Jalostustarkastuksen järjestämisohjerunko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalostustarkastuksen järjestämisohjerunko"

Transkriptio

1 Jalostustarkastuksen järjestämisohjerunko Jalostustoimikunta Versiohistoria 11/2007 luonnos Oili Helenius 03/2011 vs. 1 Jalostustoimikunta

2 Sisältö 1 Yleistä Jalostustarkastuksen anominen Tarkastajat Tarkastajien valinta Tarkastajien kutsuminen ja yhteydenpito Tarkastajien kustannukset Henkilöstö Järjestelytoimikunta Sihteerit Valokuvaaja Kanttiini ja kanttiinivastaava Tarkastuspaikka ja tarvittava varustus Tarkastuskehän varustelu Toimiston varustelu Valokuvaajan toimipisteen varustelu Dokumentointi Talousarvio Tarkastuskutsu/ -ilmoitus Luvat Aikataulu Luettelo Tarkastuslomakkeet Excel-arvostelulomake Paperilomake Tarkastuksesta tiedotetaan lisäksi seuraavia tahoja Kunniakirjat ja muistolahjat Ilmoittautuminen Ilmoittautumistapa Ilmoittautumisessa annettavat tiedot Ilmoittautumisten vastaanotto Ilmoittautumisvahvistus Ilmoittautumismaksun palauttaminen Luku: Sisältö 1

3 7.6 Valokuvauksesta Tulospalvelu Kanttiini Tarkastuksen kuvaus Edellisenä iltana Tarkastuspäivänä Tarkastustapahtuman jälkeen Mallit ja tiedostopohjat Luku: Sisältö 2

4 1 Yleistä Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry järjestää jalostustarkastuksia rodun jalostuksen tukemiseksi. Jalostustarkastuksen järjestää Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n jalostustoimikunta itse tai paikallisen alajaoston tai muun vastaavan ryhmittymän avustuksella. Tarkastuksia järjestetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään joka toinen vuosi. Jalostustarkastusten järjestämisestä on päätetty yhdistyksen kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa ja mahdollisesti myös rodun Jalostuksen Tavoiteohjelmassa (JTO). Tarkastuksia voidaan järjestää myös toimintasuunnitelmasta poikkeavalla tiheydellä, ja niistä päättää aina yhdistyksen johtokunta jalostustoimikunnan esityksestä. On toivottavaa, että jalostustarkastuksia järjestettäisiin eri puolilla maata siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua kohtuullisella matkustamisella. 2 Jalostustarkastuksen anominen Yhdistyksen johtokunta päättää tarkastuksen järjestämisestä jalostustoimikunnan esityksen perusteella. Anomuksen jalostustarkastuksen järjestämisestä voi tehdä kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Anomus toimitetaan yhdistyksen jalostustoimikunnan yhteyshenkilölle järjestämisvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä (seuraavan vuoden tammi-kesäkuussa pidettävät tarkastukset) ja kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä (heinä-joulukuussa pidettävät) tarkastukset. Jalostustarkastuksen pitoajankohta määräytyy jalostustarkastuksen järjestäjien ja tarkastajan/tarkastajien aikataulun mukaan, kuitenkin niin että tarkastuksen järjestäminen olisi mielekästä ja kustannustehokasta. Anomuksessa tulee olla tieto järjestäjätahosta ja järjestämään lupautuneista henkilöistä, tapahtumapaikasta, arvio tarkastettavien koirien määrästä perusteluineen (tavoite: koiraa / yksipäiväinen tarkastus, koiraa / kaksipäiväinen tarkastus) ja alustava budjetti (jalostustarkastuksen budjettipohja.xls). 3 Tarkastajat 3.1 Tarkastajien valinta Jalostustoimikunta valitsee tarkastajan/tarkastajat. Rodun kotimaassa käytetään yhtä tarkastajaa, jolloin hänellä on apunaan sihteeri kirjausten tekemistä varten. Suomessa on pitkään käytetty kahta ruotsalaista tarkastajaa, jotka suorittavat tarkastuksen keskenään ilman sihteeriä. Tarkastaja ei voi arvioida omistamaansa tai kasvattamaansa koiraa, eikä toimia tarkastuksen sihteerinä. Luku: 0BYleistä 1

5 3.2 Tarkastajien kutsuminen ja yhteydenpito Jalostustoimikunta on yhteyksissä jalostustarkastajiin. Saatuaan heiltä varmistuksen tulostaan puhelimitse tai sähköpostitse, jalostustoimikunta lähettää heille viralliset kutsut. Paikallisen järjestäjän ei tule olla yhteydessä jalostustarkastajaan ennakkoon. Virallisen kutsun jälkeen yhteydenpito tulee hoitaa paikallisen järjestäjän toimesta mikäli mahdollista. Tärkeää on kuitenkin se, että yhteydenpidon ja kaiken sopimisen hoitaa yksi ja sama taho. Kun tarkastajat on virallisesti kutsuttu, ei heitä saa peruuttaa ellei ilmoitettu koiramäärä anna siihen aihetta. Ensi-sijaisesti peruutetaan ulkomainen tarkastaja. Peruutus voidaan tehdä, mikäli arvosteltavaksi ilmoitettujen koirien määrä on pienempi kuin kymmenen (10) / yksipäiväinen tarkastus tai kaksikymmentä (20) / kaksipäiväinen tarkastus. Tarkastajan peruuttamisen suorittaa sama taho, joka lähetti kutsun. 3.3 Tarkastajien kustannukset Sovittu henkilö joko järjestäjätahosta tai jalostustoimikunnasta sopii tarkastajan kanssa hänen matkajärjestelyistään ja kustannusten korvauksista. Tarkastajien matka- ja muut kulut korvataan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Ilmoittautumisajan päätyttyä tulee yhteyshenkilön ilmoittaa tarkastajille heidän arvosteltavakseen saapuvien koirien lukumäärä. Tarkastuksen järjestäjätaho huolehtii tarkastajien noutamisesta lentokentältä tai vastaavasta ja tuo heidät varaamaansa majoitukseen mikäli ei ole sovittu, että he saapuvat paikalle omin neuvoin. Joka tapauksessa järjestäjän taholta on huolehdittava, että joku on vastaanottamassa ja toivottamassa tervetulleeksi tarkastajat. Majoitus on järjestettävä yhden hengen huoneessa vähintään 3-tähden hotellissa, jollei ole muusta sovittu. Mahdollisista huonepalvelukuluista sekä puhelinkuluista hotellissa vastaa kukin tarkastaja itse. Jalostustarkastuksen järjestäjätahon on huolehdittava siitä, että tarkastajille on varattu kummihenkilö, joka vastaa hänen huolenpidostaan tarkastuksen ulkopuolella ja on tarvittaessa tavoitettavissa puhelimitse. 4 Henkilöstö Järjestäjätahon tulee mahdollisuuksiensa mukaan käyttää tapahtumapaikkaa lähellä olevia henkilöitä. 4.1 Järjestelytoimikunta Kun jalostustarkastuksen järjestäminen on myönnetty järjestäjätaholle, nimetään vastuullinen järjestelytoimikunta, johon kuuluvat ainakin seuraavat roolit: Jalostustoimikunnan jalostustarkastusyhteyshenkilö, joka vastaa yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja johtokunnan kanssa puheenjohtaja, järjestelyvastaava, joka vastaa yleisorganisaatiosta ja tarkastuksessa tarvittavista tarvikkeista. sihteeri, joka kirjaa toimikunnan kokouspöytäkirjat sekä vastaanottaa ilmoittautumiset ja huolehtii luettelosta sekä tarvittavista lomakkeista ja toimistosta, nimeten tarvittaessa erikseen vas- Luku: 3BHenkilöstö 2

6 tuuhenkilön toimistoa varten. Sihteeri huolehtii myös toimikunnan kirjeenvaihdosta eri viranomaisten kanssa sekä selvittää päivystävän eläinlääkärin tarkastuspäivinä. talousvastaava, joka huolehtii talousarviosta sekä laskujen maksatuksesta yhdessä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. toimistovastaava, joka huolehtii siitä, että paikalla on tarvittava määrä tietokoneita, kopiokoneita, muistiinpanovälineitä ym. toimiston varustelulistassa mainittuja välineitä. kenttävastaava, joka vastaa paikasta, erityisesti pysäköinti, WC-tilat, koirien vastaanotto sekä kehien rakentaminen ja varustus kanttiinivastaava, joka vastaa tarjoilusta tämän lisäksi tarvittava määrä muita avustavia henkilöitä. Erityisesti huomioitava erilaisten tarvikkeiden hankinnasta ja kuljetuksesta, tarkastajien ja kehähenkilökunnan kuljetuksesta jne. vastaavat henkilöt. Toimihenkilöille tehdään nimikyltit, joiden avulla heidät on helppo tunnistaa järjestelytoimikunnan jäseniksi. Sama henkilö voi hoitaa useamman näistä rooleista. 4.2 Sihteerit Järjestävän tahon tulee varata paikalle riittävä määrä sihteeristöä. Tarkastajien apuna olevan sihteerin tarpeesta keskustellaan tarkastajien kanssa, sillä kahden tarkastajan systeemillä ei välttämättä tarvita kirjaavaa sihteeriä, mutta yhtä tarkastajaa käytettäessä sihteeri on välttämätön. Optimimäärä sihteeristölle on 3-4. Näistä yksi toimii tarvittaessa kirjaajana kehässä, yksi on toimistossa, yksi hoitaa juoksevia asioita kehän ja toimiston välillä ja yksi ottaa koirien ilmoittautumiset vastaan. Toimikunnan tulee käyttää ensisijaisesti lähipaikkakunnalla olevia sihteereitä. Sihteerien kulut korvataan :n kilometrikulukorvausperiaatteen mukaan. Muutoin heille on varattava sama ylläpito kuin tuomareille. Sihteeri ei saa toimia oman tai perheenjäsenensä omistaman tai kasvattaman koiran arvostelukaavakkeen täyttäjänä tai käsittelijänä. 4.3 Valokuvaaja Järjestäjätaho varaa paikalle valokuvaajan, joka kuvaa jokaisen tarkastettavan koiran. Valokuvat tulee olla Länsigöötanmanapystykorvat Västgötaspetsen ry:n omistuksessa ja niihin tulee olla muokkausoikeus. Järjestäjätaho huolehtii tekijänoikeussopimuksen tekemistä valokuvaajan ja yhdistyksen kesken (tekijänoikeussopimuksen mallipohja.doc). Valokuvaaja voi käyttää tarkastuksessa omaa välineistöään, vaikkakaan niiden käytöstä ei korvata. Valokuvauksesta kerrotaan tarkemmin luvussa 7.6. Valokuvauksesta. Luku: 3BHenkilöstö 3

7 4.4 Kanttiini ja kanttiinivastaava Mikäli paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole paikkaa, josta voi hankkia virvokkeita ja jotain syötävää, on syytä järjestää paikalle kanttiini. Kanttiinin pito annetaan ammattitaitoiselle henkilölle ja hän kerää ympärilleen tarvitsemansa henkilöstön. Kanttiinipäälliköllä olisi hyvä olla hygieniapassi ja kokemusta kanttiinin hoidosta, vaikka kanttiini olisi hyvin pienimuotoinenkin. Kanttiinin kassa pidetään erillään tarkastuksen muusta kassasta. Kanttiinin tulee tuotoillaan peittää kulunsa. 5 Tarkastuspaikka ja tarvittava varustus Jalostustarkastuspaikka on oltava tiedossa jo tarkastusta anottaessa. Tarkastuspaikka voi olla ulkona tai sisällä tarkastusajankohta huomioiden. Paikassa on oltava rauhallinen ja tarpeeksi tilava (5m x *10m) arvostelualue o o ulkona on huomioitava, ettei nurmi saa olla liian pitkä peittäen koiran tassut sisätiloissa järjestettäessä on huomioitava, että halli on riittävän kokoinen ja valoisa eikä lattiapinta saa olla liukas. Toimistotilat, jossa on sähkö taustaltaan neutraali valokuvauspaikka riittävät pysäköintitilat, jotka sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä tarkastuspaikasta WC-tilat koirien odotus- ja ulkoilutusalue Ulkotiloissa järjestettäessä on huolehdittava, että tarkastajilla, kehähenkilöstöllä ja yleisöllä on tarpeeksi suojaa auringonpaahteelta, tuulelta ja sateelta. Mikäli mahdollista, paikalla olisi hyvä olla internet-yhteys, jonka kautta voidaan esimerkiksi tarkastaa koirien tietoja Koiranetistä sekä rakentaa paikalle oma langaton verkko, jollei sellaista ole valmiina. Verkon kautta on helppo siirtää tiedostoja suoraan koneelta toiselle, jolloin USB-muistitikkuja ei tarvita. Mikäli tarkastukseen varattu alue on laaja, olisi suotavaa, että käytettävissä olisi äänentoistolaitteet. Yhdistyksen sihteerillä on ajan tasalla oleva omaisuusluettelo, josta selviää yhdistyksen omistamien tavaroiden sijainti. Pohjatiedostoissa on tarvikelistapohja. Luku: 4BTarkastuspaikka ja tarvittava varustus 4

8 5.1 Tarkastuskehän varustelu Kehään on varattava: käytettäessä digitaalista arvostelukaavaketta kehässä tulee olla kannettava tietokone, hiiri ja hiirimatto. Tietokoneessa tulee olla vähintään excel-ohjelma. Lisäksi tulee olla sähköä tietokoneen käyttämistä varten. normaali työpöytä vähintään kaksi tuolia tukeva ja riittävän iso trimmauspöytä (n 100x50 cm on riittävä) koirien arvostelua varten. Pöydän asettelussa on huomioitava, että sen pitää olla tulevalla alustalla eikä se saa heilua kun koira seisoo siinä. Pöydän pinnan pitää olla luistamaton, tarvittaessa käytetään esimerkiksi kokolattiamaton palaa tms. liukuestettä pöydän päällä. mitta, jolla voidaan mitata koiran korkeus, pituus ja rinnansyvyys (lainattavissa yhdistykseltä) henkilövaaka (lainattavissa yhdistykseltä) muistiinpanovälineitä käsipyyhkeitä tai käsihuuhdetta talouspaperia roskalaatikko virvokkeita, kahvia/teetä, hedelmiä ja sämpylöitä tms. pikku purtavaa tarkastajille ja sihteerille. 5.2 Toimiston varustelu Toimistossa tulee olla: käytettäessä digitaalista arvostelukaavaketta: o o kannettava tietokone, hiiri ja hiirimatto. Tietokoneessa tulee olla vähintään excelohjelma ja mielellään myös pdf-tulostusohjelma. Tietokoneessa tulee olla käyttäjällä admin-oikeus mahdollisten ohjelmien tai ajurien asentamista varten. 2 kpl muistitikkuja (vähintään 500 Mt) tulostin ja skanneri tai monitoimilaite laminointilaite ja kalvoja (A4) valkoista A4 kopiopaperia yksi pakkaus (jos ei käytetä digitaalista arvostelulomaketta tarvitaan kaksi pakkausta kopiopaperia) ensiapuvälineet päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot Luku: 4BTarkastuspaikka ja tarvittava varustus 5

9 paksuja tusseja kartonkia teippiä ja/tai sinitarraa pakkausteippiä sakset nitoja niitin poistaja mittanauha mikrosirun lukulaite (lainattavissa yhdistykseltä) varaparistoja sirunlukijaan kakkapusseja 3-4 jatkojohtoa jatkojohtokela (25 m) koirien numerolaput (yhdistyksellä) toimihenkilöiden nimikyltit sekä muutamia tyhjiä nimikylttejä varalle. 5.3 Valokuvaajan toimipisteen varustelu Valokuvaajan toimistopisteessä tulee olla: Tietokone, hiiri ja näppäimistö (jos valokuvaaja purkaa ja valitsee valokuvat). Kuvankäsittelyohjelma, jolla voi rajata ja tehdä kuville perussäätöjä (valotus, rajaus, terävöitys). Tähän soveltuu esim. Irfan View ilmaisohjelma (http://www.irfanview.com). Jos valokuvaaja haluaa käyttää muuta lisenssiohjelmaa, tulee hänen hankkia ohjelmalisenssi itse. Kameran muistikortin lukija USB-muistitikku (mielellään 8-16 Gt), jos valokuvat purkaa valokuvaaja Digitaalikamera (mielellään digitaalijärjestelmäkamera) pitkällä putkella) Kaksi muistikorttia (toinen vähintään 1 Gt ja toinen vähintään 256 Mt) Kameran akut ja akkulaturi Valokuvauspisteen tule olla suhteellisen rauhallinen ja taustaltaan neutraali. Takana ei tulisi olla autoja tai muita koiria. Luku: 4BTarkastuspaikka ja tarvittava varustus 6

10 6 Dokumentointi 6.1 Talousarvio Tarkastuksen mahdollisesta tappiosta tai tuotosta vastaa Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry. Tilaisuuden taloudessa pyritään ns. 0-tulokseen. Järjestäjätaho laatii tilaisuuden taloudesta mahdollisimman realistisen talousarvion, jonka esittää hyväksyttäväksi yhdistyksen johtokunnalle. Jalostustarkastuksen ilmoittautumismaksun päättää yhdistyksen johtokunta vuosittain. Järjestäjätaho huolehtii jalostustarkastuksen raha-asioista yhteistoiminnassa yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa pyrkien joustavaan, mutta silti tarkkaan taloudenpitoon. Mikäli poikkeamaa talousarvioon tapahtuu, tulee siitä informoida ja tarvittaessa hyväksyttää mahdolliset muutokset johtokunnalta. 6.2 Tarkastuskutsu/ -ilmoitus Kutsu (ilmoitus) julkaistaan Gööttilehdessä hyvissä ajoin ennen tarkastusta, viimeistään edellisessä lehdessä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää (jaltark_kutsu_lehti.pdf). Lisäksi kutsu julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja Gööttifoorumilla vähintään jalostustoimikunta tiedottaa osastolla (Jalostustarkastuksen ilmoittamismalli foorumilla ja www-sivulla.doc). Kutsusta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat seikat: tarkastuksen aika ja paikka järjestäjä tarkastajat mihin ja miten ilmoittautumiset toimitetaan ja mitä tietoja ilmoittautumisesta on annettava (kts. luku 7) viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoittautumismaksujen suuruudet sekä yhdistyksen tilinumero ja viitenumero kuka vastaa tiedusteluihin ja hänen yhteystietonsa maininta rokotussäännöksistä maininta mahdollisista muista määräyksistä kuten esimerkiksi ikävaatimukset jne. majoitusmahdollisuudet muut mahdolliset asiat, jotka järjestäjä katsoo tarpeellisiksi Kahta viikkoa ennen lähetetään ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet tarkastukseen tulosta ja arvosteluaikataulu (kts. luku 7) Luku: 5BDokumentointi 7

11 6.3 Luvat Poliisiviranomaisille on hyvissä ajoin tehtävä ilmoitus tarkastuksen järjestämisestä. Jos paikalla on kanttiini, terveydenhoitoviranomaisille on tehtävä kirjallinen ilmoitus asiasta. Terveydenhoitoviranomaiselta selviää myös, mitä vaatimuksia kanttiinin vastuuhenkilöllä on, esim. tarvitaanko hygieniapassi. Järjestävä paikallinen taho hakee luvat itse. Lupia tai ilmoituksia voidaan lisäksi tarvita äänentoistolaitteiden käyttöön, tilapäisten pysäköintijärjestelyiden tekoon, opasteiden pystytykseen ym. Asioista kannattaa hyvissä ajoin tiedustella poliisiviranomaisilta ja tiehallinnosta opasteiden pystytyksestä. 6.4 Aikataulu Tarkastusta varten tulee laatia aikataulu (jalostustarkastusinfo.doc). Aikataulu voidaan vahvistaa lopullisesti vasta kun lopullinen koiramäärä on tiedossa. Mikäli tarkastusaikataulua joudutaan muuttamaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti ilmoittautuneille koiranomistajille riittävän ajoissa. Kutakin koiraa varten varataan noin 20 min aikaa. Ensimmäiselle koiralle varataan 30 min aikaa. Juoksuaikaiset nartut tarkastetaan tarkastuspäivän viimeisinä. Pentuesisarukset ja muut lähisukuiset koirat pyritään tarkastamaan peräkkäin. Aikatauluun on muistettava jättää aikaa tarkastajien lounas- ja kahvitauoille. Yhden päivän aikana pystytään joustavasti tarkastamaan n. 20 koiraa. 6.5 Luettelo Luettelo ei ole välttämätön, mutta haluttaessa sellainen voidaan tehdä. Luettelo tulee laatia ilmoittautumistietojen perusteella. Luetteloon on painettava ainakin seuraavat tiedot yhdistyksen pj tervehdys toimikunnan pj tervehdys toimikunnan kokoonpano tarkastajat sihteerit toimistohenkilöstö valokuvaaja muut toimikunnan jäsenet aikataulu tarkastettavista koirista nimi, rekisterinumero, lonkkakuvaustulos, syntymäaika, isän nimi ja rekisterinumero, emän nimi ja rekisterinumero, kasvattaja ja tämän kotipaikka, omistaja ja tämän kotipaikka. Luku: 5BDokumentointi 8

12 Tarkastuspaikalle tehdään luettelo, joka kiinnitetään seinään tms. hyvin näkyvään paikkaan. Tässä luettelossa yhdistetään aikataulu sekä tarkastettavien koirien tiedot. 6.6 Tarkastuslomakkeet Tarkastuslomakkeina käytetään yhdistyksen johtokunnan hyväksymiä lomakkeita (paperinen tai exceltiedosto). Mieluiten käytetään sähköisiä lomakkeita. Mikäli arvostelu tehdään ruotsiksija käytetään ruotsinkielistä arvostelulomaketta (arvostelulomake_swe.xls), tulee arvostelu kääntää toimistossa suomeksi (arvostelulomake_fin.xls), koiran omistajalle. Tarkastuksessa koiran omistajalle luovutetaan suomenkielinen (tai omistajan halutessa ruotsinkielinen) tarkastajan/tarkastajien allekirjoittama tarkastuslausunto Excel-arvostelulomake Käytettäessä digitaalista arvostelulomaketta, tulee arvostelijoilla olla käytössään tietokone, Office 2007 ohjelma ja tietojen siirtoon toimistoon vähintään 2 kpl USB-muistitikkuja tai verkkoyhteys tietokoneiden välillä. Excel-arvostelulomakkeen (AAA_jalostustarkastuslomake11makrot.xlsm) saa jalostustoimikunnalta, joka vastaa arvostelukaavakkeen käytön opastamisesta. Jokaisesta koirasta tehdään erillinen tiedosto. Yhdessä tiedostossa on kaksi välilehteä. Ensimmäisellä välilehdellä on ruotsinkielinen arvostelukaavake ja toisella välilehdellä suomenkielinen kaavake. Arvostelussa käytetään tarkastajan käyttämää kieltä. Tiedostoon on tehty makro tietojen siirtämisestä välilehdeltä toiselle. Arvostelukaavakkeen täyttöprosessin kuvaus: 1) muuta MS Excel 2007 asetuksista Salli kaikki makrot (Office painike > Excelin asetukset > Valvontakeskus > Valvontakeskuksen asetukset > Makrojen asetukset > Ota käyttöön kaikki. 2) täytetään koiran perustiedot suomenkieliselle kaavakkeelle 3) kopioidaan Kopio perustiedot SVE- makron avulla perustiedot ruotsinkieliselle kaavakkeelle (tarvittaessa). Koiran nimeä eikä omistajan tai kasvattajan tietoja ei saa olla ruotsinkielisessä lomakkeessa näkyvissä. 4) tallennetaan tiedosto muodossa 01 Koiran Virallinen Nimi jaltark numero tarkoittaa koiran järjestysnumeroa tapahtumassa. 5) useampipäiväisessä tapahtumassa tallennetaan saman päivän koirat samaan kansioon 6) kopioidaan tiedostot arvostelukoneelle ja ohjeistetaan arvostelijaa täyttämään kaavake. Ruotsinkielisessä kaavakkeessa tulee tehdä merkinnät sinisellä värjättyyn ruutuun. 7) koiran arvostelun jälkeen kopioidaan tiedosto(t) USB-muistitikulle. Arvostelutietokoneelle tulee jäädä alkuperäiset tiedostot. 8) USB-muistitikulta siirretään tiedostot toimiston tietokoneelle. Luku: 5BDokumentointi 9

13 9) avataan tiedosto ja siirrytään sen suomenkieliselle FIN-välilehdelle 10) koiran arvostelutiedot kopioidaan Kopio arvostelu SVE => FIN -makron avulla suomenkieliselle kaavakkeelle. Poistetaan Poista sin-värin FIN-kaavakkeesta -makron avulla ylimääräinen sininen väri. Lisätään koiran kuva, tarkistetaan että kaikki merkinnät ovat paikallaan, suomennetaan tarvittaessa lisähuomiot ja tulostetaan kaavake arvostelijan allekirjoitettavaksi ja annettavaksi koiran omistajalle.. Arvostelutapahtuman jälkeen tulee jalostustoimikunnalle luovuttaa sekä arvostelijoiden tietokoneella olleet arvostelukaavakkeet että toimistossa työstetyt arvostelukaavakkeet erillisissä tiedostokansioissa Paperilomake Paperilomaketta käytetään joko tulostamalla tarvittava määrä arvostelulomakkeita ja täytetään koiran perustiedot niihin käsin tai syötetään tietokoneella koiran perustiedot edellisessä luvussa kerrottuun tiedostoon ja tulostetaan lomakkeet arvostelua varten. Arvostelun jälkeen toimistossa siirretään arvostelumerkinnät joko suomenkieliseen paperikaavakkeeseen tai tehdään edellisessä luvussa kuvattu prosessi. Arvostelutapahtuman jälkeen jalostustoimikunnalle on luovutettava sekä alkuperäiset arvostelijan täyttämät arvostelukaavakkeet että kopiot koiran omistajalle luovutetusta paperikaavakkeesta, jossa on myös tarkastajan allekirjoitus. 6.7 Tarkastuksesta tiedotetaan lisäksi seuraavia tahoja Seuraaville tahoille tulee tilaisuudesta tiedottaa yhdistyksen lehden ja kotisivujen kautta: yhdistyksen johtokunnan jäsenet Gööttilehden päätoimittaja jalostustoimikunnan jäsenet ulkomuototuomarien työryhmän jäsenet rodun kouluttajatuomari 6.8 Kunniakirjat ja muistolahjat Jokaiselle osanottajalle voidaan jakaa jalostustarkastuskunniakirja (jalostustarkastusdiplomiphja.pdf) osallistumisestaan. Kunniakirjojen tekemistä varten voi tiedustella jalostustoimikunnalta InDesign-tiedostopohjan ja fontit tai voi pyytää jalostustoimikunnalta ne valmiiksi tulostettuina. Tarkastustapahtumassa tarkastaja allekirjoittaa ne ja tarkastuksen jälkeen kunniakirja luovutetaan arvostelulomakkeen kanssa koiran omistajalle. Kunniakirjoja varten tarvitaan seuraavat tiedot noin kaksi viikkoa ennen tarkastusta: Luku: 5BDokumentointi 10

14 arvostelupaikka ja ajankohta koiran nimi ja rekisterinumero arvostelijan nimi Tarkastajille on tapana antaa muistolahja. Lahjoituksia voi käyttää hyväksi muistolahjaa hankittaessa. 7 Ilmoittautuminen 7.1 Ilmoittautumistapa Ilmoittautuminen voi tapahtua: a) kirjeitse b) sähköpostilla c) digitaalisella lomakkeella Koirat otetaan tarkastukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, huomioiden tapahtuman rajoitteet. Ilmoittautuminen on pätevä, kun koirasta on saatu ilmoittautumistiedot (kts. luku 7.2) ja todiste ilmoittautumismaksun maksamisesta. Talousvastaavan on valvottava, että ilmoittautumismaksu on maksettu määräpäivään mennessä. Maksamattomia koiria ei tule ottaa luetteloon, ts. ilmoittautumismaksun laiminlyönti aiheuttaa ilmoittautumisen hylkäämisen. Jos mukaan on otettu maksamaton ilmoittautuminen ja koira jää pois tarkastuksesta, pitää koiranomistajan kuitenkin maksaa ilmoittautumismaksu jälkeenpäin. Koira ei voi osallistua tarkastukseen jos sen tai sen omistajan edelliset ilmoittautumismaksut ovat maksamatta. Ilmoittautumismaksu voi olla erilainen yhdistyksen jäsenelle ja ei-jäsenelle. Tehokkain ja yleisin tapa onkin vaatia maksukuitti tai sen kopio ilmoittautumislomakkeen mukaan. Vain kirjalliset ilmoittautumiset tulee huomioida, puhelinilmoittautumiset eivät ole sitovia. Ilmoittautumisaika tulee asettaa siten, että postin kulku huomioon ottaen ilmoittautumiset tulevat perille tarpeeksi ajoissa aikataulun valmistelua varten: noin 2-3 viikkoa on hyvä aika. Jos ilmoittautumiskuoressa on viimeisen ilmoittautumispäivän postileima, on ilmoittautuminen pätevä. Myöhästyneet ilmoittautumiset palautetaan, samoin niiden jo tilille tulleet ilmoittautumismaksut. Käytettäessä digitaalista ilmoittautumislomaketta, voidaan maksukuitista vaatia erillinen kopio tai sopia yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa maksusuoritusten tarkistamisesta erikseen. Yhdistyksellä on käytössä sähköpostitili jonka tunnukset luovutetaan järjestäjälle tarvittaessa. Ilmoittautumislomakemalli (ilmoittautumislomakemalli.pdf) on jo tilin dokumenteissa. Mikäli koiria ilmoittautuu enemmän, kuin niitä voi ottaa tarkastukseen, tulee asiasta informoida yhdistyksen verkkopalveluissa. Niille, jotka eivät mahdu tarkastukseen, palautetaan ilmoittautumismaksu. Vastaavasti tilaisuutta tulee markkinoida aktiivisesti, jos siihen mahtuu vielä koiria. Ilmoittautumisaikaa voidaan pidentää, jos se on mahdollista järjestelyiden puitteissa. Luku: 6BIlmoittautuminen 11

15 7.2 Ilmoittautumisessa annettavat tiedot Ilmoittautuessa on annettava seuraavat tiedot: Koiran o virallinen nimi o rekisterinumero o syntymäaika o sukupuoli o häntätyyppi (töpö tai pitkä) o lonkkakuvaustulos omistajan nimi ja yhteystiedot 7.3 Ilmoittautumisten vastaanotto Ilmoittautumisajan päättyessä ilmoittautuneiden koirien tiedot syötetään erilliseen excel-taulukkoon (koontipohja.xls) ja yhdistyksen jalostustarkastuslomakepohjiin (kts. tarkemmin luku 6.6). Mikäli koira ei ole rekisteröity Suomen Kennelliitossa, on ilmoittautumisen oheen liitettävä kopio koiran ulkomaisesta rekisteritodistuksesta. Koiralla on siis oltava rekisterinumero, ennen kuin se voidaan ilmoittaa tarkastukseen. Kaikkien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä. 7.4 Ilmoittautumisvahvistus Ilmoitettaessa sähköpostilla tai digitaalisella lomakkeella, tulee ilmoittautumisesta antaa ilmoittajalle vahvistus muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta. Muutama viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen lähetetään ilmoittautumisvahvistus sähköpostitse tai kirjeitse (jos ei ole tiedossa ilmoittajan sähköpostiosoitetta) hyvissä ajoin ennen tarkastusta. Kirjeestä tulee käydä ilmi (jalostustarkastusinfo.doc): missä tarkastus pidetään, kartta ja ajo-ohjeet paikalle. Ajo-ohjeissa on oltava myös katuosoite navigaattoria varten. mihin aikaan koiran tulee saapua paikalle. Koirat on aikataulutettu ryhmiin ja koiran on tultava paikalle tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. Arvostelu voi alkaa ½ tuntia etuajassa, ei kuitenkaan ennen ryhmän arvioitua alkamisaikaa. lisätietojen antajan puhelinnumero, johon voi tarvittaessa soittaa ja pyytää apua tieto onko paikalla kanttiini Luku: 6BIlmoittautuminen 12

16 muut paikkaan liittyvät erityisohjeet lyhyt kuvaus arvostelutapahtuman kulusta muistutus, että koiralle on varattava näyttelypanta ja -talutin, vesikuppi muistutus että koiralla tulee olla rokotukset kunnossa, rokotustodistus mukana ja rekisterikirja 7.5 Ilmoittautumismaksun palauttaminen Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten vuoksi ei ilmoittautumismaksua palauteta. Ilmoittautumismaksu on palautettava, jos tarkastus peruutetaan koiran omistaja kutsutaan tuomariksi tai toimitsijaksi kyseiseen tarkastukseen koiran kasvattaja kutsutaan tarkastajaksi koira on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut. Sairastumisesta on esitettävä eläinlääkärintodistus viimeistään kaksi viikkoa tarkastuksen jälkeen ja todistus saa olla päivätty enintään kaksi päivää tarkastuksen jälkeen. tarkastaja vaihtuu ja omistaja haluaa tämän vuoksi perua ilmoittautumisen tarkastukseen on ilmoittautunut niin paljon koiria, että viimeisenä ilmoittautuneita ei voida ottaa tarkastukseen ilmoittautuminen on saapunut myöhässä eikä tarkastukseen mahdu enää Ilmoittautumismaksu palautetaan mahdollisimman pian yhteistyössä yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. 7.6 Valokuvauksesta Valokuva pyritään ottamaan ennen koiran menoa tarkastukseen tai välittömästi sen jälkeen. Esimerkit valokuvista on dokumentin lopussa. Ensimmäinen kuva otetaan koiran numerolapusta ja sen jälkeen kuvataan koira: sivuprofiilikuva koiran oikealta puolelta sivuprofiilikuva koiran vasemmalta puolelta etukuva (eturaajat näkyvissä) ja samalla pääkuva edestä pääkuva sivusta erillinen kuva ominaisuudesta, jolla oletetaan olevan erityistä merkitystä (esim. käyrät etujalat) Kuvaaja siirtää valokuvat tietokoneelle järjestettynä kuvat koirittain eri kansioihin. Hän valitsee tarkastuslausuntoon liitettävän valokuvan, käsittelee sen tarpeen mukaan (vähintään rajaus) ja nimeää tiedos- Luku: 6BIlmoittautuminen 13

17 ton koiran nimellä. Tämän jälkeen tiedosto siirretään toimiston tietokoneelle ja liitetään jalostustarkastuslausuntoon. Arvostelun päätyttyä kaikki valokuvat toimitetaan jalostustoimikunnalle. Kuvat voi olla nimetty muotoon Koiran Virallinen Nimi jaltark20vv KuvaajanNimi #, jossa # tarkoittaa juoksevaa numerointia. Valokuvaajan tulee ottaa muutama yleiskuva tapahtumasta. 8 Tulospalvelu Tarkastuspaikalla olisi hyvä olla tulostaulu, johon merkitään koirien saamat tulokset. (yleisarvosana, hyväksytty/hyväksytty varauksella/hylätty). 9 Kanttiini Tarkastuspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla kanttiini. Kanttiinissa on huomioitava mahdollinen asiakasmäärä asettamalla riittävästi henkilökuntaa ja tiloja. Kanttiinin tulee olla toiminnassa heti aamulla jo ilmoittautumisten alkaessa. Kanttiini huolehtii tarjoilusta kehiin arvostelun aikana. Tarkastajille ja kehähenkilökunnalle tulee olla tarjolla kahvia, mahdollisesti toiveitten mukaan myös teetä, voileipiä, virvokkeita jne. Kanttiinista vastaavan tulee huomioida paikalliset terveydenhuoltoviranomaisten määräykset. 10 Tarkastuksen kuvaus 10.1 Edellisenä iltana Ennen tarkastustapahtumaa edellisenä iltana kehän ja mahdollisten telttojen ja opasteiden pystyttäminen tarkastuspaikalla eri pisteisiin (vesi, ulkoilutus, rokotusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus, numeroiden jako, kanttiini, pysäköinti) kehän rakentaminen kehätarvikkeet valmiiksi yhteen paikkaan, josta ne siirretään aamulla kehään. Samalla tarkastetaan vielä, että kaikki tarvittava on paikalla. ajo-opasteiden vieminen teiden varsiin (muistettava kaikki mahdolliset lähestymistiet!). Yhdistyksellä on tarkoitukseen sopivia opastetauluja (opastaulu.pdf), joissa on göötin kuva. Opasteita pystyttäessä on huomioitava Tiehallinnon säädökset. toimiston koneiden ja laitteiden tarkastaminen ja testaus kehän koneiden ja laitteiden tarkastaminen ja testaus langattoman verkon luominen ja testaus Luku: 7BTulospalvelu 14

18 kanttiinin laittaminen kuntoon niin, että se on aamulla valmis palvelemaan tuntia ennen tarkastuksen alkua. tarkastajien vastaanotto ja heidän ruokailustaan ja majoituksestaan huolehtiminen. Mikäli mahdollista, olisi hyvä, jos tarkastajat ehtisivät käydä tässä vaiheessa katsomassa, että kaikki on kuten he haluavat olevan. Jos jotain heidän mielestään puuttuu, niin sitä voidaan vielä yrittää hankkia Tarkastuspäivänä Tarkastajien nouto tarkastuspaikalle siten, että tarkastajat ovat paikalla noin tuntia ennen arvostelua Koirien vastaanotto: koiran tunnistusmerkinnän ja rokotusten tarkistus, numerolapun antaminen ja ohjaus valokuvattavaksi ja punnittavaksi. Tarkastuksen käynnistäminen Tarkastuksen kulku: Koirat tulevat kehään numerojärjestyksessä, yksi kerrallaan. Mielellään ennen kehään menoa koira on punnittu ja siitä on jo otettu valokuvat, mutta jos se ei ole onnistunut niin sitten kuva otetaan viimeistään kehästä pois tultaessa. Tarkastajat ohjaavat toimintaa kehässä ja täyttävät (sähköisen) tarkastuslomakkeen. Kunkin koiran tarkastuksen jälkeen lomake tallennetaan koneen kovalevylle. Lomake kopioidaan joko langatonta verkkoa käyttäen tai USB-tikulla toimistoon, jossa lomakkeeseen yhdistetään koiran valokuva kansilehdelle laitettavaksi. Kun toimisto on tarkastanut, että lomakkeessa on rasti jokaisen ominaisuuden kohdalla eikä siinä muutoinkaan näy mitään virheelliseltä näyttäviä tietoja, tulostetaan lomake ja viedään tarkastajien allekirjoitettavaksi ja luovutetaan tarkastuslausunto koiran omistajalle. Kunniakirja annetaan samassa yhteydessä tarkastuslausunnon kanssa. Yleisö ei saa häiritä tapahtuman kulkua. Luku: 9BTarkastuksen kuvaus 15

19 10.3 Tarkastustapahtuman jälkeen Järjestävä taho huolehtii tarkastuksen jälkeen seuraavista asioista: Välittömästi samana päivänä: tarkastajien ja ruokailu, johon osallistuu järjestäjätahon yhteyshenkilö, mahdollisuuksien mukaan jalostustoimikunnan yhteyshenkilö ja yhdistyksen hallituksen jäsen päivärahojen tms. maksaminen käteisellä, jos on asiasta sovittu etukäteen tarkastajien vienti jatkoyhteyspaikkaan tarkastuspaikan siivous lainattujen tavaroiden palautus Jälkityöt kolmen päivän kuluessa tarkastuksesta: Tuloskoonnin toimittaminen jalostustoimikunnalle päivitettäväksi jalostustoimikunta tiedottaa osioon foorumille. Tulokset toimitetaan excel-tiedostona (koontipohja.xls) tai tekstitiedostona muodossa sp 2011 Koiran Virallinen Nimi FINxxxxx/xx om. Sukunimi Etunimi EH hyväksyttävä varauksella: takaosa suora Ilmoitus webmasterille jalostustarkastuksen tapahtumatietojen päivittämisestä menneeseen muotoon mikäli mahdollista arvosteluista tallennetaan pdf-tiedosto, joka nimetään muodossa Koiran Nimi jaltark 2011.pdf ja lähetetään tiedostot jalostustoimikunnalle Jälkityöt kuukauden kuluessa tarkastuksesta: kanttiinitulojen tuloutus yhdistyksen tilille ja selvitys yhdistyksen rahastonhoitajalle arvostelukaavakkeiden ja tiedostojen toimittaminen jalostustoimikunnalle kaikkien valokuvien ja tekijänoikeussopimuksen toimittaminen yhdistyksen kuvapankin ylläpitäjälle, joka välittää tarvittavat kuvat lehden toimitukseen tulosten toimittaminen yhdistyksen webmasterille päivitettäväksi Jalostustarkastetut göötit sivulle. Tulokset toimitetaan excel-tiedostona (koontipohja.xls) tai tekstitiedostona muodossa u 2010 Koiran Virallinen Nimi FINxxxxx/xx artikkeli jalostustarkastustapahtumasta jalostustoimikunnalle. Artikkeli julkaistaan tulosten yhteydessä seuraavassa lehdessä. mikäli mahdollista, arvosteluista tehdään koontitaulukko excel-muodossa (koontipohja.xls) Luku: 9BTarkastuksen kuvaus 16

20 11 Mallit ja tiedostopohjat Tiedostojen työstöversiot järjestäjä saa jalostustoimikunnalta tai yhdistyksen digitaalisen arkiston ylläpitäjältä. 1. Jalostustarkastuksen budjettipohja.xls 2. Tekijänoikeussopimuksen mallipohja: tekijänoikeussopimusmalli_valokuvaus.doc 3. Jalostustarkastuksen tarvikelistapohja.doc 4. Jalostustarkastuksen ilmoittamismalli foorumilla ja www-sivulla.doc 5. Jalostustarkastuksen ilmoittamismalli lehdessä: jaltark_kutsu_lehti.pdf 6. Sähköpostitse toimitettava ilmoittautumislomake www-sivulta: Ilmoittautuminen jalostustarkastukseen 7. Ilmoittautumisen verkkolomake: ilmoittautumislomakemalli.pdf 8. Vahvistuskirje ja aikataulu: jalostustarkastusinfo.doc 9. jalostustarkastusdiplomipohja.pdf ja InDesign-tiedostot liitteineen (jalostustarkastusdiplomipohja.zip) 10. Ruotsin ja suomenkieliset arvostelulomake makrolla: AAA_jalostustarkastuslomake11makrot.xlsm Lomakkeet ovat eri välilehdillä. (Tulostusversio: AAA_jalostustarkastuslomake11makrot.pdf) 11. opastaulupohjat A4: Opastaulut_A4.pdf 12. Tietojen koontipohja jatkotyöstämistä varten: koontipohja.xls Kuvaesimerkit otettavista valokuvista Luku: 10BMallit ja tiedostopohjat 17

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 1 YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Liite 2 Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje 1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.) 2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi siirtää

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN 1.8.2015 JOENSUUN UIMASEURA RY KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN Uinti ja Uimahypyt Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin kilpailuiden alustavan budjetin

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1 (7) Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodissa, järjestelmä tarkistaa

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

J A L O S T U S L O M A K E A.

J A L O S T U S L O M A K E A. J A L O S T U S L O M A K E A. RASTI HALUAMASI VAIHTOEHTO! JALOSTUSTIEDUSTELU Mikäli etsit nartullesi sopivaa urosta. Jalostustoimikunnan esittämää urosta käyttämällä sinun ei tarvitse enää täyttää jalostusilmoitusta

Lisätiedot

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ TUOMARIT/SKL SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ yhden tai kahden rodun erikoisnäyttely poikkeus, lupa SKL:lta jos koiramäärä alle 30,

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje

KURSSIHALLINTA. TaikaKoulutus -käyttöohje KURSSIHALLINTA TaikaKoulutus -käyttöohje Yleistä ohjelmasta WWW- selaimella käytettävä ohjelma koulutustenhallintaan ja asiakashallintaan ja viestintään Käytettävät kokonaisuudet Koulutushallinta Koko

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

OHJE SELÄN MUUTOSTEN RÖNTGENKUVAUKSISTA JA LUOKITUKSESTA (Selkäohje)

OHJE SELÄN MUUTOSTEN RÖNTGENKUVAUKSISTA JA LUOKITUKSESTA (Selkäohje) OHJE SELÄN MUUTOSTEN RÖNTGENKUVAUKSISTA JA LUOKITUKSESTA (Selkäohje) Kennelliiton hallituksen 7.2.2013 hyväksymä, voimassa 1.6.2013 alkaen. Päivitetty hallituksen kokouksissa 22.8.2013 ja 28.8.2014. Tämä

Lisätiedot

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, 41160 Tikkakoski 040-594 6374 jouko.marttinen@luukku.com . Hyvä sukuseuran jäsen, Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat

Lisätiedot

Hei HuHu yhteyshenkilö!

Hei HuHu yhteyshenkilö! Hei HuHu yhteyshenkilö! Lounais-Suomen Partiopiirin samoajien vaeltajien piirileiri HuHun ilmoittautumisaika on alkanut! Sinut on valittu lippukuntasi HuHu yhteyshenkilöksi. Tehtäväsi on kertoa HuHusta

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TERVETULOA AGIPITSIIN 2016

TERVETULOA AGIPITSIIN 2016 TERVETULO GIPITSIIN 2016 Raumalla vietetään Pitsiviikkoa 23.-31.7.2016 - tästä siis teema RKS:n heinäkuun kisoihin. LUNTIN J SUNNUNTIN JOK TSOLUOKN PRS OHJJN PITSISU PLKITN UPEIN PLKINNOIN. Kannattaa siis

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät.

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Virkku.net Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Etusivun toiminteet: Kokeet ja kilpailut- osiossa voi hakea tulevia kokeita kaikista lajeista. Testit- osiosta löytyy

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi 1 Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodilla, järjestelmä tarkistaa opiskelijan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Yleistä matkanhallintaohjelmasta. Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1. Oikean dokumentin valinta...2

Yleistä matkanhallintaohjelmasta. Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1. Oikean dokumentin valinta...2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä matkanhallintaohjelmasta Sivu Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1 Oikean dokumentin valinta...2 Määränpään ja matka-ajankohdan kertominen. 2 Tiliöintitietosivun

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä xx. päivänä xxx Viestintävirasto on määrännyt tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 12 :n nojalla:

Annettu Helsingissä xx. päivänä xxx Viestintävirasto on määrännyt tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 12 :n nojalla: Määräys 1 (10) XX/2016 LUONNOS Määräys 64A/2016 TAAJUUSALUEEN 703-733 MHz JA 758-788 MHz HUUTOKAUPASTA 1 Soveltamisala 2 Ilmoittautumisen määräaika 3 Annettu Helsingissä xx. päivänä xxx 2016 Viestintävirasto

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2016 Liikuntalautakunnan myöntämä Järjestöyhteistyöavustus

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen 5.9.2016 2(10) Näyttelyn anominen Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta... 3 Uuden anomuksen kirjaaminen...

Lisätiedot

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN ILMOITA JOUKKUE SARJAAN Klikkaa sivulle http://fba.baskethotel.com/login/ Valitse etusivulta a) Sarjaan ilmoittautuminen, jos olet kokonaan uusi yhteyshenkilö b) Kirjaudu, jos olit yhteyshenkilö jo edellisellä

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot