Leica Rugby 870/880. Käyttäjän käsikirja. Versio 1.0 Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica Rugby 870/880. Käyttäjän käsikirja. Versio 1.0 Suomi"

Transkriptio

1 Leica Rugby 870/880 Käyttäjän käsikirja Versio 1.0 Suomi

2 Johdanto Hankinta Onnittelemme pyörivän Leica -laserlaitteen hankinnasta. Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvaohjeita sekä myös tuotteen asennus- ja käyttöohjeet. Katso lisätietoja kohdasta "1 Turvaohjeet". Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kojeen käynnistystä. Tuotetiedot Tämän käsikirjan kelpoisuus Saatavilla Dokumentaatio Tuotteen malli ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen. Mainitse nämä tiedot aina, kun otat yhteyden valtuutettuun Leica Geosystems -huoltokorjamoon. Tämä käsikirja koskee Rugby 870/880-lasereita. Eri mallien väliset erot on merkitty ja kuvattu. Nimi Rugby 870/880 Pikaopas Rugby 870/880Käyttö ohje Kuvaus/Formaatti Antaa yleiskuvan tuotteesta. Tarkoitettu pikahakuoppaaksi. Käyttöohje sisältää ohjeet laitteen käyttöön perustasolla. Se antaa yleiskuvan laitteesta sekä tekniset tiedot ja turvaohjeet. Käytä seuraavia lähteitä löytääksesi kaikki Rugby 870/880 -asiakirjat ja ohjelmistot: Leica Rugby -CD https://myworld.leica-geosystems.com - Rugby 870/880, Johdanto 2

3 Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tarjoaa laajan valikoiman palveluja, tietoja ja koulutusmateriaalia. myworld mahdollistaa kaikkien palvelujen käytön silloin, kun sinulle sopii - 24 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Tämä lisää tehokkuutta ja sinä ja laitteesi ovat aina ajan tasalla Leica Geosystems -yrityksen uusimpien tietojen ansiosta. Huolto myproducts myservice mysupport Kuvaus Lisää kaikki Leica Geosystems -tuotteet, jotka sinä ja yrityksesi omistatte. Tarkastele tuotteitasi koskevia yksityiskohtaisia tietoja, hanki lisätuotteita tai Customer Care Package -kokonaisuuksia (CCP), päivitä tuotteesi uusimmalla ohjelmistolla ja pysy ajan tasalla uusimpien tietojen ansiosta. Tarkastele tuotteitteisi huoltohistoriaa Leica Geosystems -huoltokeskuksissa ja tuotteillesi suoritettujen huoltojen yksityiskohtaisia tietoja. Katso parhaillaan Leica Geosystems -huoltokeskuksissa olevien tuotteittesi sen hetkinen huoltotilanne ja huollon oletettu päättymispäivä. Luo uusia tukipyyntöjä, joihin paikallinen Leica Geosystems -tukitiimi vastaa. Tarkastele tuotteittesi koko tukihistoriaa ja katso kuhunkin pyyntöön liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, mikäli haluat viitata edellisiin tukipyyntöihin. mytraining Lisää tuotetietämystäsi Leica Geosystems Campus -palvelun avulla - tiedot, tietämys, koulutus. Tutki uusimpia online-koulutusmateriaaleja tai lataa tuotteitasi koskevia koulutusmateriaaleja. Pysyttele ajan tasalla tuotteitasi koskevista uutisista ja ilmoittaudu maassasi järjestettäviin seminaareihin ja koulutuksiin. mytrustedservices Tarjoaa lisääntyneen tuottavuuden ja samalla suurimman mahdollisen turvallisuuden. myexchange myexchange mahdollistaa tiedostojen/kohteiden siirtämisen johonkin Leica Exchange -yhteyksistäsi. mysecurity Käytettävissä on lukitusmekanismi, joka mahdollistaa kojeen käytön estämisen siinä tapauksessa, että se varastetaan. Rugby 870/880, Johdanto 3

4 Sisällysluettelo Tässä käsikirjassa Kappale Sivu 1 Turvaohjeet Yleistä Käytön määritelmä Käytön rajat Vastuut Käytön vaarat Laserluokitus Yleistä Rugby 870/ Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC Vaatimustenmukaisuuslausunto, sovelletaan U.S.A:ssa 12 2 Järjestelmän kuvaus Järjestelmän komponentit Rugby-laserkomponentit Kotelon komponentit Pystytys 16 3 Käyttö Ohjauspaneeli Rugbyn kytkeminen päälle ja pois päältä Nestekidenäyttö Syötetty kaade Akseleiden tunnistaminen Kaltevuuden muuntaminen kaltevuusprosentiksi Akseleiden suuntaaminen Tarkenna akseleiden suuntaus Toiminta vaakatasossa vain Rugby 880:lla) 23 4 RC800 Kaukosäädin Kaukosäätimen kuvaus Rugby 870/880n paritus RC800n kaukosäätimen kanssa Kaukosäätimen Yhdistamisen ruudut 26 5 Vastaanotin Rod EyeVastaanottimet Rod Eye 140, Classic-vastaanotin Rod Eye 160, Digitaalinen vastaanotin Rod Eye 180Digitaalinen RF-vastaanotin Rod Eye 180vastaanottimen käyttäminen Rugby:n kanssa Rod Eye 180 paritus Rugby 870/880 kanssa 29 6 Rugby 870/880Valikko Valikkoon pääseminen ja siellä liikkuminen Valikko (joukko) Valikko Valikko RC800Valikko 41 Rugby 870/880, Sisällysluettelo 4

5 8 Sovellukset Muottien määrittäminen Kaateiden tarkistus Kaateiden syöttäminen Smart Targeting ( Kaateiden yhteenosvittaminen) Smart Target Lock (Kaateen sovittaminen ja pitäminen) Automaattinen akselien tasaus Akseleiden suuntaaminen ja Smart Target Lock ( Akselin suuntaaminen ja ylläpitäminen) Kaksoisvastaanottimen määritykset 49 9 Akut Käyttöperiaatteet Rugbyn akku Tarkkuuden säätö Tasauksen tarkkuuden tarkastus Tasauksen tarkkuuden säätö Pystysuoruuden oikaiseminen Puoliautomaattinen kalibrointi Vianetsintä Hoito ja kuljetus Kuljetus Säilytys Puhdistus ja kuivaus Tekniset tiedot Määritykset Laserin yleiset tekniset tiedot RC800 Kaukosäädin Elinikäinen valmistajan takuu Varusteet 68 Indeksi 69 Rugby 870/880, Sisällysluettelo 5

6 1 Turvaohjeet 1.1 Yleistä Kuvaus Seuraavat ohjeet auttavat henkilöä, joka on vastuussa tuotteesta ja henkilöä, joka käyttää laitetta, ennakoimaan ja välttämään käyttöön liittyviä vaaroja. Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä. Tietoja varoituksista Varoitukset ovat tärkeä osa laitteen turvallisuutta. Jos näytöllä näkyy varoitus, vaaratilanne on mahdollinen. Varoitukset... kertovat käyttäjälle suorista ja epäsuorista vaaratilanteista, jotka liittyvät laitteen käyttöön. antavat yleisiä toimintaohjeita. Käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi kaikki turvallisuusohjeet ja turvallisuuteen liittyvät viestit on luettava tarkasti ja niiden ohjeita on noudatettava! Käyttöohjeen on aina oltava kaikkien sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka hoitavat tässä kuvattuja tehtäviä. VAARA, VAROITUS, HUOMIO ja HUOMAUTUS ovat yleisessä käytössä olevia varoitussanoja, joilla ilmoitetaan vaaratilanteiden ja riskien vaarallisuusluokka henkilövammojen ja omaisuusvaurioiden vaaran suhteen. Oman turvallisuutesi takaamiseksi lue alla oleva taulukko huolellisesti. On tärkeää ymmärtää varoitussanojen merkitys! Varoituksen yhteydessä voi olla myös muita turvallisuuteen liittyviä kuvakkeita tai tekstejä. Tyyppi VAARA VAROITUS HUOMIO HUOMAUTUS Kuvaus Merkitsee uhkaavan vaarallista tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä. Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä. Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka saattaa johtaa lievään tai kohtuulliseen vammaan, ellei sitä vältetä. Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka voi johtaa mittaviin materiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin vahinkoihin. Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska ne mahdollistavat laitteen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön. Rugby 870/880, Turvaohjeet 6

7 1.2 Käytön määritelmä Käyttötarkoitus Laite tuottaa vaakasuoran lasertason tai lasersäteen linjausta varten. Lasersäteen voi havaita laservastaanottimen avulla. Laitteen etäkäyttö. Tiedonsiirto ulkoisten laitteiden kanssa. Väärinkäyttö Laitteen käyttö ilman opastusta. Käyttö sille tarkoitetun käytön ja sen rajojen ulkopuolella. Turvajärjestelmien estäminen. Vaarailmoitusten poistaminen. Tuotteen avaaminen käyttäen työkaluja, esimerkiksi ruuvimeisseliä, ellei se ole sallittua tietyissä toiminnoissa. Laitteen modifiointi tai muuntelu. Käytöstä poistetun laitteen käyttäminen. Tuotteiden käyttäminen tunnistettavista vaurioista tai vioista huolimatta. Muiden valmistajien lisävarusteiden käyttäminen ilman Leica Geosystemsin antamaa selvää lupaa. Riittämättömät suojakeinot työmaalla. Ulkopuolisten tarkoituksellinen häikäisy. Koneiden, liikkuvien kohteiden tai vastaavan valvontasovelluksen ohjaaminen ilman täydentäviä ohjaus- ja turva-asennuksia. 1.3 Käytön rajat Ympäristö VAARA Sopii käytettäväksi pysyvään ihmisasutukseen sopivassa ympäristössä. Ei sovi käytettäväksi syövyttävissä tai räjähdysherkissä ympäristöissä. Tuotteesta vastuussa olevan henkilön on otettava yhteyttä paikallisiin turvallisuusviranomaisiin ja -asiantuntijoihin ennen työskentelyä vaarallisilla alueilla tai sähkölaitteiden lähellä tai samankaltaisissa tilanteissa. 1.4 Vastuut Laitteen valmistaja Laitteesta vastaava henkilö Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, alempana viitattu nimellä Leica Geosystems, on vastuussa tuotteen toimittamisesta, mukaan luettuna käyttäjän käsikirja ja alkuperäiset lisävarusteet, turvallisessa tilassa. Tuotteesta vastuussa oleva henkilöllä on seuraavat velvollisuudet: Tuotteen turvaohjeiden ja käyttäjän käsikirjan ohjeiden ymmärtäminen. Sen varmistaminen, että sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Tutustua paikallisiin määräyksiin, jotka liittyvät turvallisuuteen ja tapaturmantorjuntaan. Ilmoittaa Leica Geosystemsille heti, jos tuotteesta ja sovelluksesta tulee epäluotettava. Varmistaa, että maakohtaisia lakeja, sääntöjä ja esimerkiksi radiolähettimien tai laserien käyttöön liittyviä ehtoja noudatetaan. Rugby 870/880, Turvaohjeet 7

8 1.5 Käytön vaarat HUOMIO VAARA Varo virheellisiä mittaustuloksia, jos laite on pudonnut tai sitä on käytetty väärin, muutettu, se on ollut varastoituna pitkiä aikoja tai sitä on kuljetettu. Turvallisuustoimenpide: Tee aika ajoin testimittauksia ja suorita käyttöoppaassa ilmoitetut kenttäsäädöt, etenkin silloin, kun laitetta on käytetty epänormaalisti, sekä ennen ja jälkeen tärkeitä mittauksia. Koska on olemassa riski tappavasta sähköiskusta, on vaarallista käyttää sauvoja ja jatkeita sähkölaitteiden, kuten voimakaapeleiden tai sähkörautateiden läheisyydessä. Turvallisuustoimenpide: Pysy turvallisen välimatkan päässä sähköasennuksista. Jos niiden lähellä kuitenkin on pakko työskennellä, ota ensin yhteyttä niistä vastaaviin viranomaisiin tai niiden turvallisuudesta vastaaviin henkilöihin ja noudata heidän ohjeitaan. HUOMAUTUS VAROITUS VAROITUS HUOMIO VAROITUS Laitteiden etäkäytössä saattaa mitattavaksi valikoitua vääriä kohteita. Turvallisuustoimenpide: Kun mittaat kauko-ohjaustilassa, tarkasta aina tulosten uskottavuus. Jos laitetta käytetään oheislaitteiden, esimerkiksi mastojen, sauvojen tai seipäiden kanssa, salaman iskun kohteeksi joutumisen riski saattaa olla suurempi. Turvallisuustoimenpide: Älä käytä laitetta ukkosella. Riittämätön työmaan suojaaminen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin, esimerkiksi liikenteessä, rakennuspaikoilla ja teollisten asennusten läheisyydessä. Turvallisuustoimenpide: Varmista aina, että työmaa on riittävästi suojattu. Noudata voimassa olevia turvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä sekä tieliikennettä koskevia säädöksiä. Jos tuotteen kanssa käytettäviä lisävarusteita ei ole suojattu oikein, ja tuote joutuu alttiiksi mekaaniselle iskulle, esimerkiksi kolhuille tai putoamiselle, tuote saattaa vaurioitua tai ihmiset voivat loukkaantua. Turvallisuustoimenpide: Kun laitat laitetta käyttökuntoon, varmista, että lisävarusteet ovat sopivia ja että ne on asennettu, kiinnittetty ja lukittu oikein paikoilleen. Vältä laitteeseen kohdistuvaa mekaanista rasitusta. Akkujen vahingoittaminen niitä kuljetettaessa tai hävitettäessä voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Turvallisuustoimenpide: Pura akut täydellisesti ennen laitteen kuljetusta tai hävittämistä. Akkuja lähettävän ja kuljettavan henkilön tulee noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja säädöksiä. Ennen kuljetusta tai lähettämistä ota yhteyttä paikalliseen matka- tai rahtiliikenneyhtiöön. Rugby 870/880, Turvaohjeet 8

9 VAROITUS VAROITUS VAROITUS VAROITUS VAROITUS VAROITUS Dynaamisten sovellusten aikana, esim. maastoonmerkinnässä, on olemassa tapaturmavaara, jos käyttäjä ei kiinnitä huomiota ympäristöolosuhteisiin, esim. esteisiin, kaivantoihin tai liikenteeseen. Turvallisuustoimenpide: Laitteen vastuuhenkilön on tiedotettava kaikille käyttäjille olemassa olevista vaaroista. Jos avaat tuotteen, kumpikin seuraavista toimista voi aiheuttaa sähköiskun. Liikkuvien osien koskettaminen Tuotteen käyttäminen vääränlaisen käytön jälkeen johtaa korjauksiin Turvallisuustoimenpide: Älä avaa tuotetta. Ainoastaan Leica Geosystemsin valtuuttama huoltopiste on oikeutettu korjaamaan näitä tuotteita. Jos laite hävitetään epäasianmukaisesti, voi sattua seuraavaa: Polymeeriosat synnyttävät palaessaan myrkyllisiä kaasuja, jotka saattavat vaarantaa terveyden. Jos akut vahingoittuvat tai ne kuumenevat voimakkaasti, ne voivat räjähtää ja aiheuttaa myrkytyksen, palamisen, syöpymisen tai ympäristön saastumisen. Hävitettäessä tuote vastuuttomasti asiattomat henkilöt saattavat käyttää sitä lainvastaisesti saaden itsensä ja kolmannet osapuolet vakavalle vammalle ja ympäristön saastumiselle alttiiksi. Turvallisuustoimenpide: Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä laite asianmukaisesti maassasi voimassa olevien säädösten mukaisesti. Estä aina valtuuttamatonta henkilöstöä pääsemästä käsiksi tuotteeseen. Tuotekohtaiset käsittely- ja jätehuolto-ohjeet voi ladata Leica Geosystemsin kotisivulta osoitteesta tai hakea Leica Geosystems -jälleenmyyjältä. Ainoastaan Leica Geosystemsin valtuuttama huoltopiste on oikeutettu korjaamaan näitä tuotteita. Korkea mekaaninen jännitys, korkeat ympäristön lämpötilat tai nesteisiin upottaminen voi aiheuttaa vuodon, tulipalon tai akkujen räjähtämisen. Turvallisuustoimenpide: Suojaa akut mekaanisilta vaikutuksilta ja korkeilta ympäristölämpötiloilta. Älä pudota tai upota akkuja nesteisiin. Jos akun navat menevät oikosulkuun, esim. joutumalla korujen, avaimien, metallia sisältävän paperin tai muiden metallien kanssa kosketuksiin, akku saattaa ylikuumeta ja aiheuttaa vamman tai tulipalon, esimerkiksi pidettäessä tai kuljetettaessa taskuissa. Turvallisuustoimenpide: Varmista, etteivät akun navat joudu metallisten esineiden kanssa kosketuksiin. Rugby 870/880, Turvaohjeet 9

10 1.6 Laserluokitus Yleistä Yleistä Seuraavista luvuista löytyvät ohjeet laserturvallisuuden noudattamisesta kansainvälisten määritysten IEC ( ) ja IEC TR ( ) mukaisesti. Tiedot auttavat laitteen vastuuhenkilöä ja käyttäjää ennakoimaan ja välttämään vaarat. IEC TR ( ) -raportin mukaisesti laserluokkiin 1, 2 ja 3R kuuluvat laitteet eivät edellytä: laser-työsuojeluvaltuutettua, suojavaatteeita ja silmäsuojuksia, erityisiä varoituskylttejä työalueella, jossa laseria käytetään, mikäli niitä käytetään tässä käsikirjassa määritetyllä tavalla, koska silmiin kohdistuva lasersädeonnettomuuden vaara on pieni. Kansalliset lait ja paikalliset määräykset voivat asettaa tiukempiakin määräyksiä ja rajoituksia lasereideen turvalliselle käytölle kuin IEC ( ) ja IEC TR ( ) Rugby 870/880 Yleistä Laitteeseen sisäänrakennettu pyörivä laser tuottaa näkyvän lasersäteen, joka tulee ulos pyörivästä päästä. Tässä kuvailtu tuote luokitellaan laserluokan 1 laitteeksi: IEC ( ): "Laserlaitteiden turvallisuus" Nämä laitteet ovat turvallisia lyhytaikaisten altistumisten osalta, mutta voivat olla vaarallisia, jos säteeseen tuijotetaan tarkoituksellisesti. Säde voi aiheuttaa sokaistuksen, leimahdussokeuden ja jälkikuvia, erityisesti alhaisen ympäristövalon olosuhteissa. Rugby 870: Kuvaus Korkein laserin säteilyteho Pulssin kesto (tehokas) Pulssin toistotaajuus Sädekimpun divergenssi Aallonpituus Rugby 880: Kuvaus Korkein laserin säteilyteho Pulssin kesto (tehokas) Pulssin toistotaajuus Sädekimpun divergenssi Aallonpituus Arvo 0.65 mw / 2.2 mw 500 ms / 2.9 ms, 1.4 ms 1 Hz / 5 Hz, 10 Hz 0.2 mrad 635 nm Arvo 0.65 mw / 2.2 mw 500 ms / 2.9 ms, 1.4 ms 1 Hz / 5 Hz, 10 Hz 0.2 mrad 635 nm Rugby 870/880, Turvaohjeet 10

11 Kojekilvet a _002 a) Lasersäde 1.7 Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC Kuvaus VAROITUS HUOMIO HUOMIO HUOMIO Termi Sähkömagneettinen yhteensopivuus on otettu käyttöön tarkoittamaan tuotteen kykyä toimia sujuvasti ympäristössä, jossa on sähkömagneettista säteilyä ja staattisia purkauksia, sekä aiheuttamatta sähkömagneettisia häiriöitä muille laitteille. Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä muissa laitteistoissa. Vaikka tuote täyttää voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin Leica Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä muille laitteille. On olemassa vaara, että häiriöitä esiintyy muissa laitteistoissa, jos laitetta käytetään muiden valmistajien lisälaitteiden yhteydessä, esimerkiksi kenttätietokoneet, PC:t tai muut elektroniset laitteistot, standardista poikkeavat kaapelit tai ulkoiset akut. Turvallisuustoimenpide: Käytä vain Leica Geosystemsin suosittelemia laitteistoja ja lisälaitteita. Laitteeseen liitettyinä ne täyttävät ohjeiden ja standardien määrittämät tiukat vaatimukset. Käytettäessä tietokoneita tai elektronisia laitteistoja kiinnitä huomiota valmistajan ilmoittamiin sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin tietoihin Sähkömagneettisesta säteilystä johtuvat häiriöt voivat aiheuttaa virheellisiä mittauksia. Täyttäen voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin, Leica Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdolisuutta, että intensiivinen sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä, esim. läheiset radiolähettimet, kaksisuuntaiset radiot tai dieselgeneraattorit. Turvallisuustoimenpide: Tarkasta tällaisissa olosuhteissa saatujen tulosten uskottavuus. Jos kojeeseen kuuluvat kaapelit, esim. virta- tai yhteyskaapelit ovat kiinni vain toisesta päästään, voi sähkömagneettisen säteilyn sallittu taso ylittyä ja tämä voi puolestaan häiritä muiden laitteiden toimintaa. Turvallisuustoimenpide: Käytössä olevan kojeen liitäntäkaapelien, esim. ulkoiseen virtalähteeseen, tietokoneeseen, on oltava kiinnitettyinä molemmista päistään. Rugby 870/880, Turvaohjeet 11

12 Radiot tai matkapuhelimet VAROITUS Tuotteen käyttäminen radion tai digitaalisten matkapuhelinlaitteiden kanssa: Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa häiriöitä muihin välineisiin, laitteistoihin, lääketieteellisiin laitteisiin, esim. tahdistimiin tai kuulolaitteisiin ja lentokoneessa. Se voi myös vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Turvallisuustoimenpide: Täyttäen voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin, Leica Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että tuote voi aiheuttaa häiriöitä muihin välineisiin tai että ihmiset tai eläimet voivat altistua. Älä käytä laitetta radion tai digitaalisen matkapuhelinten kanssa bensiiniasemien tai kemiallisten laitosten läheisyydessä tai muilla alueilla, joissa on olemassa räjähdysvaara. Älä käytä tuotetta radion tai digitaalisten matkapuhelinlaitteiden kanssa lääketieteellisten välineiden lähellä. Älä käytä laitetta radion tai digitaalisen matkapuhelinten kanssa lentokoneissa. 1.8 Vaatimustenmukaisuuslausunto, sovelletaan U.S.A:ssa VAROITUS Harmaalla merkitty kappale alla on sovellettavissa vain tuotteisiin, joissa ei ole radiota. Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteen rajoja, FCC-säännöstön osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu antamaan asuntoalueilla kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa radioliikenteen haitallisia häiriöitä. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä esiintyisi tietyssä laitteistossa. Kehotamme käyttäjää yrittämään häiriön korjaamista jollakin seuraavista toimenpiteistä mikäli tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja televisiovastaanottoon. Tämä voidaan selvittää kytkemällä laitteisto pois päältä ja päälle. Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai sijoita se toiseen paikkaan. Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmas toisistaan. Kytke laitteisto toisen virtapiirin pistorasiaan, kuin mihin vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/tv-teknikolta. VAROITUS Muutokset tai muunnelmat, joita Leica Geosystems ei ole suoraan hyväksynyt yhteensopiviksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta. Rugby 870/880, Turvaohjeet 12

13 Kojekilvet Rugby 870/880 Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50 July 24, 2007 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Type: Rugby 880 Power : 8.4V / 0.5A Art.No.: Made in China Contains FCC ID: RFD-CT100 IC ID: 3177A-CT100 Serial Number: Type: Rugby 870 Power : 8.4V / 0.5A Art.No.: Made in China Contains FCC ID: RFD-CT100 IC ID: 3177A-CT100 Serial Number: _002 Kojekilvet Rod Eye Rod Eye 140: Type: RE140 Power : 3V / 60mA Art.No.: Made in China Swiss Technology by Leica Geosystems CH-9435 Heerbrugg This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _001 Kojekilvet Rod Eye Rod Eye 160: Type: RE160 Power : 3V / 60mA Art.No.: Made in China Swiss Technology by Leica Geosystems CH-9435 Heerbrugg This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _001 Kojekilvet Rod Eye Rod Eye 180 Type: RE180A Swiss Technology Power : 3V / 100mA by Leica Geosystems Art.No.: CH-9435 Heerbrugg Made in China Contains FCC ID: RFD-CT100 IC ID: 3177A-CT100 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _002 Kojekilvet RC800 RC800 Type: RC800 Power : 3V / 100mA Art.No.: Made in China Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg Contains FCC ID: RFD-CT300 IC ID: 3177A-CT300 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _001 Rugby 870/880, Turvaohjeet 13

14 2 Järjestelmän kuvaus 2.1 Järjestelmän komponentit Yleiskuvaus Laitteet Rugby 870 ja Rugby 880 ovat rakentamisessa vaa'itukseen ja kaltevuuksien määritykseen tarkoitettuja lasereita, joita voidaan esimerkiksi käyttää korkojen asettamiseen Vaa'itukseen haluttuun tasoon, Kaivantojen syvyyen tarkistamiseen. Automaattitasauksessa Rugby itsetasaa tarkasti vaaka- tai pystytasoon (vain Rugby 880) tai kulmaan. Rugby:n tasauksen jälkeen pää alkaa pyöriä ja Rugbyon käyttävalmis. 30 sekuntia sen jälkeen kun Rugbyon lopettanut taamisen, H.I. -hälytysjärjestelmä aktivoituu ja suojaa Rugby:a jalustan liikkeen aikaansaamilta korkeuden muutoksilta vaa'ituksen tarkkuuden varmistamiseksi. Käyttöalue Tasolaser 1 Rugby 870on tasolaser; se tuottaa tarkan lasermittauksen korkojen tai kaltevuuskulmien mittaamiseen (2). 2 Kaksitasolaser Rugby 880 on tarkka kaksitasolaser tasojen sekä jopa kalteen suuntaan kaltevien kaateiden mittaamiseen. Käytettävissä olevat järjestelmän osat Rod Eye 180 RC800 Rugby 870/880 Li-Ion/Alkaline _001 Toimitetut komponentit riippuvat tilatusta paketista. Rugby 870/880, Järjestelmän kuvaus 14

15 2.2 Rugby-laserkomponentit Rugby laserkomponentit a b _001 c d e a) Alusta valinnaiselle teleskoopille b) Kantokahva c) Nestekidenäyttö d) Ohjauspaneeli e) Akkupesä 2.3 Kotelon komponentit Kotelon komponentit a b c d _001 e f g h i j a) Rugby laser b) Telineeseen kiinnitetty Rod Eye -vastaanotin c) Li-Ion-akku tai alkaliakku d) RC800kaukosäädin e) 2 x AA-paristo f) Käyttöohje/CD g) Toinen vastaanotin (voidaan ostaa erikseen) h) 4x D-paristo (vain alkaliversiot) i) Laturi (vain Li-Ion-versioille) j) Valinnaisen tähtäimen asentaminen Rugby 870/880, Järjestelmän kuvaus 15

16 2.4 Pystytys Sijainti Pidä paikka vapaana esteistä, jotka voisivat estää tai tukkia lasersäteen. Aseta Rugby vakaalle alustalle. Maan tärinä ja erittäin tuuliset olosuhteet saattavat vaikuttaa Rugby toimintaan. Kun laitetta käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä, aseta Rugby ylätuuleen niin, että lika puhaltuu pois päin laserista. Jalustan(kolmijalan) pystytys _001 Vaihe Kuvaus 1. Pystytä jalusta. 2. Aseta Rugby jalustaan. 3. Kiristä ruuvi jalustan alapuolella kiinnittääksesi Rugby:n jalustaan. Kiinnitä Rugby lujasti jalustaan tai laserkärryyn tai kiinnitä vakaalle tasaiselle pinnalle. Tarkasta aina jalusta tai laserkärry ennen Rugby kiinnittämistä. Varmista, että kaikki ruuvit, pultit ja mutterit ovat kireällä. Jos jalustassa on ketjuja, niiden pitäisi olla hieman löysiä päivän aikana tapahtuvan lämpölaajenemisen vuoksi. Kiinnitä jalusta erittäin tuulisina päivinä. Rugby 870/880, Järjestelmän kuvaus 16

17 3 Käyttö 3.1 Ohjauspaneeli Johdanto a b c _001 d e f c d a) Nestekidenäyttö b) Kaade-painike c) Nuolinäppäimet vasemmalle ja oikealle d) Nuolinäppäimet alas ja ylös e) Tilan ilmoittava LED f) Virtapainike Ohjauspanelitoiminnot Nestekidenäyttö Kaade -painike Vasen ja oikea nuolinäppäin Nuolinäppäimet alas ja ylös Virtapainike Laitteen tilan osoittava LED Näyttää kaikki tarvittavat käyttäjätiedot. Paina käynnistääksesi tason asetus. Paina näyttääksesi kursorin ja asettaaksesi tason. Paina kumpaakin samanaikaisesti päästäksesi valikkoon- Rugby. Paina vaihtaaksesi näkyvissä olevaa kaadetta. Paina molempia samanaikaisesti nollataksesi kaateen. Kytke Rugby päälle tai pois päältä. Ilmaisee Rugby:n tilan. 3.2 Rugbyn kytkeminen päälle ja pois päältä Kytkeminen päälle ja pois päältä Paina virtapainiketta kytekäksesi päälle ja pois päältärugby. Päälle kytkemisen jälkeen: Nestekidenäyttö käynnistyy ja näyttää Rugby:n sen hetkisen tilan. Jos Rugby on määritetty +/-6 :en itsetasaustasolle (vaaka- tai pystysuora), se itsetasaa automaattisesti laservalon tarkkaan vaakatasoon Kun pää on tasattu, se alkaa pyöriä ja Rugby on valmis käytettäväksi. Jos H.I. hälytysjärjestelmä on päällä, se käynnistyy 30 sekunnin kuluttua tasauksen päätyttyä. Laitteen H.I. varoitusjärjestelmä suojaa laseria jalustan liikkumisen tai epätasapainon aikaansaamilta tasomuutoksilta. Itsetasaus ja H.I. hälytys tarkkailevat lasersäteen asemaa varmistaakseen jatkuvan ja tarkan mittauksen. Rugby 870/880, Käyttö 17

18 3.3 Nestekidenäyttö Päänäyttö Nstekidenäyttö näyttää kaiken Rugby:n käyttämisessä tarvittavan tiedon- a a b _001 c d e f g Rugby 870Päänäyttö _001 c d e f g Rugby 880Päänäyttö a) X-akselin kaateen arvo b) Y-akselin kaateen arvo ( Vain Rugby 880) c) Säteen peittäminen d) Radio-yhteyden merkki e) Akun lataustason näyttö f) H.I. hälytyksen Merkki g) Pään pyörimisnopeus Aloitusruutu Kun käännät Rugby:ta, nestekidenäyttö näyttää tervetuloaruudun, käyttäjän nimen ja tietoruudunleica. Leica Tervetuloa-ruutu Käyttäjän tiedot: Ruutu ilmestyy näkyviin vain, jos olet sallinut sen valikossa. Katso 6.4" Käyttäjän nimen asetukset" Informaatioruutu: Näyttää laitteen mallin, sarjanumeron, ohjelmiston numeron ja käyttöajan _001 Rugby 870/880, Käyttö 18

19 3.4 Syötetty kaade Suora kaateen asetus Vaihe Kuvaus 1. Rugby 870/880: Käynnistääksesi kaateen asetuksen paina Grade (Kaade)-painiketta kerran. Voit palauttaa viimeksi asetetun kaateen/kaateet pitämällä Kaadepainiketta painettuna 1,5 s ajan. X-akselin kaateen arvo näkyy: _ _001 X-akselin kaateen asetus (Rugby 870) X-akselin kaateen asetus (Rugby 880) 2. Muuta kaadetta painamalla nuoli-painiketta ylös tai alas. 3. Vain Rugby 880: Asettaaksesi Y--askelin kaateen paina Kallistus-painiketta toisen kerran Vain Y-akselin kaade näkyy : _001 Y-akselin kaateen asettaminen (Rugby 880) 4. Muuta kaadetta painamalla nuoli-painiketta ylös tai alas. 5. Päästäksesi pois kaateiden asetuksesta, paina Grade-painiketta kunnes päänäyttö tulee näkyviin. Tai: Odota 8 sekuntia. RugbyPäänäyttö tulee automaattisesti näkyviin. Rugby 870/880, Käyttö 19

20 Kaateen asetus numeroilla Kaadetta voidaan asetustilassa helposti muuttaa plus/miinus-merkin avulla tai yksittäisillä numeroilla. Vaihe Kuvaus Paina Grade-painiketta päästäksesi kaateen asetukseen. 1. Kursori luodaan painamalla nuolinäppäintä vasemmalle tai oikealle. Kursori ilmestyy aina plus/miinus-merkkiin _ Plus/miinus-merkkiä muutetaan nuolinäppäintä painamalla. 3. Paina nuolinäppäintä vasemmalle tai oikealle kursorin siirtämiseksi _ Paina nuolinäppäintä ylös tai alas numeroarvon muuttamiseksi. 5. Pääset pois kaateensyöttöasetuksista painamalla Grade-painiketta kunnes päänäyttö tulee näkyviin. Tai Odota 8 sekuntia, ja Rugby palautuu automaattisesti päänäyttöön. Syötetun kaateen nollaaminen Kaateen mittausvalmius ( vain Rugby 880) Kaade nollautuu nopeasti kaateen syöttötilassa painamalla Ylös ja Alas-nuolinäppäimiä samaan aikaan. Rugby 880:ssa voi olla samaan aikaan jopa %:n kaade sekä X- että Y-akselissa tai jopa 15 % kaade jommassa kummassa. Yli %:n kaateen asettaminen yhdelle akselille on mahdollista vain, jos risteävän akselin kaade on ±3% tai vähemmän. Jos yrität asettaa yli 3%:n tai 10%:n kaateita, näyttö huomauttaa siitä, kun painat näppäintä _ _001 X > 3.000% X > 10.00% Rugby 870/880, Käyttö 20

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Acer-projektori. K10 Käyttöohjekirja

Acer-projektori. K10 Käyttöohjekirja Acer-projektori K10 Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2008. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer-projektorin K10 Käyttöohjekirja Ensimmäinen julkistus: 12/2008 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

TravelMate 3000-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 3000-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 3000-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään TravelMate 3000-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Tammikuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

TravelMate 380-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 380-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 380-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään TravelMate 380-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot