IBM Maximo EasyFlex-käyttöönotto helposti. IBM Maximo järjestelmän yleiskuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IBM Maximo EasyFlex-käyttöönotto helposti. IBM Maximo järjestelmän yleiskuvaus"

Transkriptio

1 IBM Maximo EasyFlex-käyttöönotto helposti Maximo EasyFlex on helppo tapa toteuttaa Maximon asennus, implementaatio ja ylläpito etukäteen suunnitellusti ja tehokkaasti. Aluksi valitaan sopiva lisenssimalli; hankitut lisenssit tai Maximo :n käyttö palveluna. Seuraavaksi edetään investointilaskelman pohjalta implementaatioon ja valitaan joustavasti käyttöalueet ja prosessit, joissa Maximo :a on suunniteltu käyttää. Maximo EasyFlex-toteutusmallissa implementointi tehdään tehokkaasti ja kokonaiskustannusarvioon ja aikatauluun pohjautuen. Käyttöönottovaiheen jälkeinen tuki ja kehitys on myös mahdollista lisätä Maximo EasyFlextoimituskokonaisuuteen. IBM Maximo järjestelmän yleiskuvaus Markkinoiden kehittynein kunnossapidon tietojärjestelmä (EAM) IBM Maximo Asset Management on tehokas kunnossapidon ja service-liiketoiminnan järjestelmä, joka sopii valmistaville yrityksille, energia- ja telesektorille, kiinteistöjen ja muun infrastruktuurin hallintaan ja myös liikkuville kohteille. Maximo on hyvin muokattava ja joustava järjestelmä erikokoisiin tarpeisiin ydinvoimaloista muutaman käyttäjän järjestelmiin saakka. Kasvavana käyttäjäryhmänä ovat myös laitevalmistajat ja laitetoimittajat, jotka tavoittelevat elinkaarimallin mukaista hallintaa ja lisäarvopalveluja asiakkailleen. Hyötyjä Parantaa kunnossapidon suunnitelmallisuutta ja systematiikkaa Nostaa työnteon tehokkuutta ja tuottavuutta Parantaa laitteiden käytettävyyttä ja laaduntuottokykyä Parantuneesta suunnitelmallisuudesta johtuen pienentää materiaalien ja palveluiden kulutusta ja sitä kautta alentaa kustannuksia Pienentää henkilö- tai ympäristöriskejä

2 MAXIMO :n perusmoduleita ovat laitehallinta, töiden hallinta, materiaalihallinta (varasto- ja ostotoiminnat), joilla autetaan yrityksiä maksimoimaan tuottavuuttaan ja pidentämään tuotantokoneistonsa elinkaarta. Kattavat tunnusluku-, raportointi- ja analysointiominaisuudet helpottavat yrityksiä kunnossapitotoimintojen seurannassa ja auttavat tunnistamaan ongelma-alueet tai kehityspotentiaalia omaavat alueet. MAXIMO :lla voidaan säästää aikaa ja kustannuksia kunnossapitotoiminnoissa ja helpottaa turvaamaan varaosien saatavuus ja samalla pienentäen varaosavarastoja, automatisoimalla hankintoja sekä käyttämällä alihankintapalveluja tehokkaasti. Maximon osa-alueet Ominaisuudet muokattavissa käyttöoikeuksien mukaan MAXIMO Asset Management on jaettu useisiin moduleihin, joiden kautta pääsee näppärästi navigoimaan itse kullekin tärkeisiin toimintoihin. Käyttäjällä näkyvät modulit ja toiminnot riippuvat käyttöoikeuksista ja muista asetuksista. Seuraavassa esitellään Maximo :n yleisimpiä ohjelmistomoduleita: Maximoon saatavissa myös monipuoliset mobiilitoiminnallisuudet (eri laitealustat, off/on-line, paikalliset kartastot myös off-line tilanteisiin jne.)

3 MAXIMO Laitehallinta Yrityksen tai laitoksen tuloksen kannalta tärkeiden laitteiden tunnistaminen ja seuranta koko elinkaaren aikaisesti Työ-, ennakkohuolto-, vika- ja kustannushistorian sekä sijainnin käsittävät laite- ja tekniset tiedot auttavat asiakasta parantamaan laitteistojen tuottavuutta ja pidentämään laitteen teknistä elinikää. Laitteiden, fyysisten sijaintien ja järjestelmien välisten linkkien mallintaminen Kunnossapitokustannusten kerääminen järjestelmittäin, alajärjestelmittäin ja sijaintipaikoittain Vikaluokkien muodostaminen ongelmalaitteiden pikaista analysointia varten Työimpulssien ja -määräimien automaattinen luonti perustuen laitteiden kunnonvalvonnan tietoihin ja edelleen reititettynä oikeille henkilöille ja esimerkiksi heidän mobiililaitteisiinsa Suunniteltujen ja suunnittelemattomien kunnossapitotoimenpiteiden tuki alkuperäisestä työpyynnöstä työtilauksen luontiin jatkuen työn toteutukseen ja tapahtumatietojen kirjaukseen. Kaikki työt kirjataan MAXIMOon, jolloin mahdollistetaan resurssien, materiaalien, laitteiden käytön ja kustannusten yksityiskohtainen analysointi. MAXIMO Töidenhallinta Työsuunnitelmat Toistuvien töiden vaatimien resurssien, materiaalien ja laitteiden tunnistaminen Työmääräimet Käsittää kattavan ja yksityiskohtaisen informaation työsuunnitelmineen, aikatauluineen, kustannuksineen, työvoimineen, materiaaleineen, laitteineen, vika-analyyseineen, turvallisuustietoineen ja liittyvine dokumentteineen. Ennakkohuolto (EH) Ennakkohuoltosuunnitelmien käyttöönotolla vähennetään suunnittelematonta seisokkiaikaa ja häiriöistä tai konerikoista johtuvia korjauksia. Ennakkohuolto vapauttaa henkilöstöä kalliista korjaustyöstä ja antaa mahdollisuuden ennakoiviin töihin, jotka säästävät rahaa sekä parantavat luotettavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta.

4 MAXIMO Materiaalinhallinta Seurataan ja valvotaan materiaalien kulutusta ja käyttöä, pienennetään varaston arvoa ja vähennetään nimikemääriä standardoimalla sekä vaikutetaan tarpeettomaan kulutukseen. Varaston optimointi- ja suunnitteluvälineet auttavat yrityksiä pitämään varastomäärät oikealla tasolla kunnossapitotarpeita ajatellen. Tilauspisteet Taloudelliset hankintaerät ABC analyysi Yksilönumeroituja laitteita (kiertävät laitteet) seurataan niiden liikkuessa yrityksen eri toimipaikoissa tai ulkopuolisessa huollossa. Kaikki materiaaleja koskevat tapahtumat rekisteröidään reaaliaikaisesti. MAXIMO Ostotoiminta Maximon ostotoiminnot yhdistävät materiaalien kysynnän ja tarjonnan logistisen ketjun. Maximon osto-ominaisuudet parantavat hankintojen tehokkuutta ja lisäävät kustannussäästöjä ja varmistavat, että yrityksen kriittiset laitteet ja tuotantotoiminnat toimivat aina luotettavasti ja tehokkaasti. Hankintaketjun haasteet: Laitteiden käytettävyys Tiedonkulun automatisointi parantaa varaosien saatavuutta, ostotiedon oikeellisuutta, materiaalien löydettävyyttä ja materiaalien kulutuksen seurantaa Varastoinnin kustannukset Monissa yrityksissä prosenttia varaosakustannuksista muodostuu kahteen kertaan hankituista ja vanhentuneista tavaroista, arvon alenemisesta sekä käsittely- ja varastointikustannuksista. Ostamisen kustannukset Tutkimusten mukaan manuaalisen ostotilauksen käsittely voi maksaa tai vielä enemmän, koska suurin osa työstä ei anna muuta lisäarvoa. Ostotyön tehokkuus Tehottomalla manuaalisella toimintatavalla ammattiostajat käyttävät paljon aikaa paperien käsittelyyn ja tapahtumien valvontaan sen sijaan että keskittyisivät tärkeämpiin toimintoihin kuten pitkäaikaisten sopimusten hoitamiseen ja toimittajien tehokkuuden valvontaan.

5 IBM on ymmärtänyt nämä ongelmat ja on kehittänyt vuosien kuluessa ratkaisuja, jotka antavat omalle liiketoiminnallenne arvokkaita ratkaisuja ja etuja: Laitteiden luotettavuuden lisääntyminen Automatisoimalla ja tehostamalla hankintaprosesseja vähennetään hankinta-aikoja ja saadaan oikeat osat oikeaan aikaan sinne missä sitä tarvitaan. Näin varmistetaan, että kriittiset laitteet pidetään toiminnassa. Varastointikustannusten alentaminen Hankkimalla nimikkeitä vain silloin, kun niitä tarvitaan, voidaan varaston arvo pitää taloudellisena ja kiertonopeus tehokkaana. Ostamisen kustannusten alentaminen Automatisoimalla hankintaprosessia, organisaatio vähentää ja välttää sellaisia toimintoja, jotka lisäävät kustannuksia tuomatta lisäarvoa. Ei enää älyttömiä puhelinsoittoja, turhaa kommunikointia, tilausmuutoksia ja palautuksia. Parannusta hankintaketjun hallintaan Ostoammattilaiset voivat käyttää enemmän aikaa tärkeämpiin tehtäviin kuten pitkäaikaisten sopimusten hallintaan. IBM Maximon ostotoiminnan ratkaisut mahdollistavat tehokkuuden noston koko materiaalien logistisessa ketjussa. MAXIMO Hankintaehdotukset Henkilökohtaiset hankintaehdotukset -sovellus tarjoaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden luoda materiaalien hankintaehdotuksia yksinkertaisella selainkäyttöisellä sovelluksella. MAXIMO WorkFlow MAXIMO-Workflow määrittelee ja ylläpitää sovitut toimintoprosessit aloitushetkestä lopetukseen. WorkFlow helpottaa organisaation yhteistoimintaa ja käynnistää automaattisesti asiakkaan määritellyt Workflow-prosessit koskien työpyyntöjä, ennakkohuoltotöitä ja varastotäydennystilauksia jne. Henkilökohtaiset tehtävät (esim. aloita työ, hyväksy ostotilaus, kerää varastonimikkeet jne.) reititetään asianosaisille henkilöille Maximon omaa viestijärjestelmää, sähköpostia tai mobiilipäätelaitteita käyttäen. Työnkulku on aina nähtävillä, mihin pisteeseen joku tehtävä on juuttunut tai kenelle varamiehelle tehtävä on jo mennyt. MAXIMO Avaintunnusluvut (KPI)/Raportointi/Analysointi Raportit Laaja valikoima valmiiksi määriteltyjä raportteja Käyttäjät voivat myös laatia ja muokata erikoisraportteja käyttämällä malliraportteja ja raporttikirjastoja. Saatavilla myös ad hoc- tyyppiset nopeasti kootut raportit Avaintunnusluvut (KPI) IoT:n hyödyntäminen Laitteen suorituskyvyn kehittyminen saadaan visuaalisesti näkyviin graafisina kuvina

6 Voidaan vaikka laatia henkilön avaussivulle reaaliaikainen tieto hänen omista tunnusluvuistaan esim. valitsemalla punainen = hälytys tai vihreä = ollaan tavoitteiden mukaisissa arvoissa. Analyysi Maximo analysoi kerätyn tiedon ja tietoa voidaan käyttää kehittämis- ja parantamistoimintaan. MAXIMOn avaintunnusluvut ja raportit mahdollistavat kunnossapidon muutostarpeiden löytämisen. Laajemmissa sovelluksissa voidaan hyödyntää esim. IBM Analytics-työkaluja. Arkkitehtuuri Kerromme mielellämme lisää Maximon teknisestä arkkitehtuurista, avoimista rajapinnoista, muokkaus- ja konfigurointiominaisuuksista, mobliteetista, paikallisten tai kaupallisten karttojen hyödyntämisestä, Maximon ennakoivan analytiikan mahdollisuuksista jne.

7 Lisäsovellukset Toimialakohtaiset laajennusosat Vaikka Maximo itsessään on varsin monipuolinen järjestelmä, saattaa tietyissä tilanteissa toisinaan olla tarve toimialakohtaisille ratkaisuille. Maximoon on saatavilla mm. seuraavia toimialakohtaisia lisäsovelluksia, jotka huomioivat asiakkaiden tarpeet vieläkin yksityiskohtaisemmin. Maximo Predictive Analytics IBM/Maximo ETL tools IBM Watson/Maximo Maximo EHQS Maximo Scheduler Maximo LinearAssets Maximo MS Project Link Maximo/Tririga Real Estate Management Maximo AnyWhere Mobility Maximo for Service Providers Maximo for Utilities Maximo Spatial Asset Management Maximo for Life Sciences Maximo for Nuclear Power Maximo for Transportation MaxiPoint on myös kehittänyt omia tuotteitaan Maximoon: -MaxiPoint MaxNav Maximo Asset Navigator -MaxiPoint Maximo Integration Drive -MaxiPoint Maximo Developers Kit Lisänä mainittakoon MaxiPointin Technical Services-palvelut ja uutuutena asiakkaiden omien liiketoimintainnovaatioiden kehitys ja käyttöönotto.