Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää tarvetta varten Lisätietoja Invacaren tuotteista, osista ja palveluista saatte osoitteesta

2 VAROITUS TUOTETTA TAI MAHDOLLISIA LISÄLAITTEITA SAA KÄYTTÄÄ VASTA, KUN KÄYTTÄJÄ ON LUKENUT KOKONAAN JA YMMÄRTÄNYT TÄYSIN NÄMÄ OHJEET JA KAIKKI MUUT MAHDOLLISET LISÄOHJEET KUTEN KÄYTTÄJÄN OPPAAN, HUOLTO-OPPAAN TAI OHJELEHTISET, JOTKA ON TOIMITETTU TÄMÄN TUOTTEEN TAI MAHDOLLISTEN LISÄLAITTEIDEN MUKANA. JOS ET YMMÄRRÄ LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAAROJA, HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA, OTA YHTEYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖÖN, MYYJÄÄN TAI HUOLTOON ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. MUUSSA TAPAUKSESSA SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAMMOJA TAI OMAISUUSVAHINKOJA. VAROITUKSIA LISÄLAITTEISTA INVACARE -TUOTTEET ON SUUNNITELTU JA VALMISTETTU KÄYTETTÄVIKSI INVACARE -LISÄLAITTEIDEN KANSSA. INVACARE EI OLE TESTANNUT MUIDEN VALMISTAJIEN LISÄLAITTEITA, EIKÄ NIITÄ SUOSITELLA KÄYTETTÄVIKSI INVACARE -TUOTTEIDEN KANSSA. Invacare SOLO 2 2 Part No

3 SISÄLLYSLUETTELO ERITYISESTI HUOMATTAVA... 4 Laitteen ja tarvikkeiden hävittäminen... 6 OSA 1 YLEISTÄ... 7 Käyttötietoja... 8 Huolto...10 Radiotaajuushäiriöt...10 Polarisoitua pistotulppaa koskevat ohjeet...11 OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY...12 Pakkauksesta purkaminen...12 Tarkastaminen...12 Varastointi...12 OSA 3 TEKNINEN KUVAUS...13 OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET...14 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT...15 Hyväksynnät...18 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET...19 Laitteen sijoittaminen...19 Suosituksia laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi...19 Suodattimet...20 Kannettavan happirikastimen virransyöttö...20 Akkumoduulin asentaminen...22 Akun lataaminen...23 Akun käyttöaika...23 Akun varaustason tarkistaminen...23 Akun käyttöiän pidentäminen...24 Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen...24 Kostuttimen liittäminen...26 Kannettavan happirikastimen etupaneeli ja LCD-näyttö...27 Kannettavan SOLO 2 -happirikastimen käyttäminen...33 OSA 7 PUHDISTUS, HOITO JA HUOLTO...34 Kotelo...34 Ilmanottosuodatin...34 Letkun puhdistaminen...35 Kostuttimen puhdistaminen...35 Kannettavan happirikastimen määräaikaishuollon seuranta...36 OSA 8 VIANETSINTÄ...37 Vianetsintä...37 Varoitukset ja hälytykset...39 OSA 9 VALINNAISET LISÄLAITTEET...50 ASIAKASPALVELU- JA TAKUUTIEDOT...51 Part No Invacare SOLO 2

4 ERITYISESTI HUOMATTAVA ERITYISESTI HUOMATTAVA Näissä ohjeissa käytetään varoitussanoja, kun ilmoitetaan vaarasta tai riskistä, jotka saattavat aiheuttaa vamman tai vahingoittaa omaisuutta. Oheisessa taulukossa on selitetty varoitussanojen tarkempi merkitys. VAROITUSSANA VAARA VAROITUS HUOMAUTUS TARKOITUS Vaaralla tarkoitetaan välitöntä, vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Varoituksella tarkoitetaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Huomautuksella tarkoitetaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan voi johtaa omaisuusvahinkoihin, pieniin vammoihin tai molempiin. HUOMAA Tämän asiakirjan sisältöön voi tulla muutoksia ilman eri ilmoitusta. VAARA TUPAKOINTI ON KIELLETTY laitteen käytön aikana. Huolehdi siitä, ettei tulitikkuja, palavia savukkeita, kynttilöitä tai muita syttymislähteitä säilytetä samassa tilassa tämän tuotteen kanssa tai alueilla, joihin johdetaan happea. TUPAKOINNIN KIELTÄVIEN kylttien on oltava näkyvästi esillä. Tekstiilit ja muut materiaalit, jotka tavallisesti eivät pala, syttyvät helposti ja palavat voimakkaasti hapen rikastuttamassa ilmassa. Jos tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena saattaa olla vakava tulipalo, omaisuuden vahingoittuminen, fyysinen vammautuminen tai kuolema. Invacare SOLO 2 4 Part No

5 ERITYISESTI HUOMATTAVA HUOMAUTUS USA: Huomautus: Liittovaltion lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärin tai laillistetun lääkärin toimesta tai määräyksellä sillä lainsäädäntöalueella, jolla tätä laitetta myydään tai käytetään. Happihoidon käyttäminen tietyissä olosuhteissa voi olla vaarallista, ja suosittelemme olemaan yhteydessä lääkäriin ennen hoidon aloittamista. Invacare suosittelee pitämään saatavilla vaihtoehtoisen happilähteen virtakatkosten, hälytysten tai mekaanisen toimintahäiriön varalta. Lisätietoja tarvittavasta varajärjestelmästä saat lääkäriltä tai laitteen myyjältä. Laite on tarkoitettu lisähapen antoon, eikä sitä voi käyttää elintoimintojen tukemiseen tai ylläpitämiseen. Muut maat: Huomautus: Paikallinen lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärin tai laillistetun lääkärin toimesta tai määräyksellä sillä lainsäädäntöalueella, jolla tätä laitetta myydään tai käytetään. Invacare suosittelee pitämään saatavilla vaihtoehtoisen happilähteen virtakatkosten, laitteen antaman hälytyksen tai mekaanisen toimintahäiriön varalta. Lisätietoja tarvittavasta varajärjestelmästä saat lääkäriltä, hoitajalta tai laitteen myyjältä. Laite on tarkoitettu lisähapen antoon, eikä sitä voi käyttää elintoimintojen tukemiseen tai ylläpitämiseen. Part No Invacare SOLO 2

6 ERITYISESTI HUOMATTAVA Laitteen ja tarvikkeiden hävittäminen Laitteen on valmistanut ympäristöasiat huomioon ottava valmistaja, joka toimii sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä annetun direktiivin 2002/96/CE mukaisesti. Tämä tuote sisältää ympäristölle mahdollisesti haitallisia aineita, jos ne jätetään lainsäädännön vastaiseen paikkaan tai maastoon. Noudatalaitetta ja laitteen osia koskevia kansallisia kierrätysmääräyksiä. Laite ei tuota jätettä käytön aikana. ÄLÄ hävitä laitetta tai akkua kotitalousjätteen mukana. Litiumakku pitää palauttaa myyjälle tai muuten kierrättää asianmukaisesti. Laitteeseen kiinteästi kuulumattomat lisäosat PITÄÄ käsitellä niissä olevien kierrätysmerkintöjen mukaan. Kierrätys EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana Invacare SOLO 2 6 Part No

7 OSA 1 YLEISTÄ Näitä ohjeita PITÄÄ noudattaa, jotta siirrettävän happirikastimen asennus, kokoaminen ja käyttö on turvallista. OSA 1 YLEISTÄ VAROITUS Tämä osa sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. VAARA Sähköiskun vaara. Purkaminen KIELLETTY. Jätä huoltotyöt pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. NÄIN PIENENNETÄÄN PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALON JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAA Jos öljy, rasva tai rasvaiset aineet joutuvat kosketuksiin paineistetun hapen kanssa, seurauksena saattaa olla itsestään tapahtuva ja raju syttyminen. Tällaiset tuotteet ON PIDETTÄVÄ poissa siirrettävän happirikastimen, letkujen ja liitinten sekä kaikkien muiden happilaitteiden lähettyviltä. ÄLÄ käytä voiteluaineita, jos Invacare ei ole sitä suositellut. Vältä käyttöä kylvyn aikana. Jos lääkäri on määrännyt laitteen jatkuvaan käyttöön, rikastin PITÄÄ SIJOITTAA toiseen huoneeseen vähintään 2,1 metrin päähän ammeesta. ÄLÄ koske rikastimeen märillä käsillä. Tuotetta EI SAA sijoittaa tai varastoida paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Jos tuote on kuitenkin pudonnut veteen, ÄLÄ koske siihen. Irrota verkkojohto VÄLITTÖMÄSTI pistorasiasta. Part No Invacare SOLO 2

8 OSA 1 YLEISTÄ VAARA Älä pidä happiletkuja, johtoja tai rikastinta lämmönlähteiden kuten lämmittimien, sähköhuopien, liesien ja muiden vastaavien sähkölaitteiden läheisyydessä äläkä peitä niitä peitteellä, päiväpeitolla, istuintyynyllä tai vaatteitta. Kipinän aiheuttaminen happilaitteiden lähellä on kielletty. Tämä koskee myös staattisen sähkön ja kaikenlaisen kitkan aiheuttamia kipinöitä. ÄLÄ siirrä rikastinta vetämällä sitä virtajohdosta. Laitetta EI SAA KOSKAAN jättää valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Varmista, että kannettavasta happirikastimesta on katkaistu virta, kun sitä ei käytetä. Kannettavaa happirikastinta saa käyttää ulkotiloissa AINOASTAAN akkuvirralla. Käyttötietoja Kun kannettava happirikastin on jatkuvan virtauksen tilassa, sitä saa käyttää vain yhdessä BIPAP-laitteiden tai vastaavien laitteiden kanssa. Jos kannettava happirikastin ei toimi asianmukaisesti, jos se on pudonnut tai vahingoittunut tai pudonnut veteen, ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai pätevään teknikkoon laitteen tarkistamista ja korjaamista varten. Jos käyttäjä tulee pahoinvoivaksi tai huonovointiseksi tai jos happisignaalia ei kuule ja/tai tunne tai sitä ei ole lainkaan jaksottaisen virtauksen aikana tai sitä ei kuule ja/tai tunne jatkuvalla virtauksella, on otettava VÄLITTÖMÄSTI yhteys terveydenhoitajaan tai lääkäriin. Mitään esineitä tai nesteitä EI SAA joutua mihinkään laitteen aukkoihin. ÄLÄ käytä jatkojohtoja latauslaitteiden kanssa. Invacare SOLO 2 8 Part No

9 OSA 1 YLEISTÄ Invacare suosittelee kunkin rikastimen käyttöä vähintään 5 minuuttia kerrallaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Lyhyemmät käyttökerrat voivat lyhentää tuotteen käyttöikää. Kannettava happirikastin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kostuttimen kanssa käytettäessä jatkuvan virtauksen tilaa. Laitteen käyttö ilmankostuttimen kanssa jaksottaisella virtauksella voi heikentää laitteen tehoa ja/tai rikkoa laitteen. Vain jatkuva tila Hoidonantovälineet (nenäkanyyli, maski, letkusto, kostutin jne.), joilla annetaan happea potilaalle, täytyy sisältää tapa vähentää tulipalon leviämistä potilasturvallisuuden takia. Vain pulssitila Jos happirikastin on säästö- tai pulssihoitotilassa, kaikkien tulipalon leviämisen vähentämiskeinojen tai -laitteiden käyttäminen antolaitteissa on vasta-aiheista ja voi aiheuttaa happihoidon antamisen virheellisesti. Kun auton moottori ei ole käynnissä, siirrettävä happirikastin on kytkettävä irti savukkeensytyttimestä ja siirrettävä pois autosta. ÄLÄ KOSKAAN säilytä kannettavaa happirikastinta hyvin kuumassa tai kylmässä autossa tai vastaavassa ympäristössä, jossa on korkea tai alhainen lämpötila. Katso Tuotteen ominaisparametrit sivulla 15. ÄLÄ käytä laitetta alle 5 C tai yli 40 C lämpötiloissa kovin pitkään. Invacare suosittelee irrottamaan akun laitteesta, jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. ÄLÄ kytke rikastinta sarjaan tai rinnalle muiden happirikastimien tai happulaitteiden kanssa. Invacare suosittelee, että kannettavaa happirikastinta ei käytetä pitkiä aikoja sateessa. Jos laitetta käytetään lasten tai fyysisesti rajoitteisten henkilöiden läsnä ollessa, valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Part No Invacare SOLO 2

10 OSA 1 YLEISTÄ Lisävalvontaa tai huomiota saatetaan tarvita potilailla, jotka eivät kuule tai näe hälytyksiä tai joilla on kommunikointivaikeuksia. Pysyttele riittävän hapensaannin takaamiseksi enintään metrin korkeudessa. Korkeusvaihtelut voivat vaikuttaa laitteen luovuttaman hapen määrään. Pysyttele riittävän hapensaannin takaamiseksi enintään metrin korkeudessa. Huolto Kannettavan happirikastimen määräaikaishuollon seuranta. Happirikastinta saa huoltaa ja säätää vain terveydenhuollon ammattilainen tai tehtaan kouluttama, menetelmän kokonaan tunteva täysin pätevä henkilö. Radiotaajuushäiriöt Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän IEC/EN standardin määrittelemät EMC-rajat. Rajat on määritelty antamaan riittävän suojan sähkömagneettisilta häiriöiltä tyypillisessä sairaudenhoitoon tarkoitetussa asennuksessa. Muut laitteet voivat ottaa häiriöitä jopa yllä mainitun standardin mukaisesta alimmasta sähkömagneettisesta säteilystä. Selvitä, aiheuttaako kannettavan happirikastimen säteily häiriön, katkaisemalla kannettavasta happirikastimesta virta. Jos toiseen laitteeseen kohdistuva häiriö loppuu, kannettava happirikastin aiheuttaa häiriön. Näissä tapauksissa häiriöitä voidaan pienentää tai korjata: Asettamalla laite uuteen asentoon, toiseen paikkaan tai lisäämällä laitteen välimatkaa. Kytke laite eri pistorasiaan häiriötä ottavien laitteiden kanssa. Invacare SOLO 2 10 Part No

11 OSA 1 YLEISTÄ Polarisoitua pistotulppaa koskevat ohjeet Laitteessa on turvatoimenpiteenä polarisoitu pistotulppa (toinen pistike on toista leveämpi). Pistotulppa sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan kunnolla, käännä pistotulppa. Jos se ei edelleenkään sovi, vaihdata pistorasia ammattitaitoisessa huollossa. Pistoketta EI SAA yrittää muuttaa itse. Part No Invacare SOLO 2

12 OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY Pakkauksesta purkaminen 1. Tarkista, ettei pakkauksessa ja itse tuotteessa ole näkyviä vaurioita. Jos vaurioita on näkyvissä, tee asiasta ilmoitus rahdinkuljettajalle ja myyjälle. 2. Poista laatikosta irrallinen pakkausmateriaali. 3. Ota osat varovasti ulos laatikosta. Kannettavan happirikastimen pakkauksessa on seuraavat tuotteet (alla esitetyn mukaisesti). Jos kaikki osat eivät ole tallella, ota yhteys myyjään. Kannettava happirikastin Akku (TPO100B) Käyttäjän opas Vaihtovirtamuuntaja Tasavirtakaapeli Kuljetusalusta HUOMAA: Säilytä pakkausmateriaalit mahdollista varastointia tai palautusta varten. Tarkastaminen Tarkista, ettei laitteen pinnalla ole painaumia, lommoja, naarmuja tai muita vaurioita. Tarkista myös kaikki osat. Varastointi 1. Varastoi rikastin omassa pakkauksessaan kuivassa paikassa. 2. Pakkauksen päälle EI SAA sijoittaa mitään esineitä. Invacare SOLO 2 12 Part No

13 OSA 3 TEKNINEN KUVAUS OSA 3 TEKNINEN KUVAUS Kannettavaa Invacare-happirikastinta käytetään potilailla, jotka tarvitsevat hengitysvaikeuksien vuoksi lisähappea. Laite ei ole tarkoitettu elämän ylläpitämiseen. Happipitoisuus ulostulossa on 87 % - 95,6 %. Happi johdetaan potilaaseen nenäkanyylin kautta. Happirikastimessa on kaksi käyttötilaa eli jatkuva ja jaksottainen virtaus. Kannettavassa happirikastimessa on kaksi käyttötilaa: pulssivirtaus ja jatkuva virtaus. Jatkuvassa virtauksessa happi virtaa jatkuvasti asetuksilla 0,5-3,0 litraa minuutissa. Kannettava Invacare-happirikastin tuottaa happikaasua molekyyliseulan ja painevaihteluiden adsorptiomenetelmän (PSA-menetelmän) avulla. Ympäristön ilma imetään laitteelle, ja se suodatetaan ja tiivistetään. Tiivistetty ilma ohjataan sitten toiseen typpeä imevään siivilään. Rikastettu happi poistuu aktiivisen siivilän vastakkaisesta päästä, ja se ohjataan happisäiliöön, josta sitä johdetaan potilaalle tietty määrä sisäänhengityksen yhteydessä laitteen havaitessa hengityksen. Potilas pystyy käyttämään kannettavaa Invacare-happirikastinta kotona, laitoksessa tai ajoneuvossa tai muussa liikkuvassa laitteessa. Laite toimii vaihtovirtamuuntajan avulla vaihtovirtapistorasiaan kytkettynä (120 VAC/ 60 Hz tai 230 VAC/50 Hz) ja tasavirtakaapelilla esimerkiksi autoista tai muista ajoneuvoista löytyvän tasavirtapistokkeen kautta (12 VDC) tai ulkoisen, ladattavan akun avulla. Part No Invacare SOLO 2

14 OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET Katso alla olevat kuvat ja perehdy kannettavan happirikastimen toimintojen ja ohjaimien sijainteihin. On/Off-painike VIHREÄ merkkivalo KELTAINEN merkkivalo PUNAINEN merkkivalo Kädensija LCD-näyttö Tila/ Palautus/ Korostus -painike Lisäyspainike Ulkoisen virransyötön liitin Vähennyspainike Ilmanottosuutin ja suodatin Hapen syöttöliitin ja HEPA-suodatin HUOMAA: Akku ei näy kuvassa. Tämä osa sijaitsee laitteen takapuolella. KUVA 4.1 Laitteen ominaisuudet Invacare SOLO 2 14 Part No

15 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT Tasavirta BF-luokan laite Huomio Tutustu mukana toimitettaviin ohjeisiin Tupakointi KIELLETTY Ei avoliekkiä Luokka II, kaksoiseristys Virta päällä/pois EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana Kierrätys Öljyn tai rasvan käyttö on KIELLETTY Ei saa kastua kuljetuksen tai varastoinnin aikana IPX1 IPX2 EI AP/APG Suojattu tippuvedeltä pystyasennossa (vaihto- ja tasavirtaliittimet) Suojattu tippuvedeltä pystyasennossa ja kallistuneena (vain akku) Ei saa käyttää syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä Tämä tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan 93/42/ETY-direktiivin. Tämän tuotteen julkaisupäivämäärä on mainittu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Part No Invacare SOLO 2

16 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT OTTOTEHO: ULKOISEN VIRTALÄHTEEN SYÖTTÖ: VAIHTOVIRTA: TASAVIRTA: ÄÄNITASO: KÄYTTÖKORKEUS: HAPEN RIKASTUMINEN:* *PERUSTUU ILMAKEHÄN PAINEESEEN 101 KPA 21 C:N LÄMPÖTILASSA RIKASTIMEN LIIPAISINHERKKYYS: TEHDASASETUSTA EI VOI SÄÄTÄÄ PAINE AKTIVOITU RIKASTIMEN LIIPASINVIIVE: TEHDASASETUSTA EI VOI SÄÄTÄÄ RIKASTIMEN SUORITTAMA ANNOSTELU: KIINTEÄ MINUUTTIVOLYYMI 24 VDC, 7,5 A tai VDC, 10,0 A max (12,6 VDC Nim.) 120 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A 230 VAC, 50/60 Hz, 0,9 A VDC, (12,6 VDC Nim. 10,0 A max) < 40 dba painotettu 2 LPM jatkuvalla virtauksella ja kaikilla jaksoasetuksilla (1-5) Enintään 3130 metriä ( jalkaa) merenpinnan yläpuolella Suosittelemme titrausta käytettäessä yli 3130 metrin korkeudessa Nimellisarvp % alkulämmitysjakson (noin 5 minuutin) jälkeen kaikilla virtausasetuksilla Alue: 0,170-0,250 cmh 2 O Kaikki asetukset on mitattu 2,1 metrin kanyylilla 75 msec max Nimellisarvo on mitattu 2,1 metrin kanyylilla Asetus 1: 400 cc Asetus 2: 800 cc Asetus 3: 1200 cc Asetus 4: 1600 cc Asetus 5: 2000 cc Toleranssi ± 75 cc minuutissa RIKASTIMEN HENGITYSKAPASITEETTI: JATKUVAN VIRTAUKSEN ASETUKSET: Enintään 35 BPM ilman minuuttivolyymin pienenemistä 0,5/3,0 LPM, 0 psi 0,5 LPM:n jaolla Kaikkien asetusten toleranssi on ± 0,2 LPM (2,0 LPM max, ulkoisella tasavirtakaapelilla) Invacare SOLO 2 16 Part No

17 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT SUURIN SUOSITELTU VIRTAUSNOPEUS, 7KPA (1.01 PSI) VASTAPAINE: PAINEENALENNUS: MAX. ULOSTULOPAINE/3,0 LPM JATKUVA: ULKOMITAT: (ILMAN KULJETUSTELINETTÄ) PAINO: (LAITE ILMAN KULJETUSTELINETTÄ) AKUN KESTO: (AJAT OVAT OHJEELLISIA) AKUN LATAUSAIKA: KOSTEUSALUE: KÄYTTÖYMPÄRISTÖN KOSTEUS: KULJETUS JA VARASTOINTI: VAKIOLÄMPÖTILA-ALUE (KAIKKI VIRTALÄHTEET) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: KULJETUS- JA VARASTOINTILÄMPÖTILA: 3,0 LPM 20 psi ± 5 psi (137,8 kpa ± 34,5 kpa) 12,0 psig Korkeus 41,9 cm x leveys 27,9 cm x syvyys 20,3 cm) < 9,09 kg (20 lbs) Jaksottainen toiminta Asetus 1 = 4,5 tuntia Asetus 2 = 3,5 tuntia Asetus 3 = 3,0 tuntia Asetus 4 = 2,5 tuntia Asetus 5 = 2,5 tuntia Jatkuva toiminta Setting 0,5 LPM = 4,5 tuntia Asetus 1 LPM = 3,5 tuntia Asetus 2 LPM = 2,5 tuntia Asetus 3 LPM = 1,5 tuntia 5 tuntia Latausaika pitenee, jos laitetta käytetään akkua ladattaessa %, ei-kondensoiva Max. 95 %, ei-kondensoiva 5 C 35 C (41 F 95 F) - 20 C 60 C (-2 F 140 F) Part No Invacare SOLO 2

18 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT LAAJENNETTU LÄMPÖTILA-ALUE: (VAIHTO- TAI TASAVIRTAA KÄYTETTÄESSÄ) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: VAIHTOVIRTA: TASAVIRTA: LAAJENNETTU LÄMPÖTILA-ALUE: (KÄYTETTÄESSÄ AKKUA) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: 35 C 40 C (95 F 104 F) Rajoittamaton käyttö, kaikki asetukset, kaikki mallit Rajoittamaton käyttö, kaikki asetukset, jaksottainen toiminta Rajoitettu enintään 2,0 LPM:iin jatkuvalla toiminnalla 35 C 40 C (95 F 104 F) Jaksottainen toiminta Asetukset 1, 2 ja 3 = rajoittamaton käyttö Asetus 4 = 45 minuuttia Asetus 5 = 30 minuuttia Jatkuva toiminta 0,5 1,5 LPM = rajoittamaton käyttö 2,0-2,5 LPM = 45 minuuttia 3,0 LPM = 30 minuuttia Hyväksynnät ETL-sertifioitu, vastaa standardeja: EN 55011: 1998 CISPR 11: 2003 IEC : 2005 IEC : 2,1. painos IEC : 2005 IEC : 2005 UL , 1. painos CSA M90 ISO 8359 Invacare SOLO 2 18 Part No

19 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Laitteen sijoittaminen VAROITUS OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Laitteen ilma-aukkoja EI SAA KOSKAAN tukkia, eikä tuotetta saa asettaa pehmeälle alustalle, esim. sängylle tai tyynylle, mikä saattaa tukkia ilma-aukot. Ilma-aukot tulee pitää puhtaana nukasta, hiuksista yms. Sijoita laite vähintään noin 7,6 cm:n etäisyydelle seinästä, verhoista ja huonekaluista. Sijoita kannettava happirikastin hyvin tuuletettuun paikkaan siten, että ilmanotolle ja ilmanpoistolle ei ole esteitä. Suosituksia laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Käyttölämpötila: 5 C 35 C (41 F 95 F) Suhteellinen kosteus: 15 % 60 % Lämpötila kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Sähkö: Käyttökorkeus: Letkut ja kanyyli: Käyttöympäristö: Käyttöaika: - 20 C 60 C (- 2 F 140 F) Laitteen pitää lämmetä tai jäähtyä käyttölämpötilaan ennen sen käyttöä. Ei jatkojohtoja. Enintään 3130 metriä ( jalkaa) merenpinnan yläpuolella. 2,1 metrin murtumaton kanyyli (EI SAA joutua nipistyksiin). Savuton, saasteeton ja höyrytön ympäristö. Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa, (esimerkiksi: komeroissa). Jopa 24 tuntia vuorokaudessa kytkettynä tasa- tai vaihtovirtaan. Part No Invacare SOLO 2

20 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Suodattimet Ilma tulee kannettavaan happirikastimeen yksikön vasemmalla puolella sijaitsevan ilmanottosuodattimen kautta. Suodatin estää hiusten ja muiden suurempien epäpuhtauksien joutumisen laitteeseen. Varmista ennen kannettavan happirikastimen käyttöä, että suodatin on puhdas, kuiva ja oikeassa paikassa. Suodattimen puhdistus- ja vaihto-ohjeet on annettu kohdassa PUHDISTUS, HOITO JA HUOLTO sivulla 34. Kannettavan happirikastimen virransyöttö VAROITUS Kannettavan happirikastimen kanssa saa käyttää ainoastaan Invacaren määrittämiä virtalähteitä. Muiden kuin hyväksyttyjen virtalähteiden käyttö kannettavan happirikastimen kanssa voi aiheuttaa vaurion ja/tai vamman ja mitätöi takuun. Kun tasavirtajohtoa käytetään kannettavan happirikastimen käyttämiseen tai lataamiseen, auton/veneen/virtalaitteen moottorin on oltava käynnissä. HUOMAA: Akku on oltava täyteen ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Katso Akun lataaminen sivulla 23. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.1 sivulla Kannettavaa happirikastinta varten voidaan valita jokin seuraavista virtalähteistä: Vaihdettava akku. Kannettavassa happirikastimessa on ladattava litiumakkumoduuli, jota käyttäjä ei voi huoltaa. Käyttäjä ei voi huoltaa akkua. Täyteen ladattu akku varmistaa laitteen toiminnan 4,5 tunnin ajaksi asetuksista riippuen. Kannettava happirikastin voidaan liittää vaihtovirta-adapterin avulla voltin ja 50/60 hertsin pistorasiaan (esim. kotisi pistorasiaan). Virta-adapteri muuntaa vaihtojännitteen tasajännitteeksi, jota voidaan käyttää antamaan virtaa kannettavaan happirikastimeen. Vaihtovirta-adapteria käytettäessä voidaan samanaikaisesti käyttää kannettavaa happirikastinta ja ladata sen akkumoduulia. Kytke vaihtovirta-adapteri käyttöä varten kannettavaan happirikastimeen YKSITYISKOHDAN "C" mukaisesti. Invacare SOLO 2 20 Part No

21 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Kannettava happirikastin voidaan kytkeä tasavirtajohdon avulla auton (veneen, asuntoauton jne.) 12-volttiseen virtapistokkeeseen. Tasavirtajohtoa käytettäessä voidaan samanaikaisesti käyttää kannettavaa happirikastinta ja ladata sen akkumoduulia (jos virtausasetus sen sallii). Kytke tasavirtajohto käyttöä varten kannettavaan happirikastimeen YKSITYISKOHDAN "C" mukaisesti. HUOMAA: Jatkuva virtaus on rajattu arvoon 2,0 LPM tai alle tasavirtakaapelia käytettäessä. 2. Ulkoista virtalähdettä käytettäessä (tasavirta tai vaihtovirta) on noudatettava seuraavia vaihteita: A. Katkaise kannettavasta happirikastimesta virta. B. Yhdistä ulkoinen virtalähde (tasavirtajohto tai vaihtovirta-adapteri) kannettavaan happirikastimeen. C. Toimi seuraavasti: Kytke vaihtovirtamuuntajan toinen pää pistorasiaan TAI kytke tasavirtakaapelin toinen pää auton apupistorasiaan ja käynnistä moottori. HUOMAA: Tasavirtajohdon pistokkeessa on sulkujousi. Varmista, että tasavirtajohto on työnnetty kunnolla tasavirtalähteeseen. D. Käynnistä kannettava happirikastin. Part No Invacare SOLO 2

22 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET OSA A - AKKUMODUULI Kannettava happirikastin Akkumoduuli (irrotettuna) Akkuliitännät Akkumoduuli (asennettuna) OSA B - TASAVIRTAKAAPELI OSA C - VAIHTOVIRTAMUUNTAJA Kannettava happirikastin Tasavirtakaapeli Liitä tasavirtalähteeseen Kannettava happirikastin Vaihtovirtamuuntaja KUVA 6.1 Kannettavan happirikastimen virransyöttö Akkumoduulin asentaminen HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet KUVA 6.1 sivulla 22. Liitä vaihtovirtalähteeseen 1. Nosta laitteen kädensija pystysasentoon. 2. Pidä akkua siten, että sen etiketti on kohti kannettavaa happirikastinta, ja laske hitaasti akkumoduuli suoraan alas kannettavan happirikastimen takaosassa sijaitsevaan akkusyvennykseen. 3. Varmista suunnilleen puolivälissä, että akkumoduulin sivukaaret osuvat kannettavan happirikastimen takaosan vastaaviin uriin. 4. Jatka akkumoduulin laskemista paikalleen ja paina lujasti, jotta akku koskettaa kannettavassa happirikastimessa oleviin akkuliittimiä. Invacare SOLO 2 22 Part No

23 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET HUOMAA: Akkua EI SAA iskeä tai pakottaa paikalleen, sillä liittimet saattavat vahingoittua. 5. Varmista, että akkumoduuli on kunnolla paikallaan. Akun mittari ja prosenttinäyttö eivät enää ole nollassa. Katso Akun varaustason tarkistaminen sivulla 23. Akun lataaminen HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA Akkua ladattaessa on varmistettava, että moduuli on kunnolla kiinni laitteessa. 2. Toimi seuraavasti: Kytke tasavirtakaapeli (OSA B ). Kytke vaihtovirtamuuntaja (OSA C ). 3. Sammuta laite, jotta lataaminen nopeutuu. Latausajat pitenevät, jos laite on käynnissä. HUOMAA: Tasavirtajohdon pistokkeessa on sulkujousi. Varmista, että tasavirtajohto on työnnetty kunnolla tasavirtalähteeseen. HUOMAA: Jos akun varaus on täysin lopussa, sen uudelleen lataaminen vie noin 4-5 tuntia. Kannettavan happirikastimen tavanomaisessa käytössä suositellaan, että akkua ladataan mahdollisimman usein, vaikka se olisi tyhjentynyt vain osittain. Akun käyttöaika Voit käyttää laitetta kodin ulkopuolella lähes rajattomasti, kun käytät tasavirtakaapelia, vaihtovirtalaturia tai laitteen akkuja vuorotellen. Jotta akkujen lataus pysyy aina riittävän suurena, suosittelemme kytkemään laitteen pistorasian aina, kun se on mahdollista. Käytä tasavirtamuuntajaa aina ajoneuvolla ajon aikana. Akun varaustason tarkistaminen Asennettuna olevan akun varaustason voi tarkistaa seuraavasti, vaikka laite ei oli käytössä: Kun laite käy akulla tai tasavirtakaapelin kautta, paina On/Off-painiketta lyhyesti. Näytölle tulee hetkeksi valmiustilanäyttö. Kun käytössä on vaihtovirtamuuntaja, valmiustilanäyttö tulee esille. Kun laite on käynnissä, valmiustilanäyttö näkyy jaksottain. Part No Invacare SOLO 2

24 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Akun käyttöiän pidentäminen Oikein Lataa akkumoduulia ensimmäisen kerran yön yli. Akkua voidaan ladata koska tahansa. Akun ei tarvitse olla tyhjä ennen seuraavaa latausta. Suosittelemme pitämään akkuja mahdollisuuksien mukaan ladattuina, kun laite on käytössä. Varmista aina, että akku laitetaan lataukseen sen tyhjennyttyä. Jos akkua säilytetään tyhjänä pitkään, akku saattaa menettää tehoaan pysyvästi. Tarkista akun kunto kerran kuussa, jos laitetta ei käytetä säännöllisesti. Akun varauksen tulee olla 2 palkin verran (noin 50 %). Anna ilman virrata vapaasti kannettavan happirikastimen ympärillä, jotta akku pysyy mahdollisimman viileänä. Väärin ÄLÄ käytä tai säilytä akkua erittäin kylmässä tai kuumassa. ÄLÄ varastoi tai säilytä akkua auton tavaratilassa kovin pitkään. ÄLÄ varastoi akkua aivan täytenä (4 palkkia palaa), jos laite on käyttämättä yli 2 viikkoa. Suosittelemme vain 2 palkin suuruista latausta tai latauksen purkua (50 % täydestä latauksesta). Täyden akun varastointi voi lyhentää sen käyttöikää. ÄLÄ jätä akkumoduulia kytketyksi kannettavaan happirikastimeen, kun kannettavaa happirikastinta ei käytetä. Akun varaus häviää vähitellen, kun se on kytketty kannettavaan happirikastimeen, vaikka yksikköä ei käytetä. Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen HUOMAUTUS Jotta hapen saanti ja hengityksen havaitseminen varmistetaan asianmukaisella tavalla, Invacare ei suosittele yli 2,1 metrin pituisten kanyyleiden käyttöä. Jatkuvalla virtauksella voidaan käyttää enintään 7,6 metriä pitkiä letkuja. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.2. HUOMAA: Letku/kanyyli on yhdistettävä kannettavan happirikastimen ulostuloaukkoon alla kuvatun mukaisesti. Invacare SOLO 2 24 Part No

25 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET HUOMAA: Vaihda nenäkanyyli uuteen säännöllisin väliajoin. Lisätietoja kanyylin vaihtovälistä saa myyjältä tai lääkäriltä. HUOMAA: Kanyyli on tarkoitettu VAIN yhden potilaan käyttöön. 1. Yhdistä nenäkanyyli kannettavaan happirikastimen hapen ulostuloporttiin (YKSITYISKOHTA "A"). 2. Aseta kanyyli korvien taakse ja vie viikset nenään kanyylin valmistajan tai hoitajan ohjeiden mukaan (OSA B ). OSA A OSA B Hapen syöttöliitin ja HEPA-suodatin Nenäkanyyli KUVA 6.2 Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen Part No Invacare SOLO 2

26 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Kostuttimen liittäminen (jos lääkäri on niin määrännyt, vain jatkuvalla virtauksella) VAROITUS ÄLÄ käytä kostutinta jaksottaisella virtauksella. ÄLÄ täytä kostutinta liian täyteen! ÄLÄ vaihda hapen sisään- ja ulostuloliitäntöjä keskenään. Kostuttimen vesi kiertää kanyylin kautta takaisin potilaalle. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.3 ja KUVA 6.4 sivulla 27. HUOMAA: Kytke kostutin laitteeseen vain, jos lääkäri on sen määrännyt. Käytä kostutinta vain jatkuvalla virtauksella. 1. Poista korkki pullosta. 2. Täytä kostutin tislatulla vedellä valmistajan merkitsemään rajaan asti. Laita kortti takaisin pulloon ja kiristä huolellisesti. Kostuttimen pullo korkin kanssa Kostuttimen pullo ilman korkkia KUVA 6.3 Kostuttimen täyttäminen 3. Kiinnitä pullon sovitin kostutinpulloon kiertämällä siipimutteria pullon päällä vastapäivään niin, että sovitin kiinnittyy paikalleen. Katso OSA A, KUVA Sijoita kostuttimen pullo ja adapteri varustelaukun ulkotaskuun. Kiinnitä varustelaukko kuljetustelineeseen, katso KUVA Kierrä pulloa taskussa siten, että kostuttimen adapteriletku ei kosketa kannettavan happirikastimen runkoa. 6. Kiinnitä happiletkut kostuttimen pullolta/sovittimelta rikastimen happiliittimeen. Katso OSA B, KUVA Kiinnitä kanyyli/potilasletku kostuttimen pullon liittimeen. Katso OSA B, KUVA Varmista kokoamisen jälkeen, että happi virtaa kanyylin läpi. Invacare SOLO 2 26 Part No

27 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET OSA A Kostuttimen pullon sovitin Kostuttimen pullo OSA B Happiliittimelle (ei näy kuvassa) Kostuttimen pullon sovitin Kostuttimen pullo Potilaskanyyli KUVA 6.4 Kostuttimen liitäntä Kannettavan happirikastimen etupaneeli ja LCD-näyttö HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.9. Etupaneelissa on led-merkkivalot (punainen, keltainen ja vihreä), ohjaus- ja säätöpainikkeet sekä LCD-näyttö. Merkkivalot ja äänimerkki LCD-näytön yläpuolella on kolme led-merkkivaloa (vihgreä, keltainen ja punainen). Merkkivalojen pitää palaa jatkuvasti tai välkkyä eri nopeuksilla riippuen kulloisestakin toiminnosta mukaan lukien varoitukset ja hälytykset. HUOMAA: Yksityiskohtaiset selitykset ja kuvaukset varoituksista ja hälytyksistä on annettu kohdissa Varoitukset ja hälytykset sivulla 39 tai Vianetsintä sivulla 37. Vihreä merkkivalo Vihreä merkkivalo palaa, kun laite toimii normaalisti ja tuoten hapen puhtausaste on hyvä (>85 %). Keltainen merkkivalo Keltainen merkkivalo palaa tai välkkyy, kun kyseessä on varoitus tai epäsuotuistat olosuhteet. Kannettavaa happirikastinta voidaan edelleen käyttää, mutta käyttäjän on mahdollisesti tehtävä jotakin normaalin toiminnan palauttamiseksi. Part No Invacare SOLO 2

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Käyttöohje on ladattavissa ilmaiseksi eri kielillä osoitteessa www.cce.tm kohdasta FAQ. Kuvaus Näkymä edestä 1 LED-palkki vihreä = hyväksytyt setelit punainen = epäilyttävät setelit

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin Käyttöohje PulmoAide lääkeainesumutin Käyttöohje Huom. Laite sisältää sähköisiä ja/tai elektronisia osia, jotka on kierrätettävä EU direktiivin 2012/19/EU- Waste

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad, Ruotsi www.redsensemedical.com RM-1-RM030 Elokuu 09

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot