SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2006 2011"

Transkriptio

1 SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt.. Rodun Shih Tzu rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. Tämän Shih Tzun jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on kartoittaa rodun jalostuksellinen tilanne Suomessa, asettaa jalostukselliset tavoitteet, joihin pyritään sekä etsiä keinoja näihin tavoitteisiin pyrkimiseksi. Ohjelma on hyväksytty Shih Tzu ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa..

2 Jalostuksen tavoiteohjelma Sisällysluettelo. Yhteenveto Rotujärjestö Jalostustoimikunnan organisaatio Jalostustoimikunnan tehtävät Shih Tzun taustaa Rodun historiaa Rodun levinneisyys Nykytilanne Kanta Suomessa Rekisteröintimäärät Jalostusmateriaali Näyttelytilastot Luonne Terveys Terveyskysely Terveyskyselyn yhteenveto Ulkomuoto Shih Tzun jalostuksen tavoitteet Terveys Luonne Ulkomuoto Jalostukseen liittyvät ohjeet Jalostuksen periaatteita Jalostusmateriaali Perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustaminen Shih Tzun jalostuksen strategiat Visio Rotujärjestön tavoitteet Rotujärjestön strategia Uhat ja mahdollisuudet Varautuminen ongelmiin Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta Kasvattajan vastuu ja koiran kauppa Muut säännökset Liitteet Lähteet Jalostuksen tavoiteohjelma toimikunta

3 Jalostuksen tavoiteohjelma. YHTEENVETO Shih Tzu ry:n jalostuksen tavoiteohjelma on tehty palvelemaan avuksi ja ohjeistukseksi rodun kasvattajille ja harrastajille. Tavoiteohjelmaa tehdessä on keskusteltu kasvattajien kanssa, sekä hankittu tietoa rodun todellisesta tilanteesta, jotta kaikki rodun jalostuksen kannalta tärkeät seikat tulisi huomioitua. Jalostuksessa on tärkeää ymmärtää rodun tämän hetkinen tilanne. Rotu on muutosten kourissa, mikä asettaa omat haasteensa kasvattajille. Shih Tzu on hyvin terve rotu, joten se sekä tyypillinen luonne tulisi säilyttää. Populaation pieni koko asettaa omat rajoituksensa. On pyrittävä mahdollisimman laajaan geenipooliin. Rodun tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä, ei ole syytä lähteä muutoksen tielle vääristä syistä, vaan hyvää tilannetta tulisi jalostuksellisin keinoin ylläpitää ja kehittää.. ROTUJÄRJESTÖ Shih Tzu ry on itsenäinen rotujärjestö. Jäseneksi pääsevät kaikki rotua harrastavat henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Toiminta-alue on koko maa. Yhdistys on perustettu v. Huolimatta suurista vaihteluista rodun suosiossa ja pentumäärässä vuosien aikana, Shih Tzu ry on jo vuotta ollut taloudellisesti vakaa ja vahva pieni yhdistys. Harrastajat ovat pystyneet aktiivisuudellaan ylläpitämään yhdistyksen toimintaa rodun hyväksi. Jäsenmäärä vuonna oli noin. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus, puheenjohtaja, tilintarkastajat, taloudenhoitaja sekä jalostustoimikunnan jäsenet... Jalostustoimikunnan organisaatio Shih Tzu jalostukseen liittyvästä käytännön työstä vastaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu jalostustoimikunta, johon kuuluu jäsentä. Toimikunnan jäsenten toimikausi on yksi, kaksi ja kolme vuotta, porrastuen niin, että yksi jäsen valitaan aina vuosittain. Hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan sekä pentuvälityksen toimintaohjeet. Jalostustoimikunta on velvollinen seuraamaan jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista käytännössä ja raportoi tästä hallitukselle. Jalostustoimikunnan työ painottuu tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen jäsenlehdessä sekä kasvattajien, kasvattajiksi aikovien ja urosten omistajien sekä muiden asiasta kiinnostuneiden neuvontaan ja kouluttamiseen. Jalostustoimikunta antaa pyydettäessä urossuosituksia sekä käsittelee kasvattajien jalostusneuvontapyynnöt, joissa mahdollisesti on myös kasvattajan omat urosehdotukset (- kpl). Jalostustoimikunta kertoo suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siihen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä. Jalostustoimikunta voi mm. laskea suunnitellun yhdistelmän sukusiitoskertoimen, ilmoittaa tunnettujen sairauksien tai vikojen kantajien määrän sukutaulussa sekä kertoa muista mahdollisista jalostustoimikunnan tiedossa olevista seikoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen. Lopullisen päätöksen tekee aina kuitenkin kasvattaja, jolla on oikeus valita uros, mutta joka myös itse kantaa vastuun.

4 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Jalostustoimikunnan tehtävät neuvontatyö, jalostuspyyntöjen käsittely tehtyjen suositusten julkaiseminen yhteistyön ylläpitäminen rotujärjestön ja kasvattajien välillä jalostustarkastusten järjestäminen rodun seuranta ulkomailla, yhteyksien pitäminen ulkomaisiin harrastajiin export / import-neuvonta ja opastaminen näyttelytulosten julkaiseminen mahdollisten rodussa todettavien sairauksien kartoittaminen ja seuranta, tietojen julkistaminen perinnölliseksi arvioidun sairauden ilmetessä ilmoitettava kirjallisesti sairastuneen koiran molempien vanhempien omistajille asiasta välittömästi tuomarineuvottelutilaisuuksien järjestäminen ja sen aineiston kokoaminen Jalostuksen tavoiteohjelman noudattamisen valvonta yhdistyksen sääntöjen :ssa mainitulla tavalla jalostustoimikunta voi myöntää poikkeuslupia jalostuksen tavoiteohjelman ohjeisiin perustelluista syistä pyrkii selvittämään asiantuntijoita apuna käyttäen PNP ja muiden sairauksien uusimpia tutkimustapoja. SHIH TZUN TAUSTAA.. Rodun historiaa Rotu on juuriltaan satoja vuosia vanha. Taiteesta ja pergamentti- kääreistä Kiinasta, joiden arvellaan olevan niinkin kaukaa kuin vuodelta EKR on löydetty kuvia koirista jotka suuresti muistuttavat shih tzua. Näiden koirien arvellaan olevan shih tzujen kantaisiä. Kuten kaikkien Idän alkuperäisten rotujen, myös shih tzujen, todellinen kehittyminen on hämärän peitossa. Rotuun on matkan varrella luultavimmin sekoittunut alueen muita pieniä koiria. Nykyisen muotonsa se sai Kiinan viimeisen keisarinnan Tsu Hsi n palatsissa lähemmin tunte-mattomien risteytysten kautta -luvun loppupuolella. Kerrotaan että keisarillisessa palatsissa oli tarkka jalostusohjelma ja määritelmät minkälaiset yksilöt olivat arvokkaimpia. Sota lopetti rodun kasvatuksen palatsissa, mutta länteen ehdittiin pelastaa muutama shih tzu sotilaiden, historiassa mainitaan mm. englantilainen Lady Brownrigg ja hänen miehensä kenraali Sir Douglas, perheiden mukana. Englannin Kennel Club perustettiin ja shih tzuja alettiin kasvattaa siellä sekä pohjoismaissa ja näistä muutamasta tuonnista Kiinasta on nykyajankin koirat kotoisin. Pohjoismaiset koirat olivat lähinnä Rouva Kaufmannin, tanskalaisen Kiinassa olleen ministerin vaimon, tuomien koirien jälkeläisiä. Kuitenkin vuonna julkaistiin ensimmäinen rotumääritelmä shih tzulle juuri Kiinassa paikallisen Kennel Clubin toimesta. Englannissa tehtiin tietoinen roturisteytys jo vuonna, jolloin shih tzun ulkomuoto ei enää miellyttänyt kasvattajia (mm. raajat sekä koko olivat kasvaneet alkuperäisistä koirista). Tarkoin valittu kiinanpalatsikoira astui shih tzu nartun. Yhdistelmää perusteltiin historialla (palatsissa oletetaan käytetyn juuri kiinanpalatsikoiria tähän tarkoitukseen) sekä koirien ulkomuodon muuttumisella. Nykypäivänä on todella vaikeaa löytää koiraa, jolla tätä risteytystä ei olisi takanaan... Rodun levinneisyys Rotua esiintyy kaikkialla maailmassa ja se on hyvin suosittu. Englannissa tehdyn risteytyksen suosio alkuaikoina sekä se tosiasia, että koko kanta on levinnyt muutamasta yksilöstä aiheuttaa rodulle korkean sisäsiittoisuusasteen ympäri maailman, ongelma joka tulee pitää mielessä aina jalostusasioita mietittäessä.

5 Jalostuksen tavoiteohjelma. NYKYTILANNE.. Kanta Suomessa Suomalainen shih tzu kasvatus alkoi -luvun lopulla Ruotsista ja Norjasta tuotujen koirien voimin. Ensimmäinen Suomeen saapunut koira on ollut tiettävästi syntynyt narttu. Sen omisti Rouva Irja Kunnari Torniosta (Pauhumäen kennel). Hän teetti ensimmäisen suomalaisen Shih Tzu pentueen joka syntyi.. - pentua. luvun lopussa on rekisteröity lisäksi tuontikoiraa, Norjasta ja Ruotsista. Täydennystä tuotettiin -luvulla ja sen jälkeen Ruotsista, Norjasta sekä Englannista. Tuonteja on tullut myös vuosien varrella monelta suunnalta; myös mm. Yhdysvalloista, Italiasta, Australiasta, Tanskasta ja Saksasta. Kasvatus alkoi vilkkaana, rodun kulta-aikaa oli - luku, jolloin koiria rekisteröitiin runsaasti vuosittain. luvun laman jälkeen rekisteröintimäärät romahtivat ja ovat pysyneet siitä asti noin pennussa vuosittain. Tuontikoiria tulee edelleen maahamme vuosittain, nykyisin lähinnä Pohjoismaista, Englannista ja Virosta. Koirien taso on Suomessa korkea... Rekisteröintimäärät Suomessa shih tzujen rekisteröinti on pysynyt melko tasaisena jo pitkään, noin shih tzua rekisteröidään vuosittain. Viimeisen kymmenvuotiskauden ( - ) rekisteröinneistä oli kpl (, %) Suomessa syntyneitä ja kpl (, %) tuontikoiria. Keskimääräinen pentuekoko ko. aikana oli,. (Taulukko ). Taulukko. Shih tzujen rekisteröintimäärät vuosittain Pennut Tuonnit Rekisteröinnit yht. Pentueet Pentuekoko,,,,, Kasvattajat,,,,, yht. Kaikkiaan shih tzuja on maassamme n. yksilöä. Edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna rekisteröinnit ovat vähentyneet, silloin rekisteröitiin n. (-) shih tzua vuosittain. Myös kasvattajien määrä on vähentynyt huomattavasti. Rekisteröinnit Kasvattajat

6 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Jalostusmateriaali Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana on syntynyt pentuetta, joissa isänä on ollut eri urosta ja eri narttua. Keskimäärin vuosittain siitokseen on käytetty urosta ja narttua (Taulukko ). Taulukko. Jalostukseen käytettyjen shih tzu urosten ja narttujen lukumäärä vuosittain Urokset kaikki kotimaiset tuonnit ulkomaiset Nartut kaikki kotimaiset * tuonnit Pentueet yht (* Yhdellä nartulla ollut kaksi pentuetta vuodessa.) Urokset Nartut Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana käytetyistä uroksesta vähintään kolme pentuetta on ollut uroksella, joista seitsemällä on vähintään jälkeläistä. Eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä on n. % kannasta, kolmen eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä n. % ja kuuden eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä, % kannasta. Kymmenen eniten käytetyn joukossa on tuontiurosta ja Suomessa kasvatettua urosta (Taulukko ). Taulukko. Eniten käytetyt urokset Tilastointiaikana Uros Pentueita Pentuja %-osuus. SANTOSHA RED ADMIRAL (GB),%. AYLAS EAGER BEAVER (FIN),%. SAN FUN GLARING CLAUDIO (FIN),%. MEI-LIZ TAM-HSI-LEE (FIN),%. POPEYE'S ME MYSELF AND I (S),%. KARETH KHAN (GB),%. BAM-WAM'S ARCHLYGUY (FIN),%. BAM-WAM'S DANTE DOMINIO (FIN),%. ENTERPRISE DI CASA CORSINI (ITA),%. MINTZUN JOLLY JOSHUA (FIN),%. JAMINAN THAT'S AMORE (FIN),%. SANTOSHA DANCING BRAVE (GB),%. TA MARIA DANCING DEVIL (FIN),%. LE BON BEAT'EM ALL (N),%. MINTZUN LOTS OF FUN (FIN),%. LEEWARD'S FIRE LION (FIN),%. TANGSE SON OF THE GUN (S),%. TA MARIA THE SANDMAN (FIN),%. MOFFELINOS CLOSE TO YOU (N),%. TA MARIA RED ROUSER (FIN),%. TANGSE KUNG FU (S),%. ARES DI CASA CORSINI (ITA),% Yhteensä kumulat.% Pentueita Pentuja % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

7 Jalostuksen tavoiteohjelma Eniten käytettyjen urosten keskinäinen sukulaisuus on merkillepantavaa. Vaikka sukusiitos prosentit eivät ole rodussa kovin suuria, kuitenkin yhteisiä esivanhempia löytyy lähes kaikilta eniten käytetyiltä uroksilta. KÄYTETYIMPIEN UROSTEN SUKULAISUUSSUHDE. AYLAS EAGER BEAVER. SAN FUN GLARING CLAUDIO. MEI-LIZ TAM-HSI-LEE. BAM-WAM S ARCHLYGUY. JAMINAN THAT S AMORE. MINTZUN JOLLY JOSHUA. MINTZUN LOTS OF FUN. MOFFELINOS CLOSE TO YOU Lhakang Cornelius Lhakang Casper Lhakang Cassius Tor Ra Lon Lhakang Jolyon Shan Tung of Witches Knowe (GB) Boreas Chinese Falcon. KARETH KHAN Lhakang Babu of Bodinic. LE BON BEAT EM ALL Santosha Sunking. SANTOSHA RED ADMIRAL. SANTOSHA DANCING BRAVE. TANGSE SON OF THE GUN. TA MARIA DANCING DEVIL. TA MARIA THE SANDMAN. TA MARIA RED ROUSER. TANGSE KUNG FU. ARES DI CASA CORSINI. ENTERPRISE DI CASA CORSINI. BAM-WAM S DANTE DOMINIO. POPEYE S ME MYSELF AND I. LEEWARDS FIRE LION

8 Jalostuksen tavoiteohjelma eniten käytettyjen urosten jälkeläisten käyttö jalostukseen -. MVA SANTOSHA RED ADMIRAL pentuetta, pentua n. MVA JEM-GEM CARROT TOP ( pentuetta, pentua) u. MVA KRYSANTEEMIN KISS FROM AROSE ( pentuetta, pentua) n. SAN FUN CHERRY CHANNETT ( pentuetta, pentua) n. MVA KRYSANTEEMIN KISS ME KATE ( pentuetta, pentua) u. MVA TA MARIA DANCING DEVIL ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA LITTLE MADONNA ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA VANITY FAIR ( pentuetta, pentua) u. MVA TA MARIA RED ROUSER ( pentuetta, pentua) u. MVA TA MARIA ROCKE FELLER ( pentuetta, pentua) u. MVA TANGSE ROBIN FANTASY ( pentuetta, pentua) u. MVA TANGSE GOOD LUCK CHARM ( pentuetta, pentua) u. MVA TANGSE HIP HOP DANCER ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA MAYFLOWER ( pentuetta, pentua) u. TA MARIA THE SANDMAN ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA ANGEL DUST ( pentuetta, pentua) n. KRYSANTEEMIN NIGHTINGALE ( pentuetta, pentua) MVA AYLAS EAGER BEAVER pentuetta, pentua n. MVA MAINLY JUST IN TIME ( pentuetta, pentua) n. MVA MAINLY JUST A JEWEL ( pentuetta, pentua) u. MAINLY TRUE TALISMAN ( pentuetta, pentua) n. MVA MAINLY JACARANDA JOY ( pentuetta, pentua) u. AYLAS HURLY-BURLY ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN BRUNFELSIA ( pentuetta, pentua) n. MVA AYLAS HEY-DAY DAWN ( pentuetta, pentua) n. KANS MVA AYLAS IMPERIAL WISH ( pentuetta, pentua) n. MVA AYLAS HURRICANE HOPE ( pentuetta, pentua) MVA SAN FUN GLARING CLAUDIO pentuetta, pentua n. KASTANJAN CRINDONNA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ALBERTTA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ANNASTIINA ( pentuetta, pentua) MVA MEI-LIZ TAM-HSI-LEE pentuetta, pentua (yht. pentuetta, pentua) n. JO-KIN'S DELICIOUS V I P ( pentuetta, pentua) u. MVA JO-KIN'S HOT RED CHILI ( pentuetta, pentua) u. MVA TOMSYLEE ( pentuetta, pentua) MVA POPEYE'S ME MYSELF AND I pentuetta, pentua u. MVA LEEWARD'S FIRE LION ( pentuetta, pentua) n. RED-DEEGO BLACK PEARL ( pentuetta, pentua) n. RED-DEEGO CHINA DOLL ( pentuetta, pentua) n. LEEWARD'S FORTUNE COOKIE ( pentuetta, pentua) n. MVA AALLONHARJAN SWEET HONEY ( pentuetta, pentua) n. AALLONHARJAN SWEET MELODY ( pentuetta, pentua) MVA KARETH KHAN pentuetta, pentua (yht. pentuetta, pentua) u. MVA LEEWARD'S SHERE KHAN ( pentuetta, pentua) n. LEEWARD'S SHANTUNG FAN ( pentuetta, pentua) u. MVA LEEWARD'S CHIN CHIN ( pentuetta, pentua) u. MVA JO-KIN'S HOT RED CHILI ( pentuetta, pentua) u. CARIOCAN JUNIOR KHAN ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN AMETHYST AMANDA ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN CRINDONNA ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN BRUNFELSIA ( pentuetta, pentua) u. MAINLY TRUE TALISMAN ( pentuetta, pentua) MVA BAM-WAM'S ARCHLYGUY pentuetta, pentua n. MVA AALLONHARJAN SWEET HONEY ( pentuetta, pentua) n. AALLONHARJAN SWEET MELODY ( pentuetta, pentua) MVA BAM-WAM'S DANTE DOMINIO pentuetta, pentua n. MVA AYLAS IMPERIAL WISH ( pentuetta, pentua) MVA ENTERPRISE DI CASA CORSINI pentuetta, pentua u. MVA SAN FUN GLARING CLAUDIO ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN CRINDONNA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ALBERTTA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ANNASTIINA ( pentuetta, pentua) n. MVA SAN FUN DAME JEANNETT ( pentuetta, pentua) n. SAN FUN CHERRY CHANNETT ( pentuetta, pentua)

9 Jalostuksen tavoiteohjelma MVA MINTZUN JOLLY JOSHUA pentuetta, pentua (yht. pentuetta, pentua) n. CAMELLE ORIENT PEARL ( pentuetta, pentua) u. MVA TOMSYLEE ( pentuetta, pentua) u. MVA TATOKASIN FRANK-PAPPA ( pentuetta, pentua) n. MVA TATOKASIN MOONLIGHTSPIRIT ( pentuetta, pentua) u. MVA LIONESQUE CHANSON D'AMOUR ( pentuetta, pentua) n. MVA KATAJALEHDON KARDEMUMMA ( pentuetta, pentua) u. MVA CAMELLE UNIQUE BOY ( pentuetta, pentua) u. TELLENMUSSUKAT UNIIKKI ( pentuetta, pentua) n. MISMÅS INDIAN SUMMER ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT UNI KUKKA ( pentuetta, pentua) n. MVA CAMELLE UPTOWN GIRL ( pentuetta, pentua) n. CAMELLE UNUSUAL ONE ( pentuetta, pentua) u. MVA TATOKASIN BLACK-HOSSIE ( pentuetta, pentua) n. MVA LO-FAN'S LOVELY DE SOTO ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT HALI-NA ( pentuetta, pentua) u. TELLENMUSSUKAT UNIIKKI ( pentuetta, pentua) n. MISMÅS INDIAN SUMMER ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT UNI KUKKA ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT HILI-NA ( pentuetta, pentua) MVA JAMINAN THAT'S AMORE pentuetta, pentua u. MVA FINNFANIN CLEVER AGENT ( pentuetta, pentua) n. TELLENMUSSUKAT KULTA KUTRI ( pentuetta, pentua) n. MVA JAMINAN ULTIMA THULE ( pentuetta, pentua) n. MVA FINNFANIN BALLAD OF LOVE ( pentuetta, pentua)

10 Jalostuksen tavoiteohjelma Jalostukseen käyttämättömien urosten ja narttujen osuus verrattuna rekisteröintimääriin vuosittain (taulukot a. b.). Taulukko a. Käyttämättömät urokset Vuosi Rek. uroksia Käyt. jalostukseen Jal. käyttämättömät Käyttämättömiä %,,,,,,,,,,,,,,, Rekisteröity uroksia kpl Käytetty jalostukseen kpl Jalostukseen käyttämättömät kpl Käyttämättömiä % Taulukko b. Käyttämättömät nartut Vuosi Rek. narttuja Käyt. jalostukseen Jal. käyttämättömät Käyttämättömiä %,,,,, yht.,,,,,,,,,,, yht.,,,,,,,,,,, Rekisteröity narttuja kpl Käytetty jalostukseen kpl Jalostukseen käyttämättömät kpl Käyttämättömiä % Taulukoista on helppo havaita huolestuttava suuntaus, suurin osa kannasta jää käyttämättä, kun samalla on jalostusyksilöistä pulaa.

11 Jalostuksen tavoiteohjelma Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana käytetyistä nartusta vähintään kolme pentuetta on ollut nartulla ja yhdeksällä on vähintään jälkeläistä (Taulukko ). Taulukko. Eniten käytetyt nartut Tilastointiaikana Pentueita Pentuja Narttu ZIAMS WALK RIGHT IN (S) KRYSANTEEMIN HOLD ME NOW (FIN) KASTANJAN BRUNFELSIA (FIN) KATAJALEHDON KARDEMUMMA (FIN) BAM-WAM'S ROYALLETTE (FIN) KHE-SAN'S SNOW FLAKE (S) VIOLA-HIRTA'S WISE WOMAN (N) KASTANJAN AMETHYST AMANDA (FIN) TA MARIA DANCING MAY (FIN) BRIGITTE (FIN) AYLAS CUTE CHARLATAN (FIN) TALE-SHIH'S BELLA (S) TELLENMUSSUKAT HILI-NA (FIN) LEEWARD'S FORTUNE COOKIE (FIN) MEI-LIZ PAN-SAN-SOONG (FIN) KRYSANTEEMIN JAZZY-GIRL (FIN) FINNFANIN BALLAD OF LOVE (FIN) TA MARIA LITTLE MADONNA (FIN) JO-KIN'S GOLDEN DROPS (FIN) AYLAS HEY-DAY DAWN (FIN) Yhteensä Pentueita Pentuja Jalostusyhdistelmien sukusiitosaste on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin, % (vaihteluväli,, %, laskettu sukupolven mukaan), ja tehollinen populaatio vuosittain (taulukko.) Laskennassa on käytetty tehollisen populaatiokoon kaavaa: Ne = x Nm x Nf / (Nm + Nf) (Ne = tehollinen populaatiokoko, Nm = jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärä, Nf = jalostukseen käytettyjen narttujen lukumäärä) Taulukko. Jalostusyhdistelmien sukusiitosaste ja tehollinen populaatio Sukusiitosprosentti,%,%,%,%,%,%,%,%,% Tehollinen populaatio,%, %, %,%, %, %, %, %, %,%, %, %, %, %, %,%,%,% Sukusiitosprosentti Tehollinen populaatio

12 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Näyttelytilastot Näyttelyissä käyneiden näyttelyaktiivisuus ja paras näyttelytulos -. Rekisteröidyistä koirasta (, %) on esitetty näyttelyissä. Niiden näyttelymenestys laatuarvostelussa on ollut seuraava: MVA/sert kpl (, %), /EH kpl (, %), /H kpl (, %), /T kpl (, %). Ei esitetty näyttelyissä kpl (, %). (Taulukko ) Taulukko. Näyttelytilasto - (mukana vain Suomessa syntyneet, ei tuontikoirat). Rek. vuosi Rek. kpl Näytt. es. MVA tai sert SA/ERI /EH /H /T yht., %, %, %, %, %, % Ei es., % - siitokseen käytettyjen urosten ja narttujen laatu näyttelytuloksien mukaan. Isistä, % on ollut MVA tai SERT koiria. Emistä, % on ollut MVA tai SERT koiria. Prosenttiosuudet on laskettu rekisteriin vietyjen, kotimaassa kasvatettujen pentueitten määrän mukaan. (Taulukko ja ). Taulukko. Isän tulos Rek. vuosi Pentueita kpl yht. Taulukko. Emän tulos Rek. vuosi Pentueita kpl yht. MVA tai SERT, % SA/ERI /EH /H /T Ei es. %, % % %, % MVA tai SERT SA/ERI /EH /H /T Ei es., %, %, %, %, %, %

13 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Luonne Luonteeltaan Shih Tzu on eloisa pieni koira, jolla on hyvin seurallinen luonne. Ne ovat hyvin älykkäitä, aktiivisia ja valppaita. Itsepäisyys ja lievä itserakkaus sekoittuu hauskalla tavalla reippaaseen älykkyyteen ja tämä saa aikaan mitä hurmaavimman vain shih tzulle tyypillisen olemuksen. Nämä koirat ovat usein hyvin itsenäisiä, mutta haluavat olla ihmisen kanssa sekä nauttivat toisten koirien seurasta. Rotua ei voi luonteensa takia eristää ihmisestä kenneltiloihin, josta se kärsii suunnattomasti ja masentuu eikä oikea luonne enää tule esille. Oikein kohdeltuna Shih Tzut ovat hyvin ylpeitä itsestään. Terveyskyselyistä käy ilmi, että shih tzut suhtautuvat miltei poikkeuksetta ystävällisesti vieraisiin tilanteisiin/ihmisiin. Hieman varauksellisesti kyselyn mukaan suhtautui, % ja vain, % suhtautui pelokkaasti käsittäen koiran :sta vastanneesta. Luonteet eivät vielä ole huolta aiheuttavia, mutta jalostusmateriaalia valitessa on syytä pitää tämä seikka mielessä, ettei tilanne huonone. Jalostuskannan pienuuden vuoksi yksikin huonoluonteinen koira, jolla olisi useampi pentue, saattaisi muuttaa tilannetta. Shih Tzun luonteeseen ei kuulu minkäänlainen aggressiivisuus tai arkuus, nämä ominaisuudet ovatkin erittäin harvinaisia rodulla nykyään. Shih Tzu on sopeutuvainen, iloinen, leikkisä ja reipas. Shih Tzu on tyypillinen seurakoira, jolla ei ole käyttökoiraominaisuuksia... Terveys Yleisesti ottaen Shih Tzu tunnetaan erittäin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Lisääntyminen on ongelmatonta, normaaliastutukset sujuvat yleensä hyvin muutamia keinosiemennyksiä lukuun ottamatta ja nartut ovat kohtuullisen hyviä synnyttäjiä ottaen huomioon rodun anatomian. Pentuekoko (taulukko ) on keskiarvoa; pentua on tavallinen määrä. Lisääntymisongelmiin on suhtauduttava vakavasti, ongelmaton lisääntyminen on tärkeää rodun elinvoimaisuuden kannalta. Taulukko. Pentuekoot Vuosi pentuekoko,,,,,,,,,, Pentuekoko,,, Pentuekoko,, Kuten kaikilla roduilla, esiintyy myös shih tzulla perinnöllisiä sairauksia ja vikoja. Shih Tzu on kondrodystrofia rotu (ruston kasvuhäiriöstä aiheutunut kääpiökasvu), joka aiheuttaa tiettyjä muutoksia luuston kehityksessä. Jalostusyksilön tulee olla vapaa perinnöllisistä vakavista koiran elämää huomattavasti haittaavista sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi saa periyttää.

14 Jalostuksen tavoiteohjelma Seuraavia rodussamme esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja tulee erityisesti vastustaa: PNP - Progressiivinen nefropatia - etenevä munuaisrappeutuma. Hoitoa ei ole. Elinikää voidaan pitkittää mm. tiukalla ruokavaliolla, mutta PNP on aina kuolemaan johtava sairaus. YLEISYYS: PNP tilanteen kartoittaminen Suomessa aloitettiin jo luvulla. Jalostustoimikunnalle on tänä aikana ilmoitettu tapausta, jossa patologin lausunto on varmistanut diagnoosin. Taulukko. PNP patologiset tutkimukset - terveet/sairaat Ikä - kk - kk - v - v - v Terveet Sairaat yli v yht. Kuten oheisesta taulukosta (taulukko ) huomaamme, on todettujen sairaiden määrä todella vähäinen. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että tutkimustuloksia on tullut näin vähän, varsinkin riski-ikäisiltä kk - v. Tämän materiaalin pohjalta ei voida todeta muuta kuin, että PNP on shih tzu - kannassamme. Munuaistutkimusten tarkoituksena on ollut kartoittaa tilanne ja mahdollisesti jalostuksellisilla toimenpiteillä estää sairauden lisääntymistä seuraavissa sukupolvissa. Ongelmaa on estetty lisääntymästä testaamalla kaikki jalostukseen käytettävät koirat verinäyttein. Verinäytteet myös iäkkäämmiltä koirilta ovat aiheellisia, koska kyse on etenevästä munuaisten rappeutumisesta. Koira saattaa elää näennäisesti terveenä, jopa melko vanhaksikin. Kun munuaisista on rappeutunut %, alkaa oireilu. Oireet saattavat alkaa hitaasti, jolloin omistaja ei mahdollisesti huomaa alkuvaiheessa mitään muutosta koirassaan. Oireet myös eri yksilöillä ovat useinkin melko erilaisia, joskus tilanne on varsin raju ja ulkoisesti nopea vaikka munuaisten tuhoutuminen on ollut todellisuudessa käynnissä jo pitkään. Pääoireina ovat jano (jatkuva juominen), runsas virtsaaminen ja toistuva pahoinvointi sekä koiran huomattava laihtuminen. Myös muita oireita saattaa esiintyä. Verinäytteillä voidaan todeta vain juuri sen hetkinen tilanne munuaisten toiminnassa. Mikäli verinäyte osoittaa, että arvot ovat korkealla, on tutkittava mistä kohonneet arvot johtuvat. Takana saattaa olla myös aivan jotain muuta kuin PNP. Valitettavasti pelkkiä kantajia ei toistaiseksi pystytä toteamaan millään tavalla. Patologin lausunto on AINOA tapa todeta PNP ja kantajaksi tulee ko. koiran vanhemmat. PNP johtaa aina yksilön kuolemaan. Tällä hetkellä tilanne on melko hyvä. Viimeisin tutkittu PNP tapaus on jo vuodelta. Vaikuttaisi siltä, että ongelma on saatu kuriin vaikka millään tasolla tämä ei voi olla mahdollista, koska muualla kuitenkin ongelmaa edelleen esiintyy ja sukulinjat ovat suhteellisen samoja. Lähinnä tulee mieleen, että kuolleita koiria ei tutkita. Tätä teoriaa tukee myös se, että viimeisin patologinen tutkimus on vuodelta. Kuitenkin ongelma on jollakin tasolla hallussa, koska mikäli se olisi hyvin vaikea ja laajamittainen rodussamme, tulisi se esille jollakin tasolla. Asiaa on kuitenkin jokaisen pidettävä mielessä sekä kasvattajien olisi suositeltavaa toimittaa jalostustoimikunnalle kaikki tutkimustuloksensa sekä tutkituttaa kaikki (kuolinsyystä riippumatta) varsinkin nuorena menehtyneet koiransa. Mikäli ongelma jossakin vaiheessa tulee taas esille, on se vaikutuksineen niin raju, että koiran elämä on sen kanssa täysin mahdotonta. Siksi sen huomioinen jalostuksessa on hyvin tärkeää. - kk n. v. n. v. - v. - v. - v. yli v. Kaavio Ruotsin tietokantojen perusteella, yhteensä koiraa. Todetut PNP tapaukset, koiran ikä kuollessa. - kk n. v. n. v. - v. - v. - v. yli v. Kaavio Suomen tietokantojen perusteella, yhteensä koiraa. Todetut PNP tapaukset, koiran ikä kuollessa.

15 Jalostuksen tavoiteohjelma VetGen markkeritesti PNP tutkimisessa luvun alussa saimme tiedon uudesta lupaavasta DNA markkeritutkimuksesta USA:ssa. Yhdistys lähti mukaan tutkimukseen ja rahoitti yhden nuoren uroksen tutkimisen testillä. Samalla muutama () aktiivinen harrastaja tutkitti itse koiransa ja toimitti tulokset yhdistykselle. Valitettavasti kyseisestä tutkimuksesta ei ollut juurikaan hyötyä PNP kantajien löytymiselle. Tutkimuksessa ei voitu todistaa, että kyseinen markkeri liittyisi tai ei liittyisi asiaan millään tavalla. Markkerit Perimän kohtia, joissa - esiintyy yksilöiden välistä vaihtelua - sijainti tunnetaan. Eri variantteja kutsutaan alleeleiksi. Yksilön alleelia voidaan määrittää DNA-näytteestä Tutkijat yrittivät selvittää liikkuvatko heidän havaitsemat markkerit PNP geenin mukana, mutta tätä ei ole voitu millään todistaa. Tulokset oli jaoteltu kolmeen luokkaan,, ja. Tulokset olivat hyvin vaihtelevia eikä tutkituista koirista (jotka ovat kaikki jo aika iäkkäitä) ole yksikään sairastunut, eikä kukaan ole jalostustoimikunnan hallussa olevien tietojen mukaan toistaiseksi periyttänyt PNP:tä, tosin koirista ei ole käytetty jalostukseen. PNP on rodun tämänhetkinen ainoa tiedossa oleva perinnöllinen sairaus, jota on todistettavasti esiintynyt useammalla yksilöllä. Terveyskyselyissä kuten myös keskustelussa eläinlääkärin kanssa rodun terveydellisiksi ongelmiksi nousivat seuraavat kolme asiaa:. Napatyrä johtuu navan seudun vatsan seinämän puutteellisesta sulkeutumisesta. Napatyrä huomataan tavallisesti pehmeänä pattina navan paikalla. Useimmiten napatyrä sisältää vain kuroutunutta rasvapitoista vatsakalvoa. Napatyrä voi olla myös suurempi ja siinä voi olla suolen osia. YLEISYYS SHIH TZULLA: Hyvin yleinen. Eläinlääkärin kommentti Rodun yleisimpiin ongelmiin kuuluva napatyrä on hoidettavissa leikkauksella, josta koira toipuu täysin. Suurin osa rodun napatyristä on onneksi vain kosmeettisia napatyriä, varsinaisiin tyriin hän on törmännyt erittäin harvoin. Nivustyrä on rodulla erittäin harvinainen!. Virtsakiteet on melko yleinen vaiva rodulla. Usein kyseessä on erillinen sairaus, mutta sen voi aiheuttaa myös jokin perussairaus. Virtsakiteet ovat hoidettavissa, toisin vaatii erikoisruokinnan! Kiteet voivat hoitamattomina muodostua virtsakiviksi, jotka usein vaativat leikkaushoitoa. Taipumus saman sukuisilla koirilla vaivaan on selvästi havaittavissa. Silmäsairaudet - Shih tzuilla ei ole tavattu vakavia perinnöllisiä silmäsairauksia, joita olisi luotettavasti diagnosoitu. -luvulla tiettävästi yhdellä tuontikoiran jälkeläisellä tavattiin PRA (verkkokalvon etenevä surkastuminen), mutta sen jälkeen sairautta ei ole ollut. Tilannetta seurataan jatkuvasti. Shih tzujen silmätutkimus tuloksia saapuu vuosittain (RD, PRA, HC, Luxatio lentis) eikä ongelmia ole havaittavissa. Jokunen Entropion (silmäluomen reunan sisäänkääntyminen), Cilia aberranta (ylimääräiset silmäripset) sekä Keratoconjunctivitis sicca ( kuiva silmä eli kyynelvajauksesta johtuva sarveiskalvon ja sidekalvon tulehdus ja pintasolujen sarveistuminen) tiedetään todetun, mutta mitään luotettavaa tutkimusta niistä ei ole saatu. Silmävammat ovatkin sitten rodulla melkoisen yleinen ongelma. Silmissä tavataan jonkun verran tapaturmaisesti aiheutuneita reikiä/haavaumia, sen vuoksi silmien kokoon on kiinnitettävä huomiota eikä niiden suuruutta saa liioitella! Silmävammat ovat usein varsin kivuliaita koiralle ja pitkäaikaisia hoitaa. Virtsakiteet, napatyrä ja silmävammat ovat ne kolme asiaa mihin rodun parissa jo pitkään työskennellyt eläinlääkäri toivoisi erityisesti kiinnitettävän huomiota tulevaisuudessa. Seuraavassa listassa esiintyviä perinnöllisiä sairauksia EI voi pitää rodun varsinaisina ongelmina, niiden vähäisen esiintymisen takia.

16 Jalostuksen tavoiteohjelma Myös seuraavia harvinaisempia ongelmia on rodullamme havaittu, tosin dokumentoitu vain yksittäistapauksia. Nämä ongelmat ovat yleisiä lähes kaikilla, varsinkin pienillä, roduilla. Kyynärnivelen kasvuhäiriö - Kyynärnivelen kohdalla on kasvurustot. Tässä kyynärvarren luu syystä tai toisesta, kasvaa hitaammin kuin värttinäluu. Tästä johtuen värttinäluu taipuu ja pingottuu, sekä aiheuttaa kipua kyynärpäässä. Kyynärnivel on mahdollista hoitaa leikkauksella. Toipuminen leikkauksen jälkeen hyvä. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu tapaus. Selkäviat - Matalaraajaisilla kondrodystofisilla roduilla selkänikamien välilevyt voivat rappeutua hyvin nuorena ja rappeutuneista välilevyistä suurin osa myös kalkkeutua. Kondrodystrofia altistaa selkärangan välilevyt vaurioille ja välilevyn paikoiltaan menosta seuraa ns. mäyräkoirahalvaus. Välilevytyrän oireet vaihtelevat vaurion sijainnin ja asteen mukaan lievistä kipuoireista täydelliseen takaraajojen halvaantumiseen. Yleisestä luulosta huolimatta koiran selän pituudella/lyhyydellä ei ole merkitystä ongelman muodostumiseen. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu ns. mäyräkoirahalvaus tapaus, mutta on oletettavaa että selkien kiputiloja, jotka hoituvat lääkehoidolla, on enemmänkin. Patella Luxatio - polvilumpion sijoiltaan meno. Polvilumpio siirtyy normaalilta paikaltaan reisiluun alapään telaurasta polven etupuolelta sen sisäpuolelle. Oireet vaihtelevat vaikeusasteen (IIV) mukaan. Lyhytraajaisuus on altistava tekijä. Melkoisen yleinen kääpiökoirilla yleisesti tasolla ja, jotka usein löytyvät sivulöydöksenä. Pahimmat tapaukset voidaan hoitaa leikkauksella, toipuminen yleensä hyvä. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu tapaus. Suositellaan, että polvet tutkitaan ennen koiran käyttämistä jalostukseen. Legg-Perthes - reisiluun pään aseptinen kuolio. Pienikokoisilla roduilla esiintyvä lonkkanivelsairauden muoto. Oireena on aristava reisiluun pää, joka aiheuttaa ontumista. Sairaus alkaa noin - kuukauden iässä ja aiheuttaa koiralle kipua. Vaivaa voidaan hoitaa leikkauksella. Leikkaus ei kuitenkaan aina varmuudella poista kaikkia kipuja ja koiran toipuminen saattaa viedä aikaa vaikkakin tulokset ovat yleensä erittäin hyvät ja useimmat leikatut koirat pystyvät toivuttuaan leikkauksesta liikkumaan normaalisti. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle ei ole ilmoitettu yhtään tapausta sitten luvulla todennäköisesti erään hollantilaisen tuontiuroksen mukana tuomien tapausten ( kpl), ongelma näyttää sen jälkeen hävinneen kannasta. On kuitenkin oletettavaa, että sitä esiintyy jonkin asteisena vaikka sitä ei ole nykyisin raportoitu. Kaikille roduille yleisiä ongelmia ovat: Lonkkaniveldysplasia - lonkkanivelen kasvuhäiriö. Lonkkanivel muodostuu kolmen lantioluun muodostamasta nivelkuopasta ja siihen sopivasta reisiluun päästä. Ongelmatapauksissa reisiluun pallopää ei moitteettomasti sovi lantioluiden muodostamaan lonkkamaljaan. Myöhemmin nivelrusto voi pahiten rasittuneista kohdista kulua kokonaan pois. Lonkkanivel muotoutuu kasvun aikana, syntyessään pentu on aina "tervelonkkainen" geneettisestä taipumuksesta riippumatta, vika tulee kasvuhäiriönä. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle ei ole ilmoitettu yhtään tapausta. -luvulla tehty lonkkien rtg-kuvaus osoitti, että shih tzun lonkka on rakenteellisesti poikkeava (ns. laakea lonkkamalja), mikä käy ilmi myös rodulle tyypillisestä makuuasennosta, mutta toiminnallisesti terve. Noin koiran tutkimus toi ilmi vain lievää tapausta. Sittemmin tutkimuksia ei ole virallisesti suoritettu. Maksashuntti - verenkiertohäiriö maksassa, kuona-aineet eivät tällöin suodatu elimistössä vaan jatkavat verenkierron mukana. Kuona-aineet, erityisesti typpipitoiset aineet, kulkeutuvat aivoihin aiheuttaen koiralle myrkytystilan - tuntia aterioimisen jälkeen. Maksashuntin muodostumiselle on useissa roduissa perinnöllinen alttius. Hoito on vaikeaa ja leikkauksesta toipuminen erittäin epävarmaa. Ilmenee yleensä nuorilla koirilla. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu tapaus.

17 Jalostuksen tavoiteohjelma Muut Shih Tzuilla on raportoitu hyvin vähän iho-ongelmia aiheuttavaa allergiaa tai atopiaa, jonkun verran nivustyriä sekä hieman tavataan kapeaa alaleukaa (alakulmahampaat painuvat ikeniin) ja muita purentavikoja (alapurenta, hampaat eivät kohtaa oikein - saattaa aiheuttaa ongelmia syödessä). Hammaskiven muodostuminen shih tzuille on selvästi yleistä, johtunee suun rakenteesta. Satunnaisesti tavataan tavallisia, lieviä perinnöllisiä vikoja kuten kivesvikaa, hammas- ja pigmenttipuutoksia, häntämutkia jne. Kohtutulehdus on yleinen rodullamme, tosin ilmenee useimmiten vanhoilla koirilla. Rodun pitkäikäisyys aiheuttaa vanhenemisesta johtuvia vikoja, joita ei voi luokitella perinnöllisiksi ongelmiksi... Terveyskysely Toteutettu pitkän ajan kuluessa, alkaen vuodesta. Terveyskyselyssä käsiteltiin shih tzun vastaukset. Sukupuoli ja ikä Uros ~v Uros - v Uros v~ Narttu ~v Narttu - v Onko koirasi terveydentila yleisesti ottaen - erinomainen - hyvä - tyydyttävä - heikko Onko koirasi ollut eläinlääkärin hoidossa jonkin vian/sairauden takia - kyllä - ei Miten koirasi suhtautuu vieraisiin ihmisiin/tilanteisiin - ystävällisesti - hieman varauksellisesti - pelokkaasti - vihaisesti Narttu v~

18 Jalostuksen tavoiteohjelma Purenta - yläpurenta lievä alapurenta voimakas alapurenta saksipurenta tasapurenta hampaat näkyvät suun ollessa kiinni kieli näkyy suun ollessa kiinni puuttuuko kulmahampaita onko kulmahampaiden välissä hammasta - kivesvika napatyrä lonkkavika pentuna ontumista muu - onko koirasi saanut pentuja / käytetty astutuksissa Kuinka monta ei oltu käytetty lainkaan pentue / koira pentue / koira pentue / koira pentue / koira pentuetta tai enemmän / koira synnytyksen kulku normaali / keisarileikkaus Viat - Lisääntyminen: Uros - Narttu / Sairaudet: Ulkoiset sairaudet - silmäsairauksia - korvatulehduksia - anaalirauhastulehduksia - selkäsairauksia - raaja-/ontumisvaikeuksia - muuta iho, Sisätautisairaudet - sydänsairauksia - maksasairauksia - munuaissairauksia - virtsatiesairauksia - kilpirauhasen vajaa/liikatoimintaa - muita hormonaalisia sairauksia - sokeritautia - kohtutulehduksia - suurentunut eturauhanen - syöpää - allergiaa - aiha - muuta Hermostolliset sairaudet - epilepsia - muu Muut Vatsaongelmia Hammaskiveä Tapaturmat, lääkitys - onko koirallesi sattunut tapaturmia - onko koirallasi säännöllinen lääkitys Koiran kuolinsyy - vanhuus - sairaus - tapaturma

19 Jalostuksen tavoiteohjelma... Terveyskyselyn yhteenveto Terveyskyselyn koonnissa oli käytettävissä shih tzun vastaukset. nartun ja uroksen. Ikäjakauma oli suuri. Nuorin koira oli vain muutaman kuukauden ikäinen ja vanhin elossa oleva yli -vuotias. Koonnin tulos on erittäin mieluisaa luettavaa. Esimerkkinä siitä kohta luonne koiraa joukosta suhtautui vieraisiin ihmisiin ystävällisesti. Terveydentila yleisesti ottaen on myös mieluisaa luettavaa koiran terveydentila on erinomainen. Purenta Tässä kohdassa luvut eivät täsmää. Osassa kaavakkeita tiedot olivat puutteelliset. Kuten kohdan tarkempi tutkiminen kuitenkin osoittaa purenta ei tunnu olevan ongelma rodussamme. Kuudella koiralla kieli näkyi suun ollessa kiinni. Näillä kaikilla oli myös voimakas alapurenta. Hammaspuutoksia oli kahdeksalla koiralla. Mieluisaa luettavaa oli se, ettei yhtään näistä kieltä näyttävistä koirista oltu käytetty jalostukseen. Hammaskiven muodostuminen shih tzuille on selvästi yleistä. Useat koirat joutuvatkin käymään eläinlääkärissä poistattamassa hammaskiveä. Napatyrää esiintyy rodussamme paljon, % kyselyyn vastanneista. Hyvä uutinen on se, että lähes kaikilla koirilla se oli niin pieni, ettei aiheuta toimenpiteitä. Silmäsairauksia kohtaan on koottu kaikki naarmut, haavaumat yms. Rotumääritelmä toivoo shih tzulle isoja silmiä, jotka tuovat mukanaan myös ongelmia. Yhtään silmäsairautta kysely ei tuonut esille, vain ja ainoastaan näitä tapaturmia sekä muutaman ns. kuivasilmäisen koiran. Virtsatiesairaudet kohta on melkoisen laaja. Siihen on sisällytetty koirat, jotka ovat sairastaneet yhden virtsatientulehduksen kuin myös ne koirat, jotka on leikattu virtsakivien takia. Virtsakiviä esiintyi viidellä koiralla. Munuaissairaus oli kahdella koiralla. Toinen oli jouduttu lopettamaan kahden vuoden iässä ja toinen on edelleen tehohoidossa. Kohtutulehduksia oli nartulla. Huomioitavaa on se, että vaiva on yleinen kaikilla vanhoilla koirilla, rotuun katsomatta! Iloista luettavaa oli se, että rotumme pitkä ja tiheä turkki ei tunnu aiheuttavan iho-ongelmia. Kuten ei myöskään luppakorvat korvatulehduksia. Syöpä kohtakin sisältää vain yhden vanhan nartun nisäkasvaimet. Kaiken kaikkiaan Shih Tzu on hyvin terve ja pitkäikäinen rotu, vuotiaat hyväkuntoiset koirat eivät ole harvinaisia.

20 Jalostuksen tavoiteohjelma. ULKOMUOTO Tavoitteena on säilyttää FCI:n.. hyväksymän rotumääritelmän (n:o c) mukainen shih tzu. Käännös SKL - SKK:n hyväksymä.. Liitteenä rotumääritelmä sekä sen tulkinta.. SHIH TZUN JALOSTUKSEN TAVOITTEET Shih Tzun kasvatustyötä pyritään ohjaamaan niin, että jalostuksen tuloksena on tyypiltään rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve shih tzu. Rodun tulee jatkossakin pystyä täyttämään tehtävänsä miellyttävänä seurakoirana, perhekoirana jonka luonne ja muut rodun ominaispiirteet pysyvät ennallaan. Tavoitteena jalostuksessa on jatkossakin välttää liiallista sukusiitosta sekä matadorijalostusta ja jatkuvasti pyrkiä siihen, että yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti ja että mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa. Liian kapea kanta tulee huomioida jalostusvalintoja tehtäessä. Tämän päivän jalostustyön tulee palvella tulevaisuuden jalostustyötä luomalla sille pohja, josta voidaan jatkaa ja pyrkiä eteenpäin... Terveys Jalostuksessa pyritään säilyttämään perinnöllisen munuaisvian (PNP) tilanne hyvänä mm. tutkimalla jalostusyksilöt sen varalta jatkossakin. Myös muita perinnöllisiä vikoja tarkkaillaan ja tarkempi seuranta aloitetaan heti, mikäli jokin niistä aiheuttaa tilastollisen nousun ja vastatoimia tarvitaan. Jalostukseen käytettävältä koiralta edellytetään, että - se on terve ja hyväkuntoinen Jalostuksessa pyritään siihen, että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään kk:n ikäinen, mutta ei yli -vuotias. Nartulle suositellaan korkeintaan pentuetta sen elinaikana. Suositellaan että alle -vuotiaalla uroksella on enintään pentua, mikäli useammasta eri pentueesta, ei emä saa olla sama. On suositeltavaa, ettei yhden uroksen jälkeismäärä ylitä % rodun sukupolven rekisteröinnin aikana rekisteröidystä kokonaismäärästä. Yksi sukupolvi on n. vuotta, jota siten käytetään %:n laskelmassa. Jalostusyhdistelmissä tulisi pyrkiä alle % sukusiitos asteeseen, laskien sukupolven mukaan.

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta Kolmivuotiskyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa rodusta, sen terveydestä ja elinvoimaisuudesta. Kysely toimitetaan vuosittain kolme vuotta

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 aikana yhtään. Konsultaatiota

Lisätiedot

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa SUN ry:n yksi tehtävistä on kartoittaa unkarinvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja tervetulleita.

Lisätiedot

Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille

Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille Tulosta lomake, täytä se ja postita 20.4.2016 mennessä osoitteeseen Riikka Aho, Pölkkyinniementie 23 A, 58900 RANTASALMI Kyselykaavake

Lisätiedot

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostustoimikunta esittää Suomen Laikajärjestö ry:n hallitukselle rodun jalostuksen tavoiteohjelman kohta 4.3.2 (s. 22

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä:

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä: 1/6 Yksi Suomen Puolanvinttikoirat ry:n tehtävistä on kartoittaa puolanvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin

Lisätiedot

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus)

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus) 1 Koiran nimi Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Uros Narttu Väri Onko koirasi Koirasi suhtautuminen ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka

Lisätiedot

ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) Kyllä Ei paukkuarka (esim. laukaus)

ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) Kyllä Ei paukkuarka (esim. laukaus) KKK-HHS / Pointterijaos Koiran nimi Terveystiedustelu 1 Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli Uros 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Narttu Väri Onko koirasi ääniherkkä (esim. ilotulitus,

Lisätiedot

Hyvä Schipperken omistaja!

Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperke Kerho ry:n 18.11.2012 1(6) Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperkekerho ry suorittaa kartoitusta rodun yleisestä terveystilanteesta. Saadaksemme mahdollisimman kattavan ja totuudenmukaisen

Lisätiedot

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin

Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Ehdotus muutoksista pyreneittenpaimenkoirien jalostussuosituksiin Jalostustussuositukset olivat käsiteltävinä kahden vuoden tauon jälkeen vuosikokouksessa 27.11.11. Yksimielisyyteen päästiin vain silmien

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 Hyvä Greyhoundin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 2002 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005

WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005 WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005 Hyvä whippetin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 1985 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet Jalostustussuositukset ovat tarkasteltavina kahden vuoden tauon jälkeen. Jalostuksellisesti aika on lyhyt, mutta paljon ehtii siinäkin ajassa tapahtua koirarintamalla. On siis hyvä käydä suositukset läpi

Lisätiedot

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus)

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus) 1 Koiran nimi Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Uros Narttu Väri Onko koirasi Koirasi suhtautuminen ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka

Lisätiedot

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa Liite 3 (1) Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2014 Nämä ohjeet on laadittu yleisesti hyväksyttyjä koiranjalostuksen periaatteita ja Suomen Kennelliiton Finska

Lisätiedot

Suomen Papillon ja Phalèneyhdistyksen terveyskysely 2014-2015

Suomen Papillon ja Phalèneyhdistyksen terveyskysely 2014-2015 Suomen Papillon ja Phalèneyhdistyksen terveyskysely 2014-2015 1.PERUSTIEDOT 1.1 Onko koirasi.. a) Papillon b) Phalène Sukupuoli.. a) uros b) narttu 1.2 Koiran syntymävuosi ja kuukausi. 1.3 Onko koirallasi

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA VESIKOIRAT RY/ ESPANJANVESIKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA 1) PEVISA-ohjelman tiukennukset SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO: astutushetkellä voimassa oleva lausunto,

Lisätiedot

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE

KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE Parsonrussellinterrierit ry / Jalostustoimikunta KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE Kysely on syytä palauttaa allekirjoituksella varustettuna, sillä vastanneiden nimet julkaistaan Parsonlehdessä.

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot:

1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot: Skotlanninterrierikerhon terveyskysely 2015 1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot: 2. PAINO Koiran paino (kg): 3. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Terveyskysely 2009 yhteenveto

Terveyskysely 2009 yhteenveto Terveyskysely 2009 yhteenveto Kyselyyn osallistui yhteensä 36 cirnecoa (syntymävuodet 1996-2009) 20,7 % Suomessa rekisteröidyistä cirnecoista (174) 33 % elossa olevista vuosina 1997-2009 syntyneistä cirnecoista

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

Terveyskysely. Hei estrelanvuoristokoiran omistaja!

Terveyskysely. Hei estrelanvuoristokoiran omistaja! Terveyskysely Hei estrelanvuoristokoiran omistaja! Jokaisen estrelan omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tämän hetkistä estrelanvuoristokoirien terveystilannetta. Kaikkien tiedot ovat yhtä arvokkaita

Lisätiedot

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 Perinnölliset sairaudet Hannes Lohi: Koirilla esiintyy heti ihmisen jälkeen lajeista eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Yli 400 erilaista perinnöllistä sairautta on

Lisätiedot

Rhodesiankoirien terveyskysely 2009

Rhodesiankoirien terveyskysely 2009 Rhodesiankoirien terveyskysely 2009 Suomen Ridgeback- yhdistys ry:n jalostustoimikunta postittaa tammikuussa 2009 kaikille tiedossaan oleville vuosina 2001-2003 sekä vuosina 2005-2007 syntyneiden rhodesiankoirien

Lisätiedot

Saatekirjeessä on dosentti Hannes Lohen tiedote asiasta. Tiedote löytyy myös osoitteesta http://www.koirangeenit.fi/

Saatekirjeessä on dosentti Hannes Lohen tiedote asiasta. Tiedote löytyy myös osoitteesta http://www.koirangeenit.fi/ Suomen Portugalinpodengot ry:n terveyskysely v. 2007 Suomen Portugalinpodengot ry:n jalostustoimikunta kerää tietoa portugalinpodengojen terveyteen liittyvistä asioista. Kysely on luottamuksellinen, podengoyhdistyksen

Lisätiedot

AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY

AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY Tämä kysely on koirakohtainen ja eikä sen täyttäminen vaadi Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry jäsenyyttä. Toivomme saavamme tietoa myös täysin terveistä koirista.

Lisätiedot

ETELÄVENÄJÄNPAIMENKOIRIEN TERVEYSKYSELY

ETELÄVENÄJÄNPAIMENKOIRIEN TERVEYSKYSELY ETELÄVENÄJÄNPAIMENKOIRIEN TERVEYSKYSELY Taustatiedot Sukupuoli uros narttu Ikä Jos koira on jo kuollut, ikä ja kuolinsyy (jos tiedossa) Säkäkorkeus (cm) Paino (kg) Terveys Millainen on koirasi yleinen

Lisätiedot

LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET

LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET Kyselyyn tuli vastauksia 354 kappaletta. Kysymyksiä oli kaksikymmentä kappaletta. Kyselyyn osallistuneet koirat olivat syntyneet vuosien 1989-2016 välillä. Ensimmäinen

Lisätiedot

Havannalaiset ry:n terveyskysely

Havannalaiset ry:n terveyskysely Havannalaiset ry:n terveyskysely Jalostustoimikunta kartoittaa terveyskyselyn avulla havannankoirien terveystilannetta Suomessa. Kyselyn avulla kerätään tietoa erityisesti sellaisista sairauksista ja vioista,

Lisätiedot

Suomen Kaukasianpaimenkoirat ry Terveyskysely Kaukasianpaimenkoiran omistajalle Perustiedot Vastaajan nimi:

Suomen Kaukasianpaimenkoirat ry Terveyskysely Kaukasianpaimenkoiran omistajalle Perustiedot Vastaajan nimi: Suomen Kaukasianpaimenkoirat ry Terveyskysely Kaukasianpaimenkoiran omistajalle Perustiedot Vastaajan nimi: Vastaajan yhteystiedot: Koiran nimi ja rek. numero: Koiran isän nimi: Koiran emän nimi: 1. Yleiset

Lisätiedot

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Yleistä Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm.

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta

Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta Sisällysluettelo Yleistä... 2 Perustiedot... 3 Haku nimien ja rekisterinumeron perusteella... 3 Syntymävuosi... 3 Sukupuoli, väri ja alkuperä... 4 Terveys... 4 Luusto

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

Sukupuoli 1/34. Sukupuoli. Kaikki vastaajat (N=226)

Sukupuoli 1/34. Sukupuoli. Kaikki vastaajat (N=226) Sukupuoli Sukupuoli 14 Kaikki vastaajat (=226) 128 12 1 98 8 6 4 2 Uros arttu 1/34 55 9 Mitä näytttä koiralta on otettu? 6 45 Kaikki vastaajat (=15) Mitä näytttä koiralta on otettu? 4 2/34 Muu, mikä Lohen

Lisätiedot

Vehnäterrierin jalostuksen tavoiteohjelma (luonnos)

Vehnäterrierin jalostuksen tavoiteohjelma (luonnos) Vehnäterrierin jalostuksen tavoiteohjelma (luonnos) Sisällys 1 YHTEENVETO...2 2 VEHNÄTERRIERIN TAUSTA...4 2.1 Historia...4 2.2. Vehnäterrieri maailmalla...4 2.3. Rodun saapuminen Suomeen...4 2.4 Rodun

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO. Vastauksia: 184 Uroksia: 80, narttuja: 104

SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO. Vastauksia: 184 Uroksia: 80, narttuja: 104 SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO Vastauksia: 184 Uroksia: 80, narttuja: 104 Säkäkorkeus: 49 cm (1) 47 cm (1) 46 cm (1) 45 cm (3) 44 cm (5) 43 cm (2) 42 cm (6) 41 cm (7) 40 cm (22) 38 cm

Lisätiedot

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? 1 / 8 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? Katariina Mäki Ensimmäinen koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön, lonkkavian, vähentämiseksi tarkoitettu vastustamisohjelma on ollut Suomessa

Lisätiedot

VÄRIT Jalostuskoiraa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Väri on vain yksi osatekijä koirassa. Rotumääritelmässä on määritelty saksanpystykorvien

VÄRIT Jalostuskoiraa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Väri on vain yksi osatekijä koirassa. Rotumääritelmässä on määritelty saksanpystykorvien JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ, KLEINSPITZ JA POMERANIAN Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat: - rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen - rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen

Lisätiedot

Suomen Villakoirakerho r.y. Terveyskysely 2013

Suomen Villakoirakerho r.y. Terveyskysely 2013 Suomen Villakoirakerho r.y. Terveyskysely 2013 Finnish Poodle Club 2014 1 Terveyskysely 2013 Yhteensä 726 koiraa ilmoitettiin kyselyyn, vastausmäärä oli ennätys. Vain 6 koiraa jouduttiin jättämään analysoinnin

Lisätiedot

Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma

Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma Kerrynterrierin jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty Kerry- ja vehnäterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 26.2.2006. Voimaantuloaika 1.1.2007. Sisällys 1 YHTEENVETO...2 2. KERRYNTERRIERIN TAUSTA...4 2.1.

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY AMERIKANCOCKERSPANIELIN OMISTAJILLE

TERVEYSKYSELY AMERIKANCOCKERSPANIELIN OMISTAJILLE Amerikancockerspanielit r.y. 1 (5) TERVEYSKYSELY AMERIKANCOCKERSPANIELIN OMISTAJILLE Kyselyn voi palauttaa joko koiran ja omistajan tiedoilla varustettuna tai nimettömänä. Avoimuus olisi toivottavaa, sillä

Lisätiedot

JALOSTUSOHJE

JALOSTUSOHJE JALOSTUSOHJE 1.8.2014 31.7.2015 Yleistä Nartunomistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta (suositus 2kk ennen astutusta) ja esittää suunnittelemansa yhdistelmät

Lisätiedot

Terveyskyselyn yhteenveto 3.10.2013

Terveyskyselyn yhteenveto 3.10.2013 Stina Högnabba.. Suomen Schipperkekerho Terveyskyselyn yhteenveto.. Ylstä kyselystä Suomen schipperkekerhon jalostustoimikunta päätti keväällä tehdä kyselyn schipperken ylsestä terveydentilasta. Lisäksi

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Koiran nimi: Syntymävuosi: Koiran sukupuoli: Omistaja: Tutkimustulokset; lonkat kyynärnivelet silmätutkimustulos

Koiran nimi: Syntymävuosi: Koiran sukupuoli: Omistaja: Tutkimustulokset; lonkat kyynärnivelet silmätutkimustulos BULLMASTIFFIEN TERVEYSKYSELY 2008 Edellinen bullmastiffien terveyskysely toteutettiin vuosina 2003-2004. Vuoden 2008 kyselyn tarkoituksena on kartoittaa minkälainen terveystilanne bullmastiffeillamme on

Lisätiedot

Mopsien terveyskysely

Mopsien terveyskysely Mopsien terveyskysely Suomen Mopsikerho ry:n jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa mopsien sairauksista, luonteesta, kuolinsyistä ja eliniän pituudesta. Kaikkien mopsinomistajien, myös yhdistykseen

Lisätiedot

Terveyskysely. Hei ranskanbulldogin omistaja!

Terveyskysely. Hei ranskanbulldogin omistaja! Terveyskysely H ranskanbulldogin omistaja! Jokaisen ranskiksen omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tämän hetkistä ranskanbulldoggien terveystilannetta. Kaikkien tiedot ovat yhtä arvokkaita ja keräämme

Lisätiedot

Dandiedinmontinterrierit - DDT ry. TERVEYSKYSELY sivu 1

Dandiedinmontinterrierit - DDT ry. TERVEYSKYSELY sivu 1 Dandiedinmontinterrierit - DDT ry. TERVEYSKYSELY sivu 1 * Jos sinulla on useampi dandie, ole hyvä ja täytä jokaiselle oma lomake KIITOS! * Mikäli kirjoitustila loppuu kesken, lisätilaa löytyy lomakkeen

Lisätiedot

Jalostusohjesäännön päivitys/muokkaus ehdotukset ((tuplasuluissa punaisella)) poistettavat ja alleviivattuna vihreällä korjaukset

Jalostusohjesäännön päivitys/muokkaus ehdotukset ((tuplasuluissa punaisella)) poistettavat ja alleviivattuna vihreällä korjaukset Jalostusohjesäännön päivitys/muokkaus ehdotukset ((tuplasuluissa punaisella)) poistettavat ja alleviivattuna vihreällä korjaukset Suomen Tanskandoggi Ry:n jalostusohjesääntö Tanskandogin Jalostuksen Tavoiteohjelma

Lisätiedot

ITÄSIPERIANLAIKAKASVATTAJILLE SUUNNATUN TERVEYSKYSELYN TULOKSET ITÄSIPERIANLAIKAJAOSTO 2010

ITÄSIPERIANLAIKAKASVATTAJILLE SUUNNATUN TERVEYSKYSELYN TULOKSET ITÄSIPERIANLAIKAJAOSTO 2010 ITÄSIPERIANLAIKAKASVATTAJILLE SUUNNATUN TERVEYSKYSELYN TULOKSET ITÄSIPERIANLAIKAJAOSTO Hyvä itälaikaväki! Kesän aikana toteutetun kasvattajille suunnatun terveyskyselyn tarkoituksena oli selvittää itäsiperianlaikojen

Lisätiedot

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen MMM, tutkija Katariina Mäki Kotieläintieteen laitos/kotieläinten jalostustiede Helsingin yliopisto Rotumääritelmät kuvaavat tarkasti, millainen jalostukseen käytetyn

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

Terveyskysely 2009 yhteenveto

Terveyskysely 2009 yhteenveto Terveyskysely 2009 yhteenveto Kyselyyn osallistui yhteensä 70 italianvinttikoiraa (synt.1993-2009) 9,3 % tuona aikana Suomessa rekisteröidyistä italianvinttikoirista (753) Uroksia ja narttuja vastasi kyselyyn

Lisätiedot

Rodun XX rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Rodun XX rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa

Lisätiedot

KEESHOND TERVEYSKYSELY

KEESHOND TERVEYSKYSELY KEESHOND TERVEYSKYSELY Vuosi 2008 Hyvä kessun omistaja, Ole hyvä ja täytä etusivulle kysytyt koiran, kasvattajan ja omistajan tiedot. Rastita toiselle sivulle tiedot koiran virallisista tutkimustuloksista.

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA 1. Miksi ehdotuksesta tehdään päätös nyt, kun asiat jäivät rotupalaverissa kesken? Rotupalaverissa ehdittiin käsittelemään ehdotukseen liittyvä kohta

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa

Lisätiedot

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön)

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki 24.03.2011 SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) Käsittelen ja tarkastelen tässä kirjoituksessani jalostustoimikunnan

Lisätiedot

KORATKISSOJEN TERVEYSKYSELY

KORATKISSOJEN TERVEYSKYSELY KORATKISSOJEN TERVEYSKYSELY Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten koratkissojen terveystilannetta mahdollisimman laajasti. Täytäthän jokaisesta kissastasi oman lomakkeen! Lomakkeen voit

Lisätiedot

JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY

JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY Koiran nimi: Rekisterinumero: Syntymäaika tai ikä: Sukupuoli: uros narttu YLEISET KYSYMYKSET Koira on elossa Koira on kuollut, kuolinsyy

Lisätiedot

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI Tämä infopaketti sisältää seuraavaa: Neuvoja aloittelevalle kasvattajalle Jalostusneuvonnan perusohje Jalostustiedustelulomake Hyväksymis-

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=18458, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Borzoi

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=18458, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Borzoi Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=858, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Borzoi Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Vastaus Lukumäärä Prosentti % % 6% 8%

Lisätiedot

Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta

Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta Genetiikan tutkijat Englannin Kennel Clubin ja AHT:n kanssa yhteistyössä ovat laatineet seuraavanlaisen artikkelin Episodic Fallingista

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=13308, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=13308, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=8, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Napatyrä Nivustyrä 646 4,85%

Lisätiedot

Uroksen jalostuskäyttö

Uroksen jalostuskäyttö Uroksen jalostuskäyttö Sisällysluettelo päivitetty 7.6.2014/J.Fors YLEISTÄ... 3 REKISTERÖINTIEHDOT... 3 SSSK RY:N JALOSTUSTOIMIKUNTA... 4 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO)... 4 PEVISA... 5 YLEISTÄ... 5

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Suomen Kennelliitto ry. 27.5.2014 2(7) Pikaperehdytys kasvattajalle Sisältö: Omakoira-palvelusta tärkeä työkalu kasvattajalle...

Lisätiedot

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT NäyttelyP uli 1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan. 2. Näyttelypuli-kilpailussa

Lisätiedot

Kennelliiton terveyskysely cavalierien yhteenvetoraportti

Kennelliiton terveyskysely cavalierien yhteenvetoraportti Kennelliiton terveyskysely cavalierien yhteenvetoraportti Teksti: Kati Holm ja Lotta Allén- Ollas Kuvat: Taneli Lehtipuu Suomen Kennelliitto (SKL) toteuttaa terveyskyselyn koiranomistajille http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-

Lisätiedot

Epilepsian vastustaminen

Epilepsian vastustaminen Epilepsian vastustaminen Suomenpystykorvilla 1 Suomen Pystykorvajärjestö 3:n rodun rotujärjestö Suomenpystykorva Karjalankarhukoira Pohjanpystykorva Jokaisella rodulla oma rotujaosto ja jalostusryhmä Noin

Lisätiedot

Pyhä Birman Kissa ry Kasvattajakysely 2017

Pyhä Birman Kissa ry Kasvattajakysely 2017 Pyhä Birman Kissa ry Kasvattajakysely 2017 Kysely Vastausten palautus Vastausten julkaisu Arvonta Tämä kysely on osa viime vuonna julkaistua terveyskyselyä. Tänä vuonna kysely suunnataan kasvattajille

Lisätiedot

JTO - ehdotus. Kerry- ja vehnäterrierikerho ry. Jalostustoimikunta 16.10.2005

JTO - ehdotus. Kerry- ja vehnäterrierikerho ry. Jalostustoimikunta 16.10.2005 JTO - ehdotus Kerry- ja vehnäterrierikerho ry Jalostustoimikunta 16.10.2005 JTO ohjeiden taustatiedot jalostus- ja terveystilanne kartoitettu kasvattajakysely (-05): 7 kerry-, 19 vehnäkasv. terveyskysely

Lisätiedot

Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle.

Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle. ILMOITUS PENTULISTALLE Kasvattaja ilmoittaa pentueen pentulistalle oheisella lomakkeella sekä liittää mahdolliset kopiot todistuksesta lomakkeen liitteeksi. Ilmoitus lähetetään pentuvälittäjälle joko postitse

Lisätiedot

PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN VÄRIT koonnut: Saija Suomaa

PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN VÄRIT koonnut: Saija Suomaa PITKÄKARVAISEN SAKSANSEISOJAN VÄRIT koonnut: Saija Suomaa Pentujen rekisteröinnin yhteydessä tulee noudattaa pitkäkarvaisen saksanseisojan rotumääritelmässä mainittuja sallittuja värejä. Rotumääritelmän

Lisätiedot

SA-FA:n kysely kasvattajille 2007 Sivu 1

SA-FA:n kysely kasvattajille 2007 Sivu 1 SA-FA:n kysely kasvattajille 2007 Sivu 1 1. ASTUTUKSET JA PENTUEET Tällä kyselyllä kootaan afgaanien astutuksiin ja synnytyksiin sekä pentuajan ongelmiin liittyviä kokemuksia. Muistelun helpottamiseksi

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY. Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry. Italianvinttikoirien ja cirneco dell etnojen terveyskysely 2012

TERVEYSKYSELY. Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry. Italianvinttikoirien ja cirneco dell etnojen terveyskysely 2012 TERVEYSKYSELY Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry Italianvinttikoirien ja cirneco dell etnojen terveyskysely 2012 Suomen ltaliaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunta ja hallitus tekevät kartoitusta suomalaisten

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

HUOM! Myös terveen koiran palautettu kysely antaa tärkeää tietoa!

HUOM! Myös terveen koiran palautettu kysely antaa tärkeää tietoa! Bostoninterrierien terveyskysely 2010 Suomen Bostonit Finnish Bostons ry:n jalostustoimikunta kerää tietoa bostoninterrierien sairauksista, luonteesta, kuolinsyistä ja eliniän pituudesta. Kaikkien bostonin

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Tuomo Hassinen KOIRAN NIMI Kurkon Kaiku Tyyne FI37093/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA

Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA Briardin rotukohtainen JALOSTUKSEN TAVOITEOHJLEMA BRIARDI ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Voimassa alkaen 1.1.2013 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 19.2.2012 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Terveyskysely viisi vuotta täyttäneille irlanninvesispanieleille

Terveyskysely viisi vuotta täyttäneille irlanninvesispanieleille Terveyskysely viisi vuotta täyttänlle irlanninvesispaniellle Irlanninvesispanielien jalostustoimikunta haluaa terveyskyselyllä selvittää ja kerätä tietoa rodun ylsestä terveydestä. Näppituntumalla tiedämme,

Lisätiedot

Helsingin seudun kennelpiirin kokoustila, Taiteentekijäntie 7, Helsinki

Helsingin seudun kennelpiirin kokoustila, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Suomen Irlanninterrierit ry:n syyskokous Aika: su 29.10.2017 klo 12 Paikka: Helsingin seudun kennelpiirin kokoustila, Taiteentekijäntie 7, 00370 Helsinki 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Laura

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Katariina ja Jarno Nummela KOIRAN NIMI Naavan Senna FI28276/09 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT

Lisätiedot

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valinta Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valintaan vaikuttavat monet asiat. On mietittävä mitkä ovat ensisijaiset jalostustavoitteet, mistä saadaan tarpeeksi tietoa koirista ja mitkä ovat

Lisätiedot

SUOMEN SUURIJAPANINKOIRA RY:N ROTU- JA TERVEYSKARTOITUS

SUOMEN SUURIJAPANINKOIRA RY:N ROTU- JA TERVEYSKARTOITUS Suomen Suurijapaninkoira ry TERVEYSKARTOITUS sivu 1 SUOMEN SUURIJAPANINKOIRA RY:N ROTU- JA TERVEYSKARTOITUS PYYDÄMME VASTAAMAAN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN HUOLELLA, KOSKA VASTAUSTEN PERUSTEELLA LAADIMME

Lisätiedot

Eurooppalainen lyhytkarvakissa jalostuksen tavoiteohjelma

Eurooppalainen lyhytkarvakissa jalostuksen tavoiteohjelma Eurooppalainen lyhytkarvakissa jalostuksen tavoiteohjelma 1 Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland 28.12.2012 Anna Honkanen 31.1.2013 ja 31.10.2013

Lisätiedot

LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA

LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA 1(5) WESTIEKERHO-WESTIEKLUBBEN r.y. LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA Tätä liitettä käytetään Suomen Kennelliiton koiran kauppaa koskevan sopimuksen osana. Kaupan kohteena olevan koiran nimi: Rek: Rotu:

Lisätiedot

Rodun lisääntymistilanteen selvittäminen. Tampere 23.10.2010 Outi Niemi

Rodun lisääntymistilanteen selvittäminen. Tampere 23.10.2010 Outi Niemi Rodun lisääntymistilanteen selvittäminen Tampere 23.10.2010 Outi Niemi Miten lähteä liikkeelle? Suunnittelu Tietojen keruusta sopiminen rotuyhdistyksessä Sitouttaminen Tiedottaminen Tekninen toteutus Suunnittelu

Lisätiedot