Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen"

Transkriptio

1 1 Loppuraportti tehdystä tutkimushankkeesta Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Markku Haikonen (toimittaja), Irma Gerstenmaier, Juha Havukumpu, Harri Santamala, Lasse Wendt Helsingin yliopiston psykologian laitos, liikennetutkimusyksikkö Heikki Summala, Esko Lehtonen, Harri Hiltunen

2 Esipuhe Johdanto Käytettävyystutkimus Tietoja taksiliikenteestä Taksinkuljettajan ammatin pätevyysvaatimukset Taksiyrittäjän pätevyysvaatimukset Kehityshankkeen aikataulu ja tavoitteet Hankkeen aikataulu Tutkimusajoneuvolle asetetut tavoitteet Tutkimukselle asetetut tavoitteet CityCab: rakenne, suunnittelu, ratkaisut Fysikaalinen kuvaus Suunnitteluperiaatteet Esitutkimus Kilpailija-analyysit Tilankäyttömalli Ratkaisut Akseliväli, raideleveys ja sivuovi Nelipyöräohjaus ja ilmajousitus Suorituskyky ja voimapaketti Matkustajien määrä ja matkatavaratila Kuljettajan työympäristö Miten poikkeaa perinteisistä taksimalleista Maailman ensi-ilta Pariisissa CityCab -klinikka Frankfurtin autonäyttelyssä Taksikehityshankkeet maailmalla Tutkimusmenetelmät Testien ja mittausten yleiskuvaus Testiradan suunnittelu Koehenkilöt Kuljettajat ja matkustajat Kuljettajien terveystietoja Tutkimusajoneuvot CityCab Mercedes-Benz E-sarjan sedan henkilöauto Volkswagen Caravelle -tila-auto Kuvaus taksista työympäristönä Taksilaitteet ja taksinkuljettajan visuaalinen työympäristö CityCabissä ja vertailuajoneuvoissa Visuaalinen työympäristö kuljettajien kokemuksia toimintojen sijoittelusta Näkyvyys ulos autoista Näkyvyys näyttöpaneeleihin Suosituksia Jatkotutkimusehdotuksia Taksinkuljettajan työympäristön ergonomia Aineiston keruu Ajoasennon mukavuus Istuin ja säätöjen käyttö Ratin säätöjen käyttö, löydettävyys ja käytettävyys Jalkatilan riittävyys Ylettyminen hallintalaitteisiin Autoon istuutuminen ja poistuminen Johtopäätökset ja yhteenveto Matkatavaroiden käsittely Tutkimuksen toteutus Tiedot autojen tavaratiloista Kuljettajien arvioinnit Erityisryhmät: pyörätuolit taksissa Yleistä invataksiliikenteestä Suomessa

3 5.4.2 Pyörätuoliasiakkaan kuljettamisen periaatteet Testiajoneuvojen soveltuvuus pyörätuoliasiakkaille Tulokset Johtopäätökset Ajomukavuus ja ergonomia dynaamisessa koetilanteessa Menetelmä Design Arviointilomakkeet Ajosuorituksen mittaus Tulokset Kuljettaja-arvioinnit Matkustaja-arvioinnit Yhteenveto Yksityiskohtainen strukturoitu käytettävyysarviointi Kuljettajien arviot Ajettavuus Hallintalaitteet Näkyvyys Ajomukavuus Kulku autoon/autosta Kuljettajan istuin Estetiikka Asiakkaan palveleminen Vaikutelma asiakkaan toiminnan helppoudesta Ajan vietto autossa odottaessa Matkustajien arviot Käytettävyys Matkustusmukavuus Istuimet Estetiikka Vaikutelma kuljettajan toiminnan helppoudesta Yhteenveto Yhteenveto ja suositukset Ajoneuvojen näyttölaitteet Taksinkuljettajan työympäristö Matkatavaroiden käsittely Erityisryhmien kuljettaminen taksiautoilla Ajomukavuuden arviointi Yksityiskohtainen käytettävyysarviointi Suositukset Tiivistelmä Lähdeviitteet Liitteet

4 4 Esipuhe Tämä julkaisu on loppuraportti Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston psykologian laitoksen liikennetutkimusyksikön tutkimushankkeesta Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen. Tutkimushanke toteutettiin vertailevana taksien käytettävyystutkimuksena, jolloin kolmea erilaista autoa testasi 21 kuljettajaa ja 47 matkustajaa Vantaan ajoharjoitteluradalla tehdyissä kenttäkokeissa. Radalla kyselyin, haastatteluin, videokuvauksin ja mittauksin kerätty aineisto analysoitiin ja tutkimuksen tulokset on esitelty tässä loppuraportissa. Tutkimus on käynnistynyt ja se päättyi Käytettävyystutkimuksen takseista yksi oli Metropolia Ammattikorkeakoulun edeltäjän Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian rakentama tulevaisuuden taksi CityCab. Stadian autolaboratoriossa autotekniikan yliopettajan Matti Parpolan johdolla pääosin opiskelijavoimin ja Taideteollisen korkeakoulun sekä useiden yritysten yhteistyöllä rakennettu CityCab -tutkimusajoneuvo esiteltiin ensimmäisen kerran julkisuudessa Pariisissa syksyllä Tulevaisuuden taksin rakentamisen lähtökohtina ovat olleet muun muassa ajoneuvotekniikan innovaatiot, esteettömyys matkustajille, matkustajien matkustusmukavuus ja kuljettajan työympäristön kehittäminen. Tutkimus on saanut rahoitusta Helsingin ammattikorkeakoulu Stadialta, Toyota Motor Europelta ja Työsuojelurahastolta. Hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet omalla panoksellaan Vantaan Taksi Oy, Lähitaksi Oy ja Semel Oy. Helsingin Yliopisto, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat lisäksi käyttäneet hankkeen toteutukseen omaa resurssipanostaan. Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana on toiminut DI Pertti Ylhäinen ja tutkimuspäällikkönä DI Markku Haikonen, molemmat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen ohjausryhmään ovat lisäksi kuuluneet professori Heikki Summala Helsingin yliopistolta, Metropolia Ammattikorkeakoulusta tutkimusinsinööri Harri Santamala, lehtori Irma Gerstenmaier ja talouspäällikkö Sirpa Ryhänen. Tutkimuksen päärahoittajan edustajana on ohjausryhmässä ollut toimitusjohtaja Peter Rehnström Työsuojelurahastosta. Projektiryhmä on vastannut tutkimuksen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta. Haikosen, Summalan, Gerstenmaierin ja Santamalan lisäksi projektiryhmään ovat kuuluneet tohtorikoulutettava Esko Lehtonen ja opiskelija Harri Hiltunen Helsingin yliopistolta, lehtori Juha Havukumpu Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä insinööriopiskelijat Vesa Tiainen ja Lasse Wendt Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta.

5 Kenttätyövaihetta edeltävissä suunnittelu- ja tutkimusmenetelmien testauksissa, varsinaisissa radalla tehdyissä tutkimuksissa sekä kerätyn aineiston analysoinnissa ja tämän loppuraportin kirjoittamisessa on ollut lisäksi mukana useita Helsingin yliopiston opiskelijoita ja Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä henkilökuntaan kuuluvia. Allekirjoittanut on toiminut tutkimuspäällikön tehtävän ohella tämän loppuraportin toimittajana. Loppuraportin lukujen ja kappaleiden yhteydessä on ilmoitettu kyseisten tutkimusosioiden laatijoiden nimet. Haluan lausua parhaat kiitokseni kaikille tutkimuksen laatimiseen osallistuneille ansiokkaasta työstä. Samoin lausun kiitokseni tutkimushankkeessa mukana olleille yrityksille ja rahoittajille. 5 Helsingissä Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Auto- ja kuljetustekniikka

6 6 1 Johdanto Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Lasse Wendt, insinööriopiskelija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Kaupunkien liikennejärjestelmät kokevat muutosten aikoja ympäristöongelmia tiedostavissa maissa. Ilmansaasteiden vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi joukkoliikennettä halutaan lisätä ja henkilöauton käyttöä rajoittaa. Henkilöauton käyttörajoituksia on käytännössä saavutettu esimerkiksi Lontoossa ja Tukholmassa ottamalla käyttöön ruuhkamaksuja kaupunkialueilla. Henkilöautoilun rajoitus kaupungeissa lisää julkisten kuljetuspalvelujen tarvetta. Osa julkisista kuljetuspalveluista on takseilla tehtyjä yksilöllisiä kuljetuspalveluja. Liikkumisen esteettömyydestä on tullut yhteiskunnassa yhä tärkeämpää. Samalla on syntynyt yhä suurempi tarve erikoisvalmisteisille taksiautoille, joilla voidaan tarjota liikuntarajoitteisille kuljetuspalveluja. [1] Taksit ovat lähes poikkeuksetta eri puolilla maailmaa vakiohenkilö- tai -tila-autoja. Ne eivät ole voineet vastata kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin ilman lisävarusteita, kuten tila-autoihin asennettuja henkilönostimia. Niin sanottuja yksityyppitakseja, eli erikoisvalmisteisia kaupunkitakseja, on ollut tähän mennessä lähinnä Lontoossa (London Cab) ja Yhdysvalloissa (Checker) [1]. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on vastannut liikennejärjestelmien uusiin haasteisiin kehittämällä tulevaisuuden kaupunkitaksin, CityCabin. Hybridimoottorinsa ansiosta sillä on vähäisempi polttoaineen kulutus ja siten alhaisemmat päästöt. Auton suunnittelussa on huomioitu kuljettajan työympäristö. Lisäksi se on suunniteltu erityisen matkustajaystävälliseksi myös liikuntarajoitteisille. 1.1 Käytettävyystutkimus Kehityshankeen oleellinen osa on ollut Helsingin yliopiston psykologian laitoksen liikennetutkimusyksikön ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhdessä tekemä taksien käytettävyystutkimus. Tässä vertailevassa käytettävyystutkimuksessa CityCabin vertailuajoneuvoina olivat henkilöautotaksi, Mercedes-Benz E-sarja, ja tilataksi, Volkswagen Caravelle. Tutkimuksen kenttäkokeet tehtiin Vantaan ajoharjoitteluradalla syksyllä 2007 ja niihin osallistui yhteensä 21 taksinkuljettajaa ja 47 testimatkustajaa. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluja/kyselyjä, antureiden avulla kerättävien tai erillisesti mitattujen tietojen analysointia sekä videokuvausta. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian tehtävinä olivat erityisesti työterveyteen, ergonomiaan ja optometriaan liittyvät asiat. Helsingin yliopiston psykologian liikennetutkimuksen ryhmän tehtävänä oli erityisesti kuljettajan ja matkustajien matkustusmukavuuteen liittyvät asiat. Tutkimuksen kyselyillä kerättiin mahdollisimman paljon mielipiteitä tutkimusajoneuvon ja kahden muun taksiauton erilaisista käytettävyys-, turvallisuus- ja ergonomisista ratkaisuista testiin osallistuneilta kuljettajilta ja matkustajilta. Lisäksi kuvattiin videolle tutkimuksen aikaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi matkatavaroiden käsittely ja matkustajien autoihin nouseminen ja niistä poistuminen. Videoiden avulla analysoitiin kuljettajien ja matkustajien

7 toimintaa. Lisäksi autoihin asennettiin kiihtyvyysanturit, joiden keräämän tiedon perusteella analysoitiin kuljettajien ajotyyliä. Tutkimuksessa kuljettajan työympäristöä arvioitiin muun muassa työturvallisuuden ja ergonomian kannalta. Asiakaspalvelua arvioitiin asiakkaiden autoon nousun ja autosta poistumisen sujumisella ja miten kuljettaja joutuu toimimaan erilaisia asiakasryhmiä palvellessaan. Telematiikkaratkaisujen arviointi perustui laitteiden sijoitteluun, näyttöjen näkymiseen, laitteiden helppokäyttöisyyteen ja niiden käytön aiheuttaman rasituksen sekä ajon aikaisen käytön liikenneturvallisuusriskien arviointiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää taksinkuljettajan toimenkuvan ja työympäristön kehittämisessä sekä kuljettajien työterveyden edistämisessä. Tuloksilla on myös käyttöarvoa henkilökuljetukseen suunniteltujen autojen rakentamisessa. Käytettävyystutkimuksen rahoitukseen on osallistunut Työsuojelurahasto Tietoja taksiliikenteestä Suomessa on nykyään n taksiliikenneluvan haltijaa ja taksiautoja on n Yleensä siis liikenneluvan haltija myös omistaa yhden auton. Taksien lukumäärä asukasta kohden vaihtelee paikkakunnittain, mutta keskimäärin Suomessa on yksi taksi 560 asukasta kohden. Niistä 55 % ajaa kaupungeissa ja 45 % maaseudulla. Ajokalusto on Suomessa korkealaatuista ja tarjolla on useita eri vaihtoehtoja. Taksiliikenteessä on perinteisiä henkilöautoja, farmariautoja, tilatakseja (3000 kpl), vaihtoehtoisvarusteltuja pyörätuolitakseja (1000 kpl), paareilla varustettuja takseja (300 kpl) ja edustusautoja. Suomessa taksiliikenne muodostuu kolmesta ryhmästä. Suomen taksiliiton mukaan yksityishenkilöiden matkat muodostavat 50 % tehdyistä matkoista, yhteiskunnan taksipalvelut 30 % ja yrityksien ajot 20 % (kuva 1). [2] Taksien kyydit Yrityksien ajot; 20 % Yksityishenkilöt; 50 % Yhteiskunnan taksipalvelut; 30 % Kuva 1. Taksikuljetusten jakaantuminen Suomessa [2].

8 8 1.3 Taksinkuljettajan ammatin pätevyysvaatimukset Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa henkilöliikenteessä vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaavan ajo-oikeuden lisäksi auton asemapaikan poliisin myöntämä ammattiajolupa. Asemapaikalla tarkoitetaan paikkaa tai kuntaa, josta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon päätyttyä [3]. Ajolupa voidaan myöntää, jos hakijalla on auton muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus hakija täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat vaatimukset terveydentilasta hakijaa ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia ole pidettävä sopimattomana kuljettamaan henkilöautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä hakijalla on riittävät tiedot ammattimaisesta liikennettä koskevista säännöksistä ja määräyksistä, sen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, asiakaspalvelusta ja muista ammatin harjoittamiseen liittyvistä asioista sekä ammatin edellyttämä paikallistuntemus hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta. [4] Lisäksi luvan myöntämiselle vaaditaan hyväksytysti suoritettu kuljettajakurssi. Lisätietoja kuljettajakoulutuksen järjestämisestä saa oman paikkakunnan taksien jäsenyhdistyksestä. [5] 1.4 Taksiyrittäjän pätevyysvaatimukset Taksiyrittäjäksi haluavalta henkilöltä vaaditaan taksilupa, jonka myöntää sen alueen lääninhallitus, jolla liikenteen asemapaikka on. Lupa voidaan myöntää lääninhallituksen vahvistamien taksilupien enimmäismäärien puitteissa sellaiselle hakijalle, joka täyttää säädetyt edellytykset. Taksiluvan voi myöntää hakijalle, joka on oikeustoimikelpoinen joka on kykenevä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan joka on hyvämaineinen joka on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja saanut todistuksen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta joka on toiminut vähintään 6 kuukautta taksinkuljettajana tai muussa palveluammatissa. [6] Yrittäjäkurssin tarkoituksena on antaa taksiliikenteen harjoittajaksi aikovalle riittävä ammatillinen pätevyys. Kurssin kesto on vähintään 120 tuntia ja sen sisältöön kuuluu seuraavia asiakokonaisuuksia: taksitoimialan yleinen kehitys ja taksitoimialaa koskeva lainsäädäntö, asiakaspalvelu, liikenteessä käytettävä auto ja sen varusteet, liikenteen harjoittaminen ja taloudenpito. Kurssin jälkeisestä kokeesta vastaa Ajoneuvohallintokeskus. [3]

9 9 Lähteet [1] Parpola, Matti, Tutkimusraportti Tulevaisuuden kaupunkitaksi CityCab: Projektin johtajan yhteenveto. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia [2] Suomen Taksiliitto. Yleistä taksiliikenteestä [verkkodokumentti] julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. ST > Taksiliikenne > Yleistä. Saatavissa: [3] Liikenne- ja viestintäministeriö. Taksiliikennelaki [verkkodokumentti]. Finlex [viitattu ]. Finlex > Lainsäädäntö > Säädökset alkuperäisinä > 2007 > 217/2007 Saatavissa: [4] Poliisi. Henkilöauton ammattiajolupa [verkkodokumentti]. julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. Poliisi > Luvat > Ajokortit > Henkilöauton ammattiajolupa Saatavissa: ocument [5] Suomen Taksiliitto. Sinustako taksinkuljettaja? [verkkodokumentti]. julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. ST > Taksiliikenne > Sinustako taksinkuljettaja? Saatavissa: [6] Suomen Taksiliitto. Kuljettajasta yrittäjäksi [verkkodokumentti]. julkaisuaika tuntematon [viitattu ]. ST > Taksiliikenne > Kuljettajasta yrittäjäksi. Saatavissa: 2 Kehityshankkeen aikataulu ja tavoitteet Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Kehityshankkeen tavoitteena on ollut rakentaa tutkimuskäyttöön uudentyyppinen tulevaisuuden taksiajoneuvo, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon kuljettajien ja matkustajien tarpeet sekä ympäristöasiat. Tämän tutkimusajoneuvon toimivuutta ja soveltuvuutta henkilökuljetuksiin selvitetään käytettävyystutkimuksessa, jossa on mukana myös perinteisiä yleisesti käytössä olevia taksiautomalleja. 2.1 Hankkeen aikataulu CityCab on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Taideteollisen korkeakoulun yhteishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet Opetusministeriö, Stadia, Toyota Motor Finland, Toyota Motor Europe sekä yli 50 yritystä. Hanke on aloitettu talvella 2004 ja hanke on edennyt seuraavissa vaiheissa: - ennakkosuunnittelu, neljä kuukautta - ajoneuvon suunnittelu ja tutkimusajoneuvon rakentaminen, 31 kuukautta - klinikkatutkimukset Pariisissa, Helsingissä ja Houtenissa (NL), syksyllä 2006 kolme kuukautta - testaustoiminta, rekisteröintivarustelu, kuusi kuukautta - IAA klinikkatutkimus Frankfurtissa käytettävyystutkimus, kenttäkokeet lokakuussa käytettävyystutkimuksen valmistuminen, lokakuu 2008

10 Tutkimusajoneuvolle asetetut tavoitteet Suunnittelun perustavoitteita ovat siis olleet kuljettajan työympäristön toimivuus, esteettömyys matkustajien kannalta sekä ympäristöystävällisyys. Nämä tavoitteet on täsmennetty edelleen seuraaviin: Auto erottuu muista autoista kiinnostavalla tavalla Muotoilu palvelee auton käyttötarkoitusta Viisi matkustajaa istuu autossa mukavasti ja turvallisesti Pyörätuolilla liikkuva matkustaja voi istua kasvot ajosuuntaan Nousu autoon ja poistuminen autosta sujuu helposti riittävän leveän oven kautta Matkustamo on tyylikäs ja mukava sekä varustettu infojärjestelmällä Tarvittaessa ohjaamon ja matkustamon väliin voidaan asentaa turvalasi Matkatavaratilan koko voi olla melko pieni Auto on turvallinen, kompakti kooltaan ja helppo pysäköidä Kääntösäteen tulee olla pieni ja täyttää Lontoon taksin vaatimukset Auto on ympäristöystävällinen joko hybridi- tai sähkökäyttöinen Korirakenne on kevyt Luvussa 3 on kuvattu tarkemmin tutkimusajoneuvon suunnittelua ja millainen ajoneuvosta tuli. 2.3 Tutkimukselle asetetut tavoitteet Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, tarjoaako CityCab-taksiautokonsepti paremman, terveellisemmän ja turvallisemman työympäristön taksinkuljettajalle - ja samalla paremman ja esteettömämmän ympäristön matkustajalle. Samalla arvioidaan, missä määrin innovaatioita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää taksien käytettävyyden lisäämisessä mm. liikuntarajoitteisilla henkilöillä. Käytettävyystutkimuksen tavoitteet kohdentuvat kolmelle osa-alueelle. Tutkimukset tehdään sekä CityCabillä että tavanomaisella henkilöautotaksilla ja tilataksilla. Taksin kuljettajan eri työvaiheiden erittely ja arviointi ergonomian, suorituksen tehokkuuden sekä liikenneturvallisuuden kannalta Eri asiakasryhmien, erityisesti vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamisprosessin kokonaisvaltainen arviointi huomioiden vaikutukset kuljettajan työhön Ajoneuvon ominaisuuksien sekä telematiikkaratkaisujen merkitys testiolosuhteissa, erityisesti liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna

11 11 3 CityCab: rakenne, suunnittelu, ratkaisut Harri Santamala, tutkimusinsinööri Metropolia Ammattikorkeakoulu 3.1 Fysikaalinen kuvaus CityCab on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Taideteollisen korkeakoulun yhteistyöprojektina suunniteltu ja valmistettu tuotekehitysprojekti. Stadia vastasi teknisestä suunnittelusta ja valmistuksesta, Taideteollinen korkeakoulu vastasi muotoilusta ja ergonomiasta. Projektin tavoitteena oli suunnitella ajoneuvo, joka soveltuisi taksikäyttöön mahdollisimman hyvin. Ajoneuvon tulisi palvella kaikkia taksin käyttäjäryhmiä kuljettajista matkustajiin, liikuntarajoitteisia unohtamatta. Yksi CityCab projektin tavoite oli, että tulevaisuudessa taksikyytiin pääsisi taksitolpalta pyörätuolilla yhtä helposti kuin ilmankin. CityCab on ison farmariauton kokoinen henkilöauto, johon mahtuu kuljettajan lisäksi viisi asiakasta sekä heidän matkatavaransa. CityCabissa kuljettajan vieressä ei istu ketään, vaan kaikki matkustajat istuvat takana, niin että kaksi matkustajaa on taittopenkeillä selkä meno- ja sivusuuntaan (kuva 2). Taittopenkit taittamalla saadaan tilaa pyörätuolilla matkustavaa henkilöä varten ja hänet voidaan ottaa matkustamoon kasvot menosuuntaan. Tällöin autoon mahtuu vielä ainakin liikuntarajoitteisen avustaja. Kuva 2. CityCabin istuinjärjestys CityCabissa on paljon uutta ja modernia tekniikkaa sekä uusia innovaatioita. Kevyt runkorakenne koostuu alumiinikennoisesta tasalattiasta, suurlujuusteräsrungosta sekä kantavasta komposiittikorista. Muita autossa olevia teknisiä erikoisuuksia ovat muun muassa 7 metrin kääntösäde, joka on toteutettu U-käännöksissä kääntyvällä taka-akselistolla, korkeussäädettävä ilmajousitus sekä Toyota Priuksen ympäristöystävällinen hybridivoimanlähde. CityCabin päämitat löytyvät taulukosta 1.

12 12 Taul. 1. CityCabin tekniset tiedot Mitat Ohjaus Akseliväli 3000 mm Etuakselisto Sähköisesti tehostettu hammastanko Raideleveys 1600 mm Taka-akselisto sähköisesti käännettävä Pituus 4500 mm Kääntöympyrän halk. 6.9 m U-käännöksessä Korkeus 1870 mm Pyörät Leveys 1860 mm Pyöränkoko 205/55R16 Omapaino 1600 kg Jarrut Sivuoviaukon leveys 850 mm Etujarrut Jäähdytetyt levyt Sisäkorkeus 1500 mm Takajarrut Levyt Astinkynnyksen korkeus maasta 198 mm Runko Voimapaketti Itsekantava hiilikuitukori, alumiinikenno- Toyota Prius suurlujuusteräs Polttomoottori hybrid 1NZ-FXE pohjalevyllä Vetotapa FWD Automatic Maksimi teho * kw Alusta McPherson + Vääntö * Nm Edessä ilmajousitus Kapasiteetti Takana Jäykkäakselisto + ilmajousitus *Polttomoottori + Istuinpaikkoja 1+5 sähkömoottorit 3.2 Suunnitteluperiaatteet CityCab on alusta asti suunniteltu täyttämään taksikäytön haasteet henkilöautoliikenteessä. Projektin alkaessa 2004, ensimmäinen vuosi käytettiinkin mittavaan käyttäjätutkimukseen jossa pyrittiin selvittämään asiat mitä taksin kuljettajat ja matkustajat pitivät tärkeinä takseissa. Käyttäjätutkimuksen perusteella tehtiin tilankäyttömalli, jossa tutkittiin käyttäjätutkimuksessa selvinneitä seikkoja ja haluttuja teknisiä ratkaisuja Esitutkimus Esitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen kaupunkitaksin tulisi olla sekä kuljettajan että asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi pyrittiin ottamaan huomioon myös nykyinen pääkaupunkiseudun taksijärjestelmä sekä vanhukset ja eri tavoin vammautuneet taksin

13 käyttäjinä. Tutkimus rajattiin siten, että tutkimuksessa esiin tulleita asioita voitaisiin hyödyntää suoraan taksia suunniteltaessa. Tutkimuksen menetelminä toimivat informaation kerääminen taustakartoituksella ja kyselyllä, sekä havainnoimalla ja teemahaastatteluin. Taustakartoituksella pyrittiin löytämään muita vastaavia hankkeita sekä perustietoa taksiliikenteestä Suomessa. Havainnoimalla selvitettiin, mikä taksiliikenteessä on tärkeää niin matkustajan kuin kuljettajankin kannalta. Kyselyn avulla kartoitettiin taksin asiakkaan näkemyksiä matkustamisesta ja taksijärjestelmästä. Lopuksi haastateltiin taksien kuljettajia, liikennöitsijöitä ja yrittäjiä. Näkövammaisten taksin käyttäjien näkökulmaa selvitettiin sähköpostin välityksellä tehdyllä kyselyllä Kilpailija-analyysit Maailmassa on kaksi kaikkien tuntemaa taksia, London Cabit sekä New Yorkin keltaiset taksit. Näistä Lontoon taksi oli toteutukseltaan lähempänä sitä, mitä CityCabista haluttiin tehdä, ja siksi esisuunnitteluryhmä teki Lontoon taksista tarkan analyysin. Keväällä 2004 suunnitteluryhmä matkasikin Englantiin, tarkoituksena tutustua tarkasti Lontoon takseihin, sekä paikalliseen taksikulttuuriin. Matkalla tutustuttiin LTI:n TXII:seen. TXII:seen mahtuu kuljettajan lisäksi viisi matkustajaa, tarvittaessa voidaan vielä ottaa kyytiin pyörätuolimatkustaja. TXII:sen sisäänmenoa on helpottamassa pyörätuoliramppi, mutta sen käyttö on niin hankalaa, että sitä ei juurikaan käytetä. Kuljettajan tila on TXII:ssa ahdas ja matkustajien tilat tutkimusryhmän mielestä epämukavat, mutkissa istuimilla ei tahdo pysyä. TXII:sen eräs erikoisuus on pieni kääntöympyrän halkaisija 7,62 metriä, ja tämä onkin yksi Lontoon taksin monopoliaseman pääsyistä. Etuvetoisessa ajoneuvossa, perinteisen tyyppiset vetonivelet eivät mahdollista riittävää pyöränkääntöä näin pienen kääntöympyrän tekemiseksi. Tästä syystä ajoneuvon on oltava joko takavetoinen, jolloin etupyörät kääntyvät yli 60 astetta tai sitten nelipyöräohjattu, jolloin etuvetoisuus on säilytettävissä Tilankäyttömalli CityCabin sisätilan suunnittelussa lähdettiin esitutkimuksen tavoitteiden perusteella suunnittelemaan auton sisätilankäyttöä siten, että kaikki ratkaisut tultaisiin ensin kokeilemaan käytännössä tarkoitusta varten valmistettavassa malliautossa. Kesällä 2004 Stadian opiskelijaryhmä valmistikin 1:1 kokoisen puuauton CityCabin tilankäytöstä. Tilankäyttömallin avulla pyrittiin löytämään tilankäytöllisiä virheitä ja saamaan kaikki käytettävissä oleva tila hyötykäyttöön. Myös osa teknisistä komponenteista asennettiin tilankäyttömalliin, jotta myös niiden vaikutukset suhteessa tilankäyttöön saatiin selville. CityCabin tilankäyttömalli on mukaelma menetelmistä, joita käytetään autoteollisuudessa uusien ajoneuvotyyppien kehittelyssä. CityCabin tilankäyttömallin lopputulokset ovat olleet esitutkimuksen lisäksi toinen merkittävä ohjaava tekijä varsinaisen tutkimusajoneuvon suunnittelussa.

14 Ratkaisut Edellä mainittu esitutkimus sekä tilankäyttömalli antoivat CityCabin suunnittelun pohjaksi runsaasti tietoa ja ajoneuvon perusmittojen ratkaisuperiaatteet onkin esitelty lyhyesti alla Akseliväli, raideleveys ja sivuovi Ajoneuvon akseliväliin vaikuttavat suurelta osin auton komponenttien viemä tila sekä sisätilankäyttö. CityCabissa sisään mahtuu viisi matkustajaa ja kuljettaja tai sitten kolme matkustajaa jos yksi on liikuntarajoitteinen. Tämä on enemmän kuin normaaleissa henkilöautoissa on yleensä mahdollista. Tilan säästämiseksi kaksi matkustajien istuimista onkin taittoistuimia. Taittoistuimet taittamalla voidaan tarvittaessa saada tilaa pyörätuolille, eikä sille tarvitse varata kaikkien istumapaikkojen lisäksi omaa tilaa. Akseliväliksi valittiin em. seikkojen perusteella 3000 mm, mikä on hieman normaalin sedan-mallisen ajoneuvon keskiarvon yläpuolella. CityCabin raideleveys perustuu Toyota Priuksen mittoihin, pituuden ja leveyden suhteeseen sekä tilankäyttömallista saatuihin kokemuksiin. Raideleveydeksi otettiinkin 1600 mm. Tämä on hiukan enemmän kuin Priuksen mitta. Kääntyville takapyörille haluttiin varata riittävästi tilaa, kuitenkin niin että taakse mahtuu kolme matkustajaa istumaan vierekkäin. Pyörätuoli tarvitsee minimissään 800 mm leveän oviaukon helpon sisäänkäynnin varmistamiseksi. Ajoneuvossa onkin 850 mm leveä oviaukko busseista tutulla paineilmakäyttöisellä pariovella varustettuna. CityCabin oviaukko on myös korkeudeltaan pyörätuolilainsäädännön minimin yläpuolella Nelipyöräohjaus ja ilmajousitus Lontoon takseissa on 7,62 metrin kääntösäde ja sen vaatimat suuret pyöränkulmat ovat mahdollista takavedon, pitkittäismoottorin sekä leveiden etulokasuojien ansiosta. CityCabin voimanlähde on etuvetoinen ja perinteisillä vetonivelillä ei saavutetakaan tuota kääntösädettä pelkästään etupyöräohjauksella, vaan takapyörien on myös käännyttävä (kuva 3). CityCabissa takapyörät ovatkin sähköisesti käännettävissä U-käännöstilanteissa niin, että sillä saavutetaan noin 7 metrin kääntösäde. Normaaliajossa takapyörät eivät käänny ja ne ovat mekaanisesti lukittuina suoraan.

15 15 Kuva 3. CityCabin takapyörä kääntyy 32 astetta U-käännöksessä CityCab haluttiin nelipyöräohjauksen tarjoaman ketteryyden lisäksi soveltuvan hyvin myös eri tietyypeille ja kuormille, joten oli luonnollista että ajoneuvoon valittiin korkeussäädettävä ilmajousitus. Tällä ratkaisulla saadaan aikaan se, että ajokorkeus on kuormasta riippumatta vakio ja lisäksi ajoneuvo voidaan tarvittaessa laskea 80 mm helppoa lastausta varten sekä nostaa ajoasennosta 50 mm huonolla tieosuudella Suorituskyky ja voimapaketti CityCab on suunniteltu pääasiassa kaupunkikäyttöön, jonka takia helppokäyttöisyys kaupunkinopeuksissa sekä pieni kulutus olivat aivan avainasemassa suunnittelussa. Tämän takia ajoneuvon voimanlähteeksi valittiinkin Toyota Priuksen bensiini-sähköhybridi, jonka siivittämänä tämä Priusta selkeästi painavampi ja vastuksiltaan isompi ajoneuvo yltää noin 140 km/h huippunopeuteen sekä hieman alle 7 litran keskikulutukseen. 140 km/h on eurooppalaisilla teillä aivan riittävä ja huippunopeutta tarvitaan kaupunkitaksilla lähinnä silloin, kun matkaa tehdään lentokentälle. Polttoainetankki pidettiin tiukan tilankäytön takia pienenä ja näin ollen sen koko jäikin 32 litraan Matkustajien määrä ja matkatavaratila Taideteollisessa korkeakoulussa Paula Löppösen ja Sanna Vaitikan tekemässä käyttäjätutkimuksessa todettiin koko maan keskimääräiseksi matkustajaluvuksi 1,6 henkilöä matkaa kohden. Vastaava luku pääkaupunkiseudulla oli 1,3. Tällä perusteella päätettiin, että CityCabin tulee tarjota erittäin mukavat tilat kahdelle matkustajalle. Tämä ehto haluttiin täyttää, vaikka kyydissä olisi pyörätuoli. Kokonaismatkustajamäärä 5 henkilöä tarjoaa mahdollisuuden, jota ei henkilöautomallisista takseista löydy. Toisaalta ajoneuvo on minibussia pienempi ja ketterämpi vaihtoehto. CityCabin matkatavaratila päätettiin sijoittaa kuljettajan viereen käyttäjätutkimuksen tulosten perusteella. Lisäksi auton perästä haluttiin lyhyt, jolloin matkatavaratila takana olisi jäänyt liian pieneksi. Koska käyttäjätutkimuksen valossa keskimäärin autolla matkustaa vain 1,3 henkilöä/matka, matkatavaratilan kokotavoitteeksi asetettiin vähintään kaksi isoa

16 matkalaukkua. Jos matkatavaraa on enemmän, se on helpohkosti kiinnitettävissä matkustamon lattialla olevilla pyörätuolin sidontavöillä Kuljettajan työympäristö CityCabin kuljettajan työympäristössä lähdettiin siitä että kaikki taksinkäytön erikoislaitteet tulisi saada toimivaksi ja dynaamiseksi osaksi koko ohjaamoa. Lisäksi ajoneuvoon tuli olla helppo kulkea sisään ja siitä ulos sekä istuimen tuli vastata ammattikuljettajien tarpeita. Istuintavoitteisiin päästiin valitsemalla ajoneuvoon riittävillä säädöillä ja tuilla varustettu Recaron istuin. Valinta tehtiin yhdessä kokeneen taksikuljettajan ja Recaron maahantuojan edustajan kanssa. Taksijärjestelmäksi valittiin Semelin viimeisin järjestelmä, niin että kaikki komponentit istutettiin osaksi ajoneuvon muita hallintajärjestelmiä. 3.4 Miten poikkeaa perinteisistä taksimalleista CityCab poikkeaa perinteisistä Suomessa käytössä olevista taksimalleista muun muassa seuraavilta kohdin: - kuljettaja istuu yksin edessä, sivuistuinta ei ole - etusivuistuimen paikalla on matkatavaratila - matkustamossa on tila viidelle, joista kolme istuu takapenkillä ja kaksi erillisillä istuimilla, joiden istuinosa voidaan kääntää ylös, kun istuinta ei tarvita - matkustamon sivuovi on leveä ja se toimii sähkökäyttöisesti, - autossa on ilmajousitus, jolloin matkustajien kyytiin nousua ja autosta poistumista voidaan helpottaa - auto on hybridikäyttöinen, voimalähteinä on bensiinikäyttöinen polttomoottori ja sähkömoottorit, energian talteenotto jarrutettaessa - autossa on nelipyöräohjaus Vastaavia ratkaisuja ei löydy maailmalta, mutta Lontoon taksia (London Cab) voidaan pitää periaatteiltaan samankaltaisena. 3.5 Maailman ensi-ilta Pariisissa Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennettu tutkimusajoneuvo esiteltiin maailman ensi-illassa Pariisin kansainvälisessä autonäyttelyssä Autonäyttelyn aikana tehtiin kyselytutkimus, jossa selvitettiin mitä mieltä messuvieraat ovat CityCabista. Näyttelyn aikana oli haastateltu 120 ihmistä. Haastattelut toteutettiin kyselylomakkeen avulla. Puolet vastanneista oli ranskalaisia. Toinen puoli jakaantui melkein tasaisesti viiden maan kesken ja muut -osaan. Kävijöitä oli Japanista ja Kiinasta, Kanadasta ja Brasiliasta, Venäjältä ja Baltiasta, Puolasta ja Unkarista. Hiukan yli puolet haastatelluista oli keski-ikäisiä 53 %, nuoria oli 17 % ja senioreita 11 %. Haastatellut kertoivat käyttävänsä taksipalveluja keskimäärin 4-10 kertaa kuukaudessa.

17 17 Suurin osa haastatelluista edusti autotehdasta tai lehdistöä (kuva 4). Toimiala 35 % 30 % 25 % 20 % 21 % 25 % 29 % 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % 9 % 4 % 1 % 4 % Lehdisto Autotehdas Muotoilu Taksiala Koulutus Messuvieras Vastaamatta Kuva 4. Haastateltujen henkilöiden tausta, Pariisin autonäyttely Kävijöitä pyydettiin arvioimaan CityCabia eri näkökulmista asteikolla 1-5 muun muassa auton muotoilua, matkustamotiloja ja matkustajan mukavuutta, kuljettajan ympäristöä sekä ajoneuvotekniikkaa. CityCab sai erittäin hyvät arvosanat. Eniten kehuttiin matkustamotiloja sekä hybridin ja pienen kääntöympyrän merkitystä. Show room -tutkimustilanteessa kokonaisarvosanan antaneista henkilöistä 75 % antoi CityCabille arvosanan viisi (kuva 5). Autoon tutustuneista henkilöistä kolmannes (noin 40 henkilöä) antoi kokonaisarvosanan. CitiCabin arviointi, 1-5 asteikolla 4 19 % 3 5 % 2 1 % 1 0 % 5 75 % Kuva 5. Show room -tutkimus CityCabistä Pariisin autonäyttelyssä 2006.

18 CityCab -klinikka Frankfurtin autonäyttelyssä Matti Parpola, autotekniikan yliopettaja Metropolia ammattikorkeakoulu Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kansainvälistä otantaa käyttäen autotekniikan asiantuntijoiden mielipiteitä ajovalmiissa kokeiluautossa toteutetuista teknisistä ratkaisuista. Vastaavaa ns. klinikka-tyyppistä metodia käyttävät autotehtaat halutessaan objektiivista palautetta tuotantoa edeltävistä kokeilumalleistaan. Stadian CityCab-projekti sovelsi samaa menetelmää auton ensiesittelyssä Pariisin autonäyttelyssä lokakuussa Tuolloisen klinikan tuloksena CityCabiin tehtiin merkittäviä tuoteparannuksia: matkustamon sivuoven konstruktio muutettiin kokonaan toiseksi, matkatavaratilan käyttö muutettiin auton sisältä kuormattavaksi ja matkustamon lattiaan integroitiin pyörätuoliramppi. Tällä kerralla auto oli täysin valmis ja koeajettavissa, joten mielipiteiden painoarvon voi olettaa olevan nyt selvästi suuremman. Seikkaperäisten mielipidehaastattelujen kokonaismäärä jäi melko pieneksi (15), mutta monikansallisuus oli edustava. Haastateltavat kuuluivat kuuteen eri kansallisuuteen, jotka olivat Australia, Belgia, Hollanti, Saksa, Suomi ja Ukraina. Kaikki henkilöt olivat yhtä lukuun ottamatta miehiä, ja kahta lukuun ottamatta lehdistön edustajia. Kaksi haastatelluista oli autoteollisuuden väkeä. Johtopäätökset: Vaikka otanta oli pieni, tutkimustuloksella on painoarvonsa, koska jokainen perehtyi autoon seikkaperäisesti ja useimmat osallistuivat myös koeajoon Pienestä otannasta johtuen vastauksia ei ole perusteltua segmentoida sukupuolen, kansallisuuden, iän tai ammattialan mukaisesti. Autoa koeajaneen autoteollisuuden edustajan mielipiteet kuljettajan työtilasta on huomioitu erikseen. Yleisasenteessa projektia kohtaan vastaajilla oli valittavanaan neljä vaihtoehtoa, jotka olivat; Utelias, innostunut, kriittinen ja kielteinen. Vastanneista 60 % suhtautui innostuneesti, 40 % uteliaasti. Kielteistä asennoitumista ei esiintynyt. Pistekeskiarvot ulkonäkövaikutteista olivat paremmuusjärjestyksessä seuraavat: 4,4 Auton koko 3,7 Auton väri 3,5 Auton ulkonäkö Kuljettajan työtilan arvioinnille oli varattu neljä kysymystä, joiden pistekeskiarvot olivat seuraavat: 4,4 Näkyvyydet ulos 4,1 Laitteiden sijoittelu 4,0 Ergonomia 4,0 Kuljettajan ovi Toteamus: Kuljettajan työtila sai kaikilta kysytyiltä kohdin vähintään arvosanan erittäin hyvä. On kuitenkin syytä muistaa, että arviointiryhmän mielipiteet matkustamosta ovat selkeästi painavammat kuin ohjaamosta.

19 19 Matkustamon arviointiin oli varattu 10 kysymystä. Mielipidemediaanit olivat seuraavat: 4,8 Näkyvyys ulos 4,7 Kulku istuimille 4,5 Matkustamon korkeus 4,3 Matkustamon oven avautuma 4,2 Pyörätuolin käyttö 4,0 Mukavuus 3,8 Takaistuin 3,5 Monitori 3,3 Matkatavaroiden mahtuminen 3,0 Läppäistuimet Näkyvyyttä ulos ja kulkua istuimille kiiteltiin jopa paremmiksi, kuin mitä arvosteluasteikkoon mahtui! Pyörätuolin saamista mukaan taksiin pidettiin ominaisuutena, jonka olisi oltava kaikissa takseissa. Matkatavaroiden mahtumista erillistilaan helpottaisi erään haastatellun mielestä korotettu kansi, joka voisi olla avattava. Eniten kritiikkiä saivat läppäistuimet, lähinnä sivuttaistuen puutetta moitittiin. Toteamus: Yleisesti ottaen matkustamo arvioitiin erinomaisen onnistuneeksi. Huonoja arviointeja saivat osakseen vain läppäistuimet (2 vastaajaa) sekä monitori ja matkatavaratila (1 vastaaja). Arvioidut autotekniset erikoisratkaisut asettuivat seuraavaan paremmuusjärjestykseen: 4,9 Pienen kääntöympyrän merkitys 4,4 Hiilikuitukorin arvostus 4,3 Hybridin merkitys (päästöt, kulutus) 4,1 Ilmajousituksen arvostus Pääsääntöisesti kaikkia ratkaisuja pidettiin joko loistavina tai erittäin hyvinä. Hyväksi tai kelvolliseksi eräät arvioijat luokittelivat ilmajousituksen ja hiilikuitukorin. Ilmajousituksen kritiikki kohdistui lähinnä koeajossa jousituksen kautta välittyneisiin ääniin. Tämä on kuitenkin prototyypin toteutukseen liittyvä moite, sillä yleisesti ilmajousitus on ajomukavuuden kannalta parempi kuin teräsjousitus. Hiilikuitukorin kritiikissä nähtiin sen ainoana etuna painonsäästö. Toteamus: CityCabin tekniikka sai mairittelevan hyvän kokonaisarvion. On huomattava, että tiukka kääntöympyrä arvioitiin koko kyselytutkimuksen parhaaksi yksityiskohdaksi. 3.7 Taksikehityshankkeet maailmalla Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia ammattikorkeakoulu Samanaikaisesti CityCab -kehityshankkeen kanssa on muun muassa New Yorkissa ollut käynnissä hanke, jolla haetaan uutta taksi-ikonia korvaamaan New Yorkin keltaiset taksit, Yellow Cabit (New York City Taxi of Tomorrow RFI, Feb ).

20 New Yorkin uuden taksimallin keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu muun muassa seuraavia asioita: - erottuu muotoilultaan tavanomaisista autoista, - soveltuu erilaisten matkustajaryhmien palveluun, myös liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen, - on ympäristöystävällinen hybridikäyttöisyyden ansiosta (esim. bensiini/sähkö), - auto on kuljettajalle hyvä työympäristö Kaikki nämä ovat olleet keskeisiä elementtejä myös CityCabin suunnittelussa Tutkimusmenetelmät 4.1 Testien ja mittausten yleiskuvaus Lasse Wendt, insinööriopiskelija Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Markku Haikonen, tutkimuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu Jokainen testipäivä aloitettiin ajamalla testissä käytettävät autot hyvissä ajoin testiradalle. Siellä niihin asennettiin GPS-laitteet ja kiihtyvyysanturit. Näillä laitteilla pystyttiin mittaamaan testin aikaisia kiihtyvyyksiä ja paikantaa ne tietylle radan alueelle. Varsinainen testipäivän ohjelma aloitettiin testimatkustajien ja -kuljettajien saavuttua paikalle kokoontumalla testiradalla sijaitsevassa rakennuksessa. Siellä testiin osallistuville henkilöille lausuttiin aluksi alkusanat ja heidät toivotettiin tervetulleiksi. Sen jälkeen heille pidettiin lyhyt yleisesitys tutkimuksesta, jossa heille kerrottiin tutkimuksen taustasta ja kulusta. Lisäksi kaikkia tutkimukseen osallistuvia henkilöiltä pyydettiin allekirjoittamaan tutkimuslupa. Seuraavaksi kuljettajille jaettiin numerot 1 3, joiden avulla heidät pystyttiin tunnistamaan testin aikana. Nämä numerot määräsivät myös sen järjestyksen, jossa kuljettajat ajoivat testissä käytettyjä autoja. Myös matkustajille arvottiin numerot A1 A7, joiden perusteella heidät jaettiin kolmeen ryhmään: yksi kahden matkustajan ryhmä, yksi kolmen matkustajan ryhmä ja yksi kahden matkustajan ryhmä, jolla on matkalaukkuja. Numeroiden perusteella matkustajat pystyttiin testin aikana ohjaamaan oikeaan taksiautoon. Seuraavaksi matkustajat ja kuljettajat täyttivät taustatietolomakkeen. Kuljettajien lomakkeessa (liite 1) kysyttiin muun muassa ikää, pituutta, koulutuksen tasoa ja mitä taksiautoja he ovat ajaneet. Matkustajien lomakkeessa (liite 2) tiedusteltiin muun muassa ikää, pituutta ja kuinka usein he käyttävät taksia vuodessa. Kuljettajia pyydettiin täyttämään myös terveyskysely (liite 3). Kun lomakkeet oli täytetty, suoritettiin kuljettajille vielä näkötesti optometrisiä mittauksia varten. Lomakkeiden täyttämisen ja näkötestauksen jälkeen kuljettajat opastettiin siihen autoon, jolla he seuraavaksi ajaisivat. Jokaiselle autolle oli olemassa yksi opastaja, joka esitteli kuljettajille kyseisen auton toimintoja. Kuljettajille näytettiin pääsääntöisesti, mistä penkkiä saa säädettyä mukavaksi ja miten ratin etäisyys- ja korkeussäätö toimii. Volkswagen Caravellen kohdalla kuljettajia opastettiin myös sähköisen sivuoven käytössä.

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT 68349_Peugeot_tavaraautoesite.indd 1 19.9.2014 12.13 Peugeot Partner VAN on paitsi käytännöllinen ja taloudellinen, myös mukava ja tyylikäs. Siis oikea ammatinharjoittajan

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä

Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Liite 2: Avainasiakkuuden arviointi Kansalaiset asiakasryhmässä Sisältö Tässä liitteessä esitetään kansalaiset ryhmän strategisten asiakkaiden arviointiprosessi ja siinä käytetty tausta-aineisto Liitteen

Lisätiedot

MUSTANG-sarja. Laatua ja teknologiaa ilman kompromissejä

MUSTANG-sarja. Laatua ja teknologiaa ilman kompromissejä MUSTANG-sarja Laatua ja teknologiaa ilman kompromissejä 1 MUSTANG-sarja MUSTANG-sarja on SEKO SpA:n huippusuunnittelun ja kehitysprosessin käsinkosketeltava lopputulos, jolla vastaamme kaikkein vaativimpien

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Uusi Kia Molempien parhaat puolet. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut näin tyylikästä ja jännittävää. Uusi Kia Niro on aivan uudenlainen hybridi-crossover, joka todistaa, että voit saada kaiken tinkimättä

Lisätiedot

RECARO Ergomed ES/ES SAB (Sivuturvatyynyllä tai ilman)

RECARO Ergomed ES/ES SAB (Sivuturvatyynyllä tai ilman) RECARO Ergomed ES/ES SAB (Sivuturvatyynyllä tai ilman) säädettävä, täysin pehmustettu pääntuki Uusi, helppokäyttöinen paneeli: täysin sähköinen, istuimen sivussa vakiona Vakiona Käytännöllinen tasku istuimen

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750 TEKNISET TIEDOT Täysin uusi Ford Transit alustavat tekniset tiedot Mallisto Täysin uusi Transit Van -pakettiauto L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli 3300 3750 3750 Kokonaispituus 5531 5981 6704 Kokonaispaino 3100

Lisätiedot

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin 1 (5) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO -ROLLAATTORIT Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO aktiivisen ihmisen rollaattori Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen,

Lisätiedot

Turvallista matkaa alkolukon kanssa

Turvallista matkaa alkolukon kanssa Turvallista matkaa alkolukon kanssa räger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa. Jos kuljettajan uloshengitysilman

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

Scandia SC330 leikkauspöytä. Webshop. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

Scandia SC330 leikkauspöytä. Webshop. Menu. Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Webshop Menu Terveydenhuolto» Leikkauspöydät» Scandia SC330 leikkauspöytä Scandia SC330 leikkauspöytä Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan Scandia on nykyaikainen elektrohydraulinen leikkauspöytä,

Lisätiedot

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Antero Lammi Antero Lammi Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Kannen kuva: Nina Mönkkönen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

MONIOSAAJA KUTEN JOKAINEN AMMATTILAINEN.

MONIOSAAJA KUTEN JOKAINEN AMMATTILAINEN. TALENTO MONIOSAAJA KUTEN JOKAINEN AMMATTILAINEN. Älykkyys tarkoittaa sopeutumiskykyä. Erilaisten tilanteiden hallintaa ja aina sopivan ratkaisun löytämistä. UUDESSA TALENTOS- SA on kaikki nämä ominaisuudet.

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen Juha Oksa, Sanna Peura, Tero Mäkinen, Harri Lindholm,

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK

KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK KISASÄÄNNÖT JA PROJEKTI 5.-9. LK Sisällys 1. InnoGP CO 2 Dragsters muotoiluprojekti... 3 2. InnoGP kisakonsepti, CO 2 Dragsterit teknologiakasvatuksessa... 3 3. CO 2 Dragsterit muotoiluprojekti... 4 4.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä Ford Transit Ford Transit -mallisto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2005 vastaavan laajuisena.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste ISTUMINEN/KUDU kudutm Kudu on käytännöllinen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu pyörätuoli, jossa rakenne ja toimivuus yhdistyvät hyvän istuvuuden ja miellyttävän asentotuen aikaansaamiseksi. Se on saatavissa

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot