Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritoimisto Olof Granlund Oy"

Transkriptio

1 Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 7: Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti: Reijo Hänninen, Markku Jokela, Harri Aavaharju Tämän osan kuvien lähteet ja valokuvaajat: Granlund 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 Jussi Tiainen 123 Suvi Kiviniemi 127

2 Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD CAD-piirtämisen alkutaipaleet 1980-luvulla Iso lerppu tiedon tallentamisen alkuaikoja. Ensimmäiset kaupalliset CAD- eli tietokoneavusteisen suunnittelun sovellukset ovat peräisin USA:sta auto- ja lentokoneteollisuuden piiristä 1970-luvulta. CAD tarkoitti silloin, niin kuin vielä paljon myöhemminkin, 2D-piirtämistä graafisten symbolien avulla. Ensimmäiset 3D-sovellukset julkistettiin kuitenkin jo samalla vuosikymmenellä. Minitietokoneiden tultua markkinoille 1970-luvun lopulla CAD alkoi yleistyä ja sen käyttö laajeni myös rakennusten suunnitteluun. Suomessa se tapahtui 1980-luvun alussa. Kotimaisen CADosaamisen pioneeri oli Tekninen laskenta Oy, sittemmin Tekla, joka kehitti ensimmäisen rakennussuunnittelun CAD-ohjelmiston teräsrakenteiden suunnitteluun (Xsteel) vuonna Granlundin CAD-aikakausi alkoi vuonna 1982, jolloin tietokoneavusteinen suunnittelu oli vielä harvinaista talotekniikassa. Yrityksessä haluttiin ryhtyä testaamaan sen soveltuvuutta ja hyötyjä käytännön projektityössä. Toimiston ensimmäinen CAD-työasema koostui Sirius S1 -merkkisestä tietokoneesta, johon asennettiin AutoCAD 1.0 -ohjelmisto. Sen oli kehittänyt uusi ohjelmistoyritys USA:ssa nimeltään Autodesk. Käyttöjärjestelmänä oli CP/M ja keskusyksikössä viiden megatavun Winchester-kovalevy. Tietokoneen pahvilaatikkokin sai tärkeän roolin joulujuhlan sketsissä, jossa demonstroitiin CAD:in käyttöä. CAD-työkaluja testattiin mm. sähkökaavioiden piirtämisessä, ja tehtiinpä niillä muutama Venäjän projektikin. Kuten arvata saattaa, kokeilu CAD-työskentelyä 1980-luvun lopulla. alkeellisilla välineillä ei johtanut laajempaan hyötykäyttöön, mutta antoi kuitenkin uskoa tietokoneavusteisen suunnittelun tulevaisuuteen ja rohkaisi investoimaan tehokkaampaan CAD-järjestelmään. Prime Medusan hankinta 1985 Seuraava Granlundin CAD-järjestelmä, Prime Medusa, hankittiin vuonna Järjestelmä koostui keskusyksiköstä, joka oli pesukoneen kokoinen minikone, ja siihen liitetyistä CAD-työ asemista. Niitä oli käytössä enimmillään neljä kappaletta. Arkkitehtiryhmä Erik Kråkström Ky, jonka kans - sa tehtiin paljon suunnitteluyhteistyötä, oli jo in- Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 121

3 vestoinut aikaisemmin vastaavaan arkkitehtisuunnittelun Prime Medusa -järjestelmään. He olivat käyttäneet sitä mm. Loviisan ydinvoimalan arkkitehtisuunnittelussa. Oli luontevaa syventää kumppanuutta heidän kanssaan sekä ryhtyä hyödyntämään ja jatkokehittämään arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelun välistä CAD-yhteensopivuutta. Prime Medusan hankintaan liittyy tarina, joka kuvastaa rakennusten suunnittelun ja teollisuuden erilaisia resursseja investoida menetelmiensä kehittämiseen. Uusi CAD-järjestelmämme maksoi omassa mittakaavassamme melkoisesti, noin neljän hyvän saksalaisen auton verran. Toimintamme luonnetta ymmärtämättä Prime-myyntipäällikkö ehdotti kaupan jälkeen Olof Granlundille, että eiköhän juoda kahvit, vaikka tämä oli varmaan Primen historian pienin kauppa. Kahvien jälkeen Olof kuulemma jupisi ulkona, että tuosta talosta ei kyllä enää osteta mitään. Prime Medusaan hankittiin erikseen sovellusohjelmia ja ryhdyttiin rakentamaan symbolikirjastoja. Projektityöskentely käynnistyi ja laajeni vähitellen eri suunnittelualoille. Järjestelmä otettiin käyttöön LVI- sähkö-, rakennusautomaatioja suurkeittiösuunnittelussa. Ensimmäinen integroitu suunnittelukohde Arkkitehtiryhmä Kråkströmin kanssa oli Jyväskylän VTT:n kotimaisten polttoaineiden laboratorio, joka oli haastava kohde jo suunnittelunkin osalta. Integrointi käsitti arkkitehti-, rakenne- ja LVIsuunnittelun. Projekti oli myös rakennushallituksen CAD-koehankkeena. Prime Medusa osoittautui käsin piirtämistä tehokkaammaksi työkaluksi etenkin kaavioiden tuottamisessa. Se oli ylivoimainen myös suurkeittiösuunnittelussa ja sivutuotteina saatiin havainnollisia ja näyttäviä projektiota. LVI-tasopiirustuksien osalta Prime Medusa oli sen sijaan melko hidas ja kömpelö. Tietokoneen tehokin oli riittämätön suurten kohteiden hallinnassa. Myös tulostamisessa oli erilaisia vaikeuksia. Suunnittelijat olisivat epäilemättä päätyneet perinteiseen käsin piirtämiseen, jos valinta olisi tapah tunut yksinomaan kustannustehokkuuden perusteella. Pelissä oli kuitenkin suurempia asioita. CAD nähtiin myös asiakkaiden piirissä tulevaisuuden välineenä ja suunnittelun laadun parantajana. Valveutuneimmat asiakkaat alkoivat pian jopa vaatia sen käyttöä omissa kohteissaan. Meille se oli kilpailuetu, koska olimme ensimmäisiä CAD:in käyttäjiä talotekniikassa. Asiakkaille valinta oli helppo myös suunnittelukustannusten vuoksi, koska lähtökohtamme oli alusta lähtien, että CAD ei saa aiheuttaa laskutettavia lisäkustannuksia perinteisiin menetelmiin verrattuna. Granlundilaiset esittelivät mielellään CAD-järjestelmiä asiakkaille. Omassa huoneessaan huriseva tietokone, kookkaat CAD-työasemat ja niiden parissa työskentelevät innokkaat teekkarit tekivät tietotekniikan alkuvuosina vaikutuksen ja vakuuttivat asiakkaat ainakin esittelijöiden omasta mielestä yrityksen osaamisen tasosta. Prime Medusa -järjestelmä oli käytössä 1990-luvun alkuvuosiin saakka. Sen jälkeenkin järjestelmällä tuotettuja tiedostoja siirrettiin useita vuosia AutoCAD-muotoon kiinteistöjen digitaalisen arkistoinnin ja peruskorjausten yhteydessä. Siirron yhteydessä menetettiin kuitenkin osa tiedostojen älykkyydestä. Tämä digitaalisen tiedonhallinnan ongelma on sittemmin tullut tutuksi monissa muissakin yhteyksissä. Granlundille CAD-strategia luvun alussa henkilökohtaiset tietokoneet ja AutoCAD alkoivat yleistyä ja minitietokoneiden aika oli pian ohi markkinoille tulivat ensimmäiset Suomessa kehitetyt AutoCAD-pohjaiset talotekniset 2D-piirtämisen sovellukset, ARK- Systems Oy:n LVI-ARK ja Sähkö-ARK. Vuonna 1990 yrityksessä mietittiin vakavasti tietokoneavusteisen suunnittelun tulevaisuutta, hyötyjä ja investointitarpeita. Tästä on säilynyt yrityksen sen aikaisen pääohjelmistokehittäjän Eino Kukkosen laatima, LVI- ja raken- 122 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

4 Metlan pääkonttorin neuvottelutilan valaistus. nusautomaatiosuunnittelua koskenut selvitys, joka kuvaa hyvin silloisia näkemyksiä. Selvityksessä pidettiin tulevien vuosien ratkaisuna verkkoon liitettyjä henkilökohtaisia tietokoneita. Etuina mainittiin mm. tiedonsiirto, keskitetty tulostus, varmuuskopiointi ja yhteydet muihin toimistoihin. Pientä skeptisyyttä CAD-työkaluja kohtaan on kuitenkin luettavissa, kun esimerkiksi LVI-suunnittelun tasopiirustusten osalta todetaan suurimpien paineiden CAD-ohjelmien käyttöön tulevan asiakkaiden puolelta. Markkinointiargumentteina tuodaan esiin suunnittelun laatu ja toimiston imago. CAD oli 1990-luvun alussa vielä puhtaaksi piirtämisen väline. Työaseman paikan tuli siten olla piirtämössä piirustuslaudan rinnalla. Selvityksessä pohdiskellaan myös suunnittelijan ja piirtäjän välistä roolia. Oikea työnjako oli, että suunnittelija luonnostelee vapaalla kädellä ja piirtäjä piirtää. Näin säästetään suunnittelijan aikaa. Selvityksessä ehdotetaan AutoCAD-aseman hankkimista LVI-suunnitteluun, piirtäjän kouluttamista ja panostusta kehitystyöhön. Sivukonttorit olivat selvityksen mukaan olleet pääkonttoria aktiivisempia AutoCAD:in käyttöönotossa, joten yhdenmukaisuuden säilymiseen oli syytä kiinnittää huomiota. Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 123

5 AutoCAD:in läpimurto 1990-luvulla Ensimmäiset kaksi AutoCAD-lisenssiä hankittiin Helsinkiin ja Vaasaan. Niihin asennettiin LVI- ARK- ja Sähäkkä -ohjelmistot, jotka vakiinnuttivat paikkansa CAD-piirtämisen perustyökaluina 1990-luvulla. AutoCAD-työasema maksoi silloin noin mk. Tietokoneessa oli 386-prosessori ja siinä tarvittiin erillinen 387-matematiikkaprosessori. Monitorina oli 21 Salora. Granlundilla kehitettiin sähköpääkaavioiden piirtämiseen AutoCAD-pohjainen GOSÄPI-ohjelmisto, josta tuli erittäin suosittu. Se jäi käytöstä vasta 2000-luvun puolivälissä yhteensopivuusongelmien vuoksi. Myös rakennusautomaatiosuunnitteluun kehitettiin oma CAD-sovellus. Vuosi 1994 oli AutoCAD:in käytön taitekohta yrityksessä. CAD-työasemia hankittiin jopa kappaleen vuosivauhdilla. Moni muistaa vieläkin käytävillä olleet CAD-laitteiden pahvilaatikoiden röykkiöt, joiden ohi tuskin pääsi kulkemaan. Piirtämisessä alkoi tällöin muutosvaihe, jota kesti 1990-luvun lopulle saakka. Sen näkyvänä seurauksena keskitetty piirtämö hajotettiin suunnitteluryhmiin, piirustuslaudat hävisivät ja piirtäjistä koulutettiin CAD-piirtäjiä. Taidokas käsin piirtäminen ja tekstaus, joista yritys oli tunnettu, jäivät historiaan. Monelle vanhemmalle piirtäjälle uusien työkalujen opetteluun liittyi ymmärrettävästi myös haikeutta. Suunnittelijankin työn luonne alkoi muuttua, kun etenkin nuoremmat suunnittelijat halusivat itse käyttää CAD-työkaluja suunnittelussa. Erilliselle puhtaaksi piirtämiselle ei ollut tällöin enää tarvetta. Se oli looginen kehityssuunta, ja ennakoi 2000-luvun tietomallien aikakautta, jolloin piirustus alkoi muuttua vain näkymäksi rakennuksen tietomalliin. Helsingin musiikkitalon 3D-mallinnusta. 124 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

6 ELVIS Designerin kehittämisen aikoina Progmanin ja Granlundin välillä käynnistyi yhä jatkuva yhteistyö taloteknisten työkalujen ja tietomallien kehittämisessä. Yhteistyökumppanimme on kaikki vuodet ollut toimitusjohtaja Mauri Susi lahti. CAD-piirtämisestä tietomallinnukseen Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin 3D-ilmanvaihtomalli. CAD kehittyy suunnittelijan työkaluksi Progman Oy julkisti vuonna 1994 ELVIS Designer -ohjelman, joka oli ensimmäinen LVI-suunnittelijalle tarkoitettu CAD-työkalu Suomessa. Sen ominaisuuksiin kuuluivat mm. automaattiset mitoitustoiminnot ja laitevalmistajien kanssa yhteistyössä kehitetyt digitaaliset tuotekirjastot. Kehitystyö tehtiin Tekesin LVI-Ratas-teknologiaohjelmassa. ELVIS Designer etuineen ja puutteineen oli käytössä 1990-luvun lopulle saakka. Suunnittelijan työ helpottui merkittävästi, kun ELVIS Designer mitoitti LVI-verkostot automaattisesti todellisten tuotetietojen mukaan. Pian kuitenkin huomattiin, että sokea luottaminen tietokoneeseen sisältää myös riskejä. Työmaalta saatettiin hämmästyneenä ottaa yhteyttä, kun kesken asennustöiden tehty pieni laitemuutos oli huomaamatta aiheuttanut koko verkoston uudelleen mitoituksen muutospiirustuksissa. Progmanin kehittämä MagiCAD oli ensimmäinen todellinen talotekniikan suunnittelun tietomallipohjainen CAD-työkalu Suomessa. Sen LVIsovellus tuli markkinoille 1998 ja sähkösovellus Ohjelmisto oli huomattavasti kehittyneempi kuin aikaisemmat CAD-työkalut ja kansainvälisestikin huipputuote, joten siirtyminen sen käyttöön oli käyttäjille helppoa ja mieluisaa. 3D-ominaisuudet, verkostojen automaattinen mitoitus sekä ohjelman nopeus ja aikaisempaa parempi käyttöliittymä tekivät siitä tehokkaan suunnittelutyökalun. MagiCAD otettiin käyttöön koko yrityksessä kaikilla suunnittelualoilla. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori Lintulahdenkujalla Helsingissä 2000-luvun alussa oli ensimmäisiä Granlundin koko talotekniikkasuunnittelun sisältäviä 3D-suunnittelukohteita. Projektissa yritettiin myös yhdistää muiden suunnittelijoiden malleja, mutta tietokoneiden teho oli siihen aikaan vielä riittämätön. Ilmanvaihtokonehuoneiden animaatiot ja 3D-näkymät olivat kuitenkin mahdollisia ja niillä voitiin demonstroida uuden tekniikan mahdollisuuksia. Vuonna 2001 valmistunut Hampurin monitoimihalli Color Line Arena oli ensimmäinen MagiCAD:illä mallinnettu vientikohde. Projektissa kohtasivat erilaiset rakentamiskulttuurit ja hieman ennakkoluulotkin, koska Saksassa yleensä urakoitsijat tekevät yksityiskohtaiset suunnitelmat omilla työkaluillaan. Näin tapahtui valitettavasti vielä tuolloin, sillä MagiCAD:illä ei pystynyt urakoitsijan mielestä laatimaan oikean näköisiä Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 125

7 Forssan Sorsapuiston valaistusta. tulosteita, joihin he olivat tottuneet. Granlund käytti kuitenkin MagiCAD:in ääni- ja painehäviölaskelmia vastaanoton ongelmatilanteiden selvittelyssäkin, joten rakennuksesta oli tavallaan käytössä kahdet suunnitelmat. Kun MagiCAD:in sähkösovellus saatiin käyttöön 2002, otettiin huomattava edistysaskel talotekniikan yhteensovituksessa. Törmäystarkastelut voitiin tehdä suoraan yhdistetyssä LVI- ja sähkömallissa. MagiCAD:in sähkösovelluksen kehityksessä Granlundin sähköosastolla oli merkittävä rooli. Aloimme yhdessä Progmanin kanssa hahmotella 3D-pohjaisen sähkösuunnitteluohjelmiston rakennetta, vaikka sähkömaailma olikin heille aivan uusi aluevaltaus. Myös tietomalliajattelu oli sähkösuunnittelijoille uutta, sillä valaisimet, hyllyt ja pisteet oli totuttu suunnittelemaan ns. tyhmillä symboleilla 2D-maailmassa, toteaa Kari Kaleva luvun kehitystä kuvaa osaltaan, että arkikielessäkin CAD-piirtämisen sijaan ruvettiin puhumaan tietomallintamisesta. Piirustus kutistui ikään kuin graafiseksi näkymäksi rakennuksen tietomalliin. 2D-piirustukset eivät ole kuitenkaan menettäneet merkitystään rakentamisessa, mutta tietomallit tarjoavat mahdollisuuden suunnittelutietojen monipuoliseen hyödyntämiseen ja havainnollistamiseen. Valaistussuunnittelun kehitystä Sähköosastolla haluttiin olla myös mukana tietotekniikan kehityksessä ja selvittää, miten ohjelmistokehityksen avulla voitaisiin parantaa sähkösuunnittelumenetelmiä. Ensimmäinen satsaus tähän tapahtui jo 80-luvulla, jolloin kehitettiin oma siihen aikaan hyvin edistyksellinen valaistuslaskenta-ohjelmisto GOLUX. Ohjelmiston avulla pystyttiin esittämään asiakkaalle eri valaistusvaihtoehtojen vaikutuksia tilojen näkemisolosuhteisiin ja koettavuuteen. Se sisälsi mm. häikäisyindeksillä painotetun Eri-lux-valonjakokäyrästön, jollaista ei muiden valaistusohjelmien avulla voitu laatia. GOLUX oli silloin Suomen Valoteknillisen seuran julkaiseman laskentaohjelman lisäksi ainoa, jolla voitiin vertailla keskenään eri 126 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

8 Stockmannin pysäköintihalli mallinnettuna ja luonnossa. valmistajan valaisimilla saavutettuja laskentatuloksia, koska muut käytettävissä olevat ohjelmat olivat laitetoimittajasidonnaisia. Ohjelmasta saatavat tulostukset olivat uudenlaisia ja varsin näyttäviä, ja niiden avulla oli helppo keskustella ja vertailla vaihtoehtoja. Uusi aikakausi valaistuksen kehityksessä alkoi 90-luvun puolessa välissä. Granlundilla todettiin, että valaistuksen laskentaohjelmiston lisäksi tarvitaan ohjelmisto, jonka avulla voidaan luoda valokuvatasoisia kuvia tilasta toteutettuna erilaisilla valaistusratkaisuilla eli visualisoida keinovalaistuksen ja päivänvalon käyttäytymistä tilassa. Globaalin kartoitustyön perusteella päädyttiin vuonna 1996 amerikkalaiseen Lightscape-ohjelmistoon, ja se oli ensimmäinen Suomeen hankittu ja PC-ympäristössä toimiva valaistuksen visualisointiohjelmisto. Hankitun ohjelmiston avulla työskenneltiin vielä pitkälle 2000-luvulle. Nykyään valaistuksen visualisointityön pohjana ovat Autodeskin 3DStudioMax-ohjelmistoperheen eri versiot. Ongelmana visualisointiratkaisujen toteutuksessa oli aluksi valaisinvalmistajilta saatavien lähtötietojen kirjavuus. Tekesin tuella käynnistettiinkin valaisinkirjasto-ohjelmisto VIVA-niminen kehityshanke valaisimien valoteknisten tietojen yhdenmukaistamiseksi. Ohjelmiston avulla voitiin sovittaa eri valmistajien valaisintiedot visualisointiohjelmistoon sekä laatia suunnitteluprojektien valaisinluettelot. Yhteistyökumppaneina olivat aluksi Ensto, Fagerhult, Glamox ja Luxo-Boréns, kumppanuus täydentyi myöhemmin Idmanilla. Valaistuksen visualisointi on erittäin havainnollinen työskentelymenetelmä. Sen avulla on mahdollista ymmärtää, miltä tila näyttää ja miten loppukäyttäjä sen kokee. Jo vuonna 2000 Granlundilla todettiin että visualisoinnin lisäksi arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja muille yhteistyökumppaneille ei aina riitä, että he neuvottelevat pelkästään sähköinsinöörin kanssa. Valaistuksen suunnittelu on oma taiteenlajinsa ja siksi sähköosastolle päätettiin palkata päätoiminen valaistussuunnittelija Sanna Forsman. Päätös oli oikea ja tällä hetkellä valaistustiimissä toimii hänen lisäkseen jo kaksi kollegaa. Sanna Forsman kertoo: Valaistustekniikka ja esimerkiksi LEDien huima kehitys on johtanut Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 127

9 Tapiolan pääkonttori PK 2:n rakenne- ja LVI-yhdistelmämalli. 128 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

10 Malmö Arena mallinnettuna. siihen, että vain valaistukseen erikoistunut suunnittelija ehtii pysymään perillä alan käyttökelpoisimmista ratkaisuista. Valaistussuunnittelija tukee siis koko projektin suunnitteluryhmää sekä rakennuttajan että käyttäjän tavoitteita. Myös peruskorjausrakentamisen kasvaminen on asettanut lisävaatimuksia suunnittelulle myös rakennussuojelun näkö kulmasta. Valaistussuunnittelualan kehittyminen on saanut tukea myös mm. rakennusvalvontaviranomaisilta, jotka ovat vaatineet perusteellisia selvityksiä ja kattavia suunnitelmia esimerkiksi suojeltujen rakennusten julkisivuvalaistusratkaisuista. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Aulis Koh vakka toteaa projekteissa tarvittavista erikoisosaa jista kuten valaistussuunnittelijasta tai energiakonsultista: Arkkitehdin ratkaisuja ei ole kovin helppoa ohjailla. Talotekniikkasuunnittelijan näkemykset energia taloudellisuudesta voivat saada arkkitehdin takajaloilleen. Olisi hyvä, jos olisi ulkopuolinen konsultti esittämässä näkemyksiään näiden asioiden suhteen. Arkkitehdeille voisi myös tarjota palveluja valaistussimulointien avulla. Keinovalon ja luonnonvalon yhdistäminen vaatii juuri sellaisia työkaluja kuin Granlundin toimistolla on käytössään. Lisäksi olisi mahdollista hyödyntää kaikki uudet valaistusratkaisut, kuten valokaapelit, spiraalit, heliömetrit, LEDien koko spektri ja lasiteknologia. Rakennuksen geometriamalli Energiasimuloinnissa tarvitaan yksinkertainen rakennuksen malli, joka sisältää sen geometrian, tilat ja rakenteet. RIUSKA-ohjelman tarpeisiin kehitettiin SMOG-mallinnusohjelma, kuten RIUSKA:n yhteydessä on kerrottu. Olisi ollut luontevinta saada rakennuksen malli suoraan arkkitehdin suunnitelmasta, mutta työkalujen yhteensopimattomuus oli sen esteenä. Valitettavasti arkkitehdin mallin hyödyntämisessä on ongelmia edelleen. SMOG palveli energiasimuloinnin ja visualisoinnin tarpeita 2000-luvun alkupuolelle saakka, jolloin työkalu alkoi ikääntyä ja siihen kaivattiin Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 129

11 lisää ominaisuuksia. Granlundilla jouduttiin miettimään, panostetaanko uuden uuden SMOG-version kehittämiseen vai ehdotetaanko yhteistyötä Progmanille, jolla oli tarve täydentää MagiCADohjelmistoa tilojen mallinnustyökalulla. Lopulta päädyttiin yhteistyöhön, ja sen tuloksena Progman julkisti SMOG:iin perustuvan Magi- CAD Room -ohjelman vuonna Siihen kehitettiin yhteistyössä avoin tiedonsiirto (IFC), jonka avulla rakennuksen malli voitiin siirtää eri sovelluksiin, kuten RIUSKA:an. MagiCAD Room osoittautui toimivaksi mallinnustyökaluksi ja korvasi pian SMOG-ohjelman. Käyttö ja ylläpito Peruskorjaus Talotekniikan tietokanta Rakentaminen Granlundin tietokantapohjainen prosessi. Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Yhdistelmämallit Tietomallipohjaiset työkalut yleistyivät 2000-luvun alussa kaikilla suunnittelualoilla, mutta mallien yhdistäminen kokonaiseksi rakennuksen malliksi ei ollut mahdollista sovellusten yhteensopivuusongelmien ja tietokoneiden rajoittuneen tehon vuoksi. Suomalainen Solibri Oy kehitti 2000-luvun alussa hienon ja kansainvälistäkin huomiota saaneen työkalun, nimeltään Solibri Model Checker, mallien eheyden ja yhteensopivuuden tarkastamiseen. Yhdistelmämallien selaus ja visualisointi käytännön projektityössä oli kuitenkin mahdollista vasta 2004, kun markkinoille tuli työkalu nimeltä Navisworks. Navisworks tarjosi mahdollisuuden yhdistää rakennesuunnittelijan ja taloteknisten suunnittelijoiden mallit arkkitehdin malliin. Rakennusta voitiin visualisoida Navisworks-ohjelman avulla näyttävästi ja todentuntuisesti. Yhdistelmämallit yleistyivät nopeasti vaativissa projekteissa. On huomattava, että yhdistelmämallit sisältävät vain osan tietomallien älykkyydestä, joten ne eivät korvaa suunnittelijoiden omien työkalujen avulla luotuja malleja. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää monipuolisesti suunnitelmien havainnollistamisessa ja yhteensovittamisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietokoneiden tehot asettavat myös vielä 2010 joitain rajoituksia yhdistelmämallien hyödyntämiselle suurissa rakennuskohteissa. Tietokoneavusteisen suunnittelun tulevaisuus Tuskinpa kenelläkään oli aavistusta parikymmentä vuotta sitten, kuinka huikeaa taloteknisen suunnittelun työkalujen kehitys on ollut. Entä mikä voisi olla kehityksen suunta tästä eteenpäin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden näkökulmasta? Historia antaa hieman perspektiiviä sen kuvittelemiseen. Asiakkaat haluavat varmasti tulevaisuudessakin laadukasta ja kustannustehokasta suunnittelupalvelua. Tietomallipohjaisten työkalujen ansiosta työn luonne on muuttunut insinöörimäisestä asiantuntijatyöstä konsultoivammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Suunnitelmia pystytään havainnollistamaan suunnitelmia ja ratkaisujen vaikutukset simuloimaan kiinteistön elinkaaren aikana. Asiakkaan on helppo osallistua suunnitteluun ja häntä voidaan tukea valintatilanteissa. Ei ole vaikea ennustaa, että monet toivovat kehityksen suunnan jatkuvan. 130 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016 Suunnitteluohjelmistotutkimus Sähkö- ja automaatiosuunnitteluyritysten näkemyksiä suunnitteluohjelmistoista Kymdata suunnitteluohjelmistot Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tiedonkeruu.. -.9. Kerätä tietoa

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI 20.11.2001 1 SPADEX OSAPUOLET YIT Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy A-insinöörit Oy Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Solibri,, Inc. CADEX Oy, projektin alkuvaiheessa CAD-Q

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja

Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Tekes-Vera-seminaari 13.3. 2003 Dipoli, Espoo Taloinfon osapuolet Tilaaja ja käyttäjä:

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

Tekesin teknologiaohjelmat

Tekesin teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä uutta teknologiaosaamista. Ohjelmilla edistetään tietyn teknologia-alueen, teollisuusalan tai jopa

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Ammattitaitoista ja kokenutta sähkökonsultointityötä jo vuodesta 1975

Ammattitaitoista ja kokenutta sähkökonsultointityötä jo vuodesta 1975 YRITYS Ammattitaitoista ja kokenutta sähkökonsultointityötä jo vuodesta 1975 Vuonna 1975 perustettu sähköinsinööritoimisto Ahonen Oy on sähkö-, tele-, ja turvajärjestelmien konsultoinnin ja suunnittelun

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen Tavoitteena nykytilamalli - Saadaanko nykyisestä kantakartasta 3D-nykytilamalli ja mitkä ovat valmiudet tällä hetkellä? Mihin nykytilaa tarvitaan Espoossa? HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 kehittämisinsinööri

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

> Maailman suurimmat valaisinmarkkinat > Sähkötekniikkaa ja rakennusautomaatiota > Viestintäverkkoja ja älytekniikkaa > Trendinäyttelyitä

> Maailman suurimmat valaisinmarkkinat > Sähkötekniikkaa ja rakennusautomaatiota > Viestintäverkkoja ja älytekniikkaa > Trendinäyttelyitä Frankfurt am Main 11 16.4.2010 > Maailman suurimmat valaisinmarkkinat > Sähkötekniikkaa ja rakennusautomaatiota > Viestintäverkkoja ja älytekniikkaa > Trendinäyttelyitä ja kilpailuja Light+Building - valaistusta

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari 14.11.2005 Pro IT -projektin tulokset ja yhteinen mallinnuskäytäntö Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry Esityksen sisältö Lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje Seminaari 17.11.2011 Jyri Savolainen ESITYKSEN SISÄLTÖ: 1. PROJEKTIN PÄÄVAIHEET 2. ULKOMAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 3. KYSELYT JA HAASTATTELUT 4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Kukonkankaan energianhankintaselvitys. yhteenveto. Lassi Loisa Energia-asiantuntija Energia ja Ympäristö Granlund Oy

Kukonkankaan energianhankintaselvitys. yhteenveto. Lassi Loisa Energia-asiantuntija Energia ja Ympäristö Granlund Oy Kukonkankaan energianhankintaselvitys yhteenveto Lassi Loisa Energia-asiantuntija Energia ja Ympäristö Granlund Oy 21.1.2014 Granlund Oy lyhyesti Konsultointi Talotekniikan suunnittelu Kiinteistöjen ylläpito

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Moderni kiinteistö tarvitsee innovatiivista teknologiaa

Moderni kiinteistö tarvitsee innovatiivista teknologiaa Matti Helkamo, myyntijohtaja Moderni kiinteistö tarvitsee innovatiivista teknologiaa Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Moderni kiinteistö ja sen luomat haasteet

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Korjausvelan laskenta kuntainfrassa

Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Korjausvelan laskenta kuntainfrassa Janne Rantanen Liiketoimintajohtaja, Fore 1 Kehityshankkeet 2 1 Kehityshankkeet 21 Kuntaa Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta

Lisätiedot

Taloteknisten tietomallien hyödyntäminen työmaakäytössä

Taloteknisten tietomallien hyödyntäminen työmaakäytössä Eero Tähkäpää Taloteknisten tietomallien hyödyntäminen työmaakäytössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 01.04.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Eero

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot

ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot ebusiness, sähköinen kaupankäynti. tuotekirjastot Erkki Ruuska BuildForum Oy Sähköinen kaupan tilanne rakennusalalla Lähtökohdat suotuisat Visio2010 Lukuisat kehityshankkeet (Vera,..) Yritysten omat toteutukset

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Markku Heinäsenaho 18.11.2013 KDK-konsortioryhmä Järjestelmäkehityksen suuret linjat 2014 Finna-versiopäivitys Metatiedon käyttöoikeudet ja rajoitukset Avoimet

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot