Leica Rugby 870/880. Käyttäjän käsikirja. Versio 1.0 Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica Rugby 870/880. Käyttäjän käsikirja. Versio 1.0 Suomi"

Transkriptio

1 Leica Rugby 870/880 Käyttäjän käsikirja Versio 1.0 Suomi

2 Johdanto Hankinta Onnittelemme pyörivän Leica -laserlaitteen hankinnasta. Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvaohjeita sekä myös tuotteen asennus- ja käyttöohjeet. Katso lisätietoja kohdasta "1 Turvaohjeet". Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kojeen käynnistystä. Tuotetiedot Tämän käsikirjan kelpoisuus Saatavilla Dokumentaatio Tuotteen malli ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen. Mainitse nämä tiedot aina, kun otat yhteyden valtuutettuun Leica Geosystems -huoltokorjamoon. Tämä käsikirja koskee Rugby 870/880-lasereita. Eri mallien väliset erot on merkitty ja kuvattu. Nimi Rugby 870/880 Pikaopas Rugby 870/880Käyttö ohje Kuvaus/Formaatti Antaa yleiskuvan tuotteesta. Tarkoitettu pikahakuoppaaksi. Käyttöohje sisältää ohjeet laitteen käyttöön perustasolla. Se antaa yleiskuvan laitteesta sekä tekniset tiedot ja turvaohjeet. Käytä seuraavia lähteitä löytääksesi kaikki Rugby 870/880 -asiakirjat ja ohjelmistot: Leica Rugby -CD https://myworld.leica-geosystems.com - Rugby 870/880, Johdanto 2

3 Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) tarjoaa laajan valikoiman palveluja, tietoja ja koulutusmateriaalia. myworld mahdollistaa kaikkien palvelujen käytön silloin, kun sinulle sopii - 24 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Tämä lisää tehokkuutta ja sinä ja laitteesi ovat aina ajan tasalla Leica Geosystems -yrityksen uusimpien tietojen ansiosta. Huolto myproducts myservice mysupport Kuvaus Lisää kaikki Leica Geosystems -tuotteet, jotka sinä ja yrityksesi omistatte. Tarkastele tuotteitasi koskevia yksityiskohtaisia tietoja, hanki lisätuotteita tai Customer Care Package -kokonaisuuksia (CCP), päivitä tuotteesi uusimmalla ohjelmistolla ja pysy ajan tasalla uusimpien tietojen ansiosta. Tarkastele tuotteitteisi huoltohistoriaa Leica Geosystems -huoltokeskuksissa ja tuotteillesi suoritettujen huoltojen yksityiskohtaisia tietoja. Katso parhaillaan Leica Geosystems -huoltokeskuksissa olevien tuotteittesi sen hetkinen huoltotilanne ja huollon oletettu päättymispäivä. Luo uusia tukipyyntöjä, joihin paikallinen Leica Geosystems -tukitiimi vastaa. Tarkastele tuotteittesi koko tukihistoriaa ja katso kuhunkin pyyntöön liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, mikäli haluat viitata edellisiin tukipyyntöihin. mytraining Lisää tuotetietämystäsi Leica Geosystems Campus -palvelun avulla - tiedot, tietämys, koulutus. Tutki uusimpia online-koulutusmateriaaleja tai lataa tuotteitasi koskevia koulutusmateriaaleja. Pysyttele ajan tasalla tuotteitasi koskevista uutisista ja ilmoittaudu maassasi järjestettäviin seminaareihin ja koulutuksiin. mytrustedservices Tarjoaa lisääntyneen tuottavuuden ja samalla suurimman mahdollisen turvallisuuden. myexchange myexchange mahdollistaa tiedostojen/kohteiden siirtämisen johonkin Leica Exchange -yhteyksistäsi. mysecurity Käytettävissä on lukitusmekanismi, joka mahdollistaa kojeen käytön estämisen siinä tapauksessa, että se varastetaan. Rugby 870/880, Johdanto 3

4 Sisällysluettelo Tässä käsikirjassa Kappale Sivu 1 Turvaohjeet Yleistä Käytön määritelmä Käytön rajat Vastuut Käytön vaarat Laserluokitus Yleistä Rugby 870/ Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC Vaatimustenmukaisuuslausunto, sovelletaan U.S.A:ssa 12 2 Järjestelmän kuvaus Järjestelmän komponentit Rugby-laserkomponentit Kotelon komponentit Pystytys 16 3 Käyttö Ohjauspaneeli Rugbyn kytkeminen päälle ja pois päältä Nestekidenäyttö Syötetty kaade Akseleiden tunnistaminen Kaltevuuden muuntaminen kaltevuusprosentiksi Akseleiden suuntaaminen Tarkenna akseleiden suuntaus Toiminta vaakatasossa vain Rugby 880:lla) 23 4 RC800 Kaukosäädin Kaukosäätimen kuvaus Rugby 870/880n paritus RC800n kaukosäätimen kanssa Kaukosäätimen Yhdistamisen ruudut 26 5 Vastaanotin Rod EyeVastaanottimet Rod Eye 140, Classic-vastaanotin Rod Eye 160, Digitaalinen vastaanotin Rod Eye 180Digitaalinen RF-vastaanotin Rod Eye 180vastaanottimen käyttäminen Rugby:n kanssa Rod Eye 180 paritus Rugby 870/880 kanssa 29 6 Rugby 870/880Valikko Valikkoon pääseminen ja siellä liikkuminen Valikko (joukko) Valikko Valikko RC800Valikko 41 Rugby 870/880, Sisällysluettelo 4

5 8 Sovellukset Muottien määrittäminen Kaateiden tarkistus Kaateiden syöttäminen Smart Targeting ( Kaateiden yhteenosvittaminen) Smart Target Lock (Kaateen sovittaminen ja pitäminen) Automaattinen akselien tasaus Akseleiden suuntaaminen ja Smart Target Lock ( Akselin suuntaaminen ja ylläpitäminen) Kaksoisvastaanottimen määritykset 49 9 Akut Käyttöperiaatteet Rugbyn akku Tarkkuuden säätö Tasauksen tarkkuuden tarkastus Tasauksen tarkkuuden säätö Pystysuoruuden oikaiseminen Puoliautomaattinen kalibrointi Vianetsintä Hoito ja kuljetus Kuljetus Säilytys Puhdistus ja kuivaus Tekniset tiedot Määritykset Laserin yleiset tekniset tiedot RC800 Kaukosäädin Elinikäinen valmistajan takuu Varusteet 68 Indeksi 69 Rugby 870/880, Sisällysluettelo 5

6 1 Turvaohjeet 1.1 Yleistä Kuvaus Seuraavat ohjeet auttavat henkilöä, joka on vastuussa tuotteesta ja henkilöä, joka käyttää laitetta, ennakoimaan ja välttämään käyttöön liittyviä vaaroja. Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä. Tietoja varoituksista Varoitukset ovat tärkeä osa laitteen turvallisuutta. Jos näytöllä näkyy varoitus, vaaratilanne on mahdollinen. Varoitukset... kertovat käyttäjälle suorista ja epäsuorista vaaratilanteista, jotka liittyvät laitteen käyttöön. antavat yleisiä toimintaohjeita. Käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi kaikki turvallisuusohjeet ja turvallisuuteen liittyvät viestit on luettava tarkasti ja niiden ohjeita on noudatettava! Käyttöohjeen on aina oltava kaikkien sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka hoitavat tässä kuvattuja tehtäviä. VAARA, VAROITUS, HUOMIO ja HUOMAUTUS ovat yleisessä käytössä olevia varoitussanoja, joilla ilmoitetaan vaaratilanteiden ja riskien vaarallisuusluokka henkilövammojen ja omaisuusvaurioiden vaaran suhteen. Oman turvallisuutesi takaamiseksi lue alla oleva taulukko huolellisesti. On tärkeää ymmärtää varoitussanojen merkitys! Varoituksen yhteydessä voi olla myös muita turvallisuuteen liittyviä kuvakkeita tai tekstejä. Tyyppi VAARA VAROITUS HUOMIO HUOMAUTUS Kuvaus Merkitsee uhkaavan vaarallista tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä. Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, ellei sitä vältetä. Merkitsee mahdollista vaarallista tilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka saattaa johtaa lievään tai kohtuulliseen vammaan, ellei sitä vältetä. Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai ohjeidenvastaista käyttöä, joka voi johtaa mittaviin materiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin vahinkoihin. Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska ne mahdollistavat laitteen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön. Rugby 870/880, Turvaohjeet 6

7 1.2 Käytön määritelmä Käyttötarkoitus Laite tuottaa vaakasuoran lasertason tai lasersäteen linjausta varten. Lasersäteen voi havaita laservastaanottimen avulla. Laitteen etäkäyttö. Tiedonsiirto ulkoisten laitteiden kanssa. Väärinkäyttö Laitteen käyttö ilman opastusta. Käyttö sille tarkoitetun käytön ja sen rajojen ulkopuolella. Turvajärjestelmien estäminen. Vaarailmoitusten poistaminen. Tuotteen avaaminen käyttäen työkaluja, esimerkiksi ruuvimeisseliä, ellei se ole sallittua tietyissä toiminnoissa. Laitteen modifiointi tai muuntelu. Käytöstä poistetun laitteen käyttäminen. Tuotteiden käyttäminen tunnistettavista vaurioista tai vioista huolimatta. Muiden valmistajien lisävarusteiden käyttäminen ilman Leica Geosystemsin antamaa selvää lupaa. Riittämättömät suojakeinot työmaalla. Ulkopuolisten tarkoituksellinen häikäisy. Koneiden, liikkuvien kohteiden tai vastaavan valvontasovelluksen ohjaaminen ilman täydentäviä ohjaus- ja turva-asennuksia. 1.3 Käytön rajat Ympäristö VAARA Sopii käytettäväksi pysyvään ihmisasutukseen sopivassa ympäristössä. Ei sovi käytettäväksi syövyttävissä tai räjähdysherkissä ympäristöissä. Tuotteesta vastuussa olevan henkilön on otettava yhteyttä paikallisiin turvallisuusviranomaisiin ja -asiantuntijoihin ennen työskentelyä vaarallisilla alueilla tai sähkölaitteiden lähellä tai samankaltaisissa tilanteissa. 1.4 Vastuut Laitteen valmistaja Laitteesta vastaava henkilö Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, alempana viitattu nimellä Leica Geosystems, on vastuussa tuotteen toimittamisesta, mukaan luettuna käyttäjän käsikirja ja alkuperäiset lisävarusteet, turvallisessa tilassa. Tuotteesta vastuussa oleva henkilöllä on seuraavat velvollisuudet: Tuotteen turvaohjeiden ja käyttäjän käsikirjan ohjeiden ymmärtäminen. Sen varmistaminen, että sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Tutustua paikallisiin määräyksiin, jotka liittyvät turvallisuuteen ja tapaturmantorjuntaan. Ilmoittaa Leica Geosystemsille heti, jos tuotteesta ja sovelluksesta tulee epäluotettava. Varmistaa, että maakohtaisia lakeja, sääntöjä ja esimerkiksi radiolähettimien tai laserien käyttöön liittyviä ehtoja noudatetaan. Rugby 870/880, Turvaohjeet 7

8 1.5 Käytön vaarat HUOMIO VAARA Varo virheellisiä mittaustuloksia, jos laite on pudonnut tai sitä on käytetty väärin, muutettu, se on ollut varastoituna pitkiä aikoja tai sitä on kuljetettu. Turvallisuustoimenpide: Tee aika ajoin testimittauksia ja suorita käyttöoppaassa ilmoitetut kenttäsäädöt, etenkin silloin, kun laitetta on käytetty epänormaalisti, sekä ennen ja jälkeen tärkeitä mittauksia. Koska on olemassa riski tappavasta sähköiskusta, on vaarallista käyttää sauvoja ja jatkeita sähkölaitteiden, kuten voimakaapeleiden tai sähkörautateiden läheisyydessä. Turvallisuustoimenpide: Pysy turvallisen välimatkan päässä sähköasennuksista. Jos niiden lähellä kuitenkin on pakko työskennellä, ota ensin yhteyttä niistä vastaaviin viranomaisiin tai niiden turvallisuudesta vastaaviin henkilöihin ja noudata heidän ohjeitaan. HUOMAUTUS VAROITUS VAROITUS HUOMIO VAROITUS Laitteiden etäkäytössä saattaa mitattavaksi valikoitua vääriä kohteita. Turvallisuustoimenpide: Kun mittaat kauko-ohjaustilassa, tarkasta aina tulosten uskottavuus. Jos laitetta käytetään oheislaitteiden, esimerkiksi mastojen, sauvojen tai seipäiden kanssa, salaman iskun kohteeksi joutumisen riski saattaa olla suurempi. Turvallisuustoimenpide: Älä käytä laitetta ukkosella. Riittämätön työmaan suojaaminen voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin, esimerkiksi liikenteessä, rakennuspaikoilla ja teollisten asennusten läheisyydessä. Turvallisuustoimenpide: Varmista aina, että työmaa on riittävästi suojattu. Noudata voimassa olevia turvallisuutta ja tapaturman ehkäisyä sekä tieliikennettä koskevia säädöksiä. Jos tuotteen kanssa käytettäviä lisävarusteita ei ole suojattu oikein, ja tuote joutuu alttiiksi mekaaniselle iskulle, esimerkiksi kolhuille tai putoamiselle, tuote saattaa vaurioitua tai ihmiset voivat loukkaantua. Turvallisuustoimenpide: Kun laitat laitetta käyttökuntoon, varmista, että lisävarusteet ovat sopivia ja että ne on asennettu, kiinnittetty ja lukittu oikein paikoilleen. Vältä laitteeseen kohdistuvaa mekaanista rasitusta. Akkujen vahingoittaminen niitä kuljetettaessa tai hävitettäessä voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Turvallisuustoimenpide: Pura akut täydellisesti ennen laitteen kuljetusta tai hävittämistä. Akkuja lähettävän ja kuljettavan henkilön tulee noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja säädöksiä. Ennen kuljetusta tai lähettämistä ota yhteyttä paikalliseen matka- tai rahtiliikenneyhtiöön. Rugby 870/880, Turvaohjeet 8

9 VAROITUS VAROITUS VAROITUS VAROITUS VAROITUS VAROITUS Dynaamisten sovellusten aikana, esim. maastoonmerkinnässä, on olemassa tapaturmavaara, jos käyttäjä ei kiinnitä huomiota ympäristöolosuhteisiin, esim. esteisiin, kaivantoihin tai liikenteeseen. Turvallisuustoimenpide: Laitteen vastuuhenkilön on tiedotettava kaikille käyttäjille olemassa olevista vaaroista. Jos avaat tuotteen, kumpikin seuraavista toimista voi aiheuttaa sähköiskun. Liikkuvien osien koskettaminen Tuotteen käyttäminen vääränlaisen käytön jälkeen johtaa korjauksiin Turvallisuustoimenpide: Älä avaa tuotetta. Ainoastaan Leica Geosystemsin valtuuttama huoltopiste on oikeutettu korjaamaan näitä tuotteita. Jos laite hävitetään epäasianmukaisesti, voi sattua seuraavaa: Polymeeriosat synnyttävät palaessaan myrkyllisiä kaasuja, jotka saattavat vaarantaa terveyden. Jos akut vahingoittuvat tai ne kuumenevat voimakkaasti, ne voivat räjähtää ja aiheuttaa myrkytyksen, palamisen, syöpymisen tai ympäristön saastumisen. Hävitettäessä tuote vastuuttomasti asiattomat henkilöt saattavat käyttää sitä lainvastaisesti saaden itsensä ja kolmannet osapuolet vakavalle vammalle ja ympäristön saastumiselle alttiiksi. Turvallisuustoimenpide: Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä laite asianmukaisesti maassasi voimassa olevien säädösten mukaisesti. Estä aina valtuuttamatonta henkilöstöä pääsemästä käsiksi tuotteeseen. Tuotekohtaiset käsittely- ja jätehuolto-ohjeet voi ladata Leica Geosystemsin kotisivulta osoitteesta tai hakea Leica Geosystems -jälleenmyyjältä. Ainoastaan Leica Geosystemsin valtuuttama huoltopiste on oikeutettu korjaamaan näitä tuotteita. Korkea mekaaninen jännitys, korkeat ympäristön lämpötilat tai nesteisiin upottaminen voi aiheuttaa vuodon, tulipalon tai akkujen räjähtämisen. Turvallisuustoimenpide: Suojaa akut mekaanisilta vaikutuksilta ja korkeilta ympäristölämpötiloilta. Älä pudota tai upota akkuja nesteisiin. Jos akun navat menevät oikosulkuun, esim. joutumalla korujen, avaimien, metallia sisältävän paperin tai muiden metallien kanssa kosketuksiin, akku saattaa ylikuumeta ja aiheuttaa vamman tai tulipalon, esimerkiksi pidettäessä tai kuljetettaessa taskuissa. Turvallisuustoimenpide: Varmista, etteivät akun navat joudu metallisten esineiden kanssa kosketuksiin. Rugby 870/880, Turvaohjeet 9

10 1.6 Laserluokitus Yleistä Yleistä Seuraavista luvuista löytyvät ohjeet laserturvallisuuden noudattamisesta kansainvälisten määritysten IEC ( ) ja IEC TR ( ) mukaisesti. Tiedot auttavat laitteen vastuuhenkilöä ja käyttäjää ennakoimaan ja välttämään vaarat. IEC TR ( ) -raportin mukaisesti laserluokkiin 1, 2 ja 3R kuuluvat laitteet eivät edellytä: laser-työsuojeluvaltuutettua, suojavaatteeita ja silmäsuojuksia, erityisiä varoituskylttejä työalueella, jossa laseria käytetään, mikäli niitä käytetään tässä käsikirjassa määritetyllä tavalla, koska silmiin kohdistuva lasersädeonnettomuuden vaara on pieni. Kansalliset lait ja paikalliset määräykset voivat asettaa tiukempiakin määräyksiä ja rajoituksia lasereideen turvalliselle käytölle kuin IEC ( ) ja IEC TR ( ) Rugby 870/880 Yleistä Laitteeseen sisäänrakennettu pyörivä laser tuottaa näkyvän lasersäteen, joka tulee ulos pyörivästä päästä. Tässä kuvailtu tuote luokitellaan laserluokan 1 laitteeksi: IEC ( ): "Laserlaitteiden turvallisuus" Nämä laitteet ovat turvallisia lyhytaikaisten altistumisten osalta, mutta voivat olla vaarallisia, jos säteeseen tuijotetaan tarkoituksellisesti. Säde voi aiheuttaa sokaistuksen, leimahdussokeuden ja jälkikuvia, erityisesti alhaisen ympäristövalon olosuhteissa. Rugby 870: Kuvaus Korkein laserin säteilyteho Pulssin kesto (tehokas) Pulssin toistotaajuus Sädekimpun divergenssi Aallonpituus Rugby 880: Kuvaus Korkein laserin säteilyteho Pulssin kesto (tehokas) Pulssin toistotaajuus Sädekimpun divergenssi Aallonpituus Arvo 0.65 mw / 2.2 mw 500 ms / 2.9 ms, 1.4 ms 1 Hz / 5 Hz, 10 Hz 0.2 mrad 635 nm Arvo 0.65 mw / 2.2 mw 500 ms / 2.9 ms, 1.4 ms 1 Hz / 5 Hz, 10 Hz 0.2 mrad 635 nm Rugby 870/880, Turvaohjeet 10

11 Kojekilvet a _002 a) Lasersäde 1.7 Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC Kuvaus VAROITUS HUOMIO HUOMIO HUOMIO Termi Sähkömagneettinen yhteensopivuus on otettu käyttöön tarkoittamaan tuotteen kykyä toimia sujuvasti ympäristössä, jossa on sähkömagneettista säteilyä ja staattisia purkauksia, sekä aiheuttamatta sähkömagneettisia häiriöitä muille laitteille. Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä muissa laitteistoissa. Vaikka tuote täyttää voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin Leica Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä muille laitteille. On olemassa vaara, että häiriöitä esiintyy muissa laitteistoissa, jos laitetta käytetään muiden valmistajien lisälaitteiden yhteydessä, esimerkiksi kenttätietokoneet, PC:t tai muut elektroniset laitteistot, standardista poikkeavat kaapelit tai ulkoiset akut. Turvallisuustoimenpide: Käytä vain Leica Geosystemsin suosittelemia laitteistoja ja lisälaitteita. Laitteeseen liitettyinä ne täyttävät ohjeiden ja standardien määrittämät tiukat vaatimukset. Käytettäessä tietokoneita tai elektronisia laitteistoja kiinnitä huomiota valmistajan ilmoittamiin sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin tietoihin Sähkömagneettisesta säteilystä johtuvat häiriöt voivat aiheuttaa virheellisiä mittauksia. Täyttäen voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin, Leica Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdolisuutta, että intensiivinen sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä, esim. läheiset radiolähettimet, kaksisuuntaiset radiot tai dieselgeneraattorit. Turvallisuustoimenpide: Tarkasta tällaisissa olosuhteissa saatujen tulosten uskottavuus. Jos kojeeseen kuuluvat kaapelit, esim. virta- tai yhteyskaapelit ovat kiinni vain toisesta päästään, voi sähkömagneettisen säteilyn sallittu taso ylittyä ja tämä voi puolestaan häiritä muiden laitteiden toimintaa. Turvallisuustoimenpide: Käytössä olevan kojeen liitäntäkaapelien, esim. ulkoiseen virtalähteeseen, tietokoneeseen, on oltava kiinnitettyinä molemmista päistään. Rugby 870/880, Turvaohjeet 11

12 Radiot tai matkapuhelimet VAROITUS Tuotteen käyttäminen radion tai digitaalisten matkapuhelinlaitteiden kanssa: Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa häiriöitä muihin välineisiin, laitteistoihin, lääketieteellisiin laitteisiin, esim. tahdistimiin tai kuulolaitteisiin ja lentokoneessa. Se voi myös vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Turvallisuustoimenpide: Täyttäen voimassa olevat tiukat määräykset ja standardit tältä osin, Leica Geosystems ei voi täysin sulkea pois mahdollisuutta, että tuote voi aiheuttaa häiriöitä muihin välineisiin tai että ihmiset tai eläimet voivat altistua. Älä käytä laitetta radion tai digitaalisen matkapuhelinten kanssa bensiiniasemien tai kemiallisten laitosten läheisyydessä tai muilla alueilla, joissa on olemassa räjähdysvaara. Älä käytä tuotetta radion tai digitaalisten matkapuhelinlaitteiden kanssa lääketieteellisten välineiden lähellä. Älä käytä laitetta radion tai digitaalisen matkapuhelinten kanssa lentokoneissa. 1.8 Vaatimustenmukaisuuslausunto, sovelletaan U.S.A:ssa VAROITUS Harmaalla merkitty kappale alla on sovellettavissa vain tuotteisiin, joissa ei ole radiota. Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteen rajoja, FCC-säännöstön osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu antamaan asuntoalueilla kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa radioliikenteen haitallisia häiriöitä. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä esiintyisi tietyssä laitteistossa. Kehotamme käyttäjää yrittämään häiriön korjaamista jollakin seuraavista toimenpiteistä mikäli tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja televisiovastaanottoon. Tämä voidaan selvittää kytkemällä laitteisto pois päältä ja päälle. Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai sijoita se toiseen paikkaan. Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmas toisistaan. Kytke laitteisto toisen virtapiirin pistorasiaan, kuin mihin vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/tv-teknikolta. VAROITUS Muutokset tai muunnelmat, joita Leica Geosystems ei ole suoraan hyväksynyt yhteensopiviksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta. Rugby 870/880, Turvaohjeet 12

13 Kojekilvet Rugby 870/880 Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice Nr. 50 July 24, 2007 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Type: Rugby 880 Power : 8.4V / 0.5A Art.No.: Made in China Contains FCC ID: RFD-CT100 IC ID: 3177A-CT100 Serial Number: Type: Rugby 870 Power : 8.4V / 0.5A Art.No.: Made in China Contains FCC ID: RFD-CT100 IC ID: 3177A-CT100 Serial Number: _002 Kojekilvet Rod Eye Rod Eye 140: Type: RE140 Power : 3V / 60mA Art.No.: Made in China Swiss Technology by Leica Geosystems CH-9435 Heerbrugg This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _001 Kojekilvet Rod Eye Rod Eye 160: Type: RE160 Power : 3V / 60mA Art.No.: Made in China Swiss Technology by Leica Geosystems CH-9435 Heerbrugg This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _001 Kojekilvet Rod Eye Rod Eye 180 Type: RE180A Swiss Technology Power : 3V / 100mA by Leica Geosystems Art.No.: CH-9435 Heerbrugg Made in China Contains FCC ID: RFD-CT100 IC ID: 3177A-CT100 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _002 Kojekilvet RC800 RC800 Type: RC800 Power : 3V / 100mA Art.No.: Made in China Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg Contains FCC ID: RFD-CT300 IC ID: 3177A-CT300 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation _001 Rugby 870/880, Turvaohjeet 13

14 2 Järjestelmän kuvaus 2.1 Järjestelmän komponentit Yleiskuvaus Laitteet Rugby 870 ja Rugby 880 ovat rakentamisessa vaa'itukseen ja kaltevuuksien määritykseen tarkoitettuja lasereita, joita voidaan esimerkiksi käyttää korkojen asettamiseen Vaa'itukseen haluttuun tasoon, Kaivantojen syvyyen tarkistamiseen. Automaattitasauksessa Rugby itsetasaa tarkasti vaaka- tai pystytasoon (vain Rugby 880) tai kulmaan. Rugby:n tasauksen jälkeen pää alkaa pyöriä ja Rugbyon käyttävalmis. 30 sekuntia sen jälkeen kun Rugbyon lopettanut taamisen, H.I. -hälytysjärjestelmä aktivoituu ja suojaa Rugby:a jalustan liikkeen aikaansaamilta korkeuden muutoksilta vaa'ituksen tarkkuuden varmistamiseksi. Käyttöalue Tasolaser 1 Rugby 870on tasolaser; se tuottaa tarkan lasermittauksen korkojen tai kaltevuuskulmien mittaamiseen (2). 2 Kaksitasolaser Rugby 880 on tarkka kaksitasolaser tasojen sekä jopa kalteen suuntaan kaltevien kaateiden mittaamiseen. Käytettävissä olevat järjestelmän osat Rod Eye 180 RC800 Rugby 870/880 Li-Ion/Alkaline _001 Toimitetut komponentit riippuvat tilatusta paketista. Rugby 870/880, Järjestelmän kuvaus 14

15 2.2 Rugby-laserkomponentit Rugby laserkomponentit a b _001 c d e a) Alusta valinnaiselle teleskoopille b) Kantokahva c) Nestekidenäyttö d) Ohjauspaneeli e) Akkupesä 2.3 Kotelon komponentit Kotelon komponentit a b c d _001 e f g h i j a) Rugby laser b) Telineeseen kiinnitetty Rod Eye -vastaanotin c) Li-Ion-akku tai alkaliakku d) RC800kaukosäädin e) 2 x AA-paristo f) Käyttöohje/CD g) Toinen vastaanotin (voidaan ostaa erikseen) h) 4x D-paristo (vain alkaliversiot) i) Laturi (vain Li-Ion-versioille) j) Valinnaisen tähtäimen asentaminen Rugby 870/880, Järjestelmän kuvaus 15

16 2.4 Pystytys Sijainti Pidä paikka vapaana esteistä, jotka voisivat estää tai tukkia lasersäteen. Aseta Rugby vakaalle alustalle. Maan tärinä ja erittäin tuuliset olosuhteet saattavat vaikuttaa Rugby toimintaan. Kun laitetta käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä, aseta Rugby ylätuuleen niin, että lika puhaltuu pois päin laserista. Jalustan(kolmijalan) pystytys _001 Vaihe Kuvaus 1. Pystytä jalusta. 2. Aseta Rugby jalustaan. 3. Kiristä ruuvi jalustan alapuolella kiinnittääksesi Rugby:n jalustaan. Kiinnitä Rugby lujasti jalustaan tai laserkärryyn tai kiinnitä vakaalle tasaiselle pinnalle. Tarkasta aina jalusta tai laserkärry ennen Rugby kiinnittämistä. Varmista, että kaikki ruuvit, pultit ja mutterit ovat kireällä. Jos jalustassa on ketjuja, niiden pitäisi olla hieman löysiä päivän aikana tapahtuvan lämpölaajenemisen vuoksi. Kiinnitä jalusta erittäin tuulisina päivinä. Rugby 870/880, Järjestelmän kuvaus 16

17 3 Käyttö 3.1 Ohjauspaneeli Johdanto a b c _001 d e f c d a) Nestekidenäyttö b) Kaade-painike c) Nuolinäppäimet vasemmalle ja oikealle d) Nuolinäppäimet alas ja ylös e) Tilan ilmoittava LED f) Virtapainike Ohjauspanelitoiminnot Nestekidenäyttö Kaade -painike Vasen ja oikea nuolinäppäin Nuolinäppäimet alas ja ylös Virtapainike Laitteen tilan osoittava LED Näyttää kaikki tarvittavat käyttäjätiedot. Paina käynnistääksesi tason asetus. Paina näyttääksesi kursorin ja asettaaksesi tason. Paina kumpaakin samanaikaisesti päästäksesi valikkoon- Rugby. Paina vaihtaaksesi näkyvissä olevaa kaadetta. Paina molempia samanaikaisesti nollataksesi kaateen. Kytke Rugby päälle tai pois päältä. Ilmaisee Rugby:n tilan. 3.2 Rugbyn kytkeminen päälle ja pois päältä Kytkeminen päälle ja pois päältä Paina virtapainiketta kytekäksesi päälle ja pois päältärugby. Päälle kytkemisen jälkeen: Nestekidenäyttö käynnistyy ja näyttää Rugby:n sen hetkisen tilan. Jos Rugby on määritetty +/-6 :en itsetasaustasolle (vaaka- tai pystysuora), se itsetasaa automaattisesti laservalon tarkkaan vaakatasoon Kun pää on tasattu, se alkaa pyöriä ja Rugby on valmis käytettäväksi. Jos H.I. hälytysjärjestelmä on päällä, se käynnistyy 30 sekunnin kuluttua tasauksen päätyttyä. Laitteen H.I. varoitusjärjestelmä suojaa laseria jalustan liikkumisen tai epätasapainon aikaansaamilta tasomuutoksilta. Itsetasaus ja H.I. hälytys tarkkailevat lasersäteen asemaa varmistaakseen jatkuvan ja tarkan mittauksen. Rugby 870/880, Käyttö 17

18 3.3 Nestekidenäyttö Päänäyttö Nstekidenäyttö näyttää kaiken Rugby:n käyttämisessä tarvittavan tiedon- a a b _001 c d e f g Rugby 870Päänäyttö _001 c d e f g Rugby 880Päänäyttö a) X-akselin kaateen arvo b) Y-akselin kaateen arvo ( Vain Rugby 880) c) Säteen peittäminen d) Radio-yhteyden merkki e) Akun lataustason näyttö f) H.I. hälytyksen Merkki g) Pään pyörimisnopeus Aloitusruutu Kun käännät Rugby:ta, nestekidenäyttö näyttää tervetuloaruudun, käyttäjän nimen ja tietoruudunleica. Leica Tervetuloa-ruutu Käyttäjän tiedot: Ruutu ilmestyy näkyviin vain, jos olet sallinut sen valikossa. Katso 6.4" Käyttäjän nimen asetukset" Informaatioruutu: Näyttää laitteen mallin, sarjanumeron, ohjelmiston numeron ja käyttöajan _001 Rugby 870/880, Käyttö 18

19 3.4 Syötetty kaade Suora kaateen asetus Vaihe Kuvaus 1. Rugby 870/880: Käynnistääksesi kaateen asetuksen paina Grade (Kaade)-painiketta kerran. Voit palauttaa viimeksi asetetun kaateen/kaateet pitämällä Kaadepainiketta painettuna 1,5 s ajan. X-akselin kaateen arvo näkyy: _ _001 X-akselin kaateen asetus (Rugby 870) X-akselin kaateen asetus (Rugby 880) 2. Muuta kaadetta painamalla nuoli-painiketta ylös tai alas. 3. Vain Rugby 880: Asettaaksesi Y--askelin kaateen paina Kallistus-painiketta toisen kerran Vain Y-akselin kaade näkyy : _001 Y-akselin kaateen asettaminen (Rugby 880) 4. Muuta kaadetta painamalla nuoli-painiketta ylös tai alas. 5. Päästäksesi pois kaateiden asetuksesta, paina Grade-painiketta kunnes päänäyttö tulee näkyviin. Tai: Odota 8 sekuntia. RugbyPäänäyttö tulee automaattisesti näkyviin. Rugby 870/880, Käyttö 19

20 Kaateen asetus numeroilla Kaadetta voidaan asetustilassa helposti muuttaa plus/miinus-merkin avulla tai yksittäisillä numeroilla. Vaihe Kuvaus Paina Grade-painiketta päästäksesi kaateen asetukseen. 1. Kursori luodaan painamalla nuolinäppäintä vasemmalle tai oikealle. Kursori ilmestyy aina plus/miinus-merkkiin _ Plus/miinus-merkkiä muutetaan nuolinäppäintä painamalla. 3. Paina nuolinäppäintä vasemmalle tai oikealle kursorin siirtämiseksi _ Paina nuolinäppäintä ylös tai alas numeroarvon muuttamiseksi. 5. Pääset pois kaateensyöttöasetuksista painamalla Grade-painiketta kunnes päänäyttö tulee näkyviin. Tai Odota 8 sekuntia, ja Rugby palautuu automaattisesti päänäyttöön. Syötetun kaateen nollaaminen Kaateen mittausvalmius ( vain Rugby 880) Kaade nollautuu nopeasti kaateen syöttötilassa painamalla Ylös ja Alas-nuolinäppäimiä samaan aikaan. Rugby 880:ssa voi olla samaan aikaan jopa %:n kaade sekä X- että Y-akselissa tai jopa 15 % kaade jommassa kummassa. Yli %:n kaateen asettaminen yhdelle akselille on mahdollista vain, jos risteävän akselin kaade on ±3% tai vähemmän. Jos yrität asettaa yli 3%:n tai 10%:n kaateita, näyttö huomauttaa siitä, kun painat näppäintä _ _001 X > 3.000% X > 10.00% Rugby 870/880, Käyttö 20

Yleiskuva 2. Tekniset tiedot 3. Laitteen asennus 4. Toiminnot 7. Viestikoodit 9. Tarkkuustarkastus 10. Hoito 13. Takuu 14. Turvallisuusohjeet 15

Yleiskuva 2. Tekniset tiedot 3. Laitteen asennus 4. Toiminnot 7. Viestikoodit 9. Tarkkuustarkastus 10. Hoito 13. Takuu 14. Turvallisuusohjeet 15 Leica Lino L4P1 Yleiskuva 2 Tekniset tiedot 3 Laitteen asennus 4 Toiminnot 7 Viestikoodit 9 Tarkkuustarkastus 10 Hoito 13 Takuu 14 Turvallisuusohjeet 15 Leica Lino L4P1 1 Yleiskuva Yle is k u v a Leica

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tekniset tiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. Makita SKR200 1

Sisällysluettelo. Tekniset tiedot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. Makita SKR200 1 Sisällysluettelo Laitteen asennus- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yleiskuva - Laser- - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Versio 2.0 Suomi. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Käyttäjän käsikirja

Versio 2.0 Suomi. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Käyttäjän käsikirja Versio 2.0 Suomi Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Käyttäjän käsikirja NA720/724/728/730/730 plus, Johdanto Johdanto 2 Hankinta Onnittelut siitä, että olet ostanut tuotteen Leica NA720/724/728/730/730

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Täydellinen linjaustyökalu. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Täydellinen linjaustyökalu SWISS Technology by Leica Geosystems 959290_fi_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:54:19 Uhr Yksinkertaisesti täydellinen kaikissa vaiheissa! Leica LINO L2:n avulla

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Leica Roteo Monipuoliset pyörivät laserit

Leica Roteo Monipuoliset pyörivät laserit Leica Roteo Monipuoliset pyörivät laserit Kaikinpuolista täydellisyyttä Hyvä suorituskyky kaikilla tasoilla Leica Roteon pyörivistä lasereista on todella moneksi. Ovatpa ne katossa tai seinässä, lattialla

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Käyttöohje Suomi Onnittelut Leica DISTO :n hankkimisen johdosta. Yleiskatsaus Leica DISTO A2 1.1.0 fin Turvaohjeet löytyvät erillisestä kirjasesta tämän

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Omistajan käsikirja 1

Omistajan käsikirja 1 Omistajan käsikirja 1 Hei! Tervetuloa Polaroid -perheeseen! Tämä käyttöohje käy lyhyesti läpi uuden Mini-tulostimesi. Lisätietoja ja teknistä tukea saat avuliaalta tiimiltämme osoitteessa cspolaroid@camarketing.com.

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta Pikaopas Tervetuloa ZoomText Express on edullinen ja helppokäyttöinen suurennusohjelma tietokoneellesi. ZoomText Express suurentaa hieman

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot