it. Kokonaisuus Villa Aino Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "it. Kokonaisuus Villa Aino 040-451 4001 www.huoneistohotelli.fi Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. Yrittäminen on yhteistyötä"

Transkriptio

1 Maaliskuu l 2/2008 Levikki kpl Juha Ventelä Luottamusmies Juha Ventelä: Sopimusperäinen jätteenkuljetus sopii työntekijöille. sivu 3 Matti Vekka: Yhteistyökö vaikeampaa kuin kyykyttäminen? sivu 11 it. Kokonaisuus ratkaisee. Yksi kumppani, monta huolta vähemmän. iitee.com Huoneistohotelli Villa Aino Yksiöitä, kaksioita ja isoja asuntoja viikko- tai kuukausisopimuksin. Mukavaa asumista Hämeenlinnan keskustan viihtyisissä ja hyvin varustelluissa huoneistoissa. Tervetuloa tutustumaan! Vuoden 2008 lehtien ilmestymispäivät: ja Ilmoitusmyynti: Olli-Pekka Duk puh. (03) , Yrittäminen on yhteistyötä Haluamme olla yrityksellesi luotettava yhteistyökumppani ja auttaa sinua saamaan pankkisuhteestasi enemmän irti. Meiltä saat opit sirukorteista ja maksupäätteistä tietoa, miten hoidat päivittäiset raha-asiasi helposti yritysverkkopankin avulla tietoa, miten voit E-laskutuksella säästää yrityksesi aikaa ja rahaa! vinkit, kuinka saat kassavaroillesi tuottoa Soita saman tien ja varaa aika tapaamiselle! Hämeenlinna Lammi Hyvinkää Hämeenlinna Klaukkala Lammi Nurmijärvi Tuusula

2 Mikko Rousi Paras tilaaja-tuottajakonsepti Yksityiset yritykset tarjoavat kilpailukykyisen ja laadukkaan vaihtoehdon palvelujen tuottamisessa. Se lisää kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti palvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä vahvistaa yrittäjyyttä ja luo sille uusia edellytyksiä. Edelleen kilpailun lisääminen julkisissa hankinnoissa tehostaa yhteisten varojen käyttöä. Harva on sitä mieltä, että kunnallinen toiminta on edullisempaa ja laadukkaampaa kuin yksityisten yritysten tuottamat palvelut. Kilpailuttamiseen liittyy myös arvokysymys: suositaanko kunnallista toimintaa, paikallisia perheyrityksiä vai ohjataanko hankinnat jopa ylikansallisille suuryrityksille, kuten jätteenkuljetuksessa on Hämeenlinnassa vaarana. Tämä on selvästi poliittinen päätös ja näyttää myös herättäneen poliittisia intohimoja. Käynnissä olevan PARAS- hankkeen tavoitteena on kuntien palvelurakenteiden uudistaminen ja sitä kautta tehokkuuden parantaminen sekä asiakaslähtöisyyden lisääminen. Siihen liittyvällä tilaaja-tuottaja -toimintatavalla tarkoitetaan julkisten palvelujen tuotannon organisoimista niin, että palvelun tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan toisistaan. Tilaajana toimii kunta ja tuottajana voi toimia joko Pulmallisia tuottajia! Esimerkkejä tilaaja-tuottaja mallissa yrittäjien kannalta kaupungin tai seutukuntien omistamia ongelmatuottajia ovat mm: Kantolan Kiinteistöt Oy: Parhaimmillaan tarjoaa kodin kaupungin kiinteistöjalostamiselle; huonoimmillaan kilpailee vapailla markkinoilla yrittäjän kanssa mm. toimitilavuokraajana. Hämeenlinnan Asunnot: Parhaimmillaan toimii kaupungin aravavuokra-asuntojen tarjoajana; huonoimmillaan kilpailee vapailla markkinoilla asunnon vuokratarjoajana. Peruskorjauskeskus Häme Oy; Tarjoaa rakennuttamisja valvontapalveluita, tekee kuntoarvioita, korjaussuunnitelmia ym. Yritys kilpailee kaikilla tuotteillaan vapailla markkinoilla yksityisten palvelutarjoajien kanssa. Sen kautta on kaupungin toimesta koordinoitu yksinoikeudella toimintaa tukeva hissiavustus. Mikä on yhdyskuntaintressi? Kiertokapula Oy: Parhaimmillaan hoitaa kaupungin jät- kunnan oma tai ulkopuolinen organisaatio. Tilaaja-tuottaja-malli otetaan Hämeenlinnassa käyttöön uuden valtuustokauden alussa. Tällä hetkellä viranhaltijat ovat täystyöllistettyjä kuntaliitoksen kanssa. Nyt pitäisi kuitenkin päättää tilaaja-tuottaja -toimintatavan pelisäännöistä: mitä palveluita ja miten kilpailutetaan esim. sosiaali- ja terveysalalla tai teknisellä alalla. Kilpailutusosaamiseen liittyy myös palveluiden laatukriteerien sekä hinnoitteluperiaatteiden hallitseminen. Palveluiden eri tuottamistapojen vertaamisen onnistuminen edellyttää yhteneviä laskentaperusteita. Kunnan omissa tuotteissa on otettava mukaan kaikki kustannukset täysimääräisesti esim. kiinteistö- ja hallintokulut, kuten yksityisen palvelutuottajan on tehtävä. Kattavien laatukriteerien määrittäminen on myös vaativa tehtävä. Oleellista on nyt yhteisten pelisääntöjen laatiminen. Sitä ei voi tehdä pelkästään viranhaltijoiden kammareissa. Hämeenlinnan Yrittäjät ry ilmoittautuu pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana mukaan näihin talkoisiin. teen käsittelyn; huonoimmillaan pyrkii estämään yksityisen jätteenkäsittelylaitoksen perustamisen ja pitämään itsellään monopoliaseman. Kaupunki tukee monin tavoin sen toimintaa, mm. määräämällä kotitalouksien yhdyskuntajätteen toimittamisen sille tai että roskia ei saa keväällä polttaa pihoilla. Pulman asiassa tekee se, että edellä mainitut osakeyhtiöt ovat saaneet perusomaisuutensa ilman sijoitetun pääoman korkotavoitetta, mikä ei ole yksityisellä puolella mahdollista. Monia kunnat pyrkivät tukemaan muilla päätöksillä. Metsäkoneenkuljettajia tarvitaan! Jämsän seudun koulutuskeskus järjestää METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO - koulutuksen (600154) alkaen , koulutus kestää 190 päivää. Hakuaika päättyy Koulutus toteutetaan Hämeenlinnan seudulla ja osin Jämsänkosken metsäoppilaitoksella. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto. Koulutettu pystyy työskentelemään hakkuukoneen ja/tai kuormatraktorin kuljettajana. Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on koulutusta ja/tai työkokemusta metsurin, metsäkoneenkuljettajan tai metsätyönjohtajan tehtävistä sekä muut alalle sopivat henkilöt. HUOM! Koulutuksen INFOTILAISUUS Hämeenlinnan seudun työvoimatoimiston Työnhakukeskus STARTISSA, osoite: Raatihuoneenkatu 11, HML, tiistaina klo Paikalla on alan työnantajien ja kouluttajan edustajia. Tervetuloa kuulemaan lisää! Koulutukseen hakeudutaan joko työministeriön internetsivuilla osoitteessa olevalla sähköisellä lomakkeella tai työvoimatoimistosta saatavalla lomakkeella. Lisätietoja yllä olevasta koulutuksesta: Hämeenlinnan seudun työvoimatoimisto, puh ja Työvoimakoulutus Manison päivityspalvelu Soita ja varaa aika SirupäivitykSelle Hoidamme sirukorttipäivitykset puolestanne. KASSA JA TOIMISTOHUOLTO KY Kasarmikatu Hämeenlinna KUUKAUSIHINTA KATTAA KAIKEN Kiinteä EFTsmart + (LAN/ADSL)

3 Matkalla kohti kierrätysyhteiskuntaa Jätehuollolla merkittävä tulevaisuus Jätehuollosta kehkeytyy merkittävä tulevaisuuden ala, sillä EU:ssa halutaan vahvoin linjauksin rakentaa kierrätysyhteiskuntaa. Toimitusjohtaja Katri Penttinen Ympäristöyritysten Liitosta arvioi, että kysymys on pitkästä ja monimuotoisesta arvoketjusta. Ketjun takana on monenlaista liiketoimintaa, joka aikanaan muodostaa jäteklusterin. Penttinen puhui Hämeen yrittäjien ja Hämeenlinnan yrittäjien järjestämässä jätehuoltoseminaarissa maaliskuussa. - Vuotuisesta 2,5 miljoonan tonnin yhdyskuntajätteestä menee kaatopaikoille 1,4 miljoonaa tonnia. Jäte on tästä eteenpäin hyödynnettävä. Siihen tarvitaan osaajia, investointeja ja teknologiaratkaisuja niin että muutos saadaan aikaan. Biojätestrategiassa hyväksytyn tavoitteen mukaan vuonna 2019 kaatopaikalle saa mennä enää vain noin 130 kiloa biohajoavaa jätettä asukasta kohden. Penttinen sanoo, että jätelain osauudistus selkeytti jätehuollon vastuut. Niinpä kunnan vastuulla on vain asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava julkisen toiminnan jäte. Kunta saa jätevirrat hallintaansa myös sopimusperusteisessa kuljetuksessa ja voi päättää, missä ne hyödynnetään. Jätedirektiivin muutos tuo kuitenkin lisää vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Direktiivi määrittää sivutuotteet, joiden hyödyntämisessä tulee voida noudattaa EU:n perussopimuksen mukaista tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkumista. Jätehierarkia muuttuu viisiportaiseksi. Siinä puhutaan jätteiden syntymisen ennaltaehkäisystä, uudelleenkäytön valmistelusta, jätteiden kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä vaikkapa energiana sekä loppukäsittelystä. Jätelaki antaa keinot, miten toimialaa ohjataan ja mikä on kunnan rooli. - Tuottajavastuu laajenee ja ympäristövaikutuksia aiheuttanut on maksaja. Kierrätysyhteiskuntaan siirryttäessä eli vuoteen 2020 mennessä EU:n parlamentin esityksen mukaan kotitalousjätteestä tulisi uudelleen käyttää tai kierrättää vähintään 50 % ja rakennus-, purku-, teollisuus - - Kilpailu parantaa tuottavuutta, mutta monopoli lisää kustannuksia, arvioi toimitusjohtaja Katri Penttinen Ympäristöyritysten liitosta. Hän painottaa, että kunnan päätöksellä on laaja merkitys jätehuoltoketjulle. Onko jätehuolto tehokas yrittäjävetoinen vai suljettu kunnan vetämä mekanismi, joka vie asukkaan maksumieheksi laskujen kasvaessa? Entä, kuinka kunnan järjestämä jätteidenkuljetus sopii kunnan toimivaan elinkeinopolitiikkaan ja yrittämisen tukemiseen? - Jätehuollon järjestämisessä on useita lakeja. Kuntalain lähtökohtana on, ettei kuntien tule harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kilpailunrajoituslaki edellyttää, että määräävää markkina-asemaa ei saa käyttää hyväksi. Hankintalaissa sidosyksikkö-säädöksellä rajoitetaan julkisten toimijoiden markkinoilla toimimista, jotta kilpailuneutraliteetti ei vaarannu. Sitä paitsi, kunnan tehtävänä ei ole elinkeinotoiminnan harjoittaminen. Penttinen muistuttaa, että toimivan kilpailun ylläpitäminen on kansantaloudellisesti tärkeää, koska kilpailu lisää tuottavuutta. Monopolit ovat il- ja valmistusjätteestä 70 %. EU:n päätöksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 20 % ja biopolttoaineiden osuutta lisättävä 10 %:iin. Monopoli lisää kustannuksia man kilpailua tehottomia ja lisäävät kustannuksia. - Jätteenkuljetusjärjestelmän muuttaminen kunnan kilpailuttamaksi siirtäisi kuljetusten hoitamisen käytännössä kunnan omistamalle jätelaitokselle. Seurauksena on monopoli koko jätehuoltoketjuun. Ongelmaksi asukkaiden kannalta tällöin muodostuu se, että samassa laskussa laskutetaan sekä kuljetuksen että käsittelyn hinta. Tällöin asukkaat eivät voi mitenkään kontrolloida jäteyhtiön laskuun sisällyttämiä omia hallinnointi- ja kilpailutuksen kulujaan. Jätehuolto kasvaa kymmenkertaiseksi Jätehuolto on tulevaisuudessa kymmenen kertaa isompaa liiketoimintana kuin nyt keräily. Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden johtava asiantuntija Lassi Hietanen sanoo, että niin isosta toiminnasta ei voi tehdä kuntien monopolia, koska investoinnit ovat suuria ja tehokkuuden mittaaminen on kunnallisessa monopolissa mahdotonta. Jätteentuottajalle jätehuolto halpenee pitkällä tähtäimellä, mutta vain itse tehty kilpailutus takaa kiinteistöille hyvän palvelun. - Kunnan järjestämässä jätehuollossa kuntayhtiölle tulee aina pula jätteestä ja houkutus hankkia myös yritysjätteitä, koska halutaan maksimoitu määrä jätettä massaeli tuhoamispolttoon. Asukkaat joutuvat maksamaan silloin myös yritysten jätehuollon kuluja, ennustaa Hietanen. Suomalaisessa energiajärjestelmässä ei kannata polttaa jätteitä lämmöksi, vaan kierrättää ja tehdä kierrätyspolttoainetta. Hietanen sanoo, että raaka-aineiden hinnan jatkuva nousu mahdollistaa aikaa myöten jätehuoltokustannusten laskemisen. Se ei kuitenkaan tapahdu kunnan järjestämänä. - Tulevaisuudessa jätehuolto vaatii henkilökunnalta yhä enemmän ammattitaitoa. Kuinka se saavutetaan pätkätöissä, jota kunnan järjestämä edellyttää, kysyy Hietanen. Yksityiset yritykset hoitavat nykyisin 90 % jätteiden kierrätyksestä ylivertaisella kokemuksellaan. Yksityinen puoli hoitaa kuljetukset sataprosenttisesti. Kunnallistaminen romuttaa toimivan järjestelmän Kunnallistaminen on romuttamassa yksityisen sektorin luomaa, pitkäjänteiseen toimintaan perustuvaa jätehuoltojärjestelmää. Nykyinen, monella mittarilla halutuin malli perustuu lajitteluun, materiaalikierrätykseen ja hyötykäyttöön sekä EU-direktiivin määrittelemään tuottajavastuiseen jätehierarkiaan. Jätehierarkian pyrkimys on jätteen määrän vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrättäminen. Yhteyspäällikkö Kauko Kivilehto Lassila & Tikanojalta muistuttaa, että sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa nykyiset työsopimukset mahdollistavat vakituisen kuljettajan palkkaamisen ja pitkäaikaiset työsuhteet. Kunnan järjestämässä mallissa työsuhteen pituus on yleensä kolme vuotta. Se vaikeuttaa henkilöstön saantia ja koulutusta. Kunnallistaminen tappoi Seinäjoen seudulla 12 yrittäjää. Nyt jätehuollosta vastaa kaksi yrittäjää. - Lyhyet sopimukset eivät mahdollista myöskään suuria investointeja. Se johtaa siihen, että pitkällä aikavälillä joudutaan ajamaan entistä heikkokuntoisemmalla kalustolla. Siitä taas kärsivät sekä työturvallisuus ja - viihtyvyys. Autot eivät ole päästöarvoiltaan tämän päivän tasolla. Niin ikään häiriöt palvelun tuotannossa kasvavat. Kuljetusmuoto vaikuttaa vain kuljetuksen hintaan Kivilehto sanoo, että kuljetusmuodolla on mahdollisuus vaikuttaa vain kuljetuksen hintaan. Hintarakenne pitää sen lisäksi sisällään kuitenkin astiahinnan, käsittelymaksun, vaakamaksun, erillisveloitettavat lisämaksut, kiinteämaksut ja arvonlisäveron. Erillisveloitus tarkoittaa maksuja, jotka kertyvät mm. siitä, että auto pitää peruuttaa jäteastialle tai jos sinne on matkaa enemmän kuin 10 metriä. - Kuntaliitto on väittänyt, että kunnan järjestämän kustannus olisi 11 % halvempi. Kannattaako vaihtaa toimivaa järjestelmää, jos kuljetuksissa säästää vuodessa 7,20 euroa omakotitalon jätekuljetuksissa? Toisaalta erään Kuntaliiton tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen hinnat nousivat vuosina kunnan järjestämässä kuljetuksessa esimerkiksi 600 litran astialta 56 % ja sopimusperusteisessa 11,6 %, ihmettelee Kivilehto. - Meillä on giljotiini niskassa, jos kunta siirtyy järjestelmään, jota yrittäjät ja asukkaat eivät halua! Kivilehto edellyttää, että tulevaisuuden jätehuolto rakentuu hyvään yhteistyöhön kuntien, jätehuoltoyhtiöiden ja kuljetusyrittäjien kesken nykyisen sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän raameissa. Sopimusperäinen sopii työntekijöille Jätehuoltoalan työntekijät ja työnantajat kulkevat käsi kädessä kohti EU:n edellyttämää, vahvaa kierrätysyhteiskuntaa. Kummankaan mielestä kunnallistaminen ei sovi tähän tulevaisuuteen, vaan pelko jäytää kaikkien mielissä. Kuten työntekijöiden edustaja ja luottamusmies Juha Ventelä Raatihuoneen tilaisuudessa sanoi, sopimusperäinen kelpaa työntekijöille oikein hyvin. Hän luottaa siihen, että työnantaja tekee pitkät työsopimukset, turvaa siten työn jatkuvuuden ja kouluttaa miehiä alan uusiin haasteisiin. Ventelän mielestä kunnallistaminen ei tuo mitään hyvää. - Alalle jää väkeä nykyistä vähemmän, työsopimukset ovat kolmen vuoden mittaisia ja edut menevät siirryttäessä työnantajalta toiselle. Se tietää myös työmäärän kasvua, työtapaturmien ja stressin lisääntymistä, uskoo Ventelä. Pääluottamusmies Ventelä on myös varma siitä, ettei määräaikainen työntekijä saa pankkilainaa.

4 Yrittäjyyskoulutuksen anti melko laaja elokuusta alkaen Koulutuskeskus Tavastian yrittäjyyskoulutuksen tuotetarjotin alkaa olla melko laaja ja valmis ensi elokuussa alkavana lukuvuonna. Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan oppilaitoksella on oltava tarjolla 20 opintoviikon kokonaisuus, jonka käytännön toteuttamiseen on annettu melko vapaat kädet. - Tämä on valtava muutos. Olemme vapaasti voineet ryhtyä laajentamaan yrittäjyyskoulutusta, kertovat yrittäjyyskoulutuksen suunnittelija, lehtori Jaakko Valpio ja opettaja Arto Niemelä. Noihin 20 opintoviikkoon kuuluu edelleen lupaavasti käynnistynyt Nuori Yrittäjyys-toimintamalli täydennysosineen. Yhteistyö HYK: in lukion, yritysten sekä eri organisaatioiden välillä jatkuu ja tiivistyy lähitulevaisuudessa. Esihautomo aloitti Opettaja Arto Niemelä ja lehtori Jaakko Valpio sanovat, että KK Tavastia luo keinot toteuttaakseen opetushallituksen päämäärät yrittäjyyskoulutuksen alueella. KK Tavastiassa on jo aloitettu viiden opintoviikon esihautomotyyppinen kurssi niille, joilla on ajatuksena perustaa oma yritys. Esihautomon toimintaan voidaan linkittää ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yrittäjyysosan suorittaminen Minustako yrittäjä-kurssi on Valpion ja Niemelän mukaan joustava, henkilökohtaisesti ohjausta tarjoava kurssi. Se on myös jatkoa yrittämisen peruskurssille. - Opiskelija voi valita 5-10 kurssia, jotka liittyvät yrittämiseen ja kartoitetaan ideaa kohti liikeideaa. Opetus perustuu verkkomateriaaliin ja henkilökohtaisiin tehtäviin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Viiden viikon opintoviikon jälkeen voi vielä joustavasti jatkaa. Tällöin perehdytään tarkemmin mm. talous-, rahoitus- ja verotuskysymyksiin. Laajimmassa versiossa tehdään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan eri aihealueita tai toimialaa koskevia syventäviä tehtäviä. Sekä Jaakko Valpio että Arto Niemelä ovat panneet merkille, että viime aikojen yrittäjyyskurssit ovat toteutuneet paremmin kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Tähän vaikuttaa kurssien laadun oleellinen paraneminen, uudenlainen tarjonta ja määrä. Tutkinto uudistuu Opetushallituksesta on lähtenyt mahtikäsky yrittäjyyden opettamiseen. Kaikkien tutkintojen tulee sisältää viisi opintoviikkoa yrittäjyyttä: Tämä tulee voimaan joko ensi tai seuraavana vuonna valtakunnallisen tutkintouudistuksen myötä. - Olisikin oleellista saada kulkemaan peruskoulusta polku korkean asteen opiskeluun. Elämänhallintataitoja, yhteistoimintaa, vuorovaikutustaitoja ja vastuunkantoa olisi syytä oppia alusta pitäen. Yhteistyö ei vielä suju saumattomasti koulutusportaissa, kouluista toiseen. Kehityssuunta on tässäkin kyllä parempaan päin. Kehittämiskeskus Oy Häme on kiitettävästi pyrkinyt myötävaikuttamaan omalta osaltaan tällaisen joustavan polun syntyyn. Innokkaiden uusien yrittäjien tarve on Suomessa suurempi kuin koskaan. Useiden toimijoiden hyvällä yhteistyöllä ja voimavaroja kasaamalla saadaan kerättyä heidän kouluttamisekseen myös yhteiskunnan rahaa helpommin. Menestyvissä yrityksissä on hyviä, työelämän metataitoja(mm. yhteistyövalmiuksia, vuorovaikutusta, tavoite- ja asiakasajattelua) omaavia ihmisiä. Heidänkin pitäisi saada kehittyä. Metataitojen valmennus on miesten mukaan tarpeen kaikille. - Yritysyhteistyöllä ja työharjoitteluiden kautta kysyntä ja tarjonta ovat kohtaamassa. Opiskelija saattaa viedä jopa töitä harjoittelupaikkaansa. Nämä ovat tärkeitä asioita, korostaa Arto Niemelä. LEIKKAA TALTEEN FESTIS Bisneksentekijöille BUSINESS ENGLISH torstaisin 18-21, alk x4ot Hinta: 180,- CONVERSATION CLASSES Early Morning Talk tiistaisin , alk x2ot Hinta: 50,- Afternoon Tea tiistaisin , alk x2ot Hinta: 50,- KIELIOPPIA KEPEÄSTI torstaisin, 4x2ot, 80,- A) , alk B) , alk Täsmäopetusta työpaikallasi Pyydä tarjous Yksityistunteja Preppausta koululaisille Opettaa Anneli Oinonen Ilmoittaudu viikkoa ennen! Pyydä esite. Viestintäpalvelu Festis Oy Sibeliuksenkatu 13 B 1, HML Puh LEIKKAA TALTEEN

5 Kiinteistösijoittamisen erikoistapahtuma tuo Hämeenlinnaan sijoittajia ja sijoittujia Suomeen sijoittamisesta kiinnostuneille tarkoitettu ensimmäinen kansainvälinen kiinteistösijoittamisen erikoistapahtuma järjestetään Hämeenlinnassa 24. päivänä syyskuuta. INFIRE Invest in Finnish Regions -messutapahtuman järjestävät Kehittämiskeskus Oy Häme ja Suomen aluekeskusohjelma yhteistyökumppaneineen. INFIRE 2008 esittelee sijoittamisesta kiinnostuneille Suomen vetovoimaisimmat ja kehittyvimmät alueet. Yritysasiamies Ari Räsäsen mukaan tapahtumassa esitellään yritysalueet, kiinteistöt ja rakennushankkeet. - Mukana on rakentajia ja rakennuttajia, rahoitusyhtiöitä sekä sijoittajia, yhteensä näytteilleasettajaa. INFIRE-2008 on business-ammattilaisten kohtauspaikka, korostaa Räsänen. Ennakkoilmoittautuneiden joukossa on jo kymmenen menestyvää aluetta Hämeenlinnan seudun lisäksi. Räsäsen mukaan tapahtuman ideointi lähti liikkeelle tarpeesta. Kiinteistösijoittamisen erikoistapahtumasta kaavaillaan mahdollisesti pysyvää messutuotetta. - Jos etsii todellisia sijoittajia ja sijoittujia tai haluaa todellisia kontakteja ja tuloksia, niin INFIRE 2008 on varsinainen kontaktifoorumi. Siihen osallistuu satoja merkittäviä alan toimijoita ja päättäjiä, kaavailee Räsänen. Itse tapahtuma on yhden päivän mittainen eli keskiviikko klo Verkatehtaalla. Päivän mittaan on tarjolla alan asiantuntijapuheenvuoroja. Myös näytteilleasettajat esittävät omilla osastoillaan ohjelmaa tai tietoiskuja kokoustiloissa. Valtakunnallinen Suomen aluekeskusohjelma järjestää samana päivänä Verkatehtaalla innovaatiofoorumin, johon odotetaan osallistujia noin Päivän päätteeksi INFIRE-osallistujat kokoontuvat Raatihuoneelle yhteiseen tutustumistilaisuuteen. INFIRE 2008:n järjestävät Kehittämiskeskus Oy Häme, Suomen aluekeskusohjelma, Sekes, Kuntaliitto, Invest in Finland, Hämeen matkailu, Häme Convention Bureau, Hämeen Messut ja Verkatehdas. Lisätietoja: tai yritysasiamies Ari Räsänen Toimitusjohtaja Juha Haukka: Yrittäjätoimijoiden keskinäistä työnjakoa tarvitsee kehittää Toimitusjohtaja Juha Haukka Vuoden alussa aloittaneen Hämeen Yrittäjien toimitusjohtajan Juha Haukan ensimmäiset kuukaudet uudessa pestissä ovat olleet työntäyteiset ja täynnä tutustumisia ihmisiin ja yrittäjiin eri puolilla Kanta- Hämettä. Hän on käynnistänyt työnsä uuden rakentamisen hengessä ja toivoo, että aluejärjestö ymmärrettäisiin roolissaan maakunnan toimijana. - Kevään aikana keskitymme sisällöllisiin kysymyksiin ja rakennamme uudenlaisen toimintamallin ajatellen suurkuntaa. Toimintahan on perustunut kuntakohtaisiin yrittäjäyhdistyksiin, mutta nyt on keskinäistä työnjakoa syytä kehittää. Järjestön toiminnassa alueellinen tasapuolisuus on tärkeä. Kuntamuutoksen myötä paikallisten yhdistysten edunvalvonta kehittyy. Haukka kertoo, että sekä Pirkanmaalla että Uudellamaalla on useita kuntia, joissa toimii monta yhdistystä. Hämeen yrittäjät tahtoo poimia naapureilta parhaat asiat. Aluejärjestön on hänen mukaansa oltava auttamassa paikallisyhdistysten muutoksissa. Päätöksensä nämä tekevät itse. - Kuntayhteistyön toimivuus on tärkein asia. Ei ole mielekästä, että jokainen kaupunginosayhdistys kävisi neuvotteluja asioistaan kaupungin kanssa. Äänen on kuuluttava, siksi korostamme yhteistyötä ja haluamme sitä kehittää ottamalla mukaan parhaat puolet naapurien kokemuksista, selvittää Haukka. Edunvalvonta tehostuu Juha Haukka kuuluu kolmen aluejärjestön toimitusjohtajan työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää yrittäjäjärjestön valtakunnallisia etuja. - Haluamme eroon palapelistä ja sen sijaan luoda yrittäjille merkittäviä etuja. Teemme päätöksiä jo keväällä ja ne astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Hämeen Yrittäjillä on tarjolla jäsenilleen vahva palvelumuoto, joka auttaa yrittäjää arjen ongelmissa. Asiantuntijarenkaan palvelut aiotaan nyt käydä läpi, päivittää ja lisätä sinne ehkä lisääkin asiantuntijoita. - Tämä on merkityksellinen jäsenetu, jossa puhelinneuvonta on ilmaista. Toimintatasot vaikeasti ymmärrettävissä Uusi toimitusjohtaja myöntää, että tavallisen kansalaisen on melko vaikea ymmärtää yrittäjien eri toimintatasoja. Mitä eroa on Hämeen Yrittäjillä ja Hämeenlinnan yrittäjillä? Mitä eroa on aluejärjestöllä ja paikallisyhdistyksellä? - Tässä on paikallisyhdistyksellä kova edunvalvonnan ja toiminnan logiikan sisäistämisen paikka. Haukka on käymiensä keskustelujen perusteella tullut siihen tulokseen, että paikallisyhdistyksen toimintaa lienee syytä korostaa yrittäjälähtöisenä. Aluejärjestön on hänen mielestään annettava yhdistykselle tukea vaikeissakin asioissa. Kanta-Hämeen kierroksella Juha Haukan Kanta-Hämeen kierros jatkuu. Janakkalassa koulunsa käynyt, Forssan kauppaopistosta tietoliikenteeseen suuntautuneelta markkinointilinjalta merkonomiksi ja Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokselta opettajaksi valmistunut mies on koko ajan työn ohessa jatkanut opintojaan. Hän opiskeli Tampereen yliopistossa keskittyen yrityksen hallintoon ja tietotekniikkaan erikoistumalla pienyritysten osaamisen kehittämiseen. Haukalla on myös kokemusta yrittämisestä Hämeenlinnassa ja opettamisesta Hausjärvellä. Hän on toiminut mm. Linnan vartijoiden johtajana. Hämeen Yrittäjien palvelukseen hän tuli ensimmäisen kerran vuonna Tuolloin tutkailtiin pienyritysten liiketoiminnan kehittämisen malleja. Vuonna 2005 mies valittiin Kouvolan seudun kuntayhtymän kehittämispäälliköksi. Paikalliselta yrittäjältä saadun vinkin perusteella Haukka haki nykyistä tointaan. Perheen kanssa sovittiin, että muutetaan takaisin Hämeenlinnaan, koska työ on osin iltapainotteista. - Perheen tuki oli takana. Nyt etsimme asuntoa Hämeenlinnasta, sanoo Haukka.

6 Raimo Luokomaan toinen kotimaa on nyt Portugal Hämeenlinnan Yrittäjien ja Hämeenlinnan Mieskuoron kunniapuheenjohtaja Raimo Luokomaa viettää lokoisia eläkepäiviään nykyisin Portugalissa. Sinne hän on vaimoineen ajautunut jo vuosia sitten. Omalla pikkuisella maatilalla ei vietetä enää lomaa, vaan asutaan vuodessa 8-9 kuukautta. Suomeen Luokomaat tulevat muuttolintujen tavoin viettämään kesää. Raimo Luokomaa kertoo lopettaneensa työt omassa sähköalan suunnitteluyrityksessään keväällä vuosi sitten. Tämän vuoden aikana hän on vetäytynyt pikkuhiljaa kaikista pitkäaikaisista luottamustehtävistään, jopa niin rakkaan Mieskuoroliiton hallituksesta ja Hämeenlinnan seurakunnan tehtävistäkin. Sen sijaan Hämeenlinnan Mieskuoron toimintaan hän osallistuu sen minkä ehtii huhti - toukokuussa. Kuoron osallistuessa Maltan kilpailuunkin mies on mukana, jollei kaikki laulettava ole uutta. - Harmittaa, etten voi jatkaa yksinlaulua haluni mukaan Portugalissa. Minulla ei ole siellä säestäjää, vaikka muutaman kerran olenkin konsertoinut. En ole aikaisemminkaan laulanut kylpyhuoneessa, joten en tee sitä nytkään, lupaa Luokomaa. Tekemistä pitää olla Turha kuvitella, että koko ikänsä töitä tehnyt mies lepäisi uudessa asuinmaassaan laakereilla. Kun unelmatila vuoristosta löytyi, pariskunta muutti sinne omakotitalosta. Tilalla pitää puuhassa jo uima-altaan säännöllinen putsaus tai liikakasvuston poisto puhumattakaan kukkien ja hedelmäpuiden hoivaamisesta. Isäntä on rakentanut talon kupeeseen omin käsin upean saunan. Kaikkea tätä vartioi koira nimeltä Kola, erinomainen talonvahti, joka oli löytynyt Tallinnan kaduilta. Kotimaassa isä-luokomaa on hyvänä apuna, kun perheen lapset tarvitsevat remonttiapua. Kaikenlaista timpurointia tarvitaan myös kesähuvilalla. Tiivis yhteisö Raimo Luokomaa valittiin viime vuoden puolella Algarven Suomi- seuran puheenjohtajaksi. Hän kertoo, että kontaktit Algarven seudun suomalaisen yhteisön kanssa ovat hyvin tiiviit. -Täällä tavataan viikoittain lounaan merkeissä, autetaan toisia ja annetaan talkooapua. Kaikilla on samat ongelmat maahanmuuttajina, joita yhteisö ei tue. Algarve-Suomi - seuran tehtävänä onkin kertoa, miten Portugalissa eletään ja mikä helpottaa siellä oloa. Isosta kirjastosta saa lainaksi luettavaa. Kari Hiisijärven toimittama ja Offset-Kolmion painama Algarven Aviisi ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Suomalaiset tapaavat toisiaan paitsi kahvittelun ja ruokailun merkeissä myös seudun monilla golfkentillä. Itsenäisyyspäivän vietosta on tullut juhlava perinne. Yrittäjäpalkinto kannustava Raimo Luokomaa nähtiin viimeksi Hämeenlinnassa marraskuussa, jolloin hän sai yrittäjäjuhlassa kultaisen Yrittäjäristin yli 20 vuoden yrittäjätoiminnasta. Hän arvostaa jaettavaa yrittäjäpalkintoa, joka annetaan tunnustuksena myös pienille ja nuorille yrityksille. - Minusta on hienoa, että uskalletaan antaa tunnustusta myös pienellä volyymillä toimiville, kehityskelpoisille yrittäjille. Perinnettä pitää jatkaa. Se on halpa tapa antaa hyvää mieltä yrittämiseen! Raimo Luokomaa oli perustamassa Hämeen yrittäjät - yhdistystä vuonna Hän oli yhdistyksen puheenjohtaja kuusi vuotta. Portugalin aurinko, kolmesataa aurinkoista päivää vuodessa, Atlannin puhtaat rannat, keväinen kukkaloisto sekä mielenkiintoinen, joskin karu luonto, antavat perusteet Raimo Luokomaan eläkepäiville Portugalissa, sukulaisia, ystäviä ja yhteistyökumppaneita Suomessa unohtamatta. Hämeenlinnan Yrittäjäuutiset Vuoden 2008 lehtien ilmestymispäivät: 7.5., ja Ilmoitusmyynti: Olli-Pekka Duk puh. (03) , Mosaiikkibetoniporraspaikkari Betoni-Jussi tmi Juha Kekäläinen

7 Pihasuunnittelu antaa raamit Anni Pohjavirta tiesi jo hyvin nuorena, että hänestä tulee isona maisemasuunnittelija. Tietoisuus tulevasta ammatista kehkeytyi tyttösen kulkiessa rakastamassaan luonnossa, Janakkalan metsissä. Yläasteella Lepaalle tutustumaan päästessään Anni oli myyty nähtyään, että maisemasuunnittelua voi toteuttaa tietokoneella. Nainen on nopea käänteissään. Kun Pohjavirta valmistui viime vuonna maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta hortonomi AMK:ksi, niin hänellä toimi jo huhtikuusta alkaen oma yritys, RED Maisemasuunnittelu Oy. - Oma yritys oli oikeastaan itsestäänselvyys, sillä alalla on vähän työpaikkoja. Tosin yleisesti ottaen kiinnostus maisemasuunnitteluun on huomattavasti lisääntynyt. Anni Pohjavirta sanoo, että pihasuunnittelu auttaa oman pihan kokonaisuuden hallinnassa, antaa raamit omassa pihassa kupsuttelijalle. - Joskus aikoinaan tehdylle piha-alueelle ei tiedetä, mitä tehdä. Suunnitelma auttaa aluetta pysymään hyvänä, painottaa suunnittelija, joka haluaisi keskittyä yritys- ja teollisuusalueiden sekä taloyhtiöiden pihojen suunnitteluun. Ei vain kauniita kuvia Anni Pohjavirralla on parhaillaan työn alla Moreeniin suunnitteilla olevan Iron- rakennuksen ja tontille tulevien metallialan yritysten tuotantotilojen väliin jäävän pysäköintialueen suunnittelu. Nyt alueella on vielä Metsävirran takana näkyvä komea mäntymetsä. Vasemmalla näkyy Metallisorvaamo Veijalaisen rakennus. Pohjavirta sanoo, ettei maisemasuunnittelu ole vain kauniiden kuvien piirtämistä käsin ja tietokoneella. - Kasvit ovat viimeinen asia, jotka otan esiin pihaa suunnitellessa. Ensimmäiseksi on mietittävä toimintojen joustavuus. Kun piha on toimiva, niin se on myös kaunis ja viihtyisä. Parkkipaikat pitää olla asialliset, lumenauraustilat on oltava ja pelastustiet ja huoltoreitit toimivat. Kasvit ovat vain yksi osa materiaalisuunnittelussa. Suunnittelu on käytettävyyden lisäämistä, tilanjakoa, toimintojen joustavuuden etsimistä. Imagon lisääjä Viihtyvyyttä yrityksissä on tutkittu paljonkin. Viihtyvyys on todettu niin tärkeäksi, että se itse asiassa lisää imagoa. - Betoniaavikollekin voi luoda väreillä ja erilaisilla materiaaleilla näyttävyyttä. Liikettä ja suuntaa voi jatkaa kaikessa muotokielessä, visioi suunnittelija, joka sai hiljattain jaetun toisen sijan Lappsetin ja Klaukkalan kunnan ympäristönsuunnittelukilpailussa. Hän on huomannut, että yritykset ovat alkaneet panostamaan ulkoisen imagoonsa. Ympäristötietoisuus kasvaa Keski-Euroopan malliin, jossa toimistot sijoitetaan puistomaisille alueille kauas tehtaista. Monesti ulkoalueet on hoidettu yksinkertaisesti kylvetyllä perusnurmikolla. Rakennuksen pitäisi olla yhtä tontin kanssa, niin että kokonaisuus näyttää hyvältä. Hyvä suunnittelu kestää Pohjavirta vakuuttaa, että jos ulkoaluetta hoidetaan oikein, niin suunnittelu maksaa itse itsensä ja kestää vuotta. Minkään ei pidä antaa ränsistyä tai viidakoitua. Kun on huolella mietitty suunnitelma, niin rakentamisen ja hoidon kustannukset pysyvät kurissa. - Suunnitelma antaa mahdollisuuden rakentaa hyvää ja kestävää. Se myös auttaa hoitotyössä, sillä suunnitelmaan useasti liitetään myös hoitosuunnitelma, joka toimii pihan käyttöohjeena. Anni Pohjavirta oli opiskeluaikanaan puoli vuotta vaihto-opiskelijana Vancouverissa Kanadassa. Siellä hän suoritti mm. ekologian ja arkkitehtuurin kursseja. - Reissu on vaikuttanut siihen, millainen maisemasuunnittelija minä nyt olen. Tiukkatahtinen opiskelu näytti erilaisia tapoja ja tyylejä. Opettajat olivat tavattoman innostuneita jakamaan tietoa, ihailee Pohjavirta ja vannoo vielä palaavansa maahan.