HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN Elina Hänninen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HÄNNINEN, Elina Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka HOTELLI YÖPUUN VASTAANOTON PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja RUTH-VIITANEN, Mira Toimeksiantaja(t) JYVÄSKYLÄN PÖLLÖHOTELLIT OY, Hotelli Yöpuu Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Hotelli Yöpuulle, joka on Jyväskylän keskustassa sijaitseva yksityinen matkailualan yritys. Tavoitteena oli selvittää hotellin vastaanoton toimintaprosessissa ilmeneviä ongelmakohtia ja löytää niihin toimivia ratkaisuja. Toisena päämääränä oli luoda hotellin vastaanottoon sähköisen varausjärjestelmän käyttö- ja toimintakokonaisuuksien ohjekansio, jonka avulla työskentely vastaanotossa helpottuisi. Opinnäytetyö aloitettiin yrityksen tarpeiden selvittämisellä sekä palveluprosessin rajaamisella Yöpuun vastaanottoon. Ongelmien kartoitus sekä kehitystyö perustuu havainnointeihin, omakohtaisiin kokemuksiin ja seurantaan yli vuoden ajalta. Lähdetietona työssä on käytetty palvelun ja markkinoinnin kirjallisuutta sekä sähköiseen varausjärjestelmään liittyvää materiaalia. Työn edetessä löytyi useitakin ongelmakohtia hotellin vastaanoton toimintaprosessissa. Työn tuloksena saatiin erilaisia ehdotuksia toimintaprosessin sekä asiakaspalvelun parantamiseksi. Lisäksi syntyi yksilöllinen toimintaohjeistus Yöpuun vastaanottoon, jota käytetään myös perehdytyskansiona. Jatkossa opinnäytetyötä voidaan käyttää muiden Yöpuun toimintaprosessien parantamiseksi, esimerkiksi ravintoloissa. Toimintaohjekansiota voidaan päivittää tai muokata tarpeen mukaan. Työtä voidaan käyttää soveltaen myös muiden vastaavien yritysten toimintaprosessien kehittämiseen. Avainsanat (asiasanat) Laatu, palveluprosessi, asiakaspalvelu, varausjärjestelmä, vastaanotto Muut tiedot Liitteenä ohjekansio (31 sivua).

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HÄNNINEN, Elina Type of Publication Bachelor s thesis Pages Confidential Language Finnish Title Until DEVELOPING THE SERVICE PROCESS OF THE RECEPTION AT THE HOTEL YÖPUU Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor RUTH-VIITANEN, Mira Assigned by Jyväskylän Pöllöhotellit Oy, Hotel Yöpuu Abstract This thesis was assigned by the Hotel Yöpuu, a private hotel situated in the centre of Jyväskylä. The aim was to find the possible problems in the operations of the reception and suggest solutions to them. An other aim was to create an instruction folder for the electrical booking system used in the hotel in order to improve working at the reception. The work begun by defining the needs of the company and limiting the service process to the reception. The development of the process was based on observation, first-hand experiences and following the operations for over a year. Literature on customer service and marketing as well as material connected to the electrical booking system were used as sources for this thesis. Several critical points in the operational process of the reception were found as the work proceeded. Different kinds of solutions and improvements were developed as a result of this thesis. In addition, a customized instruction folder for the reception of the Hotel Yöpuu was created. This folder can be used also as a tool in job induction. In the future this thesis can help to improve also other operations of the Hotel Yöpuu, for example the restaurants. The instruction folder can be updated and modified if needed. This work can also be used as a basis for improving operations in other similar companies. Keywords Quality, service process, customer service, booking system, reception Miscellaneous The thesis includes the instruction folder (31 pages) for the reception of the Hotel Yöpuu.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO JYVÄSKYLÄN PÖLLÖHOTELLIT OY Liikeidea Yöpuun perustiedot Yöpuun henkilökunta PALVELU Palvelun laatu Palvelun laadun muodostuminen Palvelun laadun osatekijät PALVELUPROSESSI Vastaanoton toimintaprosessi Palveluprosessin eri vaiheet Palvelutapahtumaa edeltävä vaihe Palvelutapahtuma Palvelutapahtuman jälkeiset vaiheet Yöpuun palveluprosessin kehittäminen Kouluttaminen ja perehdyttäminen Yöpuun palvelun laadun kehittäminen VARAUSJÄRJESTELMÄT Micros-Fidelio Finland Varausjärjestelmän toimintaohjekansio POHDINTA...36

5 2 LÄHTEET...39 LIITTEET...41 LIITE 1. Esimerkkilomake yrityksessä tehtävästä henkilökunnan toimintatapojen kartoituksesta...41 LIITE 2. Yöpuun vastaanoton toimintakansio...44 KUVIO 1. Asiakkaan kokeman palvelun laadun muodostuminen...12 KUVIO 2. Palvelun laadun osatekijät...13 KUVIO 3. Vastaanoton toimintaprosessi...19

6 3 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tunnistaa ne hotellin vastaanoton toimintaprosessin ongelmakohdat ja toistuvat virheet, joissa henkilökunnan työskentely va i- keutuu, ja yrittää löytää toimivia ratkaisuja niiden selvittämiseksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Jyväskylän Pöllöhotellit Oy, Hotelli Yöpuu, joka on 26 huoneen yksityinen hotelli Jyväskylän keskustassa. Opinnäytetyön toisena osana on koota Yöpuun vastaanottoon sähköisen varausjärjestelmän toimintakansio, joka pyrkii vastaamaan pienen yksityisen hotellin tarpeita mahdollisimman hyvin. Toimintakansio koostuu yksityiskohtaisista varausohjelman käyttöohjeista sekä Yöpuun omista toimintakokonaisuuksista. Yöpuussa otettiin vuoden 2003 alussa käyttöön hotellin sähköinen varausjärjestelmä, Fidelio Suite 7, joka toi radikaaleja muutoksia vastaanoton toimintoihin. Työn tarkoituksena on yrityksen toimintojen ja ongelmien kuvauksen kautta tehostaa Yöpuun hotellivirkailijoiden työskentelyä ja parantaa työmotivaatiota. Yrityksen vastaanoton toimintaprosessin kuvaamisella pyritään yksinkertaisesti ja selkeästi hahmottamaan erilaisia ongelmatilanteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Opinnäytetyössä painotetaan laadun ja toimintaprosessien merkitystä asiakastyytyväisyydelle sekä henkilöstön koulutuksen ja motivoinnin merkitystä tuloksellisemmalle ja laadukkaammalle toiminnalle. Tarkoituksena on etsiä parempia toimintatapoja yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja tehostaa ja hyödyntää henkilöstön osaamista entistä laajemmin.

7 4 2 JYVÄSKYLÄN PÖLLÖHOTELLIT OY 2.1 Liikeidea Jyväskylän Pöllöhotellit Oy koostuu kahdesta à la carte -ravintolasta, Pöllöwaarista ja Ranskalaisista Koroista, sekä Hotelli Yöpuusta. Liikeideana on tarjota asiakkaille korkeatasoisia hotelli- ja ravintolapalveluja kodikkaassa ja persoonallisesti sisustetussa miljöössä, jossa ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökunta takaa asiakkaiden viihtymisen. (Hotelli Yöpuu, 2004.) Yrityksille muodostuu ajan kuluessa yrityskulttuuri, joka tarkoittaa yrityksen tapaa toimia. Yrityksen kulttuuri taas vaikuttaa työyhteisön jäsenten arvoihin. (Havunen 2000, 18.) Yöpuussa tapa toimia toteutuu ajatuksena tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Tämä koskee sekä asiakaspalvelua että henkilöstön sisäistä toiminta-tapaa. Yrityksessä ei tunneta sanaa ei, mikä myös kuvaa Yöpuun yrityskulttuuria. Yöpuun arvot ovat esteettisyys ja eettisyys. Esteettisyys kuvastuu rakennuksen arkkitehtuurista, huolella suunnitelluista ruoka-annoksista aina henkilökunnan harkittuihin työasuihin asti. Eettisyys ja rehellinen toimintatapa ilmenee avoimuutena niin henk i- lökunnan kuin asiakkaiden kesken. Yöpuussa arvostetaan oman järjen käyttöä, henkilökohtaista asiakaspalvelua sekä jatkuvaa panostusta työntekoon. Henkilökunnalta odotetaan joustavuutta, sitoutumista, yhteisvastuuta, aloitekykyisyyttä, ammattiylpeyttä sekä positiivista asennetta työntekoon. Asiakaslähtöisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä painotetaan, mutta siihen ei kuitenkaan puheista huolimatta panosteta. Esimerkiksi minkäänlaisia asiakastyytyväisyystutkimuksia ei ole Yöpuussa tehty aikoihin.

8 5 2.2 Yöpuun perustiedot Esa ja Sirkku Arola perustivat Hotelli Yöpuun vuonna 1988 kultaseppä Emil Vehmaan rakennuttamaan kiinteistöön Jyväskylän keskustaan. Matkatoimisto Helin Matkojen omistaja Heli Siekkinen lähti vuonna 1992 johtamaan yritystä sen jouduttua laman aikana konkurssiin. Sittemmin hotellin ja ravintoloiden ilmettä on muutettu useampaankin otteeseen, ja nykyiseen olemukseensa se on muotoutunut 2000-luvun alussa. Heli Siekkinen tuo oman persoonansa vahvasti esille hotellin miljöössä ja sisustuksessa. Hän on myös matkatoimiston johtaja, joten ideat kumpuavat myös hänen lukuisilta ulkomaanmatkoiltaan. (Yöpuun Historiikki, 2000.) Hotellissa on 26 sisustukseltaan erilaista huonetta, joissa jokaisessa on oma tyylinsä ja tunnelmansa. Hotellissa on kaksi saunallista huoneistoa, kolme parisängyllistä kahden hengen huonetta ja seitsemän kahden hengen huonetta, joissa sängyt ovat erillään. Tavallisia yhden hengen huoneita on kahdeksan ja isompia yhden hengen huoneita, joissa on 120 cm leveä sänky, on kuusi. Majoituskapasiteetti on 40 henkeä ja huone i- den käyttöaste on talvisin 50-60% ja kesäisin 40%. Ravintola Pöllöwaarissa on 32 ja Ranskalaisissa Koroissa 30 asiakaspaikkaa. Ravintolakerroksessa sijaitsevat vastaanotto sekä molemmat kabinetit, kummassakin tilaa on noin 10 hengelle. Alimmassa kerroksessa sijaitsevat kokoustilat yhteensä 35 he nkilölle. Vastaanoton yhteydessä on myös Pöllöbaari, joka toimii asiakkaiden oleskelutilana, ravintolatilana sekä aamuisin hotellin asukkaiden aamiaishuoneena. Kesäisin hotellin takapihalla on avoinna aurinkoinen Viinipiha, terassi, jossa voi ruokailla tai vain nauttia lasillisen viiniä. Hotellin alimmasta kerroksesta löytyy kaksi saunaosastoa, jotka on pääosin suunnattu hotellin asukkaiden käyttöön. Takkahuoneellinen saunaosasto remontoitiin keväällä 2002, jolloin sen yhteyteen asennettiin poreallas. (Hotelli Yöpuu, 2004.)

9 6 2.3 Yöpuun henkilökunta Jyväskylän Pöllöhotellit Oy työllistää tällä hetkellä vakinaisesti myyntisihteerin, taloushallinnon ammattilaisen, kuusi asiakaspalvelijaa (tarjoilija-hotellivirkailija) sekä neljä kokkia. Alan kausiluontoisuuden vuoksi käytetään tarvittaessa osa-aikaista he n- kilökuntaa tai ns. vakituisia extroja. Hotellissa ei siis ole erillistä vastaanoton henkilökuntaa, vaan tarjoilijat hoitavat vastaanottovirkailijan tehtäviä muun asiakaspalvelun lomassa. Työ on haastavaa, vastuullista ja monipuolista. Samalla kuitenkin ravintolan tai hotellin asiakkaiden palvelu saattaa kärsiä suuren työmäärän ja kiiretilanteiden takia. Etenkin päällekkäisten asiakaspalvelutilanteiden vuoksi olisi tärkeää, että henkilökunta pystyisi hallitsemaan kaikki työn osa-alueet. Henkilökunnasta jokaisella on yhtä suuri vastuu niin ravintoloiden kuin vastaanoton toiminnoista. Työvuorot sijoittuvat klo väliselle ajalle maanantaista la u- antaihin. Sunnuntaisin ravintolat ovat suljettu, jolloin hotellissa työskentelee vain päivystäjät. Aamuvuorosta vastaa pääosin yksi henkilö. Lisäapua saapuu klo välisenä aikana tarpeen mukaan noin klo asti. Iltavuoro alkaa klo välillä klo asti. Hotellissa ei tehdä yövuoroja, koska vastaanotto on suljettu yöaikana ( ). Työvuorot vaihtuvat päällekkäin liukuvasti. Laskutuksen, huonejakojen ja saapuvien asiakkaiden takia aamuvuorossa työskennellään kaikkein eniten varausjärjestelmän kanssa. Vastaanoton toimivuuden kannalta on pyritty siihen, että yksi henkilö tekee aamuvuoroa viisi arkipäivää peräkkäin ja viikonloppuina aamuvuoroa tekevät eri henkilöt. Näitä aamuviikkoja tekeviä henkilöitä on yrityksessä kolme, mutta yksi on jäämässä juuri äitiyslomalle. Kaksi työntekijää tekee jatkossa aamuvuoroja enemmän, kunnes sijainen löytyy ja on valmis toimimaan yksin aamuvuorossa. Osa henkilökunnasta tekee siis aamuvuoroja hyvinkin satunnaisesti, joten perusasiat varausjärjestelmässä ja laskutuksessa unohtuvat nopeasti. Virheiden tekemisen riski kasvaa ja virheiden määrä nousee auttamatta. Enemmän aamuvuoroja tekevät korjaavat yleensä alku-viikolla viikonloppuna tapahtuneita virheitä tai epäselvyyksiä omien töidensä ohella.

10 7 Aikaisemmin Yöpuussa työskenteli vakituinen aamuvuoron tekijä, mutta nykyään sitä ei haluta. Kukaan henkilökunnasta ei ole innostunut ajatuksesta ja työvuorojen kiertäessä toimenkuvien vaihtelevuus kasvaa. Missään työvuorossa ei kuitenkaan pysty työskentelemään niin, ettei joutuisi tekemisiin varausjärjestelmän kanssa. Aamu- ja päivävuorossa joudutaan usein työskentelemään yksin eikä silloin ole ketään, keneltä kysyä neuvoa. Iltavuorossa pystyy usein pyytämään apua muilta työntekijöiltä, mutta aina sekään ei ole mahdollista. Suurimalla osalla henkilökunnasta ei ole lainkaan koulutusta vastaanoton toimintoihin, ja varausjärjestelmän muutos manuaalisesta järjestelmästä sähköiseksi vuoden 2003 alussa vaikeutti entisestään heidän työskentelyään. Osalla henkilökunnasta se näkyi muutosvastarintana, joka laski työmotivaatiota vastaanotossa työskentelyssä ja sai heidät pelkäämään varausjärjestelmää sekä sen käyttöä. Jos työntekijä kokee itsensä uhatuksi, reaktiona on psyykkinen lamaantuminen, jonka aikana työntekijä säännöstelee mieleen vyöryvää aineistoa. Säännöstely tapahtuu salpaamalla ajatuksia ja osin kieltämällä todellisuutta. Näkemykset kaventuvat ja kaikkinainen uusajattelu jähmettyy, jotta tietojen ja tunteiden käsittelylle jäisi tilaa. (Osaamisen Kehittäjäksi, 2001.) Yöpuun henkilökunta koostuu monesta eri ikäpolvesta, ja koska uuden oppiminen onnistuu nuorilta yleensä helpommin kuin iäkkäämmiltä työntekijöiltä, tuli oppimisen vaikeudesta ikään kuin arvovaltaongelma. Kun oppiminen ei sujunutkaan yhtä helposti kuin muilta, aiheutti se häpeää ja huonommuudentunnetta. Kuitenkaan muut työntekijät eivät kiinnittäneet siihen mitään huomiota. Tästä tunteesta olisi päästävä eroon, jotta oppiminen ylipäätään onnistuisi tai pystyttäisiin myöntämään, etteivät vastaanoton toiminnot onnistu. Yrityksessä tapahtuvat muutokset vaativat koko henkilökunnan panoksen: kukaan ei voi jättäytyä ulkopuoliseksi (Lahtinen & Isoviita 2001, 64). Yöpuussa osa henkilökunnasta on kuitenkin kieltäytynyt opettelemasta sähköistä varausjärjestelmää, jolloin muiden työtaakka lisääntyy huomattavasti. Kaikilta odotetaan panosta vastaanoton toimivuudesta, joten kaikki tekevät niin kuin parhaiten pystyvät. Koska virheitä syntyy, kun taitoa ei ole, kuluu toisten virheiden korjaamiseen liikaa muiden työaikaa. Samalla henkilökunnan eriarvoisuus korostuu; miksi osa henkilökunnasta voi suorastaan kieltäytyä tekemästä heille kuuluvia työtehtäviä?

11 8 Uuden varausjärjestelmän hallitsevan henkilökunnan työmotivaatio laski muutoksen jälkeen, koska heidän työmääränsä lisääntyi ja työtahtinsa kiristyi. Muiden neuvominen ja ohjaaminen työnteon ohella kiireen keskellä vain turhauttaa ja korostaa eriarvoisuutta. Vastuuta vastaanoton toiminnoista lisätään niille, jotka osaavat Fideliota käyttää, mutta lisäkoulutusta ei ole annettu. Osalla henkilökunnasta taas työmotivaatio nousi ja mielenkiinto kasvoi otettaessa järjestelmää käyttöön. Tämä huomattiin etenkin enemmän aamuvuoroja tekevien kohdalla. Kun perusasiat järjestelmästä oli opittu, työhön tuli vaihtelevuutta ja toimiminen vastaanotossa helpottui. Itsensä kehittäminen ja oman työskentelyn tehostaminen toivat alkuvaikeuksien jälkeen onnistumisen kokemuksia ja halua kehittyä edelleen. Korkeamäki ja muut (2000, 11) toteavatkin, että yrityksen, jolla on hyvä palvelumaine, olisi erittäin tärkeä huolehtia henkilöstön palvelumotivaation säilyttämisestä. Hotellissa ei ole öisin henkilökuntaa paikalla, vaan vastaanotto sulkeutuu puoliltaöin. Hotellijärjestelmän päivitys eli yöajo tehdään ennen työvuoron päättymistä ja samalla tarkistetaan päivän tilitykset. Olisi ehdottoman tärkeää, että yöajo onnistuisi, jotta aamuvuoro pystyisi aloittamaan työnsä suunnitellusti. Joissain tilanteissa iltavuorolainen ei ole osannut yöajoa tehdä ja se on jätetty aamuvuorolaisen tehtäväksi. Tällöin aamun lähtevät asiakkaat saattavat joutua odottamaan maksaakseen laskunsa, aamiaisen tarjoilu myöhästyy ja vähintäänkin aamuvuorolaisen aamu menee pilalle. 3 PALVELU Tavoitteena ei ole olla lähellä asiakasta, vaan tavoitteena on elää yhdessä asiakkaan kanssa. (Storbacka & Blomqvist & Dahl & Haeger 1999, 21.) Gröönroos (2000, 52) määrittelee palvelun seuraavasti: Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan yleensä siten, että asiakas, palveluhenkilökunta ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun tarjoajan järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

12 9 Palvelun määrittely on vaikeaa, mutta useimmille palveluille voidaan löytää neljä peruspiirrettä: 1. Palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia 2. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja eivätkä asioita. 3. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti. 4. Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin. (Emt. 53). Heljä Hätösen mukaan (1999) yrityksessä tulee saada aikaan sellainen tapa toimia, joka tuottaa laadukkaita palveluita ja tuotteita. Samalla toimintatavan tulee olla helposti ohjattava ja ennustettava. Yrityksessä on reagoitava nopeasti tärkeisiin haasteisiin ja muutoksiin, jotta päästään parempaan asiakaspalveluun. (Hätönen 1999, 17.) Palvelussa on kyse asiakkaan tarpeiden täyttämisestä. Palvelun laadukkuudessa on kyse asiakasuskollisuuden saavuttamisesta ja asiakkaalle annettujen lupausten täyttämisestä. Yrityksen tulisi pyrkiä luomaan asiakkaalle mielikuva, että kyseinen yritys ja sen tuotteet ovat parempia kuin kilpailijoiden. Tämän mielikuvan iskostaminen asiakkaiden mieliin on erinomainen kilpailukeino ja helpoimmin se onnistuu loistavan asiakaspalvelun avulla. Palvelun laatu on hyvä kilpailukeino myös siksi, että se on ainutlaatuista eikä sitä pystytä kopioimaan. Palveluiden tuottaminen täsmälleen samalla tavalla seuraavalle asiakkaalle, tai samalle asiakkaalle seuraavalla kerralla, on lähes mahdotonta. Kirjassa Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena (2002) Pesonen ja muut lähtevätkin ajatuksesta, että palveluiden laatu on heterogeenista, eli laatu vaihtelee ja sitä on vaikea valvoa. Palveluyritysten tulisi systemaattisesti pyrkiä valvomaan laatua ja pitämään sitä mahdollisimman tasaisena. (Pesonen, Lehtinen & Toskala 2002, )

13 10 Asunta ja muut (2003) toteavat kirjassaan Majoitus- ja matkailupalvelu, että asiakkaan myönteiset kokemukset koostuvat yrityksen tuottamien palvelujen ja henkilökunnan toiminnan avulla. Kaikki palvelut ovat toisiaan tukevia ja jokainen henkilökunnan jäsen edustaa kokonaisuutta, joten jokainen työntekijä on merkityksellinen asiakastyytyväisyyden kannalta. (Asunta ym. 2003, 10.) 3.1 Palvelun laatu Laatu on tarkasteltavan kohteen jatkuvaa kykyä tyydyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet. Laatua kehitettäessä yrityksen toimintaa tarkastellaan prosesseina. Prosessi on toimintoketju, jossa lähtötiedot muutetaan prosessin tuotteeksi (Järvelin, Kvist, Kähäri & Räikkönen 1992, 9). Laatu on käsitteenä vaikea, koska jokainen asiakas kokee laadun omasta näkökulmastaan, ja jokaisella on omat odotuksensa. Yrityksen laatu näkyy henkilökunnan ammattitaidossa, asiantuntemuksessa ja teknisen osaamisen tasossa. Palvelu koetaan yleensä laadukkaana, jos se ylittää asiakkaan omat odotukset ja käsitykset laatutasosta tähän tulisi kaikkien asiakaspalvelijoiden pyrkiä. (Asunta ym. 2000, 83). Palvelun todellinen laatu on kuitenkin aina asiakkaan näkemys palvelun onnistumisesta. Tähän laatuarvioon vaikuttaa koko palveluprosessi ja sen onnistuminen. Mielikuvat ja odotukset ovat muodostuneet yrityksen mainonnan, puskaradion ja aikaisempien kokemuksien perusteella (Korkeamäki ym. 2000, 24). Asiakkaan kokema laatu muodostuu ulkoisista puitteista sekä vuorovaikutustekijöistä. Asiakas arvioi palvelun laadun uudelleen joka kerta, eli yrityksen tulee panostaa asiakkaan kohdatessaan laadukkaaseen palveluun yhä uudelleen ja uudelleen. Asiakaspalvelu on parhaimmillaan elämysten tuottamista asiakkaalle, ei pelkkää tarpeiden tyydyttämistä. Asiakkaan täytyy saada kokea myös lisäarvoa ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. Tämä on Yöpuussa esimerkiksi yritysasiakkaiden omien asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä yrityksen kokemaa turvallisuuden tunnetta Yöpuun laadusta ja asioiden sujuvuudesta. Jos palveluiden laatu kärsii ja asiakas kokee epävarmuutta asioiden sujumisesta, hän saattaa siirtyä toiselle palveluiden tarjoajalle.

14 11 Asiakkaat eivät halua ottaa sitä riskiä, että palvelu ei toimikaan. Miksi he maksaisivat epäonnistuneesta palvelusta tai ottaisivat riskin? 3.2 Palvelun laadun muodostuminen Usein asiakas odottaa saavansa palveluiden tarjoajalta vain perusasioita tai yksinkertaisesti saavansa sitä, mitä yritys lupaa. Asiakas odottaa saavansa Yöpuussa laadukasta ja erinomaista palvelua, koska yrityksen luoma imago sitä edellyttää. Yöpuulla on vahva imago asiakkaiden silmissä tasokkaana ja laadukkaana yrityksenä, jossa palvelu toimii. Asiakkailla on korkeat odotukset yrityksestä, sen tuotteista, henkilökunnasta ja miljööstä, koska Yöpuun imago on niin rakennettu. Varsinaisiin perustarpeisiin asiakas löytäisi tyydytystä muista vastaavia tuotteita sekä palveluita tuottavista yrityksistä, mutta asiakas luottaa saavansa Yöpuusta odotustensa arvoista laatua, josta hän on valmis myös maksamaan. Imago toimii myös suodattimena, jonka läpi tekninen ja toiminnallinen laatu nähdään. Jos imago on hyvä, tulee siitä suoja. Esimerkiksi pienet ja joskus suuretkin laatuun liittyvät ongelmat annetaan he l- posti anteeksi, mutta vain tilapäisesti. Toisessa vaihtoehdossa suodatin vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan, eli epäsuotuisa imago saa asiakkaat tyytymättömämmiksi kuin he muuten olisivat. (Gröönroos 2000, ) Kuviossa 1. Korkeamäki ja muut (2000) ovat koonneet palvelun laadun muodostumiseen liittyviä osatekijöitä.

15 12 Muiden kokemu kset Aiemmat omat kokemukset Markkinointi, mainonta, hinta Tarpeet Tekninen laatu apuvälineet ympäristö asiantuntemus jne. Odotukset Kokemukset Imago eli mielikuva Toiminnallinen laatu käyttäytyminen arvot, asenteet vuorovaikutus jne. KUVIO 1. Asiakkaan kokeman palvelun laadun muodostuminen (Korkeamäki ym. 2000, 24.) Palvelun laadun lähtökohtana ovat siis asiakkaiden odotukset ja niiden täyttäminen. Mitä parempaa palvelua asiakas tuntee saavansa, sitä varmemmin hän on asiakas myös tulevaisuudessa. Palvelun laatu muodostuu myös kokemuksista, joihin asiakas peilaa aina saamansa palvelua. Jos kokemukset ovat negatiivisia suhteessa muihin odotuksia muovaaviin tekijöihin, esimerkiksi hinta saattaa alkaa tuntua liian korkealta suhteessa laatuun. Palvelun laatumielikuvaan vaikuttavat myös muiden asiakkaiden kokemukset ja mielikuvat. Jos asiakas on kuullut muiden mielipiteitä ja kokemuksia, se voi vaikuttaa odotuksiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tekninen ja toiminnallinen laatu muokkaavat edelleen mielikuvaa yrityksestä ja va i- kuttavat asiakkaan odotuksiin palvelun laadusta. Jos yrityksessä toiminnallinen laatu on erinomaista mutta teknisessä laadussa epäonnistutaan, heikentää se asiakkaan silmissä yrityksen imagoa. Yöpuun vastaanotossa toiminnallinen laatu, esimerkiksi vuorovaikutustaidot, on laadukasta, mutta tekninen laatu saattaa olla huonoa, esimerkiksi tietokoneen ja varausjärjestelmän käyttö. Asiakkaalle jää poistuessaan mielikuva

16 13 ystävällisestä ja yksilöllisestä palvelusta, jonka teknisessä toiminnassa ja laadussa olisi kuitenkin parantamisen varaa. 3.3 Palvelun laadun osatekijät Kuviossa 2 on kuvattu asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttavia osatekijöitä. KUVIO 2. Palvelun laadun osatekijät (Palvelujen laadusta ja ongelmista 1999). Kuviossa viisi ylintä osatekijää kuvaavat henkilökunnan ominaisuuksia. Palvelun luotettavuudella voidaan tarkoittaa johdonmukaista ja luotettavaa toimintaa, johon asiakas voi olla kerta kerralta tyytyväinen. Asiakkaan kokemuksiin vaikuttavat myös henkilöstön halu ja alttius palvella. Tämä on suuri voimavara henkilöstössä, koska asiakas antaa montakin virhettä anteeksi, jos henkilökunta on valmis palvelemaan tai korjaamaan virheensä heti. Tietoja ja taitoja, joita tarvitaan itse palvelutapahtumassa, voidaan kuvata henkilöstön pätevyydellä. Yhteydenoton helppoutta ja vaivattomuutta tarkoitetaan saavutettavuudella, jossa hetkittäin on Yöpuussa parantamisen varaa. Hotellin vastaanotossa ei työskentele jatkuvasti erillistä virkailijaa, mikä saattaa pakottaa asiakkaan odottamaan palvelua. Koska vastaanotto sijaitsee ravintoloiden yhteydessä, ei asiakas yleensä joudu odottamaan kovin kauan. Asiakkaasta aika saattaa kuitenkin tuntua liiankin pitkältä. Kohteliaisuudella määritellään henkilökunnan käytöstavat, asennoituminen asiakkaaseen, huomaavaisuus sekä ystävällisyys.

17 14 Asiakaan kokemaan palvelun laatuun kuuluu myös viestintä, jolla voidaan tarkoittaa niin yrityksen sisäistä viestintää kuin asiakkaaseen suoraan kohdistuvaa viestintää, kuten asiakkaan kuuntelua ja ymmärtämistä. Uskottavuus kuvaa luottamusta yrityksen ja asiakkaan välillä eli asiakas tuntee, että toimitaan hänen etujensa mukaan. Tähän liittyy olennaisesti myös turvallisuus, eli niin fyysisten kuin eettistenkin riskien eliminoiminen. Asiakkaan tunteminen ja ymmärtäminen tarkoittaa asiakkaan tarpeiden tiedostamista. Fyysinen ympäristö koostuu palvelusta, tiloista, teknisistä resursseista, muista asiakkaista jne. Palvelun tulisi olla aina henkilökohtaista ja asiakkaalle jäädä tunne, että hänestä välitetään. Kiiretilanteissa asiakkaalle voi syntyä epämiellyttävä tunne, ettei hän haluaisi vaivata henkilökuntaa enää enempää. Tämä ajattelutapa taas on väärin, koska töitä tehdään asiakkaita varten. Varsinkin aamuvuorolaisen työtahti on hetkittäin erittäin kiireinen. Yöpuussa toimii pääasiassa aamuvuorossa yksi henkilö, jonka vastuulla on aamiaisen hoitaminen, lähtevien asiakkaiden laskuttaminen, tulevien asiakkaiden varauksista huolehtiminen, lounasasiakkaiden hoito jne. Hetkittäin henkilökunta joutuu valitsemaan vastaako puhelimeen, laskuttaako asiakkaan ulos, keittääkö lisää kahvia, kerääkö likaisia astioita pois pöydistä vai ottaako vastaan huonevarauksen. Jokainen asiakas on kuitenkin yhtä tärkeä, joten mahdollisimman laaja koulutus tai käytännön kokemus mahdollistaa useiden palvelutilanteiden hoidon yhtä aikaa. Palvelun tasalaatuisuus vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan yrityksen laatutasosta. Satunnaiset virheet voidaan vielä antaa anteeksi, varsinkin jos ne korjataan välittömästi, mutta virheiden yleistyessä yrityksen laatutaso kärsii. Hotelli Yöpuun palvelutaso halutaan pitää korkealla, mutta siihen tarvitaan henkilökunta, joka osaa myös työn tekniset osa-alueet. Kehitystä tapahtuu ja yrityksien on mukauduttava siihen. Nyk y- päivän yritysmaailmassa ei voida olettaa, että asiakkaat pidetään tyytyväisinä samalla palvelutasolla kuin vuosikymmen sitten. Asiakkaat vaativat enemmän ja olettavat saavansa erinomaista palvelua. Jos sitä ei saada, löytyy valinnanvaraa muista vastaavista yrityksistä. Yrityksen johto ei voi tuudittautua oletukseen, että riittää kun vain osa yrityksen henkilöstöstä osaa tarvittavat työtehtävät. Palvelun laatuun vaikuttaa myös se, miten asiakasvalituksiin suhtaudutaan. Jos asiakas on tyytymätön saamiinsa palveluihin, täytyy se ottaa vakavasti. Asiakkaalle tulee heti korvata tapahtunut virhe tai mielipaha, jotta hänelle jäisi positiivinen mielikuva yr i-

18 15 tyksestä, ja että hänen mielipiteensä otetaan vakavasti. Tutkimalla näitä valituksia yritys saa korvaamatonta tietoa toimintansa kehittämiseksi. Saattaa olla, että monilla muillakin yrityksen asiakkailla on samanlaisia kokemuksia, mutta ne eivät tule yrityksen tietoon. Jos virheiden kierrettä ei katkaista, saattaa se lopulta johtaa asiakkaiden katoamiseen. Yöpuussa valituksiin suhtaudutaan asiallisesti sekä pyritään korvaamaan virhe tai pettymys yli asiakkaan odotusten. Tärkeintä kuitenkin olisi ehkäistä virheiden syntyminen, eikä paikkailla jo tapahtuneita virheitä. Joskus sattuneita virheitä vähätellään henkilökunnan keskuudessa, eikä oteta vastuuta sattuneesta vahingosta. Asiakkaalle tämä ei onneksi näy, vaan asia käsitellään syytellen henkilökunnan kesken. Syyllistä ei tulisi etsiä, vaan pyrkiä parantamaan prosessin kulkua siten, että jatkossa pystyttäisiin virheet ehkäisemään. Kuitenkaan pelkällä olan kohautuksella ja asian unohtamisella tähän ei päästä. 4 PALVELUPROSESSI Prosessilla tarkoitetaan toimintoketjua, joka muodostuu erillisistä tehtävistä. Prosessi voidaan kuvata ja havainnollistaa tarkasti, koska sillä on alku ja loppu. Prosessin tunnistaa myös siitä, että se on jatkuva ja toistuva. (Kvist, Arhomaa, Järvelin & Räikkönen 1995, 9.) Prosessit tuovat järjestystä kaaokseen. Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen auttavat ihmisiä ymmärtämään kokonaisuuksia ja mahdollistavat työn kehittämisen. Prosessien kuvaaminen voi johtaa työkokonaisuuksien kasvattamiseen, monitaitoisuuteen ja työtovereiden osaamisen arvostamiseen. (Laamanen 2002, 23.) Prosessissa toimivat ihmiset haluavat tehdä oman työnsä mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa, että prosessin määrittelyn ja kuvauksen tulisi auttaa heitä ymmärtämään prosessin tavoitteita. Samalla prosessin tulee olla realistinen sekä antaa prosessissa toimijoille mahdollisuuksia kehittää omaa työtään ja osaamistaan. (Emt. 286.) Palveluprosessi koostuu useista eri toiminnoista, joiden lopputuloksena asiakas saa palvelutuotteensa. Osa näistä toiminnoista on asiakkaalle näkyviä ja hän pystyy heti arvioimaan niitä, esim. hotellin vastaanotossa sisäänkirjautuminen. Osa prosessin toiminnoista on näkymättömiä, joita asiakas ei konkreettisesti huomaa, mutta ovat lopputuloksen saavuttamiseksi ehdottoman tärkeitä, esim. ruoanvalmistus ravintolassa. (Johnston & Clark 2001, 138.)

19 16 Hotelli Yöpuun palveluprosessi on kokonaisuudessaan erittäin laaja ja sen hahmottaminen vaatii yrityksen toimintojen tuntemista. Prosessien kuvaaminen ei ole selkeää päällekkäisten työnkuvien ja toimintojen takia. Laamasen (2002) mukaan palveluprosessissa on oma erityispiirteensä siinä, että palvelu vaatii paljon asiantuntemusta ja luovaa toimintaa. Prosessin eri vaiheet saattavat vaihtaa järjestystä tai joku toiminto saattaa jäädä kokonaan pois. (Emt. 2002, 21.) Asiakkaan rooli Yöpuun vastaanoton toimintaprosessissa on suuri. Toimintoketju siis alkaa ja päättyy asiakkaaseen ja asiakas on koko ajan prosessissa osallisena. Yöpuussa henkilökunta ja asiakkaat ovat erityisen paljon kontaktissa toisiinsa, koska henkilökunnan toimenkuvat sijoittuvat sekä vastaanoton että ravintoloiden toimintoihin. Asiakas tuntee olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi, koska tuntee tutustuvansa paremmin henkilökuntaan. Hän saattaa antaa tällöin helpommin anteeksi sattuneet virheet, mutta niiden yleistyessä laatumielikuva kärsii. Asiakas odottaa saavansa aina tasalaatuista palvelua, joka koskee niin vastaanoton toimintoja kuin muitakin yrityksen palveluja. Prosessin kuvauksella pyritään löytämään ne prosessin pullonkaulat, joissa virheitä syntyy usein. Palvelutyössä virheitä tapahtuu usein inhimillisistä syistä, eikä niitä aina pystytä prosessien avulla ennakoimaan. Toimintaprosessin on oltava valmis reagoimaan nopeasti muutoksiin. Storbacka ja muut (1999, 33) painottavat prosessien tilannekohtaista sopeuttamista eli henkilöstön kykyä sopeuttaa palveluja ja tuotteita asiakaskohtaamisen aikana asiakkaan ilmaisemien toiveiden mukaisesti. Prosessien tulee myös tuottaa asiakkaalle erilaisia arvoja. Asiakkaan kohtaamisessa esille nousee vuorovaikutuksen arvo. Tällä Storbacka ja muut (1999, 31-36) tarkoittavat kohtaamisen aikana tapahtuvaa vaihdantaa, jossa arvo syntyy osin tarjonnasta ja osittain prosessista, joka on suhteessa asiakkaan omiin odotuksiin. Yöpuussa asiakkaalle voidaan tuottaa lisäarvoa esim. tekemällä saavutettavuus ja kohtaaminen mahdollisimman vaivattomaksi. Asiakkuuden arvo muodostuu itse asiakkuusprosessista, johon vaikuttavat tarjottavat tuotteet ja niiden suorituskyky käyttötilanteissa. Yöpuussa tällä voidaan tarkoittaa itse tuotetta (huone, ruokailu yms.) tai sen vastaamista asiakkaan omiin odotuksiin ja laatumielikuvaan. Kokonaisarvo muodostuu edellisistä arvoista ja niiden suhteesta asiakkaan erilaisiin tilanteisiin. Tällä voidaan tarkoittaa valmiutta tehdä muutoksia yrityksen prosesseihin. Yöpuun kohdalla tämä merkitsee, että suunnitellaan ja tarjo-

20 17 taan räätälöityjä palve luja asiakkaan tarpeisiin, parannetaan suunnitelmallisesti saavutettavuutta ja pyritään tiedostamaan asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä luomaan toimivia ratkaisuja niiden toteuttamiseksi. Laadukas palvelu merkitsee myös sitä, että työntekijät osaavat tehdä työnsä ker-ralla oikein. Palveluprosessin tuloksen tekninen laatu kärsii, jos heidän taitonsa ovat riittämättömät. Asiakkaat huomaavat tekijöiden taitojen puutteellisuuden ja siitä seuraavat sähläykset. Taitojen puutteellisuus ja korjausten tarve vaikuttaa myös tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. (Gröönroos 2001, 297.) 4.1 Vastaanoton toimintaprosessi Palveluprosessin kuvauksessa keskityn kuvaamaan hotellin vastaanoton toimintaprosessia erillään yrityksen muista prosesseista. Vastaanoton toimintaprosessiin kytkeytyy yleensä myös muita osastoja sekä niiden omia prosesseja. Tässä vastaanoton prosessissa ne on jätetty pois, jotta kaavio olisi mahdollisimman selkeä ja luettavissa. Asiakas kulkee kuitenkin palveluprosessissa mukana, koska asiakkaan prosessi ei ole erillinen toimintaprosessi. Asiakkaan prosessi ei lopu siihen, kun tuote on ostettu, vaan asiakkaan tarpeet voivat muuttua useampaan kertaan. Yöpuun vastaanoton toimintaprosessissa keskityn nyt sellaisten ongelmakohtien löytämiseen, jotka uusiutuvat kerta toisensa jälkeen. Analysointi pohjautuu havainnointeihin omakohtaisista käytännön kokemuksista yli vuoden ajalta toimiessani Yöpuun vastaanotossa vastaanottovirkailijana kaikissa työvuoroissa sekä toimenkuvissa. Vastaanoton toimintaprosessi on kuvattava mahdollisimman tarkasti, jotta kehittämistyö olisi mahdollista ja ongelmakohdat pystyttäisiin kohdentamaan. Prosessin kuvaaminen ei ole itsetarkoitus, vaan se helpottaa prosessin kulun ymmärtämistä (Kvist ym. 1995, 77). Yöpuun vastaanoton toimintoja voidaan kuvata työvaiheista koostuvalla prosessilla. Siinä on selkeä alku, kun asiakas ottaa ensimmäisen kontaktin yritykseen ja se loppuu, kun asiakas poistuu palvelun käytettyään. Prosessikaavion tavoitteena on löytää työtä sekä aikaa säästävät tavat suorittaa tehtävät ja karsia pois mahdolliset virheet. Prosessin kuvauksella halutaan ehkäistä konkreettisesti asiakkaiden valituksia, jo