Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006"

Transkriptio

1 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI Toteutuneet toimenpiteet Perhematkailutuotteet MEKin toimintastrategiassa Perhematkailun markkina- ja kuluttajasegmentin valintakriteerit Markkinat, asiakkaat Ruotsi Norja Venäjä Baltian maat Kaikki lähialueet yhteensä Muut maat Perhekohteet, -tuotteet, yritykset Perhekohteiden kävijämäärät Asiakastyytyväisyystutkimus ja kuluttajakysely Yhteismarkkinointikampanjointiin osallistuneiden yritysten kommentit Kilpailijat Ruotsi Norja Venäjä Viro Nelikenttäanalyysi TULEVAISUUDEN KEHITYS Kilpailijat Asiakkaat Perhematkailukohteet SUOMEN PERHEMATKAILUN KILPAILUKYKY JA MAHDOLLISUUDET Perhematkailustrategian kärkiteemat Ruotsi Norja Venäjä Baltia Yhteenveto kärkiteemoista Tavoitteet ja kehitysmittarit PERHEMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIAN PAINOPISTEALUEET JA TOIMENPITEET VUOTEEN Tuotteistaminen Yhteismarkkinointi Sisäinen ja ulkoinen viestintä 28

3 3 1. Johdanto Matkailun edistämiskeskus (MEK) aloitti vuonna 1999 projektin, jonka tavoitteena oli Suomen perhematkailukohteiden mahdollisuuksien arviointi ja markkinointi lähimarkkinoidemme Ruotsin, Norjan, Tanskan, Venäjän ja Baltian maiden lapsiperheiden keskuudessa. MEKin Oslon toimisto oli menestyksekkäästi markkinoinut lähinnä Suomen länsirannikon perhekohteita norjalaisille lapsiperheille jo vuodesta 1995 lähtien. Perhematkailijapotentiaalia löytyy myös muista naapurimaista. Suomen perhematkailun tuotetarjonta on jo nyt monipuolista ja runsasta, näitä tuotteita on markkinoitu kotimaan perheille ja samantyyppinen tuotetarjonta sopeutettuna lähimarkkinoiden tarpeisiin toisi uutta asiakaskuntaa perhekohteisiimme. Matkustaminen naapurimaihin ei ole kovin riippuvaista suhdanteista ja lapsilla on vahva tuoteuskollisuus uusia, Suomelle uskollisia matkailijoita on mahdollisuus kasvattaa. Vuonna 2000 valmistui Perhematkailun kehittämisstrategia Suomen lähimarkkinoille vuoteen (MEK A: ). Strategiaa varten haastateltiin maakuntien liittoja, TE-keskuksia ja matkailun suuralueorganisaatioita heidän näkemyksistään perhematkailun kehittämiseksi. Lisäksi selvitettiin perhematkailun kannalta keskeisten organisaatioiden intressit ja kehittämissuunnitelmat. Strategian puitteet luotiin työpajassa, johon osallistui 55 perhematkailun kehittämisestä kiinnostunutta matkailun ammattilaista. Strategian liikeideana oli lapsiperheille soveltuvien matkailutuotteiden markkinointi ja kehittäminen Suomen naapurimaihin Venäjälle, Baltian maihin, Norjaan ja Ruotsiin yhdessä Suomen vetovoimaisimpien perhekohteiden ja yritysten kanssa. Strategian laadinnasta ja toteuttamisesta vastasi sekä MEKin että perhematkailukohteiden/yritysten edustajista koostuva strategiatyöryhmä (nimilista liitteenä 1.). Toinen perhematkailustrategian kehittämistyöpaja järjestettiin Helsingissä Työpajaan osallistui 24 edustajaa MEKistä, Suomen Matkailun Kehitys Oy:stä sekä yhteismarkkinoinnissa mukana olevista partnereista ja yrityksistä. Työpajassa täsmennettiin missio, visio, tehtävät ja arvot sekä strategiset tunnusluvut, analysoitiin perhematkailun nykytilaa, päivitettiin kärkiteemat, nelikenttäanalyysi ja strategian painopistealueet toimenpiteineen. Tämän päivitetyn strategian liikeidea on sama kuin edellisenkin markkinoinnin kohdealueita tosin voidaan laajentaa myös naapurimaiden ulkopuolelle. Tämän raportin on koonnut Suomen Matkailun Kehitys Oy. Toukokuussa 2002, Perhematkailun strategiaryhmä

4 Missio, visio, tehtävät, arvot Matkailun edistämiskeskuksen tulee toimia edelleen perhematkailustrategiatyön veturina. Matkailun edistämiskeskuksen roolina on myös perhematkailualan yritysten viestin kuuluviin saattaminen matkailun eri toimijoiden kuten esimerkiksi rahoittajien keskuudessa. Strategiaryhmän työskentelyn tulee olla myös perhematkailustrategian ohjausryhmänä toimimista. Ohjausryhmä seuraa mm. markkinatilanteen kehitystä sekä strategisten toimenpiteiden toteutumista. Missio Perhematkailun kehittäminen brandiksi perustuen yhteisesti sovittuihin arvoihin, jotka kohottavat mukana olevien yritysten kannattavuutta sekä Suomen kilpailukykyä ja tunnettuutta kansainvälisillä markkinoilla. Visio Vuoteen 2006 mennessä Suomi on Pohjoismaiden johtava, ympärivuotinen perhematkailukohde ja Family Finland on lähimarkkinoilla tunnettu tuotemerkki, jonka laatuun luotetaan. Tehtävät Perhematkailun yhteistyön, saavutettavuuden, infrastruktuurin ja laadun ohjattu kehittäminen sekä tarjonnan tuotteistaminen markkinoiden kysyntää vastaavasti. Suomelle luodaan vetovoimainen, kohteiden erityispiirteet huomioonottava ja kilpailukykyinen tuotetarjonta ja koordinoidaan mukana olevien perhekohteiden yhteismarkkinointia. Arvot: asiakasläheisyys tuloksellisuus avoin yhteistoiminta laatu- ja ympäristötietoisuus turvallisuus

5 5 2. NYKYTILA-ANALYYSI 2.1. Toteutuneet toimenpiteet Perhematkailun toimenpiteiden toteuttaminen alkoi vuonna Edellisen strategian mukaisista toimenpiteistä eri painopistealueilla on tähän mennessä toteutettu seuraavat: Toteutetun tarjontakartoituksen seurauksena vuoden 2000 perhematkailuesitteessä oli 25 yritystä, vuoden 2001 kesäkampanjassa 16 partneria (yli 30 yritystä), talven tuoteliitteessä 10 partneria ja vuoden 2002 kesäkampanjassa 20 partneria (noin 50 yritystä). MEK on toteuttanut maakohtaiset kysyntäselvitykset Norjassa ja Ruotsissa. Norjan tutkimus (Suomen profiilitutkimus Norjassa, MMI) toteutettiin tammikuussa Ruotsissa toteutettiin tutkimus Att resa med barn, en kvalitativ och kvantitativ studie lokakuussa 2001 (Eureka Marknadsfakta AB), jolla selvitettiin lapsiperheiden asenteet ja motiivit Suomea kohtaan. Virossa haastateltiin matkanjärjestäjiä syksyllä Kuluttajien mielipiteitä kesän 2001 ja 2002 esitteistä sekä matkustustottumuksista saatiin esitteissä olevan kyselyn avulla. Perhematkailun strategiaryhmä on määritellyt perhematkailun kriteeristön, joiden täyttyminen on edellytys perhematkailun kärkituoteyhteistyöhön pääsemiseksi (liite 2). Tuotteistamisen avulla luodaan laadukasta tarjontaa ja reitistöjä perustuen kärkituote/- tuotteistoajatteluun. Family Finland -tuotemielikuvalla on sisältöä ja yritykset ovat verkostoitumassa. Yhteismarkkinointi kaikille lähimarkkinoille aloitettiin vuonna Markkinointikeinoina ovat olleet mediamainonta sekä TV:ssä että lehdissä, suoramarkkinointi sekä erilaiset markkinointivälineet sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Lisäksi on järjestetty median vierailuja kohteisiin. Kampanjoinnista tiedotettiin myös kotimaista mediaa. Perhematkailukohteille on järjestetty sisäistä koulutusta partnereiden yhteistapaamisten muodossa. Lähimarkkinoiden jakeluteille on järjestetty workshoppeja, tuotepajoja ja tutustumismatkoja Suomen kohteisiin. Myyjille on julkaistu tuotemanuaali ja MEKin kuluttajapalvelukeskuksen Call Centerin henkilökuntaa on koulutettu. Syksyllä 2001 toteutettiin mukana oleville yrityksille benchmarkingmatka Orlandoon IAAPA-näyttelyyn. Perhematkailun kehittymistä on seurattu mm. rajahaastattelututkimusten, majoitustilastojen ja kävijämäärätutkimusten avulla. Asiakastyytyväisyystutkimus yrityksissä toteutettiin kesällä Perhematkailutuotteet MEKin toimintastrategiassa Perhematkailutuotteet ovat lyhytlomien, kierto- ja kulttuurimatkailun ja talviaktiviteettien ohella yksi MEKin toimintastrategian markkinoinnin ja tutkimuksen pääpainopistetuoteryhmistä. Perhematkailutuotteita markkinoidaan Suomen lähialueille Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Baltian maihin.

6 6 MEK on määritellyt perhematkailutuotteet seuraavasti: Perhetuotteet koostuvat lapsiperheille soveltuvista tai heille erityisesti luoduista eri teemojen matkailutuotteista. Päävetovoimatekijöinä ovat käyntikohteet, oheistarjontana esimerkiksi aktiviteetit luonnossa ja tukitarjontana majoitus, ravintolat jne Perhematkailun markkina- ja kuluttajasegmentin valintakriteerit MEKin Oslon toimisto on menestyksekkäästi markkinoinut lähinnä Suomen länsirannikon perhekohteita norjalaisille lapsiperheille jo vuodesta 1995 lähtien. Norjassa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan lapsiperheet pitivät Suomea lämpimänä, läheisenä ja lapsiystävällisenä maana. Lapsiperheet matkustavat perinteisesti omassa kotimaassaan ja ensimmäinen ulkomaan matka lasten kanssa tehdään yleensä naapurimaahan. Lähimarkkinoillamme asuu 23 miljoonaa ihmistä ja potentiaalia on löydettävissä lapsiperheiden keskuudesta runsaasti. Perheiden vapaa-ajan ja lomien määrä lisääntyy. Lähimarkkinoilta on saavutettavissa tuloksia nopeastikin. Suomen tuotetarjonta on monipuolista ja runsasta ja tuottajat ovat toimineet menestyksekkäästi kotimarkkinoilla. Saman tyyppinen tuotetarjonta sopeutettuna lähimarkkinoiden tarpeisiin toisi uutta asiakaskuntaa perhekohteisiimme. Asiakassegmentin tärkein matkustusmotiivi on viettää vapaa-aikaa yhdessä perheen kanssa. Tämän tarpeen tyydyttämiseen Suomen perhematkailutarjonta soveltuu erinomaisesti. Matkustaminen naapurimaihin ei ole kovin riippuvaista suhdanteista ja lapsilla on vahva tuoteuskollisuus Markkinat, asiakkaat Keskeiset perhematkailua koskevat tulokset saadaan MEKin toimeksiantamasta ja Tilastokeskuksen suorittamasta rajahaastattelututkimuksesta. Tiedot koskevat sekä koko vuotta 1998 ja 2000 sekä kesiä 2000 ja Ruotsin markkinoiden osalta on käytetty myös tutkimusta "Att resa med barn. En kvalitativ och kvantitativ studie hösten 2001, Eureka Marknadsfakta AB ja Norjan markkinoiden osalta Suomen profiilitutkimusta - norjalaiset lapsiperheet, MMI tammikuu MEKin toimistot ovat tuottaneet jakelukanavia koskevan aineiston. Vuonna 2000 Suomessa kävi 3,8 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa. Lähimarkkinoiden (Ruotsi, Norja, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua) osuus näistä oli 2,2 miljoonaa. Suurimmat matkailijaryhmät saapuivat Venäjältä ( ) ja Ruotsista ( ). Ulkomaalaisia perhematkailijoita saapui Suomeen vuonna 2000 yhteensä Lähimarkkinoilta saapuvien perhematkailijoiden määrä oli yhteensä Kesällä 2001 ulkomaalaisia matkailijoita, joilla oli mukanaan alle 15-vuotiaita lapsia saapui Suomeen yhteensä (kesällä 2000 luku oli ), joista lähimarkkinoilta oli Lähimarkkinoiden perhematkailijoiden yöpymisiä Suomessa kertyi kesällä 2001 yhteensä ja keskimääräinen viipymä Suomessa oli 4,1 vrk. Talvella näitä matkailijoita saapui , joista lähimarkkinoiden osuus oli Yöpymisiä lähimarkkinoilta kertyi talvella yhteensä ja keskimääräinen viipymä oli 3,3 yötä.

7 Ruotsi Kuluttajat: Att resa med barn, en kvalitativ och kvantitativ studie hösten 2001, Eureka Marknadsfakta AB Ruotsalaiset matkustavat lomalle saadakseen uusia, erilaisia kokemuksia ja useimmille ympäristön vaihdos on tärkein syy. Yhdessä lasten kanssa matkustettaessa keskeisin asia on yhdessä olo ja hyvä vanhemmuus annetaan lapsille aikaa ja näytetään itsestä toisenlainen kuva kuin arkipäivän elämässä. Lomasta päätettäessä ollaan huolissaan lomabudjetista, mutta lomaan ollaan valmiita kuitenkin panostamaan paljon rahaa. Kohteen turvallisuus ja lapsiystävällisyys ovat tärkeitä samoin riittävä tiedon saanti kohteesta. Kesälomia aletaan suunnittelemaan aikaisin, marras-helmikuussa. Perheen äiti useimmiten tekee aloitteen ja kerää informaation. 50 % kaikista lapsiperheiden lomista on lyhytlomia. Television erilaiset matkaohjelmat ovat tärkeimmät tiedon lähteet. Internetistä haetaan lisätietoa, kun matkapäätös on jo tehty. Ruotsin koulujen loma-ajat on esitelty liitteessä 4. Ruotsalaisten lapsiperheiden tieto Suomesta rajoittuu Suomen laivoihin, jotka assosioidaan aikuisten juhlintaan. Tutkimuksen mukaan 30 % oli lomaillut Suomessa lasten kanssa. Näistä 94 % on valmiita tulemaan Suomeen uudelleen. Niistäkin matkailijoista, jotka eivät olleet käyneet Suomessa lasten kanssa, 75 % olisi valmis palaamaan lasten kanssa. Tutkimukseen sisältyi mosaic-segmentointimoduulit, joita hyödynnettiin tuote-esitteen jakelussa. Rajahaastattelututkimus Ruotsista Suomeen matkustaneista perhematkailijoista noin 50 % tuli Tukholmasta, 20 % oli Keski- Ruotsista ja toiset 20 % Etelä-Ruotsista. Pohjois-Ruotsista tuli noin 10 % ruotsalaisista perhematkailijoista. Ruotsista tulleista matkailijoista 80 % oli Ruotsin kansalaisia ja noin 16 % oli Suomen kansalaisia. Verrattaessa vuoden 2000 lukuja vuoden 1998 lukuihin ovat perhematkailijoiden saapumiset vähentyneet noin 7 %, mutta yöpymiset ovat kasvaneet 44 % ja viipymä on kasvanut 1,8 vuorokaudella. Verrattaessa kesää 2000 kesään 2001 ovat ruotsalaisten perheiden saapumiset vähentyneet jonkin verran, mutta yöpymiset lisääntyneet ja viipymä pidentynyt. Taulukko 1. Ruotsalaiset perhematkailijat Suomessa n=516 n=1079 Ruotsalaiset perhematkailijat v v muutos kaikki saapumiset ,2 % * perheitä lapsien kanssa 15,0 % 14 % -4,7 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä ,3 % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä ,3 % * päiväkävijöitä 32,0 % 23 % -28,4 % * keskimääräinen viipymä 3,3 vrk 5,1 vrk 55,0 %

8 8 n= 906 n= 731 Ruotsalaiset perhematkailijat muutos kaikki saapumiset ,03 % * perheitä lapsien kanssa 22,6 % 22,1 % -2,21 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä ,91 % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä ,37 % * päiväkävijöitä 17,2 % 14,5 % -15,70 % * keskimääräinen viipymä 5,1 vrk 5,4 vrk 5,88 % Ruotsalaisten perheiden tärkein lomamatkan erityissyy tulla Suomeen oli mahdollisuus olla oman perheen kanssa. Vastanneista 69 % ilmoitti tämän vaikuttaneen päätökseen tulla Suomeen. Arjesta irrottautuminen vaikutti 67 % päätökseen tulla Suomeen. Luonnosta nauttiminen sekä kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustuminen vaikutti kaikkein vähiten. (liite 3, kuvio 1) Ruotsalaisista perheistä 44 % kävi huvi- ja teemapuistoissa, 33 % käytti majoitusliikkeiden palveluja ja 25 % kävi kylpylöissä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ko. kohteet sopivat erittäin hyvin tai hyvin lasten kanssa matkustamiseen. Asteikolla 5-1 (5= erittäin hyvin.1 erittäin huonosti) parhaimman arvosanan ko. kohteessa käyneiltä sai kylpylät 4,8. Huvi- ja teemapuistot saivat kumpikin arvosanan 4,6. (liite 3, kuvio 2) Jakelukanavat: Liikenneyhtiöt ja etenkin varustamot ovat volyymiltään tärkeimmät vapaa-ajanmatkoja Suomeen tuottavat jälleenmyyjät. Silja Line Ruotsi on Finska Turistbyrån lapsiperhetuotteiden pääpartneri Vi ses i Finland kampanjassa vuodesta 2001 alkaen. Valmiita lapsiperhepaketteja myydään ensisijassa Destination Finland matkatoimiston, Siljan Kalixissa sijaitsevan Call Centerin ja 15 Silja Butikerin kautta. Lentopaketteja lapsiperheille myydään Destination Finland -matkatoimiston kautta, jonka yhteydessä on myös Finnairin myyntipiste. Viking Line tuottaa ja myy matkoja lapsiperheille myyntipisteittensä kautta. Kaikki Siljan ja Vikingin kanssa myyntisopimuksen tehneet muut matkatoimistot voivat myydä laivayhtiöiden paketteja. Matkatoimistoja suuremmaksi jakelukanavaksi on noussut Biljett Direkt 2200 ATG asiamiehen avulla, mutta toistaiseksi jakelu koskee ainoastaan laivalippuja. Biljett Direkt myy ja välittää lippuja myös urheilu-, huvi- ja kulttuuritapahtumiin call centerin ja internetin kautta Norja Kuluttajat: MMI tutkimusyrityksen selvitys norjalaisten käsityksistä Suomesta matkailumaana Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 600 kotitaloutta, joilla oli alle 15-vuotiaita lapsia. Vastaavanlainen tutkimus tehtiin myös vuonna Norjalaisille Suomi on uusi ja eksoottinen kohde, joka tarjoaa kulttuurielämyksiä, hyviä huvipuistoja ja perhekohteita kuten Muumimaailma. Noin puolet norjalaisista on käynyt Suomessa ja käsitys Suomesta on viime vuosina muuttunut myönteisemmäksi. Lähimmän kolmen vuoden aikana 13 prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tulla Suomeen lomamatkalle ja 27 prosenttia suhteellisen todennäköisesti. Merkittävin lomakohde Suomessa käyneillä oli ollut Pohjois-Suomi, puolet ilmoitti käyneensä siellä. Etelä-Suomen osuus oli noin viidennes ja länsirannikon 15 prosenttia.

9 9 Yli 80 prosenttia kaikista vastanneista oli sitä mieltä, että Suomessa on upea luonto ja 78 prosenttia katsoi, että Suomi on helposti saavutettavissa. Perhematkailun markkinoinnin kannalta tutkimus vahvisti Suomen hyvää asemaa lomakohteena norjalaisille perheille, sillä peräti 77 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että Suomi on perheystävällinen lomakohde. Positiiviset käsitykset tämän asian suhteen ovat vahvistuneet edellisestä tutkimuksesta, sillä silloin 73 prosenttia vastanneista oli yhtä mieltä väittämän kanssa. Suomen hintatason katsotaan myös jossain määrin laskeneen, sillä uusimmassa tutkimuksessa 27 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että Suomessa on edullista matkustaa. Edellisessä tutkimuksessa 20 prosenttia vastanneista oli samaa mieltä. Rajahaastattelututkimus Norjalaisista perhematkailijoista noin 43 % oli Pohjois-Norjasta, 31 % Oslon alueelta ja Stavangerin sekä Bergenin alueelta 13 %. Norjasta tulleista haastatelluista 92 % oli norjalaisia ja 4 % oli Suomen kansalaisia. Vuoteen 1998 verrattuna norjalaisten perhematkailijoiden määrä on pienentynyt 14 %, mutta yöpymiset ovat kasvaneet 12 % ja päiväkävijöiden määrä on pienentynyt. Viipymä on pidentynyt 3,4 vuorokauteen. Kesää 2000 kesään 2001verrattaessa on lapsiperheiden saapumiset kasvaneet 57 % ja yöpymiset 48 %. Taulukko 2. Norjalaiset perhematkailijat Suomessa n= 332 n=382 Norjalaiset perhematkailijat v v muutos kaikki saapumiset % * perheitä lapsien kanssa 26 % 27 % 3 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä % * päiväkävijöitä 40 % 17 % -58 % * keskimääräinen viipymä 2,6 vrk 3,4 vrk 31 % n=379 n=393 Norjalaiset perhematkailijat muutos kaikki saapumiset % * perheitä lapsien kanssa 36 % 52 % 45 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä % * päiväkävijöitä 25 % 11 % -56 % * keskimääräinen viipymä 3,4 vrk 3,8 vrk 12 % Norjalaisten perheiden tärkein lomamatkan erityissyy tulla Suomeen oli huvittelu- ja hauskanpito, jonka lähes 80 % vastaajista ilmoitti vaikuttaneen matkapäätökseen. Arjesta irrottautuminen vaikutti 76 % päätökseen tulla Suomeen. Mahdollisuus olla perheen kanssa sekä kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustuminen vaikutti kaikkein vähiten päätökseen tulla Suomeen. (liite 3, kuvio 3) Norjalaisista perheistä 70 % kävi huvi- ja teemapuistoissa, 69 % käytti majoitusliikkeiden palveluja ja 55 % kävi kylpylöissä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ko. kohteet sopivat erittäin hyvin tai hyvin lasten kanssa matkustamiseen, mutta joidenkin vastaajien mielestä huvi- ja teemapuistot sopivat huonosti tai erittäin huonosti lapsiperheille. Asteikolla 5-1 (5= erittäin hyvin 1 erittäin huonosti) parhaimman arvosanan ko. kohteessa käyneiltä saivat kylpylät: 4,7. Huvi- ja teemapuistot saivat kumpikin arvosanan 4,5. (liite 3, kuvio 4)

10 10 Jakelukanavat: Etelä-Norjassa asiakkaat varaavat pakettimatkansa Suomeen pääasiallisesti varustamoiden Oslon toimistoista. Finnair tarjoaa lentopaketteja Muumimaailmaan ja matkanjärjestäjistä Prisma Toursilla ja muutamalla bussimatkanjärjestäjällä on muumipaketteja tuotannossaan. Pohjoisnorjalaiset varaavat Suomen lomansa pääsääntöisesti itse suoraan eri kohteista Venäjä Kuluttajat: Venäläisistä perhematkailijoista noin 78% tuli Pietarin alueelta ja noin 20 % Moskovan alueelta. Venäjältä tulleista haastatelluista perhematkailijoista 96 % oli venäjän kansalaisia ja 1% oli Suomen kansalaisia. Vuoteen 1998 verrattuna venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut 19 %, mutta perhematkailijoiden määrä vähentynyt 11 %. Perhematkailijoiden yöpymiset ovat vähentynyt 20%. Viipymä on lyhentynyt 4,1 vuorokauteen. Kesää 2000 kesään 2001 verrattuna ovat venäläisten perhematkailijoiden saapumiset kasvaneet 26 % ja yöpymiset 2% eli päiväkävijöiden määrä on kasvanut suhteellisesti enemmän. Viipymä on lyhentynyt jonkin verran. Taulukko 3. Venäläiset perhematkailijat Suomessa n=372 n=391 Venäläiset perhematkailijat v v muutos kaikki saapumiset % * perheitä lapsien kanssa 13 % 10 % -35 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä % * päiväkävijöitä 22 % 30 % 25 % * keskimääräinen viipymä 4,4 vrk 4,1 vrk -7 % n= 168 n= 242 Venäläiset perhematkailijat muutos kaikki saapumiset % * perheitä lapsien kanssa 11 % 12 % 7 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä % * päiväkävijöitä 43 % 52 % 17 % * keskimääräinen viipymä 3,3 vrk 2,5 vrk -32 % Venäläisten perheiden tärkein lomamatkan erityissyy tulla Suomeen oli huvittelu- ja hauskanpito, jonka 84 % vastaajista ilmoitti vaikuttaneen matkapäätökseen. Kauniista luonnosta nauttiminen vaikutti 83 % päätökseen tulla Suomeen. Hyvästä ruuasta ja juomasta nauttiminen sekä arjesta irrottautuminen vaikuttivat vähiten matkapäätökseen. (Liite 3., kuva 5) Venäläisistä perheistä 37 % kävi huvi- ja teemapuistoissa ja käytti majoitusliikkeiden palveluja. Perheistä 20 % kävi kylpylöissä. Suurin vastaajista osa oli sitä mieltä, että ko. kohteet sopivat erittäin hyvin tai hyvin lasten kanssa matkustamiseen, mutta joidenkin vastaajien mielestä majoitusliikkeet sekä huvi- ja teemapuistot sopivat huonosti tai erittäin huonosti lapsiperheille. Asteikolla 5-1 (5= erittäin hyvin 1 erittäin huonosti) parhaimman arvosanat ko. kohteessa käyneiltä saivat kylpylät sekä huvi- ja teemapuistot, 4,6. Majoitusliikkeet saivat arvosanan 4,5. (liite 3, kuva 6)

11 11 Jakelukanavat: Suomen matkoja järjestävät matkanjärjestäjät ovat sisäistäneet varsin hyvin Suomen perhemaineen, sillä myös ne käyttävät varsin usein myyntiargumenttinaan Suomen sopimista koko perheen lomailuun. Noin 30 matkanjärjestäjää, ennen kaikkea Pietarin alueella, myy ympärivuotisesti matkoja, joiden ohjelmaan kuuluu vierailu jossakin perhekohteessa. Kylpylälomien, kaupunkilomien tai mökkilomien ylimääräisenä myyntivalttina käytetään lähes poikkeuksetta jotakin perhekohdetta, mikäli sellainen jossakin lähietäisyydellä sijaitsee. Suomen talvilomien markkinoinnissa matkanjärjestäjät pitävät etuna maamme suhteellisen matalia laskettelurinteitä, jotka esim. Alppeihin verrattuna ovat huomattavasti lapsiystävällisempiä. Koko perheelle sopivat talviaktiviteetit, ympärivuotiset perhekohteet ja viihdekylpylät ovat Suomen parhaimpia myyntivaltteja talvella. Oma lukunsa on luonnollisesti uuden vuoden sesonki, jonka aikana venäläiset ovat maassamme liikkeellä nimenomaan koko perheen voimin Baltian maat Kuluttajat: Virolaisten ja latvialaisten perhematkailijoiden määrä on kasvanut eniten verrattaessa muihin lähialueisiin. Kaikki saapumiset ovat kasvaneet 9 %, mutta perhematkailijoiden saapumiset peräti 41 %. Yöpymisten määrä on kasvanut 29 %, vaikka päiväkävijöiden osuus on kasvanut jonkin verran ja viipymä on lyhentynyt. Osallistuminen kesä- ja talviaktiviteetteihin on kasvanut selvästi. Yli puolet talvella haastatelluista perhematkailijoista oli osallistunut johonkin talviaktiviteettiin matkansa aikana. Verrattaessa kesää 2001 kesään 2000 ovat virolaisten perhematkailijoiden saapumiset vähentyneet jonkin verran, mutta yöpymiset ja viipymä ovat kasvaneet merkittävästi. Taulukko 4. Virolaiset perhematkailijat Suomessa n=231 n= 141 Virolaisetperhematkailijat v v muutos kaikki saapumiset ,7 % * perheitä lapsien kanssa 14,0 % 20,4 % 45,7 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä ,3 % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä** ,4 % * päiväkävijöitä** 21,0 % 29,0 % 38,1 % * keskimääräinen viipymä** 2,8 2,7-3,6 % ** sis Latvia n= 86 n= 44 Virolaiset perhematkailijat muutos kaikki saapumiset ,0 % * perheitä lapsien kanssa 30,4 % 28,9 % -4,9 % lapsiperheiden saapumisia yhteensä ,0 % lapsiperheiden yöpymiset yhteensä ,6 % * päiväkävijöitä 31,30 % 27,8 % -11,2 % * keskimääräinen viipymä 2,7 4,6 51,9 % Baltialaisten perheiden tärkein lomamatkan erityissyy tulla Suomeen oli mahdollisuus olla perheen kanssa, jonka 80 % vastaajista ilmoitti vaikuttaneen matkapäätökseen. Halu nähdä ja kokea uutta sekä kauniista luonnosta nauttiminen vaikuttivat yli 60 % päätökseen tulla Suomeen. Hyvästä ruuasta ja juomasta nauttiminen vaikutti vähiten matkapäätökseen. (liite 3, kuvio 7)

12 12 Baltialaisista perheistä 58 % kävi huvi- ja teemapuistoissa, 54 % kylpylöissä ja 31 % käytti majoitusliikkeiden palveluja. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ko. kohteet sopivat erittäin hyvin tai hyvin lasten kanssa matkustamiseen, mutta joidenkin vastaajien mielestä kylpylät sopivat huonosti tai erittäin huonosti lapsiperheille. Asteikolla 5-1 (5= erittäin hyvin 1 erittäin huonosti) parhaimman arvosanan ko. kohteessa käyneiltä sai majoitusliikkeet 4,8. Kylpylät saivat arvosanan 4,6 sekä huvi- ja teemapuistot 4,7. (liite 3, kuvio 8) Jakelukanavat: Suomen perhekohteiden tarjonta markkinoilla on laaja ja jakelukanavat monipuoliset. Perhepaketteja tarjoavat kaikki Tallinnan ja Helsingin välillä operoivat laivayhtiöt sekä niiden agentit ja matkatoimistot ja useimmat virolaiset matkanjärjestäjät. Latviassa ja Liettuassa ovat suurimmassa suosiossa laivayhtiöiden perhepaketit. Suomen läheisyyden ja tunnettuuden ansiosta löytyy ainakin Virosta paljon matkustajia, jotka matkustavat Suomeen omatoimisesti ilman ennakkovarauksia. Matkatoimistoissa on tarjolla on sekä ryhmämatkapaketteja bussiryhmille että valmiita ja puolivalmiita paketteja yksityisille autoileville perhematkustajille. Matkatoimistot myyvät myös kaikkien Tallinnan ja Helsingin välillä liikennöivien laivayhtiöiden perhepaketteja. Kaikki tärkeimmät suomalaiset perhekohteet ovat edustettuina paketeissa. Perheille soveltuvia hiihtolomapaketteja on tarjolla kaikissa Suomea myyvissä virolaisissa matkatoimistoissa, myös laivayhtiöillä on hyviä (auto+perhe+majoitus) laskettelupaketteja. Matkanjärjestäjät järjestävät joulumatkoja koko joulukuun ajan sekä laiva+bussi- että lentomatkoina Kaikki lähialueet yhteensä Kaikkien lähialueiden osalta päiväkävijöiden määrän suhteellinen osuus on keskinäisessä vertailussa suurin piirtein samankokoinen. (liite 3, kuvio 11) Verrattaessa saapumiskuukausia on Pohjoismaiden perhematkailijoiden kohdalla selvä piikki kesäkuukausien kohdalla. Venäläisten perheiden kohdalla kesä ei korostu merkittävästi, vaan huippukuukausi on tammikuu, myös maalikuu poikkeaa yleisestä trendistä. Virolaisten ja latvialaisten osalta kesäkuukausien osuus ei ole Pohjoismaiden luokkaa, vaan saapumiset ovat ajoittuneet tasaisemmin 16 kk ajalle. Huippukuukaudet ovat kesäkuukaudet sekä loka- ja joulukuu.(liite 3, kuvio 12) Kaikkien lähialueiden suhteen pääkaupunkiseutu sekä Länsi-Suomi ja Pohjanmaa ovat suurimpia kohdealueita. Pääkaupunkiseutu on suurin venäläisten, virolaisten ja latvialaisten kohdealue. Pohjoismaisten perhematkailijoiden suosituin kohdealue on Länsi-Suomi ja Pohjanmaa. (liite 3, kuvio 13) Tutkittaessa markkinointikeinojen vaikutusta matkapäätökseen, havaitaan norjalaisten kohdalla matkaesitteiden ja mainosten suuri vaikutus. Muiden markkinointikeinojen vaikutus on ollut alle 30 % luokkaa kaikkien lähtömaiden osalta. (liite 3, kuvio 14)

13 13 Suurin osa Suomessa nyt käynneistä perheistä ei ollut käynyt täällä edellisten 12 kk aikana. Eri maita verrattaessa on käyntitiheyksien trendi saman suuntainen. Venäläisten osalta käyntiheys on suurin. (liite 3, kuvio 15) Suomeen suuntautuviin perhematkoihin liittyviä etukäteisvarauksia tehtiin noin puoleen matkoista. Vähiten etukäteisvarauksia tekivät venäläiset perheet ja eniten tanskalaiset. Pohjoismaisten perhematkailijoiden osalta kuljetusyhtiöiden osuus varauksista on suuri. Venäläiset, virolaiset ja latvialaiset varasivat eniten matkojaan matkatoimistojen kautta. (liite 3, kuvio 16) Rajahaastattelun yhteydessä tiedusteltiin perhematkailijoilta, mistä he pitivät eniten Suomessa ollessaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty vain osa erilaisten vastausten lukumääristä, ei estimoituja matkustajamääriä. Suuri osa matkustajista ei vastannut kysymykseen Taulukko 6. Eniten pidetyt asiat Suomessa maittain Ruotsi Norja Kaikki lähialueet 1. LUONTO 67 MUUMIMAAILMA 150 MUUMIMAAILMA MUUMIMAAILMA 65 LUONTO 106 LUONTO SÄÄ 52 SÄÄ 65 SÄÄ RUOKA 43 RUOKA 51 RUOKA SAUNA 37 SAUNA 43 SAUNA 43 Venäjä Viro 1. SERENA 5 SERENA LUONTO 4 LUONTO RAUHALLISUUS 3 TURVALLISUUS 4 4. PALVELU 2 YSTÄVÄLLISET IHMISET 3 5. SÄRKÄNNIEMI 2 HELSINKI Lähde. Rajahaastattelututkimus v Muut maat Muista maista perhematkailijoita Suomeen tuli vuonna 2000 seuraavasti: Iso-Britannia , Saksa , Tanska , USA 8 100, Ranska 6 700, Italia ja Hollanti Iso-Britannian perhematkailijat olivat suurimmaksi osaksi joulumatkailijoita. Perhematkailukampanjointia laajennetaan seuraavassa vaiheessa Saksaan, jossa Suomen perhetuotteistona ovat lomamökit ja lomakylät ohjelmapalveluineen. Pääkohderyhminä ovat nuoret perheet. Pahimpana kilpailijana Saksan markkinoilla on Tanska, jonka merenrantaloma-asunnot ovat saksalaisten perheiden toivekohteita.

14 Perhekohteet, -tuotteet, yritykset Perhekohteiden kävijämäärät Suomalaisiin matkailukohteisiin kertyy vuosittain noin 30 miljoonaa käyntiä, joista 3 miljoonaa on ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten osuus vaihtelee suuresti kohteittain. Perhekohteista Rovaniemen SantaParkissa ulkomaalaisten osuus on suurin, yli 50 %. Tiedot perustuvat Matkailukohteiden kävijämäärät 2000 tutkimukseen (MEK E: 41, 2001). Seuraavassa taulukossa on esitetty perhematkailukohteiden kävijämäärät v sekä määrien muutokset. Perhematkailupartnereiden kävijämäärät on kirjattu vahvennetulla tekstillä. Taulukko 7. Perhekohteiden kävijämäärät Perhekohde kävijät v kävijät v.1999 kävijät v.2000 muutos muutos muutos Linnanmäen huvipuisto % 13 % 4 % Särkänniemen elämysp % 9 % -9 % Tykkimäen huvipuisto % -2 % 1 % Wasalandia % -33 % 5 % Muumimaailma % 1 % -2 % Visulahden matkailualue ? /- 0 % Puuhamaa - Tervakoski % 27 % -17 % Santapark % -39 % JukuJukumaa % 21 % -3 % Korkeasaaren eläintarha % 12 % 0 % Delfinaario/ Särkänniemi % 6 % -12 % Akvaario/ Särkänniemi % 10 % 5 % Ähtärin eläinpuisto % 15 % Lasten eläintarha/ Särkän % 35 % -23 % Ranuan eläinpuisto % 4 % -5 % Aqua Serena % -10 % -10 % Kong.- ja kylpylähot. Caribia Katinkulta % - - Kokkolan vapaa-aikakeskus % 4 % 0 % Tropiclandia % -25 % 3 % Kylpylähotelli Eden % 8 % 12 % Kuusamon Tropiikki % 12 % 4 % Aurinkokylpylä Sanifani % 17 % -51 % Ruka Levi Himos Tahko Messilä Vuokatti Heureka % -13 % 4 % Tietomaa % -6 % 8 % Planetaario/ Särkänniemi % 0 % 8 % Arktikum % -22 % -4 % Forum Marinum %

15 JATKUU.jatkuu Hämeen linnan % 1 % 11 % lastentapahtuma Lasten ja nuorten % -2 % teatteripäivät Lähde: Tuomas Santasalo Ky. Matkailukohteiden kävijämäärät 2000, MEK E 41, Suomalaiset vapaa-ajankeskukset ja hiihtokeskukset Taloustutkimus Oy:n syys-lokakuussa 2001 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisten tärkeimmät vapaa-ajankeskuksen valintaan vaikuttavat tekijät ovat monipuolisuus, hintataso, sopivuus koko perheelle sekä sijainti. Tutkimuksessa oli mukana 21 vapaa-ajankeskusta. Hiihtokeskuksia on Suomessa yhteensä 100. Taloustutkimuksen Suomi Tänään 2001 / II mukaan tunnetuimmat keskukset ovat Ruka, Levi, Ylläs, Himos, Pyhä ja Vuokatti. Suosituimmissa keskuksissa oli vuonna 2001 yhteensä noin 1,4 miljoonaa kävijää. Ulkomaalaisten suosituimmat kohteet ovat Levi, Himos ja Vuokatti. Rajahaastattelututkimuksen mukaan Suomessa kävi vuonna talvella ulkomaalaista laskettelijaa, lisäystä edelliseen talveen verrattuna oli 20% Matkailun valtakunnallinen suhdannebarometri Matkailun valtakunnallinen suhdannebarometri on MEK:n toimeksiantama vuosittainen tutkimus, joka antaa ajankohtaista tietoa matkailuyritysten lähiajan kehitysnäkymistä. Perhekohteista/ -matkailuyrityksistä positiivisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat hiihtokeskukset sekä huvipuistot niin kannattavuudella kuin taloudellisella tilanteellakin mitattuna. Huvipuistot ja hiihtokeskukset uskovat vahvimmin kotimaisen kysynnän määrän kasvuun. Ulkomaisen kysynnän kasvua odotetaan vahvimmin mökki- ja maatilamatkailu- sekä luonto-/elämyspalveluyrityksissä. Kotimaisten ja venäläisten matkailijoiden jälkeen uskotaan eniten saksankielisestä Keski-Euroopasta tulevien matkailijoiden merkityksen kasvuun. Kesällä tapahtuvien luonto- ja liikuntamatkojen merkityksen kasvuun uskotaan yhä edelleen vahvimmin. Perhematkojen merkityksen kasvuun uskotaan selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Näiden lisäksi merkitystä ovat kasvattaneet maaseutulomat ja autokiertomatkailu. Lähde: SMAK, MKTK:n julkaisu E:90, Asiakastyytyväisyystutkimus ja kuluttajakysely Perhematkailukohteiden asiakastyytyväisyystutkimuksen tekivät Helia Porvoon opiskelijat ja se toteutettiin kesä-syyskuun 2000 välisenä aikana. Yhteenveto sisältää mm. joitakin tietoja projektiin osallistuneiden partnereiden palvelun laadusta ja kohteiden sopivuudesta. Tiedot perustuvat Helia Porvoon opiskelijoiden Kirsti Laitisen ja Katja Sibergin tutkimukseen. Lisäksi nykytila-analyysiin on lisätty yhteenveto kesällä 2001 tehdystä Perhematkailuesitteen kuluttajakyselyn tuloksista. Tämän tutkimuksen on tehnyt opiskelija Sami Komppula Jyväskylän AMK:sta.

16 16 Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan, arvioitavasta asiasta riippuen, vain noin 3 % - 9 % oli pettynyt odotuksiinsa nähden. Tutkimuksen tarkemmat tulokset on esitelty erillisessä raportissa. Kuluttajatutkimuksen mukaan Suomea pidettiin hyvänä perhematkakohteena. Parhaan arvosanan Suomelle perhematkailukohteena antoivat venäläiset ja huonoimman norjalaiset vastaajat. Tyytymättömiä vastaajia oli vain noin 2 % kaikista vastaajista. Perhematkailuesitteeseen oltiin tyytyväisiä. Esitteen vaikutus matkustuspäätökseen oli suurin venäläisillä perheillä. Venäläisistä 85 % ilmoitti, että esite vaikutti heidän matkustuspäätökseen. Virolaisista ja norjalaisista vastaajista noin 60 % kertoi esitteen vaikuttaneen heidän matkustuspäätökseen. Kaikista vastaajista 97 % oli sitä mieltä, että esite antoi riittävästi tietoa, jotta he voisivat matkustaa lasten kanssa Suomeen. Vastaajista 72 prosentin matkapäätökseen esite vaikutti. Vastaajista 28 % ilmoitti, ettei esite vaikuttanut heidän matkapäätökseen. Myös tämän tutkimuksen tarkemmat tulokset on esitetty erillisessä raportissa Yhteismarkkinointikampanjointiin osallistuneiden yritysten kommentit Strategian toteuttamisessa alusta asti mukana olleiden partnereiden kommentit kampanjointiin osallistumisen vaikutuksista koottiin Internet-pohjaiselle kyselyllä ennen toista työpajaa. Vastaajista 15 % oli sitä mieltä, että asiakasmäärät olivat kasvaneet merkittävästi ja 54 % arvioi asiakasmäärien kasvaneen jonkin verran. Vastaajista 31 % oli sitä mieltä, ettei kampanjoinnilla ollut vaikutusta asiakasmääriin. Strategian toimenpiteiden avulla partnerit kertoivat saaneensa uusia perhematkailuasiakkaita kohdemarkkinoilta sekä lisänneensä näkyvyyttä kokonaan uusilla markkinoilla. Strategia on ohjannut yritysten markkinoinninsuunnittelua sekä helpottanut markkinointitoimenpiteitä. Partnerit ovat saaneet lisäresursseja uusille markkinoille menemiseen. Lisäksi strategia on luonut kehykset yhdenmukaiseen tuotteistamiseen sekä helpottanut yhteistyökumppaneiden valinnassa. Suurin osa partnereista koki strategian mukaisen yhteistyön tärkeäksi ja hyväksi toimintatavaksi, jossa halutaan olla jatkossakin mukana Kilpailijat Lapsiperheet matkustavat ensisijaisesti kotimaassaan, joten kaikkien lähimarkkinoiden kotimaan matkailu ja lapsiperheille suunnattu tarjonta kilpailee Suomen kanssa. Tässä on esitelty Suomen kilpailijoita lähialueiden perheiden ulkomaan matkailussa Ruotsi Eniten Ruotsista matkustettiin v lomalle Espanjaan ja Kanariansaarille (16,3 %), sitten Tanskaan (13,9 %), Suomeen ja Ahvenanmaalle (10,2 %), Kreikkaan (9,4 %), Norjaan (5,9 %) ja Saksaan (5,1 %). Lähde TDB Espanjaan tehdään charter-matkoja, joiden järjestäjät panostavat Ruotsin lapsiperheisiin ja lapsille on kehitetty ikäryhmittäin omat aktiviteettiohjelmat. Aktiviteettien lisäksi Espanja kilpailee Suomen kanssa ilmaston tarjoamin edellytysten ja helpon ostettavuuden avulla.

17 17 Kreikka profiloituu markkinoinnissaan lapsiperheiden lomaparatiisiksi. Kreikkalaiset ovat lapsirakkaita ja lapset ovat aina tervetulleita jopa myöhäiselle ravintolaillalliselle. Tanska on luontainen kohde ruotsalaisille lapsiperheille ( Legoland, Tivoli, Kroferie ja korkeatasoiset vapaa-ajan asunnot). Tanska panostaa voimakkaasti markkinointiin ja on erittäin näkyvästi esillä ympäri vuoden. Tanska kilpailee Suomen kanssa sijaintinsa ja hyvän perhematkailutarjonnan avulla. Norja profiloituu luonto- ja kulttuurikohteeksi Ruotsin markkinoilla Norja Ruotsi ja Tanska ovat suurimmat kilpailijat Norjan omien perhekohteiden lisäksi. Ruotsin kärkituote Etelä-Norjassa on Göteborg (Liseberg), Pohjois-Norjassa houkuttelevat Pohjanlahden hiekkarannat ja hyvinhoidetut leirintäalueet. Matkatoimistot eivä juuri myy perhematkoja Ruotsiin, koska miltei kaikki perhematkailijat liikkuvat omalla autolla. Tanskan valttina on erittäin suuri mökkitarjonta, lyhyet välimatkat ja tunnetut perhekohteet kuten Kööpenhaminan Tivoli ja Legoland yhdistettynä laivamatkaan. Matkatoimistot myyvät laivapakettimatkoja Tanskaan ja Legolandiin myös lentopaketteja. Norjan suosituimmat perhekohteet ovat miltei kaikki Etelä-Norjassa, suurimmat niistä ovat Tusenfrydin huvipuisto Oslon lähellä sekä Kristiansandin eläinpuisto ja Kardemumman kaupunki. Norjan pitkä talvi ja oikukas kesä ovat Etelänmatkojen parhaimmat myyntivaltit. Kohteella itsellään ei ole niin suurta merkitystä kuin auringolla, uintimahdollisuuksilla ja hotellin perheystävällisyydellä - ja muilla perheasiakkailla. Ainoa pohjoismaiden ulkopuolinen perhekohde, johon järjestetään matkoja, on Euro Disney Ranskassa Venäjä Varsin monet maat ovat ottaneet lapsiperheet markkinointinsa kohderyhmäksi ja mainostavat itseänsä nimen omaan koko perheelle sopivana kohteena. Suomen lähialueilta Viro markkinoi itseänsä lapsi- /perhekohteena, joskin sen tarjonta ei vielä ole niin kattava kuin Suomen. Hintatasonsa ja virolaisten venäjänkielentaidon puolesta Virolla on kuitenkin Suomeen verrattuna kilpailuetu. Perhematkailutuotteiden laatutason kasvaessa Virosta ja mahdollisesti myös muista Baltian maista on odotettavissa Suomen kilpailijoita. Lapsiystävällisinä kohteina itseänsä markkinoivat myös etelän lomakohteet - Bulgaria, Turkki ja Arabiemiraatit. Rantaloma perheen kanssa on erittäin suosittu lomavaihtoehto venäläisille perheille. Lasten lomaa Venäjällä tarjoavat myös esim. Slovakia ja Ukraina (Krimin rannat), jotka tarjoavat lapsille suunnattuja ryhmämatkoja, ei niinkään perhematkoja. Hintatasonsa puolesta nämä ovat yleensä selkeästi edullisimpia matkoja kuin Suomen kohteet. MEKin aluetoimistostakin kysytään vastaavia halpoja täysihoidollisia lapsimatkapaketteja, joiden hinnan pitäisi olla erittäin edullinen ja ohjelman laaja.

18 Viro Virolaisille perheille tarjotaan myös bussiryhmämatkoja muihin naapurimaiden kaupunkeihin, kuten esim. Riikaan, Vilnaan, Pietariin, Moskovaan sekä Tukholmaan. Euroopan kohteista Suomen tarjonnan kanssa kilpailevat erityisesti Legoland, Kolmårdenin eläintarha, EuroDisney sekä Asterixpuisto. Perheille on tarjolla myös edullisia charter-matkoja etenkin Egyptiin ja Kanarian saarille. Viron markkinoille on tullut uusia matkanjärjestäjiä, jotka tarjoavat erittäin edullisia lomapaketteja, jotka kilpailevat Suomen tuotteiden kanssa. Viron kotimaanmatkailu ja myös kotimainen perhematkailutarjonta kehittyvät nopeasti. Viroon suunnitellaan lähivuosina 10 uutta uimalaa ja vesipuistoa Nelikenttäanalyysi Edellisiin tutkimuksiin ja analyyseihin perustuen Suomen perhematkailun nelikenttäanalyysi on seuraava: Vahvuudet 1. Luonto 2. Turvallisuus 3. Sijainti 4. Lapsiystävällisyys 5. Laatu 6. Monipuolisuus 7. Vahvat brandit (Muumi, Joulupukki Mahdollisuudet 1. Verkostoituminen 2. Leirintämatkailu 3. Family Finland-yhteismarkkinointi 4. Ympärivuotinen tuotteistaminen ja paketointi 5. Laatujärjestelmät Heikkoudet 1. Tunnettuus 2. Lyhyet sesongit 3. Saatavuus 4. Kyltitys Uhat 1. Katastrofit Suomessa ja Suomen lähialueilla 2. Asenteet 3. Laivaliikenne (tax free) 4. Kilpailun kiristyminen 5. Valuuttakurssit

19 19 3. Tulevaisuuden kehitys 3.1. Kilpailijat Matkanjärjestäjät huomioivat ohjelmissaan entistä paremmin eri ikäisten lapsiasiakkaiden tarpeet. Kids' Clubit ovat matkanjärjestäjien myyntivaltti. Tämä suuntaus on havaittavissa ennen kaikkea etelän lomakohteisiin tehtävissä pakettimatkoissa. Kehitykseen kannattaa varautua huomioimalla lapsiasiakkaat tuotteistamisessa ja pyrkiä saamaan Suomen perhetuotteet lähimarkkinoiden jakelukanaviin ja tulevaisuudessa myös muiden Euroopan maiden markkinoille. Lähimarkkinoiden matkailutoimistojen kilpailukeinoja perhetuotteiden osalta on seurattava tiiviisti. Tärkeintä on pitää nykyinen asema yhteismarkkinoinnin kilpailuedun avulla ja olla siinä askeleen edellä muita maita. Maailmanlaajuisesti matkailun ennustetaan jatkuvasti kasvavan vapaa-ajan lisääntyessä. Erityisesti lähimarkkinoilta on hyödynnettävissä potentiaalia, koska ihmiset tekevät useampia lomamatkoja vuodessa. Pahimpina kilpailijoina tulevaisuudessa ovat Venäjälle ja Baltian maihin rakennettavat omat huvipuistot, kylpylät ja muut lasten käyntikohteet. Samarassa on jo Akvapark Viktoria niminen vesihuvipuisto. Viroon suunnitellaan lähivuosina 10 uutta uimalaa ja vesipuistoa. On välttämätöntä, että Suomi on esillä näkyvästi näissä maissa ja että perheille tarjottavat tuotekokonaisuudet ovat kunnossa sekä laadullisesti että hinnan suhteen sekä myöskin helposti ostettavissa. Suomen perhematkailutuotteiden on uudistuttava jatkuvasti. Perhematkailutuotteemme on tuotteistettava ympärivuotiseksi, jotta kasvua tulisi lyhytlomalaisista, jotka voivat piipahtaa perheineen Suomessa viikonloppuisin ja myös muiden koululomien kuin kesäja uudenvuoden lomien aikana Asiakkaat Jakelukanavat: Matkanjärjestäjät Ruotsissa ja Norjassa eivät ole kovin kiinnostuneita ottamaan Suomi-tuotteita ohjelmistoonsa. Ruotsissa tilannetta helpottaa Silja Linen perustama oma Destination Finland matkatoimisto, joka voi itse paketoida ja myydä Suomi-matkoja. Myös Norjassa Silja Line on vahva myyjä. Liikenneyhtiöt säilynevät tärkeimpinä myyjinä Ruotsissa ja Norjassa perhetuotteiden osalta. Venäjällä ja Baltian maissa Suomi-tuotteet kiinnostavat sekä matkanjärjestäjiä että matkatoimistoja. Myyjien määrää on mahdollisuus edelleenkin kasvattaa. Venäjällä huhtikuussa 2002 voimaan tullut laki selkeyttää matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen roolit. Nähtäväksi jää, kuinka korkeaksi matkanjärjestäjille tuleva takuusumma nousee ja tuleeko sen johdosta muutoksia siihen matkanjärjestäjien joukkoon, joka tuottaa Suomen matkoja. MEKin toimistoverkoston kautta tulee hoitaa suhteet matkanjärjestäjiin, liikenneyhtiöihin ja matkatoimistoihin.

20 20 Kuluttajat: Perhematkailijoiden tärkein matkustusmotiivi on yhdessäolo ja huvittelu perheen kanssa. Jotta pystytäisiin vastaamaan tähän, tarvitaan syvällisempää kuluttajatuntemusta todellisten tarpeiden ja halujen esille saamiseksi. Maailman laajuisena trendinä voidaan pitää myös sitä, että tämän päivän ja tulevaisuuden kuluttaja ei välttämättä vanhetessaan luovu nuorena oppimastaan tai luomastaan elämäntyylistä. Hän pysyy uskollisena harrastuksilleen, vaikka elämän tilanne muuttuisikin perheen perustamisen myötä. Hän on edelleenkin valmis panostamaan omaan harrastukseensa ja ottamaan myös lapset siihen mukaan. Tämä asettaa haasteita tuotekehitykselle Perhematkailukohteet World Tourism Organisationin tutkimuksen "Global Forecast and Profiles of Market Segments 2001" mukaan teemapuistot kuuluvat kymmenen "kuuman" markkinasegmentin joukkoon. Koko maailmassa arvioidaan olevan noin 320 merkittävää teemapuistoa, joista Euroopassa on 25. Maailmanlaajuisesti teemapuistoissa käy vuosittain noin 266 miljoonaa kävijää ja vuosittainen kävijämäärien kasvu on keskimäärin 8 %. Euro Disney Pariisissa on Euroopan suosituin teemapuisto. Siellä kävi vuonna ,5 miljoonaa kävijää. Euro Disney on vaikuttanut suotuisasti koko alan kävijämäärien kehitykseen Euroopassa. Muita suosittuja teemapuistoja Euroopassa ovat Parc Asterix, Ranska (1,7 miljoonaa kävijää), Port Aventura, Espanja (2,7 milj), Efteling, Alankomaat (2,7 milj.), Futuroscope, Ranska (2,7 milj.) ja Phantasialand, Saksa (2,1 milj.). Pohjoismaista Ruotsissa suosituimpia perhekohteita ovat Lisebergin huvipuisto Göteborgissa (3,1 milj) ja Gröna Lund Tukholmassa (1,3 milj). Norjan suosituimpia perhekohteita ovat TusenFryd huvipuisto Oslossa (0,5 milj.) ja Kristiansandin eläinpuisto (0,4 milj.) Tanskan suosituimpia perhekohteita ovat Kööpenhaminan Tivoli, jossa kävi kesällä 2001 yli 3 miljoonaa kävijää ja Legoland, jossa käy vuosittain 1,4 miljoonaa kävijää. Teemapuistot houkuttelevat enenevässä määrin perheitä lyhytlomille. Monet Euroopan teemapuistot pidentävät aukioloaikojaan ja laajentavat tuotetarjontaansa. Uudentyyppisille teemoille tulee olemaan kysyntää. Teemapuistot tarjoavat mahdollisuuden kohteen tai alueen matkailun suotuisaan kehittymiseen ja jopa alkamiseen. Majoitusmahdollisuuksien tarjoamista teemapuistossa tai sen välittömässä läheisyydessä pidetään tärkeänä. WTO:n tutkimuksen mukaan myös risteily- ja maaseutumatkailusegmentit tulevat hyötymään lapsiperheistä. Risteilyjä lasten kanssa pidetään huolettomana tapana lomailla ja etenkin lapsiperheet, joilla on 5-11 vuotiaita lapsia, arvostavat paikalliskulttuuria ja ovat kiinnostuneet maaseutulomista, jossa voi tutustua eläimiin, käsityötaitoihin ja ruokaan. Suomen perhematkailun kärkikohteet tarjoavat tällä hetkellä myyntiin liian vähän paketoituja tuotteita. Hyvin usein ostettavissa on ainoastaan sisäänpääsy huvipuistoon tai majoitus leirintäalueella. Muutamat kohteet ovat verkottuneet ja saaneet esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa tuotteensa Silja Linen myyntiin.

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Venäläisten matkailu Suomeen kesä-heinäkuu 6.8. Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui kesäkuussa noin 233 000 ja heinäkuussa

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015 Markkinointiedustaja Sanna Tuononen 5.11.2015 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Kesäkuu 2015 03/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.5.2013 31.10.2013 28.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1

Hannu Piirainen Haaga Perho. 13.8.2010 Kuusamo 1 Hannu Piirainen Haaga Perho 13.8.2010 Kuusamo 1 Markkinatutkimus kalastusmatkailusta Toteutusaika syyskuu 2009 tammikuu 2010 Toimeksiantajat: Etelä ja Itä Suomen kalatalousryhmät Tiedon lähteet Matkanjärjestäjät

Lisätiedot

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA

KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA KUOPION ALUE VENÄJÄN MARKKINOILLA MARKKINOINNIN ALKUTAIVAL Pietariin 1995 Moskovaan 1997 Ensimmäiset matkanjärjestäjävierailut Venäjän markkinoiden erityispiirteitä - neitseelliset markkinat - innokkuutta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jyrki Oksanen Kesäkuu 2015 02/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Matkatoimistokysely Venäjällä Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Toimiiko yrityksenne matkanjärjestäjänä vai matkanvälittäjänä 100 % 90 % 80 % 70 % 85 % 83 % 60 % 50 % 61 % 40 % 30 % 39 %

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa 2017 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset suunnittelevat ostavansa joululahjoja verkosta yhteensä 2,2 miljardilla eurolla tänä vuonna YHTEENVETO Joulukauppa

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot