Hj. Elomaan katu 20K III 20K 1 I. Pki Asema. Rautatietori Kara. Ryttylä III. matkakeskus III VII.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hj. Elomaan katu 20K III 20K 1 I. Pki 83 90.798 32. Asema. Rautatietori 84 90.414. Kara. Ryttylä III. matkakeskus III VII."

Transkriptio

1 enka toks alai pp.tie.0 Pp tie 0. yht palloilukenttä V Otavank.0 V 0 Otavank. nta uu M ka Ok i ok nj aa Pp. tie 0 0 iraitt i Mäk ie länt Erky k 00 0 sten Pata 00.0 in eip 0 0 ie nt mäe 0 0 SUHDE YMPÄRSTÖÖN J PELTOSREN RENTUMNEN :000, SUUNNTTELULUE RJTTU PUNSELL TOVVLL PELTOSREN SJNT RHMÄEN SJNT LÄÄÄ LÄHÖÖN LMUV PELTOSREST PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL Pietilänk 0. kika. u ikat Poik i Vanta 0 anjok 00 0 u ikat 0 0 uu nk ja nta M ara Vuor Vuor 0 Väinö Sinisalon k nk 0 Erkylä tilä Tekninen virasto 0 at Pie 0 nt Va ak sem nen 0 at liikekeskus sa se n V V.. Piet jan k Venuksenk V 0 Linnunradank 0 ilänk V Srnuksenk äi Etel 0 0 kink at Mun matkakeskus 00 0 Uranuksenk V 0 Ryttylä at 0 ara Otavank Väinö Sinisalon k taja un Mu. V V nk Venuksenkuja 00 u sema anka ntaj Muu V.0 Tellusk 0 päiväkoti V kpa Rautatietori 0 Jupiterink Tellustori Tellusk 0 ikat 0 sase Ok Vuor 0. nk. V. i/ kpa Pki Ryttylä 0 oki 0 koulu aanj V Vant V Marsink 0 0 leikkikenttä Merkuriuksenkuja V 0 vp Orionink 0 Otavank 0 Lak V. yht 0 Lak Pelto saar enka Merkuriuksenk Pe lto 0 saa ren ka 0 ara 0 0 huoltamo Hj. Elomaan k 0 m³ / 0 m³ 0 m³ / 0 m³ 0 m³ / 0 m³ m³ / 0 m³ Uim. yht 0 Rakennus Rakennus Rakennus Rakennus kr Tilavuus 00kem² / kem² kem² / kem² 0 kem² / kem² kem² / kem² 0 ent. pai k. yht Hj.Elomaan k 0 Laajuustiedot (alkuperäinen / suunnitelma): Rakennus Rakennus Rakennus Rakennus nink 0 Puuta on käytetty lisärakentamisen ja parvekkeiden runkorakenteena sekä julkisivun lisälämmöneristyselementeissä. Puu on o pintaverhouksissa koskesetäisyydelle, sisäänkäynteihin, parvekkeiden ja kattoterassien taustaseiniin sekä piharakennuksiin. Rakennuksen kolme kerrosta korkea takajulkisivu on myös verhoil puulla. Tämä on mahdollista toiminnallisen palonmitoismenetelmän avulla. slan. yht Lak Hj. Elomaan k Lak errosala Lak ent. paik 0 k Vanha ulkokuori ja lämmöneristeet puretaan. Lisälämmöneristäminen on toteutet TES-elementeillä. TES elementit ovat esivalmistetja puurakenteisia julkisivuelementtejä, jotka kiinnitetään työmaalla ulkoseinän betonisisäkuoreen. Tämän diplomityön aineisto ei ole alueen toteukseen tähtäävä todellinen korjaushanke tai lopullinen perusparannussuunnitelma, vaan tilaajalle laadit ideasuunnitelma puun mahdollisuuksista lähiöiden peruskorjauksessa. tekojäärata 0 Väinö Sinisalon k Diplomityön tavoitteena on ollut energiatehokkuuden parantamisen, viihtyisyyden lisäämisen ja rakennusten muuttamisen esteettömiksi. Lisäksi työssä on esitetty puun mahdollisuuksia lähiöiden peruskorjauksessa sekä lisärakentamista. Sisäänkäyntijärjestelyt on muutet esteettömiksi ja jokaiseen porrashuoneeseen on lisätty hissi. Lisärakentamista on suunnitel olemassa olevien rakennusten katoille, jota myymällä ja vuokraamalla on mahdollista kattaa osittain peruskorjauksesta aiheuneita kustannuksia. Työväentalomuseo. nnin sla pp. opol ku Oik yleisurheilukenttä 0 jäähalli 0 Työn kohde sijoitu Riihimäen Peltosaareen joka rakennettiin aluerakentamisen aikana vastaamaan kaupungin suuriin kasvuodoksiin. Peltosaari sijaitsee lähiölle poikkeuksellisesti aivan keskustan nmassa juna-aseman vieressä. Suunnittelualue on neljän rakennuksen muodostama kortteli alueen koilliskulmassa. Lisärakentamisen ja parvekkeiden runkorakenteeksi on valit ristiinliimat massiivipuulevy, CLT (cross laminated timber), jota on rakenteellisesti käytetty betonielementtien tavoin. etonielementtirakennuksien peruskorjaaminen esivalmisteilla puuelementeillä on kiehtova ajs, jossa aluerakentamisen aikakaudelle tyypillinen teollinen esivalmiss ja betonielementtirakentaminen saavat modernin vastineen puuelementeillä tapahvasta korjausrakentamisessa. Yhtenäinen rakennusjärjestelmä sekä elementtien esivalmiss lyhentävät rakennusaikaa työmaalla. Ulokeparvekkeet ovat kiinnitetty betonirunkoon sekä lisälämmöneristyselementteihin. 0 Tämä diplomityö on osa alto-yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastojen, sumisen osaamisklusterin, Julkisivuyhdistys ry:n, Sitran, Metsäteollisuus ry:n ja Puuinfo Oy:n yhteistyöprojeia Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa, joka kuuluu osana Ympäristöministeriön ja sumisen rahois- ja kehittämiskeskuksen (R) lähiöohjelmaan. Projein tarkoiksena on kea ympäristöministeriön lähiöohjelman tavoitteiden toteumista luomalla korkeatasoisia, houkuttelevia ja konkreettisia ehdoksia siitä, miten kerrostalolähiöitä olisi mahdollista kehittää puurakentamisen avulla. Linnunradank VSULSONT ELÄSTÄ

2 RENNUSSS E OLE HSSEJÄ PHN LELUE ON SUHTETOMN SO HEENTTÄ. OLESELULU E OLE UTOPOTUSLUE ON YLMTOTTU TRPEESEEN NÄHDEN OS UTOPOTUSLUEEST ON SORPOHJST JÄTTÖMT JOT E ÄYTÄ POTUSEEN JÄTEHUOLTO ON ESELLÄ UTOPOTUST HNL HUOLT ÄÄNTÖP J JOYHTEYS UTOPOTUSLUEELLE OVT N RENNUSEN VERESSÄ SUNTOJEN UNT VUTUVT POTUSLUEELLE YLMTOTTU UTOPOTUSLUT ON VENNTU J PUSTOLUT JTTU RENNUSTEN J UTOPOTUSEN VÄLN RJLLE STUTTU PUT UUS UTOPOTUSJÄRJESTELY : NYYNEN UTOPTRVE: PL UUD SUNNOT P / SUNTO: P SUUNNTELMSS UTOPOJ: P YLMÄÄRÄSÄ: P UUS JÄTOS ON SJOTTU ÄÄNTÖPN PÄÄHÄN HUOLTOLENNE E STEN SEOTU UTOPOTUSLENTEEN NSS UUS JOYHTEYS POTUSLUEELLE RENNUSTEN ENERGTEHOUUS ON HUONO JULSUT J PRVEE TRVTSEVT ORJUST MNTSOSS ON PRVEEELLS SUNNOT JOST E OLE YHTEYTTÄ PHLLE SUNTOHN NÄEE SSÄLLE HYVN SÄHÖLÄMMTYSESTÄ JOHTUEN JOSELL PHLL ON LUEMUUNTMO VO ORTTELN ONGELMST J SUUNNTTELURTSUST TLOHN LSÄTTY HSST J TOLLE RENNTU YHTEENSÄ UUTT SUNTO PHLLE ON RENNTU GRLLTOS, OLESELULUE SEÄ LSÄRENTMSEN EDELLYTTÄMÄ VÄESTÖNSUOJ, JOSS MYÖS LUEMUUNTMO J ULOLUVÄLNEVRSTO LÄHELLÄ MNPNT OLEVN POHJVEDEN VUOS ELLRT ON RENNTU OSTTN MN PÄÄLLE. RENNUSEN SSÄÄNÄYNNT ON HODTU PORTN EÄTÄ NE TÄYTÄ ESTETÖMYYSMÄÄRÄYSÄ ENSMMÄSEN ERROSEN SULLE JÄRJESTTY OMT PHT PHN TOMNNOT JÄRJESTY UUDELLEEN ÄÄNTÖP ONSRRTY UEMMS RENNUSST MNPNT ON NOSTTU J SSÄÄNÄYNNT VRUSTTU TULL ESTETÖMYYSMÄÄRÄYS TÄYTTÄVLLÄ LUSLL RENNUSEN PRVEE J JULSUT ON UUSTTU J ENERGTEHOUUTT PRNNTU SEMPRROS :00 LUELEUS, :00 LUELEUS, :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL

3 PHSUUNNTELM J RENNUSTEN MNTSOERROS :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN OLEMSS OLEV RENNE UUS RENNE PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL RENNUS, MUUTOSLUE / UUS TL RENNUS, MUUTOSLUE / UUS TL RENNUS, MUUTOSLUE / UUS TL RENNUS, MUUTOSLUE / UUS TL

4 RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS :00 NYYTLNNE RENNUS, POHJPRROS,. ERROS :00 NYYTLNNE RENNUS, JULSU ELÄÄN :00 NYYTLNNE VSULSONT PRVEEELT PHLLE RENNUS, JULSU POHJOSEEN :00 NYYTLNNE,m²,m² RT.VR RT. VR H+.0 m²,m² H+,0m² H+,m² RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS : H+,m² H+,0m². -ONEH. m² 0 m² 0 m² H+ 0 m².0 m². m² LS, RS LS, OPL SEMENTTUTULEVY, LMSUMLL, HRM PELLTYS J UNNPUTTE: MUOVPNNOTTEU PELT, TUMMN HRM OLEMSS OLEV RENNE UUS RENNE MUUTOSLUE / UUS TL..... H+.0 m².. H+ 0 m² RENNUS, POHJPRROS, ERROS :00..,m² SUMTON RPPUS, VLONEN UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY VLMLUT x00, VÄR SL UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY PYSTYLOMLUT x0, VÄR MES HUTTERVTTU VEDENESTÄVÄ VNER -ONEH. m².... RENNUS, JULSU ELÄÄN :00 RENNUS, JULSU LÄNTEEN : RENNUS, JULSU POHJOSEEN :00 RENNUS, JULSU TÄÄN :00 RENNUS, LEUS - :00 RENNUS, LEUS - :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL

5 RENNUS, JULSU LÄNTEEN :00 NYYTLNNE RENNUS, JULSU TÄÄN :00 NYYTLNNE, m,m² UVV RENNUS, POHJPRROS,. ERROS :00 NYYTLNNE,,m m² RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS :00 NYYTLNNE H+.0 m² H+.0 m² VSS / RT. VR UUSH. LVV SPTH SV. SPTH. m² 0,,0m² 0 MNEL H+,0,,0m²² PH. m² S m² VR.0 m² TLOSUN 0.0 m².0 m² T.0 m² H+,,m² m² VSS / RT. VR SUNTLT RTMSTOVRSTO H+,,0 0m²² H+ m² TEN. m² -H. m² M T ON SMMUTUSRT SUNTLT RTMSTOVRSTO M TO N S PESUL U. -H 0 m² H+, 0,0m² H+ m² H+,,m²² H+,0 0m²,0m²,0 RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS :00 RENNUS, POHJPRROS, ELLR : LÄMMNVESRJ SUMTON RPPUS, VLONEN UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY VLMLUT x00, VÄR SL UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY PYSTYLOMLUT x0, VÄR SUV HUTTERVTTU VEDENESTÄVÄ VNER.. LS, RS LS, OPL SEMENTTUTULEVY, LMSUMLL, HRM PELLTYS J UNNPUTTE: MUOVPNNOTTEU PELT, TUMMN HRM RENNUS, POHJPRROS, ERROS :00 RENNUS, POHJPRROS,. ERROS :00 OLEMSS OLEV RENNE UUS RENNE MUUTOSLUE / UUS TL RENNUS, JULSU LÄNTEEN :00 RENNUS, JULSU ELÄÄN : RENNUS, JULSU TÄÄN :00 RENNUS, JULSU POHJOSEEN :00 RENNUS, LEUS - :00 RENNUS, LEUS - :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL

6 ,m²,m² H+.0 m² H+,0m² H+ 0 m² 0 m² -H.. m².0 m² H+,m² H+,m². m² H+,0m² H+ 0 m² -H. 0 m² 0 m² RENNUS, POHJPRROS,. ERROS :00, NYYTLNNE RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS :00, NYYTLNNE. m² H+,m² H+,m² RENNUS JULSUT POHJOSEEN J ELÄÄN :00 NYYTLNNE.0 m² H+,0m² H+ 0 m² -H. 0 m² RENNUS JULSU LÄNTEEN :00 NYYTLNNE H+.0 m²,m²,m² RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS : SUMTON RPPUS, VLONEN UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY VLMLUT x00, VÄR SL UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY PYSTYLOMLUT x0, VÄR JO HUTTERVTTU VEDENESTÄVÄ VNER. RENNUS, POHJPRROS, ERROS :00.. LS, RS LS, OPL SEMENTTUTULEVY, LMSUMLL, HRM PELLTYS J UNNPUTTE: MUOVPNNOTTEU PELT, TUMMN HRM RENNUS JULSU TÄÄN :00 NYYTLNNE OLEMSS OLEV RENNE UUS RENNE MUUTOSLUE / UUS TL RENNUS, JULSU LÄNTEEN :00 RENNUS, JULSU ELÄÄN : RENNUS, JULSU TÄÄN :00 RENNUS, LEUS - :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL RENNUS, JULSU POHJOSEEN :00 RENNUS, LEUS - :00

7 RT.VR. m² 0.0 m² H+ 0 m² RENNUS, POHJPRROS,. ERROS :00 NYYTLNNE H+.0 m² RENNUS, POHJPRROS,. ERROS :00 H+. m² -ONEH 0 m² -ONEH. m². m² 0 m² T. m². m². m² RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS :00 NYYTLNNE H+ 0 m² H+.0 m² RENNUS, JULSUT TÄÄN J LÄNTEEN :00 NYYTLNNE RENNUS, POHJPRROS, ERROS :00,m²,m² RT. VR. RT. VR,m² 0,0m² H+ 0,0m² H+,0m² H+,0m²,m² RENNUS, JULSU POHJOSEEN :00 NYYTLNNE RENNUS, POHJPRROS, TYYPPERROS : SUMTON RPPUS, VLONEN UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY VLMLUT x00, VÄR SL UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY PYSTYLOMLUT x0, VÄR TU HUTTERVTTU VEDENESTÄVÄ VNER RENNUS, JULSU ELÄÄN :00 NYYTLNNE.. LS, RS LS, OPL SEMENTTUTULEVY, LMSUMLL, HRM PELLTYS J UNNPUTTE: MUOVPNNOTTEU PELT, TUMMN HRM OLEMSS OLEV RENNE UUS RENNE MUUTOSLUE / UUS TL RENNUS, JULSU ELÄÄN :00 RENNUS, JULSU TÄÄN : RENNUS, JULSU POHJOSEEN :00 RENNUS, JULSU LÄNTEEN :00 RENNUS, LEUS - :00 RENNUS, LEUS - :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL

8 VSULSONT LSÄERROSEN PÄÄTYHUONESTOST -ONEH -ONEH OH OH OH H+. m² T. m² OH. m² OH. m² H+ 0 m² H+.0 m² H RENNUS, POHJPRROS, ERROS :00 LUELEUS, :00 LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL

9 US PELTTE ERSTEHRO VEDENERSTE VEDENERSTE YP: TTOSOR UMTUMTE TUMERMTE mm VEDENESTÄVÄ VNER 00mm TUULUSRO TUULENSUOJNGS x00mm RSTNOOLUS + MNERLLL mm CLT 0mm PLOERSTEVLL HÖYRYNSULUMUOV mm PSLEVY VEDENESTÄVÄ Ä ÄVÄ VNER YP LLSTUSPUUT CLT-ELEMENTT CLT-SENÄELEMENTT YP 0mm PNTVLUON x00mm XPS-ERSTE VEDENERSTE TSUSHE OLEMSS OLEV YLÄPOHJLTT US: SUMTON RPPUS 0mm RPPUSVLL mm VNOLUDOTUS/TUULUSRO TUULENSUOJNGS 00mm VOOLUS + MNERLLL 00mm PYSTYRUNO + MNERLLL mm CLT 0mm PLOERSTEVLL / PYSTYOOLUS mm PSLEVY VP: PNTÄSTTELY VEDENERSTE (MÄRÄTLT) 0mm PLLVLUON SUODTNNGS 0mm SELÄÄNENERSTE 0mm MSSTÄYTE mm CLT 0mm PLOERSTEVLL / OOLUS mm PSLEVY US: mm VPNEELONT mm TUULUSRO TUULENSUOJNGS 00mm VOOLUS + MNERLLL 00mm PYSTYRUNO + MNERLLL VEROVHVSTTU LMNSULUPPER mm HVUVNER 0mm PEHMEÄ LSLL OLEMSS OLEV SSÄUOR UUS PNTVLU EVYTSORTÄYTE OLEMSS OLEV YLÄPOHJLTT TES-ELEMENTT NNTTYNÄ OLEMSSOLEVN SSÄUOREEN OLEMSS OLEV SSÄUOR D., :0 D., :0 US: SUMTON RPPUS 0mm RPPUSVLL mm VNOLUDOTUS / TUULUS TUULENSUOJNGS 00mm VOOLUS + MNERLLL 00mm PYSTYRUNO + MNERLLL VEROVHVSTTU LMNSULUPPER mm HVUVNER 0mm PEHMEÄ LSLL OLEMSS OLEV SSÄUOR LMTTY UTUSEMENTTLEVY OLEMSS OLEV SSÄUOR PUURTLÄ VEDENERSTYS VEDENESTÄVÄ VNER LLSTUS / OOLUS CLT-ELEMENTT VESOURU US: mm PYSTYLUDOTUS Xmm RSTOOLUS/TUULUSRO TUULENSUOJNGS 00mm VOOLUS + MNERLLL 00mm PYSTYRUNO + MNERLLL mm CLT 0mm PLOERSTEVLL / PYSTYOOLUS mm PSLEVY TES-ELEMENTT NNTTY OLEMSS OLEVN SSÄUOREEN OLEMSSOLEV SOEL VEDENERSTE LSÄLÄMMÖNERSTYS SEUL SYÖSYTORV PLOTOPROFL D., :0 D., :0 UMTUMTE + TUMERMTE TRVTTESS PENELÄNVERO VSTPELT D. YP 00 D., :0 US VP. US 00 D.. D... YP US D. US. D JULSULEUS :0 LÄÄÄ LÄHÖÖN SUMTON RPPUS, VLONEN UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY VLMLUT x00, VÄR SL UULTVLL PUUNSUOJLL ÄSTELTY PYSTYLOMLUT x0, VÄR TLOOHTNEN HUTTERVTTU VEDENESTÄVÄ VNER LS, RS LS, OPL SEMENTTUTULEVY, LMSUMLL, HRM PELLTYS J UNNPUTTE: MUOVPNNOTTEU PELT, VÄR TUMMN HRM JULSUOTE :0 PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL

10 ESLMSTTU PRVEE TUSTSENÄ / TES-ELEMENTT NTV RENNE PRVEELSTUS J LTTRTLÄT PERTESONOMR PRVEEEST VSULSONT SSÄÄNÄYNNSTÄ VSULSONT ORTTELPHLT VLOUV ORTTELPHLT, NYYTLNNE LÄÄÄ LÄHÖÖN PUUN DOLLSUUD LÄHÖSNEERUSESS ORTTELN PERUSORJUSONSEPT RHMÄEN PELTOSREEN DPLOMTYÖ // TOM TULMO // LTO-YLOPSTO, TENLLNEN OREOULU, RTEHTUURN LTOS //.000 VLVOJ: PROFESSOR NTT-MTT SL 0

Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Markku Hedman

Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Markku Hedman TMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO rkkitehtuurin laitos Tolmunen, Maija: Helsinki Townhouse kilpailu, kytkettyjä omakotitaloja Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

Maunulan 1950-luvun arkitaide

Maunulan 1950-luvun arkitaide Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7 Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Helsingin

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

HELSINKI TOWNHOUSE Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma

HELSINKI TOWNHOUSE Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma TAMPEREEN TENILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma +11,500 +8,350 +8,500 +5,350 +5,500 +3,000 +3,850 HELSINI TOWNHOUSE Jätkäsaaren ja ruunuvuorenrannan pientalotyypit Diplomityö 2010 Tarkastaja:

Lisätiedot

KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti

KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti KMELEONTT 8068 1/10 Kameleontti Mikkelin keskustan kaupunkirennetta täydentävä ja Saimaan rantaupunki-identiteettiä vahvistava Satamalahden monipuolinen uusi kaupunkialue luo kehyksen levaisuuden elämisen

Lisätiedot

Yhteenveto: Puurakentaminen

Yhteenveto: Puurakentaminen Yhteenveto: Puurakentaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Puukerrostalorakentaminen on Suomessa vielä uutta. Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO

KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO I D E A S U U N N I T E L M A KASARMINMÄKI-TANTTARI-RUSKEASUO 06.11.2007 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO - TULEVAISUUDEN VISIO Kouvolan Yrittäjäpuisto rakennetaan historiallisen Kasarminmäen

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Hartolan ja Pälkäneen yksiköt Hartolan ja Pälkäneen yksiköissä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi. Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi VTT TECHNOLOGY 193. Innova SC IE N CE T

Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi. Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi VTT TECHNOLOGY 193. Innova SC IE N CE T SEARCH 193 O HL I G H T S VI S I Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Kerrostalosta passiivitaloksi HI NS SC IE N CE T RE Innova Innova ISBN 978-951-38-8185-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

Turku kerrosten kesken

Turku kerrosten kesken errosten kesken on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen. errosten kesken on yksi MONIO-hankkeen

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

SUOMALAISET PUUKERROSTALOT 1995 2014

SUOMALAISET PUUKERROSTALOT 1995 2014 SUOMALAISET PUUKERROSTALOT 1995 2014 Yli 2-kerroksiset puukerrostalot ja suuren mittakaavan puurakenteiset työpaikkarakennukset PUUINFO OY, Unioninkatu 14, 3. kerros, PL 381, 00131 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI Seuraava Teemanumero Franchising 10.11. KIINTEISTÖJÄ OSAKESALKKUUN Kiinteistösijoittaminen

Lisätiedot

Sarvijoen kylä Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan

Sarvijoen kylä Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan Sarvijoen kylä Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan Puustudio, Puu-Info / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato Jurva 29.6.2011 Riitta Mikkola Maisemarakenne ja rakennusten sijoittuminen maisemaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Ormuslinna. Seniori. Helppo ja turvallinen senioriasunto Helsingin Malmilla. asumisoikeus oy

Ormuslinna. Seniori. Helppo ja turvallinen senioriasunto Helsingin Malmilla. asumisoikeus oy Ormuslinna Helppo ja turvallinen senioriasunto Helsingin Malmilla Seniori asumisoikeus oy 02 Malmi lukuina Helsingin kaupunginosa nro 38 sukkaita Malmin peruspiirissä Noin 30 000 Työpaikkoja Malmin peruspiirissä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut

Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Juha-Matti Junnonen, TkL Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto juha-matti.junnonen@aalto.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI 4 Finlayson heräsi kyläksi kaupunkiin 8 Kytketyt pientalot yleistyvät 14 Puutarhakaupunki belgialaisittain 24 Lasiarkkitehtuurista

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA 2.1.2014, Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa.

Lisätiedot

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Turku kerrosten kesken MONINAISTN YHTISÖLLISTN ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖJN HITTÄMISPILOTIT Tapio angasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Monikko Moninaisten yhteisöllisten

Lisätiedot