4/2008. VR:n omistajaohjaus. Valtuusto pohti kuljetusalan yhteistyöprojektia. Tutkimus naisveturinkuljettajista. Radio 2000 ja GSM-R ohjaamopuhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2008. VR:n omistajaohjaus. Valtuusto pohti kuljetusalan yhteistyöprojektia. Tutkimus naisveturinkuljettajista. Radio 2000 ja GSM-R ohjaamopuhelin"

Transkriptio

1 4/2008 VR:n omistajaohjaus Valtuusto pohti kuljetusalan yhteistyöprojektia Tutkimus naisveturinkuljettajista Radio 2000 ja GSM-R ohjaamopuhelin

2 Pääkirjoitus Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2008 NYT RADAT JA KOULUTUS KUNTOON Suomen ja koko maailman talouden ennusluvut ovat synkät. Myös VR:n ennusteet ensi vuodelle etenkin tavaraliikenteessä ovat ankeahkot. Puunjalostusja metalliteollisuuden suuret yhtiöt ovat VR Cargon pääasiakkaita. Niiden tuotannolliset näkymät ovat heikot, mikä väistämättä heijastuu tavaraliikenteen kuljetusmääriin. Myös Suomen ja Venäjän välisen liikenteen ennusluvut ovat huonoja. Henkilöliikenteen odotetaan kuitenkin jatkavan noususuhteisella uralla, joten junatarjonta tältä osin turvaa VR:n toimeliaisuutta ja veturinkuljettajien työllisyyttä. Veturinkuljettajien eläkepoistuma kiihtyy. Tänä vuonna eläkkeelle on lähtenyt 120 kuljettajaa Vuosina eläköityy lähes tuhat veturinkuljettajaa, mikä on yli puolet nyt töissä olevista kuljettajista. Loput virkamieskauden veturinkuljettajista eli 470 henkilöä jäävät pois työelämästä 2020 luvun loppupuolella. Vaikka VR:n toimeliaisuus olisikin pari seuraavaa vuotta alamaissa, niin nyt on panostettava voimakkaasti uusien veturinkuljettajien kouluttamiseen, koska muutoin tulevaisuutta ei pystytä tältä osin hallitsemaan. Myös rakentaminen on Suomessa voimakkaasti taantumassa. Valtiovallan on nyt ryhdyttävä voimakkaasti taloutta elvyttäviin toimenpiteisiin. Tarvitaan nopeita lisärahoituspäätöksiä jo valmiina olevien korjaus- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi. Radanpidossa on lisättävä perusväylänpidon rahoitusta. Väylien kunnossapidon ja perusparannusten lisääminen on nopeavaikutteista suhdannepolitiikkaa, jonka mukaiset toimenpiteet on otettava käyttöön mahdollisimman pian. Raideliikennettä pidetään tulevaisuuden liikkumismuotona. Tämä ei näy kuitenkaan käytännössä, kun tarkastelee Suomen ratojen kuntoa. Radanpidon rahoituksen luulisi olevan nykyisen hallituksen erityisessä suojeluksessa. Lisäpanostukset ovat nyt tarpeen. Rahoituksen osalta pitäisi SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen tekemän ehdotuksen mukaisesti keskustella myös siitä, voisivatko työeläkeyhtiöt olla mukana ratojen kunnossapidon ja rakentamisen rahoituksessa. Tämä voisi tapahtua ns. elämänkaarihankkeina, jolloin valtiovalta sitoutuu maksamaan saamansa radanpidon rahoituksen takaisin eläkeyhtiöille korolla, joka ei millään tavoin saa vaarantaa eläkkeiden maksatusta. Radanrakennuksen kiihdyttäminen toisi helpotusta rakentajien tilanteeseen ja ylläpitäisi osaltaan yhteiskunnan ja talouden toimeliaisuutta. Hintasuhdanteetkin taitaisivat olla otollisia rakennuskustannusten osalta. Veturimies -lehti toivottaa lukijoilleen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Veturimies 4/2008

