asuinympäristö vuokralaisena Yhteistyöllä viihtyisämpi Asukasdemokratia Koska pidetään taas talkoot? in English s. 28 Käsityöläiskadun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asuinympäristö vuokralaisena Yhteistyöllä viihtyisämpi Asukasdemokratia Koska pidetään taas talkoot? in English s. 28 Käsityöläiskadun"

Transkriptio

1 1/2012 Yhteistyöllä viihtyisämpi asuinympäristö Käsityöläiskadun vuokralaisena Lastentalo Mukulax s. 26 Asukasdemokratia uudistuu s. 4 Koska pidetään taas talkoot? Paavinkadun aktiivinen asukastoimikunta s. 22 Summary in English s. 28

2 PÄÄKIRJOITUS Asumisen asiantuntija TVT Asunnot aloitti vuoden 2012 kirkastettu päämäärä mielessään. Kun yhtiön strategiaa päivitettiin vuoden lopussa, päätimme keskittyä entistä vahvemmin ns. perustehtäviin eli laadukkaiden asumispalveluiden tarjoamiseen. Vaikka TVT:n toimintaympäristö on vuosien varrella muuttunut ja Turun seutu on kehittynyt tuoden mukanaan niin väestö-, asumis- kuin palvelurakennemuutoksia, meidän tehtävänämme on ylläpitää ja kehittää ihmisten ja alueen hyvinvointia tarjoamalla erilaisia asumisen palveluja. Kohtuuhintaisia koteja, jotka täyttävät asukkaiden tarpeet ja odotukset. Esimerkkinä asumispalveluidemme kehittymisestä ovat vuoden 2011 lopussa valmistuneet uudet uljaat kodit Suurpäänkatu 49:ssä. Sivulla 6 esittelemme asuntoja, jotka ovat asukkaidemme toiveiden mukaisia. Teillä asukkailla on merkittävä rooli uusien palvelujen rakentamisessa, sillä te olette niitä, kenelle haluamme tarjota kodin myös tulevaisuudessa. Te olette asumisen asiantuntijoita ja mielipiteenne on meille tärkeä. Siksi uudistimme myös perinteistä asukasdemokratiajärjestelmäämme, josta lisää lehden sivulla 4. Aktiivinen työmme palveluidemme parantamiseksi näkyy myös uudistetuilla verkkosivuillamme. Asukaspalvelussamme on viime vuosina tapahtunut muutoksia, kun asukkaat ovat alkaneet asioida sähköisesti entistä enemmän. Lähes 75 prosenttia asioinnista on jo verkossa ja tätä olemme pyrkineet helpottamaan entisestään. Käykää tutustumassa ja kertokaa palautetta sivujemme toimivuudesta. Vaikka TVT on vahvasti paikallinen toimija, on meillä myös rooli osana yhteiskunnan tulevaisuutta. Otamme osaa kehitykseen tukemalla asumisen edellytyksiä ja toteuttamalla alueellista ja valtakunnallista asuntopolitiikkaa. Pelkästään Turussa tarvitaan noin 1000 uutta asuntoa vuodessa, ja näitä toteuttamaan useita toimijoita. ARA-lainoilla ja -avustuksilla voimme toteuttaa uutta ja korjata vanhaa. Lisäksi ARA edellyttää tietyn laatu- ja hintatason, mikä antaa asukkaille ja yhtiölle hyvän laatu- ja hintakontrollin käyttöön. ARA kiinnittää myös päätöksissään enemmän huomiota energia-asioihin. Rahoituskeinojen avulla pyrimme pitämään asumiskustannukset kohtuullisina laadusta tinkimättä. Olemme jo ottaneet hienoja askeleita parempaan päin, mutta toki työt jatkuvat. Uuden tekeminen on yhteistyötä ja toivottavasti saamme teidät kaikki mukaan. Toimeliasta kevättä toivottaen, Teppo Forss toimitusjohtaja 2

3 ROOLIT SELKEIKSI JA HUOMIO OMAAN ASUINYMPÄRISTÖÖN TVT:n asukasdemokratia uudistuu. Uuden toimintamallin tavoitteena on mm. asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaa asumista ja asuinympäristöä kohtaan. KODIN NIKSIPALSTA Kevätkoti kaunistuu siistimällä. Lue helpot vinkit kevätsiivoukseen TUIJALLE TURKU ON TURVASATAMA Työ vie näyttelijä ja kuvataiteilija Tuija Piepposta ympäri maata, mutta päivän päätteeksi kaikki tiet tuovat takaisin kotikaupunki Turkuun. Oma rauha löytyy Uittamolta. Kotimme on TVT Asunnot Oy:n kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asukaslehti. Otamme sitoumuksetta vastaan asukkaiden kirjoituksia, kuvia ja juttuvinkkejä. Lehti ei säilytä eikä palauta tilaamatonta materiaalia. Päätoimittaja: Erja Ylitalo Toimitus: Mainostoimisto SST Oy Taitto: Mainostoimisto SST Oy Painopaikka: Newprint Oy TVT Asunnot Oy: Käsityöläiskatu 3, Turku Vaihde (02) , faksi (02) ASUNNON PERUSKORJAUS VOI NOSTAA VUOKRA- LAISEN ASUMISTUKEA Vaikka remontin keskellä eläminen saattaa joskus harmittaa, asunnon perusparannuksesta on vuokralaiselle hyötyä. 22 KOSKA PIDETÄÄN TAAS TALKOOT? Paavinkadulla on huomattu, että asukastoimikunta on oivallinen tapa vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteen. 15 MEILLÄ ON ILO PALVELLA Tervetuloa tutustumaan TVT:n uudistuneeseen toimistoon! s. 2 Pääkirjoitus s. 6 Esittelyssä Suurpäänkadun uudet uljaat vuokrakodit s. 8 Uutisia s. 10 Topi-nalle urheilee s. 12 Uusi yhteistyötoimikunta on asumisen asiantuntija s. 14 Meillä töissä s. 16 Kulttuuri- ja tapahtumakalenteri s. 18 Mitä mielessä s. 19 Isännöintipalvelut tuodaan asukkaita lähemmäksi s. 22 Perusturvauudistus lisää arjen pelivaraa s. 24 Kevättä rinnassa? Sisusta, liiku ja suunnittele pihajuhlia! s. 26 Käsityöläiskadun idyllisessä puutalossa eletään päivä- kodin arkea s. 28 English summary 3

4 TVT:n asukasdemokratiauudistuksen keskeisin tavoite: ROOLIT SELKEIKSI JA HUOMIO OMAAN ASUINYMPÄRISTÖÖN TVT Asunnot on viimeisen reilun vuoden aikana panostanut yhteishallinnon kehittämiseen. Totesimme yhdessä, että aiemmin käytössä olleen yhteistyöelimen tehtävät vaativat päivitystä. Se toimi enemmän reklamointikanavana, kuin asuinympäristön viihtyisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi työskentelevänä elimenä. Asukaspalautteista on myös käynyt ilmi, että talousarvion laadinnasta ja vuokratason muodostumisesta ollaan kiinnostuneita saamaan lisätietoa, sanoo toimitusjohtaja Teppo Forss. Kehitystyötä on tehty hyvässä hengessä yhdessä asukkaiden ja yhtiön edustajien kanssa. Työryhmän jäseniä ovat olleet asukkaista Sanna Laitila, Tarja Vitikainen ja Kaija Järvinen sekä TVT:ltä Kimmo Tilli, Jyrki Kortekuru ja Timo Laaksonen. ASUKASKOKOUKSESTA MUKAAN VAIKUTTAMAAN Asukastoimintaan pääsee mukaan osallistumalla oman kotipiirinsä asukaskokoukseen, jossa valitaan niin asukastoimikunta tai luottamushenkilö kuin väestönsuojeluhenkilöstö ja energiaekspertti. Lisäksi asukkaiden kokouksessa esitetään ehdokkaat asukasneuvoston vaaliin. Asukastoimikunnan tehtävä on kehittää oman asuinympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Se voi esimerkiksi järjestää yhteisiä tapahtumia tai ideoida uusia juttuja pihapiiriin. Asukastoimikuntien puheenjohtajat tai luottamushenkilöt osallistuvat isännöintialueista koostuvan aluetoimikunnan toimintaan. Aluetoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja käsitellä alueellisia asioita, kun taas asukasneuvosto käsittelee laajasti asukkaisiin ja asumiseen liittyviä aiheita. Asukasneuvosto esittää myös asukasvaalien kautta ehdokkaansa TVT:n hallituksen jäseniksi sekä valitsee yhteistyötoimikunnan jäsenet. TALOUSARVION TIEDOTUS- TILAISUUS KAIKILLE SAMAAN AIKAAN Kerran vuodessa järjestetään talousarviota koskeva tiedotustilaisuus asukastoimikuntien puheenjohtajille ja luottamushenkilöille. Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä myös TVT:n edustajat, ja se toimii osana vuokrien määräytymisprosessia sekä vuokranmääritysyksikköjen talousarviovalmistelua. Käytäntö lisää tietoisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, kun sekä asukkaille että yhtiön edustajille tiedotetaan samaan aikaan. Asukastiedotustilaisuuksia voidaan järjestää muistakin asioista. Yhteistyötoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Se käsittelee asukasdemokratiaa ja yhtiön koko asunto- 4

5 Uuden toimintamallin tavoitteet: ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA YHTIÖKOKOUS ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA YHTIÖN HALLITUS kantaa koskevia asioita. Yhteistyötoimikunta laatii ja ylläpitää myös asukastoiminnan toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikunnan käsiteltäviksi tulevat asiat valikoidaan asukaspalautteista ja talousarviolausunnoista sekä yhtiön kulloinkin ajankohtaisista asioista. Yhteistyötoimikunnan asukasjäseniä voivat olla vain TVT:llä vuokrasuhteessa olevat asukkaat. HALLITUKSEN ASUKAS- JÄSEN TOIMII YHTIÖN NÄKÖKULMASTA TVT:n hallitus toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja päättää yhtiön strategiasta ja linjoista. Yhtiössä noudatetaan Turun kaupungin omistajapolitiikkaa ja konserniohjeita. Asukkaiden valitseman hallituksen jäsenen on oltava yhtiön asukas. Lue lisää yhteistyötoimikunnan toiminnasta sivulta 12! ASUKASKOKOUS ASUKASTOIMIKUNTA ASUKASNEUVOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Uuden toimintamallin mukaan hallituksen jäsen ei voi olla aluetoimikunnan puheenjohtaja, yhteistyötoimikunnan jäsen tai asukasneuvoston puheenjohtaja, mutta hän voi olla asukastoimikunnan jäsen tai luottamushenkilö. Yksi uudistuksen tärkeimmistä motiiveista on ollut eri asukasedustajien roolien selkeyttäminen. Hallituksessa ajetaan yhtiön ja omistajan asioita, kun taas asukastoimikunnissa ja muissa elimissä asukkaiden asioita heidän näkökulmastaan, valottaa Teppo Forss. Yhtiössä käytetään myös laatuseurantaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kiinteistönhuoltoa ja siivousta. Tarkastuskierroksia tehdään kahdesti vuodessa. Asukastoimikunnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö osallistuu kierrokseen yhdessä isännöitsijän ja tarvittaessa palveluntuottajan kanssa, ja laatuseurannasta tiedotetaan asukkaille. Oman asuinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpito ja parantaminen Asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaa asumista ja asuinympäristöä kohti Yhteistyö, avoimuus ja vuorovaikutteisuus asukkaiden ja TVT:n välillä Yhteishallintolakiin liittyvien asioiden käsitteleminen Asukasneuvoston kokouksen henkilövalinnat 2012 ASUKASNEUVOSTON PUHEENJOHTAJA: Sanna Laitila Varapuheenjohtaja: Eeva Fredriksson YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ASUKASJÄSENET: Sanna Laitila Eeva Fredriksson Kirsti Salmi Matti Achren Tarja Vitikainen Dani Vahlberg Kaija Järvinen HALLITUKSEN ASUKASJÄSENEHDOKKAAT: Sirpa Nevalainen ja Ari-Pekka Julin (varalla Reijo Seppälä ja Pertti Kivimäki) 5

6 ESITTELYSSÄ SUURPÄÄNKATU 49 Suurpäänkatu 49:ssä näkyy ASUMISEN UUSI SUUNTA 6

7 Seija viihtyy uudessa kodissaan JOULUKUUSSA VALMISTUNUT SUURPÄÄNKATU 49 ON SAANUT UUDET ASUKKAANSA. TAVALLISTA TASOKKAAMMAT ASUNNOT Yksi uusista Suupäänkatu 49:n asukkaista on Seija Linden, joka muutti yläkerroksen yksiöön joulukuussa Mukana seurasi Olga-kissa. Olen jäänyt hiljattain pois työelämästä. Hain pienempää ja samalla edullisempaa vaihtoehtoa. Varissuo on Seijalle tuttu alue ennestään, sillä hän on asunut alueella TVT:n asunnossa yli kymmenen vuotta. Entinen työkaveri kertoi uudesta kohteesta ja Seija kiinnostui. Hän ilmoittautui VIP-näyttöön, vakuuttui ja haki asuntoa. Toiveena oli yksiö ylimmässä kerroksessa, josta on metsäiset näkymät ja toive toteutui. Seija on kotiutunut mainiosti uuteen kotiinsa. Kehuja saa erityisesti keittiön kaapiston ylä- ja alakaappien väriyhdistelmä, tilava kylpyhuone ja reilunkokoinen, lasitettu parveke. Kun kevät koittaa, tulen käyttämään parveketta varmasti tiuhaan. Suurpäänkatu 49 on osoittautunut rauhalliseksi paikaksi asua. Seijan lapset ja lapsenlapset asuvat lähellä ja käyvät säännöllisesti kylässä. Hän on tutustunut myös naapureihin, jotka ovat yhtä tyytyväisiä uuteen asuinympäristöön. KIINNOSTIVAT JA TÄYTTYIVÄT NOPEASTI. Suurpäänkatu 49 sai vuokra-asunnon etsijät liikkeelle. Kahdessa näytössä kävi peräti 150 kiinnostunutta. Suuri kiinnostus selittyy ainakin osin tämän hetken asumistrendillä: pienempiä vuokra-asuntoja tarvitaan. Kahdessa peruskorjatussa talossa onkin eniten kaksioita, 45 asunnosta peräti 26. HÖYRYSAUNA VETÄÄ VÄKEÄ Asuminen on käynnistynyt mallikkaasti. Talon erikoisuus höyrysauna on saanut innokkaita käyttäjiä perinteisen saunan ohella. Heti alkutalvesta pihalle valmistui tupakkakatos, sillä talo on savuton. parantamisella. Keväällä TVT Asunnot Oy osallistuukin Suurpäänkatu 49:llä Europahouse Award kilpailuun. Kilpailussa haetaan taloja, jotka edistävät kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. SEURAAVA PERUSKORJAUS NAAPURITALOON TVT Asunnot Oy on käynnistänyt jo viereisen taloryhmän, Suurpäänkatu 47:n peruskorjauksen suunnittelun. Hyväksi havaitut käytännöt valmistuneesta naapuritalosta tulevat varmasti käyttöön. Peruskorjaus aloitetaan syksyllä 2012 ja talo valmistuu näillä näkymin vuoden 2013 lopussa. SUURPÄÄNKATU 49 OSALLIS- TUU ASUMISEN KILPAILUUN Suurpäänkatu 49:n peruskorjauksessa haettiin uudenlaisia ratkaisuja mm. asuntokokojen muutoksilla sekä turvallisuuden SEIJA LINDENIN KAUNIISTI SISUSTETUSSA KODISSA ON TOIMIVA POHJARATKAISU JA IKKUNASTA KOMEAT NÄKYMÄT. 7

8 UUTISIA Tavoitteena entistä parempia asumispalveluita TVT Asunnot Oy:n hallitus on päivittänyt yhtiön strategiaa. Valmistuneen strategiatyön tarkoituksena oli päivittää liiketoiminnan suuntaviivat ja kirkastaa yhtiön tavoitetta suhteessa tämän päivän toimintaympäristöön. Asukkaille päivitys näkyy lähinnä siten, että pyrimme tarjoamaan entistä parempia asumispalveluita. Tehtävämme on edistää alueen hyvinvointia asumisen keinoin, tiivistää TVT Asunnot Oy:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo. Konkreettisin muutos on muun muassa uudistunut yritysilme, joka näkyy uuden logon lisäksi kaikissa TVT:n materiaaleissa ja palvelutoimistossa. Neliömallisesta logosta erottuu vahvasti kirjaimet TVT. Nimen lisäksi kirjaimet viestittävät turvallisuutta, viihtyisyyttä ja tahtoa. TVT on Turun alueen tunnetuin vuokrataloyhtiö Turun alueella toimivien vuokrayhtiöiden tunnettuutta ja imagoa tutkittiin vuoden 2011 aikana. Tutkimuksen mukaan TVT on alueen tunnetuin vuokrataloyhtiö ja sen tunnettuus kasvoi vuodesta 2007 kuusi prosenttia. Kyselyyn vastanneiden mukaan TVT on ennen kaikkea luotettava, vuokratasoltaan kilpailukykyinen ja yhtiö tarjoaa turvallisen vuokrasuhteen. Kiitosta saivat myös asuntojen varustetaso ja sijainti. Vuoteen 2007 verrattuna TVT:n imago on parantunut myös mm. rauhattomuuden osalta. Suhteessa muihin paikallisiin toimijoihin TVT:n koettiin olevan nykyaikainen ja luotettava ja vuokrasuhteen turvallinen. Vastaajien mukaan myös asunnon hakeminen oli muihin toimijoihin verrattuna helpointa. Tutkimus: TVT:n palvelujen laatu on parantunut TVT:n palvelujen laatu on parantunut viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan. Tutkimus toteutettiin keväällä 2011 ja siinä vertailtiin valtakunnallisesti vuokrataloyhtiöitä kuuden eri mittarin perusteella. Vuoden 2009 tarkastelujaksoon verrattuna palvelumme ovat parantuneet. Tämä on meille erittäin positiivinen uutinen, sillä samaan aikaan ihmisten tyytyväisyys alueen palvelutasoon on yleisesti laskenut. Olemme siis voineet palvella asiakkaitamme entistä paremmin, toteaa TVT:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo. Uudet verkkosivut helpottavat sähköistä asiointia Päivitetyn yritysilmeen yhteydessä TVT Asunnot uudisti verkkosivunsa. Osoitteessa asukkaat ja asuntoa etsivät löytävät entistä helpommin kaikki asumiseen liittyvät palvelut. Mm. vapaat asunnot on nostettu entistä näyttävämmin esille, jotta uuden kodin löytäminen onnistuu mahdollisimman helposti. Sivurakennetta on yksinkertaistettu ja luettavuutta sekä löydettävyyttä helpotettu. Paavo-hankkeen tavoitteena vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta TVT on mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Paavo-hankkeessa, joka on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Raha-automaattiyhdistys (RAY), Rikosseuraamusvirasto sekä kymmenen kuntaa, jotka ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen. Sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki ja TVT ovat määritelleet kunnan asumisratkaisujen ja tuen tarpeen, ennaltaehkäisevät toimet sekä yksilöidyt ja aikataulutetut hankkeet ja muut toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2011 lopussa ja toinen vaihe käynnistyy vuoden 2012 aikana. 8

9 NIKSIT LASIT KIRKKAIKSI. Paljastiko kevätaurinko pölyiset ikkunat ja parvekelasit? Lorauta pesuvatiin veden lisäksi etikkaa tai käsitiskiainetta ja ryhdy töihin. Etene puhtaammista pinnoista likaisempiin ja muista suojata lattiat vedeltä. Paras ikkunanpesusää on pilvipouta. Kevätkoti kaunistuu siistimällä! VÄLINEURHEILUA. Siivous, jos jokin, on välineurheilua. Laadukkaat siivousvälineet helpottavat työtä, parantavat lopputulosta ja saavat siivouksen sujumaan joutuisammin. LATTIANPESU. Lattioita pestessä muista ottaa huomioon lattiamateriaali. Muovimatto sekä laminaattija puulattia pyyhitään vain nihkeällä, kivi- ja laattalattiat kestävät hiukan enemmän kosteutta. SIIVOTAAN YHDESSÄ! Taloyhtiön keväiset siivoustalkoot ovat oiva tapa tutustua naapureihin. Pihapiirin kevätaskareiden lomassa on mukava vaihtaa kuulumisia. Tiesitkö? Ekosiivooja hyödyntää isoäidin ympäristötietoisia siivousniksejä. Ikkunat puhdistuvat etikalla ja uuni ruokasoodalla. AMMATTILAINEN HOITAA. Jos kevätsiivouksen toteuttaminen itse ei inspiroi, ulkoista työ ammattilaisille. Kotisiivouspalveluista saat myös kotitalousvähennystä. KUKAT TUOVAT KEVÄÄN. Leikkokukat viimeistelevät siistin kodin. Sisälle tuodut koivunoksat puhkeavat maljakossa hiirenkorville viikossa parissa. Toukokuussa kokoat jo kauniin kimpun luonnon omista antimista. LÄHDE: MARTAT.FI 9

10 LAPSILLE Hei! Kevät on saapunut ja kohta ensimmäiset sinivuokot pilkottavat metsissä. Oletko jo löytänyt näitä sinisiä kukkia? Valmiina, paikoillanne, juokse! Aitajuoksu on aika hurja laji! Nyt onkin aika ryhtyä ulkoleikkeihin toden teolla. Pihalla voi tehdä kaikenlaista hauskaa: leikkiä kuurupiiloa, pelata palloa, hypätä ruutua tai hyppynarua tai tarkkailla kevään muuttolintuja. Minä harrastan monenlaista liikuntaa: jalkapalloa, jääkiekkoa, telinevoimistelua ja keihäänheittoa. Palloa pelaan omassa urheiluseurassa ja sieltä olen saanut monia kavereita. Vauhdikkaita päiviä, t. Topi-nalle Muistetaan, ettei potkita palloja seiniin. 10

11 Koulun kentän jäällä harjoiteltiin ilmaveivejä koko talvi. Tänä keväänä ja kesällä vietetään suuria urheilujuhlia Jääkiekon MM-kisat Helsinki, Tukholma Yleisurheilun EM-kisat, Helsinki Jalkapallon EM-kisat, Puola, Ukraina Kesäolympialaiset, Lontoo URHEILIJAN RISTIKKO Ratkaise ristikko kuva- tai sanavihjeiden perusteella. Saat pystysuoraan tulevaa vuodenaikaa kuvaavan sanan. Lähde liikkeelle! Palloilua, kiekkoilua, suunnistusta, uintia, ratsastusta, tanssia, telinevoimistelua, luistelua Turussa on yli 300 urheiluseuraa ja -järjestöä. Tutustu osoitteessa turku.fi/liikunta. Yleisurheilulaji, jossa hypätään mahdollisimman pitkälle. Juoksukengät, joiden pohjassa on piikit. Yleisurheilulaji, jossa juostaan 3000 metrin matka. Rankkarin virallinen nimi jalkapallossa. Oikeat vastaukset: 1. pituushyppy, 2. moukari, 3. maalivahti, 4. kiekko, 5. maali, 6. jalkapallo, 7. erotuomari, 8. piikkarit, 9. estejuoksu, 10. rangaistuspotku, 11. keihäs 11

12 Kiintopisteenä oma koti ja sen ympäristö UUSI YHTEISTYÖTOIMIKUNTA ON ASUMISEN ASIANTUNTIJA KUKAPA EI HALUAISI ASUA VIIHTYISÄSSÄ, TURVALLISESSA JA MUKAVASSA YMPÄRIS- TÖSSÄ. KUN IDEA OMAN ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYDEN PARANTA- MISEKSI PÄLKÄHTÄÄ PÄÄHÄN, ON HYVÄ TIETÄÄ, MITEN TOIMIA. TVT:n yhteishallinnon uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota asukkaiden ja TVT:n yhteistyötoimikunnan rooliin. Se on yksi tärkeimmistä asukkaiden vaikuttamiskanavista ja uudistuksessa on haluttu varmistaa, että se sellaisena myös toimii. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on käsitellä koko asuntokantaa koskettavia asioita. Tavoitteena on, että hallinnon uudistus edistäisi asukkaiden osallistumista oman asuinympäristön hoitoon ja siitä huolehtimiseen. Haluamme kehittää toimintaa yhä enemmän alueelliseksi niin, että byrokratia vähenee ja voimavarat kohdistuvat suoraan toimintaan kotiympäristössä. Yhteistyötoimikunta on sitten astetta laajempi kokonaisuus, avaa isännöintipalvelujen päällikkö Timo Laaksonen. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu asukasneuvoston puheenjohtajan ja hänen varahenkilönsä lisäksi viisi asukasjäsentä ja neljä TVT:n edustajaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii TVT:n edustaja, joka myös kutsuu yhteistyötoimikunnan koolle. Tällä hetkellä käynnissä on yhteistyötoimikunnan rutiinien luominen. Selkeiden toimintatapojen kehittämisellä taataan, että toiminta on laadukasta ja perusteltua. VUODEN 2012 TEEMANA VEDEN- KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN Uudistuksessa on keskitytty siihen, että asukkaiden ja yhtiön tavoitteet kulkisivat käsi kädessä. Tähän pyritään järjestelmällisellä suunnittelulla. Muutoksia voidaan tehdä, jos niille on riittävät perustelut. Uuden yhteistyötoimikunnan työn keskeiseksi teemaksi vuodelle 2012 on valittu asukaspalautteiden perusteella vedenkulutuksen vähentäminen. Vedenkulutus muodostaa suuren kuluerän asuntojen vuokrissa. Asukas voi kuitenkin helposti vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Yhteistyötoimikunta perehtyy vuoden aikana aiheeseen, ja sen pohjalta tehdään ehdotuksia tilanteen kehittämiseksi. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on tiedottaa asiasta sekä yhtiön johtoa että asukkaita. Näin lisätään myös asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, sanoo Laaksonen. Uudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että asukkaat ovat mukana päätök- 12

13 HALUAMME KEHITTÄÄ TOIMINTAA YHÄ ENEM- MÄN ALUEELLISEKSI NIIN, ETTÄ BYROKRATIA VÄHENEE JA VOIMA- VARAT KOHDISTUVAT SUORAAN TOIMINTAAN KOTIYMPÄRISTÖSSÄ. senteossa ja suunnittelussa alusta alkaen. Kun yhteistyötoimikunnan jäsenet näkevät itse, mistä asioista esimerkiksi vedenkulutus muodostuu ja toisaalta, miten kulutukseen voidaan vaikuttaa, uskomme, että muutoksia on helpompi myös tehdä käytännössä, Laaksonen lisää. KEHITTÄMISIDEAT VIREILLE ASUKASPALAUTEKYSELYSTÄ Yhteistyötoimikunta on paikka, jossa asukkaiden mielipiteet tulevat kuuluville. Toimikunnassa esille otettavat asiat ovat tulleet esille talousarviosuunnittelun yhteydessä tehdystä asukaspalautekyselystä. Asukkaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Kaikkea ei kuitenkaan voida toteuttaa. Palautteista nousee selkeästi esiin tiettyjä teemoja, kuten vedenkulutus, pihat ja pihavalaistus. Mieleen tulevia asioita kannattaa laittaa ylös pitkin vuotta, jotta asukaspalautekyselyyn saa laitettua kaiken tarvittavan. Tällöin asiat tulevat yhteistyötoimikunnan käsittelyyn ja niille voidaan alkaa tehdä jotain, Timo Laaksonen toteaa. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen osaisi ottaa yhteyttä oikeaan paikkaan silloin, kun kysymyksiä herää. Mahdollisissa ongelmissa pitäisi ottaa ensin yhteys oman alueen isännöitsijään. Mikäli asia vaatii jatkotoimenpiteitä, isännöitsijä huolehtii niistä, lisää Laaksonen. Jokainen voi osallistua asuinympäristönsä viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittämiseen huolehtimalla omalla toiminnallaan siitä, ettei aiheuta haittaa muille ja toisaalta edistää hyviä käytänteitä olemalla esimerkkinä. Useimmista tilanteista selviää arkijärjellä, aina ei tarvita isännöitsijää apuun. Oman pihapiirin asioihin voi vaikuttaa myös menemällä mukaan asukastoimikunnan toimintaan, Laaksonen muistuttaa. 13

14 MEILLÄ TÖISSÄ MEILLÄ TÖISSÄ -JUTTUSARJASSA ESITELLÄÄN TVT:N TYÖNTEKIJÖITÄ JA KERROTAAN ERILAISISTA TYÖNKUVISTA. MISTÄ TYÖTEHTÄVÄSTÄ SINÄ HALUAISIT LUKEA ENEMMÄN? JÄTÄ JUTTUVINKKISI OSOITTEESEEN TAI POSTITSE TVT ASUNNOT OY, MEILLÄ TÖISSÄ, KÄSITYÖLÄISKATU 3, TURKU. Nimi Annika Laine Tehtävänimike Kiinteistösihteeri MILLAISIA TEHTÄVIÄ TYÖHÖSI KUULUU? Työhöni asuntopalvelujen asiakaspalvelussa kuuluu puhelimeen vastaamista, asuntohakemusten käsittelyä ja tietysti asiakkaiden palvelua. MILLAINEN ON TYYPILLINEN TYÖPÄIVÄSI? Olen työskennellyt TVT:llä lokakuusta 2011 asti, ja voin rehellisesti sanoa, ettei vielä ole tullut kahta samanlaista työpäivää vastaan. Yleensä aamuni kuluvat kuitenkin puhelimeen vastaillessa, hakemuksia kirjatessa ja paperitöitä tehdessä, ja kello kymmenestä lähtien hoidan asiakaspalvelua. Kiireisintä aikaa ovat kuunvaihteet, jolloin asukkaiden vaihtuvuus on suurinta. Pois muuttavat asiakkaat tuovat avaimia ja uudet asukkaat kyselevät vapaiden asuntojen perään. Rauhallisempina aikoina autamme tarjouspuolen työntekijöitä. MIKÄ ON PARASTA TYÖSSÄSI? Vaihtelevat työtehtävät tässä työssä ei pääse tylsistymään. Lisäksi ihanien työkavereiden kanssa pystyy puhumaan asiasta kuin asiasta. Koko TVT Asuntojen henkilökunta puhaltaa hienosti yhteen hiileen. Työviikkojen kohokohtia ovat kierrokset, joilla käymme katsomassa vuokraasuntoja. Asuntojen näkeminen auttaa paljon työssä on helpompi löytää juuri kyseiseen asuntoon sopiva asukas. MITEN TYÖSSÄSI TOTEUTUU TVT:N TEEMA ILO PALVELLA? On aina ilo, kun asiakkaan kanssa löydetään juuri sellainen asunto, jollaista hän on hakenut ja jota hän voi tulevaisuudessa kutsua kodikseen. TERVEISESI TVT:N ASUKKAILLE? Ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos asumiseen liittyvissä asioissa on ongelmia! Palaute on myös aina tärkeää, ja sen avulla opimme paremmiksi asiakaspalvelijoiksi. Aurinkoista kevättä kaikille asukkaille! 14

15 TERVETULOA UUDISTUNEESEEN TOIMISTOOMME! TVT:n palvelutoimisto Käsityöläiskadulla on saanut uuden, raikkaamman ilmeen pienen pintaremontin myötä. Remontti toteutettiin osana uudistunutta yritysilmettä. Toimistossa asiointia on helpotettu ja alakerrassa palvelee mm. uusi infopiste. Tervetuloa tutustumaan! Meillä on ilo palvella! Käsityöläiskatu 3, Turku Avoinna: ma 10 17, ti pe Vuokraus, puh. (02)

16 MINNE MENNÄ Turussa? PIDÄTKÖ LIIKUNNASTA, TAITEESTA, TIETEESTÄ VAI KÄSITÖISTÄ? TÄSSÄ MENOVINKKEJÄ KEVÄÄN JA KESÄN TAPAHTUMIIN. TULI ON IRTI -NÄYTTELY Kuva: Arto Takala SAMPPALINNAN MAAUIMALA Kuva: Kari Vainio TEATTERI Kakola-musikaali asti Turun Kaupunginteatterissa Jörö-Jukka Komedia koko perheelle Manillassa (huhtikuu) ja Turun Seikkailupuistossa (touko-kesäkuu) NÄYTTELYT Tuli on irti! -näyttely asti Logomossa Speed of Darkness valo ja tila -näyttely asti Aboa Vetus & Ars Nova, Itäinen Rantakatu 4 6 KAUPUNKITAPAHTUMAT Turku Design Festival Turun keskustassa Näyttelyt, myyjäiset, pihajuhlat, seminaarit, muotinäytökset, designkierrokset, Neitsytperunafestivaali Vähätorilla Vihervillitys 9.6. klo Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan piha-alue, Ruissalon puistotie 215. Maksuton koko perheen puutarha-, ulkoilu- ja kädentaitotapahtuma. Seikkisrock Kupittaa Keskiaikamarkkinat Suurtori Ruisrock Ruissalon kansallispuisto LIIKUNTA Naisten Kuntovitonen klo Turun Urheilupuisto Samppalinnan maauimala Avataan 7.5., Volter Kilven katu 2, avoinna ma to 6 20, pe 6 19, la su Kupittaan maauimala Avoinna , Kupittaankatu 10, avoinna ma su Tiesitkö? Turun kaupunki ylläpitää yli 200 liikuntapaikkaa, lisätietoja Power Cup Kupittaa Maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma. Paavo Nurmen kisat Turun Urheilupuisto, Paavo Nurmi Marathon Aurajokiranta, SUOMEN JOUTSEN JA PÄIVÄNKAKKARA-TEOS Kuva: Jani Rättyä ja Antti Stöckell Muutokset mahdollisia. 16

17 ASUNNON PERUSKORJAUS VOI NOSTAA VUOKRALAISEN asumistukea VUOKRALAISEN KANNATTAA HUOLEHTIA AKTIIVISESTI ETUJENSA AJANTASAISUUDESTA. KIINTEISTÖN PERUSKORJAUS VOI NIMITTÄIN NOSTAA KELAN HYVÄKSYMIEN ASUMISMENOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄÄ. Lue lisää: > Tietoa Kelasta > Lait ja ohjeet Vaikka remontin keskellä eläminen saattaa joskus harmittaa, asunnon perusparannuksesta on vuokralaiselle hyötyä. Kauniimman kodin ja lisääntyneen asumisviihtyvyyden lisäksi asunnon peruskorjaus voi nimittäin vaikuttaa Kelan myöntämän asumistuen suuruuteen. Peruskorjaus voi korottaa Kelan hyväksymien enimmäisasumismenojen määrää, vahvistaa TVT Asunnot Oy:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo. Peruskorjauksella tarkoitetaan isoa remonttia, jolla uusitaan tai korjataan koko kiinteistöä. Esimerkiksi taloyhtiön putki- ja julkisivuremontit, ikkunoiden uusiminen ja hissin rakentaminen luetaan peruskorjauksiksi. Toisaalta muun muassa parvekelasituksen uusiminen ei nosta asumistuen määrää. Tarkka listaus peruskorjauksiksi katsottavista remonteista on nähtävissä Kelan nettisivuilla. OMA AKTIIVISUUS KANNATTAA Parhaimmillaan peruskorjaus voi korottaa hyväksyttävien asumismenojen määrää ja siten asumistukea kymmenillä euroilla. Remontin sattuessa omalle kohdalle vuokralaisen kannattaa siis olla aktiivinen ja ottaa selvää, ovatko hänen etuutensa ajan tasalla. Tälläkin hetkellä TVT:n taloyhtiöissä on meneillään useita peruskorjaushankkeita. Esimerkiksi Koivulanlaaksossa, Murkionkatu viidessä on juuri vaihdettu ikkunat, isännöitsijä Jari Helenius muistuttaa. Korotusta nykyiseen asumistukeen voi hakea lähettämällä Kelaan yleisen asumistuen hakemuksen liitteenä todistuksen taloon tehdyistä perusparannuksista. Todistuksena toimii talonkirjaote, jossa peruskorjausvuosi ja tehdyt isot peruskorjaukset on ilmoitettu. Maksullisen todistuksen saa oman asuintalokohteen isännöintitoimistosta. > Kelan etuusohjeet > Ohjeet etuuksittain > Yleinen asumistuki 17

18 MITÄ MIELESSÄ? ON ASUKKAIDEN OMA PALSTA, JOSSA VASTAAMME ASUKKAIDEN LÄHETTÄMIIN KYSYMYKSIIN. VOIT LÄHETTÄÄ KYSY- MYKSESI TAI POSTITSE TVT ASUNNOT OY, MITÄ MIELESSÄ?, KÄSITYÖLÄISKATU 3, TURKU. OLEN MUUTTAMASSA POIS TVT:N ASUNNOSTA, MUTTA OSA AVAIMISTANI ON KATEISSA. MITÄ MINUN TULISI TEHDÄ? Kaikki asunnon avaimet on palautettava TVT:lle pois muutettaessa. Mikäli avaimia puuttuu, asukas vastaa lukon sarjoituksesta koituvista kuluista. Lisätietoja osoitteessa >> Lomakkeet >> Asukaslaskutushinnasto. HALUAISIN REMONTOIDA ASUNTOANI. SAANKO ITSE TEHDÄ REMONTTIA, ESIMERKIKSI UUSIA TAPETTEJA TAI MAALATA? OSALLISTUUKO TVT REMONTOINTIKULUIHIN? OLISIN KIINNOSTUNUT ASUKASTOIMINNASTA JA HALUAISIN TIETÄÄ, MITEN PÄÄSEN MUKAAN? ENTÄ MINKÄLAISIIN ASIOIHIN PYSTYN SITÄ KAUTTA VAIKUTTAMAAN? Asunnossa tehtävistä muutostöistä tulee sopia aina ensin isännöitsijän kanssa. Jos muutostyöt sallitaan, pitkään TVT:n asunnoissa asuneet saavat ostoluvan yhtiön hyväksymiin tapetteihin ja maaleihin. Jos asukas haluaa jotkut muut kuin TVT:n hyväksymät materiaalit, hän maksaa kulut itse. Tässä tapauksessa asunnon pinnat tulee myös palauttaa TVT:n hyväksymiin materiaaleihin pois muutettaessa. Asukastoimintaan pääsee mukaan asukaskokousten kautta, joita järjestetään vuosittain syksyllä. Järjestettävistä asukaskokouksista tiedotetaan ilmoitustaululla ja postilaatikkoon toimitettavalla kutsulla. Osallistuminen asukastoimintaan on vapaaehtoista, mutta sen kautta asukkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaan asumiseensa. Asukastoiminnan tarkoituksena on, että asukkaat voivat oman asuinympäristönsä lisäksi vaikuttaa viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen. Asukastoimikunta voi järjestää myös yhteistä toimintaa asukkaille. Lisätietoja uudistuneesta asukasdemokratiasta sivulla 4 sekä osoitteessa tvt.fi. OLEMME MUUTTAMASSA TOISELLE PAIKKAKUNNALLE JA ALAIKÄINEN LAPSENI HALUAISI JÄÄDÄ OPISKELUJEN TAKIA NYKYISEEN ASUNTOOMME. ONKO TÄMÄ MAHDOLLISTA JA VOIKO HÄN TEHDÄ OMAN VUOKRASOPIMUKSEN? TVT Asunnot voi solmia vuokrasopimuksen vain täysi-ikäisen henkilön kanssa, eikä alaikäinen voi siksi saada omaa vuokra-asuntoa TVT:ltä. Vuokrasopimus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun asunnonhakija täyttää 18 vuotta. 18

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa

11.3.2000 Monipuoliset vaikutusmahdollisuudet. 8.3.2003 Työnjako-, yhteistyö- ja vastuukysymykset huolloissa, korjauksissa ja rakentamisessa 8.00 Lähtö keskustorilta 8.45 Aamupala 9.15 Seminaarin avaus 9.25 Katsaus VTS:n asukastoimintaan 10.00 Uudet tavat viestiä ja pitää yhteyttä Timo Albert Hintsa, tutkija, VTT Verkkomedia 12.00 Musiikkia,

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

LAHDEN TALOT-KONSERNIN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOT-KONSERNIN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOT-KONSERNIN ASUKASDEMOKRATIAMALLI ASUKASDEMOKRATIATOIMIKUNNAN KÄSITTELY 14.11.2005 ALUENEUVOSTOJEN YHTEISKOKOUKSEN KÄSITTELY 30.11.2005 YHTIÖN HALLITUKSEN KÄSITTELY 15.12.2005 PÄIVITYKSET: ASUKASHALLITUS

Lisätiedot

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo Miten ehkäistään alueellista eriytymistä Erja Ylitalo TVT Asunnot lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Liikevaihto vuonna 2015 76 M ja tase noin 440 M Omistaa ja hallinnoi Turussa noin 11.000

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukas toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi OSALLISTUMISTA Olet asumisesi paras asiantuntija

Lisätiedot

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016 VTS-kotien asukastoiminta Asukastoiminnan edistäminen 1 Tampereen Vuokratalosäätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RUSTHOLLINKATU 6, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+wc+p, 102 m, 156 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Avara ja aurinkoinen koti Uittamon

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. RADANSIVUNKATU 10, LAHTI MYYNTIESITE LAHTI, ASEMANTAUSTA 2 3h+k+kph/s+p, 71 m 189 000 Asuntoa myy Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Toimitusjohtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 26.10.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ TVT Asunnot Oy lyhyesti - Kiinteistö- ja asuntokannasta

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TORPANNIITYNTIE 5, TUUSULA MYYNTIESITE TUUSULA, OMAKOTITALO 2 4-5h+k+rt+kph/s+2wc+at, 326 m, 448 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE PÖYTYÄ, RIIHIKOSKI 2 4h+k+khh+erill.wc+kph/wc+s, ak, varasto, 180 m 205 000 Asuntoa myy Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÄNTINEN PITKÄKATU 18, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4-5h+k+s+ph+kph+p, 110 m, 352 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 0248 johanna@bolkv.fi

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 14.2.2011 8.3.2011 21.3.2011 4.4.2011 2.5.2011 23.5.2011 30.5.2011 1(7) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot