Bibliography of Finnish Population Research 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bibliography of Finnish Population Research 1999"

Transkriptio

1 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto, The Family Federation of Finland Helsinki, Finland The bibliography covers mainly the literature on population research published in Finland during Included are independent publications, articles in periodicals, and mainly nationwide statistics published in Finland as well as studies by Finnish authors published abroad. In general the bibliography excludes nonscientific articles in newspapers and weeklies as well as unpublished reports and academic theses. Also not included are studies presented in proceedings of conferences held in Finland if they are written abroad and treated subjects outside Finland. Neither are comparative studies where Finland not forms a substantial part included in the bibliography. Coverage is less complete in peripheral fields. In principle the main divisions appearing in the Population Index have been used with added subdivisions better suiting Finnish circumstances. Studies covering several fields of demography, which should rightly be listed in two or more divisions, are included in only one division, i.e. in the division representing the primary field, on which the report is centered. Lists of literature on population research have been published in Yearbooks II-IV of the Family Federation of Finland and since 1960 in the Yearbook of Population Research in Finland. A. GENERAL POPULATION STUDIES AND THEORIES Haapa-aho, Maari. Väestönkasvu vakiintuu vähitellen: 1900-luvun räjähdys jää historiaan (The population growth stabilizes gradually: the explosion of the 20 th century will be history). Tietoaika, No. 12, pp. Ikäheimo, Aino. Karjalan tasavallan luonto ja väestö (The nature and population of the Republic of Karelia). Suomen lähialueet, No. 3, pp. B. REGIONAL POPULATION STUDIES Kainulainen, Jari; Niemelä, Pauli. Kainuun väestön tulevaisuuden näkymät ja selviytymiskeinot: tutkimus Hyrynsalmesta, Kajaanista, Puolangasta, Suomussalmesta ja Vaalasta (Outlooks on the future and coping strategies of the population of the Kainuu region). Kuopion yliopiston julkaisuja, E, Yhteiskuntatieteet, No , 55 pp. Kuopion yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Kuopio. ISBN Keränen, Heikki (ed.). Kainuun taajamien väestöennuste (The population projection of the Kainuu localities in ). Working papers, No pp. Oulun yliopisto, Kajaani. ISBN Mikkonen, Kauko. Vaasanseutu 2030: väestön ja asutusrakenteen kehitysennusteet (The Vaasa region 2030:

2 projections on the development of population and settlement structure). Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja, No pp. Vaasan yliopisto, Vaasa. ISBN Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan väestö- ja elinkeinokatsaus (A review on the population and industry of Pirkanmaa). Katsaus, No , 4 pp. Tampere. ISBN C. SPATIAL DISTRIBUTION Kangasharju, Aki; Kataja, Jukka-Pekka; Vihriälä, Vesa. Suomen aluerakenteen viimeaikainen kehitys (Recent regional development in Finland). Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, No , 4 pp. Sum. in Eng. ISBN Muilu, Toivo; Rusanen, Jarmo; Naukkarinen, Arvo. Huoltosuhde käsitteenä ja alueellisena ilmiönä: paikkatietonäkökulma (Dependency ratio as a concept and regional phenomenon: a GIS viewpoint). Nordia tiedonantoja, No , 2 pp. Oulun yliopisto, Maantieteen laitos, Oulu. ISBN Oinonen, Kari; Ristimäki, Mika. Suomi keskittyy - jo yli neljä viidestä asuu taajamissa (Finland s population concentrates - more than four out of five live in localities). Kuntapuntari, No. 5, pp. D. TRENDS IN POPULATION GROWTH AND SIZE Alho, Juha M. A stochastic forecast of the population of Finland. Katsauksia, No pp. Statistics Finland, Helsinki. ISBN Honkanen, Ossi. Ennusteet, todellisuus ja sulavia jäitä hatussa (Projections, reality and melting ice in the hat). Tietoaika, No. 12, pp. Löytönen, Markku; Rikkinen, Kalevi; Kere, Juha. Ihmiset maisemassa (People in the landscape - article on Finnish population development). In: Suomi: maa, kansa, kulttuurit, edited by Markku Löytönen and Laura Kolbe. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, No pp. ISBN Moisio, Antti. Muuttoliikkeen ennustamisesta (Forecasting net migration). Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, No , 4 pp. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Helsinki. Sum. in Eng. ISBN Nieminen, Mauri. Väestöennuste - menneisyyden peili (Population projection - mirror of the past). Tietoaika, No. 10, pp. Nieminen, Mauri. Väestöpyramidi - historian peili (Population pyramid - mirror of history). Tietoaika, No. 2, pp. Nieminen, Mauri. Väkiluku ja väestön ikärakenne (Population size and structure). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN E. MORTALITY Forssas, E.; Gissler, M.; Sihvonen, M.; Hemminki, E. Maternal predictors of perinatal mortality: the role of birthweight. International Journal of Epidemiology, Vol. 28, 3, pp. Koskinen, Seppo; Martelin, Tuija; Rissanen, Harri. Siviilisäätyjen kuolleisuuserot - kasvava kansanterveysongelma (Mortality differences by marital status - a growing public health problem). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vol. 36, No. 3, pp. Sum. in Eng. Kunst, A.E.; Groenhof, F.; Andersen, O.; Borgan, J.K.; Costa, G.; Desplanques, G.; Filakti, H.; do Giraldes, M.; Faggiano, F.; Harding, S.; Junker, C.; Martikainen, P.; Minder, C.; Nolan, B.; Pagnanelli, F.; Regidor, E.; Vägerö, D.; Valkonen, T.; Mackenbach, J.P. Occupational class and ischemic heart disease mortality in the United States and 11 European countries. American Journal of Public Health, Vol. 89, No. 1, pp. Mackenbach, J.P.; Kunst, A.E.; Groenhof, F.; Borgan, J.K.; Costa, G.; Faggiano, F.; Jozan, P.; Leinsalu, M.; Martikainen, P.; Rychtarikova, J. Socioeconomic inequalities in mortality among women and among men: an international study. American Journal of Public Health, Vol. 89, No. 12, pp. Mäkelä, Pia. Alcohol-related mortality as a function of socioeconomic status. Addiction, Vol. 94, No. 6, pp. Mäkelä, Pia. Alkoholiin liittyvät kuolemat: yleisyys ja yhteys sukupuoleen ja sosioekonomiseen asemaan (Alcohol-related mortality: prevalence and connection to gender and socioeconomic status). Tutkimuksia, No pp. Stakes, Helsinki. ISBN Sum in Swe. Doctoral dissertation. Mäkelä, Pia. Muutokset alkoholiin liittyvässä kuolleisuudessa suomalaisen kuolemansyytilaston tietojen valossa

3 (Changes in alcohol-related mortality based on the data of Finnish statistics on causes of death). Suomen Lääkärilehti, Vol. 54, No. 6, pp. Nieminen, Mauri. Maailman alhaisin imeväiskuolevuus ja vanhimmat tilastot aiheesta (The lowest infant mortality in the world and the oldest statistics on the subject). Tietoaika, No. 5, pp. Nieminen, Mauri. Kuolleisuus (Mortality). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN Notkola, Veijo; Siiskonen, Harri; Vikat, Andres; Lemström, Ossi. Kuolleisuuden aleneminen Ambomaalla ja Kavangolla (The decrease of mortality in Ovamboland and in Okavango in North Namibia) Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vol. 35, No. 4, pp. Sum. in Eng. Pitkälä, Kristiina; Isometsä, Erkki; Henriksson, Markus; Lönnqvist, Jouko. Iäkkäiden itsemurhat Suomessa (Suicides of the aged in Finland). Duodecim, Vol. 115, No. 2, pp. Pitkänen, Kari. Kuolemansyyt (Causes of death). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN Turpeinen, Oiva. Sotakuolleisuus Suomessa (Deaths due to operations of war in Finland). Genos: Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja, Vol. 70, No. 2, , 136 pp. Sum. in Swe. Vähäkangas, Tapio. Sotakuolleisuudesta (On deaths due to operations of war in Finland). Genos: Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja, Vol. 70, No. 3, pp. F. FERTILITY Ervasti, Heikki. Support and opposition to abortion in Finland. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Forssas, Erja; Gissler, Mika; Hartikainen, Anna-Liisa; Hemminki, Elina. Kaksossynnytykset Suomessa - ilmaantuvuuden ja perinataalikuolleisuuden muutokset (Twin births in Finland - changes in incidence and perinatal mortality). Suomen Lääkärilehti, Vol. 54, No. 35, pp. Hossain, Anwar. Infant mortality and the decline of fertility in Bangladesh. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Kosunen, Elise; Rimpelä, Matti; Vikat, Andres; Rimpelä, Arja; Helakorpi, Satu. Ehkäisytablettien käyttö Suomessa 1990-luvulla (The use of contraceptive pills in Finland in the 1990s). Suomen Lääkärilehti, Vol. 54, No. 3, pp. Kosunen, Elise; Rimpelä, Matti. Teini-ikäisten raskaudet Suomessa 1990-luvulla (Teenage pregnancies in Finland in the 1990s). Suomen Lääkärilehti, Vol. 54, No. 27, pp. Kosunen, E.; Vikat, A.; Rimpelä, M.; Rimpelä, A.; Huhtala, H. Questionnaire study of use of emergency contraception among teenagers. British Medical Journal, Vol. 319, No. 7202, p. 91. Nieminen, Mauri. Uusiutumaton väestö, vaikka hedelmällisyys EU:n huippua (Nonreplacement of population although fertility is one of the highest in the E.U.). Tietoaika, No. 4, pp. Nieminen, Mauri. Syntyvyys (Fertility). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki Nikander, Timo. Koulutus vähentää naisten, lisää miesten lapsilukua (Education decreases the number of children of women and increases the one of men). Tietoaika, No. 5, pp. Ollila, Eeva. Norplant in the context of population and drug policies. Research report, No , 82 pp. Stakes, Helsinki. ISBN Doctoral dissertation. G. NUPTIALITY AND THE FAMILY Kartovaara, Leena. Perheet (Families). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN Nieminen, Mauri. Avoliitolla aloitetaan - eroon päättyy puolet (Couples start in consensual union - half of the marriages are estimated to end in divorce). Tietoaika, No. 8, pp. Reuna, Veera. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteutttamassa - päiväkotilasten vanhempien ja päiväkotien henkilökunnan mielipiteitä lapsiperheiden arjesta ja lasten kasvatuksesta (Family survey 1999: realizing parenthood - opinions of kindergarten personnel on the everyday life of families with children and child rearing). Katsauksia E 7/ pp. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki. ISBN Sirén, Kirsi. Suuresta suvusta pieneen perheeseen: itäsuomalainen perhe 1700-luvulla(From a large family to a small one: the family in eastern Finland in the 18 th century). Bibliotheca Historica, No. 38. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki. ISBN Doctoral dissertation.

4 Waris, Elina. Yksissä leivissä: ruokolahtelainen perhelaitos ja yhteisöllinen toiminta (Together as one: extended families and collective labor in Ruokolahti, ). Bibliotheca historica, No pp. Sum. in Eng. ISBN Doctoral dissertation. H. MIGRATION 1. International migration Björklund, Krister; Schrey-Vasara, Gabriele. Aus Finnland in die Schweiz: Einwanderungen von pp. Werd, Zürich. ISBN Forsander, Annika. Outsiders or insiders? Ingrian Finns in a context of the Finnish immigration policy. In: Outsiders or insiders? Constructing identities in an integrating Europe, edited by Maarit Leskelä. Publications of the Doctoral Program on Cultural Interaction and Integration, No pp. University of Turku, Turku. ISBN DeGeer, Eric. Frågor om ingermanländsk identitet: en studie vid sverigeingermanländarnas sommarfest 1998 (Questions on the identity of Ingrians: a study at the summer festival of Sweden s Ingrians). Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 1, pp. Haavio, Markus. Essays on environmental policy and international factor mobility , 3 pp, University of Helsinki, Department of Economics. ISBN Doctoral dissertation. Henttonen, Pekka. Venäläisten sotilaiden asettumisesta autonomian ajalla Suomeen (On the settling of Russian soldiers in Finland during the period of autonomy). In: AO: lisiä historiaan pp. Pertti Vuorinen and Gummerus, Helsinki. ISBN Huhtala, Uuno. Kälviän siirtolaiset (Migrants of Kälviä ) pp. Kälviän kunta, Kälviä. ISBN Huttunen, Laura. Koti, paikka ja identiteetti maahanmuuttajien omaelämäkerroissa (Home, place and identity in the autobiographies of immigrants). Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 4, pp. Jaakkola, Magdalena. Maahanmuutto ja etniset asenteet: suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin (Immigration and the ethnic attitudes: Finns attitudes towards immigrants in ). Työpoliittinen tutkimus, No pp. Työministeriö; Opetusministeriö; Sisäasiainministeriö; Helsingin kaupungin tietokeskus; Kuntoutussäätiö. Helsinki. Sum in Swe, Eng. ISBN Kaplan, Jeffrey; Shackleton, Mark; Toivonen, Maarika (ed.). Migration, preservation and change , 6 pp. Renvall Institute, University of Helsinki, Helsinki. ISBN Karni, Michael G. Finnish Americans in Soviet Karelia, : an update. In: Pitkät jäljet: historioita kahdelta mantereelta, edited by Eero Kuparinen. Julkaisuja, No pp. Turun yliopisto, Historian Laitos, Turku. ISBN Kaskinen, Outi-Kristiina. Uusi Suomi - New Finland: suomalaisasutusta Kanadan preerialla vuodesta 1888 (New Finland: Finnish settlement on the Canadian prairies since 1888). Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 3, pp. Kostiainen, Auvo. On the footsteps of the Delaware Finns and John Morton: an intrepretation of the Finnish- American history by Salomon Ilmonen. Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 4, pp. Kuisma, Kristiina (ed.). IVY-maiden pakolaiset (Refugees from the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS)) pp. Suomen Pakolaisapu, Helsinki. Kyntäjä, Eve. Muuttopaineet Venäjältä ja Virosta Suomeen - satua vai totta? (Migration pressure from Russia and Estonia to Finland - myth or true?) Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 1, pp. Loikkanen, Heikki; Parkkinen, Pekka. Omavaraisen väestön Suomi (The Finland of self-sufficient population). VATT-keskustelualoitteita, No , 4 pp. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki. Sum. in Eng. ISBN Melkas, Eevaleena. Kaikkoavat paratiisit: suomalaisten siirtokuntien aatteellinen tausta ja perustamisvaiheet Brasiliassa ja Dominikaanisessa tasavallassa n (Disappearing paradises: the ideological background and founding phases of Finnish colonies in Brazil and Dominican Republic ca. in ). Siirtolaisuustutkimuksia A, No pp. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. ISBN X. Sum. in Eng. Doctoral dissertation. Nevalainen, Pekka. Viskoi kuin Luoja kerjäläistä: Venäjän pakolaiset Suomessa (The refugees from Russia in Finland in ) pp. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, No Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. ISBN Nieminen, Mauri. Suomalaiset maailmalla (Finns around the world). Tietoaika, No. 6, pp. Nieminen, Mauri. Ulkomaalaiset Suomessa (Foreigners in Finland). Tietoaika, No. 7, pp. Nieminen, Mauri. Maastamuutto (Emigration). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa

5 Helin p. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN Nieminen, Mauri. Maahanmuutto (Immigration). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN Oinonen, Liisa. Vietnamilaisia, suomalaisia vai suomenvietnamilaisia? Pääkaupunkiseudun vietnamilaisten etnisyys ja identiteetti 1990-luvulla (Vietnamese, Finns or Finnish Vietnamese: the ethnicity and identity of the Vietnamese in the Helsinki metropolitan area in the 1990s). Katsauksia E 6/ pp app. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki. ISBN Oksanen, Eeva-Liisa. Siviilit sodan jaloissa: Kustaan sodan valkealaiset uhrit (Civilians at the mercy of war: the victims in Valkeala of the war of king Gustavus III ). Genos: Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja, Vol. 70, No. 2, , pp. Sum. in Swe. Olin, K.-G. Klippiga bergen: finländska öden och äventyr i det vildaste av vilda västern (Rocky mountains: Finnish fates and adventures at wildest of the wild west) pp. Olimex, Jakobstad. ISBN Paganus, Solja. Ulkomaankomennukselta palaavien sopeutuminen - repatriaatin paluu kotimaahan (The adaptation of a person returning home from work assignment abroad - the return of a repatriate to homeland). Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 3, pp. Roiko-Jokela, Heikki. Oikeutta moraalin kustannuksella?: Neuvostoliiton kansalaisten luovutukset Suomesta (Justice at the expence of morality? : expeditions of citizens of the Soviet Union from Finland, ). Studia historica Jyväskyläensia, No pp. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. ISBN Sum. in Eng. Doctoral dissertation. Roiko-Jokela, Heikki. Justice at the expense of morality?: expeditions of citizens of the Soviet Union from Finland, In: Images and mutual perceptions of the Finns, the Estonians and the Russians in the 20 th century, edited by Heikki Roiko-Jokela pp. Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Jyväskylä. ISBN Ryynänen, Hanna-Mari. Image of migration in Western Europe in the 1990s. Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 3, pp. Saloheimo, Veijo. Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä Venäjälle paenneita vuosina = Ubersiedler aus Ingermanland und dem Bezirk Käkisalmi in den Jahren pp. Historian tutkimuksia, No pp. Joensuun yliopisto, Joensuu. ISBN Sippu, Seppo. Kymenkartanon provinssin virolaisia (Estonians in the province of Kymenkartano). Genos: Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja, Vol. 70, No pp. Sum. in Swe. Söderling, Ismo. Perheitä meiltä ja muualta: suomalaisten näkemyksiä omista ja maahanmuuttajien perheistä (Finnish and immigrant families: views of Finns on families of their own and the immigrant families). Katsauksia E 8/ pp.väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki. ISBN Toivonen, Mikko. Preservation through change: restructuring the Finnish American ethnic identity, In: Migration, preservation and change, edited by Jeffrey Kaplan, Mark Shackleton, and Maarika Toivonen pp. Renvall Institute, University of Helsinki, Helsinki. ISBN Valtonen, Kathleen. The integration of refugees in Finland in the 1990s. Työhallinnon julkaisu, No , 18 pp. ISBN Valtonen, Kathleen. Pakolaisten kotoutuminen Suomeen 1990-luvulla (The integration of refugees in Finland in the 1990s). Työhallinnon julkaisu, No , 17 pp. Työministeriö, Helsinki. ISBN Watson, Greg. The diminishing suger-miners of Mount Isa, Australia. Siirtolaisuus, Vol. 26, No. 1, pp. Wilson, Donald J. Matti Kurikka and the utopian socialist settlement of Sointula, British Columbia. In: Pitkät jäljet: historioita kahdelta mantereelta, edited by Eero Kuparinen. Julkaisuja, No pp. Turun yliopisto, Historian laitos, Turku. ISBN Virtanen, Keijo. Urban America and the Finnish communities of Detroit and Chicago. In: Pitkät jäljet: historioita kahdelta mantereelta, edited by Eero Kuparinen. Julkaisuja, No Turun yliopisto, Historian laitos, Turku. ISBN Internal migration Aro, Timo. Minne koulutetut muuttavat? (Where do the educated move?). Kuntapuntari, No. 2, pp. Halme, Timo. Kuopion kaupunkiohjelma: Kuopion lähiörakenteen elinvoimaisuus - sisäinen muuttoliike (Kuopio s city plan: the vitality of Kuopio s suburban structure - internal migration) , 5 pp. Kuopion kaupunki, Kuopio. Iivari, Annakaisa. Muuttoliike ja palvelujen saatavuus merkitsee yhteensovittamista (Migration and the availability of services denote synchronization). Sosiaalivakuutus, No. 6, pp.

6 Itäpuisto, Timo. Kotipesänä Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan muuttajat ja kotiseudulla pysyneet (Ostrobothnia as home: migrants from Southern Ostrobothnia and those who have stayed at home) pp. Siirtolaisuusinstituutti, Peräseinäjoki. ISBN Kauhanen, Merja; Tervo Hannu. Who move to depressed regions?: an analysis of migration streams in Finland in the 1990s. Tutkimusselosteita, No pp. Labour Institute for Economic Research, Helsinki. ISBN Kauppinen, Jarkko; Heikkilä, Elli; Rusanen, Jarmo; Muilu, Toivo; Naukkarinen, Arvo; Colpaert, Alfred luvun alun muuttoliike (Internal migration of the beginning of the 1990s). In: Suomen kartasto, edited by John Westerholm and Pauliina Raento. 6 th ed pp, p Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki; Werner Söderström Oyj, Porvoo-Helsinki-Juva. ISBN Kurikka, Päivi. Asuinkuntaansa tyytymätön nuori muuttaa (A young person unsatisfied with his/her domicile will move). Kuntapuntari, No. 5, pp. Kyttälä, Hannu. Tullako vai eikö tulla?: Vantaan muuttoliikkeen rakenne ja suuntautuminen 1990-luvulla (To come or not to come?: The structure and direction of migration of Vantaa in the 1990s). Vantaan kaupunki, tilasto ja tutkimus, C, No. 13, pp. Vantaan kaupunki, Vantaa. Nieminen, Mauri. Maassamuutto muovaa yhteiskuntaa (Internal migration moulds society). Tietoaika, No. 9, pp. Nieminen, Mauri. Maassamuutto (Internal migration). In: Suomen vuosisata, edited by Kristiina Andreasson and Vesa Helin pp. Tilastokeskus, Helsinki Pekkala, Sari. Aggregate economic fluctuations and regional convergence: the Finnish case Working paper, No , 3 pp. University of Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN Rannikko, Pertti. Savottojen ja väestökadon Suomi (The Finland of forest working sites and population loss). In: Suomi, maa, kansa, kulttuurit, edited by Markku Löytönen and Laura Kolbe. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, No pp. ISBN Tervo, Hannu; Ritsilä, Jari. Regional differences in migratory behaviour in Finland. Working Paper, No , 3 pp. University of Jyväskylä, Jyväskylä. ISBN Westerholm, John. Asutus harventuu ja keskittyy (The population is getting sparse and is concentrating). In: Suomen kartasto, edited by John Westerholm and Pauliina Raento. 6 th ed pp, p Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki; Werner Söderström Oyj; Porvoo-Helsinki-Juva. ISBN I. HISTORICAL DEMOGRAPHY AND DEMOGRAPHIC HISTORY Katajala, Kimmo; Tsernjakova, Irina. Karjalainen ihminen uuden ajan alussa (Karelians in the beginning of modern history). In: Karjala: historia, kansa, kulttuuri, edited by Pekka Nevalainen and Hannes Sihvo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, No pp. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. ISBN Kero, Reino. Mustasta surmasta 1900-luvun väestöräjähdykseen (From Black Death to the population explosion of the 21th century). In: Maailmankultuurin synty. 4 th ed. Julkaisuja, No pp. Turun yliopisto, yleinen historia, Turku. ISBN Laitinen, Erkki. Keski-Suomen väestö (The population of central Finland). In: Keski-Suomen historia: Vol. 1: Keski-Suomen vanhin historia, edited by Mauno Jokipii pp. Keski-Suomen liitto, Jyväskylä. ISBN Nahkiaisoja, Tarja. Inarin Lapin väestö- ja asutushistorian piirteitä (Features of the demographic and settlement history of Inari s Lapland). In: Rohkea, reima ja horjumaton: Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja, edited by Antero Tervonen. Scripta Historica, No pp. Oulun historiaseura, Oulu. ISBN Roiko-Jokela, Heikki. Asutus- ja väestöhistoria (Settlement and demographic history of Karstula). In: Karstulan kirja, edited by Heikki Roiko-Jokela. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, No pp. Karstulan kunta, Karstula. ISBN Solantie, Reijo. Helsingin väestökriisi : ilmasto, imperialismi, nälkä ja kolera (The population crisis of Helsinki in : climate, imperialism, hunger and cholera). Historiallinen Aikakauskirja, Vol. 97, No. 1, pp. Sum in Swe. Tjapugin, Gisela M. Die Einwohner und die verschiedenen Glaubensgemeinschaften in der Festung Sveaborg pp. Gisela M. Tjapugin, Helsinki. ISBN Doctoral dissertation. J. CHARACTERISTICS

7 Honkanen, Ossi. Vuonna 2030 joka kolmas äänioikeutettu on yli 65-vuotias (In 2030 every third person entitled to vote will be 65 years old). Kuntapuntari, No. 5, pp. Kannisto, Väinö. Longevity in the light of the latest data. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Nieminen, Mauri. Population growth and aging in Finland. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Parkkinen, Pekka. Suuria ikäluokkia on enemmän (There are more baby-boom generations than it is generally thought). Tietoaika, No. 5, pp. Pöllä, Matti. Vuokkiniemen väestön etninen tausta vuoden 1890 rippikirjan valossa (The ethnic background of Vuokkiniemi s population in the light of the 1890 communion book). In: Tuulen jäljillä: kirjoituksia kansanperinteestä, Kalevalaseuran vuosikirja, No , edited by Pekka Laaksonen and Sirkka-Liisa Mettomäki pp. ISBN Sillanpää, Matti. Lapsiperheet kansakunnan kannattavin investointi: Suomi harmaantuu, elatussuhde heikkenee (Families with children - the most rewarding investment of the nation: Finland is graying, dependency ratio is weakening ). Sosiaalivakuutus, Vol. 37, No. 6, pp. Suomen Akatemia. Rasismi ja etniset suhteet: tutkimuksen kehittämistarpeet (Research needs in racism and ethnic relations in Finland). Suomen Akatemian julkaisuja, No pp. Helsinki. ISBN Ylipekka, Tarja. Koulutetuin väestö asuu kaupungeissa (The most educated population lives in urban municipalities). Kuntapuntari, No. 2, pp. Zetterberg, Seppo. The status of minorities in the Baltic states. In: Images and mutual perceptions of the Finns, the Estonians and the Russians in the 20 th century, edited by Heikki Roiko-Jokela pp. Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Jyväskylä. ISBN K. DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC INTERRELATIONS AND NATURAL RESOURCES Böckerman, Petri; Moisio, Antti. Muuttoliikkeen, työn tarjonnan ja työttömyyden maakunnittainen kehitys vuosina (The development of migration, supply of labor and unemployment according to province in ). Kansantaloudellinen Aikakauskirja, Vol. 95, No. 2, pp. Forss, Mikael. Suuret ikääntyvät ikäluokat ja työmarkkinat (Large aging baby-boom generation and the labor market). Eläketurvakeskuksen monisteita, No. 27. Eläketurvakeskus, Helsinki. 43 pp. Hytti, Helka. Voidaanko ikääntyvien poistumiseen työelämästä vaikuttaa? (Can aging employees be kept in work). Työpoliittinen Aikakauskirja, Vol. 42, No. 3-4, pp, pp. Sum. in Eng. Kuismanen, Mika; Laakso, Seppo; Loikkanen, Heikki A. Demographic factors and the demand for housing in the Helsinki metropolitan area. VATT-keskustelualoitteita, No , 6 pp. Government Institute for Economic Research, Helsinki. ISBN Lassila, Jukka; Valkonen, Tarmo. Eläkerahastot ja väestön ikääntyminen (Pension prefunding and ageing in Finland) , 6 pp. Eläketurvakeskus and Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki. ISBN Melkas, Helinä. Työmarkkinoiden kahtiajakautuminen sukupuolen mukaan Pohjoismaissa: empiirinen tutkimus (Gender-based occupational segregation in Nordic labor markets: an empirical investigation). Työpoliittinen Aikakauskirja, Vol. 42, No. 1-2, pp, pp. Sum in Eng. Parkkinen, Pekka. Ulkomailla elävät eläkeläisemme (Finnish pensioners living abroad). Yhteiskuntapolitiikka, Vol. 64, No. 2, pp. Rissanen, Tapio. Perhevapaat ja naisten työllisyysaste 1990-luvulla (Family leaves and the share of employed women in the 1990s). Työpoliittinen Aikakauskirja, Vol. 42, No. 3-4, pp, 109. pp. Sum. in Eng. L. DEMOGRAPHIC AND NONECONOMIC INTERRELATIONS Gissler, M.; Järvelin, M.R.; Louhiala, P.; Rahkonen, O.; Hemminki, E. Can children s health be predicted by perinatal health? International Journal of Epidemiology, Vol. 28, No. 2, pp. Hintikka, Jukka; Koskela, Tarja; Kontula, Osmo; Koskela, Kaj; Viinamäki, Heimo. Men, women, and marriages: are there differences in relation to mental health? Family Therapy, Vol. 26, No. 3, pp. Järvelin, Marjo-Riitta. Pitkittäiset väestötutkimukset: sikiö- ja lapsuudenaikaisten tekijöiden vaikutus aikuisiän väestöryhmien välisiin sairastavuuseroihin (Longitudinal population studies: the influence of prenatal and childhood factors on the differences in disease risk between populations). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, Vol. 36, No. 3, pp. Sum. in Eng. Lahelma, Eero; Lundberg, Olle; Manderbacka, Kristiina. Suomalaisten terveyserot eurooppalaisessa vertailussa (Health inequalities in Finland compared with other European countries). Sosiaalilääketieteellinen Aikakaus-

8 lehti, Vol. 36, No. 3, pp. Sum. in Eng. Lindgren, Jarl; Miettinen, Anneli; Nieminen, Mauri. Socio-eoconomic status and livingarrangements of older persons in Finland pp. New York, NY and Geneva: United Nations and United Nations Economic Commission for Europe, Population Actitivities Unit; Helsinki: The Population Research Institute of Väestöliitto. ISBN Manderbacka, Kristiina. Questions on survey questions on health. Dissertation Series, No pp. + app. Swedish Institute for Social Research, Stockholm. ISBN Doctoral Dissertation. Muinonen, Ulla. Nuorison HIV- ja AIDS-tietous ja asenteet (The knowledge and attitudes of young people concerning HIV and AIDS). Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A, Tutkimuksia ja raportteja, No , 10 pp. Turun yliopisto, Turku. ISBN Sum in Eng. Parkkinen, Pekka. Väestörakenteen muutos terveydenhuollon haasteena (The change of population structure as a challenge of health care). Käytännön Lääkäri, Vol. 42, No. 3, pp. Poppius, E.; Tenkanen, L.; Kalimo, R.; Heinsalmi, P. The sense of coherence, occupation and the risk of coronary heart disease in the Helsinki Heart Study. Social Science & Medicine, Vol. 49, No. 1, pp. Pötsönen, R.; Kontula, O. Adolescents knowlegde and attitudes concerning HIV infection and HIV infected persons: how a survey and focus group discussions are suited for researching adolescents HIV/AIDS knowledge and attitudes. Health Education Research, Vol. 14, No. 4, pp. Pötsönen, R.; Kontula, O. How are attitudes towards condoms related to gender and sexual experiences among adolescents in Finland? Health Promotion International, Vol. 14, No. 3, pp. Serlo, K.L.; Aavarinne, H. Attitudes of university students towards HIV/AIDS. Journal of Advanced Nursing, Vol. 29, No. 2, pp. Shemeikka, Riikka. HIV/AIDS: the major demographic challenge of Namibia. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Vuorimies, Heikki. Havaintoja keskisuomalaisten terveydentilasta Loviisan ja Viaporin linnoittamistöissä: tauti, tapaturma vai kuolema? (Observations on the state of health of workers from central Finland in the fortifying work of Lovisa and Sveaborg: illness, accident or death?). In: Vanhuus, vaivat ja erilaiset, edited by Heikki Roiko-Jokela. Jyväskylän historiallinen arkisto, Vol pp. Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Jyväskylä. ISBN M. POPULATION AND FAMILY POLICIES Anttonen, Anneli. Lasten kotihoidon tuki suomalaisessa perhepolitiikassa (Child home care allowances: an innovation in Finnish family policy). Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, No s. Kela, Helsinki. Sum in Fin, Eng. ISBN Anttonen, Marjut. Etnopolitiikkaa Ruijassa: suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen luvulla (Ethnopolitics in Finnmark: the politization of the identities of the population of Finnish origin) pp. Turun yliopisto, Turku. ISBN Sum. in Nor. Doctoral dissertation. Forssén, Katja. Families with children in recessionary Finland. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Forssén, Katja. Family policies and the economic well-being of children in some OECD countries. In: Social policy in tandem with the labour market in the European Union. Ministry of Social Affairs and Health Publications, No. 10, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki pp. ISBN Hulkko, Jouko. Non-governmental organizations and world population issues. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Hynynen, Pertti. Waiting for the flood : immigration and the political agenda. In: The new radical right in Finland, edited by Kyösti Pekonen pp. The Finnish Political Science Association, Helsinki. ISBN Kuosma, Tapio. Ulkomaalainen, pakolainen, turvapaikanhakija: ulkomaalaiskohtelusta ulkomaalaislain mukaan (On the treatment of aliens in Finland: historical review) pp. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki. ISBN Mattila, Markku. Kansamme parhaaksi: rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti (In our nation s best interest: eugenics in Finland until the promulgation of the sterilization law of 1935). Bibliotheca Historica pp. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki. Sum in Eng. ISBN Doctoral dissertation. Ollila, Eeva; Koivusalo, Meri. Velvollisuuksista oikeuksiin: väestöpolitiikka ja kehitysmaiden naisten terveys (From duties to rights: population policy and the health of the women in developing countries). In: Rotunaisia ja feminismejä, edited by Jaana Airaksinen and Tuula Ripatti. Vastapaino, Tampere pp. ISBN X.

9 Simonen, Mari. Population growth and the freedom to choose: our common responsibilities. Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Takala, Pentti. Onko perhepolitiikka lisännyt eriarvoisuutta (Has family policy increased inequality?). Sosiaalivakuutus, Vol. 37, No. 4, pp. N. METHODS OF RESEARCH AND ANALYSIS INCLUDING MODELS (No citations) O. THE PRODUCTION OF POPULATION STATISTICS Nieminen, Mauri. Väestötilastoja 250 vuotta: suomalaisten määrä kasvaa vielä 20 vuotta (250 years of production of population statistics: the number of Finns is still growing for 20 years). Tietoaika, No. 1, pp. Nieminen, Mauri. Väestötilastoja 250 vuotta: katsaus väestötilaston historiaan vuosina (250 years of population statistics: a review on the history of population statistics ). Väestö, No pp. Tilastokeskus, Helsinki. ISBN Tulkki, Hannu. Syntymäpaikka ja syntymäkotikunta väestökirjanpidossa (Place of birth and domicile in population registers). Sukutieto: Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti, Vol. 16, No. 1, pp. P. PROFESSIONAL MEETINGS AND CONFERENCES Koivukangas, Olavi; Westin, Charles (ed.). Scandinavian and European migration to Australia and New Zealand: proceedings of the conference held in Stockholm, Sweden, and Turku, Finland June 9-11, pp. Migration Studies C, No. 13. Institute of Migration, Turku; CEIFO, Stockholm. ISBN Q. BIBLIOGRAPHIES, DIRECTORIES, AND OTHER INFORMATION SERVICES Mattila, Ulla-Maija. Bibliography of Finnish population research Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. R. NEW PERIODICALS (No citations) S. OFFICIAL STATISTICAL PUBLICATIONS Official Statistics of Finland, Statistics Finland, Helsinki Causes of death Kuolemansyyt 1996 = causes of death. Health 1998, No pp. In Fin, Eng. ISBN Kuolemansyyt 1997 = causes of death. Health 1999, No pp. In Fin, Eng. ISBN Families Perheet 1998 = familjer = families. Population 1999, No pp. In Fin, Swe, Eng. ISBN Migration Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus = foreigners and international migration Population 1999, No pp. In Fin, Eng. ISBN

10 Population size Väkilukuarvio kunnittain = uppskattad befolkning kommunvis (Population estimate by municipality on December 31, 1999). Väestö 1999, No pp. In Fin, Swe. Population structure Väestörakenne 1998 = befolkningens sammansättning = population structure. Population 1999, No pp. In Fin, Swe, Eng. ISBN X. Vital statistics Väestönmuutokset 1998 = befolkningsförändringar = vital statistics. Population 1999, No pp. In Fin, Swe, Eng. ISBN Väestönmuutokset kunnittain 1998 = befolkningsförändringar kommunvis = vital statististics by municipality. Population 1999, No pp. In Fin, Swe, Eng. ISBN Quarterly vital statistics Väestön neljännesvuositilasto = kvartalsstatistik över befolkning 1999 (Quarterly vital statistics). Väestö 1999, No. 4 - Väestö 2000, No 2. (Covering 1999). In Fin, Swe. Population statistics and projections by other institutions Gissler, Mika. Aborter i Norden = induced abortions in the Nordic countries. Statistical Report, No pp + app. Stakes, Tilastot ja rekisterit -yksikkö, Helsinki. In Dan, Swe, Ice, Nor. Sum in Fin, Swe, Eng. ISBN Koskinen, Riitta; Meriläinen, Jouni; Gissler, Mika; Virtanen, Martti. Perinataalitilastot = perinatalstatistik = Finnish perinatal statistics Statistical Report, No pp. + app. Stakes, Tilastot ja rekisterit -yksikkö, Helsinki. In Fin, Swe, Eng. ISBN Rasimus, Anja. Aborttitilasto 1997 = abortstatistik 1997 = abortions Statistical Report, No pp. + app. Stakes, Tilastot ja rekisterit -yksikkö, Helsinki. In Fin, Swe, Eng. ISBN Reuna, Veera. Population data on Finland Yearbook of Population Research in Finland, Vol. 35, pp. Väestörekisterikeskus. Suomen asukasluku = Finlands invånartal: vuodenvaihde = årskiftet (The size of the Finnish population: turn of the year ) pp. Helsinki. T. MACHINE-READABLE DATA FILES (MRDF) (No citations) Sources: The collections of the library of the Population Research Institute of Väestöliitto, Helsinki. Finnish database KATI (articles in Finnish journals) and KOTI (monographs published in Finland) Popline database

11 Author Index Aavarinne, H. - L Alho, Juha M. - D Andersen, O. - E Anttonen, Marjut - M Aro, Timo - H2 Björklund, Krister - H1 Borgan, J.K. - E Böckerman, Petri - K Colpaert, Alfred - H2 Costa, G. - E DeGeer, Eric - H1 Desplanques, G. - E Do Giraldes, M. - E Ervasti, Heikki - F Faggiano, F. - E Filakti, H. - E Forsander, Annika - H1 Forss, Mikael - K Forssas, E. - E, F Forssén, Katja - M Gissler, Mika - E, F, L, S Groenhof, F. - E Haapa-aho, Maari - A Haavio, Markus - H1 Halme, Timo - H2 Harding, S. - E Hartikainen, Anna-Liisa - F Heikkilä, Elli - H2 Heinsalmi, P. - L Helakorpi, Satu - F Hemminki, Elina. - E, F, L Henriksson, Markus - E Henttonen, Pekka - H1 Hintikka, Jukka - L Honkanen, Ossi - D, J Hossain, Anwar - F Huhtala, H. - F Huhtala, Uuno - H1 Hulkko, Jouko - M Huttunen, Laura - H1 Hynynen, Pertti - M Hytti, Helka - K Iivari, Annakaisa - H2 Ikäheimo, Aino - A Isometsä, Erkki - E Itäpuisto, Timo - H2 Jaakkola, Magdalena - H1 Jozan, P. - E Junker, C. - E Järvelin, Marjo-Riitta - L Kainulainen, Jari - A Kalimo, R. - L Kangasharju, Aki - C Kannisto, Väinö - J Kaplan, Jeffrey - H1 Karni, Michael G. - H1 Kartovaara, Leena - G Kaskinen, Outi-Kristiina - H1 Kataja, Jukka-Pekka - C Katajala, Kimmo - I Kauhanen, Merja - H2 Kauppinen, Jarkko - H2 Kere, Juha - D Kero, Reino - I Keränen, Heikki - B Koivukangas, Olavi - P Koivusalo, Meri - M Kontula, Osmo. - L Koskela, Kaj - L Koskela, Tarja - L Koskinen, Riitta - S Koskinen, Seppo - E Kostiainen, Auvo - H1 Kosunen, Elise - F Kuisma, Kristiina - H1 Kuismanen, Mika - K Kunst, A.E. - E Kuosma, Tapio - M Kurikka, Päivi - H2 Kyntäjä, Eve - H1 Kyttälä, Hannu - H2 Laakso, Seppo - K Lahelma, Eero - L Laitinen, Erkki - I Lassila, Jukka - K Leinsalu, M. - E Lemström, Ossi - E Lindgren, Jarl - L Loikkanen, Heikki A. - K Loikkanen, Heikki - H1 Louhiala, P. - L Lundberg, Olle - L Lönnqvist, Jouko - E Löytönen, Markku - D Mackenbach, J.P. - E Manderbacka, Kristiina - L Martelin, Tuija - E Martikainen, P. - E Mattila, Markku - M Mattila, Ulla-Maija - Q Melkas, Eevaleena - H1 Melkas, Helinä - K Meriläinen, Jouni - S Miettinen, Anneli - L Mikkonen, Kauko - B Minder, C. - E Moisio, Antti - D, K Muilu, Toivo - C, H2 Muinonen, Ulla - L Mäkelä, Pia - E Nahkiaisoja, Tarja - I Naukkarinen, Arvo - C, H2 Nevalainen, Pekka - H1 Niemelä, Pauli - A Nieminen, Mauri - D, E, F, G, H1, H2, J, O, L Nikander, Timo - F Nolan, B. - E Notkola, Veijo - E Oinonen, Kari - C Oinonen, Liisa - H1 Oksanen, Eeva-Liisa - H1 Olin, K.-G. - H1 Ollila, Eeva - F Paganus, Solja - H1 Pagnanelli, F. - E Parkkinen, Pekka - H1, J, K, L Pekkala, Sari - H2 Pirkanmaan liitto - B Pitkälä, Kristiina - E Pitkänen, Kari - E Poppius, E. - L Pöllä, Matti - J Pötsönen, R. - L Rahkonen, O. - L Rannikko, Pertti - H2 Rasimus, Anja - S Regidor, E. - E Reuna, Veera - G, S Rikkinen, Kalevi - D Rimpelä, Arja - F Rimpelä, Matti - F Rissanen, Harri - E Rissanen, Tapio - K Ristimäki, Mika - C Ritsilä, Jari - H2 Roiko-Jokela, Heikki - H1, I Rusanen, Jarmo - C, H2 Rychtarikova, P. - E Ryynänen, Hanna-Mari - H1 Saloheimo, Veijo - H1 Schackleton, Mark - H1 Schrey-Vasara, Gabriele - H1 Serlo, K.L. - L Shemeikka, Riikka - L Sihvonen, M. - E Siiskonen, Harri - E Sillanpää, Matti - J Simonen, Mari - M Sippu, Seppo - H1 Sirén, Kirsi - G Solantie, Reijo - I Statistics Finland - S Suomen Akatemia - J Söderling, Ismo - H1 Takala, Pentti - M Tenkanen, L. - L

12 Tervo, Hannu - H2 Tjapugin, Gisela M. - I Toivonen, Maarika - H1 Toivonen, Mikko - H1 Tsernjakova, Irina - I Tulkki, Hannu - O Turpeinen, Oiva - E Valkonen, T. - E Valkonen, Tarmo - K Valtonen, Kathleen - H1 Waris, Elina - G Watson, Greg - H1 Westerholm, John - H2 Westin, Charles - P Vihriälä, Vesa - C Viinamäki, Heimo - L Vikat, Andres - E, F Wilson, Donald J. - H1 Virtanen, Keijo - H1 Virtanen, Martti - S Vuorimies, Heikki - L Väestörekisterikeskus - S Vägerö, D. - E Vähäkangas, Tapio - E Ylipekka, Tarja - J Zetterberg, Seppo - J April 6, 2000

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Studies 2000

Bibliography of Finnish Population Studies 2000 148 Yearbook of Population Research in Finland 37 (2001), pp. 148 166 Bibliography of Finnish Population Studies 2000 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Tausta Rattijuoppojen taustaa tutkittu verraten vähän Rattijuopon elämänkaari -tutkimus Suomen Akatemian rahoitus

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building Miten haasteeseen vastataan: Capacity building 4.12.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Qualifications of a sustainable health system Health spending outpaces GDP growth x 3

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen

Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle. Tuomas Martikainen Liikkuvuuden haaste kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukselle Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Reino Hjerppe. Vihreiden väestöseminaari 26.1.2010 Eduskunnan kansalaisinfossa

Reino Hjerppe. Vihreiden väestöseminaari 26.1.2010 Eduskunnan kansalaisinfossa Reino Hjerppe Vihreiden väestöseminaari 26.1.2010 Eduskunnan kansalaisinfossa 1960-LUVULLA PUHUTTIIN VÄESTÖRÄJÄHDYKSESTÄ PELÄTTIIN MAAPALLON VÄESTÖN KASVAVAN HALLITSEMATTOMAN SUUREKSI VÄESTÖN KASVU OLI

Lisätiedot

B ib lio g ra p h y of Finnish Population Research 1999

B ib lio g ra p h y of Finnish Population Research 1999 1 9 8 Yearbook o f Population Research in Finland 36 (2000), pp. 198-213 B ib lio g ra p h y of Finnish Population Research 1999 U L L A -M A IJ A M A T T IL A, M. A. Information Specialist The Population

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut Toijalan Yhteiskoulu 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 98 99 96 97 96 94 580 2. Saku Lahti P-HA 89 94 91 91 94 90 549 20x 3. Vesa Valkama P-HA 90 89 93 92 90 95 549 18x 4. Pekka

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot