Miten tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä fyysisen oppimisympäristön avulla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä fyysisen oppimisympäristön avulla?"

Transkriptio

1 Miten tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä fyysisen oppimisympäristön avulla? Seuraava ohjeistus on osuus esitteestä: FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN JÄRJESTÄMINEN OPPILAAN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKENA Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen hanke Salon kaupungin esi- ja perusopetus

2 Oppilaiden osallistaminen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelussa Oppilaat saattavat kokea saman oppimisympäristön hyvin eri tavoin. Tapa, jolla oppimisympäristö koetaan, riippuu siitä, millainen suhde ihmisellä on ympäristöön, ja mikä hänen oma roolinsa siinä on. Oppilas saattaa kokea oppimisympäristön pelkästään ulkopuolisena fyysisenä tilana. Tällöin oppilas tuntee olevansa ympäristön ulkopuolella. Hyvän oppimisympäristön tulisi toimia kaksisuuntaisesti. Oppilaan kokiessa ympäristön mielekkääksi, hän myös vaikuttaa itse ympäristöönsä. Oppilaan oma toiminta kehittää myös vastuuta yhteisestä ympäristöstä. Hyvä oppimisympäristö edistää viihtymistä ja turvallisuudentunnetta, luo oppilaalle oppimisedellytyksiä. Jokainen koululainen tarvitsee koulussa viihtyäkseen oman paikan ja säilytystilaa koulutarvikkeilleen. Saattaa olla oppilaalle myös hyvin tärkeää, että oman esineen, esimerkiksi oman kuvan, avulla luodaan tietoisuutta siitä, että juuri minä olen täällä tärkeä oppilas. Oppilaiden kanssa voidaan valmistaa pulpettiin myös oma maskotti ( voimaeläin ), josta oppilas saa energiaa ja voimaa opiskeluun. Tuttu maskotti pulpetin päällä saattaa auttaa nuorimpia oppilaita jaksamaan tehtävien teossa silloin, kun oppilaan vireystila on alhainen. Voimaeläin saattaa myös auttaa kuunteluun keskittymisessä, jos sitä saa luvalla äänettömästi näprätä samalla kun kuuntelee opettajan ohjeita. Osa oppilaista tarvitsee keskittymisensä tueksi jotain tekemistä käsilleen. Esimerkiksi osa Aspergerin oireyhtymän piirteitä omaavista oppilaista hyötyy siitä, että luokan / koulun säännöt ovat oppilaan lähettyvillä, helposti saatavilla ja jatkuvasti näkyvillä. Säännöt on hyvä laatia oppilaan kanssa yhteistyössä niin, että oppilas itse tekee kirjallisen tuotoksen. Oppilaan kanssa voidaan yhdessä miettiä, minkälainen sääntötaulu auttaa häntä parhaiten sääntöjen muistamisessa. Oppilaiden osallistaminen oppimisympäristön suunnitteluun ja siitä huolehtimiseen saattaa myötävaikuttaa oppilaan sitoutumiseen koulunkäyntiin. Oppilaat voivat olla mukana pohtimassa luokkatilan (tai muiden koulun tilojen) järjestämistä. Oppilaat voivat esimerkiksi piirtää kuvan unelmaluokastaan. Kuvien avulla voidaan keskustella siitä, mitä vaatimuksia oppimisympäristölle asetetaan oppimisen näkökulmasta. Yhdessä käydään keskustelua siitä, miten omassa luokassa voidaan oppilaiden ajatuksia ottaa huomioon. Voidaanko istumajärjestystä pohtia yhdessä oppilaiden kanssa? Saavatko oppilaat asetella kuvataidetyöt tai askartelut näyttelyksi luokkaan? Voiko oppilaat ideoida lisätehtävänurkkauksen, johon pääsee esim. tunnin lopussa kun omat tehtävät ovat valmiina. Mitä tehtäviä, oppimispelejä tai kirjoja nurkassa voisi olla? Voisiko nurkassa olla mahdollisuus kuunnella kuulokkeilla äänikirjoja? Oppilaat voivat miettiä ruokailutilan tai koulukirjaston viihtyisyyttä. Sopisiko koulukirjastoon oma maskotti? Piirretäänkö se vai valmistetaanko esimerkiksi käsityötunnilla? Voisivatko oppilaat laatia ruokailutilaan hyvistä ruokatavoista muistuttavia julisteita? Oppilaat voivat olla mukana myös ideoimassa viihtyisämpää koulua siisteyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Oppilaskunta tai koko koulu voi yhdessä miettiä, miten koulun viihtyisyyttä voidaan kehittää sekä koulun sisällä että piha-alueella.

3 ADHD oppilaan fyysinen oppimisympäristö Oleellisin keino, jolla ADHD - oppilaan (tai kenen tahansa tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen tukea tarvitsevan oppilaan) oppimista voidaan helpottaa, on oppimisympäristön muokkaaminen. Tekemällä järjestelyjä tai erilaisia strategioita ADHD - oppilasta varten ei tietenkään voida poistaa oppilaan ADHD-oiteita. Kuitenkin näillä toimenpiteillä on mahdollista parantaa oppilaan oppimistuloksia ja helpottaa oppimista. Useissa erilaisissa oppaissa on esitelty erilaisia ohjeita siitä, miten oppimisympäristö tulisi järjestää (mm. Aro, T. & Närhi, V. 2003, Kerola, K. 2001, Michelsson 2001, Ekebom ym. 2000, Selikowitz 2004). Oppimisympäristön tulisi olla mielenkiintoinen, muttei liian täynnä erilaisia ärsykkeitä. Tavaroilla tulisi olla omat paikkansa ja luokan istumajärjestys tulisi miettiä huolellisesti. Myös siihen tulisi kiinnittää huomiota, kuka ADHD - oppilaan vieressä istuu. Lapselle voisi olla hyväksi, jos hänen vieressään istuisi ns. hyvä roolimalli. Hyvällä roolimallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että vieraskaverilla itsellään ei ole puutteita tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä. Luokkaan voidaan järjestää erillinen tila, jota voidaan kutsua esimerkiksi toimistoksi. Tilan tulee olla sellainen, jossa on helppo keskittyä. Tilassa ei tulisi olla mitään ylimääräisiä ärsykkeitä, eikä näköyhteyttä joka suuntaan. Tämä tila voi olla kaikkien käytettävissä, oppilas työskentelee siellä silloin, kun kaipaa erityistä rauhaa. Mikäli oppilas ärsyyntyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä, olisi oppimisympäristö hyvä järjestää mahdollisimman rauhalliseksi. Jos oppilaat työskentelevät saman pöydän ääressä, voidaan jokaiselle rajata oma alue, esimerkiksi teipin tai muiden merkkien avulla. Luokassa tulisi säilyttää hyvä, selkeä järjestys. Tavaroiden ja kirjojen paikat voi merkitä erikseen, jotta järjestys on helppo säilyttää. Luokassa vallitsevaa esineiden fyysistä järjestystä ei saa vaihdella liian usein. Myös opettajan paikan on hyvä olla pysyvä. Luokan ovi olisi hyvä pitää suljettuna, jotta oppilaat eivät häiriintyisi ylimääräisestä melusta. Opettaja voi luokassa tehdä erilaisia järjestelyjä ADHD - oppilasta varten. ADHD - oppilaan oppimisympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta ei voida antaa mitään yleispäteviä ohjeita, jotka voisi suoraan soveltaa kaikille ADHD - oppilaille. Strategiat ja ympäristön muokkaus tietyllä tavalla saattaa toimia yhdellä ADHD - oppilaalla, mutta ei välttämättä toisella. Opettajan tulisikin poimia erilaisista ohjeista ja suosituksista ne, jotka sopivat hänen oppilaalleen. Oppimisympäristön järjestämiseksi voi kokeilla mm. seuraavia keinoja: Ylimääräiset tavarat tulisi poistaa luokasta. Oppilaan tulisi istua luokan edessä tai keskellä. Jos näillä em. alueilla on luokassa kovin vilkasta, tulee oppilas sijoittaa muuhun paikkaan. Oppilaalla tulisi tarpeen mukaan olla oma työskentelypöytä.

4 ADHD - oppilaan luokaksi sopii perinteinen luokkamalli eli ns. suljettu luokkahuone. Ylimääräistä ääntä synnyttävät häiriötekijät tulisi poistaa. Oppilas voi myös seisoa työskentelyn ajan. Oppilaan pöytä voidaan peittää kirkkaanvärisellä paperilla, jotta oppilas saadaan kiinnittämään huomio työskentelyyn. Oppilaan oma työtila on hyvä määritellä tarkasti, mikäli samassa tilassa työskentelee ryhmä oppilaita. Oppilasta ei sijoiteta oven, ikkunan tai muun helposti häiritsevän asian tai esineen viereen.

5 IDEOITA OPPIMISYMPÄRISTÖN JÄRJESTÄMISEEN Oppimisympäristön järjestämiseksi voidaan tehdä monenlaisia toimenpiteitä riippuen siitä, minkälaista tukea oppilas tarvitsee. Tässä yhteydessä esitellään konkreettisia ideoita luokkatilan järjestämiseksi siten, että se tukisi mahdollisimman hyvin oppilaan oppimista. Kuva erityisluokasta, jossa käytetään työskentelyyn pulpetti- ja lattiapaikkoja. Motorisesti levoton oppilas: Oppilaan syliin voidaan asettaa painava tyyny (esim. jyvä- tai hiekkatäytteinen), joka rauhoittaa oppilasta ylläpitämään hyvää työskentelyasentoa. Oppilas voi käyttää tuolillaan tyynyä, joka antaa mahdollisuuden liikkumiseen työskentelyn aikana. Oppilaan pulpetin / työpöydän / tuolin jalkoihin voidaan sitoa kuminauha, jota potkimalla oppilas saa jaloilleen luvallista liikettä. Oppilaalle sovitaan luokkahuoneeseen / käytävälle reitti, jonka hän saa kulkea sovitusti tunnin aikana, reitti merkitään tarvittaessa esim. värillisellä teipillä.

6 Oppilas saattaa hyötyä jumppapallon käyttämisestä tavallisen tuolin sijaan, näin oppilas saa luvallista liikettä työskentelynsä aikana. Erilaisten työskentelypaikkojen käyttö, paikkaa vaihdetaan esim. kaksi kertaa oppitunnin aikana (pulpettipaikka, lattiatyöskentely). Ajanottovälineitä Jyvätäytteinen tyyny Istuintyyny Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ylläpito työskentelyn aikana: Oppilaan pulpetilla ei pidetä ylimääräisiä tavaroita. Oppilaan pulpetilla on vain yksi kynä ja pyyhekumi tai muut välttämättömät välineet. Tarvittaessa oppilaan kynä ja pyyhekumi voidaan kiinnittää langalla pulpettiin, jotta niiden jatkuva lattialle putoaminen ei keskeytä työskentelyä. Oppilaan tuntityöskentely voidaan visualisoida kuvakorteilla oppilaan pulpetille tai muuten oppilaan lähietäisyydelle. Oppilaalle merkitään selkeästi (esim. punaiselle kynällä ympyröiden) tehtävät, jotka hänen tulee tehdä. Oppilaan istumapaikka luokassa kannattaa miettiä huolellisesti. Hyötyisikö oppilas omasta toimistosta eli sermein erotetusta rauhallisesta työskentelytilasta?

7 Oppilaan huomion voi kiinnittää haluttuun asiaan myös valaistuksen avulla, taskulamppua voi käyttää eräänlaisena osoittimena. Omat toimistot itsenäiseen työskentelyyn Toiminnanohjauksen tukeminen: Oppilaan työpöydälle voidaan asettaa kuvakorteilla / sanallisilla ohjeilla ohjeet työskentelyyn. Oppilaan pöydälle voidaan asettaa tehtävämäärää vastaava määrä numerokortteja, oppilas kääntää aina tehtävän tehtyään yhden kortin. Näin oppilas näkee itse työskentelynsä edistymisen. Työskentelyyn käytettävää aikaa voidaan visualisoida oppilaalle erilaisten ajanottovälineiden avulla. Käytetään erilaisia värikoodeja oppiaineissa ja tehtävissä Tehtävälistojen käyttö Omat toimistot

8 Strukturointi: Päiväjärjestys, tunnin kulku yms. voidaan kuvata kovakorteilla taululle tai luokan seinälle. Kuvakortein voidaan havainnollistaa esim. kuvataidetyön tarvikkeet. Luokan lattiassa voi olla väripallot kuvaamassa jonopaikkoja. Opettaja asettaa taululla olevan ison repun kuvan päälle niiden kirjojen kuvat, joiden pitäisi olla läksykirjoina repussa. Vaatenaulakolla kuvallinen ohje siitä, miten vaatteet laitetaan naulakkoon. Pulpetissa pohjapaperi, johon piirretty tavaroiden ääriviivat oikeille paikoille, jotta järjestys pulpetissa säilyisi. Päiväjärjestyksiä luokan taululla

9 Jonopaikat luokan lattiassa Käyttäytymisen kontrollointi: Opettajan pöydällä on kaksi läpinäkyvää purkkia, joista toinen on täynnä marmorikuulia, helmiä tms. Tavoitepurkki on merkitty sopivalla tavalla, esim. hymynaamoin. Purkkeja voidaan käyttää haluttuun teemaan koko luokalla, esim. ystävälliseen käytökseen. Aina kun opettaja havaitsee (tai kuulee muilta aikuisilta) sovitun mukaista käytöstä, siirtää hän sovitun määrän kuulia purkkiin. Oppilaat voivat jatkuvasti seurata purkin täyttymistä ja tavoitella palkintoa, joka täyttymisestä ansaitaan (esim. leikkitunti). Jokaisella oppilaalla on pulpetin sisäkannessa oma viikkotavoite, johon erityisesti keskittyä ko. viikolla. Tavoitelapun ympärille kerätään onnistuneista päivistä tarroja. Erilaiset kuvataulut (opettajan laatimat tai oppilaiden kanssa tehdyt) luokan seinällä, joissa on ohjeita esimerkiksi välituntikäyttäytymistä varten. Oppilaan pulpetissa pidettävät tunnekortit, joista voi nostaa tarvittavan tunnekortin halutessaan pulpetin päälle.

10 Joskus voi olla tarpeen oppilaan päästää ylimääräisiä höyryjä pihalle. Tätä tarkoitus varten voi johonkin luokkaan / muuhun tilaan asentaa nyrkkeilysäkin. Jäävuori: Laminoidulle kartongille tehty piirretty jäävuori, jota käytetään oppilaan aggression syiden selvittämiseen. Oppilas / opettaja kirjoittaa kalvotussilla jäävuoren huipulle oppilaan kiukun aiheen. Yhdessä pyritään löytämään myös ne seikat, jotka sijaitsevat meren pinnan alapuolella ja kirjataan myös ne. Näihin kirjattuihin syihin pyritään löytämään ratkaisut. Kun tilanne on laantunut / korjaantunut, jäävuori pyyhitään puhtaaksi. Oppilaan sermiin / pulpettiin kiinnitettävä kalenterilomake, johon merkitään koulupäivän sujuminen ja läksyt. Käyttäytymistä voidaan arvioida tunneittain tai koko päivän osalta Oppilaiden viikkotavoitteita

11 Purkki täynnä, palkinnon aika! Ennakointi: Osa oppilaista hyötyy siitä, että voivat ennakoida tunnin / muun tilanteen kulun etukäteen. Ennakointi ja toistuvuus auttavat oppilasta keskittymään, tämän vuoksi tunnin toistuva rakenne esim. musiikissa helpottaa usein oppilaan tunnilla olemista. Tunnin kulun voi kuvata taululle teksti- tai kuvakorteilla. Korteissa voi olla tunnin kulku: esim. alkulaulu, uuden asian opettelu, harjoitus, yhteissoitto, loppulaulu. Tunnin aluksi opettaja kertoo tunnin kulun korttien avulla ja kertoo mitä tällä ko. oppitunnilla tehdään. Tarvittaessa kuvia voi poistaa sitä mukaa kun tunti etenee. Oppituntia jännittävä oppilas saattaa hyötyä myös esim. liikunnantunteja varten tehdystä tarinasta. Tarina on oppilaan pulpetissa ja se luetaan aina ennen tarvittavaa

12 oppituntia. Tarina saattaa sisältää tunnin kulun kuvauksen, käyttäytymisohjeita, rohkaisua tai muuta tarpeelliseksi katsottua ohjeistusta. Sosiaalisia taitoja vielä harjoittelevaa oppilasta varten samankaltainen tarina voidaan tehdä välitunteja varten. Välitunteja ennen voidaan katsoa kuvataulua luokan ovessa, jossa on sallitut ja kielletyt välituntitekemiset kuvattu kuvakorteilla.

13 ESIMERKKEJÄ SALON KOULUJEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ LieKe luokat Marian koulussa on kolme lievästi kehitysvammaisille (LieKe) tarkoitettua opetusryhmää. Opetusryhmillä on käytössä kolme erilaista luokkatilaa, joissa jokaisessa on otettu huomioon oppilaiden tarvitsema tuki. Oppimisympäristöä on järjestetty oppilaiden tarvitseman tuen mukaisesti. Luokan seinällä on koulupäivien sisältöä kuvaava päiväjärjestys, jonka avulla koulupäivän ohjelma käydään oppilaiden kanssa läpi. Koulupäivän aikana kuvakortteja poistetaan sitä mukaan kun päivä etenee.

14 , Luokan taululla, seinillä ja käytävän vaatenaulakoilla on erilaisia kuvallisia ohjeita oppilaan toiminnanohjauksen tukena. Kuvakortteja on mahdollista tehdä symbolikirjoitusohjelmalla tai kuvia voi hakea Papunetin verkkosivuilta osoitteesta (kuvapankki, kuvatyökalu). Sivuilta löytyy paljon kuvia eri tilanteisiin ja mm. kuvitettuja lauluja.

15 Liikennevalot luokan seinällä ovat opettajan käyttämä työväline. Liikennevaloilla voi osoittaa oppilaalle esimerkiksi sen, että äänenkäyttö on liian voimakasta työskentelyn aikana. Liikennevaloja voi käyttää myös ohjaamaan oppilaan käyttäytymistä ja itsehillintää. Liikennevalomallin avulla voi opettaa oppilaalle myös itsehillintää. Konkreettista mallia voi käyttää apuna, kun oppilaan kanssa pohditaan, mitä tehdä kun tunne on punaisena oppilaan raivostuessa. Millä keinoin oppilas saa rauhoitettua itsensä niin, että punaiset tunteet vaihtuvat keltaisiksi ja toiminta rauhoittuu vihreän tasolle. Pikkupalloja (tai muita soveltuvia esineitä kuten pieniä hernepusseja) voi käyttää mm. apuna esimerkiksi kuunteluun keskittymisessä.

16 Montessoriluokat Tupurin koulussa toimii kaksi montessoriluokkaa, ja luokka. Luokkia opettavat luokanopettajat, joilla on lisäksi koulutusta montessoripedagogiikasta. Montessoripedagogiikkaan voi tutustua vierailemalla Tupurin koulussa tai hakemalla tietoa kirjallisuudesta, esimerkiksi teoksesta: Auta minua tekemään itse Montessorimenetelmän sovelluksia. Montessoriluokkien fyysinen oppimisympäristö on hieman tavallisista luokista poikkeava. Montessoripedagogiikka tarjoaa hyviä ideoita myös muiden luokkien oppimisympäristöjen järjestämiseen. Montessoriluokan oppimisympäristön tulee olla kasvattava, rauhallinen ja omaan itsenäisyyteen ja innostukseen kasvattava ympäristö. Luokassa olevat montessorivälineet ovat konkreettisia, usein itsekorjaavia ja ne opettavat yleensä yhtä asiakokonaisuutta. Montessorimenetelmään kuuluu, että lapsi on aktiivinen havainnoitsija ja toimija, joka oppii kokeilemalla ja tekemällä. Oppimisympäristössä korostuvat kokemukset, elämykset, havainnot sekä oivaltamisen ja onnistumisen ilo. Montessoriluokan etuosassa on suuri matto aamupiirejä varten. Aamupiirissä käsitellään päiväjärjestys ja muut ajankohtaiset asiat. Kukin oppilaista on vuorollaan aamupiirin puheenjohtaja, jolle on varattuna oma puheenjohtajan tuoli maton reunalla. Montessoriluokan reunoilla on hyllyt, joissa on paljon opetusmateriaaleja. Osa materiaaleista on valmiita montessorimateriaaleja ja osan opettajat ovat valmistaneet itse. Materiaalit ovat hyllyillä helposti oppilaiden saatavilla ja tukevat näin oppilaiden itseohjautuvaa oppimista.

17

18 Montessoriluokassa on mattorullat ja istuintyynyt oppilaiden lattiatöitä varten. Oppilaat voivat työskennellä maton päällä esimerkiksi matematiikan tunnin aikana. Lattialle levitetyn maton päälle on helppo levittää matematiikan tehtävissä tarvittavat konkreettiset välineet. Työtehtävät ovat matolla ja oppilas istuu tyynyllä. Matto on oppilaan oma reviiri, eivätkä muut saa siitä kulkea tai muuten häiritä työskentelyä.

19 Montessoriluokassa on oppilailla erilaisia työtehtäviä. Työtehtävät ovat luokan seinällä erivärisissä korteissa. Työtehtävävuorossa olevan oppilaan nimi on liitetty työtehtäväkorttiin pyykkipojalla. Kuvista ilmenevien työtehtävien lisäksi montessoriluokassa työtehtäviä on mattomaakareille, eteisetsiville ja viikkojärjestäjille.

20 Luokassa on saatavilla kuulosuojaimia. Oppilas voi hakea kuulosuojaimet, jos hän tarvitsee rauhaa omaan työskentelyyn. Yhdysluokassa kuulosuojaimet saattavat helpottaa keskittymistä omiin tehtäviin, jos opettaja opettaa muille eri asiaa.

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. -välitunti. kouluun päiväkotiin kotiin X X X. NEPSY-hanke. Kumppanuus lasten ja nuorten mielenterveystyön palvelurakenteen perustana

VAIHTOEHTO. -välitunti. kouluun päiväkotiin kotiin X X X. NEPSY-hanke. Kumppanuus lasten ja nuorten mielenterveystyön palvelurakenteen perustana VAIHTOEHTO -välitunti X X X kouluun päiväkotiin kotiin NEPSY-hanke NEPTUNUS Kumppanuus lasten ja nuorten mielenterveystyön palvelurakenteen perustana 11 1 10 12 2 9 3 8 7 6 4 5 Monien lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Välillä vähän Eemeli. Aspergerin oireyhtymä -opas kouluille ja iltapäivähoitopaikoille

Välillä vähän Eemeli. Aspergerin oireyhtymä -opas kouluille ja iltapäivähoitopaikoille Välillä vähän Eemeli Aspergerin oireyhtymä -opas kouluille ja iltapäivähoitopaikoille Välillä vähän Eemeli Olet ehkä jo tavannut hänet tai tulet jonakin päivänä tapaamaan hänet. Hän on kahden kesken aikuisen

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen YTE-KÄSIKIRJA 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen YTE-KÄSIKIRJA 5 L X 9. 3 o Esi- ja perusopetuksen YTE-KÄSIKIRJA ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA 1 1.1 Yleinen tuki 1 1.2 Tehostettu tuki

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Onko tilasi pieni? Ajattele suuria.

Onko tilasi pieni? Ajattele suuria. Onko tilasi pieni? Ajattele suuria. Älä anna pienten tilojen rajoittaa suuria unelmia Oikealla säilytysratkaisulla luot viihtyisän ja inspiroivan ympäristön pieniinkin tiloihin. elfa Utility Home on uusin

Lisätiedot

Adhd-oireisen lapsen tukeminen

Adhd-oireisen lapsen tukeminen Adhd-oireisen lapsen tukeminen Savonlinna 1.12. 2015 ADHD-liitto ry 1 Hyvän hoidon merkitys lapselle Katkaista kielteisyyden kehä Mahdollistaa lapselle hyvä kehitys Mahdollistaa parempi toimintakyky Ehkäistä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Meidän työpaikkamme Kiviniemen koulu Perusopetusryhmiä 12 ja alueellisia pienryhmiä 4 Oppilaita

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ

Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Pienten ryhmien toimiva vuorovaikutus pedagogiseksi voimavaraksi KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 2015-2016 NUMMENPAKAN KOULU AURAJOEN YKSIKKÖ Kehittämistoiminnan tavoitteet Kaikkien luokan oppilaiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Lapsilla tarkkaavuusongelmia ja luokassa huonoa työrauhaa? vaikuttamisen keinoja on. Vesa Närhi, PsT

Lapsilla tarkkaavuusongelmia ja luokassa huonoa työrauhaa? vaikuttamisen keinoja on. Vesa Närhi, PsT Lapsilla tarkkaavuusongelmia ja luokassa huonoa työrauhaa? vaikuttamisen keinoja on Tarkkaavuuden pulmat - mistä on kyse kun lapsi ei jaksa keskittyä? tarkkaavuuden pulmat diagnoosina ajatellen ADHD Keskeiset

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Prosenttikäsite-pelin ohje

Prosenttikäsite-pelin ohje 1(5) Prosenttikäsite-pelin ohje Yksi neljäsosa kakkua Tässä pelissä opitaan yhdistämään * murtoluvun kuva ja sanallinen kuvaus sekä murtolukumerkintä * murto- ja desimaali- sekä %-luvun merkinnät. 0,25

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan

Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan Opettaja näyttelee muutamien esineiden ja kuvien avulla hyvin yksinkertaisen näytelmän ja saa opiskelijat osallistumaan siihen. Opettaja tuo ensimmäiselle tunnille sanomalehden, aikakauslehden, kirjeen

Lisätiedot

Turvataidon nettimateriaali

Turvataidon nettimateriaali Turvataidon nettimateriaali TuTa hanke 3.12.2014 Pirjo Lahtinen, Elina Ristimäki, Helvi, Iines Hemmilä, Marjo Kokko, Eveliina Loijas, Anna Boman, Iiris Aalto Taustaa Onerva Mäen koulussa turvataitokasvatusta

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

10. Kerto- ja jakolaskuja

10. Kerto- ja jakolaskuja 10. Kerto- ja jakolaskuja * Kerto- ja jakolaskun käsitteistä * Multiplikare * Kertolaatikot * Lyhyet kertotaulut * Laskujärjestys Aiheesta muualla: Luku 14: Algoritmien konkretisointia s. 87 Luku 15: Ajan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2.

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oulun yliopistollinen sairaala Lastenneurologian yksikkö (os.65) 10.2. POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) Hyvät vanhemmat, Lapsellenne on varattu tutkimusaika OYS:n lastenneurologian yksikköön. Toivomme, että pyydätte opettajaa täyttämään oheisen lomakkeen lapsenne koulunkäynnistä.

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka Välitodistus 1. luokka syyslukukausi tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet lukee lyhyitä sanoja kirjoittaa lyhyitä sanoja Lisäksi oppilas on opiskellut seuraavia oppiaineita: ympäristö- ja luonnontieto,

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 18.6.2013 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Luokat ovat riittävän tilavia

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5.

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. Opettajainfo klo 8-9 Viertokadun juhlasalissa Pajapäivät omissa kotiluokissa (5-9 lk) Työskentelyryhmien koko porukan mukaan klo 9.00 omaan

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

- 4 aloituslaattaa pelaajien väreissä molemmille puolille on kuvattu vesialtaat, joista lähtee eri määrä akvedukteja.

- 4 aloituslaattaa pelaajien väreissä molemmille puolille on kuvattu vesialtaat, joista lähtee eri määrä akvedukteja. AQUA ROMANA Vesi oli elintärkeä ja keskeinen edellytys Rooman imperiumin kehitykselle. Vedensaannin turvaamiseksi taitavimmat rakennusmestarit rakensivat valtavan pitkiä akvedukteja, joita pidetään antiikin

Lisätiedot

Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille

Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille Yksinkertaista, museopedagoginen kulttuurikasvatuskokonaisuus Opettajan oheismateriaali esiopetukselle. ja 1. luokille Satutunti tuntisuunnitelma Aihe: Esimerkiksi äidinkieli, kuvataide Kesto 45 min Tarvikkeet:

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Finaalitehtävät Tehtävä 1, 24.4.2012 Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Tehtävänäsi on toteuttaa sinulle arvotuista leluista näyteikkunasomistus. Huolehdit myös asiakasinformaation tuottamisesta

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Ohjeita näytteilleasettajille

Ohjeita näytteilleasettajille 1 Ohjeita näytteilleasettajille Sisällys Taidetila Terra... 2 Mitat... 2 Näyttelytilan varusteet... 3 Kohdevalaisimet... 4 Valaisimien asentaminen... 4 Ohjeita näyttelyn pystyttämiseen... 5 Näyttelyaika...

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

CD Romppu teline Tuomas Hannikainen

CD Romppu teline Tuomas Hannikainen CD Romppu teline Tuomas Hannikainen 1. JOHDANTO CD-romppu telineen suunnittelussa ja valmistuksessa pyritään saattamaan oppilas luovaan ja omatoimiseen työskentelyyn. Opettajan ei tule "sitoa" oppilaiden

Lisätiedot

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Liikunnanopettajien opintopäivät Salossa 30. 3..205, Suunnistusdemo PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Harjoitusten kuvaukset ja karttaesimerkit maasto- ja salitoteutuksesta.. Muistipeli Pelataan

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot