SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2006 2011"

Transkriptio

1 SHIH TZU JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt.. Rodun Shih Tzu rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. Tämän Shih Tzun jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on kartoittaa rodun jalostuksellinen tilanne Suomessa, asettaa jalostukselliset tavoitteet, joihin pyritään sekä etsiä keinoja näihin tavoitteisiin pyrkimiseksi. Ohjelma on hyväksytty Shih Tzu ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa..

2 Jalostuksen tavoiteohjelma Sisällysluettelo. Yhteenveto Rotujärjestö Jalostustoimikunnan organisaatio Jalostustoimikunnan tehtävät Shih Tzun taustaa Rodun historiaa Rodun levinneisyys Nykytilanne Kanta Suomessa Rekisteröintimäärät Jalostusmateriaali Näyttelytilastot Luonne Terveys Terveyskysely Terveyskyselyn yhteenveto Ulkomuoto Shih Tzun jalostuksen tavoitteet Terveys Luonne Ulkomuoto Jalostukseen liittyvät ohjeet Jalostuksen periaatteita Jalostusmateriaali Perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustaminen Shih Tzun jalostuksen strategiat Visio Rotujärjestön tavoitteet Rotujärjestön strategia Uhat ja mahdollisuudet Varautuminen ongelmiin Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta Kasvattajan vastuu ja koiran kauppa Muut säännökset Liitteet Lähteet Jalostuksen tavoiteohjelma toimikunta

3 Jalostuksen tavoiteohjelma. YHTEENVETO Shih Tzu ry:n jalostuksen tavoiteohjelma on tehty palvelemaan avuksi ja ohjeistukseksi rodun kasvattajille ja harrastajille. Tavoiteohjelmaa tehdessä on keskusteltu kasvattajien kanssa, sekä hankittu tietoa rodun todellisesta tilanteesta, jotta kaikki rodun jalostuksen kannalta tärkeät seikat tulisi huomioitua. Jalostuksessa on tärkeää ymmärtää rodun tämän hetkinen tilanne. Rotu on muutosten kourissa, mikä asettaa omat haasteensa kasvattajille. Shih Tzu on hyvin terve rotu, joten se sekä tyypillinen luonne tulisi säilyttää. Populaation pieni koko asettaa omat rajoituksensa. On pyrittävä mahdollisimman laajaan geenipooliin. Rodun tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä, ei ole syytä lähteä muutoksen tielle vääristä syistä, vaan hyvää tilannetta tulisi jalostuksellisin keinoin ylläpitää ja kehittää.. ROTUJÄRJESTÖ Shih Tzu ry on itsenäinen rotujärjestö. Jäseneksi pääsevät kaikki rotua harrastavat henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Toiminta-alue on koko maa. Yhdistys on perustettu v. Huolimatta suurista vaihteluista rodun suosiossa ja pentumäärässä vuosien aikana, Shih Tzu ry on jo vuotta ollut taloudellisesti vakaa ja vahva pieni yhdistys. Harrastajat ovat pystyneet aktiivisuudellaan ylläpitämään yhdistyksen toimintaa rodun hyväksi. Jäsenmäärä vuonna oli noin. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus, puheenjohtaja, tilintarkastajat, taloudenhoitaja sekä jalostustoimikunnan jäsenet... Jalostustoimikunnan organisaatio Shih Tzu jalostukseen liittyvästä käytännön työstä vastaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu jalostustoimikunta, johon kuuluu jäsentä. Toimikunnan jäsenten toimikausi on yksi, kaksi ja kolme vuotta, porrastuen niin, että yksi jäsen valitaan aina vuosittain. Hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan sekä pentuvälityksen toimintaohjeet. Jalostustoimikunta on velvollinen seuraamaan jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista käytännössä ja raportoi tästä hallitukselle. Jalostustoimikunnan työ painottuu tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen jäsenlehdessä sekä kasvattajien, kasvattajiksi aikovien ja urosten omistajien sekä muiden asiasta kiinnostuneiden neuvontaan ja kouluttamiseen. Jalostustoimikunta antaa pyydettäessä urossuosituksia sekä käsittelee kasvattajien jalostusneuvontapyynnöt, joissa mahdollisesti on myös kasvattajan omat urosehdotukset (- kpl). Jalostustoimikunta kertoo suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä siihen mahdollisesti sisältyvistä riskeistä. Jalostustoimikunta voi mm. laskea suunnitellun yhdistelmän sukusiitoskertoimen, ilmoittaa tunnettujen sairauksien tai vikojen kantajien määrän sukutaulussa sekä kertoa muista mahdollisista jalostustoimikunnan tiedossa olevista seikoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitellun yhdistelmän toteuttamiseen. Lopullisen päätöksen tekee aina kuitenkin kasvattaja, jolla on oikeus valita uros, mutta joka myös itse kantaa vastuun.

4 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Jalostustoimikunnan tehtävät neuvontatyö, jalostuspyyntöjen käsittely tehtyjen suositusten julkaiseminen yhteistyön ylläpitäminen rotujärjestön ja kasvattajien välillä jalostustarkastusten järjestäminen rodun seuranta ulkomailla, yhteyksien pitäminen ulkomaisiin harrastajiin export / import-neuvonta ja opastaminen näyttelytulosten julkaiseminen mahdollisten rodussa todettavien sairauksien kartoittaminen ja seuranta, tietojen julkistaminen perinnölliseksi arvioidun sairauden ilmetessä ilmoitettava kirjallisesti sairastuneen koiran molempien vanhempien omistajille asiasta välittömästi tuomarineuvottelutilaisuuksien järjestäminen ja sen aineiston kokoaminen Jalostuksen tavoiteohjelman noudattamisen valvonta yhdistyksen sääntöjen :ssa mainitulla tavalla jalostustoimikunta voi myöntää poikkeuslupia jalostuksen tavoiteohjelman ohjeisiin perustelluista syistä pyrkii selvittämään asiantuntijoita apuna käyttäen PNP ja muiden sairauksien uusimpia tutkimustapoja. SHIH TZUN TAUSTAA.. Rodun historiaa Rotu on juuriltaan satoja vuosia vanha. Taiteesta ja pergamentti- kääreistä Kiinasta, joiden arvellaan olevan niinkin kaukaa kuin vuodelta EKR on löydetty kuvia koirista jotka suuresti muistuttavat shih tzua. Näiden koirien arvellaan olevan shih tzujen kantaisiä. Kuten kaikkien Idän alkuperäisten rotujen, myös shih tzujen, todellinen kehittyminen on hämärän peitossa. Rotuun on matkan varrella luultavimmin sekoittunut alueen muita pieniä koiria. Nykyisen muotonsa se sai Kiinan viimeisen keisarinnan Tsu Hsi n palatsissa lähemmin tunte-mattomien risteytysten kautta -luvun loppupuolella. Kerrotaan että keisarillisessa palatsissa oli tarkka jalostusohjelma ja määritelmät minkälaiset yksilöt olivat arvokkaimpia. Sota lopetti rodun kasvatuksen palatsissa, mutta länteen ehdittiin pelastaa muutama shih tzu sotilaiden, historiassa mainitaan mm. englantilainen Lady Brownrigg ja hänen miehensä kenraali Sir Douglas, perheiden mukana. Englannin Kennel Club perustettiin ja shih tzuja alettiin kasvattaa siellä sekä pohjoismaissa ja näistä muutamasta tuonnista Kiinasta on nykyajankin koirat kotoisin. Pohjoismaiset koirat olivat lähinnä Rouva Kaufmannin, tanskalaisen Kiinassa olleen ministerin vaimon, tuomien koirien jälkeläisiä. Kuitenkin vuonna julkaistiin ensimmäinen rotumääritelmä shih tzulle juuri Kiinassa paikallisen Kennel Clubin toimesta. Englannissa tehtiin tietoinen roturisteytys jo vuonna, jolloin shih tzun ulkomuoto ei enää miellyttänyt kasvattajia (mm. raajat sekä koko olivat kasvaneet alkuperäisistä koirista). Tarkoin valittu kiinanpalatsikoira astui shih tzu nartun. Yhdistelmää perusteltiin historialla (palatsissa oletetaan käytetyn juuri kiinanpalatsikoiria tähän tarkoitukseen) sekä koirien ulkomuodon muuttumisella. Nykypäivänä on todella vaikeaa löytää koiraa, jolla tätä risteytystä ei olisi takanaan... Rodun levinneisyys Rotua esiintyy kaikkialla maailmassa ja se on hyvin suosittu. Englannissa tehdyn risteytyksen suosio alkuaikoina sekä se tosiasia, että koko kanta on levinnyt muutamasta yksilöstä aiheuttaa rodulle korkean sisäsiittoisuusasteen ympäri maailman, ongelma joka tulee pitää mielessä aina jalostusasioita mietittäessä.

5 Jalostuksen tavoiteohjelma. NYKYTILANNE.. Kanta Suomessa Suomalainen shih tzu kasvatus alkoi -luvun lopulla Ruotsista ja Norjasta tuotujen koirien voimin. Ensimmäinen Suomeen saapunut koira on ollut tiettävästi syntynyt narttu. Sen omisti Rouva Irja Kunnari Torniosta (Pauhumäen kennel). Hän teetti ensimmäisen suomalaisen Shih Tzu pentueen joka syntyi.. - pentua. luvun lopussa on rekisteröity lisäksi tuontikoiraa, Norjasta ja Ruotsista. Täydennystä tuotettiin -luvulla ja sen jälkeen Ruotsista, Norjasta sekä Englannista. Tuonteja on tullut myös vuosien varrella monelta suunnalta; myös mm. Yhdysvalloista, Italiasta, Australiasta, Tanskasta ja Saksasta. Kasvatus alkoi vilkkaana, rodun kulta-aikaa oli - luku, jolloin koiria rekisteröitiin runsaasti vuosittain. luvun laman jälkeen rekisteröintimäärät romahtivat ja ovat pysyneet siitä asti noin pennussa vuosittain. Tuontikoiria tulee edelleen maahamme vuosittain, nykyisin lähinnä Pohjoismaista, Englannista ja Virosta. Koirien taso on Suomessa korkea... Rekisteröintimäärät Suomessa shih tzujen rekisteröinti on pysynyt melko tasaisena jo pitkään, noin shih tzua rekisteröidään vuosittain. Viimeisen kymmenvuotiskauden ( - ) rekisteröinneistä oli kpl (, %) Suomessa syntyneitä ja kpl (, %) tuontikoiria. Keskimääräinen pentuekoko ko. aikana oli,. (Taulukko ). Taulukko. Shih tzujen rekisteröintimäärät vuosittain Pennut Tuonnit Rekisteröinnit yht. Pentueet Pentuekoko,,,,, Kasvattajat,,,,, yht. Kaikkiaan shih tzuja on maassamme n. yksilöä. Edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna rekisteröinnit ovat vähentyneet, silloin rekisteröitiin n. (-) shih tzua vuosittain. Myös kasvattajien määrä on vähentynyt huomattavasti. Rekisteröinnit Kasvattajat

6 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Jalostusmateriaali Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana on syntynyt pentuetta, joissa isänä on ollut eri urosta ja eri narttua. Keskimäärin vuosittain siitokseen on käytetty urosta ja narttua (Taulukko ). Taulukko. Jalostukseen käytettyjen shih tzu urosten ja narttujen lukumäärä vuosittain Urokset kaikki kotimaiset tuonnit ulkomaiset Nartut kaikki kotimaiset * tuonnit Pentueet yht (* Yhdellä nartulla ollut kaksi pentuetta vuodessa.) Urokset Nartut Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana käytetyistä uroksesta vähintään kolme pentuetta on ollut uroksella, joista seitsemällä on vähintään jälkeläistä. Eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä on n. % kannasta, kolmen eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä n. % ja kuuden eniten käytetyn uroksen jälkeläisiä, % kannasta. Kymmenen eniten käytetyn joukossa on tuontiurosta ja Suomessa kasvatettua urosta (Taulukko ). Taulukko. Eniten käytetyt urokset Tilastointiaikana Uros Pentueita Pentuja %-osuus. SANTOSHA RED ADMIRAL (GB),%. AYLAS EAGER BEAVER (FIN),%. SAN FUN GLARING CLAUDIO (FIN),%. MEI-LIZ TAM-HSI-LEE (FIN),%. POPEYE'S ME MYSELF AND I (S),%. KARETH KHAN (GB),%. BAM-WAM'S ARCHLYGUY (FIN),%. BAM-WAM'S DANTE DOMINIO (FIN),%. ENTERPRISE DI CASA CORSINI (ITA),%. MINTZUN JOLLY JOSHUA (FIN),%. JAMINAN THAT'S AMORE (FIN),%. SANTOSHA DANCING BRAVE (GB),%. TA MARIA DANCING DEVIL (FIN),%. LE BON BEAT'EM ALL (N),%. MINTZUN LOTS OF FUN (FIN),%. LEEWARD'S FIRE LION (FIN),%. TANGSE SON OF THE GUN (S),%. TA MARIA THE SANDMAN (FIN),%. MOFFELINOS CLOSE TO YOU (N),%. TA MARIA RED ROUSER (FIN),%. TANGSE KUNG FU (S),%. ARES DI CASA CORSINI (ITA),% Yhteensä kumulat.% Pentueita Pentuja % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

7 Jalostuksen tavoiteohjelma Eniten käytettyjen urosten keskinäinen sukulaisuus on merkillepantavaa. Vaikka sukusiitos prosentit eivät ole rodussa kovin suuria, kuitenkin yhteisiä esivanhempia löytyy lähes kaikilta eniten käytetyiltä uroksilta. KÄYTETYIMPIEN UROSTEN SUKULAISUUSSUHDE. AYLAS EAGER BEAVER. SAN FUN GLARING CLAUDIO. MEI-LIZ TAM-HSI-LEE. BAM-WAM S ARCHLYGUY. JAMINAN THAT S AMORE. MINTZUN JOLLY JOSHUA. MINTZUN LOTS OF FUN. MOFFELINOS CLOSE TO YOU Lhakang Cornelius Lhakang Casper Lhakang Cassius Tor Ra Lon Lhakang Jolyon Shan Tung of Witches Knowe (GB) Boreas Chinese Falcon. KARETH KHAN Lhakang Babu of Bodinic. LE BON BEAT EM ALL Santosha Sunking. SANTOSHA RED ADMIRAL. SANTOSHA DANCING BRAVE. TANGSE SON OF THE GUN. TA MARIA DANCING DEVIL. TA MARIA THE SANDMAN. TA MARIA RED ROUSER. TANGSE KUNG FU. ARES DI CASA CORSINI. ENTERPRISE DI CASA CORSINI. BAM-WAM S DANTE DOMINIO. POPEYE S ME MYSELF AND I. LEEWARDS FIRE LION

8 Jalostuksen tavoiteohjelma eniten käytettyjen urosten jälkeläisten käyttö jalostukseen -. MVA SANTOSHA RED ADMIRAL pentuetta, pentua n. MVA JEM-GEM CARROT TOP ( pentuetta, pentua) u. MVA KRYSANTEEMIN KISS FROM AROSE ( pentuetta, pentua) n. SAN FUN CHERRY CHANNETT ( pentuetta, pentua) n. MVA KRYSANTEEMIN KISS ME KATE ( pentuetta, pentua) u. MVA TA MARIA DANCING DEVIL ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA LITTLE MADONNA ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA VANITY FAIR ( pentuetta, pentua) u. MVA TA MARIA RED ROUSER ( pentuetta, pentua) u. MVA TA MARIA ROCKE FELLER ( pentuetta, pentua) u. MVA TANGSE ROBIN FANTASY ( pentuetta, pentua) u. MVA TANGSE GOOD LUCK CHARM ( pentuetta, pentua) u. MVA TANGSE HIP HOP DANCER ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA MAYFLOWER ( pentuetta, pentua) u. TA MARIA THE SANDMAN ( pentuetta, pentua) n. MVA TA MARIA ANGEL DUST ( pentuetta, pentua) n. KRYSANTEEMIN NIGHTINGALE ( pentuetta, pentua) MVA AYLAS EAGER BEAVER pentuetta, pentua n. MVA MAINLY JUST IN TIME ( pentuetta, pentua) n. MVA MAINLY JUST A JEWEL ( pentuetta, pentua) u. MAINLY TRUE TALISMAN ( pentuetta, pentua) n. MVA MAINLY JACARANDA JOY ( pentuetta, pentua) u. AYLAS HURLY-BURLY ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN BRUNFELSIA ( pentuetta, pentua) n. MVA AYLAS HEY-DAY DAWN ( pentuetta, pentua) n. KANS MVA AYLAS IMPERIAL WISH ( pentuetta, pentua) n. MVA AYLAS HURRICANE HOPE ( pentuetta, pentua) MVA SAN FUN GLARING CLAUDIO pentuetta, pentua n. KASTANJAN CRINDONNA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ALBERTTA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ANNASTIINA ( pentuetta, pentua) MVA MEI-LIZ TAM-HSI-LEE pentuetta, pentua (yht. pentuetta, pentua) n. JO-KIN'S DELICIOUS V I P ( pentuetta, pentua) u. MVA JO-KIN'S HOT RED CHILI ( pentuetta, pentua) u. MVA TOMSYLEE ( pentuetta, pentua) MVA POPEYE'S ME MYSELF AND I pentuetta, pentua u. MVA LEEWARD'S FIRE LION ( pentuetta, pentua) n. RED-DEEGO BLACK PEARL ( pentuetta, pentua) n. RED-DEEGO CHINA DOLL ( pentuetta, pentua) n. LEEWARD'S FORTUNE COOKIE ( pentuetta, pentua) n. MVA AALLONHARJAN SWEET HONEY ( pentuetta, pentua) n. AALLONHARJAN SWEET MELODY ( pentuetta, pentua) MVA KARETH KHAN pentuetta, pentua (yht. pentuetta, pentua) u. MVA LEEWARD'S SHERE KHAN ( pentuetta, pentua) n. LEEWARD'S SHANTUNG FAN ( pentuetta, pentua) u. MVA LEEWARD'S CHIN CHIN ( pentuetta, pentua) u. MVA JO-KIN'S HOT RED CHILI ( pentuetta, pentua) u. CARIOCAN JUNIOR KHAN ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN AMETHYST AMANDA ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN CRINDONNA ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN BRUNFELSIA ( pentuetta, pentua) u. MAINLY TRUE TALISMAN ( pentuetta, pentua) MVA BAM-WAM'S ARCHLYGUY pentuetta, pentua n. MVA AALLONHARJAN SWEET HONEY ( pentuetta, pentua) n. AALLONHARJAN SWEET MELODY ( pentuetta, pentua) MVA BAM-WAM'S DANTE DOMINIO pentuetta, pentua n. MVA AYLAS IMPERIAL WISH ( pentuetta, pentua) MVA ENTERPRISE DI CASA CORSINI pentuetta, pentua u. MVA SAN FUN GLARING CLAUDIO ( pentuetta, pentua) n. KASTANJAN CRINDONNA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ALBERTTA ( pentuetta, pentua) n. JOSHAIDAS ANNASTIINA ( pentuetta, pentua) n. MVA SAN FUN DAME JEANNETT ( pentuetta, pentua) n. SAN FUN CHERRY CHANNETT ( pentuetta, pentua)

9 Jalostuksen tavoiteohjelma MVA MINTZUN JOLLY JOSHUA pentuetta, pentua (yht. pentuetta, pentua) n. CAMELLE ORIENT PEARL ( pentuetta, pentua) u. MVA TOMSYLEE ( pentuetta, pentua) u. MVA TATOKASIN FRANK-PAPPA ( pentuetta, pentua) n. MVA TATOKASIN MOONLIGHTSPIRIT ( pentuetta, pentua) u. MVA LIONESQUE CHANSON D'AMOUR ( pentuetta, pentua) n. MVA KATAJALEHDON KARDEMUMMA ( pentuetta, pentua) u. MVA CAMELLE UNIQUE BOY ( pentuetta, pentua) u. TELLENMUSSUKAT UNIIKKI ( pentuetta, pentua) n. MISMÅS INDIAN SUMMER ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT UNI KUKKA ( pentuetta, pentua) n. MVA CAMELLE UPTOWN GIRL ( pentuetta, pentua) n. CAMELLE UNUSUAL ONE ( pentuetta, pentua) u. MVA TATOKASIN BLACK-HOSSIE ( pentuetta, pentua) n. MVA LO-FAN'S LOVELY DE SOTO ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT HALI-NA ( pentuetta, pentua) u. TELLENMUSSUKAT UNIIKKI ( pentuetta, pentua) n. MISMÅS INDIAN SUMMER ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT UNI KUKKA ( pentuetta, pentua) n. MVA TELLENMUSSUKAT HILI-NA ( pentuetta, pentua) MVA JAMINAN THAT'S AMORE pentuetta, pentua u. MVA FINNFANIN CLEVER AGENT ( pentuetta, pentua) n. TELLENMUSSUKAT KULTA KUTRI ( pentuetta, pentua) n. MVA JAMINAN ULTIMA THULE ( pentuetta, pentua) n. MVA FINNFANIN BALLAD OF LOVE ( pentuetta, pentua)

10 Jalostuksen tavoiteohjelma Jalostukseen käyttämättömien urosten ja narttujen osuus verrattuna rekisteröintimääriin vuosittain (taulukot a. b.). Taulukko a. Käyttämättömät urokset Vuosi Rek. uroksia Käyt. jalostukseen Jal. käyttämättömät Käyttämättömiä %,,,,,,,,,,,,,,, Rekisteröity uroksia kpl Käytetty jalostukseen kpl Jalostukseen käyttämättömät kpl Käyttämättömiä % Taulukko b. Käyttämättömät nartut Vuosi Rek. narttuja Käyt. jalostukseen Jal. käyttämättömät Käyttämättömiä %,,,,, yht.,,,,,,,,,,, yht.,,,,,,,,,,, Rekisteröity narttuja kpl Käytetty jalostukseen kpl Jalostukseen käyttämättömät kpl Käyttämättömiä % Taulukoista on helppo havaita huolestuttava suuntaus, suurin osa kannasta jää käyttämättä, kun samalla on jalostusyksilöistä pulaa.

11 Jalostuksen tavoiteohjelma Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana käytetyistä nartusta vähintään kolme pentuetta on ollut nartulla ja yhdeksällä on vähintään jälkeläistä (Taulukko ). Taulukko. Eniten käytetyt nartut Tilastointiaikana Pentueita Pentuja Narttu ZIAMS WALK RIGHT IN (S) KRYSANTEEMIN HOLD ME NOW (FIN) KASTANJAN BRUNFELSIA (FIN) KATAJALEHDON KARDEMUMMA (FIN) BAM-WAM'S ROYALLETTE (FIN) KHE-SAN'S SNOW FLAKE (S) VIOLA-HIRTA'S WISE WOMAN (N) KASTANJAN AMETHYST AMANDA (FIN) TA MARIA DANCING MAY (FIN) BRIGITTE (FIN) AYLAS CUTE CHARLATAN (FIN) TALE-SHIH'S BELLA (S) TELLENMUSSUKAT HILI-NA (FIN) LEEWARD'S FORTUNE COOKIE (FIN) MEI-LIZ PAN-SAN-SOONG (FIN) KRYSANTEEMIN JAZZY-GIRL (FIN) FINNFANIN BALLAD OF LOVE (FIN) TA MARIA LITTLE MADONNA (FIN) JO-KIN'S GOLDEN DROPS (FIN) AYLAS HEY-DAY DAWN (FIN) Yhteensä Pentueita Pentuja Jalostusyhdistelmien sukusiitosaste on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin, % (vaihteluväli,, %, laskettu sukupolven mukaan), ja tehollinen populaatio vuosittain (taulukko.) Laskennassa on käytetty tehollisen populaatiokoon kaavaa: Ne = x Nm x Nf / (Nm + Nf) (Ne = tehollinen populaatiokoko, Nm = jalostukseen käytettyjen urosten lukumäärä, Nf = jalostukseen käytettyjen narttujen lukumäärä) Taulukko. Jalostusyhdistelmien sukusiitosaste ja tehollinen populaatio Sukusiitosprosentti,%,%,%,%,%,%,%,%,% Tehollinen populaatio,%, %, %,%, %, %, %, %, %,%, %, %, %, %, %,%,%,% Sukusiitosprosentti Tehollinen populaatio

12 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Näyttelytilastot Näyttelyissä käyneiden näyttelyaktiivisuus ja paras näyttelytulos -. Rekisteröidyistä koirasta (, %) on esitetty näyttelyissä. Niiden näyttelymenestys laatuarvostelussa on ollut seuraava: MVA/sert kpl (, %), /EH kpl (, %), /H kpl (, %), /T kpl (, %). Ei esitetty näyttelyissä kpl (, %). (Taulukko ) Taulukko. Näyttelytilasto - (mukana vain Suomessa syntyneet, ei tuontikoirat). Rek. vuosi Rek. kpl Näytt. es. MVA tai sert SA/ERI /EH /H /T yht., %, %, %, %, %, % Ei es., % - siitokseen käytettyjen urosten ja narttujen laatu näyttelytuloksien mukaan. Isistä, % on ollut MVA tai SERT koiria. Emistä, % on ollut MVA tai SERT koiria. Prosenttiosuudet on laskettu rekisteriin vietyjen, kotimaassa kasvatettujen pentueitten määrän mukaan. (Taulukko ja ). Taulukko. Isän tulos Rek. vuosi Pentueita kpl yht. Taulukko. Emän tulos Rek. vuosi Pentueita kpl yht. MVA tai SERT, % SA/ERI /EH /H /T Ei es. %, % % %, % MVA tai SERT SA/ERI /EH /H /T Ei es., %, %, %, %, %, %

13 Jalostuksen tavoiteohjelma.. Luonne Luonteeltaan Shih Tzu on eloisa pieni koira, jolla on hyvin seurallinen luonne. Ne ovat hyvin älykkäitä, aktiivisia ja valppaita. Itsepäisyys ja lievä itserakkaus sekoittuu hauskalla tavalla reippaaseen älykkyyteen ja tämä saa aikaan mitä hurmaavimman vain shih tzulle tyypillisen olemuksen. Nämä koirat ovat usein hyvin itsenäisiä, mutta haluavat olla ihmisen kanssa sekä nauttivat toisten koirien seurasta. Rotua ei voi luonteensa takia eristää ihmisestä kenneltiloihin, josta se kärsii suunnattomasti ja masentuu eikä oikea luonne enää tule esille. Oikein kohdeltuna Shih Tzut ovat hyvin ylpeitä itsestään. Terveyskyselyistä käy ilmi, että shih tzut suhtautuvat miltei poikkeuksetta ystävällisesti vieraisiin tilanteisiin/ihmisiin. Hieman varauksellisesti kyselyn mukaan suhtautui, % ja vain, % suhtautui pelokkaasti käsittäen koiran :sta vastanneesta. Luonteet eivät vielä ole huolta aiheuttavia, mutta jalostusmateriaalia valitessa on syytä pitää tämä seikka mielessä, ettei tilanne huonone. Jalostuskannan pienuuden vuoksi yksikin huonoluonteinen koira, jolla olisi useampi pentue, saattaisi muuttaa tilannetta. Shih Tzun luonteeseen ei kuulu minkäänlainen aggressiivisuus tai arkuus, nämä ominaisuudet ovatkin erittäin harvinaisia rodulla nykyään. Shih Tzu on sopeutuvainen, iloinen, leikkisä ja reipas. Shih Tzu on tyypillinen seurakoira, jolla ei ole käyttökoiraominaisuuksia... Terveys Yleisesti ottaen Shih Tzu tunnetaan erittäin terveenä ja pitkäikäisenä rotuna. Lisääntyminen on ongelmatonta, normaaliastutukset sujuvat yleensä hyvin muutamia keinosiemennyksiä lukuun ottamatta ja nartut ovat kohtuullisen hyviä synnyttäjiä ottaen huomioon rodun anatomian. Pentuekoko (taulukko ) on keskiarvoa; pentua on tavallinen määrä. Lisääntymisongelmiin on suhtauduttava vakavasti, ongelmaton lisääntyminen on tärkeää rodun elinvoimaisuuden kannalta. Taulukko. Pentuekoot Vuosi pentuekoko,,,,,,,,,, Pentuekoko,,, Pentuekoko,, Kuten kaikilla roduilla, esiintyy myös shih tzulla perinnöllisiä sairauksia ja vikoja. Shih Tzu on kondrodystrofia rotu (ruston kasvuhäiriöstä aiheutunut kääpiökasvu), joka aiheuttaa tiettyjä muutoksia luuston kehityksessä. Jalostusyksilön tulee olla vapaa perinnöllisistä vakavista koiran elämää huomattavasti haittaavista sairauksista ja vioista, joita se ei myöskään tiettävästi saa periyttää.

14 Jalostuksen tavoiteohjelma Seuraavia rodussamme esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja tulee erityisesti vastustaa: PNP - Progressiivinen nefropatia - etenevä munuaisrappeutuma. Hoitoa ei ole. Elinikää voidaan pitkittää mm. tiukalla ruokavaliolla, mutta PNP on aina kuolemaan johtava sairaus. YLEISYYS: PNP tilanteen kartoittaminen Suomessa aloitettiin jo luvulla. Jalostustoimikunnalle on tänä aikana ilmoitettu tapausta, jossa patologin lausunto on varmistanut diagnoosin. Taulukko. PNP patologiset tutkimukset - terveet/sairaat Ikä - kk - kk - v - v - v Terveet Sairaat yli v yht. Kuten oheisesta taulukosta (taulukko ) huomaamme, on todettujen sairaiden määrä todella vähäinen. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että tutkimustuloksia on tullut näin vähän, varsinkin riski-ikäisiltä kk - v. Tämän materiaalin pohjalta ei voida todeta muuta kuin, että PNP on shih tzu - kannassamme. Munuaistutkimusten tarkoituksena on ollut kartoittaa tilanne ja mahdollisesti jalostuksellisilla toimenpiteillä estää sairauden lisääntymistä seuraavissa sukupolvissa. Ongelmaa on estetty lisääntymästä testaamalla kaikki jalostukseen käytettävät koirat verinäyttein. Verinäytteet myös iäkkäämmiltä koirilta ovat aiheellisia, koska kyse on etenevästä munuaisten rappeutumisesta. Koira saattaa elää näennäisesti terveenä, jopa melko vanhaksikin. Kun munuaisista on rappeutunut %, alkaa oireilu. Oireet saattavat alkaa hitaasti, jolloin omistaja ei mahdollisesti huomaa alkuvaiheessa mitään muutosta koirassaan. Oireet myös eri yksilöillä ovat useinkin melko erilaisia, joskus tilanne on varsin raju ja ulkoisesti nopea vaikka munuaisten tuhoutuminen on ollut todellisuudessa käynnissä jo pitkään. Pääoireina ovat jano (jatkuva juominen), runsas virtsaaminen ja toistuva pahoinvointi sekä koiran huomattava laihtuminen. Myös muita oireita saattaa esiintyä. Verinäytteillä voidaan todeta vain juuri sen hetkinen tilanne munuaisten toiminnassa. Mikäli verinäyte osoittaa, että arvot ovat korkealla, on tutkittava mistä kohonneet arvot johtuvat. Takana saattaa olla myös aivan jotain muuta kuin PNP. Valitettavasti pelkkiä kantajia ei toistaiseksi pystytä toteamaan millään tavalla. Patologin lausunto on AINOA tapa todeta PNP ja kantajaksi tulee ko. koiran vanhemmat. PNP johtaa aina yksilön kuolemaan. Tällä hetkellä tilanne on melko hyvä. Viimeisin tutkittu PNP tapaus on jo vuodelta. Vaikuttaisi siltä, että ongelma on saatu kuriin vaikka millään tasolla tämä ei voi olla mahdollista, koska muualla kuitenkin ongelmaa edelleen esiintyy ja sukulinjat ovat suhteellisen samoja. Lähinnä tulee mieleen, että kuolleita koiria ei tutkita. Tätä teoriaa tukee myös se, että viimeisin patologinen tutkimus on vuodelta. Kuitenkin ongelma on jollakin tasolla hallussa, koska mikäli se olisi hyvin vaikea ja laajamittainen rodussamme, tulisi se esille jollakin tasolla. Asiaa on kuitenkin jokaisen pidettävä mielessä sekä kasvattajien olisi suositeltavaa toimittaa jalostustoimikunnalle kaikki tutkimustuloksensa sekä tutkituttaa kaikki (kuolinsyystä riippumatta) varsinkin nuorena menehtyneet koiransa. Mikäli ongelma jossakin vaiheessa tulee taas esille, on se vaikutuksineen niin raju, että koiran elämä on sen kanssa täysin mahdotonta. Siksi sen huomioinen jalostuksessa on hyvin tärkeää. - kk n. v. n. v. - v. - v. - v. yli v. Kaavio Ruotsin tietokantojen perusteella, yhteensä koiraa. Todetut PNP tapaukset, koiran ikä kuollessa. - kk n. v. n. v. - v. - v. - v. yli v. Kaavio Suomen tietokantojen perusteella, yhteensä koiraa. Todetut PNP tapaukset, koiran ikä kuollessa.

15 Jalostuksen tavoiteohjelma VetGen markkeritesti PNP tutkimisessa luvun alussa saimme tiedon uudesta lupaavasta DNA markkeritutkimuksesta USA:ssa. Yhdistys lähti mukaan tutkimukseen ja rahoitti yhden nuoren uroksen tutkimisen testillä. Samalla muutama () aktiivinen harrastaja tutkitti itse koiransa ja toimitti tulokset yhdistykselle. Valitettavasti kyseisestä tutkimuksesta ei ollut juurikaan hyötyä PNP kantajien löytymiselle. Tutkimuksessa ei voitu todistaa, että kyseinen markkeri liittyisi tai ei liittyisi asiaan millään tavalla. Markkerit Perimän kohtia, joissa - esiintyy yksilöiden välistä vaihtelua - sijainti tunnetaan. Eri variantteja kutsutaan alleeleiksi. Yksilön alleelia voidaan määrittää DNA-näytteestä Tutkijat yrittivät selvittää liikkuvatko heidän havaitsemat markkerit PNP geenin mukana, mutta tätä ei ole voitu millään todistaa. Tulokset oli jaoteltu kolmeen luokkaan,, ja. Tulokset olivat hyvin vaihtelevia eikä tutkituista koirista (jotka ovat kaikki jo aika iäkkäitä) ole yksikään sairastunut, eikä kukaan ole jalostustoimikunnan hallussa olevien tietojen mukaan toistaiseksi periyttänyt PNP:tä, tosin koirista ei ole käytetty jalostukseen. PNP on rodun tämänhetkinen ainoa tiedossa oleva perinnöllinen sairaus, jota on todistettavasti esiintynyt useammalla yksilöllä. Terveyskyselyissä kuten myös keskustelussa eläinlääkärin kanssa rodun terveydellisiksi ongelmiksi nousivat seuraavat kolme asiaa:. Napatyrä johtuu navan seudun vatsan seinämän puutteellisesta sulkeutumisesta. Napatyrä huomataan tavallisesti pehmeänä pattina navan paikalla. Useimmiten napatyrä sisältää vain kuroutunutta rasvapitoista vatsakalvoa. Napatyrä voi olla myös suurempi ja siinä voi olla suolen osia. YLEISYYS SHIH TZULLA: Hyvin yleinen. Eläinlääkärin kommentti Rodun yleisimpiin ongelmiin kuuluva napatyrä on hoidettavissa leikkauksella, josta koira toipuu täysin. Suurin osa rodun napatyristä on onneksi vain kosmeettisia napatyriä, varsinaisiin tyriin hän on törmännyt erittäin harvoin. Nivustyrä on rodulla erittäin harvinainen!. Virtsakiteet on melko yleinen vaiva rodulla. Usein kyseessä on erillinen sairaus, mutta sen voi aiheuttaa myös jokin perussairaus. Virtsakiteet ovat hoidettavissa, toisin vaatii erikoisruokinnan! Kiteet voivat hoitamattomina muodostua virtsakiviksi, jotka usein vaativat leikkaushoitoa. Taipumus saman sukuisilla koirilla vaivaan on selvästi havaittavissa. Silmäsairaudet - Shih tzuilla ei ole tavattu vakavia perinnöllisiä silmäsairauksia, joita olisi luotettavasti diagnosoitu. -luvulla tiettävästi yhdellä tuontikoiran jälkeläisellä tavattiin PRA (verkkokalvon etenevä surkastuminen), mutta sen jälkeen sairautta ei ole ollut. Tilannetta seurataan jatkuvasti. Shih tzujen silmätutkimus tuloksia saapuu vuosittain (RD, PRA, HC, Luxatio lentis) eikä ongelmia ole havaittavissa. Jokunen Entropion (silmäluomen reunan sisäänkääntyminen), Cilia aberranta (ylimääräiset silmäripset) sekä Keratoconjunctivitis sicca ( kuiva silmä eli kyynelvajauksesta johtuva sarveiskalvon ja sidekalvon tulehdus ja pintasolujen sarveistuminen) tiedetään todetun, mutta mitään luotettavaa tutkimusta niistä ei ole saatu. Silmävammat ovatkin sitten rodulla melkoisen yleinen ongelma. Silmissä tavataan jonkun verran tapaturmaisesti aiheutuneita reikiä/haavaumia, sen vuoksi silmien kokoon on kiinnitettävä huomiota eikä niiden suuruutta saa liioitella! Silmävammat ovat usein varsin kivuliaita koiralle ja pitkäaikaisia hoitaa. Virtsakiteet, napatyrä ja silmävammat ovat ne kolme asiaa mihin rodun parissa jo pitkään työskennellyt eläinlääkäri toivoisi erityisesti kiinnitettävän huomiota tulevaisuudessa. Seuraavassa listassa esiintyviä perinnöllisiä sairauksia EI voi pitää rodun varsinaisina ongelmina, niiden vähäisen esiintymisen takia.

16 Jalostuksen tavoiteohjelma Myös seuraavia harvinaisempia ongelmia on rodullamme havaittu, tosin dokumentoitu vain yksittäistapauksia. Nämä ongelmat ovat yleisiä lähes kaikilla, varsinkin pienillä, roduilla. Kyynärnivelen kasvuhäiriö - Kyynärnivelen kohdalla on kasvurustot. Tässä kyynärvarren luu syystä tai toisesta, kasvaa hitaammin kuin värttinäluu. Tästä johtuen värttinäluu taipuu ja pingottuu, sekä aiheuttaa kipua kyynärpäässä. Kyynärnivel on mahdollista hoitaa leikkauksella. Toipuminen leikkauksen jälkeen hyvä. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu tapaus. Selkäviat - Matalaraajaisilla kondrodystofisilla roduilla selkänikamien välilevyt voivat rappeutua hyvin nuorena ja rappeutuneista välilevyistä suurin osa myös kalkkeutua. Kondrodystrofia altistaa selkärangan välilevyt vaurioille ja välilevyn paikoiltaan menosta seuraa ns. mäyräkoirahalvaus. Välilevytyrän oireet vaihtelevat vaurion sijainnin ja asteen mukaan lievistä kipuoireista täydelliseen takaraajojen halvaantumiseen. Yleisestä luulosta huolimatta koiran selän pituudella/lyhyydellä ei ole merkitystä ongelman muodostumiseen. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu ns. mäyräkoirahalvaus tapaus, mutta on oletettavaa että selkien kiputiloja, jotka hoituvat lääkehoidolla, on enemmänkin. Patella Luxatio - polvilumpion sijoiltaan meno. Polvilumpio siirtyy normaalilta paikaltaan reisiluun alapään telaurasta polven etupuolelta sen sisäpuolelle. Oireet vaihtelevat vaikeusasteen (IIV) mukaan. Lyhytraajaisuus on altistava tekijä. Melkoisen yleinen kääpiökoirilla yleisesti tasolla ja, jotka usein löytyvät sivulöydöksenä. Pahimmat tapaukset voidaan hoitaa leikkauksella, toipuminen yleensä hyvä. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu tapaus. Suositellaan, että polvet tutkitaan ennen koiran käyttämistä jalostukseen. Legg-Perthes - reisiluun pään aseptinen kuolio. Pienikokoisilla roduilla esiintyvä lonkkanivelsairauden muoto. Oireena on aristava reisiluun pää, joka aiheuttaa ontumista. Sairaus alkaa noin - kuukauden iässä ja aiheuttaa koiralle kipua. Vaivaa voidaan hoitaa leikkauksella. Leikkaus ei kuitenkaan aina varmuudella poista kaikkia kipuja ja koiran toipuminen saattaa viedä aikaa vaikkakin tulokset ovat yleensä erittäin hyvät ja useimmat leikatut koirat pystyvät toivuttuaan leikkauksesta liikkumaan normaalisti. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle ei ole ilmoitettu yhtään tapausta sitten luvulla todennäköisesti erään hollantilaisen tuontiuroksen mukana tuomien tapausten ( kpl), ongelma näyttää sen jälkeen hävinneen kannasta. On kuitenkin oletettavaa, että sitä esiintyy jonkin asteisena vaikka sitä ei ole nykyisin raportoitu. Kaikille roduille yleisiä ongelmia ovat: Lonkkaniveldysplasia - lonkkanivelen kasvuhäiriö. Lonkkanivel muodostuu kolmen lantioluun muodostamasta nivelkuopasta ja siihen sopivasta reisiluun päästä. Ongelmatapauksissa reisiluun pallopää ei moitteettomasti sovi lantioluiden muodostamaan lonkkamaljaan. Myöhemmin nivelrusto voi pahiten rasittuneista kohdista kulua kokonaan pois. Lonkkanivel muotoutuu kasvun aikana, syntyessään pentu on aina "tervelonkkainen" geneettisestä taipumuksesta riippumatta, vika tulee kasvuhäiriönä. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle ei ole ilmoitettu yhtään tapausta. -luvulla tehty lonkkien rtg-kuvaus osoitti, että shih tzun lonkka on rakenteellisesti poikkeava (ns. laakea lonkkamalja), mikä käy ilmi myös rodulle tyypillisestä makuuasennosta, mutta toiminnallisesti terve. Noin koiran tutkimus toi ilmi vain lievää tapausta. Sittemmin tutkimuksia ei ole virallisesti suoritettu. Maksashuntti - verenkiertohäiriö maksassa, kuona-aineet eivät tällöin suodatu elimistössä vaan jatkavat verenkierron mukana. Kuona-aineet, erityisesti typpipitoiset aineet, kulkeutuvat aivoihin aiheuttaen koiralle myrkytystilan - tuntia aterioimisen jälkeen. Maksashuntin muodostumiselle on useissa roduissa perinnöllinen alttius. Hoito on vaikeaa ja leikkauksesta toipuminen erittäin epävarmaa. Ilmenee yleensä nuorilla koirilla. YLEISYYS SHIH TZULLA: Jalostustoimikunnalle on ilmoitettu tapaus.

17 Jalostuksen tavoiteohjelma Muut Shih Tzuilla on raportoitu hyvin vähän iho-ongelmia aiheuttavaa allergiaa tai atopiaa, jonkun verran nivustyriä sekä hieman tavataan kapeaa alaleukaa (alakulmahampaat painuvat ikeniin) ja muita purentavikoja (alapurenta, hampaat eivät kohtaa oikein - saattaa aiheuttaa ongelmia syödessä). Hammaskiven muodostuminen shih tzuille on selvästi yleistä, johtunee suun rakenteesta. Satunnaisesti tavataan tavallisia, lieviä perinnöllisiä vikoja kuten kivesvikaa, hammas- ja pigmenttipuutoksia, häntämutkia jne. Kohtutulehdus on yleinen rodullamme, tosin ilmenee useimmiten vanhoilla koirilla. Rodun pitkäikäisyys aiheuttaa vanhenemisesta johtuvia vikoja, joita ei voi luokitella perinnöllisiksi ongelmiksi... Terveyskysely Toteutettu pitkän ajan kuluessa, alkaen vuodesta. Terveyskyselyssä käsiteltiin shih tzun vastaukset. Sukupuoli ja ikä Uros ~v Uros - v Uros v~ Narttu ~v Narttu - v Onko koirasi terveydentila yleisesti ottaen - erinomainen - hyvä - tyydyttävä - heikko Onko koirasi ollut eläinlääkärin hoidossa jonkin vian/sairauden takia - kyllä - ei Miten koirasi suhtautuu vieraisiin ihmisiin/tilanteisiin - ystävällisesti - hieman varauksellisesti - pelokkaasti - vihaisesti Narttu v~

18 Jalostuksen tavoiteohjelma Purenta - yläpurenta lievä alapurenta voimakas alapurenta saksipurenta tasapurenta hampaat näkyvät suun ollessa kiinni kieli näkyy suun ollessa kiinni puuttuuko kulmahampaita onko kulmahampaiden välissä hammasta - kivesvika napatyrä lonkkavika pentuna ontumista muu - onko koirasi saanut pentuja / käytetty astutuksissa Kuinka monta ei oltu käytetty lainkaan pentue / koira pentue / koira pentue / koira pentue / koira pentuetta tai enemmän / koira synnytyksen kulku normaali / keisarileikkaus Viat - Lisääntyminen: Uros - Narttu / Sairaudet: Ulkoiset sairaudet - silmäsairauksia - korvatulehduksia - anaalirauhastulehduksia - selkäsairauksia - raaja-/ontumisvaikeuksia - muuta iho, Sisätautisairaudet - sydänsairauksia - maksasairauksia - munuaissairauksia - virtsatiesairauksia - kilpirauhasen vajaa/liikatoimintaa - muita hormonaalisia sairauksia - sokeritautia - kohtutulehduksia - suurentunut eturauhanen - syöpää - allergiaa - aiha - muuta Hermostolliset sairaudet - epilepsia - muu Muut Vatsaongelmia Hammaskiveä Tapaturmat, lääkitys - onko koirallesi sattunut tapaturmia - onko koirallasi säännöllinen lääkitys Koiran kuolinsyy - vanhuus - sairaus - tapaturma

19 Jalostuksen tavoiteohjelma... Terveyskyselyn yhteenveto Terveyskyselyn koonnissa oli käytettävissä shih tzun vastaukset. nartun ja uroksen. Ikäjakauma oli suuri. Nuorin koira oli vain muutaman kuukauden ikäinen ja vanhin elossa oleva yli -vuotias. Koonnin tulos on erittäin mieluisaa luettavaa. Esimerkkinä siitä kohta luonne koiraa joukosta suhtautui vieraisiin ihmisiin ystävällisesti. Terveydentila yleisesti ottaen on myös mieluisaa luettavaa koiran terveydentila on erinomainen. Purenta Tässä kohdassa luvut eivät täsmää. Osassa kaavakkeita tiedot olivat puutteelliset. Kuten kohdan tarkempi tutkiminen kuitenkin osoittaa purenta ei tunnu olevan ongelma rodussamme. Kuudella koiralla kieli näkyi suun ollessa kiinni. Näillä kaikilla oli myös voimakas alapurenta. Hammaspuutoksia oli kahdeksalla koiralla. Mieluisaa luettavaa oli se, ettei yhtään näistä kieltä näyttävistä koirista oltu käytetty jalostukseen. Hammaskiven muodostuminen shih tzuille on selvästi yleistä. Useat koirat joutuvatkin käymään eläinlääkärissä poistattamassa hammaskiveä. Napatyrää esiintyy rodussamme paljon, % kyselyyn vastanneista. Hyvä uutinen on se, että lähes kaikilla koirilla se oli niin pieni, ettei aiheuta toimenpiteitä. Silmäsairauksia kohtaan on koottu kaikki naarmut, haavaumat yms. Rotumääritelmä toivoo shih tzulle isoja silmiä, jotka tuovat mukanaan myös ongelmia. Yhtään silmäsairautta kysely ei tuonut esille, vain ja ainoastaan näitä tapaturmia sekä muutaman ns. kuivasilmäisen koiran. Virtsatiesairaudet kohta on melkoisen laaja. Siihen on sisällytetty koirat, jotka ovat sairastaneet yhden virtsatientulehduksen kuin myös ne koirat, jotka on leikattu virtsakivien takia. Virtsakiviä esiintyi viidellä koiralla. Munuaissairaus oli kahdella koiralla. Toinen oli jouduttu lopettamaan kahden vuoden iässä ja toinen on edelleen tehohoidossa. Kohtutulehduksia oli nartulla. Huomioitavaa on se, että vaiva on yleinen kaikilla vanhoilla koirilla, rotuun katsomatta! Iloista luettavaa oli se, että rotumme pitkä ja tiheä turkki ei tunnu aiheuttavan iho-ongelmia. Kuten ei myöskään luppakorvat korvatulehduksia. Syöpä kohtakin sisältää vain yhden vanhan nartun nisäkasvaimet. Kaiken kaikkiaan Shih Tzu on hyvin terve ja pitkäikäinen rotu, vuotiaat hyväkuntoiset koirat eivät ole harvinaisia.

20 Jalostuksen tavoiteohjelma. ULKOMUOTO Tavoitteena on säilyttää FCI:n.. hyväksymän rotumääritelmän (n:o c) mukainen shih tzu. Käännös SKL - SKK:n hyväksymä.. Liitteenä rotumääritelmä sekä sen tulkinta.. SHIH TZUN JALOSTUKSEN TAVOITTEET Shih Tzun kasvatustyötä pyritään ohjaamaan niin, että jalostuksen tuloksena on tyypiltään rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve shih tzu. Rodun tulee jatkossakin pystyä täyttämään tehtävänsä miellyttävänä seurakoirana, perhekoirana jonka luonne ja muut rodun ominaispiirteet pysyvät ennallaan. Tavoitteena jalostuksessa on jatkossakin välttää liiallista sukusiitosta sekä matadorijalostusta ja jatkuvasti pyrkiä siihen, että yksilöitä käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti ja että mahdollisimman monet sukulinjat säilyisivät jalostuksessa. Liian kapea kanta tulee huomioida jalostusvalintoja tehtäessä. Tämän päivän jalostustyön tulee palvella tulevaisuuden jalostustyötä luomalla sille pohja, josta voidaan jatkaa ja pyrkiä eteenpäin... Terveys Jalostuksessa pyritään säilyttämään perinnöllisen munuaisvian (PNP) tilanne hyvänä mm. tutkimalla jalostusyksilöt sen varalta jatkossakin. Myös muita perinnöllisiä vikoja tarkkaillaan ja tarkempi seuranta aloitetaan heti, mikäli jokin niistä aiheuttaa tilastollisen nousun ja vastatoimia tarvitaan. Jalostukseen käytettävältä koiralta edellytetään, että - se on terve ja hyväkuntoinen Jalostuksessa pyritään siihen, että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään kk:n ikäinen, mutta ei yli -vuotias. Nartulle suositellaan korkeintaan pentuetta sen elinaikana. Suositellaan että alle -vuotiaalla uroksella on enintään pentua, mikäli useammasta eri pentueesta, ei emä saa olla sama. On suositeltavaa, ettei yhden uroksen jälkeismäärä ylitä % rodun sukupolven rekisteröinnin aikana rekisteröidystä kokonaismäärästä. Yksi sukupolvi on n. vuotta, jota siten käytetään %:n laskelmassa. Jalostusyhdistelmissä tulisi pyrkiä alle % sukusiitos asteeseen, laskien sukupolven mukaan.

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Hyväksytty BichonFrisé Ry:n vuosikokouksessa 17.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.12.2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiibetinterrierit ry Jalostustoimikunta TIIBETINTERRIERI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. v. 2007-2011

Tiibetinterrierit ry Jalostustoimikunta TIIBETINTERRIERI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. v. 2007-2011 Tiibetinterrierit ry Jalostustoimikunta TIIBETINTERRIERI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA v. 2007-2011 Hyväksytty vuosikokouksessa 25.2.2006 Voimassa 1.1.2007 31.12.2011 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2013-2017

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2013-2017 JAPANESE CHIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2013-2017 Hyväksytty SKKY:n Japanese chin alajaoston yleiskokouksessa 17.6.2006 ja Japanese Chin Finland ry:n yhdistyskokouksessa 16.03.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Australianterrierikerho ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Australianterrierikerho ry 2012-2016 Australianterrierien jalostuksen tavoiteohjelma 2012-2016 Hyväksytty Australianterrierikerho ry:n vuosikokouksessa 11.02.2012 SKL-FKK:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA)

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA) JTO & PEVISA (1) JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA) Hyväksytty hallituksessa 19.2.2009 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vvvv

Lisätiedot

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2015 2019LUONNOS

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2015 2019LUONNOS NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 205 209LUONNOS Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry FinskaNewfoundlandshundföreningenrf Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

Lakelandinterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011

Lakelandinterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011 Lakelandinterrierin jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011 Lakelandinterrierit ry Lakelandinterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. Hyväksytty Lakelandinterrierit ry:n vuosikokouksessa 1.4.2006.

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty 15.3.2009 Päivitetty 8.7.2012, muutokset kursiivilla (punainen), hyväksytty muutoksin Suomen Bostonit Finnish Bostons ry ylimääräisessä

Lisätiedot

BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Sivu 1 / 38 1.1.2015 31.12.2019 FCI:n ryhmä 2 Hyväksytty Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n yleiskokouksessa 26.10.2013 Hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisessä

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2008 2013 BARBET Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma - hyväksytty rotuyhdistyksen Barbet Finland ry:n hallituksen kokouksessa 6.2.2008, - hyväksytty rotuyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma Mopsin jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Mopsikerho ry 2014-2018 Suomen Mopsikerho ry 2(63) Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 5 2 RODUN TAUSTA... 6 2.1 Rodun alkuperä... 6 2.2 Rodun tausta Suomessa... 7

Lisätiedot

1.Yhteenveto. Whippet-Harrastajat ry:n jäsenmäärä on edelleen kasvussa, vuonna 2005 jäseniä oli ennätykselliset 574.

1.Yhteenveto. Whippet-Harrastajat ry:n jäsenmäärä on edelleen kasvussa, vuonna 2005 jäseniä oli ennätykselliset 574. Jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011 1.Yhteenveto Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoitus on ohjata rodunjalostusta nyt ja tulevaisuudessa. Tavoiteohjelman avulla on mahdollista ylläpitää ja parantaa rodun

Lisätiedot

PEKINGEESIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

PEKINGEESIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA PEKINGEESIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Pekingeesin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 28.3.2009 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.2009

Lisätiedot

TIIBETINSPANIELIT RY JALOSTUSTOIMIKUNTA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA V. 2011 2015

TIIBETINSPANIELIT RY JALOSTUSTOIMIKUNTA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA V. 2011 2015 TIIBETINSPANIELIT RY JALOSTUSTOIMIKUNTA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA V. 2011 2015 Hyväksytty vuosikokouksessa 26.02.2012 Voimassa 01.01.2011-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO 4 2. RODUN TAUSTA

Lisätiedot

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JTO 1(44) VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Vanhaenglanninlammaskoirien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 SUOMEN RIDGEBACK YHDISTYS RY RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 1(72) RHODESIANKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Ridgeback yhdistys

Lisätiedot

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Jalostuksen tavoiteohjelma Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n

Lisätiedot

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry 2012 1 Amerikanstaffordshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan

Lisätiedot

KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma

KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 2017 Suomen Keeshond ry Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa 29.10.2011 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Bernhardinkoira JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Bernhardinkoirain. Hyväksytty Bernhardinkoirayhdistys ry:n yleiskokouksessa 22.4.2006 SKL-FKK xx.x.

Bernhardinkoira JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA. Bernhardinkoirain. Hyväksytty Bernhardinkoirayhdistys ry:n yleiskokouksessa 22.4.2006 SKL-FKK xx.x. Bernhardinkoira Bernhardinkoirain JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty Bernhardinkoirayhdistys ry:n yleiskokouksessa 22.4.2006 SKL-FKK xx.x.20xx Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Rodun tausta... 4 2.1 Rodun

Lisätiedot

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Snautserikerho ry:n (SSnK), vuosikokouksessa 28. helmikuuta 2010. Hyväksytty rotujärjestön, Suomen

Lisätiedot

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Snautserikerho ry:n (SSnK), vuosikokouksessa 28. helmikuuta 2010. Hyväksytty rotujärjestön, Suomen

Lisätiedot

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015 SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA -5 SUURSNAUTSERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty SSSK ry:n yleiskokouksessa.3.6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta käsitellyt.4.6 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 1 PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Hyväksytty Suomen Pyreneläiset ry:n yleiskokouksessa 31.3.2012 Hyväksytty Suomen Seurakoirayhdistyksen yleiskokouksessa 23.4.2012 Hyväksytty Suomen

Lisätiedot

KISSAKASVATUKSEN TAVOITEOHJELMA Norjalainen metsäkissa. Hyväksytty rotuyhdistyksen kokouksessa Tampereella 27.4.2014

KISSAKASVATUKSEN TAVOITEOHJELMA Norjalainen metsäkissa. Hyväksytty rotuyhdistyksen kokouksessa Tampereella 27.4.2014 KISSAKASVATUKSEN TAVOITEOHJELMA Norjalainen metsäkissa Hyväksytty rotuyhdistyksen kokouksessa Tampereella 27.4.2014 Sisältö: 1. Yhteenveto... 3 2. Rodun tausta... 4 3. Rotuyhdistys ja niiden historia...

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2016 31.12.2020 SPINONE 165 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien

Lisätiedot

Vesikoirat ry. Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013

Vesikoirat ry. Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013 Vesikoirat ry Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013 Portugalinvesikoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009-2013 1 Portugalinvesikoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009 2013 Vesikoirat

Lisätiedot

BERNINPAIMENKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BERNINPAIMENKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BERNINPAIMENKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA - Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vuosi - SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt pp.kk.vuosi - Ohjelman voimaantuloaika

Lisätiedot

Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19

Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19 Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19 Hyväksytty rotujärjestön hallituksen kokouksessa 30.03.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.9.2014 Sisällys

Lisätiedot