HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P E01.99 FIN. La Péronnière - BP L HORME - FRANCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P E01.99 FIN La Péronnière - BP L HORME - FRANCE! Fax haulotte.com - Http : \\www.haulotte.com

2 YLEISTÄ Olet juuri hankkinut PINGUELY-HAULOTTE HM8 - HM10P itseliikkuvan nostokoneen Ohjeet on koottu tähän käyttöohjekirjaan. Erityisen tärkeää on että kone ja sen käyttöympäristö ovat turvamääräysten mukaisia ja että konetta käytettäessä noudatetaan turvamääräyksiä, että konetta käytetään sen suorituskyvyn rajoissa, että konetta huolletaan oikein, mikä pidentää sen käyttöikää. Huoltopalvelumme on käytössäsi takuuajan aikana ja sen päättymisen jälkeen. Näin varmistamme sen, että saat tarvitsemasi palvelut. Huoltopalveluamme tarvitessasi ota yhteys paikalliseen myyjään tai tehtaan huoltopalveluun ja ilmoita koneen malli sekä sarjanumero. Halutessasi tilata lisätarvikkeita tai varaosia käytä apuna tätä käyttöohjetta ja varaosakirjaa. Näin saat koneeseesi alkuperäisiä osia, jotka ovat varmasti sopivia ja takaavat moitteettoman toiminnan. Varoitus! Tämä käyttöohje toimitetaan käyttäjälle koneen mukana ja merkitään lähetysluetteloon. MUISTA: Koneemme noudattavat 14. kesäkuuta 1989 annettua direktiiviä 89/ 392/EEC, jota on muutettu direktiiveillä 91/368/EEC 21. kesäkuuta 1991, 93/44/EEC 14. kesäkuuta 1993, 93/68/EEC (98/37/EY) 22. heinäkuuta 1993 ja 89/336 EEC 3. toukokuuta Varoitus! Emme ole vastuuvelvollisia tässä käyttöohjeessa esiintyvien teknisten tietojen perusteella. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tai muutoksia tätä käyttöohjetta muuttamatta. HA20PX - HA26PX E Viite i

3 ii Käyttö ja huolto - HM8 - HM10P

4 HAKEMISTO 1 - YLEISSUOSITUKSET - TURVALLISUUS YLEISVAROITUKSET Käsikirja Etiketit Turvallisuus YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Käyttäjät Ympäristö Koneen käyttö JÄLKIVAARAT Sysäysriskit - Kaatuminen Sähköön liittyvät vaarat Räjähdys- ja palovammavaarat Törmäysvaarat TARKISTUKSET Määräaikaiset tarkistukset Laitteen tarkoituksenmukaisuustarkastus Yleiskunto KORJAUKSET JA SÄÄDÖT KÄYTTÖÖNOTTOA EDELTÄVÄT TARKISTUKSET ESITTELY LAITTEEN TUNNISTUS PÄÄKOMPONENTIT TYÖSKENTELYTILA HM8:n maston työskentelytila HM10P:n maston työskentelytila TEKNISET TIEDOT TILANTARVE iii

5 X HM8:n maston mitat HM10P:n maston mitat TOIMINTAPERIAATE HYDRAULIIKKAPIIRI Tornin suuntaaminen, maston nosto, jibin nosto (mallissa HM 10P) Suuntaaminen Maston ja jibin noston käyttölaitteissa (malli HM 10P) Tornin kääntö Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi (Kuva. : Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksitakia, sivu 16 ) VIRTAPIIRI Elektroninen nopeusvariaattori Kytkinlevy Suora sähköinen siirto ylittävän kallistuman valvonta laitteissa, joissa on kallistuman valvontayksikkö Suuri siirtonopeus: Pyörien moottorijarrutus KÄYTTÖ KÄYTTÖTURVALLISUUS Siirto (ohjaus tornista) Siirto (ohjauspaikkana lava tai kori) Akun purkaminen Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi ja pelastustoimenpiteet LASTIN PURKU - KUORMAUS - SIIRTÄMINEN Lastin purku nostamalla Lastin purku ajosillan avulla Kuormaus Siirtäminen TOIMENPITEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÖNOTTOA Ohjauspaikka "torni" Ohjauspaikka "lava" tai "kori" Tarkistukset ennen käyttöä iv

6 4.4 - ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ Erityisohjeita laitteille, joissa ei ole kallistuman valvontayksikköä Jännitteeseen laitto Toiminta lavalta tai korista Henkilönostimen tai korin ohjauspaikan testaus TURVATOIMET JA TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA AKKUJEN LATAUSTILAN VALVONTALAITE / TUNTIMITTARI SISÄÄNRAKENNETUN LATURIN KÄYTTÖ Ominaisuudet Valoindikaattorit (kuva 6) Latauksen käynnistys Ylläpitolataus Latauksen keskeyttäminen Varotoimet AKKUJEN KÄYTTÖ JA HUOLTO Käyttöönotto Akkujen purkautuminen Akkujen lataus Huolto MANUAALINEN JATKE ( MALLI HM8) HUOLTO YLEISET SUOSITUKSET HUOLTOSUUNNITELMA Aineet ja tarvikkeet Huoltosuunnitelma TOIMENPITEET TOIMENPITEET Hydrauliikkaöljynsuodin Hydrauliikkaöljyn säiliö Akut v

7 X 6 - TOIMINTAHÄIRIÖT TOIMINTAHÄIRIÖIDEN SYYN SELVITTÄMINEN HYDRAULIIKKAKAAVIOT HM HM10P SÄHKÖKAAVIOT HM HM10P ETIKETIT...51 vi

8 1 - YLEISSUOSITUKSET - TURVALLISUUS YLEISVAROITUKSET Käsikirja Tämän käsikirjan tarkoituksena on auttaa kuljettajaa tuntemaan itseliikkuvat HAULOTTE-korit ja käyttämään niitä tehokkaasti ja täysin TURVALLISESTI. Se ei kuitenkaan korvaa kaikille työmaakoneiden käyttäjille tarkoitettua peruskurssia. Liikkeenharjoittaja on velvoitettu tiedottamaan käyttäjiä ohjekirjassa olevista määräyksistä. Hän on myös vastuussa siitä, että koneen käyttömaassa voimassa olevia kansallisia "käyttäjän ohjesääntöjä" noudatetaan. Materiaalin turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi nämä määräykset on ehdottomasti saatava tietoon ennen koneen käyttöönottoa. Tämä ohjekirja on pidettävä kaikkien käyttäjien käytettävissä. Lisäkappaleita voi tarvittaessa pyytää valmistajalta Etiketit Konetta koskevat mahdolliset vaarat ja ohjeet osoitetaan etiketeillä ja kilvillä. Niissä olevat ohjeet on ehdottomasti saatava käyttäjien tietoon. Etiketeissä on seuraavat värikoodit: Punainen ilmaisee mahdollista kuolemanvaaraa. Oranssi ilmaisee vakavaa loukkaantumisvaaraa. Keltainen ilmaisee materiaalin vaurioitumis- tai loukkaantumisvaaraa. Liikkeenharjoittajan pitää varmistaa etikettien hyvä kunto ja taattava se, että ne ovat selvästi luettavissa. Lisäkappaleita saa pyydettäessä valmistajalta Turvallisuus Varmista, että henkilö jonka huostaan luovutat koneen pystyy hallitsemaan sen käyttöön liittyvät turvavaatimukseen. Vältä kaikkia turvallisuuteen haitallisesti vaikuttavia työtapoja. Kaikki määräysten vastainen käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Varoitus! Tämä normalisoitu tunnus on määräysten edessä lukijan huomion herättämiseksi. Käyttäjän on säilytettävä käyttöohje koneen koko kestoiän, myös vuokraus- tai jälleenmyyntitapauksessa. Valvo, että kaikki turvallisuus- ja vaarakilvet ja -etiketit pysyvät hyväkuntoisina ja selvästi luettavissa. 1

9 1.2 - YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Käyttäjät Käyttäjän on oltava yli 18-vuotias ja ajoluvan haltija, jonka työnantaja on luovuttanut lääkärintarkastuksen ja korinajokokeen jälkeen. Varoitus! Vain koulutettu koneenkäyttäjä saa käyttää itseliikkuvia Haulotte-koreja. Koneenkäyttäjiä on oltava vähintään kaksi niin, että toinen voi: Tarvittaessa nopeasti puuttua asiaan. Ottaa hallintalaitteet haltuunsa onnettomuuden tai konevian sattuessa. Valvoa ja estää koneiden ja jalankulkijoiden liikehdintää korin läheisyydessä. Ohjata korinkuljettajaa tarvittaessa Ympäristö Älä koskaan käytä konetta: Pehmeällä, epävakaalla tai estyneellä maaperällä. Sallitun kaltevuusrajan ylittävällä maaperällä. Tuulen nopeuden ollessa yli sallitun rajan. Kun käytät konetta ulkona, varmista tuulimittarin avulla, että tuulen nopeus on alle tai tasan sallitun rajan. Sähkölinjojen läheisyydessä (ota selville sähköjännitteen mukainen minimietäisyys). Lämpötilan ollessa alle -15 C (eritoten jäädytyshuoneissa); ota valmistajaan yhteyttä, jos työskentely on tarpeen alle -15 C lämpötilassa. Räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Huonosti ilmastoidulla alueella, koska pakokaasu on myrkyllistä. Ukonilmalla (salamaniskuvaara). Yöllä, jos koneessa ei ole työvalo-optiota. Vahvojen sähkömagneettikenttien läheisyydessä (tutka, liikkuvat ja vahvat virrat). ÄLÄ AJA JULKISILLA LIIKENNEVÄYLILLÄ Koneen käyttö On tärkeää varmistaa normaalikäytössä, eli koriajossa, että korin ohjaamon avain jää asentoon" kori", jotta sitä voidaan ohjata maasta käsin ongelmatilanteen sattuessa. Tässä tapauksessa, maaperällä oleva korjaus/ensiapuun koulutettu henkilö voi tulla apuun ohjaten konetta vara-avaimen avulla alaohjaamosta käsin. Älä käytä konetta seuraavissa tilanteissa: nimellispainon ylittävällä kuormalla, ylisallitulla henkilölukumäärällä, korin sivuvoiman ylittäessä sallitun arvon, tuulen nopeuden ylittäessä sallitun rajan. 2

10 Vaarallisten putoamisten ehkäisemiseksi, koneen käyttäjien on ehdottomasti noudatettava seuraavia määräyksiä: Pidä tukevasti kiinni suojakaiteista koriin noustessa tai sitä ohjatessa. Puhdista kaikki öljy- tai rasvatahrat askelmilta, lattiasta ja kaiteista. Pukeudu henkilökohtaiseen, työhön sopivaan ja voimassa olevaan paikalliseen lainsäädännön mukaiseen suojapukuun, eritoten vaarallisilla alueilla työskenneltäessä. Älä saata turvalaitteitten lopputahtikytkimiä tehottomiksi. Vältä törmäämistä kiinteisiin tai liikkuviin esteisiin. Älä kohota työskentelykorkeutta tikapuilla tai muilla lisävarusteilla. Älä käytä suojakaiteita apuvälineenä tasanteelle noustessa tai sieltä alas tullessa (käytä koneessa olevia, tähän tarkoitukseen varustettuja portaita). Älä nouse suojakaiteille korin noustessa. Älä aja korilla suurella nopeudella kapeissa tai ahtaissa paikoissa. Älä käytä konetta asettamatta korin suojakaidetta paikalleen tai sulkematta suojaovea. Älä nouse suojapellille. Varoitus! Älä koskaan käytä koria nosturina, nostokoneena tai hissinä. Älä koskaan käytä koria vetämiseen tai hinaamiseen. Kaatumisriskien välttämiseksi koneen käyttäjien on ehdottomasti noudatettava seuraavia määräyksiä: Älä saata turvalaitteitten lopputahtikytkimiä tehottomaksi. Vältä siirtämästä ohjausvipuja päinvastaiseen suuntaan pysähtymättä asennossa " O ". (Kun haluat pysähtyä siirtymisliikkeen aikana, vie käsittelyvipu asteittaisesti nolla-asentoon pitämällä jalkaa polkimella). Noudata maksimikuormitusta sekä korille sallittua henkilölukumäärää. Jaa kuorma tasaisesti, korin keskelle mikäli mahdollista. Tarkista, että maaperä kestää paineen ja pyörärasituksen, Vältä törmäämistä kiinteisiin tai liikkuviin esteisiin. Älä aja korilla suurella nopeudella kapeissa paikoissa tai ahtailla alueilla. Älä peruuta korilla (huono näkyvyys). Älä käytä konetta korin ollessa ylikuormitettu. Älä käytä konetta materiaalin tai esineiden roikkuessa turvakaiteilla. Älä käytä konetta tuulirasitusta kohottavien osien kanssa (esim. : levyt). Älä huolla konetta sen ollessa korkealla ennen kuin olet asentanut tarvittavat turvalaitteet paikoilleen (siltanosturi, nosturi). Tee päivittäiset tarkastukset ja valvo moitteetonta toimintaa käytön aikana. Estä kaikki ilman valvontaa tapahtuvat toimenpiteet, kun kone ei ole käytössä. HUOM : Älä hinaa koria. (Sitä ei ole tarkoitettu hinattavaksi, siksi se on kuljetettava perävaunulla). 3

11 1.3 - JÄLKIVAARAT Sysäysriskit - Kaatuminen Sysäysriskit ja kaatumisvaara on eritoten mahdollista seuraavissa tapauksissa: - Äkkinäinen hallintalaitteiden käsittely. - Korin ylikuormitus. - Maaperän pettäminen (Varo talvella suojasäätä). - Tuulenpuuska. - Törmääminen maassa tai ylhäällä olevaan esteeseen. - Työskentely tavara-asemalla, jalkakäytävällä, jne. Varaa riittävä pysähtymisvara: - 3 metriä suurella nopeudella - 1 metri pienellä nopeudella Sähköön liittyvät vaarat Varoitus! Jos koneessa on 220 V pistoke, enintään 16A, niin jatkojohto on ehdottomasti kytkettävä differentiaalivirrankatkaisimel la suojattuun 30mA verkkovirtapistokkeeseen. Sähköön liittyvät vaarat ovat eritoten mahdollisia seuraavissa tilanteissa : - Törmääminen suurjännitekaapeliin. - Käyttö ukonilmalla Räjähdys- ja palovammavaarat Räjähdys- ja palovammavaarat ovat eritoten mahdollisia seuraavissa tilanteissa: - Työskentely räjähdysvaarallisessa tai tulenarassa ilmapiirissä. - Polttoainetankin täyttö avotulen läheisyydessä. - Kosketus moottorin kuumiin osiin. - Koneen käyttäminen hydraulisvuotojen ilmetessä Törmäysvaarat - Koneen kulkureitillä olevien henkilöiden allejäämisvaara (siirryttäessä tai varusteen käsittelyssä). - Käyttäjän yläpuolella olevien vaarojen arviointi ennen käyttöä TARKISTUKSET Noudata koneen käyttömaassa voimassa olevia kansallisia säädöksiä. RANSKASSA: 9 kesäkuuta 1993 päivätty päätös + kiertokirje DRT syyskuuta 1993, jossa täsmennetään: Määräaikaiset tarkistukset Laite on tarkistettava määräajoin, joka 6 kuukausi, mahdollisesti onnettomuuksia aiheuttavien vikojen havaitsemiseksi. Nämä tarkistukset tekee joko valtuutettu huoltamo tai liikkeenharjoittajan vastuulla ja erikoisesti osoittama henkilöstö (yhtiön palveluksessa tahi ei) Työlain kohdat R ja R Näiden tarkistusten tulokset tallennetaan työturvarekisteriin, jota pitää liikkeenharjoittaja ja joka on jatkuvasti työsuojelutarkastajan ja yhtiön mahdollisten työsuojeluvaltuutettujen käytettävissä, sekä luettelo eritoten nimetyistä henkilöistä (Työlain kohta R 233-5). HUOM : Tämän rekisterin voi hankkia ammatijärjestöiltä (joissakin tapauksissa OPPBTP) tai yksityisiltä ennaltaehkäisyjärjestöiltä. Nimettyjen henkilöiden tulee olla tottuneita työsuojeluammattilaisia (Asetuksen n kohta R ). Kaikki tarkistukset on kiellettävä kaikilta työntekijöiltä koneen käydessä (Työlain kohta R ). 4

12 Laitteen tarkoituksenmukaisuustarkastus Tämän varusteen käyttöönottavan liikkeenharjoittajan on varmistauduttava laitteen tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, että se sopii täysin turvallisesti tarkoitettuun työhön ja että sitä käytetään käyttöoppaan mukaisesti. Lisäksi tässä 9 kesäkuuta 1993 päivätyssä ranskalaisessa asetuksessa otetaan huomioon vuokraukseen, yleiskunnon ja korjauksen jälkeisiin tarkastuksiin liittyviin ongelmiin sekä staattisen (kerroin 1,25) ja dynaamisen (kerroin 1,1) kokeen olosuhteisiin. Kunkin käytöstä vastuussa olevan käyttäjän on hankittava tietoonsa ja noudatettava tämän asetuksen vaatimuksia Yleiskunto Etsi kaikki mahdolliset vauriot, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita (turvalaitteet, kuormausrajoittimet, kaltevuuskorjain, toimintasylinterivuodot, epämuodotumat, hitsit, pulttien kireydet, letkut, sähköliittimet, renkaiden kunto, liialliset mekaaniset välykset. HUOM : Vuokraustapauksessa, vuokratun laitteen käytöstä vastuussa oleva käyttäjä on edesvastuussa yleiskunto- ja tarkoituksenmukaisuustarkastuksista. Hänen tulee varmistautua siitä, että vuokraaja on tehnyt määräaikaiset yleistarkistukset ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset KORJAUKSET JA SÄÄDÖT Suuret turvajärjestelmän tai -laitteiden korjaukset, huollot tai säädöt (koskee mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja sähkölaitteita). Ne saa tehdä vain PINGUELY-HAULOTTE-henkilökunta tai PINGUELY- HAULOTTE-nimiin toimiva henkilö, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Kaikki ilman PINGUELY-HAULOTTE lupaa tehdyt muutokset ovat kiellettyjä. Valmistaja vapautuu vastuusta, mikäli alkuperäisiä varaosia ei käytetä tai mikäli edellä eriteltyjä töitä ei ole tehnyt PINGUELY-HAULOTTE-valtuutettu KÄYTTÖÖNOTTOA EDELTÄVÄT TARKISTUKSET Tehtävä: joko suuren purkamisen-kokoonpanon, tai laitteen perusosiin kohdistuvan korjauksen jälkeen, laitteen perusosan estymisestä aiheutuneen onnettomuuden jälkeen. Tarkoituksenmukaisuus- ja yleiskunotarkastukset sekä staattinen ja dynaaminen koe on tehtävä (katso kerroin kohdasta 1.4.2, 5). 5

13 6 Käyttö ja huolto - HM8 - HM10P

14 2 - ESITTELY Itsekulkevat henkilönostimet MAT HM8 ja HM10P on suunniteltu kaikkeen korkealla tapahtuvaan työskentelyyn, niidenlaitteiden tekniset ominaisuudet huomioon ottaen (Luku 2.4, sivu 11) sekä laitteen käyttöön ja käyttöpaikkaan liittyviä turvallisuusohjeita noudattaen. HM 8:n pääasiallinen ohjauspaikka on lavalla ja HM 10P:n korissa. Tornin ohjauspaikka on pääasiallisesti hätätilanteita tai korjausta varten LAITTEEN TUNNISTUS Tunnistekilpi (Kuva: Valmistajan tunnistekilpi, sivu 7, ) on kiinnitetty alustaan takaoikealle, ja siihen on kaiverrettu kaikki laitteen tunnistetiedot. MUISTUTUS :Lisätietoja, huoltoa tai varaosia tilattaessa on ilmoitettava laitteen malli sekä sarjanumero. Kuva. 1 - Valmistajan tunnistekilpi 7

15 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P PÄÄKOMPONENTIT Kuva. 2 - Pääkomponentit 1 -ohjaavat pyörät 13 -kallistuman valvontayksikkö 2 -hitsattu alusta 14 -teleskooppimaston käyttölaite 3 -akun laturi 15 -masto 4 -akku 16 -kori 5 -sähkökäyttöiset siirtomoottorit 17 -lavan tai korin ohjauspöytä 6 -vetopyörät liikkumista varten (kaksi nopeutta) 18 -vastapaino 7 -lastaus- ja nostokorvakkeet 19 -lava 8 -nopeusvariaattori 20 -jatke 9 -suuntausyksikkö 21 -hydrauliikkaletkukela 10 -taittuva puomi 13 -kallistuman valvontayksikkö 11 -torni 22 -sähköpumppuyksikkö 12 -ohjauspöytä maasta käsin 23 -sisääntaitettava astinlauta 8

16 2.3 - TYÖSKENTELYTILA Kuva. 3 - HM8:n työskentelytila HM8:n maston työskentelytila 9

17 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P Kuva. 4 - HM10P:n työskentelytila HM10P:n maston työskentelytila 10

18 2.4 - TEKNISET TIEDOT HM 8 HM 10P Hyötykuorma 230 kg -kaksi henkilöä, 230 kg -kaksi henkilöä joista 100 kg - yksi henkilö jatkeella Suurin sivusuuntainen kuormitus 40 kg Työskentelykorkeus 8 m 10 m Lattian korkeus 6 m 8 m Suurin ulottuvuus 2,4 m 2,6 m Tornin kääntökulma 360 Suurin kaltevuus ja kallistuma työskenneltäessä 0 ilman kallistuman valvontayksikköä 3 (noin 5,5 %), mikäli kallistuman valvontayksikkö on käytössä Mitat: 1,2 m x 0,8 m / 0,7 m x 0,8 0,9 m x 0,7 m * Lavan/korin lattia * Jatkeen lattia m Suurin kaltevuus liikuteltaessa 25 % Alhainen siirtonopeus 1 km/h Suuri siirtonopeus 4,7 km/h Vetoakut 24 V - kahdessa laatikossa Maavara 67 mm Renkaat Umpikumirenkaat Kääntösäde: 1,9 m 2,7 m 1,9 m 3 m * Alustan ulkoreunat * Lavan/korin ulkoreunat Teleskooppimaston liike 4,9 m Tuulen nopeus työskenneltäessä 0 km/h Enimmäispintapaine, kun lastia 230 kg: 9,5 kg/cm2 betonialustalla Yhden pyörän enimmäiskuormitus kg Liikkeiden kesto yhden henkilön työskennellessä: * Tornin suuntaaminen (arvio) * Maston nosto/lasku (arvio) * Jibin nosto/lasku (arvio) Moottori: * Jännite * Teho * Kulutus Melutaso ohjauspaikalla, Tärinätaso jaloissa Tärinätaso käsissä Hydrauliikkapumppu: sylinteritilavuus Hydrauliikkaöljysäiliön kapasiteetti Hydrauliikan paine*: * enimmäisohjauspaine * enimmäissuuntauspaine * maston enimmäisnostopaine * jibin enimmäisnostopaine Ohjaavien pyörien mutterien kiristysmomentti Vetopyörien mutterien kiristysmomentti Suuntauspyörän ruuvin kiristysmomentti 50 s s 200 bar 50 bar 40 bar 24 V sarjakytkentä 1 kw 65 A vaakatasossa - enintään 300 A 72 db(a) < 0,5 m/s2 < 2,5 m/s2 0,8 + 5,7 cm3/tr 25 litraa 50 s s s 200 bar 50 bar 40 bar 200 bar 20 danm 14 danm 12 danm Paino kg kg Mitat Katso Katso

19 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P Jarrutusta lukuun ottamatta kaikkia paineita voidaan hallita koskettimen kautta. - Kahta vetopyörää, alennusvaihteeseen integroituja jarruja sekä sähkömoottoreita hallitaan variaattorilla. - Jibin liikkeet, nosto, suuntaaminen: hydraulinen sähköpumppu ja nopeuden säätö variaattorilla. - Suuntaus sähköventtiilillä TILANTARVE Kuva. 5 - HM8:n mitat HM8:n maston mitat 12

20 Kuva. 6 - HM10P:n mitat HM10P:n maston mitat 13

21 14 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P

22 3 - TOIMINTAPERIAATE HYDRAULIIKKAPIIRI Laitteen kaikki liikkeet lukuun ottamatta siirtämistä perustuvat hydrauliikkaenergiaan. Tätä energiaa syöttää sähköpumppu, jonka toimintanopeutta hallitaan elektronisella variaattorilla. Pumpun ulostuloon asennettu painesuodin suojaa saastumiselta Tornin suuntaaminen, maston nosto, jibin nosto (mallissa HM 10P) Tapahtuvat sähköventtiilillä, joka syöttää pumpun hydrauliikkavoimaa valitun liikkeen vastaanottavalle elimelle. Liikkeiden progressiivisuutta ja nopeutta hallitaan säätämällä elektronisen nopeusvariaattorin avulla sähköpumpun kierrosnopeutta ja siten tuottoa. Vain yksi liike kerrallaan on mahdollinen Suuntaaminen tapahtuu sähköisen nelitieventtiilin kautta. Yhdestä sähköpumpusta, käytetääntäen joko kaikkien tehon tai ei lainkaan tehoa Maston ja jibin noston käyttölaitteissa (malli HM 10P) on sähköventtiilit tiivistettyinä litteästi runkoa vasten Tornin kääntö Tapahtuu hammaskehän ja hammaspyöränvaihteen yhdistelmällä, jolle antaa virtaa hydrauliikkamoottori. Toimintapaine on tässä liikkeessä rajoitettu 50 bariin Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi (Kuva. :Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksitakia, sivu 16 ) Mikäli maston lasku ei onnistu toimintahäiriön vuoksi, voi toiminnon voi suorittaa manuaalisesti käyttämällä liikettä vastaavaa sähköventtiiliä. 15

23 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P Kuva 1:Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksitakia VIRTAPIIRI Moottorin ja toimintojen tarvitsema virta saadaan kahdesta akkulaatikosta, joiden teho on 24 V Ah. Sisäänrakennettu laturi lataa akut yhdessä yössä, kun laturise liitetään 16A:n pistorasiaan. Virtapiirissä on kaksi erillistä osaa: tehopiiri siirtomoottorien ja sähköpumpun toimintaan 24 V:n teholla sekä ohjauspiiri, jonka jännite on 24 V, variaattorin toimintaa varten, sekä ohjauslaitteiden ja turvalaitteiden virransyöttöön Elektroninen nopeusvariaattori Nostimen toiminnan keskeisin laite. Tehtävänä on säätää liikkeiden ja siirron nopeutta säätämällä sähkömoottorien kierrostehoa annettujen käskyjen mukaisesti. Variaattori vastaanottaa käskyn suoritettavan liikkeen laadusta sekä antajan signaalin turvatilasta. sekä, tietoja Variaattori ohjaa kaikkia sähkömoottoreita, ja nämä ovat siten riippuvaisia variaattoriinsiihen liittyvistä sisäisistä turvallisuusominaissuuksista Kytkinlevy Variaattori on asennettu alustalle, jolla on sarja valintakytkimiä. Ne ovat releitä, jotka syöttävät virtaa moottoreille käyttäjän valinnan mukaan Suora sähköinen siirto Kaksi sarjaan kytkettyä tasavirtamoottoria syöttävät virtaa vetopyörille episyklisten alennusvaihteiden välityksellä. Toiseen moottoriin asennettu kierrosmittari antaa variaattorille tiedon moottorin todellisesta nopeudesta varmistaakseen kierrostehon säätämisen. Näin ylikierrosten aiheuttamat nopeusykäykset ehkäistään ja jarrutus käynnistyy tarvittaessa ylittävän kallistuman valvonta laitteissa, joissa on kallistuman valvontayksikkö Kallistuman valvontayksikkö ilmoittaa äänimerkillä, kun suurin sallittu kallistuskulma saavutetaan. 16

24 Mikäli tilanne jatkuu samanlaisena 1-2 sekuntia, maston nosto ja malleissa HM 10P jibin nosto sekä laitteen liikkeet keskeytyvät siihen asti, kunnes laite on kuljetusasennossa. Jotta laitteen siirto olisi mahdollista, koko nostolaitteisto on vedettävä kasaan. HUOMAUTUS :Kun laite on kuljetusasennossa ja kallistuma on yli 3, ilmaisin kertoo äänimerkillä käyttäjälle, että korin tai lavan nosto on mahdotonta. MUISTUTUS :Laitteita, joissa ilmaisinta ei ole, ei saa käyttää kuin sisätiloissa, tasaisella maaperällä Suuri siirtonopeus: Suuri siirtonopeus on sallittu vain, kun kori on alhaalla. Kun masto on nostettu tai mallissa HM 10P jibi on yli vaakatason, vain alhainen nopeus on mahdollinen. Huomio! SUURTAELLA NOPEUTTA KÄYTETTÄESSÄDELLA EI SAA LASKEUTUA JYRKKIÄ ALAMÄKIÄ Pyörien moottorijarrutus Jokaisen siirtokomennon yhteydessä jarruihin syötetään virtaa. 17

25 18 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P

26 4 - KÄYTTÖ KÄYTTÖTURVALLISUUS Turvatoiminnot suojaavat henkilöitä ja laitetta onnettomuuksiltaen välttämiseksi tilanteissa, joissa laitetta yritetään käyttää vääräntyyppisissä olosuhteissa. Toiminnot pysäyttävät laitteen tai keskeyttävät sen liikkeet. Tällaisessa tilanteessa laitetta huonosti tunteva käyttäjä saattaa luulla, että syynä on toimintahäiriö, vaikka kyseessä onkin turvatoimintojen normaali toiminta. On tärkeää tutustua tarkasti seuraavissa luvuissa annettuihin ohjeisiin Siirto (ohjaus tornista) Jos kaltevuus on alle 25 %, on varmistettava seuraavat seikat, jotta laite voidaan siirtää työskentelypaikalle tai jotta lasti voidaan lastata tai purkaa: että maston on oltava kokonaan alhaalla. että jibin on oltava laskettuna (malli HM 10P). Muussa tapauksessa, mikäli käytössä on kallistuman valvontayksikkö, laitetta ei voi liikuttaa. Huomio! Pääasiallinen ohjauspaikka on korissa. Tornin ohjaimet on tarkoitettuvat hätä- ja häiriötilanteita varten Siirto (ohjauspaikkana lava tai kori) Siirtäminen on mahdollista 3 :n kallistumaan saakka, mikäli laitteessa on kallistuman valvontayksikkö. Muussa tapauksessa laitetta saa käyttää ainoastaan kovalla ja tasaisella maaperällä. Huomio! Suuri siirtonopeus on mahdollinen vain, kun masto on kokonaan alhaalla, ja - mallissa HM 10P - kun jibi on laskettuna. Katkaisin siirtyy automaattisesti alhaiselle nopeudelle, kun mastoa nostetaan Akun purkaminen Jos akku on purkautunut yli 80 %:sti: maston nosto - ja mallissa HM 10P jibin nosto - on mahdotonta kääntö keskeytyy Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi ja pelastustoimenpiteet Hätätilanteessa turvatoimintojen ollessa käytössä laitetta voi käyttää manuaalisesti. tai ppelastustoimenpiteet voi suorittaa vain laitteen tunteva käyttäjä. 19

27 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P LASTIN PURKU - KUORMAUS - SIIRTÄMINEN TÄRKEÄÄ: Varmista ennen käyttämistä, että laite on kunnossa ja ettei, eikä se ole vahingoittunut kuljetettaessa. Mikäli näin on kuitenkin käynyt, tee tarvittavat ilmoitukset kuljettajalle. Huomio! Vääränlainen toiminta voi johtaa laitteen kaatumiseen sekä aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja sekä materiaalisia vahinkoja. Kuva. 7 - Lastin purku Lasti on purettava tasaisella, riittävän kestävällä maaperällä (katso pohjan kuormitus - Luku 2.4, sivu 11), eikä lähettyvillä saa olla ihmisiä saa olla lähettyvillä Lastin purku nostamalla Käytä nostopalkkia, jossa on neljä nostoraksia. Varotoimenpiteet: Varmista, että: - nostolaitteisto on kunnossa ja riittävän tehokas. - nostoraksit kestävät kuormituksen, eikä niissä ole epätavallisen kulumisen merkkejä. - raksisilmukat ovat puhtaat ja kunnossa.työhön osallistuvilla henkilöillä on nostolaitteiston käyttämiseen vaadittavat taidot. Lastin purku: - kiinnitä neljä raksia neljään raksisilmukkaan. - nosta kuorma hitaasti varmistaen, että kuorma on tasainen, ja liikuta laitetta tasaisesti. Huomio! Älä mene laitteen alle tai sen lähelle laitetta lastin purkamisen aikana Lastin purku ajosillan avulla Varotoimenpiteet: - varmista, että ajosilta kestää kuormituksen ja että se on tarpeeksi pitävä. Varmista myös, ettei toimenpiteen aikana ole liukumisen vaaraa, ja että ajosillat omvat oikein kiinnitetty oikeinyt. TÄRKEÄÄ: Koska tämä toimenpide vaatii laitteen käynnistämitäsen, lue ohjeet (Luku 4.3, sivu 22) välttääksesi väärästä toimenpiteestä johtuvat riskit. Valitse alhainen siirtonopeus. 20

28 HUOMAUTUS :Koska ajosillan kallistuma on käytännöllisesti katsoen aina yli työskentelykallistuman (3º), laitteissa, joissa on kallistuman valvontayksikkö, maston on oltava alhaalla ja - mallissa HM 10P- jibin on oltava laskettuna siirtämisen onnistumiseksi. Tällöin kuuluu äänimerkki, mutta siirtäminen on kuitenkin mahdollista. TÄRKEÄÄ: Varmista käyttäessäsi laitteita, joissa ei ole kallistuman valvontayksikköä, että masto ja - mallissa HM 10P - jibi ovat laskettuina ennen siirtämistä. Äänimerkkiä ei kuulu. Jos kaltevuus on yli suurimman sallitun kaltevuuden, siirtämisessä (Luku 2.4, sivu 11 ) on käytettävä vintturia vetolaitteiston lisäksi. Huomio! ÄLÄ LASKEUDU AJOSILTAA PITKIN SUUREN NOPEUDEN OLLESSA VALITTUNA. Kuva. 8 - Kuormaus Kuormaus Varotoimenpiteet ovat samat kuin lastin purkamisen yhteydessä. Laite on kiilattava oheisen piirroksen mukaisesti. Kuorma-auton ajosillalle nousua varten on valittava suuri nopeus Siirtäminen Noudata tarkasti siirtopaikan määräyksiä ja liikenneohjeita. Tutustu reittiin hyvin ennen korkealla työskentelyn aloittamista työskennellessäsi kaltevalla maaperällä. Liikuta laitetta aina riittävän kaukana viettäviltä reunoilta. Varmista ennen liikuttamista tai siirtämistä, ettei laitteen välittömässä läheisyydessä ole ihmisiä. MUISTUTUS :Yleisillä teillä liikkuminen on kielletty. 21

29 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P TOIMENPITEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÖNOTTOA MUISTUTUS :Tutustu laitteeseen huolellisesti ennen sen käyttöönottoa lukemalla tämä ohje sekä kilvissä annetut ohjeet Ohjauspaikka "torni" Kuva 2: Ohjauspaikka "torni" 6 1 Akun lataustilan valvontalaite sekä tuntimittari 2 -Ohjauspaikan valinta torni/kori 3 -Maston nostovalitsin 4 -Tornin suunnan ohjain 5 - Avaimella toimiva hätäpysäytyspainike Katkaisin (tornin suojaus) 7 -Katkaisin (korin suojaus) 8 -Katkaisin (variaattorin suojaus) Valinnaisesti vilkkuvalojen katkaisin 9 -Virransyöttöpistoke 220 V yksivaihevirta - 16 A

30 Kuva 3 : Korin ohjauspöytä Ohjauspaikka "lava" tai "kori" 1 -Siirtämisen/liikkeiden valitsin 3 -Liikkeiden käyttökytkin 2 -Hätäpysäytyspainike Huomio! PESTESSÄSI LAITETTA PAINEPESURILLA ÄLÄ SUUNTAA VESISUIHKUA SUORAAN SÄHKÖKOTELOIHIN PESTESSÄSI LAITETTA PAINEPESURILLA Tarkistukset ennen käyttöä Varmista, että laite on sijoitettu tasaisellea, tukevallea maaperälleä, joka kestää laitteen painon (maaperään kohdistuva paine, Luku 2.4, sivu 11) HUOMAUTUS :katso piirros TYÖSKENTELYTILA (Luku 2.3, sivu 9), josta näet suurimmat sallitut kallistuskulmat Varmista, ettei seuraaville toimille ole esteitä: - siirtäminen (laitteen liikuttaminen paikasta toiseen) - tornin suuntaaminen - maston nostaminen ja - mallissa HM 10P - jibin nostaminen: katso piirros TYÖSKENTELYTILA (Luku 2.3, sivu 9) Tarkista laite silmämääräisesti: kiinnitä huomiota mahdolliseen maalin lohkeiluun ja akkuhapon vuotoihin. Tarkista, etteivät pultit, mutterit, liitokset tai letkut ole löystyneet, ettei öljyä ole vuotanut ja etteivät sähköjohtimet ole irti tai poikki. Tarkista mallissa HM 8 masto, lava ja jatke ja - mallissa HM 10P - masto, jibi ja kori: ei näkyviä vaurioita, kulumisen tai vahingoittumisen merkkejä. Tarkista, ettei laitteistosta vuoda mitään nestettä, ettei laitteessa ole kulumisen merkkejä, iskuja, naarmuja, ruostetta jatai ettei käyttölaitteiden varsilla ole vieraita aineita tai esineitä. Hydrauliikkapumppu ja -keskus: ei merkkejä vuodoista, osat tiukasti kiinni. Varmista, etteiä alennusvaihteita ei ole kytketty irti. Tarkista pyörien mutterien kiinnitys ja renkaiden kuluminen. Tarkista akun johdinkenkien puhtaus ja kiinnitys: löystyminen taija korroosio aiheuttavat tehon hävikkiä. 23

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A

CAMOPLAST ATV T4S KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ATV TELASTOSARJA 1099-01-1025 - VERSIO A CAMOPLAST ATV T4S ATV TELASTOSARJA 2015 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 1099-01-1025 - VERSIO A Camoplast Solideal Inc. 4162, Burrill - Local A Shawinigan, (Québec) G9N 6T6 CANADA Sähköposti : atvtracksystems@camoplastsolideal.com

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot