Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen"

Transkriptio

1 vuosikertomus 2012

2 Asumista omassa kodissa Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja tarjoaa vuokra-asuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka asema Lahden alueella: konserni omistaa yhteensä lähes asuntoa, joissa asuu lahtelaista. Konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy sekä Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36. Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan ja liikehuoneistot. Sen palveluksessa on pääosa konsernin 30 hengen henkilöstöstä. Tytäryhtiöistä Lahden Asunnot Oy omistaa pääosan konsernin arava-asuntokannasta ja siten suurimman osan konsernin asunnoista. Lahden Palveluasunnot Oy taas omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja. Viime vuosina Lahden Talot -konserni on tiivistänyt yhteistyötään Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja rakennuttanut lukuisia uusia palvelutaloja vanhuksille ja muille erityisryhmille, muun muassa vammaisille. Lahden Talot -konserni on Lahden kaupungin toiseksi suurin yhtiö. Sen liikevaihto vuonna 2012 oli 39 miljoonaa euroa ja tase 238 miljoonaa euroa. Lahden Talot Oy aloitti toimintansa tammikuun alussa 1998, joten kulunut vuosi oli sen toiminnan viidestoista. Lahden Talojen yhtiörakenne Lahden Asunnot Oy Arava-asunnot Sisältö: Lahden Talot Oy Vapaarahoitteiset asunnot Liikehuoneistot Lahden Palveluasunnot Oy Palvelutalot Muut erityisasunnot Asumista omassa kodissa 3 Voimakasta investoimista rakentamiseen ja korjaamiseen 5 Ympäristöä säästäviä ratkaisuja 7 Toimitusjohtajan katsaus: Vuosi 2012 hyvä vuosi! 9 Toimintakertomus Lahden Talot -konsernin tuloslaskelma 12 Lahden Talot -konsernin tase 13 Lahden Talot Oy -emoyhtiön tuloslaskelma 14 Lahden Talot Oy -emoyhtiön tase 15 Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen ja erityisasuntojen omistaminen on keskitetty kaupungin omistamalle Lahden Talot Oy:lle, joka vuokraa tilat edelleen kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle. Kaupunki joko kilpailuttaa hoivapalvelut tai hoitaa ne omana työnään. Tavoitteena on vähentää laitosasumista ja turvata niin vanhusten kuin muidenkin erityisryhmien asuminen omassa kodissa. Lahden Taloissa palveluasumisen vahvana painopisteenä on vanhusten asuminen. Vuonna 2012 yhtiö alkoi rakennuttaa kahta palvelutaloa: Palvelukoti Onnenkotoa Hollolan Salpakankaalle ja Lehtiojan palvelutaloa Lahden Kilpiäisiin. Lisäksi valmistui kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu Salinmäen palvelukoti. Uudisrakennus lisäsi kehitysvammaisten asumispaikkoja Lahdessa ja tukee toimintalinjaa, jolla kehitysvammaisten asumispalvelut keskitetään Lahdessa kaupungin omaksi palvelutarjonnaksi. Asukkaiden tyytyväisyys on Lahden Taloille tärkeä asia. Yhtiö seuraa asukkaiden asumistyytyväisyyttä useilla eri tavoilla. Joka toinen vuosi tehdään asukkaille suun- Muuttokysely: Asiakaspalvelun yhteydenoton nopeus asuntohakemuksen jättämisestä En tunne asiaa Erittäin hyvä Erittäin huono Melko huono Kohtalainen Melko hyvä Salinmäen palvelukodissa järjestetään myös erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Muuttokysely: Huoneiston kunto muuttohetkellä Erittäin hyvä Melko huono Kohtalainen Melko hyvä nattu laaja kysely. Muuttokysely lähetetään kuukauden asumisen jälkeen niille uusille asukkaille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Lahden Taloille. Kyselyssä tiedustellaan asukkaan mielipidettä muun muassa Lahden Talojen asiakaspalvelusta. Uudiskohteisiin ja perusparannettuihin kohteisiin muuttaneille lähetetään oma kyselynsä, jossa tiedustellaan sekä asiakaspalveluun että asumiseen liittyviä mielipiteitä ja kokemuksia. Kiinteistönhoidon ja siivouksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 ja toteutetaan vastedes vuosittain. Se antaa arvokasta tietoa palvelun laadusta ja sen kehityssuunnasta sekä asukkaiden tyytyväisyydestä. 2 3

3 KIINTEISTÖNHOIDON KYSELY Syksyllä 2012 Lahden Talot toteutti ensimmäisen kiinteistönhoidon ja siivouksen asiakastyytyväisyyskyselyn. Se osoitti kiinteistönhoidon ja siivouksen olevan keskimäärin hyvällä tasolla, mutta molempien laadussa olevan selviä yrityskohtaisia eroja. Kiinteistönhoito sai asukkailta yleisarvosanan 3,4 ja siivous 3,5. Kiinteistönhoidossa asukkaat antoivat parhaimmat pisteet kiinteistön sisäänkäynnin siisteydelle sekä aluehuoltomiesten aktiivisuudelle ja palveluhenkisyydelle. Heikoimmat pisteet sai piha- ja paikoitus alueen talvikunnossapito. Lahden Talot osti kiinteistönhoitopalveluja Lassila & Tikanojalta, LK Kiinteistöpalveluilta, ISS Palveluilta ja Satulakadun Huollolta. Siivouksen asukkaat arvioivat tasalaatuisemmaksi kuin kiinteistönhoidon. Parhaimmat pisteet sai hissien siisteys ja heikoimmat pisteet saunatilojen siisteys. Lahden Talot osti siivouspalveluita kahdelta yritykseltä ISS Palveluilta ja SOL Palveluilta. Kaikilla arvioiduilla tehtävä-alueilla ISS Palvelut sai selvästi paremmat pisteet kuin SOL Palvelut. ISÄNNÖINNIN PÄIVYSTYS Lahden Talot siirtyi vuonna 2012 isännöinnin päivystysjärjestelmään. Puhelinasiakkaita varten otettiin käyttöön päivystysnumero, johon tuleviin soittoihin päivystysvuorossa oleva isännöitsijä vastaa. Käytäntö parantaa asiakaspalvelua ja vapauttaa muille isännöitsijöille työaikaa kiinteistökäynteihin tai rauhallista keskittymistä vaativiin tehtäviin. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 KIINTEISTÖNHOITO keskiarvo 3,24 3,60 3,71 Keskiarvo Pihaalueiden siisteys Sisäänkäynnin siisteys 3,19 Jätepisteen siisteys Syksyllä 2012 Lahden Asuntojen asukashallitus tutustui Lappeenrannan Asuntopalvelut Oy:n asukasdemokratiamalliin. Kuvassa Lahden Talojen hallintojohtaja Pertti Merenluoto (vas.), asukashallituksen jäsenet Ritva Haavisto, Anna-Maija Martikainen, Kari Heinonen, Antero Patamäki, Esko Nuikka ja Anja Koivikko, Lappeenrannan Asuntopalveluiden toimitusjohtaja Seppo Ylitalo sekä Lahden Talojen isännöitsijä Ville Jäntti. Päivystysjärjestelmän ansiosta kaikkiin isännöintiä koskeviin puheluihin vastataan ja asiakas saa asiansa hoidetuksi tai välitetyksi eteenpäin. Jos päivystävä isännöitsijä ei pysty hoitamaan soittajan asiaa tai vastaamaan asiakkaan kysymykseen, hän välittää asian sähköisesti kohteen isännöitsijälle jatkokäsittelyä varten. Asia pysyy järjestelmässä aktiivisena siihen saakka, kunnes se on hoidettu loppuun. Asiakaspalvelullisesti tuntuva parannus on myös erillinen tila, jossa asiakas ja isännöitsijä voivat keskustella häiriöittä. Isännöitsijöiden keskinäistä yhteistyötä parantavat työskentely avokonttorissa ja säännölliset palaverit tietojen päivittämiseksi. SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS Lahden Talot paransi asiakaspalveluaan ja helpotti asioiden hoitamista keväällä ,76 3,60 Piha- ja paikoitusalueen talvikunnossapito Nurmialueiden hoito 3,38 Vikailmoitusten hoito 3,51 Yleistilojen hoito (ei siivous) 3,64 Aluehoitomiehen aktiivisuus ja palveluhenkisyys ottamalla käyttöön vuokrasopimuksen sähköisen allekirjoituksen. Sähköinen allekirjoitus helpottaa erityisesti niiden vuokralaisten asiointia, jotka ovat muuttamassa Lahteen toiselta paikkakunnalta, sillä allekirjoittaminen tapahtuu pankkitunnuksilla internetissä. Lahden Talot tekee kuukausittain vuokrasopimusta. Vuoden 2012 lopussa jo lähes puolet sopimuksista allekirjoitettiin sähköisesti ja sähköinen allekirjoitus lisäsi koko ajan suosiotaan. Sähköinen allekirjoitus on herättänyt kiinnostusta myös muissa vuokrataloyhtiöissä. AD-TOIMINNAN UUDISTUS Vuonna 2012 Lahden Talot uudisti asukasdemokratiamalliaan. Vastedes Lahden Asuntojen hallituksen asukasedustajat ovat myös asukashallituksen jäseniä. Yhdeksänjäseninen asukashallitus valitsee keskuudestaan kaksi ehdokasta Lahden Asuntojen hallitukseen. Asukasvaalit järjestetään entiseen tapaan joka neljäs vuosi. Kukin vuokranmääritysyksikkö voi asettaa vaaleihin yhden ehdokkaan omasta asukaskunnastaan, ja ehdokas on ehdolla sekä asukashallitukseen että Lahden Asuntojen hallitukseen. Aiemmin vuokranmääritysyksikkö on voinut asettaa ehdokkaakseen myös toisessa vuokranmääritysyksikössä asuvan henkilön. Uudistus mahdollistaa eri kiinteistöjen asukkaiden laajan edustuksen asukashallituksessa ja Lahden Asuntojen hallituksessa sekä parantaa asukashallituksen ja Lahden Asuntojen hallituksen asukasedustajien välistä tiedonkulkua ja asioiden koordinointia. Onnelantie 12:n pienkerrostalon perusparannus toteutettiin vanhaa kunnioittaen. Larisa ja Malakias Jaakkola iloitsevat kotinsa 1900-luvun alkupuolen hengestä. Voimakasta investoimista rakentamiseen ja korjaamiseen Lahden Talot toteutti vuonna 2012 vielä aiempaakin aktiivisempaa uudisrakentamista ja vanhojen kiinteistöjen perusparantamista. Talouden lievästä taantumasta huolimatta yhtiö on voinut lisätä uudisrakentamista ja korjausrakentamista, ja investoinnit kohosivatkin vuonna 2012 vajaaseen 21 miljoonaan euroon. Alhainen korkotaso pitää yhtiön korkomenot matalana, minkä ansiosta pelkästään korjauksiin voitiin käyttää kaksi miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin aiemmin. Yhtiöit täminen puolestaan turvaa, etteivät palvelutalojen uudisrakennushankkeet syö korjausrakentamisen rahoja. Onnelantien 12:n pienkerrostalon perusparannuksessa myös porraskäytävät saivat kauniin ja siistin yleisilmeen. Vuoden loppuun mennessä valmistuivat muun muassa Kerinkallionkatu 15:n ja Onnelantie 12:n perusparannukset sekä Sykekatu 6 18:n vaiheittainen julkisivujen, ikkunoiden, pihojen ja saunojen peruskorjaus. Lisäksi Järvenpäänkatu 27:n laaja perusparannus saatiin hyvään vauhtiin. Töiden edetessä kiinteistön korjaustarve tarkentui ja perusparannussuunnitelmia laajennettiin alkuperäisestä. Myös muuta korjaustoimintaa lisättiin selvästi, sillä monet jo aiemmin perusparannetuista 1970-luvun taloista ovat uusien, pienempien korjausten tarpeessa. Vastaavanlaisia korjaustarpeita on lukujen taloissa. Aktiivisella perusparannus- ja korjaustoiminnalla yhtiö pitää kiinteistöt ja asunnot hyväkuntoisina ja haluttuina niiden koko elinkaaren ajan. 4 5

4 URAAUURTAVA RAKENTAMINEN Lahden Talot jatkaa energiatehokasta ja ennakkoluulotonta rakentamista kahdessa uudessa palvelutalossaan, joiden rakentaminen alkoi vuonna Hollolan Salpakankaalle rakennettavan palvelukoti Onnenkodon viilennyksessä kesällä ja tuloilman esilämmityksessä talvella hyödynnetään pohjavettä. Rakennushanke edustaa Suomessa uraauurtavaa kuntayhteistyötä ja on saanut myönteistä valtakunnallista julkisuutta. Lahden Kilpiäisissä alkanut palvelutalohanke Lehtiojan palvelutalo on Lahden Talojen suurin yksittäinen rakennushanke. Sen lämmitysmuodoksi tulee maalämpö. Lehtiojan palvelutalo rakennetaan kahdessa vaiheessa, ja ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Sekä palvelukoti Onnenkotoon että Lehtiojan palvelutaloon asennetaan betonin kosteutta mittaavat langattomat anturit. Lahden Talojen palvelutalot ovat ensimmäiset suurkohteet, joissa uutta suomalaista keksintöä käytetään. Anturit asennetaan lattiavalun yhteydessä ja jätetään betoniin pysyvästi. Niiden mittauslukemia voidaan seurata langattomasti lattiapäällysteen läpi. Hollolan Salpakankaalle rakennettava palvelukoti Onnenkoto edustaa energiatehokasta rakentamista. Lämpöjohtoasennuksia tekee Jarmo Mikkonen. KORKEATASOISET ASUNNOT Lahden Talojen ensimmäinen vapaarahoitteinen vuokratalo Lanssikatu 7 valmistui kesän alussa Niemen kaupunginosaan Lanssikatu 3 5:n matalaenergiatalojen naapuriin. Lanssikatu 7 on matalaenergiatalojen verrokkikohteeksi: Sen rakenneratkaisut ovat samantyyppisiä kuin matalaenergiatalojen, ja talon energiatehokkuus on A-luokkaa. Talojen lämmitysmuodot eroavat kuitenkin toisistaan; Lanssikatu 7 lämpiää kaukolämmöllä, Lanssikatu 3 5 maalämmöllä. Lanssikatu 7 edustaa nykypäivän vuokraasumista. Kohteella Lahden Talot haluaa osoittaa, että Suomessa voi asua vuokralla yhtä laadukkaasti kuin omistusasunnossa. Talon asunnot ovat korkeatasoisempia kuin vuokra-asunnot keskimäärin, sillä varuste- Lattiavalun yhteydessä asennetut langattomat anturit mittaavat rakenteilla olevien palvelutalojen betonin kosteutta. Työmaamestari Simo Puumala mittaa betonin kosteutta palvelukoti Onnenkodon rakennustyömaalla. tasoon kuuluvat muun muassa laminaattilattiat, keraaminen liesi ja astianpesukone. Lisäksi asunnon hakija saattoi hakemuksessaan kertoa, minkä kolmesta tarjolla olevasta keittiön ja kylpyhuoneen värimaailmavaihtoehdosta hän haluaisi. KORJAUSVELAN TORJUNTA Lahden Talot estää korjausvelan syntymistä perusparantamalla kiinteistöjään järjestelmällisesti. Vuonna 2012 valmistui lahtelaisittain merkittävä perusparannus, Milkin ensimmäinen vaihe Kansakoulukatu 4, jossa 54 asuntoa sekä yhteiset tilat ja talojen ulkopuoli uudistuivat vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Perusparannus toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupunginmuseon kanssa vanhaa henkeä kunnioittaen. Samalla palautettiin talojen alkuperäisiä, 1980-luvun alun peruskorjauksessa poistettuja ratkaisuja. Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde kiinnosti lahtelaisia, ja perusparannettuihin taloihin muutti useita henkilöitä, jotka olivat lapsena asuneet Milkissä. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua alkoi toisen vaiheen eli Kansakoulukatu 3:n perusparannus. Laajojen perusparannusten rinnalla toteutettiin lukuisia pienempiä remontteja, jotka rahoitettiin korjausrahalla. Esimerkiksi Päivärinteenkatu 15:n ja Kiekkoistenkatu 5:n vaiheittainen, yhteensä kolme vuotta kestänyt remontti toi talojen asuntoihin uutta vastaavat pesutilat. Kylpyhuoneremontteja tehtiin myös neljässä muussa kohteessa. Hyvän tiedottamisen ansiosta remontit on saatu toteutetuksi joustavassa yhteistyössä asukkaiden kanssa. Lahden Talojen Kerinkallionkatu 15 on ensimmäisiä lahtelaisia vanhoja kerrostaloja, joihin on perusparannuksen yhteydessä asennettu poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Ympäristöä säästäviä ratkaisuja Lahden Talot tukee valinnoillaan ja ratkaisuillaan Lahden kaupungin elinkeino- ja kilpailukykystrategian vahvaa ympäristöpainotusta sekä Green City -ohjelman vihreitä arvoja. Yhtiö antaa panoksensa ympäristön säästämiseen tarkastelemalla huolellisesti, voidaanko uudiskohteissa ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä ja miten perusparannuskohteiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Yhtiön lippulaiva Lanssikadun matalaenergiatalot saivat vuonna 2012 näkyvyyttä läpäisemällä Europahouse Award kilpailun Suomen alkukarsinnan ja etenemällä loppukilpailuun. Tämänkertaisen kilpailun tuomaristo painotti valinnoissaan kohteiden yleistä arkkitehtonista laadukkuutta ja asuntojen muunneltavuutta, joten edistyk- sellinen energiatehokkuus ei riittänyt nostamaan Lanssikadun matalaenergiataloja kilpailun kärkeen. Matalaenergiatalot kuluttivat ensimmäisenä vuotenaan energiaa noin 60 prosenttia normimääräysten mukaan rakennetun kerrostalon kulutuksesta. Lanssikatu 3 5 energiankulutus oli 60 kilowattituntia bruttoneliötä kohti. Verrokkikohteena ollut Kivikatu 5, joka on rakennettu vuonna 2006, kulutti noin 100 kilowattituntia bruttoneliötä kohti. Tulevaisuudessa verrokkikohteena käytetään myös Lanssikatu 7:ää, jotta saadaan selville, miten energiakustannukset vaihtelevat rakenneratkaisuiltaan lähes identtisissä, mutta lämmitysjärjestelmiltään erilaisissa taloissa. Lahden Talojen käyttämät uusiutuvat energialähteet Lahden Taloilla on käytössä tai se on ottamassa käyttöön seuraavia uusiutuvia energialähteitä: Aurinkokeräimet: Nikulankujan rivitalot, Lanssikatu 3 ja 5, Hollolan palvelukoti Onnenkoto (rakenteilla). Aurinkopaneelit, korvaa osan kiinteistösähkön tarpeesta: Apilakadun Asuntopalvelut (aloitus elokuu 2013). Ilma-vesilämpöpumppu: Nikulankujan rivitalot. Maalämpö: Lanssikatu 3 ja 5, Lehtiojan palvelutalo (rakenteilla). Maalämpökaivoista otettava viilennys: Lanssikatu 3 ja 5, Salinmäen palvelukoti, Lehtiojan palvelutalo (rakenteilla), Apilakadun Asuntopalvelut (aloitus elokuu 2013). Viilennys pohjavettä hyödyntämällä: Hollolan palvelukoti Onnenkoto (rakenteilla). Tuloilman esilämmitys pohjavettä hyödyntämällä talvella: Hollolan palvelukoti Onnenkoto (rakenteilla). 6 7

5 VETTÄ SÄÄSTÄVÄT ASUKKAAT Vuoden 2012 merkittävä energiansäästöllinen ponnistus oli Lahden Talojen asukkaiden vedensäästökilpailu. Kyseessä on tiettävästi pisin ja pitkäjänteisin Suomessa toteutettu hanke kansalaisryhmän vedenkulutuksen vähentämiseksi. Kilpailu tukee Lahden Taloissa vuonna 2009 aloitettua vesiprojektia, jossa kiinteistöjen vedenkulutusta vähennetään uusimalla ja korjaamalla vesikalusteita. Kilpailun ansiosta 57 kilpailukiinteistön kokonaisvedenkulutus väheni 3,2 prosenttia eli reilut 11,6 miljoonaa litraa. Parhaimmat kiinteistöt vähensivät vedenkulutustaan jopa viidenneksen vuoden 2011 kulutuksesta, ja tavoitteena olleeseen 10 prosentin vähennykseen tai lähelle sitä ylsi yhdeksän kiinteistöä. Kilpailukiinteistöjen keskimääräinen vedenkulutus oli 140 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Lähes 44 prosentissa kilpailukiinteistöjä vettä kuluu tätä vähemmän, pienimmillään vain 95 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Kilpailu jatkuu vuonna 2013 uusituin säännöin. Tavoitteena on viiden prosentin vähennys kilpailukiinteistöjen kokonaisvedenkulutuksessa. Kilpailun järjestävät Lahden Talot ja asukkaiden muodostama ympäristötoimikunta. ETURINTAMAN PERUSPARANNUS Vuonna 2012 valmistunut Kerinkallionkatu 15:n perusparannus on yksi esimerkki Lahden Talojen aktiivisesta toiminnasta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen eturintamassa. Hanke oli merkittävä, sillä Kerinkallionkatu 15 on ensimmäisiä lahtelaisia vanhoja kerrostaloja, joihin on asennettu poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä. Järjestelmän talteen ottama lämpö hyödynnetään käyttöveden lämmitykseen ja yhteistilojen lattialämmitykseen. Lämmön talteenottojärjestelmän investoinnin arvioidaan maksavan itsensä takaisin 7 8 vuodessa. Tulevaisuudessa lämmön talteenottojärjestelmä asennetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkiin perusparannuskohteisiin. Kerinkallionkatu 15 on rakennettu vuonna 1985, mutta perusparannuksen myötä siitä tuli lähes uuden veroinen. Perusparannus oli osa Lahden kaupungin ns. elinvoimaisuuspakettia, jolla muun muassa haettiin toimintamalleja ja ratkaisuja kiinteistöjen Sanna Nissinen (oik.), Jenna Hämäläinen sekä Sanna Nissisen Casimir-poika vastaanottivat Pajapellonkatu 6, 8, 10, 12 ja 14:n edustajina kunniakirjan ja kukat sen johdosta, että rivitalokiinteistö sijoittui vuoden 2012 vedensäästökilpailussa kolmannelle sijalle. energiatehokkuuden parantamiseksi tehokkaasti ja järkevin kustannuksin. TAVOITTEENA VIHREÄ TOIMISTO Lahden Talot tukee kaupungin elinkeino- ja kilpailukykystrategiaa sekä Green City -ohjelmaa muuntautumalla vihreäksi toimistoksi. Vuonna 2012 Lahden Talot alkoi tavoitella WWF:n Green Office -sertifikaatin käyttöoikeutta. Lahden Talot on asettanut Green Office -ohjelmalleen kolme seurattavaa tavoitetta. Lahden Talot -konsernin vedenkulutuslukuja 2012 Kiinteistöt Kulutus (lukum.) l/as/vrk Lahden Asunnot Oy, kaikki kiinteistöt (69) 140 Lahden Asunnot Oy, kilpailukiinteistöt (57) 140 Lahden Asunot Oy, ei huoneistokohtaisia vesimittareita (65) 141 Lahden Asunnot Oy, huoneistokohtaiset vesimittarit (4) 125 Lahden Talot Oy, kaikki kiinteistöt (9) 149 Vuoteen 2016 mennessä toimiston sähkönkulutusta halutaan vähentää 20 prosenttia ja sekä paperinkulutusta että tulostusmäärien 50 prosenttia. Tavoitteisiin pyritään ja niihin pääsyä seurataan vuosittain. Vuonna 2012 Lahden Talot päivitti ympäristöohjelmansa. Sertifikaatin saamiseksi yhtiö myös sitoutuu ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon hankinnoissaan, tiedottaa ja valistaa henkilöstöään Green Office -toimintatavoista sekä tähtää ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 hyvä vuosi! Vuosi 2012 oli yleisesti ottaen laskevan talouden ja taantuman vuosi. Lahden Talojen toiminnassa yleiset talousongelmat eivät näkyneet. Asuntojamme kysyttiin vilkkaasti, saimme kaikkiaan asuntohakemusta, ja lähes 1 200:lle asunnon tarvitsijalle pystyimme tarjoamaan uuden kodin. Asuntojen vaihtuvuus väheni, ja käyttöaste pysyi korkeana. Vuokrasaamisten osuus säilyi ennallaan. Kaiken kaikkiaan tunnusluvut kertovat, että asukkaat ja asunnon tarvitsijat luottavat yhtiöön. Lahden Talot -konsernin talous kehittyi vakaasti ja suunnitellusti budjettitavoitteet saavuttaen ja ylittäen. Strategiassa määritetty vakaa, hallittu kasvu jatkui. Liikevaihto kasvoi noin 5,5 prosenttia ja nousi 39 miljoonaan euroon. Henkilöstö- ja hallintokulujen yhteissumma kasvoi vajaan prosentin. Alhaalla pysynyt korkotaso ja muutoin hyvä talouden kehitys mahdollistivat talojen ja asuntojen korjaustoiminnan reilun kasvattamisen. Korjauksiin käytettiin vajaat kaksi miljoonaa euroa eli 32 prosenttia enemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. Myös uudisrakennus- ja perusparannusinvestointeihin satsattiin, ja investoinnit kasvoivat edellisvuoden ennätyksestä 17,7 miljoonasta noin 21 miljoonaan euroon. Vaikka investoinnit olivat ennätysluokkaa, konsernin vakavaraisuus kuitenkin parantui. Syynä on lainojen nopea lyhennystahti: uutta velkaa otetaan vähemmän kuin vanhaa maksetaan. Tätä kirjoitettaessa kevätaurinko näkyy pitkästä aikaa taivaalla. Auringon valo virkistää ihmisiä ja tuo positiivista energiaa kaamoksen jälkeen. Aurinko tuo energiaa myös yhä useampiin Lahden Talojen kiinteistöihin. Aurinkokeräimiä on asennettu jo useisiin kiinteistöihimme korvaamaan kalliimpia ja saastuttavampia energialähteitä. Samoin olemme hyödyntäneet jo useissa uudisrakennushankkeissa maahan varastoitunutta aurinkoenergiaa eli maalämpöä. Uusiutu- vien energiamuotojen käyttöä tulemme jatkossakin lisäämään kiinteistöjen lämmityksessä ja viilennyksessä sekä sähkön tuotannossa aina, kun se on taloudellisesti ja teknisesti perusteltua. Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen rinnalla suuren kiinteistökannan omistajan kannattaa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja energian kulutuksen vähentämiseksi, jotta vuokrataso voidaan pitää kohtuullisena. Laaja rakennusautomaatio kaukovalvontoineen on ollut jo pitkään yksi keino valvoa, säätää ja säästää kulutusta. Vesiprojektissa on jo vuosia käyty systemaattisesti läpi talo talolta vuotavia tai paljon kuluttavia vesikalusteita. Uusin ja vähiten käytetty keino on asukkaiden kanssa toteutettu vedensäästökilpailu. Siinä keskeisintä on tavoite vaikuttaa kunkin asukkaan henkilökohtaisiin vedenkäytön tottumuksiin. Vuoden 2012 vedensäästökilpailu tuotti hyviä tuloksia, ja kilpailemista jatketaan vielä ainakin vuoden ajan. Saavutetun miljoonien litrojen säästön lisäksi hanke toi uutta virtaa asukasdemokratian perinteisiin käytäntöihin. Se lisäsi kiinteistöjen asukkaiden yhteistyötä sekä asukkaiden ja vuokranantajan välistä vuorovaikutusta. Tällainen kehitys on aina myönteistä! Hyvästä, työntäyteisestä ja mielenkiintoisesta vuodesta haluan kiittää henkilöstöämme, hallitusta ja kaikkia yhteistyökumppaneita. Aurinkoista, virkistävää kevättä! Juhani Jokelainen Toimitusjohtaja 8 9

6 Toimintakertomus Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy, Lahden Palveluasunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36. Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan, ja sen palveluksessa on pääosa konsernin henkilökunnasta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, joka omistaa pääosan konsernin arava-asuntokannasta. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja. Kiinteistö Oy Lahden Vesijärvenkatu 36 on vuokra-asuntoyhtiö, jolla on kaikkiaan 45 asuinhuoneistoa. Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli viidestoista. Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä noin asuntoa. Asuinpinta-ala oli noin neliömetriä ja muuta vuokrattua tilaa noin neliömetriä, josta liiketilaa noin neliömetriä. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoman muodostaa 101 keskenään nimellisarvoltaan ja äänimäärältään samanarvoista osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet. Johto ja tilintarkastajat Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet: Päätoimittaja Jarkko Nissinen, pj Liikkeenharjoittaja Juhani Hilkemaa, vpj Työntutkija Riitta Erviä Tarkastaja Pasi Kousa Lääketieteen tohtori Tuija Nurmi Toimitusjohtajana on toiminut hallintotieteiden maisteri, KJs Juhani Jokelainen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Oy Audiarev Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Tuomela. Johdon palkitseminen Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tulospalkkioiden ensimmäinen peruste on hallituksessa määriteltyjen bonuspalkkioperusteiden yleisten edellytysten täyttyminen. Lisäksi hallitus määrittää vuosittain toimitusjohtajan tavoitteet. Ne ovat strategiasta johdetut tavoitteet, budjettitavoitteet ja hallituksen antamat muut tavoitteet. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta kerran vuodessa helmikuussa. Toimitusjohtajan bonuspalkkio voi olla enintään kahden kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä. Myös muun johtoryhmän tulospalkkioista päättää hallitus kerran vuodessa. Palkkiot perustuvat yleisten edellytysten lisäksi yksiköiden ja niiden vetäjien tavoitteisiin. Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion määrä voi olla enintään kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtajan ja muun johdon tulospalkkioiden määrä vuonna 2012 oli ,36 euroa. Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli ,66 euroa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen Lahden Palveluasunnoille on myönnetty erityisryhmien investointiavustusvarauksia kahdelle kohteelle yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Konsernin talous kehittyi myönteisesti tilikauden aikana. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi noin 5,5 prosenttia. Liikevoitto oli noin 9,5 miljoonaa euroa (10,1 me v. 2011) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 4,0 miljoonaa euroa (4,6 me v. 2011). Tulokset ovat budjetoitua paremmat koko konsernin ja kaikkien konserniyhtiöiden osalta. Tuloksia paransivat kertaluontoisesti loppuvuonna toteutetut kiinteistökaupat, joista saatiin myyntivoittoja noin miljoona euroa. Tuloksia huononsi korjauskulujen huomattava ja tietoinen kasvu, tuloksen mahdollistaessa sen. Kulujen osalta myönteistä oli veden ja jäteveden kulujen sekä siivouskulujen väheneminen. Korko- ja rahoituskulut laskivat Lahden Asunnoissa ja nousivat Palveluasunnoissa. Kokonaisuutena rahoituskulut pysyivät edellisvuoden tasossa. Poistoja kirjattiin poistosuunnitelman mukaisesti, poistoprosentti rakennuksista oli 2,5. Koneista ja kalustosta poistettiin 25 prosenttia. Luottotappioita kirjattiin konsernissa euroa ( euroa vuonna 2011) ja jälkiperinnän tuottoja aiempien vuosien luottotappioista euroa ( euroa vuonna 2011). Uudisrakennus- ja perusparannusinvestointien rahoitukseen tarvittavat luotot on saatu Lahden kaupungin konsernipankista ja Kuntarahoitus Oy:stä. Lahden Talot -konsernin lainat tyypeittäin % 55 % 24 % Kiinteistöjen rakennuttaminen ja kiinteistökaupat Vuoden 2012 kesällä valmistui yhtiön ensimmäinen vapaarahoitteinen vuokratalo Lanssikatu 7. Kesällä valmistui Lahden Palveluasunnoille erityiskohde Salinmäen palvelukoti kehitysvammaisille nuorille. Kohde vuokrattiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle. Vuonna 2012 käynnistettiin kaksi merkittävää vanhusten palvelutalohanketta: Lehtiojan palvelutalo Kilpiäisiin ja Onnenkoto Hollolan Salpakankaalle. Kerinkallionkatu 15:n perusparannus valmistui alkuvuonna Hanke oli osa kaupungin ns. elinvoimaisuuspakettia. Kansakoulukadun perusparannuksen ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa. Kohteen toisen vaiheen työt aloitettiin elokuussa. Sykekadun taloissa valmistui jo edellisvuonna alkanut suurehko julkisivujen, ikkunoiden, pihojen ja saunojen peruskorjaus. Perusparantamisen rinnalla muuta korjaustoimintaa lisättiin selvästi. Kuluiksi kirjattaviin korjauksiin käytettiin kaikkiaan lähes kaksi miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Lahden Asunnot myi joulukuussa Vitikankatu 5:ssa sijaitsevat 15 rivitalo-asuntoa ja Kaukasenkatu 2:ssa sijaitsevan rivitalokohteen 27 asuntoa. Vuoden 2012 aikana aloitettiin Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA:n käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamien yksittäisten osakehuoneistojen myynnin valmistelu. Kiinteistöjen ylläpito Vedensäästöön liittyviä toimia jatkettiin noin 400 asunnossa uusimalla ja kunnostamalla vesikalusteita. Veden kulutus koko asuntokannassa oli vuonna 2012 keskimäärin 141 litraa henkilöä kohti vuorokaudessa. Kulutus laski kahdessa vuodessa 16 litraa. Lämpöenergian normeerattu kulutus laski 2,2 prosenttia, sähkönkäyttö pysyi edellisvuoden tasolla. Kiinteistönhuollon laadunhallintatoimintaa jatkettiin, tarkastusten perusteella annettujen laatupisteiden taso nousi 20 prosenttia edellisvuodesta. Siivouksessa koko kiinteistökanta on kilpailutettu vuosien 2011 ja 2012 aikana aluesiivoojamalliin mukaisesti. Kilpailutusten seurauksena kohteiden yhteenlasketut siivouskulut laskivat noin 13 prosenttia. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Suomi ajautui vuonna 2012 taloudelliseen taantumaan. Suhdannenäkymien arvioidaan alkaneen vuoden aikana pysyvän heikkoina, mutta asiantuntijoiden mukaan taantuman pohja on saavutettu ja vuoden loppupuolella voidaan odottaa näkymien kääntyvän parempaan suuntaan. Vuokrataloyhtiöille taantuma tai laskusuhdanne ei yleensä Lahden Talot Oy:n johtoryhmä Toimitusjohtaja Juhani Jokelainen Isännöintipäällikkö Matti Koskinen Controller Petri Juvonen Kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen aiheuta suuria ongelmia. Kysyntä yleensä kasvaa, mikä vähentää asuntojen tyhjäkäyttöä. Lainojen korot ovat edelleen ennätysalhaisella tasolla, mikä on myönteinen asia yhtiöille, joilla on runsaasti vierasta pääomaa. Matala korkotaso vähentää yhtiön korkoriskejä ja alentaa osaltaan vuokrankorotuspaineita. Kaiken kaikkiaan Lahden Talojen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne jatkunee myönteisissä merkeissä kuluvankin vuoden. Lahden Talojen rakennustoiminta jatkuu aktiivisena. Lehtiojan palvelutalon 1. vaihe ja Salpakankaan Onnenkoto valmistuvat vuoden 2013 lopussa. Lahden Palveluasunnoilla on valmius aloittaa Lehtiojan palvelutalon 2. vaiheen ja Apilakadulle suunnitellun asunnottomien tukiasuntojen rakentaminen. Uusia vuokratalohankkeita ei käynnistettäne tämän vuoden aikana. Sen sijaan yhtiö jatkaa laajojen perusparannusten toteuttamista. Järvenpäänkatu 27:n perusparannus jatkuu, ja pienempiä Palvelupäällikkö Terttu Karppinen Hallintojohtaja Pertti Merenluoto perusparannuksia aloitetaan muun muassa Loviisankadulla ja Männistönrinteenkadulla. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista Konsernin toiminnan kannalta keskeisiä riskitekijöitä ovat asuntojen vuokraustoiminnan tyhjäkäyttöriskit, rahoitusrakenteesta johtuva lainoituksen korkoriski ja kiinteistöjen kuntoon liittyvät tekniset riskit. Muut toiminnalliset riskit koskevat lähinnä rakennuttamista ja asukkaiden vuokranmaksukyvyn kehitystä. Aravalainojen ja kiinteäkorkoisten lainojen suhteellinen osuus koko konsernin lainapääomasta oli vuonna 2012 noin 79 prosenttia, mikä alentaa korkoriskiä. Muuten korkoriskeihin on varauduttu hajauttamalla konserniyhtiöiden lainasalkut eri luotonantajien ja korkoperusteiden mukaan. Lahden Talot -konsernin käyttöaste oli tilikaudella Lahden Talot Oy:n hallitukseen kuuluvat lääkäri Tuija Nurmi (oik.), tarkastaja Pasi Kousa (3. oik.), päätoimittaja Jarkko Nissinen (puh.joht, 4. oik.), liikkeenharjoittaja Juhani Hilkemaa (varapuh.joht, 2. oik.) ja työntutkija Riitta Erviä (4. vas.). Kuvassa lisäksi Lahden kaupungin rahoituspäällikkö Mika Mäkinen (vas.), Lahden Talojen hallintojohtaja Pertti Merenluoto (2. vas.), toimitusjohtaja Juhani Jokelainen (3. vas.) ja Lahden Talojen kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen (takana kesk.) Konsernin liiketoiminnan ja henkilöstön tunnusluvut Tunnusluku Liikevaihto (meur) 39,0 36,9 35,4 Liikevoitto (meur) 9,5 10,0 9,7 Liikevoitto-% 24,4 27,2 27,5 Oman pääoman tuotto-% 14,5 16,3 19,0 Omavaraisuusaste-% 10,2 8,8 8,2 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,2 1,2 1,2 Käyttöaste % 98,8 99,2 99,1 Asukasvaihtuvuus % 20,9 22,8 21,1 Henkilöstö keskim. tilikaudella Henkilöstökulut tilikaudella (meur) 1,7 1,7 1,6 keskimäärin 98,8 prosenttia ja vaihtuvuus 20,9 prosenttia. Tunnusluvut ovat alan keskimääräisiä paremmalla tasolla, joten vuokraustoimintaan liittyvät riskit ovat toistaiseksi alhaisia. Konsernin kiinteistökannan kuntoa seurataan laatimalla kuntoarviot korjaustoiminnan lähtökohdaksi. Kuntoarvioiden perusteella laaditaan korjausten PTS-suunnitelmat, joiden edellyttämät toimet sisällytetään korjaustoiminnan vuosibudjetteihin. Huoneistojen määräaikaistarkastuksilla ja kiinteistönhoidon laadun valvonnalla tuetaan suunnittelua ja hankitaan tietoa ongelmakohteista. Konsernin rakennuttamisessa riskit pyritään minimoimaan vahvalla suunnittelun ohjauksella ja aktiivisella valvonnalla. Konsernilla on turvaavat vakuutukset, joilla varaudutaan omaisuus-, keskeytys-, vahinkoriskeihin. Ympäristöasiat Kaikessa uudisrakentamisessa ja perusparantamisessa yhtiö selvittää mahdollisuudet käyttää uusiutuvaa energiaa ja lisätä kiinteistöjen energiatehokkuutta. Pitkäjänteisenä omistajana se ottaa toiminnassaan huomioon kiinteistöjen elinkaaren ja tähtää elinkaarikustannusten minimointiin. Lahden Asuntojen asukashallituksen asettaman ympäristötoimikunnan aloitteesta järjestettiin vuoden 2012 kestänyt vedensäästökilpailu. Kilpailukiinteistöjen yhteenlaskettu vedenkulutus väheni vuoden aikana 3,2 prosenttia, mikä litroiksi muutettuna on reilut 11,6 miljoonaa litraa. Kilpailun tavoitteena olleeseen 10 prosentin vähennykseen tai lähelle sitä ylsi yhdeksän kiinteistöä. Vuonna 2009 käyttöön otettu ympäristöohjelma päivitettiin vuoden 2012 aikana. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto 8,86 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Valtiokonttorin aravalainat Kiinteäkorkoiset lainat 10 Vaihtuvakorkoiset lainat 11

7 Konsernituloslaskelma Konsernitase Liikevaihto (1 000 euroa) (1 000 euroa) Vastaavaa (1 000 euroa) (1 000 euroa) Vuokrat Käyttökorvaukset Jälkiperintätuotot Liikevaihto yhteensä Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Luottotappiot Muut kiinteistön kulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja Laskennallisten verojen muutos Tilikauden voitto (- tappio) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn.maksut ja keskener. hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

8 Lahden Talot Oy:n tuloslaskelma Liikevaihto (1 000 euroa) (1 000 euroa) Vuokrat Käyttökorvaukset 11 7 Jälkiperintätuotot 4 8 Liikevaihto yhteensä Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut 10-5 Luottotappiot Muut liiketoiminnan kulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tlikauden voitto (-tappio) 0 0 Lahden Talot Oy:n tase Vastaavaa (1 000 euroa) (1 000 euroa) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn.maksut ja keskener. hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio 0 0 Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

9 Lahden Talot Oy Mariankatu Lahti Vaihde (03) Toimisto avoinna ma pe klo 9 12 Vuosikertomuksen suunnittelu ja toteutus: Lahden Talot Oy Juha Kortelainen, JK 2 Teija Horppu, THOR-Viestintä Valokuvat: Markus Henttonen, Lahden Talot Oy Kannen kuva: Markus Henttonen Lahden Talojen ensimmäinen vapaarahoitteinen, tavallista korkeatasoisempi vuokratalo Lanssikatu 7. Paino: Aldus Oy 2013

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 3 Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on neljä tytäryhtiötä:

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014

Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 3 Lahden Talot Oy Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Konsernin perustiedot Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on kolme tytäryhtiötä:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2011 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Lahden Talot on vakiinnuttanut asemansa

Lahden Talot on vakiinnuttanut asemansa vuosikertomus 2013 Huoneistoja ihmisille ja yrityksille Lahden Talot on vakiinnuttanut asemansa Lahden tunnetuimpana vuokranantahuoneistot ovat kooltaan 24 190 neliömetneudenhoitoa ja sisustusalaa. Liikehuoneisdessä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Lahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka

Lahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka Vuosikertomus 2009 Lahden Talot lyhyesti Lahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokra-asuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio TALGRAF

Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio TALGRAF Kiinteistö - Määrätiedot - kuluseuranta, 4.2.2013 0811 KUM TOT. 0811 KUM BUD. Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio KIINTEISTÖN KULUJEN SEURANTA - ELOKUU 2011 ELOKUU 2011 Tilikauden alusta ELOKUU

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot