Anna luovuudelle tilaa - yhteispelillä maaliin. Jarkko Mattila Group Business Development director, Professionals and Industry Tikkurila Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anna luovuudelle tilaa - yhteispelillä maaliin. Jarkko Mattila Group Business Development director, Professionals and Industry Tikkurila Oyj"

Transkriptio

1 Anna luovuudelle tilaa - yhteispelillä maaliin. Jarkko Mattila Group Business Development director, Professionals and Industry Tikkurila Oyj

2

3 Informaatioajan suurinta haastetta 1. Elämäntavan haaste 2. Talouden haaste 3. Ekologisuuden haaste Kuva: Pekkahimanen.org

4 Tutkimuksen mukaan ratkaisuna on aikaansaada 31. Elämäntavan haaste 2. Talouden haaste 3. Ekologisuuden haaste luovuuden kulttuuri, jolla on kyky nähdä oman lähipiirinsä yli

5 Kuva: nbanationaustralia 1. Elämäntavan haaste 2. Talouden haaste 3. Ekologisuuden haaste

6

7

8 Parempaa rakentamista kaikille Puu on uusiutuva luonnonvara. Suomen metsissä kasvaa yli 100 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Tästä määrästä vain vähän yli puolet hyödynnetään jalostetuiksi tuotteiksi, joten kestävästi kasvatettua raaka-ainetta olisi runsaasti niin pien- kuin kerrostalorakentamisen tarpeisiin. Me allekirjoittaneet edustamme laajasti Suomessa toimivaa puualan teollisuutta ja sitä lähellä olevia tahoja. Meillä on kokemusta ja tietoa puun käytöstä rakentamisessa niin suunnittelun kuin toteutuksen ja ylläpidon kautta. Olemme yhdessä pohtineet parannuksia suomalaiseen rakentamiseen liittyen, ja haluamme näin tuoda julki odotuksemme ja ehdotuksemme. Yhteisen tavoitteemme parempaa rakentamista kaikille saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja konkreettisia toimenpiteitä niin yhteiskunnalta ja loppukäyttäjiltä kuin meiltä itseltämme. Saavutettavat hyödyt palkitsevat meidät kaikki

9 Odotukset yhteiskunnalta Yhteiskunnalta odotamme kaavoituksen ja palomääräysten yhtenäistämistä kautta Suomen. Palomääräyksissä ja kaavoituksessa voi kunnasta riippuen olla ristiriitaisuuksia, jotka vaikeuttavat puurakentamisen toteuttamista, vaikka siihen olisi haluakin. Suunnitteluosaamista ja yleistä tietoisuutta puun käyttömahdollisuuksista rakennusalalla on lisättävä esimerkiksi monipuolisten koulutusohjelmien kautta. Juuri rakennesuunnittelu on tänään yksi puurakentamisen pullonkauloista. Kilpailua tulee monipuolistaa ja edistää siten, että puu pääsee tasapuolisesti mukaan kilpailuun päätettäessä talonrakennusmateriaaleista. Sekä ala että asiakkaat kaipaavat laajempaa kilpailua. Lisäksi asumiselle on lanseerattava omat laatukriteerit, jotka voisivat liittyä seuraaviin asioihin: ääneneristys, sisäilman laatu, turvallisuus jne. Emme saa tyytyä vain normit täyttäviin rakennuksiin, vaan meidän on pyrittävä parempaan.

10 Odotukset loppukäyttäjiltä Suuri osa kansallisvarannostamme on kiinni rakennuskannassa. Haluamme haastaa loppukäyttäjät, eli asukkaat ja muut käyttäjät, huoltoyhtiöt ja vastaavat, mukaan pitämään rakennuksista hyvää huolta. Tämä tapahtuu siten, että kiinteistöjen huolto ja ylläpito hoidetaan ohjeiden mukaisesti ja pitkäjänteisesti. Näin rakennuskantamme arvo säilyy ja jopa kohoaa, sen sijaan että rakennukset rapistuisivat laiminlyöntien vuoksi. Muistakaamme että asuminen ei ole kvartaalitaloutta vaan elinikäinen sijoitus.

11 Teollisuuden lupaukset Me teollisuuden edustajat lupaamme pitää yllä korkeaa rakentamisen laatua. Puurakentamisessa hyödynnämme katkeamatonta kuivaketjua rakentamisen aikana tai rakentamistekniikan niin vaatiessa muuten varmistamme rakenteiden kuivuuden. Vain näin menetellen vältymme homeelta, sieniltä ja muilta terveyteen tai esteettisiin arvoihin haitallisesti vaikuttavilta tekijöitä rakennuksen elinkaaren aikana. Rakentaminen kotimaisesta puuraaka-aineesta parantaa työllisyyttä monissa ammattiryhmissä eri puolilla maata. Vahva osaaminen kotimaassa tarjoaa myös edellytykset viennin käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

12 Saavutettavat hyödyt Jos edellä esitetyt ehdotukset toteutuisivat edes osittain, monet asumiseen ja rakentamiseen vaikuttavat asiat paranisivat Suomessa. Pelkästään asumisen viihtyisyys lisääntyisi esimerkiksi äänieristyksen ja sisäilman laadun osalta. Puulla on myös esteettisiä sekä tunteisiin vetoavia ominaisuuksia. Rakentamisen ekologia yleensä paranisi hiilijalanjäljen pienentyessä sekä resurssitehokkuuden ja omavaraisuuden toisaalta kasvaessa. Sen sijaan että nakertaisimme tulevien sukupolvien kansallisvarallisuuden arvoa, me varmistamme arvon säilymisen. Me allekirjoittaneet toivomme, että te hyvä päättäjä suhtautuisitte myönteisesti parannusehdotuksiimme. Toivomme ainakin voivamme käynnistää vuoropuhelun puun käytön lisäämisestä rakentamisessa eri tavoin. Olemme lähestyneet mediaa samansisältöisellä viestillä, ja toivomme vastakaikua myös sieltä. Alla löytyvät ryhmämme jäsenten yhteystiedot voitte ottaa yhteyttä meistä keneen tahansa. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme rakentamisen tulevaisuudesta!

13 Allekirjoittajat 1. Tikkurila Oyj Jarkko Mattila, 2. Honkarakenne Oyj, Sami Leinonen 3. Indufor Oy, Jarmo Seppälä 4. Isover, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Kimmo Huttunen, 5. Koskisen Oy, Juha Kohonen 6. Lakea Oy, Keijo Ullakko 7. Puuinfo Oy, Mikko Viljakainen 8. Rakennusliike Reponen Oy, Mika Airaksela 9. Siparila Oy Juha Sojakka

14 Mitä muuta voidaan tehdä yhdessä saavuttaaksemme luovuuden kulttuurin? 1. Elämäntavan haaste 2. Talouden haaste 3. Ekologisuuden haaste

15 1. Elämäntavan haaste Rakennuspuusepänteollisuus ja erityisesti puutalojen valmistus on kriisissä. Ala on suurelta osaltaan kotimarkkinoilla toimivaa, ja rakentamisen määrän lasku ja yleinen taloudellinen epävarmuus näkyvät yrityksien myynnin laskuna. TEM KATSAUS

16 Tikkurilan toimipaikat Ruotsi Suomi Venäjä Viro Puola Saksa Ukraina Kazakstan Serbia Kiina Tuotantolaitoksia 8 maassa Myyntitoimistoja 16 maassa Tuotanto, logistiikkakeskus, myynti Logistiikkakeskus, myynti Jakelukeskus, myynti 11/29/2014 Tikkurilan yritysesittely 16

17 2.Talouden haaste Sahateollisuudessa innovaatiot voivat liittyä uudenlaisten insinööripuutuotteiden kehittämiseen, joiden tuotantokustannukset olisivat entistä pienemmät mutta jalostusarvo suurempi. 02/2014 VALTIONEUVOSTON METSÄPOLIITTINEN SELOTEKO 2050

18 Jalostusarvon nostaminen Prohouse 15 F ProHouse 15 F ProHouse 15 ProHouse 10 ProHouse 10 F 2-3 x Ultra Pro 30 2 x Ultra Pro 1 x Ultra Pro 2 x Ultra Pro Industrial painting process Industrial painting process Industrial painting process Industrial painting process Total film thickness min 120 µm Total film thickness µm Total film thickness µm Total film thickness µm 1 x Ultra house paint cut surfaces and feedthroughs 1 x Ultra house paint Finishing painting on the construction site 1 x Ultra house paint Finishing painting on the construction site 1 x Ultra Matt for cut surfaces and feedthroughs

19 3.Ekologisuuden haaste Vastuullisuuden merkitys yritysten liiketoiminnassa sekä asiakkaiden odotukset ja tarpeet tuotteita kohtaan muuttuvat, erityisesti nuoremman sukupolven keskuudessa. Yritykset, jotka panostavat sidosryhmäyhteistyöhön, läpinäkyvään viestintään ja vastuulliseen liiketoimintaan, saavuttavat uudenlaisia kilpailuetuja. Lähde: Make it Märkbar, Deloitte, 2014

20 Toimimalla Tikkurilan kanssa varmistat, että kumppanisi... keskittyy jokaiseen arvoketjun vaiheeseen raaka-ainevalinnoista ja tuotteiden valmistuksesta tuotteiden käyttöön ja jätteiden käsittelyyn. tehostaa ja parantaa jatkuvasti toimintaa ja tuotteidensa laatua. tuottaa asiakkailleen lisäarvoa panostamalla toiminnallisiin, korkealaatuisiin ja ympäristön kannalta kestäviin pintakäsittelyratkaisuihin ja tiiviiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden valinta ja hankinta Tuotanto ja pakkaaminen Jakelu Kauppa ja asiakas Käyttö ja huolto

21

22 Puutuoteteollisuudella draivi päällä: Viennissä kova imu ekologisille korkean jalostusasteen tuotteille

23