KUNNOSSAPITO-OHJE L/I/H-LINE. Kuljettimet ZSA030FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNOSSAPITO-OHJE L/I/H-LINE. Kuljettimet ZSA030FI 2014-05-01"

Transkriptio

1 KUNNOSSAPITO-OHJE L/I/H-LINE Kuljettimet ZSA030FI

2

3 Sisältö Kiitos että valitsit Skandia-elevaattorin! Jotta kuljetusvarustuksesi toimii moitteettomasti, se on asennettava oikein ja sitä on huollettava huolellisesti. Tätä kunnossapito-ohjetta sekä erillistä asennusohjetta on noudatettava, jotta takuu pysyy voimassa. Toivomme, että sinulla on iloa Skandian kuljetinlaitteesta pitkälle tulevaisuuteen. Turvallisuustiedot...4 Turvatarrat...6 Kunnossapito...8 Yleistä...8 Kuulalaakerit...8 Ketjurullat...8 Vaihteisto...8 Kuljettimen ketju...10 Liukukuljettimen eteentyöntöosa...12 Vianetsintä...14 Huono kapasiteetti/pysähdys...14 Kone on meluisa...16 Muovivääntiö taipuu...16 Katto/pohja käyrässä osassa lämpenee...16 Moottoripysähdys tiejakaja on epätiivis/vuotaa...17 Tekniset erittelyt...18 Tappivaihdemoottorin tyyppikilpi...18 Tiheystaulukko...18 L-Line...19 I-Line...20 H-Line...21

4 Turvallisuustiedot Kuljetinlaitteen omistaja vastaa siitä, että tämä hoito-ohje on aina vastuussa olevien huolto- ja käyttöteknikoiden saatavilla. Puutteellinen huolto ja/tai hoito voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuljetinlaitteen ja/tai muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun. Lue hoito-ohje huolellisesti ennen huollon tai käytön aloittamista. Jos näiden ohjeiden jonkin osan ymmärtäminen on vaikeaa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi neuvoja. Turvallisuustiedot esitetään ja tulkitaan seuraavasti:! VAROITUS! Jos varoitustekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia tai hengenvaarallisia henkilövahinkoja.! TÄRKEÄÄ! Jos tärkeää-tekstin ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuljetinvarustuksen ja/tai muiden varusteiden vaurioita. Se voi johtaa myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun. HUOM! Huomautusteksti sisältää asennustyötä helpottavaa tietoa. Yleistä! VAROITUS! Varmista, että asennuksesta, sähkökytkennästä, huollosta ja kuljetinlaitteen käytöstä vastaavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet ohjeet ja turvatiedot. Käytä suojahansikkaita, rakennuskypärää, varvassuojattuja turvajalkineita, kuulosuojaimia, suojalaseja sekä huomiota herättävän värisiä heijastinliivejä kuljetinlaitteen asennuksen, sähkökytkennän, huollon ja käytön aikana. Pysäytä kone ja katkaise virta ennen minkään tyyppisen asennus-, kytkentä- tai huoltotyön suorittamista. Konetta ei saa käynnistää ilman että katto, luukut, yhteet ja kytkennät on asennettu siten, että ne voidaan avata vain työkaluilla. 4

5 ! VAROITUS! Liukukuljettimen ketju ja eteentyöntöpyörä eivät toiminnallisista syistä ole täysin sisäänrakennettuja. Älkää oleskelko koneen lähellä sen ollessa käynnissä. Siilon keski- ja välipurkuyhteet eivät ole suojattuja toiminnallisista syistä. Älkää oleskelko purkuyhteiden lähellä koneen ollessa käynnissä. Koneisiin tulevien ja niistä lähtevien sekä koneiden välisten kytkentöjen on oltava kiinteästi asennettuja ja täysin tiiviitä. Jos tämä ei ole muodon johdosta mahdollista purun kohdalla, päätä se 1 m putkella. Varmista, että on kone on kiinnitetty ja tuettu sen asennusohjeessa olevien ohjeiden mukaan.! TÄRKEÄÄ! Jos kone asennetaan ulos, on moottorit ja vaihteistot suojattava sääsuojalla. Jos konetta tai sen osia on jostakin syystä siirrettävä/purettava, noudata koneen asennusohjeessa annettuja ohjeita. Kone voidaan pysäyttää ja käynnistää uudelleen, kun se on täytetty materiaalilla, mutta tätä mahdollisuutta ei saa käyttää epäsäännöllistä käyttöä varten. Jos käytön aikana sattuu pysähdys, suorita vianetsintä tämän kunnossapito-ohjeen ohjeiden mukaan ja varmista ennen uudelleen käynnistystä, että elevaattorin alapää on tyhjä materiaalista. Varmista oikosulun sattuessa, että sähkölaitteet toimivat, ennen kuin jatkat käyttöä. Varmista, että sähkölaitteissa ei ole likaa, pölyä, kosteutta ja sähköstaattista varausta. Konetta ei ole rakennettu siten, että sen päällä voidaan olla tai kävellä. Sähkökytkentä Virheellinen kytkentä voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuljetinlaitteen ja/tai muun varustuksen vaurioihin. Se voi johtaa myös virheelliseen toimintaan tai kapasiteetin laskuun.! VAROITUS! Ammattitaitoisen sähköasentajan tulee suorittaa sähkölaitteiden kytkennät. Katso ohjeita erillisestä elektroniikan kytkentäohjeesta. Työvirtakytkimen tulee olla kiinteästi asennettu ja sijoitettu siten, että se on helposti ulottuvilla kunnossapitotöitä tehtäessä. Varmista että ylitäytön (purkuyhteessä) ylitäyttö-/tarkastusluukun anturit ja valvontakytkimet & kuljettimen ketju ovat kytkettyinä käytön aikana. HUOM! Jotkut antureista/valvontakytkimistä ovat vain valinnaisia lisävarusteita tietyissä koneissa.! TÄRKEÄÄ! Varmista, että moottorisuoja on asetettu moottorille tarkoitettuun ampeerilukemaan. 5

6 - DEK3030 DEK3060 Turvatarrat! VAROITUS! Kone on toimitettaessa varustettu turvatarroilla. Niitä ei saa poistaa eikä turmella. Jos jokin turvatarra vahingoittuu, tilaa uusi tarra veloituksetta Skandia Elevator AB:ltä. Ilmoita tarran osanumero. Katso alla kohta ja luku Koneen yleiskatsaus koneen asennusohjeesta. Turvatarrat ovat seuraavanlaisia: - Ohje (valkoinen symboli pyöreällä sinisellä taustalla). - Kielto (musta yliviivattu symboli pyöreällä valkoisella punareunaisella taustalla). - Varoitus (musta symboli keltaisella mustareunaisella kolmiotaustalla).! VAROITUS! Kaikkia ohje-, kielto- ja varoitustarroja on noudatettava, seurauksena voi muuten olla vakavia tai hengenvaarallisia henkilövahinkoja. Skandia Elevatorin koneissa voi olla seuraavat turvatarrat: Osanumero/turvatarra Katso sijaintia luvusta "Koneen yleiskatsaus". Kirjallisuuden merkitys DEK3090 Lue kohta "Rajoitin" elevaattorin asennusohjeesta, ennen kuin moottori koekäynnistetään ensimmäisen kerran. DEK3090 DEK3100 On kiellettyä asettaa venttiili moottorin puoli alaspäin. DEK3100 DEK3140 Säätöjen ja/tai laitteen muuttaminen on kielletty. DEK3140 DEK3030 Varoitus, kuljettimen ketju! DEK3060 Varoitus, kuppihihna! 6

7 DEK3120 DEK3040 DEK3050 DEK3070 DEK3080 DEK DEK3010 DEK3130 DEK3110 DEK3040 Varoitus, ketjuvoimansiirto! DEK3050 Varoitus, hihnavoimansiirto! DEK3070 Varoitus, kuljettimen pyörivä käyttöakseli! DEK3080 Varoitus, elevaattorin pyörivä käyttöakseli! DEK3125 Varoitus, liikkuva koneenosa! DEK3120 DEK3110 DEK3010 Varoitus, pölyräjähdys! DEK3130 Varoitus, enintään 2 henkilöä = 200 kg/440 lb saa oleskella huoltotasolla MAX tai tikkailla samanaikaisesti. = 200 kg / 440 lb 7

8 Kunnossapito! TÄRKEÄÄ! Kaikkia tämän luvun kunnossapito-ohjeita on pidettävä tärkeääteksteinä. Yleistä Tarkista vuosittain, että ruuvit ovat kunnolla paikallaan, että mitään osia ei puutu ja että koneissa ei ole ruostetta. Vaihda vaurioituneet osat. Kuulalaakerit HUOM! Kaikki kuulalaakerit ovat kestovoidellut eikä niitä tarvitse voidella. Ketjurullat Tarkista ketjurullat vuosittain. Jos ne ovat kuluneet, ne on vaihdettava välittömästi. Vaihteisto Tappivaihdemoottori / Kulmavaihdemoottori Tappivaihdemoottori on toimitettaessa täytetty mineraaliöljyllä. Lisätietoja toimituksen aikaisesta öljylaadusta saat katsomalla oheista Nord-valmistajan tiedotetta. Tarkista öljytaso ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen säännöllisin välein. Vaihda öljy käyttötunnin välein mutta vähintään joka toinen vuosi. Synteettistä öljyä käytettäessä vaihtoväli voidaan kaksinkertaistaa. Käyttöolosuhteiden ollessa erityisen vaativat, esim. suuri ilmankosteus, syövyttävä ympäristö ja suuret lämpötilavaihtelut, öljy on vaihdettava useammin. Puhdista vaihde öljynvaihdon yhteydessä. 8

9 Ketjuvoimansiirto - L-line Säädä voimansiirtoketjujen kireyttä jatkuvasti. 1. Kiristä väliakselia (B) sivusuuntaan kiristysruuveilla (C) siten, että ulkoketju (D) on sopivan kireä. 2. Kiristä moottorisilta (A) sormivoimin ja lukitse. A D B C Öljyä voimansiirtoketjut vuosittain. Vaihda voimansiirtoketjut ennen kuin niissä näkyy kulumista. 9

10 Kuljettimen ketju Ketjunkiristäjä Tarkista jatkuvasti, että voimansiirtoketju on keskitettynä, kulkee vapaasti ja on oikein kiristetty. Ensimmäinen tarkistus on tehtävä 50 käyttötunnin jälkeen ja sitten taulukon mukaan: L-line I-line H-line 1 kerta per sesonki tai vähintään 200 käyttötunnin välein. 2 kertaa vuodessa tai vähintään 400 käyttötunnin välein. 3 kertaa vuodessa tai vähintään 1000 käyttötunnin välein.! TÄRKEÄÄ! Kuljetettaessa molempiin suuntiin on kuljettimen ketjun kireys tarkistettava kaksi kertaa useammin. Ketjurullilla varustettujen kuljettimien ketjun kireys tarkistetaan painamalla sitä kahden ketjurullan välistä. Jos sitä voidaan painaa alas 5-10 mm, kireys on oikea mm Välipohjalla/ohjauskiskoilla varustettujen kuljettimien ketjun kireys tarkistetaan vetämällä kuljettimen ketjua sivulle päin käyttöpyörän kohdalta päätyosassa. Jos sitä ei voi vetää sivulle päin, se on liian kireällä. Vähennä kireyttä kunnes sitä voidaan vetää hieman sivulle. HUOM! Jos katto- tai pohjalevy käyrässä osassa lämpenee käytön aikana, kuljettimen ketju on liian kireällä. HUOM! Koekäytä hetki säädön jälkeen ja tarkista uudelleen. 10

11 Kiristä tarvittaessa kiertämällä kiristysruuveja (2 tai 4 kpl) päätyosassa.! TÄRKEÄÄ! Varmista, että päätyakseli on kohtisuorassa kuljettimen ketjuun nähden. KTIBU Löysää ruuviliitokset (X & Y). Säädä kuljettimen ketjun kireys kiristysruuveilla (Z) ja kiristä sitten ruuviliitokset (X & Y). X Y X Z Ketjulukko ja saksisokat Tarkista ketjulukot ja saksisokat vuosittain. Jos ne ovat kuluneet, ne on vaihdettava välittömästi. Kun kuljetinta ei käytetä pitempään aikaan Voitele voimansiirtoketju elintarvikekäyttöön hyväksytyllä öljyllä, kun kuljetinta ei käytetä pitempään aikaan. 11

12 Liukukuljettimen eteentyöntöosa! VAROITUS!/TÄRKEÄÄ! Voitele säännöllisesti eteentyöntöosan liikkuvat osat elintarvikeluokituksen mukaisella voiteluaineella. Voitelukohdat Öljy Rasva 1 Pallonivelet x 2 Asetusruuvi mutterikehdossa x 3 Kosketuspinnat jousiruuvien ja kiertokangen reikien x välillä 4 Kosketuspinnat kiertokangen ala- ja yläosan välillä x 5 Liukupinnat jousen alemman mutterin yhteydessä x 6 Kampiakseliketju x Kampiakseliketju Tarkasta kampiakseliketjun (A) kireys jatkuvasti. Jos ketju pitää kiristää: 1. Avaa ruuvit (A1-8), 4 kpl eteentyöntöosan kummallakin puolella. 2. Kiristä tasaisesti kiristysmuttereilla (A9-10), kunnes kampiakseliketju on sopivan kireällä. 3. Kiristä ruuvit (A1-8). Kampiakselijouset Tarkasta kampiakselin jousiruuvit (B1-2), jos eteentyöntö ei toimi asianmukaisesti. Eteentyöntöpyörän vetovoimaa voidaan lisätä/vähentää kiristämällä/ löysentämällä kiertokangen jousiruuveja (B1-2). Jos pyörä luistaa, jousia on kiristetty liikaa. Jos kone ei vedä eteenpäin, niitä on kiristetty liian vähän. HUOM! Kiristä/löysennä jousiruuveja tasaisesti. 12

13 1 A9 A1-4 3 A5-8 4 B1 A B2 6 5 A9 A1-4 A10 A

14 Vianetsintä Huono kapasiteetti/pysähdys Kaikkien kuljetusjärjestelmän koneiden täytyy olla oikein sovitettuina toisiinsa nähden, jotta saadaan ilmoitettuihin olosuhteisiin tarkoitettu kapasiteetti. Kapasiteettiongelmia ja pysähdyksiä voi tapahtua eri syistä: Yleistä Tarkista: että kapasiteettivaatimukset ovat realistiset todellisiin olosuhteisiin nähden. Kapasiteetti vähenee, jos viljan vesipitoisuus kasvaa. Laske 3 4 % kapasiteetin lasku jokaista yli 15 %:n yli nousevaa 1%:n vesipitoisuutta kohden. Erityisesti lyhyillä kuiluilla (2,5 4,5 m) varustetut laitteistot kärsivät ongelmista, jos vesipitoisuus on korkea. että koneiden väliset kytkennät on tehty oikein. Katso kunkin koneen asennusohjetta. että täyttö on oikein asennettu. Katso kunkin koneen asennusohjetta. että putkijohdot ovat riittävästi mitoitetut. Ø 160 mm / 30 t/h, Ø 200 mm / 40 ja 60 t/h, Ø 250 mm / 80 ja 100 t/h ja Ø 300 mm / 120 ja 150 t/h. että putkijohdon kaatokulma on riittävä, yli 45. että koneissa ja kytkennöissä ei ole roskia. että koneiden pyörimisnopeus on oikea tarkoitettuun kapasiteettiin nähden. Katso luku "Tekniset erittelyt". että sähköasentajasi on kytkenyt moottorin oikeaan verkkojännitteeseen ja että moottorisuojat on asetettu oikeisiin arvoihin. että konetta ei ylisyötetä. Katso luku "Tekniset erittelyt".! TÄRKEÄÄ! Jos ylitäytön vaara on olemassa, varmista että ylitäyttöluukku (vaakasuuntaiset koneet)/ylitäytön valvontakytkin (kaltevat ja käyrät koneet) on kytketty. Jos materiaali palaa takaisin Tarkista: että perässä oleva kytkentä/kone kykenee ottamaan vastaan kuljettimen syöttämän määrän. 14

15 Koskee syöttöä (ei itsesäätyvä) täytön kautta Esimerkki: Täyttö I-line Tarkista: kuljetusketjun aloittavan koneen kapasiteetti. Kuljetusketjun kapasiteetti ei ole koskaan suurempi kuin mitä ensimmäiseen koneeseen syötetään. HUOM! Jos syöttö tapahtuu siilosta tulevan täytön kautta, on virtausta ohjattava säätölevyllä. Koskee syöttöä (itsesäätyvä) korotetussa katossa olevan sivutäytön/täytön kautta Esimerkki: Sivutäyttö I-line Esimerkki: Täyttö korotetussa katossa I-line Tarkista: että siilon säätölevy voidaan avata kokonaan. Erityisesti liukukuljetinta varten Tarkista: että jousiruuvit on kiristetty oikein ja että kampiakseliketju on oikein kiristetty. Ks. lukua "Hoito". että kone/lakaisulista kulkee vaakasuoraan siilon lattiaa pitkin. Koneen eteentyöntöosaa ja joskus myös voimansiirtoa voidaan joutua nostamaan/ laskemaan. Ks. lukua "Eteentyöntöosan asetukset (korkeudensäätöpyörä)" ja "Koneen asennus (voimansiirron säätölevyt)" liukukuljettimen asennusohjeessa.. HUOM! Siilon lattiassa voi olla epätasaisuuksia, jotka ovat suurempia kuin minkä kompensoinnista koneen korkeudensäätömahdollisuudet selviävät. 15

16 Kone on meluisa Tarkista: että kuljettimen ylöstaitetulla käyräosalla varustettu limittäinen katto on asennettu voimansiirto-osasta päätyosaan siten, että sisäliitokset suuntautuvat samaan suuntaan kuin kuljettimen ketjun paluu. että kuljettimen välipohjat on liitetty oikein siten, että vääntiöt eivät osu liitokseen. Katso kuljettimen asennusohjeet. että kuljettimen ketju ei ole liian kireällä eikä liian löysällä. Katso luku "Kunnossapito". että ketjurullassa päätyosassa ei ole materiaalia. Erityisesti liukukuljetinta varten Tarkista: että eteentyöntöosan liikkuvat osat on voideltu. Ks. lukua "Hoito". Muovivääntiö taipuu Koneen ylitäytöstä johtuva pysähtyminen voi johtaa muovivääntiön taipumiseen. Katso viimeinen kohta otsikon "Yleistä" alla kohdassa "Huono kapasiteetti/pysähdys" tässä luvussa. Tarkista: että mitään vieraita aineita ei ole joutunut kuljettimeen. Katto/pohja käyrässä osassa lämpenee Kuljettimen ketju on liian kireällä. Löysää kireyttä luvun "Kunnossapito" ohjeiden mukaan. 16

17 Moottoripysähdys PulssitHUOM! Moottorit on suunniteltu toimimaan korkeassa käyttölämpötilassa. Jos moottori pysähtyy: 1. tarkista pysähtymisen syy. Katso aikaisempia tähän liittyviä vianetsintäohjeita. 2. katkaise virta ja poista mahdolliset tukokset.! TÄRKEÄÄ! Älä yritä poistaa tukosta toistuvilla käynnistysyrityksillä. 3. tarkista sähköasentajasi kanssa, että moottori on kytketty oikeaan verkkojännitteeseen ja että moottorisuoja on asetettu oikeaan arvoon. 2-3-tiejakaja on epätiivis/vuotaa Venttiili on säädetty oikein toimitettaessa. Jos säätöä on muutettu toimituksen jälkeen, voi seurauksena olla epätiiviyttä/vuotoa. Suorita säätö uudelleen noudattaen erillisessä elektroniikan kytkentäohjeessa olevia ohjeita. 17

18 Tekniset erittelyt Tappivaihdemoottorin tyyppikilpi/kulmavaihdemoottori Jokainen tappivaihdemoottorilla varustettu voimansiirto on varustettu tyyppikilvellä, josta ilmenee: A. NORD-vaihteen tyyppi. B. valmistusnumero. C. vaihteen kokonaisvälityssuhde. D. nimellinen vaihteen lähtöakselin pyörimisnopeus. A B C D Tiheystaulukko Eri materiaaleja kuljetettaessa voidaan kapasiteetti t/h laskea uudelleen käyttäen koneen ilmoitettua tilavuuskapasiteettia m³ ja alla olevaa tiheystaulukkoa. Materiaali Tiheys kg/m³ Materiaali Tiheys kg/m³ Vehnä Vehnäjauho Ruis Seulomaton jauho Kaura Murskattu vilja Ohra Maitojauhe Rapsi Ruohonsiemenet Riisi Kahvi Maissi Kalajauho Herneet Kalapuristeet Pavut Kalkkijauho

19 L-Line KTF & KTF/R KTFb 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ t/h Kapasiteetti m³/h Kierrosluku r/min Ketjun nopeus m/s Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja S45V mm/33 kn Vääntiö, määrä/m ketju Vääntiö, materiaali Muovi (polyetyleeni) Ketjurulla, hampaat 9 Väliosa, leveys (katto)/korkeus mm 200 (250)/245 Levypaksuus, voimansiirto-osa, päätyosa mm 1.50/2.50 Levypaksuus, väliosa mm 1.50 Levypaksuus, täyttö- ja purkuyhteet mm 1.25 Voimansiirtojärjestelmä Ketjuvoimansiirto (vakio) / tappivaihde L-Line KTA & KTB KTAb 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ t/h Kapasiteetti m³/h Kierrosluku r/min Ketjun nopeus m/s Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja S45V mm/33 kn Vääntiö, määrä/m ketju Vääntiö, materiaali Muovi (polyetyleeni) Ketjurulla, hampaat 9 Väliosa, leveys (katto)/korkeus mm 200 (250)/245 Levypaksuus, voimansiirto-osa, päätyosa mm 1.50/2.50 Levypaksuus, väliosa mm 1.50 Levypaksuus, täyttö- ja purkuyhteet mm 1.25 Voimansiirtojärjestelmä Ketjuvoimansiirto (vakio) / tappivaihde L-Line KTG KTBU 30 t/h 40 t/h 60 t/h 30 t/h 40 t/h 60 t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ t/h Kapasiteetti m³/h Kierrosluku r/min Ketjun nopeus m/s Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja S45V mm/33 kn Vääntiö, määrä/m ketju Vääntiö, materiaali Muovi (polyetyleeni) Ketjurulla, hampaat 9 Väliosa, leveys (katto)/korkeus mm 200 (250)/245 Levypaksuus, voimansiirto-osa, päätyosa mm 1.50/2.50 Levypaksuus, väliosa mm 1.50 Levypaksuus, täyttö- ja purkuyhteet mm 1.25 Voimansiirtojärjestelmä Ketjuvoimansiirto (vakio) / tappivaihde 19

20 I-Line KTIF. KTIFb & KTIFg 20/33 40 t/h 20/33 60 t/h 30/33 80 t/h 30/ t/h 30/ t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTIF t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTIFb. KTIFg t/h Kapasiteetti KTIF m³/h Kapasiteetti KTIFb. KTIFg m³/h Kierrosluku r/min Ketjun nopeus m/s Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja M mm/80kn Ketjurulla, hampaat 8 Vääntiö, materiaali Teräs/muovi Väliosa, leveys/korkeus mm 200/ / /335 Levypaksuus, voimansiirto-osa, sivu/pohja mm 5.00/2.50 Levypaksuus, päätyosa ja väliosa mm 2.50/2.50 Täyttö- ja purkuyhteet mm 3.00/ / / 300 I-Line KTIA. KTIB. KTIBU* & KTIG 20/40(*33) 40 t/h 20/40(*33) 60 t/h 30/40(*33) 80 t/h 40/40(*33) 100 t/h 40/40(*33) 120 t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTIA. KTIB t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTIBU. KTIG t/h Kapasiteetti KTIA. KTIB m³/h Kapasiteetti KTIBU. KTIG m³/h Kierrosluku KTIA. KTIB r/min Kierrosluku KTIBU. KTIG r/min Ketjun nopeus KTIA. KTIB m/s Ketjun nopeus KTIBU. KTIG m/s Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja M mm/80kn Ketjurulla, hampaat 8 Vääntiö, materiaali Väliosa, leveys/korkeus mm 200/400(*335) 300/400(*335) 400/400(*335) Muovi Levypaksuus, voimansiirto-osa, sivu/pohja mm 5.00/2.50 Levypaksuus, päätyosa ja väliosa mm 2.00/2.50 Täyttö- ja purkuyhteet mm 3.00/ / / 300 I-Line KTIS 40 t/h 60 t/h Kapasiteetti / 750 kg/m³ t/h Kapasiteetti m³/h Käyttöakselin kierrosluku r/min Ketjun nopeus m/s Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja S45V 41,5 mm/33kn Ketjurulla, hampaat st 9 Vääntiöiden määrä per ketjumetri st 4 6 Vääntiö, materiaali mm Muovi Kuljetustila, leveys/korkeus mm 150/165 Levypaksuus, kuljetuskanava/paluukanava mm 3.0/2.0 Levypaksuus, purkuyhteet mm

21 H-Line KTH. KTHb & KTHg Kapasiteetti / 750kg/m³ KTH Kapasiteetti / 750 kg/m³kthb KTHg Kapasiteetti KTH Kapasiteetti KTHb KTHg Kierrosluku Ketjun nopeus Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja Ketjurulla, hampaat Vääntiö, materiaali Väliosa, leveys/korkeus Levypaksuus, voimansiirto-osa, sivu/pohja Levypaksuus, päätyosa ja väliosa Paksuus, muovipohja Täyttö- ja purkuyhteet KTH. KTHb & KTHg Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTH Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTHb KTHg Kapasiteetti KTH Kapasiteetti KTHb KTHg Kierrosluku Ketjun nopeus Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja Ketjurulla, hampaat Vääntiö, materiaali Väliosa, leveys/korkeus Levypaksuus, voimansiirto-osa, sivu/pohja Levypaksuus, päätyosa ja väliosa Paksuus, muovipohja Täyttö- ja purkuyhteet KTH. KTHb & KTHg Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTH Kapasiteetti / 750 kg/m³ KTHb KTHg Kapasiteetti KTH Kapasiteetti KTHb KTHg Kierrosluku Ketjun nopeus Kuljettimen ketju, tyyppi Jako/murtoraja Ketjurulla, hampaat Vääntiö, materiaali Väliosa, leveys/korkeus Levypaksuus, voimansiirto-osa, sivu/pohja Levypaksuus, päätyosa/väliosa, sivulevy/pohjalevy Paksuus, muovipohja Täyttö- ja purkuyhteet 20/33 60 t/h 30/33 80 t/h 30/ t/h 30/ t/h t/h t/h m³/h m³/h r/min m/s M80 M M80-M160 mm/kn 100/80kN 100/80-112kN 8 10 Teräs mm 200/ /400 mm 5.0/ /8.0 mm mm 8.0 mm 3.0/ / / / t/h 40/ t/h 50/ t/h 50/ t/h t/h t/h m³/h m³/h r/min m/s M80-M160 M112-M224 mm/kn / / Teräs mm 400/ / /510 mm 6.0/8.0 mm mm 8.0 mm 3.0/ / / / t/h 70/ t/h 70/ t/h t/h t/h m³/h m³/h r/min m/s M112-M450 mm/kn / Teräs mm 400/ /640 mm 8.0/2.5 mm 4.0/2.5 mm 10 mm 4.0/ /

22

23

24 AB KEDUMSVÄGEN 14. ARENTORP S VARA. SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0)

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppuri FCT 1050 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Niittomurskain GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM. Käyttöohjekirja

Niittomurskain GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM. Käyttöohjekirja Niittomurskain GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 6 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A CAMOPLAST ATV T4S ATV TELASTOSARJA 2015 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 1099-01-1025 - VERSIO A Camoplast Solideal Inc. 4162, Burrill - Local A Shawinigan, (Québec) G9N 6T6 CANADA Sähköposti : atvtracksystems@camoplastsolideal.com

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Tume-Agri Oy 97618004 10/2013 KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Valmistaja: Tume-Agri Oy Osoite: PL 77 14201 TURENKI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

Lisätiedot