Curriculum Vitae. Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto Turun yliopisto Työkokemus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Curriculum Vitae. Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto 20014 Turun yliopisto maamut@utu.fi. Työkokemus:"

Transkriptio

1 Curriculum Vitae Sukunimi: MUTTA Etunimi: Maarit Ranska Turun Yliopisto Turun yliopisto Työkokemus: Yliopistonlehtori , ranska, Turun yliopisto Yliopisto-opettaja , ranska, Turun yliopisto Päätoiminen tuntiopettaja, romaaninen filologia/ranskan kieli/ranska, ( ) ja virkaan nimitettynä , Turun yliopisto Yliopistonlehtori, ranskan kieli, , Turun yliopisto Ranskan kielen ja kirjallisuuden professorin viransijainen, , Åbo Akademi ämnesansvarig i franska, professorsvikariat, Åbo Akademi forskningsledare (tjänstenummer 00360), utnämning (i tjf.) som vikarie för professorn i franska, Åbo Akademi Tutkija, , Suomen Kulttuurirahaston apuraha Tutkimusassistentti, ranskan kieli, , Turun yliopisto Assistentti ( ), romaaninen filologia, Turun yliopisto Lukuisia opetustehtäviä eri koulutusasteilla (1986-) Koulutus: Dosentti, , Vieraan kielen oppiminen, erityisala vieraalla kielellä kirjoittaminen (Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus) FT, ranskan kieli, , Turun yliopisto Väitöskirja: UN PROCESSUS COGNITIF PEUT EN CACHER UN AUTRE : Étude de cas sur l aisance rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones (ecl) FL, ranskan kieli, , Turun yliopisto Lisensiaatintutkimus: La compétence écrite des étudiants finnophones en français: une étude sur les vocabulaires des apprenants (mcl) Englannin kielen sivuaineopinnot (so), englantilainen filologia, , Turun yliopisto Tutkielma: A Study of the Vocabulary Used in Entrance Examination Compositions FM, romaaninen filologia, , Turun yliopisto Tutkielma: Vertaileva tutkimus Hergén Tintti-albumeiden eri suomentajien käännöksistä Pedagoginen koulutus ja näyteluennot: aineenopettajan pedagogiset opinnot (ranska, saksa), 1989, Turun yliopisto kasvatustieteen aineopinnot, 2002, Turun yliopisto yliopistopedagogiikan kurssi (4 ov), , Turun yliopisto yliopistopedagogiikka I (25op), 2013, Turun yliopisto osallistuminen verkkokurssiin Opettaja verkko-opetuksensa laadun kehittäjänä (Kuopion yliopisto, oppimiskeskus) (3 op), 2007 Tulevaisuuden urapolut -valmennus (7op) (2013) osallistuminen lukuisiin opettajille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin Turun yliopistossa näyteluento päätoimisen tuntiopettajan virkaan (hyvä), 1997, Turun yliopisto näyteluento ainedidaktiikan lehtorin virkaan (erinomainen), 2000, Turun yliopisto

