VISUALISOINTI REAALIAIKA-3D-SOVELLUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISUALISOINTI REAALIAIKA-3D-SOVELLUKSESSA"

Transkriptio

1 VISUALISOINTI REAALIAIKA-3D-SOVELLUKSESSA Timo Palonen Toukokuu 2005 Informaatioteknologian instituutti

2 Haluan kiittää Ilmasotakoulua mahdollisuudesta osallistua Fox-projektiin osana varusmiespalvelustani. Kiitosta ansaitsee myös koko projektiryhmä: Tekniikan tohtori Riitta Penttinen, Yliluutnantti Kimmo Ahonen, Insinööri J-P Jutila, Vänrikki Jari Varje, Korpraali Tuomo Hirvonen sekä Lentosotamies Timo Vuorisalo. Kiitos!

3 1 SISÄLTÖ 1 JOHDATUS AIHEESEEN Työn lähtökohdat Työkaluvalinnat D-VISUALISOINNIN PERUSTEET Yleistä Kolmiulotteinen avaruus Vasen- ja oikeakätinen koordinaattijärjestelmä Kolmiulotteinen geometria Peruselementit Tasogeometrian normaalit ja varjostus Tilamuutokset ja hierarkia Tasogeometrian muokkaaminen Kohteeseen tutustuminen Muokkaustyökalut Referenssiobjektin käyttö Reaaliaika-3D visualisoinnin näkökulmasta Reaaliaika-3D sovelluksen peruspiirteet Bittikarttakuvien käyttö reaaliaika-3d sovelluksessa Läpinäkyvyyksien määrittäminen tekstuurin avulla Ohjelmallisesti luodut tekstuurit Kaksiulotteisen kuvan projisointi 3D-objektin pinnalle Yleisimmät projisointitavat Tasonsuuntainen projisointi Palloprojisointi Sylinteriprojisointi... 25

4 2 2.9 Tasogeometrian tekstuurikoordinaatit UV-koordinaatisto Tekstuurikoordinaatit osana teksturointiprosessia Automaattisesti määritellyt tekstuurikoordinaatit AISTI-ILMAVALVONTASIMULAATTORIN VISUALISOINTI Projektin läpivienti Taustatutkimus Puitteet Työtavat Visualisoinnin kehityskaari Aikaresurssit Mallinnusprosessi Esivalmistelut D-geometrian luominen Teksturointi Viimeistely ja testaus Palvelinohjelma Lähtökohdat Käyttöliittymä ja toiminnallisuus Värimaailma ja teema Graafinen toteutus Asiakasohjelma Periaate Käyttöliittymä ja siihen liittyvät ratkaisut Maastonpohjan luominen Puusto Illuusio horisontissa Vesielementti Pilvet ja taivas Aurinko ja kuu... 59

5 3 4 JATKOKEHITYS Lähtökohdat Graafinen jatkokehitys Koulutuksellinen näkökulma LOPUKSI Projektin yhteenveto Pohdintaa LIITTEET Liite 1. Kuvion 21 kuva yksi suurempana Liite 2. Kuvion 21 kuva kaksi suurempana Liite 3. Kuvion 21 kuva kolme suurempana Liite 4. Kuvion 21 kuva neljä suurempana Liite 5. Kuvion 21 kuva viisi suurempana Liite 6. Kuvion 21 kuva kuusi suurempana Liite 7. Kuvion 21 kuva seitsemän suurempana Liite 8. Kuvion 21 kuva kahdeksan suurempana Liite 9. Kuvion 21 kuva yhdeksän suurempana Liite 10. Kuvio 23 suurempana Liite 11. Kuvio 25 suurempana Liite 12. Kuvio 26 suurempana Liite 13. Kuvio 27 suurempana Liite 14. Kuvio 29 suurempana... 79

6 4 KUVIOT KUVIO 1. Koordinaatiston päätasot: xy, xz sekä yz... 9 KUVIO 2. Vasen- ja oikeakätinen koordinaattijärjestelmä KUVIO 3. Pisteiden yksi ja kaksi määrittämä viiva KUVIO 4. Pisteiden yksi, kaksi ja kolme määrittämä taso KUVIO 5. Pistenormaalia kuvaava vektori KUVIO 6. Flat-, gouraud- ja phong-varjostustekniikat KUVIO 7. Hierarkiakaavio vanhempi-lapsi-sisarus suhteesta KUVIO 8. Laatikon aliobjektien siirtäminen KUVIO 9. Tason siirto, kääntäminen ja skaalaus KUVIO 10. Tasogeometrian yleisimmät muokkaustyökalut KUVIO 11. Sininen peilikuva-referenssiobjekti perii muutokset vihreältä KUVIO 12. Geometrialtaan yksinkertainen objekti elävöitettynä teksturoimalla.. 20 KUVIO 13. Väriavaimen avulla toteutettu läpinäkyvyys KUVIO 14. Alpha-maski ladon teksturoinnissa läpinäkyvyyksien luomiseksi KUVIO 15. Harmaansävyisen satunnaispilven määrittämät korkeuserot KUVIO 16. Testikuva projisoituna eri menetelmillä objektin pinnalle KUVIO 17. Kuution teksturointiprosessi KUVIO 18. Tekstuurikoordinaatit levitettynä tasoon sylinteriprojisoinnin avulla. 27 KUVIO 19. Maastokuorma-auton tekstuurikoordinaatit määriteltiin tasoon osakokonaisuuksissa KUVIO 20. Kasvojen tekstuurikoordinaatit levitetty tasoon automaattisesti KUVIO 21. 3D-näkymän kehityskaari (ks. liitteet 1-9) KUVIO 22. Viivapiirroskuvat asemoitu lavasteisiin mallinnustyön helpottamiseksi KUVIO 23. Pommikoneen mallinnusvaiheet (ks. liite 10) KUVIO 24. TU-95:n rungon sekä potkurien geometria valmiina KUVIO 25. Mi-8:n mallinnustyö aloitettiin yhdestä tasosta (ks. liite 11) KUVIO 26. Kopterin runko mallinnettiin viivapiirroskuvia mukaillen (ks. liite 12) KUVIO 27. Geometrian viimeistely (ks. liite 13) KUVIO 28. TU-95:n tekstuurikoordinaatit KUVIO 29. TU-95:n tekstuurin työvaiheita (ks. liite 14) KUVIO 30. Valmis tekstuuri kohteen pinnalla... 42

7 5 KUVIO 31. Potkureiden tekstuurit luotiin 3D-mallin avulla KUVIO 32. Mi-8:n tekstuurivariaatiot ja teksturoidut 3D-mallit KUVIO 33. Venäläisen Su-30 hävittäjän ripustinpaikat KUVIO 34. Simulaattoriin määritellyt Su-30 hävittäjän asevariaatiot KUVIO 35. Kuvankaappaus Photoshop :sta: käyttöliittymä työn alla KUVIO 36. Käyttöliittymägrafiikka luotiin kolmen komponentin avulla KUVIO 37. Maastonpohjan tekstuuri luotiin ohjelmallisesti KUVIO 38. Ruudunkaappaus asiakasohjelmasta, jossa puusto reunustaa vesistöä 54 KUVIO 39. Horisontin häivytys sumun ja alpha-maskillisten tasojen avulla KUVIO 40. Maastonpohjan alla oleva vesitaso KUVIO 41. Ruudunkaappaus testikohteesta lähellä vedenpintaa KUVIO 42. Vedenpinnan heijastus ja väreily luomassa realismia KUVIO 43. Pilviverho koostui alpha-maskillisista tasoryppäistä KUVIO 44. Sade toteutettiin aisti-ilmavalvontatornin ympärille alpha-maskillisella sylinterillä KUVIO 45. Auringon geometria koostui tasosta ja kartiosta, joille määritettiin alpha-maskit (Kuviot T. P.)

8 6 1 JOHDATUS AIHEESEEN 1.1 Työn lähtökohdat Työssä käsitellään visualisointityötä osana reaaliaika-3d-sovelluskehitystä graafikon näkökulmasta. Esimerkkitapauksena toimii Ilmasotakoulun toimeenpanema Foxprojekti (flight observation xperience). Fox-projekti käynnistettiin varusmiesvoimin Ilmasotakoulussa Tikkakoskella syyskuussa Projektityö aloitettiin heti toisen saapumiserän peruskoulutuskauden päätyttyä. Projektin päätavoitteena oli toteuttaa aisti-ilmavalvontasimulaattori Puolustusvoimien käyttöön. Projektista kiinnostuneiden varusmiesten osaaminen ja tausta kartoitettiin haastattelujen perusteella ennen varsinaisen projektiryhmän nimeämistä. Alkuvaiheessa projektiryhmä koostui kolmesta esimiehestä sekä kolmesta varusmiehestä. Projektin kuluessa ryhmään saatiin vahvistukseksi vielä yksi johtajakoulutuksen saanut varusmies. Varusmiesten osalta projekti toteutettiin siis osana varusmiespalvelusta, erikoistehtävänä Suomen puolustusvoimille. Varusmiehet toimivat varsinaisen sovelluksen kehittäjinä. Esimiesten tehtävä oli muun muassa hallinnoida projektia, toimia tietolähteinä sekä hankkia vastauksia projektiin liittyviin kysymyksiin. Aiheen tarkka rajaus todettiin jo varhaisessa vaiheessa tarpeelliseksi, sillä esiin nousi paljon erilaisia, toinen toistaan kunnianhimoisempia, ideoita ja mahdollisia toteutuksia, joita ei annetussa aikakehyksessä voitu mitenkään toteuttaa. Projekti aloitettiin virallisesti Projektissa mukana olleiden varusmiesten reserviin siirtymispäiväksi oli määrätty , joten aikaa projektin toteutukseen oli noin neljä kuukautta. Lopulta tavoitteeksi asetettiin koulutuskäyttöön sopivan simulaattorijärjestelmän toteuttaminen tammikuun 2005 alkuun mennessä. Tavoite oli varusmiehen näkökulmasta haastava, mutta saavutettavissa kovalla työllä.

9 7 1.2 Työkaluvalinnat Graafikon työ projektissa painottui vahvasti kolmiulotteisen sisällön tuotantoon, joten pääasiallisena työvälineenä oli 3D-grafiikkaohjelmisto. Tässä tapauksessa käytettäväksi 3D-grafiikkaohjelmistoksi valittiin Autodesk 3ds Max. Valinta oli helppo, sillä ohjelmisto on reaaliaika-3d-sisällöntuotantoon hyvin soveltuva, Puolustusvoimilla oli tarjota ohjelmistoon lisenssi ja ohjelmiston tuntemusta löytyi projektiryhmästä. 2D-grafiikan tuotannossa niin ikään lisenssikysymykset ja projektiryhmän osaaminen nousivat valintaperusteiksi, sillä aikaa hankkia uusia lisenssejä saatikka tietotaitoa uusien sovellusten käyttöön ottamiseksi ei yksinkertaisesti ollut. 2D-grafiikan tuottamiseen valittiin Adobe Photoshop 7.0, johon löytyi lisenssi sekä asianmukainen osaaminen. Myös projektin alussa työasemina toimineet tietokoneet saatiin talon sisältä. Näitä työasemia käytettiin, kunnes paremmin graafikon työhön soveltuvat tehotyöasemat saapuivat. Kaiken kaikkiaan projektin aloituskustannuksiksi laskettiin noin 2000, mikä alitti varmasti kaikkien odotukset.

10 8 2 3D-VISUALISOINNIN PERUSTEET 2.1 Yleistä Tietokoneavusteista kolmiulotteista visualisointia käytetään jo lähes jokaisella teollisuuden alalla sekä erilaisissa medioissa. Tekniikka, joka oli vielä vuosikymmen sitten käytössä vain erikoistuneimmilla aloilla, on tullut jokapäiväiseksi. Näitä aikaisempia käyttöaloja olivat muun muassa elokuva-, auto- ja lentokoneteollisuus. Nykypäivänä jo lähes kaikilla aloilla tuotesuunnittelu tehdään tietokoneavusteisesti jollakin kolmiulotteisella suunnitteluohjelmistolla. Mainonnassa sekä peliteollisuudessa kolmiulotteisen visualisoinnin mahdollisuuksia on hyödynnetty jo pidempään. Tässä työssä kuvattavassa projektissa visualisointityö keskittyi kolmiulotteisen sisällön tuotantoon, jossa luotiin ja muokattiin kolmiulotteisia malleja reaalimaailman asioista. Ymmärtääkseen tätä prosessia täytyy ensin ymmärtää perusasiat kolmiulotteisesta avaruudesta sekä siinä vallitsevista peruskäsitteistä ja lainalaisuuksista. 2.2 Kolmiulotteinen avaruus Tietokonegrafiikkasovelluksissa käytetty kolmiulotteinen avaruus on yleisimmin visualisoitu käyttäen suorakulmaista kolmiulotteista koordinaattijärjestelmää. Tämä koordinaattijärjestelmä koostuu kolmesta komponentista: x, y ja z. Kolmiulotteisen avaruuden keskipiste eli origo sijaitsee pisteessä (0,0,0). Avaruudessa olevien pisteiden paikat ilmoitetaan etäisyyksinä origosta kunkin akselin suunnassa. Kuviossa 1 koordinaatiston kolme päätasoa on esitetty eri värein: xy vihreällä, xz sinisellä ja yz punaisella.

11 9 KUVIO 1. Koordinaatiston päätasot: xy, xz sekä yz 2.3 Vasen- ja oikeakätinen koordinaattijärjestelmä Kolmiulotteisessa avaruudessa kätisyys on tapa ilmoittaa koordinaattijärjestelmän akseliston positiiviset sekä negatiiviset suunnat. Kuvion 2 tapauksessa kätisyys vaikuttaa x-akselin positiiviseen suuntaan. (vrt. Eric W. Weisstein, , Coordinate System..) Suuntien määrittämiseksi kummassa tahansa järjestelmässä toimitaan kolmessa vaiheessa. Ensiksi nostetaan käsi kämmenpuoli kasvoja kohti ja ojennetaan peukalo sivulle; näin saadaan selville x-akselin positiivisen suunta. Toiseksi osoitetaan etusormella suoraan ylös; näin selviää y-akselin positiivinen suunta. Kolmanneksi keskisormi ojennetaan kohti kasvoja; näin saadaan selville z-akselin positiivinen suunta. (ks. kuvio 2) (vrt. Capizzi 2002, xix-xxi.)

12 10 KUVIO 2. Vasen- ja oikeakätinen koordinaattijärjestelmä. Millaista koordinaattijärjestelmää sovelluksessa käytetään, määräytyy sen mukaan, mikä on kulloinkin helpoin tai havainnollisin tapa esittää asioita. Esimerkiksi lentokonesimulaattorissa voidaan koordinaatisto kääntää niin, että x kuvaa kartan leveysasteita, y kuvaa pituusasteita ja z kuvaa korkeutta maanpinnasta (xy-tasosta), kun taas sukellusvenesimulaatiossa voitaisiin z-akseli kääntää kuvaamaan syvyyttä merenpinnasta kääntämällä z-akselin positiivinen suunta alaspäin. Käytettävän koordinaatiston valintaan vaikuttaa myös monesti sovelluksessa käytettävä 3D-rajapinta. Esimerkiksi tietokonepeleissä paljon käytetyt 3D-rajapinnat, kuten OpenGL ja Direct3D, käyttävät oletuksena eri koordinaattijärjestelmää. Silicon Graphicsin kehittämä OpenGL (open graphics library) käyttää oikeakätistä, kun taas Microsoftin vastaava 3D-rajapinta, Direct3D, käyttää vasenkätistä koordinaatistoa. 2.4 Kolmiulotteinen geometria Peruselementit Tietokonegrafiikassa käytetty kolmiulotteinen geometria koostuu pääsääntöisesti muutamasta peruselementistä, ikään kuin rakennuspalikoista, joita yhdistelemällä ja muokkaamalla saadaan aikaan monimutkaisiakin objekteja. Yleisesti käytetyt

13 11 rakennuspalikat mahdollistavat tiedon monipuolisen käytön ja yhteensopivuuden eri sovellusten välillä. Nämä rakennuspalikat ovat piste (vertex), viiva (line), taso (polygon). (vrt. Capizzi 2002, ) Piste on nimensä mukaan piste kolmiulotteisessa avaruudessa. Pisteen paikan määrittämiseen riittää kolme koordinaattia. Paikkatieto on muotoa (x,y,z), jossa kukin komponentti kertoo pisteen sijainnin origon suhteen kyseisen akselin määrittämässä suunnassa. Viiva kolmiulotteisessa avaruudessa määräytyy kahden pisteen x-, y- ja z- koordinaattien välille, kuten kuviossa 3 esitetään. Viivojen muodostama kolmiulotteinen verkko rajaa objektin tasoihin. KUVIO 3. Pisteiden yksi ja kaksi määrittämä viiva Tason voi ymmärtää kolmen tai useamman viivan rajaamana alueena, monikulmiona. Tasoista yksinkertaisin tarvitsee ainoastaan kolmen pisteen x-, y- ja z-koordinaatit. Näin muodostuu kolmiulotteinen kolmio, jossa kolme pistettä määrittää kolmion kärkipisteet, kuten kuviosta 4 nähdään.

14 12 KUVIO 4. Pisteiden yksi, kaksi ja kolme määrittämä taso Tasogeometrian normaalit ja varjostus Tasotyyppistä geometriaa ja sen sovelluksia on laajalti käytössä eri aloilla. Reaaliaikasovelluksissa tietokone käsittelee kaiken kolmiulotteisen geometrian tasoina, pois lukien erilaiset kuvantamismenetelmät (rendering), kuten säteenseuranta (ray-tracing). Tässä työssä käsiteltävässä projektissa mallinnustyö tehtiin poikkeuksetta käyttäen tasotyyppistä (polygonal) geometriaa. 3D-grafiikkasovelluksissa, kuten Autodesk 3ds Max :ssa, tasolla on normaali (face normal), joka määräytyy tason määrittävien pisteiden luontijärjestyksestä. Tason normaali kertoo tason pinnan ilmenemissuunnan avaruudessa (vrt. Eberly 2001, ). Tason normaali voidaan ymmärtää esimerkiksi vektorina, joka alkaa tason pinnalta ja suuntaa kohtisuoraan tasosta poispäin. Varsinaista tasonormaalin käsitettä ei 3D-rajapinnoissa, kuten Direct3D:ssä käytetä, sillä se on erikoistapaus tason pistenormaalien yhteisvaikutuksesta. Pistenormaali kuvataan yleensä vektorina, joka lähtee pisteestä suuntaan, joka on tätä pistettä ympäröivien tasojen normaalien keskiarvo (ks. kuvio 5).

15 13 KUVIO 5. Pistenormaalia kuvaava vektori Pistenormaalit mahdollistavat objektin eri osien pyöristämisen varjostuksen yhteydessä halutulla tavalla. Kolme perusvarjostustekniikkaa (shading) ovat flat-, gouraud- ja phong-varjostus. Flat-varjostuksessa tason jokainen pikseli määräytyy samanväriseksi. Gouraud-varjostuksessa tason jokaiselle pisteelle lasketaan oma väri valotuksen perusteella, ja väliin jäävien pikselien väritys määritetään interpoloimalla tason pisteiden värit tasaisesti tason pinnalle. Phong-varjostuksessa tason pisteiden pistenormaalien perusteella lasketaan jokaiselle tason pikselille oma normaalivektori. Tämän jälkeen jokainen tason pikseli valotetaan yksitellen normaalinsa, tasoon vaikuttavan valon sekä materiaalin perusteella. Näytönohjaimet tukevat yleisesti flatja gouraud-varjostusta. Phong-varjostusta tukevat laitteet ovat kalliita ja yleensä ainoastaan ammattilaiskäytössä. (vrt. Eberly 2001, 102) Kuviossa 6 nähdään varjostuksella tehty pyöristys kahden geometrialtaan identtisen särmiön tapauksessa. Särmiöistä vasemmanpuoleiseen on määritelty flat-varjostus, keskimmäiseen gouraud-varjostus ja oikeanpuoleiseen phong-varjostus.

16 14 KUVIO 6. Flat-, gouraud- ja phong-varjostustekniikat 2.5 Tilamuutokset ja hierarkia Objektin tilaa kolmiulotteisessa avaruudessa voidaan muuttaa monella tapaa. Objektilla on kolme perusominaisuutta: paikka, asento ja koko (scale). Kunkin ominaisuuden arvoa voidaan interaktiivisesti muuttaa avaruudellisen koordinaatiston mukaan tai objektin oman lokaalin koordinaatiston mukaan. Avaruudellinen koordinaatisto pysyy samana kaikille kohteille, mutta jokaisella kohteella on myös lokaali koordinaatistonsa, jonka suhde avaruudelliseen koordinaatistoon on objektin tilasta riippuvainen. Hierarkialla tietokonegrafiikkasovelluksissa tarkoitetaan kohteen suhteita toisiin kohteisiin vanhempi-lapsi-sisarus-suhteilla. Lapsien tila muuttuu, kun vanhemman tilaa muutetaan, mutta lapsen tilan muuttaminen ei vaikuta vanhempaan. Esimerkiksi lentokoneessa, joka koostuu rungosta ja kahdesta potkurista, potkurit asetetaan lentokoneen rungon lapsiksi. Tällä tehdään mahdolliseksi potkurien pyöriminen vaikuttamatta rungon asentoon. Potkurit pysyvät näin myös lentokoneen rungon mukana lentokoneen liikkuessa. Kuviossa 7 on kuvattu esimerkin kaltainen rungon ja potkurien hierarkiarakenne, jossa runko on potkurien vanhempi ja potkurit toistensa sisaruksia.

17 15 KUVIO 7. Hierarkiakaavio vanhempi-lapsi-sisarus suhteesta 2.6 Tasogeometrian muokkaaminen Kohteeseen tutustuminen Tasogeometrian muokkaaminen reaaliaika-3d-sovellusta silmälläpitäen voitaneen kiteyttää seuraavaan kysymykseen: miten luoda uskottavan näköistä ja toimivaa geometriaa mahdollisimman vähäisellä tasomäärällä? Kolmiulotteisen sisällön luominen vaatiikin lähes poikkeuksetta suunnittelua ja kohteeseen perehtymistä ennen varsinaisen geometrian luomisprosessia. Kohteesta hankitaan lähdemateriaalia, tai mikäli kohde on mielikuvituksellinen, siitä piirretään luonnoksia ja mietitään mahdolliset toiminnalliset elementit. Esimerkki toiminnallisesta elementistä on piirroshahmon jäsenten liikuttelu luiden avulla. Joskus kohteen geometrista rakennettakin joudutaan hahmottelemaan edeltäkäsin paperille, jotta mallinnusprosessi osattaisiin käynnistää oikealla tavalla. Näin mallintaja saa selkeän kuvan mallinnettavasta kohteesta ja halutusta tuloksesta Muokkaustyökalut Tasogeometrian muokkaukseen käytettävät työkalut vaihtelevat jonkin verran riippuen käytetystä 3D-grafiikkasovelluksesta, mutta perusperiaatteet pysyvät kuitenkin samoina. Tasogeometrian muokkaus pohjautuu aliobjekteihin (piste, viiva, taso) ja niille tehtäviin muutoksiin. Alimman tason objektit ovat eri sovelluksissa samat, mutta joissain sovelluksissa on otettu käyttöön mallinnusta helpottavia erikoistapauksia.

18 16 3ds Max :ssa näitä erikoistapauksia on editable poly -objekteille 1 kaksi. Ensimmäinen näistä viivan erikoistapauksista on border eli reuna. Border muodostuu kohteeseen, mikäli sen geometriassa on reikä. Tätä reikää reunustavat viivat voidaan valita automaattisesti käyttämällä border-aliobjektitasoa. Toinen erikoistapaus on kokoelma tasoja eli element. Elementit ovat ikään kuin objekteja objektin sisällä. Elementtejä käytetään yleensä monimutkaisempien mallien yhteydessä, kun halutaan jakaa kohde pienempiin osiin geometriatasolla. Yleisimmin tasogeometriaa luotaessa lähdetään liikkeelle jostakin primitiiviobjektista, kuten laatikosta. Kuusisivuinen laatikko koostuu seuraavista aliobjekteista: kahdeksan pistettä määrittelee laatikon kulmat, pisteitä yhdistää 12 viivaa sekä viivat rajaavat kuusi tasoa. Kuviossa 8 nähdään tällainen laatikko. Laatikon jokaista pistettä, viivaa tai tasoa voidaan muokata aivan kuin mitä tahansa objektiakin. Aliobjekteja voidaan liikuttaa haluttuun paikkaan, niitä voidaan kääntää jonkin akselin ympäri miten halutaan, ja niitä voidaan skaalata halutun kokoisiksi. Kuviossa 8 havainnollistetaan, miten eri aliobjekteja liikuttamalla voidaan vaikuttaa laatikon muotoon. KUVIO 8. Laatikon aliobjektien siirtäminen Aliobjektien liikuttamista, kääntämistä ja skaalaamista havainnollistetaan kuviossa 9 tason avulla. 1 Autodesk 3ds Max :ssa käytössä oleva geometriatyyppi, jonka työkaluja on kehitetty reaaliaikasovellukseen tarkoitetun kolmiulotteisen sisällöntuotannon tarpeita silmälläpitäen.

19 17 KUVIO 9. Tason siirto, kääntäminen ja skaalaus Tasogeometrian rakennetta voidaan muuttaa monella tapaa. Kuviossa 10 esitetään yleisimpiä tasogeometrialle tehtäviä muutokset: leikkaus, extrude ja bevel. KUVIO 10. Tasogeometrian yleisimmät muokkaustyökalut Leikkaamalla taso jaetaan osiin halutusta kohdasta. Leikkauksen tulos näkyy uutena viivana sekä leikkauksesta riippuen myös uusina pisteinä objektin pinnalla. Tämä viiva jakaa tasoa uusiin tasoihin, kuten kuviosta 10 nähdään. Extrude-toimenpide pursottaa valittua tasoa haluttuun suuntaan luoden sivuilleen lisää geometriaa kuvion 10 tapaan. Bevel toimii samaan tapaan kuin extrude, mutta pursotuksen jälkeen tasoa voidaan samalla skaalata Referenssiobjektin käyttö Symmetrisiä kohteita mallinnettaessa avuksi otetaan monesti referenssiobjekti, joka peilataan symmetria-akselin suhteen. Työssä käsiteltävässä projektissa referenssiobjekteille oli paljon käyttöä. Peilatun referenssiobjektin avulla mallintaja

20 18 pystyi keskittymään kohteen toisen puoliskon mallintamiseen ja näki samalla referenssiobjektin muokkautuvan symmetrisesti vastaamaan työstettävää puoliskoa. Kuviossa 11 havainnollistetaan referenssiobjektin käyttömahdollisuuksia. Vihreästä laatikosta peilattiin y-akselin suhteen kopioksi vastakkaiseen suuntaan sininen laatikko. Sininen laatikko määritettiin vihreän referenssiobjektiksi, jolloin kaikki muutokset, joita vihreään laatikkoon tehtiin, vaikuttivat samalla tavalla siniseen. Kuvassa vihreälle tehdyt muutokset, jotka periytyvät siniselle peilikuva-referenssiobjektille ovat seuraavat: viivan siirtäminen, extrude ja bevel. KUVIO 11. Sininen peilikuva-referenssiobjekti perii muutokset vihreältä 2.7 Reaaliaika-3D visualisoinnin näkökulmasta Reaaliaika-3D sovelluksen peruspiirteet Reaaliaika-3D käsitteenä tarkoittaa kolmiulotteista ympäristöä, jota ajetaan tietokoneella reaaliaikaisesti. Kolmiulotteisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset tulevat ruudulle peräkkäisinä kuvina, joita tietokone tuottaa sekunnin aikana useita annettujen ohjeiden mukaisesti. Usein reaaliaika-3d-sovellusta suunniteltaessa päätetään, mikä on minimi-fps (frames per second), eli montako kuvaa sekunnissa kohdelaitteiston on pystyttävä käytetystä kolmiulotteisesta ympäristöstä ruudulle tuottamaan. Silmää miellyttävän liikkuvan kuvan saavuttamiseksi ruudulle pitää piirtää noin kuvaa sekunnissa riippuen liikkeen nopeudesta ja liikkujista. Reaaliaikasovellukseen suunniteltu kolmiulotteinen ympäristö onkin rakennettava niin, että siellä esiintyvät kohteet ja niiden liikkeet voidaan esittää kohdelaitteistolla

21 19 sovellukselle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi tietokonepeliin suunniteltu hahmo tai objekti on geometrialtaan huomattavasti epätarkempi kuin pelkän grafiikan tuottamiseen suunniteltu hahmo tai objekti. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi vanhempien kolmiulotteisten tietokonepelien alkuanimaatioissa, jotka tuotettiin lähes poikkeuksetta jollakin kolmiulotteiseen visualisointiin erikoistuneilla työkaluilla, kuten Autodesk 3ds Max :lla. Tällaisissa animaatioissa esitetään useita kuvia sekunnissa, mutta kuvien tuottamiseen ei enää tarvita tietokoneen laskutehoa, sillä kuvatieto on jo ennalta tallennettu tiedostoon, josta ne luetaan ruudulle peräkkäin. Alkuanimaatioissa esitettävät hahmot ja maisemat muistuttavat usein pelissä nähtäviä, mutta peliä ajetaan reaaliajassa. Pelinautinnon lisäämiseksi hahmot ja objektit on optimoitava niin, että kohdelaitteisto pystyy tuottamaan vähintään asetetun minimimäärän kuvia sekunnissa. Tämä optimointivaatimus asettaakin ehkä sen suurimman haasteen 3D-graafikolle: miten saada aikaan mahdollisimman näyttävää jälkeä mahdollisimman yksinkertaisella kolmiulotteisella geometrialla? Reaaliaika-3D-sovelluksissa käytetty geometria käsitellään nykyään lähes poikkeuksetta näytönohjaimessa. Uusimmat näytönohjaimet pystyvät sekunnin aikana käsittelemään ja tekemään lukuisia operaatioita kolmiulotteisille kolmioille. Uusimmilla tietokoneilla voidaankin pyörittää ruudulla reaaliajassa objekteja, jotka koostuvat tuhansista ja taas tuhansista tasoista. On kuitenkin muistettava, että kokonainen kolmiulotteinen näkymä koostuu usein kymmenistä, ellei jopa sadoista eri objekteista, joista jokainen koostuu tietystä määrästä tasoja Bittikarttakuvien käyttö reaaliaika-3d sovelluksessa Reaaliaikasovellus asettaa myös objektien pinnan väritykseen käytettäville kuville eli tekstuureille omat vaatimuksensa. Tekstuurit ladataan ja niitä käytetään tietokoneen näyttömuistista, joten muistin määrä asettaa rajan tekstuureina käytettävien kuvien koolle ja määrälle. Väritys voidaan tehdä monella eri tavalla. Näistä yleisin on kuvapohjainen teksturointi, jossa bittikarttakuva projisoidaan objektin pinnalle. Kuvapohjaisella teksturoinnilla voidaan luoda illuusio erittäin tarkoista malleista pinnoittamalla yksinkertainen geometria yksityiskohtaisella kuvalla. Esimerkiksi kuviossa 12 geometrialtaan yksinkertainen objekti on saatu näyttämään yksityiskohtaiselta

22 20 pinnoittamalla se bittikarttakuvalla. Tätä tekniikkaa käytetään reaaliaika-3dsovelluksissa, kun halutaan visualisoida kohteita tarkemmin. Teksturoinnin merkitys on korostunut erityisesti peliteollisuudessa, jossa näyttävyys on nykypäivänä ensiarvoisen tärkeää. KUVIO 12. Geometrialtaan yksinkertainen objekti elävöitettynä teksturoimalla Tietokone käsittelee kuvat digitaalisina taulukkoina, jotka luetaan muistiin kahden potensseissa. Tästä seuraa, että paras tapa optimoida kuva reaaliaikasovelluskäyttöön on pitää kuvan leveys sekä korkeus kahden potensseina. Käytetyimpiä tällaisia kuvakokoja ovat 256*256 pikseliä sekä 512*512 pikseliä. Kuvakoko määräytyy käytettävän alustan ja teksturoitavan kohteen vaatimasta tarkkuudesta. Reaaliaikasovelluksissa tekstuureina käytettävät kuvat on aina käsiteltävä alustalle sopiviksi niin ulkoasultaan, värisyvyydeltään kuin kooltaankin. Kuvakoot vaihtelevat hyvin pienistä (16*16 pikseliä) saumattomista tekstuureista aina hyvin suuriin (1024*1024 pikseliä) esittäviin tekstuureihin käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kännykälle tehtävässä sovelluksessa tekstuurikoot ovat erittäin pieniä puhelimien alhaisen muistikapasiteetin ja prosessointitehon vuoksi. Kolmiulotteisessa ympäristössä kuvia käytetään moniin eri tarkoituksiin. Yleensä päämääränä on luoda illuusio jostain reaalimaailman asiasta tai esineestä yhdistelemällä erilaisia tekniikoita (vrt. Eberly 2001, 518). Hyvä esimerkki tällaisesta illuusion luomisesta on kasvillisuus, jonka luomiseen geometriapohjaisilla menetelmillä tarvittaisiin erittäin monimutkaista geometriaa. Tämä voidaan joissain tapauksissa kiertää esimerkiksi siten, että määritetään yksi taso, joka koostuu kahdesta

23 21 kolmiosta ja kerrotaan tasolle, että sen on määrä kääntää itseänsä pystyakselin ympäri niin, että katsoja näkee tason aina samasta kulmasta (vrt. Eberly 2001, ). Tälle tasolle määrätään väri ja läpinäkyvyys, jotka yhdessä muodostavat illuusion puusta. Ongelmana tässä tekniikassa on, että kameraa ei voida ajaa kovin läheltä tällaista tasoa. Läheltä katsottaessa huomaa selkeästi, että kyseessä on pelkkä taso, jolle on määritetty läpinäkyvyys ja näin luotu illuusio kasvillisuudesta. Illuusio puusta tai kasvista katoaa myös, mikäli tasoa katsotaan ylhäältäpäin Läpinäkyvyyksien määrittäminen tekstuurin avulla Tekstuuriin tallennettu läpinäkyvyystieto voidaan toteuttaa esimerkiksi väriavainta (color key) tai alpha-maskia käyttäen. Väriavaintekniikka käyttää yhtä tiettyä väriä määrittämään läpinäkyvyyttä. Kuvasta etsitään kaikki avaimeksi määritetyn väriset pisteet ja nämä pisteet määritetään läpinäkyviksi. Kuviossa 13 tason pinnalle on asemoitu kuva puuryhmästä, jota rajaa väriavaimeksi määritelty punainen. KUVIO 13. Väriavaimen avulla toteutettu läpinäkyvyys Väriavainta käytettäessä pitää huomioida reunojen väritys, sillä läpinäkyväksi tulevat vain ja ainoastaan määritellyn väriset pikselit, kaikki muu näkyy. Reunojen pehmennysefekti (anti-alias) on tässä tapauksessa ongelma, sillä reunojen pehmennys luo muutaman pikselin verran liukumaa halutun avaimeksi määritetyn värin ja reunan värityksen välille. Nämä värinpehmennyksessä käytetyt pikselit tulevat näkymään kappaleen reunoilla. Väriavaimen hyvä puoli on sen vähäinen tehovaatimus.

24 22 Toinen tapa luoda tekstuuripohjaisia läpinäkyvyyksiä on alpha-maskin määrittäminen. Alpha-maski on harmaasävyinen, usein kahdeksanbittinen, bittikarttakuva, joka mahdollistaa myös asteittaisen läpinäkyvyyden harmaan eri sävyjen mukaan; esimerkiksi niin, että musta on täysin läpinäkyvä, valkoinen täysin näkyvä, ja niiden väliltä kaikki harmaan sävyt ovat sitä näkyvämpiä, mitä kirkkaampia ne ovat. Tämä mahdollistaa monimutkaisten läpinäkyvyysmääritysten tekemisen suoraan tekstuurina käytettävän kuvan alpha-kanavalle tai erilliseen kuvatiedostoon. Alpha-maskia käytettiin projektissa esimerkiksi yksinkertaisesta geometriasta koostuvan ladon elävöittämiseen. Kuviossa 14 nähdään miltä tekstuurina käytetty kuva tuli näyttämään ja millainen alpha-maski sille oli määritetty. Kuviossa 14 näkyvistä ladoista keskimmäisessä tekstuurista on luettu ainoastaan väritieto, kun taas oikeanpuoleisessa ladossa on alpha-maskin määrittämä läpinäkyvyys otettu käyttöön. (vrt. Eberly 2001, , 509.) KUVIO 14. Alpha-maski ladon teksturoinnissa läpinäkyvyyksien luomiseksi Ohjelmallisesti luodut tekstuurit Algoritmiin perustuvalla teksturoinnilla (Procedural texture mapping) luodaan kolmiulotteisen objektin pinnalle johonkin matemaattiseen kaavaan perustuen väritys, joka muistuttaa esimerkiksi puun syykuviointia. Matemaattisten kaavojen perusteella luodut tekstuurit soveltuvat yleensä huonosti juuri siihen tarkoitukseen mitä silmälläpitäen ne on rakennettu (vrt. Capizzi 2002, 139). Esimerkkinä edelleen puu, jonka syykuviot saadaan matemaattisin keinoin luotua kolmiulotteiselle pinnalle, mutta näin saatu kuvio harvoin miellyttää katsojaa saatikka antaa mielikuvan puusta.

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia. Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia. Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / verkkomedia Henna-Riikka Soininen ANIMOITU 3D-VALIKKO INTERNETSIVUILLA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio i Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat Nina Sainio Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Roope Raisamo Joulukuu 2005 ii Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Mattila Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Markkinoinnin laitos Tekijä Työn valvoja Salo Arto Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Second Life Rakentaminen 1

Second Life Rakentaminen 1 Second Life Rakentaminen 1 Tämän oppaan tarkoituksena on opettaa rakentamisen perusteet Second Life virtuaalimaailmassa. Oppaan lukemisen jälkeen sinulla pitäisi olla taidot luoda rakennelmia käyttäen

Lisätiedot

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri HELSINKI 2001 ISBN 952-457-053-X Kansi: Oddball Graphics Oy Kannen kuva: Mitja

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos 1.0 28.11.2012 Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1 Sisältö 1 TIPTOP-käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin

Lisätiedot