Curriculum Vitae. Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto Turun yliopisto Työkokemus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Curriculum Vitae. Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto 20014 Turun yliopisto maamut@utu.fi. Työkokemus:"

Transkriptio

1 Curriculum Vitae Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto Turun yliopisto Työkokemus: Yliopistonlehtori , ranska, Turun yliopisto Yliopisto-opettaja , ranska, Turun yliopisto Päätoiminen tuntiopettaja, romaaninen filologia/ranskan kieli/ranska, ( ) ja virkaan nimitettynä , Turun yliopisto Yliopistonlehtori, ranskan kieli, , Turun yliopisto Ranskan kielen ja kirjallisuuden professorin viransijainen, , Åbo Akademi ämnesansvarig i franska, professorsvikariat, Åbo Akademi forskningsledare (tjänstenummer 00360), utnämning (i tjf.) som vikarie för professorn i franska, Åbo Akademi Tutkija, , Suomen Kulttuurirahaston apuraha Tutkimusassistentti, ranskan kieli, , Turun yliopisto Assistentti ( ), romaaninen filologia, Turun yliopisto Lukuisia opetustehtäviä eri koulutusasteilla (1986-) Koulutus: Dosentti, , Vieraan kielen oppiminen, erityisala vieraalla kielellä kirjoittaminen (Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus) FT, ranskan kieli, , Turun yliopisto Väitöskirja: UN PROCESSUS COGNITIF PEUT EN CACHER UN AUTRE : Étude de cas sur l aisance rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones (ecl) FL, ranskan kieli, , Turun yliopisto Lisensiaatintutkimus: La compétence écrite des étudiants finnophones en français: une étude sur les vocabulaires des apprenants (mcl) Englannin kielen sivuaineopinnot (so), englantilainen filologia, , Turun yliopisto Tutkielma: A Study of the Vocabulary Used in Entrance Examination Compositions FM, romaaninen filologia, , Turun yliopisto Tutkielma: Vertaileva tutkimus Hergén Tintti-albumeiden eri suomentajien käännöksistä Pedagoginen koulutus ja näyteluennot: aineenopettajan pedagogiset opinnot (ranska, saksa), 1989, Turun yliopisto kasvatustieteen aineopinnot, 2002, Turun yliopisto yliopistopedagogiikan kurssi (4 ov), , Turun yliopisto yliopistopedagogiikka I (25op), 2013, Turun yliopisto osallistuminen verkkokurssiin Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä (Kuopion yliopisto, oppimiskeskus) (3 op), 2007 Tulevaisuuden urapolut -valmennus (7op) (2013) osallistuminen lukuisiin opettajille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin Turun yliopistossa näyteluento päätoimisen tuntiopettajan virkaan (hyvä), 1997, Turun yliopisto näyteluento ainedidaktiikan lehtorin virkaan (erinomainen), 2000, Turun yliopisto

2 näyteluento Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan, soveltavan kielentutkimuksen keskuksen vieraan kielen oppimisen dosentin, erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen, virkaan (hyvä), 2009, Jyväskylän yliopisto Tieteellinen ja pedagoginen yhteistyö: AFinLA 2013 syyssymposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja; Tulevaisuuden kielenkäyttäjä Language Users of Tomorrow (Turun yliopisto) ERASMUS-opettajavaihtoon Paris 13 yliopistossa (2012) tutkimusmatka Pariisin Sorbonnen Centre interuniversitaire d Études Hongroises (CIEH&FI) keskukseen ja tutkimusmateriaalin kerääminen (2010 & 2012; Eva Havu ja Harri Veivo yhdyshenkilöinä) AFinLA ry:n hallituksen jäsen sekä AFinLAndia-palkinnon koordinaattori EALTAn jäsen (European Association for Language Testing and Assessment, EARLIn jäsen (European Association for Research on Learning and Instruction), tutkimusryhmän jäsen COST ACTION ISO703 ERN-LWE ( ) kouluttajana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kurssilla Suullisen kielitaidon opettaminen ja arviointi. Täydennyskoulutus lukion kieltenopettajille (5 op), jäsenenä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kieliaineiden Pedagogisen kieliopin suunnitteluryhmässä lähtien sekä kurssin pitäjänä, 2006, 2007, 2009, 2011 kouluttajana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kurssilla Pedagogisen kieliopin opetus vieraissa kielissä (5 op), 2008 tutkijakoulu Langnetin omarahoitteinen tutkijakoulupaikka ohjelmassa Kielenoppiminen ja opetus (Kielo), tutkijakoulu Langnetin omarahoitteinen tutkijakoulupaikka ohjelmassa Kielenoppimisen haasteet, osallistuminen Oppimistutkimuksen keskuksen ja Opetusteknologiayksikön jatkokoulutusseminaareihin syksystä 2001 syksyyn 2003 Muu tieteellinen työ/asiantuntijuus: 2010 Tukholman yliopiston vieraan kielen lehtorin virantäytön asiantuntija (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet; sakkunnig i tillsättningsärende) 2010 Ruotsin korkeakouluviraston (Högskoleverket; Swedish National Agency for Higher Education) asiantuntijana toimiminen korkeakoulujen aineenopettajankoulutuksen tutkinto-oikeuden antamista arvioitaessa (Sakkunning i tillståndsprövningen för ämnelärarexamen) 2010 asiantuntijana Paris 13 yliopiston tutkimusprojektien rahoituksen arvioinnissa (Demande d'expertise BQR Université Paris 13 BRED : expertise externe, évaluation des projets scientifiques ; une demande de financement de projet sur BQR) Langnet-tutkijakoulun vuoden 2010 Haasteet-ohjelman ohjaajapoolin jäsen Applied Linguistics ehdotetun artikkelin käsikirjoituksen arvioijana provauditering, medlem i Åbo Akademis auditeringspool (gruppen HF, professorer) Turun yliopiston Ranskan kielen oppiaineen 60 v. juhlasymposiumin järjestelytoimikunnan jäsen Turun yliopistossa järjestettyjen Keskusteluntutkimuksen päivien Kasvokkainen ja teknologiavälitteinen vuorovaikutus järjestelytoimikunnan jäsen EALTA-konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen: The 6th Annual EALTA Conference, Synergies and Tensions in Language Testing and Assessment, The 6th Annual EALTA Conference, June 2009, Department of Teacher Education, University of Turku Turun yliopiston Klassillisten ja romaanisten kielten laitosneuvoston jäsenyys 1993 lähtien (varsinainen v sekä ; varajäsen , , ) Turun uuden yliopiston organisaation suunnittelutyöryhmän jäsen, 2008 Turun yliopiston aineenopettajien valintaraadin ranskan ryhmän jäsen vuosina , 1996, , 2006, 2007, Turun yliopiston Ranskan professoreiden virantäyttötoimikunnan jäsen (Gambier, Heervä, Mutta, Pyykkö, Viljamaa), 1999

3 Åbo Akademi: pääsykoetestien valmistaminen 2009 (Östen Dahl- Grammatik) Turun yliopisto: pääsykoetestien valmistaminen: (sanasto) ja 1995, , 2008, 2010 (tekstinymmärtäminen - aukkotesti) 2010 Turun yliopiston ranskan pääsykokeen vastuuhenkilö Turun yliopisto: kielitaitokontrollikokeen (yleinen kielitaidon mittaamisen tasokoe) suunnitteluun, valmistamiseen, korjaamiseen ja kokeen kehittämiseen osallistuminen vuosina Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteisvalintaprojektin ranskan kielen johtaja 1995, 2000, 2001, 2002 ja varajäsen 1998, 1999 Klassillisten ja romaanisten kielten matka-apurahatoimikunnan jäsen (vuodesta kl sl 2000) Turun yliopiston Kieliaineiden yhteistyöryhmän jäsen (kl kl 2001) Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Koulutuksen kehittämistyöryhmän jäsen (v ) Seminaaritöiden ja gradujen ohjaus: proseminaarit Turun yliopisto: (8 kpl), (10 kpl), 12 ( ) proseminaarit Åbo Akademi: (6 kpl), sl 2009 (4 kpl) pro gradu tutkielmat: - Turun yliopisto: arviointi (37 kpl) - Åbo Akademi: ohjaus (6 kpl, joista 3 valmiiksi asti) väitöskirjat Åbo Akademi: (3 kpl ohjattavaa, joista 1 esitarkastukseen ) Ulkomailla pidetyt esitelmät: (2014) Connectors and sentence openings in an expository essay by first-year university students of French (oral presentation) AILA World Congress 2014 One world - Many languages (Brisbane, Australia) (2014) Pausal behaviour in the writing processes of foreign and native language writers (poster) Writing Research Across Borders III 2014 Conference (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, France) (2012) Multilingual learners' metalinguistic strategies in an oral meaning construction test. Workshop "New perspectives on crosslinguistic influence on language learning" (University of Zadar, Croatia) (2012) Activité rédactionnelle chez les scripteurs natifs et non natifs ; La grammaire en FLE ; Rôle de la grammaire dans l'apprentissage/l'enseignement des - langues étrangères : D'une norme exclusive à une compétence grammaticale. Three lecturers held during ERASMUS Teaching Mobility stay (University of Paris 13) (2012) The on-line management of knowledge in L2 and L1 Writing Processes In search of fluency in writing. Invited lecturer in FAS-seminaariin (FAS = forskning om andraspråk) (University of Stockholm) (2011) Mutta, M. & Veivo, O. Les compétences lexicales en français L3 chez les apprenants finnophones plurilingue. Colloquium «Les contextes éducatifs plurilingues et francophones hors de la France continentale: entre héritage et innovation» (Nantes, France) (2011) Révision en temps réel une étude sur l attitude métacognitive épistémique et la conscience métapragmatique des apprenants plurilingues. XVIIIe Congrès des romanistes scandinaves (Université de Göteborg ) (2011) Veivo, O. & Mutta, M. Crosslinguistic influences on multilingual learners lexical knowledge in French L3. The 21th Annual Conference of the European Second Language Association (EUROSLA) (University of Stockholm) (2010) Mutta, M. Suzanne, V. Stratégies procédurales des processus de production orale et écrite en FLE. Esitelmä ACLA/CAAL-konferenssissa Montrealissa (Concordia University; Kanada) (2009) Mutta, M. & Suzanne, V. Divergence et convergence dans le processus de production écrite et orale en FLE. Esitelmä kollokviossa Colloque AFLS 2009, Neuchâtel, 3-5 septembre 2009 (Suisse) (2009) Stratégies rédactionnelles un moyen contre les troubles de l écriture. Esitelmä kollokviossa Enonciation et texte au coeur de la grammaire. Regards croisés: neuro/psycholinguistique, psychologie cognitive, linguistique, didactique (Toulouse, France). (2008) Scripteurs experts face à des troubles de l écriture: un parcours stratégique. Posteriesitelmä kollokviossa De la France au Québec l écriture dans tous ses états (Poitiers, France).

4 (2008) Fluency in Writing Processes the problem of the on-line management of knowledge. Esitelmä työpaikkahaastettelussa (Birkbeck College, University of London) Dervin, F. & Mutta, M. (2006) Français Langue Académique (FLA) en sciences humaines: approches et perspectives. Työryhmän alustus ja vetäminen kongressissa The 1st European Congress of FIPF in Vienna (Wien, Österreich). (2002) Je vais devenir professeur de français un jour. Kollokviossa Colloque de Didactique du français, (Liège, Belgique). (2001) L enseignement de français en Finlande, essentiellement au niveau universitaire. Luentoesitelmä (Université de Paris VIII, France). (2000) L appropriation d une langue seconde en milieu guidé. Esitelmä kollokviossa The Instructed Second Language Learning Colloquium (Vrije Universiteit Brussel, Belgique). (1999) Le développement lexical des apprenants finlandais en français. Esitelmä konferensissa The XI International FOCAL conference (Paris, France). (1999) La lecture: un atout primordial dans l apprentissage des langues. Esitelmä kongressissa The XIV Scandinavian Romanist Congress (Stockholm, Sverige). (1998) La compétence lexicale des étudiants finnophones en français. Esitelmä kongressissa The 1st Scandinavian Romanist Congress for Phd Students (Lund, Sverige). (1997) The role of vocabulary in language learning: a study of entrance examination compositions. Esitelmä kollokviossa The III International Colloquium of The Languages in the European Community (Amsterdam, Holland). Johansson, M., Mutta, M. & Suomela-Salmi, E. (1997) Corpus de français parlé et écrit par les étudiants finnophones et suédophones. Posteriesitelmä seminaarissa The AFLA seminar (Paris VII Diderot, France). Kotimaassa pidetyt esitelmät: (2014) La bande dessinée dans l enseignement des langues étrangères: un outil pédagogique [Comic books in Foreign language teaching: a good pedagogical tool]. CoCoLac seminar with theme "Sarjakuvien kieli / Language in Comic strips / Sprache im Comic" (University of Helsinki) (2014) Maarit Mutta, Veronika Laippala & Lotta Lehti: C'est du frenglish? Siirtovaikutus ranskan oppijoiden lauseen aloituksissa [C'est du frenglish? Transfer and sentence openings in L3 French] AFinLA Autumn Symposium 2014 Kielen oppimisen virtaukset Flows of language learning (Uuiversity of Jyväskylä) (2014) Maarit Mutta: Mitä väitöksen jälkeen - post doc -vaihe ja dosentiksi pätevöityminen [My postdoc phase how to become an adjunct professor] Seminar organized by Utuling doctoral programme 2014 (University of Turku; School of Languages and Translation studies) (2014) Monikielisyyden sanastolliset vaikutukset [workshop presentation: Lexical impact of multilinguism] XLI Kielitieteen päivät with theme "Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa" (University of Turku) (2013) Sanna Pelttari & Maarit Mutta: Awareness raising in Digital Literacy: the impact of pedagogical intervention on seeking paths and strategies. AFinLA Autumn Symposium 2013 Tulevaisuuden kielenkäyttäjä Language Users of Tomorrow (University of Turku) (2013) Kielellinen tietoisuus multimodaalisessa testitilanteessa [Language awareness in multimodal test situation] Science day organised by Utuling doctoral programme 2013 (University of Turku; School of Languages and Translation studies) (2012) Monikielisyys kirjoitusprosessissa S2-oppilas vuorovaikutuksessa HP:n kanssa. [Plurilinguism in writing processes interaction between computer and Finnish L2 student] AFinLA Autumn Symposium 2012 Osallistumisen multimodaaliset diskurssit Multimodal discourses of participation (University of Oulu) (2012) Oman väitöksen synty. Miten selvisin väitöskirjatyöstä? [How to survive the writing process of my thesis?] Invited lecturer in Langnet doctoral programme during the course Miten teen väitöskirjan? (Helsinki, Kuntokallion kurssikeskus) (2011) You Tarzan, me Jane - kielen hallitsija monikielisyyden viidakossa [Language user in the jungle of plurilinguism] (Lasten yliopistooon liittyvä Äiti-ja isi-parkki, University of Turku) (2010) Révision revisitée une étude sur la conscience métapragmatique des apprenants de langue.

5 Esitelmä tutkimuseminaarissa Journée de recherche (Åbo Akademi). (2010) Ranskan opiskelu Turun yliopistossa. Esitelmä Turun ranskalaisessa seurassa (Cercle français de Turku) (2009) Stratégies rédactionnelles chez les scripteurs natifs et non natifs. Esitelmä tutkimuseminaarissa Journée de recherche (Åbo Akademi). Mutta, Maarit & Marjut Johansson (2008) Language users management of knowledge during revision activity and verbal protocols. Esitelmä AFinLan symposiumissa (Helsingin yliopisto). (2008) Fluency and pausal behaviour in the writing processes of foreign and native language writers. Esitelmä Spremi-seminaarissa (språkvetenskapliga forskarseminariet) (Åbo Akademi). (2008) Moodle kontaktiopetuksen tukena opettajan ja opiskelijoiden kokemuksia käännöskurssilta. Esitelmä seminaarissa Uudet työvälineet humanistisen kontaktiopetuksen tukena (Turun yliopisto). (2008) Communication Problems in Technologically Mediated Interaction. Esitelmä tutkimusseminaarissa Research seminar at the English department (Turun yliopisto). (2007) Étude sur l activité rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones. Esitelmä seminaarissa VIIIe Rencontre des professeurs de français de l enseignement supérieur en Finlande (Åbo Akademi). (2007) Tilastollisten menetelmien pauloissa: poikkitieteellisen tutkimuksen etuja ja haittoja. Esitelmä TYKIT-tutkijakoulun kesäkoulussa Aineistojen pauloissa (Turun yliopisto). (2005) Yksilölliset kirjoittajaprofiilit vieraalla kielellä kirjoittamisessa. Esitelmä AFinLa symposiumissa Kielen oppija tänään Language learner of today (Turun yliopisto). (2005) Vieraalla kielellä kirjoittamisen problematiikasta: tutkimus kirjoitusprosesseista. Seminaariesitelmä Langnetin (osaohjelma Kielenoppimisen haasteet ) seminaarissa (Turun yliopisto). (2004) Vieraalla kielellä kirjoittaminen: kirjoittamisprosessien sujuvuudesta. Esitelmä Langnetin tutkijakoulun konferenssissa (Tampereen yliopisto). (2004) Kirjoittamisprosessi ja sujuvuus. Esitelmä SOLKIn kesäkoulussa Langnetin tutkijakouluseminaarissa (osaohjelma Kielenoppimisen haasteet ) (Jyväskylän yliopisto). (2003) Näkymä katederin molemmin puolin: millainen oli yliopisto, jossa opiskelin ja millainen on yliopisto, jossa nyt työskentelen. Esitelmä Alumni-tapahtumassa Turun kirjamessuilla. (2002) Kielellinen ja metakielellinen prosessointi vieraalla kielellä tapahtuvan lukemisen ja kirjoittamisen yhteydessä. Esitelmä Langnetin konferensssia (osaohjelma Kielo) (Jyväskylän yliopisto). (2002) Activité métalinguistique chez des locuteurs natifs et non-natifs. Esitelmä kolloviossa 6e colloque contrastif français-finnois Entre deux rives (Helsingin yliopisto). (2002) (Meta)kielellinen prosessointi aukkotestissä. Esitelmä TYKIT-tutkijakoulun kesäkoulussa Mitä kielen oppiminen on? Kielen oppimisen teoreettiset ja metodiset kysymykset (Turun yliopisto). (2002) Vers les processus cognitifs d apprenants de français. Esitelmä valtakunnallisessa tutkijaseminaarissa The 9th national doctoral seminar of French language (Helsingin yliopisto). (2001) Mutkia matkassa - metakognitio vieraan kielen oppimisessa. Esitelmä TYKIT-tutkijakoulun kesäkoulussa Kieli, ihminen ja teknologia (Turun yliopisto). Moilanen, Anita & Maarit Mutta (2001) Tyhjät sanat mutta täynnä merkitystä konnektorit vieraan kielen oppimisessa. Posteriesitelmä seminaarissa XXVIII Kielitieteenpäivät (Jyväskylän yliopisto). Mutta, Maarit & Sanna Pelttari (2000) Produktiosta prosessiin kielen oppimisen arkipäivää. Esitelmä FICLAn laivaseminaarissa Kieli keskellä kognitiota. (1999) La compétence lexicale des étudiants finnophones en français. Esitelmä seminaarissa Rencontre des départements des langues romanes (Jyväskylän yliopisto). (1999) Metakommunikatiivinen tietoisuus vieraan kielen oppimisessa. Esitelmä 26. Kielitieteen päivillä (Turun yliopisto). (1998) Un stage pédagogique en France : son profit théorique et pratique. Työnryhmän alustusesitelmä ranskan opettajien koulutustilaisuudessa (Centre Culturel et de Coopération Linguistique d Helsinki, CCCL).

Curriculum Vitae. Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto Turun yliopisto Työkokemus:

Curriculum Vitae. Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto Turun yliopisto Työkokemus: Curriculum Vitae Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto 20014 Turun yliopisto maamut@utu.fi Työkokemus: Suomen kielen ja kulttuurin vieraileva professori [professeur associé] Sorbonne Nouvelle

Lisätiedot

Yliopistonlehtori, dosentti

Yliopistonlehtori, dosentti Eva Havu Yliopistonlehtori, dosentti Humanistinen tiedekunta Romaanisten kielten laitos PL 24 (Unioninkatu 40 B) 00014 Helsingin yliopisto Puh. (09) 191 23086, GSM 040 591 1371 Eva.Havu@helsinki.fi www.hum.helsinki.fi/hum/romkl/fra

Lisätiedot

Mutta, M. (2003). Activité (méta)langagière chez des locuteurs non natifs lors de l exécution d un test de closure. Marges Linguistiques 5:

Mutta, M. (2003). Activité (méta)langagière chez des locuteurs non natifs lors de l exécution d un test de closure. Marges Linguistiques 5: List of publications: 1. Articles in international and national peer-reviewed journals/e-books Mutta, M. & Johansson, M. (2015). Advanced FL learners explaining their writing choices: Epistemic attitude

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE Jatko-opiskelija. Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Pääaine : Ranskalainen filologia

CURRICULUM VITAE Jatko-opiskelija. Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Pääaine : Ranskalainen filologia CURRICULUM VITAE Sukunimi: GAUTIER Etunimet: Aino Elina Syntymäaika ja -paikka: 14.12.1973, Joensuu. Osoite: 33 rue Greuze, 75116 Paris, France. Puhelin: +33 6 15 01 53 86 e-mail: elina.gautier@helsinki.fi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Tekijöitä, jotka ennustavat vieraalla ja toisella kielellä lukemista ja kirjoittamista

Tekijöitä, jotka ennustavat vieraalla ja toisella kielellä lukemista ja kirjoittamista Tekijöitä, jotka ennustavat vieraalla ja toisella kielellä lukemista ja kirjoittamista Ari Huhta Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto ari.huhta@jyu.fi DIAgnosointi LUkeminen Kirjoittaminen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen ja vieraiden kielten opetus - diginatiivit teknologisessa oppimisympäristössä

Tutkiva oppiminen ja vieraiden kielten opetus - diginatiivit teknologisessa oppimisympäristössä Tutkiva oppiminen ja vieraiden kielten opetus - diginatiivit teknologisessa oppimisympäristössä Maarit Mutta, Sanna Pelttari, Pekka Lintunen ja Marjut Johansson Teknologiavälitteisessä kielenoppimisessa

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki Mittaamisen vaikeus KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet 2.12.2005 STKS:n seminaari, Helsinki Anne Lehto, suunnittelija, Helsingin yliopisto anne.ma.lehto@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) Tärkeitä päivämääriä Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina 7.1.2013, ellei toisin mainita.

Lisätiedot

Koulun kielikasvatus S2- näkökulmasta Kielikasvatusfoorumi Finlandia-talo Jyrki Kalliokoski

Koulun kielikasvatus S2- näkökulmasta Kielikasvatusfoorumi Finlandia-talo Jyrki Kalliokoski Koulun kielikasvatus S2- näkökulmasta Kielikasvatusfoorumi Finlandia-talo 27.10. 2014 Jyrki Kalliokoski Humanistinen tiedekunta / jyrki.kalliokoski@helsinki.fi 29.10.2014 1 Kaksi kommenttia 1) Eurooppalaisen

Lisätiedot

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti sleppane@cc.jyu.fi Sanastohankkeen taustavoimat Kielten laitos Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Uudet opetusmetodit opetuksessa

Uudet opetusmetodit opetuksessa SUJUVA-yhteistyö seminaari Oulun yliopisto 24.8.2016 Uudet opetusmetodit opetuksessa Oulun yliopisto Englantilainen filologia Maarit Siromaa Uusien opetussuunnitelmien tavoitteet laajasti ministeriön ja

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta. Esitelmä Kielitieteen päivillä Oulussa 25.5.2007 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto

Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta. Esitelmä Kielitieteen päivillä Oulussa 25.5.2007 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta Esitelmä Kielitieteen päivillä Oulussa 25.5.2007 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto Käsitteistä Kielten välinen vaikutus (crosslinguistic influence)

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam.

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam. test_eu_speak_fi EU-Speak2 Euroopan komissio rahoittaa tätä projektia. Arvoisa opetusalan toimija Kutsumme sinut osallistumaan uuteen, kiinnostavaan projektiin, jossa kehitetään verkossa tapahtuvaa opettajankoulutusta

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä SUOMEN KIELI perusoletuksena on, että opiskelija

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Opettajan pedagoginen ajattelu

Opettajan pedagoginen ajattelu Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden ja Opettajankoulutuksen yksikkö Sanna Järvelä & etunimi.sukunimi(at)oulu.fi http://oppiohja.wordpress.com/ Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi Opettajan

Lisätiedot

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA MobIT-tutkijaryhmä Miika Lehtonen, Hanna Mattila Heli Ruokamo, Hannakaisa Isomäki 14.10.2004 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Väitöskirja luovaa kirjoittamista? Teologisen tiedekunnan tohtorikurssi

Väitöskirja luovaa kirjoittamista? Teologisen tiedekunnan tohtorikurssi Väitöskirja luovaa kirjoittamista? Teologisen tiedekunnan tohtorikurssi 12.5.2011 9.12.2010 1 Valmis väitöskirja: 4QMMT: Reevaluating the Text, the Function and the Meaning of the Epilogue (Leiden: Brill,

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa?

Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa? Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa? Prof. Sanna Järvelä Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun yliopisto

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 08.01.2016

CURRICULUM VITAE 08.01.2016 CURRICULUM VITAE 08.01.2016 Jalo Porkkala Syntynyt 12.09.1950 Ilmajoella KOULUTUS Ylioppilas 1969 Lahden Taideteollinen Oppilaitos: Valokuvaaja 1979 TÄYDENNYSKOULUTUS Taideteollinen Korkeakoulu, Koulutuskeskus:

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai 14.1.2013 klo 8.07 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai 14.1.2013 klo 8.07 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 1/2013 Aika Maanantai 14.1.2013 klo 8.07 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot HL & TH

Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot HL & TH Erasmus Mundus, External Cooperation Window Lot 9 EUROOPPALAISET YHTEISTYÖKORKEAKOULUT Erasmushogeschool (EHB) Belgium/ koordinoija Masaryk University, Brno (CZ) University of Santiago de Compostela (ES)

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä 05.11.2007 Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Kaksi näkökulmaa Tyvestä puuhun noustaan: hyvät käytänteet

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Saksan kieli työelämässä

Saksan kieli työelämässä Saksan kieli työelämässä Alustus SUJUVA-hankkeen työpajassa 24.8.2016 Satu Selkälä lehtori Germaaninen filologia Oulun yliopisto Yhteinen haaste, punainen lanka? Opiskelijarekrytointi lukiossa ja yliopistossa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA JA TULEVAISUUS Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Koulutusmessut Yhtheen tulhaan ja etheenpäin menhään! Rovaniemi 20.9.2014 19.9.2014 PISA 2012 Programme for

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot