Kalajoen maaseututiedote 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen maaseututiedote 3/2015"

Transkriptio

1 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2015 Muista!! Kylvöalailmoituksen jättöaika mennessä!! Mikäli olet jättänyt hakemukset sähköisesti, jätä myös muutosilmoitus sähköisesti (avautuu 3.6. lukien). Paperisena lomakkeen 117 jättävät vain ne, jotka ovat jättäneet paperisena hakulomakkeet. Huom!!! Tukioikeuksien siirrot 2015 KAIKKI YLIMÄÄRÄISET TUKIOIKEUDET LEIKATAAN VARANTOON VUONNA 2015 HUOM!!! Tarkista tukioikeudet. Jos olet tehnyt uuden vuokrasopimuksen tai uusinut vanhan vuokrasopimuksen tai vuokrasopimuksesi on päättynyt. Huomioi myös suulliset vuokrasopimukset (voi olla max vain 2 vuotta voimassa). Tarkista myös, että jos olet ostanut maata, että myös nekin tukioikeudet ovat siirretty (eivät siirry automaattisesti, vaikka kauppakirjassa niin lukisi). Yhteystiedot Maataloustoimistojen ja lomatoimiston yhteystiedot löydät tämän maaseututiedotteen s. 13. Facebook Tapahtumista ja maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta https://www.facebook.com/kasi.maatalous Ritva Hietala puh

2 2 Maataloustoimistojen alustavat kesän lomat ja aukioloajat Himangan maataloustoimisto on suljettu ajalla Kalajoen maataloustoimisto on suljettu ajalla Kalajoki Kalajoen maataloustoimisto on suljettuna Pulkkinen Antti, maaseutujohtaja Hietala Ritva, toimistosihteeri Mattila Lea, toimistosihteeri Himanka Himangan maataloustoimisto on suljettuna Yli-Tokola Seppo, maaseutuasiamies Alavieska Alavieskan kunnantalo on suljettuna Isotalus Jari, maaseutuasiamies Merijärvi ja Pyhäjoki Merijärven maataloustoimisto on suljettuna ja Pyhäjoen Rahja Timo, maaseutuasiamies Tiirola Tiina, kanslisti (Pyhäjoki) Raahe Mathlin Anni, maaseutuasiamies elokuussa Siikajoki Siikajoen maaseututalo on suljettuna Seppinen Pekka, maaseutuasiamies ja Lukinmaa Lea, toimistosihteeri Vihanti Aho Pekka Lomituspalvelut: Lomatoimisto on avoinna koko kesän varmimmin kello Nikupaavo Hanna, lomatoimenjohtaja sekä Patjas Eila, lomasihteeri Nuorala Pirkko, johtava lomittaja sekä Nikkari Eeva, johtava lomittaja ja sekä Hannula Liisa, lomitusohjaaja sekä

3 3 Kylvöalan muutosilmoitus mennessä Muuttuneista lohkoista ja kasvilajikkeista on ilmoitettava viimeistään maanantaina Viimeinen kylvöpäivä on Huom! Mikäli olet jättänyt tukihakemukset keväällä sähköisesti, jätä muutosilmoitus myös sähköisesti. Peruslohkon muutokset ja hallinnan siirrot hakuajan jälkeen Uusia lohkoja voidaan ilmoittaa tukihakemukseen mennessä. Tällöin uusi lohko tulee ilmoittaa 117-lomakkeen lisäksi 102A lomakkeella. Peruslohkon jaot, yhdistämiset, uudet lohkot ja poistot pysyvästi maatalouskäytöstä voidaan ilmoittaa lomakkeella 102C 15.6 mennessä. Viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen vaatimukset Huomioikaa 117 lomaketta tehdessänne, viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen vaatimukset eri kasvien prosenttirajoista. Hakemuksen peruminen kesäkuun 15. päivän jälkeen tehtävät muutokset tukihakemuksen lohkoihin on tehtävä osittaisena perumisena lomakkeella 145, josta on tulossa uusi versio suomi.fi sivustolle. Uudella lomakkeella voi perua myös lohkolle ilmoitetun yksittäisen ympäristökorvauksen lisätoimenpiteen. Kerääjäkasvikorvauksen maksamisesta Kerääjäkasvin voi ilmoittaa yksivuotisille kasveille (ml. syyskylvöiset kasvit). Monivuotisille kasveille ei makseta kerääjäkasvin korvausta. Kuitenkaan millekään nurmelle tai nurmipalkokasveille tai sellaiselle kasviseokselle ei voi saada kerääjäkasvikorvausta, jossa voisi olla ilmoitetun kasvikoodin mukaan vain nurmi- tai nurmipalkokasveja. Alle on listattu edellisten lisäksi myös kasvikoodeja, joille kerääjäkasvin korvausta ei makseta ja jotka ovat aiheuttaneet eniten kysymyksiä. Sähköisessä haussa ei ole mahdollista ilmoittaa näille kasvikoodeille kerääjäkasvia. Kasvulohkotietoja on mahdollista muuttaa saakka. Mailanen Apila Seoskasvusto (valkuaiskasvit) Muut valkuaiskasvit Saneerauskasvi (valkosinappi) Saneerauskasvi (öljyretikka) Saneerauskasvi (samettikukka) Saneerauskasviseos Aitohunajakukka 1-vuotiset nurmet 1-vuotiset laidunnurmet 1-vuotiset siemennurmet Kumina (M)

4 4 Sateet vaikuttavat kylvöihin ja kylvöalailmoituksiin Runsaat sateet ovat hidastaneet viljelijöiden pääsyä kylvötöihin. Viimeinen tukiehtojen mukainen kylvöpäivä on , ja muutoksia kasvulohkotietoihin voi tehdä aina saakka. Kasvulohkot tulee piirtää, jos kasvulohkon pinta-ala tai muoto muuttuu tukihakemuksella ilmoitetusta. Yksittäisten lohkojen osalta pääsääntönä on, että lohkon tuet perutaan lomakkeella 145, jos ilmoitettua kasvia ei ole kylvetty mennessä. Viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen kahden tai kolmen kasvin vaatimus on täytyttävä, vaikka joiltakin lohkoilta perutaan perus- ja viherryttämistuki. Näiden tukien peruminen ei poista pääkasvin enintään 75 % tai kahden tärkeimmän kasvin 95 % vaatimusta. Kasvin vaihtaminen muutosilmoituksella voi vaikuttaa luonnonhaittakorvauksen kesantorajoitteen ja viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen laskentaan. Viherryttämisvaatimukset voivat myös muuttua esimerkiksi jos kesantoala lisääntyy niin paljon, että nurmipoikkeuksen 75 % raja ylittyy. Ylivoimaiseen esteeseen voidaan vedota, jos kylvämätön ala on merkittävä osa maatalousmaasta. Tällöin kylvämättömille alueille voidaan maksaa tuet haetun mukaan paitsi ympäristökorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa, joiden korvauksen maksua voidaan rajoittaa aiheutuneiden kustannusten mukaiseksi. 1) Jos lohkoja ei ole vielä kylvetty Viimeinen kylvö- tai istutuspäivä on Joillakin puutarhakasveilla kylvöpäivämäärä voi olla myöhäisempi. Kesäkuun puoleenväliin (15.6.) mennessä viljelijä voi muuttaa sähköisesti tai lomakkeella 117 tukihakemuksen kasvulohkotietoja, esimerkiksi vaihtaa kasvulohkon kasvilajitietoa. Jos lohkoja ei voi kylvää ilmoitetun kasvin mukaan viimeiseen kylvöpäivään mennessä, viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen 2) Lohkot on kylvetty, mutta siemen ei ole itänyt Jos kylvetty siemen on mädäntynyt märkään maahan, on olosuhteiden salliessa ensimmäinen vaihtoehto kylvää samaa kasvia uudestaan. Kasvi voidaan myös vaihtaa toiseksi. Jos kylvettävä kasvi joudutaan vaihtamaan, ilmoitetaan muutoksesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti tai lomakkeella 117 viimeistään mennessä. Uusintakylvössä on otettava huomioon aikaisemmin annetut lannoitteet. Lannoitteita ei voi antaa lisää, jos kylvetyn ja tuhoutuneen kasvin suurin sallittu lannoitustaso on sama tai suurempi kuin uusintakylvössä kylvettävän kasvin lannoitustaso. Jos uusintakylvössä kylvettävän kasvin lannoitustaso on suurempi kuin tuhoutuneen kasvin suurin sallittu lannoitustaso, lannoitteita on mahdollista antaa erotuksen verran lisää. Lohkomuistiinpanoihin on kirjattava myös alkuperäinen kasvi ja sen lannoitus sekä uusintakylvön syy. Annettujen typpi- ja fosforilannoitteiden laskenta voidaan tehdä kuitenkin alkuperäisen kasvin mukaisesti. Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos lohkoja ei voi uudestaan kylvää ilmoitetun kasvin mukaan tai kasvia ei ole pystytty vaihtamaan viimeiseen kylvöpäivään mennessä.

5 5 3) Lohkot on kylvetty ja orastunut/taimettunut, mutta kasvusto on tukehtunut veteen Kokonaan tuhoutuneilla lohkoilla tulisi toimia kuten kohdassa 2. Uusintakylvöissä on otettava huomioon kohdassa 2 kerrotut asiat. Tuet voidaan maksaa, jos kasvulohkon osa on tuhoutunut tai kasvusto on osittain vahingoittunut koko lohkolla. Tällöin pääosalla lohkon pinta-alasta on oltava korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottava kasvusto. Jollei pääosalla lohkoa ole mahdollista tuhojen vuoksi tuottaa korjuu- ja markkinakelpoista satoa, lohkosta ei voida maksaa tukea, ellei tuhoaluetta kylvetä uudelleen tai tuhoutuneista alueista muodosteta omaa kasvulohkoa. Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos lohkoja ei voi kylvää ilmoitetun kasvin mukaan viimeiseen kylvöpäivään mennessä. Ylivoimaiseen esteeseen vetoaminen Viljelijän tulee toimittaa kuntaan tiedot ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa. Toimitettavissa tiedoissa tulee käydä ilmi suunnitellut toimenpiteet ja miksi suunniteltuja viljelytoimenpiteitä ei voitu tehdä. Peltojen märkyydestä johtuvasta kylvämättömyyteen liittyen viljelijän tulee lisätä ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa dokumentteihin tarkat tiedot kylvöaikana vallitsevista olosuhteista sademäärineen ja valokuvineen peltojen tilanteesta. Dokumentteihin tulee lisätä myös perustelut sille, miksi lohkolle ei ole ilmoitettu mennessä muuta kasvilajia kuin lohkolle oli alun perin ilmoitettu. Ylivoimainen este tulee koskea merkittävää osaa maatalousmaasta. Merkittävää osaa ei voida tarkasti määritellä yleisellä tasolla esim. prosenttiosuutena tilan koko peltoalasta tai kylvettävästä alasta, koska tilakohtainen merkitys vaihtelee. Vapaamuotoinen kirjallinen selvitys on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelyn mahdottomuus on todettu. Selvitys ylivoimaisesta esteestä märkyyteen vedottaessa tulisi kuitenkin tehdä mennessä. Ylivoimaisen esteen tapauksessa viljelijän on hoidettava lohkoja avo- tai sänkikesannon tavoin. Jos viljelijä ei ole voinut täyttää velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, hän säilyttää oikeutensa tukeen. Ympäristökorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa ei kuitenkaan voi saada korvausta kokonaan ylivoimaisen esteen tilanteessa. Em. korvauksissa korvauksen maksua voidaan rajoittaa aiheutuneiden kustannusten mukaiseksi. Kunnan viranomainen tekee päätöksen ylivoimaisen esteen hyväksyttävyydestä mm. viljelijältä tulleen dokumentoinnin perusteella. Kunnan viranomaisella on myös hyvä käsitys paikkakunnalla vallinneesta yleisestä säätilasta. Satovahinkokorvauksen hakeminen kylvämättä jäämisestä Märkyyden vuoksi kylvämättä jäämisestä voi hakea satovahinkokorvausta lomakkeella 118. Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tilalla arvioimassa vahingon, jos haetaan korvausta. Viljelijän on osoitettava, että kylvösiemen ja lannoitteet on hankittuna kylvöä varten. Satovahinkokorvausta voidaan maksaa ainoastaan sille kasville ja käyttötarkoitukselle aiheutuneesta vahingosta, jotka on ilmoitettu kasvukautta ja viljeltyä lohkoa koskevassa tukihakemuksessa.

6 6 Tukioikeuksien siirrot 2015 HUOM!!! Tarkista tukioikeudet. Jos olet tehnyt uuden vuokrasopimuksen tai uusinut vanhan vuokrasopimuksen tai vuokrasopimuksesi on päättynyt. Huomioi myös suulliset vuokrasopimukset (voi olla max vain 2 vuotta voimassa). Tarkista myös, että jos olet ostanut maata, että myös nekin tukioikeudet ovat siirretty (eivät siirry automaattisesti, vaikka kauppakirjassa niin lukisi). Mikäli olet epävarma tukioikeuksiesi tilanteesta, soita maataloustoimistoon. YLIMÄÄRÄISET TUKIOIKEUDET LEIKATAAN VARANTOON VUONNA 2015 Tähän saakka aktiivitilalla ylimääräisiä tilatukioikeuksia on kierrätetty tilan sisällä, jolloin ne eivät ole päässeet vanhentumaan ja niitä ei ole leikattu kansalliseen varantoon. Tänä vuonna vanha tilatuki korvataan uudella perustuella. Uudessa järjestelmässä tullaan tilalta mitätöimään kaikki ylimääräiset tukioikeudet. Miten menetellä, jos tilalla on hallinnassaan enemmän tukioikeuksia, kuin perustukeen oikeuttavaa maatalousmaata: 1. Tila hankkii vuodeksi 2015 perustukeen oikeuttavaa maatalousmaata vastaavan määrän, kuin mitä sillä on käytössä tukioikeuksia. 2. Tila myy tai vuokraa ylimääräisten tukioikeuksien hallinnan toiselle tilalle, jolla on tukioikeuksia käytössään vähemmän, kuin tukeen oikeuttavaa pinta-alaa. Tukioikeuksien siirrot on tehtävä mennessä lomakkeilla 103A ja 103B. Halukkaita tukioikeuksien ostajia tai vuokraajia voi tiedustella KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuviranomaisilta. Kasvinsuojelututkinto Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa on ollut virheellistä tietoa kasvinsuojelututkinnon suorittamisen vaatimuksesta kasvinsuojeluaineiden levittämisestä. Koulutusta tai tutkintoa ei tarvitse olla voimassa, kun viljelijä ostaa kasvinsuojeluaineita tai tekee päätöksiä kasvinsuojelutoimista, vaikka sitoumusehdoissa näin lukee. Ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä on aina vastuussa siitä, että hänen tilansa kasvinsuojelun suorittaa henkilö, jolla on kasvinsuojeluaineiden käyttöön oikeuttava tutkinto on suoritettuna. Jos ympäristökorvaukseen sitoutuneella tilalla käytetään kasvinsuojeluaineen levitykseen urakoitsijaa, tällä pitää olla suoritettuna kasvinsuojeluainetutkinto. Sen sijaan viljelijän itsensä ei välttämättä tarvitse tutkintoa suorittaa, jos hän ei levitä kasvinsuojeluaineita itse. Jos kasvinsuojeluaineen levittävällä henkilöllä on voimassa oleva to-

7 7 distus ohjelmakauden ympäristötuen mukaisesta koulutuksesta, tämä koulutus täyttää kasvinsuojelututkinnon siihen asti, kun koulutus on voimassa. Sen jälkeen on suoritettava uuden vaatimuksen mukainen tutkinto. Biosideista on pidettävä kirjaa Täydentävien ehtojen mukaan maatilojen on pidettävä kirjaa tilalla käytettävistä biosideista, kuten desinfiointiaineista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteis- ja punkkimyrkyistä, joita käytetään rehuvarastoissa tai ruokinta-astioiden ja rehujen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä. Kirjanpitoa edellytetään kaikilta rehuja tuottavilta, sekoittavilta tai käyttäviltä maatiloilta, myös esimerkiksi viljaa rehuksi tuottavilta tiloilta. Kirjanpitoa valvotaan täydentävien ehtojen rehuvalvonnoissa. Viljelijän pitää merkitä biosidien käyttökirjanpitoon käytettyjen biosidien nimet, määrät ja käyttöajat. Esimerkiksi biosidien ostokuitteja voi käyttää kirjanpidon perustana. Useimpien maataloustukien ehdoissa edellytetään, että tila noudattaa täydentäviä ehtoja. Täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä seuraa kaikkien suorien tukien leikkaus, joka voi olla erittäin huomattava. Täydettävät ehdot löydät Mavi:n nettisuilta: Oppaat ja lomakkeet Viljelijä Täydentävien ehtojen oppaat tai Kalajoen kaupungin nettisivuilta: Viherryttämisen vaatimusten vaikutuksista luomuun ja ympäristökorvaukseen Luomulohkot Luomuviljelyssä ja luomun siirtymävaiheessa olevat peruslohkot on vapautettu viherryttämisen vaatimuksista. Nämä lohkot eivät ole mukana peltoalassa, josta lasketaan viljelyn monipuolistaminen ja ekologinen ala. Kokonaan luomuviljelyssä olevan tilan lohkoja eivät koske alla luetellut viherryttämistuesta johtuvat ympäristökorvauksen maksamisen rajoitukset. Ympäristökorvaus Ympäristökorvauksen maksun rajoitukset on esitetty tämän tiedotteen liitteenä olevassa taulukossa.

8 8 Pysyvä nurmi: Maankäyttölajiltaan pellolla olevat pysyvät nurmet ovat oikeutettuja ympäristökorvaukseen liitteen taulukon mukaan. Vuonna 2015 kasvulohkolle tulee pysyvän status, jos kasvulohkolle ilmoitetaan v kuudennen kerran peräkkäin pysyvää nurmea muodostamien nurmikasvien listalla olevia nurmikasveja (Hakuopas, viherryttämistuki, taulukko 3, s. 45). Pysyvän nurmen vaikutus kuudennen vuoden ilmoituksen kautta ympäristökorvauksen maksamiseen alkaa aikaisintaan v Viljelyn monipuolistaminen: tilat vapautuvat viljelyn monipuolistamisen vaatimuksesta ensisijaisesti nurmisäännön (75 %) perusteella ja toissijaisesti peltoalan perusteella. Jos tila vapautuu viljelyn monipuolistamista sen perusteella, että nurmea ym. on yli 75 %, tilalle ei voida maksaa taulukossa (liite) esitettyjä ympäristökorvauksen toimenpiteitä. Myöskään alle 10 ha:n tiloille ei voida maksaa ympäristökorvausta taulukon rajoitusten mukaisesti, jos tilalla on yli 75 % nurmea. Viljelyn monipuolistaminen koskee koko maata. Hukkakaura Hukkakaura leviää nopeasti lohkolta toiselle, ellei torjuntaan suhtauduta alusta alkaen vakavasti. Parasta on tarkastaa viljelykset vuosittain. Ennakoiva torjunta on tärkeää. Heti ensimmäisten yksilöiden löytäminen ja tuhoaminen on tehokasta ja samalla myös halvinta. TORJUNTA JA LEVIÄMISEN ESTÄMINEN Torjuntatoimenpiteet tulee suorittaa normaaleilla muilla hyväksytyillä keinoilla (esim. niittämällä) Torjuntatoimenpiteet on tehtävä peruslohkolla tai muulla alueella torjuntaohjeen tai suunnitelman mukaisesti. ILMOITUSVELVOLLISUUS Viljelijä tekee ilmoituksen hukkakaurasta tukihaun yhteydessä peruslohkolomakkeella, koodeilla 1-4. Mikäli hukkakauraa havaitaan em. ilmoituksen jälkeen, siitä on välittömästi ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös niistä peruslohkoista tai muista alueista, jotka eivät kuulu tukihaun piiriin. Myös viranomainen ja valtuutettu tarkastaja ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta hukkakaurasta. Ilmoitukseen voidaan, muulloin kuin tukihaun yhteydessä, käyttää vapaamuotoista ilmoitusta, josta käy ilmi hukkakauran torjunta-asetuksen 4: :ssä olevat kohdat. Maaseutuelinkeinoviranomaisen on ilmoitettava saastunnasta kyseisen peruslohkon tai muun alueen haltijalle. Lisätietoja: maatalousjohtaja Antti Pulkkinen puh tai maaseutuasiamies Seppo Yli-Tokola puh Ilmoitus suojakaistan / pientareen uusimisesta / torjunta-ainekäsittelystä Ympäristötuen ehtojen mukaisesti uusimisesta / pesäkekäsittelystä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Pientareella tai suojakaistalla rikkakasvien pesäketorjunta on mahdollista ainoastaan vaikeissa rikkakasvitapauksissa. Torjunta-aineen käyttö on sallittua silloin, kun torjunta-

9 9 aineen käyttö ja uuden nurmikasvillisuuden kylvö tapahtuvat saman kasvukauden aikana. Piennar tai suojakaista on uusittava siten, ettei alue ole paljaana ilman kasvillisuutta syksyllä tai talvella. Pientareelle tai suojakaistalle levinnyt hukkakaura on torjuttava hukkakauran torjunnasta annetun lain mukaisesti, joko käsin tai kemiallisesti. Piennarta tai suojakaistaa ei edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta saa käsitellä torjunta-aineella. Lomakkeita maataloustoimistosta Lohkokohtaiset muistiinpanot Muista kirjata ylös viljelytapahtumat mm. muokkaus-, kylvö-, lannoitus- ja korjuupäivät sekä kasvinsuojelutoimenpiteet. ELY-keskus valvoo muiden valvontojen ohella lohkokohtaisia muistiinpanoja ja mikäli ne eivät ole kunnossa aiheutuu siitä tilalle seuraamuksia. Leader- rahaa kehittämiseen tai investointiin Haku on jatkuva, hakemuksia käsitellään noin kerran kk:ssa pidettävissä Leader-hallituksen kokouksissa. Tee hakemus HYRRÄÄN, https://hyrra.mavi.fi/login.html. Tarvitset sitä varten KATSO-tunnisteen, Jos hakija on yhdistys, tarkasta että yhdistysrekisterin tiedot ovat ajan tasalla, voit tehdä sen myös verkossa osoitteessa https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroity_ja_rekisteroimaton_yhdistys.html Lisätiedot ja tuki: Jos tarvitset apua hakemuksen valmistelussa, ota yhteyttä: Saila Kukkonen, puh , tai suoraan Rieska-Leaderin toimihenkilöihin: Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, puh , Leader neuvoja Heidi Pasanen, puh , Tulossa kaksi mittavaa tapahtumakokonaisuutta koko Suomessa: 1) Leader-viikko ) Avoimet Kylät La 6.6. (tästä lisätiedot saa osoitteesta

10 10 MTK-Kalajoki tiedottaa: Suomen Hevonen -kesäteatteriesitys MTK Kalajoki järjestää kesällä jäsenilleen mahdollisuuden nähdä hieno paikallinen kesäteatteriesitys jäsenetuhintaan! Kalajoen kesäteatteri esittää aikuiselle väelle Sirkku Peltolan menestysnäytelmän Suomen Hevonen. Näytelmä kertoo Kotalan uusioperheestä, joka elää kituuttaa 2000-luvun EU-tuki Suomessa, missä virkamieskin ulkoilee enemmän kuin viljelijä. Käy tutustumassa näytelmään Olemme varanneet jäsenillemme perjantaina 24.7 klo näytökseen 50 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisuus on saada lisäpaikkoja, jos suosio meidät yllättää. Lipun hinta jäsenelle 10 (normaali 20 ). Väliajalla yhdistys tarjoaa pullakahvit. Lippuluukulla on ilmoittautuneiden nimilista. Ilmoittautumisessa pitää mainita, että on MTK:n jäsen. Ilmoittautuminen 1.7 mennessä tai Hyvinvointikeskus Asema MTK Kalajoki on tehnyt sopimuksen kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien käytöstä paikallisen hyvinvointikeskus ASEMAN kanssa. Jäsenen tulee näyttää voimassa oleva jäsenkortti käyttäessään palveluita. Myös perheenjäsenet ovat oikeutettuja jäsenetuun. Hinnasto kertakäynti 7 10 kerran jäsenkortti 54 vuosijäsenyys 360 Käy tutustumassa tarjontaan ja keskuksen sääntöihin ASEMAN omilla sivuilla.

11 11 GoFit kuntosali Myös GoFit kuntosalilla on MTK:n jäsenille edullisempi hinta kertalipusta. SaniFani -kylpylä Muistathan myös Sanin 10 kerran uimalipusta tahtoa 10 % jäsenalennuksen. NiceRun-tapahtuma naisille MTK Keski-Pohjanmaa haastaa kaikki maaseudun naiset osallistumaan elokuussa Kalajoella juostavaan NiceRun- tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan mennessä. Ilmoittautumis- ja pukeutumisohjeet teemaan piiat paossa löytyvät netistä osoitteella Osallistumismaksu 20. Kalajoeltakin on jo mukaan ilmoittautunut joukko akkoja ja lisää mahtuu. Matka taitettiin viime vuonnakin kävellen porukalla, kaikenkuntoiset jaksavat kyllä mukana. Ilta jatkuu Meriheinä-huvilalla letolla saunoen, uiden ja herkutellen. TERVETULOA MUKAAN! MERIHEINÄ mökin vuokraus nettisivut ja varauskalenteri on uudistettu. Käy tutustumassa ja tee varauksia! Kalajoen Letolla sijaitsevalla tuottajien mökillä on omat nettisivut, joista löytyy mm. kuvia mökistä ja saunasta, hinnasto, varauskalenteri ja työkalu jolla voit varata mökin vapaana olevana ajankohtana. Ps. mökkiä voi vuokrata kuka tahansa, myös maatalouden ulkopuolelta ja sehän on mainio paikka esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämiseen!

12 12 Kalajoen 4H -yhdistys tiedottaa 4H:n Reilu Teko lannoitesäkkikeräys viljelijöille ajalla kaupungin varastolla, Juurakkotie 1 (Mehtäkylätien varressa). Kalajoen 4H-yhdistys / Sari / Minna Keräyspiste avoinna ma to klo ja pe klo Maatalouden lannoite- ja siemensäkit on nyt helppo kierrättää viemällä ne 4H-yhdistyksen keräyspisteeseen. Sinulle, viljelijä, kierrättäminen ei maksa muuta kuin vaivan viedä säkit keräyspaikkaan Keräykseen otetaan: Yaran 40 kilon lannoitesäkit lannoitelavojen suojahuput suursäkit: Yara (myös Kemira GrowHow -painatuksella) Agrimarket Peltosiemen K-maatalous Keräykseen eivät kelpaa: muut suursäkit säilörehujen kiriste- tai aumakalvot erilaiset kanisterit, muu muovi tai jäte 4H tapahtumia kesäkuussa: to 4.6. PIHAPELIPÄIVÄ Rantatalossa klo Pelaillaan pihalla sään salliessa kaikenlaisia perinne/ liikuntaleikkejä. Huonon kelin sattuessa pelaillaan ja kisaillaan sisätiloissa. Juomapullo mukaan ja ilmoittaudu mukaan ma pe H:n PÄIVÄLEIRI Rantatalossa klo Leiri on tarkoitettu luokkalaisille lapsille. Ohjelmassa kädentaitoja, kokkausta, kierrätystä, mato-ongintaa ja tietenkin leikkejä. Leirin hinta 28 / 4H- jäsen, 50 / ei jäsen. Leirille otetaan max. 12 leiriläistä. MUUTAMA PAIKKA VIELÄ VAPAANA Tarvitsetko tilapäistä kotiapua? Koulutetut 4H- NUORET tekevät siivousta, puutarhatöitä kuten haravointia ja ruohonleikkuuta. Tiedustele lisää 4H- toimistolta 4H- toimiston lomat: Sari ja Minna ja

13 13 Maataloustoimistojen yhteystiedot Kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa KALAJOEN TOIMIPISTE Maaseutujohtaja Antti Pulkkinen Toimistosihteeri Ritva Hietala Toimistosihteeri Lea Mattila HIMANGAN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Seppo Yli-Tokola ALAVIESKAN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Jari Isotalus MERIJÄRVEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Timo Rahja PYHÄJOEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Timo Rahja Kanslisti Tiina Tiirola RAAHEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Anni Mathlin VIHANNIN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Pekka Aho SIIKAJOEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Pekka Seppinen Toimistosihteeri Lea Lukinmaa Kalajoentie 5, KALAJOKI Raumankarintie 2, HIMANKA Pappilantie 1, ALAVIESKA Kunnantie 1, MERIJÄRVI Kuntatie 1 (PL 6), PYHÄJOKI Ruskatie 1, PATTIJOKI Kirkkotie 2, VIHANTI Ahlströmintie 1 P, RUUKKI Lomatoimiston yhteystiedot Yhteystiedot: Kalajoen kaupunki, Lomituspalvelut, Kalajoentie 5,85100 KALAJOKI Yhteinen, virallinen sähköposti: lomitus(at)kalajoki.fi Lomatoimenjohtaja Hanna Nikupaavo Lomasihteeri Eila Patjas Lomitusohjaaja Liisa Hannula Johtavalomittaja Pirkko Nuorala Johtavalomittaja Eeva Nikkari Päivystys: puh , toimii hätätapauksia varten, muut asiat pyydetään hoitamaan toimistoaikana.

KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016

KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016 1 KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016 Maatalouden päätukihaku 2016 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään SÄHKÖISESTI PAPERISENA keskiviikkona 15.6.2016 kello 23.59 mennessä keskiviikkona 15.6.2016 kello

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus Muutokset kevään koulutusmateriaaliin Vipu-koulutus 4.5.2016 Hakeminen ja hakuajat Haku aukeaa 9.5. Hakemuksen voi tehdä, mutta sitä ei voi palauttaa, sillä jotkin Vipun tarkisteet eivät ole vielä käytössä.

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot Tukihaku 2016 Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto Hukkakauran ja jättiputken torjunta Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti Kesantojen

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Viherryttämistuki Tässä esityksessä Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Kolme vaatimusta: Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän nurmen säilyttäminen Ekologinen

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Tuki-infot Suorat tuet

Tuki-infot Suorat tuet Tuki-infot 2016 Suorat tuet Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 1/2016

Kalajoen maaseututiedote 1/2016 1 Kalajoen maaseututiedote 1/2016 Maataloustukien täydentävät ehdot tilaisuudet klo 10.00 14.30 ke 2.3.2016 Kalajoki, valtuustosali ke 9.3.2016 Kannus, valtuustosali to 10.3.2016 Kaustinen, evankelinen

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus Täydentävät ehdot Neuvo 2020 alkukoulutus Järvenpää 10.12.2014 Mitä ovat täydentävät ehdot? Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

EU viljelijätukikoulutus 2014

EU viljelijätukikoulutus 2014 EU viljelijätukikoulutus 2014 LFA ja Ympäristötuki Tilatuki Tilatukioikeuksien siirrot P Pethman Haikula Oy 1.4.2014 1 LFA ja LFA-lisäosa, sekä Ympäristötuki 2014 Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Tukihakukoulutus 15.3.2016 Katja Anttila, Maaseutuvirasto Tässä esityksessä Aktiiviviljelijä Peltokasvipalkkio Eniten kysymyksiä herättäneet asiat

Lisätiedot

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Kuminanviljely ja ympäristötuki Kumina on ympäristötuessa puutarhakasvi ja kuuluu eräät siemenmausteet -ryhmään Kuminalohkolle

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Täydentävät ehdot. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Täydentävät ehdot MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Tausta ja tavoite Voimaan vaiheittain v. 2005-2007 Tavoitteena saada tuensaajat

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Asianro: 1578/03.00.01/2016 KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Voimassa 18.11.2016 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

Perustuki. (ent. Tilatuki v )

Perustuki. (ent. Tilatuki v ) Perustuki (ent. Tilatuki v. 2006-2014) Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Viherryttämistuki 2016

Viherryttämistuki 2016 Viherryttämistuki 2016 Päivitetty tieto punaisella () Eeva Laukka, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö, V-S ELY-keskus Viherryttämistuki Kolme viherryttämistuen vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Puutarhatilojen EU-tukikoulutus 21.4.2016 Suonenjoki. TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Viljelijän lakisääteiset ehdot

Puutarhatilojen EU-tukikoulutus 21.4.2016 Suonenjoki. TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Viljelijän lakisääteiset ehdot Puutarhatilojen EU-tukikoulutus 21.4.2016 Suonenjoki TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Viljelijän lakisääteiset ehdot Eeva Leppänen 040-1282980 marja.suonenjoki@gmail.com Mitä täydentävät ehdot ovat Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Valvonnat 2013-2014 ja ajankohtaista tukijärjestelmistä

Valvonnat 2013-2014 ja ajankohtaista tukijärjestelmistä Valvonnat 2013-2014 ja ajankohtaista tukijärjestelmistä Viljelijäkoulutukset 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Huom. Vain kulloinkin voimassaolevat säädökset ovat virallisia lähteitä. Valvonta-asiaa Valvontamäärät

Lisätiedot

Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 2016

Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 2016 Päätukihaun aikataulu Tukihaku alkaa vaiheittain: - 14.4 avautuu lohkomuutokset ja kasvulohkojen ilmoittaminen vipu:ssa - 9.5 avautuu

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo Pysyvä nurmi Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen MTK Pohjois-Savo Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

Valvonnoissa koettua vuonna 2015

Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Ympäristökorvaus, viherryttäminen ja täydentävät ehdot Leena Aarikka, Eeva Laukka ja Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Ekologinen ala (Efa-ala)

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 Lomake 117 Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Tukikatsaukset Kalajoki Kannus Kaustinen Ylivieska

Täydentävät ehdot Tukikatsaukset Kalajoki Kannus Kaustinen Ylivieska Täydentävät ehdot Tukikatsaukset Kalajoki Kannus Kaustinen Ylivieska Päivi Hiltunen / PohELY 16.3.2016 TÄYDENTÄVÄT EHDOT tukien ehtoina Pakollista seuraavissa tukimuodoissa : Perustuki Viherryttämistuki

Lisätiedot

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät Maitoa lisää markkinoille seminaari, 5.11.2013 Joensuu Marjukka Manninen Esityksestä CAP-uudistuksesta Muuta Brysselistä Markkinakuvioita Maidon pohjoisen tuen mallista

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin TÄYDENTÄVÄT EHDOT Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin 25.2. videoneuvottelukoulutus 15.3. Tampere 22.3. Helsinki Nitraattiasetus 1250/2014 - muutos 1261/2015 - Täydentäviä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen 4. Tukien hakeminen Uutta 2008 hakuaika päättyy 30.4.2008 itsejäljentävästä lomakkeesta on luovuttu viljelyaloja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kylvöalailmoituksella (Lnro 117) viimeistään 16.6.2008

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Tuki-infot 2016 Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito 35 % 0 %

Lisätiedot

Täydentävät ehdot ja valvonnat MTK:n tukikoulutus 2015

Täydentävät ehdot ja valvonnat MTK:n tukikoulutus 2015 Täydentävät ehdot ja valvonnat 2015 MTK:n tukikoulutus 2015 Täydentävät ehdot Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten ja lakisääteisten hoitovaatimusten noudattaminen kuuluu olennaisena

Lisätiedot

Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015

Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015 1 Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maaseutuvirasto / Tietohallinto-osasto 2 Vipu-palvelun kartat 3 Peruslohkomuutokset Peruslohkomuutokset Jako Yhdistäminen

Lisätiedot

Neuvontasarja 2005 H II - 1. Vesien suojelu. VL (vesilaki 264/61), YSL (ympäristön suojelulaki

Neuvontasarja 2005 H II - 1. Vesien suojelu. VL (vesilaki 264/61), YSL (ympäristön suojelulaki Neuvontasarja 2005 H II - 1 Vesien suojelu VL (vesilaki 264/61), YSL (ympäristön suojelulaki 86/00) EU (vesipuitedirektiivi) pinta- ja pohjavesien suojelu Pohjavesidirektiivi 80/68 artiklat 4 ja 5, ja

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti viljelysuunnittelu, lohkokohtainen kirjanpito Ympäristötuen sitoumusehdot: : Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset koostuvat lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä vaatimuksista.

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

Ympäristötukiehtojen mukainen lannoitus vuonna 2009

Ympäristötukiehtojen mukainen lannoitus vuonna 2009 Ympäristötukiehtojen mukainen lannoitus vuonna 2009 Risto Jokela Kasvinviljelyneuvonnan vastaava ProAgria Oulu Valvonnoissa havaittua P-tasaus lohkokorteille asianmukaisesti Karjanlantapoikkeuksen käyttö

Lisätiedot

RaHa-hankeen kokemuksia

RaHa-hankeen kokemuksia RaHa-hankeen kokemuksia Kerääjäkasvin avulla kasvipeitteisyyttä ja ravinteet talteen Kerääjäkasvipäivä 15.1.2013, Maaseutuopisto Tuorla 16.1.2013 RaHa-hanke Tavoitteena edistää vesiensuojelun ja ympäristön

Lisätiedot

TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015

TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015 TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015 Lomake 102B Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 12.5.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUSLIITE HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUSLIITE 5.10.2011 HYVÄKSYTTYYN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 Sopimusliitteen tarkoitus Tämä asiakirja on liite 5.10.2011 allekirjoitettuun Yhteistoimintasopimukseen

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot