Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja?"

Transkriptio

1 Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? SWEGON AIR ACADEMY TAMPERE DI Jorma Railio LVI-talotekniikkateollisuus ry

2 Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU-direktiivejä ja standardeja..ja voidaanko se tehdä Sisäympäristöstä tinkimättä? Sisäympäristö - Sisäilmasto: terveys-, viihtyvyysja tuotantotekijä Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät Euroopassa > Mission impossible? Ei, jos energiaa on käytettävissä reilusti mutta sitä käytetään vain todellisen tarpeen mukaan JA jos sisäympäristön JA energiatehokkuuden toteutuksen kaikki osatekijät ovat kunnossa

3 SISÄILMA ON LÄHIN YMPÄRISTÖMME Vietämme ajastamme lähes 90% sisällä. Kaupunkilaiset käyttävät tänä päivänä ajastaan runsaat 85% sisätiloissa, lähes 10% liikenteessä ja vain noin 5% ulkona. SISÄILMAN LAATU VAIKUTTAA TERVEYTEEN, HYVINVOINTIIN; TUOTTAVUUTEEN Silti edelleenkin kiinnitämme sisäilman laatuun vähemmän huomiota kuin ulkoilman laatuun, joka sekin on tärkeä asia sisäilman laadun kannalta

4 ENERGIATEHOKKUUS!? ENERGIATEHOKKUUS on muutakin kuin pieni ENERGIANKULUTUS!! Energiatehokkuus tarkoittaa halutun palvelun tuottamista mahdollisimman pienellä energiankulutuksella. Tässä tapauksessa tuotettavana palveluna on terveellinen ja viihtyisä ja yksikäsitteisesti määritelty - sisäympäristö, direktiivin sanoin rakennuksen standardoituun käyttöön liittyvä lämmitys, veden lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto ja valaistus

5 MITÄ ME TARVITSEMME? Tarvitsemme päivittäin elääksemme noin 1 kg kiinteää ravintoa, 3 kg nestemäistä ravintoa, Mutta tarvitsemme noin 20 kg ( litraa) ilmaa joka päivä! Pidämme ruoan ja juoman laatua ja sen jatkuvaa valvontaa itsestäänselvyytenä. Entä hengitysilmamme laatu??

6 SISÄILMAN LAATU VAIKUTTAA TERVEYTEEN JA VIIHTYVYYTEEN Sisäilman laadun voi aistia helposti nenällä vain tullessamme ulkoa sisälle. Sisällä hajuaisti turtuu. Monet ilman epäpuhtaudet ovat huonosti aistein havaittavissa muutamaa (radon, hiilimonoksidi) emme aisti lainkaan. Ilman lämpötila on merkittävä viihtyyisyystekijä. Sopiva lämpötila tuntuu mukavalta liian lämpimässä hikoilemme, liian kylmässä palelemme. on arvioitu, että huonosta sisäilmastosta aiheutuu Suomessa vuosittain noin kolmen miljardin euron taloudelliset menetykset (Terve Talo ohjelma)

7 SISÄILMA ON MERKITTÄVÄ TUOTTAVUUSTEKIJÄ TOIMISTOISSA, KOULUISSA Ilman lämpötila vaikuttaa henkiseen suorituskykyymme. Kesähelteillä huomaamme helposti, että keskittymistä vaativa työ ei suju Samoin tunkkaisessa ilmassa ajatus karkaa... Lämpötilan vaikutus tuottavuuteemme on jo rahassakin mitattavissa. Muiden tekijöiden kuten ilman puhtauden, kosteuden, melun tai valaistuksen vaikutus osataan arvioida vasta karkealla tasolla. Tiedämme kuitenkin: investointi hyvään sisäilmaan kannattaa! Lisätietoja: -Tuottava toimisto loppuraportti -Indoor climate and productivity in offices, REHVA Guidebook 6 (ks. seuraava kalvo)

8

9 MIKSI PUHUMME ENERGIASTA? ENTÄ ILMASTONMUUTOS?

10 EMME VOI ENÄÄ LISÄTÄ ENERGIAN KULUTUSTAMME Ilmastonmuutos on tämän päivän kuuma keskustelunaihe. Energiankäytön lisääntymisen vaikutukset ilmaston lämpenemiselle ovat ilmeiset. Poliittisella tasolla valmistellaan yhä haastavampia ilmastonmuutoksen torjuntastrategioita ja yhä kauemmas tulevaisuuteen. EU miettii jo tavoitteita aina vuoteen 2100 saakka Poliittisista keskusteluista on toki pitkä matka päivittäisiin käytännön toimenpiteisiin, mutta suunta on ilmiselvä: Meidän on vähennettävä energian kulutustamme sisäympäristömme laadusta tinkimättä

11 ILMASTONMUUTOKSESTA PUHUTAAN PALJON ilmastonmuutos climate change global climate change Montako (miljoonaa) Google- osumaa tänään??

12 mutta tiedetäänkö siitä? ja mistä tietoa? ilmastonmuutos sivut sivustolla runsaasti taustatietoja, kysymys/vastauspalsta ja jatkolinkkejä joista edelleen lisätietojen lähteille Energiateollisuus ry. / ilmastonmuutos sivu (josta jatkolinkki mm. ilmastonmuutoskalvopakettiin)

13 Mikä tieto on oleellista meille? ilmastonmuutoksella on vaikutuksia meihin kaikkiin ehkä jo lähitulevaisuudessa -EU riippuu tuontienergiasta -energian hinta nousee -energian kysyntä lisääntyy -päästöt lisääntyvät -ilmasto lämpenee -energian saatavuus epävarmaa ilmiöt vaikuttavat toisiinsa ja myös kiihdyttävät toisiaan -> NÄIN EI VOI JATKUA!!

14 jos emme tee mitään, niin energian kulutus (globaalinen) kasvaa 60% vuoteen 2030 mennessä päästöt kasvavat vastaavasti ilmasto lämpenee* kiihtyvällä vauhdilla, merenpinta nousee * ehkä 2-4 astetta vuoteen 2100 mennessä

15 RAKENNUKSET - SUURKULUTTAJA Rakennukset aiheuttavat päästöistä ( kasvihuonekaasut ) Suomessa noin 30 %. Euroopassa myös Suomessa - rakennusten osuus koko energiankulutuksesta on lähes 40%

16 EU ON HERÄNNYT ASIAAN Uudet direktiivit -energiatehokkuusdirektiivi EPBD -energiapalveludirektiivi ESD -vaatimuksia tuotteille EuP Energia- ja ilmastopaketti vuoteen 2020 mennessä -20% ja tulevaisuudessa yhä tiukemmat tavoitteet -vuoteen 2050 mennessä % - jne -lisätietoa mm.: EU-sivu Fuelling our future

17 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2002/91/EY) tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä rakennusten energiatehokkuutta parantamalla. EU:n jäsenmaat ovat Kioton sopimuksessa sitoutuneet vähentämään kasvihuonepäästöjä kahdeksan prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosiin mennessä. Energiankulutus kuitenkin kasvaa jatkuvasti, ja EU:ssa rakennusten osuus tästä kulutuksesta on noin 40 prosenttia. Eniten kuluttavat valaistus, lämmitys, lämmin vesi ja jäähdytys

18 Energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) -linkki YM:n ajankohtaissivulle: an=fi kansallisia velvoitteita: -energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden indikaattorit energiatehokkuuslaskelmat -energiatodistus -lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastukset

19 ..voimaantulo Suomessa asetuksilla tarkempaa ohjeistusta mm. pätevyys ja sen toteaminen Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) osat C3, D3 ja D5 voimassa ei kiristyksiä v vaatimustasoon, RakMK- uudistukset hienosäätöä C3, D2 ja D3 vuoden 2010 määräykset lausunnolla kesällä % tiukennus toimenpiteistä julkista keskustelua mm. Rakennuslehti Suunnitteilla lisätiukennuksia jo vuodelle 2012 ja niin edelleen linkki RakMK-sivulle

20 RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUS rakennuksen standardoituun käyttöön liittyviin tarpeisiin, kuten lämmitykseen, veden lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon tai valaistukseen tosiasiallisesti kulutettu tai tarvittavaksi arvioitu energiamäärä. Tämä määrä on ilmaistava yhtenä tai useampana lukuna, joiden laskennassa on otettu huomioon tekijät, jotka vaikuttavat energian tarpeeseen eli eristys, tekniset ja laitteisiin liittyvät ominaisuudet, ilmastollisiin näkökohtiin liittyvä suunnittelu ja sijainti, auringonvalon määrä ja ympäröivien rakenteiden vaikutus, oma energiantuotanto sekä muut tekijät, mukaan lukien sisäilmasto EPBD Artikla 2

21 ENERGIATODISTUS uudet säädökset voimassa Energiatodistus on pakollinen rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa jälkeen Energiatodistus tarvitaan vuoden 2009 alusta lähtien myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös niille ennen lain voimaantuloa valmistuneille asuinrakennuksille, joissa on yli kuusi asuntoa. Energiatodistus on vapaaehtoinen ennen lain voimaantuloa valmistuneille omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille. Energiatodistusta ei vaadita: rakennuksille, joiden pinta-ala on enintään 50 m2, vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa, suojelluille rakennuksille, teollisuus- ja korjaamorakennuksille tai kirkoille tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamille rakennuksille, joita käytetään vain kokoontumiseen.

22 Rakennuksen energiatehokkuustodistus jäsenvaltion tai sen nimeämän oikeushenkilön tunnustama todistus, joka sisältää liitteessä vahvistettuun yleiseen kehykseen pohjautuvan menetelmän mukaisesti suoritetun rakennuksen energiatehokkuuden laskennan tulokset (EPBD art.2); Rakennuksen energiatehokkuustodistuksessa on esitettävä vertailuarvoja, kuten voimassa olevia lakiin perustuvia standardeja ja viitearvoja, jotta kuluttajat voivat vertailla ja arvioida rakennuksen energiatehokkuutta. Todistukseen on liitettävä suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti. (EPBD art.7)

23 ENERGIATODISTUS Suomessa säädökset antavat vaihtoehtoja olemassa oleville rakennuksille ( ): 1. energiatodistus annetaan osana isännöitsijäntodistusta todistuksen antaa yhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. 2. energiatodistus sisältyy energiakatselmukseen, ja sen antaa energiakatselmuksen tekijä 3. energiatodistus annetaan erillisenä todistuksena, johon tulee sisältyä direktiivin edellyttämiä suosituksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Uuden rakennuksen energiatodistuksen antaa pääsuunnittelija. ( ) miltä todistus näyttää? -YM:n sivuilta linkkejä lomakemalleihin todistuksen antajan pätevyys, riippumattomuus, vastuu? -asetus määrittelee todistuksen antajasta

24 EPBD-standardipaketti 43 eurooppalaista standardia -tukistandardeineen 63 standardia 2200 sivua (tukistandardeineen yli 3000) Energiatehokkuuden käsitteet ja perusteet Energialaskelmat Lämmitys Ilmanvaihto ja jäähdytys Valaistus Automaatio Tukistandardeissa mm. rakennusfysiikkaa, sanastoja, mittauksista

25 EPBD-standardipaketti (2) esimerkkejä (ilmatekniikka ym.) EN Sisäympäristökriteerit EN System performance EN Jäähdytyskuormat, tehontarve EN Ilmavirtojen laskenta EN Ilmanvaihdon energiantarve EN Ilmastointijärjestelmien tarkastus (air conditioning systems) EN Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastus (ventilation systems)

26 Energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) EPBD Recast Julkinen EU-lausuntokierros kesällä 2008 Ehdotus uudesta EPBD:stä odotettavissa marraskuussa 2008 Ks. Talotekniikka-lehti 7/2008, s

27 Energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Muutospaineita: -soveltamisalaa laajennettava -kansallista tulkinnanvaraa kavennettava -todistusten asemaa nostettava -direktiivi vietävä myös käytäntöön -standardit tunnetuiksi ja työkaluiksi myös käytännössä -jne

28 Myös ENERGIAKETJU on kokonaisuus On tärkeää ettei rakennuksen sisällä tuhlata Mutta ei ole yhdentekevää miten kulutettava energia on tuotettu lisää: Jarek Kurnitski

29 ILMANVAIHTO VÄLTTÄMÄTÖN MUTTA ENERGIAA KULUTTAVA Tarkoituksenmukaisen sisäympäristön tuottamiseen ja ylläpitämiseen tarvittavan ilmanvaihdon osuus rakennusten energiankulutuksesta on noin kolmannes Yksinkertaiset säästötoimet jo itsestäänselvyyksiä (LTO, tarpeenmukaisuutta) Ilmanvaihdon energiankulutusta voidaan edelleen vähentää sisäilmastosta tinkimättä

30 ENERGIATEHOKAS ILMANVAIHTO ELÄMISEN LAATUA Voimmeko samanaikaisesti sekä parantaa sisäilman tervellisyyttä ja viihtyvyyttä että vähentää ilmanvaihdon energiantarvetta? KYLLÄ!! Kysymys on siitä, kuinka hyvin asiat tehdään!

31 EI TINGITÄ SISÄILMASTA! Energiansäästö ei saa aiheuttaa sisäilman laadun huononemista Ilmanvaihtoa ei saa sulkea, vaikka rakennus ei olisikaan käytössä. Rakenteista ja sisustuksesta erittyy epäpuhtauksia sisäilmaan silloinkin, kun sisätiloissa ei oleskella Tuloilman tehokkaalla suodatuksella estetään epäpuhtauksien, myös pienten hiukkasten, pääsy sisäilmaan.

32 LÄMPÖ TALTEEN ILMASTA! Rakennuksesta poistettavan ilman lämpöä voidaan käyttää viileämmän tuloilman lämmitykseen Lämmöntalteenotolla (LTO) voidaan sisään tulevan ilman lämmitystarpeesta hoitaa jopa 90%

33 KÄYTÄ ILMANVAIHTOA VAIN TARPEEN MUKAAN Lämmön talteenottokaan ei poista ilmanvaihdon tarpeenmukaisen käytön hyötyjä Sisätilojen ollessa tyhjillään (toimistotilat öisin ja viikonloppuisin, työssäkäyvien kodit työaikaan jne.) tarvitaan pieni ilmavirta poistamaan rakenteista ja sisustuksesta lähtevät epäpuhtaudet. Ilmanvaihdon tehostusta tarvitaan lyhytaikaisesti esim. ruoanlaiton aikana. Hyvin poikkeukselliset tehostustarpeet (perhejuhlat yms.) voidaan hoitaa myös ikkunatuuletuksella Tarpeenmukaisuudessa vielä paljon potentiaalia Ilmanjako yhä tehokkaammaksi Ohjaus ilman laadun mukaan jatkuvasti Säätö / energian varastointi/ järjestelmäintegroinnit jne

34 HUOMIOTA LAITTEISIIN, SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN Myös ilman kuljettaminen paikasta toiseen kuluttaa energiaa. Puhaltimien sähkönkulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota Tuotteiden energiatehokkuuteen ja myös ympäristökuormituksiin uusia säädöksiä valmisteilla EuP-direktiivi (Energy-using Products) Ilmanvaihtojärjestelmän huolellinen suunnittelu käsittää laitteiden oikean valinnan ja mitoituksen. Huomiota myös energialähteisiin (primäärienergia-ajattelu!) Suunnitelmien huolellinen dokumentointi palvelee rakennuksen lopullisia käyttäjiä koko rakennuksen eliniän ajan. Rakennusta käyttöön otettaessa kannattaa järjestelmien ja laitteiden toiminta tarkastaa huolella. SISÄYMPÄRISTÖN JA ENERGIATEHOKKUUDEN TAVOITTEET OHJAAMAAN TOTEUTUSPROSESSIA!!

35 Sisäympäristön totetusketju on monitahoinen ja monitieteellinen Arkkitehtuuri Puhtaat materiaalit Riittävä ilmanvaihto Suunnitteluyhteistyö Tavoitearvot, ratkaisut, suoritusarvot, laitetiedot jne. on DOKUMENTOITAVA ja asiakirjat PÄIVITETTÄVÄ ja SÄILYTETTÄVÄ Jne

36 Muutokset Rakennuslupa (I) Toteutussuunnittelu (II) oikeat tuotetiedot (taulukkoarvot) Sisäilmastomittari Energiatodistus laskenta Energiatehokkuusmittari Toteutuneet tuotetiedot Rakennuslupavaiheessa valitaan tavoitetasoksi tietty energialuokka A G ja sisäilmaston laatutaso Määräysten mukaisuuden osoittaminen suoritetaan yleisillä rakennustyyppikohtaisilla arvoilla tai taulukkomenetelmän arvoilla Toteutussuunnittelu/Energiatodistus - normikäytön mukaiseen kulutukseen perustuva energialuokka A..G lasketaan toteutuneelle rakennukselle ja järjestelmälle sekä sisäilmaston laatutasolle -lupavaiheessa haettu luokka saattaa muuttua suunnitteluvaiheessa mikäli syystä tai toisesta ei päästä haettuun luokkaan takaisinkytkentä suunnitteluvaiheesta -energiatodistus lasketaan toteutuneilla tuotetiedoilla, takaisinkytkentä toteutusvaiheesta Toteutus Luovutus Sertifioitu taho - rekisteröi laskennan - vastaanottomittaukset Energiatodistus Rakennuksen oman käyttöprofiilin mukainen energiankulutuksen ennuste lasketaan toteutuneelle rakennukselle, järjestelmälle ja rakennuksen omalle käyttöprofiilille. Tämä voi luonnollisesti poiketa energiatodistuksen lukuarvosta

37 Tuote- ja järjestelmätietojen esittäminen oletusarvot? todelliset arvot? miten osoitetaan? miten hyvät tuotteet palkitaan? tarpeenmukaisuus irti myytistä parempi sisäympäristö kuluttaa aina enemmän

38 KÄYTÄ ILMANVAIHTOA OIKEIN MUISTA MYÖS YLLÄPITO JA HUOLTO on itsestäänselvää, että viemme auton säännöllisesti huoltoon olemme myös valmiit maksamaan huollosta sisäympäristöämme ylläpitävä tekniikka jää liian usein oman onnensa nojaan

39 EuP direktiivi (2005/32/EY) Energy-using Products Direktiivi julkaistu 2005, toimeenpano vielä alkuvaiheessaan, konkreettisia tuotevaatimuksia ei vielä ole Mutta EuP tulee ja laajenee ja aikanaan koskee kaikkia energiaa käyttäviä tuotteita!

40 EuP-direktiivi (2005/32/EY) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta Direktiivi julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä Kansallinen implementointi mennessä Täytäntöönpanotoimenpiteet julkaistaan vasta implementoinnin jälkeen

41 EuP - direktiivi Vaatimukset -> tuotteille pakollinen sertifiointi -> CEmerkintä -> nykyistä keskitasoa huonommat tuotteet pois markkinoilta aikanaan 2012? 2015? 2020?? Vaatimukset koko tuoteketjulle esim. sähkömoottori -> puhallin -> ilmankäsittelykone (-> järjestelmä -> rakennus) Moottoreille ja puhaltimille pelisääntöjä valmisteilla, ilmankäsittelykoneiden taustaselvitys käynnistyy ehkä 2009 Direktiivin scope laajenemassa -> ERP = Energy Related Products (aikataulu avoin)

42 !! LISÄTIETOJA!!?? TIETOJEN PÄIVITYS?? LVI-talotekniikkateollisuus ry:n sivut (in English) -> omat julkaisut tietoiskuja ajankohtaisista aiheista -> linkkisivut linkkejä mm. kansalliseen ja EU:n lainsäädäntöön -> tapahtumakalenteri

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 81/18 Euroopan unionin virallinen lehti 21.3.2012 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp Sivu 1/7 Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp YmVM 8/2012 vp - HE 161/2012 vp Tarkistettu versio 2.0 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Energiatodistus. Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis Oy

Energiatodistus. Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis Oy Energiatodistus Perustiedot :stä,, on riippumaton energia-alan organisaatio, joka toimii osana Euroopan laajuista noin 400 toimiston energiatoimistoverkostoa. :n organisaation päättävänä elimenä on hallitus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Energia-alalle lisää menestystarinoita SIVU 9. Vihreässä konttorissa energiankulutus väheni SIVU 8 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2013

Energia-alalle lisää menestystarinoita SIVU 9. Vihreässä konttorissa energiankulutus väheni SIVU 8 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2013 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 2/2013 Vihreässä konttorissa energiankulutus väheni SIVU 8 Energia-alalle lisää menestystarinoita SIVU 9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Energiakolmion sidosryhmälehti

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot