Pampre. Aerosolitutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pampre. Aerosolitutkimus"

Transkriptio

1 Pampre Aerosolitutkimus Vilma Aaltonen Laura Siitari Robert Juhakoski Santtu Leppälä Jaakko Puntanen Latmos, Pariisi

2 Briefly in english We had a chance to participate in Latmos-science school which was arranged with Latmos research laboratory, that is located in France. 15 students were chosen to the science school. We divided into three groups, and each of the groups got their own subject to study. Our subject was Pampre, an experiment that has been developed by Latmos, the study which goal is to study the formation of tholins in Titan, the largest moon of Saturn. Nathalie Carrasco gave us a presentation about Pampre. Tholins are small particles which can be found in Titan. The experiment has been developed because it s hard to get straight data from these particles from Titan. Scientist are interested from these particles because it s believed that these particles have had a part in the birth of life. The way of producing tholins in the experiment is different than the way it happens in Saturn, because the process at there can take thousands of years to happen.

3 Sisällys 1. ESITTELY 2. AEROSOLI 2.1 AEROSOLIFYSIIKKA 2.2 AEROSOLIMITTAUS 2.3 CASSINI-HUYGENS-luotain 3.TITAN JA SEN KAASUKEHÄ 3.1 TITAN 3.2 TOLIINIT 3.3 PAMPRE 4. LÄHTEET 5. TUTKIJAT

4 4 1. ESITTELY Meillä oli Mikkelin lukion pitkän fysiikan opiskelijoina mahdollisuus osallistua Pariisissa järjestettävään Latmos (the Laboratoire ATmosphères, Milieux, Observations Spatiales) - tiedekouluun. Matkalle lähtijät jaettiin kolmeen ryhmään ja jokaiselle ryhmälle annettiin oma tutkielma-aihe. Meidän ryhmämme aiheeksi valikoitui PAMPRE ja aerosolitutkimus. Tutkielman teon aloitimme ennen matkaa ja Ranskassa täydensimme työtämme Latmoksesta saatujen tietojen pohjalta. Tutkielmamme on toteutettu ryhmätyönä erilaisten nettisivujen ja luennoilta saadun tiedon avulla. Mikkelistä lähtöisin oleva tutkija Anni Määttänen opasti meitä matkamme aikana. Latmos on tutkimuslaboratorio, joka tutkii maapallon ympäristön kemian ja fysiikan lisäksi myös aurinkokuntia sekä Maan ja Auringon välisiä vuorovaikutuksia. Se on perustettu vuonna 2009 ja se on jakautunut kahteen eri tutkimuskeskukseen: Pariisin keskustassa sijaitsevaan UPMC:hen ja Guyancourtissa sijaitsevaan OVSQ:hun. Guyancourtin OVCQ:ssa työskentelee 160 henkilöä ja UPMC:ssä 50. Guyancourt (University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) Paris (University Pierre and Marie Curie)

5 5 2. AEROSOLI Aerosolilla tarkoitetaan kaasumaista väliainetta ja siinä leijuvia kiinteitä sekä nestemäisiä hiukkasia. Aerosoli on siis eri olomuodoissa olevien aineiden seos, kuten pakokaasut ja pilvet. Mm. sadepilvet muodostuvat kosteuden kerääntyessä aerosolien ympärille. Ilmakehässä esiintyy luonnollisia aerosoleja, joita syntyy esim. metsäpaloissa ja tulivuorenpurkauksissa. Hiukkasten halkaisija vaihtelee 0,002 µm:stä yli sataan mikrometriin. Kun puhutaan pelkistä hiukkasista, käytetään termiä aerosolihiukkanen. Kuva 1: Esimerkkejä tyypillisistä aerosolihiukkasista ja niiden halkaisijoista. Aerosolihiukkasten koko jaetaan hienoihin (< 1 µm) ja karkeisiin (> 1 µm), joista 0,1 mm suuremmat hiukkaset putoavat maahan. Siitepölyhiukkanen on yksi suurimpia aerosolihiukkasia.

6 6 2.1 AEROSOLIFYSIIKKA Aerosolifysiikka keskittyy tutkimaan ilmakehän aerosoleja ja niiden käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa. Tutkittava asia voi olla esimerkiksi aerosolin käyttäytyminen sähkökentässä tai valoaaltojen eteneminen eri kosteuksissa ilmassa. Aerosolihiukkasten ominaisuuksien kuvailuun tarvitaan monia asioita, kuten koko, muoto, koostumus ja pitoisuus, jotka riippuvat esimerkiksi siitä, mistä lähteestä hiukkaset ovat peräisin. Hiukkaset ovat vuorovaikutuksessa jatkuvasti ilmassa toistensa, ympäröivien kaasujen ja valon kanssa. Sovelletun fysiikan laitoksen aerosolifysiikan tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopistossa keskitytään tutkimaan pienhiukkasten ilmastovaikutuksia: miten luontaiset tekijät ja ihmisen toiminta yhdessä vaikuttavat uusien pienhiukkasten muodostumiseen, ja esim. miten pienhiukkaset vaikuttavat pilvien syntyyn ja ominaisuuksiin. Tätä fysiikan alaa voi Suomessa opiskella mm. Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan laitoksissa. 2.2 AEROSOLIMITTAUS Suuri vaihtelevuus aerosolihiukkasten koossa, muodossa, koostumuksessa ja pitoisuuksissa tekee niiden mittaamisesta todella vaikeaa. Ei ole olemassa laitteistoa, joka kattaisi kaikki mitattavat ominaisuudet, ja siksi kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan useita mittausmenetelmiä rinnakkain. Aerosoleja voidaan mitata esim. tekniikoilla, jotka perustuvat hiukkasten sirottamaan valoon, sähkövaraukseen tai massan hitauteen. Aerosolimittauksissa käytetään esim. ionispektrometrejä, optisia hiukkaslaskureita sekä impaktoreita. 2.3 CASSINI-HUYGENS-LUOTAIN Cassini-Huygens on kolmen kansainvälisen avaruusjärjestön yhteistyönä syntynyt avaruusluotain, jonka tehtävänä on tutkia Saturnusta ja sen kuita. Luotain lähetettiin matkaan 15. lokakuuta 1997 ja Saturnuksen kiertoradalle se saapui vuonna Projektin piti alun perin päättyä vuonna 2008, mutta luotaimen erinomaisen toiminnan vuoksi tehtävää päätettiin jatkaa ensin vuoteen 2010 ja myöhemmin vielä vuoteen 2017 saakka.

7 7 Kuva 2: Cassini-Huygens-luotain Cassini-avaruusluotain tekee mittauksia Saturnuksen kiertoradalta ja sen avulla on voitu tutkia mm. Saturnuksen renkaiden kolmiulotteista rakennetta ja liikettä, planeetan kiertolaisten pinnan rakennetta sekä planeetan magnetosfääriä. Luotaimen vuonna 2005 pudottama Huygens-laskeutuja taas teki mittauksia Titan-kuun kaasukehästä ja sen pinnalta. Cassinin kautta dataa lähettäneen Huygensin myötä on saatu tietoa mm. Titanin ilmakehän koostumuksesta sekä sen tuulista.

8 8 3.TITAN JA SEN KAASUKEHÄ 3.1 TITAN Titan on Saturnuksen suurin kuu, jonka löysi vuonna 1655 Christian Hyugens, jonka mukaan on myös nimetty Saturnusta ja sen kuita tutkimaan lähetetty Cassini-Hyugens-luotain. Titan on halkaisijaltaan suurempi kuin Merkurius ja yhdeksänneksi suurin Aurinkoamme kiertävä kappale. Joidenkin mielestä Titan on paras ehdokas ylläpitämään elämää oman planeettamme jälkeen aurinkokunnassamme. Titan on Maan kaltainen myös siinä mielessä, että siellä on metaanista koostuvia meriä sekä vettä, joka on pinnan jääkerroksissa ja sen alapuolella olevassa meressä. Titanin väri on punaruskea, mikä johtuu sen ilmakehässä olevista toliineista, jotka estävät näkyvyyden kuun pinnalle. Pintaa voidaan kuitenkin tutkia käyttämällä muita aallonpituuksia kuin näkyvää valoa. Titan on ainoa kuu aurinkokunnassamme, jolla on oma kaasukehä. Kaasukehä on samantapainen kuin Maan ilmakehä elämää edeltävänä aikana, se sisältää pääosin typpeä. Typen osuus on noin 98% ja noin 2% kaasukehästä on metaania. Titanin kaasukehä ulottuu hyvin paljon pidemmälle kuin Maan ilmakehä, mikä johtuu Titanin huomattavasti pienemmästä massasta Maahan verrattuna. Titanin kaasukehän tiheys on sen pinnalla 1.5 kertaa Maan ilmakehän verran. 3.2 TOLIINIT Titanin ilmakehässä esiintyviä aerosolihiukkasia kutsutaan toliineiksi. Ne muodostuvat Titanin ilmakehässä olevan typen ja metaanin hajotessa, se on hieman poikkeava tapa siihen verrattuna, miten toliinit muuten muodostuvat. Esim. Auringosta tuleva uv-säteily hajottaa yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä kuten metaania ja etaania. Toliinit voivat toimia myös tehokkaana suojaverhona planeetalle suojellen sitä ultraviolettisäteilyltä. Toliini ei ole yksiselitteinen koostumukseltaan mutta se on yleisesti punertavaa orgaanista ainetta planetaarisella pinnalla. Toliinien tutkimisesta ollaan kiinnostuneita siksi, koska ne ovat

9 9 voineet olla orgaanisten molekyylien lähtökohtia, eli ne ovat voineet olla osallisia elämän synnyssä. 3.3 PAMPRE Kuva 3: Kaaviokuva tutkimuslaitteistosta Pampren tarkoitus on mallintaa Titanin kaasukehää ja tutkia siellä esiintyviä hiukkasia, koska toliineista, joita Titanin ilmakehässä esiintyy, ei ole paljoakaan suoraa dataa. Suurin syy tähän on kirjaimellisesti suuri, nimittäin Maan ja Titanin välinen matka. Koe perustuu CC RF- (capacitively coupled radio-frequency) kylmäplasma teknologiaan. Kokeessa johdetaan typpimetaani-kaasuseosta, jonka paine on n. 1 mbar, kammioon, jossa siitä synnytetään niin sanottua kylmää plasmaa elektronipurkauksen avulla. Muodostunutta plasmaa estetään osumasta kammion seiniin elektrodien avulla ennen kuin hiukkaset ovat kasvaneet tarpeeksi suuriksi. Kokeessa syntyneitä hiukkasia analysoidaan massaspektrometrillä.

10 10 Kokeessa olosuhteet eivät ole täysin samat kuin Titanissa. Muutoksia on jouduttu tekemään, jotta reaktiot tapahtuisivat nopeammin ja koe pystyttäisiin toistamaan. Se, mitä kokeessa tapahtuu puolessa tunnissa, vaatii Titanissa jopa tuhansia vuosia. Tämä on mahdollista suuremman paineen avulla kuin Titanin yläilmakehässä, jossa reaktioiden, joissa toliinit syntyvät, uskotaan tapahtuvan. Tästä johtuen tutkimuksen tuloksia joudutaan ekstrapoloimaan. Myös kokeen energianlähde on erilainen: Titanissa reaktioihin vaadittava energia saadaan fotoneista, kun taas kokeessa energian lähteinä käytetään elektroneita. Pampren tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi Cassini-Huygensin keräämän tiedon analysoinnissa. Kokeessa syntyneitä hiukkasia voidaan analysoida joko Latmoksessa tai niitä voidaan lähettää muualle analysoitavaksi.

11 11 4. LÄHTEET Nathalie Carrascon pitämä luento

12 12 5. TUTKIJAT Laura Siitari Vilma Aaltonen Robert Juhakoski Santtu Leppälä Jaakko Puntanen Kaikki Mikkelin lukion laajan fysiikan opiskelijoita Vasemmalta Jaakko, Santtu, Vilma, Laura ja Robert

SUOMALAINEN AVARUUSTUTKIMUS

SUOMALAINEN AVARUUSTUTKIMUS JULKAISUJA 2/2001 SUOMALAINEN AVARUUSTUTKIMUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Vuosikokouksensa yhteydessä Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 4.4.2001 keskustelutilaisuuden "Suomalainen

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA

TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA TIEDONKERUU VIITASAAREN UUSIUTUVAN ENERGIAN HANKKEEN PILOTTIKOHTEESSA Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma pro gradu -tutkielma Jukka Väkeväinen 3.3.2005

Lisätiedot

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista.

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012 Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Jari 23.3.2012 Kaasupallo vie turistit avaruuden rajalle Espanjalainen Zero2Infinity-yritys

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 NGC6992 on kirkkain osa itäisestä Harsosumusta. Vety-alfa-aallonpituuden säteily on tässä kuvassa punaista. Kuvausvälineet: William-Optics

Lisätiedot

TEEMU SYVÄJÄRVI MARSIN AEROSOLI-ILMIÖT Diplomityö

TEEMU SYVÄJÄRVI MARSIN AEROSOLI-ILMIÖT Diplomityö i TEEMU SYVÄJÄRVI MARSIN AEROSOLI-ILMIÖT Diploityö Tarkastaja: professori Jyrki Mäkelä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.10.2013 ii Tiivistelä

Lisätiedot

2/2005 vol. 34. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3. Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5

2/2005 vol. 34. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3. Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5 2/2005 vol. 34 Tässä numerossa Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3 Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5 Ydinturvallisuutta yliopistosta... 6 30 vuotta ydinturvallisuustutkimusta Lappeenrannassa...9

Lisätiedot

AD ASTRA NRO. 2/2010. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti

AD ASTRA NRO. 2/2010. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti Ta p a h t u m a k a l e n t e r i S y y s k o k o u s k u t s u j ä s e n i l l e Pääkirjoitus Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO. 2/2010 2 Upea kuva ukkosalasimesta joka vieraili Härkämäen

Lisätiedot

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Kajander, Amanda 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan

Lisätiedot

Mustekoostumuksen vaikutus inkjet-tulostusjälkeen

Mustekoostumuksen vaikutus inkjet-tulostusjälkeen TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Liisa Hakola Mustekoostumuksen vaikutus inkjet-tulostusjälkeen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Puhtauspalvelut ja työympäristö

Puhtauspalvelut ja työympäristö JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ

GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ GEOSMIININ JA 2-METYYLI-ISOBORNEOLIN MÄÄRITTÄMINEN KIERTOVESIPERIAATTEELLA TOIMIVAN KALANVILJELY- LAITOKSEN PROSESSIVEDESTÄ Jari Lappi Pro gradu -tutkielma Biotiede Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Hydrauliikan-

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011

Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011 Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011 Värikuva galaksista M106. Kuva on otettu Härkämäellä 13.3.2011. Valotus BVR 120 min.

Lisätiedot

TÄHDET JA AVARUUS 8/2009

TÄHDET JA AVARUUS 8/2009 Tällä pla Taiteilijan näkemys korundisateesta. Näkymä on CoRoT-7b-planeetan yöpuolen reuna-alueelta, jossa pinta saattaa olla osin sulaa laavaa, osin hieman kiinteämpää kiveä. 14 neetalla sataa kiviä Syyskuussa

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.)

ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO. Heikki Nevanlinna (toim.) 1 ILMAKEHÄ-ABC SELITTÄVÄ ASIASANASTO Heikki Nevanlinna (toim.) 2 ISBN 978-951-697-671-9 Yliopistopaino Helsinki 2009 Ilmatieteen laitos 3 ESIPUHE Ilmakehä-ABC (http://www.fmi.fi/view/abc/index.html) on

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta

Lisätiedot

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 S I S Ä L T Ö Osa 1 ENERGIAN TULEVAISUUS 1.1 Energiaa on kaikki, kaikki tulee energiasta, johdanto 3 1.2

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 199 2013 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti Summary: Improving Environmental Risk Assessments

Lisätiedot

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341 Kannen kuva istokphoto@12539341 Mikko Tuuliranta 2 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 LUKU 1 Mitä ihminen tietää maailmankaikkeuden synnystä ja iästä? 5 LUKU 2 Geologiset aikakaudet Koska ja miten ajatus vuosimiljoonista

Lisätiedot

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana

KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila sosiokulttuurisen innostamisen mahdollistajana Paavola, Katri & Pennanen, Katri 2012 TIKKURILA Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila KOHTAAMASSA UUTTA! Moniaistinen tila

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot