LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 22, n:o 1 helmikuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää pakkastalvea kaikille. Huoli maailman tilanteesta sen kun syvenee. Taas on rauhanliikkeelle töitä. Yhdysvallat on presidenttinsä Bushin johdolla suunnittelemassa "ennaltaehkäisevää" iskua maahan, jonka se väittää uhkaavan turvallisuuttaan. Mitään selvää näyttöä suoranaisen sotilaallisen uhkan suuntautumisesta Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia kohtaan ei kuitenkaan ole. Asetarkastajat eivät toistaiseksi ole löytäneet merkkejä toimivista joukkotuhoaseista. Tällainen ennaltaehkäisevä isku on vastoin kaikkia kansainvälisiä oikeusnormeja. Se, että epäilee toisen uhkaavan itseään, ei ole peruste hyökkäykselle. Muutenhan lähes mikä tahansa maa voisi hyökätä viholliseksi kuvittelemansa valtion kimppuun "ehkäistäkseen" tulevan hyökkäyksen. Jo Afganistanin sota oli tässä mielessä ongelmallinen. YK:n peruskirjan mukaan jo tapahtuneeseen hyökkäykseen saa vastata sotatoimin. On epäselvää, voidaanko terroristien hyökkäystä pitää sotatoimena. Tuolloin YK kuitenkin tulkitsi WTC:n tornien tuhoamisen sotilaalliseksi hyökkäykseksi, ja antoi valtuudet sotaan. Irakin osalta mitään tällaista oikeutusta ei ole. Yhdysvallat näyttää olevan sellaisella tiellä, joka johtaa sotaan Irakia vastaan joka tapauksessa. Suurvallan ylimielinen johto ei katso YK:n tai muunkaan kansainvälisen oikeuden sitovan itseään. Valitettavasti myös Euroopassa kuuluu samanlaisia äänenpainoja, erityisesti Britanniasta. Toisaalta maailmansodan omalla maaperällään kokeneet Keski-Euroopan maat suhtautuvat asiaan selvästi kriittisemmin. Ja Yhdysvalloissakin on nousemassa voimakas rauhanliike sotaa vastaan. Aika näyttää, onko maailman kansalaismielipiteellä ja Yhdysvaltain liittolaisten kriittisellä asenteella mitään vaikutusta Bushin haukkahallinnon sotasuunnitelmiin. Politiikka on kuitenkin ihmisten tekemää, ja pienistä asioista voi tulla suuria asioita, kun tarpeeksi moni on liikkeellä. Siksi myös LSV on toiminut ja tulee toimimaan aktiivisesti Irakin sotaa vastaan. LSV:n perusvahvuutena on aina ollut asiantuntijuuteen nojautuminen. On toki selvää, että sota on epäterveellistä lapsille ja muille luoduille (kuten 60-luvun iskulause kuului), mutta asiaa voi kyllä täsmentääkin. Brittiläinen sisarjärjestömme MedAct on laatinut raportin Collateral Damage, jossa on arvioitu mahdollisen Irakin sodan terveysvaikutuksia. Tämä on karua luettavaa. LSV on kääntänyt tämän raportin ja luovuttanut sen ulkoministeri Tuomiojalle. Tästä vierailusta myös tarkemmin sisäsivuilla. Se, mitä jokainen LSVläinen voi tehdä, on osallistua Irakin sodan vastaisiin mielenosoituksiin, joita järjestetään maailmanlaajuisesti Suomessakin näitä mielenosoituksia on monilla paikkakunnilla. Kati Juva Puheenjohtaja Tässä numerossa: Puheenjohtajalta... 1 Lääkärit vetoavat rauhanomaisen ratkaisun puolesta irakissa... 3 Collateral Damage - Irakin-vastaisen sodan ympäristö- ja terveysvaikutuksista... 3 Lääkkeeksi kuvataidetta... 5 Kehitysmaiden lasten terveys -seminaari Kuopiossa... 6 Vuoden 2002 LSV-teko... 7 Global Health -projekti vahvistaa lääketieteen kansainvälisyyttä...8 1

2 Vakavasti huolestuneina mahdollisesti Irakissa syttyvästä sodasta, allekirjoittaneet rauhanjärjestöt haluavat vedota Suomen ulkopoliittiseen johtoon voimakkaiden ponnistelujen jatkamiseksi sodan välttämiseksi. Mitkään toistaiseksi esitetyt syyt eivät oikeuta sodan aloittamista ja hyökkäämistä Irakin alueelle. Irak ei ole osoittanut mitään merkkejä sotilaallisesta uhasta tai suunnitelmistaan hyökätä naapurimaihin, saatikka kauemmas Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Sen aloittama mahdollinen sota muodostuisi sille itselleen katastrofiksi. Epäilyjen varaan esitetty ennakkohyökkäys on siten vailla perusteita. Hyökkäys Irak:n alueelle ilman turvallisuusneuvoston päätöstä olisi YK:n peruskirjan ja kansainvälisten sopimusten vastainen. Vaikka Irak ei ole tyydyttävästi täyttänyt YK:n sille asettamia velvoitteita, yhden valtion näkemyksiin ja poliittisen tilannearvioon perustuvat interventiosuunnitelmat eivät ole kokonaisuuden kannalta oikeutettuja, eritoten kun niistä aiheutuu maailmanlaajuisia seurauksia. YK:n asemaa konfliktien selvittämisessä tulee vahvistaa. Sota tulisi aiheuttamaan muun muassa suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Koko ihmiskunnan kannalta se olisi mieletöntä aikana, jolloin kansainvälisen yhteisön voimavaroja tarvittaisiin kipeästi esimerkiksi useiden nälkäkatastrofien torjuntaan. Sota myös syventäisi jo vallitsevaa katkeruutta suurvaltoja kohtaan ja vahingoittaisi moninaiseen kasvuun tähtäävän itä-länsidialogin kehitystä. Pommitukset tuhoaisivat myös osan inhimillisesti arvokasta maailmanperintöä. Ihmisoikeuksien toteutuminen saattaisi ajautua taantumaan. Hyökkäystä suunnittelevat voimat ovat ottaneet käyttöön uuden käsitteen: "ennalta ehkäisevä sota". Kohtalokasta on, että menettelyssä sodan oikeutus ja väkivallan käyttö johtaisivat laajenevaan väkivallan kierteeseen. Seuraavan sodan aloittamisen kynnys olisi paljon matalampi. Terrorismin juuriin puuttuvia toimia olisi vihdoin saatava aikaan. Kulttuuridialogin ja kulttuurikriisien hallintaan tähtäävän vuoropuhelun avulla voidaan löytää arvot ja normit, jotka yhdistävät yksilöitä ja kansoja sekä ehkäisevät tuhoisaa ajattelua. Islamilaiset valtiot ja niiden eri sivistysjärjestöt ovat avainasemassa uuden asenteen luomisessa. Niitä dialogimahdollisuuksia, jotka nousevat islamilaiselta pohjalta tulisi tukea ja integroida myöhemmin YK:n toimintaan esim. UNESCO:n puitteissa. Tämänlainen ihmisiä yhdistävä strategia motivoisi rauhaan. Olemme tietoisia, että Suomen ulkopoliittisen johdon suhtautuminen sodan aloittamiseen hyökkäämällä Irakiin on selkeä ja kielteinen. Suomen olisi kuitenkin syytä pyrkiä vaikuttamaan voimakkaammin EU:n ja YK:n kautta sodan ehkäisemiseksi. Erityisen tärkeätä olisi kiireellisesti vaikuttaa ulkoministeri- ja pääministeritasolla Englannin saamiseksi suhtautumaan sotaa ehkäisevästi. Neuvotteluja sodan välttämiseksi tulee käydä pitkään ja kärsivällisesti. Mikään aika ei ole liian pitkän rauhantilan turvaamiseksi. Helsingissä, : Rauhankasvatusinstituutti Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta Kasvattajat rauhan puolesta Lääkärin sosiaalinen vastuu PAND (Taiteilijat rauhan puolesta) Psykologien sosiaalinen vastuu 2

3 LÄÄKÄRIT VETOAVAT RAUHANOMAISEN RATKAISUN PUOLESTA IRAKISSA Lääkärin sosiaalinen vastuu ry luovutti keskiviikkona 5.2. klo eduskuntatalossa ulkomininisteri Erkki Tuomiojalle raportin mahdollisen Irakin sodan terveysvaikutuksista. "Collateral Damage" - raportti on LSV:n englantilaisen sisarjärjestön, MedAct:n, laatima tieteelliseen näyttöön perustuva raportti. LSVn puheenjohtaja Kati Juva esitti raportin pääsisällön ministeri Tuomiojalle ja kirurgi Olli Kruuna, jolla on kenttäkokemusta muun muassa Afganistanista ja Sudanista, kertoi sodan terveysvaaroista. Raportti sai julkisuutta sekä television, radion, että päivälehtien välityksellä. LSV:n puheenjohtaja Kati Juva median ristitulessa COLLATERAL DAMAGE - IRAKIN-VASTAISEN SODAN YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAIKUTUKSISTA RAPORTIN PÄÄKOHDAT Irakia vastaan käytävässä ydinsodassa voi kuolla neljä miljoonaa ihmistä. Rajoitetumpikin konflikti voi vaatia puoli miljoonaa kuolonuhria ja antaa murskaavan iskun taistelijoiden, Irakilaisten siviilien sekä naapuri- ja lähimaiden asukkaiden terveydelle ja ympäristölle. Se voi myös vahingoittaa maailmantaloutta ja siten epäsuorasti vaikuttaa miljoonien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ympäri maailmaa. Tämä terveysalan ammattilaisten kirjoittama todisteisiin pohjautuva raportti tarkastelee uuden Irakin-vastaisen sodan todennäköisiä seurauksia julkisen terveydenhuollon kannalta. Uskottavat arviot kuolonuhrien kokonaismäärästä kaikilla osapuolilla konfliktin ja sitä seuraavien kolmen kuukauden aikana vaihtelevat :sta yli :teen. Sisällissota Irakissa voi vaatia kuolonuhria lisää. Mahdollinen ydinaseiden käyttö voi nostaa kuolonuhrien kokonaismäärän 3,9 miljoonaan. Kaikissa tapauksissa suurin osa uhreista tulisi olemaan siviilejä. "Tavanomaista" sotaa voi seurata sisällissota, nälänhätä ja kulkutautiepidemioiden puhkeaminen, miljoonien kotien tuhoutuminen ja ihmisten ajautuminen pakolaisiksi, lasten terveyden ja kehityksen katastrofaalinen häiriytyminen, talouden romahtaminen, maatalous- ja teollisuustuotannon kuihtuminen sekä tarve pitkäaikaiseen rauhanturvaamiseen. Epävakaus ja vallanvaihdokset naapurimaissa ovat myös mahdollisia, kuten uudet terroristihyökkäyksetkin. Kaupan väheneminen ja korkeat öljynhinnat saattavat ajaa maailmantalouden kriisiin, jolla olisi erityisen tuhoisat seuraukset kehittyvissä maissa. Aseistamisen, miehittämisen sekä avustusten ja jälleenrakentamisen aiheuttama taloudellinen taakka, joka voi nousta yli miljardiin dollariin, tulisi olemaan valtava kaikille osapuolille. Yhdysvallat käyttää sotaan todennäköisesti miljardia dollaria ja miehitykseen 5-20 miljardia dollaria vuodessa. Kuten raportti toteaa, 100 miljardilla dollarilla voitaisiin huolehtia maailman köyhimpien terveydestä noin neljän vuoden ajan. KONFLIKTISTA TULEE TUHOISAMPI KUIN VUOSIEN PERSIANLAHDENSOTA Yhdysvaltain myöntämä vallanvaihdon tavoite tekee mistä tahansa uudesta konfliktista intensiivisemmän ja tuhoisamman kuin vuosien Persianlahdensota. Siinä myös käytetään väliajalla kehitettyjä tehokkaampia 3

4 aseita. Lisäksi tavalliset irakilaiset ovat vuoden 1991 jälkeen huonontuneen ruumiillisen- ja mielenterveytensä takia haavoittuvampia kuin viime kerralla ja heillä on vielä huonommat mahdollisuudet saada kokoon toipumiseen ja jälleenrakentamiseen tarvittavat voimavarat. Öljytulojen ja Saddam Husseinin diktatuurin harjoittaman sosiaalipolitiikan ansiosta Irakista oli ennen vuotta 1991 tullut melko hyvinvoiva keskituloinen kaupungistunut maa, jolla oli moderni sosiaalinen infrastruktuuri ja hyvät julkiset palvelut. Sodan ja pakotteiden yhteisvaikutus, jota Oil for Food -ohjelman tarjoama humanitaarinen apu vain osittain helpotti, palautti Irakin esiteolliseen aikaan ja pudotti sen sijalle 126 YK:n inhimillisen kehityksen indeksillä (Human Development Index), jolla on listattu 174 maata. TODENNÄKÖINEN SOTASKENAARIO Raportin arviot perustuvat Persianlahdensodasta ja muista vastaavanlaisista konflikteista kerättyihin tietoihin sekä viimeisimpiin luotettaviin tietoihin irakilaisten terveydentilasta. Se rakentaa uskottavan sotaskenaarion Yhdysvaltain nykyisen neljästä elementistä koostuvan sotastrategian varaan. Nuo neljä elementtiä ovat: jatkuvat raskaat ilmaiskut hallinnollisiin ja sotilaskohteisiin sekä tärkeisiin infrastruktuurin osiin Bagdadissa ja muissa kaupunkikeskuksissa; maajoukkojen lähettäminen valtaamaan Kaakkois-Irakin öljyntuotantoalueet; Pohjois-Irakin miehittäminen; Bagdadin valtaaminen ilmaiskuin tuetuilla valmiusjoukoilla. Yhdysvaltain tavoittelemaa vallanvaihtoa vastassa on Saddam Husseinin halu selviytyä, ja lyhyt siisti operaatio on todennäköisesti toiveajattelua. Husseinin käytössä oleviin vaihtoehtoihin kuuluu: - öljylähteiden sytyttäminen ja niiden ympäristön saastuttaminen myrkyllisillä kemikaaleilla tai radioaktiivisilla aineilla - puolisotilaalliset iskut öljylähteisiin, -putkiin ja jalostamoihin Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa - puolisotilaalliset iskut siviilikohteisiin muissa Persianlahden maissa - puolisotilaalliset iskut Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja niiden liittolaismaihin - biologisten ja kemiallisten aseiden valikoiva käyttö Raportti tarkastelee olosuhteita, joissa biologisia ja kemiallisia aseita saatetaan käyttää. Jos Irak hyökkää biologisilla tai kemiallisilla aseilla Israeliin tai muualle, saattaa Israel, Yhdysvallat Kuvassa ulkoministeri Erkki Tuomioja ja tiedotusvälineet 4 tai Iso-Britannia iskeä takaisin ydinaseilla. Yhdysvallat ja Iso-Britannia eivät myöskään ole sulkeneet pois ydinaseiden käyttöä muuten kuin kostotarkoituksessa. Sodan seurauksiin ja uuden vakaan hallinnon perustamiseen liittyy vielä paljon vastaamattomia kysymyksiä. Afganistanin tämänhetkiset ongelmat ovat hyvä muistutus siitä millaisia valtavia investointeja raunioituneen maan jälleenrakentamiseen tarvitaan ja miten haluton kansainvälinen yhteisö on tukemaan tällaista pitkäaikaista kehitystä. SODAN VAIHTOEHDOT Tämä terveysalan ammattilaisten laatima raportti ei ota poliittista kantaa Irakin-vastaisen sodan vaihtoehtoihin. Sen päätavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja rohkaista julkista keskustelua tiedottamalla uuden sodan todellisista kustannuksista, joiden kanssa mahdollinen sodasta saatu hyöty tulee punnita. Raportti listaa väkivallattomia ratkaisuvaihtoehtoja, joita ei ole vielä tutkittu riittävästi. Osa vaihtoehdoista liittyy juuri Irakin tilanteeseen ja osa yleiseen kansainvälisen turvallisuuden parantamiseen. Raportti toteaa, että maailmaan tarvitaan nopeasti johtajia, jotka ymmärtävät, että kansallista turvallisuutta on mahdotonta saavuttaa ilman kansainvälistä turvallisuutta. Raportti on nähtävissä Medactin verkkosivuilla <www.medact.org> ja IPPNW:n verkkosivuilla <www.ippnw.org>. Medactin sivuilla on myös raportin pidempi versio, jossa on lisää tietoa, viitteitä ja taulukoita.

5 LÄÄKKEEKSI KUVATAIDETTA Taideteollisen korkeakoulun kuvataideterapian jatkokoulutusta ollaan lakkauttamassa. Huolestuimme tästä kauheasti ja kysyimme sosiaalisesti vastuullisten lääkäreiden kantaa asiaan. Tässä hieman johdatusta aiheeseen: Psykiatreista on tänä päivänä pula, eikä se ole mikään ihme, kun työ on lähinnä diagnoosin tekoa, hoitoon (jonoon) ohjausta ja lääkkeen määräämistä. Todellisen sisällön psykiatrin työlle, niin kuin lääkärin työlle muutenkin, antaa kuitenkin potilaiden hoitaminen ja parantaminen. Psykiatriaa leimaa kaksi hoitoperinnettä: Puhe ja pilleri, joista pilleri otetaan silloin kun puhumiseen ei ole aikaa tai kun puhe ei auta. Pilleri on kuitenkin aina jonkinlainen kompromissiratkaisu todellista psyykkistä muutosta ajatellen. Ihmisen kommunikoinnin pelkistäminen pelkkään puhuttuun kieleen on yksipuolista. Vauvat eivät puhu paljoakaan, mutta itkevät sitäkin enemmän ja oppikirjoissa lukee usean psyykkisen vamman etiologian kohdalla "varhaiset traumat vuorovaikutuksessa", mikä ajallisesti tarkoittanee juuri vauvaikää. Puheen kautta on hyvin vaikea päästä käsiksi ongelmien ytimiin, jotka ovat syntyneet ennen puheen kehittymistä. Siksi terapioihin kuluu niin paljon aikaa ja rahaa. Kuvataideterapiat käyttävät puhutun kielen lisäksi työvälineenään ihmisen myötäsyntyistä kykyä käsitellä visuaalista symboliikkaa. Taiteella sinänsä on ihmisen mielelle muotoa antava ja rakentava vaikutus. Taiteen yhteys piilotajuntaan on sama kuin vitsin, eli se voi säilyttää ja etäännyttää asiaa, johon potilas ei vielä rohkene tarttua, mutta jota hän pystyy käsittelemään symbolisessa muodossa. Ongelmien verbalisointi voi olla toisille helppoa ja toisille mahdotonta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sopivaa terapiamuotoa voisi löytyä. Suomessa kuvan käyttö terapiavälineenä on vielä vähäistä, joskaan ei aivan uutta. Kuvataideterapian harjoittaminen vaatii asianmukaisen koulutuksen ja tältä osin on tilanne Suomessa rapautumassa. Taideteollisessa korkeakoulussa on aloitettu kuvataideterapiakoulutus 1974 yhteistyössä Therapeia-säätiön ja Suomen mielenterveysseuran kanssa. Kuvataideterapeuteiksi ovat voineet kouluttautua sekä terveydenhuoltoalan, että taidealan ammattilaiset. Muilla Suomessa järjestettävillä kuvataideterapian koulutusohjelmilla ei ole Stakesin kriteerejä täyttävää pätevyyttä. TaiK:n koulutus on vuoteen 2000 rahoitettu Opetusministeriön tukirahalla ja tämän jälkeen yliopistojen täydennyskoulutustuella, joka kiellettiin valtion talousarviossa vuodelle 2003, jolloin tämänkaltaiset koulutukset muutettiin täysin liiketaloudellisesti hinnoitelluiksi. TaiK:n täydennyskoulutuskeskus ei halunnut koulutuksesta itse kustannettavaa ja säädetty työryhmä päätti lakkauttaa koulutuksen. Alkuperäinen tarkoitus oli vedota sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön työryhmään, jotka tekivät päätöstä koulutuksen kohtalosta. Työryhmän päätös koulutuksen lakkauttamisesta toistaiseksi oli kuitenkin tehty tammikuun aikana, joten tähän asiaan vaikuttaminen tuli liian myöhään ja joudumme pohtimaan voiko asialle silti tehdä jotain. Päätimme ottaa kuvataideterapioista ja koulutustilanteesta selvää ja kirjoittaa aiheesta alan julkaisuihin lisätietoa kiinnostuneille. Muutenkin asiaa voisi nostaa esille. Lääkärit, määrätkää kuvataidetta lääkkeeksi! Veera Pikkarainen Jenni Selvenius KEVÄTKOKOUSKUTSU Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n kevätkokous pidetään 12. Huhtikuuta 2003 kello Pasilan Rauhanasemalla osoitteessa Veturitori 4, Helsinki Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: - esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta. TERVETULOA! Hallitus 5

6 KEHITYSMAIDEN LASTEN TERVEYS -SEMINAARI KUOPIOSSA Kuopiolaisista LSV:n opiskelijajäsenistä koostunut ryhmä järjesti kehitysmaiden lasten terveyttä käsittelevän viikonloppuseminaarin yhteistyössä FiMSIC:n, LSV:n, KuoLO:n ja Kuopion lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutusviikonlopun päätavoitteena oli antaa opiskelijoille peruskuva kehitysmaiden lasten tärkeimmistä terveysongelmista ja niiden hoidosta ja ehkäisystä ympäristössä, jossa apuvälineitä ja teknologiaa on rajoitetusti. Seminaarin (josta ainakin kuopiolaiset opiskelijat saivat 1.0 opintoviikon opintosuoritusmerkinnän) oli myös määrä monipuolistaa lääketieteen opiskelijoille tarjolla olevaa kurssivalikoimaa, herättää lääketieteen opiskelijoiden kiinnostusta kansainväliseen lääketieteeseen ja tarjota tarpeellista informaatiota kansäinvälisistä tehtävistä jo kiinnostuneille. Kuten lokakuussa järjestämämme Katastrofi- ja akuuttiläätiedeseminaarikin, koulutusviikonloppu keräsi ilahduttavan runsaasti innokkaita osallistujia: yhteensä noin 70, joista suurinpiirtein puolet tulivat Kuopion ulkopuolelta. Koulutusviikonlopun ohjelma muodostui pääasiassa vankan kehitysmaakokemuksen omaavien asiantuntijoiden pitämistä luennoista. Aikaa oli varattu myös keskustelulle ja kysymysten kysymiselle. Infektiolääkäri Hannu Kyrönseppä aloitti seminaarin luennoimalla lasten keskeisimmistä infektiotaudeista. Hän käsitteli sekä vanhoja yhä ratkaisemattomia ongelmia, kuten tuhkarokkoa ja malariaa, että uudempaa uhkaa, rähjähdysmäisesti leviävää HIV/AIDS epidemiaa. Kuopion yliopiston lastentautien professori Matti Korppi täydensi vielä Kyrönsepän luentoa antamalla yksityiskohtaisemman katsauksen hengitystieinfektioihin, jotka ovat yksi lasten yleisimmistä kuolinsyistä kehitysmaissa. Emeritus professori Kari Launiala piti mielenkiintoisilla valokuvilla elävöitetyn luennon lasten ravitsemusongelmista. Rokotusalan uranuurtaja Pirjo Mäkelä tutustutti yleisön rokotusohjelmiin ja niiden toteuttamisen ongelmiin kehitysmaissa. LT Merimaaria Espo kertoi Malawin maaseudun imeväisikäisten lasten kuolleisuutta ja sen syytekijöitä käsittelevästä tutkimuksestaan ja työkokemuksistaan kahden vuoden Malawissa viettämältään ajalta. Sunnuntaina seminaarin päätti professori, psykologi Raija-Leena Punamäen erittäin mielenkiintoinen ja paljon vilkasta keskustelua herättänyt luento sodan ja pakolaisuuden vaikutuksista lapsen kehitykseen ja mielenterveyteen. Kokonaisuudessaan luennot antoivat hyvän peruskuvan lasten terveysongelmista kehitysmaissa. Lähes kaikissa luennoissa tulivat esiin kehitysmaiden lasten moniongelmaisuus ja terveysongelmien taustalla oleva moninaisten syytekijöiden vyyhti, jotka sekä vaikeuttavat lasten hoitoa että asettavat haasteita kehitysprojektien suunnittelijoille. Viikonlopun aikana korostui myös sosioekonomisten tekijöiden kuten köyhyyden ja naisten aseman sekä maan poliittisen vakauden ja sotien ja konfliktien merkitys lasten terveyteen. Lauantain ohjelmassa oli vielä luentojen lisäksi Lääkärinä kehitysmaassa -aiheinen paneelikeskustelu. Päivän luennoitsijoista sekä Malawissa tutkimustyötä tehneestä tamperelaisesta lääketieteenopiskelija Hannu Vessarista koostunut paneeli kertoi ensin lyhyesti työkokemuksistaan eri projekteissa, minkä jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus kysellä kysymyksiä panelisteilta. Luentojen sisältöä täydentämään opiskelijat olivat valmistaneet etukäteen seminaariin viikonlopun teemaa yksityiskohtaisemmin käsitteleviä postereita (esim. malariasta, tuhkarokkosta, ripulitaudeista, neuvolatoiminnasta, ympärileikkauksista, katulapsista, lapsityövoimasta ja lapsisotilaista), joista koottu näyttely oli esillä koko tapahtuman ajan. Seminaarin lopuksi sunnuntaina pidettiin posterinäyttelyn esittelytuokio, jonka aikana pienryhmät saivat toisaalta esitellä työnsä muille osallistujille ja toisaalta tarkastella toisten opiskelijoiden aikaansaannoksia ja äänestää parhaan posterin. Opiskelijoiden innokas ilmoittautumisaktiivisuus sekä seminaarista antama myönteinen palaute osoittavat, että kiinnostusta kansainvälistä lääketiedettä kohtaan löytyy suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden keskuudesta. Tämän (sekä hurjasti karttuneen organisointikokemuksen) kannustamana järjestelytoimikuntamme onkin jo aloittanut uusien seminaarien suunnittelun alkanutta vuotta silmällä pitäen. Miira Klemetti 6

7 VUODEN 2002 LSV-TEKO Vuoden 2002 LSV-teko palkinto, Hippokratespatsas,luovutettiin psykologi Kirsti Paloselle 7.1. Pasilan Rauhanasemalla. Kirsti Palonen on pitkän linja rauhanaktivisteja ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kantavia voimia. Vuoden 2002 aikana hän on näkyvästi aktivoinut ihmisiä mukaan sodanvastaiseen toimintaan, mielenosoituksiin ja rauhantapahtumiin, ollen itse yhtenä järjestäjistä. Rauhantyössä Kirsti Palosen keskeisiä kiinostuksen alueita on ollut jo vuosien ajan Lähi-itä. Israelin ja Palestiinan tilanteen kriisiydyttyä viime vuoden aikana hän ideoi yhdessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n, Palestiinan lääkeavun komitean (UPMRC) ja Israelin Lääkärien Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa Palestiinan terveydenhuollon uudelleenrakentamisen osahankkeen. Tähän hankkeeseen pyydettiin mukaan myös LSV, jonka ensimmäinen jäsenkeräys hankkeelle tuotti yli 3000 euroa. Kaikkiaan hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja sille on haettu rahoitusta ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoista. Nyt alkaneen ensimmäisen vuoden aikana koulutetaan kolme henkilöä (lääkäri, sosiaalityöntekijä ja psykologi), jotta he voivat muodostaa liikkuvan hoitoyksikön, joka toimii niillä alueilla, joihin on erityisen vaikea pääsy, tai joissa sotatila on pahiten vahingoittanut olemassaolevaa terveydenhuoltoa. Tämän yksikön tarkoituksena on antaa välitöntä kriisi- ja ensiapua, osallistua synntyksiin ja huolehtia välttämättömästä lääkityksestä. On tärkeää kouluttaa tehtävään nimenomaan paikallisia henkilöitä, sillä nykyisessä laajenevassa sota- ja sodanuhkatilanteessa on yhä vaikeampi saada alueelle riittävästi kansainvälisten avustusjärjestöjen terveydenhuoltohenkilöstöä. Palkinnon luovutustilaisuudessa Kirsti Palonen kertoi myös muista Lähi-idässä tapahtuvista rauhanhankkeista, joissa hän on ollut mukana. Libanonissa toimii ulkoministeriön rahoituksella Perheohjauskeskus (Family Guidance Center). Se tarjoaa konsultaatioita, terapiaa ja lääkitystä palestiinalaisille lapsille ja nuorille. Yhtenä erityisprojektina sillä on ollut ns. satusiltahanke. Palestiinalaiset lapset ovat saaneet kirjoittaa traumaattisista kokemuksistaan niin että heillä on kuunteleva ja tukeva aikuinen lähellä. Hankkeeseen liittyy myös kansainvälisyyskasvatusta. Palestiinalaiset lapset vaihtavat kirjeitse kokemuksia libanonilaisten ja suomalaisten lasten kanssa. Aivan uutena hankkeena Kirsti Palonen on ollut virittelemässä ns. metsämörriprojektia Libanoniin. Metsämörri on alkuaan suomalainen idea, ja nyt tavoitteena on, että myös ankeilla pakolaisleireillä lapsille pyritään luomaan tiivis luontosuhde, joka toisaalta laajentaa kokemusmaailmaa, toisaalta tarjoaa uusia voimavaroja. Projektin tavoitteena on tuoda kauneutta ja iloa lasten maailmaan, mutta samalla se tuo sitä myös ohjaajien elämään. Kirsti Palonen toteaakin, että vaikka rauhantyö on vakava asia, siinä pitää myös olla hauskaa. Ei kukaan muuten jaksa. Tuula Kieseppä 7

8 GLOBAL HEALTH -PROJEKTI VAHVISTAA LÄÄKETIETEEN KANSAINVÄLISYYTTÄ LSV on ollut alusta lähtien mukana Global Health - projektissa, jonka tarkoitus on lisätä kansainvälisen terveydenhuollon opetusta suomalaisille lääketieteenopiskelijoille. Projekti on järjestänyt kahtena viime vuonna Global Health -kurssin, jossa perehdytään maailmanlaajuisiin terveysongelmiin. Kurssin osallistujat ovat kliinisen vaiheen lääketieteenopiskelijoita kaikista Suomen tiedekunnista ja viidestä muusta maasta. Viime vuonna opiskelijoita oli Filippiineiltä, Kiinasta, Nigeriasta ja Chilestä. Kurssi on tähän mennessä organisoitu lähinnä vapaaehtoisvoimin ja projektiluontoisella rahoituksella. Epävarmasta rahoituksesta johtuen ensi kesänä ei järjestetä kurssia. Projekti jatkuu kuitenkin edelleen, ja tavoitteena on vakiinnuttaa kansainvälisen terveydenhuollon opetus osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Kansainvälisen terveydenhuollon opetuksesta järjestetään lääketieteenopiskelijoille kyselytutkimus, jolla kartoitetaan opiskelijoiden kiinnostusta. Kurssi on tarkoitus järjestää taas Aikaisempien GH-kurssien opiskelijat ja GH-projekteista kiinnostuneet FiMSIC aktiivit tapasivat tammikuussa suunnittelemaan kuinka Global Health projekti voisi näkyä tänä vuonna. Vuonna 2003 järjestetään itse kurssia pienimuotoisempia seminaareja ja luentosarjoja. Muita jo suunniteltuja GH-projekteja ovat huhtikuussa järjestettävät pakolaisseminaari ja Kalkutassa perusterveydenhuollon projektia johtavan Dr Sujitin luentokiertue kaikissa kaupungeissa, joissa on lääketieteellinen tiedekunta. Terveydenhuollon alan kehitysyhteistyöstä ja sen järjestämisestä käydään tällä hetkellä ajankohtaista keskustelua. Global Health projektin piirissä on suunniteltu keskustelutilaisuuksia, joissa näitä asioita käsiteltäisiin. Matti Parry Agnes Stenius LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Minna Canthinkatu 18 A 3, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Kati Mårtenson, Oikokatu 4 D 21, Helsinki p (k), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1 LSV- TIEDOTE Vol 32, 2014 n:o 2 Lääkärin sosiaalinen vastuu TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA LSV-TIEDOTE 2/2014 1 TÄSSÄ NUMEROSSA 3 Varapuheenjohtajalta 4 Kevätkokouksen antia 6 Paperittomien oikeus terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela TEP tiedote 3 / 2009 Teemana Rauhankulttuuri Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela Sisällysluettelo Toivon työ jatkuu...3 Helena Kekkonen Yhteisöllisyys ja rauhantahto...5 Lea Pulkkinen

Lisätiedot

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA

Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA Risto Sinkko MIELIPIDETUTKIMUKSET UUDESSA INFORMAATIOSODASSA SISÄLLYS Sivu I ESIPUHE iv II TIIVISTELMÄ vi III ABSTRACT vii 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN SOTILAALLINEN VIITEKEHYS, NELJÄNNEN SUKUPOLVEN SOTA

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 4 lokakuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat Sateinen kesä on jo kaukana takanapäin,

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä

AFGANISTANIN ÄÄNET. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen. Jarmo Pykälä AFGANISTANIN ÄÄNET Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä ESIPUHE Afganistanin äänet Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen Jarmo Pykälä

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

Väkivalta ja terveys maailmassa

Väkivalta ja terveys maailmassa Väkivalta ja terveys maailmassa WHO:n raportti toim. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi ja Rafael Lozano L ÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY T ERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 1 Työn1/2011 MAAILMA KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 22 Työn MAAILMA Työn Maailma -lehden artikkelit perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILOn jul-kaiseman World of Work - lehden

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtajalta 3 Toimitussihteerin palsta 4 Lähetyssihteerin palsta 5 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 2/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 LSV-kontaktihenkilöt: Tiedotusvastaavan terveiset Hyvää kevättä minunkin puolesta kaikille, jotka tätä tiedotetta

Lisätiedot

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI

NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI NÄIN JATKUU EU:N MILITARISOINTI Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry. Mäkelänkatu 15 00550 Helsinki p. (09) 682 3422 veu@co.inet.fi www.veu.fi Uutispoiminnat eri medioista vuosilta 2004-2007 Kaikki kuvat

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR 2/2011 1 KOOR 2/2011 2. Eeva-Liisa Bahnaan: Pääkirjoitus 3. Veera Jansa: Kaksi

Lisätiedot

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua

USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan. Argentiina matkalla kohti uutta kansannousua numero 35, elokuu 2002 irtonumero 1 euro, tilaukset ks. sivu 7 USA uudella ristiretkellä nyt terrorismia vastaan nterrorisminvastainen toiminta on uhka kansalaisoikeuksille sivut 4 5 Argentiina matkalla

Lisätiedot

Arabikansojen ystävyysseura ry 1/2011

Arabikansojen ystävyysseura ry 1/2011 Arabikansojen ystävyysseura ry 1/2011 2 AKYS-tiedote 1/2011 Arabikansojen ystävyysseura ry AKYS PL 698 00101 Helsinki www.kaapeli.fi/akys Päätoimittaja Ilona Junka Taitto Pia Laulainen AKYSin logo Kare

Lisätiedot