2 näyteluento Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan, soveltavan kielentutkimuksen keskuksen vieraan kielen oppimisen dosentin, erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen, virkaan (hyvä), 2009, Jyväskylän yliopisto Tieteellinen ja pedagoginen yhteistyö: AFinLA 2013 syyssymposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja; Tulevaisuuden kielenkäyttäjä Language Users of Tomorrow (Turun yliopisto) ERASMUS-opettajavaihtoon Paris 13 yliopistossa (2012) tutkimusmatka Pariisin Sorbonnen Centre interuniversitaire d Études Hongroises (CIEH&FI) keskukseen ja tutkimusmateriaalin kerääminen (2010 & 2012; Eva Havu ja Harri Veivo yhdyshenkilöinä) AFinLA ry:n hallituksen jäsen sekä AFinLAndia-palkinnon koordinaattori EALTAn jäsen (European Association for Language Testing and Assessment, EARLIn jäsen (European Association for Research on Learning and Instruction), tutkimusryhmän jäsen COST ACTION ISO703 ERN-LWE ( ) kouluttajana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kurssilla Suullisen kielitaidon opettaminen ja arviointi. Täydennyskoulutus lukion kieltenopettajille (5 op), jäsenenä Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kieliaineiden Pedagogisen kieliopin suunnitteluryhmässä lähtien sekä kurssin pitäjänä, 2006, 2007, 2009, 2011 kouluttajana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kurssilla Pedagogisen kieliopin opetus vieraissa kielissä (5 op), 2008 tutkijakoulu Langnetin omarahoitteinen tutkijakoulupaikka ohjelmassa Kielenoppiminen ja opetus (Kielo), tutkijakoulu Langnetin omarahoitteinen tutkijakoulupaikka ohjelmassa Kielenoppimisen haasteet, osallistuminen Oppimistutkimuksen keskuksen ja Opetusteknologiayksikön jatkokoulutusseminaareihin syksystä 2001 syksyyn 2003 Muu tieteellinen työ/asiantuntijuus: 2010 Tukholman yliopiston vieraan kielen lehtorin virantäytön asiantuntija (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet; sakkunnig i tillsättningsärende) 2010 Ruotsin korkeakouluviraston (Högskoleverket; Swedish National Agency for Higher Education) asiantuntijana toimiminen korkeakoulujen aineenopettajankoulutuksen tutkinto-oikeuden antamista arvioitaessa (Sakkunning i tillståndsprövningen för ämnelärarexamen) 2010 asiantuntijana Paris 13 yliopiston tutkimusprojektien rahoituksen arvioinnissa (Demande d'expertise BQR Université Paris 13 BRED : expertise externe, évaluation des projets scientifiques ; une demande de financement de projet sur BQR) Langnet-tutkijakoulun vuoden 2010 Haasteet-ohjelman ohjaajapoolin jäsen Applied Linguistics ehdotetun artikkelin käsikirjoituksen arvioijana provauditering, medlem i Åbo Akademis auditeringspool (gruppen HF, professorer) Turun yliopiston Ranskan kielen oppiaineen 60 v. juhlasymposiumin järjestelytoimikunnan jäsen Turun yliopistossa järjestettyjen Keskusteluntutkimuksen päivien Kasvokkainen ja teknologiavälitteinen vuorovaikutus järjestelytoimikunnan jäsen EALTA-konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen: The 6th Annual EALTA Conference, Synergies and Tensions in Language Testing and Assessment, The 6th Annual EALTA Conference, June 2009, Department of Teacher Education, University of Turku Turun yliopiston Klassillisten ja romaanisten kielten laitosneuvoston jäsenyys 1993 lähtien (varsinainen v sekä ; varajäsen , , ) Turun uuden yliopiston organisaation suunnittelutyöryhmän jäsen, 2008 Turun yliopiston aineenopettajien valintaraadin ranskan ryhmän jäsen vuosina , 1996, , 2006, 2007, Turun yliopiston Ranskan professoreiden virantäyttötoimikunnan jäsen (Gambier, Heervä, Mutta, Pyykkö, Viljamaa), 1999

3 Åbo Akademi: pääsykoetestien valmistaminen 2009 (Östen Dahl- Grammatik) Turun yliopisto: pääsykoetestien valmistaminen: (sanasto) ja 1995, , 2008, 2010 (tekstinymmärtäminen - aukkotesti) 2010 Turun yliopiston ranskan pääsykokeen vastuuhenkilö Turun yliopisto: kielitaitokontrollikokeen (yleinen kielitaidon mittaamisen tasokoe) suunnitteluun, valmistamiseen, korjaamiseen ja kokeen kehittämiseen osallistuminen vuosina Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteisvalintaprojektin ranskan kielen johtaja 1995, 2000, 2001, 2002 ja varajäsen 1998, 1999 Klassillisten ja romaanisten kielten matka-apurahatoimikunnan jäsen (vuodesta kl sl 2000) Turun yliopiston Kieliaineiden yhteistyöryhmän jäsen (kl kl 2001) Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Koulutuksen kehittämistyöryhmän jäsen (v ) Seminaaritöiden ja gradujen ohjaus: proseminaarit Turun yliopisto: (8 kpl), (10 kpl), 12 ( ) proseminaarit Åbo Akademi: (6 kpl), sl 2009 (4 kpl) pro gradu tutkielmat: - Turun yliopisto: arviointi (37 kpl) - Åbo Akademi: ohjaus (6 kpl, joista 3 valmiiksi asti) väitöskirjat Åbo Akademi: (3 kpl ohjattavaa, joista 1 esitarkastukseen ) Ulkomailla pidetyt esitelmät: (2014) Connectors and sentence openings in an expository essay by first-year university students of French (oral presentation) AILA World Congress 2014 One world - Many languages (Brisbane, Australia) (2014) Pausal behaviour in the writing processes of foreign and native language writers (poster) Writing Research Across Borders III 2014 Conference (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, France) (2012) Multilingual learners' metalinguistic strategies in an oral meaning construction test. Workshop "New perspectives on crosslinguistic influence on language learning" (University of Zadar, Croatia) (2012) Activité rédactionnelle chez les scripteurs natifs et non natifs ; La grammaire en FLE ; Rôle de la grammaire dans l'apprentissage/l'enseignement des - langues étrangères : D'une norme exclusive à une compétence grammaticale. Three lecturers held during ERASMUS Teaching Mobility stay (University of Paris 13) (2012) The on-line management of knowledge in L2 and L1 Writing Processes In search of fluency in writing. Invited lecturer in FAS-seminaariin (FAS = forskning om andraspråk) (University of Stockholm) (2011) Mutta, M. & Veivo, O. Les compétences lexicales en français L3 chez les apprenants finnophones plurilingue. Colloquium «Les contextes éducatifs plurilingues et francophones hors de la France continentale: entre héritage et innovation» (Nantes, France) (2011) Révision en temps réel une étude sur l attitude métacognitive épistémique et la conscience métapragmatique des apprenants plurilingues. XVIIIe Congrès des romanistes scandinaves (Université de Göteborg ) (2011) Veivo, O. & Mutta, M. Crosslinguistic influences on multilingual learners lexical knowledge in French L3. The 21th Annual Conference of the European Second Language Association (EUROSLA) (University of Stockholm) (2010) Mutta, M. Suzanne, V. Stratégies procédurales des processus de production orale et écrite en FLE. Esitelmä ACLA/CAAL-konferenssissa Montrealissa (Concordia University; Kanada) (2009) Mutta, M. & Suzanne, V. Divergence et convergence dans le processus de production écrite et orale en FLE. Esitelmä kollokviossa Colloque AFLS 2009, Neuchâtel, 3-5 septembre 2009 (Suisse) (2009) Stratégies rédactionnelles un moyen contre les troubles de l écriture. Esitelmä kollokviossa Enonciation et texte au coeur de la grammaire. Regards croisés: neuro/psycholinguistique, psychologie cognitive, linguistique, didactique (Toulouse, France). (2008) Scripteurs experts face à des troubles de l écriture: un parcours stratégique. Posteriesitelmä kollokviossa De la France au Québec l écriture dans tous ses états (Poitiers, France).

4 (2008) Fluency in Writing Processes the problem of the on-line management of knowledge. Esitelmä työpaikkahaastettelussa (Birkbeck College, University of London) Dervin, F. & Mutta, M. (2006) Français Langue Académique (FLA) en sciences humaines: approches et perspectives. Työryhmän alustus ja vetäminen kongressissa The 1st European Congress of FIPF in Vienna (Wien, Österreich). (2002) Je vais devenir professeur de français un jour. Kollokviossa Colloque de Didactique du français, (Liège, Belgique). (2001) L enseignement de français en Finlande, essentiellement au niveau universitaire. Luentoesitelmä (Université de Paris VIII, France). (2000) L appropriation d une langue seconde en milieu guidé. Esitelmä kollokviossa The Instructed Second Language Learning Colloquium (Vrije Universiteit Brussel, Belgique). (1999) Le développement lexical des apprenants finlandais en français. Esitelmä konferensissa The XI International FOCAL conference (Paris, France). (1999) La lecture: un atout primordial dans l apprentissage des langues. Esitelmä kongressissa The XIV Scandinavian Romanist Congress (Stockholm, Sverige). (1998) La compétence lexicale des étudiants finnophones en français. Esitelmä kongressissa The 1st Scandinavian Romanist Congress for Phd Students (Lund, Sverige). (1997) The role of vocabulary in language learning: a study of entrance examination compositions. Esitelmä kollokviossa The III International Colloquium of The Languages in the European Community (Amsterdam, Holland). Johansson, M., Mutta, M. & Suomela-Salmi, E. (1997) Corpus de français parlé et écrit par les étudiants finnophones et suédophones. Posteriesitelmä seminaarissa The AFLA seminar (Paris VII Diderot, France). Kotimaassa pidetyt esitelmät: (2014) La bande dessinée dans l enseignement des langues étrangères: un outil pédagogique [Comic books in Foreign language teaching: a good pedagogical tool]. CoCoLac seminar with theme "Sarjakuvien kieli / Language in Comic strips / Sprache im Comic" (University of Helsinki) (2014) Maarit Mutta, Veronika Laippala & Lotta Lehti: C'est du frenglish? Siirtovaikutus ranskan oppijoiden lauseen aloituksissa [C'est du frenglish? Transfer and sentence openings in L3 French] AFinLA Autumn Symposium 2014 Kielen oppimisen virtaukset Flows of language learning (Uuiversity of Jyväskylä) (2014) Maarit Mutta: Mitä väitöksen jälkeen - post doc -vaihe ja dosentiksi pätevöityminen [My postdoc phase how to become an adjunct professor] Seminar organized by Utuling doctoral programme 2014 (University of Turku; School of Languages and Translation studies) (2014) Monikielisyyden sanastolliset vaikutukset [workshop presentation: Lexical impact of multilinguism] XLI Kielitieteen päivät with theme "Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa" (University of Turku) (2013) Sanna Pelttari & Maarit Mutta: Awareness raising in Digital Literacy: the impact of pedagogical intervention on seeking paths and strategies. AFinLA Autumn Symposium 2013 Tulevaisuuden kielenkäyttäjä Language Users of Tomorrow (University of Turku) (2013) Kielellinen tietoisuus multimodaalisessa testitilanteessa [Language awareness in multimodal test situation] Science day organised by Utuling doctoral programme 2013 (University of Turku; School of Languages and Translation studies) (2012) Monikielisyys kirjoitusprosessissa S2-oppilas vuorovaikutuksessa HP:n kanssa. [Plurilinguism in writing processes interaction between computer and Finnish L2 student] AFinLA Autumn Symposium 2012 Osallistumisen multimodaaliset diskurssit Multimodal discourses of participation (University of Oulu) (2012) Oman väitöksen synty. Miten selvisin väitöskirjatyöstä? [How to survive the writing process of my thesis?] Invited lecturer in Langnet doctoral programme during the course Miten teen väitöskirjan? (Helsinki, Kuntokallion kurssikeskus) (2011) You Tarzan, me Jane - kielen hallitsija monikielisyyden viidakossa [Language user in the jungle of plurilinguism] (Lasten yliopistooon liittyvä Äiti-ja isi-parkki, University of Turku) (2010) Révision revisitée une étude sur la conscience métapragmatique des apprenants de langue.

5 Esitelmä tutkimuseminaarissa Journée de recherche (Åbo Akademi). (2010) Ranskan opiskelu Turun yliopistossa. Esitelmä Turun ranskalaisessa seurassa (Cercle français de Turku) (2009) Stratégies rédactionnelles chez les scripteurs natifs et non natifs. Esitelmä tutkimuseminaarissa Journée de recherche (Åbo Akademi). Mutta, Maarit & Marjut Johansson (2008) Language users management of knowledge during revision activity and verbal protocols. Esitelmä AFinLan symposiumissa (Helsingin yliopisto). (2008) Fluency and pausal behaviour in the writing processes of foreign and native language writers. Esitelmä Spremi-seminaarissa (språkvetenskapliga forskarseminariet) (Åbo Akademi). (2008) Moodle kontaktiopetuksen tukena opettajan ja opiskelijoiden kokemuksia käännöskurssilta. Esitelmä seminaarissa Uudet työvälineet humanistisen kontaktiopetuksen tukena (Turun yliopisto). (2008) Communication Problems in Technologically Mediated Interaction. Esitelmä tutkimusseminaarissa Research seminar at the English department (Turun yliopisto). (2007) Étude sur l activité rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones. Esitelmä seminaarissa VIIIe Rencontre des professeurs de français de l enseignement supérieur en Finlande (Åbo Akademi). (2007) Tilastollisten menetelmien pauloissa: poikkitieteellisen tutkimuksen etuja ja haittoja. Esitelmä TYKIT-tutkijakoulun kesäkoulussa Aineistojen pauloissa (Turun yliopisto). (2005) Yksilölliset kirjoittajaprofiilit vieraalla kielellä kirjoittamisessa. Esitelmä AFinLa symposiumissa Kielen oppija tänään Language learner of today (Turun yliopisto). (2005) Vieraalla kielellä kirjoittamisen problematiikasta: tutkimus kirjoitusprosesseista. Seminaariesitelmä Langnetin (osaohjelma Kielenoppimisen haasteet ) seminaarissa (Turun yliopisto). (2004) Vieraalla kielellä kirjoittaminen: kirjoittamisprosessien sujuvuudesta. Esitelmä Langnetin tutkijakoulun konferenssissa (Tampereen yliopisto). (2004) Kirjoittamisprosessi ja sujuvuus. Esitelmä SOLKIn kesäkoulussa Langnetin tutkijakouluseminaarissa (osaohjelma Kielenoppimisen haasteet ) (Jyväskylän yliopisto). (2003) Näkymä katederin molemmin puolin: millainen oli yliopisto, jossa opiskelin ja millainen on yliopisto, jossa nyt työskentelen. Esitelmä Alumni-tapahtumassa Turun kirjamessuilla. (2002) Kielellinen ja metakielellinen prosessointi vieraalla kielellä tapahtuvan lukemisen ja kirjoittamisen yhteydessä. Esitelmä Langnetin konferensssia (osaohjelma Kielo) (Jyväskylän yliopisto). (2002) Activité métalinguistique chez des locuteurs natifs et non-natifs. Esitelmä kolloviossa 6e colloque contrastif français-finnois Entre deux rives (Helsingin yliopisto). (2002) (Meta)kielellinen prosessointi aukkotestissä. Esitelmä TYKIT-tutkijakoulun kesäkoulussa Mitä kielen oppiminen on? Kielen oppimisen teoreettiset ja metodiset kysymykset (Turun yliopisto). (2002) Vers les processus cognitifs d apprenants de français. Esitelmä valtakunnallisessa tutkijaseminaarissa The 9th national doctoral seminar of French language (Helsingin yliopisto). (2001) Mutkia matkassa - metakognitio vieraan kielen oppimisessa. Esitelmä TYKIT-tutkijakoulun kesäkoulussa Kieli, ihminen ja teknologia (Turun yliopisto). Moilanen, Anita & Maarit Mutta (2001) Tyhjät sanat mutta täynnä merkitystä konnektorit vieraan kielen oppimisessa. Posteriesitelmä seminaarissa XXVIII Kielitieteenpäivät (Jyväskylän yliopisto). Mutta, Maarit & Sanna Pelttari (2000) Produktiosta prosessiin kielen oppimisen arkipäivää. Esitelmä FICLAn laivaseminaarissa Kieli keskellä kognitiota. (1999) La compétence lexicale des étudiants finnophones en français. Esitelmä seminaarissa Rencontre des départements des langues romanes (Jyväskylän yliopisto). (1999) Metakommunikatiivinen tietoisuus vieraan kielen oppimisessa. Esitelmä 26. Kielitieteen päivillä (Turun yliopisto). (1998) Un stage pédagogique en France : son profit théorique et pratique. Työnryhmän alustusesitelmä ranskan opettajien koulutustilaisuudessa (Centre Culturel et de Coopération Linguistique d Helsinki, CCCL).

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt

LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt LIST OF PUBLICATIONS Suvi Stolt 1a. Articles in international refereed scientific journals In preparation: Stolt, S., Savini, S., Guarini, A., Caselli, M., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L., Lehtonen,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli

englanti erinomainen, ruotsi kiitettävä, ranska hyvä, saksa tyydyttävä, suomi äidinkieli ANSIOLUETTELO Nimi: Mika Laakkonen Puh: +358 40 5086832 Sähköposti: mika.laakkonen@ulapland.fi KOULUTUS 2007 Filosofian tohtori, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta 2003 Filosofian tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto ja lukion päästötodistus 31. 5. 1985 Munkkiniemen Yhteiskoulusta Helsingistä.

Ylioppilastutkinto ja lukion päästötodistus 31. 5. 1985 Munkkiniemen Yhteiskoulusta Helsingistä. ANSIOLUETTELO Nimi Virpi Maria Ruohomäki Syntymäaika 20. 5. 1966 Syntymäpaikka Helsinki Koulutus Filosofian tohtorin tutkinto 15. 5. 2002 Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osastolta. Väitöskirjan

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuosiksi 2007 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Leena Unkari-Virtanen CURRICULUM VITAE. Koulutus

Leena Unkari-Virtanen CURRICULUM VITAE. Koulutus Leena Unkari-Virtanen CURRICULUM VITAE Koulutus Musiikin tohtori, Sibelius-Akatemia 2009. Diplôme d Etudes approfondies, EHESS / IRCAM, Pariisi 1993. Diplôme Fin d Année Préparatoire, Sorbonne (Paris IV)

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

VILOLOKIA. Lexica ry 2011. Fuksiopas

VILOLOKIA. Lexica ry 2011. Fuksiopas VILOLOKIA Lexica ry 2011 Fuksiopas Julkaisija: Lexica ry. Tekstit: Mariia Haatanen & Lauri Leinonen Taitto: Lauri Leinonen Kirjoittajina Lexican hallituksen jäseniä, tuutoreita ja yliopiston opettajia.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Vähemmistökielten osasto VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 40. KOKOUS 21.4.2010 Aika keskiviikko 21.4.2010, klo 10.20 15.10 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot