LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 22, n:o 1 helmikuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää pakkastalvea kaikille. Huoli maailman tilanteesta sen kun syvenee. Taas on rauhanliikkeelle töitä. Yhdysvallat on presidenttinsä Bushin johdolla suunnittelemassa "ennaltaehkäisevää" iskua maahan, jonka se väittää uhkaavan turvallisuuttaan. Mitään selvää näyttöä suoranaisen sotilaallisen uhkan suuntautumisesta Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia kohtaan ei kuitenkaan ole. Asetarkastajat eivät toistaiseksi ole löytäneet merkkejä toimivista joukkotuhoaseista. Tällainen ennaltaehkäisevä isku on vastoin kaikkia kansainvälisiä oikeusnormeja. Se, että epäilee toisen uhkaavan itseään, ei ole peruste hyökkäykselle. Muutenhan lähes mikä tahansa maa voisi hyökätä viholliseksi kuvittelemansa valtion kimppuun "ehkäistäkseen" tulevan hyökkäyksen. Jo Afganistanin sota oli tässä mielessä ongelmallinen. YK:n peruskirjan mukaan jo tapahtuneeseen hyökkäykseen saa vastata sotatoimin. On epäselvää, voidaanko terroristien hyökkäystä pitää sotatoimena. Tuolloin YK kuitenkin tulkitsi WTC:n tornien tuhoamisen sotilaalliseksi hyökkäykseksi, ja antoi valtuudet sotaan. Irakin osalta mitään tällaista oikeutusta ei ole. Yhdysvallat näyttää olevan sellaisella tiellä, joka johtaa sotaan Irakia vastaan joka tapauksessa. Suurvallan ylimielinen johto ei katso YK:n tai muunkaan kansainvälisen oikeuden sitovan itseään. Valitettavasti myös Euroopassa kuuluu samanlaisia äänenpainoja, erityisesti Britanniasta. Toisaalta maailmansodan omalla maaperällään kokeneet Keski-Euroopan maat suhtautuvat asiaan selvästi kriittisemmin. Ja Yhdysvalloissakin on nousemassa voimakas rauhanliike sotaa vastaan. Aika näyttää, onko maailman kansalaismielipiteellä ja Yhdysvaltain liittolaisten kriittisellä asenteella mitään vaikutusta Bushin haukkahallinnon sotasuunnitelmiin. Politiikka on kuitenkin ihmisten tekemää, ja pienistä asioista voi tulla suuria asioita, kun tarpeeksi moni on liikkeellä. Siksi myös LSV on toiminut ja tulee toimimaan aktiivisesti Irakin sotaa vastaan. LSV:n perusvahvuutena on aina ollut asiantuntijuuteen nojautuminen. On toki selvää, että sota on epäterveellistä lapsille ja muille luoduille (kuten 60-luvun iskulause kuului), mutta asiaa voi kyllä täsmentääkin. Brittiläinen sisarjärjestömme MedAct on laatinut raportin Collateral Damage, jossa on arvioitu mahdollisen Irakin sodan terveysvaikutuksia. Tämä on karua luettavaa. LSV on kääntänyt tämän raportin ja luovuttanut sen ulkoministeri Tuomiojalle. Tästä vierailusta myös tarkemmin sisäsivuilla. Se, mitä jokainen LSVläinen voi tehdä, on osallistua Irakin sodan vastaisiin mielenosoituksiin, joita järjestetään maailmanlaajuisesti Suomessakin näitä mielenosoituksia on monilla paikkakunnilla. Kati Juva Puheenjohtaja Tässä numerossa: Puheenjohtajalta... 1 Lääkärit vetoavat rauhanomaisen ratkaisun puolesta irakissa... 3 Collateral Damage - Irakin-vastaisen sodan ympäristö- ja terveysvaikutuksista... 3 Lääkkeeksi kuvataidetta... 5 Kehitysmaiden lasten terveys -seminaari Kuopiossa... 6 Vuoden 2002 LSV-teko... 7 Global Health -projekti vahvistaa lääketieteen kansainvälisyyttä...8 1

2 Vakavasti huolestuneina mahdollisesti Irakissa syttyvästä sodasta, allekirjoittaneet rauhanjärjestöt haluavat vedota Suomen ulkopoliittiseen johtoon voimakkaiden ponnistelujen jatkamiseksi sodan välttämiseksi. Mitkään toistaiseksi esitetyt syyt eivät oikeuta sodan aloittamista ja hyökkäämistä Irakin alueelle. Irak ei ole osoittanut mitään merkkejä sotilaallisesta uhasta tai suunnitelmistaan hyökätä naapurimaihin, saatikka kauemmas Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Sen aloittama mahdollinen sota muodostuisi sille itselleen katastrofiksi. Epäilyjen varaan esitetty ennakkohyökkäys on siten vailla perusteita. Hyökkäys Irak:n alueelle ilman turvallisuusneuvoston päätöstä olisi YK:n peruskirjan ja kansainvälisten sopimusten vastainen. Vaikka Irak ei ole tyydyttävästi täyttänyt YK:n sille asettamia velvoitteita, yhden valtion näkemyksiin ja poliittisen tilannearvioon perustuvat interventiosuunnitelmat eivät ole kokonaisuuden kannalta oikeutettuja, eritoten kun niistä aiheutuu maailmanlaajuisia seurauksia. YK:n asemaa konfliktien selvittämisessä tulee vahvistaa. Sota tulisi aiheuttamaan muun muassa suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Koko ihmiskunnan kannalta se olisi mieletöntä aikana, jolloin kansainvälisen yhteisön voimavaroja tarvittaisiin kipeästi esimerkiksi useiden nälkäkatastrofien torjuntaan. Sota myös syventäisi jo vallitsevaa katkeruutta suurvaltoja kohtaan ja vahingoittaisi moninaiseen kasvuun tähtäävän itä-länsidialogin kehitystä. Pommitukset tuhoaisivat myös osan inhimillisesti arvokasta maailmanperintöä. Ihmisoikeuksien toteutuminen saattaisi ajautua taantumaan. Hyökkäystä suunnittelevat voimat ovat ottaneet käyttöön uuden käsitteen: "ennalta ehkäisevä sota". Kohtalokasta on, että menettelyssä sodan oikeutus ja väkivallan käyttö johtaisivat laajenevaan väkivallan kierteeseen. Seuraavan sodan aloittamisen kynnys olisi paljon matalampi. Terrorismin juuriin puuttuvia toimia olisi vihdoin saatava aikaan. Kulttuuridialogin ja kulttuurikriisien hallintaan tähtäävän vuoropuhelun avulla voidaan löytää arvot ja normit, jotka yhdistävät yksilöitä ja kansoja sekä ehkäisevät tuhoisaa ajattelua. Islamilaiset valtiot ja niiden eri sivistysjärjestöt ovat avainasemassa uuden asenteen luomisessa. Niitä dialogimahdollisuuksia, jotka nousevat islamilaiselta pohjalta tulisi tukea ja integroida myöhemmin YK:n toimintaan esim. UNESCO:n puitteissa. Tämänlainen ihmisiä yhdistävä strategia motivoisi rauhaan. Olemme tietoisia, että Suomen ulkopoliittisen johdon suhtautuminen sodan aloittamiseen hyökkäämällä Irakiin on selkeä ja kielteinen. Suomen olisi kuitenkin syytä pyrkiä vaikuttamaan voimakkaammin EU:n ja YK:n kautta sodan ehkäisemiseksi. Erityisen tärkeätä olisi kiireellisesti vaikuttaa ulkoministeri- ja pääministeritasolla Englannin saamiseksi suhtautumaan sotaa ehkäisevästi. Neuvotteluja sodan välttämiseksi tulee käydä pitkään ja kärsivällisesti. Mikään aika ei ole liian pitkän rauhantilan turvaamiseksi. Helsingissä, : Rauhankasvatusinstituutti Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta Kasvattajat rauhan puolesta Lääkärin sosiaalinen vastuu PAND (Taiteilijat rauhan puolesta) Psykologien sosiaalinen vastuu 2

3 LÄÄKÄRIT VETOAVAT RAUHANOMAISEN RATKAISUN PUOLESTA IRAKISSA Lääkärin sosiaalinen vastuu ry luovutti keskiviikkona 5.2. klo eduskuntatalossa ulkomininisteri Erkki Tuomiojalle raportin mahdollisen Irakin sodan terveysvaikutuksista. "Collateral Damage" - raportti on LSV:n englantilaisen sisarjärjestön, MedAct:n, laatima tieteelliseen näyttöön perustuva raportti. LSVn puheenjohtaja Kati Juva esitti raportin pääsisällön ministeri Tuomiojalle ja kirurgi Olli Kruuna, jolla on kenttäkokemusta muun muassa Afganistanista ja Sudanista, kertoi sodan terveysvaaroista. Raportti sai julkisuutta sekä television, radion, että päivälehtien välityksellä. LSV:n puheenjohtaja Kati Juva median ristitulessa COLLATERAL DAMAGE - IRAKIN-VASTAISEN SODAN YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAIKUTUKSISTA RAPORTIN PÄÄKOHDAT Irakia vastaan käytävässä ydinsodassa voi kuolla neljä miljoonaa ihmistä. Rajoitetumpikin konflikti voi vaatia puoli miljoonaa kuolonuhria ja antaa murskaavan iskun taistelijoiden, Irakilaisten siviilien sekä naapuri- ja lähimaiden asukkaiden terveydelle ja ympäristölle. Se voi myös vahingoittaa maailmantaloutta ja siten epäsuorasti vaikuttaa miljoonien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ympäri maailmaa. Tämä terveysalan ammattilaisten kirjoittama todisteisiin pohjautuva raportti tarkastelee uuden Irakin-vastaisen sodan todennäköisiä seurauksia julkisen terveydenhuollon kannalta. Uskottavat arviot kuolonuhrien kokonaismäärästä kaikilla osapuolilla konfliktin ja sitä seuraavien kolmen kuukauden aikana vaihtelevat :sta yli :teen. Sisällissota Irakissa voi vaatia kuolonuhria lisää. Mahdollinen ydinaseiden käyttö voi nostaa kuolonuhrien kokonaismäärän 3,9 miljoonaan. Kaikissa tapauksissa suurin osa uhreista tulisi olemaan siviilejä. "Tavanomaista" sotaa voi seurata sisällissota, nälänhätä ja kulkutautiepidemioiden puhkeaminen, miljoonien kotien tuhoutuminen ja ihmisten ajautuminen pakolaisiksi, lasten terveyden ja kehityksen katastrofaalinen häiriytyminen, talouden romahtaminen, maatalous- ja teollisuustuotannon kuihtuminen sekä tarve pitkäaikaiseen rauhanturvaamiseen. Epävakaus ja vallanvaihdokset naapurimaissa ovat myös mahdollisia, kuten uudet terroristihyökkäyksetkin. Kaupan väheneminen ja korkeat öljynhinnat saattavat ajaa maailmantalouden kriisiin, jolla olisi erityisen tuhoisat seuraukset kehittyvissä maissa. Aseistamisen, miehittämisen sekä avustusten ja jälleenrakentamisen aiheuttama taloudellinen taakka, joka voi nousta yli miljardiin dollariin, tulisi olemaan valtava kaikille osapuolille. Yhdysvallat käyttää sotaan todennäköisesti miljardia dollaria ja miehitykseen 5-20 miljardia dollaria vuodessa. Kuten raportti toteaa, 100 miljardilla dollarilla voitaisiin huolehtia maailman köyhimpien terveydestä noin neljän vuoden ajan. KONFLIKTISTA TULEE TUHOISAMPI KUIN VUOSIEN PERSIANLAHDENSOTA Yhdysvaltain myöntämä vallanvaihdon tavoite tekee mistä tahansa uudesta konfliktista intensiivisemmän ja tuhoisamman kuin vuosien Persianlahdensota. Siinä myös käytetään väliajalla kehitettyjä tehokkaampia 3

4 aseita. Lisäksi tavalliset irakilaiset ovat vuoden 1991 jälkeen huonontuneen ruumiillisen- ja mielenterveytensä takia haavoittuvampia kuin viime kerralla ja heillä on vielä huonommat mahdollisuudet saada kokoon toipumiseen ja jälleenrakentamiseen tarvittavat voimavarat. Öljytulojen ja Saddam Husseinin diktatuurin harjoittaman sosiaalipolitiikan ansiosta Irakista oli ennen vuotta 1991 tullut melko hyvinvoiva keskituloinen kaupungistunut maa, jolla oli moderni sosiaalinen infrastruktuuri ja hyvät julkiset palvelut. Sodan ja pakotteiden yhteisvaikutus, jota Oil for Food -ohjelman tarjoama humanitaarinen apu vain osittain helpotti, palautti Irakin esiteolliseen aikaan ja pudotti sen sijalle 126 YK:n inhimillisen kehityksen indeksillä (Human Development Index), jolla on listattu 174 maata. TODENNÄKÖINEN SOTASKENAARIO Raportin arviot perustuvat Persianlahdensodasta ja muista vastaavanlaisista konflikteista kerättyihin tietoihin sekä viimeisimpiin luotettaviin tietoihin irakilaisten terveydentilasta. Se rakentaa uskottavan sotaskenaarion Yhdysvaltain nykyisen neljästä elementistä koostuvan sotastrategian varaan. Nuo neljä elementtiä ovat: jatkuvat raskaat ilmaiskut hallinnollisiin ja sotilaskohteisiin sekä tärkeisiin infrastruktuurin osiin Bagdadissa ja muissa kaupunkikeskuksissa; maajoukkojen lähettäminen valtaamaan Kaakkois-Irakin öljyntuotantoalueet; Pohjois-Irakin miehittäminen; Bagdadin valtaaminen ilmaiskuin tuetuilla valmiusjoukoilla. Yhdysvaltain tavoittelemaa vallanvaihtoa vastassa on Saddam Husseinin halu selviytyä, ja lyhyt siisti operaatio on todennäköisesti toiveajattelua. Husseinin käytössä oleviin vaihtoehtoihin kuuluu: - öljylähteiden sytyttäminen ja niiden ympäristön saastuttaminen myrkyllisillä kemikaaleilla tai radioaktiivisilla aineilla - puolisotilaalliset iskut öljylähteisiin, -putkiin ja jalostamoihin Kuwaitissa ja Saudi-Arabiassa - puolisotilaalliset iskut siviilikohteisiin muissa Persianlahden maissa - puolisotilaalliset iskut Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja niiden liittolaismaihin - biologisten ja kemiallisten aseiden valikoiva käyttö Raportti tarkastelee olosuhteita, joissa biologisia ja kemiallisia aseita saatetaan käyttää. Jos Irak hyökkää biologisilla tai kemiallisilla aseilla Israeliin tai muualle, saattaa Israel, Yhdysvallat Kuvassa ulkoministeri Erkki Tuomioja ja tiedotusvälineet 4 tai Iso-Britannia iskeä takaisin ydinaseilla. Yhdysvallat ja Iso-Britannia eivät myöskään ole sulkeneet pois ydinaseiden käyttöä muuten kuin kostotarkoituksessa. Sodan seurauksiin ja uuden vakaan hallinnon perustamiseen liittyy vielä paljon vastaamattomia kysymyksiä. Afganistanin tämänhetkiset ongelmat ovat hyvä muistutus siitä millaisia valtavia investointeja raunioituneen maan jälleenrakentamiseen tarvitaan ja miten haluton kansainvälinen yhteisö on tukemaan tällaista pitkäaikaista kehitystä. SODAN VAIHTOEHDOT Tämä terveysalan ammattilaisten laatima raportti ei ota poliittista kantaa Irakin-vastaisen sodan vaihtoehtoihin. Sen päätavoitteena on auttaa päätöksenteossa ja rohkaista julkista keskustelua tiedottamalla uuden sodan todellisista kustannuksista, joiden kanssa mahdollinen sodasta saatu hyöty tulee punnita. Raportti listaa väkivallattomia ratkaisuvaihtoehtoja, joita ei ole vielä tutkittu riittävästi. Osa vaihtoehdoista liittyy juuri Irakin tilanteeseen ja osa yleiseen kansainvälisen turvallisuuden parantamiseen. Raportti toteaa, että maailmaan tarvitaan nopeasti johtajia, jotka ymmärtävät, että kansallista turvallisuutta on mahdotonta saavuttaa ilman kansainvälistä turvallisuutta. Raportti on nähtävissä Medactin verkkosivuilla <www.medact.org> ja IPPNW:n verkkosivuilla <www.ippnw.org>. Medactin sivuilla on myös raportin pidempi versio, jossa on lisää tietoa, viitteitä ja taulukoita.

5 LÄÄKKEEKSI KUVATAIDETTA Taideteollisen korkeakoulun kuvataideterapian jatkokoulutusta ollaan lakkauttamassa. Huolestuimme tästä kauheasti ja kysyimme sosiaalisesti vastuullisten lääkäreiden kantaa asiaan. Tässä hieman johdatusta aiheeseen: Psykiatreista on tänä päivänä pula, eikä se ole mikään ihme, kun työ on lähinnä diagnoosin tekoa, hoitoon (jonoon) ohjausta ja lääkkeen määräämistä. Todellisen sisällön psykiatrin työlle, niin kuin lääkärin työlle muutenkin, antaa kuitenkin potilaiden hoitaminen ja parantaminen. Psykiatriaa leimaa kaksi hoitoperinnettä: Puhe ja pilleri, joista pilleri otetaan silloin kun puhumiseen ei ole aikaa tai kun puhe ei auta. Pilleri on kuitenkin aina jonkinlainen kompromissiratkaisu todellista psyykkistä muutosta ajatellen. Ihmisen kommunikoinnin pelkistäminen pelkkään puhuttuun kieleen on yksipuolista. Vauvat eivät puhu paljoakaan, mutta itkevät sitäkin enemmän ja oppikirjoissa lukee usean psyykkisen vamman etiologian kohdalla "varhaiset traumat vuorovaikutuksessa", mikä ajallisesti tarkoittanee juuri vauvaikää. Puheen kautta on hyvin vaikea päästä käsiksi ongelmien ytimiin, jotka ovat syntyneet ennen puheen kehittymistä. Siksi terapioihin kuluu niin paljon aikaa ja rahaa. Kuvataideterapiat käyttävät puhutun kielen lisäksi työvälineenään ihmisen myötäsyntyistä kykyä käsitellä visuaalista symboliikkaa. Taiteella sinänsä on ihmisen mielelle muotoa antava ja rakentava vaikutus. Taiteen yhteys piilotajuntaan on sama kuin vitsin, eli se voi säilyttää ja etäännyttää asiaa, johon potilas ei vielä rohkene tarttua, mutta jota hän pystyy käsittelemään symbolisessa muodossa. Ongelmien verbalisointi voi olla toisille helppoa ja toisille mahdotonta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sopivaa terapiamuotoa voisi löytyä. Suomessa kuvan käyttö terapiavälineenä on vielä vähäistä, joskaan ei aivan uutta. Kuvataideterapian harjoittaminen vaatii asianmukaisen koulutuksen ja tältä osin on tilanne Suomessa rapautumassa. Taideteollisessa korkeakoulussa on aloitettu kuvataideterapiakoulutus 1974 yhteistyössä Therapeia-säätiön ja Suomen mielenterveysseuran kanssa. Kuvataideterapeuteiksi ovat voineet kouluttautua sekä terveydenhuoltoalan, että taidealan ammattilaiset. Muilla Suomessa järjestettävillä kuvataideterapian koulutusohjelmilla ei ole Stakesin kriteerejä täyttävää pätevyyttä. TaiK:n koulutus on vuoteen 2000 rahoitettu Opetusministeriön tukirahalla ja tämän jälkeen yliopistojen täydennyskoulutustuella, joka kiellettiin valtion talousarviossa vuodelle 2003, jolloin tämänkaltaiset koulutukset muutettiin täysin liiketaloudellisesti hinnoitelluiksi. TaiK:n täydennyskoulutuskeskus ei halunnut koulutuksesta itse kustannettavaa ja säädetty työryhmä päätti lakkauttaa koulutuksen. Alkuperäinen tarkoitus oli vedota sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön työryhmään, jotka tekivät päätöstä koulutuksen kohtalosta. Työryhmän päätös koulutuksen lakkauttamisesta toistaiseksi oli kuitenkin tehty tammikuun aikana, joten tähän asiaan vaikuttaminen tuli liian myöhään ja joudumme pohtimaan voiko asialle silti tehdä jotain. Päätimme ottaa kuvataideterapioista ja koulutustilanteesta selvää ja kirjoittaa aiheesta alan julkaisuihin lisätietoa kiinnostuneille. Muutenkin asiaa voisi nostaa esille. Lääkärit, määrätkää kuvataidetta lääkkeeksi! Veera Pikkarainen Jenni Selvenius KEVÄTKOKOUSKUTSU Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n kevätkokous pidetään 12. Huhtikuuta 2003 kello Pasilan Rauhanasemalla osoitteessa Veturitori 4, Helsinki Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: - esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta. TERVETULOA! Hallitus 5

6 KEHITYSMAIDEN LASTEN TERVEYS -SEMINAARI KUOPIOSSA Kuopiolaisista LSV:n opiskelijajäsenistä koostunut ryhmä järjesti kehitysmaiden lasten terveyttä käsittelevän viikonloppuseminaarin yhteistyössä FiMSIC:n, LSV:n, KuoLO:n ja Kuopion lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutusviikonlopun päätavoitteena oli antaa opiskelijoille peruskuva kehitysmaiden lasten tärkeimmistä terveysongelmista ja niiden hoidosta ja ehkäisystä ympäristössä, jossa apuvälineitä ja teknologiaa on rajoitetusti. Seminaarin (josta ainakin kuopiolaiset opiskelijat saivat 1.0 opintoviikon opintosuoritusmerkinnän) oli myös määrä monipuolistaa lääketieteen opiskelijoille tarjolla olevaa kurssivalikoimaa, herättää lääketieteen opiskelijoiden kiinnostusta kansainväliseen lääketieteeseen ja tarjota tarpeellista informaatiota kansäinvälisistä tehtävistä jo kiinnostuneille. Kuten lokakuussa järjestämämme Katastrofi- ja akuuttiläätiedeseminaarikin, koulutusviikonloppu keräsi ilahduttavan runsaasti innokkaita osallistujia: yhteensä noin 70, joista suurinpiirtein puolet tulivat Kuopion ulkopuolelta. Koulutusviikonlopun ohjelma muodostui pääasiassa vankan kehitysmaakokemuksen omaavien asiantuntijoiden pitämistä luennoista. Aikaa oli varattu myös keskustelulle ja kysymysten kysymiselle. Infektiolääkäri Hannu Kyrönseppä aloitti seminaarin luennoimalla lasten keskeisimmistä infektiotaudeista. Hän käsitteli sekä vanhoja yhä ratkaisemattomia ongelmia, kuten tuhkarokkoa ja malariaa, että uudempaa uhkaa, rähjähdysmäisesti leviävää HIV/AIDS epidemiaa. Kuopion yliopiston lastentautien professori Matti Korppi täydensi vielä Kyrönsepän luentoa antamalla yksityiskohtaisemman katsauksen hengitystieinfektioihin, jotka ovat yksi lasten yleisimmistä kuolinsyistä kehitysmaissa. Emeritus professori Kari Launiala piti mielenkiintoisilla valokuvilla elävöitetyn luennon lasten ravitsemusongelmista. Rokotusalan uranuurtaja Pirjo Mäkelä tutustutti yleisön rokotusohjelmiin ja niiden toteuttamisen ongelmiin kehitysmaissa. LT Merimaaria Espo kertoi Malawin maaseudun imeväisikäisten lasten kuolleisuutta ja sen syytekijöitä käsittelevästä tutkimuksestaan ja työkokemuksistaan kahden vuoden Malawissa viettämältään ajalta. Sunnuntaina seminaarin päätti professori, psykologi Raija-Leena Punamäen erittäin mielenkiintoinen ja paljon vilkasta keskustelua herättänyt luento sodan ja pakolaisuuden vaikutuksista lapsen kehitykseen ja mielenterveyteen. Kokonaisuudessaan luennot antoivat hyvän peruskuvan lasten terveysongelmista kehitysmaissa. Lähes kaikissa luennoissa tulivat esiin kehitysmaiden lasten moniongelmaisuus ja terveysongelmien taustalla oleva moninaisten syytekijöiden vyyhti, jotka sekä vaikeuttavat lasten hoitoa että asettavat haasteita kehitysprojektien suunnittelijoille. Viikonlopun aikana korostui myös sosioekonomisten tekijöiden kuten köyhyyden ja naisten aseman sekä maan poliittisen vakauden ja sotien ja konfliktien merkitys lasten terveyteen. Lauantain ohjelmassa oli vielä luentojen lisäksi Lääkärinä kehitysmaassa -aiheinen paneelikeskustelu. Päivän luennoitsijoista sekä Malawissa tutkimustyötä tehneestä tamperelaisesta lääketieteenopiskelija Hannu Vessarista koostunut paneeli kertoi ensin lyhyesti työkokemuksistaan eri projekteissa, minkä jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus kysellä kysymyksiä panelisteilta. Luentojen sisältöä täydentämään opiskelijat olivat valmistaneet etukäteen seminaariin viikonlopun teemaa yksityiskohtaisemmin käsitteleviä postereita (esim. malariasta, tuhkarokkosta, ripulitaudeista, neuvolatoiminnasta, ympärileikkauksista, katulapsista, lapsityövoimasta ja lapsisotilaista), joista koottu näyttely oli esillä koko tapahtuman ajan. Seminaarin lopuksi sunnuntaina pidettiin posterinäyttelyn esittelytuokio, jonka aikana pienryhmät saivat toisaalta esitellä työnsä muille osallistujille ja toisaalta tarkastella toisten opiskelijoiden aikaansaannoksia ja äänestää parhaan posterin. Opiskelijoiden innokas ilmoittautumisaktiivisuus sekä seminaarista antama myönteinen palaute osoittavat, että kiinnostusta kansainvälistä lääketiedettä kohtaan löytyy suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden keskuudesta. Tämän (sekä hurjasti karttuneen organisointikokemuksen) kannustamana järjestelytoimikuntamme onkin jo aloittanut uusien seminaarien suunnittelun alkanutta vuotta silmällä pitäen. Miira Klemetti 6

7 VUODEN 2002 LSV-TEKO Vuoden 2002 LSV-teko palkinto, Hippokratespatsas,luovutettiin psykologi Kirsti Paloselle 7.1. Pasilan Rauhanasemalla. Kirsti Palonen on pitkän linja rauhanaktivisteja ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kantavia voimia. Vuoden 2002 aikana hän on näkyvästi aktivoinut ihmisiä mukaan sodanvastaiseen toimintaan, mielenosoituksiin ja rauhantapahtumiin, ollen itse yhtenä järjestäjistä. Rauhantyössä Kirsti Palosen keskeisiä kiinostuksen alueita on ollut jo vuosien ajan Lähi-itä. Israelin ja Palestiinan tilanteen kriisiydyttyä viime vuoden aikana hän ideoi yhdessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n, Palestiinan lääkeavun komitean (UPMRC) ja Israelin Lääkärien Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa Palestiinan terveydenhuollon uudelleenrakentamisen osahankkeen. Tähän hankkeeseen pyydettiin mukaan myös LSV, jonka ensimmäinen jäsenkeräys hankkeelle tuotti yli 3000 euroa. Kaikkiaan hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja sille on haettu rahoitusta ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoista. Nyt alkaneen ensimmäisen vuoden aikana koulutetaan kolme henkilöä (lääkäri, sosiaalityöntekijä ja psykologi), jotta he voivat muodostaa liikkuvan hoitoyksikön, joka toimii niillä alueilla, joihin on erityisen vaikea pääsy, tai joissa sotatila on pahiten vahingoittanut olemassaolevaa terveydenhuoltoa. Tämän yksikön tarkoituksena on antaa välitöntä kriisi- ja ensiapua, osallistua synntyksiin ja huolehtia välttämättömästä lääkityksestä. On tärkeää kouluttaa tehtävään nimenomaan paikallisia henkilöitä, sillä nykyisessä laajenevassa sota- ja sodanuhkatilanteessa on yhä vaikeampi saada alueelle riittävästi kansainvälisten avustusjärjestöjen terveydenhuoltohenkilöstöä. Palkinnon luovutustilaisuudessa Kirsti Palonen kertoi myös muista Lähi-idässä tapahtuvista rauhanhankkeista, joissa hän on ollut mukana. Libanonissa toimii ulkoministeriön rahoituksella Perheohjauskeskus (Family Guidance Center). Se tarjoaa konsultaatioita, terapiaa ja lääkitystä palestiinalaisille lapsille ja nuorille. Yhtenä erityisprojektina sillä on ollut ns. satusiltahanke. Palestiinalaiset lapset ovat saaneet kirjoittaa traumaattisista kokemuksistaan niin että heillä on kuunteleva ja tukeva aikuinen lähellä. Hankkeeseen liittyy myös kansainvälisyyskasvatusta. Palestiinalaiset lapset vaihtavat kirjeitse kokemuksia libanonilaisten ja suomalaisten lasten kanssa. Aivan uutena hankkeena Kirsti Palonen on ollut virittelemässä ns. metsämörriprojektia Libanoniin. Metsämörri on alkuaan suomalainen idea, ja nyt tavoitteena on, että myös ankeilla pakolaisleireillä lapsille pyritään luomaan tiivis luontosuhde, joka toisaalta laajentaa kokemusmaailmaa, toisaalta tarjoaa uusia voimavaroja. Projektin tavoitteena on tuoda kauneutta ja iloa lasten maailmaan, mutta samalla se tuo sitä myös ohjaajien elämään. Kirsti Palonen toteaakin, että vaikka rauhantyö on vakava asia, siinä pitää myös olla hauskaa. Ei kukaan muuten jaksa. Tuula Kieseppä 7

8 GLOBAL HEALTH -PROJEKTI VAHVISTAA LÄÄKETIETEEN KANSAINVÄLISYYTTÄ LSV on ollut alusta lähtien mukana Global Health - projektissa, jonka tarkoitus on lisätä kansainvälisen terveydenhuollon opetusta suomalaisille lääketieteenopiskelijoille. Projekti on järjestänyt kahtena viime vuonna Global Health -kurssin, jossa perehdytään maailmanlaajuisiin terveysongelmiin. Kurssin osallistujat ovat kliinisen vaiheen lääketieteenopiskelijoita kaikista Suomen tiedekunnista ja viidestä muusta maasta. Viime vuonna opiskelijoita oli Filippiineiltä, Kiinasta, Nigeriasta ja Chilestä. Kurssi on tähän mennessä organisoitu lähinnä vapaaehtoisvoimin ja projektiluontoisella rahoituksella. Epävarmasta rahoituksesta johtuen ensi kesänä ei järjestetä kurssia. Projekti jatkuu kuitenkin edelleen, ja tavoitteena on vakiinnuttaa kansainvälisen terveydenhuollon opetus osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Kansainvälisen terveydenhuollon opetuksesta järjestetään lääketieteenopiskelijoille kyselytutkimus, jolla kartoitetaan opiskelijoiden kiinnostusta. Kurssi on tarkoitus järjestää taas Aikaisempien GH-kurssien opiskelijat ja GH-projekteista kiinnostuneet FiMSIC aktiivit tapasivat tammikuussa suunnittelemaan kuinka Global Health projekti voisi näkyä tänä vuonna. Vuonna 2003 järjestetään itse kurssia pienimuotoisempia seminaareja ja luentosarjoja. Muita jo suunniteltuja GH-projekteja ovat huhtikuussa järjestettävät pakolaisseminaari ja Kalkutassa perusterveydenhuollon projektia johtavan Dr Sujitin luentokiertue kaikissa kaupungeissa, joissa on lääketieteellinen tiedekunta. Terveydenhuollon alan kehitysyhteistyöstä ja sen järjestämisestä käydään tällä hetkellä ajankohtaista keskustelua. Global Health projektin piirissä on suunniteltu keskustelutilaisuuksia, joissa näitä asioita käsiteltäisiin. Matti Parry Agnes Stenius LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Minna Canthinkatu 18 A 3, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Kati Mårtenson, Oikokatu 4 D 21, Helsinki p (k), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

LSV-TIEDOTE 1/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 1/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 1/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 K O K O U S K U T S U Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 1.4.2006

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna

Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu. Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Kahden poliittisten nais kirjailijoiden vertailu Hella Wuolijoki Umayya Abu-Hanna Hella Wuolijoki Ella Murrik Syntynyt: 22 heinäkuuta 1886 Helme, Viro Kuollut: 2 helmikuuta 1954 ( 67v) Helsinki Kansalaisuus:

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin

Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin Sote-uudistus ja sosiaaliset oikeudet Vapaus valita toisin seminaari 9.3.2015 Professori Juhani Lehto Kansalaisten oikeudet lainsäädännössä Julkisen vallan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT 1/5 TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT l Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry ja se kuuluu alueyhdistyksenä SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry:een, josta näissä säännöissä käytetään

Lisätiedot