Opintomatka Ranskaan (Pariisi Dijon)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintomatka Ranskaan (Pariisi Dijon) 8. 12.6.2009"

Transkriptio

1 1 Opintomatka Ranskaan (Pariisi Dijon) Ulla Vuori, projektikoordinaattori Suomen muistiasiantuntijoiden 12 aluevastaavaa ryhmänjohtajineen teki opintomatkan Ranskaan ja kävi tutustumassa sikäläiseen muistipotilaiden hoitoon ja hoidon kehittämiseen. Allekirjoittaneella oli mahdollisuus osallistua matkaan. Matka sisälsi tutustumisen ranskalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja tämänhetkiseen dementiahoidon tilaan ja tulevaisuuden haasteisiin. Matkan aikana tutustuttiin: kaikki saman katon alla hankkeeseen psykogeriatriseen päiväsairaalaan hoitokotiin, jossa on kaksi erityisyksikköä muistisairaille ihmisille 12-paikkaiseen päiväkeskukseen Les roches d Orgéres palvelutaloon/hoitokotiin Espace Intergeneration St Apollinaire monisukupolvisen asumisen integroituun kompleksiin pieniin pitkäaikaishoidon hoitoyksiköihin Seuraavassa kerron matkan annista lähinnä kotona asuvien muistipotilaiden näkökulmasta. Fondation Médéric Alzheimer:n gerontologi Marie-Jo Guisset-Martinez ja ekonomi Paul Ariel Kenigsberg tutustuttivat meidät ranskalaiseen dementiahoidon järjestelmään, hoidon nykytilaan ja haasteisiin. Marie-Jo Guisset-Martinez esitteli yleisen terveydenhuollon toimintatavan: asiakkaan tarpeet, henkilöstön, joka vastaa ko. tarpeisiin sekä palveluntarjoajat. Kodinhoidollisiin tarpeisiin vastaa kotiapu. Kotiapupalveluita tuottavat pääosin erilaiset järjestöt. Jonkin verran palvelua tuotetaan myös kunnan toimintana. Yksityistä toimintaa on varsin vähän. Kotihoidon palveluissa työskentelee diplomakoulutuksen saaneet ammattilaiset. Myös kouluttamattomia on vielä jonkin verran. Tältä osin tilanne on kuitenkin paranemassa. Kotisairaanhoidon palveluita antavat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Fysioterapeutit huolehtivat kotiin annettavasta kuntoutuksesta. Tiimi saa myös psykologin palveluita vaikeisiin asiakastapauksiin ja henkilökunnan tukeen. Koko maassa on kotisairaanhoidossa 20 toimintaterapeuttia. Kotisairaanhoidon palveluiden tuottajina toimivat erilaiset järjestöt, kunnat sekä vanhainkodit/hoitokodit, jotka tuottavat lähialueensa kotisairaanhoitopalvelut. Ranskassa on pitkä perinne yksityisten sairaanhoitajien palkkaamisesta, mutta nämä eivät yleensä vastaa ikäihmisten sairaanhoidollisiin tarpeisiin.

2 2 Ateriapalvelu on sidottu tuloihin ja sen tuottavat järjestöt ja kunnat. Tämä palvelu on koettu isoksi haasteeksi. Palvelu voi olla se, että ruoankuljettaja toimittaa ruoan tilattuun osoitteeseen, mutta parhaissa palveluissa on kuljettajan lisäksi mukana vapaaehtoinen, joka huolehtii aterian tarjolle panosta ja siitä, että ruoka tulee syödyksi. Ranskassa ei tosin ole vielä pitkää vapaaehtoisuuden perinnettä ja yksin asuvia ihmisiä on paljon. Yöhoitoa kotiin voi saada joko turvapuhelimen, yöpartion tai kotona läsnä olevan hoitajan turvin. Turvapuhelin- ja yöpartiopalveluita tuottavat pääsääntöisesti järjestöt, jonkin verran myös kunnat sekä erilaiset yritykset. Palveluihin vastaavat kotihoidon työntekijät ja lähihoitajat. Harvalla on kuitenkin varaa palkata 24 tuntia vuorokaudessa läsnä olevaa hoitajaa kotiin. Sosiaalisen kanssakäymisen ja päivähoidon tarpeisiin vastaavat järjestöt, kunnat ja hoitokodit. Päivähoidon henkilöstö koostuu pääsääntöisesti sairaan- ja lähihoitajista. Myös psykologin palveluita on mahdollista saada sekä tarvittaessa erilaisten terapeuttien. Lyhytaikaishoitoa tuottavat järjestöt, hoitokodit sekä yleiset ja voittoa tuottamattomat sairaalat hoitotiimeineen. Hoitopaikat ovat siis yleensä vanhainkodin tai sairaalan yhteydessä. Harva paikka on kuitenkaan erikoistunut muistipotilaiden hoitoon. Lääketieteellinen hoito tapahtuu perhelääkäreiden toimesta, päiväsairaalassa tai muistiklinikassa. Muistiklinikat ovat valtion organisaatiossa ja niitä on tullut viime vuosina lisää. Ne toimivat julkisten tai voittoa tuottamattomien sairaaloiden yhteydessä. Muistiklinikalla tehdään muistisairauden tunnistukset ja diagnosointi. Diagnoosin jälkeen muistipotilas palaa omalääkärin hoitoon. Muistioireista kärsivien ei tieteellinen määrä on noin Noin 50% on ilman diagnoosia. Pitkäaikaishoidossa on paljon diagnosoimattomia muisti- ja dementiaoireisia. CLIC (Local Center for information and coordination). Vuodesta 2001 on ollut kaikille ikäihmisille avoin neuvontakeskus, jossa palveluita antavat sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat ja psykologit. Näitä palveluita tuottavat järjestöt, kunnat sekä yksityiset organisaatiot. MAIA (Single point contact) on muistisairauksiin erikoistunut palvelujärjestelmä. Näitä on Ranskassa tällä hetkellä 17. MAIA:ssa palveluita antavat sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat ja lääkärit. Tämän palvelun tuottavat järjestöt, kunnat ja hoitokodit. Ranskassa on meneillään kolmas kansallinen Alzheimer-suunnitelma ( ). Kokemus on osoittanut, että muistipotilaan kokonaishoitoa ei kukaan koordinoi.

3 3 Nykyisessä suunnitelmassa korostetaan hoitokoordinaattorin roolia ja ehdotetaankin 500 koordinaattorin palkkaamista muistipotilaiden hoitoon. Kotona asuvien muistipotilaiden tukipalveluista on valtava tarve. Sairaaloiden muistiklinikat, järjestöt, kunnat ja eläkejärjestöt järjestävät muistipotilaille ja heidän omaishoitajilleen keskusteluryhmiä. Ryhmien vetäjinä toimivat psykologit. Järjestöillä on myös Alzheimer-kahviloita ja muistibistroja, joissa työskentelee geriatreja, psykologeja ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Paul Ariel Kenigsberg kertoi, millaisia muistipotilaiden hoidon kehittämishankkeita on viime vuosina pyritty tekemään, mitä haasteita on edessä ja mitä poliittiset/taloudelliset epävarmuustekijät aiheuttavat kokonaisuuteen. Vuosien on kehitetty terveydenhoitoa, pitkäaikaishoitoa sekä laadittu kolmas kansallinen Alzheimer-suunnitelma ( ). Uusina haasteina nähdään perhenäkökulman, paikallisen hallinnon ja pitkäaikaishoidon perspektiivi sekä taloudellisen kriisin vaikutukset. Terveyden- ja sosiaalihuolto ovat Ranskassa erillään. Muistisairauksien terveydenhuollon kustannukset ovat korkeammat kuin muiden kroonisten sairauksien. Muistipotilaan kokonaishoidon kustannuksista 54% muodostuu sairaalahoidon kustannuksista. Aikaisemmin Ranskassa sairausvakuutus korvasi kaiken. Kolmannessa kansallisessa Alzheimer-suunnitelmassa on määritelty tietty omavastuuosuus, joka on maksimissaan 50 /potilas/vuosi. Nämä rahat ohjataan yhteiseen kassaan, johon odotetaan vuosittain säästyvän noin 850 milj. /vuosi. Tästä yhteisestä kassasta on suunnitelman mukaan tavoitteena käyttää muistipotilaiden hoitoon ja hoidon kehittämiseen vuonna milj. ja 2012 tavoite on 500 milj.. Kansallisessa Alzheimer-suunnitelmassa on esitetty korvamerkittyä rahaa muistipotilaiden hoitoon. Kotona asuvien muistipotilaiden kohdalla tavoitteena on kehittää lyhytaikaishoitoa, omaishoitajien terveydenhoitoa ja kuntoutusta, palkata muistipotilaiden kokonaishoitoa koordinoivia hoitokoordinaattoreita, pätevöittää kotihoidon henkilöstöä sekä kehittää kotona asumista tukevaa teknologiaa. Taloudelliset uhkatekijät herättävät kysymyksiä, miten pystytään vastaamaan muistipotilaiden määrän kasvuun: muistipotilaiden tunnistaminen, diagnosointi ja hoito kehittyvät nopeasti, onko järjestelmä riittävän nopea ja joustava. Alzheimerin tauti on poliittinen sairaus. Riittääkö päättäjillä poliittista tahtoa priorisoida muistipotilaiden hoito sen vaatimalle tärkeysjärjestystasolle? On kyse siis polttavasta poliittisesta kysymyksestä.

4 4 Tutustumiskäynnit eri toimipisteisiin: Psykogeriatrinen päiväsairaala Geriatri Florence Bontén esitteli psykogeriatrisen päiväsairaalan. Päiväsairaalaan tulevat jo diagnosoidut potilaat. Useimmilla potilailla sairaus on vasta alkuvaiheessa. He eivät maksa hoidosta mitään, vaan sosiaalivakuutus kattaa kulut. Syyt päiväsairaalaan tuloon ovat yleensä diagnoosin jälkeinen alkuapu ja omaisten tukeminen ja neuvonta. Joissakin tapauksissa voi tulon syy olla käytösoireet sekä kotona mahdollisesti oleva kriisitilanne. Näillä potilailla sairaus voi olla jo pidemmälle edennyt. Tulovaiheessa tehdään kattava selvitys tilanteesta ja asetetaan hoidolle tavoitteet. Alkuselvityksessä on mukana potilas itse, omainen, mahdollisesti kotihoidon työntekijä sekä kaikki ne ammattilaiset, jotka osallistuvat potilaan hoitoon ja kotona pärjäämiseen. Päiväsairaalassa työskentelee aina moniammatillinen työryhmä. Lääkäri on läsnä neljänä päivänä viikossa. Moniammatillisessa työryhmässä määritellään, millaisesta hoidosta/terapiasta potilas hyötyy. Ryhmiä on esimerkiksi taide-, musiikki-, psykomotoriikka- ja toimintaterapiaryhmät. Myös psykologin palveluita on tarjolla sekä potilaalle itselleen että omaisille. Päiväsairaalassa on päivittäin vain 10 potilasta. Hoitoaika on yleensä puoli vuotta, maksimissaan yksi vuosi. Kaikki saman katon alla projekti Projektikoordinaattori Neza Bounzan esitteli Kaikki saman katon alla projektin (2/ ). Projektissa on ollut mukana projektikoordinaattori, psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä geriatri ja vapaaehtoistyöntekijöiden koordinaattori. Projektin tavoitteet: informaatio Alzheimerin taudista ja muista muistisairauksista, kotikäynnit muistipotilaiden luo ja heidän kuunteleminen, orientoiminen ja tukeminen, omaishoitajien tukeminen ja koulutus sekä kotihoidon ammattilaisten tukeminen ja koulutus. Kaikki saman katon alla tarkoittaa konkreettisesti sitä, että eri toiminnot ovat samassa rakennuksessa ja että ne integroituvat koko hoitopolkuun: psykogeriatrinen päiväsairaala (kts. edellä), päiväkeskus, Alzheimer-yhdistys, sekä yleisön, ammattilaisten ja vapaaehtoisten kohtaamispaikka. Projektin toiminta on integroitu kaupungin terveydenhuollon verkostoon ja niiden ammattilaisten toimintaan, jotka hoitavat muistipotilaita: CLIC (Local Center for information and coordination) eli ikäihmisten neuvontakeskus, mielenterveyskeskus, perhelääkärit, sosiaalityöntekijät, kotihoidon työntekijät, muistiverkosto sekä Alzheimer-järjestöjen vapaaehtoistyöntekijät. Suurin osa muistipotilaista tulee CLICin kautta. Projektin työntekijät tekevät muistipotilaille yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, toimivat koordinaattorina ja linkkinä potilaan hoitoon osallistuvien

5 5 kanssa, tekevät säännöllisesti hoitosuunnitelman arviointeja sekä tarvittaessa seuraavat ja tukevat muistipotilaita ja heidän omaisiaan ja miettivät kotona asumista tukevia auttamiskeinoja. Madame Piot esitteli Maison de Retraite Sainte Monique hoitokodin, jossa on kaksi erityisyksikköä muistisairaille sekä 12-paikkainen päiväkeskus. Päiväkeskuksesta saadaan tarvittaessa yhteys samassa talossa olevaan geriatriseen päiväsairaalaan sekä Kaikki saman katon alla projektihenkilöstöön. Asiakkaat käyvät päiväkeskuksessa yhdestä kolmeen päivään viikossa ja he tulevat yleensä lähialueelta. Asiakkaalla pitää olla tullessaan muistisairauden diagnoosi sekä geriatrin, muistiklinikan tai psykogeriatrisen päiväsairaalan lähete. Päiväkeskustiimi arvioi kotitilanteen ja tekee yksilöllisen hoitosuunnitelman. Kuljetus on iso ja kallis kysymys. Päiväkeskuksen lähellä asuvien asiakkaiden kanssa harjoitellaan kulkemista kodin ja päiväkeskuksen väliä, ensin saattajan kanssa, myöhemmin mahdollisesti yksin kulkien. Päiväkeskuksen toiminnan tavoitteena on itsenäisyyden ja toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään, omanarvon ja sosiaalisen elämän tukeminen, eristäytyneisyyden ehkäisy sekä mielekkään tekemisen ja mielihyväkokemusten järjestäminen. Päiväkeskustoiminta mahdollistaa myös omaishoitajalle tauon hoitotyöhön. Päiväkeskustiimi on huomannut, että joskus suojeleva omaishoitaja passivoi muistisairaan liian aikaisin. Tällöin päiväkeskuspäivät suovat muistipotilaalle henkilökohtaista omaa aikaa. Tiimi tukee aktiivisesti omahoitajaa keskustelemalla ja hienotunteisesti ohjaamalla uudenlaiseen asennoitumiseen. Geriatri käy kerran viikossa päiväkeskuksessa ja hän tekee yhteistyötä perhelääkärin kanssa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös osa-aikainen psykologi, joka tekee kotikäyntejä asiakkaiden ja omaisten luo. Osa-aikaisina toimivat toimintaterapeutti, psykomotorikko, taideterapeutti ja sairaanhoitaja. Kokopäiväisinä on lähihoitaja sekä avustava kotiavustaja. Päiväkeskuksessa käy myös aika ajoin Tai chi teatteri, laulajia, muusikoita, näyttelijöitä jne. Uudessa kansallisessa Alzheimer-suunnitelmassa on tavoitteena lisätä kotiin annettavia toimintaterapeutin palveluita. Päiväkeskuksessa tuetaan ja aktivoidaan monipuolisesti kokonaistoimintakykyä; kognitiivista, fyysistä, arjen toimintojen harjaannuttamista, sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Henkilökunta käyttää monia erilaisia omia arviointikaavakkeitaan seuratessaan ja arvioidessaan asiakkaan toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi käytössä on mm. MMSE, NPI, GIR, ZARIT, omaiskyselyt jne. Psykologi tekee tarvittaessa kotikäynnin ja arvioi kotona pärjäämistä sekä omaisen tuen tarvetta. Hän ohjaa ja tukee omaisia tarvittaessa. Mahdollisia käytösoireita arvioidaan ja räätälöidään kotiin annettava tuki. Päiväsairaalatiimi tekee myös yhteistyötä kotihoidon ammattilaisten kanssa.

6 6 Hoitotiimi aktivoi muistipotilaita ja omaisia osallistumaan Pariisin kulttuuri- ja taidetapahtumiin ja kannustaa keskustelemaan näkemästään ja kuulemastaan. Alzheimerin tautia sairastavalle ryhmässä elämä on terapeuttista. Avoimissa ryhmissä tarjoamme ihmisille mahdollisuuden löytää uudelleen mielekäs elämä ja oma paikka persoonana.

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Eloisa ikä Tanskan matkaraportti

Eloisa ikä Tanskan matkaraportti 1 Eloisa ikä Tanskan matkaraportti Eloisa ikä ohjelman opintomatka Tanskaan 27.-29.11.2012 2 Sisältö 1 Matkan ohjelma... 4 2 Vierailukohteet... 6 2.1 Tanskan Kuntaliitto... 6 2. 2 Kööpenhaminan yliopisto,

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:9 Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki ja Maarit

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot