SALLAN KUNTA OY Hyv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv."

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22369

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS Persson Puurula Eva SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 101 JA PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaluonnosta. Kunta: Sallan kunta Alueen nimi: kunnanosa Kaavan nimi: Sallan kirkonkylän asemakaava Asemakaavan muutos koskee: - Korttelissa 100 tonttia 4 ja osa tontista 1 - Korttelissa 101 tonttia 3 ja osa tontista 1 - Korttelissa 103 tontit 1-3 Asemakaavan muutos koskee kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YY), hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH) ja liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja katualuetta (Postipolku) sekä yleisen tien aluetta (LT, Savukoskentie). Asemakaavan muutoksella muodostuu: Liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) sekä katualuetta ja yleisen tien aluetta (LT). Suunnitteluorganisaatio: Suunnittelutyötä ohjaavat Sallan kunnan viranhaltijat ja kaavatoimikunta. Yhteyshenkilönä toimii rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki. Kaava on laatinut, projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä toimii Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Sallan kirkonkylän ydinkeskustassa. Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 2 ha suuruinen alue Savukoskentien ja Postipolun välillä. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavoituksen tavoitteena on kaavatoimikunnan ja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti mahdollistaa kauppakeskuksen ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Savukoskentien varteen. Hankkeen toteutus edellyttää asemakaavan tarkistusta ja päivitystä. Korttelissa 103 rakennuspaikalla 3 olevat entiset valtion virastotalo ja Teletalo eivät ole enää alkuperäisessä käytössä ja omistajat ovat vaihtuneet. Rakennuspaikan kaavaa on jo pitkään ollut tarve muuttaa.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS Persson Puurula Eva Kuva 1. Asemakaavamuutosalueen sijainti peruskartassa MML 2013

4 SELOSTUS Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavan kuvaus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan... 21

5 SELOSTUS Persson Puurula Eva Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutuksia ihmisten elinympäristöön Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan toteutus Muut kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaalit - Sallan-Kelloselän alueen maankäyttöselvitys (Regionet/ Maa ja Vesi ) Selvityksen päivitystyö on käynnistetty. Työ valmistuu vuoden 2013 lopulla.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 1 (26) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kaavatoimikunnan käsittely Kunnanhallituksen päätös asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Kaavatoimikunnan käsittely Kuulutus vireilletulosta Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH hyv. KV hyv. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan kauppakeskuksen ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Savukoskentien varteen sekä entisen valtion virastotalon ja Teletalon alueen käyttötarkoituksen muutos. Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Kaavahanke liittyy Agropark Alakurtti hankkeeseen, jonka tavoitteena on kaavoituksen rinnalla löytää kauppakeskukselle sekä rakentaja että vuokralaiset.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 2 (26) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaavamuutosalue on rakennettuaa taajama-aluettalue a on huoltoasemien leimaam ja Sallan kirkonkylän ydinkeskustassa. Savukoskentien ja Postipolun välinen osittain rakentamatta. Entiset valtion virastotalo ja Teletalo eivät ole enää omistajatt ovat vaihtuneet. alkuperäisessä käytössä ja Suunnittelualue rajautuu itään autokorjaamoon ja yhteen omakotitalotonttiin ja länteenn hotelli Takkavalkeaan ja Sallann Osuuspankin kiinteistöön. Asemakaavamuutosalueen vastapäätä Savukoskentien toisella puolella sijaitsee kyläkuvallisesti arvokas alue; VR:n kunnostettu rakennusryhmä ja Sallan sota- ja jälleenrakennusajann museo sekä alueelle siirretty kotiseutumuseo. Postipolun toisella puolella sijaitsee Kunnanvirasto, kirjasto, paloasema ja asuinkerrostalo sekää kerrostalon takana rivitaloalue. Museo Seo oktalo Rivitaloalue Teboil Liiketalo Kirjasto K Asuinkerrostalo hotelli Virastotalo Teletalo Kunnan- virasto Palo-asema Osuuspankki Liiketalo Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa (2010), (www.paikkatietoikkuna.fi)

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 3 (26) Kuva 3. Asemakaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Kuva 4. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ilmakuvassa

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 4 (26) Luonnonympäristö Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Asemakaavamuutosalue on tasainen ja alueella on vain vähän kasvillisuutta. Valtaosa asemakaavamuutosalueesta on päällystetty. Huoltoasemien ja liiketalojen pihoja on asfaltoitu. Päällystetty katu, Postipolku, kulkee asemakaavamuutosalueen läpi. Asemakaavamuutosalueen itäpuolella on rakentamattomia alueita, jossa on hoitamatonta ruohikkoa ja puuryhmiä. Kuva 5. Alueen kasvillisuus Postipolun molemmin puolin Asemakaavamuutosalueen läheisyydessä kunnan virastotalon ja kirjaston ympäristö on hoidettua puistoaluetta. Korkea pensasaita rajaa omakotitalon pihaa Postipolun puolella. Kuva 6. Omakotitalo ja pensasaita Postipolun varrella Vesistöt ja vesitalous Lähimmät vesistöt ovat Ruuhijoki/Ruuhioja, Märkäjärvi ja Ruuhijärvi. Asemakaavamuutosalue liittyy Sallan kirkonkylän vesihuollon verkostoihin. Luonnonsuojelu Asemakaavamuutosalueella ei tunneta luonnonsuojelukohteita, uhanalaisia kasvilajiesiintymiä eikä suojeltavien eläinlajien elinympäristöjä.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 5 (26) Rakennettu ympäristö Kauppakeskushanke Kauppakeskuksen suunnitelmat perustuvat seuraaviin seikkoihin. - Vuonna 1999 tehdyssä Kelloselän maankäyttöselvityksessä todettiin kirkonkylän huoltoasemien seutu otolliseksi uuden kauppakeskuksen paikaksi. - Noin kymmenen vuotta sitten avatulla Sallan raja-asemalla rajaylitysten määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2010 rajaylitysten määrä oli ja vuoden 2012 lopussa Tämän vuoden lopussa ylityksiä arvioidaan kertyvän yli Sallan raja-asemalta on noin 22 kilometriä matkaa kirkonkylään. Sieltä avautuvat tieyhteydet Kuusamoon ja Kemijärvelle/ Rovaniemelle. - Sallasta 350 km säteellä asuu n ja 500 km säteellä n. miljoona kuluttajaa. - Kauppakeskus voidaan toteuttaa vaiheittain. Isompi kauppakeskus voidaan rakentaa, jos rajanylitysmäärät kasvavat huomattavan suuriksi mahdollisen viisuminvapauden myötä. Yhdyskuntarakenne Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sallan kirkonkylän ydinkeskustassa. Asemakaavamuutosalue on väljästi rakennettu, osittain rakentamaton, lukuun ottamatta entisen virastotalon ja Teletalon aluetta. Liikerakennusten korttelialueeksi kaavoitettu alue on paljolti hyödyntämättä. Kaupunki-/taajamakuva Asemakaavamuutosaluetta hallitsevat huoltoasemat ja entinen virastotalo. Ympäristö on kaupunkikuvaltaan hyvin vaihteleva ja osittain hoitamatonta, rakentamatonta aluetta. Asemakaavamuutosalueen vastapäätä Savukoskentien toisella puolella on kaupunkikuvallisesti arvokas rakennusryhmä, entiset VR:n rakennukset. Rakennusryhmä on kunnostettu ja entisessä riviasuintalossa toimii nykyisin Sallan sota- ja jälleenrakennusmuseo. Sallan kotiseututalo on siirretty alueelle täydentämään rakennusryhmää. Postipolun toisella puolella on kaupunkikuvallisesti edustavat kunnanviraston ja kirjaston rakennukset. Kirjaston takana on nelikerroksinen kerrostalo ja edelleen itään päin yksikerroksinen rivitaloalue. Postipolun kulman tuntumassa on yksi omakotitalo.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 6 (26) Kuva 7. Savukoskentien tiemaisema, näkymä itään virastotalon kohdalla (Google Streett View) Kuva 8. Savukoskentien tiemaisema, näkymä länteen Postitien liittymän kohdalla (Google Street View) Kuva 9. Ent. virastotalo, julkisivu Savukoskentielle

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 7 (26) Kuva 10. Liikerakennus, näkymä Savukoskentielle Kuva 11. Teboil huoltosema, näkymä Savukoskentielle Kuva 12. Seo huoltoasema, julkisivu Postipolulle Kuva 13. Teletalo, julkisivu Postipolulle

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 8 (26) Kuva 14. Postipolku ja omakotitalo, näkymä Savukoskentieltä Kuva 15. Postipolku Asuminen Asemakaavamuutosalueen läheisyydessä on yksi kerrostalo, yksi omakotitalo sekä suurehko rivitaloalue (palvelusäätiö Vanhusten tuki RY). Palvelut Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sallan ydinkeskustassa, jossa pääosa kirkonkylän palveluista sijaitsevat. Kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin Kuusamontien varteen ja huoltoasemat Savukoskentien varteen.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 9 (26) Kuva 16. Sallan kirkonkylän kaupallinen vyöhyke Liikennee Yleisen tien verkosto: - Kelloselkä-Salla-Rovaniemi (Savukoskentie, maantie 82) kantatie - Salla-Kuusamo (Kuusamontie-Hautajärventie, maantie 950) seututie - Kelloselkä-Savukoski-Pelkosenniemi (maantie( 965) seututie Etäisyys vuonna 2002 avatulle rajanylityspaikallee on n. 25 km. Etäisyys Kemijärvelle on 65 km, Kuusamoon 112 km ja Rovaniemelle 151 km. Asemakaavamuutosalue tukeutuu nykyiseen tie- ja katuverkostoon. Asemakaavamuutosalue sijaitsee Savukoskentien ja Postipolun väliin. Molemmilta on liittymiä alueen tontteihin. Postipolku kääntyy ja liittyy Savukoskentielle. Läpiajo Savukoskentien ja Postipolun välillää on mahdollista Teboil-huoltamon jaa liiketalon tonteilla. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu Savukoskentien varrelle. Moottorikelkkareitti kulkee Ruuhijoen länsipuolella. Korkein sallittu ajonopeus Savukoskentiellä asemakaavamuutosalueen kohsieltä dassa on 50 km/h kiertoliittymästä Teboilin huoltamoon asti ja 60 km/h itään. Linja-autot liikennöivät reiteillä Salla-Ruka-Kuusamo ja Savukoski- Salla- Kemijärvi-Rovaniemi. Lähimmät lentokentät ovat Kuusamolla jaa Rovaniemellä.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 10 (26) Kuva 17. Ote Liikenneviraston tienumerokartasta. Savukoskentiellä asemakaavamuutosalueen kohdassa vuoden 2012 keski- 59 määräinen liikennemäärä oli 1087 (ajon./vrk) ja raskaan liikenteen määrä (ajon./vrk). Kuva 18. Otteet Liikennevirastonn liikennemääräkartastaa ja raskaan liikenteenn liikennemääräkartastaa 2012 Sallan junaradalla ei ole tällä hetkellä henkilö- eikä jatkuu Kelloselälle saakka, n. 17 km, josta Henkilöliikenne ulottuu Kemijärvelle saakka. tavarakuljetuksia. Rautatie on enää 7 km rajalle. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöskohteita eikä ole kulttuuriympäristön inventointikohteita. Tekninen huolto Suunnittelualue sijaitsee nykyisellä keskusta-alueella ja on kunnallisteknisiin verkostoihin. liitetty nykyisiin Sähkönjakelusta vastaa Koillis-Lapin Sähkö Oy. Vesihuollosta vastaaa Sallan Aluelämpö Oyy Vesi ja viemärilaitos.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 11 (26) Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella on polttoainejakelutoimintaa (Teboil, Seo). Savukoskentien liikenne aiheuttaa päästöjä ja melua. Sosiaalinen ympäristö Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sallan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat. ydinkeskustassa, jossa kirkonkylän Asemakaavamuutosalueella on huoltoasemien ja liiketalojen palveluja Maanomistus Kuva 19. Asemakaava amuutosalueen omistusolot: kunnann omistama alue (kelt.), valtion (sin.) ja yksityisomistuksessa oleva alue (väritön) (www.paikkatietoikkuna.fi) - 4:3 (ent. valtionn virastotalo) - 4:67 (Teletalo) - 4:17 (liiketalo) - 4:30 (Teboil) - 4:11 (rakentamaton, kunnan omistuksessa) - 4:19 (rakentamaton, kunnan omistuksessa) - 4:43 (Seon piha) - 4:14 (Seo huoltoasema). - 5:14 (kirjasto jaa asuinkerrostalo, kunnan omistuksessa) - 6:79 ja j 5:16 (Postipolku, kunnan omistuksessa) )

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 12 (26) 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvoston päätöksellä voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoite-kokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. Sallan kunnan alue kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavaan, joka on saanut lainvoiman Ympäristöministeriö vahvisti Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaavakartassa on merkitty sivuradan ohjeellinen linjaus Soklista Sallan rataan. Sallan kirkonkylä on Itä-Lapin maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 30) ja pääteiden risteysalue keskustatoimintojen alueeksi (C 102). Savukoskentie on merkitty valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksi liikennekäytäväksi, Barentsin käytäväksi. Savukoskentien tieluokitus on maakuntakaavassa esitetty muutettavaksi kantatiestä valtatieksi (kt vt). Sallan kirkko on merkitty maakuntakaavaan (ma 5911), varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Salla kuluu myös Itä-Lapin matkailun vetovoima-alueeseen (mv 8401, vihreä rajaus). On huomioitava koko maakuntakaavan aluetta koskevat määräykset.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 13 (26) Kuva 20. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallan kirkonkylän osayleiskaavan ns. strategisena yleiskaavana (KV ) ). Yleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaes sa. Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi (c) ja rasterilla r osoitettu, että aluetta kehitetään yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Radan varrella oleva VR:n rakennusryhmä (sisältäen nyk. Sallan sota- ja jälleenrakennusajann museon) on osayleiskaavassaa merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (sk). Myös Valtion vanhempi virastotalo on merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi sekä kunnanviraston ja paloaseman ja asuinkerrostalon aluekokonaisuus.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 14 (26) Kuva 21. Ote Sallan kirkonkylän osayleiskaavasta (2003) Asemakaava Sallan kirkonkylänn ensimmäinen asemakaava on hyväksytty Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuustonn hyväksymä asemakaavan muutos ( KV ).

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 15 (26) Kuva 22. Muutettavan n asemakaava, rajaus ajantasakaavassa Vuonna 2004 hyväksytty asemakaavamuutos ei ole toteutettu. Nykyisessä asemakaavassa rakennusten sijoittelu ja käyttötarkoitus on ohjattu tonttikohtaisesti ja kaava sisältää mm.. rakennustapaa ohjaavia määräyksiä ja merkintöjä sekä Postipolulta uuden yhteyden Savukoskentielle. Korttelissa 103 tontilla 3 hallinto- ja virastorakennustenn korttelialueen merkintä (YH) ei ole enää ajan tasalla. Alueella olevat entiset valtion virastotalo ja Teletalo eivät ole enää alkuperäisessää käytössä. Korttelissa 100 kulttuuritoimintaa palvelevien rakennustenn korttelialueen merkintä (YY) ei ole enää ajan tasalla. Kirjasto on toteutettu lähempänä kunnanvirastoa asemakaavassa merkityllä YH-alueella ja YY-aluevaraus ei ole enää tarpeellinen.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 16 (26) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Sallan valtuustossa ja tullut voimaan Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Sallan-Kelloselän alueen maankäyttöselvitys Sallan-Kelloselän alueen maankäyttöselvitys (Regionet/ Maa ja Vesi ) - Kelloselän maankäyttöselvityksessä todettiin kirkonkylän huoltoasemien seutu otollisemmaksi uuden kauppakeskuksen paikaksi. Selvityksen päivitystyö on käynnistetty. Työ valmistuu vuoden 2013 lopulla ja tulokset on käytettävissä kaavan suunnitteluvaiheessa. Selvitys sisältää mm. kaupallisen selvityksen, maankäyttö-, liikenne- ja logistiikkaselvityksen. Agropark Alakurtti -hanke Kauppakeskuksen maankäyttöä, rakennusten sijaintia ja tilatarveselvityksiä laaditaan Agropark Alakurtti -hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on kaavoituksen rinnalla löytää kauppakeskukselle sekä rakentaja että vuokralaiset. 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Savukoskentien varteen. Hankkeen toteutus edellyttää asemakaavan tarkistusta ja päivitystä. Korttelissa 103 rakennuspaikalla 3 olevat entiset valtion virastotalo ja Teletalo eivät ole enää alkuperäisessä käytössä ja omistajat ovat vaihtuneet. Rakennuspaikan kaavaa on jo pitkään ollut tarve muuttaa Kaavatoimikunnan käsittely ja kunnanhallituksen päätös asemakaavamuutoksen käynnistämisestä. Kaavatoimikunnan käsittely Osalliset Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 ). Yksityiset ja yhteisöt: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat kunnan asukkaat, kirkonkylän kävijät

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 17 (26) Koillis-Lapin Sähkö Oy Sallan Aluelämpö Oy Vesi ja viemärilaitos Viranomaiset: Sallan kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuskeskus, Itä-Lapin alue Museovirasto, Lapin maakuntamuseo Liikennevirasto Vireilletulo Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla, Internetsivuilla ja Koti-Lappi-lehdessä ja kunnan tiedotuslehdessä. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Koti-Lappi), Sallan kunnan tiedotuslehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella > Ilmoitukset ja päätökset. Asemakaavamuutoksen ilmoitukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Sallan kunnan teknisellä osastolla ja kunnan www-sivuilla hakupolkuna > tontit ja kiinteistöt > kaavoitus. Osallisille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus kunnanvaltuuston salissa. Viranomaisyhteistyö 4.3 Asemakaavan tavoitteet Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja. - Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen ja tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentaminen Savukoskentien varteen. Hankkeen toteutus edellyttää asemakaavan tarkistusta ja päivitystä siten, että on riittävän väljä rakennusala, riittävä määrä sisäänajomahdollisuuksia tontille sekä riittävä tila pysäköinnille ja huoltoajolle. Kaavan pitää mahdollistaa vaiheittainen rakentaminen. - Entiset valtion virastotalo ja Teletalo eivät ole enää alkuperäisessä käytössä ja omistajat ovat vaihtuneet. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa korttelin 103 tontin 3 käyttötarkoitus. - Liikenteen osalta korostuu maakuntakaavan mukaiset tavoitteet. Savukoskentie on merkitty Barentsin käytäväksi, valtakunnallisesti tärkeäksi liikenneväyläksi, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 18 (26) erityistä huomioita liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin, sekä liikenneympäristön laatuun. - Tulee huomioida Sallan kirkonkylän osayleiskaavassa merkityt kyläkuvallisesti arvokkaat alueet: Radan varrella oleva VR:n rakennusryhmä ja entinen virastotalo sekä kunnanviraston, kirjaston, paloaseman ja asuinkerrostalon yhteinen ympäristö. - Sijainniltaan hyvä, mutta vajaakäytössä ja osittain hoitamatta oleva alue tulee tiivistää ja rakentaa niin, että keskustan taajamasta tulee tasapainoinen. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista korostuu eheytyvän yhdyskuntarakenteen tavoite. Myös Sallan kirkonkylän osayleiskaavassa on tavoitteena, että aluetta kehitetään yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. - Kauppakeskuksesta tulee yksi, iso yhtenäinen rakennus, jonka ulkonäkö on sijainnin ja koon vuoksi tärkeä Sallan imagon kannalta. Lisäksi maakuntakaavan Barentsin väylän merkinnän yksi tavoite on, että maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomioita liikenteen matkailun palveluihin, sekä liikenneympäristön laatuun. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 5 Asemakaavan kuvaus Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa on pohdittu kauppakeskuksen rakennusmassojen sijoittelua ja toteuttamisen vaiheistusta, pysäköintijärjestelyjä ja liittymien määrää Sodankyläntieltä. Kauppakeskuksen toteuttamismahdollisuuksia on tutkittu Agropark Alakurtti - hankkeen kautta ja luonnoksia on hyödynnetty asemakaavamuutoksen laadinnassa. On myös pohdittu entisen ent. virastotalon ja Teletalon käyttövaihtoehtoja. Asemakaavamuutoksella luodaan yksi yhtenäinen liikerakennusten korttelialue (KL), johon voi sijoittaa uuden kauppakeskuksen, pysäköintialueen ja huoltopihan. Asemakaavamuutoksella korttelissa 103 tontin 3 käyttötarkoitus muuttuu ALalueeksi (ent. virastotalo ja Teletalo). Asemakaavamuutoksella AK-aluevaraus laajenee korttelissa 100, jolloin kerrostaloon kuuluva, olemassa oleva varastorakennus mahtuu tontille.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 19 (26) Kuva 23. Muutettava asemakaavaa (vas.) ja asemakaavamuutos, luonnos (oik.) Mitoitus Liikerakennusten korttelialueen rakennusoikeus onn 7500 k-m² ja rakennus- alustavaan suunnitelmaan, joka omalta osaltaan o perustuu ympäröivän alueen alan rajaus perustuu kehityshankkeen puitteessa tehtyyn kauppakeskuksen potentiaaliseen asiakaspohjaan ja Venäjän rajanylitysten kasvuennusteisiin. Korttelissa 103 tontin 3 rakennusoikeus ei muutu vaikka käyttötarkoitus muuttuu.. Rakennusoikeus 4000 k-m² onn suunnilleen nykyisen rakennuskannan mukainen. Sallittu kerrosluku nostetaan kahdesta kolmeen olemassaa olevan ent. virastotalorakennuksen mukaan. Voimassaa olevassa muutettavassa asemakaavassaa on rakennusoikeutta KL-, YH- ja YYY -korttelialueilla yhteensä k-m². Kaavaluonnoksessa alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m 2. Asemakaavamuutoksella alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus vähenee 2700 k-m². Ympäristön laatuaa koskevien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on, että kauppakeskus on kaupallisesti houkutteleva ja hyvin näkyvä. Samalla tulee huomioida taajamakuvallisia vaatimuksia, sijainti Barentsinn väylän tiemaisemassa. Rakenteeltaan, rakennuskooltaan, väriltään jaa materiaaliltaan hyvin vaihtelevassa ympäristössä kauppakeskus tulee olemaan oma yksilö ja merkkirakennus. Asemakaavamuutos mahdollistaa kauppakeskuksen yksilöllistä suunnittelua. Voimassaa olevassaa asemakaavassa aluetta koskevat rakentamistapaa ohjaavat määräykset eivät ole enää tarkoituksenmukaisia ja poistuvat.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 20 (26) 5.1 Aluevaraukset Laadukkaan toteutuksen tueksi on selostuksen lopussa annettu suositus jatkosuunnittelulle. Korttelialueet - Asemakaavamuutoksella korttelissa 103 luodaan yksi yhtenäinen liikerakennusten korttelialue (KL) ja rakennusala, johon voidaan sijoittaa enintään 7500 k-m² suuruinen kauppakeskus, pysäköintialue ja huoltopiha. Pienemmälle KL- aluevaraukselle korttelissa 101 voidaan sijoittaa pysäköintiä ja polttoainejakelutoimintaa. - Asemakaavamuutoksella korttelissa 103 tontin 3 käyttötarkoitus muuttuu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueesta (YH) asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennusoikeus ei muutu. Asemakaavamuutoksen AL-merkintä mahdollistaa monenlaista toimintaa, myös hotellitoimintaa. Käyttötarkoitusten suhdetta ei ole rajoitettu. Olettamus on että nykyinen rakennuskanta säilyy, vaikka käyttötarkoitus muuttuu. Merkinnällä edistetään sen uusiokäyttöä. - Korttelissa 100 tontilla 4 on voimassa olevassa asemakaavassa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuevaraus (YY), jossa on rakennusoikeutta 2500 k-m². Aluevaraus ei ole enää tarpeellinen ja poistuu. Käyttötarkoitus muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi (KL) ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) sekä jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi. - Korttelissa 100 asemakaavamuutoksella tontti 2 ja AK-aluevaraus laajenee niin, että olemassa oleva, kerrostaloon kuuluva varastorakennus mahtuu siihen. Varastorakennuksen vieressä on istutettavan alueen merkintä. Muut alueet - Katuyhteys Sodankyläntielle poistuu: Korttelien 103 ja 101 jakava (ei toteutettu) katualuevaraus poistuu. Myös Postipolun olemassa oleva yhteys poistuu. - Kaavaan merkitään uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Yhteys yhdistää Postipolun ja Sodankyläntien varrella olevan kevyen liikenteen väylän. Aluevaraus sallii ajon korttelissa 101 olevalle AL-tontille ja omakotitalolle nykyisen tavoin. Yhteys säilyy voimassa olevassa asemakaavassa merkittyyn moottorikelkkailun ja jalankulun reittiin (mk/jk). - Toinen uusi jalankululle varattu alueen osa on merkitty entisen virastotalon ja Teletalon tonttien rajalle. - Yksi uusi liittymäpaikka on merkitty yleisen tien alueelle, Sodankyläntielle, kauppakeskuksen vaiheittaisen toteuttamisen tueksi.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 21 (26) 5.2 Kaavan vaikutukset Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset Asemakaavamuutos mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen alueelle. Asemakaavamuutoksen suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Sallan keskusta-alueen kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueelle sijoittuvat palvelut ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. Suunnitteilla olevan kauppakeskuksen sijaintipaikka on keskusta-alue. Kirkonkylällä on tyhjiä liiketiloja, mutta iso kauppakeskus on vetovoimatekijä, josta nykyisetkin yrittäjät hyötyvät. Kuusamontien varrella olevat nykyiset liiketilat eivät näy Savukoskentielle asti, jossa rajanylityspaikasta tuleva liikenne ajaa ohi. Uusi kauppakeskus tuo Sallan kaupallisen tarjonnan näkyviin ja houkuttelee pysähtymään. Uudella kauppakeskuksella olisi työllistävä vaikutus, toisi verotuloja kuntaan ja tarjoaisi yrittäjille uusia tiloja käyttöön. Kauppakeskus toisi uutta yritystoimintaa Sallaan. Kauppakeskushanke perustuu arvioon rajanylitysmäärän kasvusta ja ympäröivän alueen asiakaspohjan määrästä. Jos odotettu viisumivapaus ja rajaylitysmäärän kasvu ei toteudu odotetusti, on vaarana, että asemakaavanmuutos toteutuu vain osittain tai ei ollenkaan ja/tai että toteutetun kauppakeskuksen toiminta ei ole kannattavaa Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan Asemakaavamuutosalue sijaitsee sekä maakuntakaavassa että oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen alueella. Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty rasterilla, jolla on osoitettu, että aluetta kehitetään yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Asemakaavamuutos on osayleiskaavan tavoitteen mukainen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä Sallan kirkonkylän keskustan yhdyskuntarakenne tiivistyy. Sijainniltaan hyvä, mutta vajaakäytössä ja osittain hoitamatta oleva alue tulee rakennetuksi. Entisen valtion virastotalon ja Teletalon alueen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa rakennusten monipuolisen uusiokäytön.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 22 (26) Alue liittyy hyvin olemassa olevaan keskustarakenteeseen. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kauppakeskushankkeen työllistävällä vaikutuksella olisi myönteistä vaikutusta Sallan kunnan väestökehitykseen. Myös ent. virastotaloon ja Teletaloon sijoittuvaa uutta liike-, toimisto- ja/tai hotellitoimintaa vaikuttaisi työllistävän vaikutuksen myötä myönteisesti Sallan kunnan väestökehitykseen. Kaupunki-/taajamakuva Vajaakäytössä oleva huoltoasemien leimaava alue muuttuu rakennetuksi liikealueeksi. Rakenteeltaan, rakennuskooltaan, väriltään ja materiaaliltaan hyvin vaihtelevassa ympäristössä kauppakeskus tulee olemaan oma yksilö ja merkkirakennus tärkeän kansainvälisen liikenneväylän, Barentsin käytävän, varrella. Kauppakeskuksen rakentaminen antaa mahdollisuuden suunnitella Sallaan rakennuksen, jonka nimi ja muotokieli korostavat sen asemaa kansainvälisen rajanylityspaikan porttina. Uhkana on, ettei mahdollisuutta käytetä hyväksi ja tavanomainen liikerakennus ei kohenna tiemaiseman ilmettä. Asemakaavamuutosalueen ympärillä olevat kyläkuvallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristöt ovat jatkossakin omia kokonaisuuksia, joiden arvo ei vähene uuden rakentamisen myötä. Osayleiskaavassa kyläkuvallisesti arvokkaaksi merkitty entisen valtion virastotalon alueen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa rakennusten monipuolisen uusiokäytön ja edistää sen myötä sen säilymistä. Asuminen AL-aluevaraus mahdollistaa asuntojen sijoittamisen korttelissa 103 tontin 3 nykyisiin rakennuksiin. Palvelut Sallan kirkonkylän palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu uuden kauppakeskuksen myötä. Uusi kauppakeskus palvelee myös paikallista väestöä ja voi tuoda uusia palveluja asukkaiden käyttöön. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Polttoainejakelutoiminta voi jatkaa alueella, jolloin nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi kauppakeskus parantaisi Barentsin väylän matkailupalvelujen tarjontaa, kohderyhmänä erityisesti venäläiset matkailijat. Sallassa on todettu uusien hotellipalveluiden tarvetta. Asemakaavamuutos mahdollistaa mm. hotellitoiminnan sijoittamisen entiseen valtion virastotaloon sekä Teletaloon Hotelli Takkavalkean viereen.

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 23 (26) Työpaikat ja elinkeinotoiminta Uudella kauppakeskuksella on työllistävä vaikutus sekä rakentamisen että toiminnan aikana. Myös ent. virastotalon ja teletalon uudella toiminnalla on työllistävä vaikutus. Liikenne Asemakaavamuutosalueen saavutettavuus autolla, linja-autolla, pyöräilen ja jaloin on jo nyt erittäin hyvä. Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä alueen saavutettavuus on edelleen hyvä. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden erillisen jalankulkuväylän rakentamisen Postipolulta Savukoskentien kevyen liikenteen väylään, josta voi jatkaa Savukoskentien ylityspaikan kautta museolle asti. Jalankulkuväylä yhtyy muihin olemassa oleviin ja asemakaavassa merkittyihin jalankulkuväyliin, jolloin syntyy jatkuva verkosto. Asemakaavamuutos mahdollistaa suunnitteilla olevan kauppakeskuksen tarvittavat ajoyhteydet, palo-, pelastus- ja huoltoajot ja pysäköinti. Katujärjestelyt muuttuvat niin, että Postipolun yhteys Savukoskentielle poistuu. Ajo tontille 2 korttelissa 101 olemassa olevalle omakotitalolle on edelleen mahdollista korvaavan pp/t aluevarauksen kautta. Läpiajo liikerakennusten korttelin läpi, pysäköintialueiden kautta on edelleen mahdollista. Sitä voidaan rajoittaa, jos se on liikenneturvallisuuden parantamisen vuoksi tarpeen. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden liittymän Savukoskentiellä. Uuden liittymäpaikan merkintä tukee kauppakeskuksen vaiheittaista toteuttamista. Kauppakeskuksen lopullinen tarvittava määrä liittymiä saattaa olla vähemmän kuin asemakaavassa merkittyjen liittymien määrä. Savukosken varrella olevalle kevyen liikenteen väylälle tulisi uusi risteys uuden tonttiliittymän kohdalle. Uuden kauppakeskuksen vaikutus Savukoskentien liikennemäärään on rajallinen, mutta pysähtyminen ja asiointi kauppakeskuksessa voi vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen. Haittavaikutuksia voidaan lieventää tiesuunnittelulla. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Asemakaavamuutosalueella ei tunneta muinaismuistoja eikä kulttuuriympäristön inventointikohteita, joihin vaikutuksia voi kohdistua. Tekninen huolto Uusi kauppakeskus voidaan liittää olemassa oleviin teknisen huollon verkostoihin Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Valtaosa asemakaavamuutosalueesta on rakennettua.

29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 24 (26) Asemakaavamuutoksen toteuttamisen myötä hoitamattomia viheralueita ja myös alueella kasvava puusto poistuvat rakentamisen tieltä. Asemakaavamuutosalueella ei tunneta luonnonsuojelukohteita, uhanalaisia kasvilajiesiintymiä eikä suojeltavien eläinlajien elinympäristöjä, johon vaikutuksia voisi kohdistua Vaikutuksia ihmisten elinympäristöön Sallan kirkonkylän palvelutarjonta laajenee ja monipuolistuu. Savukoskentien varrella oleva vajaakäytössä oleva alue täydentyy. Kauppakeskuksen asiakasliikenteen ja tavarakuljetusten aiheuttama melu saattaa ajoittain häiritä läheisyydessä olevia asuinalueita Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) 5.3 Ympäristön häiriötekijät Asemakaavamuutos huomioi ja edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita seuraavasti: - Keskustan tiivistämisen myötä yhdyskuntarakenne eheytyy. - On todettu, ettei ole valtakunnallisesti, seudullisesti eikä paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristön inventointikohteita alueella, joihin vaikutuksia voisi kohdistua. Alueella ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. - On todettu, ettei alueella tunneta luonnonsuojelukohteita, uhanalaisia kasvilajiesiintymiä eikä suojeltavien eläinlajien elinympäristöjä, johon vaikutuksia voisi kohdistua. - Varaamalla riittävät alueet jalankulkua ja pyöräilyä varten edistetään kevyen liikenteen verkoston jatkuvuutta ja turvallisuutta ja vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta. - Olemassa oleva rakennuskanta ja tekniset verkostot voidaan hyödyntää. - Alueidenkäytön kehittäminen perustuu alueen omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Savukoskentien liikenne. Kauppakeskuksen asiakasliikenteen ja tavarakuljetusten aiheuttama melu saattaa ajoittain häiritä läheisyydessä olevat asuinalueet.

30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 25 (26) 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset

31 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 26 (26) 6 Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. rakentamista Kaavahanke liittyy Agropark Alakurtti Suomen puoleiseen osa-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kaavoituksen rinnalla löytäää kauppakeskukselle sekä rakentajaa että vuokralaiset. Myös kauppakeskuksen esisuunnittelu tapahtuu hankkeenn puitteissa. Suositus: : Jatkosuunnittelussa tulisi kehittää Sallaann liittyvä kauppakeskuksen nimi ja muotokieli, joka myös korostaa kauppakeskuksen asemaa kansainvälisen rajanylityspaikan porttina. Mikäli hanke ei toteudu, voi kunta keskeyttää nykyinen asemakaava jää voimaan. kaavoitusprosessin, jolloin FCG Suunnittelu jaa tekniikka Oy Hyväksynyt: Seppo Arvio Aluepäällikkö, ins. SNIL Laatinut: Eva Persson Puurula Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 615-P22369 Osallistumis-

Lisätiedot

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv.

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan selostus 0615-P14120 Luonnos FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT

SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 112-114 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 615-P23534 1 (11) FCG

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Utajärven kirkonkylän asemakaavan korttelia 1 ja siihen liittyvää puistoa ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA EHDOTUS 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS

LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 2.9.2016 Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa Pertti Hartikainen

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot