Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa"

Transkriptio

1 Eija Seppänen TOIMIALOJEN RAJAT MURTUVAT - MITÄ UUTTA SYNTYY?

2 Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa toimialojen määrittämisellä luotiin rakennetta. Uudessa paradigmassa keskiössä on asiakas ja asiakastarve, siitä lähdetään ja siihen tullaan. Yhden osallistujan näkemys toimialojen murroksesta

3 Verkkoaivoriihen tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli pohtia yhdessä, minkälaisia uusia toimialoja toimialojen murros synnyttää sekä minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia toimialamurros tarjoaa. Kutsutut Osallistumiset Käytetty aika Ideat Lopputulos Fountain Parkin sidosryhmät 718 noin 12 min / käynti avainteemaa

4 Verkkoaivoriihi lyhyesti 1 Kutsu sähköpostilla ja verkkoaivoriihi.fi -sivun kautta 2 Kysymys 1: Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? 304 vastausta 3 Kysymys 2: Millaisia aloja saattaisit tekemisiin toistensa kanssa? 216 vastausta 4 Arviointi: Pistää maailmankirjat uusiksi 5 Kysymys 3: Tuliko mieleesi jotain uutta? 117 vastausta 6. Raportti 4

5 Tulokset lyhyesti

6 Toimialat murtuvat mitä uutta syntyy? HYVINVOINTI JA TEKNOLOGIA Hyvinvointi ja teknologia ovat teemoja joiden sisällä nähdään laajimmat mahdollisuudet. Hyvinvoinnissa on skaalaa, sillä se on jotain hyvin henkilökohtaista että samalla universaalia. Teknologia on kuin liima, joka yhdistyy kaikissa teemoissa. VESI JA ENERGIA Veteen ja energiaan liittyvissä vastauksissa nähdään eniten aineksia, jolla maailmankirjat voisi pistää uusiksi. Vedestä tulee niukkuus hyödyke. Molemmissa trendi on kohti hajautettuja systeemejä. YMPÄRISTÖ, LIIKENNE, YHTEISKUNTA Elämisen, asumisen ja työnteon mallit muuttuvat. Lähiasioiden merkitys nousee. Työssäkäyvän aktiiviväestön vähenevä määrä haastaa yhteiskunnan rakenteet. LUOVUUS Luovuus on kyvykkyys, jonka johtamisessa on haastetta. Edessämme on niin suuria haasteita, että ilman luovuutta ne eivät ratkea. 6

7 Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? Millaisia aloja saattaisit tekemisiin toistensa kanssa? Hyvinvointi ja teknologia ovat teemoja, joiden sisällä nähdään eniten mahdollisuuksia. Näitä seuraavat ehkä toisiinsakin liittyvät liikenne, ympäristö, yhteiskunta ja energia. Sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. aihe on mainittu aineistossa. n=641

8 Mikä pistää maailmankirjat uusiksi? Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. aihe on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden. (maksimi=100). Veteen ja energiaan liittyvissä vastauksissa nähdään eniten aineksia, jolla maailmankirjat menevät uusiksi. Esim. Juomavesiliiketoiminta Puhdas vesi on tärkeä resurssi, mutta sen arvoa on vaikea hyödyntää sillä se koetaan olevan yhteistä hyvää.

9 Näkemysten hajonta Yhteiskunta, energia ja hyvinvointi ovat teemoja, joiden sisällä vallitsee vahvempi yksimielisyys. Mielipiteet hajoavat eniten luovuuteen ja teknologiaan liittyvissä teemoissa. Lukuohje: Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Pallon korkeus kertoo tärkeyden. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle.

10 Teemoittain Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? Minkälaisia uusia toimialoja maailmaan voisi syntyä? Millaisia aloja saattaisit tekemisiin toistensa kanssa?

11 Vesi 70-luvulla maailmankirjat pisti uusiksi öljy, lähitulevaisuudessa se voi olla vesi. Puhtaasta vedestä ennakoidaan niukkuushyödykettä. Vesi viedään pörssiin. Puhtaasta ympäristöstä, vedestä ja ruoasta ollaan valmiita maksamaan. Vedellä on liitos useimpiin muihin aineiston teemoihin. Puhtaan veden logistiikkabisnes Vedestä on jo nyt pulaa eri puolilla maailmaa. Logistiikka on avainasemassa tuoretuotteen siirrossa veden lähteiltä (esim. Suomesta) Afrikkaan tai muihin maihin joissa juomaveden pula on jatkuvaa. Vedenjalostus Suolaisen veden jalostaminen 'makeaksi'. Maailmassa on pulaa makeasta vedestä, jota saataisiin esim. aavikoiden käyttöön. Vedenpuhdistusteknologioita tulee lisää Vesi loppuu sikiävissä maissa. Uusia teknologioita kehitetään Vesiviljely Suomi on tuhansien järvien maa. Mitä niillä tekisimme muuta kuin kalastelemme ja polskimme. Löytyykö järvistä muuta elinkeinoa kuin kalastus. Saammeko järvilevästä hyvän kilpailijan merileväelintarviketeollisuudelle? * Tärkeydestä yhtä mieltä 11 Mielipiteet hajoavat

12 Energia Energia on kuuma teema, jossa vastaajat näkevät paljon mahdollisuuksia. Keskitetyistä järjestelmistä siirrytään kohti hajautettuja, jopa henkilökohtaisia järjestelmiä. Energiaratkaisuja tehdään käyttäjän näkökulmasta. Suomen on mahdollista kehittyä energiassa maailmanluokan pelaajaksi. Meillä on valmiiksi kylmää ja kuumaa. Energia liittyy aineistossa hyvinvointiin, liikenteeseen, teknologiaan ja ympäristöön. Energia mullistuu Energiaa tullaan tuottamaan sen käytön yhteydessä, jolloin nykyisen infrastruktuurin rooli muuttuu. Samoin tietysti keskitetyn energiatuotannon. Molempien pitää olla joustavia ja ketteriä sekä toimia yhdessä käyttäjien/tuottajien kanssa. Kiinteistöenergiassa we ain't seen nothing yet.luovuus kukoistaa kun pientuotanto räjähtää. Kannettava energia Tuuli-, aurinko-, aaltovoiman käyttö henkilökohtaiseen käyttöön mobiilisti. Henkilökohtaisen energian varastointi kehon lämpöä talteen tuottamaan energiaa keinoimplanteille, kännyköille, ym henkilökohtaisille välineille. Tai tehostamaan sormikkaiden eristystä jne. Sama idea siirtyy tietysti helposti karjatalouteen jne Tärkeydestä yhtä mieltä 12 Mielipiteet hajoavat

13 Hyvinvointi Teemana hyvinvoinnista puhutaan eniten. Siinä on skaalaa ja mahdollisuuksia; hyvinvointi on jotain hyvin henkilökohtaista että samalla universaalia. Se koostuu mitattavista asioista että yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Hyvinvointi, teknologiat ja terveys lupaavat paljon yhdessä. * Arkielämän tukeminen palvelukonsepteilla Ikääntyminen ja vapaaajan tarve lisäävät kysyntää erilaisille palvelukonsepteille Tärkeydestä yhtä mieltä Teknologia ja hyvinvointi Rajapinnat yhdistävät ratkaisut vielä alkutekijöissään. Hyvinvointi Terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys tulevat yhtymään. Maailma ekologisena kokonaisuutena jossa omalla toiminnalla on merkitystä nousee arvossa. Tähän lisätään kasvava ymmärrys ihmisen psykofyysisestä hyvinvoinnista niin saadaan toimiala joka keskittyy hyvinvointipalveluihin vanhan terveys ja urheilutoimialan ylitse. 13 Elä ikuisesti Pieni ökyrikas vähemmistö haluaa elää 200-vuotiaaksi ja heille tuotetaan geenimanipulaatio ja muuta soluhoitoa jolla elämää pyritään pidentämään. Mielipiteet hajoavat

14 Teknologia Teknologia on toiseksi puhutuin teema. Se on kuin liima, joka yhdistyy kaikkeen. Erityisen vahvasti teknologia yhdistyy hyvinvointiin, mutta myös ympäristöön ja liikenteeseen. Teknologia mahdollistaa uudenlaisen asumisen, elämisen ja työnteon tavat. Liikenteen ja liikkumisen teknologiat. Jatkossa huimasti kasvava toimiala on älykkään liikenteen palvelut. Markkinan arvo kasvaa nopeasti globaalista satoihin miljardeihin euroihin. Kasvun ajureina liikenteen päästöjen alentaminen, liikenteen ruuhkautuminen, turvallisuus ja logistiikka. Toisaalta vaatimus etätyöhön kasvaa, muuttaen työn tekemisen tapoja--- Neurologinen tietämys, teknologiset sovellutukset Mm. mobiiliaplikaatioiden kehittyminen muuttaa käsitystä teknologian soveltamisesta. Uusiutuva energia, asumísen muotomuutos, elämistä helpottava uusiutuva energia on iso trendi, joka lyö läpi koko asumis-, liikenne- ja ruokakultuurin. uusiutuva energia muuttaa asumisen, liikenteen ja ruoantuotannon muotoja radikaalisti. Elämistä helpottava teknologia, ikätrendit, ict-teknologian kehitys kietoituvat kokonaisuudeksi, joka näkyy asumisen, terveyden ravinnon aloilla. Metsäkemia eli puusta saatavat lääke- ja ruokatuotantoa tukevat tuotteet on yksi suunta. Nanoteknologia, älymateriaalit ja ravintolat itsepuhdistuvat pinnat, tunnelman rakentaminen pöytäseurueen/asiakkaan toiveiden mukaan jne * Tärkeydestä yhtä mieltä 14 Mielipiteet hajoavat

15 Yhteiskunta Yhteiskuntarakenteet muuttuvat ja murtuvat. Aineistossa näkyy globaali taso ja paikallinen taso, kaupungistuminen ja luonnonläheinen elämäntapa, lapset ja eläkeläiset.työssäkäyvän aktiiviväestön vähenevä määrä haastaa yhteiskunnan rakenteet joka tasolla. Turvallisuudelle on iso tilaus. Lasten päivähoito ja vanhuspalvelut kumpikin edellyttää inhimillistä ja ihmisläheistä palvelua ja tiloille asetetaan samantyyppisiä vaatimuksia. Kumpikin asiakasryhmä voisi osaltaan keventää palveluhenkilökunnan työtä. Rajoitteena esim. dementia- ym sairaustilat. Uudet turvallisuusteknologiat Maailman eriarvoistuminen, kaupungistuminen ja väestön kasvu johtaa siihen, että turvallisuudesta tulee elämän peruskysymyksiä. Uusi teknologia mahdollistaa turvallisen asumisen ja liikkumisen. Vapaaehtoistyö ja yritykset tukemassa kuntatoimintoja Eläkeläiset ja työttömät saavat vapaaehtoisesti olla mukana kuntien toiminnassa. Koululaisille pidetään iltapäiväkerhoja (3-5 hengen eläkeläisryhmät sopivat aiheet ja jakavat vuorot 3-4 päivää viikossa) Kouluissa annetaan yritysmaailman olla mukana tavalla, josta koulut ja yritys paikallisesti yhdessä sopivat. Työministeriö ja eläkeläiset Työministeriö ja eläkeläisten etujärjestöt tarjoamaan eläkeläistyövoimaa, jolla voitaisiin helpottaa työikäisten kiireitä, esim. lastenhoidon, kodinhoidon, puutarhanhoidon tai muiden arkielämän askareiden tekemisessä. Eläkeläisille oma verkkopalvelu, jossa voivat ilmoittaa halukkuutensa tilapäistöiden tekemiseen. * Tärkeydestä yhtä mieltä 15 Mielipiteet hajoavat

16 Ympäristö Ympäristötietoisuus on kasvanut. Vahvoilla näkemyksissä on jätteiden kierrätys, ympäristöystävällisemmät energiantuottotavat sekä energian uusiokäyttö. Nämä nähdään mahdollisuuksina. Uhkina ovat kiistat niukkenevien luonnonvarojen käytöstä, ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin sekä ympäristömuutokset. Uudenlaista energiateollisuutta Energiaa tuotetaan "uusiokäyttönä". Mahdollistetaan se, että kotitaloudet voivat tuottaa halutessaan omaan käyttöönsä energiaa erilaista omaan elinympäristöön liittyvistä asioista. Nykyisten aurinkokennot, maalämpö, lämpöpumput jne lisäksi kehitellään erilaisia energiaa tuottavia laitteita Finanssimarkkinat muuttuvat merkittävästi länsimaiden kestämätön ylivelkaantuminen johtaa murroksiin ja siitä taas businesta jollekin. Häviäjiä ovat osakesijoittajat ja säästäjät Länsimaissa, voittajia luonnonvarat omistavat tahot. Jätteiden kierrätys Vielä on paljon tekemättä tällä alalla. Jätevuoret ja kaatopaikat vain kasvavat ja luonnonvarat ehtyvät. Nykyiset jätteet parempaan hyötykäyttöön. Insinöörit kehiin! Voimakas ilmastonmuutos synnyttää uusia turvapalveluita Maailma jakautuu entisestään häviäjiin ja voittajiin. Rajat eivät kulje maiden välillä vaan maiden sisällä ja ylikansallisesti. Ne joilla on rahaa pystyvät suojautumaan sekä ruuan hinnan nousun aiheuttamilta kansannousuilta että ympäristötuhoja pakenevilta ihmisiltä. * Tärkeydestä yhtä mieltä 16 Mielipiteet hajoavat

17 Liikenne Liikenteen teemaan yhdistyvät usein joko teknologia tai hyvinvointi tai molemmat. Tietotekniikka vähentää mm. fyysisen liikkumisen tarvetta. Erilaiset älykkään liikkumisen palvelut helpottavat ihmisten ja tavaroiden liikuttamista. Ja aina ei tarvita fyysisiä tuotteita, virtuaalisuus voi riittää. Tehoa tietotekniikasta Maailma on täynnä tekniikkaa, jolla aidosti voisi siirtää suuren osan työstä tehtäväksi etänä. Säästyisi työmatkaaikaa, toimistotilojen tarve vähentyisi dramaattisesti jne... Tarvittaisiin uudenlaisia tapoja johtaa "etätyötä". Lähi-ilmailu Viimein olisi hyvä saada lähiliikennettä (maakunnallista ym) ilmatilankin kautta hoidettavaksi, uusilla innovaatioilla. Liikenteeseen uusia asiakaslähtöisiä joukkoliikennepalveluja ICT mahdollistaa aivan eri toimintamallit kuin nykyiset jäykkiin aikatauluihin sidotut palvelut. Asiakas voidaan hakea sieltä missä hän on ja viedä sinne mihin hän on menossa yhdellä palvelulla. Matkatavarat voivat kulkea omia reittejään perille --- Virtuaalimatkailu Yhä todentuntuisemmat virtuaaliympäristöt luovat pohjaa virtuaalimatkailulle. Miniloma virtuaalisafarilla työpäivän päätteeksi. Miltä vaikuttaisi etäläsnäolo toisella puolella maapalloa olevaan urheilutapahtumaan, konserttiin tai vaikkapa mielenosoitukseen tai jopa todeliseen sotaan. * Tärkeydestä yhtä mieltä 17 Mielipiteet hajoavat

18 Ravinto Veden lailla ravinto on elämisen kannalta välttämättömyys. Tärkeäksi kysymykseksi nousee ravinnonsaanti. Ympäristönmuutokset pakottavat hakemaan uusia raaka-ainelähteitä. Tässä aineistossa ravinto näyttäytyy myös uudenlaisena ruokakulttuurina ja lähiruokana. Terveystietoisuus on kasvanut. Erilaisten luonnonkatastrofien myötä ravinnonsaanti on vaikeasti ennakoitava uhka. Helpommin ennakoitava globaali uhka on liikalihavuus. Elintarvikeala ja energiateknologia tarvitaan määrittely eettisistä ym pelisäännöistä, jotta ravinnon ja energian raaka-aineet eivät lyö toisiaan korville. Globaalissa tarkastelussa nykyinen "villi länsi" voi johtaa syviin alueellisiin ja globaaleihin ristiriitoihin. Järvi ja viljely Tässä on mahdollisuuksia. Juomavesi, uusioruoka, mielen palvelut, kaupunkikaivokset elämisen ehdot ja työteon tavat muuttuvat - hyvinvointi korostuu ja raaka-aineet hiipuvat. Muovi on korvattava vaihtoehtoisilla raaka-aineilla Muovin käytön on pakko vähentyä pidemmällä aikavälillä. Tähän on useita syitä: öljy kallistuu, öljyn saanti vaikeutuu, muovi on pahaksi ympäristölle, ruokatavarat eivät voi muovissa erityisen hyvin. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet kehittää puupohjaisista ja uusiutuvista raaka-aineista muovia korvaavia pakkausaineita Tärkeydestä yhtä mieltä 18 Mielipiteet hajoavat

19 Luovuus Edessämme on niin suuria haasteita, että ilman luovuutta ne eivät ratkea. Luovuus kytkeytyy tässä aineistossa kaikkiin teemoihin. Trendi kokonaisjärjestelmistä henkilökohtaisiin mahdollistaa luovat ratkaisut, on kyse sitten hyvinvoinnista, energiasta, vedestä, ravinnosta tai liikenteestä. Aikuisoppiminen ja pelit pelillisyyden tuominen aikuisten oppimiseen. Henkisyyden ja aivojen kapasiteetin hyödyntäminen Aivotutkimus kehittyy ja siirrytään teknologiasta aivotieteisiin - sitä voidaan yhdistellä eri aloille luovasti ja huomataan että tuottavuus lisääntyykin nimenomaan henkisyyden ja aivojen kautta.. Päivähoidon ja koulun rajojen kaatuminen Pelit ja leikin osaksi oppimista jo hyvin varhaisessa vaiheessa = esikoulu jo vaippaiässä. Teatteri ja tehdas molemmissa selkeästi toimivat kulissit (raamit) ja rakenne ja roolit, mutta teatterissa luovuus luo uutta ja tuo työhön iloa * Tärkeydestä yhtä mieltä 19 Mielipiteet hajoavat

20 Kaikilla tuntuu olevan tekemistä toistensa kanssa En näe sellaisia aloja, joilla ei olisi tekemistä toistensa kanssa niin kauan kun kuviossa on mukana ihminen tai luonto. Sähköinen media, ympäristömme tila sekä tekniikan ja tutkimuksen tulokset ovat jo liittäneet yhteen etäisimmätkin toimialat erilaisilla uhkakuvilla, ennusteilla ja imagotarpeilla. Yllättäviä pareja voi minusta löytyä enemmänkin tutkimuksen ja tuotekehityksen puolella joka johtaa sitten uusiin toimialoihin. Perustutkimus ja soveltava tutkimus sanaparia joudutaan todennäköisesti määrittelemään uudelleen. Tässä yhteydessä saattaisin yhteen organismin toimintatapatutkimus ja kauppatieteet. Fysikaalinen ja kemiallinen luonto asettaa rajoja (josta seuraa satunnaisuutta) organismien vapausasteille samalla tavalla kun matemaattiset lainalaisuudet asettavat rajoituksia (josta seuraa satunnaisuutta) globaalille taloudelle. Yksi pari jonka saattaisin tekemisiin toistensa kanssa, ja joka ei ole suoraan T&K kuten yllä, on liikenne ja media. Aina ei tarvitse liikuttaa tavaraa fyysisesti, vaan myös virtuaalinen liikuttaminen voi olla tarpeeksi. Tähän tosin tarvitaan tuota yllä olevaa tekniikan edistymistä

21 Liite Nelikenttien TOP 10 aineistot

22 Arvioitujen asioiden sijoittuminen nelikenttään Yhteinen näkemys Arvioitu merkittävyys Asiat, jotka voidaan unohtaa Vahvat signaalit, yhteinen näkemys Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa Vähiten tärkeät asiat Vastaajat yhtä mieltä asioiden vähäisestä tärkeydestä Korkea merkittävyys Näkemysten hajonta Potentiaaliset asiat Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Näkemyksissä hajontaa Suuri hajonta Tulevia /meneviä asioita 22

23 TOP 10 Suuri merkitys, vähäinen erimielisyys 1. Kodin ja yritysten palvelukeskittymä Palveluyrityksiä, joista voi (monipuolisemmin kuin nykyisistä yrityksistä) ostaa apua kodin ja yritysten tarpeisiin mm. lasten, vanhusten ja muiden sairaitten hoitoa, kaupassakäyntiä, talonmiespalveluja, atk-palveluja Energia mullistuu Ernergiaa tullaan tuotaamaan sen käytön yhteydessä, jolloin nykyisen infrastruktuurin rooli muuttuu. Samoin tietysti keskitetyn energiatuotannon. Molempien pitää olla joustavia ja ketteriä sekä toimia yhdessä käyttäjien/tuottajien kanssa. 3. Henkilökohtaisen tiedon hallintaa Joka paikassa on tietoja yksilöistä. Joskus tietoa on liikaa tai se on väärää. Kuka voisi "postaa googlesta" väärän tiedon 4. Toimiala - mikä se on? Tulevaisuudessa ei ehkä ole toimialoja, tulevat sukupolvet ihmettelevät, mistä olemme oikein tarkoittaneet toimialoilla: kuinka kapeakatseista, lyhytjänteistä. Toimialat ovat yhdistyneet luoden aivan kokonaan uuden tavan katsoa elämää, teollisuus ja yrityksen toimintaa. 5. Hyvinvointi Terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys tulevat yhtymään. Maailma ekologisena kokonaisuutena jossa omalla toiminalla on merkitystä nousee arvossa. Tähän lisätään kasvava ymmärrys ihmisen psykofyysisestä hyvinvoinnista niin saadaan toimiala joka keskittyy hyvinvointipalveluihin vanhan terveys ja urheilutoimialan ylitse

24 6. Teknologia ja hyvinvointi Rajapinnat yhdistävät ratkaisut vielä alkutekijöissään, 7. uusiutuva energia, asumísen muotomuutos, elämistä helpottava uusiutuva energia on iso trendi, joka lyö läpi koko asumis-, liikenne- ja ruokakultuurin. uusiutuva energia muuttaa asumisen, liikenteen ja ruoantuotannon muotoja radikaalisti. Elämistä helpottava teknologia, ikätrendit, ict-teknologian kehitys kietoituvat kokonaisuudeksi, joka näkyy asumisen, terveyden ravinnon aloilla. Metsäkemia eli puusta saatavat lääke- ja ruokatuotantoa tukevat tuotteet on yksi suunta. 8. Biotekniikka, lääketeollisuus, geenitekniikka 9. finanssimarkkinat muuttuvat merkittävästi länsimaiden kestämätön ylivelkaantuminen johtaa murroksiin ja siitä taas businesta jollekin. Häviäjiä ovat osakesijoittajat ja säästäjät Länsimaissa, voittajia luonnonvarat omistavat tahot. 10. Kiinteistöenergiassa we ain't seen nothing yet Luovuus kukoistaa kun pientuotanto räjähtää

25 1. Toimiala menettää merkityksensä NÄISSÄ AJATUKSISSA ON POTENTIAALIA TOP 10 Suuri merkitys, suuri erimielisyys Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa toimialojen määrittämisellä luotiin rakennetta. Uudessa paradigmassa keskiössä on asiakas ja asiakastarve, siitä lähdetään ja siihen tullaan. 2. Puhdas vesi Mitä Suomessa voidaan tehdä puhtaan veden varmistamiseksi lähinnä Aasiassa - Kiina ym. suunnattomia vesiongelmia 3. Mielenhallinta, hengellisyys, liikunta mieli ja keho toimivat yhdessä, hengellisyys on osa kehoa ja vaikuttaa kehon toimintaan ja molempia pitäisi kehittää yhdessä 4. Verkottunut tilaus-toimitusketju Verkossa tapahtuvan, avoimen kysynnän ja tarjonnan lisääntyminen ( vrt. rakentajapalvelut, käännöspalvelut). Asiakas ilmoittaa tuote- tai palvelutarpeestaan verkossa, palveluntarjoajat tarjoavat tuotetta tai palvelua hintaan x. Asiakas valitsee itselleen sopivimman palveluntarjoajan. Palveluntarjoaja pyytää vastaavasti verkossa tarjouksia logistiikkayrityksiltä valmistamansa tuotteen toimittamisesta loppukäyttäjälle. Em. konsepteja on jo olemassa, uskon että konseptit tulevat laajenemaan ja kattamaan myös logistiikkayrityksiin. 5. bioraaka-aineala Puun, muun biomassan tai jätteen hyödyntäminen uusiin tuotteisiin, esimerkiksi kun on kehitetty uutta teknologiaa miten raaka-ainetta pystytään muokkaamaan tai korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Esimerkiksi nämä puuta käyttävät yritykset eivät miellä itseään metsäteollisuudeksi

26 6. Nanoteknologia, älymateriaalit ja ravintolat itsepuhdistuvat pinnat, tunnelman rakentaminen pöytäseurueen/asiakkaan toiveiden mukaan jne. 7. Ilmasto ja vesistö 8. Ihmisten tarpeiden ja terveyden ympärille Lisääntyvä vapaa-ajan, terveystietoisuuden ja väestön ikääntymisen ympärille syntyy ansaintalogiikaa. Internet eri versioineen luo rajattomia mahdollisuuksia myydä ja markkinoida tähän saumaan soveltuvia tuotteita ja palveluita. Lisääntyvä varallisuus ja ostohalukkuus luo potentiaalia ylipäätään. 9. Energian tuotantoon hiukkasratkaisuja Yhä tarkempi atomitutkimus tuo vanhoille menetelmille sijaan turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja 10. Vedenjalostus Maanpinnasta suurin osa on vettä mutta suolaista. Makeasta vedestä on pulaa. Jalostettu suolainen vesi tulisi saada mm. aavikoiden käyttöön. Jos ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan tulee puhtaasta vedestä samanlainen raaka-aine kuin öljystä ja kuivuus valtaa maatalousalueita kehitysmaissa. Pohjoismaat ovat vesirikkaita maita ja näillä mailla on korkea teknologia. Uhkakuvia ovat tietenkin 'vesisodat'

27 NÄISSÄ AJATUKSISSA VOI LÖYTYÄ HEIKKOJA SIGNAALEJA TOP 10 Vähäinen merkitys, suuri erimielisyys 1.Venäjä on yhä edelleen korruptoitunut diktatuuri 2. Työministeriö ja eläkeläiset Työministeriö ja eläkeläisten etujärjestöt tarjoamaan eläkeläistyövoimaa, jolla voitaisiin helpottaa työikäisten kiireitä, esim. lastenhoidon, kodinhoidon, puutarhanhoidon tai muiden arkielämän askareiden tekemisessä. Eläkeläisille oma verkkopalvelu, jossa voivat ilmoittaa halukkuutensa tilapäistöiden tekemiseen. 3.Vapaa-aikaan ja harrastuksiin vapaa-aikaan liittyviä erilaisia palveluita 4. Sosiaaliset yhteistyötarpeet face to face -ratkaisuilla Facebook ei ratkaise kuin osan, tarve ihmisten suoraan kontaktiin on kova, siksi teknologia vain apuna, hologrammit jne. 5. Apteekit ja hoivayrittäjät Apteekkareiden pitäisi oppia ajattelemaan laajemmin out of box, mutta privilegioasema ei kannusta. Call centerit arjen avuksi eri ikäryhmille ja tarpeille

28 6. Sota 7. Ulkoistettu elämänhallinta, tavaroiden tulostuspalvelu -elämänhallinta tuntuu olevan kateissa monelta, tarvitaan opettajan/vanhemman/sosiaalityöntekijän korvaava palvelu, joka ohjaa elämänvalintoja - digitaalinen tavaroiden/teosten tulostaminen on kokeiluasteella. Kun tämä on opittu, avaa se valtavasti uusia teollisen tuotannon korvaavia mahdollisuuksia. - palvelujen välitys palveluille, joilla sellaista toimintaa ei vielä ole, voi yleistyä 8. Sosiaaliset yhteistyötarpeet face to face -ratkaisuilla Facebook ei ratkaise kuin osan, tarve ihmisten suoraan kontaktiin on kova, siksi teknologia vain apuna, hologrammit jne. 9. teatteri ja tehdas molemmissa selkeästi toimivat kulissit (raamit) ja rakenne ja roolit, mutta teatterissa luovuus luo uutta ja tuo työhön iloa 10. Sinilevä ym. levät ja bioperäiset "ongelmat - ravinto

29 YKSIMIELISYYS SIITÄ, ETTÄ NÄILLÄ AJATUKSILLA EI MUUTETA MAAILMAA: TOP 25 Vähäinen merkitys, vähäinen erimielisyys 1. uusia ratkaisuja Murroksen luomassa "fuusiossa" vanhat ongelmat määritellään uudestaan, tulkitaan uudestaan ja yritetään ratkaista luovasti, riippumatta vanhasta. Sekä kuluttaja että teollisuusasiakkaat hyötyvät. Luovuus lisääntyy kun "koetut raja-aidat häviävät" 2. ilmastovapaat alat 3. vastasin jo edellisessä tähän uusiutuva energia lyö läpi asumisessa, liikenteessä ja ruokatuotannossa. Tästä syntyy kokonaisuus, jolla on suuri vaikutus elämisen muotohin. 4. Lääketeollisuus- ilmailuala Turvallisuuteen liittyvät benchmark-innovaatiot (tosin taitavat jo olla käytössä) 5. Sijaissynnytysteollisuus

30 6. Prosessiteollisuus - palvelut Räätälöity prosessiteollisuus 7. Esiintyvät taiteilijat ja työkoneiden käyttäjät Miksi työsuoritukset eivät voi olla show? Cable Car -kuskit San Franciscossa esittävät päivästä toiseen performanssia rutiininomaisessa vaununkääntötehtävässä. Miksi näin ei voisi olla minkä tahansa työkoneen kanssa? 8. Metsäteollisuus ja laivanrakennus 9. Ikärakenteen muutos muuttaa läntistä maailmaa Poliittinen ja taloudellinen mielenkiito siirtyy ikääntymiseen liittyviin asioihin: palveluiden ja tuotteiden kehitys, politiikka, yhteiskunnallinen keskustelu tälle kasvavalle kohderyhmälle. 10. Etäoperointi ja -valvonta Mitä tahansa voidaan valvoa ja ohjata etänä. Tähän syntyy sekä yleis- että erikoispalveluita. Erityisen suuressa kasvussa lienee datan keruu, louhinta sekä tuotetun uuden tiedon myynti

31 Verkkopalveluita ennakoivaan johtamiseen

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Olli Hietanen Anna Kirveennummi Timo Nurmi Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 12/2014 Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

SISÄLTÖ Projektin tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 4 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 puhutuinta aihetta 7 Hyvinvointi 9 Ympäristö ja luonto 11

SISÄLTÖ Projektin tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 4 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 puhutuinta aihetta 7 Hyvinvointi 9 Ympäristö ja luonto 11 Tulosyhteenveto 20.4.2011 Anu Valtari & Vesa Vuorenkoski SUOMEN AKATEMIA MITÄ TUTKITAAN HUOMENNA? SISÄLTÖ Projektin tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 4 Mitä tutkitaan huomenna TOP 10 puhutuinta aihetta

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Liikenteen murros ja digitalisaatio

Liikenteen murros ja digitalisaatio Liikenteen murros ja digitalisaatio Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot