Jaetut pallomaiset rullalaakerit. Säästä kustannuksia: nopea laakerin vaihto myös vaikeapääsyisissä kohteissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaetut pallomaiset rullalaakerit. Säästä kustannuksia: nopea laakerin vaihto myös vaikeapääsyisissä kohteissa"

Transkriptio

1 Jaetut pallomaiset ullalaakeit Säästä kustannuksia: nopea laakein vaihto myös vaikeapääsyisissä kohteissa

2

3 Sisällysluettelo Nopea laakein vaihto 2 Kustannussäästöt 2 Käyttökohteita 2 Vaihto kiistysholkkikiinnitteisen laakein tilalle 4 Asennus jaettuun pystylaakeipesään 4 Tuoteohjelma 5 Laakeiakenne 5 Kantokyky 6 Pyöimisnopeussoveltuvuus 6 Minimikuomitus 6 Sovitteet 6 Voitelu 6 Asennus 7 Mittataulukot 8 Metiset jaetut pallomaiset ullalaakeit 8 Tuumamittaiset jaetut pallomaiset ullalaakeit 14 Metiset jaetut pallomaiset ullalaakeit eillisillä kiistysenkailla 20

4 Nopea laakein vaihto Kustannussäästöt Käyttökohteita Nopea laakein vaihto myös vaikeapääsyisissä kohteissa Jaettuja pallomaisia ullalaakeeita käytetään ennen kaikkea kohteissa, joissa jakamattomien laakeeiden vaihtotyö edellyttäisi kohtuuttomasti lisätöitä, kuten hammaspyöien ja kytkimien iotusta tai käytön ja/tai pitkän akselilinjan pukamista. Koneiden ja laitteiden seisokkiaika lyhenee huomattavasti, kun alkupeäinen laakeointi kovataan huollon yhteydessä jaetulla laakeilla. Käyttökohteita Jaettuja pallomaisia ullalaakeeita käytetään lähinnä monilaakeituetuissa akseleissa ja vaikeapääsyisissä kohteissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, jalostustekniikan laitteistot, ilmatekniset laitteistot, valssilaitokset, laivat ja papeikoneet. Sovellusesimekkejä kaivos- ja jalostustekniikassa: kauhapyöäkaivuit ja kuljettimet vinttuit ja köysipyöät syöttöuuvit kauha- ja hihnakuljettimet sekoittimet myllyt ja muskaimet sintauslaitokset, kietouunit puhaltimet ja tuulettimet pölynpoistolaitteet käyttö- ja voimansiitoakselit Muskaus- ja ikastuslaitosten laakeoinnit Kuljetus- ja syöttölaitteiden käyttölaakeoinnit Kustannussäästöt Jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden käytöllä saavutetaan huomattavia säästöjä ennen kaikkea lyhentyvien seisokkiaikojan takia, katso kuva. Myös uusien koneiden suunnittelussa voidaan jaetuilla pallomaisilla ullalaakeeilla usein säästää huomattavasti, koska laitteiston akenne yksinketaistuu ja asennuskustannukset pienenevät. 2

5 Käyttökohteita Sovellusesimekkejä papei- ja selluteollisuudesta: puhaltimet ja tuulettimet sekoittimet kuivaussylinteit käyttö- ja voimansiitoakselit kuljetuslaitteet ouhimet Sekoittimien laakeoinnit Kuljetus- ja syöttölaitteiden käyttölaakeoinnit Puhaltimien ja tuulettimien laakeoinnit Suuen jaetun pallomaisen ullalaakein asennus 3

6 Vaihto kiistysholkkikiinnitteisen laakein tilalle Asennus jaettuun pystylaakeipesään Vaihto kiistysholkkikiinnitteisen laakein tilalle Jaetut pallomaiset ullalaakeit voidaan yleensä asentaa nomaa - lien kiistysholkkikiinnitteisten pallomaisten ullalaakeeiden tilalle. Edellytyksenä on, että ulkohalkaisija, ulkoenkaan leveys ja akselisovitteen halkaisija ovat samat, katso Tuoteohjelma, sivu 5. Asennus jaettuun pystylaakeipesään Jaetut pallomaiset ullalaakeit voidaan asentaa jaettuihin pystylaakeipesiin pesää muuttamatta. Tämä koskee myös muiden valmistajien pesiä, mikäli pesän sisämitat ovat samat. 1: Helppo vaihtaa, sillä jaetut pallomaiset ullalaakeit (kuvan yläosassa) voidaan asentaa samaan asennustilaan kuin jakamattomat kiistysholkkikiinnitteiset laakeit (kuvan alaosassa). 4 2: Helppo takastaa, nopea ja yksinketainen asentaa - jaetun pallomaisen ullalaakein asennus SNV-pesään

7 Tuoteohjelma Laakeiakenne Tuoteohjelma Kattava tuoteohjelma sisältää jaettuja pallomaisia ullalaakeeita metisille akseleille, joiden halkaisija on 55 mm 630 mm ja tuumamittaisille akseleille, joiden halkaisija on 2 D/bg 16 tuumaa. Yleensä ulkohalkaisija, ulkoenkaan leveys ja akselisovitteen halkaisija ovat samat kuin nomaalin kiistysholkkikiinnitteisen pallomaisen ullalaakein sajojen 222, 230, 231, 239, 240 ja 241 laakeeissa. Laakeitaulukosta näet kiistysholkkikiinnitteisten vakiolaakeeiden kovattavuuden jaetuilla laakeeilla. Laakeiakenne Jaetuissa pallomaisissa ullalaakeeissa sisäenkaan akselieikä on lieiömäinen. Sisä- ja ulkoengas sekä ullapidin on jaettu puolikkaiksi. Jaetut laakeienkaat kiistetään asennettaessa pulteilla yhteen. Useimpien jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden sisäinen akenne on yhtenevä hyväksi koetun E1-tyypin jakamattoman pallomaisen ullalaakein kanssa, kuva 3. Vain muutamien isompien laakeeiden sisäenkaalla on kiinteä keskiolake. Laakeeiden jaettu massiivinen pidin on lasikuituvahvisteista polyamidia tai messinkiä (katso käyttöajoitteet kokeissa lämpötiloissa HR 1, Rolling beaings). Jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden toleanssit vastaavat jakamattomien säteislaakeeiden nomaalitoleansseja ja laakeivälys lieiöeikäisten jakamattomien pallomaisten ullalaakeeiden nomaalivälystä (DIN 620). Useimpien jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden sisäenkaan kiistysengas on integoitu itse sisäenkaaseen, kuva 4. 4: Jaettu pallomainen ullalaakei, jossa on jaettu massiivinen pidin lasikuituvahvisteisesta polyamidista tai messingistä, integoidut kiistysenkaat Jos akselin ja laakein sisäenkaan välillä esiintyy kokeita lämpötilaeoja, kuten papeikoneen kuivatussylinteissä, käytetään eikoisakennetta, jossa on eilliset kiistysenkaat, kuva 5. 3: Integoiduilla kiistysenkailla vaustettujen laakeeiden sisäinen akenne on yhtenevä hyväksi koetun E1-tyypin jakamattoman pallomaisen ullalaakein kanssa. 5: Jaettu pallomainen ullalaakei eikoisakenteella, jossa on eilliset jaetut kiistyenkaat 5

8 Kantokyky Pyöimisnopeussoveltuvuus Sovitteet Voitelu 6 Kantokyky Jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden kantokyky on hieman pienempi kuin jakamattomissa pallomaisissa ullalaakeeissa, koska ulkoenkaalla olevan uuviliitoksen takia laakein vieintäjakohalkaisija on pienempi. Suuinta mahdollista ullamääää ja ullakokoa käyttämällä on kuitenkin pystytty saavuttamaan kokea kantoluku ja kuomitettavuus ( E1-akenne). Laakeiullien jakopintaylitykset vieintäadoilla huomioidaan laakeilaskennassa dynaamisen kuomituksen sysäysketoimella 1,1. Laakeeiden laskennallinen mitoitus tapahtuu muuten nomaalisti luettelon HR 1, Rolling beaings, mukaan. Pyöimisnopeus - soveltuvuus Laakeitaulukoissa on annettu laakeeille ajakieosluvut. Pyöimisnopeuksissa on huomioitu laakeipitimien lujuus ja laakein jakopintojen ylivieittymisestä aiheutuva väähtely. Mikäli taulukoissa annetut ajakieosluvut ylittyvät, ota yhteyttä Schaefflein tekniseen tukeen. Minimikuomitus Etenkin kokean pyöimisnopeuden laakeeille tulee määitellä minimikuomitus, jotta laakei toimisi ongelmitta. Minimikuomitus lasketaan seuaavasti: P = 0,02 C P [kn] säteittäinen minimikuomitus C [kn] säteittäinen kantoluku mittataulukosta Sovitteet Laakein sisäenkaat saavuttavat iittävän sovitepidon kiistettäessä, kun akseli koneistetaan h6 h9 akselitoleanssiin. Näitä akselitoleansseja käytetään yleisesti myös jakamattomissa kiistysholkkikiinnitteisissä laakeeissa. Pesäpo - auksen toleanssi on nomaalisti H7 tai H8. Voitelu Jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden voiteluun suositellaan jäykkyysluokan 2 EP-lisäaineistettua litiumsaippuaasvaa. Jälkivoitelutave on vastaava kuin jakamattomilla laakeeilla. Myös jaetut pallomaiset ullalaakeit voidaan jälkivoidella ulkoenkaan voiteluuan ja -poausten kautta. Automaattiset asva-annostelijat Jaetuilla pallomaisilla ullalaakeeilla saavutetaan paas hyöty, kun voiteluun käytetään automaattisia Motion Guad asva-annostelijoita. Automaattisilla asva-annostelijoilla voidaan vamistaa vieintälaakeeiden kiittisten kontaktipintojen iittävä ja jatkuva asvansaanti. Oikealla voitelulla laakeeiden käyttövamuus paanee ja käyttöikä pitenee huomattavasti. Luotettavat ja edulliset automaattiset asvaannostelijat pidentävät jälkivoiteluja huoltovälejä sekä estävät vaaallisen ali- ja ylivoitelun. Seisokkiajat lyhenevät ja kunnossapitokustannukset pienenevät. Voiteluaineiden säästäväinen, ympäistöystävällinen käyttö auttaa osaltaan paantamaan kustannustehokkuutta. Lisätietoja asva-annostelijoista Motion Guad Champion, Compact ja Concept6 esitteessä WL

9 Asennus Jaettujen pallomaisten ullalaakeeiden asennus Seuaavissa kuvissa esitetään lyhyesti, miten jaetut pallomaiset ullalaakeit asennetaan. Takka asennusohje on toimituksen mukana. 1 Tue akselia 2 Poista laakeipesän kansi 3 Iota vanha laakei (jakamaton kiistysholkkikiinnitteinen laakei iotetaan leikkaamalla laakei ja kiistysholkki katkaisulaikalla) 4 Asenna laakein kieepoauksellinen ulkoengas pesäjalkaan ja kohdista akseliin asennettu sisäengas, kiistä sisäenkaan puolikkaat 5 Asenna loput laakeiosat, viimeisenä ulkoenkaan yläosa 6 Laske akseli kuomittaaksesi laakeia 7 Asenna pesän ylöosa 7

10 FAG pallomainen ullalaakei jaettu, metinen mitoitus C C B B d D d D Mittataulukko Mitat (mm) Massiivinen polyamidipidin TVPA Massiivinen messinkipidin MA Tilausmekintä Paino Mitat Kantoluvut Laskentaketoimet Väsymisajakuomitus m d D C B dyn. staatt. e Y 1 Y 2 Y 0 C u C Wkg min. kn kn kn C 0 222SM55-TVPA 1, , ,23 2,92 4,35 2,86 13,2 222SM60-TVPA 1, , ,24 2,84 4,23 2,78 15,4 222SM65-TVPA 2, , ,24 2,81 4,19 2,75 19,4 222SM70-TVPA 2, ,23 2,95 4,4 2,89 21,1 222SM75-TVPA 3, ,22 3,1 4,62 3,03 22,5 222SM80-TVPA 4, ,22 3,14 4,67 3,07 25,5 222SM85-TVPA 5, ,22 3,04 4,53 2, SM90-TVPA 6, , ,23 2,9 4,31 2,83 32,5 231SM100-MA 6, ,28 2,37 3,53 2, SM100-TVPA 8, , ,24 2,84 4,23 2,78 39,5 230SM110-MA 5, ,23 2,9 4,31 2,83 29,5 231SM110-MA 9, ,28 2,41 3,59 2, SM110-TVPA 10, , ,25 2,71 4,04 2, SM115-MA 9, ,22 3,04 4,53 2, SM115-MA 11, ,28 2,39 3,56 2,34 49,5 222SM115-TVPA 14, ,25 2,71 4,04 2, SM125-MA ,23 2,95 4,4 2, SM125-MA 13, , ,28 2,45 3,64 2, SM125-TVPA 17, ,26 2,62 3,9 2, SM135-MA , ,22 3,07 4, SM135-MA 19, , ,27 2,49 3,71 2, SM135-TVPA 24, ,25 2,67 3,97 2, SM140-MA 15, , ,22 3,1 4,62 3, SM140-MA 25, , ,29 2,32 3,45 2, SM140-TVPA 28, ,25 2,69 4 2,63 83 Muut laakeikoot pyydettäessä. Dynaaminen ekvivalenttikuomitus Staattinen ekvivalenttikuomitus P = 1,1 (F + Y 1 F a ) [kn] F a /F e P 0 = F 0 + Y 0 F 0a [kn] P = 1,1 (0,67 F + Y 2 F a ) [kn] F a /F e Jotta laakein sisäenkaat eivät vaella akselilla kehäsuuntaan, tulee laakein kuomituksen olla P/C 0,2. Kokeampi kuomitus on sallittu, jos laakein pyöimisnopeus on huomattavasti kinemaattisesti sallittua pyöimisnopeutta pienempi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä tekniseen palveluumme. 8

11 Esimekkejä pystylaakeipesiin asennettujen jakamattomien laakeeiden kovattavuudesta jaetuilla laakeeilla jaetut laakeit jakamattomat laakeit Pesä Vapaakäyvät laakeit S30 Ohjaavat laakeit S30 Vapaakäyvät laakeit SNV Tilausmekintä Sallittu aksiaali - kuomitus *) Raja - kieosluku Kiistysmomentit pulteille Kovattava jakamaton kiistysholkkikiinnitteinen pallomainen ullallaakei F a n G M i M a Laakei Kiistysholkki max. kn min 1 N m N m FAG Soveltuva pystylaakeipesä **) 222SM55-TVPA 5, ,5 1, K H312 SNV110 1) 222SM60-TVPA 5, , K H313 SNV120 1) 222SM65-TVPA 5, , K H315 SNV130 1) 222SM70-TVPA 5, ,5 4, K H316 SNV140 1) 222SM75-TVPA 7, , K H317 SNV150 1) 222SM80-TVPA 7, , K H318 SNV160 1) 222SM85-TVPA 7, , K H319 SNV170 1) 222SM90-TVPA 7, K H320 SNV180 1) 231SM100-MA 7, K H SM100-TVPA 13, K H322 SNV200 1) 230SM110-MA 7, K H3024 S3024-H-N-FZ 1) 231SM110-MA K H SM110-TVPA 13, K H3124 SNV SM115-MA 7, , K H3026 S3026-H-N-FZ 1) 231SM115-MA 7, K H SM115-TVPA 13, K H3126 SNV SM125-MA 7, K H3028 S3028-H-N-FZ 1) 231SM125-MA 13, , K H SM125-TVPA 13, K H3128 SNV SM135-MA 13, , K H3030 S3030-H-N-FZ 1) 231SM135-MA 22, K H SM135-TVPA 22, K H3130 SNV SM140-MA 13, , K H3032 S3032-H-N-FZ 1) 231SM140-MA 21, , K H SM140-TVPA 22, K H3132 SNV290 *) sisäenkaan ollessa ilman aksiaalista akseliolaketukea **) Jaetut laakeit voidaan asentaa myös muiden valmistajien pesiin, mikäli pesän sisämitat ovat samat kuin FAG-pesien. Tietoa SNV-pesien tiivisteistä, kansista ja ohjausenkaista löytyy luettelosta HR 1, Rolling beaings. 1) Pesässä ei ole nostosilmukkaa 9

12 FAG pallomainen ullalaakei jaettu, metinen mitoitus C C B B d D d D Mittataulukko Mitat (mm) Massiivinen polyamidipidin TVPA Massiivinen messinkipidin MA Tilausmekintä Paino Mitat Kantoluvut Laskentaketoimet Väsymisajakuomitus m d D C B dyn. staatt. e Y 1 Y 2 Y 0 C u C Wkg min. kn kn kn C 0 230SM150-MA 17, , ,22 3,1 4,62 3, SM150-MA , ,29 2,32 3,45 2, SM150-TVPA 35, ,26 2,64 3,93 2, SM160-MA 24, , ,23 2,98 4,44 2, SM160-MA 32, , ,29 2,32 3,45 2, SM160-TVPA 37, ,26 2,64 3,93 2, SM170-MA 23, , ,23 2,9 4,31 2, SM170-MA 40, , ,28 2,37 3,53 2, SM170-TVPA 43, ,25 2,71 4,04 2, SM180-MA , ,23 2,98 4,44 2, SM180-MA 56, ,29 2,32 3,45 2, SM180-MA 52, ,25 2,71 4,04 2, SM200-MA ,23 2,9 4,31 2, SM200-MA 61, ,31 2,21 3,29 2, SM200-MA 69, ,25 2,69 4 2, SM220-MA 42, ,23 2,9 4,31 2, SM220-MA ,3 2,25 3,34 2, SM220-MA 90, ,25 2,71 4,04 2, SM240-MA 57, ,22 3,04 4,53 2, SM240-MA ,3 2,28 3,39 2, SM240-MA ,26 2,64 3,93 2, SM260-MA 63, ,23 2,95 4,4 2, SM260-MA ,3 2,23 3,32 2, SM260-MA ,25 2,67 3,97 2, Muut laakeikoot pyydettäessä. Dynaaminen ekvivalenttikuomitus Staattinen ekvivalenttikuomitus P = 1,1 (F + Y 1 F a ) [kn] F a /F e P 0 = F 0 + Y 0 F 0a [kn] P = 1,1 (0,67 F + Y 2 F a ) [kn] F a /F e Jotta laakein sisäenkaat eivät vaella akselilla kehäsuuntaan, tulee laakein kuomituksen olla P/C 0,2. Kokeampi kuomitus on sallittu, jos laakein pyöimisnopeus on huomattavasti kinemaattisesti sallittua pyöimisnopeutta pienempi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä tekniseen palveluumme. 10

13 Esimekkejä pystylaakeipesiin asennettujen jakamattomien laakeeiden kovattavuudesta jaetuilla laakeeilla jaetut laakeit jakamattomat laakeit Pesä Vapaakäyvät laakeit SD Ohjaavat laakeit S30 Vapaakäyvät laakeit S30 Tilausmekintä Sallittu aksiaali - kuomitus *) Raja - kieosluku Kiistysmomentit pulteille Kovattava jakamaton kiistysholkkikiinnitteinen pallomainen ullallaakei F a n G M i M a Laakei Kiistysholkki max. kn min 1 N m N m FAG Soveltuva pystylaakeipesä **) 230SM150-MA 13, , K H3034 S3034-H-N-FZ 231SM150-MA K H3134 SD3134-H-TS 222SM150-TVPA 22, K H3134 SD534-N-FZ 230SM160-MA 22, K H3036 S3036-H-N-FZ 231SM160-MA K H3136 SD3136-H-TS 222SM160-TVPA 22, K H3136 SD536-N-FZ 230SM170-MA 22, K H3038 S3038-H-N-FZ 231SM170-MA K H3138 SD3138-H-TS 222SM170-TVPA 22, K H3138 SD538-N-FZ 230SM180-MA K H3040 S3040-H-N-FZ 231SM180-MA K H3140 SD3140-H-TS 222SM180-MA 22, K H3140 SD540-N-FZ 230SM200-MA K H3044X S3044-H-N-FZ 231SM200-MA K H3144X SD3144-H-TS 222SM200-MA K H3144X SD544-N-FZ 230SM220-MA K H3048 S3048-H-N-FZ 231SM220-MA K H3148X SD3148-H-TS 222SM220-MA K H3148X SD548-N-FZ 230SM240-MA K H3052 S3052-H-N-FZ 231SM240-MA K H3152X SD3152-H-TS 222SM240-MA K H3152X SD552-N-FZ 230SM260-MA K H3056 S3056-H-N-FZ 231SM260-MA K H3156X SD3156-H-TS 222SM260-MA K H3156X SD556-N-FZ *) sisäenkaan ollessa ilman aksiaalista akseliolaketukea **) Jaetut laakeit voidaan asentaa myös muiden valmistajien pesiin, mikäli pesän sisämitat ovat samat kuin FAG-pesien. 11

14 FAG pallomainen ullalaakei jaettu, metinen mitoitus C d B D Mittataulukko Mitat (mm) Tilausmekintä Paino Mitat Kantoluvut Laskentaketoimet Massiivinen messinkipidin MA Väsymisajakuomitus m d D C B dyn. staatt. e Y 1 Y 2 Y 0 C u C Wkg min. kn kn kn C 0 230SM280-MA ,22 3,04 4,53 2, SM280-MA ,29 2,32 3,45 2, SM280-MA ,24 2,79 4,15 2, SM300-MA ,23 2,9 4,31 2, SM300-MA ,29 2,3 3,42 2, SM300-MA ,24 2,84 4,23 2, SM320-MA ,22 3,04 4,53 2, SM320-MA ,3 2,26 3,37 2, SM320-MA ,24 2,76 4,11 2, SM340-MA ,22 3,01 4,48 2, SM340-MA ,3 2,25 3,34 2, SM340-MA ,25 2,69 4 2, SM360-MA ,22 3,1 4,62 3, SM360-MA ,3 2,28 3,39 2, SM380-MA ,21 3,2 4,77 3, SM380-MA ,28 2,39 3,56 2, SM400-MA ,22 3,1 4,62 3, SM400-MA ,28 2,39 3,56 2, SM410-MA ,21 3,2 4,77 3, SM420-MA ,21 3,2 4,77 3, Muut laakeikoot pyydettäessä. Dynaaminen ekvivalenttikuomitus Staattinen ekvivalenttikuomitus P = 1,1 (F + Y 1 F a ) [kn] F a /F e P 0 = F 0 + Y 0 F 0a [kn] P = 1,1 (0,67 F + Y 2 F a ) [kn] F a /F e Jotta laakein sisäenkaat eivät vaella akselilla kehäsuuntaan, tulee laakein kuomituksen olla P/C 0,2. Kokeampi kuomitus on sallittu, jos laakein pyöimisnopeus on huomattavasti kinemaattisesti sallittua pyöimisnopeutta pienempi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä tekniseen palveluumme. 12

15 Esimekkejä pystylaakeipesiin asennettujen jakamattomien laakeeiden kovattavuudesta jaetuilla laakeeilla jaetut laakeit jakamattomat laakeit Pesä Vapaakäyvät laakeit SD Ohjaavat laakeit S30 Vapaakäyvät laakeit S30 Tilausmekintä Sallittu aksiaali - kuomitus *) Raja - kieosluku Kiistysmomentit pulteille Kovattava jakamaton kiistysholkkikiinnitteinen pallomainen ullallaakei F a n G M i M a Laakei Kiistysholkki max. kn min 1 N m N m FAG Soveltuva pystylaakeipesä **) 230SM280-MA K H3060 S3060-H-N-FZ 231SM280-MA K H3160HG SD3160-H-TS 222SM280-MA K H3160HG SD560-N-FZ 230SM300-MA K H3064HG S3064-H-N-FZ 231SM300-MA K H3164HG SD3164-H-TS 222SM300-MA K H3164HG SD564-N-FZ 230SM320-MA K H3068HG S3068-H-N-FZ 231SM320-MA K H3168HG SD3168-H-TSTS 222SM320-MA K H3168HG 230SM340-MA K H3072HG S3072-H-N-FZ 231SM340-MA K H3172HG SD3172-H-TS 222SM340-MA K H3172HG 230SM360-MA K H3076HG S3076-H-N-FZ 231SM360-MA K H3176HG SD3176-H-TS 230SM380-MA K H3080HG S3080-H-N-FZ 231SM380-MA K H3180HG SD3180-H-TS 230SM400-MA K H3084XHG S3084-H-N-FZ 231SM400-MA K H3184HG SD3184-H-TS 230SM410-MA K H3088HG S3088-H-N-FZ 230SM420-MA 60, K AHX3088GH 1) *) sisäenkaan ollessa ilman aksiaalista akseliolaketukea **) Jaetut laakeit voidaan asentaa myös muiden valmistajien pesiin, mikäli pesän sisämitat ovat samat kuin FAG-pesien. 1) Ulosvetoholkki 13

16 FAG pallomainen ullalaakei jaettu, tuumamitoitus C C B B d D d D Mittataulukko Mitat (mm) Massiivinen polyamidipidin Massiivinen messinkipidin MA Tilausmekintä Paino Mitat Kantoluvut Laskentaketoimet Väsymisajakuomitus m d D C B dyn. staatt. e Y 1 Y 2 Y 0 C u Wkg tuuma mm min. kn kn kn C C 0 222S.203 1,99 2, , , ,23 2,98 4,44 2,92 15,4 222S.204 1,98 2, , , ,23 2,98 4,44 2,92 15,4 222S.207 2,45 2, , , ,24 2,81 4,19 2,75 19,4 222S.208 2,41 2, , , ,24 2,81 4,19 2,75 19,4 222S , , ,23 2,95 4,4 2,89 21,1 222S.215 3,58 2, , ,22 3,1 4,62 3,03 22,5 222S.300 3,53 3, , ,22 3,1 4,62 3,03 22,5 222S.303 4,22 3, , ,22 3,14 4,67 3,07 25,5 222S.304 4,1 3, , ,22 3,14 4,67 3,07 25,5 222S.307 6,86 3, , , ,23 2,9 4,31 2,83 32,5 222S.307-MA 6,98 3, , , ,23 2,9 4,31 2,83 28,5 222S.308 6,77 3, , , ,23 2,9 4,31 2,83 32,5 222S.308-MA 6,86 3, , , ,23 2,9 4,31 2,83 28,5 222S.315 8,88 3, , , ,24 2,84 4,23 2,78 39,5 222S.400 8,83 4, , , ,24 2,84 4,23 2,78 39,5 222S , , , ,25 2,71 4,04 2, S ,7 4, , ,25 2,71 4,04 2, S ,4 4, , ,25 2,71 4,04 2, S ,8 4, , ,26 2,62 3,9 2, S.415-MA 17,9 4, , ,26 2,62 3,9 2, S ,5 5, ,26 2,62 3,9 2, S ,2 5, , ,25 2,67 3,97 2, S ,9 5, , ,25 2,69 4 2, S.507-MA 31,3 5, , ,25 2,69 4 2, S.508-MA 13,7 5, , , ,22 3,1 4,62 3, S ,6 5, , ,25 2,69 4 2,63 83 Muut laakeikoot pyydettäessä. Dynaaminen ekvivalenttikuomitus Staattinen ekvivalenttikuomitus P = 1,1 (F + Y 1 F a ) [kn] F a /F e P 0 = F 0 + Y 0 F 0a [kn] P = 1,1 (0,67 F + Y 2 F a ) [kn] F a /F e Jotta laakein sisäenkaat eivät vaella akselilla kehäsuuntaan, tulee laakein kuomituksen olla P/C 0,2. Kokeampi kuomitus on sallittu, jos laakein pyöimisnopeus on huomattavasti kinemaattisesti sallittua pyöimisnopeutta pienempi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä tekniseen palveluumme. 14

17 Esimekkejä pystylaakeipesiin asennettujen jakamattomien laakeeiden kovattavuudesta jaetuilla laakeeilla jaetut laakeit jakamattomat laakeit Pesä Vapaakäyvät laakeit SAF Ohjaavat laakeit SAF Vapaakäyvät laakeit SNV Sallittu Raja - aksiaali - kieosluku kuomitus *) Tilausmekintä Kiistys - momentit pulteille Kovattava jakamaton kiistysholkkikiinnitteinen pallomainen ullallaakei Soveltuva pystylaakeipesä **) F a n G M i M a Laakei Kiistysholkki Kiistysholkki max. kn min 1 N m N m FAG FAG 222S.203 5, ,5 1, K SNW H SAF513 SNV120 1) 222S.204 5, ,5 1, K SNW H SAF513/2.1/4 SNV120 1) 222S.207 5, , K SNW H SAF515 SNV130 1) 222S.208 5, , K SNW H SAF515/2.1/2 SNV130 1) 222S.211 5, , K SNW H SAF516 SNV140 1) 222S.215 7, , K SNW H SAF517 SNV150 1) 222S.300 7, , K SNW H SAF517/3 SNV150 1) 222S.303 7, , K SNW H SAF518 SNV160 1) 222S.304 7, , K SNW H SAF518/3.1/4 SNV160 1) 222S.307 7, K SNW H SAF520 SNV180 1) 222S.307-MA 7, K SNW H SAF520 SNV180 1) 222S.308 7, K SNW H SAF520/3.1/2 SNV180 1) 222S.308-MA 7, K SNW H SAF520/3.1/2 SNV180 1) 222S , K SNW H SAF522 SNV200 1) 222S , K SNW H SAF522/4 SNV200 1) 222S , K SNW H SAF524 SNV S , K SNW H SAF526 SNV S , K SNW H SAF526/4.1/2 SNV S , K SNW H SAF528 SNV S.415-MA 13, K SNW H SAF528 SNV S , K SNW H SAF528/5 SNV S , K SNW H SAF530 SNV S , K SNW H SAF532 SNV S.507-MA 22, K SNW H SAF532 SNV S.508-MA 13, , K SNP H SAF032K/5.1/2 222S , K SNW H SAF532/5.1/2 SNV290 *) sisäenkaan ollessa ilman aksiaalista akseliolaketukea **) Jaetut laakeit voidaan asentaa myös muiden valmistajien pesiin, mikäli pesän sisämitat ovat samat kuin FAG-pesien. Tietoa SNV-pesien tiivisteistä, kansista ja ohjausenkaista löytyy luettelosta HR 1, Rolling beaings. 1) Pesässä ei ole nostosilmukkaa 15

18 FAG pallomainen ullalaakei jaettu, tuumamitoitus C C B B d D d D Mittataulukko Mitat (mm) Massiivinen polyamidipidin Massiivinen messinkipidin ei jälkimekintää, jos d 7,0000 tuumaa Tilausmekintä Paino Mitat Kantoluvut Laskentaketoimet Väsymisajakuomitus m d D C B dyn. staatt. e Y 1 Y 2 Y 0 C u Wkg tuuma mm min. kn kn kn C C 0 222S ,5 5, , ,26 2,64 3,93 2, S ,5 6, , ,26 2,64 3,93 2, S.607-MA 24,4 6, , , ,23 2,98 4,44 2, S.607-MA 34,4 6, , , ,29 2,32 3,45 2, S ,5 6, , ,26 2,64 3,93 2, S ,8 6, , ,26 2,64 3,93 2, S ,2 6, , ,25 2,71 4,04 2, S ,1 7, , , ,23 2,9 4,31 2, S , , ,25 2,71 4,04 2, S ,3 7, , ,25 2,69 4 2, S ,4 7, , ,25 2,69 4 2, S ,7 8, , ,25 2,69 4 2, S ,7 8, , ,23 2,9 4,31 2, S ,9 8, , ,23 2,9 4,31 2, S ,8 9, , ,23 2,9 4,31 2, S , , ,3 2,28 3,39 2, S ,8 9, , ,22 3,04 4,53 2, S , ,3 2,23 3,32 2, S ,2 10, ,23 2,95 4,4 2, S ,7 10, , ,23 2,95 4,4 2, S ,7 11, , ,22 3,04 4,53 2, S , , ,29 2,32 3,45 2, S ,5 12, , ,23 2,9 4,31 2, S , , ,29 2,3 3,42 2, Muut laakeikoot pyydettäessä. Dynaaminen ekvivalenttikuomitus Staattinen ekvivalenttikuomitus P = 1,1 (F + Y 1 F a ) [kn] F a /F e P 0 = F 0 + Y 0 F 0a [kn] P = 1,1 (0,67 F + Y 2 F a ) [kn] F a /F e Jotta laakein sisäenkaat eivät vaella akselilla kehäsuuntaan, tulee laakein kuomituksen olla P/C 0,2. Kokeampi kuomitus on sallittu, jos laakein pyöimisnopeus on huomattavasti kinemaattisesti sallittua pyöimisnopeutta pienempi. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä tekniseen palveluumme. 16

19 Esimekkejä pystylaakeipesiin asennettujen jakamattomien laakeeiden kovattavuudesta jaetuilla laakeeilla jaetut laakeit jakamattomat laakeit Pesä Vapaakäyvät laakeit SAF, SDAF Ohjaavat laakeit SAF, SDAF Sallittu Raja - aksiaali - kieosluku kuomitus *) Tilausmekintä Kiistys - momentit pulteille Kovattava jakamaton kiistysholkkikiinnitteinen pallomainen ullallaakei F a n G M i M a Laakei Kiistysholkki Kiistysholkki max. kn min 1 N m N m FAG Soveltuva pystylaakeipesä **) 222S , K SNW H SAF S , K SNW H SAF534/6 230S.607-MA 22, K SNP H SAF038K/6.7/16 231S.607-MA 22, K SNP H SDAF3136K/6.7/16 222S , K SNW H SAF S , K SNW H SAF536/6.1/2 222S , K SNW H SAF S , K SNP H SAF038K/7 222S , K SNW H SAF S K SNW H3144X.708 SAF544/7.1/2 222S K SNW H3144X.715 SAF S K SNW H3144X.800 SAF544/8 230S K SNP H SAF048K/8.7/16 230S K SNP H SAF048K/8.1/2 230S K SNP H SAF048K/9 231S K SNP H3152X.907 SDAF3152K/9.7/16 230S K SNP H3052X.908 SAF052K/9.1/2 231S K SNP H3156X.915 SDAF3156K/9.15/16 230S K SNP H SAF056K/10 230S K SNP H SAF056K/10.1/2 230S K SNP H SDAF060K/11 231S K SNP H3160HG.1100 SDAF3160K/11 230S K SNP H3064HG.1200 SDAF064K/12 231S K SNP H3164HG.1200 SDAF3164K/12 *) sisäenkaan ollessa ilman aksiaalista akseliolaketukea **) Jaetut laakeit voidaan asentaa myös muiden valmistajien pesiin, mikäli pesän sisämitat ovat samat kuin FAG-pesien. 17

Jousi on nerokas keksintö

Jousi on nerokas keksintö Jousi on nerokas keksintö Se on valmistettu yhdestä ainoasta taivutetusta teräslangasta. Mikään komponentti tuskin voisi olla tätä yksinkertaisempi, halvempi valmistaa ja samalla toimivampi, keskeisempi

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

YTM-Industrial Oy Puh 029 006 230 Faksi 029 006 1230 Petikontie 20, 01720 Vantaa www.ytm.fi

YTM-Industrial Oy Puh 029 006 230 Faksi 029 006 1230 Petikontie 20, 01720 Vantaa www.ytm.fi Ver.071107.2!" ## Tämä ohje sisältää seuraavat osiot: 1. Käännös valmistajan (Dafo Brand Ab) ohjeista 2. Järjestelmän kuvaus (käyttäjälle / huoltajalle) 3. Käyttöohje (käyttäjälle / huoltajalle) 4. Huolto-ohje

Lisätiedot

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA XWS034 ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Alkuperäisten ohjeiden käännös Tämän käyttöohjeet kaaviot eivät ole piirretty suhteellisesti. Jatkuvan kehitystyön johdosta nykyinen tuote voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Käyttöohje DRINK-38/SE Tärkeitä ohjeita: Tässä oppaassa mainitut laitteet ovat ainoastaan suunniteltu pullotetun ja tölkitetyn juoman säilytykseen ja jäähdyttämiseen.

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Comfort Digisystem käyttöohje. Sync DY-10. Suomi

Comfort Digisystem käyttöohje. Sync DY-10. Suomi Comfort Digisystem käyttöohje Sync DY-10 Suomi Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Esittely, Comfort Digisystem 3 Esittely Sync DY-10 4 Toiminnot Sync DY-10 5 Ennen ensimmäistä käyttöä 6 Käytön aloitus 7

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Sisältö 3 Johdanto 3 Mitä tarvitset 4 Asennuksen yleiskatsaus 4 Vaihe 1: Tarkista päivitykset 4 Vaihe 2: Valmistele Mac Windowsia varten 5 Vaihe 3: Asenna Windows

Lisätiedot