Kalajoen maaseututiedote 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen maaseututiedote 3/2015"

Transkriptio

1 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2015 Muista!! Kylvöalailmoituksen jättöaika mennessä!! Mikäli olet jättänyt hakemukset sähköisesti, jätä myös muutosilmoitus sähköisesti (avautuu 3.6. lukien). Paperisena lomakkeen 117 jättävät vain ne, jotka ovat jättäneet paperisena hakulomakkeet. Huom!!! Tukioikeuksien siirrot 2015 KAIKKI YLIMÄÄRÄISET TUKIOIKEUDET LEIKATAAN VARANTOON VUONNA 2015 HUOM!!! Tarkista tukioikeudet. Jos olet tehnyt uuden vuokrasopimuksen tai uusinut vanhan vuokrasopimuksen tai vuokrasopimuksesi on päättynyt. Huomioi myös suulliset vuokrasopimukset (voi olla max vain 2 vuotta voimassa). Tarkista myös, että jos olet ostanut maata, että myös nekin tukioikeudet ovat siirretty (eivät siirry automaattisesti, vaikka kauppakirjassa niin lukisi). Yhteystiedot Maataloustoimistojen ja lomatoimiston yhteystiedot löydät tämän maaseututiedotteen s. 13. Facebook Tapahtumista ja maaseutuhallinnon ajankohtaisista asioista tiedotteet löytyvät facebookista, osoitteesta https://www.facebook.com/kasi.maatalous Ritva Hietala puh

2 2 Maataloustoimistojen alustavat kesän lomat ja aukioloajat Himangan maataloustoimisto on suljettu ajalla Kalajoen maataloustoimisto on suljettu ajalla Kalajoki Kalajoen maataloustoimisto on suljettuna Pulkkinen Antti, maaseutujohtaja Hietala Ritva, toimistosihteeri Mattila Lea, toimistosihteeri Himanka Himangan maataloustoimisto on suljettuna Yli-Tokola Seppo, maaseutuasiamies Alavieska Alavieskan kunnantalo on suljettuna Isotalus Jari, maaseutuasiamies Merijärvi ja Pyhäjoki Merijärven maataloustoimisto on suljettuna ja Pyhäjoen Rahja Timo, maaseutuasiamies Tiirola Tiina, kanslisti (Pyhäjoki) Raahe Mathlin Anni, maaseutuasiamies elokuussa Siikajoki Siikajoen maaseututalo on suljettuna Seppinen Pekka, maaseutuasiamies ja Lukinmaa Lea, toimistosihteeri Vihanti Aho Pekka Lomituspalvelut: Lomatoimisto on avoinna koko kesän varmimmin kello Nikupaavo Hanna, lomatoimenjohtaja sekä Patjas Eila, lomasihteeri Nuorala Pirkko, johtava lomittaja sekä Nikkari Eeva, johtava lomittaja ja sekä Hannula Liisa, lomitusohjaaja sekä

3 3 Kylvöalan muutosilmoitus mennessä Muuttuneista lohkoista ja kasvilajikkeista on ilmoitettava viimeistään maanantaina Viimeinen kylvöpäivä on Huom! Mikäli olet jättänyt tukihakemukset keväällä sähköisesti, jätä muutosilmoitus myös sähköisesti. Peruslohkon muutokset ja hallinnan siirrot hakuajan jälkeen Uusia lohkoja voidaan ilmoittaa tukihakemukseen mennessä. Tällöin uusi lohko tulee ilmoittaa 117-lomakkeen lisäksi 102A lomakkeella. Peruslohkon jaot, yhdistämiset, uudet lohkot ja poistot pysyvästi maatalouskäytöstä voidaan ilmoittaa lomakkeella 102C 15.6 mennessä. Viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen vaatimukset Huomioikaa 117 lomaketta tehdessänne, viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen vaatimukset eri kasvien prosenttirajoista. Hakemuksen peruminen kesäkuun 15. päivän jälkeen tehtävät muutokset tukihakemuksen lohkoihin on tehtävä osittaisena perumisena lomakkeella 145, josta on tulossa uusi versio suomi.fi sivustolle. Uudella lomakkeella voi perua myös lohkolle ilmoitetun yksittäisen ympäristökorvauksen lisätoimenpiteen. Kerääjäkasvikorvauksen maksamisesta Kerääjäkasvin voi ilmoittaa yksivuotisille kasveille (ml. syyskylvöiset kasvit). Monivuotisille kasveille ei makseta kerääjäkasvin korvausta. Kuitenkaan millekään nurmelle tai nurmipalkokasveille tai sellaiselle kasviseokselle ei voi saada kerääjäkasvikorvausta, jossa voisi olla ilmoitetun kasvikoodin mukaan vain nurmi- tai nurmipalkokasveja. Alle on listattu edellisten lisäksi myös kasvikoodeja, joille kerääjäkasvin korvausta ei makseta ja jotka ovat aiheuttaneet eniten kysymyksiä. Sähköisessä haussa ei ole mahdollista ilmoittaa näille kasvikoodeille kerääjäkasvia. Kasvulohkotietoja on mahdollista muuttaa saakka. Mailanen Apila Seoskasvusto (valkuaiskasvit) Muut valkuaiskasvit Saneerauskasvi (valkosinappi) Saneerauskasvi (öljyretikka) Saneerauskasvi (samettikukka) Saneerauskasviseos Aitohunajakukka 1-vuotiset nurmet 1-vuotiset laidunnurmet 1-vuotiset siemennurmet Kumina (M)

4 4 Sateet vaikuttavat kylvöihin ja kylvöalailmoituksiin Runsaat sateet ovat hidastaneet viljelijöiden pääsyä kylvötöihin. Viimeinen tukiehtojen mukainen kylvöpäivä on , ja muutoksia kasvulohkotietoihin voi tehdä aina saakka. Kasvulohkot tulee piirtää, jos kasvulohkon pinta-ala tai muoto muuttuu tukihakemuksella ilmoitetusta. Yksittäisten lohkojen osalta pääsääntönä on, että lohkon tuet perutaan lomakkeella 145, jos ilmoitettua kasvia ei ole kylvetty mennessä. Viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen kahden tai kolmen kasvin vaatimus on täytyttävä, vaikka joiltakin lohkoilta perutaan perus- ja viherryttämistuki. Näiden tukien peruminen ei poista pääkasvin enintään 75 % tai kahden tärkeimmän kasvin 95 % vaatimusta. Kasvin vaihtaminen muutosilmoituksella voi vaikuttaa luonnonhaittakorvauksen kesantorajoitteen ja viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen laskentaan. Viherryttämisvaatimukset voivat myös muuttua esimerkiksi jos kesantoala lisääntyy niin paljon, että nurmipoikkeuksen 75 % raja ylittyy. Ylivoimaiseen esteeseen voidaan vedota, jos kylvämätön ala on merkittävä osa maatalousmaasta. Tällöin kylvämättömille alueille voidaan maksaa tuet haetun mukaan paitsi ympäristökorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa, joiden korvauksen maksua voidaan rajoittaa aiheutuneiden kustannusten mukaiseksi. 1) Jos lohkoja ei ole vielä kylvetty Viimeinen kylvö- tai istutuspäivä on Joillakin puutarhakasveilla kylvöpäivämäärä voi olla myöhäisempi. Kesäkuun puoleenväliin (15.6.) mennessä viljelijä voi muuttaa sähköisesti tai lomakkeella 117 tukihakemuksen kasvulohkotietoja, esimerkiksi vaihtaa kasvulohkon kasvilajitietoa. Jos lohkoja ei voi kylvää ilmoitetun kasvin mukaan viimeiseen kylvöpäivään mennessä, viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen 2) Lohkot on kylvetty, mutta siemen ei ole itänyt Jos kylvetty siemen on mädäntynyt märkään maahan, on olosuhteiden salliessa ensimmäinen vaihtoehto kylvää samaa kasvia uudestaan. Kasvi voidaan myös vaihtaa toiseksi. Jos kylvettävä kasvi joudutaan vaihtamaan, ilmoitetaan muutoksesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti tai lomakkeella 117 viimeistään mennessä. Uusintakylvössä on otettava huomioon aikaisemmin annetut lannoitteet. Lannoitteita ei voi antaa lisää, jos kylvetyn ja tuhoutuneen kasvin suurin sallittu lannoitustaso on sama tai suurempi kuin uusintakylvössä kylvettävän kasvin lannoitustaso. Jos uusintakylvössä kylvettävän kasvin lannoitustaso on suurempi kuin tuhoutuneen kasvin suurin sallittu lannoitustaso, lannoitteita on mahdollista antaa erotuksen verran lisää. Lohkomuistiinpanoihin on kirjattava myös alkuperäinen kasvi ja sen lannoitus sekä uusintakylvön syy. Annettujen typpi- ja fosforilannoitteiden laskenta voidaan tehdä kuitenkin alkuperäisen kasvin mukaisesti. Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos lohkoja ei voi uudestaan kylvää ilmoitetun kasvin mukaan tai kasvia ei ole pystytty vaihtamaan viimeiseen kylvöpäivään mennessä.

5 5 3) Lohkot on kylvetty ja orastunut/taimettunut, mutta kasvusto on tukehtunut veteen Kokonaan tuhoutuneilla lohkoilla tulisi toimia kuten kohdassa 2. Uusintakylvöissä on otettava huomioon kohdassa 2 kerrotut asiat. Tuet voidaan maksaa, jos kasvulohkon osa on tuhoutunut tai kasvusto on osittain vahingoittunut koko lohkolla. Tällöin pääosalla lohkon pinta-alasta on oltava korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottava kasvusto. Jollei pääosalla lohkoa ole mahdollista tuhojen vuoksi tuottaa korjuu- ja markkinakelpoista satoa, lohkosta ei voida maksaa tukea, ellei tuhoaluetta kylvetä uudelleen tai tuhoutuneista alueista muodosteta omaa kasvulohkoa. Viljelijä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos lohkoja ei voi kylvää ilmoitetun kasvin mukaan viimeiseen kylvöpäivään mennessä. Ylivoimaiseen esteeseen vetoaminen Viljelijän tulee toimittaa kuntaan tiedot ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa. Toimitettavissa tiedoissa tulee käydä ilmi suunnitellut toimenpiteet ja miksi suunniteltuja viljelytoimenpiteitä ei voitu tehdä. Peltojen märkyydestä johtuvasta kylvämättömyyteen liittyen viljelijän tulee lisätä ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa dokumentteihin tarkat tiedot kylvöaikana vallitsevista olosuhteista sademäärineen ja valokuvineen peltojen tilanteesta. Dokumentteihin tulee lisätä myös perustelut sille, miksi lohkolle ei ole ilmoitettu mennessä muuta kasvilajia kuin lohkolle oli alun perin ilmoitettu. Ylivoimainen este tulee koskea merkittävää osaa maatalousmaasta. Merkittävää osaa ei voida tarkasti määritellä yleisellä tasolla esim. prosenttiosuutena tilan koko peltoalasta tai kylvettävästä alasta, koska tilakohtainen merkitys vaihtelee. Vapaamuotoinen kirjallinen selvitys on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelyn mahdottomuus on todettu. Selvitys ylivoimaisesta esteestä märkyyteen vedottaessa tulisi kuitenkin tehdä mennessä. Ylivoimaisen esteen tapauksessa viljelijän on hoidettava lohkoja avo- tai sänkikesannon tavoin. Jos viljelijä ei ole voinut täyttää velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, hän säilyttää oikeutensa tukeen. Ympäristökorvauksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa ei kuitenkaan voi saada korvausta kokonaan ylivoimaisen esteen tilanteessa. Em. korvauksissa korvauksen maksua voidaan rajoittaa aiheutuneiden kustannusten mukaiseksi. Kunnan viranomainen tekee päätöksen ylivoimaisen esteen hyväksyttävyydestä mm. viljelijältä tulleen dokumentoinnin perusteella. Kunnan viranomaisella on myös hyvä käsitys paikkakunnalla vallinneesta yleisestä säätilasta. Satovahinkokorvauksen hakeminen kylvämättä jäämisestä Märkyyden vuoksi kylvämättä jäämisestä voi hakea satovahinkokorvausta lomakkeella 118. Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tilalla arvioimassa vahingon, jos haetaan korvausta. Viljelijän on osoitettava, että kylvösiemen ja lannoitteet on hankittuna kylvöä varten. Satovahinkokorvausta voidaan maksaa ainoastaan sille kasville ja käyttötarkoitukselle aiheutuneesta vahingosta, jotka on ilmoitettu kasvukautta ja viljeltyä lohkoa koskevassa tukihakemuksessa.

6 6 Tukioikeuksien siirrot 2015 HUOM!!! Tarkista tukioikeudet. Jos olet tehnyt uuden vuokrasopimuksen tai uusinut vanhan vuokrasopimuksen tai vuokrasopimuksesi on päättynyt. Huomioi myös suulliset vuokrasopimukset (voi olla max vain 2 vuotta voimassa). Tarkista myös, että jos olet ostanut maata, että myös nekin tukioikeudet ovat siirretty (eivät siirry automaattisesti, vaikka kauppakirjassa niin lukisi). Mikäli olet epävarma tukioikeuksiesi tilanteesta, soita maataloustoimistoon. YLIMÄÄRÄISET TUKIOIKEUDET LEIKATAAN VARANTOON VUONNA 2015 Tähän saakka aktiivitilalla ylimääräisiä tilatukioikeuksia on kierrätetty tilan sisällä, jolloin ne eivät ole päässeet vanhentumaan ja niitä ei ole leikattu kansalliseen varantoon. Tänä vuonna vanha tilatuki korvataan uudella perustuella. Uudessa järjestelmässä tullaan tilalta mitätöimään kaikki ylimääräiset tukioikeudet. Miten menetellä, jos tilalla on hallinnassaan enemmän tukioikeuksia, kuin perustukeen oikeuttavaa maatalousmaata: 1. Tila hankkii vuodeksi 2015 perustukeen oikeuttavaa maatalousmaata vastaavan määrän, kuin mitä sillä on käytössä tukioikeuksia. 2. Tila myy tai vuokraa ylimääräisten tukioikeuksien hallinnan toiselle tilalle, jolla on tukioikeuksia käytössään vähemmän, kuin tukeen oikeuttavaa pinta-alaa. Tukioikeuksien siirrot on tehtävä mennessä lomakkeilla 103A ja 103B. Halukkaita tukioikeuksien ostajia tai vuokraajia voi tiedustella KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuviranomaisilta. Kasvinsuojelututkinto Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa on ollut virheellistä tietoa kasvinsuojelututkinnon suorittamisen vaatimuksesta kasvinsuojeluaineiden levittämisestä. Koulutusta tai tutkintoa ei tarvitse olla voimassa, kun viljelijä ostaa kasvinsuojeluaineita tai tekee päätöksiä kasvinsuojelutoimista, vaikka sitoumusehdoissa näin lukee. Ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä on aina vastuussa siitä, että hänen tilansa kasvinsuojelun suorittaa henkilö, jolla on kasvinsuojeluaineiden käyttöön oikeuttava tutkinto on suoritettuna. Jos ympäristökorvaukseen sitoutuneella tilalla käytetään kasvinsuojeluaineen levitykseen urakoitsijaa, tällä pitää olla suoritettuna kasvinsuojeluainetutkinto. Sen sijaan viljelijän itsensä ei välttämättä tarvitse tutkintoa suorittaa, jos hän ei levitä kasvinsuojeluaineita itse. Jos kasvinsuojeluaineen levittävällä henkilöllä on voimassa oleva to-

7 7 distus ohjelmakauden ympäristötuen mukaisesta koulutuksesta, tämä koulutus täyttää kasvinsuojelututkinnon siihen asti, kun koulutus on voimassa. Sen jälkeen on suoritettava uuden vaatimuksen mukainen tutkinto. Biosideista on pidettävä kirjaa Täydentävien ehtojen mukaan maatilojen on pidettävä kirjaa tilalla käytettävistä biosideista, kuten desinfiointiaineista, jyrsijämyrkyistä sekä hyönteis- ja punkkimyrkyistä, joita käytetään rehuvarastoissa tai ruokinta-astioiden ja rehujen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä. Kirjanpitoa edellytetään kaikilta rehuja tuottavilta, sekoittavilta tai käyttäviltä maatiloilta, myös esimerkiksi viljaa rehuksi tuottavilta tiloilta. Kirjanpitoa valvotaan täydentävien ehtojen rehuvalvonnoissa. Viljelijän pitää merkitä biosidien käyttökirjanpitoon käytettyjen biosidien nimet, määrät ja käyttöajat. Esimerkiksi biosidien ostokuitteja voi käyttää kirjanpidon perustana. Useimpien maataloustukien ehdoissa edellytetään, että tila noudattaa täydentäviä ehtoja. Täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä seuraa kaikkien suorien tukien leikkaus, joka voi olla erittäin huomattava. Täydettävät ehdot löydät Mavi:n nettisuilta: Oppaat ja lomakkeet Viljelijä Täydentävien ehtojen oppaat tai Kalajoen kaupungin nettisivuilta: Viherryttämisen vaatimusten vaikutuksista luomuun ja ympäristökorvaukseen Luomulohkot Luomuviljelyssä ja luomun siirtymävaiheessa olevat peruslohkot on vapautettu viherryttämisen vaatimuksista. Nämä lohkot eivät ole mukana peltoalassa, josta lasketaan viljelyn monipuolistaminen ja ekologinen ala. Kokonaan luomuviljelyssä olevan tilan lohkoja eivät koske alla luetellut viherryttämistuesta johtuvat ympäristökorvauksen maksamisen rajoitukset. Ympäristökorvaus Ympäristökorvauksen maksun rajoitukset on esitetty tämän tiedotteen liitteenä olevassa taulukossa.

8 8 Pysyvä nurmi: Maankäyttölajiltaan pellolla olevat pysyvät nurmet ovat oikeutettuja ympäristökorvaukseen liitteen taulukon mukaan. Vuonna 2015 kasvulohkolle tulee pysyvän status, jos kasvulohkolle ilmoitetaan v kuudennen kerran peräkkäin pysyvää nurmea muodostamien nurmikasvien listalla olevia nurmikasveja (Hakuopas, viherryttämistuki, taulukko 3, s. 45). Pysyvän nurmen vaikutus kuudennen vuoden ilmoituksen kautta ympäristökorvauksen maksamiseen alkaa aikaisintaan v Viljelyn monipuolistaminen: tilat vapautuvat viljelyn monipuolistamisen vaatimuksesta ensisijaisesti nurmisäännön (75 %) perusteella ja toissijaisesti peltoalan perusteella. Jos tila vapautuu viljelyn monipuolistamista sen perusteella, että nurmea ym. on yli 75 %, tilalle ei voida maksaa taulukossa (liite) esitettyjä ympäristökorvauksen toimenpiteitä. Myöskään alle 10 ha:n tiloille ei voida maksaa ympäristökorvausta taulukon rajoitusten mukaisesti, jos tilalla on yli 75 % nurmea. Viljelyn monipuolistaminen koskee koko maata. Hukkakaura Hukkakaura leviää nopeasti lohkolta toiselle, ellei torjuntaan suhtauduta alusta alkaen vakavasti. Parasta on tarkastaa viljelykset vuosittain. Ennakoiva torjunta on tärkeää. Heti ensimmäisten yksilöiden löytäminen ja tuhoaminen on tehokasta ja samalla myös halvinta. TORJUNTA JA LEVIÄMISEN ESTÄMINEN Torjuntatoimenpiteet tulee suorittaa normaaleilla muilla hyväksytyillä keinoilla (esim. niittämällä) Torjuntatoimenpiteet on tehtävä peruslohkolla tai muulla alueella torjuntaohjeen tai suunnitelman mukaisesti. ILMOITUSVELVOLLISUUS Viljelijä tekee ilmoituksen hukkakaurasta tukihaun yhteydessä peruslohkolomakkeella, koodeilla 1-4. Mikäli hukkakauraa havaitaan em. ilmoituksen jälkeen, siitä on välittömästi ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös niistä peruslohkoista tai muista alueista, jotka eivät kuulu tukihaun piiriin. Myös viranomainen ja valtuutettu tarkastaja ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta hukkakaurasta. Ilmoitukseen voidaan, muulloin kuin tukihaun yhteydessä, käyttää vapaamuotoista ilmoitusta, josta käy ilmi hukkakauran torjunta-asetuksen 4: :ssä olevat kohdat. Maaseutuelinkeinoviranomaisen on ilmoitettava saastunnasta kyseisen peruslohkon tai muun alueen haltijalle. Lisätietoja: maatalousjohtaja Antti Pulkkinen puh tai maaseutuasiamies Seppo Yli-Tokola puh Ilmoitus suojakaistan / pientareen uusimisesta / torjunta-ainekäsittelystä Ympäristötuen ehtojen mukaisesti uusimisesta / pesäkekäsittelystä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Pientareella tai suojakaistalla rikkakasvien pesäketorjunta on mahdollista ainoastaan vaikeissa rikkakasvitapauksissa. Torjunta-aineen käyttö on sallittua silloin, kun torjunta-

9 9 aineen käyttö ja uuden nurmikasvillisuuden kylvö tapahtuvat saman kasvukauden aikana. Piennar tai suojakaista on uusittava siten, ettei alue ole paljaana ilman kasvillisuutta syksyllä tai talvella. Pientareelle tai suojakaistalle levinnyt hukkakaura on torjuttava hukkakauran torjunnasta annetun lain mukaisesti, joko käsin tai kemiallisesti. Piennarta tai suojakaistaa ei edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta saa käsitellä torjunta-aineella. Lomakkeita maataloustoimistosta Lohkokohtaiset muistiinpanot Muista kirjata ylös viljelytapahtumat mm. muokkaus-, kylvö-, lannoitus- ja korjuupäivät sekä kasvinsuojelutoimenpiteet. ELY-keskus valvoo muiden valvontojen ohella lohkokohtaisia muistiinpanoja ja mikäli ne eivät ole kunnossa aiheutuu siitä tilalle seuraamuksia. Leader- rahaa kehittämiseen tai investointiin Haku on jatkuva, hakemuksia käsitellään noin kerran kk:ssa pidettävissä Leader-hallituksen kokouksissa. Tee hakemus HYRRÄÄN, https://hyrra.mavi.fi/login.html. Tarvitset sitä varten KATSO-tunnisteen, Jos hakija on yhdistys, tarkasta että yhdistysrekisterin tiedot ovat ajan tasalla, voit tehdä sen myös verkossa osoitteessa https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroity_ja_rekisteroimaton_yhdistys.html Lisätiedot ja tuki: Jos tarvitset apua hakemuksen valmistelussa, ota yhteyttä: Saila Kukkonen, puh , tai suoraan Rieska-Leaderin toimihenkilöihin: Toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, puh , Leader neuvoja Heidi Pasanen, puh , Tulossa kaksi mittavaa tapahtumakokonaisuutta koko Suomessa: 1) Leader-viikko ) Avoimet Kylät La 6.6. (tästä lisätiedot saa osoitteesta

10 10 MTK-Kalajoki tiedottaa: Suomen Hevonen -kesäteatteriesitys MTK Kalajoki järjestää kesällä jäsenilleen mahdollisuuden nähdä hieno paikallinen kesäteatteriesitys jäsenetuhintaan! Kalajoen kesäteatteri esittää aikuiselle väelle Sirkku Peltolan menestysnäytelmän Suomen Hevonen. Näytelmä kertoo Kotalan uusioperheestä, joka elää kituuttaa 2000-luvun EU-tuki Suomessa, missä virkamieskin ulkoilee enemmän kuin viljelijä. Käy tutustumassa näytelmään Olemme varanneet jäsenillemme perjantaina 24.7 klo näytökseen 50 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisuus on saada lisäpaikkoja, jos suosio meidät yllättää. Lipun hinta jäsenelle 10 (normaali 20 ). Väliajalla yhdistys tarjoaa pullakahvit. Lippuluukulla on ilmoittautuneiden nimilista. Ilmoittautumisessa pitää mainita, että on MTK:n jäsen. Ilmoittautuminen 1.7 mennessä tai Hyvinvointikeskus Asema MTK Kalajoki on tehnyt sopimuksen kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien käytöstä paikallisen hyvinvointikeskus ASEMAN kanssa. Jäsenen tulee näyttää voimassa oleva jäsenkortti käyttäessään palveluita. Myös perheenjäsenet ovat oikeutettuja jäsenetuun. Hinnasto kertakäynti 7 10 kerran jäsenkortti 54 vuosijäsenyys 360 Käy tutustumassa tarjontaan ja keskuksen sääntöihin ASEMAN omilla sivuilla.

11 11 GoFit kuntosali Myös GoFit kuntosalilla on MTK:n jäsenille edullisempi hinta kertalipusta. SaniFani -kylpylä Muistathan myös Sanin 10 kerran uimalipusta tahtoa 10 % jäsenalennuksen. NiceRun-tapahtuma naisille MTK Keski-Pohjanmaa haastaa kaikki maaseudun naiset osallistumaan elokuussa Kalajoella juostavaan NiceRun- tapahtumaan. Ilmoittaudu mukaan mennessä. Ilmoittautumis- ja pukeutumisohjeet teemaan piiat paossa löytyvät netistä osoitteella Osallistumismaksu 20. Kalajoeltakin on jo mukaan ilmoittautunut joukko akkoja ja lisää mahtuu. Matka taitettiin viime vuonnakin kävellen porukalla, kaikenkuntoiset jaksavat kyllä mukana. Ilta jatkuu Meriheinä-huvilalla letolla saunoen, uiden ja herkutellen. TERVETULOA MUKAAN! MERIHEINÄ mökin vuokraus nettisivut ja varauskalenteri on uudistettu. Käy tutustumassa ja tee varauksia! Kalajoen Letolla sijaitsevalla tuottajien mökillä on omat nettisivut, joista löytyy mm. kuvia mökistä ja saunasta, hinnasto, varauskalenteri ja työkalu jolla voit varata mökin vapaana olevana ajankohtana. Ps. mökkiä voi vuokrata kuka tahansa, myös maatalouden ulkopuolelta ja sehän on mainio paikka esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämiseen!

12 12 Kalajoen 4H -yhdistys tiedottaa 4H:n Reilu Teko lannoitesäkkikeräys viljelijöille ajalla kaupungin varastolla, Juurakkotie 1 (Mehtäkylätien varressa). Kalajoen 4H-yhdistys / Sari / Minna Keräyspiste avoinna ma to klo ja pe klo Maatalouden lannoite- ja siemensäkit on nyt helppo kierrättää viemällä ne 4H-yhdistyksen keräyspisteeseen. Sinulle, viljelijä, kierrättäminen ei maksa muuta kuin vaivan viedä säkit keräyspaikkaan Keräykseen otetaan: Yaran 40 kilon lannoitesäkit lannoitelavojen suojahuput suursäkit: Yara (myös Kemira GrowHow -painatuksella) Agrimarket Peltosiemen K-maatalous Keräykseen eivät kelpaa: muut suursäkit säilörehujen kiriste- tai aumakalvot erilaiset kanisterit, muu muovi tai jäte 4H tapahtumia kesäkuussa: to 4.6. PIHAPELIPÄIVÄ Rantatalossa klo Pelaillaan pihalla sään salliessa kaikenlaisia perinne/ liikuntaleikkejä. Huonon kelin sattuessa pelaillaan ja kisaillaan sisätiloissa. Juomapullo mukaan ja ilmoittaudu mukaan ma pe H:n PÄIVÄLEIRI Rantatalossa klo Leiri on tarkoitettu luokkalaisille lapsille. Ohjelmassa kädentaitoja, kokkausta, kierrätystä, mato-ongintaa ja tietenkin leikkejä. Leirin hinta 28 / 4H- jäsen, 50 / ei jäsen. Leirille otetaan max. 12 leiriläistä. MUUTAMA PAIKKA VIELÄ VAPAANA Tarvitsetko tilapäistä kotiapua? Koulutetut 4H- NUORET tekevät siivousta, puutarhatöitä kuten haravointia ja ruohonleikkuuta. Tiedustele lisää 4H- toimistolta 4H- toimiston lomat: Sari ja Minna ja

13 13 Maataloustoimistojen yhteystiedot Kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa KALAJOEN TOIMIPISTE Maaseutujohtaja Antti Pulkkinen Toimistosihteeri Ritva Hietala Toimistosihteeri Lea Mattila HIMANGAN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Seppo Yli-Tokola ALAVIESKAN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Jari Isotalus MERIJÄRVEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Timo Rahja PYHÄJOEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Timo Rahja Kanslisti Tiina Tiirola RAAHEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Anni Mathlin VIHANNIN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Pekka Aho SIIKAJOEN TOIMIPISTE Maaseutuasiamies Pekka Seppinen Toimistosihteeri Lea Lukinmaa Kalajoentie 5, KALAJOKI Raumankarintie 2, HIMANKA Pappilantie 1, ALAVIESKA Kunnantie 1, MERIJÄRVI Kuntatie 1 (PL 6), PYHÄJOKI Ruskatie 1, PATTIJOKI Kirkkotie 2, VIHANTI Ahlströmintie 1 P, RUUKKI Lomatoimiston yhteystiedot Yhteystiedot: Kalajoen kaupunki, Lomituspalvelut, Kalajoentie 5,85100 KALAJOKI Yhteinen, virallinen sähköposti: lomitus(at)kalajoki.fi Lomatoimenjohtaja Hanna Nikupaavo Lomasihteeri Eila Patjas Lomitusohjaaja Liisa Hannula Johtavalomittaja Pirkko Nuorala Johtavalomittaja Eeva Nikkari Päivystys: puh , toimii hätätapauksia varten, muut asiat pyydetään hoitamaan toimistoaikana.

Hyvää Joulun odotusta!

Hyvää Joulun odotusta! 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2014 sivu Maatalous- ja lomitus tiedottaa 2 Kehittämisohjelman mukaiset avustukset 3 Lomituspalvelut 3 4 Maatalous tiedottaa 5-10 Masva hanke 11 MTK 12 13 Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A TÄYTTÖOHJEET Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja)

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2015 Energiasäästöjä suunnittelun avulla 2/2015 maaviesti

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Maaviesti. Kotimainen. Hyvä sato ympäristöä kuunnellen. Spelttileipää. kala on kestävä valinta. kevään juhlapöytään

Maaviesti. Kotimainen. Hyvä sato ympäristöä kuunnellen. Spelttileipää. kala on kestävä valinta. kevään juhlapöytään Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2012 Hyvä sato ympäristöä kuunnellen Kotimainen kala on kestävä valinta Spelttileipää kevään juhlapöytään Tallirakennusprojekti on niin yrittäjälle

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot