Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen,wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. KIITOS, ETTÄ VALITSIT MEDIONIN! VISION MDT 4040PVR (myöhemmin tässä oppaassa käyt etään vain nimitystä laite) on markkinoiden nykyaikaisimpia digitaalisten televisio- ja radio-ohjelmien vastaanottoon ja tal lentamiseen tarkoitettuja laitteita. Laitteen tallennusmahdollisuus perustuu kiintolevyn käyttöö n. Kiintolevylle voi tallentaa yhteensä noin 80 tuntia televisi o-ohjelmia. T allennettavan televisio-ohjelman kuvan- ja ään enlaatu vastaavat täysin "suoraa" televisiolähetystä. Ohjelmien tallentaminen on nopeaa helppokäyttöisen ohjel maoppaan ansiosta. Voit tallentaa tällä laitteella myös radioohjelmia. T allennuksen aikana voit katsella toista televisioka navaa tai kuunnella toista radiokanavaa. Tässä laitteessa on myös niin sanottu toistonsiirto. Käytännö ssä tämä toiminto tarkoittaa sitä, että halutessasi et menetä sekuntiakaan seuraamastasi ohjelmasta, vaikka kävisit jääk aapilla tai puhuisit pitkän puhelun! Voit tallentaa laitteessa olevan USB-liitännän kautta kuvia ja MP3-tiedostoja laitteen kiintolevylle. Voit jopa tallentaa mink ä tahansa televisio-ohjelman yksittäisen kuvan laitteen kiint olevylle tiedostoksi ja siirtää tämän tiedoston tietokoneelle. T oivomme, että tästä tuotteesta on sinulle paljon hyötyä! PVR digivastaanottimen käyttöö n liittyvissä kysymyksissä auttaa DigiTV Info. Puh (avoinna arkisin klo 9-21, pvm:n hinnalla) SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLLÖN TA RKISTUS LAITTEEN ETUPANEELI LAITTEEN TAKAPANEELI KAUKOSÄÄTIMEN ESITTELY LAITTEEN ASENNUS JA KANAVIEN VIRITYS TELEVISION KATSELU DIGIVASTAANOTIN ON MYÖS RADIO TELEVISIO- JA RADIOOHJELMIEN TALLENNUS TALLENNETTUJEN OHJELMIEN TOISTO TOISTONSIIRTO..

3 VALIKOT PÄÄVALIKKO KANAVALISTAN MUOKKAUS SUOSIKKILISTAN MUOKKAUS LAITTEEN ASENNUS LAITTEEN ASENNUS (Automaattinen viritys) LAITTEEN ASENNUS (Manuaalinen viritys) LAITTEEN ASENNUS (Käytön rajoitukset) LAITTEEN ASENNUS (Vastaanottimen päivitys) LAITTEEN ASENNUS (Aika-asetukset) LAITTEEN ASENNUS (Tehdasasetusten palaut us) JÄRJESTELMÄN ASETUKSET JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (kiintolevy) JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (Salauskortti) Til aus...

4 MP3-TIEDOSTOJEN KUUNTELU KUVATIEDOSTOJEN KATSELU KUVAKAAPPAUSTEN KATSELU JA TALLENTAM INEN JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (Tallennusvalikk o) OHJELMISTOPÄIVITYS TIETOKONEELLA SARJ ALIITÄNNÄN KAUTTA USB-SIIRTO-OHJELMAN ASENNUS OHJELMISTOPÄIVITYS USBLIITÄNNÄN KAUTTA JA TIEDOSTOJEN SIIRTO VIANETSINTÄ TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyt töönottoa. Näitä ohjeita noudattamalla voit varmistua, että l aite toimii mahdollisimman luotettavasti koko sen käyttöiän ajan. * Tämä laite on tarkoitettu digitaalisten televisio- ja radiokan avien vastaanottoon. * Älä sijoita laitetta kuumaan, kylmään tai kosteaan paikkaa n. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa huon elämpötilassa. Älä sijoita laitetta lämmönlähteen päälle. Kon eiston liiallinen lämpeneminen lyhentää sen käyttöikää. * Älä aseta esineitä, esimerkiksi sanomalehtiä, verhoja tai v aikkapa pöytäliinoja siten, että ne peittävät laitteen päällä ol evat ilmanvaihtoaukot. Riittävä ilmanvaihto on edellytys laitt een pitkälle käyttöiälle ja luotettavalle toiminnalle. * Jätä laitteen yläpuolelle vähintään kolme senttimetriä tyhj ää tilaa riittävän ilmanvaihdon takia. * Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältävää astiaa, esimerk iksi maljakkoa. Veden joutuminen laitteen sisään voi vaurioit taa laitetta ja saattaa aiheuttaa jopa tulipalon. * Jos laite altistuu äkilliselle lämpötilanvaihtelulle siirrettäessä laitetta esimerkiksi pakkasesta sisätiloihin, älä kytke laitetta sähköverkkoon ensimmäisen kahden tunnin aikana. * Laitteen tallennusvälineenä käytetään kiintolevyä. Tämän takia laitteen sisältä kuuluu käytön aikana ääniä. Nämä ään et ovat täysin normaaleja. * Kun puhdistat koteloa, käytä puhdistamiseen vedellä kost utettua liinaa. Muista irrottaa laite pistorasiasta ennen kuin al at puhdistaa laitetta. * Älä kytke kaapeleita tai vaihda niiden paikkaa, kun laite on kytkettynä pistorasiaan. * Älä avaa laitteen suojakoteloa. Suojakotelon saa avata vai n laitteen maahantuojan valtuuttama huoltoliike. Jos takuuai kana laitteen suojakotelon avaa jokin muu taho, laitteen tak uu raukeaa. Valtuutetun huoltoliikkeen saat selville laitteen myyjältä.

5 * Laitteen huolto on takuuaikana jätettävä laitteen maahant uojan valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi. Muussa tapau ksessa laitteen takuu raukeaa. 2. LAITTEEN MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKISTUS Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että myyntipakkauk sesta löytyvät kaikki alla luetellut tuotteet laitteen ja tämän k äyttöoppaan lisäksi. Jos jokin alla mainituista tuotteista puutt uu, ota yhteys laitteen myyjään. 1) Kaukosäädin. 2) Paristot kaukosäädintä varten (2 kpl). 3) Liitäntäkaapeli televisiota varten (ns. scartkaapeli). 4) Lyhyt liitäntäkaapeli (saattaa olla kytketty valmiiksi laitteen takapaneeliin). 5) USB-kaapeli. 6) CD-ROM-levy. 7) Käyttöohje. Säilytä laitteen myyntipakkaus ja ostokuitti, sillä saatat tarvit a niitä myöhemmin.

6 Kiinnitä laitteen ostokuitti alla olevaan t yhjään tilaan. KIINNITÄ OSTOKUITTI TÄHÄN 3. LAITTEEN ETUPANEELI Etupaneelissa sijaitsevat laitteen päivittäiseen käyttöön tarko itetut painikkeet. Painikkeiden avulla voit esimerkiksi vaihtaa kanavaa tai säätää äänenvoimakkuutta. Painikkeet ovat suo jaluukun takana. Saat käännettyä luukun auki laitteen kotelon vasem massa ja oikeassa reunassa olevien lovien avulla. 1) Power. Virtakytkin. 2) CH vasemmalle ja CH oikealle. Kanavanvaihtopainikkeet. 3) VOL vasemmalle ja VOL oikealle. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet. 4) Led-näyttö. Näyttää muun muassa katsottavan kanavan muistipaikan numeron. Kun laite o n sammutettuna, näytössä näkyy kellonaika. 5) Push. Maksullisten kanavien katselua varten tarvittava kortti asetetaan tämän kannen takana olevaa n liittimeen. Napsauta kantta kevyesti sanan kohdalta, ni in kansi aukeaa. Työnnä kortti varovasti paikoilleen pohj aan asti, sirupuoli edellä. Työnnä kortti paikoilleen sirupu oli alaspäin ja sulje lopuksi kansi. 4. LAITTEEN TAKAPANEELI Laitteen takapaneelissa ovat laitteen liitännät. Älä kytke tai ir rota kaapeleita, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Kun lii tät tai irrotat kaapeleita, pidä kiinni liittimen suojakuoresta. N äin varmistat, että kaapelit eivät mene rikki. 1) CABLE_A IN. Kytke antennikaapeli tähän liittimeen. 2) CABLE_A OUT. Kytke myyntipakkauksen mukana olevan lyhyen antennikaapelin toinen pää tähä n liittimeen. 3) CABLE_B IN. Kytke myyntipakkauksen mukana olevan lyhyen antennikaapelin toinen pää tähä n liittimeen. 4) CABLE_B OUT. Jos haluat katsella myös analogisesti välitettäviä televisiokanavia, kytke tästä liittimestä kaapeli televisioon. 5) ANT IN. Jos käyttämässäsi televisiossa ei ole scart-liitäntää, käytä tätä liitintä laitteen kytkemiseksi televisioon. 6) TV OUT. Jos käyttämässäsi televisiossa ei ole scart-liitäntää, kytke televisioon menevän tavallisen antennikaapelin toinen pää tähän liittimeen. 7) TV. Kytke scartkaapelin toinen pää tähän liittimeen ja toinen pää televisiossa olevaan vastaavaan li ittimeen. 8) VCR. Kytke scart-kaapelin toinen pää tähän liittimeen ja toinen pää videoissa olevaan vastaavaan liittimeen, jos haluat tallentaa digivastaanottimella vastaanotettavia ohjelmia tavallisell a videonauhurilla. 9) VIDEO. Liitäntä laitteen kytkemiseksi monitoriin. Tätä liitäntätapaa käytettäessä kuvanlaatu ei ole yhtä hyvä kuin scart-liitäntää käytettäessä, koska kai kki kuvatieto kulkee yhtä johdinta pitkin. Käytä siis scartkaapelia aina, kun voit. 10) AUDIO L ja R. Nämä liittimet on tarkoitettu laitteen kytkemiseksi ulkoiseen vahvistimeen. Merkintä L tarkoittaa vasenta ja merkintä R oikeaa äänikanavaa. 11) S/PDIF. Tämän liitännän kautta voit siirtää äänen vahvistimeen digitaalisena. Tätä liitäntää käyttämällä saavutetaan paras mahdollinen äänenlaatu. 12) SERIAL PORT. Tämän liitännän avulla voit päivittäesi on nyt käyttövalmis! 7. TELEVISION KATSELU T elevision katselussa tarvitaan useimmiten seuraavia painikk eita: ja ja Kanavien selaus. ja Äänenvoimakkuuden säätäminen. Äänen mykistäminen. Laitteen sammuttaminen. Ohjelmatietojen esittäminen Jos haluat lisätietoja esitettävästä ohjelmasta, napsauta pain iketta. Näytölle aukeaa hetkeksi ikkuna, jossa kerrotaan l ähetettävän ohjelman tiedot. Ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot: 1) Kanavan muistipaikan numero ja nimi (esim YLE T eema). 2) Kellonaika ja päiväys. 3) T arkempaa tietoa kanavan ominaisuuksista. Symbolien merkitys vasemmalta oikealle: maksullinen kanava, lukittu k anava, tekstitelevisio käytettävissä, ääni ja toinen tekstityski eli valittavissa, kaksikielinen lähetys ja stereolähetys. 4) Ryhmä, johon kanava kuuluu (esim. Kaikki kanavat). 5) Ohjelmatiedot (mm. ohjelman lähetysaika). toistamiseen (ennen kuin edellinen i Napsauta painiketta kkuna ehtii sulkeutua). Näytölle aukeaa uusi ikkuna, jossa o hjelmatiedot näkyvät kokonaisuudessaan. T ekstejä ei usein ole mitoitettu oikein digitekniikkaa varten, joten ohjelmien k uvaukset eivät välttämättä näy kokonaisuudessaan. Tietoje n osittainen näkyminen ei siis johdu laitteesta. Kanavaopas Digitaalinen televisiojärjestelmä tarjoaa helppokäyttöisen ohj elmaoppaan, jolla saat selville, mitä ohjelmia eri kanavilla esi tetään. Ohjelmatiedot ovat usein nähtävissä jopa viikon pää hän., niin näytölle au Käynnistä ohjelmaopas napsauttamalla keaa valikko, jonka otsikkona on Kanavaopas. Päivämäärän alapuolella on lista selattavista kanavista. Päivä määrän oikealla puolella on kellonaika, joka osoittaa, mitä o hjelmaa kanavat lähettävät minäkin ajankohtana. Näytössä voi liikku a nuolipainikkeilla. Ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolipainikkeil la voit valita haluamasi kanavan. Jos haluat katsella kanavakohtaista kanavaopasta, napsauta toistamiseen. painiketta Voit tarkastella kanavan lähettämää ohjelmaa painamalla va semmalle ja oikealle osoittavia nuolinäppäimiä. Kun kohdisti n on haluamasi laatikon kohdalla, napsauta. Näytölle aukeaa ikkuna, jos sa kerrotaan ohjelman tiedot. Joiltakin kanavilta ei välttämät tä ole saatavissa mitään ohjelmatietoja. Voit asettaa ohjelm asta muistutuksen napsauttamalla muistettavan ohjelman k. Listan muistutuksista saat näkyviin napsautta ohdalla. Kun muistettava ohjelma alkaa, näytölle aukeaa malla ikkuna, jossa muistutetaan ohjelmasta. Kanavalista Tässä laitteessa on Kanavalista-niminen toiminto, jolla voit h elposti valita haluamasi kanavan. Napsauta television katsel un aikana. Näytölle aukeaa valikko, jonka otsikkona on Kanavalista. Valikon oikeassa osassa näkyvät katsottavissa olevat kanav at ja vasemmalla kanavalla lähetettävä ohjelma. Voit valita haluamasi kanavan siirtämällä kohdistinta ylös- ja alaspäin o soittavilla nuolipainikkeilla. Kun napsautat kerran, televisio kanavan ohjelma näkyy pienessä ikkunassa.

7 Jos haluat kats ella ohjelmaa, napsauta vielä kerran, niin kanavalista sulj etaan. Oletuksena ikkunassa näkyvät kaikki kanavat. Jos haluat list. Kun napsaut aan vain ilmaiskanavat, napsauta kerran at painiketta vielä kerran, listalla näkyvät vain maksulliset ka navat. Kun napsautat painiketta uudelleen, listalla näkyvät j älleen kaikki kanavat. Voit järjestää kanavalistan aakkosjärjestykseen napsauttam. Näytölle aukeaa ikkuna, jossa on kolme vaihtoeht alla oa. Valitsemalla A-Z lista järjestetään normaaliin järjestykse en. Jos valitset Z-A, lista järjestetään käänteiseen järjestyks een. Valitsemalla Alkuperäisjärjestys lista järjestetään tak aisin alkuperäiseen järjestykseen. Tekstitelevisio. Painikkee Saat näkyviin tekstitelevision napsauttamalla n painamisen jälkeen näytölle aukeaa pienen odottamisen j älkeen pääsivu eli sivunumero 100. Voit siirtyä sivulta toiselle ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolipainikkeilla. voit siirtyä sivulle, jonka sivunumero on Napsauttamalla voit siirty nykyistä sivua 100 suurempi. Napsauttamalla ä eteenpäin miltä tahansa sivulta sivulle, jonka sivunumero on nykyistä sivua 10 suurempi. Kun haluat palata takaisin pääsivulle, napsauta tai. luat sulkea tekstitelevision, napsauta. Kun ha Uniajastus Tässä laitteessa on uniajastustoiminto, jolla voit sammuttaa laitteen automaattisesti haluamasi ajan kuluttua., niin voit valita, koska laite sammutetaan. V Napsauta alittavinasi on ajanjakso kymmenestä kuuteenkymmeneen minuuttiin, 10 minuutin askelin. Jos haluat poistaa uniajastu ksen käytöstä, napsauta niin monta kertaa, kunnes ikk unassa on teksti Uniajastus poissa käytöstä. Kuva kuvassa Voit seurata kahta televisiokanavaa samanaikaisesti siten, et tä toinen seurattava kanava näkyy pienessä ikkunassa näyt, kun haluat ottaa k ön oikeassaylänurkassa. Napsauta äyttöön kuva kuvassa -toiminnon. Napsauttamalla voit valita pienessä ikkunassa näkyvän televisiokanavan kanavalistasta. Voit vaihtaa kanavaa myös painikkeilla ja.. Jos haluat vaihtaa ikkunan paikkaa, napsauta Eri kanavaryhmien katselu Jos käytössäsi ei ole maksullisten televisiokanavien katseluu n tarvittavaa korttia, saat ilmoituksen kortin asentamisesta p aikoilleen aina, kun valitset maksullisen kanavan. niin Jos haluat, että laite ei näytä ilmoitusta, napsauta monta kertaa, kunnes näytölle avautuneessa ikkunassa on t eksti Ilmaiskanavat. Jatkossa laite ohittaa automaattisesti maksulliset kanavat. Kahden peräkkäisen kanavan vuorotteleva katselu Jos haluat seurata kahta peräkkäistä kanavaa samanaikaise sti, valitse ensin ensimmäinen seurattava kanava, siirry sitte n toiselle seurattavalle kanavalle. Tämän jälkeen napsauta, niin näytölle vaihtuu ensimmäinen kanava. Kun nap sautat samaa painiketta uudelleen, näytölle aukeaa jälleen t oinen seurattava kanava. Kuvasuhteen vaihto. J Voit vaihtaa kuvasuhdetta napsauttamalla painiketta os käytössäsi on laajakuvatelevisio, valitse kuvasuhteeksi 1 6:9. Jos katsot tavallisella televisiolla 16:9-kuvasuhteen elok uvia, valitse kuvasuhteeksi Letterbox. Kuva esitetään siten, että kuvan ylä- ja alapuolella on mustat palkit. Lähetyksen kielen valinta Voit vaihtaa lähetyksen kielen ja valitsemalla kielen näytöll napsauttamalla painiketta e aukeavasta valikosta. Valitse kieli nuolipainikkeilla ja napsa uta lopuksi. Kaksikielistä lähetystä saatetaan käyttää esimerkiksi urheilu kilpailuissa. Kuvan zoomaus Voit halutessasi zoomata televisio-ohjelman kuvaa. Napsaut, niin näytölle tulee näkyviin suorakulmio, jotka a ensin voit liikuttaa nuolipainikkeilla siihen kohtaan, josta haluat kuv aa zoomattavan. Kun suorakulmio on haluamassasi kohdas sa, napsauta. Napsauttamalla samaa painiketta uudellee n zoomaus suljetaan ja näytölle aukeaa normaali televisio-o hjelman kuva. 8. DIGIVASTAANOTIN ON MYÖS RADIO Digivastaanotinta voi käyttää myös radio-ohjelmien kuuntel uun. Digitaalisesti lähetettävät radiokanavat ovat äänenlaad ultaan erinomaisia. Ajantasaisen listan kuunneltavissa olevista radiokanavista sa at paikalliselta kaapeli-tv-operaattorilta. Voit kuunnella radioohjelmia napsauttamalla. Ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot: 1) Kanavan muistipaikan numero ja nimi (esim.0001 YLE P EILI). 2) Kellonaika ja päiväys. 3) T arkempaa tietoa kanavan ominaisuuksista. Symbolien merkitys vasemmalta oikealle: maksullinen kanava, lukittu k anava, tekstitelevisio käytettävissä, ääni ja tekstityksen kieli valittavissa, stereoääni. 4) Kanavaryhmä (esim. Kaikki kanavat). 5) Lisätiedot ohjelmasta (mm. ohjelman lähetysaika). Voit siirtyä kanavalta toiselle napsauttamalla ylös- ja alaspäi n osoittavia nuolipainikkeita. Voit säätää äänenvoimakkuutta napsauttamalla vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolipaini kkeita. Jos haluat lukea lisätietoja kuuntelemastasi radio-ohjelmasta, napsauta. Digiradio-ohjelmista ei usein ole saatavissa oh jelmatietoja. Tällöin näytölle aukeavassa ikkunassa näkyy va in ohjelman alkamis- ja päättymisaika. Ikkuna sulkeutuu, k un napsautat samaa painiketta uudelleen tai painiketta. Kanavaopas Myös radio-ohjelmien tietoja voi selata ohjelmaoppasta. Ohj elmaopas on toiminnoiltaan samanlainen kuin televisio-ohjel mien yhteydessä käytettävä ohjelmaopas. Napsauta, nii n näytölle aukeaa valikko, jonka otsikkona on Kanavaopas. Päivämäärän alapuolella on lista selattavista kanavista. Päivä määrän oikealla puolella on kellonaika, joka osoittaa, mitä o hjelmaa kanavat lähettävät minäkin ajankohtana. Näytössä voi liikkua nuolipainikkeilla. Voit valita haluamasi kanavan ylö s- ja alaspäin osoittavien nuolipainikkeiden avulla. Kanavan lähettämää ohjelmaa voi tarkastella vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolinäppäimiä painamalla. Kun kohdistin on haluamasi laatikon kohdalla, napsauta. Näytölle aukeaa ikkuna, joss a näkyvät ohjelman tarkemmat tiedot. Voit asettaa muistutuksen tulevista ohjelmista napsauttamal. la muistutettavan ohjelman kohdalla. Ku Listan muistutuksista saat näkyviin napsauttamalla n muistettava ohjelma alkaa, näytölle aukeaa ikkuna, jossa muistutetaan ohjelmasta. Kahden peräkkäisen kanavan vuorotteleva kuuntelu Jos haluat seurata kahta peräkkäistä kanavaa samanaikaise sti, valitse ensin ensimmäinen seurattava kanava, siirry sitte n toiselle seurattavalle kanavalle.

8 Tämän jälkeen napsauta, niin näytölle vaihtuu ensimmäinen kanava. Kun pain at samaa painiketta uudelleen, näytölle aukeaa jälleen toine n seurattava kanava. 9. TELEVISIO- JA RADIO-OHJELMIEN TALLENNUS Tallennus välittömästi Helpoin tapa tallentaa ohjelmat on napsauttaa. Tel evision näytön oikeaan ylänurkkaan ilmaantuu hetkeksi sym boli (R-kirjain), joka osoittaa tallennuksen alkaneen. T allennu ksen aikana voit katsella muita televisiokanavia ja kuunnella radio-ohjelmia., jolloin näytölle Kun tallennus on meneillään, napsauta aukeaa Tallennusvalikko. Voit vaihtaa tallennusaikaa vas emmalle ja oikealle osoittavilla nuolipainikkeilla. Voit asettaa tallennuksen keston viemällä osoittimen kohtaan Vaihda ja napsauttamalla. Kun haluat lopettaa tallennuksen, napsa. uta Näytölle aukeaa ikkuna, jossa pyydetään vahvistusta tallenn uksen pysäyttämiselle. Jos haluat pysäyttää tallennuksen, v alitse nuolipainikkeilla Kyllä ja vahvista napsauttamalla. T allenteita on mahdollisuus siirtää eri kansioihin, jotta niitä oli si myöhemmin helpompi katsella. Voit siirtää vaikkapa tietyn televisiosarjan kaikki tallennetut jaksot samaan kansioon. L. Kun haluat uo kiintolevylle uusi kansio napsauttamalla siirtää tiedoston tekemääsi kansioon, siirrä kohdistin tiedosto n nimen. Siirrä kohdistin haluamasi kansion päälle ja napsauta nimen päälle ja napsauta, niin tiedosto siirretään. Voit ant. aa kansiolle uuden nimen, kun napsautat nimen päällä Tallennus kanavaoppaan avulla Helpoin tapa tallentaa ohjelmat on käyttää kanavaopasta. Jo s haluat tietää enemmän ohjelmaoppaasta ja sen käytöstä, siirry sivulle 25. Avaa kanavaopas napsauttamalla. Valitse tallennettava o hjelma kaukosäätimen nuolipainikkeilla. Kun haluamasi ohje lma on sinisellä pohjavärillä, napsauta, niin ohjelman tie dot siirtyvät ajastimeen. Kun haluat nähdä ajastimen sisältävät ohjelmat, napsauta, niin näytölle aukeaa lista tallennettavista ohjelmista. Jos haluat poistaa ajastimesta ohjelmia, napsauta. Jos haluat poistaa kaikki ajastukset yhdellä kertaa, napsauta. Laitteella voi tallentaa mitä tahansa kahta kanavaa samanai kaisesti ja katsella kolmatta. Kolmannen eli katsottavan kan avan täytyy olla samassa kanavanipussa jomman kumman tallennettavan kanavan kanssa. Esimerkiksi YLE TV1, YLE T V2, YLE TEEMA ja YLE24 kuuluvat samaan kanavanippuun. Katselun aikana voidaan käyttää toistonsiirtoa. Laitteen sisää nrakennettu kiintolevy on tilavuudeltaan 160 gigatavua, jok a vastaa noin 80 tunnin tallennuskapasiteettia. Ohjelmien tallentamiseen kuluva tila vaihtelee, riippuen tallentamastasi ohjelmakanavasta. Voit katsella tallennuksen aikana muita t elevisiokanavia tai kuunnella radio-ohjelmia. Jokainen kiintolevylle tehtävä ohjelmakansio voidaan lukita. Tällöin kansion sisältämiä ohjelmia voi katsella vain, jos tietä ä nelinumeroisen tunnusluvun, jolla kansio on lukittu. Kun h aluat lukita kansion, siirrä kohdistin kansion nimen päälle ja ja anna tunnusluku. Lukitsemisen merkiksi k napsauta ansion nimen jälkeen näkyy lukkoa esittävä symboli. Tallennus ajastimen avulla Jos haluat itse antaa tallennettavien ohjelmien tallentamisee n tarvittavat tiedot, napsauta ja valitse Tallennusvalikk o/ajastusvalikko (kts. seuraava sivu). Ajasta tallennus: 1) Valitse kanava. Siirrä kohdistin otsikon Kanava päälle ja napsauta. Näytölle aukeaa ikkuna, josta voit valita kanav an. Valitse kanava nuolipainikkeilla ja napsauta uudelleen. 2) Valitse, miten usein ohjelma tallennetaan. Siirrä kohdistin otsikon Kellon tila päälle ja napsauta nuolipainiketta. Valitt avina ovat kerran, päivittäin tai viikoittain. Jos esimerkik si haluat tallentaa ohjelman, joka esitetään kerran viikossa ai na samaan aikaan, valitse viikoittain. 3) Valitse päivämäärä. Siirrä kohdistin otsikon Päivämäärä päälle ja napsauta. Näytölle aukeaa uusi ikkuna, jonka k autta voit valita päivämäärän ja aloitus- ja päättymisajan. Sii rrä kohdistinta nuolipainikkeilla. Kun kohdistin on muutettav an arvon päällä, napsauta, anna uusi arvo nuolipainikkeill. Jos et halua muuttaa oletusnimeä, naps a ja napsauta, niin ikkuna sulkeutuu. auta Kun olet antanut tarvittavat tiedot, siirrä kohdistin tekstin Tal lenna päälle ja napsauta. Napsauta, niin valikko sulke utuu. 4) Anna nimi tallennettavalle ohjelmalle. Siirrä kohdistin otsi kon Tiedoston nimi päälle ja napsauta. Näytölle aukeaa ikkuna, jonka kautta nimi annetaan. Anna nimi kirjain kerral laan siirtämällä kohdistinta nuolipainikkeilla ja napsauttamall a haluamasi kirjaimen päällä. Voit poistaa virheellisen kirj. Kun nimi on valmis, napsauta aimen napsauttamalla. 10. TALLENNETTUJEN OHJELMIEN TOISTO Napsauta, niin näytölle aukeaa valikko, jonka otsikkona on Ohjelmakirjasto. T allennetut ohjelmat näkyvät näytön oikealla puolella. Valitse ohjelma kaukosäätimen nuolipainikkeilla. Ikkunan vasemm alla puolella näkyvät tiedot tallennetusta ohjelmasta. Ohjelmasta näkyvät seuraavat tiedot: 1) Kanava, jolta ohjelma on tallennettu. 2) Mahdollisen tekstityksen kieli. 3) T allennuksen kesto ja tiedoston koko megatavuissa (MB). Laitteen kiintolevylle mahtuu yhteensä 160 * megata vua eli megatavua (käytössä noin 160 gigatavua). 4) Päivä ja kellonaika, jolloin ohjelma on tallennettu. 5) Vapaana olevan tilan määrä megatavuina ja prosentteina. Vapaana olevan tilan määrää voit arvioida siten, että puoli t untia vie kiintolevyltä tilaa noin gigatavun eli megatav ua. Toiston aloittaminen Jos haluat katsella ohjelmaa ikkunassa sille varatussa tilassa, napsauta. Jos haluat katsella tallennettua ohjelmaa koko näytön kokoisena, napsauta kaksi kertaa. Kun haluat lop ettaa katselun, napsauta ja vastaa myöntävästi näytöllä esitettävään kysymykseen. Jos et halua lopettaa katselua, valitse Ei ja napsauta. Toiminnot toiston aikana Jos haluat toistaa ohjelmaa nopeutettuna eteenpäin, napsau ta. Voit toistaa ohjelmaa eteen- tai taaksepäin 2-, 3-, 4- tai 6-kertaisella nopeudella. T aaksepäin voit katsella myös tai sen mukaan, k normaalinopeudella. Napsauta umpaan suuntaan haluat toistaa ohjelmaa nopeutettuna. N äytön oikeassa yläkulmassa oleva merkintä näyttää toiston nopeuden suhteessa normaalinopeuteen.

9 Kun haluat jälleen. Jos haluat hidas toistaa normaalinopeudella, napsauta taa ohjelman toistoa, napsauta. Palaa normaaliin toisto on napsauttamalla samaa painiketta uudelleen. Voit halutes sasi toistaa tallenteen tiettyä kohtaa yhä uudelleen. Napsaut a toiston aikana. Aseta uudelleentoistettava ajanjakso vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolipainikkeilla. Aloita uu. Kun haluat lopettaa uud delleentoisto napsauttamalla elleentoiston, napsauta uudelleen. Napsauta lopuksi, niin näytön yläosan ikkuna sulkeutuu. Jos haluat pysäyttää kuvan, napsauta. Paina samaa painiketta uudelleen, niin toi sto jatkuu. Voit jatkaa ohjelman katselua myös napsauttam alla. T allennettua ohjelmaa katsellessasi voit tallentaa ns. Kirjanm erkkejä eli merkintöjä, joihin voit myöhemmin palata. Lisää merkintä napsauttamalla. Poista merkintä napsauttamalla. Merkintöjä voi lisätä kymmenen sekunnin välein. 11.TOISTONSIIRTO Tämän laitteen ainutlaatuinen ominaisuus on nimeltään toist onsiirto. Toistonsiirto tarkoittaa sitä, että voit milloin tahansa keskeyttää televisio-ohjelman katselun tai radioohjelman k uuntelun, esimerkiksi puhelun ajaksi. Kun haluat käyttää toistonsiirtoa, toimi näin: 1) Kun sinun on poistuttava television äärestä, napsauta, niin toistonsiirto käynnistyy ja television näytön kuva p ysähtyy., niin 2) Kun haluat jatkaa ohjelman katselua, napsauta ohjelma jatkuu siitä, mihin sen keskeytit. 3) Jos haluat siirtyä toistonsiirrossa eteenpäin, eli "ottaa kiin ni" tosiaikaista lähetystä, napsauta. Voit siirtyä eteenpä in 2-, 4- tai 6-kertaisella nopeudella normaalinopeuteen verr attuna. 4) Jos haluat palata katsomaan tosiaikaista ohjelmaa ja me nettää poissaolosi aikana tallennetun ohjelman osan, napsa ja vastaa myöntävästi näytöllä olevaan kysymykse uta en. T oistonsiirrossa on kaksi asetusta, auto ja manual. Oletuks ena on manual. T oistonsiirron ollessa automaattinen laite tall entaa koko ajan tunnin puskurimuistia. Voit siis milloin tahan ja siirt sa kutsua esiin toistonsiirtopalkin napsauttamalla ja. yä ohjelmassa eteen- ja taaksepäin painikkeilla. Voit kelata kiinni reaaliaikaa napsauttamalla T oistonsiirto voidaan tallentaa normaaliksi tiedostoksi laitteen. Laitteella voi siis tallentaa kiintolevylle napsauttamalla kolmea kanavaa samanaikaisesti. Kun lopetat toistonsiirron käytön, tiedosto poistetaan. T oisto nsiirtoa varten laitteen kiintolevyllä on oltava tyhjää tilaa. Jos kiintolevy on täynnä, toistonsiirtoa ei voi käyttää. Kun käytät toistonsiirtoa radio-ohjelman kuuntelun aikana, t oimi kuten käyttäisit toimintoa televisioohjelman toistonsiirt oon. 12. VALIKOT Tämän laitteen ominaisuuksia muutetaan valikoiden kautta. Valikot ovat helppokäyttöisiä ja suomenkielisiä. Päävalikkoon pääset napsauttamalla. Valikoissa liikutaan painikkeiden ja avulla. Voit muuttaa haluamasi ominaisuuden ar voa vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolipainikkeilla. Mistä tahansa valikosta voi poistua napsauttamalla. Tätä painiketta on napsautettava yhden tai useamman kerran, ri ippuen siitä, missä valikossa milloinkin olet. 13. PÄÄVALIKKO Päävalikon kautta muutetaan laitteen asetuksia. Kanavalistan muokkaus Tämän valikon kautta pääset muokkaamaan kanavalistaa. Suosikkilistan muokkaus Tämän valikon kautta pääset muokkaamaan suosikkilistaa. Laitteen asennus Tämän valikon kautta voit esimerkiksi virittää televisiokanav at. Järjestelmän asetukset Tämän valikon kautta voit muuttaa laitteen perusasetuksia. Tallennusvalikko Tämän valikon kautta pääset ajastamaan ohjelman tallennu ksen. Ajastuksesta on kerrottu sivulta 29 alkaen. Salauskortti Tämän valikon kautta voit muuttaa maksullisten kanavien k äyttöön tarkoitetun salauskortin asetuksia. Jotta pääsisit käy ttämään tätä valikkoa, aseta ostamasi kortti korttipaikkaan. 14. KANAVALISTAN MUOKKAUS Tämän valikon kautta voit muokata esimerkiksi kanavien ni miä. Kanavan lukitseminen Vie kohdistin haluamasi kanavan päälle ja paina oikealle osoi ttavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Lukitse ka nava. Tämän jälkeen napsauta. Kun kanava on lukittuna, sen edessä on lukkoa esittävä kuva. Kanavaa voi katsella v ain, jos tietää nelinumeroisen tunnuskoodin. Kanavanipun poistaminen Vie kohdistin haluamasi kanavan päälle ja paina oikealle osoi ttavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Poista kan ava. Tämän jälkeen napsauta, niin kanava poistetaan. K erran poistettua kanavaa ei voi enää palauttaa uudelleen viri ttämättä kanavia uudelleen. Kanavien järjestyksen muuttaminen Vie kohdistin haluamasi kanavan päälle ja paina oikealle osoi ttavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Siirrä kana va. Tämän jälkeen napsauta. Siirrä kanava haluamaasi p aikkaan ja napsauta. Kanavan nimen muokkaus Vie kohdistin haluamasi kanavan päälle ja paina oikealle osoi ttavaa nuolipaiketta, kunnes näytöllä on teksti Muokkaa ka navan nimeä. Napsauta, niin näytölle aukeaa ikkuna, jo nka kautta voit muokata nimeä. Valitse uusi nimi nuolipainik keilla. Kun näytöllä näkyvä kohdistin on hyväksymäsi kirjaim. en päällä, napsauta. Kun nimi on valmis, napsauta Jos annoit virheellisen merkin, napsauta. Jos et halua. muuttaa kanavan nimeä, peru muutos napsauttamalla Koko kanavalistan järjestyksen muuttaminen Vie kohdistin haluamasi kanavan päälle ja paina oikealle osoi ttavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Järjestä lis ta. Tämän jälkeen napsauta. Näytölle aukeaa ikkuna, jos ta voit valita kolme eri järjestysperustetta. Jos haluat järjestää kanavat tavalliseen aakkosjärjestykseen, valitse A-Z ja napsauta. Jos haluat käänteiseen järjestyk seen, valitse Z-A. Jos haluat palauttaa listan alkuperäiseen j ärjestykseen, valitse Alkuperäisjärjestys..R Jos haluat muokata radiokanavien listaa, napsauta adiokanavien listaa muokataan samalla tavalla kuin televisio kanaviakin. Poistu kanavien muokkauksesta napsauttamalla. Jos teit muutoksia, hyväksy muutokset valitsemalla Kyllä näytölle avautuvasta ikkunasta. Jos haluat perua muutokset, valitse Ei.

10 15. SUOSIKKILISTAN MUOKKAUS Kanavalistan lisäksi voit selailla televisio- ja radiokanavia niin sanotun suosikkilistan avulla. Suosikkilistaan voit koota sinua kiinnostavat kanavat. Suosikkilista on siis sinun itsesi koostama lista, kan avalista on radio- ja televisiokanavien virityksen tuloksena sa atu lista. Suosikkilistalla voi olla haluamasi määrä kanavia. Kanavan lisäys suosikkilistaan Vie kohdistin haluamasi kanavan päälle ja napsauta oikealle osoittavaa nuolta, kunnes näytöllä on teksti Lisää suosikkil istaan. Tämän jälkeen napsauta. Kanavan nimi lisätään näytön oikeassa osassa olevaan tilaan. Kanavan poisto suosikkilistalta Napsauta oikealle osoittavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Poista suosikkikanava. Kohdistin siirtyy suosikki kanavien listaan. Valitse poistettava kanava ja napsauta. Kanavan paikan vaihto suosikkilistalla Napsauta oikealle osoittavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Siirrä suosikkikanava. Tämän jälkeen napsauta ja siirrä kanava haluamaasi paikkaan. Kun kanava on hal uamallasi paikalla, napsauta. Suosikkilistan nimeäminen Napsauta oikealle osoittavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Nimeä suosikkilista. Tämän jälkeen napsauta, niin näytölle aukeaa ikkuna, jonka kautta voit muokata n imeä. Valitse uusi nimi nuolipainikkeilla. Kun näytöllä näkyvä kohdistin on hyväksymäsi kirjaimen päällä, napsauta. Ku. Jos annoit virheellisen mer n nimi on valmis, napsauta kin, napsauta. Jos et halua muuttaa kanavan nimeä, p eru muutos napsauttamalla. Suosikkilistan järjestäminen Napsauta oikealle osoittavaa nuolipainiketta, kunnes näytöllä on teksti Järjestä lista. Tämän jälkeen napsauta, niin n äytölle aukeaa ikkuna, josta voit valita kolme eri järjestysper ustetta. Jos haluat järjestää kanavat tavalliseen aakkosjärje stykseen, valitse A-Z ja napsauta. Jos haluat käänteiseen järjestykseen, valitse Z-A. Jos haluat palauttaa listan alkupe räiseen järjestykseen, valitse Alkuperäisjärjestys. Suosikkilistoja voi olla yhteensä kahdeksan. Voit vaihtaa mu. Jokainen lista on oma okattavaa listaa napsauttamalla kokonaisuutensa.. Ra Jos haluat muokata radiokanavien listaa, napsauta diokanavien listaa muokataan samalla tavalla kuin televisiok anavienkin listaa. Poistu suosikkilistan muokkauksesta napsauttamalla. Jos teit muutoksia, hyväksy muutokset valitsemalla Kyllä näyt ölle avautuvasta ikkunasta. Jos haluat perua muutokset, vali tse Ei. 16. LAITTEEN ASENNUS Tämän valikon kautta voit esimerkiksi virittää televisiokanav at ja rajoittaa laitteen käyttöä. Automaattinen viritys T elevisio- ja radiokanavien viritys automaattisesti. Manuaalinen viritys T elevisio- ja radiokanavien viritys itse. Käytön rajoitukset Laitteen käytön rajoittaminen. Vastaanottimen päivitys Laitteen ohjelmiston päivitys. Aika-asetukset Laitteen sisäisen kellon asetukset. Tehdasasetusten palautus T ehdasasetusten palautus. Kiintolevy Laitteen sisäisen kiintolevyn alustus ja tallennuksen asetuks et. 17. LAITTEEN ASENNUS (Automaattinen viritys) Kohdassa Haku asetukset voit valita, minkä tyyppisiä kan avia haluat etsiä. Signaali osoittaa signaalin voimakkuuden ja Laatu signaalin laadun. Yleensä asetuksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia, joten aloita kanavien etsintä napsauttamalla Näytölle aukeaa valikko, jonka otsikkona on Kanavahaku. Etsinnän eteneminen näkyy Työstää-sanan alapuolella olev astapalkista. Löydettyjen televisioasemien nimet tulevat näk yviinikkunan vasemmalle puolelle, radioasemat puolestaan oikealle puolelle. Kun etsintä on päättynyt, ikkunassa näkyy televisio- ja radio asemien nimet. Jos ikkunassa ei näy yhdenkään televisio- ta i radiokanavan nimeä, siirry kappaleeseen VIANETSINTÄ. Kun kanavien etsintä on valmis, näytölle aukeaa ikkuna, jos sa kysytään, haluatko tallentaa tiedot. Vastaa ikkunassa esit ettyyn kysymykseen Kyllä, niin televisio- ja radiokanavat tal lennetaan laitteen muistiin. Lopuksi napsauta kaukosäätimen painiketta Näytölle aukeaa ensimmäiseen muistipaikkaan tallennettu t elevisiokanava. 18. LAITTEEN ASENNUS (Manuaalinen viritys) Jos laite ei löydä digikanavia käytettäessä automaattista virit ystä, on kanavat viritettävä itse eli käytettävä manuaalista vi ritystä. Manuaalisessa virityksessä tarvittavat tiedot saat selv ille DigiTV Infosta, puh Palvelu on avoinna arkisin klo Soitto maksaa paikallisverkkomaksun ver ran. Jos laitteen muistissa olevat taajuudet (eli kanavaniput) eivä t täsmää asuinalueellasi käytettävän kanavanipun taajuude n kanssa, voit lisätä uuden kanavanipun napsauttamalla ens in. Tämän jälkeen valitse Lisää kanavanippu, ja anna kanavan numero ja taajuus kaukosäätimen numeronäppäi millä. 19. LAITTEEN ASENNUS (Käytön rajoitukset) Tämän valikon kautta voit muuttaa laitteen käytön rajoituksi in liittyviä asetuksia. Vastaanottimen lukitus Vastaanotin voidaan lukita nelinumeroisen tunnusluvun avull a. Tällöin laitetta voivat käyttää vain ne henkilöt, jotka tietäv ät nelinumeroisen tunnusluvun. Tunnuslukua kysytään laitetta käynnistettäess ä. Laitteen tunnusluku on oletuksena Voit itse valita u uden tunnusluvun. Valikkojen lukitus Lukitsemalla valikot voit varmistaa, että laitteen asetuksia pä äsevät muuttamaan vain ne henkilöt, jotka tietävät laitteen nelinumeroisen tunnusluvun. Tunnusluku kysytään, kun kau kosäätimestä napsautetaan. Katselurajoituksen taso Katselurajoitusta käyttämällä voit määritellä, minkälaisia ohj elmia laitteella voi katsoa ja tallentaa. Vaihda tunnusluku Siirrä kohdistin tähän kohtaan ja napsauta. Anna uusi tun nusluku kaukosäätimen numeronäppäimistöä käyttäen. 20. LAITTEEN ASENNUS (Vastaanottimen päivitys) Tämän valikon kautta voit esimerkiksi päivittää laitteen ohjel miston. Laitteen ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti. Uusi versio on en simmäiseksi saatavissa laitteen maahantuojan Internet-sivu jen kautta osoitteesta Valitse pääsivulta Tuotetuki/huolto, jonka jälkeen Medion päi vityshuolto.

11 Uusi ohjelmistoversio on säännöllisesti saatavissa myös ohje lmalähetteen mukana. Ajat, jolloin ohjelmisto on saatavissa, löydät Internet-osoitteesta Napsauta etusiv ulla olevaa linkkiä Digi-tv:n omistajalle, jonka jälkeen viel ä linkkiä Ohjelmistopäivitykset. Uusi ohjelmistoversio on saatavissa ohjelmalähetteen mukana muutaman viikon aja n, joten vieraile tällä sivustolla säännöllisesti. Jos haluat tietää laitteen ohjelmiston päivityksestä tietokone en avulla, siirry sivulle 66. Ohjelmistoversio xx.xx (x. xx) Tämä kohta kertoo laitteen ohjelmiston versionumeron. Uud essa ohjelmistoversiossa on yleensä uusia ominaisuuksia aik aisempaan verrattuna. Lisäksi vanhoissa versioissa havaittuja ongelmia on korjattu, joten laitteeseen kannattaa aina päivittää uusin saatavissa oleva ohjelmistoversio. Kanava Tämä toiminto on varattu laitteen huoltoa varten, eikä niitä ole tarpeen käyttää. Ohjelmiston tarkistuskoodi Valitsemalla tämän toiminnon laite näyttää muistissa olevan ohjelman tarkistuskoodin. Tällä toiminnolla voidaan varmista a, että laitteen ohjelmaversion siirto onnistui virheettömästi. Päivitä antennisignaalista Valitsemalla tämän toiminnon voit päivittää ohjelmiston ante nnisignaalin kautta. Ohjelmisto on saatavissa vain tiettynä aj anjaksona. Napsauta, niin päivitys käynnistyy. 21. LAITTEEN ASENNUS (Aika-asetukset) Tämän valikon kautta voit muuttaa laitteen sisäisen kellon a setuksia. Huolehdi, että laitteen kello on oikeassa ajassa, sill ä tallennukset tehdään laitteen oman kellon perusteella. Kellon tila Laite voi itse asettaa kellonsa oikeaan aikaan lähetyssignaali n perusteella. Jos haluat, voit asettaa kellon myös itse. Aikavyöhyke Aikavyöhyke, jolla laitetta käytetään. Suomen aikavyöhyke on kaksi tuntia edellä ns. GMT-aikavyöhykettä. Nykyinen päivämäärä Kuluva päivä. Nykyinen aika Kuluva aika. Käynnistysaika Voit asettaa laitteen käynnistymään automaattisesti haluam anasi ajankohtana. Jos käytät ajastinta ohjelmien tallentami seen, ei laitetta ole tarpeen asettaa käynnistymään ennen ta llennuksen alkua, vaan laite käynnistää itse itsensä. Sammutusaika Aika, jolloin laite sammutetaan. 22. LAITTEEN ASENNUS (Tehdasasetusten palautus) Laitteen muistiin on tallennettuna tehdasasetukset eli ne ase tukset, jotka laitteeseen on tallennettu sen valmistuksen yht eydessä. Ole varovainen tätä toimintoa käyttäessäsi, sillä te hdasasetusten palautus poistaa kaikki tekemäsi muutokset j a tallennetut televisiokanavat. Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, napsauta kerran ja vastaa myöntävästi kysymykseen. Tämän jälkeen laite käyn nistyy englanninkielisellä käyttöliittymällä. Näytölle avautuva sta valikosta voit valita suomenkielisen käyttöliittymän. 23. JÄRJESTELMÄN ASETUKSET Tämän valikon kautta voit muuttaa laitteen käyttöön vaikutt avia asetuksia. Tv-ulostulo Käytä asetusta RGB, niin kuvanlaatu on paras mahdollinen. Tätä asetusta käytettäessä laite on liitettävä televisioon ns. T äyskytketyllä scartkaapelilla. Jos käytössäsi ei ole tällaista k aapelia, suosittelemme sellaisen hankintaa. Rf-kanava Kanava, jolla laite lähettää kuvan ja äänen televisioon. Tätä asetusta tarvitaan vain siinä tapauksessa, jos laite liitetään t elevisioon tavallisella antenniliittimellä. Näyttötapa Käytettävän lähetysjärjestelmän nimi. Suomessa käytettävä järjestelmä on nimeltään PAL B/G. Käyttökieli Vaihda käyttöliittymän käyttökieltä. Voit käyttää käyttöliitty mää lukuisilla eri kielillä suomen ja ruotsin lisäksi. Äänen kieli Muuta televisiolähetyksen äänen kieltä. Joskus televisiolähet yksissä saattaa olla suomen lisäksi myös ruotsi. Tällä asetuk sella voit valita, kumpaa ääntä käytetään. Valikkojen näyttöaika Muuta aikaa, jonka jälkeen valikko suljetaan. Dolby Digital -ääni Käytä digitaalista ääntä. Jos haluat nauttia monikanavaisest a ja mahdollisimman laadukkaasta äänestä, liitä laite vahvist imeen takapaneelissa olevalla liitännällä. 24. JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (kiintolevy) Tämän valikon kautta voit esimerkiksi alustaa laitteen kiintol evyn. Alustaminen poistaa kaikki tallennetut ohjelmat. Toistonsiirto Voit koska tahansa keskeyttää ohjelman katselun esimerkik si puhelun ajaksi. Tällöin laite alkaa tallentaa ohjelmaa koval evylle. Oletuksena toistonsiirto on käytössä. Yliaika Usein televisio-ohjelmat alkavat hieman myöhempään kuin l ehtien ohjelmatiedoissa tai laitteen ohjelmaoppaassa lukee. Tällä toiminnolla voit määritellä, miten monta minuuttia pide mpään laite jatkaa tallennusta varsinaisen päättymisajan jäl keen. Kiintolevyn valmiustila Aika, jonka kuluessa kovalevy sammutetaan, mikäli sitä ei k äytetä. Kiintolevyn tiedot Tätä toimintoa käyttämällä saat näkyville yksityiskohtaista ti etoa kiintolevyn liittyen. Kiintolevyn alustus Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki kiintolevylle tallennetut o hjelmat. Ohjelmia ja mitään muita tiedostoja ei voi enää pal auttaa. Alustamisen jälkeen sinulla on käytössä noin 80 tun nin tallennuskapasiteetti. Ennen alustuksen aloittamista joud ut antamaan nelinumeroisen tunnusluvun, joka on oletukse na Pikatallennus Tällä toiminnolla voit valita, miten pitkä pikatallennuspainikkeen tekemästä tallennuksesta tulee. Vaihtoehdot ovat 1, 2, 3, 4 tai 5 tuntia sekä EPG, jolloin pikatallennuspainikkeen painaminen tallentaa meneillään olevan ohjelman loppuun. 25. JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (Salauskortti) Tilaus Tämä toiminto ei ole käytössä. Päivitystiedot Valitsemalla tämän toiminnon saat näkyviin maksullisten ka navien tilaustiedot. Näytössä näkyvät kaikkien maksullisten kanavien tilaustiedot. Voit liikuttaa kohdistinta ylös- ja alaspäin osoitta villa nuolipainikkeilla.

12 Tilaustilanne Tämä toiminto ei ole käytössä. Vaihda CA PIN-koodi PIN-koodia tarvitaan esimerkiksi lapsilukon asetusten muutt amiseen. Jotta voit muuttaa koodia, sinun on tiedettävä nyk yinen koodi. Lapsilukko Tällä toiminnolla voit muuttaa katselurajoitusta. Valitse ensin uusi rajoitustaso vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolipai nikkeilla. Tämän jälkeen siirrä osoitin tekstin Anna CA PINkoodi viereen ja anna salauskortin PIN-koodi. Voit muuttaa asetusta vain, jos tiedät nykyisen koodin. 26. MP3-TIEDOSTOJEN KUUNTELU niin monta kertaa, kunnes näytöllä Napsauta painiketta on otsikko Mp3-lista. Valitse listalta haluamasi tiedostot nu olipainikkeilla ja napsauttamalla soitettavien tiedostojen p, niin tiedostot soitetaan. äällä. Tämän jälkeen napsauta uudelleen, pääset katsomaan l Jos napsautat painiketta aitteen kiintolevyllä olevia kuvatiedostoja. Jos haluat palata a ikaisempaan toimintoon, napsauta. 27. KUVATIEDOSTOJEN KATSELU Tämän toiminnon avulla voit katsella laitteen kiintolevylle tall ennettuja kuvia. Voit tallentaa kuvat laitteessa olevan USB-lii tännän kautta. Laite osaa näyttää JPEG-muodossa olevia ku niin monta kertaa kunnes näy via. Napsauta painiketta töllä on otsikko Kuvatiedostojen katselu. Valitse haluamasi kuva listalta ja napsauta, niin näet kuv an koko näytön kokoisena. Jos haluat katsella laitteen kiintol uu evyllä olevia kuvakaappauksia, napsauta painiketta. delleen. Jos haluat nimetä kuvan uudelleen, napsauta Kuvien maksimitarkkuus on 720 x 576 kuvapistettä. Kuvatiedostoja voi katsella diaesityksenä napsauttamalla. painiketta 28. KUVAKAAPPAUSTEN KATSELU JA TALLENTAMINEN Voit ottaa mistä tahansa televisio-ohjelmasta kuvan ja tallen taa sen laitteen kiintolevylle. Kuva tallennetaan 720 * 576 pi steen tarkkuudella bmp-tyyppiseksi tiedostoksi. Napsauta k, niin näytölle aukeaa aukosäätimessä olevaa painiketta alla olevan kuvan mukainen kuva. Vastaa kysymykseen Kyllä, niin kuva tallennetaan laitteen k iintolevylle. niin mont Napsauta kaukosäätimessä olevaa painiketta a kertaa kunnes näytöllä on otsikko Kuvakaappausten ka tselu. Valitse haluamasi kuva nuolipainikkeilla. Kun haluat k atsella kuvaa koko näytön kokoisena, napsauta. Jos halu at, että laite näyttää kaikki kiintolevyllä olevat kuvakaappauk. Jos haluat nimetä tiedoston uudelleen, set, napsauta. napsauta uudelleen, niin laite siirtyy Ohjelma Napsauta painiketta kirjastoon. Jos haluat palata aikaisempaan valikkoon, napsa uta. 29. JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (Tallennusvalikko) Tämän valikon kautta voit ajastaa ohjelmia tallennettavaksi. Lisäksi voit siirtyä kuuntelemaan MP3-tiedostoja, katselema an laitteen kiintolevylle tallennettuja kuvia ja kuvakaappauks ia televisioohjelmista. Voit ottaa käyttöön USB-liitännän valitsemalla USB. USB:n voi ottaa käyttöön myös napsauttamalla peruskatselutilassa (ei tallennusta tai toistonsiirtoa. päällä) painiketta 30. OHJELMISTOPÄIVITYS TIETOKONEELLA SARJALIITÄNNÄN KAUTTA Voit päivittää laitteen ohjelmiston sekä sarjaliitännän että US Bliitännän kautta. Molempia siirtotapoja varten tietokoneese en on asennettava omat ohjelmansa. Tässä kappaleessa ke rrotaan, miten ohjelmisto päivitetään sarjaliitännän kautta. Uusin ohjelmistoversio on saatavissa ladattavana tiedostona Internetosoitteesta Samasta osoitt eessa löydät myös päivitykseen tarvittavan ohjelman. Valits e pääsivulta Tuotetuki/huolto, jonka jälkeen Medion päivitys huolto. Suosittelemme ohjelmistopäivityksen tekemistä tietokoneell a vain, jos olet kokenut tietokoneen käyttäjä. Muussa tapau ksessa ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon tai odota, kunnes päivitys on saatavissa antennisignaalin kautta. Laitt een ohjelmiston päivitys on maksutonta. Asenna Internetistä siirtämäsi päivitysohjelma tietokoneelles i. Sammuta laite ja irrota verkkojohto. Sammuta myös tieto kone. Kytke nollamodeemikaapelin (ei toimiteta laitteen mukana) toinen pää tietokoneesi sarjaliittimeen, toinen pää laitteen ta kapaneelissa olevaan liittimeen. Älä vielä tässä vaiheessa kä ynnistä laitetta tai liitä verkkojohtoa takaisin. Käynnistä tieto kone ja käynnistä asentamasi päivitysohjelma. Valitse File/ Open (tai napsauta ikkunassa olevaa Open File - painikett a) ja valitse siirtämäsi ohjelmistotiedosto. Kun tiedosto on lat autunut, sen nimi tulee näkyviin kohtaan File name (kuva vieresellä sivulla). Napsauta PC -> STB ja liitä laitteen verkkojohto pistorasiaa n. Verkkojohdon liittämisen jälkeen laite alkaa automaattises ti vastaanottaa uutta ohjelmistoa. Odota ohjelman siirtymistä. Ohjelman siirron eteneminen n äkyy tietokoneen näytöllä olevasta ikkunasta ja laitteen etup aneelin näytöstä (siirretty määrä prosentteina). Kun ohjelma on kokonaan siirtynyt, tietokoneen näytölle tul ee alla olevan kuvan mukainen ikkuna ja laitteen etupaneeli n näyttöön tulee teksti INST. Odota. Päivityksen lopuksi lait e käynnistyy automaattisesti uudelleen. Käynnistä laite tavalliseen tapaan joko kaukosäätimestä tai l aitteen etupaneelista. Valitse laitteen päävalikosta toiminto L aitteen asennus ja seuraavasta valikosta Vastaanottime n päivitys, niin näet laitteeseen asennetun ohjelmiston vers ionumeron. Jos ohjelman siirto ei näytä alkavan, saattaa sarjakaapeli oll a kytkettynä väärään porttiin. Voit vaihtaa siirto-ohjelman kä yttämää porttia valitsemalla Tool/Configuration ja valitse malla toisen sarjanportin. COM Port -alasvetovalikosta (kts. alla oleva kuva). 31. USB-SIIRTO-OHJELMAN ASENNUS Digivastaanottimen kiintolevyltä on varattu kiinteä neljän gig atavun kokoinen alue MP3- ja kuvatiedostoja varten. Tiedost oja voi siirtää tätä varten tehdyllä ohjelmalla, joka toimitetaa n laitteen mukana. Tiedonsiirto tapahtuu laitteessa olevan U SB-liitännän kautta. Ennen kuin tiedostojen siirto-ohjelmaa voi käyttää, on tietok oneeseen asennettava ajuriohjelma. Ajuriohjelma on laittee n mukana olevalla CD-levyllä. 1. Sammuta digivastaanotin ja liitä laitteen mukana tuleva USBkaapelin toinen pää laitteessa olevaan liittimeen ja toine n pää tietokoneessa olevaan vastaavaan liittimeen.

13 2. Käynnistä digivastaanotin ja valitse Päävalikko/Tallenn usvalikko / USB. 3. Windows löytää laitteen ja käynnistää laitteen asennukse n. 4. Valitse Asenna luettelosta tai määritetystä sijainnist a ja napsauta Seuraava. 5. Napsauta Selaa ja valitse kansio, jossa tarvittavat ajurit o vat. Valitsemasi polku tulee kohtaan Sisällytä tämä kohde etsintään. Valitse Etsi siirrettävästä tietovälineestä ja napsauta Seuraava. 6. Odota, kunnes ajuriohjelman asennus on valmis. 32. OHJELMISTOPÄIVITYS USB-LIITÄNNÄN KAUTTA JA TIEDOSTOJEN SIIRTO Voit päivittää laitteen ohjelmiston myös USB-liitännän kautta. Uusin ohjelmistoversio on saatavissa ladattavana tiedoston a Internet- osoitteesta Samasta os oitteessa löydät myös päivitykseen tarvittavan ohjelman. Val itse pääsivulta Tuotetuki/huolto, jonka jälkeen Medion päivit yshuolto. Suosittelemme ohjelmistopäivityksen tekemistä tietokoneell a vain, jos olet kokenut tietokoneen käyttäjä. Muussa tapau ksessa ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon tai odota, kunnes päivitys on saatavissa antennisignaalin kautta. Laitt een ohjelmiston päivitys on maksutonta. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Valitse Päävalikko / Tallennusvalikko/USB. Käynnistä siirto-ohjelma (muist a asentaa USB-ajuri ennen ohjelman käyttöä). Ikkunan yläo sassa näkyy tietokoneen kiintolevyn sisältö, alaosassa laittee n kiintolevyn sisältö. Napsauta ikkunan vasemmassa alanur kassa olevaa PVR-tekstiä, niin saat näkyviin laitteen kiintole vyn hakemistorakenteen. Laitteen kiintolevyllä olevat tiedostokansiot ja niiden sisältö: MP3 JPEG CAPTURE Upgrade files Tallenteet - Laitteella kuunneltavat MP3tiedostot. Laitteella katseltavat kuvat. Laitteella tallennetut kuvat televisioohjelmista. Laitteen päivitystiedostot. Laitteella tallennetut ohjelmat. Voit siirtää tiedostoja laitteen kiintolevyllä oleviin kansioihin t avalliseen tapaan raahaamalla, aivan kuten vaikkapa Windo wsin Resurssienhallintaa käytettäessä. Voit myös vapaasti sii rtää haluamiasi tiedostoja laitteen kiintolevyltä tietokoneelle. Siirrä päivitystiedosto raahaamalla se ikkunassa näkyvään U pgrade Files -kansioon. Valitse laitteesta Päävalikko/Tall ennusvalikko/ Päivitystiedostot ja valitse kiintolevylle sii rretty tiedosto nuolipainikkeilla. Lopuksi napsauta, niin lai te päivitetään. 33. VIANETSINTÄ Ostamasi laite toimii turvallisuusohjeita noudattaen luotettav asti useita vuosia. Laitteen käytön aikana saatat kuitenkin k ohdata ongelmia. Useimpiin ongelmiin on olemassa helppo r atkaisu. Ongelmissa sinua auttaa myös DigiTV Info, jonka yhteystied ot löytyvät tämän oppaan takakannesta. ONGELMA Etupaneelin led-valo ei pala tai vastaanottimeen ei tule virtaa. Ei kuvaa kuvaruudulla. Kaukosäädin ei toimi. RATKAISU -T arkista virtajohdon ja scart-kaapelin kytkennät. -T arkista, onko laite valmiustilassa. -Osoita säätimellä suoraan vastaanotinta. Kaukosäätimen paristot ovat loppuneet. Osta uudet parist ot. -T arkista, onko antennijohto kytketty oikein. Viritä kanava itse käyttämällä manuaalista kanavien viritystä. Tämän to iminnon käytössä sinua neuvoo DigiTV Info.Katso yh teystiedot tämän käyttöoppa an takakannesta. Laitteen automaattinen viritys ei löydä yhtään televisio- tai radiokanavaa. Ei tekstitystä. -T arkista, onko tekstitys pääll ä napsauttamalla kaukosäätimen tekstitystoimintopainiketta (s. 14) ja valitsemalla kielen näytölle a vautuvasta valikosta. VISION digivastaanottimen käyttöön liittyvissä kysy myksissä auttaa DigiTV Info. Puh (avoinna arkisin klo 9-21, pvm:n hinnalla). Sähköposti: fi TACK FÖR ATT DU VALDE MEDION! denna apparat kan du också spela in radioprogram (öppet vardagar kl APPARATENS FRONTPANEL APPARATENS BAKPANEL PRESENTATION AV FJÄRRKONTROLLEN SE PÅ TV INSPELNING AV TV- OCH RADIOPROGRAM UPPSPELNING AV INSPELADE PROGRAM PAUSINSPELNING MENYER

14 HUVUDMENY REDIGERA KANALLISTAN REDIGERA FAVORITLISTAN INSTALLERA APPARATEN SYSTEMINSTÄLLNINGAR INSTALLERA APPARATEN (Hårdskivan) LYSSNA PÅ MP3-FILER TITTA PÅ BILDFILER SPARA OCH TITTA PÅ SKÄRMDUMPAR SYSTEMINSTÄLLNINGAR (Inspelningsmeny) PROGRAMUPPDATERING MED DATOR VIA EN SERIEANSLUTNING INSTALLERA USB-ÖVERFÖRINGSPROGRAM

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PROGRAMUPPDATERING VIA USBANSLUTNING SAMT ÖVERFÖRING AV FILER FELSÖKNING SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa säkerhetsanvisningar noggrant innan du tar i bruk apparaten. Genom att följa dessa anvisningar försäkrar du dig om att apparaten fungerar så säkert som möjligt under hela användningstiden. * Denna apparat har tillverkats för mottagning av digitala TV- och radiokanaler. * Ställ inte apparaten på ett hett, kallt eller fuktigt ställe. Denna apparat ska användas i normal rumstemperatur. Ställ inte apparaten på en värmekälla. Om maskineriet värms upp för mycket förkortas dess livslängd. * Placera inga föremål, till exempel dagstidningar, gardiner eller bordsdukar så att de täcker ventilationsöppningarna på apparatens övre sida. En tillräcklig ventilation är en förutsättning för att apparaten ska fungera länge och säkert. * Lämna minst tre centimeter tomrum ovanför apparaten så att ventilationen är tillräcklig. * Ställ inget vätskefyllt kärl, som till exempel en vas, ovanpå apparaten. Vatten som hamnar i apparaten kan skada apparaten och till och med förorsaka eldsvåda. * Om apparaten utsätts för snabba temperaturförändringar, som till exempel när man tar in apparaten från kyla, koppla inte apparaten till elnätet under de två första timmarna. * Vid inspelning används hårdskivan i apparaten. Därför hörs det ljud inifrån apparaten då apparaten används. Dessa ljud är helt normala. * När du rengör höljet, använd en duk, som fuktats med vatten, för rengöringen.

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 1000. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 1000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 9100F

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 9100F Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 9100F. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 9100F käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Galaxis Digiboxin käyttäjäksi!...2 2. Digiboxin oikea sijoituspaikka...2 3. Digiboxin liittäminen televisioon:...3 3.1. Digiboxi + TV...3 3.2.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje Motorola 1710 Tällä sivulla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa laitetta sekä muuta irtaimistoa. VAROITUS Noudata näitä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot