Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa."

Transkriptio

1 Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon. Valmistelutoimet Lue tämän osion ohjeet, ennen kuin käytät kameraasi ensimmäisen kerran. Tässä osiossa esitellään ensimmäisellä käyttökerralla tarvittavat perustoiminnot, kuten virran kytkeminen kameraan, kuvien ottaminen ja kuvien katseleminen. Muut toiminnot Lue tämä osio, kun haluat lisätietoa kameran toiminnoista. Tässä osiossa esitellään kaikki kuvaus- ja katselutoiminnot sekä kerrotaan, kuinka kameran asetuksia voidaan mukauttaa ja miten kameraa käytetään tietokoneen kanssa.

2 Pakkauksen sisällön tarkistaminen Ennen kuin aloitat digikamerasi käytön, varmista, että pakkaus sisältää alla mainitut tuotteet. GR Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB-65) USB-muuntaja (AC-U1) Virtapistoke g USB-kaapeli g Käsihihna g CD g Käyttöopas (tämä opas) Rekisteröidy käyttäjäksi Kiitämme, että hankit PENTAX RICOH IMAGING -tuotteen. Haluamme tarjota parasta mahdollista tukea ja palvelua hankkimallesi tuotteelle. Sen vuoksi pyydämme sinua rekisteröitymään tuotteen käyttäjäksi. Suorita rekisteröinti vierailemalla seuraavalla verkkosivustolla. https://login.pentax.jp/customer/menu.aspx Rekisteröidyt käyttäjät saavat sähköpostin välityksellä tärkeitä asiakastukeen liittyviä tietoja, kuten ilmoituksia laiteohjelmaversion päivityksistä.

3 Johdanto Tässä käyttöoppaassa annetaan kameran kuvaus- ja toistotoimintojen käyttöön liittyviä tietoja ja varoituksia. Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta pystyt käyttämään kameran toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. Turvallisuuteen liittyviä varoituksia Testikuvat Tekijänoikeustiedot Vastuuvapautus Lue kaikki turvallisuuteen liittyvät varoitukset huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti. Varmista kameran moitteeton toiminta ottamalla testikuvia ennen tärkeää kuvauskertaa. Tekijänoikeudella suojattujen asiakirjojen, lehtien ja muiden materiaalien jäljentäminen tai muuntaminen muuta kuin henkilökohtaista, omassa kodissa tapahtuvaa tai muulla vastaavalla tavalla rajoitettua käyttöä varten on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. ei ole korvausvelvollinen, mikäli tuotteella ei voida toimintahäiriöstä johtuen tallentaa tai näyttää kuvia. Radiohäiriöt Tämän tuotteen käyttäminen toisen elektronisen laitteen läheisyydessä voi haitata sekä kameran että toisen laitteen toimintaa. Radiohäiriöt ovat erityisen todennäköisiä, mikäli kameraa käytetään hyvin lähellä radio- tai TV-vastaanotinta. Toimi tällaisessa tapauksessa seuraavasti. Pidä kamera mahdollisimman kaukana radio- tai TVvastaanottimesta Suuntaa radio- tai TV-vastaanottimen antenni uudelleen Käytä toista pistorasiaa Tämän julkaisun kopioiminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman PENTAX RICOH IMAGING -yhtiön kirjallista lupaa PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. PENTAX RICOH IMAGING pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän asiakirjan tietojen paikkansapitävyys on pyritty varmistamaan mahdollisimman hyvin. Mikäli havaitset sisällössä virheitä tai puutteita, pyydämme ilmoittamaan niistä tämän oppaan takakannessa olevaan osoitteeseen. 1

4 Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8 ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe, Adobe-logo ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä. SDXC-logo on SD-3C, LLC -yhtiön tavaramerkki. Tässä tuotteessa käytetään DNG-teknologiaa Adobe Systems Incorporated -yhtiön luvalla. DNG-logo on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. SILKYPIX on Ichikawa Soft Laboratory -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Eye-Fi, Eye-Fi connected ja Eye-Fi-logo ovat Eye-Fi, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut kaupalliset nimet ovat omistajiensa omaisuutta. AVC Patent Portfolio -lisenssi Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio -käyttöoikeussopimuksen mukaisesti kuluttajan henkilökohtaiseen käyttöön sekä muuhun sellaiseen käyttöön, jossa käyttäjä ei saa korvausta seuraavista toimenpiteistä: (i) Videokuvan koodaaminen AVC-standardin mukaisesti (jäljempänä "AVC-video") ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen käyttöön koodaaman ja/tai AVC-videon tarjoamiseen lisensoidun videotoimittajan toimittaman AVC-videon dekoodaaminen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mitään muuta käyttöä varten. Lisätietoja on saatavana MPEG LA, LLC -yhtiöstä. Katso BSD-lisensoidun ohjelmiston käyttöön liittyvä ilmoitus Tämä tuote sisältää BSD-lisenssin alaisia ohjelmistoja. BSD-lisenssi on käyttöoikeussopimus, joka sallii ohjelmiston uudelleenjakelun siinä tapauksessa, että on selkeästi ilmaistu, että kyseessä on valtuuttamaton käyttö, ja että tekijänoikeusilmoitus ja lisenssiehtojen luettelo on annettu. Sisältö näytetään edellä mainittujen lisenssiehtojen mukaisesti. Ehtojen tarkoitus ei ole rajoittaa tuotteen käyttöä. Tera Term Copyright (c) T.Teranishi. Copyright (c) TeraTerm Project. Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakelu ja käyttö lähdekoodina tai binäärimuodossa, muunneltuna tai muuntelemattomana, on sallittua, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Jaettaessa lähdekoodia edelleen yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja jäljempänä oleva vastuuvapauslauseke on sisällytettävä lähdekoodiin. 2. Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo sekä seuraava vastuuvapauslauseke on sisällytettävä binäärimuotoisien uudelleenjakelujen dokumentaatioon ja/tai muihin jakeluun sisältyviin materiaaleihin. 3. Tekijän nimeä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden markkinointiin tai myynninedistämiseen ilman erillistä, etukäteen anottua kirjallista lupaa. TEKIJÄ TARJOAA TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN". TEKIJÄ EI MYÖNNÄ MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA MYYNTIKELPOISUUTTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ENNAKKOTAPAUKSEN OMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTTÖAJAN, TIETOJEN TAI TUOTON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) RIIPPUMATTA VAHINGON AIHEUTUMISTAVASTA TAI VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA, OLKOON KYSEESSÄ SOPIMUSVASTUU, ANKARA VASTUU TAI OIKEUDENVASTAINEN TEKO (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI MUU SYY) JOKA ON AIHEUTUNUT MILLÄ TAHANSA TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. 2

5 Turvallisuuteen liittyviä varoituksia Varoitussymbolit Tässä käyttöoppaassa ja tuotteessa käytetään erilaisia symboleja, joiden tarkoitus on ehkäistä käyttäjän ja muiden henkilöiden fyysiset vammat sekä omaisuusvahingot. Symbolit ja niiden tarkoitus on selostettu alla. Vaara Varoitus Huomio Tämä symboli varoittaa asioista, jotka laiminlyötynä tai väärin käsiteltynä voivat aiheuttaa välittömän hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon. Tämä symboli varoittaa asioista, jotka laiminlyötynä tai väärin käsiteltynä voivat johtaa hengenvaaraan tai vakavaan henkilövahinkoon. Tämä symboli varoittaa asioista, jotka laiminlyötynä tai väärin käsiteltynä voivat aiheuttaa loukkaantumisen tai henkilövahingon. Esimerkkejä varoituksista Symboli muistuttaa käyttäjää toimenpiteistä, jotka on suoritettava. Symboli muistuttaa käyttäjää toimenpiteistä, jotka on kielletty. Symbolia voidaan käyttää yhdessä muiden symbolien kanssa ilmaisemaan, että tietty toimenpide on kielletty. Esimerkkejä varoituksista Älä koske Älä pura Varmista laitteen käytön aikainen turvallisuus noudattamalla seuraavia varoituksia. Vaara n Älä yritä purkaa, korjata tai muunnella laitetta itse. Laite sisältää korkeajännitepiirejä, jotka aiheuttavat huomattavan sähköiskun vaaran. n Älä yritä purkaa tai muunnella akkua tai tehdä siihen suoria juotoksia. n Älä altista akkua avotulelle, kuumenna sitä tai käytä sitä kuumissa olosuhteissa, kuten avotulen läheisyydessä tai auton sisällä. Älä hylkää akkua. Älä jätä akkua veteen tai vesistöön äläkä anna sen kastua. n Älä yritä puhkaista, iskeä, puristaa tai pudottaa akkua tai kohdistaa siihen muuta voimakasta iskua tai voimaa. n Älä käytä akkua, joka on merkittävästi vaurioitunut tai muuttanut muotoa. 3

6 n Älä yhdistä akun positiivista (+) ja negatiivista ( ) napaa toisiinsa johtimella tai muulla metalliesineellä. Älä kuljeta tai säilytä akkua yhdessä metallisten esineiden, kuten kuulakärkikynien ja kaulaketjujen kanssa. n Älä lataa akkua muun valmistajan akkulaturilla. Älä käytä akkua missään muussa kamerassa lukuun ottamatta kameramalleja, jotka ovat yhteensopivia akkumallin DB-65 kanssa. n Lopeta käyttö välittömästi, mikäli havaitset jotain tavallisesta toiminnasta poikkeavaa, kuten savua, epätavallista hajua tai kuumentumista. Toimita laite korjattavaksi jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen. n Jos akusta vuotaa nestettä ja sitä joutuu silmiin, pese silmät välittömästi vesijohtovedellä tai muulla puhtaalla vedellä. Älä hiero silmiä. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Varoitus n Katkaise kamerasta virta heti, mikäli havaitset jotain tavallisesta toiminnasta poikkeavaa, kuten savua tai epätavallista hajua. Irrota akku mahdollisimman pian. Käsittele akkua varovasti, jotta vältytään sähköiskulta tai palovammalta. Jos akku on kytkettynä pistorasiaan, irrota virtajohto pistorasiasta, jotta vältytään tulipalolta tai sähköiskulta. Ota pikaisesti yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lopeta laitteen käyttäminen heti, mikäli havaitset toimintahäiriön. n Katkaise kamerasta virta heti, mikäli kameran sisään joutuu metallinen esine, vettä, nestettä tai muu vierasesine. Irrota akku ja muistikortti mahdollisimman pian. Käsittele niitä varovasti, jotta vältytään sähköiskulta tai palovammalta. Jos akku on kytkettynä pistorasiaan, irrota virtajohto pistorasiasta, jotta vältytään tulipalolta tai sähköiskulta. Ota pikaisesti yhteyttä huoltoliikkeeseen. Lopeta laitteen käyttäminen heti, mikäli havaitset toimintahäiriön. n Mikäli näyttö on vaurioitunut, vältä koskettamasta kuvanäytön sisällä oleviin nestekiteisiin. Noudata seuraavia hätätilanneohjeita: IHO: Jos nestekiteitä pääsee iholle, pyyhi ne pois ja huuhtele ihoalue ensin huolellisesti vedellä ja pese alue sitten saippualla. SILMÄT: Jos nestekiteitä pääsee silmiin, huuhtele silmiä puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu välittömästi lääkäriin. NIELEMINEN: Jos nestekiteitä on nielty, huuhtele suu huolellisesti vedellä. Juota henkilölle runsaasti vettä ja yritä saada hänet oksentamaan. Hakeudu välittömästi lääkäriin. n Estä akun vuotaminen, ylikuumentuminen, syttyminen tai räjähtäminen noudattamalla seuraavia varoituksia. Älä käytä muuta kuin kyseiselle laitteelle suositeltua akkua. Älä kuljeta tai säilytä akkua yhdessä metallisten esineiden, kuten kuulakärkikynien, kaulaketjujen, kolikoiden tai hiuskiinnikkeiden kanssa. Älä aseta akkua mikroaaltouuniin tai paineastiaan. Jos havaitset akun lataamisen aikana nestevuodon, värinmuutoksen tai muuta tavallisuudesta poikkeavaa, irrota akku kamerasta tai akkulaturista heti ja säilytä sitä paikassa, jossa se ei pääse altistumaan avotulelle. 4

7 n Noudata seuraavia ohjeita tulipalon, sähköiskun tai akun kuoren rikkoutumisen estämiseksi latauksen aikana. Ilmoitettua virtalähteen jännitettä on noudatettava. Vältä jakorasioiden tai jatkojohtojen käyttämistä. Älä vaurioita, yhdistä tai muuntele virtajohtoja. Älä aseta raskaita esineitä virtajohtojen päälle äläkä venytä tai taivuta niitä. Älä kytke tai irrota virtapistoketta kostein käsin. Kun irrotat virtapistoketta, tartu aina pistokeosaan. Älä peitä laitetta latauksen aikana. n Säilytä tämän laitteen kanssa käytettävää akkua ja SD-muistikorttia lasten ulottumattomissa tahattoman nielemisen estämiseksi. Akun tai muistikortin päätyminen ihmiselimistöön on haitallista. Hakeudu nielemistapauksessa välittömästi lääkäriin. n Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa. n Älä koske laitteen sisäpuolella oleviin osiin, mikäli ne tulevat näkyviin laiteen putoamisen tai vaurioitumisen seurauksena. Laitteen korkeajännitepiirit voivat aiheuttaa sähköiskun. Irrota akku mahdollisimman pian. Käsittele akkua varovasti, jotta vältytään sähköiskulta tai palovammalta. Mikäli laite on vaurioitunut, toimita se jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen. n Älä käytä laitetta märissä olosuhteissa, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. n Älä käytä laitetta syttyvien kaasujen, bensiinin, bentseenin, ohentimen tai muun vastaavan aineen läheisyydessä, jotta vältytään räjähdykseltä, tulipalolta tai palovammoilta. n Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käyttöä on rajoitettu tai se on kielletty, sillä se voi johtaa vakavaan onnettomuuteen. n Pyyhi virtapistokkeeseen kertynyt pöly pois, sillä se voi aiheuttaa tulipalon. n Ulkomailla matkustettaessa akkulaturia ei saa käyttää yleisesti saatavien elektronisien muuntajien kanssa, jotta vältytään tulipalolta, sähköiskulta tai henkilövahingoilta. n Ilmoitettua virtalähteen jännitettä on noudatettava, jotta vältytään tulipalolta tai sähköiskulta. n Älä vaurioita, yhdistä tai muuntele virtajohtoja. Älä aseta raskaita esineitä virtajohtojen päälle äläkä venytä tai taivuta niitä, jotta vältytään vaurioilta, tulipalolta tai sähköiskulta. 5

8 n Älä kytke tai irrota virtapistoketta kostein käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. n Kun irrotat virtapistoketta, tartu aina pistokeosaan. Älä vedä virtajohtoa. Se voi vaurioittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. n Jos kameran sisään joutuu metallinen esine, vettä, nestettä tai muu vierasesine, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Näiden varoituksien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. n Jos laitteessa havaitaan jotain normaalista toiminnasta poikkeavaa, kuten epätavallinen ääni tai savua, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Lopeta laitteen käyttäminen heti, mikäli havaitset toimintahäiriön. n Älä yritä purkaa laitetta itse. Laitteen korkeajännitepiirit voivat aiheuttaa sähköiskun. n Älä käytä laitetta pesuhuoneessa tai muissa vastaavissa tiloissa, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. n Älä koske virtajohtoon ukkosen aikana. Se voi aiheuttaa sähköiskun. n Säilytä akkua lasten ulottumattomissa. n Jos akku ei lataudu kokonaan ilmoitetun latausajan kuluessa, lopeta lataus. n Älä aseta akkua mikroaaltouuniin tai paineastiaan. n Jos akku vuotaa tai haisee epätavalliselta, vie se välittömästi pois mahdollisien avotulen lähteiden läheltä. Huomio n Akusta vuotava neste voi aiheuttaa palovammoja. Jos jokin kehonosa joutuu kosketuksiin vaurioituneen akun kanssa, huuhtele alue välittömästi vedellä. (Älä käytä saippuaa.) Jos akku alkaa vuotaa, poista se välittömästi laitteesta ja pyyhi akkutila huolellisesti ennen uuden akun asettamista laitteeseen. n Kytke virtajohto tiukasti pistorasiaan. Löysällä oleva pistoke voi aiheuttaa tulipalon. n Älä anna kameran kastua. Älä käytä kameraa kostein käsin. Molemmat tilanteet voivat aiheuttaa sähköiskun. n Älä väläytä salamaa ajoneuvon kuljettajaa kohti, sillä se voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen ja johtaa liikenneonnettomuuteen. n Irrota virtajohdot pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. n Irrota virtajohdot pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. 6

9 Lisävarusteiden turvallisuuteen liittyviä varoituksia n Älä peitä laitetta lataamisen ajaksi. Se voi aiheuttaa tulipalon. n Älä oikosulje virtajohdon liittimiä tai metallipintoja. Se voi aiheuttaa tulipalon. n Älä käytä laitetta märissä olosuhteissa tai paikoissa, joissa voi olla öljysavua. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Lisävarusteita käytettäessä kyseisen tuotteen mukana toimitetut ohjeet on luettava huolellisesti. 7

10 Sisältö Johdanto... 1 Sisältö... 8 Ennen käytön aloittamista 13 Kameran osat...14 Valitsimen ja vivun käyttäminen...16 Kuvanäyttö...18 Valmistelut...23 Valmistelutoimet 31 8 Peruskuvaus...32 Kuvien ottaminen automaattiasetuksilla...32 Ajastin...34 Kameran tason ja kallistuksen tarkistaminen...35 Kuvien katseleminen...37 Valikon käyttäminen...38 Muut toiminnot 39 1 Kuvaustoiminnot 40 Kuvaus itse asetetulla aukkoarvolla ja suljinnopeudella...40 Aukon esikatselun käyttäminen...44 ND-suodattimen käyttäminen...44 Valotusasetukset...45 valotuksen kompensaation käyttäminen...45 ISO-herkkyyden asettaminen...46 Dynaamisen alueen korjaus...48 Mittaustavan valitseminen...49 Valokuvan muodon määrittäminen...50 Tarkennusasetuksien määrittäminen...51 Tarkennustavan valitseminen...51 Lähikuvien ottaminen (makrotila)...53 AF-painikkeen käyttäminen...54 Tarkennuksen apuasetuksen ja AE/AF-kohteen määrittäminen...56 Kuvaaminen yhdellä laukaisimen painalluksella (Pikatäyd.painallus)...58 Valkotasapainon asettaminen...59

11 Värilämpötilan asettaminen...61 Valkotasapainon asettaminen...61 Jatkuva kuvaus...62 Jatkuva kuvaus...62 Peräkkäisten kuvien ottaminen eri asetuksilla (Autom. haarukointi)...63 Kuvattujen kuvien yhdistäminen(monivalotuskuvaus)...64 Kuvien ottaminen automaattisesti määritetyin väliajoin (Intervallikuvaus)...66 Tähtijuovien kuvaaminen (Intervallikomposiitti)...67 Salaman käyttäminen...69 Salamatilan asettaminen...69 Salaman voimakkuuden säätäminen...70 Salaman voimakkuuden asettaminen käytettäessä manuaalista salama-asetusta...71 Salaman välähdyksen ajoittaminen...71 Tunnelmallisien kuvien ottaminen...72 Tehoste...72 Kuva-asetukset...73 Muut kuvaustoiminnot...76 Päivämäärän lisääminen valokuviin...76 Videokuvaus...76 Videomuodon asettaminen...76 Videokuvaus...78 Videoleikkeiden toistaminen...79 Videoleikkeiden leikkaaminen Toistotoiminnot 81 Kuvien näyttäminen pikkukuvanäytössä...81 Kuvien näyttäminen diaesityksenä...81 Kuvien näyttäminen suurennettuna...82 Tiedostojen järjestely...83 Tiedostojen poistaminen...83 Suojauksen asettaminen...85 Sisäiseen muistiin tallennettujen kuvien kopioiminen muistikortille...87 Kuvien korjaaminen ja käsittely...87 Kuvien pienentäminen...87 Kuvien leikkaaminen

12 10 Vääristymien korjaaminen...89 Kirkkauden ja kontrastin korjaaminen (tason kompensaatio)...90 Valkotasapainon korjaaminen...92 Värimoireekorjaus...92 RAW-tiedostojen kehittäminen...93 Kuvien näyttäminen AV-laitteella...94 DPOF-tietojen asettaminen...95 DPOF-tietojen asettaminen useille valokuville...96 Siirrettävien kuvien valitseminen Kameran asetuksien muuttaminen 99 Kameran asetuksien mukauttaminen...99 Kuvausasetuksien tallentaminen (Omat asetukset)...99 Kuvaaminen Omat asetukset -tilassa Omien asetuksien muokkaaminen Toimintojen määrittäminen ADJ.-vivulle Toimintojen määrittäminen Fn1/Fn2/Tehoste-painikkeille Muiden asetuksien muuttaminen Kuvanäytön kirkkauden säätäminen Kuvaustilassa näytettävien tietojen määrittäminen Käyttöäänien asettaminen Tiedostonimien muuttaminen Tiedostonumeroiden nollaaminen Tekijänoikeustietojen määrittäminen Laiteohjelmaversion tarkistaminen Valikot 114 Kuvausvalikko Toistovalikko Mukautetut näppäinasetukset -valikko Asetusvalikko Kuvien lataaminen tietokoneeseen 122 Kuvien käyttäminen tietokoneella Windows Macintosh Kuvien tallentaminen tietokoneeseen Ohjelmiston asentaminen...124

13 6 Liitteet 125 Vianetsintä Virheilmoitukset Kameran vianetsintä Tekniset tiedot Tallennuskapasiteetti Lisävarusteet Konversiolinssi, vastavalosuoja ja sovitin Ulkoinen salama Kameran käyttäminen ulkomailla Käyttöön liittyviä varoituksia Kameran kunnossapito ja säilytys Takuuehdot Hakemisto

14 12

15 Ennen käytön aloittamista Tässä osiossa käydään läpi osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon. Kameran osat Valitsimen ja vivun käyttäminen Kuvanäyttö Valmistelut... 23

16 Kameran osat Ennen käytön aloittamista

17 1 Ylös-alas-valitsin... s Tilanvalitsimen lukituksen vapautuspainike... s Tilanvalitsin... s Laukaisin... s Virtapainike... s Salamakenkä... s Salaman kansi... s Hihnan kiinnityssilmukka... 9 AF-apuvalo... s. 34, Mikrofoni Objektiivi F OPEN -kytkin... s p (aukon esikatselu) / Tehoste-painike... s. 44, Rengassuojus... s Salama... s Automaattitarkennuksen/ salaman merkkivalo... s. 32, Kuvanäyttö... s USB/AV OUT -liitäntä...s. 26, 94, HDMI-kaapelin liitäntä (tyyppi D)... s Liittimien suojus... s. 26, DC-virtajohdon suojus Kaiutin Avausvipu... s Paristo-/korttitilan kansi... s Jalustaruuvin aukko AF-toiminnon vaihtovipu... s AF-painike... s ADJ./ISO-vipu... s. 17, Fn1 (Toiminto 1)/# -painike... s t (Ajastin)/Fn2 (Toiminto 2)/ D(Poista) -painike...s. 34, 83, WB (Valkotasapaino)/" -painike... s DISP./r -painike...s. 21, 35, X/Y -painike... s. 81, (Toisto) -painike... s N (Makro)/! -painike... s F (Salama)/$ -painike... s MENU/OK-painike... s. 38 Ennen käytön aloittamista 15

18 Valitsimen ja vivun käyttäminen Tilanvalitsin Tilanvalitsimella voit vaihtaa kuvaustilaa. Ennen käytön aloittamista 16 Paina tilanvalitsimen lukituksen vapautuspainiketta (1) ja kierrä tilanvalitsinta (2). Av: Aukon prior.tila (s. 40) Käyttäjä valitsee aukon ja kamera säätää suljinnopeuden automaattisesti. P: Ohjelman siirtotila (s. 40) Voit valita halutun aukko- ja suljinnopeusasetuksen yhdistelmän. 5: Autom. kuvaustila (s. 32) Määrittää kohteelle parhaiten sopivan aukko- ja suljinnopeusasetuksen automaattisesti. MY1/MY2/MY3: Omat asetukset -tila (s. 102) Voit kuvata [Tall. Omat asetukset] -kohdassa tallennetuilla asetuksilla. Tv: Sulkimen prior. tila (s. 40) Käyttäjä valitsee suljinnopeuden ja kamera säätää aukon automaattisesti. TAv: Sulkimen/ aukon prior.tila (s. 40) Käyttäjä valitsee suljinnopeuden ja aukon, ja kamera säätää ISO-asetuksen automaattisesti. M: Manuaalinen valotustila (s. 40) Voit asettaa aukko- ja suljinnopeusarvon manuaalisesti. 3: Videot (s. 76) Voit tallentaa videokuvaa.

19 Ylös-alas-valitsin/ADJ.-vipu Ylös-alas-valitsinta ja ADJ.-vipua voidaan käyttää valotusasetuksien määrittämiseen!"#$-painikkeiden sijaan. (Gs. 41) Ylös-alas-valitsin Ylös-alas-valitsin ADJ.-vipu Toiminto Kierrä vasempaan tai oikeaan Paina vasemmalle tai oikealle ADJ.-vipu Kuvaus Korvaa!"-painikkeet. Muuttaa aukko-/suljinnopeusasetusta. Korvaa #$-painikkeet. Muuttaa aukko-/suljinnopeus-/iso-asetusta. Paina keskeltä Kytkee määritetyn toiminnon. (Gs. 106) Ennen käytön aloittamista Huomautus Voit muuttaa ylös-alas-valitsimen ja ADJ.-vivun toimintoja. (Gs. 41, s. 82) 17

20 Kuvanäyttö Kuvausnäyttö Ennen käytön aloittamista Valokuvatila 1 Salamatila... s Salaman komp./ Salaman man. määrä... s. 70, 71 3 Monivalotuskuvaus/Intervallikuvaus/ Intervallikomposiitti...s. 64, 66, 67 4 Jatkuva... s Eye-Fi-yhteys... s Akun varaustila... s Jäljellä oleva kuvien määrä... s Tietojen tallennussijainti... s Pikatarkennusetäisyys... s Muoto/Koko, Kuvasuhde... s. 50, Ajastin... s Makrotila... s Tarkennuspalkki/syväterävyys... s Kuvaustila... s Automaattivalotuksen/ automaattitarkennuksen lukitus... s Tarkennustila... s Mittaus... s Kuva-asetukset/Tehoste... s Videotila 19 Autom. haarukointi... s Leik. -> 35 mm... s Kohinan vaimennus... s Dyn. aluekompensaatio...s Pvm-leima... s Konversiolinssi... s ND-suodatin... s Aukko... s Suljinnopeus... s Tasomerkkivalo... s. 21, Valotuksen ilmaisin/ Valotuksen kompensaatio... s. 41, ISO-asetus... s Histogrammi... s. 21, Valkotasapainotila... s Tallennusaika / jäljellä oleva tallennusaika... s Tallennus... s Vähennä loisteputkivärinää... s Kuvanopeus... s Huomautus Jäljellä olevien kuvien näytössä voidaan näyttää enintään luku 9999.

21 Toistonäyttö Valokuvatila 1 Kansio-tiedostonumero... s Näytössä oleva kuva / kuvien yhteismäärä... 3 Akun varauksen taso... s Eye-Fi-yhteys... s Suojattu kuva... s DPOF-tulostuksen ilmaisin... s Tietojen lähde... s Muoto/Koko, Kuvasuhde... s. 50 Videotila 9 Tiedoston tyyppi Tallennuspäivä Aukko... s ISO-asetus... s Suljinnopeus... s Valotuksen kompensaatio... s Kuvanopeus... s Toiminnon opastusnäyttö Pituus: kulunut aika... s. 79 Ennen käytön aloittamista 19

22 Akun varaustilan ilmaisin Kuvake Akku on täyteen ladattu. Tila Ennen käytön aloittamista Akku on osittain ladattu. On suositeltavaa ladata akku. Akku on lähes tyhjä. Lataa akku. Eye-Fi-yhteys Eye-Fi-muistikorttia (Gs. 21) käytettäessä yhteyden tila näytetään kuvaus- ja toistotiloissa. Kuvake Ei yhteyttä Yhteyttä muodostetaan Odotetaan tiedonsiirtoa Siirto käynnissä Yhteys katkaistu Kuvat on siirretty Tila Virhe Eye-Fi-muistikortin tietojen noutamisessa Katkaise virta kamerasta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, kortissa voi olla vika. 20

23 Näytön näkymän muuttaminen Voit vaihtaa kuvanäytössä näytettäviä tietoja DISP.-painikkeella. Kuvaustila Valitse kuvaustilassa haluamasi vaihtoehdot seuraavista näytöistä: Taso Tietonäyttö Tietonäyttö Ristikko-ohjain Histogrammi Graafinen Ennen käytön aloittamista [Asetus]-valikon [DISP. Painikenäyttöasetus] -kohdassa voit määrittää tiedot, jotka näytetään aina, kun DISP.-painiketta painetaan. (Gs. 110) Huomautus Kun [Asetus]-valikon [Tietonäyttötila]-asetus on [Päällä], jäljempänä mainitut tiedot näytetään kuvanäytössä, vaikka näyttö on kytketty pois päältä. Tietonäyttö poistuu näkyvistä, kun tiedot on näytetty ja toimintoja on käytetty useiden sekuntien ajan tai kun laukaisin painetaan puoliväliin. Kun Fn1-, N-, t- tai Tehoste-painiketta painetaan. Kun tilanvalitsinta tai ylös-alas-valitsinta liikutetaan. Kun ADJ.-vipua liikutetaan. Kun salama nostetaan esiin painamalla F OPEN -kytkintä tai kun salaman kansi suljetaan. 21

24 Toistotila Normaali ilmaisinnäyttö Yksityiskohtaisien tietojen näyttö Ennen käytön aloittamista Näyttö ilman ilmaisimia Valkoiseksi saturoituneiden alueiden näyttö Huomautus Kun [Asetus]-valikon [Valk. sat. näyttö] -asetus on [Päällä], kuvan täysin valkoiseksi saturoituneet alueet vilkkuvat mustana kirkkaiden alueiden näytössä. Kun tämä asetus on [Pois] (oletusasetus), valkoiseksi saturoituneita alueita ei korosteta. Yksityiskohtaisien tietojen näytön sivujen välillä voidaan siirtyä!"-painikkeilla. Varoitus Yksityiskohtaisien tietojen näyttöä ja valkoiseksi saturoituneiden alueiden näyttöä ei näytetä, kun tallennetaan videokuvaa. Valkoiseksi saturoituneiden alueiden näyttöä ei näytetä, kun kamera on kytketty näyttöön HDMIkaapelilla. 22

25 Valmistelut Valmistele kamera käyttöä varten tämän osion ohjeiden mukaisesti. Akun ja muistikortin asettaminen kameraan Varmista ennen akun tai muistikortin asettamista tai poistamista, että virta on katkaistu kamerasta. Tässä kamerassa voidaan käyttää SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja. (Tässä oppaassa näistä muistikorttityypeistä käytetään yhteisnimitystä "muistikortti".) 1 Siirrä kameran pohjassa oleva avausvipu OPEN-asentoon siten, että akku- ja 1 muistikorttitilan kansi aukeaa. 2 Ennen käytön aloittamista 2 Varmista, että muistikortti on oikein päin ja työnnä sitten kortti kokonaan sisään siten, että se napsahtaa paikalleen. Irrota muistikortti painamalla sitä sisäänpäin ja vapauttamalla se. 3 Aseta akku kameraan. Paina salpaa akulla ja aseta akku kokonaan akkutilaan. Irrota akku painamalla ja siirtämällä salpaa. 4 Sulje akku- ja muistikorttitilan kansi ja siirrä avausvipua vastakkaiseen suuntaan OPEN-merkinnästä siten, että kansi lukittuu

26 Eye-Fi-muistikortit Tämä kamera on yhteensopiva Eye-Fi-muistikorttien (X2-sarja) kanssa. Ne ovat SD-muistikortteja, jossa on sisäänrakennettuna langaton lähiverkko-ominaisuus. Lisätietoja Eye-Fi-muistikorteista on saatavana Eye-Fi-verkkosivustolla (http://www.eye.fi/). Eye-Fi-muistikorttia käytettäessä seuraavat asetukset näytetään [Asetus]-valikossa: Ennen käytön aloittamista Eye-Fi-liitäntäasetukset Eye-Fi-liitäntänäyttö [Pois]: Langaton lähiverkko-ominaisuus poistetaan käytöstä. Muistikortti toimii kuten tavallinen SD-muistikortti. [Päällä (autom.)]: Siirtää kaikki lähettämättömät kuvat. [Pois (siirto)]: Siirtää vain valitut kuvat. Valitse lähetettävät kuvat (enintään 20) [Toisto]-valikon [Eye-Fi-siirto]-kohdassa. Voit myös pienentää kuvien kokoa ja siirtää ne sen jälkeen. [Eye-Fi siirto] -näyttö voidaan näyttää helposti painamalla Toisto-painiketta toistotilassa. (Gs. 98) Näyttää langattoman lähiverkon SSID-tunnuksen. Videoleikkeitä ei voida siirtää. Kuvia ei voida siirtää akun lataamisen aikana. Jos kuvia ei voida siirtää oikein, "EYERICOH"-kansio saattaa jäädä kameraan. Tämä kansio poistetaan, kun kameraan kytketään virta seuraavan kerran. Jos kamerassa käytetään toisen valmistajan samankaltaisilla ominaisuuksilla varustettua muistikorttia, edellä mainittuja valikoiden vaihtoehtoja ja tilakuvakkeita ei ehkä näytetä. Toimintaa ei taata muistikorteille, joita ei tueta. Valmistaja ei takaa tämän tuotteen toimivan kaikkien Eye-Fi-muistikortin ominaisuuksien kanssa (mukaan lukien langaton siirto). Jos Eye-Fi-muistikortin käytössä havaitaan ongelmia, ota yhteyttä kortin valmistajaan. Eye-Fi-kortti on hyväksytty käytettäväksi vain sen ostomaassa. Lisätietoja muistikortin käytöstä muissa maissa on saatavana kortin valmistajalta. 24

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen Sisällys Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku 2. Kuvaus etsimen avulla 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla Käyttöopas 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen 5. Perustoiminnot

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SP-100EE Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot