asuinympäristö vuokralaisena Yhteistyöllä viihtyisämpi Asukasdemokratia Koska pidetään taas talkoot? in English s. 28 Käsityöläiskadun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asuinympäristö vuokralaisena Yhteistyöllä viihtyisämpi Asukasdemokratia Koska pidetään taas talkoot? in English s. 28 Käsityöläiskadun"

Transkriptio

1 1/2012 Yhteistyöllä viihtyisämpi asuinympäristö Käsityöläiskadun vuokralaisena Lastentalo Mukulax s. 26 Asukasdemokratia uudistuu s. 4 Koska pidetään taas talkoot? Paavinkadun aktiivinen asukastoimikunta s. 22 Summary in English s. 28

2 PÄÄKIRJOITUS Asumisen asiantuntija TVT Asunnot aloitti vuoden 2012 kirkastettu päämäärä mielessään. Kun yhtiön strategiaa päivitettiin vuoden lopussa, päätimme keskittyä entistä vahvemmin ns. perustehtäviin eli laadukkaiden asumispalveluiden tarjoamiseen. Vaikka TVT:n toimintaympäristö on vuosien varrella muuttunut ja Turun seutu on kehittynyt tuoden mukanaan niin väestö-, asumis- kuin palvelurakennemuutoksia, meidän tehtävänämme on ylläpitää ja kehittää ihmisten ja alueen hyvinvointia tarjoamalla erilaisia asumisen palveluja. Kohtuuhintaisia koteja, jotka täyttävät asukkaiden tarpeet ja odotukset. Esimerkkinä asumispalveluidemme kehittymisestä ovat vuoden 2011 lopussa valmistuneet uudet uljaat kodit Suurpäänkatu 49:ssä. Sivulla 6 esittelemme asuntoja, jotka ovat asukkaidemme toiveiden mukaisia. Teillä asukkailla on merkittävä rooli uusien palvelujen rakentamisessa, sillä te olette niitä, kenelle haluamme tarjota kodin myös tulevaisuudessa. Te olette asumisen asiantuntijoita ja mielipiteenne on meille tärkeä. Siksi uudistimme myös perinteistä asukasdemokratiajärjestelmäämme, josta lisää lehden sivulla 4. Aktiivinen työmme palveluidemme parantamiseksi näkyy myös uudistetuilla verkkosivuillamme. Asukaspalvelussamme on viime vuosina tapahtunut muutoksia, kun asukkaat ovat alkaneet asioida sähköisesti entistä enemmän. Lähes 75 prosenttia asioinnista on jo verkossa ja tätä olemme pyrkineet helpottamaan entisestään. Käykää tutustumassa ja kertokaa palautetta sivujemme toimivuudesta. Vaikka TVT on vahvasti paikallinen toimija, on meillä myös rooli osana yhteiskunnan tulevaisuutta. Otamme osaa kehitykseen tukemalla asumisen edellytyksiä ja toteuttamalla alueellista ja valtakunnallista asuntopolitiikkaa. Pelkästään Turussa tarvitaan noin 1000 uutta asuntoa vuodessa, ja näitä toteuttamaan useita toimijoita. ARA-lainoilla ja -avustuksilla voimme toteuttaa uutta ja korjata vanhaa. Lisäksi ARA edellyttää tietyn laatu- ja hintatason, mikä antaa asukkaille ja yhtiölle hyvän laatu- ja hintakontrollin käyttöön. ARA kiinnittää myös päätöksissään enemmän huomiota energia-asioihin. Rahoituskeinojen avulla pyrimme pitämään asumiskustannukset kohtuullisina laadusta tinkimättä. Olemme jo ottaneet hienoja askeleita parempaan päin, mutta toki työt jatkuvat. Uuden tekeminen on yhteistyötä ja toivottavasti saamme teidät kaikki mukaan. Toimeliasta kevättä toivottaen, Teppo Forss toimitusjohtaja 2

3 ROOLIT SELKEIKSI JA HUOMIO OMAAN ASUINYMPÄRISTÖÖN TVT:n asukasdemokratia uudistuu. Uuden toimintamallin tavoitteena on mm. asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaa asumista ja asuinympäristöä kohtaan. KODIN NIKSIPALSTA Kevätkoti kaunistuu siistimällä. Lue helpot vinkit kevätsiivoukseen TUIJALLE TURKU ON TURVASATAMA Työ vie näyttelijä ja kuvataiteilija Tuija Piepposta ympäri maata, mutta päivän päätteeksi kaikki tiet tuovat takaisin kotikaupunki Turkuun. Oma rauha löytyy Uittamolta. Kotimme on TVT Asunnot Oy:n kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asukaslehti. Otamme sitoumuksetta vastaan asukkaiden kirjoituksia, kuvia ja juttuvinkkejä. Lehti ei säilytä eikä palauta tilaamatonta materiaalia. Päätoimittaja: Erja Ylitalo Toimitus: Mainostoimisto SST Oy Taitto: Mainostoimisto SST Oy Painopaikka: Newprint Oy TVT Asunnot Oy: Käsityöläiskatu 3, Turku Vaihde (02) , faksi (02) ASUNNON PERUSKORJAUS VOI NOSTAA VUOKRA- LAISEN ASUMISTUKEA Vaikka remontin keskellä eläminen saattaa joskus harmittaa, asunnon perusparannuksesta on vuokralaiselle hyötyä. 22 KOSKA PIDETÄÄN TAAS TALKOOT? Paavinkadulla on huomattu, että asukastoimikunta on oivallinen tapa vaikuttaa omaan asumisviihtyvyyteen. 15 MEILLÄ ON ILO PALVELLA Tervetuloa tutustumaan TVT:n uudistuneeseen toimistoon! s. 2 Pääkirjoitus s. 6 Esittelyssä Suurpäänkadun uudet uljaat vuokrakodit s. 8 Uutisia s. 10 Topi-nalle urheilee s. 12 Uusi yhteistyötoimikunta on asumisen asiantuntija s. 14 Meillä töissä s. 16 Kulttuuri- ja tapahtumakalenteri s. 18 Mitä mielessä s. 19 Isännöintipalvelut tuodaan asukkaita lähemmäksi s. 22 Perusturvauudistus lisää arjen pelivaraa s. 24 Kevättä rinnassa? Sisusta, liiku ja suunnittele pihajuhlia! s. 26 Käsityöläiskadun idyllisessä puutalossa eletään päivä- kodin arkea s. 28 English summary 3

4 TVT:n asukasdemokratiauudistuksen keskeisin tavoite: ROOLIT SELKEIKSI JA HUOMIO OMAAN ASUINYMPÄRISTÖÖN TVT Asunnot on viimeisen reilun vuoden aikana panostanut yhteishallinnon kehittämiseen. Totesimme yhdessä, että aiemmin käytössä olleen yhteistyöelimen tehtävät vaativat päivitystä. Se toimi enemmän reklamointikanavana, kuin asuinympäristön viihtyisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi työskentelevänä elimenä. Asukaspalautteista on myös käynyt ilmi, että talousarvion laadinnasta ja vuokratason muodostumisesta ollaan kiinnostuneita saamaan lisätietoa, sanoo toimitusjohtaja Teppo Forss. Kehitystyötä on tehty hyvässä hengessä yhdessä asukkaiden ja yhtiön edustajien kanssa. Työryhmän jäseniä ovat olleet asukkaista Sanna Laitila, Tarja Vitikainen ja Kaija Järvinen sekä TVT:ltä Kimmo Tilli, Jyrki Kortekuru ja Timo Laaksonen. ASUKASKOKOUKSESTA MUKAAN VAIKUTTAMAAN Asukastoimintaan pääsee mukaan osallistumalla oman kotipiirinsä asukaskokoukseen, jossa valitaan niin asukastoimikunta tai luottamushenkilö kuin väestönsuojeluhenkilöstö ja energiaekspertti. Lisäksi asukkaiden kokouksessa esitetään ehdokkaat asukasneuvoston vaaliin. Asukastoimikunnan tehtävä on kehittää oman asuinympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta yhteistyössä isännöitsijän kanssa. Se voi esimerkiksi järjestää yhteisiä tapahtumia tai ideoida uusia juttuja pihapiiriin. Asukastoimikuntien puheenjohtajat tai luottamushenkilöt osallistuvat isännöintialueista koostuvan aluetoimikunnan toimintaan. Aluetoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja käsitellä alueellisia asioita, kun taas asukasneuvosto käsittelee laajasti asukkaisiin ja asumiseen liittyviä aiheita. Asukasneuvosto esittää myös asukasvaalien kautta ehdokkaansa TVT:n hallituksen jäseniksi sekä valitsee yhteistyötoimikunnan jäsenet. TALOUSARVION TIEDOTUS- TILAISUUS KAIKILLE SAMAAN AIKAAN Kerran vuodessa järjestetään talousarviota koskeva tiedotustilaisuus asukastoimikuntien puheenjohtajille ja luottamushenkilöille. Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä myös TVT:n edustajat, ja se toimii osana vuokrien määräytymisprosessia sekä vuokranmääritysyksikköjen talousarviovalmistelua. Käytäntö lisää tietoisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, kun sekä asukkaille että yhtiön edustajille tiedotetaan samaan aikaan. Asukastiedotustilaisuuksia voidaan järjestää muistakin asioista. Yhteistyötoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Se käsittelee asukasdemokratiaa ja yhtiön koko asunto- 4

5 Uuden toimintamallin tavoitteet: ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA YHTIÖKOKOUS ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA ALUETOIMIKUNTA YHTIÖN HALLITUS kantaa koskevia asioita. Yhteistyötoimikunta laatii ja ylläpitää myös asukastoiminnan toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikunnan käsiteltäviksi tulevat asiat valikoidaan asukaspalautteista ja talousarviolausunnoista sekä yhtiön kulloinkin ajankohtaisista asioista. Yhteistyötoimikunnan asukasjäseniä voivat olla vain TVT:llä vuokrasuhteessa olevat asukkaat. HALLITUKSEN ASUKAS- JÄSEN TOIMII YHTIÖN NÄKÖKULMASTA TVT:n hallitus toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja päättää yhtiön strategiasta ja linjoista. Yhtiössä noudatetaan Turun kaupungin omistajapolitiikkaa ja konserniohjeita. Asukkaiden valitseman hallituksen jäsenen on oltava yhtiön asukas. Lue lisää yhteistyötoimikunnan toiminnasta sivulta 12! ASUKASKOKOUS ASUKASTOIMIKUNTA ASUKASNEUVOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Uuden toimintamallin mukaan hallituksen jäsen ei voi olla aluetoimikunnan puheenjohtaja, yhteistyötoimikunnan jäsen tai asukasneuvoston puheenjohtaja, mutta hän voi olla asukastoimikunnan jäsen tai luottamushenkilö. Yksi uudistuksen tärkeimmistä motiiveista on ollut eri asukasedustajien roolien selkeyttäminen. Hallituksessa ajetaan yhtiön ja omistajan asioita, kun taas asukastoimikunnissa ja muissa elimissä asukkaiden asioita heidän näkökulmastaan, valottaa Teppo Forss. Yhtiössä käytetään myös laatuseurantaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kiinteistönhuoltoa ja siivousta. Tarkastuskierroksia tehdään kahdesti vuodessa. Asukastoimikunnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö osallistuu kierrokseen yhdessä isännöitsijän ja tarvittaessa palveluntuottajan kanssa, ja laatuseurannasta tiedotetaan asukkaille. Oman asuinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpito ja parantaminen Asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaa asumista ja asuinympäristöä kohti Yhteistyö, avoimuus ja vuorovaikutteisuus asukkaiden ja TVT:n välillä Yhteishallintolakiin liittyvien asioiden käsitteleminen Asukasneuvoston kokouksen henkilövalinnat 2012 ASUKASNEUVOSTON PUHEENJOHTAJA: Sanna Laitila Varapuheenjohtaja: Eeva Fredriksson YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ASUKASJÄSENET: Sanna Laitila Eeva Fredriksson Kirsti Salmi Matti Achren Tarja Vitikainen Dani Vahlberg Kaija Järvinen HALLITUKSEN ASUKASJÄSENEHDOKKAAT: Sirpa Nevalainen ja Ari-Pekka Julin (varalla Reijo Seppälä ja Pertti Kivimäki) 5

6 ESITTELYSSÄ SUURPÄÄNKATU 49 Suurpäänkatu 49:ssä näkyy ASUMISEN UUSI SUUNTA 6

7 Seija viihtyy uudessa kodissaan JOULUKUUSSA VALMISTUNUT SUURPÄÄNKATU 49 ON SAANUT UUDET ASUKKAANSA. TAVALLISTA TASOKKAAMMAT ASUNNOT Yksi uusista Suupäänkatu 49:n asukkaista on Seija Linden, joka muutti yläkerroksen yksiöön joulukuussa Mukana seurasi Olga-kissa. Olen jäänyt hiljattain pois työelämästä. Hain pienempää ja samalla edullisempaa vaihtoehtoa. Varissuo on Seijalle tuttu alue ennestään, sillä hän on asunut alueella TVT:n asunnossa yli kymmenen vuotta. Entinen työkaveri kertoi uudesta kohteesta ja Seija kiinnostui. Hän ilmoittautui VIP-näyttöön, vakuuttui ja haki asuntoa. Toiveena oli yksiö ylimmässä kerroksessa, josta on metsäiset näkymät ja toive toteutui. Seija on kotiutunut mainiosti uuteen kotiinsa. Kehuja saa erityisesti keittiön kaapiston ylä- ja alakaappien väriyhdistelmä, tilava kylpyhuone ja reilunkokoinen, lasitettu parveke. Kun kevät koittaa, tulen käyttämään parveketta varmasti tiuhaan. Suurpäänkatu 49 on osoittautunut rauhalliseksi paikaksi asua. Seijan lapset ja lapsenlapset asuvat lähellä ja käyvät säännöllisesti kylässä. Hän on tutustunut myös naapureihin, jotka ovat yhtä tyytyväisiä uuteen asuinympäristöön. KIINNOSTIVAT JA TÄYTTYIVÄT NOPEASTI. Suurpäänkatu 49 sai vuokra-asunnon etsijät liikkeelle. Kahdessa näytössä kävi peräti 150 kiinnostunutta. Suuri kiinnostus selittyy ainakin osin tämän hetken asumistrendillä: pienempiä vuokra-asuntoja tarvitaan. Kahdessa peruskorjatussa talossa onkin eniten kaksioita, 45 asunnosta peräti 26. HÖYRYSAUNA VETÄÄ VÄKEÄ Asuminen on käynnistynyt mallikkaasti. Talon erikoisuus höyrysauna on saanut innokkaita käyttäjiä perinteisen saunan ohella. Heti alkutalvesta pihalle valmistui tupakkakatos, sillä talo on savuton. parantamisella. Keväällä TVT Asunnot Oy osallistuukin Suurpäänkatu 49:llä Europahouse Award kilpailuun. Kilpailussa haetaan taloja, jotka edistävät kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. SEURAAVA PERUSKORJAUS NAAPURITALOON TVT Asunnot Oy on käynnistänyt jo viereisen taloryhmän, Suurpäänkatu 47:n peruskorjauksen suunnittelun. Hyväksi havaitut käytännöt valmistuneesta naapuritalosta tulevat varmasti käyttöön. Peruskorjaus aloitetaan syksyllä 2012 ja talo valmistuu näillä näkymin vuoden 2013 lopussa. SUURPÄÄNKATU 49 OSALLIS- TUU ASUMISEN KILPAILUUN Suurpäänkatu 49:n peruskorjauksessa haettiin uudenlaisia ratkaisuja mm. asuntokokojen muutoksilla sekä turvallisuuden SEIJA LINDENIN KAUNIISTI SISUSTETUSSA KODISSA ON TOIMIVA POHJARATKAISU JA IKKUNASTA KOMEAT NÄKYMÄT. 7

8 UUTISIA Tavoitteena entistä parempia asumispalveluita TVT Asunnot Oy:n hallitus on päivittänyt yhtiön strategiaa. Valmistuneen strategiatyön tarkoituksena oli päivittää liiketoiminnan suuntaviivat ja kirkastaa yhtiön tavoitetta suhteessa tämän päivän toimintaympäristöön. Asukkaille päivitys näkyy lähinnä siten, että pyrimme tarjoamaan entistä parempia asumispalveluita. Tehtävämme on edistää alueen hyvinvointia asumisen keinoin, tiivistää TVT Asunnot Oy:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo. Konkreettisin muutos on muun muassa uudistunut yritysilme, joka näkyy uuden logon lisäksi kaikissa TVT:n materiaaleissa ja palvelutoimistossa. Neliömallisesta logosta erottuu vahvasti kirjaimet TVT. Nimen lisäksi kirjaimet viestittävät turvallisuutta, viihtyisyyttä ja tahtoa. TVT on Turun alueen tunnetuin vuokrataloyhtiö Turun alueella toimivien vuokrayhtiöiden tunnettuutta ja imagoa tutkittiin vuoden 2011 aikana. Tutkimuksen mukaan TVT on alueen tunnetuin vuokrataloyhtiö ja sen tunnettuus kasvoi vuodesta 2007 kuusi prosenttia. Kyselyyn vastanneiden mukaan TVT on ennen kaikkea luotettava, vuokratasoltaan kilpailukykyinen ja yhtiö tarjoaa turvallisen vuokrasuhteen. Kiitosta saivat myös asuntojen varustetaso ja sijainti. Vuoteen 2007 verrattuna TVT:n imago on parantunut myös mm. rauhattomuuden osalta. Suhteessa muihin paikallisiin toimijoihin TVT:n koettiin olevan nykyaikainen ja luotettava ja vuokrasuhteen turvallinen. Vastaajien mukaan myös asunnon hakeminen oli muihin toimijoihin verrattuna helpointa. Tutkimus: TVT:n palvelujen laatu on parantunut TVT:n palvelujen laatu on parantunut viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan. Tutkimus toteutettiin keväällä 2011 ja siinä vertailtiin valtakunnallisesti vuokrataloyhtiöitä kuuden eri mittarin perusteella. Vuoden 2009 tarkastelujaksoon verrattuna palvelumme ovat parantuneet. Tämä on meille erittäin positiivinen uutinen, sillä samaan aikaan ihmisten tyytyväisyys alueen palvelutasoon on yleisesti laskenut. Olemme siis voineet palvella asiakkaitamme entistä paremmin, toteaa TVT:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo. Uudet verkkosivut helpottavat sähköistä asiointia Päivitetyn yritysilmeen yhteydessä TVT Asunnot uudisti verkkosivunsa. Osoitteessa asukkaat ja asuntoa etsivät löytävät entistä helpommin kaikki asumiseen liittyvät palvelut. Mm. vapaat asunnot on nostettu entistä näyttävämmin esille, jotta uuden kodin löytäminen onnistuu mahdollisimman helposti. Sivurakennetta on yksinkertaistettu ja luettavuutta sekä löydettävyyttä helpotettu. Paavo-hankkeen tavoitteena vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta TVT on mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Paavo-hankkeessa, joka on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Raha-automaattiyhdistys (RAY), Rikosseuraamusvirasto sekä kymmenen kuntaa, jotka ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen. Sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki ja TVT ovat määritelleet kunnan asumisratkaisujen ja tuen tarpeen, ennaltaehkäisevät toimet sekä yksilöidyt ja aikataulutetut hankkeet ja muut toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2011 lopussa ja toinen vaihe käynnistyy vuoden 2012 aikana. 8

9 NIKSIT LASIT KIRKKAIKSI. Paljastiko kevätaurinko pölyiset ikkunat ja parvekelasit? Lorauta pesuvatiin veden lisäksi etikkaa tai käsitiskiainetta ja ryhdy töihin. Etene puhtaammista pinnoista likaisempiin ja muista suojata lattiat vedeltä. Paras ikkunanpesusää on pilvipouta. Kevätkoti kaunistuu siistimällä! VÄLINEURHEILUA. Siivous, jos jokin, on välineurheilua. Laadukkaat siivousvälineet helpottavat työtä, parantavat lopputulosta ja saavat siivouksen sujumaan joutuisammin. LATTIANPESU. Lattioita pestessä muista ottaa huomioon lattiamateriaali. Muovimatto sekä laminaattija puulattia pyyhitään vain nihkeällä, kivi- ja laattalattiat kestävät hiukan enemmän kosteutta. SIIVOTAAN YHDESSÄ! Taloyhtiön keväiset siivoustalkoot ovat oiva tapa tutustua naapureihin. Pihapiirin kevätaskareiden lomassa on mukava vaihtaa kuulumisia. Tiesitkö? Ekosiivooja hyödyntää isoäidin ympäristötietoisia siivousniksejä. Ikkunat puhdistuvat etikalla ja uuni ruokasoodalla. AMMATTILAINEN HOITAA. Jos kevätsiivouksen toteuttaminen itse ei inspiroi, ulkoista työ ammattilaisille. Kotisiivouspalveluista saat myös kotitalousvähennystä. KUKAT TUOVAT KEVÄÄN. Leikkokukat viimeistelevät siistin kodin. Sisälle tuodut koivunoksat puhkeavat maljakossa hiirenkorville viikossa parissa. Toukokuussa kokoat jo kauniin kimpun luonnon omista antimista. LÄHDE: MARTAT.FI 9

10 LAPSILLE Hei! Kevät on saapunut ja kohta ensimmäiset sinivuokot pilkottavat metsissä. Oletko jo löytänyt näitä sinisiä kukkia? Valmiina, paikoillanne, juokse! Aitajuoksu on aika hurja laji! Nyt onkin aika ryhtyä ulkoleikkeihin toden teolla. Pihalla voi tehdä kaikenlaista hauskaa: leikkiä kuurupiiloa, pelata palloa, hypätä ruutua tai hyppynarua tai tarkkailla kevään muuttolintuja. Minä harrastan monenlaista liikuntaa: jalkapalloa, jääkiekkoa, telinevoimistelua ja keihäänheittoa. Palloa pelaan omassa urheiluseurassa ja sieltä olen saanut monia kavereita. Vauhdikkaita päiviä, t. Topi-nalle Muistetaan, ettei potkita palloja seiniin. 10

11 Koulun kentän jäällä harjoiteltiin ilmaveivejä koko talvi. Tänä keväänä ja kesällä vietetään suuria urheilujuhlia Jääkiekon MM-kisat Helsinki, Tukholma Yleisurheilun EM-kisat, Helsinki Jalkapallon EM-kisat, Puola, Ukraina Kesäolympialaiset, Lontoo URHEILIJAN RISTIKKO Ratkaise ristikko kuva- tai sanavihjeiden perusteella. Saat pystysuoraan tulevaa vuodenaikaa kuvaavan sanan. Lähde liikkeelle! Palloilua, kiekkoilua, suunnistusta, uintia, ratsastusta, tanssia, telinevoimistelua, luistelua Turussa on yli 300 urheiluseuraa ja -järjestöä. Tutustu osoitteessa turku.fi/liikunta. Yleisurheilulaji, jossa hypätään mahdollisimman pitkälle. Juoksukengät, joiden pohjassa on piikit. Yleisurheilulaji, jossa juostaan 3000 metrin matka. Rankkarin virallinen nimi jalkapallossa. Oikeat vastaukset: 1. pituushyppy, 2. moukari, 3. maalivahti, 4. kiekko, 5. maali, 6. jalkapallo, 7. erotuomari, 8. piikkarit, 9. estejuoksu, 10. rangaistuspotku, 11. keihäs 11

12 Kiintopisteenä oma koti ja sen ympäristö UUSI YHTEISTYÖTOIMIKUNTA ON ASUMISEN ASIANTUNTIJA KUKAPA EI HALUAISI ASUA VIIHTYISÄSSÄ, TURVALLISESSA JA MUKAVASSA YMPÄRIS- TÖSSÄ. KUN IDEA OMAN ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYDEN PARANTA- MISEKSI PÄLKÄHTÄÄ PÄÄHÄN, ON HYVÄ TIETÄÄ, MITEN TOIMIA. TVT:n yhteishallinnon uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota asukkaiden ja TVT:n yhteistyötoimikunnan rooliin. Se on yksi tärkeimmistä asukkaiden vaikuttamiskanavista ja uudistuksessa on haluttu varmistaa, että se sellaisena myös toimii. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on käsitellä koko asuntokantaa koskettavia asioita. Tavoitteena on, että hallinnon uudistus edistäisi asukkaiden osallistumista oman asuinympäristön hoitoon ja siitä huolehtimiseen. Haluamme kehittää toimintaa yhä enemmän alueelliseksi niin, että byrokratia vähenee ja voimavarat kohdistuvat suoraan toimintaan kotiympäristössä. Yhteistyötoimikunta on sitten astetta laajempi kokonaisuus, avaa isännöintipalvelujen päällikkö Timo Laaksonen. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu asukasneuvoston puheenjohtajan ja hänen varahenkilönsä lisäksi viisi asukasjäsentä ja neljä TVT:n edustajaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii TVT:n edustaja, joka myös kutsuu yhteistyötoimikunnan koolle. Tällä hetkellä käynnissä on yhteistyötoimikunnan rutiinien luominen. Selkeiden toimintatapojen kehittämisellä taataan, että toiminta on laadukasta ja perusteltua. VUODEN 2012 TEEMANA VEDEN- KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN Uudistuksessa on keskitytty siihen, että asukkaiden ja yhtiön tavoitteet kulkisivat käsi kädessä. Tähän pyritään järjestelmällisellä suunnittelulla. Muutoksia voidaan tehdä, jos niille on riittävät perustelut. Uuden yhteistyötoimikunnan työn keskeiseksi teemaksi vuodelle 2012 on valittu asukaspalautteiden perusteella vedenkulutuksen vähentäminen. Vedenkulutus muodostaa suuren kuluerän asuntojen vuokrissa. Asukas voi kuitenkin helposti vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Yhteistyötoimikunta perehtyy vuoden aikana aiheeseen, ja sen pohjalta tehdään ehdotuksia tilanteen kehittämiseksi. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on tiedottaa asiasta sekä yhtiön johtoa että asukkaita. Näin lisätään myös asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, sanoo Laaksonen. Uudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että asukkaat ovat mukana päätök- 12

13 HALUAMME KEHITTÄÄ TOIMINTAA YHÄ ENEM- MÄN ALUEELLISEKSI NIIN, ETTÄ BYROKRATIA VÄHENEE JA VOIMA- VARAT KOHDISTUVAT SUORAAN TOIMINTAAN KOTIYMPÄRISTÖSSÄ. senteossa ja suunnittelussa alusta alkaen. Kun yhteistyötoimikunnan jäsenet näkevät itse, mistä asioista esimerkiksi vedenkulutus muodostuu ja toisaalta, miten kulutukseen voidaan vaikuttaa, uskomme, että muutoksia on helpompi myös tehdä käytännössä, Laaksonen lisää. KEHITTÄMISIDEAT VIREILLE ASUKASPALAUTEKYSELYSTÄ Yhteistyötoimikunta on paikka, jossa asukkaiden mielipiteet tulevat kuuluville. Toimikunnassa esille otettavat asiat ovat tulleet esille talousarviosuunnittelun yhteydessä tehdystä asukaspalautekyselystä. Asukkaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Kaikkea ei kuitenkaan voida toteuttaa. Palautteista nousee selkeästi esiin tiettyjä teemoja, kuten vedenkulutus, pihat ja pihavalaistus. Mieleen tulevia asioita kannattaa laittaa ylös pitkin vuotta, jotta asukaspalautekyselyyn saa laitettua kaiken tarvittavan. Tällöin asiat tulevat yhteistyötoimikunnan käsittelyyn ja niille voidaan alkaa tehdä jotain, Timo Laaksonen toteaa. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen osaisi ottaa yhteyttä oikeaan paikkaan silloin, kun kysymyksiä herää. Mahdollisissa ongelmissa pitäisi ottaa ensin yhteys oman alueen isännöitsijään. Mikäli asia vaatii jatkotoimenpiteitä, isännöitsijä huolehtii niistä, lisää Laaksonen. Jokainen voi osallistua asuinympäristönsä viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittämiseen huolehtimalla omalla toiminnallaan siitä, ettei aiheuta haittaa muille ja toisaalta edistää hyviä käytänteitä olemalla esimerkkinä. Useimmista tilanteista selviää arkijärjellä, aina ei tarvita isännöitsijää apuun. Oman pihapiirin asioihin voi vaikuttaa myös menemällä mukaan asukastoimikunnan toimintaan, Laaksonen muistuttaa. 13

14 MEILLÄ TÖISSÄ MEILLÄ TÖISSÄ -JUTTUSARJASSA ESITELLÄÄN TVT:N TYÖNTEKIJÖITÄ JA KERROTAAN ERILAISISTA TYÖNKUVISTA. MISTÄ TYÖTEHTÄVÄSTÄ SINÄ HALUAISIT LUKEA ENEMMÄN? JÄTÄ JUTTUVINKKISI OSOITTEESEEN TAI POSTITSE TVT ASUNNOT OY, MEILLÄ TÖISSÄ, KÄSITYÖLÄISKATU 3, TURKU. Nimi Annika Laine Tehtävänimike Kiinteistösihteeri MILLAISIA TEHTÄVIÄ TYÖHÖSI KUULUU? Työhöni asuntopalvelujen asiakaspalvelussa kuuluu puhelimeen vastaamista, asuntohakemusten käsittelyä ja tietysti asiakkaiden palvelua. MILLAINEN ON TYYPILLINEN TYÖPÄIVÄSI? Olen työskennellyt TVT:llä lokakuusta 2011 asti, ja voin rehellisesti sanoa, ettei vielä ole tullut kahta samanlaista työpäivää vastaan. Yleensä aamuni kuluvat kuitenkin puhelimeen vastaillessa, hakemuksia kirjatessa ja paperitöitä tehdessä, ja kello kymmenestä lähtien hoidan asiakaspalvelua. Kiireisintä aikaa ovat kuunvaihteet, jolloin asukkaiden vaihtuvuus on suurinta. Pois muuttavat asiakkaat tuovat avaimia ja uudet asukkaat kyselevät vapaiden asuntojen perään. Rauhallisempina aikoina autamme tarjouspuolen työntekijöitä. MIKÄ ON PARASTA TYÖSSÄSI? Vaihtelevat työtehtävät tässä työssä ei pääse tylsistymään. Lisäksi ihanien työkavereiden kanssa pystyy puhumaan asiasta kuin asiasta. Koko TVT Asuntojen henkilökunta puhaltaa hienosti yhteen hiileen. Työviikkojen kohokohtia ovat kierrokset, joilla käymme katsomassa vuokraasuntoja. Asuntojen näkeminen auttaa paljon työssä on helpompi löytää juuri kyseiseen asuntoon sopiva asukas. MITEN TYÖSSÄSI TOTEUTUU TVT:N TEEMA ILO PALVELLA? On aina ilo, kun asiakkaan kanssa löydetään juuri sellainen asunto, jollaista hän on hakenut ja jota hän voi tulevaisuudessa kutsua kodikseen. TERVEISESI TVT:N ASUKKAILLE? Ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos asumiseen liittyvissä asioissa on ongelmia! Palaute on myös aina tärkeää, ja sen avulla opimme paremmiksi asiakaspalvelijoiksi. Aurinkoista kevättä kaikille asukkaille! 14

15 TERVETULOA UUDISTUNEESEEN TOIMISTOOMME! TVT:n palvelutoimisto Käsityöläiskadulla on saanut uuden, raikkaamman ilmeen pienen pintaremontin myötä. Remontti toteutettiin osana uudistunutta yritysilmettä. Toimistossa asiointia on helpotettu ja alakerrassa palvelee mm. uusi infopiste. Tervetuloa tutustumaan! Meillä on ilo palvella! Käsityöläiskatu 3, Turku Avoinna: ma 10 17, ti pe Vuokraus, puh. (02)

16 MINNE MENNÄ Turussa? PIDÄTKÖ LIIKUNNASTA, TAITEESTA, TIETEESTÄ VAI KÄSITÖISTÄ? TÄSSÄ MENOVINKKEJÄ KEVÄÄN JA KESÄN TAPAHTUMIIN. TULI ON IRTI -NÄYTTELY Kuva: Arto Takala SAMPPALINNAN MAAUIMALA Kuva: Kari Vainio TEATTERI Kakola-musikaali asti Turun Kaupunginteatterissa Jörö-Jukka Komedia koko perheelle Manillassa (huhtikuu) ja Turun Seikkailupuistossa (touko-kesäkuu) NÄYTTELYT Tuli on irti! -näyttely asti Logomossa Speed of Darkness valo ja tila -näyttely asti Aboa Vetus & Ars Nova, Itäinen Rantakatu 4 6 KAUPUNKITAPAHTUMAT Turku Design Festival Turun keskustassa Näyttelyt, myyjäiset, pihajuhlat, seminaarit, muotinäytökset, designkierrokset, Neitsytperunafestivaali Vähätorilla Vihervillitys 9.6. klo Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan piha-alue, Ruissalon puistotie 215. Maksuton koko perheen puutarha-, ulkoilu- ja kädentaitotapahtuma. Seikkisrock Kupittaa Keskiaikamarkkinat Suurtori Ruisrock Ruissalon kansallispuisto LIIKUNTA Naisten Kuntovitonen klo Turun Urheilupuisto Samppalinnan maauimala Avataan 7.5., Volter Kilven katu 2, avoinna ma to 6 20, pe 6 19, la su Kupittaan maauimala Avoinna , Kupittaankatu 10, avoinna ma su Tiesitkö? Turun kaupunki ylläpitää yli 200 liikuntapaikkaa, lisätietoja Power Cup Kupittaa Maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma. Paavo Nurmen kisat Turun Urheilupuisto, Paavo Nurmi Marathon Aurajokiranta, SUOMEN JOUTSEN JA PÄIVÄNKAKKARA-TEOS Kuva: Jani Rättyä ja Antti Stöckell Muutokset mahdollisia. 16

17 ASUNNON PERUSKORJAUS VOI NOSTAA VUOKRALAISEN asumistukea VUOKRALAISEN KANNATTAA HUOLEHTIA AKTIIVISESTI ETUJENSA AJANTASAISUUDESTA. KIINTEISTÖN PERUSKORJAUS VOI NIMITTÄIN NOSTAA KELAN HYVÄKSYMIEN ASUMISMENOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄÄ. Lue lisää: > Tietoa Kelasta > Lait ja ohjeet Vaikka remontin keskellä eläminen saattaa joskus harmittaa, asunnon perusparannuksesta on vuokralaiselle hyötyä. Kauniimman kodin ja lisääntyneen asumisviihtyvyyden lisäksi asunnon peruskorjaus voi nimittäin vaikuttaa Kelan myöntämän asumistuen suuruuteen. Peruskorjaus voi korottaa Kelan hyväksymien enimmäisasumismenojen määrää, vahvistaa TVT Asunnot Oy:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo. Peruskorjauksella tarkoitetaan isoa remonttia, jolla uusitaan tai korjataan koko kiinteistöä. Esimerkiksi taloyhtiön putki- ja julkisivuremontit, ikkunoiden uusiminen ja hissin rakentaminen luetaan peruskorjauksiksi. Toisaalta muun muassa parvekelasituksen uusiminen ei nosta asumistuen määrää. Tarkka listaus peruskorjauksiksi katsottavista remonteista on nähtävissä Kelan nettisivuilla. OMA AKTIIVISUUS KANNATTAA Parhaimmillaan peruskorjaus voi korottaa hyväksyttävien asumismenojen määrää ja siten asumistukea kymmenillä euroilla. Remontin sattuessa omalle kohdalle vuokralaisen kannattaa siis olla aktiivinen ja ottaa selvää, ovatko hänen etuutensa ajan tasalla. Tälläkin hetkellä TVT:n taloyhtiöissä on meneillään useita peruskorjaushankkeita. Esimerkiksi Koivulanlaaksossa, Murkionkatu viidessä on juuri vaihdettu ikkunat, isännöitsijä Jari Helenius muistuttaa. Korotusta nykyiseen asumistukeen voi hakea lähettämällä Kelaan yleisen asumistuen hakemuksen liitteenä todistuksen taloon tehdyistä perusparannuksista. Todistuksena toimii talonkirjaote, jossa peruskorjausvuosi ja tehdyt isot peruskorjaukset on ilmoitettu. Maksullisen todistuksen saa oman asuintalokohteen isännöintitoimistosta. > Kelan etuusohjeet > Ohjeet etuuksittain > Yleinen asumistuki 17

18 MITÄ MIELESSÄ? ON ASUKKAIDEN OMA PALSTA, JOSSA VASTAAMME ASUKKAIDEN LÄHETTÄMIIN KYSYMYKSIIN. VOIT LÄHETTÄÄ KYSY- MYKSESI TAI POSTITSE TVT ASUNNOT OY, MITÄ MIELESSÄ?, KÄSITYÖLÄISKATU 3, TURKU. OLEN MUUTTAMASSA POIS TVT:N ASUNNOSTA, MUTTA OSA AVAIMISTANI ON KATEISSA. MITÄ MINUN TULISI TEHDÄ? Kaikki asunnon avaimet on palautettava TVT:lle pois muutettaessa. Mikäli avaimia puuttuu, asukas vastaa lukon sarjoituksesta koituvista kuluista. Lisätietoja osoitteessa >> Lomakkeet >> Asukaslaskutushinnasto. HALUAISIN REMONTOIDA ASUNTOANI. SAANKO ITSE TEHDÄ REMONTTIA, ESIMERKIKSI UUSIA TAPETTEJA TAI MAALATA? OSALLISTUUKO TVT REMONTOINTIKULUIHIN? OLISIN KIINNOSTUNUT ASUKASTOIMINNASTA JA HALUAISIN TIETÄÄ, MITEN PÄÄSEN MUKAAN? ENTÄ MINKÄLAISIIN ASIOIHIN PYSTYN SITÄ KAUTTA VAIKUTTAMAAN? Asunnossa tehtävistä muutostöistä tulee sopia aina ensin isännöitsijän kanssa. Jos muutostyöt sallitaan, pitkään TVT:n asunnoissa asuneet saavat ostoluvan yhtiön hyväksymiin tapetteihin ja maaleihin. Jos asukas haluaa jotkut muut kuin TVT:n hyväksymät materiaalit, hän maksaa kulut itse. Tässä tapauksessa asunnon pinnat tulee myös palauttaa TVT:n hyväksymiin materiaaleihin pois muutettaessa. Asukastoimintaan pääsee mukaan asukaskokousten kautta, joita järjestetään vuosittain syksyllä. Järjestettävistä asukaskokouksista tiedotetaan ilmoitustaululla ja postilaatikkoon toimitettavalla kutsulla. Osallistuminen asukastoimintaan on vapaaehtoista, mutta sen kautta asukkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaan asumiseensa. Asukastoiminnan tarkoituksena on, että asukkaat voivat oman asuinympäristönsä lisäksi vaikuttaa viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen. Asukastoimikunta voi järjestää myös yhteistä toimintaa asukkaille. Lisätietoja uudistuneesta asukasdemokratiasta sivulla 4 sekä osoitteessa tvt.fi. OLEMME MUUTTAMASSA TOISELLE PAIKKAKUNNALLE JA ALAIKÄINEN LAPSENI HALUAISI JÄÄDÄ OPISKELUJEN TAKIA NYKYISEEN ASUNTOOMME. ONKO TÄMÄ MAHDOLLISTA JA VOIKO HÄN TEHDÄ OMAN VUOKRASOPIMUKSEN? TVT Asunnot voi solmia vuokrasopimuksen vain täysi-ikäisen henkilön kanssa, eikä alaikäinen voi siksi saada omaa vuokra-asuntoa TVT:ltä. Vuokrasopimus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun asunnonhakija täyttää 18 vuotta. 18

talon voimavara korostuu luonto tilapäisasuntoa Suurpäänkatu 47 uudistuu Äänestä Kotirunoa Summary AKTIIVISET ASUKKAAT OVAT

talon voimavara korostuu luonto tilapäisasuntoa Suurpäänkatu 47 uudistuu Äänestä Kotirunoa Summary AKTIIVISET ASUKKAAT OVAT 1/2013 AKTIIVISET ASUKKAAT OVAT talon voimavara Marita Katariinan taiteessa korostuu luonto s. 6 Tovikoti auttaa tilapäisasuntoa tarvitsevaa s. 12 Suurpäänkatu 47 uudistuu asunnot pian haettavissa s. 11

Lisätiedot

2/2011. Koti on SIELLÄ MISSÄ. viihdyt. Aidan monta. tehtävää s. 4. Jouluksi uuteen kotiin Esittelyssä Suurpäänkatu 49 s. 12. Summary. in english s.

2/2011. Koti on SIELLÄ MISSÄ. viihdyt. Aidan monta. tehtävää s. 4. Jouluksi uuteen kotiin Esittelyssä Suurpäänkatu 49 s. 12. Summary. in english s. 2/2011 Asukaslehti sai uuden nimen Koti on SIELLÄ MISSÄ viihdyt Aidan monta tehtävää s. 4 Jouluksi uuteen kotiin Esittelyssä Suurpäänkatu 49 s. 12 Summary in english s. 28 PÄÄKIRJOITUS KOTI ON SIELLÄ,

Lisätiedot

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit 630 V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 6 vuotta Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit VVO:n asiakkaana voit saada Sonera Laajakaista ADSL tai Sonera Laajakaista Kaapeli -liittymän nyt erityisen

Lisätiedot

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus Kesäkuu 1 2012 Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9 Näin syntyy vuokrasopimus sivut 10 11 Jarno on Ristimäen oma huoltomies sivut 12 13 Yli 50 vuotta Koivukujalla asunut Alli Gren muuttaa uuden talon ylimpään

Lisätiedot

ASOKOTIEN lehti 1/2008. Naapurisopu on taitolaji. Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan. Oulussa testattua. Tekemisen kautta tutuksi

ASOKOTIEN lehti 1/2008. Naapurisopu on taitolaji. Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan. Oulussa testattua. Tekemisen kautta tutuksi Asokoti ASOKOTIEN lehti 1/2008 Naapurisopu on taitolaji Kotikulma on avattu Kohenna kotiasi oman maun mukaan Oulussa testattua Tekemisen kautta tutuksi sisältö 1/2008 Seinien maalaaminen ja 12Hyväksyvä

Lisätiedot

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme

Asokotien lehti 1/2014. 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön. 35 Saunasta Tilaihme Asokotien lehti 1/2014 4 Tervetuloa teemaseminaareihin ja Asopaketti-infoihin! 30 Räätälöity ratkaisu keittiöön 35 Saunasta Tilaihme Iloitse arjesta! pääkirjoitus sisältö 1/2014 Asuminen monimutkaistuvassa

Lisätiedot

Meidän Pietari. Seppo Nyyssönen viihtyy Pietarin asunnoissa. Kosovosta Pietariin - esittelyssä uusi huoltomies Mika Halonen. Perusparannusprojektit

Meidän Pietari. Seppo Nyyssönen viihtyy Pietarin asunnoissa. Kosovosta Pietariin - esittelyssä uusi huoltomies Mika Halonen. Perusparannusprojektit Meidän Pietari Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tiedotuslehti 1/2005 Seppo Nyyssönen viihtyy Pietarin asunnoissa Nykyisin vaimonsa kanssa Nakertajan Rasintiellä asuva Nyyssönen on ollut aktiivisesti mukana

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot

Palveluketju palveluksessasi

Palveluketju palveluksessasi V V O : n a s i a k a s l e h t i 4 / 2 0 0 630 Avainasukasohjelmaan etukortit Oikein valaistu piha on turvallinen vuotta Palveluketju palveluksessasi pääovi sisältö j o u l u k u u 2 0 0 6 Turvallisuus,

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asukaslehti 01/2013 Muista paloturvallisuus joulun pyhinä sivu 3 NikkarinSanomat_012013.indd 1 Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asumisen uutisia sivut 8-10 5.12.2013 11:16:48 PÄÄKIRJOITUS Asukkaat ovat

Lisätiedot

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012 Asokotien lehti 2 /2012 Tartu remonttitarjoukseen Vaikuttaako eurokriisi asumisen hintaan? Järjestelmä luo nahkaansa Anna uusi alku kehollesi Uuden aikaa tarinan > Alueosassa paikallisasiaa sivuilla 18

Lisätiedot

The World is not Enough. Varaa valita. Valtavirran ulkopuolella. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2010 www.psoas.

The World is not Enough. Varaa valita. Valtavirran ulkopuolella. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2010 www.psoas. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2010 www.psoas.fi The World is not Enough Honest people, midnight sun and a lot of potatoes Varaa valita Yksiö vai kimppakämppä? Molemmilla on etunsa.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA Hyvä naapuruus vuoden 2008 teema Hyvitystä aikaisesta irtisanomisesta

AJANKOHTAISTA Hyvä naapuruus vuoden 2008 teema Hyvitystä aikaisesta irtisanomisesta JVA:n asukaslehti 1/2008 AJANKOHTAISTA Hyvä naapuruus vuoden 2008 teema Hyvitystä aikaisesta irtisanomisesta Koteja kaikille Koteja kaikille JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY Väinönkatu 11 A, 2 krs, PL 193,

Lisätiedot

HUOLTO/HUOLLON PÄIVYSTYS

HUOLTO/HUOLLON PÄIVYSTYS asukasviesti 2/2010 Sisällys: Hyvä että asunnoista pidetään huolta 4 Lanssikadun rakennustyöt etenevät talven haasteista huolimatta aikataulussa 5 Jälleen kotona! 6 Kallion louhinnasta lisämaustetta Luiskakadun

Lisätiedot

Mikalo mikalo. Asukaskokouskutsu, Asukasdemokratia, sivu 5. oy:n asukaslehti. sivu. sivu. sivu 3. Lukijan kuva: Sanna Rautiainen

Mikalo mikalo. Asukaskokouskutsu, Asukasdemokratia, sivu 5. oy:n asukaslehti. sivu. sivu. sivu 3. Lukijan kuva: Sanna Rautiainen Mikalo mikalo 1 / 2 0 1 4 Asukaskokouskutsu, 3 oy:n asukaslehti Lukijan kuva: Sanna Rautiainen 10 14 Vesitorninkatu 6 asukkaita kerhoillassa tekemässä virpomisvitsoja. Asukasdemokratia, 5 Elokuvaaja Hamid

Lisätiedot

JVA:n asukaslehti 2/2012. Tehdään yhdessä! Hauhontien asukkailta löytyy ideoita ja talkoohenkeä s. 10

JVA:n asukaslehti 2/2012. Tehdään yhdessä! Hauhontien asukkailta löytyy ideoita ja talkoohenkeä s. 10 JVA:n asukaslehti 2/2012 Tehdään yhdessä! Hauhontien asukkailta löytyy ideoita ja talkoohenkeä s. 10 Koteja kaikille Pääkirjoitus... 3 Lemmikin kanssa kaupungissa... 4 JVA:n organisaatio uudistuu... 8

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Laajakaista jo lähes kaikissa kiinteistöissä SIVU 4 Nikun uusi hallitus esittäytyy SIVU 6 Säästä siivoamalla! SIVU 9 Nikulainen Niiralan

Lisätiedot

Mikalo. Lapset laskettelemaan tornimäelle, sivu 19. oy:n asukaslehti. sivu. sivu

Mikalo. Lapset laskettelemaan tornimäelle, sivu 19. oy:n asukaslehti. sivu. sivu Mikalo mikalo Mikalo 1 / 2 0 1 3 oy:n asukaslehti 4 10 Mikalo Oy:n historian ensimmäinen purkukohde. Yhdeksänkymppisellä Valannalla on helakka nauru ja nuorekkaat jutut. Hänen viihtyisässä kodissaan kirjahylly

Lisätiedot

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1 VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011 Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys www.vav.fi VAV 3. 2011 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta. Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään. Kiinteistön huolto.

V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta. Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään. Kiinteistön huolto. V V O : n a s i a k a s l e h t i 2 / 2 0 0 630 vuotta Asuntomessut ja sisustaminen vinkit ja maut kesään Kiinteistön huolto on yhteispeliä a s u k a s tuomas pietinen sisältö k e s ä k u u 2 0 0 6 22

Lisätiedot

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 4.1.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 18 19 KOULUT Positiivisesta palautteesta voimaa vuorovaikutustaitoihin. KAAVOITUSKATSAUS

Lisätiedot

Losista Jyväskylään. Conrad Isidoren kieli on musiikki s. 12. Sisäsivuilla myös: JVA:n asukaslehti 3/2013

Losista Jyväskylään. Conrad Isidoren kieli on musiikki s. 12. Sisäsivuilla myös: JVA:n asukaslehti 3/2013 JVA:n asukaslehti 3/2013 Losista Jyväskylään Conrad Isidoren kieli on musiikki s. 12 Sisäsivuilla myös: Asukaspistejärjestelmään tulee parannuksia Kuka pärjäsi pihakilpailussa, kenellä paras parveke? Jyväskylästä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2011 www.psoas.fi www.psoas.fi/40

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2011 www.psoas.fi www.psoas.fi/40 Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asiakaslehti 2011 www.psoas.fi www.psoas.fi/40 Olisiko aika......ottaa haltuun omat raha-asiat? Alle 26-vuotiaana asiakkaana saat meiltä maksutta käyttöösi: OP-Visa

Lisätiedot

VAV OY:N ASUKASLEHTI 3.2009. Viestintäjuhla täydentyi uudistuneilla nettisivuilla. www.vav.fi VAV 3. 2009 1

VAV OY:N ASUKASLEHTI 3.2009. Viestintäjuhla täydentyi uudistuneilla nettisivuilla. www.vav.fi VAV 3. 2009 1 VAV OY:N ASUKASLEHTI 3.2009 Viestintäjuhla täydentyi uudistuneilla nettisivuilla www.vav.fi VAV 3. 2009 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2012 4-7 Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista 12-13 Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi

Lisätiedot

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7 1 Marraskuu 2 2008 TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 9 Ilkivalta tulee kalliiksi sivu 8 Punakylä muistuttaa Tampereen historiasta sivu 7 2 Tampere 31.10.2008 Maksuhuomautusten

Lisätiedot

vuotta Tampereen Vuokratalosäätiö Jaana Alajoki

vuotta Tampereen Vuokratalosäätiö Jaana Alajoki 3 5 vuotta Tampereen Vuokratalosäätiö Jaana Alajoki Julkaisija: Tampereen vuokratalosäätiö Kirjoittaja: Jaana Alajoki Ulkoasu ja taitto: Aino Myllyluoma Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, 2005 ISBN: 2

Lisätiedot

Turun Ylioppilaskyläsäätiön tiedotuslehti. Magnus rokkasi televisiossa SISUSTUSVINKKEJÄ PIENEEN ASUNTOON RUOKAA KUKKA NOUSEE.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön tiedotuslehti. Magnus rokkasi televisiossa SISUSTUSVINKKEJÄ PIENEEN ASUNTOON RUOKAA KUKKA NOUSEE. ilmestys Turun Ylioppilaskyläsäätiön tiedotuslehti SYKSY 2013 Magnus rokkasi televisiossa SISUSTUSVINKKEJÄ PIENEEN ASUNTOON KUKKA NOUSEE RUOKAA YLIOPPILASKYLÄÄN KAHVINKEITTIMELLÄ ilmestys 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot