Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio"

Transkriptio

1 1 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatio alkaen (LUONNOS ) Aluekehitys Maakunnan edunajaminen Hallintopalvelut Johtaminen ja viestintä Alueidenkäyttö Kehittämisrahoitus Yleiskuvaus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston organisaatiorakenne pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin sekä perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin. Toimiston perustehtävät on jaettu neljään avainprosessiin ja kahteen tukiprosessiin. Avainprosesseja ovat (1) aluekehitys, (2) alueidenkäyttö, (3) maakunnan edunajaminen ja (4) kehittämisrahoitus. Tukiprosesseja puolestaan ovat (5) hallintopalvelut sekä (6) johtaminen ja viestintä. Avain- ja tukiprosessit muodostavat organisaatiorakenteen kuusi toiminnallista yksikköä. Yksiköt ovat näiden tärkeimpien prosessien omistajia, isäntiä, jotka ovat vastuussa tehtävien hoitumisesta, vaikkakin tehtävien hoitoon tarvitaan usein osaamista useammasta yksiköstä. Kullakin yksiköllä on lisäksi vastuullaan useita alaprosesseja. Avainprosesseissa yksikön päällikkö toimii yksikköön kuuluvien henkilöiden esimiehenä. Tukiprosesseissa yksikköä johtaa virkavastuulla toimiva johtaja.

2 2 Yksiköiden työskentelyä sovittaa yhteen johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston päätettäväksi menevät asiat sekä keskeisten sidosryhmien (mm. kansanedustajat, kuntajohtajat, ELY-keskus ja AVI) yhteistyöasiat. Johtoryhmän muodostavat yksiköiden päälliköt/johtajat sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja, varapuheenjohtajana hänen sijaisensa ja sihteerinä maakuntajohtajan sihteeri. Johtoryhmän kokouksiin voidaan lisäksi kutsua kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan liittyviä henkilöitä. Maakuntaliiton toiminnan ohjaus ja tulostavoitteiden määrittely sekä niiden toteutumisen arviointi tehdään yksiköittäin. Yksiköiden ja henkilöiden pääasialliset tehtävät määritellään tehtävänkuvauksissa maakuntajohtajan päätöksellä. Tehtävänkuvaukset päivitetään vuosittain sekä tarvittaessa muulloinkin. Työnjako pyritään pitämään joustavana, minkä vuoksi henkilöstön edellytetään osallistuvan tarvittaessa myös muihin kuin tehtävänkuvauksessa mainittuihin tehtäviin. Luonnollisesti kaikille kuuluvat myös muut työnantajan määräämät tehtävät. Henkilöstö osallistuu kansainvälisiin tehtäviin ja kuntayhteistyöhön oman toimenkuvansa puitteissa. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen viestintään omaan tehtäväkuvaan kuuluvista asioista. Viestintää koordinoi viestintäpäällikkö. Merkittäviä tapahtumia ja erilaisia määräaikaisia, usean vastuualueen osaamista edellyttäviä tehtäviä varten voidaan muodostaa tarvittaessa ns. ad hoc -ryhmiä. Toimiston työskentelyn koordinaation ja informaationkulun varmistamiseksi koko henkilöstö kokoontuu säännöllisesti henkilöstöpalaveriin (viikkoinfo), jossa käydään läpi kulloinkin ajankohtaiset, koko henkilöstöä koskevat asiat. Yksiköt 1. Aluekehitys - Ohjelmatyö (maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma, rakennerahasto-ohjelman toteutuminen) ja ohjelmien yhteensovitus - Maakuntaohjelman toteuttaminen ja seuranta - Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. - Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan edistäminen - Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot (Katalonia, Kiina, AEBR, AER, Barents, Neebor) - EAY-ohjelmat, erillisohjelmat - ENI-ohjelmatyö, Euregio Karelia - Kansainvälisyyden edistäminen, maahanmuuttoasiat Varis Eira, aluekehityspäällikkö yhteiskuntatieteiden tohtori Maakuntaohjelman laadinta, toteuttamisen suunnittelu ja seuranta. EU-ohjelmien valmistelu, yhteensovitus ja koordinointi. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona osaamisen kehittäminen sekä koulu-

3 3 tus ja tutkimus. SOVA-ryhmän puheenjohtaja. Maaseutuasioiden vastuuhenkilö. AEBRn hallituksen varajäsen. Aluekehitysyksikön esimies. Maakuntajohtajan 2. sijainen. Hyvärinen Tiina, projektisihteeri (määräaikainen) Tourage -hankkeen hallinnointi, viestintä ja toteutus yhdessä projektipäällikön kanssa. Kaarto Sisko, vastuualuejohtaja Karelia ENI CBC -ohjelman valmistelu- ja toteuttamisvastuu Pohjois-Karjalan osalta. Euregio Karelia-työ yhdessä siinä mukana olevien alueiden kanssa sekä pääsihteeriys rotaatioperiaatteen mukaisesti. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona Venäjän läheisyyden hyödyntäminen. Maahanmuuttoasiat. Mannelin Maarita, maakuntasuunnittelija kasvatustieteiden maisteri, yo-merkonomi Hyvinvointialan sekä elinikäisen osallisuuden koordinointi ja kehittäminen sekä siihen liittyvä kuntaelinkeinoelämä-järjestöyhteistyö. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona hyvinvointi ja nuorisoasiat. Kuntien sote-johtajayhteistyön koordinointi sekä eläkeläisryhmän toiminnasta vastaaminen. Moisala Tiina, maakuntasuunnittelija kauppatieteiden maisteri Maakunnallinen ja ylimaakunnallinen rajanylittävä yhteistyö. Karelia ENPI CBC -ohjelman hankkeiden teemoittainen seuranta, koordinointi ja vastuu alueellisesta sidosryhmäyhteistyöstä. ENI CBC -ohjelman valmistelu, toteuttaminen ja komiteatyöskentely. Euregio Karelia -työ, tiedottaminen ja kytkentä kvverkostoihin. Maakunnallisen Venäjä-yhteistyön koordinaatioon osallistuminen. Pitkänen Pia, erikoissuunnittelija EU:n erillisohjelmien, erityisesti EAY ohjelmien (Itämeren alueen ohjelma, Pohjoinen Periferia ja Arktinen ohjelma sekä Interreg Europe) ja projektitoiminnan edistäminen ja osallistuminen toteutukseen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona kansainvälisyyden vahvistaminen. Projektiplaneetta-sähköisen projektitoimintaympäristön sisältötuotanto ja kehittäminen. Tahvanainen Roope, suunnittelija (määräaikainen) yhteiskuntatieteiden kandidaatti Maakuntaohjelman valmistelun ja ohjelmien yhteensovituksen avustavat tehtävät. Turunen Jarno, aluekehityspäällikkö Maakuntasuunnitelman laadinta ja seuranta. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosioina teknologiateollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja älykkään erikoistumisen valinnat. Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Innovatiiviset kaupungit -ohjelman yhteyshenkilö. Maakunnan kehittämisrahahankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. Aluekehitysyksikön esimiehen sijainen.

4 4 Turunen Raimo, aluekehityspäällikkö insinööri, humanististen tieteiden kandidaatti Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosioina kivenjalostus- ja kaivannaistoiminta, kulttuuri ja kulttuurituotanto (luovat alat) sekä paikallinen kehittäminen. Kotiseututyö ja kyläasiat. Elokuvatuotantojen edellyttämät tehtävät. Avustaminen venäjänkielisten asiakirjojen käsittelyssä. Xue-Pykäläinen Meijiao, projektipäällikkö (määräaikainen) kauppatieteiden maisteri FinChi GEP (Finland-China Green Economy Platform) -projektin vetovastuu. Maakunnan Kiina-yhteistyön verkostojen rakentaminen, yhteistyötoiminta, hallinnointi ja viestintä. Äänismaa Ulla, projektipäällikkö (määräaikainen) Euroopan alueiden väliseen yhteistyöohjelman (INTERREG IV C) TOURAGE -hankkeen kansainvälinen vetovastuu, hallinnointi ja koordinointi (pääpartneri) yhteistyössä projektisihteerin kanssa. Hankkeen kansainväliset ja kansalliset tiedotustehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja toiminnan suunnittelu. Yhteistyö kansainvälisten matkailualan verkostojen ja toimijoiden sekä EU:n ulkoraja-alueiden verkostojen ja toimijoiden kanssa (esim. NEEBOR). Osallistuminen maahanmuuttoasioiden hoitamiseen. 2. Alueidenkäyttö - Aluerakenne ja maakuntasuunnitelma - Maakuntakaava - Liikennejärjestelmätyö - Ympäristö ja ilmasto - Resurssiviisaus - Metsä ja energia - Kivi- ja kaivannaisasiat (maankäyttökysymykset) - Aluesuunnittelun viranomaisyhteistyö ja lausunnot - Paikkatieto - Tietoliikenneyhteydet - SOVA Pitkänen Pasi, aluesuunnittelupäällikkö Maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmätyön vetovastuu. Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona liikennejärjestelmät. Alueidenkäytön yksikön esimies.

5 5 N.N., maakuntasuunnittelija (tehtävä avoinna) koulutus xx Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena vapaa-ajan toiminnot (rantojen käyttö, virkistys, reitistöt ja matkailu) sekä erityistoiminnot kuten energia- ja jätehuolto. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona metsä- ja energiatuotanto sekä ruuantuotanto. N.N., ympäristösuunnittelija (tehtävä avoinna) koulutus xx Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa erityisvastuualueena kulttuuri- ja luonnonympäristöt, ilmastonmuutos sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Riista- ja suurpetoasiat. Vaikutusten arvioinnin vastaava maakuntaliitossa. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona resurssiviisaus. Huikuri Teemu, suunnittelija (määräaikainen) maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Maakuntakaavan 4. vaiheen erillisselvitysten (virkistys ja matkailu) laadinta sekä alueidenkäytön avustavat tehtävät. Huurreoksa Esa, projektipäällikkö (määräaikainen) insinööri (amk) Laajakaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa -hankkeesta sekä Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi hankkeesta vastaaminen. Laajakaistatukilaissa maakuntaliitoille osoitettujen tehtävien koordinointi. Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen maakuntaliittojen, viranomaisten ja laajakaistatoimijoiden kanssa. Viinikka Heikki, maakuntasuunnittelija (määräaikainen) Alueidenkäytössä ja maakuntakaavoituksessa kartta-aineiston tuottaminen sekä erillisselvityksiin osallistuminen. Maakuntaliittoa ja kuntia palvelevien paikkatietoaineistojen käsittely. Paikkatietovastaava. Maakuntakaavan toteutuksen seurannan järjestäminen. Virkistysreitistöjen karttapalveluhankkeen yhteyshenkilö. 3. Maakunnan edunajaminen - Kärkihankkeiden kokoaminen ja edistäminen - Tapauskohtainen edunajaminen ja taustavaikuttaminen - Liikenneyhteyksiin liittyvä edunajaminen - Kuntatalouden seuranta ja kuntien edunajamisasiat - Elinkeinoelämän edunajamisyhteistyö - Ennakointi ja tilastotuotanto Laakkonen Sami, yhteyspäällikkö Maakunnan edunajamiseen liittyvät valmistelutehtävät ja sidosryhmäyhteistyö: maakunnan hankeluettelon kokoaminen, kärkihankkeiden edistäminen, osallistuminen edunajamiseen liittyvien yhteistyöelinten työs-

6 6 kentelyyn ja vierailujen toteuttamiseen sekä kansanedustajayhteistyön koordinointi. Maakunnan edunajaminen -yksikön esimies. Arosara Tuukka, projektipäällikkö (määräaikainen) Yhteiskuntatieteiden maisteri POKETTI -Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli -hankkeen vetovastuu. Hankkeessa rakennetaan maakunnallisen ennakointityön toimintamalli ja tuotetaan ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön. Aluetalouden ja työllisyyden seuranta ja ennakointi. POKETTI.fi-ennakointiportaalin kehittäminen. Ennakointiverkostoyhteistyö. Niiranen Kimmo, maakunta-asiamies yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö: hankeluettelo, hankeneuvottelut, vierailujen järjestäminen, osallistuminen edunvalvonnan kannalta tärkeiden liittoutumien työskentelyyn, yhteistyö kansanedustajien kanssa. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi, tilastotiedot ja maakuntaohjelman seurannan tilastot. Tilastopalvelujen kehittämisen koordinaatio. Maakunnan edunajaminen -yksikön esimiehen sijainen. Silvennoinen Hanna, projektisuunnittelija (määräaikainen) Valtiotieteiden maisteri POKETTI - Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli -hanke. Hankkeessa rakennetaan maakunnallisen ennakointityön toimintamalli ja tuotetaan ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön. Aluetalouden ja työllisyyden seuranta ja ennakointi. POKETTI.fi-ennakointiportaalin ylläpito ja kehittäminen. Tahvanainen Aila, suunnittelija (vuorotteluvapaalla) yo- ja atk-merkonomi Tilastotietopalvelu. Maakunnan teollisuusyritysrekisterin ylläpito ja jakelu. Kuntatalousseurannan taustatyö. Uusiutuvan energian klusterin työpaikka- ja liikevaihtoseurantakyselyt. Koulutusindikaattorien kyselyt maakunnan koulutusorganisaatioilta. Julkaisujen tilaus, kirjastotietopalvelu, suunnitteluavustajan sijainen kirjastonhoidossa. Tiainen Seppo, kuntakehityspäällikkö Kuntatalouden ja aluekehityksen seuranta sekä niihin liittyvä edunvalvonta, tutkimus, kehittäminen ja tietopalvelu. Kuntataloustyöryhmässä kuntakehitykseen, valtionosuuksiin, verotukseen ja tehtävävelvoitteisiin liittyvä asioiden valmistelu. Kunnanjohtajatyöryhmän asioiden valmistelu ja sihteeri. Valtion ja kuntien yhteispalveluhankkeiden koordinointi. Maakunnan suunnittelu- ja ohjelmatyössä avustaminen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuna palvelurakenteet. 4. Kehittämisrahoitus - EU-rakennerahasto-ohjelmat (koordinointi, hallinnointi, rahoitus, tiedottaminen, hankeneuvonta, maksatus, hanketarkastus ja muut teknisen tuen hankkeiden tehtävät) - Itä-Suomen alueen koordinoivan liiton tehtävät - Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminta

7 7 Poutiainen Risto,kehittämisjohtaja diplomi-insinööri Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) esittelijä. MYRrin sihteeristön puheenjohtaja. Kehittämisrahoitusyksikön esimies (oto). Muu tehtävänkuva Johtaminen ja viestintä-yksikössä. Astikainen Tuija, EU-ohjelmakoordinaattori EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) toimenpiteiden koordinointi, hallinnointi, seuranta, tiedottaminen ja hankeneuvonta. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön tehtävät. MYR:n sihteeri. Ohjelmakauden teknisen tuen (EAKR, ESR) hallinnointi. Kehittämisrahoitusyksikön esimiehen sijainen. Jämsä Leena, EU-tarkastaja (määräaikainen) kasvatustieteiden maisteri EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR,ESR) maksatuspäätösten valmistelu ja neuvonta sekä rahoitusseuranta. Ohjelmakauden hankkeiden paikanpäällä tehtävät tarkastukset. EU-tarkastajan (TO) sijainen. Ojala Tiina, EU-tarkastaja humanististen tieteiden kandidaatti EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR,ESR) maksatuspäätösten valmistelu, neuvonta, rahoitusseuranta ja raportointi. Paikan päällä tehtävät tarkastukset ja raportointi. EURA -järjestelmien virastopääkäyttäjä. Korjaavien toimenpiteiden päätösten valmistelu ja kirjaaminen tietohallintojärjestelmään. EU-tarkastajan (LJ) sijainen. Pölönen Ulla-Riitta, EU-suunnittelija (määräaikainen) filosofian ja hallintotieteiden maisteri EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) hankkeiden neuvonta, hankearviointi ja koordinointi ilmasto- ja energiahankkeiden osalta. Pohjois-Karjalan energianeuvontahankkeen 2014 tehtävät. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. Riikonen Katja, EU-suunnittelija EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR, ESR) seuranta ja projektien vaikuttavuuden arviointi, neuvonta, hankearviointi ja rahoituspäätösten valmistelu. Hankepäätösten esittely MYRrin sihteeristössä. Rakennerahastohankkeiden hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen ylläpito. EURA -järjestelmien virastopääkäyttäjä. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. EU-ohjelmakoordinaattorin ja EU-hankekoordinaattorin sijainen. Siitonen Maarit, EU-hankekoordinaattori

8 8 EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) rahoituspäätösten valmistelu ja siihen liittyvä hankepäätösten ja hankearvioinnin koordinointi, hankeneuvonta ja tiedottaminen. Hankepäätösten esittely MYRrin sihteeristössä. Rakennerahastohankkeiden yhteyshenkilö. EU-suunnittelijan sijainen. N.N., Itä-Suomen EU-koordinaattori (tehtävä avoinna) koulutus xx Itä-Suomen alueen maakuntaliittojen hankehallinnon ja ohjelman toimeenpanon prosessien, toimintatapojen ja hakuaikojen yhtenäistäminen, viestintä, tiedotus, raportointi ja seuranta sekä koordinaatioryhmien asioiden valmistelu, toimeenpano ja muut yhteistyöasiat. 5. Hallintopalvelut - Hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat - Maakuntaliiton luottamushallinnon toiminta (valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta) - EU-toimiston talous- ja henkilöstöhallinto - EU:n rakennerahasto-ohjelmien maksatuspäätökset ja neuvonta - Maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset ja niiden valmistelu sekä neuvonta - Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston hallinnointi - Hankinnat, sopimukset, toimitilat - Tietotekniikka (PTTK) - Toimistopalvelut - Asiakirjahallinto, arkistotoimi ja tietosuoja - Asiakaspalvelu, kokouspalvelut Aho Jari, hallinto- ja talousjohtaja, yo-merkonomi Vastuualueena palvelut, erityisesti taloushallinto ja yleishallinto. Henkilöstöhallinto. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen sihteeri. Sopimukset. Hankinnat ja kilpailuttaminen. Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta, maakunnan kehittämisrahasta, EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja muista EU-ohjelmista rahoitettavien hankkeiden maksatuspäätösten tekeminen. Tietopalvelupäällikön sijainen Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastoasioissa. Rakennerahastohankkeissa maksatuspäätösten, maksuunpanomääräysten, maksatusten keskeyttämisten ja oikaisupyyntöjen käsittely. Hallintopalvelut -yksikön esimies. Heiskanen Jarmo, tietopalvelupäällikkö hallintotieteiden maisteri, yo-merkonomi Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston hallinnointi, hankearviointi ja päätösesitysten valmistelu. Maakuntaliiton tietotekniikkapalvelut PTTK:n yhteistyönä. Maakuntaliiton laajakaistayhteyshenkilö LVM:n ryhmässä ja hankkeiden johtaminen. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona ICT- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hallinto- ja talousjohtajan sijainen. Hallintopalvelut -yksikön esimiehen sijainen. Hokkanen Helka, hallintosihteeri tradenomi

9 9 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (mm. palkkakirjanpito, matkat sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EUtoimiston hallinnointia). Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston maksatuspäätösten valmistelu. Maakunnan kehittämisrahan hallinnointiin liittyvät tehtävät ja maksatuspäätösten valmistelu. Rakennerahastohankkeissa teknisen tuen maksatuspäätösten valmistelu. Kekäläinen Arja, taloussihteeri yo-merkonomi Taloushallinto, kirjanpito, tilinpäätös, myynti- ja ostoreskontra sekä maksuliikenne. Konsernitietojen raportointi kunnille ja kuntayhtymille. Maakuntaliiton omien hankkeiden taloushallinto. Hallintosihteerin sijainen palkanlaskennassa. Pääkäyttäjä: ProEconomica, Basware, Rondo, Status. Rakennerahastohankkeissa tuen maksaminen. Reinikainen Satu, toimistosihteeri tradenomi Tekstinkäsittely. Asiakaspalvelu. Asianhallintajärjestelmän vastuuhenkilön sijainen. Kulunvalvonnan pääkäyttäjä. Osoiterekisteri. Tilaisuuksien järjestely. Maakuntajohtajan sihteerin sijainen. Ryynänen Lahja, toimistosihteeri yo-merkonomi Osto- ja myyntireskontra, kirjanpidon avustavat tehtävät ja maksuliikenne. Asiakaspalvelu. Toimistotarvikkeet ja lomakkeet. Rondon pääkäyttäjä. Taloussihteerin sijainen. Tilaisuuksien ja kokousten järjestely. Timonen Mirja, asianhallintasihteeri tradenomi, arkistotoimen ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtaminen. Tietosuoja. Asianhallintajärjestelmän vastuuhenkilö ja pääkäyttäjä. Hallinnon kokousasiakirjat. Tarkastuslautakunnan sihteeri. Intranetin pääkäyttäjä. Asiakaspalvelu. Sijainen tekstinkäsittelyssä ja kulunvalvonnassa. 6. Johtaminen ja viestintä - Organisaation johto - Yhteistyöjohtaminen ja yhteiskuntasuhteet - Ylimaakunnallinen yhteistyö - Maakunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen - EU-edunajaminen - Viestintä - Tapahtumat - Maakunnan markkinointi - Maakuntaidentiteetin vahvistaminen Hyttinen Pentti, maakuntajohtaja maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Master of Agriculture

10 10 Maakuntaliiton johtaminen ja toimiston toiminnasta vastaaminen, talouden ja organisaation kehittäminen sekä sidosryhmäyhteydet. Maakuntaidentiteetin ja maakuntahengen vahvistaminen. Pohjois-Karjalan kehittämiseen liittyvä strategiatyö, yhteistyö ja maakunnan tahdonmuodostus sekä kansainvälinen toiminta. Maakunnan kehittämistä ja alueidenkäyttöä koskevat lausunnot ja kannanotot. Toimiminen maakuntahallituksen esittelijänä. Suoranainen esimies johtamisen ja viestinnän yksikön henkilöstölle sekä muiden yksiköiden päälliköille/johtajille. Poutiainen Risto, kehittämisjohtaja diplomi-insinööri Maakuntajohtajan sijainen. Liikennejärjestelmäkokonaisuus. Kansainväliset verkostot ja EU-yhteydet. Barents-yhteistyö. Rakennerahastohallintotehtävät. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) esittelijä. MYRrin sihteeristön puheenjohtaja. Kehittämisrahoitusyksikön esimies (oto). Huovinen Pekka, kehittämispäällikkö insinööri Maakunnan markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen ja koordinointi sekä maakunnan markkinointiin liittyvä projektitoiminta. Erillistapahtumat. Maakuntaohjelman toteuttamisessa vastuuosiona matkailu ja luovat alat sekä maakunnan vetovoima ja tunnettuus. Jussila Laura, graafinen suunnittelija Graafisen tuotannon vastaava. Julkaisujen taitto. Työpaikkailmoitukset. Nettisivujen ylläpito. Liikelahjat. Tapahtumajärjestelyt. Jussila Rauno, viestintäpäällikkö Tiedotusvastaava. Mediasuhteet. Maakuntaliiton julkaisemien lehtien ja verkkoviestinnän päätoimittaja. Sosiaalisen median vastaava. Muje Reijo, projektipäällikkö ekonomi Pohjois-Karjalan vetovoiman, ulkoisen kuvan ja näkyvyyden kehittäminen ja kirkastaminen. Tulomuuttopalvelut. Mäkinen Liisa, maakuntajohtajan sihteeri yo-merkonomi Maakuntajohtajan ja johtoryhmän sihteeri. Vierailujen ja tilaisuuksien järjestelyt. Huomionosoitukset sidosryhmien edustajille. Markkinoinnin ja viestinnän taustatyö. Savolainen Sirpa, suunnitteluavustaja piirtäjä, somistaja Graafinen tuotanto ja suunnittelutyössä avustaminen. Tilaisuuksien ja kokousten järjestelyt. Kirjastonhoito.

1/ Maakuntajohtaja

1/ Maakuntajohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto PÄÄTÖSLUETTELO 1/3 Maakuntajohtaja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 16.01.2017 1 Asia Rahoituspäätös. Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen osaamistarpeiksi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio uudistui

Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio uudistui TIEDOTE 15.2.2011 Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio uudistui Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio on uudistunut. Liitto toimii entisen neljän yksikön sijasta kolmessa yksikössä. Yksiköt ovat:

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005

EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 EUREGIO KARELIA NAAPURUUSOHJELMA Paavo Keränen Hossa 24.-25.11.2005 Naapuruus- ja kumppanuuspolitiikan tausta ohjelmakauden 1995 1999 ongelmat ulkorajatoiminnassa 2000 komissaari Barnierin vierailu Interreg

Lisätiedot

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK

Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK Aluekehityksen ohjelmointi ja rahoitus KENK 10.6.2015 Alken organisaatio 1.3.2014- Kehittämisryhmä - makera, myr, asiantuntijaryhmät, tietopalvelu Rakennerahastoryhmä - Etelä-Suomen EAKR, kaupunki -ITI

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2016 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä tulostavoitteet ja talousarvio

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit Satakuntaliitto Alueiden käyttö Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit 14.02.2017 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1 2 Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät (6.6.2016): huolehtia MRL:n mukaisesta

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

17.11.2014. Myönnän hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2015 saakka.

17.11.2014. Myönnän hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2015 saakka. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto PÄÄTÖSLUETTELO 1/2 Maakuntajohtaja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 13.10.2014 57 Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (204/03/23/2014) Hakemus: Toteutusaika

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Tehtäväluokitusraportti

Tehtäväluokitusraportti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto - Tiedonhallintasuunnitelma (luonnos) 1 Tehtäväluokitusraportti 00 HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00.00.00 Toimielinten/luottamuselinten valinta/kokoonpano

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS TOIMIALUE: ALUEKEHITYS TOIMIALUE: SOTEPELA. TOIMIALUE: KONSERNIPALVELUT - Oikeus-, resurssi- ja tietopalvelut

MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS TOIMIALUE: ALUEKEHITYS TOIMIALUE: SOTEPELA. TOIMIALUE: KONSERNIPALVELUT - Oikeus-, resurssi- ja tietopalvelut Tarkastuslautakunta MAAKUNTAVALTUUSTO MAAKUNTAHALLITUS Vaalilautakunta Lautakuntamalli Jaostomalli Valiokuntamalli Maakuntajohtaja TOIMIALUE: ALUEKEHITYS - Aluekehityksen strateginen suunnittelu - Rahoitus-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ 03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017 Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusmaalaisten toimijoiden saama rahoitus ja ennuste ohjelmakaudelle

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto LUONNOS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018 Julkaisu 189 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli. Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö

METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli. Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö METSO Pohjois-Pohjanmaalla ja tapaus Kraaseli Eero Melantie Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 1.6.2012 1 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6. Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.2017 Uuden maakunnan aluekehitystehtäviä 1/2 Strateginen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/ / /2013. Maakuntatalo, neuvotteluhuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/ / /2013. Maakuntatalo, neuvotteluhuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2017 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 20.4.2017 klo 9.00-10.25 Paikka Maakuntatalo, neuvotteluhuone Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP. 28 ~9700 htv Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet / EP 3 5 10 1 6 1 1 1 28 ~9700 htv EP Valmisteluvaiheet 21.4.2017 3 Ajankohtaista (1/2) Väliaikaishallinnon rakentaminen Väliaikaisen valmistelutoimielimen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluekehitystehtävät. Kauranen Sinikka

ELY-keskuksen aluekehitystehtävät. Kauranen Sinikka ELY-keskuksen aluekehitystehtävät Lainsäädännöllinen pohja Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1837/2009) Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011 LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN VUODEN 2012 TEKNISEN TUEN JAKO JA INDIKATIIVINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

VATE Asko Peltola

VATE Asko Peltola VATE 12.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun valinnanvapaudesta (julki

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jarno Turunen Muutosjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Järjestöt maakuntauudistuksessa, Joensuu 21.6.2017 Uudistuksen päätavoitteet o maakunnan elinvoima ja kestävä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulostavoitteet ja talousarvio Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2017 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 185 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019 sekä tulostavoitteet ja talousarvio

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa Starttipaketti EAKR-hankkeille Tiina Huotari Ohjelmajohtaja Uudenmaan liitto Rakennerahastojen hallinnon tasot Euroopan komissio Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Pöytäkirja 4/008 9 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.6.008 Aika tiistai 17.6.008 klo 9. 10.51 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7:

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto PÄÄTÖSLUETTELO. Maakuntajohtaja Kari Häkämies 181 / / 2017

Varsinais-Suomen liitto PÄÄTÖSLUETTELO. Maakuntajohtaja Kari Häkämies 181 / / 2017 1 Maakuntajohtaja Kari Häkämies 181 / 2017 182 / 2017 2 Päätöspvm 27.10.2017 183 / 2017 HALL : 117 / 2017 Hankinta: 5. krs:n kalusteet Päätän, että maakuntauudistuksen esivalmisteluun vuokrattuun tilaan

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola

Kuntajohtajafoorumi Asko Peltola Kuntajohtajafoorumi 13.10.2017 Asko Peltola Missä mennään? (1/2) Valmistelurahoituksesta on saatu lisäohjeita ja hakemus VM:lle on jätetty viime viikolla (jaossa yhteensä 14,5 me) Hallitus pääsi sopuun

Lisätiedot

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Ritva Rintapukka, vastuuvalmistelija kehittämis- ja rahoituspalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Maakunta järjestäjänä ja tuottajana MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Hankerahoituksesta lisäpotkua alueelliseen toimintaan

Hankerahoituksesta lisäpotkua alueelliseen toimintaan Hankerahoituksesta lisäpotkua alueelliseen toimintaan Lapin ELY-keskuksen kokemuksia Suunnittelija Eerika Tapio 9.4.2015 1 Terveisiä Napapiiriltä! Laaja Lapin maakunta ~99 000 km2 181 835 asukasta Peruskoululaisia

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO

ETELÄ-KARJALAN LIITTO ETELÄ-KARJALAN LIITTO TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET 2015 Maakuntahallitus 26.1.2015 Liite 1 Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä täydennetään hallintosääntöä ja siihen liittyviä delegointipäätöksiä.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 30.5.2017 Työ- ja elinkeino Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt

Lisätiedot

TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017

TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017 13.11.2014 TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017 Maakuntavaltuusto 14.11.2014 1 Keski-Suomen strategia ja visio 2040 Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-, ja digitalouden kansainvälinen maakunta.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Maakuntasuunnitelma ja väliarvioinnin suositukset pohjana Valintoihin perustuva strateginen asiakirja MAO 2003 2006: yrittäjyys, osaaminen, maaseutu, työllisyys,

Lisätiedot