Heimoliiton julkaisemaa Kaupunki kuvissa II kirjaa?, kysäisi kaupunginjohtaja Juha Isosuo. Siinä alkaa olla jo omakohtaisia muistoja kaupunkimme aiemmista vaiheista. Kirja piti heti saada kouraan. Siinä oli mustavalkoisia kuvia Hämeenlinnasta luvuilta. Mielenkiintoinen kirja. Seuraavassa osassa kuvat voisivat olla jo väreissä. Onkohan Ike Kanervalla alkoholiongelma? Eihän sellaista määrää viestejä nuorille neidoille mikään muu selitä. Vaan kysymys kuuluu, miksi Kokoomus ei osaa tehdä oikeita johtopäätöksiä? Siitäkin huolimatta ja sen vuoksi, että hänet houkuteltiin vastailemaan kujerteleviin viestehin.

14 14 Laajentunut kalustetehdas logistisissa toimitiloissa Juliska- kalustetehdas sai viime heinäkuussa uudet asianmukaiset ja logistisesti toimivat tilat Teollisuuskadulta Ratasniityssä. Yrittäjä Hannu Mäenpää iloitsee siitä, että muutama vuosi sitten aloitetun ja erinomaista tulosta tuottaneen tehostetun markkinoinnin ansiosta kasvanut yritys toimii nyt varta vasten keittiötehtaalle suunnitelluissa 3000 neliön tiloissa. Keittiötehtaalle on avattu myös tehtaanmyymälä ja edustava kalustenäyttely. Mäenpään yritys valmistaa alihankintana kalusteita pääasiassa jälleenmyyjille, mutta myös jonkin verran yksityisille. Valikoimiin kuuluvat kodin kiintokalusteet: keittiökalusteet, vaatekaapistot, kylpyhuonekalusteet ja mdf-ovet asiakkaan mitoilla. Uusinta uutta tuotannossa ovat erilaiset liukupeiliovet. Yritysasiakkaita Juliska- kalusteella on kaikkiaan 160. Juliska- merkillä on Etelä- Suomessa muutamia myymälöitä, mutta lähes kaikilla on omat markkinointinimensä. Yrityksellä on vuodesta 1985 saakka ollut tarjolla suuri valikoima kalusteita, mutta nykyään keskitytään vain kodin kiintokalusteisiin, kaluste- ja liukuoviin. - Kyllä me teemme asiakkaille mittojen mukaan yksittäisiä kaappeja. Valtaosa tilauksista on kutienkin kalustekokonaisuuksia, selvittää Mäenpää. Kun asiakas tekee haluamansa kalustetilauksen, on toimitusaika 2-3 viikkoa. Kalusteita valmistetaan tilausten mukaan. Peruskaapistoja pyritään pitämään varastossa. Myymälässä on nähtävinä mallit, joiden mukaan tehdään kalusteet toimitusajalla. Markkina-alueenaan Juliska- kalusteilla on koko Suomi, mutta Mäenpään mukaan Juliska- kalusteet toimii nykyään uusissa tiloissa Teollisuuskadulla. kalusteita on mennyt ympäri maailmaa. Kaukaisin toimitettu keittiö meni muutama vuosi sitten Etelänapa-mantereelle merentutkimuslaitoksen käyttöön. Logistisesti oikea Panostusta kokonaispalveluun Hämeenlinnassa toimiva LVI-alan yritys, Hanakat- ketjuun kuuluva Kantaputki Oy laajensi vuosi sitten myymäläänsä ryhtyen panostamaan entistä vahvemmin kylpyhuonekalusteisiin ja -saneerauksiin sekä erilaisiin lämmitysvaihtoehtoihin. Toimitusjohtaja Petri Hämäläinen sanoo palveluiden lähteneen hyvin käyntiin. - Ihmiset tarvitsevat ja saavat meiltä kokonaistoimitukset esimerkiksi kylpyhuonesaneerauksiin sekä lämmitysmuotojen muutoksiin. Petri ja Pasi Hämäläinen ryhtyivät noin 5 vuotta sitten jatkamaan isänsä ja hänen veljensä perustaman Kantaputki Oy:n, entisen Kanta-Hämeen Putki Oy: n, toimintaa. Perinteisen putkiliikkeen palveluksessa on 24 työntekijää ja toiminta-alueena Hämeenlinna ympäristöineen. Petri Hämäläinen sanoo, että kovassa kilpailussa pärjätään motivoituneella henkilökunnalla ja laadukkaalla työllä. - Hyvin hoidetuilla töillä päästään mukaan kilpailutukseen, mutta hinta se on joka urakoinnissa ratkaisee. Huoltopuolella hyvä palvelu on iso asia. Huollossa me panostamme asioinnin helppouteen. Uutena asiana olemme tuoneet markkinoille lähinnä taloyhtiöille kohdistetun LVI- hälytysjärjestelmään liitetyn yhteistyö- ja päivystyspalvelun. Viime vuosina perinteistä putkiliikettä ovat työllistäneet erilaiset isommat saneeraukset sekä mm. kuluttajien lämmitystapamuutokset sekä tietysti kylpyhuoneiden saneeraukset. Lämmitystavat ovat Hämäläisen mukaan nousseet todella pinnalle. Yhä useampi vaihtaa öljylämmityksen maalämmitysjärjestelmiin. - Vaihto maalämmitykseen meidän kauttamme käy joustavasti ja meiltä saa myös suositut ilmalämpöpumput asennettuna. ja kylpyhuoneiden saneerauksiin. Varastosta tilaa kylpyhuoneen kalusteille Myymälän laajennus kylpyhuonekaluste- sekä lämmityslaitteiden näyttelyä varten tapahtui ottamalla varastotiloja käyttöön. Kalustemyynnistä ja kylpyhuonesaneerauksista vastaa oman yrityksensä Pinaquan puitteissa Riikka Raski. Yrittäjä Riikka Raski toteuttaa kylpyhuoneremontin asiakkaan toiveiden mukaisesti alusta loppuun - Jokainen pieni kylpyhuone on tärkeä. On paljon ihmisiä, eläkeläisiä, yksinäisiä, kiireisiä yrittäjiä, jotka mieluusti antavat saneerauksen asiantuntijan tehtäväksi. Riikka Raski hoitaa remonttipaikalle purku-, laatta-, putki- ja sähkömiehet Teollisuuskadun toimitilat on suunniteltu kalustetehtaaksi. Tuotantotila on 25 m leveä ja sata metriä pitkä. Siinä kulkee kaksi tuotantotilaa, joista toisessa kaapistot, toisessa ovituotanto. Ovituotannossa CNC-työstökeskus, lajissaan Suomen ainoa, valmistaa erilaisia ja monen kokoisia kalusteovia yhtä aikaa minimoiden levyhukkaa. Työntekijöiden apuna hallissa ahertaa useampia CNC-työstökeskuksia ja tekniikka on kaikkineen ajanmukaisella tasolla. Suunnittelussa toiminut Mäenpää halusi tuotteitten valmistuvan logistisesti oikeassa järjestyksessä. Kun toisesta päästä tulee sisään levytavara, niin toisesta lähtevät ulos valmiit kalusteet. Työntekijöiltä säästyy askeleita ja aikaa. -Yli kahdenkymmenen vuoden aikana on tullut tuntumaa siitä, miten prosessin pitäisi mennä. Yrityksessä on 13 työntekijää. Hannu Mäenpään rinnalla yrittäjänä toimii hänen poikansa Antti Mäenpää. Toinen pojista valmistelee parhaillaan lopputyötään isän yrityksen logistiikasta ja ehkä tuo siihen vielä parannuksia. Yrittäjä Riikka Raski keskittyy Kantaputken kylpyhuonekalusteiden myyntiin oikeana ajankohtana sitoutuen seuraamaan remontin valmistumista, yleensä n. 3-4 viikon ajan. Asiakas voi lähteä vaikkapa lomalle ja palata ihailemaan uudistettua käyttövalmista kylpyhuonetta. - Ihmiset tarvitsevat palvelua. Kun kostea tila on yksi kodin kalleimmista tiloista, pitää sen saneeraus tehdä huolella. Liikkeemme ottaa myös vastuun siitä, mitä kylppärissä on tehty. Vesieristykset toteutetaan tietysti määräysten mukaan. Kantaputken myymälässä on esillä kylpyhuonekalusteiden lisäksi myös paljon erilaista kylpyhuoneessa tarvittavaa rekvisiittaa, poreallasta, höyrykaappia tai infrapunasaunaa unohtamatta Hämeenlinna, Forssa, Valkeakoski, Hattula, Lammi, Tuulos, Hauho, Janakkala, Loppi, Tammela, Pälkäne Jokioinen matkapuhelimella puhelun hinta eur 0,99 + pvm/mpm Joka hetki on juhlahetki HÄMEENLINNA - TURENKI - TERVAKOSKI Rakennustöistä huolimatta meillä palvellaan joustavasti ja monipuolisesti kaikissa ajoneuvojen katsastus-, rekisteröintija vakuutusasioissa. Tervetuloa katsastukseen ma pe 9 17 Hämeenlinna Tiiriö, Katsastusmiehentie 1 p Huomio UUSI PIHAANAJO

15 15 Kuuntele sähköpostisi ja vastaa puhumalla Ohjelmistosuunnitteluun ja omiin tuotteisiin toimintansa perustava PT- Controlnet Oy etsii Hämeenlinnasta palvelukseensa osaajia sekä Joensuun toimipisteensä sivutoimipaikkaa. Yrityksen vuonna 1992 perustanut hämeenlinnalaissyntyinen toimitusjohtaja Timo Niemi sanoo, että sivutoimipaikka on tarpeen lukuisten eteläsuomalaisten asiakkaiden vuoksi. PT- Controlnet Oy tekee ohjelmistosuunnittelua suurten kansainvälisten yritysten kanssa, kuten tietoliikennealan yritysten ja matkapuhelinvalmistajien. Liikevaihdosta valtaosa koostuu erityyppisistä tietoliikenteen erikoissovelluksista. Yrityksellä on erikoisosaamista mm. WLAN- ja matkapuhelinverkoista. PT- Controlnet Oy on muodostanut 10 muun alan pk-yrityksen kanssa toimivan yhteistyöverkoston, jossa on noin 45 henkilöä. Yritysyhteistyön kautta liikkeelle lähteneessä verkostossa kaveria ei jätetä pulaan. Kun joku ei ehdi toimittamaan asiakkaan tilausta, niin kilautetaan kaverille ja homma hoituu. Verkoston yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2007 noin 5 miljoonaa euroa. - Tavoitteenamme on aina tyytyväinen asiakas, lupaa Niemi kahdeksan työntekijänsä tiimissä. Uusi tuote muistuttaa vaikkapa saunaan menosta Yrityksen oma tuote, muistutuspalvelu on tullut hiljattain markkinoille ja saavuttanut suuren suosion varsinkin vanhempien ihmisten parissa. Palvelun tilaaja saa tavalliseen matkapuhelimeensa tai kiinteän verkon puhelimeen puhelinsoiton, mikä muistuttaa ääniviestin avulla vaikkapa lääkkeiden otosta, saunaan menosta tai valojen sammuttamisesta. Muistutuksen sisältö on määriteltävissä käyttäjäkohtaisesti. Kännykkään Itse valmistettua koti- ja lähiruokaa Asiat hoituvat PT-Controlnet Oy:ssä takkatulen ääressäkin. Toimitusjohtaja Timo Niemi ja ohjelmistosuunnittelija Jarmo Pussinen asiakasprojektin sisäisessä seurantapalaverissa. Itse valmistettu koti- ja lähiruoka on ollut Kerhoravintola Seiskan tavaramerkki jo pitkään. Etenkin Seiskan lounaat tuovat väkeä erilaisista lähialueen yhteisöistä ja työpaikoista Suomen kasarmin kupeeseen. Seiskan kanta-asiakkaat ovat pääosin läheltä puolustusvoimia tai kuuluvat veteraaneihin, sotainvalideihin ja muihin järjestöihin. Kuitenkin kaikki asiakkaat ovat tervetulleita. Seiska toimii Hämeenlinnassa Suomen kasarmialueella, moottoritien varressa, museoviraston suojelemassa komeassa puurakennuksessa. Päivittäisten ruokailijoiden joukossa on melkoisesti väkeä myös lähistön työpaikoista. Tunnetusti runsaaseen lounaaseen sisältyy keitto, kaksi lämminruokaa, salaattipöytä, jälkiruoka ja kahvi. Kerhomestari Juhani Suni sanoo, että hämeenlinnalaiset ovat alkaneet löytää Seiskan arkilounaiden lisäksi myös sen tarjoamat sunnuntailounaat ja huomanneet paikan viihtyisäksi erilaisten yritys- ja perhejuhlien pitopaikaksi. Seiskassa on 200 asiakaspaikkaa yläkerrassa ja 40 paikkaa lisää alakerran saunaosastolla. - Kolmea kabinettiamme ja saliamme voi vuokrata omaan käyttöön. Juhlaväki saa olla tällöin omassa rauhassaan, lisää Suni. Tavallisena arkipäivänäkin kannattaa muistaa varata paikat, jos on aikomus lounastaa suuremmalla joukolla. Ravintola vetää lounasaikaan hyvin, sillä lounasta tarjotaan kolmen tunnin ajan, klo Parasta kiitosta saa asiakkailta. He sanovat, ettei meidän ruokaamme ikinä kyllästy, kun se on niin oman näköistä, nauraa tarjoilija Irmeli Uusitalo. Muina kuin lounasaikoina Seiska on vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin. Niissä on Sunin mukaan valttina se, että kaikki voidaan räätälöidä täysin asiakkaan toivomusten mukaan. - Olemme pieni, neljän vakituisen työntekijän yksikkö, joten meidän on helppo mukautua, sanoo Suni, joka on ollut mukana toiminnassa muutamaa välivuotta lukuun ottamatta, Seiskan avaamisesta marraskuussa 1989 lähtien. Sotilasperinteitä vaalien Kerhoravintola Seiskalla on vahva sotilasperinne. Se on toiminut alusta alkaen päällystökerhona. Toiminnan luonne ei tarvitse asentaa mitään lisäohjelmia. Asiakkaan on vain osattava vastata puhelimeensa sen soidessa. - Se korvaa tekstiviestin ja on lisäksi vielä käyttäjälleen edullisempi, selvittää Niemi. Uudella palvelulla on jo 1500 tyytyväistä käyttäjää. Niemen mukaan heistä neljäsosa on vanhuksia. Jäljelle jäävän osan muodostavat yritysten välillä tapahtuva tuotetiedon myynti- ja markkinointiviestintä Saman viestin voi lähettää myös sähköpostiin. - Muistutuspalvelu on myös uusi viestintäkanava henkilöiden sekä asiakkaan ja yrityksen välillä. Se on halvempi kuin tekstiviesti. PT- Controlnet Oy on kehittänyt myös järjestelmän, jonka avulla tietokonetta voidaan ohjata puheella. Esimerkiksi esitelmöitsijä voi puheohjatusti aloittaa esityksen ja edetä näin esityksen loppuun saakka käyttämättä hiirtä tai näppäimistöä. - Meillä on johtava Suomen kielen puheentunnistin. Sillä voidaan ohjata myös tietokonepelejä vaikkapa purjelentokonesimulaattoria. Yrityksen perustuotteen, PTC Puhesähköposti, avulla käyttäjä voi kuunnella sähköpostit ja vastata sähköposteihin puheen avulla. Lisäksi käyttäjä voi lähettää käyttäjän äänittämän ääniviestin halutulle henkilölle. Järjestelmä toimii puhelimissa, joissa puhelinsoitto on mahdollista. Järjestelmän käyttämiseksi ei tarvita tietokonetta eikä erikoisominaisuuksilla varustettuja puhelimia Kerhomestari Juhani Suni ja tarjoilija Irmeli Uusitalo Kerhoravintola Seiskan jyhkeässä salissa, jossa voi viettää isompiakin pitoja. muuttui vuosituhannen vaihteen jälkeen Puolustusvoimien kiinteistöjen siirryttyä Senaatti- Kiinteistölle. Nyt Seiskan omistaja, avoin yhtiö, jonka takana ovat Hämeenlinnan varuskunnan päällystöyhdistys ry ja Hämeen EVP- päällystö ry, on vuokrannut tilat Senaatti- Kiinteistöiltä kerhoravintolatoimintaa varten. Vieressä olevat Länsi-Suomen sotilasläänin palvelukeskus, Länsi-Suomen huoltorykmentti, Länsi-Suomen johtamiskeskus ja Puolustusvoimain palvelukeskus käyttävät ravintolan palveluja tasavertaisesti muiden asiakkaiden kanssa Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri PENTTI SARJAMO ma to 8 18 puh Pieneläinklinikka KAIKENKARVAISET OY Paunintie 13, HML puh. (03) Kysy lisää! Löylyjä kaupungin keskustassa, kävelykatu Reskalla? Kyllä! Hotelli Emilian uusi Edustussauna varattavissa. Lisänä makoisat saunamenut ja virvoittavat juomat. Kävelykatu Reska, puh. (03) / KOULUTUKSEN SUUNNITTELU Tavoitteena on antaa laaja kokonaiskuva aikuiskoulutuksen suunnitteluprosessin eri vaiheista sekä selkiyttää koulutussuunnittelijan ammattikuvaa ja -identiteettiä. Koulutukseen sisältyy 12 lähipäivää huhti lokakuussa. HENKILÖSTÖN KEHITTÄJÄ ORGANISAATION OSAAMISEN ASIAN- TUNTIJA Tavoitteena on antaa kokonaiskuva henkilöstön kehittämisen eri osa-alueista ja vahvistaa osallistujien ammatti-identiteettiä. Koulutukseen sisältyy 6 lähipäivää touko marraskuussa. TALOUDEN PERUSTEET ESIMIEHILLE Tavoitteena on oppia hyödyntämään keskeisiä talouden raportteja ja työkaluja yrityksen johtamisessa ja liiketaloudellisessa päätöksen teossa. EVÄITÄ MUUTOSTEN HALLINTAAN Koulutuksessa tutustutaan muutoksen luonteeseen prosessina ja ihmisten käyttäytymiseen muutostilanteissa. Lisäksi esitellään toimintatapoja, joiden avulla voidaan vähentää muutoksen ennakoimattomuutta, pienentää muutosvastarintaa ja edistää organisaation sitoutumista muutokseen. Koulutukset järjestetään TYT-Hämeenlinnan toimipaikassa. TYÖNOHJAUSKONFERENSSI Konferenssin teemana on Työnohjauksella tuloksiin - työnohjauksen rooli muuttuvassa työelämässä. Luennoitsijoina ovat mm. henkilöstötalouden professori Guy Ahonen ja työpolitiikan professori Pertti Koistinen. Konferenssipaikka on tunnelmallinen kartano Wisahovi Hämeenlinnan keskustassa. Esitepyynnöt, ilmoittautumiset ja tiedustelut: tai Sari Puoliväli-Rask, puh Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

16 16 Innostavaa valm ennusta yritykseni tarpe isiin... K u u losta a h y vä ltä! Yrittäjävalmennuksia non-stop Yrityksen käynnistäjä sopii tuoreelle yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle, joka haluaa kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan ja täsmentää liikeideaansa. Mahdollisuus suorittaa yrittäjän ammattitutkinto. Yrityksen kehittäjä on oikea valinta kokeneelle yrittäjälle ja yrityksen kehittämisestä vastaavalle johtajalle, joka haluaa monipuolistaa liiketoimintaansa konkreettisilla toimenpiteillä ja parantaa omia edellytyksiään yritysjohtajana. Mahdollisuus suorittaa yrittäjän erikoisammattitutkinto. Osasuoritukset ja näytöt sopivat Sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi nopeasti tietystä aihealueesta! Tule mukaan yrittäjäverkostoon, jossa asioista puhutaan yrittäjien kielellä. Kysy lisää ja löydetään yrityksellesi sopivin vaihtoehto! puh. (03) Työnjohtaja paranna johtamisosaamistasi Suosittu työnjohtajavalmennus starttaa jo viidennen kerran, Hämeenlinnassa Valmennuksen aiheina mm. Työnantajan edustajana/roolissa toimiminen, mm. työnantajan vastuut ja velvollisuudet Esimiehenä toimiminen omalla alalla Ihmisten ja asioiden johtaminen Oman johtajuusprofiilin tunnistaminen ja omien valmiuksien arviointi Tsekkaa netti tai kysy lisää: puh puh Palokunnankatu 9, Hämeenlinna puh (03) , fax (03)

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 2 YHTEISTYÖSOPIMUS: allekirjoitettu 9.3.2015 PIRKKALAN KUNNAN JA PIRKKALAN YRITTÄJIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tällä sopimuksella Pirkkalan kunta ja Pirkkalan Yrittäjät

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Leader ja maakuntauudistus Uusia mahdollisuuksiako? 17.1.2017 Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maakuntauudistuksella uusia markkinoita SOTE-markkinoista on puhuttu paljon Maaseudun palvelujen rakentaminen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Etelä-Savon noin 6700 yrityksestä valtaosa on pieniä, muutaman henkilön yrityksiä. < 10 henkilön yrityksiä 95% Yksinyrittäjiä 44% (Etelä-Savon Yrittäjien

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Hausjärvi. Kuntaraportti

Hausjärvi. Kuntaraportti Hausjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkala. Kuntaraportti

Janakkala. Kuntaraportti Janakkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Loppi. Kuntaraportti

Loppi. Kuntaraportti Loppi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Humppila. Kuntaraportti

Humppila. Kuntaraportti Humppila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen MAATILAN ARJEN HAASTEET Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen 2 MAATALOUSYRITTÄJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Monenlaisessa elämänvaiheessa olevia maatalousyrittäjiä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot