Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritoimisto Olof Granlund Oy"

Transkriptio

1 Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 7: Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti: Reijo Hänninen, Markku Jokela, Harri Aavaharju Tämän osan kuvien lähteet ja valokuvaajat: Granlund 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 Jussi Tiainen 123 Suvi Kiviniemi 127

2 Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD CAD-piirtämisen alkutaipaleet 1980-luvulla Iso lerppu tiedon tallentamisen alkuaikoja. Ensimmäiset kaupalliset CAD- eli tietokoneavusteisen suunnittelun sovellukset ovat peräisin USA:sta auto- ja lentokoneteollisuuden piiristä 1970-luvulta. CAD tarkoitti silloin, niin kuin vielä paljon myöhemminkin, 2D-piirtämistä graafisten symbolien avulla. Ensimmäiset 3D-sovellukset julkistettiin kuitenkin jo samalla vuosikymmenellä. Minitietokoneiden tultua markkinoille 1970-luvun lopulla CAD alkoi yleistyä ja sen käyttö laajeni myös rakennusten suunnitteluun. Suomessa se tapahtui 1980-luvun alussa. Kotimaisen CADosaamisen pioneeri oli Tekninen laskenta Oy, sittemmin Tekla, joka kehitti ensimmäisen rakennussuunnittelun CAD-ohjelmiston teräsrakenteiden suunnitteluun (Xsteel) vuonna Granlundin CAD-aikakausi alkoi vuonna 1982, jolloin tietokoneavusteinen suunnittelu oli vielä harvinaista talotekniikassa. Yrityksessä haluttiin ryhtyä testaamaan sen soveltuvuutta ja hyötyjä käytännön projektityössä. Toimiston ensimmäinen CAD-työasema koostui Sirius S1 -merkkisestä tietokoneesta, johon asennettiin AutoCAD 1.0 -ohjelmisto. Sen oli kehittänyt uusi ohjelmistoyritys USA:ssa nimeltään Autodesk. Käyttöjärjestelmänä oli CP/M ja keskusyksikössä viiden megatavun Winchester-kovalevy. Tietokoneen pahvilaatikkokin sai tärkeän roolin joulujuhlan sketsissä, jossa demonstroitiin CAD:in käyttöä. CAD-työkaluja testattiin mm. sähkökaavioiden piirtämisessä, ja tehtiinpä niillä muutama Venäjän projektikin. Kuten arvata saattaa, kokeilu CAD-työskentelyä 1980-luvun lopulla. alkeellisilla välineillä ei johtanut laajempaan hyötykäyttöön, mutta antoi kuitenkin uskoa tietokoneavusteisen suunnittelun tulevaisuuteen ja rohkaisi investoimaan tehokkaampaan CAD-järjestelmään. Prime Medusan hankinta 1985 Seuraava Granlundin CAD-järjestelmä, Prime Medusa, hankittiin vuonna Järjestelmä koostui keskusyksiköstä, joka oli pesukoneen kokoinen minikone, ja siihen liitetyistä CAD-työ asemista. Niitä oli käytössä enimmillään neljä kappaletta. Arkkitehtiryhmä Erik Kråkström Ky, jonka kans - sa tehtiin paljon suunnitteluyhteistyötä, oli jo in- Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 121

3 vestoinut aikaisemmin vastaavaan arkkitehtisuunnittelun Prime Medusa -järjestelmään. He olivat käyttäneet sitä mm. Loviisan ydinvoimalan arkkitehtisuunnittelussa. Oli luontevaa syventää kumppanuutta heidän kanssaan sekä ryhtyä hyödyntämään ja jatkokehittämään arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelun välistä CAD-yhteensopivuutta. Prime Medusan hankintaan liittyy tarina, joka kuvastaa rakennusten suunnittelun ja teollisuuden erilaisia resursseja investoida menetelmiensä kehittämiseen. Uusi CAD-järjestelmämme maksoi omassa mittakaavassamme melkoisesti, noin neljän hyvän saksalaisen auton verran. Toimintamme luonnetta ymmärtämättä Prime-myyntipäällikkö ehdotti kaupan jälkeen Olof Granlundille, että eiköhän juoda kahvit, vaikka tämä oli varmaan Primen historian pienin kauppa. Kahvien jälkeen Olof kuulemma jupisi ulkona, että tuosta talosta ei kyllä enää osteta mitään. Prime Medusaan hankittiin erikseen sovellusohjelmia ja ryhdyttiin rakentamaan symbolikirjastoja. Projektityöskentely käynnistyi ja laajeni vähitellen eri suunnittelualoille. Järjestelmä otettiin käyttöön LVI- sähkö-, rakennusautomaatioja suurkeittiösuunnittelussa. Ensimmäinen integroitu suunnittelukohde Arkkitehtiryhmä Kråkströmin kanssa oli Jyväskylän VTT:n kotimaisten polttoaineiden laboratorio, joka oli haastava kohde jo suunnittelunkin osalta. Integrointi käsitti arkkitehti-, rakenne- ja LVIsuunnittelun. Projekti oli myös rakennushallituksen CAD-koehankkeena. Prime Medusa osoittautui käsin piirtämistä tehokkaammaksi työkaluksi etenkin kaavioiden tuottamisessa. Se oli ylivoimainen myös suurkeittiösuunnittelussa ja sivutuotteina saatiin havainnollisia ja näyttäviä projektiota. LVI-tasopiirustuksien osalta Prime Medusa oli sen sijaan melko hidas ja kömpelö. Tietokoneen tehokin oli riittämätön suurten kohteiden hallinnassa. Myös tulostamisessa oli erilaisia vaikeuksia. Suunnittelijat olisivat epäilemättä päätyneet perinteiseen käsin piirtämiseen, jos valinta olisi tapah tunut yksinomaan kustannustehokkuuden perusteella. Pelissä oli kuitenkin suurempia asioita. CAD nähtiin myös asiakkaiden piirissä tulevaisuuden välineenä ja suunnittelun laadun parantajana. Valveutuneimmat asiakkaat alkoivat pian jopa vaatia sen käyttöä omissa kohteissaan. Meille se oli kilpailuetu, koska olimme ensimmäisiä CAD:in käyttäjiä talotekniikassa. Asiakkaille valinta oli helppo myös suunnittelukustannusten vuoksi, koska lähtökohtamme oli alusta lähtien, että CAD ei saa aiheuttaa laskutettavia lisäkustannuksia perinteisiin menetelmiin verrattuna. Granlundilaiset esittelivät mielellään CAD-järjestelmiä asiakkaille. Omassa huoneessaan huriseva tietokone, kookkaat CAD-työasemat ja niiden parissa työskentelevät innokkaat teekkarit tekivät tietotekniikan alkuvuosina vaikutuksen ja vakuuttivat asiakkaat ainakin esittelijöiden omasta mielestä yrityksen osaamisen tasosta. Prime Medusa -järjestelmä oli käytössä 1990-luvun alkuvuosiin saakka. Sen jälkeenkin järjestelmällä tuotettuja tiedostoja siirrettiin useita vuosia AutoCAD-muotoon kiinteistöjen digitaalisen arkistoinnin ja peruskorjausten yhteydessä. Siirron yhteydessä menetettiin kuitenkin osa tiedostojen älykkyydestä. Tämä digitaalisen tiedonhallinnan ongelma on sittemmin tullut tutuksi monissa muissakin yhteyksissä. Granlundille CAD-strategia luvun alussa henkilökohtaiset tietokoneet ja AutoCAD alkoivat yleistyä ja minitietokoneiden aika oli pian ohi markkinoille tulivat ensimmäiset Suomessa kehitetyt AutoCAD-pohjaiset talotekniset 2D-piirtämisen sovellukset, ARK- Systems Oy:n LVI-ARK ja Sähkö-ARK. Vuonna 1990 yrityksessä mietittiin vakavasti tietokoneavusteisen suunnittelun tulevaisuutta, hyötyjä ja investointitarpeita. Tästä on säilynyt yrityksen sen aikaisen pääohjelmistokehittäjän Eino Kukkosen laatima, LVI- ja raken- 122 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

4 Metlan pääkonttorin neuvottelutilan valaistus. nusautomaatiosuunnittelua koskenut selvitys, joka kuvaa hyvin silloisia näkemyksiä. Selvityksessä pidettiin tulevien vuosien ratkaisuna verkkoon liitettyjä henkilökohtaisia tietokoneita. Etuina mainittiin mm. tiedonsiirto, keskitetty tulostus, varmuuskopiointi ja yhteydet muihin toimistoihin. Pientä skeptisyyttä CAD-työkaluja kohtaan on kuitenkin luettavissa, kun esimerkiksi LVI-suunnittelun tasopiirustusten osalta todetaan suurimpien paineiden CAD-ohjelmien käyttöön tulevan asiakkaiden puolelta. Markkinointiargumentteina tuodaan esiin suunnittelun laatu ja toimiston imago. CAD oli 1990-luvun alussa vielä puhtaaksi piirtämisen väline. Työaseman paikan tuli siten olla piirtämössä piirustuslaudan rinnalla. Selvityksessä pohdiskellaan myös suunnittelijan ja piirtäjän välistä roolia. Oikea työnjako oli, että suunnittelija luonnostelee vapaalla kädellä ja piirtäjä piirtää. Näin säästetään suunnittelijan aikaa. Selvityksessä ehdotetaan AutoCAD-aseman hankkimista LVI-suunnitteluun, piirtäjän kouluttamista ja panostusta kehitystyöhön. Sivukonttorit olivat selvityksen mukaan olleet pääkonttoria aktiivisempia AutoCAD:in käyttöönotossa, joten yhdenmukaisuuden säilymiseen oli syytä kiinnittää huomiota. Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 123

5 AutoCAD:in läpimurto 1990-luvulla Ensimmäiset kaksi AutoCAD-lisenssiä hankittiin Helsinkiin ja Vaasaan. Niihin asennettiin LVI- ARK- ja Sähäkkä -ohjelmistot, jotka vakiinnuttivat paikkansa CAD-piirtämisen perustyökaluina 1990-luvulla. AutoCAD-työasema maksoi silloin noin mk. Tietokoneessa oli 386-prosessori ja siinä tarvittiin erillinen 387-matematiikkaprosessori. Monitorina oli 21 Salora. Granlundilla kehitettiin sähköpääkaavioiden piirtämiseen AutoCAD-pohjainen GOSÄPI-ohjelmisto, josta tuli erittäin suosittu. Se jäi käytöstä vasta 2000-luvun puolivälissä yhteensopivuusongelmien vuoksi. Myös rakennusautomaatiosuunnitteluun kehitettiin oma CAD-sovellus. Vuosi 1994 oli AutoCAD:in käytön taitekohta yrityksessä. CAD-työasemia hankittiin jopa kappaleen vuosivauhdilla. Moni muistaa vieläkin käytävillä olleet CAD-laitteiden pahvilaatikoiden röykkiöt, joiden ohi tuskin pääsi kulkemaan. Piirtämisessä alkoi tällöin muutosvaihe, jota kesti 1990-luvun lopulle saakka. Sen näkyvänä seurauksena keskitetty piirtämö hajotettiin suunnitteluryhmiin, piirustuslaudat hävisivät ja piirtäjistä koulutettiin CAD-piirtäjiä. Taidokas käsin piirtäminen ja tekstaus, joista yritys oli tunnettu, jäivät historiaan. Monelle vanhemmalle piirtäjälle uusien työkalujen opetteluun liittyi ymmärrettävästi myös haikeutta. Suunnittelijankin työn luonne alkoi muuttua, kun etenkin nuoremmat suunnittelijat halusivat itse käyttää CAD-työkaluja suunnittelussa. Erilliselle puhtaaksi piirtämiselle ei ollut tällöin enää tarvetta. Se oli looginen kehityssuunta, ja ennakoi 2000-luvun tietomallien aikakautta, jolloin piirustus alkoi muuttua vain näkymäksi rakennuksen tietomalliin. Helsingin musiikkitalon 3D-mallinnusta. 124 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

6 ELVIS Designerin kehittämisen aikoina Progmanin ja Granlundin välillä käynnistyi yhä jatkuva yhteistyö taloteknisten työkalujen ja tietomallien kehittämisessä. Yhteistyökumppanimme on kaikki vuodet ollut toimitusjohtaja Mauri Susi lahti. CAD-piirtämisestä tietomallinnukseen Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin 3D-ilmanvaihtomalli. CAD kehittyy suunnittelijan työkaluksi Progman Oy julkisti vuonna 1994 ELVIS Designer -ohjelman, joka oli ensimmäinen LVI-suunnittelijalle tarkoitettu CAD-työkalu Suomessa. Sen ominaisuuksiin kuuluivat mm. automaattiset mitoitustoiminnot ja laitevalmistajien kanssa yhteistyössä kehitetyt digitaaliset tuotekirjastot. Kehitystyö tehtiin Tekesin LVI-Ratas-teknologiaohjelmassa. ELVIS Designer etuineen ja puutteineen oli käytössä 1990-luvun lopulle saakka. Suunnittelijan työ helpottui merkittävästi, kun ELVIS Designer mitoitti LVI-verkostot automaattisesti todellisten tuotetietojen mukaan. Pian kuitenkin huomattiin, että sokea luottaminen tietokoneeseen sisältää myös riskejä. Työmaalta saatettiin hämmästyneenä ottaa yhteyttä, kun kesken asennustöiden tehty pieni laitemuutos oli huomaamatta aiheuttanut koko verkoston uudelleen mitoituksen muutospiirustuksissa. Progmanin kehittämä MagiCAD oli ensimmäinen todellinen talotekniikan suunnittelun tietomallipohjainen CAD-työkalu Suomessa. Sen LVIsovellus tuli markkinoille 1998 ja sähkösovellus Ohjelmisto oli huomattavasti kehittyneempi kuin aikaisemmat CAD-työkalut ja kansainvälisestikin huipputuote, joten siirtyminen sen käyttöön oli käyttäjille helppoa ja mieluisaa. 3D-ominaisuudet, verkostojen automaattinen mitoitus sekä ohjelman nopeus ja aikaisempaa parempi käyttöliittymä tekivät siitä tehokkaan suunnittelutyökalun. MagiCAD otettiin käyttöön koko yrityksessä kaikilla suunnittelualoilla. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori Lintulahdenkujalla Helsingissä 2000-luvun alussa oli ensimmäisiä Granlundin koko talotekniikkasuunnittelun sisältäviä 3D-suunnittelukohteita. Projektissa yritettiin myös yhdistää muiden suunnittelijoiden malleja, mutta tietokoneiden teho oli siihen aikaan vielä riittämätön. Ilmanvaihtokonehuoneiden animaatiot ja 3D-näkymät olivat kuitenkin mahdollisia ja niillä voitiin demonstroida uuden tekniikan mahdollisuuksia. Vuonna 2001 valmistunut Hampurin monitoimihalli Color Line Arena oli ensimmäinen MagiCAD:illä mallinnettu vientikohde. Projektissa kohtasivat erilaiset rakentamiskulttuurit ja hieman ennakkoluulotkin, koska Saksassa yleensä urakoitsijat tekevät yksityiskohtaiset suunnitelmat omilla työkaluillaan. Näin tapahtui valitettavasti vielä tuolloin, sillä MagiCAD:illä ei pystynyt urakoitsijan mielestä laatimaan oikean näköisiä Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 125

7 Forssan Sorsapuiston valaistusta. tulosteita, joihin he olivat tottuneet. Granlund käytti kuitenkin MagiCAD:in ääni- ja painehäviölaskelmia vastaanoton ongelmatilanteiden selvittelyssäkin, joten rakennuksesta oli tavallaan käytössä kahdet suunnitelmat. Kun MagiCAD:in sähkösovellus saatiin käyttöön 2002, otettiin huomattava edistysaskel talotekniikan yhteensovituksessa. Törmäystarkastelut voitiin tehdä suoraan yhdistetyssä LVI- ja sähkömallissa. MagiCAD:in sähkösovelluksen kehityksessä Granlundin sähköosastolla oli merkittävä rooli. Aloimme yhdessä Progmanin kanssa hahmotella 3D-pohjaisen sähkösuunnitteluohjelmiston rakennetta, vaikka sähkömaailma olikin heille aivan uusi aluevaltaus. Myös tietomalliajattelu oli sähkösuunnittelijoille uutta, sillä valaisimet, hyllyt ja pisteet oli totuttu suunnittelemaan ns. tyhmillä symboleilla 2D-maailmassa, toteaa Kari Kaleva luvun kehitystä kuvaa osaltaan, että arkikielessäkin CAD-piirtämisen sijaan ruvettiin puhumaan tietomallintamisesta. Piirustus kutistui ikään kuin graafiseksi näkymäksi rakennuksen tietomalliin. 2D-piirustukset eivät ole kuitenkaan menettäneet merkitystään rakentamisessa, mutta tietomallit tarjoavat mahdollisuuden suunnittelutietojen monipuoliseen hyödyntämiseen ja havainnollistamiseen. Valaistussuunnittelun kehitystä Sähköosastolla haluttiin olla myös mukana tietotekniikan kehityksessä ja selvittää, miten ohjelmistokehityksen avulla voitaisiin parantaa sähkösuunnittelumenetelmiä. Ensimmäinen satsaus tähän tapahtui jo 80-luvulla, jolloin kehitettiin oma siihen aikaan hyvin edistyksellinen valaistuslaskenta-ohjelmisto GOLUX. Ohjelmiston avulla pystyttiin esittämään asiakkaalle eri valaistusvaihtoehtojen vaikutuksia tilojen näkemisolosuhteisiin ja koettavuuteen. Se sisälsi mm. häikäisyindeksillä painotetun Eri-lux-valonjakokäyrästön, jollaista ei muiden valaistusohjelmien avulla voitu laatia. GOLUX oli silloin Suomen Valoteknillisen seuran julkaiseman laskentaohjelman lisäksi ainoa, jolla voitiin vertailla keskenään eri 126 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

8 Stockmannin pysäköintihalli mallinnettuna ja luonnossa. valmistajan valaisimilla saavutettuja laskentatuloksia, koska muut käytettävissä olevat ohjelmat olivat laitetoimittajasidonnaisia. Ohjelmasta saatavat tulostukset olivat uudenlaisia ja varsin näyttäviä, ja niiden avulla oli helppo keskustella ja vertailla vaihtoehtoja. Uusi aikakausi valaistuksen kehityksessä alkoi 90-luvun puolessa välissä. Granlundilla todettiin, että valaistuksen laskentaohjelmiston lisäksi tarvitaan ohjelmisto, jonka avulla voidaan luoda valokuvatasoisia kuvia tilasta toteutettuna erilaisilla valaistusratkaisuilla eli visualisoida keinovalaistuksen ja päivänvalon käyttäytymistä tilassa. Globaalin kartoitustyön perusteella päädyttiin vuonna 1996 amerikkalaiseen Lightscape-ohjelmistoon, ja se oli ensimmäinen Suomeen hankittu ja PC-ympäristössä toimiva valaistuksen visualisointiohjelmisto. Hankitun ohjelmiston avulla työskenneltiin vielä pitkälle 2000-luvulle. Nykyään valaistuksen visualisointityön pohjana ovat Autodeskin 3DStudioMax-ohjelmistoperheen eri versiot. Ongelmana visualisointiratkaisujen toteutuksessa oli aluksi valaisinvalmistajilta saatavien lähtötietojen kirjavuus. Tekesin tuella käynnistettiinkin valaisinkirjasto-ohjelmisto VIVA-niminen kehityshanke valaisimien valoteknisten tietojen yhdenmukaistamiseksi. Ohjelmiston avulla voitiin sovittaa eri valmistajien valaisintiedot visualisointiohjelmistoon sekä laatia suunnitteluprojektien valaisinluettelot. Yhteistyökumppaneina olivat aluksi Ensto, Fagerhult, Glamox ja Luxo-Boréns, kumppanuus täydentyi myöhemmin Idmanilla. Valaistuksen visualisointi on erittäin havainnollinen työskentelymenetelmä. Sen avulla on mahdollista ymmärtää, miltä tila näyttää ja miten loppukäyttäjä sen kokee. Jo vuonna 2000 Granlundilla todettiin että visualisoinnin lisäksi arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja muille yhteistyökumppaneille ei aina riitä, että he neuvottelevat pelkästään sähköinsinöörin kanssa. Valaistuksen suunnittelu on oma taiteenlajinsa ja siksi sähköosastolle päätettiin palkata päätoiminen valaistussuunnittelija Sanna Forsman. Päätös oli oikea ja tällä hetkellä valaistustiimissä toimii hänen lisäkseen jo kaksi kollegaa. Sanna Forsman kertoo: Valaistustekniikka ja esimerkiksi LEDien huima kehitys on johtanut Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 127

9 Tapiolan pääkonttori PK 2:n rakenne- ja LVI-yhdistelmämalli. 128 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

10 Malmö Arena mallinnettuna. siihen, että vain valaistukseen erikoistunut suunnittelija ehtii pysymään perillä alan käyttökelpoisimmista ratkaisuista. Valaistussuunnittelija tukee siis koko projektin suunnitteluryhmää sekä rakennuttajan että käyttäjän tavoitteita. Myös peruskorjausrakentamisen kasvaminen on asettanut lisävaatimuksia suunnittelulle myös rakennussuojelun näkö kulmasta. Valaistussuunnittelualan kehittyminen on saanut tukea myös mm. rakennusvalvontaviranomaisilta, jotka ovat vaatineet perusteellisia selvityksiä ja kattavia suunnitelmia esimerkiksi suojeltujen rakennusten julkisivuvalaistusratkaisuista. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Aulis Koh vakka toteaa projekteissa tarvittavista erikoisosaa jista kuten valaistussuunnittelijasta tai energiakonsultista: Arkkitehdin ratkaisuja ei ole kovin helppoa ohjailla. Talotekniikkasuunnittelijan näkemykset energia taloudellisuudesta voivat saada arkkitehdin takajaloilleen. Olisi hyvä, jos olisi ulkopuolinen konsultti esittämässä näkemyksiään näiden asioiden suhteen. Arkkitehdeille voisi myös tarjota palveluja valaistussimulointien avulla. Keinovalon ja luonnonvalon yhdistäminen vaatii juuri sellaisia työkaluja kuin Granlundin toimistolla on käytössään. Lisäksi olisi mahdollista hyödyntää kaikki uudet valaistusratkaisut, kuten valokaapelit, spiraalit, heliömetrit, LEDien koko spektri ja lasiteknologia. Rakennuksen geometriamalli Energiasimuloinnissa tarvitaan yksinkertainen rakennuksen malli, joka sisältää sen geometrian, tilat ja rakenteet. RIUSKA-ohjelman tarpeisiin kehitettiin SMOG-mallinnusohjelma, kuten RIUSKA:n yhteydessä on kerrottu. Olisi ollut luontevinta saada rakennuksen malli suoraan arkkitehdin suunnitelmasta, mutta työkalujen yhteensopimattomuus oli sen esteenä. Valitettavasti arkkitehdin mallin hyödyntämisessä on ongelmia edelleen. SMOG palveli energiasimuloinnin ja visualisoinnin tarpeita 2000-luvun alkupuolelle saakka, jolloin työkalu alkoi ikääntyä ja siihen kaivattiin Kehittäminen yrityksen menetstyksen tukipilari 129

11 lisää ominaisuuksia. Granlundilla jouduttiin miettimään, panostetaanko uuden uuden SMOG-version kehittämiseen vai ehdotetaanko yhteistyötä Progmanille, jolla oli tarve täydentää MagiCADohjelmistoa tilojen mallinnustyökalulla. Lopulta päädyttiin yhteistyöhön, ja sen tuloksena Progman julkisti SMOG:iin perustuvan Magi- CAD Room -ohjelman vuonna Siihen kehitettiin yhteistyössä avoin tiedonsiirto (IFC), jonka avulla rakennuksen malli voitiin siirtää eri sovelluksiin, kuten RIUSKA:an. MagiCAD Room osoittautui toimivaksi mallinnustyökaluksi ja korvasi pian SMOG-ohjelman. Käyttö ja ylläpito Peruskorjaus Talotekniikan tietokanta Rakentaminen Granlundin tietokantapohjainen prosessi. Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Yhdistelmämallit Tietomallipohjaiset työkalut yleistyivät 2000-luvun alussa kaikilla suunnittelualoilla, mutta mallien yhdistäminen kokonaiseksi rakennuksen malliksi ei ollut mahdollista sovellusten yhteensopivuusongelmien ja tietokoneiden rajoittuneen tehon vuoksi. Suomalainen Solibri Oy kehitti 2000-luvun alussa hienon ja kansainvälistäkin huomiota saaneen työkalun, nimeltään Solibri Model Checker, mallien eheyden ja yhteensopivuuden tarkastamiseen. Yhdistelmämallien selaus ja visualisointi käytännön projektityössä oli kuitenkin mahdollista vasta 2004, kun markkinoille tuli työkalu nimeltä Navisworks. Navisworks tarjosi mahdollisuuden yhdistää rakennesuunnittelijan ja taloteknisten suunnittelijoiden mallit arkkitehdin malliin. Rakennusta voitiin visualisoida Navisworks-ohjelman avulla näyttävästi ja todentuntuisesti. Yhdistelmämallit yleistyivät nopeasti vaativissa projekteissa. On huomattava, että yhdistelmämallit sisältävät vain osan tietomallien älykkyydestä, joten ne eivät korvaa suunnittelijoiden omien työkalujen avulla luotuja malleja. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää monipuolisesti suunnitelmien havainnollistamisessa ja yhteensovittamisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietokoneiden tehot asettavat myös vielä 2010 joitain rajoituksia yhdistelmämallien hyödyntämiselle suurissa rakennuskohteissa. Tietokoneavusteisen suunnittelun tulevaisuus Tuskinpa kenelläkään oli aavistusta parikymmentä vuotta sitten, kuinka huikeaa taloteknisen suunnittelun työkalujen kehitys on ollut. Entä mikä voisi olla kehityksen suunta tästä eteenpäin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden näkökulmasta? Historia antaa hieman perspektiiviä sen kuvittelemiseen. Asiakkaat haluavat varmasti tulevaisuudessakin laadukasta ja kustannustehokasta suunnittelupalvelua. Tietomallipohjaisten työkalujen ansiosta työn luonne on muuttunut insinöörimäisestä asiantuntijatyöstä konsultoivammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Suunnitelmia pystytään havainnollistamaan suunnitelmia ja ratkaisujen vaikutukset simuloimaan kiinteistön elinkaaren aikana. Asiakkaan on helppo osallistua suunnitteluun ja häntä voidaan tukea valintatilanteissa. Ei ole vaikea ennustaa, että monet toivovat kehityksen suunnan jatkuvan. 130 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016 Suunnitteluohjelmistotutkimus Sähkö- ja automaatiosuunnitteluyritysten näkemyksiä suunnitteluohjelmistoista Kymdata suunnitteluohjelmistot Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tiedonkeruu.. -.9. Kerätä tietoa

Lisätiedot

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI 20.11.2001 1 SPADEX OSAPUOLET YIT Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy A-insinöörit Oy Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Solibri,, Inc. CADEX Oy, projektin alkuvaiheessa CAD-Q

Lisätiedot

HKR-Rakennuttaja. MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA. RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja 10/26/2010

HKR-Rakennuttaja. MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA. RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja 10/26/2010 MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja HKR-Rakennuttaja RAKENNUSALAN PALVELUJEN HANKINTAKESKUS OSTI VUONNA 2009 VAJAALLA

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila "MUUTTUVA SUUNNITTELUPROSESSI" Integroitu suunnitteluprosessi - mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen? Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund Oy VERA - SEMINAARI Dipoli, Espoo

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Profox Companies Ltd. Ari Puuskari

Profox Companies Ltd. Ari Puuskari Profox Companies Ltd. Ari Puuskari Profox Companies Oy Realise Your Vision Autodesk sovelluskehittäjä Autodesk NavisWorks AEC ja Plant auktorisointi Ohjelmistojärjestelmätoimittaja Järjestelmäintegraattori

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja

Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Tuotemalleista raportoivaan kiinteistöön Taloinfo Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Tekes-Vera-seminaari 13.3. 2003 Dipoli, Espoo Taloinfon osapuolet Tilaaja ja käyttäjä:

Lisätiedot

Tietomallintaminen Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa

Tietomallintaminen Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa Tietomallintaminen Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa Auli Karjalainen, Johtava asiantuntija, arkkitehti SAFA Senaatti-kiinteistöt, Investoinnit auli.karjalainen@senaatti.fi Aurora 2 Luentosali Kuva: Voitto

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde -kilpailu

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi

Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi Suunnittelun tiedonhallinta käsin kosketeltavaksi Reijo Hänninen, Petri Kääriäinen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy VERA-seminaari Integroidut ohjelmistot 20.11.2001 - Heureka, Vantaa Talotekninen suunnittelu

Lisätiedot

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa CADS 30 vuotta juhlaseminaari Granlund Oy Granlund konserni Avainlukuja 2013 >500 henkilöä, Lv ~ 40 M Kehityspanos 3,2 M, 40 hlötyövuotta

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Tietomallipohjaiset suunnitteluprosessit

Tietomallipohjaiset suunnitteluprosessit Tietomallipohjaiset suunnitteluprosessit NSS Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Konsultointi LVIS / SPR suunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Energia ja ympäristö Ohjelmistoja Manager Kiinteistöjen

Lisätiedot

Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t

Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja kiinteistöjen hallinta Kari Ristolainen, johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 30.3.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Kiinteistöjen tila tiedontarpeet

Lisätiedot

Profox - Realize Your visions. 2008 Profox Companies Oy

Profox - Realize Your visions. 2008 Profox Companies Oy Profox - Realize Your visions 1 PSK-BUILDING SMART SEMINAARI ISO-VALKEINEN KUOPIO 09.04.2010 PSK STANDARDISOINTI THTH ry Ari.puuskari@profox.com 2 PSK-SEMINAARI SEMINAARI 1997 TAHKO Ryhmätyöt: 1. Ongelmat

Lisätiedot

Asiakas: VPL arkkitehdit Oy Kuvaus: Arkkitehdin tietomallinnuksen opastaminen; IFC tiedonsiirron ohjeistus ja testaus.

Asiakas: VPL arkkitehdit Oy Kuvaus: Arkkitehdin tietomallinnuksen opastaminen; IFC tiedonsiirron ohjeistus ja testaus. Gravicon Oy Gravicon Oy (ent. Studio HEMA Oy) on vuodesta 1990 toiminut rakennusalan IT-konsultointiin ja erityisesti tietomallintamiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Toimisto on toiminut tietomallikonsulttina

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Automatisoimme ja tehostamme asiakkaidemme toimintaa kaikissa Merkittävissä asioissa

Automatisoimme ja tehostamme asiakkaidemme toimintaa kaikissa Merkittävissä asioissa Automatisoimme ja tehostamme asiakkaidemme toimintaa kaikissa Merkittävissä asioissa Valvontaohjelma käyttöönotto- ja määräaikaismittausten hallintaan. Helppo työkalu vikavirtasuojien testaukseen ja hallinnointiin.

Lisätiedot

Granlund PLUS kokoaa erikoissuunnittelun. palvelumme. Tutustu osaajiimme ja palveluvalikoimaamme. Kerromme mielellämme lisää!

Granlund PLUS kokoaa erikoissuunnittelun. palvelumme. Tutustu osaajiimme ja palveluvalikoimaamme. Kerromme mielellämme lisää! Granlund PLUS kokoaa erikoissuunnittelun ja -konsultoinnin palvelumme. Tutustu osaajiimme ja palveluvalikoimaamme. Kerromme mielellämme lisää! Arttu Harjula 050 315 2728 arttu.harjula@granlund.fi AV- ja

Lisätiedot

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja 1. Yhteystiedot Yritys / Yritykset Tietoja projektin ilmoittajista Kilpailuun osallistuvat yritykset ja niiden tehtävät hankkeessa Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011 RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus Länsimetro Oy 13.10.2011 Länsimetro virtuaalisesti 2 Länsimetromalli Tekes hanke 5D- Tietomalli: 3D = rakenteet ja laitteet, 4D = aika, 5D =määrätiedot,

Lisätiedot

CASE: Musiikkitalo. Talotekniikan yhdistelmämallin käyttö suunnittelun ja työmaan apuvälineenä. www.granlund.fi

CASE: Musiikkitalo. Talotekniikan yhdistelmämallin käyttö suunnittelun ja työmaan apuvälineenä. www.granlund.fi CASE: Musiikkitalo Talotekniikan yhdistelmämallin käyttö suunnittelun ja työmaan apuvälineenä Granlund -konserni Pääkonttori Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Helsinki Perustettu 1960 365 henkilöä Liikevaihto

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUOHJEET KÄYTÄNNÖSSÄ DIPOLI 23.09.2002

ARKKITEHTISUUNNITTELUOHJEET KÄYTÄNNÖSSÄ DIPOLI 23.09.2002 ARKKITEHTISUUNNITTELUOHJEET KÄYTÄNNÖSSÄ DIPOLI 1 www.innovarch.fi Perustettu 1973, vastuuhenkilöt Reino Hämäläinen arkkitehti TKL, SAFA Pertti Hakamäki arkkitehti., SAFA Seppo Niemioja arkkitehti, SAFA

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä. helsinki

Tekla BIM käytännössä. helsinki Tekla BIM käytännössä meilahden tornisairaala helsinki Meilahden tornisairaala Korjausrakentamista tietomallin avulla s Yksi Helsingin näkyvimmistä maamerkeistä on parhaillaan kokonaan piilotettu hupun

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

Profox Companies Oy MSDN PSK STANDARDISOINTI. Autodesk sovelluskehittäjä

Profox Companies Oy MSDN PSK STANDARDISOINTI. Autodesk sovelluskehittäjä NavisWorks 2010 3D projektinhallintatyökalun esittely Ari Puuskari Riku Lustig Profox Companies Oy Profox Companies Oy Autodesk sovelluskehittäjä perust. est. 1991 1991 Sthlm Kajaani Kuopio Kerava Autodesk

Lisätiedot

Lataa Perspektiivikuvan geometriset perusteet - Simo Kivelä. Lataa

Lataa Perspektiivikuvan geometriset perusteet - Simo Kivelä. Lataa Lataa Perspektiivikuvan geometriset perusteet - Simo Kivelä Lataa Kirjailija: Simo Kivelä ISBN: 9789525491494 Sivumäärä: 116 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.81 Mb Luontevien kuvien piirtäminen kolmiulotteisista

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Visualisoinnin ja vuorovaikutuksen voimavarat

Visualisoinnin ja vuorovaikutuksen voimavarat Visualisoinnin ja vuorovaikutuksen voimavarat Päivi Tiihonen HYVINKÄÄN KAUPUNKI Täältä löytyy vaikka mitä, tänne kannattaa tulla! Hyvinkään kaupungin 3D-kehitys Kokeilevaa -> uudet teknologiat! Selainpohjaista

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Vianovan Tuotteet Roadmap 2014. Ville Herva Novapoint Käyttäjäpäivät, Vantaa 9.4.2014

Vianovan Tuotteet Roadmap 2014. Ville Herva Novapoint Käyttäjäpäivät, Vantaa 9.4.2014 Vianovan Tuotteet Roadmap 2014 Ville Herva Novapoint Käyttäjäpäivät, Vantaa 9.4.2014 Novapoint 19 DCM Julkaistu Suomessa 28.11.2013 Novapoint 19 DCM Tuotantoversio 19.20a, Quadri DCM 1.1b 19.20FP1 04/2014

Lisätiedot

Virtual Building Environments II

Virtual Building Environments II Virtual Building Environments II WP2.3 Requirements for interactive 3D visualizations Rakennuksen tuotemallien visualisointiratkaisut Käyttäjävaatimusten määrittely: VIESTINTÄ JA KOMMUNIKOINTI RAKENNUSHANKKEISSA:

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakennusprosessi

Tietoverkottunut rakennusprosessi Tietoverkottunut rakennusprosessi Tilaisuuden avaus Ari Kaikkonen, TE-keskus/Teknologiayksikkö, Seinäjoki Miksi ohjelma käynnistettiin? Vera ohjelman tavoitteet, sisältö ja hyödyt Käynnissä olevien projektien

Lisätiedot

NCC kaikkialla Pohjoismaissa

NCC kaikkialla Pohjoismaissa NCC kaikkialla Pohjoismaissa Noin 21.000 NCC:läistä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Suomessa. Konsernin liikevaihto 5,3 miljardia euroa. Liikevaihto Suomessa n. 800 miljoonaa euroa NCC Constuction

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA Erikoistyö Toni Teittinen 194839 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 2. Dokumentteihin perustuva määrälaskenta... 4 3. Tietomallipohjainen määrälaskenta...

Lisätiedot

SteelBase. SteelBase. Vera

SteelBase. SteelBase. Vera SteelBase TERÄSRAKENNEPROJEKTIN OLIOPOHJAINEN TIEDONSIIRTO- JA TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ SteelBase on CIMsteel-standardin CIS1.0 LPM4DEP4 osajoukko Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi-teknologiaohjelma

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

Timo Lehtoviita. PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa

Timo Lehtoviita. PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Timo Lehtoviita PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2015 Saimaan

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE!

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! RIL 13.10.2011 Juha Noeskoski LIIKENNEVIRASTON SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA

Lisätiedot

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista.

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista. Osa 1: Sanasto Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung Zeughausstraße 2-10 50667 Köln Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,

Lisätiedot

Talotekninen suunnittelu Tietomallit

Talotekninen suunnittelu Tietomallit Talotekninen suunnittelu Tietomallit Metropolia, 28.11.2014 Tero Järvinen Granlund Oy Konsultointi Talotekniikka Kiinteistöjen ylläpito Energia ja ympäristö Ohjelmistot Manager Kiinteistöjen ylläpito RIUSKA

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

Tekesin teknologiaohjelmat

Tekesin teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä uutta teknologiaosaamista. Ohjelmilla edistetään tietyn teknologia-alueen, teollisuusalan tai jopa

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

OHJELMISTOJA, JOILLA RAKENNETAAN TULEVAISUUTTA TUOTE-ESITE

OHJELMISTOJA, JOILLA RAKENNETAAN TULEVAISUUTTA TUOTE-ESITE OHJELMISTOJA, JOILLA RAKENNETAAN TULEVAISUUTTA TUOTE-ESITE Trimble Civil Construction Continuum Tieto virtaa läpi infran elinkaaren - suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon KUNNOSSAPITO & OMAISUUDENHALLINTA

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy 1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tietomalli korjausrakentamisessa

Tietomalli korjausrakentamisessa Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin

Kysymykset. Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa: Rakennuksen sovittaminen käyttäjäprofiiliin Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Zeughausstraße 2-10 7 Köln Adolf-Kolping-Berufskolleg Ina-Seidel-Straße 11 1 Kerpen-Horrem Kysymykset Kysymykset, osa 1: Missä määrin seuraavat tekijät tulisi ottaa

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Android jatkaa kasvua

Android jatkaa kasvua Liiketoiminta kehittyy, kehity sinäkin! Android jatkaa kasvua Millä eväin? Anssi Rusanen, asiantuntija Helsinki, Tampere, Turku, Tukholma, Göteborg www.tieturi.fi Copyright Tieturi 14.1.2011 1 17.1.2011

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari 14.11.2005 Pro IT -projektin tulokset ja yhteinen mallinnuskäytäntö Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry Esityksen sisältö Lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Malagankatu 2 Ryhmärakenna unelmiesi koti Jätkäsaareen!

Malagankatu 2 Ryhmärakenna unelmiesi koti Jätkäsaareen! Malagankatu 2 Ryhmärakenna unelmiesi koti Jätkäsaareen! Ydinryhmä on kehittänyt taloyhtiötä ja yhteistiloja ahkerasti Malagankadun unelmataloyhtiön perustukset on valettu! Ydinryhmä on työstänyt kevään

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot