Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi"

Transkriptio

1 Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Sähköinen haastattelukierros Väliyhteenvetoraportti YMy. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy, Mika Perttunen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Yrjö Myllylä. RAPORTIN SISÄLTÖ I VISIO, TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT, JA MARKKINA-ASEMAN ANALYYSI Vaikuttavat muutostrendit Visio Uudet piilossa olevat mahdollisuudet / heikot signaalit Alueen asemointi suhteessa markkinoihin (SWOT, Bostonin tuoteportfolioanalyysi) II HORISONTAALISET KAIKKIA ALUEEN ALOJA PALVELEVAT TEEMAT Pien- ja perheyrittäjyyden vahvistaminen Yhteistyökulttuuri, arvot ja tahtotila Tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen kehittäminen Lähialueyhteistyö Saavutettavuus, logistiikka ja tietoliikenneyhteydet III ERIKOISTUMISVALINNAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Matkailu Metsäklusteri Luonnontuote- ja elintarviketuotannon uudet avaukset Kaivostoiminta Sijoittamispalvelut ja alueellistaminen - uudet innovaatiot ICT Hyvinvointi Ympäristö- ja energia, energian säästö IV STRATEGISET / TÄRKEÄT KEHITTÄMISHANKKEET TAUSTATIEDOT (pakollinen) 1. Alue 1 = Koillis-Suomen alueen edustaja 2 = muu alue n=42, A=1.50, M=1.50, Q1=1.00, Q3= Taustaorganisaatio 1 = yritys 2 = muu n=42, A=1.50, M=1.50, Q1=1.00, Q3= Vastaaja 1 = nainen 2 = mies n=42, A=1.83, M=2.00, Q1=2.00, Q3=2.00

2 I VISIO SEKÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÖIDEN JA MARKKINA- ASEMAN ANALYYSI Johdanto Taustalla vaikuttavat talouden ja kulttuurin suuret aallot Tilastotietoa Koillis-Suomen työpaikka- ja väestörakenteesta I ja II. VAIKUTTAVAT MUUTOSTRENDIT Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksella eniten Koillis-Suomen kehittämiseen ja em. vision toteutumiseen vaikuttaviksi- ja huomioitaviksi ulkoisiksi muutostrendeiksi tunnistettiin selvimmin ilmastonmuutos, toiseksi Venäjän talouden kasvu, globalisaatio, väestön ja työvoiman ikääntyminen. Näiden jälkeen vaikuttavimmiksi mainittiin energian hinnan nousu, verkkopalvelujen kasvu, ihmisten tarpeiden muuttuminen, ekokilpailukyvyn vaatimusten kasvu. Ota seuraavassa vielä kantaa muutostrendeihin uudelleen, kysymys on asetettu hiukan toisin, kuin 1. kierroksella, lisäksi mukana on uusi trendi. 4. Mitkä ovat tärkeimmät Koillis-Suomen elinkeinoympäristöä muokkaavat ja kehittämisessä huomioitavat ulkoiset muutostrendit? (trendit, jotka vaikuttavat vision toteutumisen mahdollisuuksiin vuoteen 2025 ulottuvalla ajajaksolla) (1=ei tärkeä, 2=vähän tärkeä, 3=jonkin verran tärkeä, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä) n=41, A=3.80, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 Ekokilpailukyvyn vaatimuksen kasvu n=40, A=3.80, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen n=39, A=3.59, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Elinkeinorakenteen pk-yritysvaltaistuminen n=41, A=4.02, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00

3 n=41, A=4.02, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00 Energian hinnan nousu n=41, A=2.49, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00 EU:n laajenemispyrkimykset n=40, A=3.85, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 Globalisoituminen Ihmisten tarpeiden muuttuminen n=41, A=3.56, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 (materiaalisesta aineettomaan kulutukseen) n=40, A=3.73, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Ilmastonmuutos n=41, A=3.22, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Julkisen sektorin keveneminen / keventäminen

4 n=41, A=3.37, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Monipaikkaisuuden lisääntyminen (työtä tehdään useassa paikassa) n=41, A=3.73, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 Pohjoisuuden merkityksen kasvu n=40, A=3.75, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Rajallisten raaka-aineiden hintojen nousu n=40, A=3.08, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Syrjäytymisen lisääntyminen n=41, A=3.46, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Talouskriisi/kriisistä toipuminen n=41, A=3.71, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00

5 Tietoteknologinen kehitys n=41, A=3.61, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Tietotyön lisääntyminen n=41, A=3.80, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Toimintojen verkottuminen n=41, A=3.27, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Työn murros (8-tuntisen työpäivän pirstoutuminen) n=41, A=4.05, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 Venäjän taloudellinen kasvu n=41, A=3.56, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Verkkopalvelujen kasvu (ml. sos. median sovell.)

6 n=41, A=3.98, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 Väestön ja työvoiman ikääntyminen Muu, mikä? n=5, A=4.80, M=5.00, Q1=5.00, Q3=5.00 Koulutetun väestön alueella pysyminen EU:n ja Venäjän yhteistyön lissäntyminen Venäjä Perustele vastauksesi testi globalisaatio, ekologisuus, sosiaalinen media Korkeasti koulutettua väestöä tarvitaan, jotta pysytään kehityksessä mukana. Korkeaa koulutusta tulee arvostaa. Koiliismaan identiteetin fokusointi yms. tilanteessaja tulevaisuusskenaarion voimakas kehittäminen EU:n ja Venäjän yhteistyö on ollut tunnetusti suurissa vaikeuksissa. Tämä on hikentänyt myös edellytyksiä lähialueyhteistyöhön, kuten ENPI CBCyhteistyöhön. On perusteltua arvioida, että yhteiset instressit johtavat EU:n ja Venäjän lähentymiseen lähivuosina. Energian ja raaka-aineiden hinnat tullevat nousemaan nousevien suurvaltojen kuluttaessa yhä enemmän. Hintojen nousulla on välitön vaikutus pohjoisten seutujen elämään. Toisaalta pohjoisessa sijaitsevat raakaainevarat ja mahdollinen uuden väylän avautuminen pohjoisille merille nostaa pohjoista keskiöön. VISIO 5. Koillis-Suomen tulevaisuuskuvat/visioainekset vastaavat omaa käsitystäni alueen tulevaisuudenkuvista = Olen taipuvainen hyväksymään väitteen 1 = En ole taipuvainen hyväksymään väitettä n=41, A=0.17, M=0.00, Q1=0.00, Q3=0.00 Täydennys- tai muutosehdotukset: Aitous, alkuperäisyys, luonnonläheisyys, hiljaisuus, mahdollisuus vaihtoehtoiseen ihmisarvoiseen elämään, kiireettömyyden tuntu ovat läsnä mielikuvissa alueelta. Ihmiset ovat ylpeitä kotiseuduistaan, mikä välittyy matkailijoillekin, samoin kaikkeen tekemiseen. En usko kaivosteollisuuden osalta esitettyihin ekologisiin visioihin. Samoin logistiikan osalta lentoliikenne on vähäistä, sen sijaan ratayhteys rovaniemi-kemijärvi-sodankyläkirkkoniemi voinee olla totta, muilta osin rataliikennettä ei alueelle ole. Matkailu on alueelle kaikkein tärkein tekijä Jonkin verran utopistisia näkemyksiä. 1. Matkailukeskukset kehittyneet vahvasti myös ympärivuotisiksi asuinpaikoiksi ja monipuolisiksi palvelukeskittymiksi myös alueen vakituisille asukkaille. 2. Kaivostoiminta ja matkailu/ hoiva-ala tuoneet yhdessä alueelle runsaasti uusia työpaikkoja ja perheitä vakituisesti asumaan, koska työtä tarjolla molemmille puolisoille turvallisessa ja luonnoltaan rikkaassa, monipuolisessa ympäristössä.3. Alueen laajuus, hiljaisuus ja Euroopan viimeiset erämaat ovta ainutalaatuinen vetovoimatekijä Kulttuuri käsittäen ns. perinteisen kulttuurin ja rakennetun kulttuuriympäristön sekä elokuvateollisuus vahvistuneet täysin uudelle tasolle elinkeinoina.5.

7 elokuvateollisuus vahvistuneet täysin uudelle tasolle elinkeinoina.5. Elämusteollisuudesta tullut mittava elinkeino. Edellä mainitut määritykset ovat jo tällä hetkellä kouriintuntuvia, alueellista kehitystä ohjaavia asioita. Yksi asia, jota ei ole tarkasteltu, on kansallisen tason päätöksenteko. Suomi tulee sitoutumaan "kansallisen edun" nimissä entistä enemmän Eurooppaan, ja sitoutuminen koko maan tasavertaiseen tukemiseen heikkenee. Tahtotila on jo kadonnut? Pohjoinen muuttuu pelkästään raaka-aineiden lähteeksi kansainvälisen kilpailun puristuksessa. vaatii erittäin vahvaa sitoutumista kaikilta eri osa-alueilta.ja selkeitä ohjeita eri toimijoille, miten viso saadaan ainakin osittain toteutumaan. Tärkeää, että visio ymmärretään ruohonjuuritasollakin. Kaikki muut elinkeinosektorit ankkuroidaan puhtaaseen luontoympäristöön, ja sitten erikseen kaivostoiminta! Ilman mitään kriittistä tarkastelua sen vaikutuksista muihin sektoreihin ja luontoympäristöön. Helppoheikkimaista visiointia... Liitteen tulevaisuuskuvat ja visiot melko hajanaisia ja osin erisuuntaisia, eihän näistä muodostu yhtä väitettä. Vaikka vision pitääkin olla rohkea ja eteenpäinkurotteleva, realisimi tekisi "kutaa". Täydennysehdotuksia: Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyy paljon odotuksia ja intohimoja, luonnonvarojen hyödyntämisen ja muun toiminnan ml matkailun yhdistäminen toimivalla ja kestävällä tavalla ydin ; tässä onnistuminen voi parhaimillaan toimia molempien eduksi mm alueen saavutettavuuden kautta (paremmat yhteydet palvelevat kaikkia). Pohjoisen yhteyden avautuminen vuoteen 2025 tuntuu aikaiselta. Matkailun nostaminen keskiöön on välttämätöntä ja siitä voidaan ponnistaa, mutta jos aluetta halutaan nostaa vetovoimaiseksi ei ole varaa kuitata kulttuuria ja taidetta kahdella lauseella. (Jatkokysymyksissä Koillis-Suomen visio 2025 viittaa Sinun tässä itsellesi muotoilemaasi kokonaisnäkemykseen.) UUDET PIILOSSA OLEVAT MAHDOLLISUUDET / HEIKOT SIGNAALIT "orastavat uudet ilmiöt" Ns. pilottihaastattelukierroksella ja Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksella esille nousi useita piilossa olevia mahdollisuuksia ja heikkoja signaaleja, jotka on käsitelty tässä haastattelulomakkeessa asiayhteydessä. Seuraavassa esiin nostetaan vielä muutamia erään opinnäytetyön yhteydessä esille nousseita heikkoja signaaleja. 6. Kuinka merkittävinä pidät seuraavia heikkoja signaaleja, toisin sanoen kuinka tärkeää on vahvistaa näitä orastavia ilmiötä yhdessä tai varautua niiden aiheuttamiin vaikutuksiin? Anna painoarvo 1-5, (1=ei tärkeä, 2=vähän tärkeä, 3=jonkin verran tärkeä, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä) Venäjä/Norja-suhde tarjoaa Suomelle mahdollisuuksia Barentsissa esim. norjalaisten hotelliyrittäjien toiminnan vaikeutuminen) n=41, A=3.02, M=3.00, Q1=2.00, Q3=4.00 Julkinen rahoitus pienenee loppuohjelmakaudessa, vain tärkeimmät valinnat toteutetaan (tieto Liitosta) n=41, A=3.41, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 n=41, A=3.00, M=3.00, Q1=2.00, Q3=4.00 Koti matkailijan ympäristönä

8 n=41, A=3.22, M=3.00, Q1=2.00, Q3=4.00 Omavarainen kylä (mm. jokienenergia) n=41, A=3.80, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Paikasta riippumaton koulutus Sähköisen palvelujen merkitys aluekehittämisessä tulee tärkeäksi yhteisöllisyyden, luottamuspääoman ja alueellisuuden rakentumisessa n=41, A=3.85, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Perustele vastauksesi. Tarvitaan 2050-luvun asumisen prototyyppejä (pohjoinen älykoti-, koulu-, kirjasto-, kauppayhteisöjä)koillismaan Living Lab betatestausympäristöämahdollisia vientikonsepteja esim. Aasiaan Sähköiset palvelut ovat näkemyksessäni mahdollisuutena. Osaaminen on heikkoa, johtuen siitä, että niiden käyttöön ei uskota olevan tarvetta. Sähköisten palveluiden saatavuus syrjäseudulle, ei ole toteutunut. Muita mieleesi tulevia heikkoja signaaleja: Oravanpyörästä pois haluavia on yhä enemmän, heille Koillis-Suomi on mahdollisuus, slow living -alue Puhdas vesi ja jää jalostuslähteinä Seuraavassa on esitetty kyselyssä esille noussut heikko signaali ja vahvistettaviin ilmiöihin liittyvä saavutettavuus-teema eräiltä osin. Saavutettavuus - mielikuvien luominen lähtökohtana Koillis-Suomeen tullaan, jos se on ihmisten mielikuvissa vetävänä. Esimerkiksi Kuusamo on ollut pitkään suomalaisten ihmisten mielikuvissa positiivisessa mielessä. Tähän on vaikuttanut monta tekijää, mm. Akseli Gallen-Kallela, joka maalasi Kuusamo-Paanajärven alueen maisemia kansallismaisemiksi suomalaisten sieluun suomalaisten luodessa omaa itsenäistymiseen johtanutta identiteettiään. Myöhemmin mm. radioselostaja Alpo Noponen ja vaikkapa jotkut lauluntekijät tai kirjailijat tekivät aluetta ja sen luontoa tunnetuksi. Tänä päivänä on nähty myös elokuvaohjaaja Kari Väänäsen vaikutus mm. Kemijärveen kohdistuvaan kiinnostukseen. Uusi haaste on kotimaan lisäksi erityisesti positiivisten vetävien mielikuvien synnyttäminen kansainvälisten kohderyhmien mielissä, koska kansainvälisen matkailun lisääminen nähdään useimmiten keskeisenä tavoitteena. Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksella nostettiin esille pilottihaastattelun tuottamista heikot signaalit aihioista etenkin Mielikuvien synnyttäminen ja mielikuvavirtojen vahvistaminen tietotekniikkaa hyödyntäen (ellei ole mielikuvissa, ei myöskään tulla alueelle, kohde etenkin ulkomailla) ja Saavutettavuuden parantaminen tietotekniikka hyödyntäen.

9 7. Arvioi kuinka tärkeitä seuraavat keinot ovat sellaisten mielikuvien synnyttämiseksi, jotka vetävät ihmisiä, etenkin matkailijoita, alueelle. Anna painoarvo 1-5 (1=ei tärkeä, 2=vähän tärkeä, 3=jonkin verran tärkeä, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä). Kansainvälisten ja kotimaisten elokuvatuottajien palveleminen (esim. Ruotsissa keskuksi rakennettu vanhoihin kasarmeihin) n=40, A=3.60, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Tehokas laajakaistayhteys erämaahan, Karhunkierros mukaan lukien (jolloin matkailijat voivat tuottaa reaaliaikaista kuvaa ja kerrontaa itse maailmalle) n=41, A=3.15, M=3.00, Q1=2.00, Q3=4.00 Alueen toimijoiden vahva sosiaalisen median hyödyntämisote (mm. wikipedian tiedot eri kielillä, facebookin hyödyntäminen, yritysten www-sivujen sosiaalisen ulottuvuuden rakentaminen) n=40, A=3.80, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 Alueen kirjailijoiden ja taiteilijoiden esille nostaminen, kansainväliset näihin liittyvät tapahtumat n=39, A=3.72, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 Matkailun kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin mallin rakentaminen(voimien kokoaminen) n=41, A=4.34, M=5.00, Q1=4.00, Q3=5.00 n=41, A=3.95, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00

10 Kansainvälinen urheilu- tms. tapahtumat Muu, mikä? Juomakelpoinen vesi positiivinen asenne Mielikuva helposta saavutettavuudesta saavutettavuus Vesi kansainvälinen ympäristö/luontoalan tapahtuma n=7, A=4.57, M=5.00, Q1=4.00, Q3=5.00 Perustele vastauksesi. testi sodat tulevat vedestä ja meillä sitä on kun emme itse sotke vesiämme Asiat tiedoteaan usein negativisesti. Vanhojen, legendaaristen kveenitarinoiden hyödyntäminenmuidenkin elinkeinojen vahventamiseksivrt. Taru Sormusten herrasta-uusi Seelanti Pohjois-Suomeen ja erityisesti Koillis- Suomeen liittyy vahva mielikuva hyvin vaikeasta saavutettavuudesta. Tämä väärä mielikuva tulisi muuttaa vastaamaan paremmin toidellisuutta. Oleellista ei ole matka vaan aika. Kuinka paljon aikaa tarvitaan lentoon Kuusamon kentälle Pariisista, Pietarista, Lontoosta, Helsingistä? Ja paljonko aikaa tarvitaan siirtymiseen kohdealueelle? Ei kovinkaan paljon. hyvät yhteydet tulla alueelle lentäen, rautateitä, maanteitä pitkin Puhtaan veden tuottaminen. Alueen vahvuudet liittyvät nimenomaan luontoarvoihin ja niinpä esim alue voisi hyvin toimia vaikapa kansainvälisen ilmastokokousta tms kokouksen järjestämispaikkana. Pitkän tähtäimen tavoitteeksi. Vetovoimainen alue on myös kulttuurisesti vahva alue. Historia, identiteetti ja erikoistumisvalinnat Monesti uudet tuotteet ovat uusia tulkintoja historiasta (mm. ns. polkuriippuvuusajattelu). Esimerkiksi USA:ssa käkikelloja tekevä yritys alkoi tehdä muuttuvaopasteisia liikennemerkkejä, Sievissä metallilevyjen taivutuksiin ja muokkaamiseen erikoistunut yritys matkapuhelimien tukiasemakaappeja, laivojen rakentamisesta historiassa tunnettu Kokkola-Pietarsaaren alue on löytänyt veneenrakennukset uuden keskeisen toimialan jne. Näissä onnistuneissa valinnoissa usein taustalla on se, että ihmiset pääsevät tekemään sitä, mitä he arvostavat, ja mistä he ovat ylpeitä. Tämän vuoksi pohdi seuraavassa tuotemahdollisuuksia tästä itsetunnon näkökulmasta. Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksella kysyttiin, että mistä historiallisesta asiasta olet ylpeä Koillis-Suomessa. Onnistuneissa valinnoissa usein taustalla on se, että ihmiset pääsevät tekemään sitä, mitä he arvostavat, ja mistä he ovat ylpeitä. Kyse on myös identiteetistä. 8. Valitse kullekin Koillis-Suomen 7:n kunnan alueella 3 tärkeintä piirrettä, jotka mielestäsi tulisi ottaa huomioon elinkeinostrategian valintoja tehtäessä: Kemijärvi 1 = Erämaa ja eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/"on selvitty" 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalinen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vieraanvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=131, A=8.76, M=9.00, Q1=4.00, Q3=15.00

11 Kuusamo 1 = Erämaa ja eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=133, A=10.25, M=10.00, Q1=7.00, Q3=14.00 Pelkosenniemi 1 = Erämaa ja eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=123, A=7.35, M=8.00, Q1=2.00, Q3=9.00 Posio 1 = Erämaa, eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala, runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=118, A=6.65, M=4.00, Q1=2.00, Q3=10.00

12 Salla 1 = Erämaa, eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=124, A=9.77, M=9.00, Q1=2.00, Q3=16.00 Savukoski 1 = Erämaa, eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=122, A=6.16, M=5.00, Q1=1.25, Q3=8.00 Taivalkoski 1 = Erämaa, eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=119, A=6.23, M=4.00, Q1=2.00, Q3=10.50

13 Koillis-Suomi 1 = Erämaa, eräily 2 = Hiljaisuus 3 = Itsenäisyys/omaehtoisuus/ on selvitty 4 = Järvi- ja jokimaisema 5 = Jätkäkulttuuri (metsätalous) 6 = Kalevala/runonlaulut 7 = Korvatunturi, joulupukki 8 = Luonnontuotetalous, poro 9 = Pyhä-Luosto 10 = Ruka 11 = Puu 12 = Sota ja jälleenrakentaminen 13 = Evakkous ja muutot 14 = Suomalainen kansallismaisema/kansallinen nousu/paanajärvi/kuusamon luontokohteet 15 = Suomu 16 = Tunturi- ja vaaramaisema 17 = Ulospäin suuntautuneisuus 18 = Vierasvaraisuus, tottumus vieraisiin, mm. maahanmuuttajille helppo alue, vahvuus matkailussa 19 = Yhteydet Venäjälle, historiassa yhtenäistä kauppa-aluetta n=148, A=8.68, M=9.00, Q1=2.00, Q3=14.00 Perustelut ja lisänäkökohdat Tuntsan kullanhuuhdonta on unohtunut kokonaan, Pohjois-Salla ja Savukoski ovat upeita erämaita, jollaisia ei ole muualla Koillis-Suomessa, salaperäisyys ja etäisyys voisivat olla hyödynnettävissä. meiltä puuttuu melu, haju, ruuhkat Koillismaa on kv-mielikuvaa luova aluesen osat profiloituvat osaamisverkostoksi, jossailmastonmuutoksen ja energiatehokkuuden hallinta, älykäs asuminen kylmässä sekä jää-kylmäteknologia luovat yrittäjien ja tutkimuksen työpaikkoja luovaa arvoverkostoa Erämaa pitäisi tarkoittaa sitä oikeasti, siihen kuuluu huonosti jumalaton moottorikelkkailu. Korvatunturi ja joulupukki lähes täysin hyödyntämättä alueella; Rovaniemi ottaa nyt hyödyn lähes 100%:sti. Tuntureita ja vaaroja koko alueella. Vieraanvaraisuutta / suvaitsevaisuutta tulee vahvistaa ja korostaa kv. matkailua ja uusien asukkaiden saantia erityisesti silmällä pitäen. Panostus puhtaaseen veteen! Mistä konkreettisesta, alueen aiemmin tuottamasta tuotteesta olet ylpeä? suojelualueet Rukan matkailuekosysteemi luontomatkailu Kuusamo, lännen portti Kuolaan, Muurmanskiin tms. Pentikin tuotteet Rukan suuret urheilutapahtumat 9. Minkä asian tai tuotteen tekemisestä ja myynnistä olet ylpeä Koillis-Suomen osalta tällä hetkellä vuonna 2010? Valitse 2-5 tuotetta (Delfoi-paneelin ensimmäisellä kierroksella esille nousseista). 1 = Hanoi Rocks 2 = Jet-Set elämä ja Suomu 3 = Keramiikka (Pentik) 4 = Laaja alue 5 = Lifestyle ja Suomu 6 = Maa-, metsä- ja porotaloustuotteet 7 = Matkailu 8 = Nordkappiin matkustavien tanssi 9 = Nätti-Jussi 10 = Persoonalliset tuotteet ja nähtävyydet 11 = Pyhä-Luoston erilaisuus 12 = Ruka ja juustot 13 = Suomu 14 = Taivaan tulet 15 = Torstain Design ja Suomu 16 = Tunturikeskukset 17 = Uistimet (Kuusamo) 18 = Muu, mikä? n=157, A=10.32, M=11.00, Q1=6.00, Q3=16.00

14 Jängän kastike ja muut Korvatunturin maan luonnontuotteet Andy McCoyn patsas Juustot Hannu Hautalan luontokuvat Perustele vastauksesi. Laadukkaita, puhtaita luonnontuotteita, joiden tuotantopotentiaali olisi huomattavasti nykyistä suurempi. nuo kaksi myyvät ja menestyvät Orastavia brändituotteita. Etenkin "Taivaan tulien" tyyppiset jatkosarjat luovat mielikuvaa. Niihin voi sijoittaa product placementin avulla koillismaan muuta tutantoa ja palveluita Päätalo/savottakultturi Laatua ja rohkeaa erilaisuutta/ ennakkoluulottomuutta sekä uskoa omaan tekemiseen ja vahvaa samanaikaista itsetuntoa/nöyryyttä kaikissa näissä. Innovaatioita, raakaa työtä, business-osaamista. Lisää pientaloutta ja niiden myöstä juustotuotantoa, uusia lajikkeita Hiljaisuus, puhdas luonto, rauha, turvallisuus puhdas vesi ja puhdas maisema / turismi Hannu on luonut kansainvälistä Kuusamo/Koilismaa/Suomi -brändiä ympäri maailmaa; tätä ehkä ei tiedosteta koska ei suoraan näy esim vientituloina tms Minkä tuotteen tekemisestä ja myynnistä toivot olevasi ylpeä Koillis-Suomen osalta vuonna 2025? Nimeä 1-3 tuotetta. 1 = Hillaviini 2 = Kaivostoiminta 3 = Kala- ja lihajalosteet 4 = Käsin tehty puuvene 5 = Lappi-brändi 6 = Maaperän jalosteet 7 = Marjajalosteet 8 = Matkailu 9 = Napapiirin läheisyys 10 = Puuvarojen jalosteet 11 = Verkottunut palvelukeskusten alue, jossa ihmiset haluavat elää 12 = VoIP (Voice over Internet Protocol)-puheluiden tuottamisesta Suomen ja Venäjän markkinoille 13 = Muu, mikä? n=132, A=6.52, M=7.00, Q1=3.00, Q3=8.25 joulupukin kotiseutu lasten elokuva/sarjakuvatuote; sankarina vaikkapa korpikolva, ilves, liito-orava tai sinipyrstö Perustele vastauksesi. luomu ja luonto Vrt Sveitsin yrttiteollisuuden luomulääkkeet. Koillismaan luonnovaroista voisi luoda kokonaisen luomuelintarvike- ja hoitobrändinkv-vientiin teollisuus, maatalous, turismi, suomalainen elämän laatu jotainkin räväkkää, uutta ja erilaista tarvittaisiin; luonnon monimuotoisuutta voisi tuoda esiin uusilla keinoin "Turilas ja jäärä" / Walt Disney -tyyliin SWOT 11. SEITSEMÄN TUNTURIN MAAN ASEMOINTI SUHTEESSA MARKKINOIHIN Markkina-aseman positioinnissa auttavat ns. SWOT-analyysi sekä Bostonin tuoteportfolioanalyysi, joita käsitellään seuraavassa. Pohdi Koillis-Suomen aluetta seuraavien SWOT-tekijöiden näkökulmasta. Esitä 3-5 kutakin SWOT-osatekijää (seuraavalla kierroksella tekijät priorisoidaan paneelin toimesta sähköisen haastattelukierroksen aikana) Vahvuudet (sisäiset) 1 = Erikoispuu, hitaasti kovaksi kasvava pohjoisen puu 2 = Haluttu matkailukohde ja hyvä maine 3 = Halvat elinkustannukset 4 = Ihmisten avoimuus 5 = Ihmisten rehellisyys 6 = Ihmisten ystävällisyys 7 = Ilma ("Euroopan puhtain ilma") 8 = Kansainvälisen brändin alla olevat suojelualueet (PanParks) 9 = Löytymättömät malmivarat 10 = Maanmuodot 11 = Massaturismin puute saavutettavuudesta johtuen 12 = Matkailun ja luonnon yhdistäminen 13 = Puhdas luonto 14 = Riittävän kylmät "kelit" 15 = Runsaasti suojelualueita ja kansallispuistoja 16 = Sijainti Lapin etelärajalla 17 = Sijainti Luoteis-Venäjän portilla 18 = Tilaa rakentaa 19 = Vahva kulttuuri 20 = Vahvistuva ja laajeneva yhteistyö 21 = Vesi 22 = Muu, mikä? n=197, A=9.94, M=11.00, Q1=5.00, Q3=14.00

15 Perustele vastauksesi. Tuotekehitys ja markkinointi voidaan kohdentaa "upper segmentiiin", joilla on varaa maksaa rauhasta ja hiljaisuudesta.vrt esim. karibian risteilyt, joihin suomalaiset ovat valmistaneet mittavia risteilyaluksia Sisäiset vahvuudet perustuvat luontoon, eivät valitettavasti ihmisten välisiin suhteisiin Puhdasta vettä lisää ja myyntiin!!! puhdas luonto vesineen yms Kaivostoiminta ja matkailu ovat osittain ristiriitaiset vahvuudet, mutta silti on perusteltua valita molemmat. Heikkoudet (sisäiset) 1 = Alueen laajuus / asutuksen hajanaisuus 2 = Ei arvosteta omia juttuja 3 = Ei hyväksytä toisten esittämiä ratkaisuja 4 = Ei oikeata yhteyttä Ouluun 5 = Irrallaan Lapista 6 = Irrallaan liikenneväylistä 7 = Jatkokoulutusmahdollisuuksien puuttuminen 8 = Kannustavan ja tukevan ilmapiirin vähäisyys 9 = Kateus (ei hyväksytä kaverin menestystä/onnistumista) 10 = Koillis-Suomea ei ole vielä nähty kasvualueena 11 = Kopioidaan ratkaisuja sisäistämättä taustoja 12 = Korkeat hinnat (johtuu sesongin lyhyydestä) 13 = Käpertyminen, rohkeuden puute 14 = Laajakaistaverkon vajaavaisuus haja-asutusalueilla 15 = Ohuet työmarkkinat 16 = Osaamattomuus 17 = Palvelukyvyn puute 18 = Pitkät etäisyydet 19 = Pitkät ja maisemiltaan tylsät välimatkat 20 = Poliittinen vastakkainasettelu sisäisesti ja etelän ihmisten kanssa 21 = Uskalluksen puute 22 = Väestön ikääntymishaasteet 23 = Väki vähenee 24 = Yrittäjähenkisyyden puute 25 = Muu, mikä? n=200, A=12.31, M=12.00, Q1=6.00, Q3=19.25 Muutospelko Koillismaan ja Itä-Lapin yhteistyön ongelmat Perustele vastauksesi. Pelkällä koulutusmahdollisuuksien parantamisella ei vielä tule tulosta, koska alueelta puuttuvat työpaikat korkeasti koulutetuille. Heitä tulee aika ajoin satunnaisesti pätkätyön perässä, mutta kun ei jatkossa ole tarjolla pysyvää paikkaa, tai perheen toisellekin osapuolelle töitä, lähtevät he useimmiten takaisin etelään. Porukasta pitäisi pystyä pitämään kiinni. Rukan alueen kehitys ja Naturpoliksen kehitys 1990->viitoittavat tietä 2030 ratkaisuille. Pitää verkottua ja rakentaa uudenlaista lisäarvoa, joka perustuu osittain science fictioniin. Niin se Nokiakin tehtiin. Tulisi oleellisesti parantaa yhteistyötä yli maakuntarajan. Seuraavalla ohjelmakaudella (2013 +) Itä- ja Pohjois-Suomi ovat samaa NUTS2-aluetta, mikä parantaa edellytyksiä ylimaakunnalliselle yhteistyölle. Halutaan kyllä selvitä ja kehittyä, mutta ollaanko laitettu itseä likoon? Yhdessätekemisen meininki puuttuu? ( tai puuttunut aiemmin). nuorison kouluttaminen yhteisillä varoilla ja pantti siitä, että hän palaa Koilismaalle yrittäjänä, haravoidaan gallupein, ketkä halauavat ko koulutuspalvelua tietyille aloille ja sitoutuvat hyödyntämään saamansa opin koilismaalla 5-10 vuodeksi Mahdollisuudet (ulkoiset) 1 = Aallon rakentaminen Niskakoskeen (maailman cup -tasoinen paikka) 2 = Aasian hiihtokeskukset, esim. Himalaja 3 = Biomassan hyödyntäminen energiana, muut hyödyntämiskohteet 4 = CO2-kampanja, luodaan positiivinen hiilijalanjälki (esim. lentoliikenteen päästöjä kompensoidakseen matkailija voi istuttaa puun) 5 = Globalisaation/maailmantalouden kasvun matkailua kasvattava vaikutus 6 = Helppo ja nopea tuleminen alueelle 7 = ICT-palveluiden tuotanto 8 = Ilmastonmuutos 9 = Kansainvälistyminen 10 = Koillis-Suomi nähdään kasvualueena 11 = Koskimelonta 12 = Koulutus 13 = Luonto 14 = Luontomatkailu 15 = Matkailijoiden ja asukkaiden turvallisuudesta huolehtiminen 16 = Matkailu 17 = Muualta tulevat ihmiset 18 = Rajattomat kehittämismahdollisuudet 19 = Sosiaalinen media

16 20 = Talvi tulee tulevaisuudessakin 21 = Tien varsien nähtävyyksistä verkoston luominen välittämään alueen rikasta matkailukuvaa ja viestintää 22 = Tutkimus, tuotekehitys, tuotteistus 23 = Uudet sukupolvet 24 = Vahva ja erilainen profilointi alueelle ja yrityksille 25 = Yhteiset palvelut matkailun kanssa 26 = Yhteys Venäjään ja rajan taakse n=195, A=13.73, M=14.00, Q1=8.00, Q3=20.00 Perustele vastauksesi. Alueelle yhteinen ilme, jota luodaan tietoisesti ja joka näkyy joka paikassa. Luontoystävällinen, hyvän elämän keskusalue. Harrastajia on miljoonia Euroopassa vesilajeihin - meillä on suorituspaikkoja mutta ei tuotteita 1. Pitää rakentaa oma demonstraatioverkko kuntoon2. Sitten lähteä hyvin valikoituun kasvumarkkinaan (Aasia)jossa rahoitus ja kumppanuudet avaintekijä Muurmanski ja Kuola sekä laajemmin Venäjä Uhat (ulkoiset) 1 = Aluetta ei tunneta kansainvälisesti 2 = Ei seurata aikaa 3 = Elinkeinoelämän hiipuminen globaaleiita syistä (sää, ilmasto, turvattomuus, terrorismi, työttömyys, rahan ja materian arvon romahtaminen, energian hinnan nousu tms. syystä) 4 = Globalisaatio 5 = Häviäminen kilpailussa Etelä-Suomelle 6 = Ilmastonmuutos (esim. lumen vähyys) 7 = Jäädän junasta, ei seurata aikaa 8 = Maailmantalouden kehitys 9 = Ympäristökatastrofi 10 = Ydinmateriaali Murmanskin alueella 11 = Muuttoliike 12 = Ohuet matkustajavirrat vievät lentoyhteydet 13 = Polarnie Zorin ydinreaktorit Kantalahdessa 14 = Rajaseutu ja protektionismiin liittyvät asiat 15 = Raju keskittymiskehitys palvelurakenteissa 16 = Saavutettavuus mielikuva pysyy kalliina ja hankalana 17 = Sisäinen erimielisyys 18 = Uskalluksen puute 19 = Verotus ja maksut 20 = Ympäristöonnettomuus kaivosteollisuudessa 21 = Yrittäjyyttä koskevat rajoittavat lainsäädännölliset päätökset 22 = Öljykatastrofi esim. Vienan merellä tai Jäämerellä n=168, A=10.43, M=11.00, Q1=6.00, Q3=16.00 Perustele vastauksesi. Koillismaa seuraa aikaansa ja yrittää, mutta ulkoisille uhille ei voi mitään, niitä tulee aina. Luottamukselliset suhteet tässä suhteesa Venäjälle tärkeät, että on jyvällä kun jotain tapahtuu Häviämistä Etelä-Suomelle ei ole näköpiirissä: Ruka, talvinen ja kesäinen Kuusamo, joet ja erämaat jne.muurmanskin atomivoimalat voivat olla jonkinmoinen uhka. BOSTONIN TUOTEPORTFOLIO -ANALYYSI Bostonin portfolioanalyysissa lähtökohta on, että tuotteilla on elinkaari. Tietyssä vaiheessa tuote on 1. Kysymysmerkki, kehittymässä oleva, sen markkina-osuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on vähäinen, mutta kasvu nopeaa. Seuraavaksi tuote voi muuttua n 2. Tähtituotteeksi, sen markkinaosuus on suuri, se merkitsee yritykselle tai alueelle paljon, sen kasvunopeus on suuri. Tuote ei ole kuitenkaan vielä välttämättä tuottava, vaan vaatii ulkopuolista rahoitusta, kassavirtaa, jota tulee 3. Lypsylehmä tuotteista. Tähän kategoriaan kuuluvat tuotteet, klusterit tai toimialat, jotka ovat suuria, niin markkinaosuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on suuri. Kate on pientä, mutta volyymi tuottaa yritykselle tai alueelle sillä hetkellä tärkeimmän kassavirran mm. tähtituotteiden kehittämiseksi. Tähtiklusteri-tuotteet muuttuvat aikanaan lypsylehmätuotteiksi. Neljäntenä ryhmänä on 4. Lemmikit tai kulkukoirat, joiden markkinosuus tai volyymi on pientä ja kasvunopeus on pieni niin ikään. Oikeastaan näitä tuotteita ei pitäisi olla välttämättä olemassa, tämä edustaa tuotteen elinkaaren päätä ja ajoissa luopuminen voisi olla perusteltua. Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksen perusteella saatiin melko selkeä kuva keskeisten tarkastelussa olevien teemojen sijoittumisesta em. neljässä näkökulmassa tällä hetkellä (v. 2010):

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2011-2015 VISIO Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Yrjö Myllylä Mika Perttunen Luonnos 11.5.2011 (Sidosryhmien lausunnot huomioitu)

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen. Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta. Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Kertomus ensimmäisestä ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman

Lisätiedot