Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa"

Transkriptio

1 17. joulukuuta 2008 Talousennuste Kaksi vaikeaa vuotta edessä Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne Suomi: ei vältä taantumaa Korot ja valuutat: keskuspankeilta kaikki keinot käyttöön

2 Page intentionally left blank

3 Sisältö MAAILMANTALOUS Yhtäaikainen globaali laskusuhdanne 4 SUOMI Suomi ei vältä taantumaa 10 KOROT JA VALUUTAT Keskuspankeilta kaikki keinot käyttöön 17 Keskeiset ennusteet 20 Yhteystiedot Tiina Helenius, , Tuulia Asplund, ,

4 MAAILMANTALOUS Yhtäaikainen globaali laskusuhdanne Odotettavissa on velankevennyksen leviäminen rahoitussektorilta myös talouden muille osa-alueille, mikä ohjaa maailmantaloutta kohti yhtenäistä laskusuhdannetta. Monissa maissa kotitalouksien tase on paisunut jo liikaa, ja odotettavissa on menojen leikkauksia. Prosessi ei ole yhtä nopea kuin rahoitussektorilla, sillä kotitaloudet eivät voi rajattomasti karsia päivittäistä kulutustaan. Odotamme kulutuksen taantuvan rajuimmin USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja muutamissa muissa maissa. Yksityinen kulutus ei vauhdita näiden maiden talouden toipumista. Talouspoliittiset elvytystoimet auttavat loiventamaan kulutuksen laskukäyrää, mutta ne eivät voi pysäyttää velankevennysprosessia. Kehittyvien talouksien nousu on tasannut globaaleja suhdanteita Kuilu maailmantalouden ja G7-maiden kasvuvauhdin välille kasvaa Yhtenäinen globaali laskusuhdanne Viimeksi kuluneiden noin 20 vuoden aikana maailmassa on totuttu melkoisen loiviin talouden heilahteluihin verrattuna aiempien vuosikymmenten suurempiin suhdannevaihteluihin. Viime aikojen maltillisille suhdannevaihteluille on olemassa useita selityksiä. Yksi merkittävä tekijä on, että viime vuosikymmenten aikana uuden maailman kasvuveturit ovat käynnistyneet hieman eri tahtiin. Syynä tähän ovat olleet rakenteelliset uudistukset ja säännöstelyn purkaminen luvulla ja 1990-luvun alkuvuosina nousukiitonsa aloittivat Aasian talouksista Singapore, Etelä-Korea ja Taiwan. Koska nämä äskettäin teollistuneet maat eli NIC-maat ovat suhteellisesti tarkasteltuna pieni ryhmä, niiden kasvun maailmantaloutta vakauttava vaikutus jäi pienehköksi. Silti se riitti tasoittamaan suhdannevaihteluja. Aasian kriisin myötä NIC-maiden vauhti hidastui ja tahtipuikko siirtyi uusille, nopeasti kehittyville talouksille, kuten Kiinalle ja Intialle, jotka tuottivat käyttövoimaa maailmantalouden kasvulle G7-maiden keskinkertaisista kasvuluvuista huolimatta. Suurten kehittyvien talouksien kirivaihe alkoi 1990-luvun alkupuolella. Kuilu maailmantalouden kasvun ja G7- maiden kasvun välillä alkoi muodostua noin 15 vuotta sitten. Koska kehittyvissä talouksissa kasvu on jatkunut nopeana, ja ne ovat lisänneet osuuttaan maailmantalouden BKT:sta, repeämä on vain suurentunut. Helppo ja halpa raha tulossa tiensä päähän Maailmantalouden nopeaan kasvuun ja loiviin suhdannevaihteluihin ovat vaikuttaneet omalta osaltaan myös äärimmäisen suotuisat olosuhteet rahoitusmarkkinoilla. Maailmantalouden tasapainottomuus korjaantumassa (kuvat englanniksi) Finanssi-innovaatiot ovat luoneet valtavan velkavivun Sen lisäksi, että keskuspankit leikkasivat IT-kuplan puhjetessa korkoja tuntuvasti, myös rahoitusalan innovaatiot ja uudet rahoituslaitokset ovat viime vuosina luoneet valtavan velkavivun, minkä myötä runsaasti likviditeettiä on virrannut Kiinan ja Japanin kaltaisista maista muualle maailmaan. Näin ollen Isossa-Britanniassa ja USA:ssa taloudet ovat kuluttaneet yli tulojensa ja pyörittäneet äärettömän alijäämäistä vaihtotasetta, jota on rahoitettu Kiinan, Saksan, Japanin ym. maiden ylijäämillä joulukuuta 2008

5 Viime vuosien erinomaista rahoitustilannetta kuvaavat hyvin yrityslainojen riskilisät. Jokaista USA:n taantumaa on edeltänyt ajanjakso, jolloin yrityslainojen riskilisät ovat olleet poikkeuksellisen pienet. Riskilisät ovat suurentuneet taantuman alkaessa ja taas nopeasti pienentyneet palautumisvaiheen aikana. Lukuun ottamatta käyrässä olevia piikkejä Aasian kriisin ja IT-kuplan puhkeamisen aikoihin, USA:ssa riskilisät ovat nykykriisiä edeltävien 15 vuoden aikana olleet suhteellisen pienet ja vakaat verrattuna ja 1980-lukujen voimakkaaseen turbulenssiin. Lisäksi lyhyiden yritysluottojen riskilisät olivat historiallisen matalalla tasolla alkuvuodesta 2002 alkuvuoteen Lyhyen maturiteetin yritysluotoissa oli jopa yhtämittainen negatiivinen preemio vuosina osoituksena poikkeuksellisen suuresta riskinottohalusta ja/tai löyhästä rahoituksesta. Riskilisät USA:ssa (varjostetut alueet kuvaavat USA:n taantumia) Riskilisät ovat tällä hetkellä 30-luvun tasolla Kotitalouksien taseet ovat paisuneet jo liikaa Rahoitussektorin ulkopuoliset yritykset paremmassa kunnossa Riskilisät ovat tällä hetkellä 30-luvun tasolla, vaikkakin ne viime aikoina ovat pienentyneet hieman poikkeuksellisen tiukkojen luotonantokriteerien seurauksena. Euroalueella, Isossa- Britanniassa ja USA:ssa tehdyt tutkimukset tukevat näkemystä luotonannon niukkuudesta. Syklisesti tiukentuneen luottotarjonnan lisäksi rahoitusjärjestelmässä on alkanut kivulias velankevennyksen prosessi. Suuret, riskipääoman tuottamisesta perinteisesti huolehtineet laitokset, kuten Lehman Brothers, ovat hävinneet kartalta tai muuttuneet perinteisiksi pankeiksi, kuten Goldman Sachs. Hedge-rahastot ovat törmänneet valtaviin ongelmiin, eikä niillä uskota olevan merkittävää roolia riskipääoman tuottajana lähitulevaisuudessa. Mahdollista on, että rahoitusjärjestelmää säädellään jatkossa maailmanlaajuisesti uusilla, entistä tiukemmilla rajoituksilla, joiden tarkoituksena on rajoittaa liiallista luottojen tarjontaa. Tämä taas haittaa luotonannon kasvua pitkällä aikavälillä. On siis todennäköistä, että yrityslainojen riskilisät kasvavat ja luottoja myönnetään tiukemmin perustein myös tilanteen vakaannuttua ja pölyn laskeuduttua. Nämä tekijät eivät ainoastaan hidasta taantumasta elpymistä vaan myös painavat raskaasti globaalia potentiaalista BKT:n kasvua, koska toimivat riskipääomamarkkinat ovat tehokkaan talouden keskeinen edellytys. Velankevennystä missä, miten paljon ja miten nopeasti? Päivän teema on velankevennys. Prosessi on jo käynnissä rahoitussektorilla, mikä vaikuttaa dramaattisesti vakavaraisuuteen, pääoman hinnoitteluun ja volatiliteettiin. Samaa odotamme tapahtuvaksi myös rahoitussektorin ulkopuolella. Monissa maissa kotitalouksien tase on paisunut jo liikaa, ja odotettavissa on menojen leikkauksia. Prosessi ei ole yhtä nopea kuin rahoitussektorilla, mutta se saattaa venyä usean vuoden mittaiseksi. Kotitaloudet eivät voi rajattomasti karsia päivittäistä kulutustaan, mutta ne käyttävät jo nyt huomattavasti vähemmän rahaa kalliiden hyödykkeiden, kuten autojen hankintaan. Muu yrityssektori on jonkin verran rahoitussektoria paremmassa kunnossa. Vuosikymmenen alkupuolella monet yritykset tekivät rajuja toimenpiteitä parantaakseen taseitaan, ja vaikka velkaantumisaste onkin näistä ajoista kasvanut, monet yritysten tunnusluvut näyttävät nyt huomattavasti 5-10 vuoden takaisia paremmilta. Makroennusteemme heijastaa näitä lukuja. Odotamme kulutuksen taantuvan voimakkaasti USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja muutamassa muussa maassa. Yksityinen kulutus ei vauhdita näiden maiden talouden toipumista. Talouspoliittiset elvytystoimet auttavat loiventamaan kulutuksen laskukäyrää, mutta ne eivät voi pysäyttää velankevennysprosessia. 17. joulukuuta

6 Kotitalouksien velankevennystarve vaihtelee (kotitalouksien velka % BKT:sta) Prosenttia BKT:sta Olosuhteet vaihtelevat maiden ja alueiden välillä, joten emme usko kaikkien talouksien velkaantumisasteen laskevan. Onkin todennäköisempää, että monissa maissa kotitalouksien velkaantumisaste ei laske vaan pikemminkin nousee keskipitkällä aikavälillä. Tyypillistä kehittyville talouksille on erittäin vähäinen velanotto. Pankkien taseet ovat yleensä melkoisen pieniä suhteessa BKT:hen, ja kotitalouksilla on vain harvoin suuria asunto- tai kulutusluottoja. Velankevennys on näin ollen keskeinen teema monissa korkean tulotason maissa, mutta se ei suinkaan ole yleismaailmallinen ilmiö. Myös korkean tulotason maiden välillä on suuria eroja. Euroalueen maista esimerkiksi saksalaiset ovat keventäneet velkaansa jo vuosikymmenen ajan, kun taas Espanjassa velkaantuminen on kasvanut nopeasti. Italiassa kotitalouksien velka suhteessa BKT:hen on lähes yhtä pieni kuin Euroopan kehittyvissä maissa. Myös Pohjoismaissa erot ovat suuret: Tanskassa kotitalouksilla on huomattavasti enemmän velkaa suhteessa tuloihin kuin ruotsalaisilla ja norjalaisilla, ja suomalaisten suhtautuminen velkaantumiseen on lähes yhtä tiukkaa kuin italialaisten. Kiina ei enää rahoita muiden alijäämiä Epätasapaino odottaa korjaamista Voidaan sanoa, että valtavat erot säästämiskäyttäytymisessä ja suuri vaihtotaseen epätasapaino ovat saman kolikon kaksi puolta. On kuitenkin epätodennäköistä, että ylijäämävaltioista riittäisi seuraavien parin vuoden aikana yhtä runsaasti pääomaa alijäämävaltioihin. Esimerkiksi Kiinan, Saksan, Japanin ja Ruotsin on haettava ulospääsyä taantumasta kotimaisen kysynnän kasvun kautta, sillä niiden vientivetureiden vauhti on hiipunut. Näissä maissa taseen ylijäämän voidaan siksi odottaa sulavan pois, kun taas alijäämäiset taloudet joutuvat itse ponnistelemaan ulos taantumasta, mikä tarkoittaa kotimaisen kysynnän osuuden BKT:sta pienenevän. Kulutusosuudet vaihtelevat USA, yksityinen kulutus 67.5 Prosenttia BKT:sta Iso-Britannia, yksityinen kulutus Saksa, yksityinen kulutus Japani, yksityinen kulutus Suomi, yksityinen kulutus joulukuuta 2008

7 Tasapainottomuudet syntyivät 15 vuodessa mutta palautuminen todennäköisesti nopeampaa Viime vuosikymmenen aikana kertyneet valtavat säästöt ja epätasapainoiset vaihtotaseet tasoittuvat aivan varmasti. Prosessi venynee pitkäksi, sillä poliitikot kaikkialla haluavat elvyttää maansa taloutta lyhyellä aikavälillä keventämällä verotusta ja lisäämällä reilusti valtion rahankäyttöä. Tälle ajalle on lisäksi tyypillistä, että perinteiseen, yritysten yli-investointien kiihdyttämään taantumaan verrattuna nyt taseitaan saavat korjata kotitaloudet USA:n kaltaisissa maissa. Prosessista tulee todennäköisesti pidempi ja tuskallisempi, kun vyötään joutuvat kiristämään kuluttajat. Mutta vaikka maailmanlaajuisen epätasapainon syntyminen kestikin noin 15 vuotta, palautusvaiheesta tullee huomattavasti nopeampi. Onko finanssipoliittinen elvytys uskottavaa? Toimiiko se? Hallitukset kaikkialla maailmassa ovat nyt ryhtymässä niiltä vaadittuihin elvytystoimiin. Summat joista puhutaan, ovat valtavia. Toistaiseksi on epäselvää, mikä tulee olemaan USA:n finanssipoliittisten elvytystoimien mittakaava, ja miten paljon hallitukset Euroopassa ovat vielä valmiit tekemään. Kiinan johdon huhutaan keskustelevan vielä yhdestä elvytyspaketista, joka tulisi täydentämään lokakuussa julkistettua pakettia. Toimenpiteistä ei ole päätetty yhteisesti, mutta silti lähes kaikki maat hautovat erilaisia finanssipoliittisia elvytysratkaisuja. Kysymys kuuluu: millainen vaikutus näillä toimilla on. Kaikki riippuu toki jossain määrin käytettävistä keinoista. Finanssipolitiikan kerroinvaikutukset vaihtelevat sen mukaan, ryhdytäänkö suoranaisiin veronalennuksiin vai kohdistetaanko varoja tehokkaammin infrastruktuurin kehittämiseen. Myös käytössä oleva aika ratkaisee. Joidenkin elvytystoimien toteuttaminen vie enemmän aikaa, kun taas toiset, kuten alv-leikkaukset, voidaan toteuttaa saman tien. Jos finanssipolitiikka ei ole uskottavaa, vaikutus on vaimea Ratkaisevaa kuitenkin on, miten uskottavana yksityinen sektori finanssipoliittista elvytystä pitää. Jos budjetit ovat jo valmiiksi heikolla pohjalla, kaikki elvytykseen käytetyt varat otetaan jossain vaiheessa takaisin veronkorotuksina ja menoleikkauksina. Näissä olosuhteissa yksityinen sektori todennäköisesti eliminoi julkisen elvytyksen vaikutukset lisäämällä säästämistään, ja näin haluttu vaikutus kotimaiseen kysyntään heikkenee. On olemassa selkeät rajat sille, miten paljon valtio voi elvyttää kotimaista kulutusta tietyissä olosuhteissa. Paljon on kiinni siitä, mikä on alkutilanne budjetin ja velan osalta. Jos julkisen talouden rahoitusasema on heikko, voidaan olettaa, että elvytystoimien vaikutus jää pieneksi ja päinvastoin. Maakohtaiset erot ovat suuret: kun tarkastellaan suurten maiden julkista rahoitusta, skaala on laaja. Isossa-Britanniassa ja USA:ssa julkisen talouden rahoitusasema on lähtökohtaisesti heikko ja budjetti reilusti alijäämäinen. Isossa-Britanniassa julkisen velan määrä ei ole erityisen suuri, kun taas USA:ssa velkaa on runsaasti. Pohjoismaissa julkisen talouden rahoitusasema on erittäin hyvä Euroalueella tilanne on keskeisiltä osin USA:n kaltainen, mutta alueelliset erot ovat suuret. Esimerkiksi Espanjassa tarvitaan massiivista finanssipoliittista elvytystä tasoittamaan pudotusta rakennusinvestoinneissa, mutta siellä julkisen talouden lähtötilanne on melko hyvä. Myös Pohjoismaissa julkisen talouden rahoitusasema on erittäin hyvä, joten voinemme odottaa näiden maiden finanssipoliittisen elvytyksen toimivan melko tehokkaasti. Japanissa lähtötilanne on erittäin heikko, eikä valtion budjetin paisuttaminen tuone suurtakaan helpotusta. Kiinan minimaalinen valtionvelka ja ylijäämäinen budjetti tekevät sen tilanteesta erilaisen, joten odotamme talouden elvytystoimien tuottavan siellä parempaa tulosta. Sama koskee monia muita alueen maita, kuten Etelä-Koreaa ja Australiaa. 17. joulukuuta

8 Budjettitasapaino ja julkinen velka suhteessa BKT:hen 6 5 Tanska Suomi Budjetinali-/ylijäämä, prosenttia BKT:sta Ruotsi Viro Latvia Irlanti Espanja Alankomaat Saksa Tsekki Itävalta EMU Belgia Liettua Puola Italia Slovakia Portugali Iso-Britannia Ranska Kreikka Unkari Julkinen velka prosenttia BKT:sta Valuutat ovat keskeinen osa säätelymekanismia Monissa talouksissa, joissa asumiskustannukset kasvavat vauhdilla ja kotitalouksien säästäminen vähenee, on koettu reaalisen valuuttakurssin vahvistuminen. Kehitys on monilta osin ollut osa rahapolitiikan välittymismekanismia. Tiukempi rahapolitiikka vaikuttaa voimakkaasti kotimaiseen kysyntään, mutta sen vaikutus näkyy valuuttakurssin myötä myös vientikysynnässä. Esimerkkejä ovat Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada. Myös sellaiset taloudet, joilla ei tällaista rahoituksellista riippumattomuutta ole, ovat saaneet kokea mekanismin olemassaolon. Se on ollut täydessä käynnissä mm. euroalueella. Espanjassa reaalinen valuuttakurssi on vahvistunut ja sama on tapahtunut Irlannissa. Euroon kytketyissä maissa, kuten Baltian maissa, vahvistuminen on ollut voimakasta. Joissain tapauksissa reaalisen valuuttakurssin vahvistuminen on seurausta talouden kiinniottamisprosessista. Kehittyvissä talouksissa reaalisen valuuttakurssin vahvistuminen on yleensä seurausta tuottavuuden kasvusta ja elintason noususta. Jos reaalinen valuuttakurssi ampuu yli työmarkkinoiden ylikuumenemisen seurauksena, korjausliikkeeseen kuuluu luonnollisena osana rahanarvon alenemisen jakso, jonka aikana reaaliansiot putoavat työllisyyttä tukevalle tasolle. Monissa maissa kotimainen kysyntä jää heikoksi kotitalouksien vähentäessä velkaantumistaan ja lisätessä säästämistään. Nettoviennin kasvuvaikutus voi täyttää tyhjiön ja tehdä sopeutumisprosessista kivuttomamman. On mahdollista, että tässä tilanteessa olevien talouksien on korjattava reaalista vaihtokurssiaan reilusti alaspäin. Ruotsissa ja Suomessa vastaava tilanne koettiin 1990-luvun alkuvuosina, kun rahoituskriisi oli laukaissut kotitalouksien velankevennyksen jakson. Reaaliset efektiiviset valuuttakurssit (BIS) Indeksi, tammikuu 2001 = joulukuuta 2008

9 EMU:ssa reaalinen devalvaatiovaikutus saadaan aikaan vain reaaliansioiden ja hintojen laskun kautta Talouspolitiikalla voidaan estää luvun laman toisinto Koska osa näistä talouksista kuuluu EMU:un, reaalinen devalvaatiovaikutus saadaan aikaan vain reaaliansioiden ja hintojen laskun kautta. Prosessista saattaa tulla kivulias ja siihen kuluu huomattavasti enemmän aikaa kuin valuutan arvon muuttamiseen. Ainakin Espanja ja Irlanti kuuluvat tähän kategoriaan. Monet Itä-Euroopan nopeasti kasvavista talouksista ovat myös saman ongelman edessä, sillä ne ovat kiinnittäneet valuuttakurssinsa löyhästi euroon. Iso-Britannia on onnekseen yhä valuuttaunionin ulkopuolella. Englannin punnan arvo on jo heikentynyt tuntuvasti, mikä auttaa talouden velankevennysvaiheen läpi. Johtopäätökset Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin maailmantalous on keskellä yhtenäistä laskusuhdannetta. Näin ollen nykyisestä taantumasta tulee todennäköisesti syvempi ja pitkäkestoisempi kuin mihin olemme muutaman viime vuosikymmenen aikana tottuneet. Käyttöön on otettu finanssi- ja veropoliittisia keinoja, jotka todennäköisesti estävät 1930-luvulta tutuksi tulleen lamaskenaarion toteutumisen. Ja vaikka laskusuhdanne on yleismaailmallinen, odotamme kuitenkin eri maiden selviytyvän siitä hyvinkin eri tavoin. BKT:n kasvuennusteet E 2009E 2010E USA EMU Iso-Britannnia Japani Venäjä Kiina Intia ja Handelsbanken Capital Markets Jan Häggström, , Mats Kinnwall, , Lisää maailmatalouden suhdannenäkymistä on luettavissa Handelsbankenin englanninkielisestä globaalista talousennusteesta, joka löytyy internet-osoitteesta 17. joulukuuta

10 SUOMI Suomi ei vältä taantumaa Suomi on painumassa taantumaan muun Euroopan vanavedessä. Ennustamme vuoden 2009 talouskasvun olevan selvästi negatiivinen. BKT-tilastot tämän vuoden kolmannelta neljännekseltä viestivät, ettei kotimaisesta kysynnästä ole kompensoimaan vientikysynnän heikentymistä. Heikentyvän työllisyystilanteen seurauksena kustannuspaineet purkautuvat ja inflaatio hidastuu alle kahteen prosenttiin. Ennustamaamme negatiivisemman talouskasvun riski on vuosien osalta myös Suomessa kasvanut. Vuosi 2008 näyttää päättyvän talouskasvun näkökulmasta aneemisesti. Kolmannen vuosineljänneksen BKT-tilastot kertoivat kasvuvireen kadonneen Suomesta erittäin äkisti ja laajaalaisesti. Kokonaistuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä ainoastaan 0.1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1.3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta periodista. Ulkomaankauppa ei enää tuonut kasvua, ja yksityisen kulutuksen kasvu pysähtyi. Investoinnit elpyivät erittäin heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen kone- ja laiteinvestointien vetämänä. Kulutus ei kasvanut enää Q3:lla Ulkomaankauppa hiipuu Muutos edellisestä kvartaalista (määrä), % Edessä on selvästi heikommat ajat Velkaantuminen kasvanut tuntuvasti Olemme leikanneet Suomen BKT:n kasvu-uraa koko ennusteperiodin osalta Näkymät lähitulevaisuuteen ovat keskeisten suhdannebarometrien perusteella epävarmat. On varsin selvää, että edessä on selvästi heikommat ajat kuin mihin olemme edellisien vuosien aikana tottuneet. Rahoituskriisi on vaikeuttanut yritysten rahoituksen saantia merkittävästi, mikä yhdessä synkemmäksi muuttuneen toimintaympäristön kanssa vienee yritysten investointihalut. Globaali taantuma on jo tyrehdyttänyt viennin kasvun ja tilauskirjojen oheneminen ja tilausten peruuttaminen viittaavat vuoden 2009 olevan synkkä Suomen viennille. Suomalaisten kotitalouksien velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kansainvälisessä vertailussa ole vielä huomattavan suurta, mutta absoluuttisesti ja suhteessa nettotuloihin velkaantuminen on 2000-luvulla kasvanut tuntuvasti, mikä on tukenut erityisesti asuininvestointien ja yksityisen kulutuksen vahvaa kasvua. Nyt, kun velkaraha on kallistunut ja kotitalouksien luottamus talouteen on ennätysheikko, ovat velkaantumishalut kaikonneet, mikä näkyy jo sekä asuntomarkkinoilla että kulutuksessa. Keskeiset riskit Suomen talouskasvulle maailmantalouden taantuman pitkittyminen odotettua syvemmäksi taantumaksi ja kotimaisen kulutuskysynnän riittämättömyys ovat syksyn aikana osittain jo toteutuneet, minkä takia olemme leikanneet Suomen BKT:n kasvuuraa koko ennusteperiodin osalta. Suomessa joudutaan sopeutumaan tilanteeseen, jossa työllisyys supistuu ja työttömyys kasvaa. Vakavan taantuman uhkaa torjutaan todennäköisesti aiempaa järeämmillä julkisen talouden tukipaketeilla, mikä tarkoittaa sitä, että valtion budjettitalous kääntyy ennusteperiodilla tilapäisesti alijäämäiseksi joulukuuta 2008

11 Keskeiset ennusteet Suomen taloudelle Prosenttimuutos, suluissa edellinen ennuste E 2009E 2010E Yksityinen kulutus (3.1) 0.2 (1.9) 1.5 (2.1) Julkinen kulutus (1.3) 1.5 (1.5) 1.3 (1.3) Investoinnit (2.3) -5.7 (-0.3) -1.0 (1.9) Vienti (3.3) -3.0 (2.5) 0.5 (6.0) Tuonti (3.6) -4.3 (2.2) 1.1 (4.6) BKT (2.3) -1.0 (1.5) 0.6 (2.6) Ansiotasoindeksi Kuluttajahintaindeksi Työttömyysaste* Julkisen talouden rahoituasema** * prosenttia työvoimasta ** prosenttia BKT:sta Lähde: Handelsbanken Capital Markets Vientinäkymissämme ei nähdä käännettä parempaan kovin nopeasti Vientisektori jo taantumaspiraalissa Vielä tämän vuoden alkupuoliskolla Suomen viennin kasvun hidastuminen oli asteittaista ja varsin maltillista. Kesäkuun jälkeen vientitilauksista kertova teollisuuden luottamustiedustelu raportoi vientitilauskirjojen heikentyneen rajusti, kun uusia tilauksia saatiin vähemmän kuin yrityksistä lähti valmiita toimituksia. Eurooppalaisten suhdanneindikaattorien raju lasku viime kuukausina ja koko EU-alueen ajautuminen virallisestikin taantumaan viittaavat siihen, ettei vientinäkymissämme nähdä käännettä parempaan aivan nopeasti. Vahva signaali vientisektorin vaikeutuneesta tilanteesta ovat merkittävästi lisääntyneet ilmoitukset työllisten lomautuksista. Vientitilauskirjat ohenevat Suhdannepohjaan vielä matkaa Suomen teollisuuden kasvuympäristö on euroajan vaikeimmassa tilanteessa Rahoituskustannukset ovat nousseet dramaattisesti Viennin kasvun ennustaminen on ennusteperiodin osalta äärimmäisen vaikeaa, koska maailmantalouden suhdannetaantuman syvyyttä on tällä hetkellä mahdoton ennustaa. Keskeisten vientimaidemme talouskasvun ollessa tällä hetkellä nollassa tai negatiivista ennustamme Suomen viennin supistuvan ensi vuonna. Odotamme maailmantalouden elpyvän varsin hitaasti, ja siksi on syytä odottaa myös vuoden 2010 osalta vain marginaalista viennin kasvua. Suomen teollisuuden kasvuympäristö on euroajan vaikeimmassa tilanteessa. Valuutasta ei saada dramaattista piristysruisketta viennin kilpailukyvylle, vaan joustot tapahtuvat työllisyyden ja inflaation kautta. Investoinnit jäissä Kansainvälinen rahoituskriisi on iskenyt ennennäkemättömällä voimalla ja nopeudella yritysten rahoituksen saatavuuteen. Tämän seurauksena rahoituskustannukset ovat nousseet dramaattisesti. Useat yritykset siirtävätkin nyt investointejaan myöhemmäksi rahoitusolosuhteiden vaikeutumisen takia. Eikä investointiaktiviteetin heikentyminen ole seurausta vaan luottokriisistä, sillä yritykset laajalla rintamalla raportoivat kysynnän heikentyneen oleellisesti keskeisten vientimarkkinoiden ajauduttua taantumaan. Heikentyvä kysyntä nä- 17. joulukuuta

12 kyy selvästi teollisuuden kapasiteetin käyttöasteen putoamisena. Käyttöaste on laskenut nopeasti vuoden 2007 huipputasoiltaan ja on jo alle pitkän ajan keskiarvon. Ilman suuria julkisia infrastruktuuri-investointeja ja ydinvoimalan rakennushanketta olisi investointien kasvu jo tänä vuonna selvästi aneemisempaa. Teollisuuden kapasiteetin käyttö Investointiympäristö muuttui äkisti Pohja asuinrakennusinvestoinneissa ei ole vielä lähellä Rakentamisessa on meneillään voimakas ja nopea tuotannon lasku. Asuinrakennusinvestointien määrä, joka on supistunut jo viiden perättäisen kvartaalin ajan, on nyt laskenut vuoden 2007 toisen neljänneksen huipusta 7 prosenttia. Asuinrakennusprojektien aloitusten perusteella näyttää siltä, ettei pohja asuinrakennusinvestoinneissa ole vielä lähellä. Edellisessä taantumassa asuinrakennusinvestoinnit vähenivät huipusta pohjaan yhteensä 12 prosenttia. Asuinrakentaminen Toimitilarakentaminen Milj. euroa, vuoden 2000 hinnoin Aloitukset, miljoonaa kuutiota Toimitilarakentaminen näyttää olevan seuraava painolasti kokonaistuotannolle. Kolmannella neljänneksellä toimitilainvestoinnit supistuivat ensimmäisen kerran tässä syklissä. Niin asuinrakentamisen kuin toimitilarakentamisen osalta luottokriisi todennäköisesti jyrkentää alamäkeä. Korkojen lasku tuskin riittää kääntämään rakennustuotantoa nousuun, sillä rahoituksen saatavuuden heikentymisen ohella keskeinen negatiivinen vastavoima, yleisen taloudellisen aktiviteetin heikentyminen, painaa vaakakupissa enemmän. Valtion mahdolliset elvytystoimet rakentamisen ja investointien tukemiseksi eivät myöskään riitä kompensoimaan sitä ehtyvää stimulanssia, joka investointeihin on valunut kotitaloussektorin velkaantumisen kasvun kautta. Maailmalla on selviä merkkejä investointitaantuman käynnistymisestä, eikä Suomi liene poikkeus tästä trendistä joulukuuta 2008

13 Kotitaloussektorin säästämisaste on jo lähes kolme vuotta ollut negatiivinen Kotitaloudet ryhtyvät jälleen säästämään Yksityinen kulutuskysyntä supistui tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Supistuminen tuskin oli yllätys, sillä myös suomalaisia kuluttajia painoivat monet huolet. Reaalitulojen kasvu jäi inflaation rajun kiihtymisen takia selvästi vaisummaksi kuin reippaita palkankorotuksia sovittaessa uumoiltiin, ja yleisten suhdannenäkymien heikentyminen säikäytti kotitaloudet varovaisemmiksi kulutuspäätöksissään. Lähtötilanne vuosien kulutukselle on aikaisempia vuosia hankalampi. Kotitalouksien velkakanta on kasvanut tuntuvasti 2000-luvulla. Velka-asema on kansainvälisessä vertailussa edelleen monia maita parempi, mutta myös kotitaloussektorin vakuudet, eli nettovarallisuus, ovat kansainvälisessä vertailussa vaatimattomammat. Riskinäkökulmasta onkin perusteltua argumentoida, ettei tilaa velkaantumiselle Suomessa ole samassa määrin kuin nettovarallisuudeltaan vauraammissa maissa. Lisäksi kotitaloussektorin säästämisaste on jo lähes kolme vuotta ollut negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, ettei tuntuvia patoutuneita kulutustarpeita ole jäljellä. Normaalisti kotitalouksien harkinnanvarainen kulutus vähentyy ja säästäminen lisääntyy, kun epävarmuus talousnäkymistä ja oman työpaikan pysyvyydestä kasvaa. Kotitalouksien säästämismotiivi kasvaa taantumassa ja Tilastokeskus Ensi vuodelle suunnatut veronkevennykset tukevat yhdessä inflaation hidastumisen kanssa kotitalouksien reaalista ostovoimaa. Lisäksi korkotason lasku helpottaa velallisten kulutusmahdollisuuksia. Työmarkkinatilanteen heikentymisen takia uskomme kotitalouksien kuitenkin lisäävän säästämistään, ja siksi yksityisen kulutuksen kasvu on vuosina erittäin heikkoa. Nousukauden kustannuspaineet purkautuivat inflaatioksi vuonna 2008 Inflaatio poistuu huolien listalta Vuodesta 2008 tuli inflaatiovauhdin huippuvuosi, jolloin nousukaudella muodostuneet kustannuspaineet purkautuivat kuluttajahintoihin. Meneillään oleva globaalin talouskasvun äkkijarrutus on kuitenkin muuttanut myös inflaationäkymiä merkittävästi. Kuva on jo täysin muuttunut: globaali raaka-ainebuumi on tältä erää ohi, öljyn hinta on laskenut rajusti kesän 2008 huipputasoiltaan ja asuntojen hinnat ja korot ovat kääntyneet laskuun. Palkkojen nousuvauhti on edelleen melko nopeaa, mutta taantuman myötä kiristyvä kilpailu kuluttajien euroista tuskin antaa yrityksille tilaa siirtää kustannusten nousua täysimääräisesti hintoihin. Meneillään olevilla ja tulevilla palkkaneuvottelukierroksilla talouden lähtökohdat ovatkin jo merkittävästi heikommat kuin nousukauden huipulla muutama vuosi sitten. Sekä työllisyystilanne että yritysten tulevaisuuden näkymät ovat selvästi aiempaa heikommat ja palkkasopimukset todennäköisesti myös sen mukaisia. 17. joulukuuta

14 Tuotantokustannusten nousu on välittynyt kuluttajahintoihin Lokakuussa 2009 voimaan tuleva ruuan arvonlisäveron alennus 17 prosentista 12 prosenttiin katkaisee ruuan hinnan voimakkaan nousutrendin, jonka taustalla ovat niin raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat kuin kotimaiset palkankorotuksetkin. Ruuan hinnan nousu jatkuu kuitenkin vielä alkuvuonna 2009 niin voimakkaana, että alv-alennuksen jälkeenkin ruuan keskimääräisen hinnan voi olettaa laskevan vain suurin piirtein samalle tasolle, jolla se on nyt vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Asuntojen hintojen, korkojen ja energian hinnan lasku jarruttavat Suomen kuluttajahintainflaatiota ennusteperiodillamme merkittävästi. Asuntomarkkinoilla pysähtyneisyyden aika Asuntomarkkinat rauhoittuivat odotetusti ja hallitusti alkuvuodesta 2006 viime kesään asti, mutta vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä, jo ennen finanssikriisin intensiivisintä vaihetta, aktiviteetti asuntomarkkinoilla hiipui. Samalla asuntojen keskimääräiset hinnat koko maan osalta kääntyivät ensi kertaa laskuun edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sitten vuoden Pääkaupunkiseudulla asuntojen hintojen lasku oli heinä-syyskuussa koko maata voimakkaampaa, -2.6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Jos hintojen lasku jatkuisi yhtä voimakkaana vuoden ajan, laskisivat hinnat yhteensä jo yli kymmenen prosenttia. Asuntojen hinnat Suomessa Kotitalouksien luotonottohalukkuus Nettosaldo Kotitalouksien velanottohalut ovat huvenneet Emme odota tilanteen kääntyvän parempaan suuntaan ensi vuonna. Päinvastoin, on useita perusteluja sille, miksi hinnat laskevat ennusteperiodilla. Ensinnäkin asuntolainakannan keskikorko on nyt korkeimmillaan moneen vuoteen, ja vaikka useat asuntolainojen viitekorot ovat jo kääntyneet laskuun, näkyy vaikutus kannan keskikorossa vasta viipeellä. Finanssikriisin myötä myös ennätyspieniksi painuneet lainamarginaalit ovat nousseet. Lisäksi va joulukuuta 2008