HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P E01.99 FIN. La Péronnière - BP L HORME - FRANCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P E01.99 FIN La Péronnière - BP L HORME - FRANCE! Fax haulotte.com - Http : \\www.haulotte.com

2 YLEISTÄ Olet juuri hankkinut PINGUELY-HAULOTTE HM8 - HM10P itseliikkuvan nostokoneen Ohjeet on koottu tähän käyttöohjekirjaan. Erityisen tärkeää on että kone ja sen käyttöympäristö ovat turvamääräysten mukaisia ja että konetta käytettäessä noudatetaan turvamääräyksiä, että konetta käytetään sen suorituskyvyn rajoissa, että konetta huolletaan oikein, mikä pidentää sen käyttöikää. Huoltopalvelumme on käytössäsi takuuajan aikana ja sen päättymisen jälkeen. Näin varmistamme sen, että saat tarvitsemasi palvelut. Huoltopalveluamme tarvitessasi ota yhteys paikalliseen myyjään tai tehtaan huoltopalveluun ja ilmoita koneen malli sekä sarjanumero. Halutessasi tilata lisätarvikkeita tai varaosia käytä apuna tätä käyttöohjetta ja varaosakirjaa. Näin saat koneeseesi alkuperäisiä osia, jotka ovat varmasti sopivia ja takaavat moitteettoman toiminnan. Varoitus! Tämä käyttöohje toimitetaan käyttäjälle koneen mukana ja merkitään lähetysluetteloon. MUISTA: Koneemme noudattavat 14. kesäkuuta 1989 annettua direktiiviä 89/ 392/EEC, jota on muutettu direktiiveillä 91/368/EEC 21. kesäkuuta 1991, 93/44/EEC 14. kesäkuuta 1993, 93/68/EEC (98/37/EY) 22. heinäkuuta 1993 ja 89/336 EEC 3. toukokuuta Varoitus! Emme ole vastuuvelvollisia tässä käyttöohjeessa esiintyvien teknisten tietojen perusteella. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tai muutoksia tätä käyttöohjetta muuttamatta. HA20PX - HA26PX E Viite i

3 ii Käyttö ja huolto - HM8 - HM10P

4 HAKEMISTO 1 - YLEISSUOSITUKSET - TURVALLISUUS YLEISVAROITUKSET Käsikirja Etiketit Turvallisuus YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Käyttäjät Ympäristö Koneen käyttö JÄLKIVAARAT Sysäysriskit - Kaatuminen Sähköön liittyvät vaarat Räjähdys- ja palovammavaarat Törmäysvaarat TARKISTUKSET Määräaikaiset tarkistukset Laitteen tarkoituksenmukaisuustarkastus Yleiskunto KORJAUKSET JA SÄÄDÖT KÄYTTÖÖNOTTOA EDELTÄVÄT TARKISTUKSET ESITTELY LAITTEEN TUNNISTUS PÄÄKOMPONENTIT TYÖSKENTELYTILA HM8:n maston työskentelytila HM10P:n maston työskentelytila TEKNISET TIEDOT TILANTARVE iii

5 X HM8:n maston mitat HM10P:n maston mitat TOIMINTAPERIAATE HYDRAULIIKKAPIIRI Tornin suuntaaminen, maston nosto, jibin nosto (mallissa HM 10P) Suuntaaminen Maston ja jibin noston käyttölaitteissa (malli HM 10P) Tornin kääntö Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi (Kuva. : Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksitakia, sivu 16 ) VIRTAPIIRI Elektroninen nopeusvariaattori Kytkinlevy Suora sähköinen siirto ylittävän kallistuman valvonta laitteissa, joissa on kallistuman valvontayksikkö Suuri siirtonopeus: Pyörien moottorijarrutus KÄYTTÖ KÄYTTÖTURVALLISUUS Siirto (ohjaus tornista) Siirto (ohjauspaikkana lava tai kori) Akun purkaminen Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi ja pelastustoimenpiteet LASTIN PURKU - KUORMAUS - SIIRTÄMINEN Lastin purku nostamalla Lastin purku ajosillan avulla Kuormaus Siirtäminen TOIMENPITEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÖNOTTOA Ohjauspaikka "torni" Ohjauspaikka "lava" tai "kori" Tarkistukset ennen käyttöä iv

6 4.4 - ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ Erityisohjeita laitteille, joissa ei ole kallistuman valvontayksikköä Jännitteeseen laitto Toiminta lavalta tai korista Henkilönostimen tai korin ohjauspaikan testaus TURVATOIMET JA TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA AKKUJEN LATAUSTILAN VALVONTALAITE / TUNTIMITTARI SISÄÄNRAKENNETUN LATURIN KÄYTTÖ Ominaisuudet Valoindikaattorit (kuva 6) Latauksen käynnistys Ylläpitolataus Latauksen keskeyttäminen Varotoimet AKKUJEN KÄYTTÖ JA HUOLTO Käyttöönotto Akkujen purkautuminen Akkujen lataus Huolto MANUAALINEN JATKE ( MALLI HM8) HUOLTO YLEISET SUOSITUKSET HUOLTOSUUNNITELMA Aineet ja tarvikkeet Huoltosuunnitelma TOIMENPITEET TOIMENPITEET Hydrauliikkaöljynsuodin Hydrauliikkaöljyn säiliö Akut v

7 X 6 - TOIMINTAHÄIRIÖT TOIMINTAHÄIRIÖIDEN SYYN SELVITTÄMINEN HYDRAULIIKKAKAAVIOT HM HM10P SÄHKÖKAAVIOT HM HM10P ETIKETIT...51 vi

8 1 - YLEISSUOSITUKSET - TURVALLISUUS YLEISVAROITUKSET Käsikirja Tämän käsikirjan tarkoituksena on auttaa kuljettajaa tuntemaan itseliikkuvat HAULOTTE-korit ja käyttämään niitä tehokkaasti ja täysin TURVALLISESTI. Se ei kuitenkaan korvaa kaikille työmaakoneiden käyttäjille tarkoitettua peruskurssia. Liikkeenharjoittaja on velvoitettu tiedottamaan käyttäjiä ohjekirjassa olevista määräyksistä. Hän on myös vastuussa siitä, että koneen käyttömaassa voimassa olevia kansallisia "käyttäjän ohjesääntöjä" noudatetaan. Materiaalin turvallisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi nämä määräykset on ehdottomasti saatava tietoon ennen koneen käyttöönottoa. Tämä ohjekirja on pidettävä kaikkien käyttäjien käytettävissä. Lisäkappaleita voi tarvittaessa pyytää valmistajalta Etiketit Konetta koskevat mahdolliset vaarat ja ohjeet osoitetaan etiketeillä ja kilvillä. Niissä olevat ohjeet on ehdottomasti saatava käyttäjien tietoon. Etiketeissä on seuraavat värikoodit: Punainen ilmaisee mahdollista kuolemanvaaraa. Oranssi ilmaisee vakavaa loukkaantumisvaaraa. Keltainen ilmaisee materiaalin vaurioitumis- tai loukkaantumisvaaraa. Liikkeenharjoittajan pitää varmistaa etikettien hyvä kunto ja taattava se, että ne ovat selvästi luettavissa. Lisäkappaleita saa pyydettäessä valmistajalta Turvallisuus Varmista, että henkilö jonka huostaan luovutat koneen pystyy hallitsemaan sen käyttöön liittyvät turvavaatimukseen. Vältä kaikkia turvallisuuteen haitallisesti vaikuttavia työtapoja. Kaikki määräysten vastainen käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Varoitus! Tämä normalisoitu tunnus on määräysten edessä lukijan huomion herättämiseksi. Käyttäjän on säilytettävä käyttöohje koneen koko kestoiän, myös vuokraus- tai jälleenmyyntitapauksessa. Valvo, että kaikki turvallisuus- ja vaarakilvet ja -etiketit pysyvät hyväkuntoisina ja selvästi luettavissa. 1

9 1.2 - YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET Käyttäjät Käyttäjän on oltava yli 18-vuotias ja ajoluvan haltija, jonka työnantaja on luovuttanut lääkärintarkastuksen ja korinajokokeen jälkeen. Varoitus! Vain koulutettu koneenkäyttäjä saa käyttää itseliikkuvia Haulotte-koreja. Koneenkäyttäjiä on oltava vähintään kaksi niin, että toinen voi: Tarvittaessa nopeasti puuttua asiaan. Ottaa hallintalaitteet haltuunsa onnettomuuden tai konevian sattuessa. Valvoa ja estää koneiden ja jalankulkijoiden liikehdintää korin läheisyydessä. Ohjata korinkuljettajaa tarvittaessa Ympäristö Älä koskaan käytä konetta: Pehmeällä, epävakaalla tai estyneellä maaperällä. Sallitun kaltevuusrajan ylittävällä maaperällä. Tuulen nopeuden ollessa yli sallitun rajan. Kun käytät konetta ulkona, varmista tuulimittarin avulla, että tuulen nopeus on alle tai tasan sallitun rajan. Sähkölinjojen läheisyydessä (ota selville sähköjännitteen mukainen minimietäisyys). Lämpötilan ollessa alle -15 C (eritoten jäädytyshuoneissa); ota valmistajaan yhteyttä, jos työskentely on tarpeen alle -15 C lämpötilassa. Räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Huonosti ilmastoidulla alueella, koska pakokaasu on myrkyllistä. Ukonilmalla (salamaniskuvaara). Yöllä, jos koneessa ei ole työvalo-optiota. Vahvojen sähkömagneettikenttien läheisyydessä (tutka, liikkuvat ja vahvat virrat). ÄLÄ AJA JULKISILLA LIIKENNEVÄYLILLÄ Koneen käyttö On tärkeää varmistaa normaalikäytössä, eli koriajossa, että korin ohjaamon avain jää asentoon" kori", jotta sitä voidaan ohjata maasta käsin ongelmatilanteen sattuessa. Tässä tapauksessa, maaperällä oleva korjaus/ensiapuun koulutettu henkilö voi tulla apuun ohjaten konetta vara-avaimen avulla alaohjaamosta käsin. Älä käytä konetta seuraavissa tilanteissa: nimellispainon ylittävällä kuormalla, ylisallitulla henkilölukumäärällä, korin sivuvoiman ylittäessä sallitun arvon, tuulen nopeuden ylittäessä sallitun rajan. 2

10 Vaarallisten putoamisten ehkäisemiseksi, koneen käyttäjien on ehdottomasti noudatettava seuraavia määräyksiä: Pidä tukevasti kiinni suojakaiteista koriin noustessa tai sitä ohjatessa. Puhdista kaikki öljy- tai rasvatahrat askelmilta, lattiasta ja kaiteista. Pukeudu henkilökohtaiseen, työhön sopivaan ja voimassa olevaan paikalliseen lainsäädännön mukaiseen suojapukuun, eritoten vaarallisilla alueilla työskenneltäessä. Älä saata turvalaitteitten lopputahtikytkimiä tehottomiksi. Vältä törmäämistä kiinteisiin tai liikkuviin esteisiin. Älä kohota työskentelykorkeutta tikapuilla tai muilla lisävarusteilla. Älä käytä suojakaiteita apuvälineenä tasanteelle noustessa tai sieltä alas tullessa (käytä koneessa olevia, tähän tarkoitukseen varustettuja portaita). Älä nouse suojakaiteille korin noustessa. Älä aja korilla suurella nopeudella kapeissa tai ahtaissa paikoissa. Älä käytä konetta asettamatta korin suojakaidetta paikalleen tai sulkematta suojaovea. Älä nouse suojapellille. Varoitus! Älä koskaan käytä koria nosturina, nostokoneena tai hissinä. Älä koskaan käytä koria vetämiseen tai hinaamiseen. Kaatumisriskien välttämiseksi koneen käyttäjien on ehdottomasti noudatettava seuraavia määräyksiä: Älä saata turvalaitteitten lopputahtikytkimiä tehottomaksi. Vältä siirtämästä ohjausvipuja päinvastaiseen suuntaan pysähtymättä asennossa " O ". (Kun haluat pysähtyä siirtymisliikkeen aikana, vie käsittelyvipu asteittaisesti nolla-asentoon pitämällä jalkaa polkimella). Noudata maksimikuormitusta sekä korille sallittua henkilölukumäärää. Jaa kuorma tasaisesti, korin keskelle mikäli mahdollista. Tarkista, että maaperä kestää paineen ja pyörärasituksen, Vältä törmäämistä kiinteisiin tai liikkuviin esteisiin. Älä aja korilla suurella nopeudella kapeissa paikoissa tai ahtailla alueilla. Älä peruuta korilla (huono näkyvyys). Älä käytä konetta korin ollessa ylikuormitettu. Älä käytä konetta materiaalin tai esineiden roikkuessa turvakaiteilla. Älä käytä konetta tuulirasitusta kohottavien osien kanssa (esim. : levyt). Älä huolla konetta sen ollessa korkealla ennen kuin olet asentanut tarvittavat turvalaitteet paikoilleen (siltanosturi, nosturi). Tee päivittäiset tarkastukset ja valvo moitteetonta toimintaa käytön aikana. Estä kaikki ilman valvontaa tapahtuvat toimenpiteet, kun kone ei ole käytössä. HUOM : Älä hinaa koria. (Sitä ei ole tarkoitettu hinattavaksi, siksi se on kuljetettava perävaunulla). 3

11 1.3 - JÄLKIVAARAT Sysäysriskit - Kaatuminen Sysäysriskit ja kaatumisvaara on eritoten mahdollista seuraavissa tapauksissa: - Äkkinäinen hallintalaitteiden käsittely. - Korin ylikuormitus. - Maaperän pettäminen (Varo talvella suojasäätä). - Tuulenpuuska. - Törmääminen maassa tai ylhäällä olevaan esteeseen. - Työskentely tavara-asemalla, jalkakäytävällä, jne. Varaa riittävä pysähtymisvara: - 3 metriä suurella nopeudella - 1 metri pienellä nopeudella Sähköön liittyvät vaarat Varoitus! Jos koneessa on 220 V pistoke, enintään 16A, niin jatkojohto on ehdottomasti kytkettävä differentiaalivirrankatkaisimel la suojattuun 30mA verkkovirtapistokkeeseen. Sähköön liittyvät vaarat ovat eritoten mahdollisia seuraavissa tilanteissa : - Törmääminen suurjännitekaapeliin. - Käyttö ukonilmalla Räjähdys- ja palovammavaarat Räjähdys- ja palovammavaarat ovat eritoten mahdollisia seuraavissa tilanteissa: - Työskentely räjähdysvaarallisessa tai tulenarassa ilmapiirissä. - Polttoainetankin täyttö avotulen läheisyydessä. - Kosketus moottorin kuumiin osiin. - Koneen käyttäminen hydraulisvuotojen ilmetessä Törmäysvaarat - Koneen kulkureitillä olevien henkilöiden allejäämisvaara (siirryttäessä tai varusteen käsittelyssä). - Käyttäjän yläpuolella olevien vaarojen arviointi ennen käyttöä TARKISTUKSET Noudata koneen käyttömaassa voimassa olevia kansallisia säädöksiä. RANSKASSA: 9 kesäkuuta 1993 päivätty päätös + kiertokirje DRT syyskuuta 1993, jossa täsmennetään: Määräaikaiset tarkistukset Laite on tarkistettava määräajoin, joka 6 kuukausi, mahdollisesti onnettomuuksia aiheuttavien vikojen havaitsemiseksi. Nämä tarkistukset tekee joko valtuutettu huoltamo tai liikkeenharjoittajan vastuulla ja erikoisesti osoittama henkilöstö (yhtiön palveluksessa tahi ei) Työlain kohdat R ja R Näiden tarkistusten tulokset tallennetaan työturvarekisteriin, jota pitää liikkeenharjoittaja ja joka on jatkuvasti työsuojelutarkastajan ja yhtiön mahdollisten työsuojeluvaltuutettujen käytettävissä, sekä luettelo eritoten nimetyistä henkilöistä (Työlain kohta R 233-5). HUOM : Tämän rekisterin voi hankkia ammatijärjestöiltä (joissakin tapauksissa OPPBTP) tai yksityisiltä ennaltaehkäisyjärjestöiltä. Nimettyjen henkilöiden tulee olla tottuneita työsuojeluammattilaisia (Asetuksen n kohta R ). Kaikki tarkistukset on kiellettävä kaikilta työntekijöiltä koneen käydessä (Työlain kohta R ). 4

12 Laitteen tarkoituksenmukaisuustarkastus Tämän varusteen käyttöönottavan liikkeenharjoittajan on varmistauduttava laitteen tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, että se sopii täysin turvallisesti tarkoitettuun työhön ja että sitä käytetään käyttöoppaan mukaisesti. Lisäksi tässä 9 kesäkuuta 1993 päivätyssä ranskalaisessa asetuksessa otetaan huomioon vuokraukseen, yleiskunnon ja korjauksen jälkeisiin tarkastuksiin liittyviin ongelmiin sekä staattisen (kerroin 1,25) ja dynaamisen (kerroin 1,1) kokeen olosuhteisiin. Kunkin käytöstä vastuussa olevan käyttäjän on hankittava tietoonsa ja noudatettava tämän asetuksen vaatimuksia Yleiskunto Etsi kaikki mahdolliset vauriot, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita (turvalaitteet, kuormausrajoittimet, kaltevuuskorjain, toimintasylinterivuodot, epämuodotumat, hitsit, pulttien kireydet, letkut, sähköliittimet, renkaiden kunto, liialliset mekaaniset välykset. HUOM : Vuokraustapauksessa, vuokratun laitteen käytöstä vastuussa oleva käyttäjä on edesvastuussa yleiskunto- ja tarkoituksenmukaisuustarkastuksista. Hänen tulee varmistautua siitä, että vuokraaja on tehnyt määräaikaiset yleistarkistukset ja käyttöönottoa edeltävät tarkistukset KORJAUKSET JA SÄÄDÖT Suuret turvajärjestelmän tai -laitteiden korjaukset, huollot tai säädöt (koskee mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja sähkölaitteita). Ne saa tehdä vain PINGUELY-HAULOTTE-henkilökunta tai PINGUELY- HAULOTTE-nimiin toimiva henkilö, joka käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Kaikki ilman PINGUELY-HAULOTTE lupaa tehdyt muutokset ovat kiellettyjä. Valmistaja vapautuu vastuusta, mikäli alkuperäisiä varaosia ei käytetä tai mikäli edellä eriteltyjä töitä ei ole tehnyt PINGUELY-HAULOTTE-valtuutettu KÄYTTÖÖNOTTOA EDELTÄVÄT TARKISTUKSET Tehtävä: joko suuren purkamisen-kokoonpanon, tai laitteen perusosiin kohdistuvan korjauksen jälkeen, laitteen perusosan estymisestä aiheutuneen onnettomuuden jälkeen. Tarkoituksenmukaisuus- ja yleiskunotarkastukset sekä staattinen ja dynaaminen koe on tehtävä (katso kerroin kohdasta 1.4.2, 5). 5

13 6 Käyttö ja huolto - HM8 - HM10P

14 2 - ESITTELY Itsekulkevat henkilönostimet MAT HM8 ja HM10P on suunniteltu kaikkeen korkealla tapahtuvaan työskentelyyn, niidenlaitteiden tekniset ominaisuudet huomioon ottaen (Luku 2.4, sivu 11) sekä laitteen käyttöön ja käyttöpaikkaan liittyviä turvallisuusohjeita noudattaen. HM 8:n pääasiallinen ohjauspaikka on lavalla ja HM 10P:n korissa. Tornin ohjauspaikka on pääasiallisesti hätätilanteita tai korjausta varten LAITTEEN TUNNISTUS Tunnistekilpi (Kuva: Valmistajan tunnistekilpi, sivu 7, ) on kiinnitetty alustaan takaoikealle, ja siihen on kaiverrettu kaikki laitteen tunnistetiedot. MUISTUTUS :Lisätietoja, huoltoa tai varaosia tilattaessa on ilmoitettava laitteen malli sekä sarjanumero. Kuva. 1 - Valmistajan tunnistekilpi 7

15 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P PÄÄKOMPONENTIT Kuva. 2 - Pääkomponentit 1 -ohjaavat pyörät 13 -kallistuman valvontayksikkö 2 -hitsattu alusta 14 -teleskooppimaston käyttölaite 3 -akun laturi 15 -masto 4 -akku 16 -kori 5 -sähkökäyttöiset siirtomoottorit 17 -lavan tai korin ohjauspöytä 6 -vetopyörät liikkumista varten (kaksi nopeutta) 18 -vastapaino 7 -lastaus- ja nostokorvakkeet 19 -lava 8 -nopeusvariaattori 20 -jatke 9 -suuntausyksikkö 21 -hydrauliikkaletkukela 10 -taittuva puomi 13 -kallistuman valvontayksikkö 11 -torni 22 -sähköpumppuyksikkö 12 -ohjauspöytä maasta käsin 23 -sisääntaitettava astinlauta 8

16 2.3 - TYÖSKENTELYTILA Kuva. 3 - HM8:n työskentelytila HM8:n maston työskentelytila 9

17 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P Kuva. 4 - HM10P:n työskentelytila HM10P:n maston työskentelytila 10

18 2.4 - TEKNISET TIEDOT HM 8 HM 10P Hyötykuorma 230 kg -kaksi henkilöä, 230 kg -kaksi henkilöä joista 100 kg - yksi henkilö jatkeella Suurin sivusuuntainen kuormitus 40 kg Työskentelykorkeus 8 m 10 m Lattian korkeus 6 m 8 m Suurin ulottuvuus 2,4 m 2,6 m Tornin kääntökulma 360 Suurin kaltevuus ja kallistuma työskenneltäessä 0 ilman kallistuman valvontayksikköä 3 (noin 5,5 %), mikäli kallistuman valvontayksikkö on käytössä Mitat: 1,2 m x 0,8 m / 0,7 m x 0,8 0,9 m x 0,7 m * Lavan/korin lattia * Jatkeen lattia m Suurin kaltevuus liikuteltaessa 25 % Alhainen siirtonopeus 1 km/h Suuri siirtonopeus 4,7 km/h Vetoakut 24 V - kahdessa laatikossa Maavara 67 mm Renkaat Umpikumirenkaat Kääntösäde: 1,9 m 2,7 m 1,9 m 3 m * Alustan ulkoreunat * Lavan/korin ulkoreunat Teleskooppimaston liike 4,9 m Tuulen nopeus työskenneltäessä 0 km/h Enimmäispintapaine, kun lastia 230 kg: 9,5 kg/cm2 betonialustalla Yhden pyörän enimmäiskuormitus kg Liikkeiden kesto yhden henkilön työskennellessä: * Tornin suuntaaminen (arvio) * Maston nosto/lasku (arvio) * Jibin nosto/lasku (arvio) Moottori: * Jännite * Teho * Kulutus Melutaso ohjauspaikalla, Tärinätaso jaloissa Tärinätaso käsissä Hydrauliikkapumppu: sylinteritilavuus Hydrauliikkaöljysäiliön kapasiteetti Hydrauliikan paine*: * enimmäisohjauspaine * enimmäissuuntauspaine * maston enimmäisnostopaine * jibin enimmäisnostopaine Ohjaavien pyörien mutterien kiristysmomentti Vetopyörien mutterien kiristysmomentti Suuntauspyörän ruuvin kiristysmomentti 50 s s 200 bar 50 bar 40 bar 24 V sarjakytkentä 1 kw 65 A vaakatasossa - enintään 300 A 72 db(a) < 0,5 m/s2 < 2,5 m/s2 0,8 + 5,7 cm3/tr 25 litraa 50 s s s 200 bar 50 bar 40 bar 200 bar 20 danm 14 danm 12 danm Paino kg kg Mitat Katso Katso

19 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P Jarrutusta lukuun ottamatta kaikkia paineita voidaan hallita koskettimen kautta. - Kahta vetopyörää, alennusvaihteeseen integroituja jarruja sekä sähkömoottoreita hallitaan variaattorilla. - Jibin liikkeet, nosto, suuntaaminen: hydraulinen sähköpumppu ja nopeuden säätö variaattorilla. - Suuntaus sähköventtiilillä TILANTARVE Kuva. 5 - HM8:n mitat HM8:n maston mitat 12

20 Kuva. 6 - HM10P:n mitat HM10P:n maston mitat 13

21 14 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P

22 3 - TOIMINTAPERIAATE HYDRAULIIKKAPIIRI Laitteen kaikki liikkeet lukuun ottamatta siirtämistä perustuvat hydrauliikkaenergiaan. Tätä energiaa syöttää sähköpumppu, jonka toimintanopeutta hallitaan elektronisella variaattorilla. Pumpun ulostuloon asennettu painesuodin suojaa saastumiselta Tornin suuntaaminen, maston nosto, jibin nosto (mallissa HM 10P) Tapahtuvat sähköventtiilillä, joka syöttää pumpun hydrauliikkavoimaa valitun liikkeen vastaanottavalle elimelle. Liikkeiden progressiivisuutta ja nopeutta hallitaan säätämällä elektronisen nopeusvariaattorin avulla sähköpumpun kierrosnopeutta ja siten tuottoa. Vain yksi liike kerrallaan on mahdollinen Suuntaaminen tapahtuu sähköisen nelitieventtiilin kautta. Yhdestä sähköpumpusta, käytetääntäen joko kaikkien tehon tai ei lainkaan tehoa Maston ja jibin noston käyttölaitteissa (malli HM 10P) on sähköventtiilit tiivistettyinä litteästi runkoa vasten Tornin kääntö Tapahtuu hammaskehän ja hammaspyöränvaihteen yhdistelmällä, jolle antaa virtaa hydrauliikkamoottori. Toimintapaine on tässä liikkeessä rajoitettu 50 bariin Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi (Kuva. :Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksitakia, sivu 16 ) Mikäli maston lasku ei onnistu toimintahäiriön vuoksi, voi toiminnon voi suorittaa manuaalisesti käyttämällä liikettä vastaavaa sähköventtiiliä. 15

23 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P Kuva 1:Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksitakia VIRTAPIIRI Moottorin ja toimintojen tarvitsema virta saadaan kahdesta akkulaatikosta, joiden teho on 24 V Ah. Sisäänrakennettu laturi lataa akut yhdessä yössä, kun laturise liitetään 16A:n pistorasiaan. Virtapiirissä on kaksi erillistä osaa: tehopiiri siirtomoottorien ja sähköpumpun toimintaan 24 V:n teholla sekä ohjauspiiri, jonka jännite on 24 V, variaattorin toimintaa varten, sekä ohjauslaitteiden ja turvalaitteiden virransyöttöön Elektroninen nopeusvariaattori Nostimen toiminnan keskeisin laite. Tehtävänä on säätää liikkeiden ja siirron nopeutta säätämällä sähkömoottorien kierrostehoa annettujen käskyjen mukaisesti. Variaattori vastaanottaa käskyn suoritettavan liikkeen laadusta sekä antajan signaalin turvatilasta. sekä, tietoja Variaattori ohjaa kaikkia sähkömoottoreita, ja nämä ovat siten riippuvaisia variaattoriinsiihen liittyvistä sisäisistä turvallisuusominaissuuksista Kytkinlevy Variaattori on asennettu alustalle, jolla on sarja valintakytkimiä. Ne ovat releitä, jotka syöttävät virtaa moottoreille käyttäjän valinnan mukaan Suora sähköinen siirto Kaksi sarjaan kytkettyä tasavirtamoottoria syöttävät virtaa vetopyörille episyklisten alennusvaihteiden välityksellä. Toiseen moottoriin asennettu kierrosmittari antaa variaattorille tiedon moottorin todellisesta nopeudesta varmistaakseen kierrostehon säätämisen. Näin ylikierrosten aiheuttamat nopeusykäykset ehkäistään ja jarrutus käynnistyy tarvittaessa ylittävän kallistuman valvonta laitteissa, joissa on kallistuman valvontayksikkö Kallistuman valvontayksikkö ilmoittaa äänimerkillä, kun suurin sallittu kallistuskulma saavutetaan. 16

24 Mikäli tilanne jatkuu samanlaisena 1-2 sekuntia, maston nosto ja malleissa HM 10P jibin nosto sekä laitteen liikkeet keskeytyvät siihen asti, kunnes laite on kuljetusasennossa. Jotta laitteen siirto olisi mahdollista, koko nostolaitteisto on vedettävä kasaan. HUOMAUTUS :Kun laite on kuljetusasennossa ja kallistuma on yli 3, ilmaisin kertoo äänimerkillä käyttäjälle, että korin tai lavan nosto on mahdotonta. MUISTUTUS :Laitteita, joissa ilmaisinta ei ole, ei saa käyttää kuin sisätiloissa, tasaisella maaperällä Suuri siirtonopeus: Suuri siirtonopeus on sallittu vain, kun kori on alhaalla. Kun masto on nostettu tai mallissa HM 10P jibi on yli vaakatason, vain alhainen nopeus on mahdollinen. Huomio! SUURTAELLA NOPEUTTA KÄYTETTÄESSÄDELLA EI SAA LASKEUTUA JYRKKIÄ ALAMÄKIÄ Pyörien moottorijarrutus Jokaisen siirtokomennon yhteydessä jarruihin syötetään virtaa. 17

25 18 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P

26 4 - KÄYTTÖ KÄYTTÖTURVALLISUUS Turvatoiminnot suojaavat henkilöitä ja laitetta onnettomuuksiltaen välttämiseksi tilanteissa, joissa laitetta yritetään käyttää vääräntyyppisissä olosuhteissa. Toiminnot pysäyttävät laitteen tai keskeyttävät sen liikkeet. Tällaisessa tilanteessa laitetta huonosti tunteva käyttäjä saattaa luulla, että syynä on toimintahäiriö, vaikka kyseessä onkin turvatoimintojen normaali toiminta. On tärkeää tutustua tarkasti seuraavissa luvuissa annettuihin ohjeisiin Siirto (ohjaus tornista) Jos kaltevuus on alle 25 %, on varmistettava seuraavat seikat, jotta laite voidaan siirtää työskentelypaikalle tai jotta lasti voidaan lastata tai purkaa: että maston on oltava kokonaan alhaalla. että jibin on oltava laskettuna (malli HM 10P). Muussa tapauksessa, mikäli käytössä on kallistuman valvontayksikkö, laitetta ei voi liikuttaa. Huomio! Pääasiallinen ohjauspaikka on korissa. Tornin ohjaimet on tarkoitettuvat hätä- ja häiriötilanteita varten Siirto (ohjauspaikkana lava tai kori) Siirtäminen on mahdollista 3 :n kallistumaan saakka, mikäli laitteessa on kallistuman valvontayksikkö. Muussa tapauksessa laitetta saa käyttää ainoastaan kovalla ja tasaisella maaperällä. Huomio! Suuri siirtonopeus on mahdollinen vain, kun masto on kokonaan alhaalla, ja - mallissa HM 10P - kun jibi on laskettuna. Katkaisin siirtyy automaattisesti alhaiselle nopeudelle, kun mastoa nostetaan Akun purkaminen Jos akku on purkautunut yli 80 %:sti: maston nosto - ja mallissa HM 10P jibin nosto - on mahdotonta kääntö keskeytyy Manuaalinen käyttö toimintahäiriöiden vuoksi ja pelastustoimenpiteet Hätätilanteessa turvatoimintojen ollessa käytössä laitetta voi käyttää manuaalisesti. tai ppelastustoimenpiteet voi suorittaa vain laitteen tunteva käyttäjä. 19

27 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P LASTIN PURKU - KUORMAUS - SIIRTÄMINEN TÄRKEÄÄ: Varmista ennen käyttämistä, että laite on kunnossa ja ettei, eikä se ole vahingoittunut kuljetettaessa. Mikäli näin on kuitenkin käynyt, tee tarvittavat ilmoitukset kuljettajalle. Huomio! Vääränlainen toiminta voi johtaa laitteen kaatumiseen sekä aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja sekä materiaalisia vahinkoja. Kuva. 7 - Lastin purku Lasti on purettava tasaisella, riittävän kestävällä maaperällä (katso pohjan kuormitus - Luku 2.4, sivu 11), eikä lähettyvillä saa olla ihmisiä saa olla lähettyvillä Lastin purku nostamalla Käytä nostopalkkia, jossa on neljä nostoraksia. Varotoimenpiteet: Varmista, että: - nostolaitteisto on kunnossa ja riittävän tehokas. - nostoraksit kestävät kuormituksen, eikä niissä ole epätavallisen kulumisen merkkejä. - raksisilmukat ovat puhtaat ja kunnossa.työhön osallistuvilla henkilöillä on nostolaitteiston käyttämiseen vaadittavat taidot. Lastin purku: - kiinnitä neljä raksia neljään raksisilmukkaan. - nosta kuorma hitaasti varmistaen, että kuorma on tasainen, ja liikuta laitetta tasaisesti. Huomio! Älä mene laitteen alle tai sen lähelle laitetta lastin purkamisen aikana Lastin purku ajosillan avulla Varotoimenpiteet: - varmista, että ajosilta kestää kuormituksen ja että se on tarpeeksi pitävä. Varmista myös, ettei toimenpiteen aikana ole liukumisen vaaraa, ja että ajosillat omvat oikein kiinnitetty oikeinyt. TÄRKEÄÄ: Koska tämä toimenpide vaatii laitteen käynnistämitäsen, lue ohjeet (Luku 4.3, sivu 22) välttääksesi väärästä toimenpiteestä johtuvat riskit. Valitse alhainen siirtonopeus. 20

28 HUOMAUTUS :Koska ajosillan kallistuma on käytännöllisesti katsoen aina yli työskentelykallistuman (3º), laitteissa, joissa on kallistuman valvontayksikkö, maston on oltava alhaalla ja - mallissa HM 10P- jibin on oltava laskettuna siirtämisen onnistumiseksi. Tällöin kuuluu äänimerkki, mutta siirtäminen on kuitenkin mahdollista. TÄRKEÄÄ: Varmista käyttäessäsi laitteita, joissa ei ole kallistuman valvontayksikköä, että masto ja - mallissa HM 10P - jibi ovat laskettuina ennen siirtämistä. Äänimerkkiä ei kuulu. Jos kaltevuus on yli suurimman sallitun kaltevuuden, siirtämisessä (Luku 2.4, sivu 11 ) on käytettävä vintturia vetolaitteiston lisäksi. Huomio! ÄLÄ LASKEUDU AJOSILTAA PITKIN SUUREN NOPEUDEN OLLESSA VALITTUNA. Kuva. 8 - Kuormaus Kuormaus Varotoimenpiteet ovat samat kuin lastin purkamisen yhteydessä. Laite on kiilattava oheisen piirroksen mukaisesti. Kuorma-auton ajosillalle nousua varten on valittava suuri nopeus Siirtäminen Noudata tarkasti siirtopaikan määräyksiä ja liikenneohjeita. Tutustu reittiin hyvin ennen korkealla työskentelyn aloittamista työskennellessäsi kaltevalla maaperällä. Liikuta laitetta aina riittävän kaukana viettäviltä reunoilta. Varmista ennen liikuttamista tai siirtämistä, ettei laitteen välittömässä läheisyydessä ole ihmisiä. MUISTUTUS :Yleisillä teillä liikkuminen on kielletty. 21

29 Käyttö ja huolto - HM8-HM10P TOIMENPITEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÖNOTTOA MUISTUTUS :Tutustu laitteeseen huolellisesti ennen sen käyttöönottoa lukemalla tämä ohje sekä kilvissä annetut ohjeet Ohjauspaikka "torni" Kuva 2: Ohjauspaikka "torni" 6 1 Akun lataustilan valvontalaite sekä tuntimittari 2 -Ohjauspaikan valinta torni/kori 3 -Maston nostovalitsin 4 -Tornin suunnan ohjain 5 - Avaimella toimiva hätäpysäytyspainike Katkaisin (tornin suojaus) 7 -Katkaisin (korin suojaus) 8 -Katkaisin (variaattorin suojaus) Valinnaisesti vilkkuvalojen katkaisin 9 -Virransyöttöpistoke 220 V yksivaihevirta - 16 A

30 Kuva 3 : Korin ohjauspöytä Ohjauspaikka "lava" tai "kori" 1 -Siirtämisen/liikkeiden valitsin 3 -Liikkeiden käyttökytkin 2 -Hätäpysäytyspainike Huomio! PESTESSÄSI LAITETTA PAINEPESURILLA ÄLÄ SUUNTAA VESISUIHKUA SUORAAN SÄHKÖKOTELOIHIN PESTESSÄSI LAITETTA PAINEPESURILLA Tarkistukset ennen käyttöä Varmista, että laite on sijoitettu tasaisellea, tukevallea maaperälleä, joka kestää laitteen painon (maaperään kohdistuva paine, Luku 2.4, sivu 11) HUOMAUTUS :katso piirros TYÖSKENTELYTILA (Luku 2.3, sivu 9), josta näet suurimmat sallitut kallistuskulmat Varmista, ettei seuraaville toimille ole esteitä: - siirtäminen (laitteen liikuttaminen paikasta toiseen) - tornin suuntaaminen - maston nostaminen ja - mallissa HM 10P - jibin nostaminen: katso piirros TYÖSKENTELYTILA (Luku 2.3, sivu 9) Tarkista laite silmämääräisesti: kiinnitä huomiota mahdolliseen maalin lohkeiluun ja akkuhapon vuotoihin. Tarkista, etteivät pultit, mutterit, liitokset tai letkut ole löystyneet, ettei öljyä ole vuotanut ja etteivät sähköjohtimet ole irti tai poikki. Tarkista mallissa HM 8 masto, lava ja jatke ja - mallissa HM 10P - masto, jibi ja kori: ei näkyviä vaurioita, kulumisen tai vahingoittumisen merkkejä. Tarkista, ettei laitteistosta vuoda mitään nestettä, ettei laitteessa ole kulumisen merkkejä, iskuja, naarmuja, ruostetta jatai ettei käyttölaitteiden varsilla ole vieraita aineita tai esineitä. Hydrauliikkapumppu ja -keskus: ei merkkejä vuodoista, osat tiukasti kiinni. Varmista, etteiä alennusvaihteita ei ole kytketty irti. Tarkista pyörien mutterien kiinnitys ja renkaiden kuluminen. Tarkista akun johdinkenkien puhtaus ja kiinnitys: löystyminen taija korroosio aiheuttavat tehon hävikkiä. 23

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi JÄÄNHOITOKONEET JÄÄHALLEILLE JA ULKOKENTILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi JÄÄNHOITOKONEET JÄÄHALLEILLE JA ULKOKENTILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi JÄÄNHOITOKONEET JÄÄHALLEILLE JA ULKOKENTILLE ICECAT B220 AKKUKÄYTTÖINEN JÄÄNHOITOKONE ICECAT on helppokäyttöinen ja turvallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje SÄHKÖPYÖRÄ Käyttöohje Käyttöohje Crescent /Monark sähköpyörä Teknisiä tietoja Moottori Bafang SWXK, max teho 250 W Akku (Crescent) 37V / 11 Ah Phylion Smart BMS (Monark) 37V / 8,8 Ah Phylion Smart BMS

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Satellite Wave Malli: CC2006. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Satellite Wave Malli: CC2006. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Satellite Wave Malli: CC2006 Aurinkopaneeli on kellotaulun alla Vähäisen varaustilan varoitusmerkit Ominaisuudet Ennen käyttöönottoa: Lataa kellon akku täyteen asettamalla

Lisätiedot

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö:

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö: Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Hei. Kiitos että valitsit Greeencycle pyörätuolin. Lue asennus ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa Pyörätuolin käyttöönotto: -Lataa akku täyteen mukana

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot