Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen"

Transkriptio

1 1 Loppuraportti tehdystä tutkimushankkeesta Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Markku Haikonen (toimittaja), Irma Gerstenmaier, Juha Havukumpu, Harri Santamala, Lasse Wendt Helsingin yliopiston psykologian laitos, liikennetutkimusyksikkö Heikki Summala, Esko Lehtonen, Harri Hiltunen

2 Esipuhe Johdanto Käytettävyystutkimus Tietoja taksiliikenteestä Taksinkuljettajan ammatin pätevyysvaatimukset Taksiyrittäjän pätevyysvaatimukset Kehityshankkeen aikataulu ja tavoitteet Hankkeen aikataulu Tutkimusajoneuvolle asetetut tavoitteet Tutkimukselle asetetut tavoitteet CityCab: rakenne, suunnittelu, ratkaisut Fysikaalinen kuvaus Suunnitteluperiaatteet Esitutkimus Kilpailija-analyysit Tilankäyttömalli Ratkaisut Akseliväli, raideleveys ja sivuovi Nelipyöräohjaus ja ilmajousitus Suorituskyky ja voimapaketti Matkustajien määrä ja matkatavaratila Kuljettajan työympäristö Miten poikkeaa perinteisistä taksimalleista Maailman ensi-ilta Pariisissa CityCab -klinikka Frankfurtin autonäyttelyssä Taksikehityshankkeet maailmalla Tutkimusmenetelmät Testien ja mittausten yleiskuvaus Testiradan suunnittelu Koehenkilöt Kuljettajat ja matkustajat Kuljettajien terveystietoja Tutkimusajoneuvot CityCab Mercedes-Benz E-sarjan sedan henkilöauto Volkswagen Caravelle -tila-auto Kuvaus taksista työympäristönä Taksilaitteet ja taksinkuljettajan visuaalinen työympäristö CityCabissä ja vertailuajoneuvoissa Visuaalinen työympäristö kuljettajien kokemuksia toimintojen sijoittelusta Näkyvyys ulos autoista Näkyvyys näyttöpaneeleihin Suosituksia Jatkotutkimusehdotuksia Taksinkuljettajan työympäristön ergonomia Aineiston keruu Ajoasennon mukavuus Istuin ja säätöjen käyttö Ratin säätöjen käyttö, löydettävyys ja käytettävyys Jalkatilan riittävyys Ylettyminen hallintalaitteisiin Autoon istuutuminen ja poistuminen Johtopäätökset ja yhteenveto Matkatavaroiden käsittely Tutkimuksen toteutus Tiedot autojen tavaratiloista Kuljettajien arvioinnit Erityisryhmät: pyörätuolit taksissa Yleistä invataksiliikenteestä Suomessa

3 5.4.2 Pyörätuoliasiakkaan kuljettamisen periaatteet Testiajoneuvojen soveltuvuus pyörätuoliasiakkaille Tulokset Johtopäätökset Ajomukavuus ja ergonomia dynaamisessa koetilanteessa Menetelmä Design Arviointilomakkeet Ajosuorituksen mittaus Tulokset Kuljettaja-arvioinnit Matkustaja-arvioinnit Yhteenveto Yksityiskohtainen strukturoitu käytettävyysarviointi Kuljettajien arviot Ajettavuus Hallintalaitteet Näkyvyys Ajomukavuus Kulku autoon/autosta Kuljettajan istuin Estetiikka Asiakkaan palveleminen Vaikutelma asiakkaan toiminnan helppoudesta Ajan vietto autossa odottaessa Matkustajien arviot Käytettävyys Matkustusmukavuus Istuimet Estetiikka Vaikutelma kuljettajan toiminnan helppoudesta Yhteenveto Yhteenveto ja suositukset Ajoneuvojen näyttölaitteet Taksinkuljettajan työympäristö Matkatavaroiden käsittely Erityisryhmien kuljettaminen taksiautoilla Ajomukavuuden arviointi Yksityiskohtainen käytettävyysarviointi Suositukset Tiivistelmä Lähdeviitteet Liitteet

4 4 Esipuhe Tämä julkaisu on loppuraportti Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston psykologian laitoksen liikennetutkimusyksikön tutkimushankkeesta Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen. Tutkimushanke toteutettiin vertailevana taksien käytettävyystutkimuksena, jolloin kolmea erilaista autoa testasi 21 kuljettajaa ja 47 matkustajaa Vantaan ajoharjoitteluradalla tehdyissä kenttäkokeissa. Radalla kyselyin, haastatteluin, videokuvauksin ja mittauksin kerätty aineisto analysoitiin ja tutkimuksen tulokset on esitelty tässä loppuraportissa. Tutkimus on käynnistynyt ja se päättyi Käytettävyystutkimuksen takseista yksi oli Metropolia Ammattikorkeakoulun edeltäjän Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian rakentama tulevaisuuden taksi CityCab. Stadian autolaboratoriossa autotekniikan yliopettajan Matti Parpolan johdolla pääosin opiskelijavoimin ja Taideteollisen korkeakoulun sekä useiden yritysten yhteistyöllä rakennettu CityCab -tutkimusajoneuvo esiteltiin ensimmäisen kerran julkisuudessa Pariisissa syksyllä Tulevaisuuden taksin rakentamisen lähtökohtina ovat olleet muun muassa ajoneuvotekniikan innovaatiot, esteettömyys matkustajille, matkustajien matkustusmukavuus ja kuljettajan työympäristön kehittäminen. Tutkimus on saanut rahoitusta Helsingin ammattikorkeakoulu Stadialta, Toyota Motor Europelta ja Työsuojelurahastolta. Hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet omalla panoksellaan Vantaan Taksi Oy, Lähitaksi Oy ja Semel Oy. Helsingin Yliopisto, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat lisäksi käyttäneet hankkeen toteutukseen omaa resurssipanostaan. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana on toiminut DI Pertti Ylhäinen ja tutkimuspäällikkönä DI Markku Haikonen, molemmat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen ohjausryhmään ovat lisäksi kuuluneet professori Heikki Summala Helsingin yliopistolta, Metropolia Ammattikorkeakoulusta tutkimusinsinööri Harri Santamala, lehtori Irma Gerstenmaier ja talouspäällikkö Sirpa Ryhänen. Tutkimuksen päärahoittajan edustajana on ohjausryhmässä ollut toimitusjohtaja Peter Rehnström Työsuojelurahastosta. Projektiryhmä on vastannut tutkimuksen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta. Haikosen, Summalan, Gerstenmaierin ja Santamalan lisäksi projektiryhmään ovat kuuluneet tohtorikoulutettava Esko Lehtonen ja opiskelija Harri Hiltunen Helsingin yliopistolta, lehtori Juha Havukumpu Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä insinööriopiskelijat Vesa Tiainen ja Lasse Wendt Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta.

5 Kenttätyövaihetta edeltävissä suunnittelu- ja tutkimusmenetelmien testauksissa, varsinaisissa radalla tehdyissä tutkimuksissa sekä kerätyn aineiston analysoinnissa ja tämän loppuraportin kirjoittamisessa on ollut lisäksi mukana useita Helsingin yliopiston opiskelijoita ja Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä henkilökuntaan kuuluvia. Allekirjoittanut on toiminut tutkimuspäällikön tehtävän ohella tämän loppuraportin toimittajana. Loppuraportin lukujen ja kappaleiden yhteydessä on ilmoitettu kyseisten tutkimusosioiden laatijoiden nimet. Haluan lausua parhaat kiitokseni kaikille tutkimuksen laatimiseen osallistuneille ansiokkaasta työstä. Samoin lausun kiitokseni tutkimushankkeessa mukana olleille yrityksille ja rahoittajille. 5 Helsingissä Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Auto- ja kuljetustekniikka

6 6 1 Johdanto Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Lasse Wendt, insinööriopiskelija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Kaupunkien liikennejärjestelmät kokevat muutosten aikoja ympäristöongelmia tiedostavissa maissa. Ilmansaasteiden vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi joukkoliikennettä halutaan lisätä ja henkilöauton käyttöä rajoittaa. Henkilöauton käyttörajoituksia on käytännössä saavutettu esimerkiksi Lontoossa ja Tukholmassa ottamalla käyttöön ruuhkamaksuja kaupunkialueilla. Henkilöautoilun rajoitus kaupungeissa lisää julkisten kuljetuspalvelujen tarvetta. Osa julkisista kuljetuspalveluista on takseilla tehtyjä yksilöllisiä kuljetuspalveluja. Liikkumisen esteettömyydestä on tullut yhteiskunnassa yhä tärkeämpää. Samalla on syntynyt yhä suurempi tarve erikoisvalmisteisille taksiautoille, joilla voidaan tarjota liikuntarajoitteisille kuljetuspalveluja. [1] Taksit ovat lähes poikkeuksetta eri puolilla maailmaa vakiohenkilö- tai -tila-autoja. Ne eivät ole voineet vastata kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin ilman lisävarusteita, kuten tila-autoihin asennettuja henkilönostimia. Niin sanottuja yksityyppitakseja, eli erikoisvalmisteisia kaupunkitakseja, on ollut tähän mennessä lähinnä Lontoossa (London Cab) ja Yhdysvalloissa (Checker) [1]. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on vastannut liikennejärjestelmien uusiin haasteisiin kehittämällä tulevaisuuden kaupunkitaksin, CityCabin. Hybridimoottorinsa ansiosta sillä on vähäisempi polttoaineen kulutus ja siten alhaisemmat päästöt. Auton suunnittelussa on huomioitu kuljettajan työympäristö. Lisäksi se on suunniteltu erityisen matkustajaystävälliseksi myös liikuntarajoitteisille. 1.1 Käytettävyystutkimus Kehityshankeen oleellinen osa on ollut Helsingin yliopiston psykologian laitoksen liikennetutkimusyksikön ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdessä tekemä taksien käytettävyystutkimus. Tässä vertailevassa käytettävyystutkimuksessa CityCabin vertailuajoneuvoina olivat henkilöautotaksi, Mercedes-Benz E-sarja, ja tilataksi, Volkswagen Caravelle. Tutkimuksen kenttäkokeet tehtiin Vantaan ajoharjoitteluradalla syksyllä 2007 ja niihin osallistui yhteensä 21 taksinkuljettajaa ja 47 testimatkustajaa. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluja/kyselyjä, antureiden avulla kerättävien tai erillisesti mitattujen tietojen analysointia sekä videokuvausta. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian tehtävinä olivat erityisesti työterveyteen, ergonomiaan ja optometriaan liittyvät asiat. Helsingin yliopiston psykologian liikennetutkimuksen ryhmän tehtävänä oli erityisesti kuljettajan ja matkustajien matkustusmukavuuteen liittyvät asiat. Tutkimuksen kyselyillä kerättiin mahdollisimman paljon mielipiteitä tutkimusajoneuvon ja kahden muun taksiauton erilaisista käytettävyys-, turvallisuus- ja ergonomisista ratkaisuista testiin osallistuneilta kuljettajilta ja matkustajilta. Lisäksi kuvattiin videolle tutkimuksen aikaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi matkatavaroiden käsittely ja matkustajien autoihin nouseminen ja niistä poistuminen. Videoiden avulla analysoitiin kuljettajien ja matkustajien

7 toimintaa. Lisäksi autoihin asennettiin kiihtyvyysanturit, joiden keräämän tiedon perusteella analysoitiin kuljettajien ajotyyliä. Tutkimuksessa kuljettajan työympäristöä arvioitiin muun muassa työturvallisuuden ja ergonomian kannalta. Asiakaspalvelua arvioitiin asiakkaiden autoon nousun ja autosta poistumisen sujumisella ja miten kuljettaja joutuu toimimaan erilaisia asiakasryhmiä palvellessaan. Telematiikkaratkaisujen arviointi perustui laitteiden sijoitteluun, näyttöjen näkymiseen, laitteiden helppokäyttöisyyteen ja niiden käytön aiheuttaman rasituksen sekä ajon aikaisen käytön liikenneturvallisuusriskien arviointiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää taksinkuljettajan toimenkuvan ja työympäristön kehittämisessä sekä kuljettajien työterveyden edistämisessä. Tuloksilla on myös käyttöarvoa henkilökuljetukseen suunniteltujen autojen rakentamisessa. Käytettävyystutkimuksen rahoitukseen on osallistunut Työsuojelurahasto Tietoja taksiliikenteestä Suomessa on nykyään n taksiliikenneluvan haltijaa ja taksiautoja on n Yleensä siis liikenneluvan haltija myös omistaa yhden auton. Taksien lukumäärä asukasta kohden vaihtelee paikkakunnittain, mutta keskimäärin Suomessa on yksi taksi 560 asukasta kohden. Niistä 55 % ajaa kaupungeissa ja 45 % maaseudulla. Ajokalusto on Suomessa korkealaatuista ja tarjolla on useita eri vaihtoehtoja. Taksiliikenteessä on perinteisiä henkilöautoja, farmariautoja, tilatakseja (3000 kpl), vaihtoehtoisvarusteltuja pyörätuolitakseja (1000 kpl), paareilla varustettuja takseja (300 kpl) ja edustusautoja. Suomessa taksiliikenne muodostuu kolmesta ryhmästä. Suomen taksiliiton mukaan yksityishenkilöiden matkat muodostavat 50 % tehdyistä matkoista, yhteiskunnan taksipalvelut 30 % ja yrityksien ajot 20 % (kuva 1). [2] Taksien kyydit Yrityksien ajot; 20 % Yksityishenkilöt; 50 % Yhteiskunnan taksipalvelut; 30 % Kuva 1. Taksikuljetusten jakaantuminen Suomessa [2].

8 8 1.3 Taksinkuljettajan ammatin pätevyysvaatimukset Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa henkilöliikenteessä vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaavan ajo-oikeuden lisäksi auton asemapaikan poliisin myöntämä ammattiajolupa. Asemapaikalla tarkoitetaan paikkaa tai kuntaa, josta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon päätyttyä [3]. Ajolupa voidaan myöntää, jos hakijalla on auton muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus hakija täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat vaatimukset terveydentilasta hakijaa ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia ole pidettävä sopimattomana kuljettamaan henkilöautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä hakijalla on riittävät tiedot ammattimaisesta liikennettä koskevista säännöksistä ja määräyksistä, sen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, asiakaspalvelusta ja muista ammatin harjoittamiseen liittyvistä asioista sekä ammatin edellyttämä paikallistuntemus hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta. [4] Lisäksi luvan myöntämiselle vaaditaan hyväksytysti suoritettu kuljettajakurssi. Lisätietoja kuljettajakoulutuksen järjestämisestä saa oman paikkakunnan taksien jäsenyhdistyksestä. [5] 1.4 Taksiyrittäjän pätevyysvaatimukset Taksiyrittäjäksi haluavalta henkilöltä vaaditaan taksilupa, jonka myöntää sen alueen lääninhallitus, jolla liikenteen asemapaikka on. Lupa voidaan myöntää lääninhallituksen vahvistamien taksilupien enimmäismäärien puitteissa sellaiselle hakijalle, joka täyttää säädetyt edellytykset. Taksiluvan voi myöntää hakijalle, joka on oikeustoimikelpoinen joka on kykenevä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan joka on hyvämaineinen joka on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja saanut todistuksen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta joka on toiminut vähintään 6 kuukautta taksinkuljettajana tai muussa palveluammatissa. [6] Yrittäjäkurssin tarkoituksena on antaa taksiliikenteen harjoittajaksi aikovalle riittävä ammatillinen pätevyys. Kurssin kesto on vähintään 120 tuntia ja sen sisältöön kuuluu seuraavia asiakokonaisuuksia: taksitoimialan yleinen kehitys ja taksitoimialaa koskeva lainsäädäntö, asiakaspalvelu, liikenteessä käytettävä auto ja sen varusteet, liikenteen harjoittaminen ja taloudenpito. Kurssin jälkeisestä kokeesta vastaa Ajoneuvohallintokeskus. [3]

9 9 Lähteet [1] Parpola, Matti, Tutkimusraportti Tulevaisuuden kaupunkitaksi CityCab: Projektin johtajan yhteenveto. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia [2] Suomen Taksiliitto. Yleistä taksiliikenteestä [verkkodokumentti] julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. ST > Taksiliikenne > Yleistä. Saatavissa: [3] Liikenne- ja viestintäministeriö. Taksiliikennelaki [verkkodokumentti]. Finlex [viitattu ]. Finlex > Lainsäädäntö > Säädökset alkuperäisinä > 2007 > 217/2007 Saatavissa: [4] Poliisi. Henkilöauton ammattiajolupa [verkkodokumentti]. julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. Poliisi > Luvat > Ajokortit > Henkilöauton ammattiajolupa Saatavissa: ocument [5] Suomen Taksiliitto. Sinustako taksinkuljettaja? [verkkodokumentti]. julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. ST > Taksiliikenne > Sinustako taksinkuljettaja? Saatavissa: [6] Suomen Taksiliitto. Kuljettajasta yrittäjäksi [verkkodokumentti]. julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. ST > Taksiliikenne > Kuljettajasta yrittäjäksi. Saatavissa: 2 Kehityshankkeen aikataulu ja tavoitteet Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Kehityshankkeen tavoitteena on ollut rakentaa tutkimuskäyttöön uudentyyppinen tulevaisuuden taksiajoneuvo, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon kuljettajien ja matkustajien tarpeet sekä ympäristöasiat. Tämän tutkimusajoneuvon toimivuutta ja soveltuvuutta henkilökuljetuksiin selvitetään käytettävyystutkimuksessa, jossa on mukana myös perinteisiä yleisesti käytössä olevia taksiautomalleja. 2.1 Hankkeen aikataulu CityCab on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Taideteollisen korkeakoulun yhteishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet Opetusministeriö, Stadia, Toyota Motor Finland, Toyota Motor Europe sekä yli 50 yritystä. Hanke on aloitettu talvella 2004 ja hanke on edennyt seuraavissa vaiheissa: - ennakkosuunnittelu, neljä kuukautta - ajoneuvon suunnittelu ja tutkimusajoneuvon rakentaminen, 31 kuukautta - klinikkatutkimukset Pariisissa, Helsingissä ja Houtenissa (NL), syksyllä 2006 kolme kuukautta - testaustoiminta, rekisteröintivarustelu, kuusi kuukautta - IAA klinikkatutkimus Frankfurtissa käytettävyystutkimus, kenttäkokeet lokakuussa käytettävyystutkimuksen valmistuminen, lokakuu 2008

10 Tutkimusajoneuvolle asetetut tavoitteet Suunnittelun perustavoitteita ovat siis olleet kuljettajan työympäristön toimivuus, esteettömyys matkustajien kannalta sekä ympäristöystävällisyys. Nämä tavoitteet on täsmennetty edelleen seuraaviin: Auto erottuu muista autoista kiinnostavalla tavalla Muotoilu palvelee auton käyttötarkoitusta Viisi matkustajaa istuu autossa mukavasti ja turvallisesti Pyörätuolilla liikkuva matkustaja voi istua kasvot ajosuuntaan Nousu autoon ja poistuminen autosta sujuu helposti riittävän leveän oven kautta Matkustamo on tyylikäs ja mukava sekä varustettu infojärjestelmällä Tarvittaessa ohjaamon ja matkustamon väliin voidaan asentaa turvalasi Matkatavaratilan koko voi olla melko pieni Auto on turvallinen, kompakti kooltaan ja helppo pysäköidä Kääntösäteen tulee olla pieni ja täyttää Lontoon taksin vaatimukset Auto on ympäristöystävällinen joko hybridi- tai sähkökäyttöinen Korirakenne on kevyt Luvussa 3 on kuvattu tarkemmin tutkimusajoneuvon suunnittelua ja millainen ajoneuvosta tuli. 2.3 Tutkimukselle asetetut tavoitteet Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, tarjoaako CityCab-taksiautokonsepti paremman, terveellisemmän ja turvallisemman työympäristön taksinkuljettajalle - ja samalla paremman ja esteettömämmän ympäristön matkustajalle. Samalla arvioidaan, missä määrin innovaatioita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää taksien käytettävyyden lisäämisessä mm. liikuntarajoitteisilla henkilöillä. Käytettävyystutkimuksen tavoitteet kohdentuvat kolmelle osa-alueelle. Tutkimukset tehdään sekä CityCabillä että tavanomaisella henkilöautotaksilla ja tilataksilla. Taksin kuljettajan eri työvaiheiden erittely ja arviointi ergonomian, suorituksen tehokkuuden sekä liikenneturvallisuuden kannalta Eri asiakasryhmien, erityisesti vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamisprosessin kokonaisvaltainen arviointi huomioiden vaikutukset kuljettajan työhön Ajoneuvon ominaisuuksien sekä telematiikkaratkaisujen merkitys testiolosuhteissa, erityisesti liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna

11 11 3 CityCab: rakenne, suunnittelu, ratkaisut Harri Santamala, tutkimusinsinööri Metropolia Ammattikorkeakoulu 3.1 Fysikaalinen kuvaus CityCab on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyöprojektina suunniteltu ja valmistettu tuotekehitysprojekti. Stadia vastasi teknisestä suunnittelusta ja valmistuksesta, Taideteollinen korkeakoulu vastasi muotoilusta ja ergonomiasta. Projektin tavoitteena oli suunnitella ajoneuvo, joka soveltuisi taksikäyttöön mahdollisimman hyvin. Ajoneuvon tulisi palvella kaikkia taksin käyttäjäryhmiä kuljettajista matkustajiin, liikuntarajoitteisia unohtamatta. Yksi CityCab projektin tavoite oli, että tulevaisuudessa taksikyytiin pääsisi taksitolpalta pyörätuolilla yhtä helposti kuin ilmankin. CityCab on ison farmariauton kokoinen henkilöauto, johon mahtuu kuljettajan lisäksi viisi asiakasta sekä heidän matkatavaransa. CityCabissa kuljettajan vieressä ei istu ketään, vaan kaikki matkustajat istuvat takana, niin että kaksi matkustajaa on taittopenkeillä selkä meno- ja sivusuuntaan (kuva 2). Taittopenkit taittamalla saadaan tilaa pyörätuolilla matkustavaa henkilöä varten ja hänet voidaan ottaa matkustamoon kasvot menosuuntaan. Tällöin autoon mahtuu vielä ainakin liikuntarajoitteisen avustaja. Kuva 2. CityCabin istuinjärjestys CityCabissa on paljon uutta ja modernia tekniikkaa sekä uusia innovaatioita. Kevyt runkorakenne koostuu alumiinikennoisesta tasalattiasta, suurlujuusteräsrungosta sekä kantavasta komposiittikorista. Muita autossa olevia teknisiä erikoisuuksia ovat muun muassa 7 metrin kääntösäde, joka on toteutettu U-käännöksissä kääntyvällä taka-akselistolla, korkeussäädettävä ilmajousitus sekä Toyota Priuksen ympäristöystävällinen hybridivoimanlähde. CityCabin päämitat löytyvät taulukosta 1.

12 12 Taul. 1. CityCabin tekniset tiedot Mitat Ohjaus Akseliväli 3000 mm Etuakselisto Sähköisesti tehostettu hammastanko Raideleveys 1600 mm Taka-akselisto sähköisesti käännettävä Pituus 4500 mm Kääntöympyrän halk. 6.9 m U-käännöksessä Korkeus 1870 mm Pyörät Leveys 1860 mm Pyöränkoko 205/55R16 Omapaino 1600 kg Jarrut Sivuoviaukon leveys 850 mm Etujarrut Jäähdytetyt levyt Sisäkorkeus 1500 mm Takajarrut Levyt Astinkynnyksen korkeus maasta 198 mm Runko Voimapaketti Itsekantava hiilikuitukori, alumiinikenno- Toyota Prius suurlujuusteräs Polttomoottori hybrid 1NZ-FXE pohjalevyllä Vetotapa FWD Automatic Maksimi teho * kw Alusta McPherson + Vääntö * Nm Edessä ilmajousitus Kapasiteetti Takana Jäykkäakselisto + ilmajousitus *Polttomoottori + Istuinpaikkoja 1+5 sähkömoottorit 3.2 Suunnitteluperiaatteet CityCab on alusta asti suunniteltu täyttämään taksikäytön haasteet henkilöautoliikenteessä. Projektin alkaessa 2004, ensimmäinen vuosi käytettiinkin mittavaan käyttäjätutkimukseen jossa pyrittiin selvittämään asiat mitä taksin kuljettajat ja matkustajat pitivät tärkeinä takseissa. Käyttäjätutkimuksen perusteella tehtiin tilankäyttömalli, jossa tutkittiin käyttäjätutkimuksessa selvinneitä seikkoja ja haluttuja teknisiä ratkaisuja Esitutkimus Esitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen kaupunkitaksin tulisi olla sekä kuljettajan että asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi pyrittiin ottamaan huomioon myös nykyinen pääkaupunkiseudun taksijärjestelmä sekä vanhukset ja eri tavoin vammautuneet taksin

13 käyttäjinä. Tutkimus rajattiin siten, että tutkimuksessa esiin tulleita asioita voitaisiin hyödyntää suoraan taksia suunniteltaessa. Tutkimuksen menetelminä toimivat informaation kerääminen taustakartoituksella ja kyselyllä, sekä havainnoimalla ja teemahaastatteluin. Taustakartoituksella pyrittiin löytämään muita vastaavia hankkeita sekä perustietoa taksiliikenteestä Suomessa. Havainnoimalla selvitettiin, mikä taksiliikenteessä on tärkeää niin matkustajan kuin kuljettajankin kannalta. Kyselyn avulla kartoitettiin taksin asiakkaan näkemyksiä matkustamisesta ja taksijärjestelmästä. Lopuksi haastateltiin taksien kuljettajia, liikennöitsijöitä ja yrittäjiä. Näkövammaisten taksin käyttäjien näkökulmaa selvitettiin sähköpostin välityksellä tehdyllä kyselyllä Kilpailija-analyysit Maailmassa on kaksi kaikkien tuntemaa taksia, London Cabit sekä New Yorkin keltaiset taksit. Näistä Lontoon taksi oli toteutukseltaan lähempänä sitä, mitä CityCabista haluttiin tehdä, ja siksi esisuunnitteluryhmä teki Lontoon taksista tarkan analyysin. Keväällä 2004 suunnitteluryhmä matkasikin Englantiin, tarkoituksena tutustua tarkasti Lontoon takseihin, sekä paikalliseen taksikulttuuriin. Matkalla tutustuttiin LTI:n TXII:seen. TXII:seen mahtuu kuljettajan lisäksi viisi matkustajaa, tarvittaessa voidaan vielä ottaa kyytiin pyörätuolimatkustaja. TXII:sen sisäänmenoa on helpottamassa pyörätuoliramppi, mutta sen käyttö on niin hankalaa, että sitä ei juurikaan käytetä. Kuljettajan tila on TXII:ssa ahdas ja matkustajien tilat tutkimusryhmän mielestä epämukavat, mutkissa istuimilla ei tahdo pysyä. TXII:sen eräs erikoisuus on pieni kääntöympyrän halkaisija 7,62 metriä, ja tämä onkin yksi Lontoon taksin monopoliaseman pääsyistä. Etuvetoisessa ajoneuvossa, perinteisen tyyppiset vetonivelet eivät mahdollista riittävää pyöränkääntöä näin pienen kääntöympyrän tekemiseksi. Tästä syystä ajoneuvon on oltava joko takavetoinen, jolloin etupyörät kääntyvät yli 60 astetta tai sitten nelipyöräohjattu, jolloin etuvetoisuus on säilytettävissä Tilankäyttömalli CityCabin sisätilan suunnittelussa lähdettiin esitutkimuksen tavoitteiden perusteella suunnittelemaan auton sisätilankäyttöä siten, että kaikki ratkaisut tultaisiin ensin kokeilemaan käytännössä tarkoitusta varten valmistettavassa malliautossa. Kesällä 2004 Stadian opiskelijaryhmä valmistikin 1:1 kokoisen puuauton CityCabin tilankäytöstä. Tilankäyttömallin avulla pyrittiin löytämään tilankäytöllisiä virheitä ja saamaan kaikki käytettävissä oleva tila hyötykäyttöön. Myös osa teknisistä komponenteista asennettiin tilankäyttömalliin, jotta myös niiden vaikutukset suhteessa tilankäyttöön saatiin selville. CityCabin tilankäyttömalli on mukaelma menetelmistä, joita käytetään autoteollisuudessa uusien ajoneuvotyyppien kehittelyssä. CityCabin tilankäyttömallin lopputulokset ovat olleet esitutkimuksen lisäksi toinen merkittävä ohjaava tekijä varsinaisen tutkimusajoneuvon suunnittelussa.

14 Ratkaisut Edellä mainittu esitutkimus sekä tilankäyttömalli antoivat CityCabin suunnittelun pohjaksi runsaasti tietoa ja ajoneuvon perusmittojen ratkaisuperiaatteet onkin esitelty lyhyesti alla Akseliväli, raideleveys ja sivuovi Ajoneuvon akseliväliin vaikuttavat suurelta osin auton komponenttien viemä tila sekä sisätilankäyttö. CityCabissa sisään mahtuu viisi matkustajaa ja kuljettaja tai sitten kolme matkustajaa jos yksi on liikuntarajoitteinen. Tämä on enemmän kuin normaaleissa henkilöautoissa on yleensä mahdollista. Tilan säästämiseksi kaksi matkustajien istuimista onkin taittoistuimia. Taittoistuimet taittamalla voidaan tarvittaessa saada tilaa pyörätuolille, eikä sille tarvitse varata kaikkien istumapaikkojen lisäksi omaa tilaa. Akseliväliksi valittiin em. seikkojen perusteella 3000 mm, mikä on hieman normaalin sedan-mallisen ajoneuvon keskiarvon yläpuolella. CityCabin raideleveys perustuu Toyota Priuksen mittoihin, pituuden ja leveyden suhteeseen sekä tilankäyttömallista saatuihin kokemuksiin. Raideleveydeksi otettiinkin 1600 mm. Tämä on hiukan enemmän kuin Priuksen mitta. Kääntyville takapyörille haluttiin varata riittävästi tilaa, kuitenkin niin että taakse mahtuu kolme matkustajaa istumaan vierekkäin. Pyörätuoli tarvitsee minimissään 800 mm leveän oviaukon helpon sisäänkäynnin varmistamiseksi. Ajoneuvossa onkin 850 mm leveä oviaukko busseista tutulla paineilmakäyttöisellä pariovella varustettuna. CityCabin oviaukko on myös korkeudeltaan pyörätuolilainsäädännön minimin yläpuolella Nelipyöräohjaus ja ilmajousitus Lontoon takseissa on 7,62 metrin kääntösäde ja sen vaatimat suuret pyöränkulmat ovat mahdollista takavedon, pitkittäismoottorin sekä leveiden etulokasuojien ansiosta. CityCabin voimanlähde on etuvetoinen ja perinteisillä vetonivelillä ei saavutetakaan tuota kääntösädettä pelkästään etupyöräohjauksella, vaan takapyörien on myös käännyttävä (kuva 3). CityCabissa takapyörät ovatkin sähköisesti käännettävissä U-käännöstilanteissa niin, että sillä saavutetaan noin 7 metrin kääntösäde. Normaaliajossa takapyörät eivät käänny ja ne ovat mekaanisesti lukittuina suoraan.

15 15 Kuva 3. CityCabin takapyörä kääntyy 32 astetta U-käännöksessä CityCab haluttiin nelipyöräohjauksen tarjoaman ketteryyden lisäksi soveltuvan hyvin myös eri tietyypeille ja kuormille, joten oli luonnollista että ajoneuvoon valittiin korkeussäädettävä ilmajousitus. Tällä ratkaisulla saadaan aikaan se, että ajokorkeus on kuormasta riippumatta vakio ja lisäksi ajoneuvo voidaan tarvittaessa laskea 80 mm helppoa lastausta varten sekä nostaa ajoasennosta 50 mm huonolla tieosuudella Suorituskyky ja voimapaketti CityCab on suunniteltu pääasiassa kaupunkikäyttöön, jonka takia helppokäyttöisyys kaupunkinopeuksissa sekä pieni kulutus olivat aivan avainasemassa suunnittelussa. Tämän takia ajoneuvon voimanlähteeksi valittiinkin Toyota Priuksen bensiini-sähköhybridi, jonka siivittämänä tämä Priusta selkeästi painavampi ja vastuksiltaan isompi ajoneuvo yltää noin 140 km/h huippunopeuteen sekä hieman alle 7 litran keskikulutukseen. 140 km/h on eurooppalaisilla teillä aivan riittävä ja huippunopeutta tarvitaan kaupunkitaksilla lähinnä silloin, kun matkaa tehdään lentokentälle. Polttoainetankki pidettiin tiukan tilankäytön takia pienenä ja näin ollen sen koko jäikin 32 litraan Matkustajien määrä ja matkatavaratila Taideteollisessa korkeakoulussa Paula Löppösen ja Sanna Vaitikan tekemässä käyttäjätutkimuksessa todettiin koko maan keskimääräiseksi matkustajaluvuksi 1,6 henkilöä matkaa kohden. Vastaava luku pääkaupunkiseudulla oli 1,3. Tällä perusteella päätettiin, että CityCabin tulee tarjota erittäin mukavat tilat kahdelle matkustajalle. Tämä ehto haluttiin täyttää, vaikka kyydissä olisi pyörätuoli. Kokonaismatkustajamäärä 5 henkilöä tarjoaa mahdollisuuden, jota ei henkilöautomallisista takseista löydy. Toisaalta ajoneuvo on minibussia pienempi ja ketterämpi vaihtoehto. CityCabin matkatavaratila päätettiin sijoittaa kuljettajan viereen käyttäjätutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi auton perästä haluttiin lyhyt, jolloin matkatavaratila takana olisi jäänyt liian pieneksi. Koska käyttäjätutkimuksen valossa keskimäärin autolla matkustaa vain 1,3 henkilöä/matka, matkatavaratilan kokotavoitteeksi asetettiin vähintään kaksi isoa

16 matkalaukkua. Jos matkatavaraa on enemmän, se on helpohkosti kiinnitettävissä matkustamon lattialla olevilla pyörätuolin sidontavöillä Kuljettajan työympäristö CityCabin kuljettajan työympäristössä lähdettiin siitä että kaikki taksinkäytön erikoislaitteet tulisi saada toimivaksi ja dynaamiseksi osaksi koko ohjaamoa. Lisäksi ajoneuvoon tuli olla helppo kulkea sisään ja siitä ulos sekä istuimen tuli vastata ammattikuljettajien tarpeita. Istuintavoitteisiin päästiin valitsemalla ajoneuvoon riittävillä säädöillä ja tuilla varustettu Recaron istuin. Valinta tehtiin yhdessä kokeneen taksikuljettajan ja Recaron maahantuojan edustajan kanssa. Taksijärjestelmäksi valittiin Semelin viimeisin järjestelmä, niin että kaikki komponentit istutettiin osaksi ajoneuvon muita hallintajärjestelmiä. 3.4 Miten poikkeaa perinteisistä taksimalleista CityCab poikkeaa perinteisistä Suomessa käytössä olevista taksimalleista muun muassa seuraavilta kohdin: - kuljettaja istuu yksin edessä, sivuistuinta ei ole - etusivuistuimen paikalla on matkatavaratila - matkustamossa on tila viidelle, joista kolme istuu takapenkillä ja kaksi erillisillä istuimilla, joiden istuinosa voidaan kääntää ylös, kun istuinta ei tarvita - matkustamon sivuovi on leveä ja se toimii sähkökäyttöisesti, - autossa on ilmajousitus, jolloin matkustajien kyytiin nousua ja autosta poistumista voidaan helpottaa - auto on hybridikäyttöinen, voimalähteinä on bensiinikäyttöinen polttomoottori ja sähkömoottorit, energian talteenotto jarrutettaessa - autossa on nelipyöräohjaus Vastaavia ratkaisuja ei löydy maailmalta, mutta Lontoon taksia (London Cab) voidaan pitää periaatteiltaan samankaltaisena. 3.5 Maailman ensi-ilta Pariisissa Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennettu tutkimusajoneuvo esiteltiin maailman ensi-illassa Pariisin kansainvälisessä autonäyttelyssä Autonäyttelyn aikana tehtiin kyselytutkimus, jossa selvitettiin mitä mieltä messuvieraat ovat CityCabista. Näyttelyn aikana oli haastateltu 120 ihmistä. Haastattelut toteutettiin kyselylomakkeen avulla. Puolet vastanneista oli ranskalaisia. Toinen puoli jakaantui melkein tasaisesti viiden maan kesken ja muut -osaan. Kävijöitä oli Japanista ja Kiinasta, Kanadasta ja Brasiliasta, Venäjältä ja Baltiasta, Puolasta ja Unkarista. Hiukan yli puolet haastatelluista oli keski-ikäisiä 53 %, nuoria oli 17 % ja senioreita 11 %. Haastatellut kertoivat käyttävänsä taksipalveluja keskimäärin 4-10 kertaa kuukaudessa.

17 17 Suurin osa haastatelluista edusti autotehdasta tai lehdistöä (kuva 4). Toimiala 35 % 30 % 25 % 20 % 21 % 25 % 29 % 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % 9 % 4 % 1 % 4 % Lehdisto Autotehdas Muotoilu Taksiala Koulutus Messuvieras Vastaamatta Kuva 4. Haastateltujen henkilöiden tausta, Pariisin autonäyttely Kävijöitä pyydettiin arvioimaan CityCabia eri näkökulmista asteikolla 1-5 muun muassa auton muotoilua, matkustamotiloja ja matkustajan mukavuutta, kuljettajan ympäristöä sekä ajoneuvotekniikkaa. CityCab sai erittäin hyvät arvosanat. Eniten kehuttiin matkustamotiloja sekä hybridin ja pienen kääntöympyrän merkitystä. Show room -tutkimustilanteessa kokonaisarvosanan antaneista henkilöistä 75 % antoi CityCabille arvosanan viisi (kuva 5). Autoon tutustuneista henkilöistä kolmannes (noin 40 henkilöä) antoi kokonaisarvosanan. CitiCabin arviointi, 1-5 asteikolla 4 19 % 3 5 % 2 1 % 1 0 % 5 75 % Kuva 5. Show room -tutkimus CityCabistä Pariisin autonäyttelyssä 2006.

18 CityCab -klinikka Frankfurtin autonäyttelyssä Matti Parpola, autotekniikan yliopettaja Metropolia ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kansainvälistä otantaa käyttäen autotekniikan asiantuntijoiden mielipiteitä ajovalmiissa kokeiluautossa toteutetuista teknisistä ratkaisuista. Vastaavaa ns. klinikka-tyyppistä metodia käyttävät autotehtaat halutessaan objektiivista palautetta tuotantoa edeltävistä kokeilumalleistaan. Stadian CityCab-projekti sovelsi samaa menetelmää auton ensiesittelyssä Pariisin autonäyttelyssä lokakuussa Tuolloisen klinikan tuloksena CityCabiin tehtiin merkittäviä tuoteparannuksia: matkustamon sivuoven konstruktio muutettiin kokonaan toiseksi, matkatavaratilan käyttö muutettiin auton sisältä kuormattavaksi ja matkustamon lattiaan integroitiin pyörätuoliramppi. Tällä kerralla auto oli täysin valmis ja koeajettavissa, joten mielipiteiden painoarvon voi olettaa olevan nyt selvästi suuremman. Seikkaperäisten mielipidehaastattelujen kokonaismäärä jäi melko pieneksi (15), mutta monikansallisuus oli edustava. Haastateltavat kuuluivat kuuteen eri kansallisuuteen, jotka olivat Australia, Belgia, Hollanti, Saksa, Suomi ja Ukraina. Kaikki henkilöt olivat yhtä lukuun ottamatta miehiä, ja kahta lukuun ottamatta lehdistön edustajia. Kaksi haastatelluista oli autoteollisuuden väkeä. Johtopäätökset: Vaikka otanta oli pieni, tutkimustuloksella on painoarvonsa, koska jokainen perehtyi autoon seikkaperäisesti ja useimmat osallistuivat myös koeajoon Pienestä otannasta johtuen vastauksia ei ole perusteltua segmentoida sukupuolen, kansallisuuden, iän tai ammattialan mukaisesti. Autoa koeajaneen autoteollisuuden edustajan mielipiteet kuljettajan työtilasta on huomioitu erikseen. Yleisasenteessa projektia kohtaan vastaajilla oli valittavanaan neljä vaihtoehtoa, jotka olivat; Utelias, innostunut, kriittinen ja kielteinen. Vastanneista 60 % suhtautui innostuneesti, 40 % uteliaasti. Kielteistä asennoitumista ei esiintynyt. Pistekeskiarvot ulkonäkövaikutteista olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat: 4,4 Auton koko 3,7 Auton väri 3,5 Auton ulkonäkö Kuljettajan työtilan arvioinnille oli varattu neljä kysymystä, joiden pistekeskiarvot olivat seuraavat: 4,4 Näkyvyydet ulos 4,1 Laitteiden sijoittelu 4,0 Ergonomia 4,0 Kuljettajan ovi Toteamus: Kuljettajan työtila sai kaikilta kysytyiltä kohdin vähintään arvosanan erittäin hyvä. On kuitenkin syytä muistaa, että arviointiryhmän mielipiteet matkustamosta ovat selkeästi painavammat kuin ohjaamosta.

19 19 Matkustamon arviointiin oli varattu 10 kysymystä. Mielipidemediaanit olivat seuraavat: 4,8 Näkyvyys ulos 4,7 Kulku istuimille 4,5 Matkustamon korkeus 4,3 Matkustamon oven avautuma 4,2 Pyörätuolin käyttö 4,0 Mukavuus 3,8 Takaistuin 3,5 Monitori 3,3 Matkatavaroiden mahtuminen 3,0 Läppäistuimet Näkyvyyttä ulos ja kulkua istuimille kiiteltiin jopa paremmiksi, kuin mitä arvosteluasteikkoon mahtui! Pyörätuolin saamista mukaan taksiin pidettiin ominaisuutena, jonka olisi oltava kaikissa takseissa. Matkatavaroiden mahtumista erillistilaan helpottaisi erään haastatellun mielestä korotettu kansi, joka voisi olla avattava. Eniten kritiikkiä saivat läppäistuimet, lähinnä sivuttaistuen puutetta moitittiin. Toteamus: Yleisesti ottaen matkustamo arvioitiin erinomaisen onnistuneeksi. Huonoja arviointeja saivat osakseen vain läppäistuimet (2 vastaajaa) sekä monitori ja matkatavaratila (1 vastaaja). Arvioidut autotekniset erikoisratkaisut asettuivat seuraavaan paremmuusjärjestykseen: 4,9 Pienen kääntöympyrän merkitys 4,4 Hiilikuitukorin arvostus 4,3 Hybridin merkitys (päästöt, kulutus) 4,1 Ilmajousituksen arvostus Pääsääntöisesti kaikkia ratkaisuja pidettiin joko loistavina tai erittäin hyvinä. Hyväksi tai kelvolliseksi eräät arvioijat luokittelivat ilmajousituksen ja hiilikuitukorin. Ilmajousituksen kritiikki kohdistui lähinnä koeajossa jousituksen kautta välittyneisiin ääniin. Tämä on kuitenkin prototyypin toteutukseen liittyvä moite, sillä yleisesti ilmajousitus on ajomukavuuden kannalta parempi kuin teräsjousitus. Hiilikuitukorin kritiikissä nähtiin sen ainoana etuna painonsäästö. Toteamus: CityCabin tekniikka sai mairittelevan hyvän kokonaisarvion. On huomattava, että tiukka kääntöympyrä arvioitiin koko kyselytutkimuksen parhaaksi yksityiskohdaksi. 3.7 Taksikehityshankkeet maailmalla Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia ammattikorkeakoulu Samanaikaisesti CityCab -kehityshankkeen kanssa on muun muassa New Yorkissa ollut käynnissä hanke, jolla haetaan uutta taksi-ikonia korvaamaan New Yorkin keltaiset taksit, Yellow Cabit (New York City Taxi of Tomorrow RFI, Feb ).

20 New Yorkin uuden taksimallin keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu muun muassa seuraavia asioita: - erottuu muotoilultaan tavanomaisista autoista, - soveltuu erilaisten matkustajaryhmien palveluun, myös liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen, - on ympäristöystävällinen hybridikäyttöisyyden ansiosta (esim. bensiini/sähkö), - auto on kuljettajalle hyvä työympäristö Kaikki nämä ovat olleet keskeisiä elementtejä myös CityCabin suunnittelussa Tutkimusmenetelmät 4.1 Testien ja mittausten yleiskuvaus Lasse Wendt, insinööriopiskelija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Jokainen testipäivä aloitettiin ajamalla testissä käytettävät autot hyvissä ajoin testiradalle. Siellä niihin asennettiin GPS-laitteet ja kiihtyvyysanturit. Näillä laitteilla pystyttiin mittaamaan testin aikaisia kiihtyvyyksiä ja paikantaa ne tietylle radan alueelle. Varsinainen testipäivän ohjelma aloitettiin testimatkustajien ja -kuljettajien saavuttua paikalle kokoontumalla testiradalla sijaitsevassa rakennuksessa. Siellä testiin osallistuville henkilöille lausuttiin aluksi alkusanat ja heidät toivotettiin tervetulleiksi. Sen jälkeen heille pidettiin lyhyt yleisesitys tutkimuksesta, jossa heille kerrottiin tutkimuksen taustasta ja kulusta. Lisäksi kaikkia tutkimukseen osallistuvia henkilöiltä pyydettiin allekirjoittamaan tutkimuslupa. Seuraavaksi kuljettajille jaettiin numerot 1 3, joiden avulla heidät pystyttiin tunnistamaan testin aikana. Nämä numerot määräsivät myös sen järjestyksen, jossa kuljettajat ajoivat testissä käytettyjä autoja. Myös matkustajille arvottiin numerot A1 A7, joiden perusteella heidät jaettiin kolmeen ryhmään: yksi kahden matkustajan ryhmä, yksi kolmen matkustajan ryhmä ja yksi kahden matkustajan ryhmä, jolla on matkalaukkuja. Numeroiden perusteella matkustajat pystyttiin testin aikana ohjaamaan oikeaan taksiautoon. Seuraavaksi matkustajat ja kuljettajat täyttivät taustatietolomakkeen. Kuljettajien lomakkeessa (liite 1) kysyttiin muun muassa ikää, pituutta, koulutuksen tasoa ja mitä taksiautoja he ovat ajaneet. Matkustajien lomakkeessa (liite 2) tiedusteltiin muun muassa ikää, pituutta ja kuinka usein he käyttävät taksia vuodessa. Kuljettajia pyydettiin täyttämään myös terveyskysely (liite 3). Kun lomakkeet oli täytetty, suoritettiin kuljettajille vielä näkötesti optometrisiä mittauksia varten. Lomakkeiden täyttämisen ja näkötestauksen jälkeen kuljettajat opastettiin siihen autoon, jolla he seuraavaksi ajaisivat. Jokaiselle autolle oli olemassa yksi opastaja, joka esitteli kuljettajille kyseisen auton toimintoja. Kuljettajille näytettiin pääsääntöisesti, mistä penkkiä saa säädettyä mukavaksi ja miten ratin etäisyys- ja korkeussäätö toimii. Volkswagen Caravellen kohdalla kuljettajia opastettiin myös sähköisen sivuoven käytössä.

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Jenni Lehtonen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma:

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lehti Toyota-autoilijalle 2/2013. Hiacen seuraaja. proace saapui. Aki Rask vei GT86:n radalle Nikolai Babitzin tutustui Aurisiin

Lehti Toyota-autoilijalle 2/2013. Hiacen seuraaja. proace saapui. Aki Rask vei GT86:n radalle Nikolai Babitzin tutustui Aurisiin Lehti Toyota-autoilijalle 2/2013 Hiacen seuraaja proace saapui Aki Rask vei GT86:n radalle Nikolai Babitzin tutustui Aurisiin TOYOTA AVENSIS. Arki ei ole koskaan näyttänyt paremmalta. Alumiininen takapuskurin

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala 1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2008 Englanninkielisen linjaluotsauksen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2008 Englanninkielisen linjaluotsauksen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2008 Englanninkielisen linjaluotsauksen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot Helsinki 2008 ISBN 978 951 49 2144 5 2 Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

Merenkulun operatiiviseen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot: Erityiskysymyksenä englanninkielinen linjaluotsaus

Merenkulun operatiiviseen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot: Erityiskysymyksenä englanninkielinen linjaluotsaus TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05835-08 2.10.2008 Merenkulun operatiiviseen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot: Erityiskysymyksenä englanninkielinen linjaluotsaus Kirjoittajat:

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KAMPIN PYÖRÄKESKUS 1.0 Käyttäjätutkimus 20.9.2012

KAMPIN PYÖRÄKESKUS 1.0 Käyttäjätutkimus 20.9.2012 KAMPIN PYÖRÄKESKUS 1.0 Käyttäjätutkimus 20.9.2012 2 3 TYÖRYHMÄ Raportointi ja tutkimusaineiston kerääminen: Maiju Malk, Sisustusarkkitehtuuri, Metropolia AMK Sari Seppälä, Sisustusarkkitehtuuri, Metropolia

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen. Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg & Hannu Kuukkanen. VTT Tietotekniikka.

VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen. Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg & Hannu Kuukkanen. VTT Tietotekniikka. ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 1 VIRIKE Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg & Hannu Kuukkanen VTT Tietotekniikka Sanna Belitz TKK Tietoliikennelaboratorio

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

6 ENNAKOINTIA YRITYKSISSÄ CASE-TUTKIMUS TULEVAISUUDEN- NÄKYMISTÄ. Suomen avainklusterien tulevaisuus -projektin tavoitteena oli:

6 ENNAKOINTIA YRITYKSISSÄ CASE-TUTKIMUS TULEVAISUUDEN- NÄKYMISTÄ. Suomen avainklusterien tulevaisuus -projektin tavoitteena oli: 121 6 ENNAKOINTIA YRITYKSISSÄ CASE-TUTKIMUS TULEVAISUUDEN- NÄKYMISTÄ Kirjoittajat: Pasi Kymäläinen ja Pekka Mäkelä 6.1 Johdanto Kirjan tässä osassa esitellään Suomen avainklusterien tulevaisuus -projektin

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 3 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMISTAPA...4 1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...4 1.2 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA TEKOTAPA...4 2 HENKILÖSTÖN PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISTARVE...5 2.1 PALVELUOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

Lisätiedot