3 Liiton ajankohtaista 2 Pääkirjoitus: Nyt radat ja koulutus kuntoon 4 Puheenjohtajan palsta: Omistajan ohjaus 6 Häkämies: Omistajaohjauksen kuulumisia 8 Kuljetusliittojen yhteistyöselvitys 15 NTF:n juhlavuosi 18 Pääluottamusmies: Kaksijakoinen tulevaisuus 26 Kylmälahti 28 Hallituksen kokouksia Työsuojelu 12 Radio 2000 ja GSM-R 16 Meiltä ja muualta Vapaa-aika 30 Pieksämäen höyryveturimiehet Budapestissä 34 Ruskaleiri 37 Veturimiesten tennisturnaus Joensuussa 42 Ristikko 44 Veturimiesten naiset ry. Valtuuston ylimääräinen kokous tutustui kuljetusliittojen yhteistyöprojektin selvitysmiehen raporttiin, kuvassa kokouksen äänestyksen ääntenlasku, sivut Radiojärjestelmä uusiutuu vihdoinkin, asiasta lisää sivuilla Kurssitapaamisia ollut useita, sivut Kuvan veteraanit ovat saapumassa 110 v juhlanäyttelyn Tampereelle. Pieksämäen osaston höyryveturimiehet kävivät kansainvälisissä höyryveturikilpailuissa, Budapestissä. Saaliina 3. sija. Sivut Kentältä 20 Tarja Kortesniemi: Mimmit Ukko-Pekkaa kesyttämässä 22 Teppo Nurminen: Se ihan ensimmäinen reissu 24 Tero Palomäki: Tarinaa sidosryhmista ja niiden ulkopuolelta 36 Keskity olennaiseen 38 Holopainen: Veteraanit vierailulla v kurssitapaamisia Veturimies-lehden vuoden 2009 ilmestymispäivät ovat: Aineiston oltava toimittajalla: Teksti mieluummin sähköpostin liitetiedostoina. Kuvat muokkamattomina jpeg tiedostoina tai paperikuvat postin kautta. Kannen kuvat: Puolustusministeri Häkämies, Valtuuston kokous, esitystä tekemässä Jaakko Suomalainen Joensuusta. Julkaisija Veturimiesten liitto Toimitus: John Stenbergin ranta 6, Helsinki puh. (09) Päätoimittaja: Timo Tanner Toimittaja: puh: (09) , Markku Vauhkonen GSM fax (09) Toimitusneuvosto: Risto Elonen, Timo Tanner ja Markku Vauhkonen. Koti os:kesäkatu 6, Pieksämäki Tilaushinta vsk. 20 euroa Ilmoitushinnat 2009: 1/1 sivua 250 euroa 1/2 sivua 170 euroa pienemmät ilmoitukset, lisäväri ja 4-väri sopimuksen mukaan. ISSN Kehitys Oy, Pori Veturimies 4/2008 3

4 Risto Elonen Liiton ajankohtaista PUHEENJOHTAJAN PALSTA Omistajan ohjaus Viime kuukausien aikana VR on melko paljon ollut julkisuudessa. Milloin on Liikenne- ja viestintäministeriön taholta pyydetty selvityksiä junien myöhästymisistä tai matkustajainformaation puutteesta, milloin VR osakeyhtiötä on omistajan tahdon mukaan käsketty hankkimaan vaunukalustoa, jota se ei tässä tilanteessa tarvitse. Eri tahot ovat perustelleet vaunupäätöstä vaihtelevin tavoin. On väistämättä syntynyt kysymys, missä oikein mennään ja kenen ohjauksessa? Tämä hyvin kyseenalainen show sai sitten todella ikävän sävyn, kun VR- Yhtymän hallituksen puheenjohtaja ja Yhtymän pääjohtaja ilmoittivat kumpikin tahoillaan eroavansa tehtävistään. Koko puuhasta tulee väistämättä sellainen olo, että VR on kuin vanha kentän kulmalle hylätty jalkapallo, jota kuka tahansa voi käydä potkimassa mihin suuntaan hyvänsä ja milloin tahansa. Vaunuhankinta on tietysti tärkeä, kun ajatellaan Kainuun metallimiesten työllisyystilannetta, mutta minun mielestäni heidän työllisyytensä ei voi mennä rautateillä työskentelevien ihmisten työpaikkojen edelle. Nyt tilattavat makuuvaunut tulee maksaa VR osakeyhtiön tulorahoituksella ja näkymät tulevaisuuteen eivät ole todellakaan seesteiset. Omistajaohjaus näyttäytyy oudossa valossa, koska ainakaan työntekijöillä ei ole tiedossa, mihin suuntaan yhtiön omistaja eli Suomen valtio haluaa VR:ää viedä. Tiedossa ovat päätökset liikenteenohjauksen eriyttämisestä sekä VR-Rata Oy:öön liittyvät päätökset ja suunnitelmat. Mitä omistaja odottaa omalta kansalliselta logistiikkaoperaattoriltaan, joka on käytännössä katsoen viimeinen sellainen. Onko omistajan kannalta tärkeää säilyttää VR vahvana toimijana koko logistiikkaketjussa vai halutaanko toiminnat eriyttää kokonaan toisistaan? Veturimiesten kannalta on itsestään selvää, että nykyinen yhtenäinen tavara- ja henkilöliikenteen toimintamalli on paras ja toimivin. Malli antaa mahdollisuudet tehdä veturimiestyötä erilaisissa junatyypeissä eikä ainoastaan tavara- tai henkilöliikenteessä. Malli on yhtiölle kiistatta kustannustehokkain, koska henkilökunnan sekä kaluston yhteiskäyttö tuo toiminnallista lisähyötyä. Voi tietysti olla, että tämä nähdään joissain piireissä kilpailua haittaavana tekijänä, mutta omistajan kannalta se tulisi ehdottomasti tunnustaa vahvuustekijäksi. Toivottavasti valtion omistajaohjaus tulee lähitulevaisuudessa linjaamaan, mihin suuntaan se haluaa VR:ää kehittää, jotta työrauha vähitellen palautuisi. Tässä lehdessä on valtion omistajaohjauksesta VR:n osalta vastaavan puolustusministeri Jyri Häkämiehen haastattelu, joka toivottavasti antaa suuntaviivoja tulevasta. Kriisi Vielä viime kesänä ei monellakaan henkilöllä ollut näkemystä, mihin tilaan koko globaali maailmantalous ajautuu Yhdysvalloista alkaneen rahoitus - maailman kriisin myötä. Kansantalouden kasvuennusteita on jouduttu joka puolella tarkistamaan kuukausittain alaspäin. Suomessa rahoitussektori on hyvässä kunnossa ja toistaiseksi mitään maailmalla koetun luottolaman kaltaista ei ole Suomessa koettu. Suomi on kuitenkin erittäin riippuvainen vientisektorin tilauksista ja viimeisten kuukausien aikana on lähes joka päivä tullut uutisia, joiden sisältönä ovat olleet teollisuuden lomautukset tai irtisanomiset. Varsinkin koko metsäteollisuussektori on erittäin suuren murroksen alla. Viime vuosien aikana metsäyhtiöt ovat supistaneet paperin sekä kartongin tuotantokapasiteettia pari miljoonaa tonnia. Kolme suurta metsäyhtiötä ovat lomauttamassa tai irtisanomassa tämän ja ensi vuoden aikana lähes 5000 ihmistä. Osa lomautuksista on lyhytaikaisia, mutta toisaalta on tiedossa jopa vuoden kestoisia lomautuksia. Samalla ollaan supistamassa voimakkaasti myös sahojen tuotantokapasiteettia. Metsäteollisuus on suurin VR Cargon asiakas ja näillä jo toteutetuille ja tulossa olevilla kapasiteetin leikkauksilla on suuri merkitys tavaraliikenteen kuljetusmääriin ja veturimiestyön määrään. Venäjän päätös lykätä vientipuulleen asetettavia tullimaksuja 9-12 kuukaudella on positiivinen asia metsäteollisuudelle, mutta vain lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta voidaan kysyä, mikä merkitys tällä todella on kuljetusmääriin, kun kapasiteetin leikkaukset ovat tosiasia ja puuta on tällä hetkellä varastot täynnä. Metsäteollisuuden lisäksi vientiteollisuuden ongelmat ovat lisääntyneet metalli- sekä konepajateollisuuden puolella. Myös näiden yritysten kuljetuksista merkittävä osa kulkee rautateillä, joten tavaraliikenteen ennusmerkit lähivuosille eivät ole kovin seesteiset. Rahamarkkinoiden kriisi vaikuttaa 4 Veturimies 4/2008

5 myös maassamme vireillä oleviin kaivoshankkeisiin ainakin siten, että ne siirtyvät muutamilla vuosilla. Raakaaineita ei tarvita tässä maailmantilanteessa sellaisia määriä kuin vielä vuosi sitten arvioitiin. Siksi vähemmän rikkaiden esiintymien hyödyntäminen siirtyy väistämättä kauemmas tulevaisuuteen. Rahoitusongelmista johtuen rakentaminen on jo hiljentynyt merkittävästi myös Suomessa kuten ulkomaillakin. Veturimiesten liitto on sopinut työnantajan kanssa pelisäännöt radioohjatun veturin käyttöönotosta. Sopimusta tehtäessä eräs keskeinen tekijä oli ja edelleen on sen tuoma mahdollisuus työllistää ratapihoilta vapautuvat veturinkuljettajat järkevästi linjatöissä. Reilu vuosi sitten ei ollut näköpiirissä nykyisiä maailmantaloudesta johtuvia tekijöitä, jotka väistämättä tulevat vähentämään tavaraliikennettä ja sen vaatimaa ratapihatyötä ensi vuonna. Näin ollen on itsestään selvää, että nyt näitä suunnitelmia on tarve tarkistaa ja yhtään päivystäjän siirtoa radio-ohjaukseen ei tule tehdä ennen kuin on esitetty kestävät suunnitelmat henkilöiden työllistämisestä linjaliikenteessä järkevästi sekä ennen kuin työrajoitteisille veturimiehille on järjestetty veturimiestyötä omilla paikkakunnillaan. Linjatyötä ei tule järjestää siten, että lisätään vieraan paikkakun- Liiton ajankohtaista tien makuita tai pakettimatkoja, kun niiden kehitys on viime aikoina ollut vähitellen alenevalla kurssilla. Tässä henkilöstötilanteessa on myös tarkistettava linjauksia veturimiesten tekemiin jatkosopimuksiin jatkettaessa työtä eläkeiän täyttymisen jälkeen. Työnantajan tulee tehdä näitä sopimuksia ainoastaan todellisen tarpeen mukaan. Veturinkuljettajakurssien määrää ei tule missään tapauksessa vähentää suunnitelluista, koska muutaman vuoden kuluttua tarvitaan kaikki mahdolliset uudet veturimiehet. Toisaalta ei myöskään tule luoda tilannetta, jossa veturimiehiä koulutetaan alityöllistetyiksi lähivuosien ajaksi. Viimeaikojen muutamat suuret ongelmat junaliikenteessa ovat saaneet jälleen kerran kovaa arvostelua julkisessa sanassa. Edelleen on informaation puutteet olleet esillä ja tietoa seuraavan junan lähdöstä tai matkan edistymisestä ei vain ole saatu asiallisesti perille, kuulutukset eivät kuulu, eikä tieto kohtaa tarvitsijaa. Kuvaakohan tämä testikäyttönäyttö nyt sitä tilannetta, josta yritetään kovasti päästä parempaan tulokseen. Veturimies 4/2008 5

6 Liiton ajankohtaista Puolustusministeri Jyri Häkämies Omistajaohjauksen avainkysymyksiä Veturimies-lehti kysyi Valtion omistajaohjauksesta vastaavalta puolustusministeri Jyri Häkämieheltä rautatieliikennettä ja VR-konsernia koskevia kysymyksiä. 1. Miten näette VR-konsernin aseman rautatieliikenteen harjoittajana kehittyvän tulevaisuuden Suomessa? Onko valtio-omistajalla halua kehittää VR operaattoria edelleen tehokkaampaan suuntaan omistajaohjauksen avulla? Raideliikenne on ympäristö- ja turvallisuusmielessä tulevaisuuden kuljetusmuoto. Rautatieliikenteen näkymät ovat siis vakaat ja hyvät. Rautateitä pitää kuitenkin kehittää mm. liiketoimintojen seurattavuuden osalta, koska EU vaatii tällaista läpinäkyvyyttä. Näin EU:n ajama kilpailun avaaminen voidaan toteuttaa selkein pelisäännöin. VR:ää kehittämällä valmistaudumme kilpailuun paremmin. Kukin VR:n yksikkö voi meidän mielestämme olla tulevaisuudessa oman alansa parhaita, mutta tällaiselle kehittymiselle, rakenteidenkin muuttamisen kautta, täytyy antaa tilaa. Kehityksen myötä on myös tarpeen tarkastella, millaiset taloudelliset tavoitteet ja niiden toteuttamisen edellyttämät resurssit on konsernilla oltava. 2. Mitä erityisiä VR-konsernin toimintoja valtion omistajaohjauksen näkökulmasta pitäisi mielestänne kehittää? Asiakaslähtöisyys on ollut viime aikoina esillä. Tämä näkyy nopeassa tiedottamisessa, sekä mm. asiakaspalvelun kehittämisessä erityisesti internetissä. Välillä on julkisuudessa esiintynyt täysin kohtuutonta kritiikkiä asiakaspalvelua kohtaan. Itse en ole koskaan törmännyt huonoon palveluun, vaan pikemminkin päinvastoin. Palvelu on ollut erinomaista. Jos juna on myöhässä, ei vika ole henkilökunnan. Syy voi olla esimerkiksi radan kunnostaminen. Ei siitä voi osoittaa sormella henkilö- kuntaa, vaikka usein näin valitettavasti käy siitä huolimatta, että asiasta on matkan aikana asiakkaille tiedotettu. Eihän linja-auton kuljettajaakaan tietöistä aiheutuvista myöhästymisistä moitita. Vaikka VR:n asiakkailla ei ole suoraa kosketusta moneen VR:n tuottamaan toimintaan, ovat ne tärkeitä veronmaksajan kannalta: radan rakentaminen on oma liiketoimintansa, ja mm. kiinteistöt sitovat merkittäviä pääomia. Näitä tarkastelisin omina, arvon ansaitsevina kokonaisuuksina. 3. Onko VR-konsernin toiminnoissa joitakin sellaisia lohkoja, joita ette katso tarpeelliseksi tehdä VR konsernin yhteydessä? Mikä tai mitkä olisivat mahdollisesti tällaista toimintaa? Koska liiketoiminnan selkeyden ja ymmärrettävyyden takia on tärkeää tarkastella kutakin toimintoa erikseen, täytyy katsoa VR:n osia toimijoina omalla toimialallaan: liikenteenharjoit- 6 Veturimies 4/2008

7 Liiton ajankohtaista tajana, rakentajana, catering-yhtiönä, kiinteistöyhtiönä tai koneiston huoltoyhtiönä. Eri toimialoilla on eri tarpeet ja eri mittarit. Jatkossa yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat esityksiä VR:n jatkokehittämisestä. Mitään ei ole päätetty, ei myöskään sitä, että mitään ei saa VR:lle tehdä. Katsomme asiaa rauhassa ja perustelluin argumentein. 4. Onko valtion rautatieomistuksella valtion toimintojen kannalta tärkeitä intressejä eli näettekö tärkeänä sinivalkoisen logistiikkaoperaattorin säilymisen valtion omistuksessa? VR:n rooli on tärkeä, eritoten kun jatkossa halutaan lisätä raideliikenteen osuutta. VR palvelee suurta osaa suomalaisia turvallisesti ja toimivasti. VR on valtion 100% omistuksessa. Suunnitelmia tämän muuttamisesta ei ole. Valtion velvollisuus on turvata kansalaisille ja yrityksille hyvin toimiva ja turvallinen rautatieverkosto. Hyvin toimivan rautatieverkoston ylläpito on yhteiskuntavastuullisuutta muun muassa sosiaalisesta ja ympäristönäkökulmasta. 5. Onko valtion omistamilla rautateillä kriisioloissa maanpuolustuksen kannalta erityistä merkitystä? Ehdottomasti sekä henkilö- että tavarakuljetusten näkökulmasta. 6. Pitäisikö valtion luopua joistakin omistusosuuksista VR-konsernissa? Mitä ne mahdollisesti olisivat? Valtion velvollisuus on ylläpitää toimivaa rautatieverkkoa. VR-konsernin asema on Suomessa vahva, mutta sen on kehityttävä jatkuvasti eteenpäin. Jatkossa VR:n roolia eri toiminnoissa on järkevää käydä läpi ja pohtia mitä osia olisi mahdollisesti tarpeen eriyttää. 7. Euroopan Unionin sisäinen rautateiden tavaraliikenne on EU:ssa ja myös Suomessa vapautettu kilpailulle. Pitäisikö myös muu rautatieliikenne kilpailuttaa tai avata kilpailulle? Entä Venäjän ja Suomen välinen liikenne? Henkilöliikenne saatetaan pitkälti ja alan tuotekehitys etenee, kaikkien vapauttaa ensi vuosikymmenellä, aika kuluttajien eduksi. Kilpailun myötä ei ole vielä täsmentynyt. Venäjä-yhteistyössä täytyy kuunnella naapu rin ka hinnat eivät laskisi. Joissain maissa myös tarjonta voi monipuolistua, vaik- mie lipidettä ja keskustella paikallisen esimerkiksi hiljaiset junavaunut, tai viranomaisten kanssa yhteistyöhön gourmet-ravintolavaunut voivat olla liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi liikennöijien valttikortteja, ja näissä raideleveydestä. Kilpailua ei pidä pelätä. Kilpailtu markkina poistaa kaikentaa. Hinnoittelun osalta täytyy varmis- tilanteissa hintoja voitaneen jopa noslaiset epäilyt ylisuurista tuotoista ja taa, että meidän oma yhtiömme VR on epäreilusta menosta. Kilpailu opettaa, siinä kunnossa, että se pärjää. Omistajapolitiikka Suomen valtio omistaa osakkeita kaikkiaan yli viidessäkymmenessä merkittävässä yhtiössä. Näistä noin kaksi kolmasosaa on markkinaehtoisesti toimivia valtioenemmistöisiä yhtiöitä tai valtion osakkuusyhtiöitä, joista jälkim mäisis sä valtio on vähemmistöomistajana. Muut yhtiöt ovat ns. erityistehtäväyhtiöitä, joilla on joko tietty valtion niille osoittama tehtävä tai jokin sellainen erivapaus, jonka vuoksi ne eivät toimi kilpailullisessa ympäristössä. Valtio-omistajan tavoitteena markkinaehtoisissa yhtiöissä on kulloinkin parhaan taloudellisen kokonaistuloksen saavuttaminen. Tätä arvioidaan kannattavuuden ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun perusteella. Myös valtion erityistehtäviä toteuttavissa yhtiöissä yleistavoitteena on, että toiminta on kannattavaa. Näissä yhtiöissä valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Näiden keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi valtio harjoittaa omistajapolitiikkaa, joka on luonteeltaan aktiivista ja pragmaattista. Omistajan käytettävissä olevilla keinoilla valtio pyrkii yhtiöiden kehittämiseen ja tukemaan omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua. Valtion omistajapolitiikka on luonteeltaan mahdollisimman avointa toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan lähtökohtana on hallitusohjelma. Omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on ilmaistu valtioneuvoston periaatepäätöksissä, talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotoissa sekä omistajapolitiikasta vastuullisen ministeriön suosituksissa. Kaikki nämä ovat julkisia ja siten kaikkien markkinoilla toimivien käytettävissä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa valtion omistajapolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta. Omistajaohjaus Valtion omistajapolitiikan tavoitteita toteutetaan mm. valtion omistamiin yhtiöihin kohdistuvan omistajaohjauksen kautta. Omistajaohjauksen keskeisiä lähtökohtia ovat avoin ja johdonmukainen omistajan käyttäytyminen, vastuullisten ja asiantuntevien jäsenten ehdottaminen yhtiöiden hallituksiin, omistajan panostukset yhtiöiden johtamisresursseihin ja johdon sitouttamiseen sekä kaikkien omistajien ja myös muiden etutahojen huomioon ottaminen. Omistajan tärkeimmät välineet ovat itsenäinen omistajastrategian valmistelu ja hyvän corporate governancen kehittäminen. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä omistajapolitiikasta määritellään valtion omistajaohjauksen keskeiset periaatteet. Valtioneuvoston omistajaohjausosasto vastaa omistajaohjaukseen liittyvästä valmistelutyöstä sekä omistajaohjauskäytäntöjen toimeenpanosta ja johdonmukaisuudesta. Lähde: Veturimies 4/2008 7

8 Liiton ajankohtaista Seitsemän kuljetusliittoa ovat teettäneet yhteistyössä kuljetusalan liittojen yhteistyön tiivistämistä koskevan esiselvityksen. Selvitysmiehenä on toiminut Tampereen Yliopiston sosiologian professori Harri Melin, joka on tunnettu työelämän tutkija ja asiantuntija. 8 Veturimies 4/2008

9 Liiton ajankohtaista Timo Tanner Markku Vauhkonen Kuljetusliittojen yhteistyötä selvitetään -VML:n valtuuston ylimääräinen kokous keskusteli asiasta Selvitysmies Melinin esitys ja sen käsittely Veturimiesten liiton valtuuston kokoontui Helsingissä 18. marraskuuta ylimääräiseen kokoukseen kuulemaan selvitysmies, professori Harri Melinin alustusta hänen tekemästään kuljetusliittojen yhteistyöprojektia koskevasta raportista. Seitsemän kuljetusliittoa ovat teettäneet yhteistyössä kuljetusalan liittojen yhteistyön tiivistämistä koskevan esiselvityksen. Selvitysmiehenä on toiminut Tampereen Yliopiston sosiologian professori Harri Melin, joka on tunnettu työelämän tutkija ja asiantuntija. Selvitysmies teki oman ja itsenäisen esityksensä kuljetusliittojen yhteistyön tiivistämisestä. Professori Melin esittää, että kuljetusalan ammattiliitot perustaisivat yhteisen yli jäsenen logistiikka-alan ammattiliiton. Hän ehdottaa, että uuden liiton rakentaminen aloitettaisiin nyt. Kysymyksessä on Melinin oma esitys eikä mikään valmis kuljetusliittojen hyväksymä johtopäätös. VML:n valtuusto kuuli selvitysmies Harri Melinin alustuksen raportistaan ja kävi asiasta vilkkaan keskustelun. Asia meni äänestykseen, koska Jaakko Suomalainen ja Jorma Isosomppi tekivät asiasta kannatetut kirjalliset esitykset. Isosomppi esitti asian käsittelyä seuraavassa vaalikokouksessa uudella valtuustolla. Suomalainen ehdotti asian käsittelyä kevään 2009 aikana nykyisellä valtuustolla. Äänestyksen tulos oli 17 ääntä sen puolesta, että jatkoselvityksestä päättäisi nykyinen valtuusto. 74 ääntä annettiin sille, että päätöksen kuljetusliittojen yhteistyöprojektin selvitystyössä mukanaolosta tekee uusi valtuusto valtuutettujen vaalikokouksessa. Ylimääräinen valtuuston kokous siis päätti, että asiaa käsitellään ja päätökset mahdollisesta jatkoselvityksestä tehdään vuoden 2009 huhtikuussa pidettävässä valtuuston vaalikokouksessa. Valtuuston vaalikokouksessa käsitellään ja päätetään ainoastaan mahdolliseen jatkoselvitykseen mukaan menemisestä, ei kuljetusalan yhteisliiton perustamisesta. Tietysti valtuuston vaalikokous käy asiasta perusteellisen keskustelun. Mahdollinen jatkoselvitys kestää useamman vuoden, joten vuonna 2013 pidettävä VML:n valtuuston vaalikokous on paikka, jossa mahdollisesta liittojen yhdistämisestä päätetään joko asia hyväksyen tai se hyläten. Asiasta voidaan myös järjestää jäsenäänestys. Tässä vaiheessa on kysymys ainoastaan jatkoselvitystyön tekemisestä, ei sitoutumisesta mihinkään liittofuusioihin. Selvitystyö on nimeltään Kuljetusalan yhteistyöprojekti ja on luonteeltaan esiselvitys ja itsenäinen selvitysmiehen raportti. Selvityksen teettäneet liitot eivät ole sitoutuneet mihinkään lopputulokseen, vaan kaikki päätökset mahdollisista jatkoselvityksistä tai niistä luopumisesta tehdään liittojen ylimmissä päättävissä elimissä. Seitsemän liiton projekti Mukana kuljetusliittojen selvityksessä ovat olleet seuraavat kuljetusliitot: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Ilmailualan Unioni IAU, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rautatievirkamiesliitto RVL, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY, Suomen Merimies-Unioni SMU ja Veturimiesten liitto VML. Rautatieläisten Liitto ei ole osallistunut kuljetusalan yhteistyöprojektiin. Sen sijaan RL on on ollut mukana teollisuuden ammattiliittojen TEAM hankkeessa, joka tähtää ammattiliittojen yhdistämiseen eli fuusioon. Tarkoituksena on perustaa uusi teollisuuden suurliitto, joka olisi kooltaan SAK laisten liittojen kärkiluokkaa. Veturimiesten liiton hallitus on omissa kokouksissaan keskustellut yhteistyöprojektista, mutta todennut, että liiton osalta asiasta päättää valtuusto. Nyt istuva valtuusto päätti, että asiaa käsitellään ensi keväänä pidettävässä valtuuston vaalikokouksessa. VML:n osastoissa asiaa käsitellään valtuuston vaalikokouksen valmistelun yhteydessä. Veturimiesten liiton hallitus on valmistellut osastokäsittelyyn luonnoksen esitykseksi Veturimiesten liiton toimintaohjelmaksi vuosille , johon sisältyy liiton järjestötoimintaa ja -yhteyksien kehittämistä koskeva osio. Toimintaohjelman ensimmäinen luonnos on lähetetty osastoille ja osastoilla on aikaa lausua asiasta tammikuun loppuun. Sen jälkeen osastot käsittelevät toimintaohjelman virallista valtuustokokousversiota niissä kokouksissa, joissa esillä ovat hallituksen vaalikokousesitykset ja osaston omat esitykset vaalikokoukselle. Valmistelemassaan toimintaohjelman vaalikokokousesitysversiossa hallitus ottaa huomioon osastojen asiasta antamat lausunnot. Osastot voivat luonnollisesti ottaa kantaa kuljetusliittojen yhteistyön tiivistämiseen myös omissa esityksissään vaalikokoukselle.. Selvitysmiehen esityksen valmistelu ja sisältö Selvitysprojekti käynnistyi helmikuussa Kuljetusliittojen puheenjohtajat toimivat projektin johtoryhmänä. Selvitysmies Melin haastatteli kaikkien mukana olevien liittojen hallitukset. Lisäksi Melin teki asiantuntijahaastatteluja eri tahoilla. Selvitysmiehen raportti valmistui kesäksi. Liittojen hallitukset kokoontuivat lokakuussa Veturimies 4/2008 9

10 Liiton ajankohtaista Jorma Isosomppi Seinäjoelta esitti asian käsittelyä seuraavassa vaalikokouksessa uudella valtuustolla. Jorma Isosompin kirjallisen esityksen muotoutumista myhäilee vieressä Aarne Karjalainen Kontiomäeltä. haasteita, joita ovat ainakin: Työelämä: -ikääntyminen, työvoimapula, osaaminen, työkyvyn ylläpitäminen. Sopimustoiminta: -alojen eriytyminen, paikallinen sopiminen, kansainvälistyminen. yhteiskokoukseen, jossa Melin kertoi selvitystyönsä lopputuloksen ja teki oman esityksensä jatkotoimenpiteistä. Nyt Melinin selvitystyötä käsitellään ja siitä keskustellaan kuljetusalan liittojen valtuustojen kokouksissa, joissa selvitysmies käy luennoimassa asiasta. VML:n marraskuun ylimääräinen valtuuston kokous oli järjestyksessään toinen kuljetusliittojen valtuustokokous, jossa asiaa käsiteltiin. Selvitysmiehen 39-sivuinen raportti sisältää ensinnäkin kuvauksen liittojen toimintaympäristön muutoksesta. Toiseksi kuvataan kuljetusalan ammattiliittoja ja niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Kolmanneksi tarkastellaan kootusti liittojen rakenteita ja toimintoja. Neljänneksi käsitellään tulevaisuuden haasteita. Lopuksi selvitysmies Melin esittää johtopäätökset ja oman ehdotuksensa kuljetusliittojen yhteistyön tiivistämisestä muodostamalla kuljetusliitoista logistiikka-alan ammattiliitto. Melin perustelee esitystään muuttuvalla yhteiskunnalla Vanhat siteet, kytkökset ja sosiaaliset verkostot haurastuvat. Aikaisemmin kylät, naapurit ja suku pitivät yhteisöä yllä. Nykyisin on vaikkapa harrastusten kautta sellaisia yhteisöjä jotka toimivat aikaisemmalla tavalla. Elämme yksilöllistyvässä maailmassa, jossa kilpailu kiristyy kaikilla elämänalueilla ja markkinasuhteet ulottuvat koko ajan uusille elämänalueille. Miten silloin käy solidaarisuuden? Työelämän muutos tuo mukanaan maailmanlaajuisen kilpailun työpaikoista ja työvoimasta. Lisäksi teknologia muuttaa töiden sisältöjä sekä jatkuvasti muuttuvat työorganisaatiot, joustavuus, tiimit ja ulkoistaminen vaikuttavat työelämään. Tiedon merkitys kasvaa jatkuvasti, osaamista on päivitettävä ja täydennettävä. Suomi on osaamisen yhteiskunta. Meillä osataan tehdä laivoja, teknologiaa ja yleensä korkeaa laatua. Kuljetusala on monien muutosten pyörteessä, jossa kilpailu kiristyy. Ala tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia. Melin väittää, että tulossa on huutava työvoimapula, kun tämä taantuma lähtee noususuhdanteeseen. - Väki vanhenee, pienet ikäluokat eivät riitä ja esimerkiksi hoiva-ala ja opetus ovat sellaisia tehtäväalueita, johon ei ole tulossa riittävästi uutta väkeä. Vuonna 2010 on jo toinen ääni kellossa, kun lama on taltutettu, ennustaa Melin. Työmarkkinapolitiikan ydinongel ma koskee kysymystä, onko keskitettyjen sopimusten aika ohitse? Työnantajat tiivistävät yhteistyötään ja myös SAK:n rakenteet muuttuvat. Työnantajat haluavat lisää paikallista sopimista ja yksilöllisiä sopimuksia. - Miten turvata jäsenten edunvalvonta ja tehostaa sitä tilanteessa, jossa toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja jossa vanhat rakenteet ja toimintatavat eivät enää riitä, tiivistää selvitysmies Harri Melin ammattiliittojen tulevaisuuden haasteet. Suomessa ay-liike on kansainvälisesti poikkeuksellisen vahva. Pystytäänkö tämä tilanne säilyttämään myös tulevaisuudessa? Ay-liikkeen toimintaperinteet ovat 40 vuoden takaa. Vastaavatko ne 2000-luvun tarpeisiin? Liittorakenteet ovat muutoksessa, esimerkiksi TEAM-hanke toisi mukanaan uuden suuren liiton. Ammattiyhdistysliike kohtaa tulevaisuudessa useita Järjestötoiminta: -pienet liitot, luottamusmiehet, ammattiosastojen rooli. Jäsenpalvelut: -palveluiden turvaaminen ja uudet palvelut (esim. joustoturva). Elonen vetoaa kiihkottoman keskustelun puolesta - Valtuustosta on osastoihin vietävä nyt sellainen viesti, jolla saadaan selville mielipiteet, ollaanko selvityksessä mukana vai ei. Tämä on valtuutettujen tehtävänä omissa osastoissaan, muistutti VML:n puheenjohtaja Risto Elonen valtuuston ylimääräisessä kokouksessa. - TEAM-yhteistyön mahdollinen syntyminen vaikuttaa välittömästi myös tämän selvityksen alaisen yhteistyön tarpeellisuuteen. TEAM syntyessään vie mahdollisesti ammattiyhdistyksen parasta osaamista mukaansa pois keskusjärjestöstä. Rautatieläisten liiton mahdollinen liittyminen TEAM:iin vaikuttaa olennaisesti työttömyyskassa IRKA:n jäsenmääriin. Elonen kertoi myös VR:n tämän hetkisestä sekavasta tilanteesta ja omistajaohjauksen vaikutuksista yhtiön toimintaan. Onko omistajaohjauksen tavoitteena saada VR- Yhtymä pilkottua pienempiin toimintayksiköihinsä? Halutaanko näin toimimalla tehdä VR:stä heikompi avointa kilpailutilannetta varten? Lähivuosien aikana näemme varmasti, miten valtio-omistaja haluaa VR:n toimintaa ohjata. - Liittoyhteistyön lisäksi osastoissa tulee käsittelyyn myös liiton toimintaohjelma. Kommentit näistä asioista halutaan osastoista hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi. Nyt syksyllä tulee myös jäsenkysely, jossa selvitetään monia muitakin asioita, Elonen painotti. 10 Veturimies 4/2008

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu 3/2008 Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu Edunvalvontatyötä 110 vuotta Perusradanpidon tilanne lähes kestämätön Vetureiden radio-ohjaus Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2008 VETURIMIESTEN

Lisätiedot

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009 4 /2009 4/2009 Veturimies -lehti 100 vuotta Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan Veturimies -lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2010

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

Kansainvälisiä kuulumisia

Kansainvälisiä kuulumisia 3/2006 Kansainvälisiä kuulumisia Kesällä kisailtiin Varamiesten vaalit tulossa Uusi juna-aika ja junien lajittelu Ratarahoitus etenee Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2006 RATARAHOITUS ETENEE

Lisätiedot

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi 2/2008 Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi Positiivisia ajatuksia Kylmälahti valmis Pilkit ja kaukalopallot paremmuusjärjestyksessä Pääkirjoitus Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2008 VR-KONSERNIA

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

NRO 2 2009. Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin. s.16 20. s.8. s.11 13

NRO 2 2009. Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin. s.16 20. s.8. s.11 13 NRO 2 2009 s.16 20 Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin s.8 s.11 13 Sisällys RAUTATIELÄINEN 2 26.3.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

NRO 6 2010. Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8

NRO 6 2010. Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8 NRO 6 2010 Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8 Sisällys RAUTATIELÄINEN 6 17.12.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

RVL. Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia. Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia. Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24. sivu 6. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 1 2014 Finrailin irtautuminen mietityttää liikenneohjaajia sivu 6 Kuvat Seppo Juselius Talvipäivät -80-luvun hengessä sivu 24 Ennakkoilmoitusjärjestelmä

Lisätiedot

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 NRO 1 2010 Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 Sisällys RAUTATIELÄINEN 1 18.2.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 Sisältää painavaa asiaa Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 6 2007 3 Pääkirjoitus 4 Työpaikkana matkatavara-aula 7 Luottamusmiehelle oikeus

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä Nº7/2008 MARRASKUU SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merimies-Unionin toiminta käynnistyi höyrylaivojen myötä UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä TYÖNANTAJAT: Jäänmurronpalvelut

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2013 Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 Selätti potkut Käsky liittyä puhumalla sivu 18 toveriliittoon sivu 24 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kesäpäivät Seinäjoella

Kesäpäivät Seinäjoella 3/2007 Kesäpäivät Seinäjoella Toimiston väki aihtuu, Mallalla katse tulevaan Budjettiesityksen ratarahat riittämättömiä Tes- neuvottelut tulossa Kesän vapaa-aika on koonnut kisaamaan ja tapaamaan Pääkirjoitus

Lisätiedot

NRO 4 2009. Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13. Hyvää kesää!

NRO 4 2009. Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13. Hyvää kesää! NRO 4 2009 Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13 Hyvää kesää! Sisällys RAUTATIELÄINEN 4 11.6.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

NRO 2 2011. Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat. lisää rahaa raiteille. s.24

NRO 2 2011. Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat. lisää rahaa raiteille. s.24 NRO 2 2011 Raideliikenteen eduskuntavaaliehdokkaat vaativat lisää rahaa raiteille. s.24 Helsingin liikenteenohjauskeskus on pääkaupunkiseudun rautatieliikenteen hermokeskus s.21 Sisällys RAUTATIELÄINEN

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot