Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana."

Transkriptio

1 Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety

2

3 OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä se aina koneen mukana. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on kuvata omistajille, käyttäjille, hoitajille, vuokranantajille ja vuokraajille tarvittavat varotoimet ja turvalliset ja oikeat koneen käyttötarkoituksen mukaiset käyttötavat. Jatkuvien tuoteparannusten takia JLG Industries, Inc. varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos tarvitset päivitettyä tietoa, ota yhteyttä JLG Industries, Inc:iin. Muut saatavana olevat julkaisut: Huolto-ohje Kuvitettu osaluettelo JLG-nostin a

4 OSA - TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT Tämä on turvallisuuden huomiomerkintä. Sen tarkoituksena on varoittaa mahdollisesta henkilövahinkojen vaarasta. Noudata kaikkia merkin yhteydessä olevia turvallisuusohjeita. Muuten seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. TARKOITTAA VÄLITÖNTÄ VAARATILANNETTA, JOKA VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON PUNAINEN. TARKOITTAA MAHDOLLISTA VAARATILANNETTA, JOKA VOI AIHEUT- TAA VÄHÄISEN TAI LIEVÄN LOUKKAANTUMISEN. MERKILLÄ SAATE- TAAN OSOITTAA MYÖS VAARALLISET TOIMENPITEET. TÄMÄN MERKIN TAUSTAVÄRI ON KELTAINEN. TARKOITTAA MAHDOLLISTA VAARATILANNETTA, JOKA VOI AIHEUT- TAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. TÄMÄN KILVEN TAUSTAVÄRI ON ORANSSI. b JLG-nostin

5 OSA - TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT Kysymyksissä: TÄMÄN TUOTTEEN ON NOUDATETTAVA KAIKKIA TURVALLISUUSTIE- DOTTEITA. OTA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC:IIN TAI PAIKALLI- SEEN VALTUUTETTUUN JLG-EDUSTAJAAN, JOS HALUAT LISÄTIE- TOJA TUOTETTA KOSKEVISTA TURVALLISUUSTIEDOTTEISTA. JLG INDUSTRIES, INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUSTIEDOTTEET TÄMÄN KONEEN ASIAKIRJOJEN OMISTAJALLE. OTA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC:IIN, JOS HALUAT VARMISTUA NYKYISTEN OMISTA- JAN ASIAKIRJOJEN AJANTASAISUUDESTA JA PAIKKANSAPITÄVYY- DESTÄ. JLG INDUSTRIES, INC:ILLE PITÄÄ VÄLITTÖMÄSTI ILMOITTAA KAIKKI TAPAUKSET, JOISSA JLG-TUOTTEET OVAT LIITTYNEET ONNETTO- MUUSTILANTEESEEN, JOKA ON AIHEUTTANUT HENKILÖN LOUK- KAANTUMISEN TAI KUOLEMAN TAI MERKITTÄVIÄ VAHINKOJA OMAISUUDELLE TAI JLG-TUOTTEELLE. Onnettomuuden raportoinnista Tuoteturvallisuuteen liittyvistä julkaisuista Omistajatietojen päivityksistä Tuoteturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä Ota yhteyttä osoitteeseen: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA tai paikalliseen JLG:n toimistoon (osoitteet ovat oppaan sisäkannessa) Yhdysvalloissa: Ilmaisnumero Yhdysvalloissa: 877-JLG-SAFE ( ) Standardien ja säännösten yhteensopivuudesta Tuotteen tavallisuudesta poikkeavista käyttötavoista Tuotemuunnoksista Yhdysvaltojen ulkopuolelta: Puhelin: Sähköposti: JLG-nostin c

6 OSA - MUUTOSLOKI MUUTOSLOKI Ohjeen ensimmäinen painos toukokuuta 2004 Käsikirja tarkistettu kesäkuuta 2004 Käsikirja tarkistettu heinäkuuta 2004 Käsikirja tarkistettu heinäkuuta 2004 Käsikirja tarkistettu lokakuuta 2004 Käsikirja tarkistettu heinäkuuta 2005 d JLG-nostin

7 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU JOHDANTO a TURVALLISUUDEN HUOMIOMERKINNÄT JA KOROSTUSSANAT b Ota yhteyttä osoitteeseen: c Yhdysvalloissa: c Yhdysvaltojen ulkopuolelta: c MUUTOSLOKI d OSA TURVATOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Työalueen tarkistus Koneen tarkastus KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaara Sähköiskun vaara Kaatumisvaarat Ruhjoutumis- ja törmäysvaara NOSTAMINEN JA KULJETTAMINEN Yleistä OSA VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Käyttäjän koulutus Koulutuksen valvonta Käyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKISTUS JA HUOLTO TARKASTUS ENNEN KÄYNNISTYSTÄ PÄIVITTÄISEN YLEISTARKASTUKSEN KAAVIO Yleistarkistuspisteet TOIMINTOJEN TARKISTUS Toimintotarkastuksen nimikkeet: OSA KONEEN KÄYTTÖ 3.1 YLEISTÄ KONEEN KUVAUS KONEEN KÄYTTÖ Aloittaminen AKUN LATAUS Akun alhaisen jännitteen merkkivalot Akkujen lataaminen Akun lataustilan merkkivalot Latauslaitteen sijainti KONEPELLIN POISTAMINEN JLG-nostin i

8 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU 3.6 MAATASON OHJAUSASEMA - TOIMINTA Työlavan virtakytkin Hätäpysäytys-/sammutuspainike Jarrun vapautuspainike Työlavan nosto- ja laskupainikkeet Koneen tilan nestekidenäyttö Kallistushälytyksen varoitus Nestekidenäytön vikatilanteet TYÖLAVAN KÄSIKÄYTTÖINEN LASKUVENTTIILI Käsikäyttöisen laskuventtiilin käyttö TYÖLAVAN KOKOONPANO Työlavan sisääntuloportin turvalukituskytkin Työlavan turvaköyden kiinnityspiste Tarvikehylly - Korkeuden säätö TYÖLAVAN AKTIVOINNIN JALKAKYTKIN TYÖLAVAN OHJAUSKONSOLIN TOIMINTA Yleistä Työlavan virtakytkin Työlavan hätäpysäytys-/sammutuspainike Työlavan ohjauskonsolin näyttöpaneeli Ajo-/nostotilan valintakytkin Ohjaussauvan toiminnon aktivointivipu Monitoiminen ohjaussauva Ajonopeuden asetuksen säätimet Äänimerkki KONEEN PYSÄKÖIMINEN KULJETUS-, NOSTO- JA SIDONTAMENETELMÄT Yleistä Siirtäminen haarukkanosturilla Ajoneuvokuljetus - sidonta lisävarusteena toimitettavien sidontarenkaiden avulla MAATASON OHJAUSASEMA - OHJELMOINTI Yleistä Ohjelmointitasot Käyttäjän ohjelmointitila Kallistusanturi Ohjelmoitavat asetukset Ohjelmointitilan aktivointi Salasanan antaminen Ohjelmointitilan valitseminen Ohjelmoitavan asetuksen valitseminen ja säätö Ohjelmoitavan asetuksen säätäminen OHJELMOITAVA TURVALUKITUS (PSL ) (LISÄVARUSTE) PSL -taulun sijainti Koneen käynnistys PSL käytössä Koneen sammuttaminen ii JLG-nostin

9 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU Käyttäjäkoodin muuttaminen TYÖLAVAN VALINNAISET LISÄVARUSTEET TYÖLAVAN KANTOTELINE - LISÄVARUSTE Tarkastus ennen käynnistystä Tavaroiden lastaaminen ja kuljettaminen kantotelinettä käyttäen MATTORULLIEN KANTOTELINE - LISÄVARUSTE Tarkastus ennen käynnistystä Maton ripustaminen Maton irrottaminen LOISTEVALOPUTKIEN KULJETUSTELINE - (LISÄVARUSTE) Tarkastus ennen käynnistystä KYLTTIEN SIJAINTI OSA YLEISET TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÄJÄN SUORITTAMA KUNNOSSAPITO 5.1 JOHDANTO YLEISET TEKNISET TIEDOT Koneen tekniset tiedot Sähkömääritykset Työlavan tiedot Laitteen osien painot Sarjanumeron sijainti KÄYTTÄJÄN SUORITTAMA HUOLTO Voitelu OSA TARKASTUS- JA KORJAUSLOKI OSA TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA 4.1 YLEISTÄ TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA Käyttäjä ei pysty ohjaamaan konetta Työlava juuttunut yläpuolisiin rakenteisiin ONNETTOMUUDESTA ILMOITTAMINEN JLG-nostin iii

10 SISÄLLYSLUETTELO OSA - KAPPALE, AIHE SIVU OSA - KAPPALE, AIHE SIVU KUVALUETTELO 2-1. Päivittäinen yleistarkistus SSV10-koneille Koneen toimivien osien sijainti Latauslaitteen sijainti (Konepelti poistettu - konepellin poisto, katso sivua 3-8) Etukonepellin poistaminen Maatason ohjausasema Käsikäyttöisen laskuventtiilin sijainti Tarvikehyllyn korkeuden säätö Työlavan ohjauskonsoli Työlavan ohjauskonsolin näyttöpaneeli Haarukkanosturin nostoaukot Lisävaruste - Etu- ja takapään sidontarenkaat PSL -turvalukituskytkimen sijainti PSL -turvalukituskytkimen säätimet ja merkkivalot SSV10-mallin kylttien sijaintikaavio - (Määritykset, katso taulukko 3-6 (ANSI) ja (CE) SSV10-mallin kylttien sijaintikaavio - (Määritykset, katso taulukko 3-6 (ANSI) ja (CE) SSV10-mallin kylttien sijaintikaavio - (Määritykset, katso taulukko 3-6 (ANSI) ja (CE) TAULUKKOLUETTELO 1-1 Vähimmäisturvaetäisyys (MSAD) (sähkölinjoihin tai -osiin) Tarkastus- ja huoltotaulukko SSV10 - Käyttöä koskevat tekniset tiedot Akun alhaisen jännitteen merkkivalot Nestekidenäyttö - Vikatilanteet Työlavan enimmäiskapasiteetti Maatason ohjausasema - taso 3 - Ohjelmoitavat asetukset ja tehdasasetukset SSV10 - (ANSI ja CE) kylttien sijaintikaavio Voitelumääritykset Osien voiteluvälit Tarkastus- ja korjausloki iv JLG-nostin

11 OSA 1 - TURVATOIMET OSA 1. TURVATOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä osassa kuvataan koneen oikeaan ja turvalliseen käyttöön ja huoltoon liittyvät välttämättömät varotoimet. Koneen oikean käytön varmistamiseksi on välttämätöntä suorittaa päivittäiset rutiinihuollot tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan. Asiantuntevan henkilön tulee luoda koneelle säännöllinen huoltotoimenpideohjelma käyttäen tämän käyttöohjeen ja huolto- ja kunnossapito-ohjeen tietoja. Ohjelmaa tulee noudattaa tarkasti, jotta kone pysyisi turvallisessa toimintakunnossa. Koneen omistajan/käyttäjän/hoitajan/vuokranantajan/vuokraajan ei tule ottaa koneen käyttövastuuta, ennen kuin tämä käyttöohje on luettu, koulutus on suoritettu ja koneen käyttöön on tutustuttu kokeneen ja pätevän käyttäjän opastuksella. Kaikissa turvallisuuteen, koulutukseen, tarkastukseen, huoltoon, soveltuvuuteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä JLG Industries -yhtiöön ( JLG ). TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA LUETELTUJEN TURVALLISUUDEN VARO- TOIMIEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA KONEEN VAURIOITUMISEN, HENKILÖN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttäjän koulutus ja tiedot Lue tämä käyttöohje perinpohjaisesti ennen koneen käyttöä. Älä käytä konetta, ennen kuin valtuutetut henkilöt ovat antaneet täydellisen koulutuksen. Vain valtuutettu ja pätevä henkilöstö saa käyttää konetta. Lue ja pidä mielessä kaikki koneen ja käyttöohjeen VAARA-, VAROITUS- ja HUOMAUTUS-merkinnät ja noudata niitä tarkasti. Käytä konetta ainoastaan JLG:n määrittämän käyttötarkoituksen mukaisesti JLG-nostin 1-1

12 OSA 1 - TURVATOIMET Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden pitää tuntea tässä käyttöohjeessa määritetyt koneen hätäohjaimet ja toiminta hätätilanteessa. Perehdy kaikkiin sovellettavissa oleviin koneen käyttöön liittyviin työnantajan ohjeisiin sekä paikallisiin ja kansallisiin säännöksiin ja noudata niitä tunnollisesti. Työalueen tarkistus Käyttäjän pitää ennen koneen käyttöä käydä läpi kaikki varotoimet, jotta vältetään kaikki työalueeseen liittyvät vaaratekijät. Työlavaa ei saa käyttää tai nostaa, kun se on kuorma-auton lavalla, perävaunussa, junavaunussa, laivassa, telineellä tai muussa vastaavassa paikassa, ilman JLG:n kirjallista lupaa. Konetta saa käyttää lämpötiloissa C (0-104 F). Pyydä lisätietoja JLG:ltä, jos konetta käytetään mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Koneen tarkastus Varmista, että kaikki turvalaitteet toimivat oikein. Muutosten teko näihin laitteisiin on turvallisuusohjeiden vastaista. HENKILÖNOSTIMEN TYÖLAVOJEN MUUNNOKSET TAI MUUTOKSET SAA SUORITTAA VAIN VALMISTAJALTA ETUKÄTEEN PYYDETYLLÄ KIRJALLISELLA LUVALLA. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekilvet tai -tarrat puuttuvat tai ovat lukukelvottomia. Älä anna roskien kerääntyä lavalle. Poista muta, öljy ja muut liukkaat ainekset jalkineista ja työlavan lattiapinnalta. Tarkista kone ja sen toiminnot ennen käyttöä. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen osasta 2. Älä käytä konetta, ennen kuin se on huollettu ja kunnostettu Huolto-ohjeen vaatimusten mukaisesti. 1-2 JLG-nostin

13 OSA 1 - TURVATOIMET 1.3 KÄYTTÖ Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilöstön, heidän työkalujensa ja laitteidensa siirtämiseen tai varastotyöskentelyyn. Älä koskaan käytä laitetta, joka ei toimi oikein. Toimintahäiriön sattuessa sammuta kone. Älä koskaan heilauta ohjauskytkintä tai -vipua vapaa-asennon kautta vastakkaiseen suuntaan. Palauta kytkin aina ensin vapaalle ja pysäytä laite, ennen kuin siirryt seuraavaan toimintoon. Käytä ohjaimia hitaasti ja tasaisesti painaen. Älä anna käyttää tai ohjata konetta maatasolta, kun työlavalla on henkilöitä (lukuun ottamatta hätätilannetta). Älä ripusta tarvikkeita työlavan kaiteeseen ilman JLG:n hyväksyntää. Varmista aina, että sähkötyökaluja säilytetään oikein. Niitä ei saa jättää riippumaan johdoistaan työlavan työalueelle. Laske puomi kokonaan alas ja kytke kaikki virta pois päältä ennen kuin poistut koneesta. Koneessa ei saa kuljettaa matkustajia. Vain käyttäjä saa olla koneessa käytön aikana. Kun lavalta suoritetaan hitsaustöitä, koneen osat on suojattava hitsauskipinöiltä ja sulalta metallilta. Akkuneste on erittäin syövyttävää. Vältä nesteen joutumista iholle ja vaatteisiin. Lataa akut vain hyvin tuuletetussa tilassa. Kompastumis- ja putoamisvaara JLG Industries, Inc. suosittelee, että lavalla työskentelevä henkilö käyttää valjaita ja taljaköyttä, joka on kiinnitetty asianmukaiseen taljaköyden kiinnikkeeseen. Lisätietoja vaatimuksista JLG-tuotteiden putoamissuojille on saatavana JLG Industries, Inc:ltä. Varmista ennen koneen käyttöä, että kaikki portit on suljettu oikein ja kiinnitetty oikeisiin paikkoihin JLG-nostin 1-3

14 OSA 1 - TURVATOIMET Siirtymistä työlavalta rakenteelle nostoasennossa on vältettävä. Jos siirtyminen on välttämätöntä, tule sisään/poistu portin kautta vain, jos työlava on 0,3 metrin etäisyydellä turvallisesta ja vakaasta rakennelmasta. Tilanne vaatii myös 100-prosenttisen turvasidonnan kahdella taljalla. Yksi talja pitää kiinnittää työlavaan ja toinen talja rakennelmaan. Työlavaan kiinnitettyä taljaa ei saa irrottaa, ennen kuin rakennelmaan on siirrytty turvallisesti. Pidä molemmat jalat koko ajan tukevasti työlavan lattiapinnalla. Älä koskaan yritä lisätä ulottuvuutta käyttämällä tikkaita, laatikoita, askelmia, lankkuja tai vastaavia esineitä. Älä koskaan kiipeä työlavalle tai työlavalta pois puomistoa pitkin. Ole erittäin varovainen, kun nouset työlavalle tai poistut työlavalta. Varmista, että puomi on laskettu kokonaan alas. Pidä kasvot koneeseen päin, kun nouset työlavalle tai poistut siltä. Aina koneeseen noustessasi tai siitä laskeutuessasi säilytä kolmipisteinen tuki: Pidä aina kiinni kahdella kädellä ja yhdellä jalalla tai kahdella jalalla ja yhdellä kädellä. 1-4 JLG-nostin

15 OSA 1 - TURVATOIMET Sähköiskun vaara Kone ei ole eristetty eikä se suojaa kosketukselta sähkövirtaan. Säilytä turvaetäisyys sähkölinjoihin, sähkölaitteisiin tai sähköistettyihin (paljaisiin tai eristettyihin) osiin, kuten on selitetty kohdassa Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyys, Taulukko 1-1. Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Taulukko 1-1. Vähimmäisturvaetäisyys (MSAD) (sähkölinjoihin tai -osiin) JÄNNITEALUE (PÄÄJÄNNITE) VÄHIN TURVALLINEN ETÄISYYS - m [jalkaa] V Vältä kosketusta Yli 300 V - 50 kv 3 m [10 ft] Yli 50 kv 200 kv 5 m [15 ft] Yli 200 kv 350 kv 6 m [20 ft] Yli 350 kv 500 kv 8 m [25 ft] Yli 500 kv 750 kv 11 m [35 ft] Yli 750 kv 1000 kv 14 m [45 ft] HUOMAUTUS: Tämä vaatimus on voimassa, elleivät työnantajan, paikalliset tai maakohtaiset säännökset ole vielä rajoitetumpia. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA TAI PÄÄSTÄ HENKILÖSTÖÄ TURVA-ALUEEN SISÄPUOLELLE (MSAD). OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA -JOHTO- JEN OLEVAN JÄNNITTEELLISIÄ, JOS MUUTA TIETOA EI OLE JLG-nostin 1-5

16 OSA 1 - TURVATOIMET Kaatumisvaarat Käyttäjän on tutustuttava ajomaastoon ennen ajoa. Älä ylitä sallittua kallistusta tai kaltevuustasoa ajon aikana. Älä nosta työlavaa tai aja työlava nostettuna, kun kone on rinteessä, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla. Ennen kuin ajat lattioiden, siltojen, perävaunujen tai muiden vastaavien pintojen päälle, tarkista pintojen kuormituskestävyys. Älä koskaan ylitä työlavan enimmäiskuormitusta. Jaa kuorma tasaisesti lavalla ja tarvikehyllyssä. Pidä koneen alusta vähintään 0,6 m:n etäisyydellä rei istä, kuopista, kumpareista, esteistä, romuista, peitetyistä koloista ja muista mahdollisista vaarallisista maastokohteista. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään lähellä olevaan rakenteeseen. Älä laajenna työlavaa valtuuttamattomilla jatko-osilla, koska suurempi alttius tuulenpuuskille heikentää vakavuutta. Jos puomikokoonpano tai työlava on asennossa, jossa yksi tai useampi pyörä on irti maasta, käyttäjän on poistuttava lavalta ennen koneen irrottamista. Käytä nostureita, trukkeja tai muita vastaavia laitteita koneen vakauttamiseen ja henkilöstön poistamiseen. 1-6 JLG-nostin

17 OSA 1 - TURVATOIMET Ruhjoutumis- ja törmäysvaara Kaikkien käyttäjien ja maassa työskentelevien henkilöiden on käytettävä suojavarusteita. Tarkista työalueen turvaetäisyydet lavan yläosasta, sivuilta ja ja alaosasta ennen lavan siirtämistä, nostamista tai laskemista. Pidä ylimääräinen henkilöstö vähintään noin 2 metrin etäisyydellä koneesta ajaessasi sitä. Rajoita matkanopeutta maanpinnan, ruuhkan, näkyvyyden ja muiden törmäysvaaraa tai henkilöstön loukkaantumisriskiä lisäävien tekijöiden mukaan. Muista huomioida pysäytysmatkat kaikilla ajonopeuksilla. Älä käytä kovaa nopeutta rajoitetuissa tai suljetuissa tiloissa tai peruutuksessa. Ole aina erittäin varovainen välttääksesi esteiden törmäykset ohjaimiin tai työlavalla oleviin henkilöihin. Varmista, että muut yläpuolisten ja maatason koneiden käyttäjät ovat tietoisia henkilönostimen käytöstä. Katkaise virta siltanostureista. Varoita henkilöstöä työskentelemästä, seisomasta tai kävelemästä nostetun työlavan alla. Aseta tarvittaessa aitaukset maatasoon. Pysyttele kokonaan työlavan kaiteiden sisäpuolella käytön aikana. Käytä aina merkinantajaa alueilla, joissa näkyvyys on rajoitettu JLG-nostin 1-7

18 OSA 1 - TURVATOIMET 1.4 NOSTAMINEN JA KULJETTAMINEN Yleistä Työlavalla ei saa olla henkilöitä nostamisen tai kuljetuksen aikana. Konetta saa hinata vain hätätilanteissa, toimintahäiriön tai virtakatkoksen sattuessa tai lastauksen/purkamisen yhteydessä. Konetta saa nostaa vain haarukkanosturilla käyttäen koneen alustassa olevia nostoaukkoja. Varmista ennen nostamista tai kuljetusta, että työlava on vedetty kokonaan sisään ja että sillä ei ole työkaluja. Kun konetta nostetaan haarukkatrukilla, haarukat tulee asettaa vain tarkoitusta varten merkittyihin kohtiin. Käytä ainoastaan nostokapasiteetiltaan riittävää haarukkatrukkia. Lisätietoja nostosta on tämän käyttöohjeen osassa Koneen käyttö. 1-8 JLG-nostin

19 OSA 2. VALMISTELU JA TARKASTUS OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Henkilönostin on henkilöstön siirtämiseen tarkoitettu laite, joten sitä saa käyttää ja huoltaa vain siihen koulutettu henkilöstö. Lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alaiset henkilöt tai kouristuksista, huimauksesta tai fyysisen hallinnan menetyksestä kärsivät henkilöt eivät saa käyttää konetta. Käyttäjän koulutus Käyttäjän koulutukseen sisältyy: 1. Työlavan ja maanpinnan ohjainten, hätäohjainten ja turvajärjestelmien käyttö ja rajoitukset. 2. Koneen huomiomerkinnät, ohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan säännöt ja viralliset säädökset. 4. Hyväksyttyjen putoamissuojalaitteiden käyttö. 5. Riittävästi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta pystytään tunnistamaan toimintahäiriö tai sen mahdollisuus. 6. Turvallisin tapa koneen käyttöön tiloissa, joissa on yläpuolisia esteitä, muita liikkuvia laitteita, esteitä, painaumia, reikiä tai jyrkkiä pudotuksia. 7. Suojaamattomien sähköjohtimien aiheuttamien vaaratilanteiden välttäminen. 8. Työn erityisvaatimukset tai koneen soveltuvuus JLG-nostin 2-1

20 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Koulutuksen valvonta Ammattitaitoisen henkilön tulee valvoa koulutusta avoimessa maastossa, jossa ei ole esteitä, kunnes koulutettava on oppinut turvallisesti ohjaamaan ja käyttämään konetta. Käyttäjän vastuu Käyttäjälle on tehtävä selväksi, että hänellä on vastuu ja valtuudet sammuttaa kone toimintahäiriön sattuessa tai vaaratilanteen ilmaantuessa koneessa tai työalueella. HUOMAUTUS: Valmistaja tai jälleenmyyjä tarjoaa päteviä kouluttajia ensimmäisen/ensimmäisten laitteen/laitteiden toimituksen yhteydessä. Tämän jälkeen käyttäjä tai hänen henkilöstönsä voi itse tarvittaessa pyytää koulutusapua. 2.2 VALMISTELU, TARKISTUS JA HUOLTO Seuraavassa taulukossa, taulukko 2-1 sivulla 2-3, on lueteltu JLG Industries, Inc:in suosittelemat koneen säännölliset tarkistukset ja huollot. Tarkista, onko paikallisissa säädöksissä lisävaatimuksia henkilönostimille. Tarkastuksien ja huoltojen tiheyttä tulee tarvittaessa lisätä, mikäli konetta käytetään kovissa tai ankarissa käyttöolosuhteissa, tai jos konetta käytetään normaalia enemmän tai käyttö on muuten tavallista raskaampaa. 2-2 JLG-nostin

21 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Taulukko 2-1. Tarkastus- ja huoltotaulukko TYYPPI SUORITUSTIHEYS ENSISIJAINEN VASTUU HUOLTOPÄTEVYYS VIITE Tarkastus ennen käynnistystä Toimitusta edeltävä tarkastus (Katso huomautus) Säännöllinen tarkastus Koneen vuositarkastus Ennakoiva kunnossapito Ennen käyttöä joka päivä, tai aina kun käyttäjä vaihtuu. Ennen kauppa- tai vuokrakoneen toimitusta. 3 kuukauden tai 150 käyttötunnin jälkeen (kumpi tahansa toteutuu ensin) tai 3 kuukauden ajan pois käytöstä; tai ostettu käytettynä. Vuosittain, viimeistään 13 kuukauden kuluttua edellisestä tarkastuksesta. Huolto- ja kunnossapito-ohjeen mukaisin aikavälein. Käyttäjä tai kuljettaja Käyttäjä tai kuljettaja Käyttäjät ja turvallisuuskäyttöohje Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja HUOMAUTUS: Tarkastuslomakkeita on saatavissa JLG:ltä. Käytä Huolto- ja kunnossapito-ohjetta tarkastuksien suorittamiseen. Huolto- ja kunnossapitoohje ja vastaava JLG:n tarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoohje ja vastaava JLG:n tarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoohje ja vastaava JLG:n tarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoohje JLG-nostin 2-3

22 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.3 TARKASTUS ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Tarkastus ennen käynnistystä sisältää seuraavat kohdat: 1. Puhtaus Tarkista mahdolliset vuodot (hydrauliöljy tai akkuneste) tai vieraat esineet kaikilta pinnoilta. Ilmoita tarvittaessa vuodot vastaavalle huoltohenkilölle. 2. Tarrat ja kilvet Tarkasta puhtaus ja luettavuus. Varmista, ettei mikään tarra tai kilpi puutu. Varmista, että kaikki lukukelvottomat tarrat tai kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan. (Viite "Viitetarran asennus" osassa 3). 3. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Varmista, että Käyttäjät ja turvallisuus -käyttöohje, EMI-turvallisuusohje (vain USA) ja Vastuiden ANSI-ohje (vain USA) ovat säänkestävässä säilytyslaatikossa. 4. Päivittäinen silmämääräinen tarkistus (Katso osa 2.4 sivulla 2-5). 5. Akku Lataa tarvittaessa (katso osa 3.4 sivulla 3-5). 6. Hydrauliiöljy Hydrauliöljyn määrä pumpun säiliössä voi vaihdella öljyn lämpötilan mukaan, kylmän koneen öljymäärä ei ehkä ole mittatikun FULL-viivan kohdalla. Käytä puomia ylös ja alas muutama kerta saadaksesi tarkemman lukeman mittatikusta. Kun hydrauliöljy on lämmennyt, mittatikun lukeman pitäisi olla FULL-viivalla tai sen lähellä. ÄLÄ TÄYTÄ FULL-VIIVAN OHITSE. LISÄÄ ÖLJYÄ, jos öljyn taso on ADD-viivalla tai sen alla. HUOMAUTUS: Jos hydrauliöljyä tarvitsee lisätä, TARKISTA HYD- RAULIÖLJYN TARRA rungon oikealta puolelta, pumppua vastapäätä, nähdäksesi hydrauliöljyn tyypin ja suositukset. ÄLÄ YLITÄYTÄ. Hydraulipumpussa olevan hydrauliöljysäiliön mittatikun pitäisi olla FULL-viivan kohdalla tai lähellä sitä, kun hydrauliöljy on käyttölämpötilassa. 2-4 JLG-nostin

23 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 7. Toimintojen tarkistus Tarkista koneen kaikkien säätimien toiminta. (Katso osa 2.5 sivulla 2-8) Jos koneeseen on asennettu lisävarusteita, katso osasta 3 ohjeita esitarkastuksesta ja koneen käytöstä. 2.4 PÄIVITTÄISEN YLEISTARKASTUKSEN KAAVIO Aloita yleistarkistus kaavion mukaisesti kohteesta 1 (katso kuva 2-1 sivulla 2-6). Jatka koneen tarkistamista ja merkitse jokainen nimike seuraavan tarkistuslistan mukaan. VARMISTA LOUKKAANTUMISEN ESTÄMISEKSI, ETTÄ KONEEN VIRTA ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ YLEISTARKASTUKSEN AIKANA. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI TOIMINTAHÄIRIÖT ON KORJATTU. ÄLÄ UNOHDA TARKISTAA RUNGON ALAPUOLTA SILMÄMÄÄRÄISESTI. TARKISTA, ETTEI TÄLLÄ ALUEELLA OLE ESINEITÄ TAI ROSKIA, JOTKA VOISIVAT VAHINGOITTAA KONETTA JLG-nostin 2-5

24 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Kuva 2-1. Päivittäinen yleistarkistus SSV10-koneille. 2-6 JLG-nostin

25 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS Yleistarkistuspisteet Viite kuva 2-1 sivulla 2-6 HUOMAUTUS: Varmista jokaisessa kohdassa, että kaikki osat ovat paikoillaan ja tiukasti kiinnitettyjä, ja tarkista mainittujen tarkastuskohtien lisäksi, ettei osissa ole näkyviä vaurioita, vuotoja tai kulumia. 1. Etupyörät - Tarkista ettei pyöriin tai niiden ympärille ole tarttunut jätettä. 2. Alusta - Tarkasta, ettei alustasta roiku johtoja tai kaapeleita. 3. Akut (yksi kummallakin puolella) - Ei vuotoja, kaapelit kunnolla navoissa, ei syöpymistä. 4. Takapyörät - Tarkista ettei pyöriin tai niiden ympärille ole tarttunut jätettä. 5. Puomi - Puomin osat; liukuanturat; puomin ketjut; jatkokaapelit; työlavat säädin- ja virtakaapelit (puomin sivulla); virtakaapeleiden kireys ja sijainti urapyörissä; kaapelien urapyörät pyörivät vapaasti. 6. Moottori/pumppu/säiliö - Ei näkyvää hydrauliöljyn vuotoa. Hydrauliöljyn pitää olla mittatikun FULL-viivan tasolla. 7. Maatason ohjausasema - Päävirtakytkin (avain) toimii; kilvet hyvin kiinni ja luettavissa; hätäpysäytyskytkin toimii oikein. 8. Manuaalisen laskulaitteen venttiili - Katso huomautusta ennen kohtaa Työlavan ohjauskonsoli - Työlavan ohjain; kilvet hyvin kiinni ja luettavissa; hätäpysäytyskytkin nollattu; ohjausmerkinnät luettavissa. 10. Työlava ja portti - Työlavan kaiteet; tuloportti toimii, sulkeutuu kunnolla JLG-nostin 2-7

26 OSA 2 - VALMISTELU JA TARKASTUS 2.5 TOIMINTOJEN TARKISTUS Kun yleistarkistus on valmis, tarkista kaikkien järjestelmien toiminnot ja varmista, ettei alueen yläpuolella tai maatasossa ole esteitä. Katso tarkemmat käyttöohjeet tämän oppaan osasta 3. JOS KONE EI TOIMI OIKEIN, KYTKE VIRTA VÄLITTÖMÄSTI POIS PÄÄLTÄ! ILMOITA ONGELMA ASIANMUKAISELLE HUOLTOHENKI- LÖLLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, ENNEN KUIN TURVALLINEN TOIMINTA ON VARMISTETTU. Toimintotarkastuksen nimikkeet: 1. Maatason ohjaimista, kun työlavalla ei ole kuormaa: a. Käytä maatason toimintoja, työlavan nostaminen ja laskeminen. b. Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun hätäpysäytyspainike painetaan sisään. c. Tarkasta, että manuaalisen laskulaitteen venttiili toimii oikein. (konepellin alla) 2. Työlavan ohjauskonsolista: a. Varmista, että ohjauskonsooli on asennettu oikein ja tukevasti. b. Nosta ja laske työlavaa cm useita kertoja. Tarkista, että työlava nousee ja laskeutuu tasaisesti. c. Käytä kaikkia toimintoja, tarkista että kaikki rajoitus-, katkaisu- ja käyttökytkimet toimivat oikein. d. Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun hätäpysäytyspainike painetaan sisään. 3. Työlavalta kuljetusasennossa (säilytys): a. Aja kone kaltevalle pinnalle, mutta älä ylitä kallistusrajoja, ja varmista pysäytettäessä jarrujen pitävyys. b. Tarkasta 1,5 asteen kallistusanturin hälytystoiminta (kun toiminnassa olevaa työlavaa ei voi nostaa). 2-8 JLG-nostin