2.4GHz T1 vol.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.4GHz. 01.30835T1 vol.1"

Transkriptio

1 2.4GHz T1 vol.1

2 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki varoitukset, jotka annamme tässä ohjeessa. Toivotamme hauskoja hetkiä SandMaster -mallisi parissa! Vi gratulerar dig för att du valt Kyoshos SandMaster. Läs instruktionerna noggrant före slutmonteringar. Observera speciellt alla varningar som ges i denna instruktionsbok. Vi önskar dig många roliga stunder tillsammans med din SandMaster! Enemmän irti mallistasi. Lue käyttöohje tarkasti läpi! Få ut mer av din modell. Läs instruktionerna noggrant! Käytä paketissa mukana tulevaa englanninkielistä huolto -ohjetta tämän manuaalin tukena ja tarvittaessa tutustu kuvallisiin purku- ja kokoamisohjeisiin! Använd den engelskspråkiga servicemanualen som stöd till denna instruktionsbok och bekanta dig med de illustrerade monteringsoch särtagningsinstruktionerna om nödvändigt! SISÄLTÖ PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...3 OSIEN ESITTELY...4 VALMISTELU...5 AKUN LATAUS...9 TARKISTUSLISTA ENNEN AJOA...9 RÄJÄYTYSKUVA...10 AJON JÄLKEEN...14 VIAN ETSINTÄ...16 TURVALLISUUS...18 INNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL...3 DELBESKRIVNING...4 FÖRBEREDELSER...5 LADDNING AV BATTERIET...9 KONTROLLERA FÖRE KÖRNING...9 SPRÄNGKISS...10 EFTER KÖRNING...14 FELSÖKNING...16 SÄKERHET SandMaster

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 1 Lähetin Sändare Ristikkoavain Korsnyckel Alusta Chassi Ajoakun laturi Laddare för drivbatteri Ajoakku Drivbatteri Minimi varustus - Myydään erikseen Minimiutrustning - Säljs separat 1:2 1:2 Paristot lähettimeen (4kpl AA-sormiparistoja) Batterier för sändare (4 st. AA-batterier) Tähtipää ruuvimeisselit (Iso ja pieni) Krysspårmejslar (liten och stor) Kärkipihdit Spetstång Ruuvilukite Låsvätska 3 SandMaster

4 2 Osien esittely Delbeskrivning 2:1 Auton osat 2:1 Bilens delar Nopeudensäädin Fartreglage Moottori Motor Ohjusservo Styrservo Virtakatkaisin Avbrytare 2:2 Radion osat 2:2 Antenni Antenn Sändarens delar Ohjauspyörä Ratt Virtakatkaisin Strömbrytare Kaasuliipasin Trottelavtryckare Paristokotelon kansi Batterilåda Lähettimen takaosa: NP-ADJUST: Mekaaninen kaasuliipaisimen liikkeen säätö F-G: Radiotaajuuskytkin. Pitää olla asennossa G, kuten myös vastaanottimen. Sändarens baksida: NP-ADJUST: Mekanisk justering av trottelavtryckarens rörelse F-G: Radiofrekvensbrytare. Bör vara i läget G, såsom också brytaren på mottagaren. 4 SandMaster Latausportti: Voit ladata NiMh-akkuja tätä kautta poistamatta niitä radiosta. Laddningsport: Laddbara NiMh-batterier kan laddas via denna port.

5 3 Valmistelu Förberedelser Tärkeää! Ennen aloitusta Viktigt! Innan du börjar 3:1 3:1 Valikoimamme laitteet tarvitsevat aina pientä huoltoa. Mitä paremmassa kunnossa laitetta pidät, sitä enemmän siitä on sinulle iloa! Yritä muodostaa rutiinilista, jonka mukaisesti toimit aina ennen ja jälkeen laitteen käytön. Näin vältyt löystyneiden ruuvien katoamiselta, rattaiden rikkoutumiselta huonojen ratasvälyksien takia jne... Våra produkter kräver alltid lite underhåll. Då du håller modellen i bra skick har du mera nöje av den! Försök uppställa en rutinlista som du alltid följer före och efter att du använt modellen. På detta sätt undviker du försvunna skruvar som lossnat för att de lägat för löst, söndriga drev tack vare fel drevavstånd o.s.v... Ajovalmistelut Körförberedelser 3:2 3:2 Aloita lataamalla auton ajoakku. Ohje paketissa mukana tulevan akun lataamiseen sivulla 9. Muiden akkujen kohdalla noudata valmistajan ohjeita. Börja med att ladda drivbatteriet. Instruktioner på sidan 9 till medföljande batteriet. Med andra batterier följ instruktionerna med laddaren och batteriet. Radion valmistelu Förberedelse av sändaren 3:3 3:3 3:3:1 Paristojen asennus lähettimeen 3:3:1 Montering av sändarens batterier Irrota kotelon kansi Öppna batterilådan. Laita 4kpl AAparistoja paikalleen. Placera 4 st. AAbatterier. Sulje kansi. Stäng batterilådan. HUOM! TÄRKEÄÄ Ohjaimen merkkivalojen (sininen ja punainen) vilkkuessa on paristojen jännitte laskenut liian alas. Ajaminen pitää lopettaa ja paristot vaihtaa uusin tai ladata NiMH-kennot täyteen. OBS! VIKTIGT Då indikatorerna (blå och röd) på sändaren blinkar är batteriernas spänning på en för låg nivå. Sluta köra och byt ut batterierna eller ladda NiMH-cellerna. Ole tarkkana paristojen napaisuuksien kanssa. Älä käytä keskenään erilaisia paristoja. Vahingoittuneita paristoja ei tule käyttää. Var noggrann med polariteten. Använd ej batterier av olika typer tillsammans. Skadade batterier bör ej användas.

6 3:3:2 Ohjauksen perussäätö Laita virta päälle ensin lähettimeen, sitten autoon. Tarkista, että ohjaus toimii kuvan mukaisesti. 3:3:2 Styrningens justering Koppla först på sändaren, sedan bilen. Kontrollera att styrningen fungerar så som bilden visar. Suoraan Rakt fram Vasemmalle Oikealle Vasen Oikea Vänster Höger Vänster Höger Jos pyörät kääntyvät päinvastaiseen suuntaan, sinun pitää laittaa ohjauksen reverssikytkin toiseen asentoon (ks. Servo reverse kohta 3:3:6). Auto on hyvä laittaa telineen päälle, jotta renkaat liikkuvat vapaasti. Det är bra att lägga bilen på en ställning så att hjulen snurrar fritt. Om hjulen svänger tvärtom, måste du byta läget på styrningens reversbrytare (se 3:3:6 Servorevers). 3:3:3 Ohjausliikkeen puolittaja - Dual Rate 3:3:3 Styrningshalveraren - Dual Rate Ohjausliikkeen määrä Styrningens intensitet Pyörät kääntyvät enemmän. Hjulen vänder mera. Pyörät kääntyvät vähemmän. Hjulen vänder mindre. 6 SandMaster

7 3:3:4 Ohjauksen trimmaus Käytä trimmiä, jotta pyörät osoittavat suoraan eteenpäin. Kun ajat autolla, voit joutua vielä tekemään hienosäädön. 3:3:4 Styrningstrim Ställ trimmen så att hjulen pekar rakt fram. Då du kör kan trimmen ännu behöva justering. Vasemmalle Vänster Oikealle Höger 3:3:5 Kaasun trimmaus 3:3:5 Trotteltrim Sähköautolla ajettaessa kaasun trimmi pidetään keskiasennossa. Trotteltrimmen ska vara i mittläget på eldrivna bilar. 3:3:6 Servon suunnanvaihtaja - Servo reverse 3:3:6 Servorevers - Servo reverse Käännetty toiminta Spegelbild Normaali toiminta Normal funktion Servo reverse -toiminnolla käännetään servon liikesuunta päinvastaiseksi. Ohjausservolle ja kaasuservolle on molemmille oma suunnanvaihtajan katkaisin. Kääntämällä katkaisin toiseen asentoon, muuttuu servon liikesuunta päinvastaiseksi. Autosarjan mukana tulevassa ohjaimessa reverse asetukset ovat valmiiksi oikein eikä niitä tarvitse muuttaa. Ohjuksen suunnanvaihtaja Styrningsrevers Kaasun suunnanvaihtaja Trottelrevers Med servoreversen vänds servons funktioner tvärtom. Styrningsservon och trottelservon har egna reversbrytaren. Då brytaren vrids till andra läget fungerar servon tvärtom. Sändaren som kommer med bilpaketet har redan rätta reversinställningar. 7 SandMaster

8 3:3:7 Servon liikerajoitus - EPA säätö EPA asetuksella voidaan rajoittaa kaasuservon ääriasentoa molempiin suuntiin erikseen. EPA-B säädöllä säädetään kaasun maksimi liikerata. EPA-A säädöllä säädetään jarrun maksimi liikerata. Sähköautossa EPA-säädöt pidetään yleensä maksimi liikeradoilla (10). EPA-B säädöllä voi rajoittaa auton huippunopeutta tarvittaessa. 3:3:7 Ytterlägesbegränsare - EPA Med EPA-inställningarna kan trottelservons ytterläge begränsas separat åt båda hållen. EPA-B ställer in trottelns ytterläge. EPA-A ställer in bromsens ytterläge. Sähköautossa EPA-säädöt pidetään yleensä maksimi liikeradoilla (10). EPA-B säädöllä voi rajoittaa auton huippunopeutta tarvittaessa. 3:3:8 Bindaus 3:3:8 Bindning Bindaus = Lähettimen ja vastaanottimen paritus. Tehty tehtaalla valmiiksi. Voit joutua jostain syystä parittamaan osat toisiinsa uudelleen. Ohje: 1. Lähettimeen virta päälle 2. Vastaanottimeen virta päälle (auton virtakatkaisin) 3. Kun LED-lamppu vilkkuu, paina Bindausnappia 4. Kun LED-lamppu jää palamaan, paritus on suoritettu Jos paritus epäonnistui, koeta uudelleen. Bindning = Binder sändaren och mottagaren. Utfört i fabriken. Av någon anledning kan du hamna göra det om. Instruktioner: 1. Sätt på sändaren. 2. Sätt på mottagaren (bilens strömbrytare). 3. Då led-lampan blinker, tryck på bindningsknappen. 4. Då led-lampan lyser är bindningen utförd. Försök på nytt om bindningen inte lyckas. Bindausnappi Bindningsknapp Fail Safe -nappi Fail Safe -knappen F-G: Taajuusvalinta. Pitää olla G-asennossa. Myös lähettimen kytkimen pitää olla G-asennossa. 3:3:9 Fail Safe Fail Safe Vastaanotin laittaa kaasun neutraalille jos radioyhteyteen tulee häiriö. Asetus tehdään seuraavasti: 1. Laita lähettimeen ja vastaanottimeen virta päälle. 2. Paina Fail Safe-nappia. LED-lamppu vilkkuu nopeasti. 3. Pidä kaasuliipasin keskiasennossa (neutraali) ja paina Fail Safe-nappia. 4. Kun LED-lamppu jää palamaan, asetus on onnistunut. F-G: Frekvensval. Bör vara i läget G. Sändarens brytare bör också vara i läget G. 3:3:9 Fail Safe Fail Safe Mottagaren lägger trotteln på neutral om radioanslutningen lider av störningar. Fail Safe ställs in så här: 1. Sätt på sändaren och mottagaren. 2. Tryck på Fail Safe-knappen. Led-lampan blinker snabbt. 3. Låt trottelavtryckaren vara i neutralläge och tryck på Fail Safe-knappen. 4. Då led-lampan lyser är inställningen lyckad. 8 SandMaster

9 Auton valmistelu Förberedelse av bil 3:4 3:4 3:4:1 - Ajoakun lataaminen 3:4:1 - Laddning av drivbatteri Valitse oikea adapteri. Euroopassa käytetään EU-adapteria. Välj rätta adapter. I Europa används EU-adapter. Latausaika 6 tuntia Laddningstid 6 timmar. HUOM! OBS! Laturilla voi ladata ainoastaan NiMh-akkuja. Laturi ei lopeta latausta akun latauduttua täyteen. Yli kuuden tunnin lataus voi vioittaa akkua ja aiheuttaa tulipalovaaran! 2 Laddaren kan endast användas till NiMh-ackar. Laddaren avbryter inte själv laddningen då acken är full laddad. Överladdning kan skada acken och orsaka brand! 1 3:4:2 - Tarkistuslista ennen ajoa, hyvä tehdä latauksen aikana Kun olet aloittamassa laitteen käytön, seuraavat kohdat kannattaa käydä läpi joka kerta. Tarkista: - Ruuvit ja mutterit ovat paikallaan. Niiden tulee olla myös kireällä. - Kaikki liikkuvat osat pääsevät liikkumaan vapaasti. Ei liian helpolla, mutta ei liian vaikeastikaan. - Tarpeellisissa paikoissa on käytetty ruuvilukitetta ja voitelurasvaa. Käytä ruuvilukitetta kaikissa niissä paikoissa, joissa ruuvi kierretään metalliin tai kiristetään mutterin avulla. - Lähettimen paristoissa on virtaa ja ajoakku on ladattu. - Ajoalueella ei ole lapsia tai eläimiä. - Auto tottelee radion komentoja. - Servo toimii oikein. Servo ei saa jumittaa, vaan sen pitää liikkua vapaasti ääriasentoihinsa. - Tarkista, että auto rullaa kevyesti liikuttamalla käsin autoa edestakaisin. Säädä pinjonin ja päärattaan välys tarvittaessa. Yllämainittujen kohtien tarkistamisella varmistat, että joka kerta mallisi toimii oikein ilman yllätyksiä. 3:4:1 - Kontrollera före körning, bra att göra under laddning Det lönar sig att gå igenom följande punkter före varje körning. Kontrollera att: - Skruvar och muttrar är på plats och att de är spända. - Alla delar som rör på sig bör göra det fritt. Inte för lätt men inte för trögt heller. - Smörjning och låsvätska har avänts på platser där det behövs. Använd låsvätska på de skruvar som är fast i metall eller spända med en mutter. - Mottagarens batterier är i bra skick och drivbatteriet är laddat. - Det inte finns barn eller djur på körområdet. - Bilen lyder sändaren. - Servon fungerar som den ska. Servon får inte haka upp sig, den bör kunna röra sig från ända till ända utan problem. Då du kontrollerat följande punkter kan du lita på att modellen fungerar som den ska utan några otrevliga överaskningar. 9 SandMaster

10 . 10 SandMaster

11 11 SandMaster

12 3:4:3 3:4:3 - Montering av drivbatteri - Ajoakun asennus Virtakatkatkaisin pitää olla OFFasennossa. Ajoakku Strömbrytaren bör vara i läget OFF. Drivbatteri Kytke liitin Koppla kontakten 12 SandMaster

13 3:4:4 Nopeudensäädin 3:4:4 Fartreglage 1 Peruutus päälle/pois Back på/av Jumpperi Jumper Peruutus käytössä Backfunktion aktiverad Peruutus ei käytössä Backfunktion avslagen 2 Akkutyyppi Ack typ LiPo-akku asetus Kopplad för LiPo-ack NiMh-akku asetus Kopplad för NiMh-ack 3:4:5 Virtojen kytkentä päälle 3:4:5 1 2 Strömpåslag Kytke aina virrat päälle ensin ohjaimesta ja vasta sitten autosta. Sätt alltid på sändaren före du sätter på bilen. 3:4:6 Virtojen pois kytkentä 3:4:6 1 2 Strömavslag Kytke aina virrat pois ensin autosta ja vasta sitten ohjaimesta. Stäng alltid av bilen före du stänger av sändaren. 13 SandMaster

14 4 Ajon jälkeen Efter körning Huoltolista - Ajon jälkeen Underhållslista Efter körning 4:1 4:1 Poista akku autosta ajon jälkeen. Jos akku jää kytkettynä autoon, akku tyhjenee, vaikka nopeudensäätimen virtakatkaisin laitetaan OFF-asentoon. Jos akku on ajettu tyhjäksi, lataa ajoakku. Tyhjäksi jäänyt ajoakku saattaa syväpurkautua ollessaan pitkään käyttämättä. Syväpurkautunut akku ei ota enää latausta vastaan. Ta bort batteriet från bilen efter körning. Batteriet töms om batteriet blir fast i bilen, fastän fartreglagets avbrytare skulle vara på OFF-läget. Ladda drivbatteriet om det är slutkört. Ett drivbatteri som stått länge tomt kan bli djupurladdat. Ett djupurladdat batteri tar nödvändigtvis inte längre emot laddning. Tarkista että lähettimen paristoissa on virtaa. Tyhjillä paristoilla radiokantama on lyhyt. Tarkista, että lähettimen virta on pois päältä. Jos lähettimeen jää virrat päälle, paristot tyhjentyvät muutamassa päivässä. Suosittelemme, että poistat paristot lähettimestä joka ajon jälkeen. Jos auto on kastunut, kuivata auto lämpimässä tilassa. Pyyhi kaikki näkyvä kosteus. Tarvittaessa nopeuta sähköosien (vastaanotin, nopeudensäädin ja ohjausservo) kuivumista esim. hiustenkuivaajalla. Jos auto on erittäin likainen, suurimmat liat voi huuhdella tukivarsista, vetoakseleista ja pyörän navoista vedellä. Irrota renkaat ja vetomutterit pyörän navoista niin, että pyöränlaakerit ja pyöränakselit näkyvät. Harjaa kuiva lika pois hammasharjalla ja huuhtele loput varovasti vedellä. HUOM! Varo, että vettä ei mene sähköosiin. Kuivaa alusta pyyhkeellä tai rätillä välittömästi huuhtelun jälkeen. Pyöränlaakerit, vetoakselit ja muut metalliosat on hyvä kuivata hiustenkuivaajalla osien parhaan käyttöiän saavuttamiseksi. Vetoakseleita ja laakereita ei saa öljytä tai rasvata. Hiekka ja pöly tarttuvat rasvaan muodostaen hiomatahnan, joka ajanmittaan kuluttaa vetoakselien päät ja vetokupit. Korin ja renkaat voit pestä vedellä. Kontrollera att sändarens batterier är i bra skick. Med tomma batterier är radioräckvidden kort. Kontrollera att sändaren är avstängd. Batterierna urladdas på ett par dagar om sändaren blir på. Vi rekommenderar att du tar bort batterierna från sändaren efter varje körning. Torka bilen i ett varmt utrymme om bilen har blivit våt. Torka bort all synlig fukt. Påskynda torkningen av elektriska delar (mottagare, fartreglage och styrservo) vid behov med t.ex. en hårtork. Om bilen är mycket smutsig kan största smutsen sköljas bort från bärarmar, drivaxlar och hjulhubbar med vatten. Ta bort däck och medbringare från hubbarna så att hjullager och -axlar är framme. Borsta torr smuts bort med tandborste och skölj resten försiktigt bort med vatten. OBS! Se till att vattnet inte når elektriska delar. Torka chassin direkt efter sköljning med handduk eller trasa. Det lönar sig att torka hjullager, drivaxlar och andra metalldelar med hårtork för att hålla livslängden på dessa så lång som möjlig. Drivaxlar och lager får ej oljas eller smörjas. Sand och damm fastnar i oljan, och dessa tillsammans bildar ett slipmedel som med tiden sliter på drivaxlarnas ändor och dragkopparna. Korgen och däck kan tvättas med vatten. Joka kolmannen ajon jälkeen Efter var tredje körning 4:2 4:2 Tarkista moottorin pinjonin ja päärattaan välys. Liian iso välys kuluttaa pääratasta. Liian pieni välys voi vahingoittaa auton elektroniikkaa, koska auto ei rullaa tarpeeksi kevyesti. Säädä välys sopivaksi löysäämällä moottorin kiinnitysruuvit ja siirtämällä moottoria niin, että rattaat liikkuvat kevyesti, mutta eivät laahaa. Vinkki välyksen säätöön - laita normaali tulostuspaperin pala rattaiden väliin ja työnnä moottoria päin pääratasta. Poista paperi. Tarkista, että auto rullaa kevyesti. Kontrollera avståndet mellan pinjondrevet och huvuddrevet. Huvuddrevet slits av ett för stort avstånd. Ett allt för litet avstånd sliter på elektroniken då motorn inte rullar tillräckligt lätt. Ställ in ett passligt avstånd genom att lösa på motorns fästningsskruvar och flytta på motorn så att dreven snurrar lätt, utan att släpa. Ett tips för att ställa in avståndet: lägg en bit normal kontorspapper mellan dreven och tryck in motorn mot huvuddrevet. Ta bort papperet. Kontrollera att bilen rullar lätt. Tarkista, että auton mutterit ja ruuvit ovat kiinni erityisesti moottorin kiinnitysruuvit ja pyörän mutterit. Jos ruuveja pitää kiristää, suosittelemme, että samalla avaat ruuvit ja laitat ruuveihin ruuvilukitetta. Laita ruuvilukitetta pahvipalan päälle ja kasta ruuvien päät lukitteeseen. Jos kyseessä on mutteri, laita lukitetta ruuvin päähän ja kiristä mutteri paikalleen. Mikäli auton nopeudensäädin on varustettu jäähdytystuulettimella, tarkista että tuulettimessa ei ole likaa. Harjaa lika ja pöly tuulettimesta pienellä harjalla. Tarkista samalla virtakatkaisin. Poista mahdollinen lika virtakatkaisimesta. Kontrollera att bilens muttrar och skruvar är ordentligt fast speciellt motorns fästningsskruvar och hjulmuttrarna. Vi rekommenderar att du öppnar skruvarna och applicerar låsvätska om skruvarna behöver spännas. Lägg låsvätska på en pappbit och doppa skruvarnas ända i vätskan. Om det är fråga om en mutter; lägg låsvätska på skruven och spänn muttern på plats. Om fartreglaget är utrustat med en nedkylningsfläkt; se till att det inte finns smuts i den. Borsta bort smuts och damm från fläkten med en liten borste. Kontrollera med samma avbrytaren. Ta bort eventuell smuts från den.

15 4:3 Joka kymmennen ajon jälkeen 4:3 Efter var tionde körning Tarkista iskunvaimentimet. Väärin toimiva iskunvaimennus tekee auton ajamisesta erittäin hankalaa. Tutki ensin, onko iskunvaimentimien rungot märkiä iskunvaimentimien yläosista. Sen jälkeen tarkista, vuotavatko iskunvaimentimet alhaalta. Jos iskunvaimennin vuotaa alhaalta, jousen alapäätä paikallaan pitävä jousilautanen on öljyinen. Vuotava iskunvaimennin korjataan hankkimalla huoltosarja tai uudet rungot sekä öljyä. Ota yhteys liikkeeseen. Jos et havaitse vuotoja, käännä auto ylösalaisin. Paina pyörästä/tukivarresta alaspäin. Jos tunnet tyhjän kohdan iskunvaimentimen liikkeen alussa, iskunvaimentimeen pitää lisätä öljyä. Öljyksi käy vain silikoniöljy. Muiden öljyjen käyttäminen vahingoittaa iskunvaimentimen O-renkaita ja iskunvaimennin alkaa vuotaa. Silikoniöljyä saat Kyosho-liikkeestä. Lisää öljyä irrottamalla iskunvaimennin autosta. Poista jousi irrottamalla jousilautanen (nosta jousilautasta jousta päin ja vedä) ja vetämällä jousi pois paikaltaan. Avaa iskunvaimentimen korkki. Täytä iskunvaimennin niin, että yläpäähän jää noin 1mm tyhjä tila. Liikuta iskunvaimenninta varrestaan rauhallisesti edestakaisin. Näin saat ilmakuplat pois öljystä. Tee edestakaisia liikkeitä niin kauan, että ilmakuplia ei näy. Älä tuo iskunvaimentimen mäntää öljypinnan yläpuolelle. Jos ilmakuplia ei saa pois, tee edestakaisia liikkeitä 10kpl ja anna iskunvaimentimen olla ilman korkkia 15 minuuttia. Sulje korkki. Kokeile, että iskunvaimentimen varsi liikkuu mahdollisimman ylös (varren päässä oleva muovilenkki ottaa kiinni iskunvaimentimen runkoon) ilman, että liike jää vajaaksi. Jos iskunvaimentimen varsi ei liiku täysin ylös, iskunvaimentimessa on liikaa öljyä. Poista liika öljy talouspaperipalan avulla. Tarkista vielä lopuksi ylösalaisin olevan iskunvaimentimen avulla, että öljyä on tarpeeksi. Laita jousi paikalleen ja asenna iskunvaimennin takaisin autoon. Tarkista renkaiden liimaus. Suorituskykyisen auton rengas pyörii kovaa vauhtia. Täydessä vauhdissa rengas kasvaa isommaksi kumin pyrkiessä renkaan kehältä ulospäin. Tämä asettaa liimaukselle huimat vaatimukset. Jos kumi ei ole kauttaaltaan liimattu vanteelle, renkaan sisälle menee hiekkaa ja vettä. Osin irti oleva kumi repeytyy pikku hiljaa kokonaan irti vanteelta. Työnnä peukalolla kumia liimausrajasta koko kehältä. Muista tehdä tarkistus niin ulko- kuin auton puoleltakin. Jos havaitset, että kumi on jostain kohtaa irti vanteelta, liimaa kumi takaisin vanteeseen kiinni. Liimaukseen käy normaali pikaliima. Käytä pikaliimaa maltillisesti käyttämällä vain tippoja. Jos pikaliimaa käyttää liikaa, liimaus ei ole pitävä. Pyöränlaakerit ovat kovalla koetuksella. Huonosti pyörivä laakeri vaikuttaa oleellisesti auton suorituskykyyn. Tarkista kaikkien pyörien laakerit. Yhtä rengasta kohden autossa on kaksi laakeria yksi heti vetomutterin takana, toinen auton puolella. Laakereiden kunnon tarkistat sormilla. Jos laakereissa on klappia tai laakeri ei pyöri kunnolla, vaihda laakeri uuteen. Kontrollera stötdämparna. Fel fungerande stötdämpare gör körningen mycket svårt. Granska först om stötdämparnas stammar är våta från övre delen. Granska sedan om stötdämparna läcker från nedre sidan. Fjäderplattan under fjädern är oljig om stötdämparen läcker nerifrån. En läckande stötdämpare repareras med hjälp av en servicekit eller nya stammar och stötdämparolja. Ta kontakt med återförsäljaren. Om inget märkvärdigt läckage finns, vänd bilen upp och ner. Tryck hjulet/bärarmen neråt. Om du känner en tom punkt på början av stötdämparens rörelse, måste stötdämparen fyllas på. Stötdämparna kan bara fyllas med silikonolja. Andra oljor skadar stötdämparens O-ring och stötdämparen börjar läcka. Silikonolja får du från Kyosho-affären. Fyll på olja genom att ta loss stötdämparen. Fjädern lossnar genom att ta bort fjäderplattan (lyft fjäderplattan mot fjädern och dra) och då går det att dra bort fjädern. Öppna stötdämparens kork. Fyll stötdämparen så att det blir cirka 1 mm tomt inuti stötdämparen. Skjut stötdämparskaftet lugnt fram och tillbaka. Detta tar bort luftbubblor från oljan. Gör denna rörelse tills det inte längre syns några luftbubblor i oljan. Skjut inte stötdämparens kolv ovanför oljeytan. Om luftbubblorna inte försvinner, gör rörelsen 10 ggr och låt stötdämparen stå utan kork i 15 minuter. Stäng korken. Prova att stötdämparens skaft rör sig helt upp (skaftens plastända tar emot stötdämparens stam). Om stötdämparens skaft inte rör sig ända upp, finns det för mycket olja i stötdämparen. Ta bort överskridande olja med hushållspapper. Kontrollera till sist ännu, med stötdämparen upp och ner, att det finns tillräckligt med olja. Montera tillbaka fjädern och stötdämparen till bilen. Kontrollera limningen på däcken. Däcken på en prestationsduglig bil snurrar mycket hårt. I full fart växer däcket då gummit strävar utåt från däckets krets. Detta ställer höga krav på limningarna. Om gummit inte är hela vägen limmat kommer det sand och vatten in i däcket. Då gummit är delvis loss, börjar den riva sig så småningom helt och hållet loss. Testa limningen med tummen runt hela däcket. Kom ihåg att granska båda sidorna av däcket. Limma på nytt gummit om du märker att limningen har släppt från någon del av däcket. Normalt snabblim passar för detta ändamål. Använd snabblim i moderation, bara i droppar. För mycket lim gör att limningen inte håller. Hjullagren sätts på prov hårt. Ett dåligt snurrande lager inverkar väsentligt på bilens prestanda. Granska alla hjullager. Varje däck har två hjullager - en direkt efter hjulmedbringaren och en på bilens sida. Granska lagren med fingrarna. Byt ut lagern om det finns glapp i den eller om den inte snurrar ordentligt. 15 SandMaster

16 5 Vian etsintä Oire Syy Ratkaisu Auto ei liiku. Radiolaitteiden virrat pois päältä. Käännä virrat päälle. Akkuja ei ole ladattu. Paristot tyhjät. Akkuliitin irronnut säätimestä. Lataa akut ja / tai vaihda patterit. Tarkista ja kytke liitos. Autoa ei voi hallita. Ajoakku tai lähettimen paristot tyhjät. Lataa akut ja / tai vaihda patterit. Vastaanottimen antennijohto lyhennetty. Liikenne tai korkeajännitejohto häiritsee. Toimita auto myyjälle huoltoon. Valitse toinen ajopaikka. Auto ei kulje suoraan. Ohjaustrimmi väärin säädetty. Säädä trimmillä auto kulkemaan suoraan. Yksi pyöränmuttereista löysällä. Pyöränakselille on takertunut likaa. Tarkista ja kiristä. Irrota ja puhdista. Auto ei pysähdy. Kaasutrimmi väärin säädetty. Säädä trimmi. Säädin väärin ohjelmoitu Ohjelmoi säädin uudelleen. Auto kulkee hitaasti. Ajoakku tyhjä. Lataa tai vaihda akku. Voimansiirto likaantunut tai laitteissa vierasesineitä. Vetorattaan ja päärattaan välinen ratasvälys liian tiukka. Tarkista ja puhdista rattaat ja akselit. Poista vierasesineet. Tarkista ja säädä. Auto ei peruuta. Peruutus kytketty pois päältä säätimestä. Kytke peruutus. Säädin piippaa kerran sekunnin välein X-X-X-X Säädin piippaa kaksi kertaa sekunnin välein XX-XX-XX-XX Moottori ja säädin kuumenevat voimakkaasti. Kaasutrimmi väärin säädetty. Säädin väärin ohjelmoitu Lähettimen virta ei ole päällä Akut / patterit tyhjät. Kaasun reverssikytkin väärässä asennossa. Kaasutrimmi ei ole keskitetty. Akun jännite ei ole hyväksyttyjen rajojen sisällä. Liian suuri välitys. Ratasvälys liian tiukka. Likaa liikkuvien osien laakeripinnoissa. Säädä trimmi. Ohjelmoi säädin uudelleen. Käännä virta päälle. Lataa akut ja / tai vaihda patterit. Käännä reverssikytkin toiseen asentoon. Keskitä trimmi. Vaihda tai lataa akku. Vaihda vetoratas pienempään! Säädä välys. Tarkista ja puhdista. Lisää ohjeita löydät sivuilta mallit kohdan alta linkistä tekniset ohjeet 16 SandMaster

17 5 Felsökning Symptom Orsak Lösning Bilen rör sig inte. Radioapparaterna är avstängda. Sätt på apparaterna. Bilen går ej att styra. Batterierna är ej laddade. Batterierna är tomma. Batteriets sladd har lossnat från fartreglaget. Drivbatteriet eller sändarens batterier är tomma. Mottagarens antennsladd är avkapad. Trafiken eller en högspänningskabel stör. Ladda och/eller byt batterierna. Kontrollera och koppla. Ladda och/eller byt batterierna. Leverera bilen till återförsäljaren för service. Välj en annan körplats. Bilen går ej rakt. Styrningstrimmen är fel justerad. Justera trimmen så att bilen går rakt. En hjulmutter ligger löst. Det finns smuts på hjulaxeln. Kontrollera och spänn. Lossa och rengör. Bilen stannar ej. Trotteltrimmen är fel justerad. Justera trim. Reglaget är fel inställt. Programmera reglaget om. Bilen går långsamt. Drivbatteriet tomt. Ladda eller byt batteri. Kraftöverföringen är smutsig eller det finns främmande föremål i bilen. Avståndet mellan pinjondrevet och huvuddrevet är för liten. Kontrollera och rengör drev och axlar. Ta bort främmande föremålen. Kontrollera och justera. Bilen backar ej. Backen är avstängd från reglaget. Koppla på backen. Reglaget pipar en gång i sekunden X-X-X-X Reglaget pipar två gånger i sekunden XX-XX-XX-XX Trotteltrimmen är fel justerad. Reglaget är fel inställt. Sändaren är inte på. Batterierna är tomma. Trottelreversen är i fel läge. Trotteltrimmen är ej centrerad. Batteriets spänning är för låg. Justera trim. Programmera reglaget om. Sätt på sändaren. Ladda och/eller byt batterierna. Byt trottelreversens läge. Centrera trim. Ladda eller byt batteri. Motorn och reglaget blir mycket heta. För stor utväxling. Byt till mindre pinjondrev! Drevavståndet är för litet. Smuts på lagerytor. Justera avstånd. Kontrollera och justera. För mer information se tekniska råd under modellen på 17 SandMaster

18 6 Turvallisuus Säkerhet Lue käyttöohje läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Läs igenom instruktionerna före du tar i bruk modellen. Käsittele työkaluja varovasti. Hantera verktyg aktsamt. Tarkista aina paristojen napaisuus. Älä käytä keskenään erilaisia paristoja. Kontrollera alltid batteriernas polaritet. Använd inte olika batterier tillsammans. Paristoja/akkuja ei saa purkaa. Ne voivat mennä oikosulkuun ja aiheuttaa räjähdysvaaran. Batterier får ej tas i sär. De kan kortslutas och förorsaka sprängningsfara. Älä käytä mallia normaalin liikenteen seassa. Använd inte modellen bland normal trafik. Moottori ja nopeudensäädin voivat tulla hyvin kuumiksi ajon aikana. Varo polttamasta itseäsi. Motorn och fartreglaget kan bli mycket heta vid körning. Se upp för brännskador. Älä työnnä sormiasi mallin liikkuvien osien joukkoon. Lämna inte fingrarna el.dyl. mellan delar som rör på sig. Älä säilytä laitetta kosteissa ja/tai kuumissa tiloissa. Förvara ej apparaten i fuktiga och/eller heta utrymmen. Älä aja autolla ilman koria. Kör ej utan kaross. Pidä osat, paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta. Ei! Nej! Förvara delar och batterier oåtkomligt för barn. Muista aina ajon jälkeen sammuttaa auto ja ohjain. Ajon jälkeen myös akku pitää irrottaa autosta. Muutoin akku saattaa tyhjentyä liiaksi ja sen uudestaan lataaminen ei enää onnistu! Stäng alltid av bilen och sändaren efter körning. Batteriet måste också tas loss från bilen, annars kan batteriet urladdas för mycket. Då kan batteriet inte längre laddas om! 18 SandMaster

19 Vaatimusmukaisuustodistus radiolle 7 Kravenlighetscertifikat för radion 19 SandMaster

20 Verkkosivumme tarjoaa laitteista tekniset tiedot, räjäytyskuvat, vara- ja viritysosalistat, kuvia sekä esittelyvideoita. Verkkokauppamme kautta ostat kätevästi niin laitteita, varaosia kuin tarvikkeita kotiin toimitettuna. På vår hemsida hittar du all information kring produkterna, manualer, sprängskisser, videos och reservdelar med mera. Du kan också handla våra produkter via vår hemsida. Nine Eagles Galaxy Visitor 6 Ny bildvinkel - bilden från luften Bilden via WiFi direkt till din telefon Dela direkt till Facebook & Youtube Ikuista hetket uudesta kuvakulmasta Kameran näkymä mobiililaitteen näytölle Jaa suoraan Facebook- ja YouTube-sivuille

2.4 GHz. 01.30992 vol.1

2.4 GHz. 01.30992 vol.1 2.4 GHz 01.30992 vol.1 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Polkupyörän käyttöhjeet Cykelns bruksanvisning

Polkupyörän käyttöhjeet Cykelns bruksanvisning - luonnollinen valinta naturligt val - Polkupyörän käyttöhjeet Cykelns bruksanvisning w w w. t a h t i p y o r a. f i Onneksi olkoon, uuden TÄHTIPYÖRÄN omistaja! TÄHTIPYÖRÄT valmistetaan suomalaisessa

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA

NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA NoZetti SÄHKÖAVUSTEISEN POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTOKIRJA UNTURI FORTE MULTI STEM NUVINCI Onnittelemme sinua uuden sähköavusteisen polkupyörän hankintasi johdosta. Ole hyvä ja lue sekä tutustu huolellisesti

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+

SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Onnittelut uuden säiliöpakastimen valinnasta. SÄILIÖPAKASTIN, KÄYTTÖOHJE MALLIIN:SB 106A+/SB 201A+/SB 351A+/ SB 305A+/SB 451A+/SB 551A+ Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, sekä tutustu samalla

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original FI TEKNISET TIEDOT Moorrori: 230V~50Hz 2100W IP54 Halkaisuvoima:

Lisätiedot

PATIENT- INSTRUKTIONSGUIDE

PATIENT- INSTRUKTIONSGUIDE ANVÄNDNING DAGBRUK ENDAGSLINSER PATIENT- INSTRUKTIONSGUIDE 1 0086 VI679SE Den svenska patientinstruktionsguiden gäller för följande ACUVUE Brand Contact Lenses som står individuellt uppsatta i Tabell 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot