Työpaja: Tehdään yhdessä - aktiiviset ryhmätyömuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaja: Tehdään yhdessä - aktiiviset ryhmätyömuodot"

Transkriptio

1 Lääkärikouluttajien kesäkoulu : Motivoi ja motivoidu! Dos. Kristiina Patja ja FT Milla Kajanne Yhteystiedot: p p Työpaja: Tehdään yhdessä - aktiiviset ryhmätyömuodot Työpajan tavoite: Kokeillaan ja opitaan yhdessä erilaisia toiminnallisia harjoituksia, joita voi hyödyntää ryhmässä sen eri vaiheissa. Tutkitaan ryhmäilmiöitä ja pohditaan niiden vaikutusta työskentelyyn ja oppimiseen. Kaikkien tehtävien yhteydessä keskustellaan, missä tekniikkaa voisi käyttää. Ohjeet tehtävien toteuttamiseen 1.Tutustuminen: Arvaa kuka? Kokemusjana Silmän värikaariharjoitus... 3 Vetäjän tai seurantaryhmän seurattavia asioita Kuusi ajattelun hattua, ryhmän jäsenten eri roolien tutkiminen Pecha Kucha -karaoke... 7 Ryhmän kehityskulku

2 Tutustuminen: Arvaa kuka? Tavoite: Orientoitua ryhmään ja havaita sen monimuotoisuus, osaaminen ja kokemus ennen työskentelyn aloittamista. Irrottaminen työorientaatiosta voi vapauttaa työskentelyä, kun ns. tittelit jäävät heti narikkaan. Ryhmän jäsenten näkeminen muidenkin kuin ammattiroolien kautta herkistää kuulemiselle, kun ei ole ennalta arvattavaa tietoa. Tavoitteena on myös pehmentää tunnelmaa ja rakentaa luottamusta ryhmän jäsenten kesken. Vastaavanalaisia alkulämmittelyjä ovat mm. koktailkutsut-harjoitus tai pariesittelyt. Etukäteen: Kerro itsestäsi vetäjälle sähköpostitse kaksi tai kolme asiaa, jotka haluat, että ryhmään tulevat tietävät sinusta ja jotka eivät liity ammattiisi. Kouluttaja tulostaa esittelyt osallistujille tai kirjaa ne fläpille, josta niitä arvuutellaan. Voi toteuttaa koulutustilaisuuden aluksi: Kaikille jaetaan laput, joihin jokainen kirjoittaa itsestään viisi asiaa, jotka haluaa ryhmään tulevien tietävän. Laput sekoitetaan. Jokainen osallistuja esittelee yhden henkilön ja yhdessä arvuuttelemme kuka tuo on. Kyseinen henkilö ei tietenkään paljasta itseään ennen oikeaan osumista. Kokemusjana Tavoite: Sanallistaa ja visualisoida osallistuvien kokemusta ennen ryhmän aloittamista, tässä tapauksessa ryhmien ohjaajina ja ryhmiin osallistujina. Tämä on kokemuksellinen tapa ilmaista, sillä ihminen suhteuttaa tilanteessa aina itsensä muihin. Jokaisella on oma asteikkonsa arvioida kokemusta, osaamista tai kantaa johonkin asiaan tai tekemiseen. Voi olla joskus hyödyllinen myös mielipiteitä ilmaistaessa tai erilaisen äänestyksen toteuttamisessa. Lattialla virtuaalinen viiva, lattiassa muuten oleva viiva tai teippiviiva. Viivan pituus riippuu joukon koosta, mutta mieluusti pitkähkö matka, jotta kaikilla on hyvin tilaa. Viivan ääripäissä on joku osaaminen tai kokemus, josta halutaan tietoa. Tässä harjoituksessa kysymys oli: Miten kokeneena koet itsesi ryhmien aktivoijana ja ohjaajana? Toisessa päässä on vaihtoehto en juuri lainkaan ja toisessa hyvin kokenut. Kaikkia pyydetään asettumaan viivalle; tarvittaessa voi asettua viivalle myös rinnakkain. Kun kaikki ovat asettuneet, puretaan tehtävä haastattelemalla joko kaikkia tai osaa osallistujia. Tässä tehtävässä kysyttiin, millaisia kokemuksia on ryhmien aktivoimisessa. Saman kokemuksen omaavat voivat asemoida itsensä eri tavoin. 2

3 Silmän värikaari -harjoitus Tavoite on saada kokemus sanattoman viestinnän voimasta ryhmätilanteessa ja näyttää arvioinnin voima sekä johtajuuteen ja laadunvarmennukseen liittyviä asioita. Tätä voidaan käyttää ryhmässä, kun halutaan parantaa kommunikaatiota tai tehdä nonverbaalinen, ei-kielellinen viestintä näkyväksi. Koko ryhmä työskentelee yhdessä. Harjoitus tehdään täyden hiljaisuuden vallitessa, kukaan ei saa puhua tai ynähdelläkään. Ohjeena on muodostaa kaarenmuotoinen rivi, jossa kaikki osallistujat ovat järjestyksessä, joka perustuu kunkin silmän iiriksen väriin. Tämä ohje on syytä kirjoittaa fläpille tai powerpointille. Ryhmä alkaa vertailla silmien värejä ja muodostaa yleensä riviä, jossa toisessa päässä tummat silmät ja toisessa vaaleat. Vetäjä tarkkailee työskentelyä ja tekee havaintoja (erillinen lomake tai fläppi, jossa teemat). Kun ryhmä on tyytyväinen riviin, se ilmaisee valmiina olonsa vetäjälle ja saa alkaa puhua. Voidaan suuressa ryhmässä toteuttaa niin, että osa tarkkailee harjoitusta alla olevan ohjeen kanssa. Purku: Keskustellaan, mitä oivalluksia harjoituksen aikana tuli osallistujille. Millaiselta sanaton viestintä tuntui? Tapahtuuko tällaista arviointia ryhmissä, joissa työskentelet tai joita opetat? Mitä se kertoo ryhmien toiminnasta? Onko harjoituksessa jotain johtamiseen liittyvää oivallusta? Miten laatu vai varmennettiinko? Lääkärikouluttajien ryhmä ( ) toimi ripeästi ja johtajuutta otettiin. Mutta laatua ei varmistettu, ja lopuksi havaitsimmekin kaaren muodostuvan kahdesta eri kriteereistä: toiset muodostivat rivin iriksen tummuus-vaaleus-jatkumolla ja toiset ottivat vihreät silmät sinisistä erikseen. Vetäjän tai seurantaryhmän seurattavia asioita Silmän värikaari -harjoitus: havainnoikaa miten prosessi etenee ja esiintyykö ryhmässä seuraavia asioita: 0. MOTIVOITUMINEN Miten tehtävän tekeminen lähtee liikkeelle? 1. VASTUUNKANTAMINEN: Miten vastuu alkaa muodostua A. Johtamalla itse tai delegoimalla toiselle B. Osallistumalla eli tekemällä työtä ja toteuttamalla toimeksiannot 2. PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN: Miten hyvin kommunikaatio toimii, kun sanat ovat poissa? A. Palaute on johtamisen väline ja yhteistyön edellytys B. Jokainen - myös esimies - tarvitsee palautetta 3

4 3. LAADUN JOHTAMINEN: Muistettiinko tarkistaa, mikä oli tulos, ennen kuin se oli ns. valmis? A. Ryhmän toiminnassa opittu kiire heikentää laatua B. Laadun valvonnassa vastuun jakamisen vaade: kukin hoitaa oman vastuualueensa ja riittävästi myös kokonaisuutta C. Esimies vastaa viime kädessä kokonaisuudesta. Omasta vastuualueesta huolehtiminen eli osaoptimointi ei riitä esimiehelle/johtajalle. 4. OSAAMINEN: Ovatko ryhmäläiset erilaisia toiminnassaan? A. Johtamisen osaaminen: Osaatko johtaa? Itsensä johtaminen koskee kaikkia. B. Osaamisen johtaminen: Tiedätkö, mitä itse osaat ja muut osaavat? 5. HAVAITSEMISEN VAADE JOHTAMISEN SYKLI: Oliko ryhmässä johtajaa? Etenkin kriisitilanteessa/kriisijohtamisessa mykkyyden etu eli kuuntelemisen ja havaitsemisen taidot korostuvat: 1. aito läsnäolo 2. oikeat havainnot 3. oikeat johtopäätökset 4. oikeat ja tehokkaat toimenpiteet 5. seuranta Kuusi ajattelun hattua - ryhmän jäsenten eri roolien tutkiminen Tavoite on tutustua itseensä ryhmän jäsenenä erilaisissa kommunikatiivisissa rooleissa ja havainnoida ryhmää, jossa roolit vaihtuvat. Hattuja voi käyttää kolmella tavalla: 1. Koko ryhmä käyttää saman väristä hattua yhtä aikaa (rinnakkainen ajattelu). Tämä soveltuu etenkin kokouskäyttöön; valmistellaan etukäteen. 2. Yksin, oman ajattelun selkeyttämiseksi ja monipuolistamiseksi päätöksenteon tukena. 3. Yhteisessä keskustelussa, jossa on tarkoitus avata jotakin monisyistä asiaa, josta pitäisi muodostaa käsitys ja/tai tehdä päätös. Tällöin ajattelu voidaan suunnata yhteen näkökulmaan kerrallaan tarpeen mukaan keskustelun edetessä. (Tämä 3. tapa oli käytössä kesäkoulussa 13.6.). Mallia kkäytetään eri puolilla maailmaa erityisesti yritysmaailmassa ajattelun ja keskustelujen apuvälineenä. Toisaalta se ei ole yhtä yleinen kuin esimerkiksi aivoriihi. Alkuperäinen malli on kirjasta De Bono, Edward: Kuusi ajatteluhattua. Helsinki: MARK kustannus, ISBN Tarvitaan kuusi eriväristä hattua, joille kaikille on oman värinen apukorttinsa. (Kortit eivät ole alkuperäisessä de Bonon ohjeessa mutta etenkin aluksi ne auttavat hatturoolin omaksumisessa; niihin on kiteytetty kunkin hattuvärin ominaispiirteet ja muutamia tyypillisiä lauseenaloituksia.). Hatut päässä käydään yhdessä määritellystä aiheesta 2-3 minuuttia keskustelua, ja hattu vaihtuu lennossa 2-3 kertaa. Hattu määrittelee roolin, ja kortin lauseilla tai vastaavilla saa aloittaa omat kommenttinsa. Puolet ryhmästä havainnoi ja kirjaa lapuille ajatuksia. Tehdään vaihto ja lopuksi purku. Ryhmässä on siis yhteensä 12 osallistujaa: 6 keskustelijaa ja 6 tarkkailijaa. 4

5 Kesäkoulussa käytimme aikaa 5 min perehdytys + 10 min ekaryhmän keskustelu (toiset havainnoi) + 10 min tokaryhmän keskustelu (toiset havainnoi) + 10 min purkukeskustelu. HATUT Valkoinen hattu: Järki ja ajattelu "Ajatellaan tätä objektiivisesti". Valkoinen kuvastaa faktoja, lukuja, tietoja. Faktoja ovat sekä tarkistetut asiat että faktoiksi uskotut asiat, joiden alkuperä kuitenkin ilmoitetaan. Olet puolueeton, neutraali ja objektiivinen. Huolehdit, että tiedot ovat varmistettuja ja viittaat luotettaviin lähteisiin. Säilytät asiat asioina ja pidät riittävästi etäisyyttä niihin. Arvolatauksista ei päästä täysin eroon, mutta pyrit minimoimaan ne. Tehtäväsi on hyödyntää järkeä. Palkka on 5000 euroa kuukaudessa Onko tässä sinusta järkeä? Toteutuneet luvut viime vuodelta ovat Tilastojen valossa totean Todennäköisyys tuolle on 1:3 Punainen hattu: Tunne ja emootiot "Otetaan mukaan tunteet ja intuitio". Punainen hattu sallii tunneperäiset argumentit ilman perusteluja ja selityksiä. Tunteet ovat helppoja tunnistaa, jos ne ovat äärimuodoissaan (kuten pelko, ilo, inho tai viha). Tunteista pitää pystyä puhumaan. Tässä roolissa et kaipaa lisäperusteluja vaan kerrot, miten asia vaikuttaa tunteisiisi, tai voit pyytää muita kertomaan tunteistaan. Kun esität kysymyksiä tai kommentteja, nojaudut ensisijaisesti tunneminääsi ja mietit empaattisesti asioiden emotionaalisia merkityksiä. Tehtäväsi on tuoda tunteet ja tunteista puhuminen ryhmään. Lauseet ovat muotoa Miltä tämä sinusta tuntuu? Minulla on vaikutelma, että haluat lisätä jotakin. Aavistelen, että Pidän äänestäsi Minusta tämä tuntuu Minusta vaikuttaa, että sinä et ihan uskalla sanoa, mitä todella tunnet tästä asiasta. Musta hattu: Kriitikko, arvostelija "Pohditaan tämän asian riskejä ja heikkoja kohtia". Musta hattu on looginen ja asiallinen ja pyrkii kertomaan, miksi jokin ei toimi tai ei onnistu. Musta hattu on tärkeä, mutta liiallisesti käytettynä se voi tuhota luovan ajattelun. Esität aiheeseen liittyviä vaaroja ja riskejä ja mietit, mikä kaikki voi mennä pieleen. Negatiiviset tunteet eivät kuitenkaan varsinaisesti kuulu tähän hattuun. Kriittisyys ei tarkoita välttelyä tai tunnepitoista kielteisyyttä vaan asiaan liittyvien mahdollisten haittojen tai uhkien tuomista ryhmän tietoon. Kriittinen realismi on arvokasta, koska se varoittaa meitä innostumasta liikaa; vaarasignaaleistakin täytyy olla tietoinen ja ennakoida mahdollisia virheitä. Asiallista arvostelua tarvitaan aina. 5

6 Vaaratekijöitä tässä asiassa ovat Oletko ottanut huomioon riskit? Jos kilpailijamme reagoivat tähän, niin Minusta tässä pitää pohtia vielä seuraavia uhkia Keltainen hattu: Optimisti, rohkaisija "Mietitään etuja". Keltaisen hatun aikana halutaan saada asiat tapahtumaan, edetään loogisesti, käsitellään rakentavat ehdotukset ja visioidaan optimistista tulevaisuutta. Keltainen optimisti rakastaa myönteisyyttä ja etsii rakentavia mahdollisuuksia. Optimistille sopivat sekä loogiset arviot että unelmat ja haaveet. Panet asioita alulle, laitat asiat luistamaan ja autat myös muita. Kehität ideoita eteenpäin. Näet sellaista, mitä ei vielä ole olemassa. Tehtäväsi on rohkaista ihmisiä sekä tukea ja vahvistaa kehittämistä ja ryhmän ideointia. Hyvä ajatus! Onko vaihtoehtoja? Uskon, että Olen varma, että onnistumme. Vihreä hattu: Keksijä, uuden luoja "Kehitetään uusia ideoita, hullutellaan". Vihreä symboloi kasvua. Luova ajattelu on kasvua varten: vanha tapa toimia ei enää käy, on keksittävä uusi. Vihreällä hatulla liioitellaan ja unohdetaan perinteinen ajattelu vihreä on välillä myös jalat irti maasta. Voidaan käyttää huumoria ja villiä ajatustenjuoksua. Mahdollista ideoiden toteutusta ei tarvitse miettiä, vaan ideointi sinänsä on tärkeintä. Tehtäväsi on uusien ideoiden tuottaminen ryhmään. Olet innovatiivinen ja kekseliäs etkä pelkää provokaatiotakaan. Minulla on idea! Kokeillaanpas tällaista Tiesittekö, että tuon voi tehdä myös eri tavalla, annapas kerron Oletteko koskaan miettineet, että se voisi olla Sininen hattu: Kokoaminen, kontrollointi "Pohditaanpa hiukan, miten olemme tässä asiassa edenneet ja miten pääsemme haluttuun lopputulokseen". Sininen hattu tarkkailee ja ajattelee keskustelun kulkua, suunnittelee toimintaa ja ajankäyttöä, tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Sininen tunnistaa, mitä väriä milloinkin tarvitaan ja siten liittyy erityisesti tilaisuuden vetäjän tehtäviin. Tehtäväsi on huolehtia, että ryhmässä noudatetaan sääntöjä ja koota keskustelu sopivissa väleissä, että se etenee. Sinistä luonnehtii viileys ja harkinta. Emmeköhän siirry asiaan Käsittääkseni, olemme puhuneet Mietitäänpä Näin lopuksi voisin 6

7 Pecha Kucha -karaoke Tavoite oli Lääkärikouluttajien kesäkoulussa tuottaa palautetta uudella tavalla kuvaan liittyen sekä stimuloida luovuutta. Voidaan käyttää palautteen annon lisäksi esim. innovoinnissa tai uhkien ja mahdollisuuksien miettimisessä. Antaa kaikille mahdollisuuden sanoa asioita saman ajan verran: yhdenvertaisuus on ilmeistä. Powerpoint, jossa on automaattiajatus. Pecha Kucha -kuvat kulkevat 22 sekuntia kerrallaan, jonka aikana osallistujat kertovat kukin 22 sekuntia siitä, mitä ovat oppineet tai oivaltaneet sekä missä ja miten voisivat hyödyntää oppimaansa. Mennään 1 3 kierrosta. Joka kierrokselle voidaan ottaa oma erityinen aihe. Powerpointin kuviksi on valittu riittävä määrä erilaisia melko geneerisiä kuvia, joista on helppo tehdä assosiaatioita, esim. luonto, rakennukset, ihmiset, tilanteet. Ryhmän kehityskulku Tuckman; käyttäytymistieteellinen näkökulma 1 Muodostumisvaihe (forming) jäsenet samastuvat johtajaan halu olla juuri tässä ryhmässä 2 Kuohuntavaihe (storming) vuorovaikutussuhteissa konfliktia kritiikki kohdistuu johtajaan, ryhmän tehtävään, ulkoisiin olosuhteisiin tai yleensä ryhmässä olemiseen ryhmän syntipukki -ilmiö 3 Yhdenmukaisuusvaihe (norming) me-henki yhteenkuuluvuuden tunne erilaisuus sijoittuu ryhmän ulkopuolelle esille tulleita ajatuksia ei kritisoida 4 Hedelmällisen yhteistyön ja toimivan yhteisöllisyyden vaihe (performing) jäsenet hyväksyvät ja ymmärtävät toisiaan mutta sietävät myös vihamielisyyttä ja konflikteja riskinottoa ja intensiivistä vuorovaikutusta ryhmän synergia ja merkitys on suurempi kuin jäsenten vuorovaikutusten summa 5 Lopetus (adjourning) voimakkaita tunteita: surua, haikeutta, kiitollisuutta, eroahdistusta lopetustyö tärkeää Alkuperäinen malli: Bruce W. Tuckman, Mary Ann C. Jensen. Stages of Small-Group Development Revisited. Group Organization Management December 1977 vol. 2 no

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X

Mari Ketola. IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Mari Ketola IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys X Liiketalouden koulutusohjelma Henkilöstöjohtamisen suuntautumisvaihtoehto 2013 IDEOINTITEKNIIKAT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN, CASE: Yritys

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus

Kuusi ajatteluhattua. Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua Työmenetelmän ohjeistus Kuusi ajatteluhattua pähkinänkuoressa 1. Testattu, yksinkertainen menetelmä joka on helppo oppia. 2. Pakottaa kaikki ajattelemaan monipuolisesti. 3. Auttaa

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot