Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa"

Transkriptio

1 Eija Seppänen TOIMIALOJEN RAJAT MURTUVAT - MITÄ UUTTA SYNTYY?

2 Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa toimialojen määrittämisellä luotiin rakennetta. Uudessa paradigmassa keskiössä on asiakas ja asiakastarve, siitä lähdetään ja siihen tullaan. Yhden osallistujan näkemys toimialojen murroksesta

3 Verkkoaivoriihen tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli pohtia yhdessä, minkälaisia uusia toimialoja toimialojen murros synnyttää sekä minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia toimialamurros tarjoaa. Kutsutut Osallistumiset Käytetty aika Ideat Lopputulos Fountain Parkin sidosryhmät 718 noin 12 min / käynti avainteemaa

4 Verkkoaivoriihi lyhyesti 1 Kutsu sähköpostilla ja verkkoaivoriihi.fi -sivun kautta 2 Kysymys 1: Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? 304 vastausta 3 Kysymys 2: Millaisia aloja saattaisit tekemisiin toistensa kanssa? 216 vastausta 4 Arviointi: Pistää maailmankirjat uusiksi 5 Kysymys 3: Tuliko mieleesi jotain uutta? 117 vastausta 6. Raportti 4

5 Tulokset lyhyesti

6 Toimialat murtuvat mitä uutta syntyy? HYVINVOINTI JA TEKNOLOGIA Hyvinvointi ja teknologia ovat teemoja joiden sisällä nähdään laajimmat mahdollisuudet. Hyvinvoinnissa on skaalaa, sillä se on jotain hyvin henkilökohtaista että samalla universaalia. Teknologia on kuin liima, joka yhdistyy kaikissa teemoissa. VESI JA ENERGIA Veteen ja energiaan liittyvissä vastauksissa nähdään eniten aineksia, jolla maailmankirjat voisi pistää uusiksi. Vedestä tulee niukkuus hyödyke. Molemmissa trendi on kohti hajautettuja systeemejä. YMPÄRISTÖ, LIIKENNE, YHTEISKUNTA Elämisen, asumisen ja työnteon mallit muuttuvat. Lähiasioiden merkitys nousee. Työssäkäyvän aktiiviväestön vähenevä määrä haastaa yhteiskunnan rakenteet. LUOVUUS Luovuus on kyvykkyys, jonka johtamisessa on haastetta. Edessämme on niin suuria haasteita, että ilman luovuutta ne eivät ratkea. 6

7 Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? Millaisia aloja saattaisit tekemisiin toistensa kanssa? Hyvinvointi ja teknologia ovat teemoja, joiden sisällä nähdään eniten mahdollisuuksia. Näitä seuraavat ehkä toisiinsakin liittyvät liikenne, ympäristö, yhteiskunta ja energia. Sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. aihe on mainittu aineistossa. n=641

8 Mikä pistää maailmankirjat uusiksi? Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. aihe on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden. (maksimi=100). Veteen ja energiaan liittyvissä vastauksissa nähdään eniten aineksia, jolla maailmankirjat menevät uusiksi. Esim. Juomavesiliiketoiminta Puhdas vesi on tärkeä resurssi, mutta sen arvoa on vaikea hyödyntää sillä se koetaan olevan yhteistä hyvää.

9 Näkemysten hajonta Yhteiskunta, energia ja hyvinvointi ovat teemoja, joiden sisällä vallitsee vahvempi yksimielisyys. Mielipiteet hajoavat eniten luovuuteen ja teknologiaan liittyvissä teemoissa. Lukuohje: Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Pallon korkeus kertoo tärkeyden. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle.

10 Teemoittain Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? Millaisia aloja saattaisit tekemisiin toistensa kanssa?

11 Vesi 70-luvulla maailmankirjat pisti uusiksi öljy, lähitulevaisuudessa se voi olla vesi. Puhtaasta vedestä ennakoidaan niukkuushyödykettä. Vesi viedään pörssiin. Puhtaasta ympäristöstä, vedestä ja ruoasta ollaan valmiita maksamaan. Vedellä on liitos useimpiin muihin aineiston teemoihin. Puhtaan veden logistiikkabisnes Vedestä on jo nyt pulaa eri puolilla maailmaa. Logistiikka on avainasemassa tuoretuotteen siirrossa veden lähteiltä (esim. Suomesta) Afrikkaan tai muihin maihin joissa juomaveden pula on jatkuvaa. Vedenjalostus Suolaisen veden jalostaminen 'makeaksi'. Maailmassa on pulaa makeasta vedestä, jota saataisiin esim. aavikoiden käyttöön. Vedenpuhdistusteknologioita tulee lisää Vesi loppuu sikiävissä maissa. Uusia teknologioita kehitetään Vesiviljely Suomi on tuhansien järvien maa. Mitä niillä tekisimme muuta kuin kalastelemme ja polskimme. Löytyykö järvistä muuta elinkeinoa kuin kalastus. Saammeko järvilevästä hyvän kilpailijan merileväelintarviketeollisuudelle? * Tärkeydestä yhtä mieltä 11 Mielipiteet hajoavat

12 Energia Energia on kuuma teema, jossa vastaajat näkevät paljon mahdollisuuksia. Keskitetyistä järjestelmistä siirrytään kohti hajautettuja, jopa henkilökohtaisia järjestelmiä. Energiaratkaisuja tehdään käyttäjän näkökulmasta. Suomen on mahdollista kehittyä energiassa maailmanluokan pelaajaksi. Meillä on valmiiksi kylmää ja kuumaa. Energia liittyy aineistossa hyvinvointiin, liikenteeseen, teknologiaan ja ympäristöön. Energia mullistuu Energiaa tullaan tuottamaan sen käytön yhteydessä, jolloin nykyisen infrastruktuurin rooli muuttuu. Samoin tietysti keskitetyn energiatuotannon. Molempien pitää olla joustavia ja ketteriä sekä toimia yhdessä käyttäjien/tuottajien kanssa. Kiinteistöenergiassa we ain't seen nothing yet.luovuus kukoistaa kun pientuotanto räjähtää. Kannettava energia Tuuli-, aurinko-, aaltovoiman käyttö henkilökohtaiseen käyttöön mobiilisti. Henkilökohtaisen energian varastointi kehon lämpöä talteen tuottamaan energiaa keinoimplanteille, kännyköille, ym henkilökohtaisille välineille. Tai tehostamaan sormikkaiden eristystä jne. Sama idea siirtyy tietysti helposti karjatalouteen jne Tärkeydestä yhtä mieltä 12 Mielipiteet hajoavat

13 Hyvinvointi Teemana hyvinvoinnista puhutaan eniten. Siinä on skaalaa ja mahdollisuuksia; hyvinvointi on jotain hyvin henkilökohtaista että samalla universaalia. Se koostuu mitattavista asioista että yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Hyvinvointi, teknologiat ja terveys lupaavat paljon yhdessä. * Arkielämän tukeminen palvelukonsepteilla Ikääntyminen ja vapaaajan tarve lisäävät kysyntää erilaisille palvelukonsepteille Tärkeydestä yhtä mieltä Teknologia ja hyvinvointi Rajapinnat yhdistävät ratkaisut vielä alkutekijöissään. Hyvinvointi Terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys tulevat yhtymään. Maailma ekologisena kokonaisuutena jossa omalla toiminnalla on merkitystä nousee arvossa. Tähän lisätään kasvava ymmärrys ihmisen psykofyysisestä hyvinvoinnista niin saadaan toimiala joka keskittyy hyvinvointipalveluihin vanhan terveys ja urheilutoimialan ylitse. 13 Elä ikuisesti Pieni ökyrikas vähemmistö haluaa elää 200-vuotiaaksi ja heille tuotetaan geenimanipulaatio ja muuta soluhoitoa jolla elämää pyritään pidentämään. Mielipiteet hajoavat

14 Teknologia Teknologia on toiseksi puhutuin teema. Se on kuin liima, joka yhdistyy kaikkeen. Erityisen vahvasti teknologia yhdistyy hyvinvointiin, mutta myös ympäristöön ja liikenteeseen. Teknologia mahdollistaa uudenlaisen asumisen, elämisen ja työnteon tavat. Liikenteen ja liikkumisen teknologiat. Jatkossa huimasti kasvava toimiala on älykkään liikenteen palvelut. Markkinan arvo kasvaa nopeasti globaalista satoihin miljardeihin euroihin. Kasvun ajureina liikenteen päästöjen alentaminen, liikenteen ruuhkautuminen, turvallisuus ja logistiikka. Toisaalta vaatimus etätyöhön kasvaa, muuttaen työn tekemisen tapoja--- Neurologinen tietämys, teknologiset sovellutukset Mm. mobiiliaplikaatioiden kehittyminen muuttaa käsitystä teknologian soveltamisesta. Uusiutuva energia, asumísen muotomuutos, elämistä helpottava uusiutuva energia on iso trendi, joka lyö läpi koko asumis-, liikenne- ja ruokakultuurin. uusiutuva energia muuttaa asumisen, liikenteen ja ruoantuotannon muotoja radikaalisti. Elämistä helpottava teknologia, ikätrendit, ict-teknologian kehitys kietoituvat kokonaisuudeksi, joka näkyy asumisen, terveyden ravinnon aloilla. Metsäkemia eli puusta saatavat lääke- ja ruokatuotantoa tukevat tuotteet on yksi suunta. Nanoteknologia, älymateriaalit ja ravintolat itsepuhdistuvat pinnat, tunnelman rakentaminen pöytäseurueen/asiakkaan toiveiden mukaan jne * Tärkeydestä yhtä mieltä 14 Mielipiteet hajoavat

15 Yhteiskunta Yhteiskuntarakenteet muuttuvat ja murtuvat. Aineistossa näkyy globaali taso ja paikallinen taso, kaupungistuminen ja luonnonläheinen elämäntapa, lapset ja eläkeläiset.työssäkäyvän aktiiviväestön vähenevä määrä haastaa yhteiskunnan rakenteet joka tasolla. Turvallisuudelle on iso tilaus. Lasten päivähoito ja vanhuspalvelut kumpikin edellyttää inhimillistä ja ihmisläheistä palvelua ja tiloille asetetaan samantyyppisiä vaatimuksia. Kumpikin asiakasryhmä voisi osaltaan keventää palveluhenkilökunnan työtä. Rajoitteena esim. dementia- ym sairaustilat. Uudet turvallisuusteknologiat Maailman eriarvoistuminen, kaupungistuminen ja väestön kasvu johtaa siihen, että turvallisuudesta tulee elämän peruskysymyksiä. Uusi teknologia mahdollistaa turvallisen asumisen ja liikkumisen. Vapaaehtoistyö ja yritykset tukemassa kuntatoimintoja Eläkeläiset ja työttömät saavat vapaaehtoisesti olla mukana kuntien toiminnassa. Koululaisille pidetään iltapäiväkerhoja (3-5 hengen eläkeläisryhmät sopivat aiheet ja jakavat vuorot 3-4 päivää viikossa) Kouluissa annetaan yritysmaailman olla mukana tavalla, josta koulut ja yritys paikallisesti yhdessä sopivat. Työministeriö ja eläkeläiset Työministeriö ja eläkeläisten etujärjestöt tarjoamaan eläkeläistyövoimaa, jolla voitaisiin helpottaa työikäisten kiireitä, esim. lastenhoidon, kodinhoidon, puutarhanhoidon tai muiden arkielämän askareiden tekemisessä. Eläkeläisille oma verkkopalvelu, jossa voivat ilmoittaa halukkuutensa tilapäistöiden tekemiseen. * Tärkeydestä yhtä mieltä 15 Mielipiteet hajoavat

16 Ympäristö Ympäristötietoisuus on kasvanut. Vahvoilla näkemyksissä on jätteiden kierrätys, ympäristöystävällisemmät energiantuottotavat sekä energian uusiokäyttö. Nämä nähdään mahdollisuuksina. Uhkina ovat kiistat niukkenevien luonnonvarojen käytöstä, ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin sekä ympäristömuutokset. Uudenlaista energiateollisuutta Energiaa tuotetaan "uusiokäyttönä". Mahdollistetaan se, että kotitaloudet voivat tuottaa halutessaan omaan käyttöönsä energiaa erilaista omaan elinympäristöön liittyvistä asioista. Nykyisten aurinkokennot, maalämpö, lämpöpumput jne lisäksi kehitellään erilaisia energiaa tuottavia laitteita Finanssimarkkinat muuttuvat merkittävästi länsimaiden kestämätön ylivelkaantuminen johtaa murroksiin ja siitä taas businesta jollekin. Häviäjiä ovat osakesijoittajat ja säästäjät Länsimaissa, voittajia luonnonvarat omistavat tahot. Jätteiden kierrätys Vielä on paljon tekemättä tällä alalla. Jätevuoret ja kaatopaikat vain kasvavat ja luonnonvarat ehtyvät. Nykyiset jätteet parempaan hyötykäyttöön. Insinöörit kehiin! Voimakas ilmastonmuutos synnyttää uusia turvapalveluita Maailma jakautuu entisestään häviäjiin ja voittajiin. Rajat eivät kulje maiden välillä vaan maiden sisällä ja ylikansallisesti. Ne joilla on rahaa pystyvät suojautumaan sekä ruuan hinnan nousun aiheuttamilta kansannousuilta että ympäristötuhoja pakenevilta ihmisiltä. * Tärkeydestä yhtä mieltä 16 Mielipiteet hajoavat

17 Liikenne Liikenteen teemaan yhdistyvät usein joko teknologia tai hyvinvointi tai molemmat. Tietotekniikka vähentää mm. fyysisen liikkumisen tarvetta. Erilaiset älykkään liikkumisen palvelut helpottavat ihmisten ja tavaroiden liikuttamista. Ja aina ei tarvita fyysisiä tuotteita, virtuaalisuus voi riittää. Tehoa tietotekniikasta Maailma on täynnä tekniikkaa, jolla aidosti voisi siirtää suuren osan työstä tehtäväksi etänä. Säästyisi työmatkaaikaa, toimistotilojen tarve vähentyisi dramaattisesti jne... Tarvittaisiin uudenlaisia tapoja johtaa "etätyötä". Lähi-ilmailu Viimein olisi hyvä saada lähiliikennettä (maakunnallista ym) ilmatilankin kautta hoidettavaksi, uusilla innovaatioilla. Liikenteeseen uusia asiakaslähtöisiä joukkoliikennepalveluja ICT mahdollistaa aivan eri toimintamallit kuin nykyiset jäykkiin aikatauluihin sidotut palvelut. Asiakas voidaan hakea sieltä missä hän on ja viedä sinne mihin hän on menossa yhdellä palvelulla. Matkatavarat voivat kulkea omia reittejään perille --- Virtuaalimatkailu Yhä todentuntuisemmat virtuaaliympäristöt luovat pohjaa virtuaalimatkailulle. Miniloma virtuaalisafarilla työpäivän päätteeksi. Miltä vaikuttaisi etäläsnäolo toisella puolella maapalloa olevaan urheilutapahtumaan, konserttiin tai vaikkapa mielenosoitukseen tai jopa todeliseen sotaan. * Tärkeydestä yhtä mieltä 17 Mielipiteet hajoavat

18 Ravinto Veden lailla ravinto on elämisen kannalta välttämättömyys. Tärkeäksi kysymykseksi nousee ravinnonsaanti. Ympäristönmuutokset pakottavat hakemaan uusia raaka-ainelähteitä. Tässä aineistossa ravinto näyttäytyy myös uudenlaisena ruokakulttuurina ja lähiruokana. Terveystietoisuus on kasvanut. Erilaisten luonnonkatastrofien myötä ravinnonsaanti on vaikeasti ennakoitava uhka. Helpommin ennakoitava globaali uhka on liikalihavuus. Elintarvikeala ja energiateknologia tarvitaan määrittely eettisistä ym pelisäännöistä, jotta ravinnon ja energian raaka-aineet eivät lyö toisiaan korville. Globaalissa tarkastelussa nykyinen "villi länsi" voi johtaa syviin alueellisiin ja globaaleihin ristiriitoihin. Järvi ja viljely Tässä on mahdollisuuksia. Juomavesi, uusioruoka, mielen palvelut, kaupunkikaivokset elämisen ehdot ja työteon tavat muuttuvat - hyvinvointi korostuu ja raaka-aineet hiipuvat. Muovi on korvattava vaihtoehtoisilla raaka-aineilla Muovin käytön on pakko vähentyä pidemmällä aikavälillä. Tähän on useita syitä: öljy kallistuu, öljyn saanti vaikeutuu, muovi on pahaksi ympäristölle, ruokatavarat eivät voi muovissa erityisen hyvin. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet kehittää puupohjaisista ja uusiutuvista raaka-aineista muovia korvaavia pakkausaineita Tärkeydestä yhtä mieltä 18 Mielipiteet hajoavat

19 Luovuus Edessämme on niin suuria haasteita, että ilman luovuutta ne eivät ratkea. Luovuus kytkeytyy tässä aineistossa kaikkiin teemoihin. Trendi kokonaisjärjestelmistä henkilökohtaisiin mahdollistaa luovat ratkaisut, on kyse sitten hyvinvoinnista, energiasta, vedestä, ravinnosta tai liikenteestä. Aikuisoppiminen ja pelit pelillisyyden tuominen aikuisten oppimiseen. Henkisyyden ja aivojen kapasiteetin hyödyntäminen Aivotutkimus kehittyy ja siirrytään teknologiasta aivotieteisiin - sitä voidaan yhdistellä eri aloille luovasti ja huomataan että tuottavuus lisääntyykin nimenomaan henkisyyden ja aivojen kautta.. Päivähoidon ja koulun rajojen kaatuminen Pelit ja leikin osaksi oppimista jo hyvin varhaisessa vaiheessa = esikoulu jo vaippaiässä. Teatteri ja tehdas molemmissa selkeästi toimivat kulissit (raamit) ja rakenne ja roolit, mutta teatterissa luovuus luo uutta ja tuo työhön iloa * Tärkeydestä yhtä mieltä 19 Mielipiteet hajoavat

20 Kaikilla tuntuu olevan tekemistä toistensa kanssa En näe sellaisia aloja, joilla ei olisi tekemistä toistensa kanssa niin kauan kun kuviossa on mukana ihminen tai luonto. Sähköinen media, ympäristömme tila sekä tekniikan ja tutkimuksen tulokset ovat jo liittäneet yhteen etäisimmätkin toimialat erilaisilla uhkakuvilla, ennusteilla ja imagotarpeilla. Yllättäviä pareja voi minusta löytyä enemmänkin tutkimuksen ja tuotekehityksen puolella joka johtaa sitten uusiin toimialoihin. Perustutkimus ja soveltava tutkimus sanaparia joudutaan todennäköisesti määrittelemään uudelleen. Tässä yhteydessä saattaisin yhteen organismin toimintatapatutkimus ja kauppatieteet. Fysikaalinen ja kemiallinen luonto asettaa rajoja (josta seuraa satunnaisuutta) organismien vapausasteille samalla tavalla kun matemaattiset lainalaisuudet asettavat rajoituksia (josta seuraa satunnaisuutta) globaalille taloudelle. Yksi pari jonka saattaisin tekemisiin toistensa kanssa, ja joka ei ole suoraan T&K kuten yllä, on liikenne ja media. Aina ei tarvitse liikuttaa tavaraa fyysisesti, vaan myös virtuaalinen liikuttaminen voi olla tarpeeksi. Tähän tosin tarvitaan tuota yllä olevaa tekniikan edistymistä

21 Liite Nelikenttien TOP 10 aineistot

22 Arvioitujen asioiden sijoittuminen nelikenttään Yhteinen näkemys Arvioitu merkittävyys Asiat, jotka voidaan unohtaa Vahvat signaalit, yhteinen näkemys Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa Vähiten tärkeät asiat Vastaajat yhtä mieltä asioiden vähäisestä tärkeydestä Korkea merkittävyys Näkemysten hajonta Potentiaaliset asiat Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Näkemyksissä hajontaa Suuri hajonta Tulevia /meneviä asioita 22

23 TOP 10 Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys 1. Kodin ja yritysten palvelukeskittymä Palveluyrityksiä, joista voi (monipuolisemmin kuin nykyisistä yrityksistä) ostaa apua kodin ja yritysten tarpeisiin mm. lasten, vanhusten ja muiden sairaitten hoitoa, kaupassakäyntiä, talonmiespalveluja, atk-palveluja Energia mullistuu Ernergiaa tullaan tuotaamaan sen käytön yhteydessä, jolloin nykyisen infrastruktuurin rooli muuttuu. Samoin tietysti keskitetyn energiatuotannon. Molempien pitää olla joustavia ja ketteriä sekä toimia yhdessä käyttäjien/tuottajien kanssa. 3. Henkilökohtaisen tiedon hallintaa Joka paikassa on tietoja yksilöistä. Joskus tietoa on liikaa tai se on väärää. Kuka voisi "postaa googlesta" väärän tiedon 4. Toimiala - mikä se on? Tulevaisuudessa ei ehkä ole toimialoja, tulevat sukupolvet ihmettelevät, mistä olemme oikein tarkoittaneet toimialoilla: kuinka kapeakatseista, lyhytjänteistä. Toimialat ovat yhdistyneet luoden aivan kokonaan uuden tavan katsoa elämää, teollisuus ja yrityksen toimintaa. 5. Hyvinvointi Terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys tulevat yhtymään. Maailma ekologisena kokonaisuutena jossa omalla toiminalla on merkitystä nousee arvossa. Tähän lisätään kasvava ymmärrys ihmisen psykofyysisestä hyvinvoinnista niin saadaan toimiala joka keskittyy hyvinvointipalveluihin vanhan terveys ja urheilutoimialan ylitse

24 6. Teknologia ja hyvinvointi Rajapinnat yhdistävät ratkaisut vielä alkutekijöissään, 7. uusiutuva energia, asumísen muotomuutos, elämistä helpottava uusiutuva energia on iso trendi, joka lyö läpi koko asumis-, liikenne- ja ruokakultuurin. uusiutuva energia muuttaa asumisen, liikenteen ja ruoantuotannon muotoja radikaalisti. Elämistä helpottava teknologia, ikätrendit, ict-teknologian kehitys kietoituvat kokonaisuudeksi, joka näkyy asumisen, terveyden ravinnon aloilla. Metsäkemia eli puusta saatavat lääke- ja ruokatuotantoa tukevat tuotteet on yksi suunta. 8. Biotekniikka, lääketeollisuus, geenitekniikka 9. finanssimarkkinat muuttuvat merkittävästi länsimaiden kestämätön ylivelkaantuminen johtaa murroksiin ja siitä taas businesta jollekin. Häviäjiä ovat osakesijoittajat ja säästäjät Länsimaissa, voittajia luonnonvarat omistavat tahot. 10. Kiinteistöenergiassa we ain't seen nothing yet Luovuus kukoistaa kun pientuotanto räjähtää

25 1. Toimiala menettää merkityksensä NÄISSÄ AJATUKSISSA ON POTENTIAALIA TOP 10 Suuri merkitys, suuri erimielisyys Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa toimialojen määrittämisellä luotiin rakennetta. Uudessa paradigmassa keskiössä on asiakas ja asiakastarve, siitä lähdetään ja siihen tullaan. 2. Puhdas vesi Mitä Suomessa voidaan tehdä puhtaan veden varmistamiseksi lähinnä Aasiassa - Kiina ym. suunnattomia vesiongelmia 3. Mielenhallinta, hengellisyys, liikunta mieli ja keho toimivat yhdessä, hengellisyys on osa kehoa ja vaikuttaa kehon toimintaan ja molempia pitäisi kehittää yhdessä 4. Verkottunut tilaus-toimitusketju Verkossa tapahtuvan, avoimen kysynnän ja tarjonnan lisääntyminen ( vrt. rakentajapalvelut, käännöspalvelut). Asiakas ilmoittaa tuote- tai palvelutarpeestaan verkossa, palveluntarjoajat tarjoavat tuotetta tai palvelua hintaan x. Asiakas valitsee itselleen sopivimman palveluntarjoajan. Palveluntarjoaja pyytää vastaavasti verkossa tarjouksia logistiikkayrityksiltä valmistamansa tuotteen toimittamisesta loppukäyttäjälle. Em. konsepteja on jo olemassa, uskon että konseptit tulevat laajenemaan ja kattamaan myös logistiikkayrityksiin. 5. bioraaka-aineala Puun, muun biomassan tai jätteen hyödyntäminen uusiin tuotteisiin, esimerkiksi kun on kehitetty uutta teknologiaa miten raaka-ainetta pystytään muokkaamaan tai korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Esimerkiksi nämä puuta käyttävät yritykset eivät miellä itseään metsäteollisuudeksi

26 6. Nanoteknologia, älymateriaalit ja ravintolat itsepuhdistuvat pinnat, tunnelman rakentaminen pöytäseurueen/asiakkaan toiveiden mukaan jne. 7. Ilmasto ja vesistö 8. Ihmisten tarpeiden ja terveyden ympärille Lisääntyvä vapaa-ajan, terveystietoisuuden ja väestön ikääntymisen ympärille syntyy ansaintalogiikaa. Internet eri versioineen luo rajattomia mahdollisuuksia myydä ja markkinoida tähän saumaan soveltuvia tuotteita ja palveluita. Lisääntyvä varallisuus ja ostohalukkuus luo potentiaalia ylipäätään. 9. Energian tuotantoon hiukkasratkaisuja Yhä tarkempi atomitutkimus tuo vanhoille menetelmille sijaan turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja 10. Vedenjalostus Maanpinnasta suurin osa on vettä mutta suolaista. Makeasta vedestä on pulaa. Jalostettu suolainen vesi tulisi saada mm. aavikoiden käyttöön. Jos ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan tulee puhtaasta vedestä samanlainen raaka-aine kuin öljystä ja kuivuus valtaa maatalousalueita kehitysmaissa. Pohjoismaat ovat vesirikkaita maita ja näillä mailla on korkea teknologia. Uhkakuvia ovat tietenkin 'vesisodat'

27 NÄISSÄ AJATUKSISSA VOI LÖYTYÄ HEIKKOJA SIGNAALEJA TOP 10 Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys 1.Venäjä on yhä edelleen korruptoitunut diktatuuri 2. Työministeriö ja eläkeläiset Työministeriö ja eläkeläisten etujärjestöt tarjoamaan eläkeläistyövoimaa, jolla voitaisiin helpottaa työikäisten kiireitä, esim. lastenhoidon, kodinhoidon, puutarhanhoidon tai muiden arkielämän askareiden tekemisessä. Eläkeläisille oma verkkopalvelu, jossa voivat ilmoittaa halukkuutensa tilapäistöiden tekemiseen. 3.Vapaa-aikaan ja harrastuksiin vapaa-aikaan liittyviä erilaisia palveluita 4. Sosiaaliset yhteistyötarpeet face to face -ratkaisuilla Facebook ei ratkaise kuin osan, tarve ihmisten suoraan kontaktiin on kova, siksi teknologia vain apuna, hologrammit jne. 5. Apteekit ja hoivayrittäjät Apteekkareiden pitäisi oppia ajattelemaan laajemmin out of box, mutta privilegioasema ei kannusta. Call centerit arjen avuksi eri ikäryhmille ja tarpeille

28 6. Sota 7. Ulkoistettu elämänhallinta, tavaroiden tulostuspalvelu -elämänhallinta tuntuu olevan kateissa monelta, tarvitaan opettajan/vanhemman/sosiaalityöntekijän korvaava palvelu, joka ohjaa elämänvalintoja - digitaalinen tavaroiden/teosten tulostaminen on kokeiluasteella. Kun tämä on opittu, avaa se valtavasti uusia teollisen tuotannon korvaavia mahdollisuuksia. - palvelujen välitys palveluille, joilla sellaista toimintaa ei vielä ole, voi yleistyä 8. Sosiaaliset yhteistyötarpeet face to face -ratkaisuilla Facebook ei ratkaise kuin osan, tarve ihmisten suoraan kontaktiin on kova, siksi teknologia vain apuna, hologrammit jne. 9. teatteri ja tehdas molemmissa selkeästi toimivat kulissit (raamit) ja rakenne ja roolit, mutta teatterissa luovuus luo uutta ja tuo työhön iloa 10. Sinilevä ym. levät ja bioperäiset "ongelmat - ravinto

29 YKSIMIELISYYS SIITÄ, ETTÄ NÄILLÄ AJATUKSILLA EI MUUTETA MAAILMAA: TOP 25 Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys 1. uusia ratkaisuja Murroksen luomassa "fuusiossa" vanhat ongelmat määritellään uudestaan, tulkitaan uudestaan ja yritetään ratkaista luovasti, riippumatta vanhasta. Sekä kuluttaja että teollisuusasiakkaat hyötyvät. Luovuus lisääntyy kun "koetut raja-aidat häviävät" 2. ilmastovapaat alat 3. vastasin jo edellisessä tähän uusiutuva energia lyö läpi asumisessa, liikenteessä ja ruokatuotannossa. Tästä syntyy kokonaisuus, jolla on suuri vaikutus elämisen muotohin. 4. Lääketeollisuus- ilmailuala Turvallisuuteen liittyvät benchmark-innovaatiot (tosin taitavat jo olla käytössä) 5. Sijaissynnytysteollisuus

30 6. Prosessiteollisuus - palvelut Räätälöity prosessiteollisuus 7. Esiintyvät taiteilijat ja työkoneiden käyttäjät Miksi työsuoritukset eivät voi olla show? Cable Car -kuskit San Franciscossa esittävät päivästä toiseen performanssia rutiininomaisessa vaununkääntötehtävässä. Miksi näin ei voisi olla minkä tahansa työkoneen kanssa? 8. Metsäteollisuus ja laivanrakennus 9. Ikärakenteen muutos muuttaa läntistä maailmaa Poliittinen ja taloudellinen mielenkiito siirtyy ikääntymiseen liittyviin asioihin: palveluiden ja tuotteiden kehitys, politiikka, yhteiskunnallinen keskustelu tälle kasvavalle kohderyhmälle. 10. Etäoperointi ja -valvonta Mitä tahansa voidaan valvoa ja ohjata etänä. Tähän syntyy sekä yleis- että erikoispalveluita. Erityisen suuressa kasvussa lienee datan keruu, louhinta sekä tuotetun uuden tiedon myynti

31 Verkkopalveluita ennakoivaan johtamiseen

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ?

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Kaupunginvaltuuston seminaari 23.3.2015 Aleksi Neuvonen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, @leksis

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari 13.9.2016 MIKÄ OSAAMISESSA JA SIVISTYKSESSÄ ON MUUTTUNUT? Lukutaidot: medialukutaito, informaatiolukutaito, teknologialukutaito. 21st Century

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Antti Puupponen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus 30.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki Vuonna 2050 maailman arvioitu

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Ilpo Hanhijoki 30.3.2012 Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Alueiden ennakointiseminaari Porissa 29. - 30.3.2012 Ammattirakenne Työllisten määrä ammattiryhmittäin tai ammattiryhmien

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Veden kierto hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Veden kierto hyvinvointi, terveys ja turvallisuus Veden kierto hyvinvointi, terveys ja turvallisuus Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Maa- ja metsätalousministeriö Ilma(i)sta vettä? Symposium 14.11.2016, Tieteiden talo, Helsinki 15.11.2016 1 Ilmasto

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet

Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet Ympäristölounas Lammin biologinen asema 29.5.2015 Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Ilkka

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ SUOMESSA VUONNA 2030

TYÖELÄMÄ SUOMESSA VUONNA 2030 TYÖELÄMÄ SUOMESSA VUONNA 2030 Get a Life hanke Grasping the Future 2009 konferenssissa 20.10.2009, Wanha Satama, Helsinki Vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja opintonsa päättävälle ihmiselle Elämän kokonaisuus

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Sanna Kanerva ja Helena Soinne Helsinki Insight aamukahviseminaari 26.10.2012 29.10.2012 1 Maaperä elämän ylläpitäjä ja ekosysteemipalvelujen tuottaja

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Antti Kasvio Työterveyslaitos Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Suomalainen koulutus 2030 foorumi 19.11. 2009 Jäsennystä Kaksi peruslähestymistapaa tulevaisuutta koskevassa keskustelussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

- KASVAVA MAHDOLLISUUS

- KASVAVA MAHDOLLISUUS - KASVAVA MAHDOLLISUUS Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Seppo Honkapohja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton seminaari 4.9.2012 Sisältö Väestörakenteen muutos Suomessa Suomessa ikääntymisen kansantaloudelliset

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Suomen (tavara)liikenne. Kestävä kehitys. Pöyry Infra Oy. Veli Himanen 22.8.2007

Suomen (tavara)liikenne. Kestävä kehitys. Pöyry Infra Oy. Veli Himanen 22.8.2007 Kestävä kehitys Suomen (tavara)liikenne 22.8.2007 Veli Himanen Pöyry Infra Oy Sisältö 1 Mitä on kestävä kehitys 2 Maapallon ja ihmiskunnan esihistoria 3 Imaston nykyinen muutos 4 Moderni maailma 5 Mihin

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN HUIPPUKOKOUS 2015 Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen 26.8.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Biotalous paljon esillä Mikä ihmeen biotalous? Biotalous

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Ryhmä 5 Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Perustiedot Ajankohta: kevätlukukausi, muiden moduulien jälkeen Korvaa: YMPP123 YMPP105 (biologia, avoin yliopisto) Koordinoi: YMP Keskeisin oppiaines.ideointia.

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Rakennusten energiaseminaari, Finlandia-talo 20.9.2016 Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Markku Ollikainen Professori, Helsingin yliopisto Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastosopimuksen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot