Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää tarvetta varten Lisätietoja Invacaren tuotteista, osista ja palveluista saatte osoitteesta

2 VAROITUS TUOTETTA TAI MAHDOLLISIA LISÄLAITTEITA SAA KÄYTTÄÄ VASTA, KUN KÄYTTÄJÄ ON LUKENUT KOKONAAN JA YMMÄRTÄNYT TÄYSIN NÄMÄ OHJEET JA KAIKKI MUUT MAHDOLLISET LISÄOHJEET KUTEN KÄYTTÄJÄN OPPAAN, HUOLTO-OPPAAN TAI OHJELEHTISET, JOTKA ON TOIMITETTU TÄMÄN TUOTTEEN TAI MAHDOLLISTEN LISÄLAITTEIDEN MUKANA. JOS ET YMMÄRRÄ LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAAROJA, HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA, OTA YHTEYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖÖN, MYYJÄÄN TAI HUOLTOON ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. MUUSSA TAPAUKSESSA SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAMMOJA TAI OMAISUUSVAHINKOJA. VAROITUKSIA LISÄLAITTEISTA INVACARE -TUOTTEET ON SUUNNITELTU JA VALMISTETTU KÄYTETTÄVIKSI INVACARE -LISÄLAITTEIDEN KANSSA. INVACARE EI OLE TESTANNUT MUIDEN VALMISTAJIEN LISÄLAITTEITA, EIKÄ NIITÄ SUOSITELLA KÄYTETTÄVIKSI INVACARE -TUOTTEIDEN KANSSA. Invacare SOLO 2 2 Part No

3 SISÄLLYSLUETTELO ERITYISESTI HUOMATTAVA... 4 Laitteen ja tarvikkeiden hävittäminen... 6 OSA 1 YLEISTÄ... 7 Käyttötietoja... 8 Huolto...10 Radiotaajuushäiriöt...10 Polarisoitua pistotulppaa koskevat ohjeet...11 OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY...12 Pakkauksesta purkaminen...12 Tarkastaminen...12 Varastointi...12 OSA 3 TEKNINEN KUVAUS...13 OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET...14 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT...15 Hyväksynnät...18 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET...19 Laitteen sijoittaminen...19 Suosituksia laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi...19 Suodattimet...20 Kannettavan happirikastimen virransyöttö...20 Akkumoduulin asentaminen...22 Akun lataaminen...23 Akun käyttöaika...23 Akun varaustason tarkistaminen...23 Akun käyttöiän pidentäminen...24 Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen...24 Kostuttimen liittäminen...26 Kannettavan happirikastimen etupaneeli ja LCD-näyttö...27 Kannettavan SOLO 2 -happirikastimen käyttäminen...33 OSA 7 PUHDISTUS, HOITO JA HUOLTO...34 Kotelo...34 Ilmanottosuodatin...34 Letkun puhdistaminen...35 Kostuttimen puhdistaminen...35 Kannettavan happirikastimen määräaikaishuollon seuranta...36 OSA 8 VIANETSINTÄ...37 Vianetsintä...37 Varoitukset ja hälytykset...39 OSA 9 VALINNAISET LISÄLAITTEET...50 ASIAKASPALVELU- JA TAKUUTIEDOT...51 Part No Invacare SOLO 2

4 ERITYISESTI HUOMATTAVA ERITYISESTI HUOMATTAVA Näissä ohjeissa käytetään varoitussanoja, kun ilmoitetaan vaarasta tai riskistä, jotka saattavat aiheuttaa vamman tai vahingoittaa omaisuutta. Oheisessa taulukossa on selitetty varoitussanojen tarkempi merkitys. VAROITUSSANA VAARA VAROITUS HUOMAUTUS TARKOITUS Vaaralla tarkoitetaan välitöntä, vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Varoituksella tarkoitetaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Huomautuksella tarkoitetaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan voi johtaa omaisuusvahinkoihin, pieniin vammoihin tai molempiin. HUOMAA Tämän asiakirjan sisältöön voi tulla muutoksia ilman eri ilmoitusta. VAARA TUPAKOINTI ON KIELLETTY laitteen käytön aikana. Huolehdi siitä, ettei tulitikkuja, palavia savukkeita, kynttilöitä tai muita syttymislähteitä säilytetä samassa tilassa tämän tuotteen kanssa tai alueilla, joihin johdetaan happea. TUPAKOINNIN KIELTÄVIEN kylttien on oltava näkyvästi esillä. Tekstiilit ja muut materiaalit, jotka tavallisesti eivät pala, syttyvät helposti ja palavat voimakkaasti hapen rikastuttamassa ilmassa. Jos tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena saattaa olla vakava tulipalo, omaisuuden vahingoittuminen, fyysinen vammautuminen tai kuolema. Invacare SOLO 2 4 Part No

5 ERITYISESTI HUOMATTAVA HUOMAUTUS USA: Huomautus: Liittovaltion lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärin tai laillistetun lääkärin toimesta tai määräyksellä sillä lainsäädäntöalueella, jolla tätä laitetta myydään tai käytetään. Happihoidon käyttäminen tietyissä olosuhteissa voi olla vaarallista, ja suosittelemme olemaan yhteydessä lääkäriin ennen hoidon aloittamista. Invacare suosittelee pitämään saatavilla vaihtoehtoisen happilähteen virtakatkosten, hälytysten tai mekaanisen toimintahäiriön varalta. Lisätietoja tarvittavasta varajärjestelmästä saat lääkäriltä tai laitteen myyjältä. Laite on tarkoitettu lisähapen antoon, eikä sitä voi käyttää elintoimintojen tukemiseen tai ylläpitämiseen. Muut maat: Huomautus: Paikallinen lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärin tai laillistetun lääkärin toimesta tai määräyksellä sillä lainsäädäntöalueella, jolla tätä laitetta myydään tai käytetään. Invacare suosittelee pitämään saatavilla vaihtoehtoisen happilähteen virtakatkosten, laitteen antaman hälytyksen tai mekaanisen toimintahäiriön varalta. Lisätietoja tarvittavasta varajärjestelmästä saat lääkäriltä, hoitajalta tai laitteen myyjältä. Laite on tarkoitettu lisähapen antoon, eikä sitä voi käyttää elintoimintojen tukemiseen tai ylläpitämiseen. Part No Invacare SOLO 2

6 ERITYISESTI HUOMATTAVA Laitteen ja tarvikkeiden hävittäminen Laitteen on valmistanut ympäristöasiat huomioon ottava valmistaja, joka toimii sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä annetun direktiivin 2002/96/CE mukaisesti. Tämä tuote sisältää ympäristölle mahdollisesti haitallisia aineita, jos ne jätetään lainsäädännön vastaiseen paikkaan tai maastoon. Noudatalaitetta ja laitteen osia koskevia kansallisia kierrätysmääräyksiä. Laite ei tuota jätettä käytön aikana. ÄLÄ hävitä laitetta tai akkua kotitalousjätteen mukana. Litiumakku pitää palauttaa myyjälle tai muuten kierrättää asianmukaisesti. Laitteeseen kiinteästi kuulumattomat lisäosat PITÄÄ käsitellä niissä olevien kierrätysmerkintöjen mukaan. Kierrätys EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana Invacare SOLO 2 6 Part No

7 OSA 1 YLEISTÄ Näitä ohjeita PITÄÄ noudattaa, jotta siirrettävän happirikastimen asennus, kokoaminen ja käyttö on turvallista. OSA 1 YLEISTÄ VAROITUS Tämä osa sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. VAARA Sähköiskun vaara. Purkaminen KIELLETTY. Jätä huoltotyöt pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. NÄIN PIENENNETÄÄN PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALON JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAA Jos öljy, rasva tai rasvaiset aineet joutuvat kosketuksiin paineistetun hapen kanssa, seurauksena saattaa olla itsestään tapahtuva ja raju syttyminen. Tällaiset tuotteet ON PIDETTÄVÄ poissa siirrettävän happirikastimen, letkujen ja liitinten sekä kaikkien muiden happilaitteiden lähettyviltä. ÄLÄ käytä voiteluaineita, jos Invacare ei ole sitä suositellut. Vältä käyttöä kylvyn aikana. Jos lääkäri on määrännyt laitteen jatkuvaan käyttöön, rikastin PITÄÄ SIJOITTAA toiseen huoneeseen vähintään 2,1 metrin päähän ammeesta. ÄLÄ koske rikastimeen märillä käsillä. Tuotetta EI SAA sijoittaa tai varastoida paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Jos tuote on kuitenkin pudonnut veteen, ÄLÄ koske siihen. Irrota verkkojohto VÄLITTÖMÄSTI pistorasiasta. Part No Invacare SOLO 2

8 OSA 1 YLEISTÄ VAARA Älä pidä happiletkuja, johtoja tai rikastinta lämmönlähteiden kuten lämmittimien, sähköhuopien, liesien ja muiden vastaavien sähkölaitteiden läheisyydessä äläkä peitä niitä peitteellä, päiväpeitolla, istuintyynyllä tai vaatteitta. Kipinän aiheuttaminen happilaitteiden lähellä on kielletty. Tämä koskee myös staattisen sähkön ja kaikenlaisen kitkan aiheuttamia kipinöitä. ÄLÄ siirrä rikastinta vetämällä sitä virtajohdosta. Laitetta EI SAA KOSKAAN jättää valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Varmista, että kannettavasta happirikastimesta on katkaistu virta, kun sitä ei käytetä. Kannettavaa happirikastinta saa käyttää ulkotiloissa AINOASTAAN akkuvirralla. Käyttötietoja Kun kannettava happirikastin on jatkuvan virtauksen tilassa, sitä saa käyttää vain yhdessä BIPAP-laitteiden tai vastaavien laitteiden kanssa. Jos kannettava happirikastin ei toimi asianmukaisesti, jos se on pudonnut tai vahingoittunut tai pudonnut veteen, ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai pätevään teknikkoon laitteen tarkistamista ja korjaamista varten. Jos käyttäjä tulee pahoinvoivaksi tai huonovointiseksi tai jos happisignaalia ei kuule ja/tai tunne tai sitä ei ole lainkaan jaksottaisen virtauksen aikana tai sitä ei kuule ja/tai tunne jatkuvalla virtauksella, on otettava VÄLITTÖMÄSTI yhteys terveydenhoitajaan tai lääkäriin. Mitään esineitä tai nesteitä EI SAA joutua mihinkään laitteen aukkoihin. ÄLÄ käytä jatkojohtoja latauslaitteiden kanssa. Invacare SOLO 2 8 Part No

9 OSA 1 YLEISTÄ Invacare suosittelee kunkin rikastimen käyttöä vähintään 5 minuuttia kerrallaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Lyhyemmät käyttökerrat voivat lyhentää tuotteen käyttöikää. Kannettava happirikastin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kostuttimen kanssa käytettäessä jatkuvan virtauksen tilaa. Laitteen käyttö ilmankostuttimen kanssa jaksottaisella virtauksella voi heikentää laitteen tehoa ja/tai rikkoa laitteen. Vain jatkuva tila Hoidonantovälineet (nenäkanyyli, maski, letkusto, kostutin jne.), joilla annetaan happea potilaalle, täytyy sisältää tapa vähentää tulipalon leviämistä potilasturvallisuuden takia. Vain pulssitila Jos happirikastin on säästö- tai pulssihoitotilassa, kaikkien tulipalon leviämisen vähentämiskeinojen tai -laitteiden käyttäminen antolaitteissa on vasta-aiheista ja voi aiheuttaa happihoidon antamisen virheellisesti. Kun auton moottori ei ole käynnissä, siirrettävä happirikastin on kytkettävä irti savukkeensytyttimestä ja siirrettävä pois autosta. ÄLÄ KOSKAAN säilytä kannettavaa happirikastinta hyvin kuumassa tai kylmässä autossa tai vastaavassa ympäristössä, jossa on korkea tai alhainen lämpötila. Katso Tuotteen ominaisparametrit sivulla 15. ÄLÄ käytä laitetta alle 5 C tai yli 40 C lämpötiloissa kovin pitkään. Invacare suosittelee irrottamaan akun laitteesta, jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. ÄLÄ kytke rikastinta sarjaan tai rinnalle muiden happirikastimien tai happulaitteiden kanssa. Invacare suosittelee, että kannettavaa happirikastinta ei käytetä pitkiä aikoja sateessa. Jos laitetta käytetään lasten tai fyysisesti rajoitteisten henkilöiden läsnä ollessa, valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Part No Invacare SOLO 2

10 OSA 1 YLEISTÄ Lisävalvontaa tai huomiota saatetaan tarvita potilailla, jotka eivät kuule tai näe hälytyksiä tai joilla on kommunikointivaikeuksia. Pysyttele riittävän hapensaannin takaamiseksi enintään metrin korkeudessa. Korkeusvaihtelut voivat vaikuttaa laitteen luovuttaman hapen määrään. Pysyttele riittävän hapensaannin takaamiseksi enintään metrin korkeudessa. Huolto Kannettavan happirikastimen määräaikaishuollon seuranta. Happirikastinta saa huoltaa ja säätää vain terveydenhuollon ammattilainen tai tehtaan kouluttama, menetelmän kokonaan tunteva täysin pätevä henkilö. Radiotaajuushäiriöt Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän IEC/EN standardin määrittelemät EMC-rajat. Rajat on määritelty antamaan riittävän suojan sähkömagneettisilta häiriöiltä tyypillisessä sairaudenhoitoon tarkoitetussa asennuksessa. Muut laitteet voivat ottaa häiriöitä jopa yllä mainitun standardin mukaisesta alimmasta sähkömagneettisesta säteilystä. Selvitä, aiheuttaako kannettavan happirikastimen säteily häiriön, katkaisemalla kannettavasta happirikastimesta virta. Jos toiseen laitteeseen kohdistuva häiriö loppuu, kannettava happirikastin aiheuttaa häiriön. Näissä tapauksissa häiriöitä voidaan pienentää tai korjata: Asettamalla laite uuteen asentoon, toiseen paikkaan tai lisäämällä laitteen välimatkaa. Kytke laite eri pistorasiaan häiriötä ottavien laitteiden kanssa. Invacare SOLO 2 10 Part No

11 OSA 1 YLEISTÄ Polarisoitua pistotulppaa koskevat ohjeet Laitteessa on turvatoimenpiteenä polarisoitu pistotulppa (toinen pistike on toista leveämpi). Pistotulppa sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan kunnolla, käännä pistotulppa. Jos se ei edelleenkään sovi, vaihdata pistorasia ammattitaitoisessa huollossa. Pistoketta EI SAA yrittää muuttaa itse. Part No Invacare SOLO 2

12 OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY Pakkauksesta purkaminen 1. Tarkista, ettei pakkauksessa ja itse tuotteessa ole näkyviä vaurioita. Jos vaurioita on näkyvissä, tee asiasta ilmoitus rahdinkuljettajalle ja myyjälle. 2. Poista laatikosta irrallinen pakkausmateriaali. 3. Ota osat varovasti ulos laatikosta. Kannettavan happirikastimen pakkauksessa on seuraavat tuotteet (alla esitetyn mukaisesti). Jos kaikki osat eivät ole tallella, ota yhteys myyjään. Kannettava happirikastin Akku (TPO100B) Käyttäjän opas Vaihtovirtamuuntaja Tasavirtakaapeli Kuljetusalusta HUOMAA: Säilytä pakkausmateriaalit mahdollista varastointia tai palautusta varten. Tarkastaminen Tarkista, ettei laitteen pinnalla ole painaumia, lommoja, naarmuja tai muita vaurioita. Tarkista myös kaikki osat. Varastointi 1. Varastoi rikastin omassa pakkauksessaan kuivassa paikassa. 2. Pakkauksen päälle EI SAA sijoittaa mitään esineitä. Invacare SOLO 2 12 Part No

13 OSA 3 TEKNINEN KUVAUS OSA 3 TEKNINEN KUVAUS Kannettavaa Invacare-happirikastinta käytetään potilailla, jotka tarvitsevat hengitysvaikeuksien vuoksi lisähappea. Laite ei ole tarkoitettu elämän ylläpitämiseen. Happipitoisuus ulostulossa on 87 % - 95,6 %. Happi johdetaan potilaaseen nenäkanyylin kautta. Happirikastimessa on kaksi käyttötilaa eli jatkuva ja jaksottainen virtaus. Kannettavassa happirikastimessa on kaksi käyttötilaa: pulssivirtaus ja jatkuva virtaus. Jatkuvassa virtauksessa happi virtaa jatkuvasti asetuksilla 0,5-3,0 litraa minuutissa. Kannettava Invacare-happirikastin tuottaa happikaasua molekyyliseulan ja painevaihteluiden adsorptiomenetelmän (PSA-menetelmän) avulla. Ympäristön ilma imetään laitteelle, ja se suodatetaan ja tiivistetään. Tiivistetty ilma ohjataan sitten toiseen typpeä imevään siivilään. Rikastettu happi poistuu aktiivisen siivilän vastakkaisesta päästä, ja se ohjataan happisäiliöön, josta sitä johdetaan potilaalle tietty määrä sisäänhengityksen yhteydessä laitteen havaitessa hengityksen. Potilas pystyy käyttämään kannettavaa Invacare-happirikastinta kotona, laitoksessa tai ajoneuvossa tai muussa liikkuvassa laitteessa. Laite toimii vaihtovirtamuuntajan avulla vaihtovirtapistorasiaan kytkettynä (120 VAC/ 60 Hz tai 230 VAC/50 Hz) ja tasavirtakaapelilla esimerkiksi autoista tai muista ajoneuvoista löytyvän tasavirtapistokkeen kautta (12 VDC) tai ulkoisen, ladattavan akun avulla. Part No Invacare SOLO 2

14 OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET Katso alla olevat kuvat ja perehdy kannettavan happirikastimen toimintojen ja ohjaimien sijainteihin. On/Off-painike VIHREÄ merkkivalo KELTAINEN merkkivalo PUNAINEN merkkivalo Kädensija LCD-näyttö Tila/ Palautus/ Korostus -painike Lisäyspainike Ulkoisen virransyötön liitin Vähennyspainike Ilmanottosuutin ja suodatin Hapen syöttöliitin ja HEPA-suodatin HUOMAA: Akku ei näy kuvassa. Tämä osa sijaitsee laitteen takapuolella. KUVA 4.1 Laitteen ominaisuudet Invacare SOLO 2 14 Part No

15 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT Tasavirta BF-luokan laite Huomio Tutustu mukana toimitettaviin ohjeisiin Tupakointi KIELLETTY Ei avoliekkiä Luokka II, kaksoiseristys Virta päällä/pois EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana Kierrätys Öljyn tai rasvan käyttö on KIELLETTY Ei saa kastua kuljetuksen tai varastoinnin aikana IPX1 IPX2 EI AP/APG Suojattu tippuvedeltä pystyasennossa (vaihto- ja tasavirtaliittimet) Suojattu tippuvedeltä pystyasennossa ja kallistuneena (vain akku) Ei saa käyttää syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä Tämä tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan 93/42/ETY-direktiivin. Tämän tuotteen julkaisupäivämäärä on mainittu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Part No Invacare SOLO 2

16 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT OTTOTEHO: ULKOISEN VIRTALÄHTEEN SYÖTTÖ: VAIHTOVIRTA: TASAVIRTA: ÄÄNITASO: KÄYTTÖKORKEUS: HAPEN RIKASTUMINEN:* *PERUSTUU ILMAKEHÄN PAINEESEEN 101 KPA 21 C:N LÄMPÖTILASSA RIKASTIMEN LIIPAISINHERKKYYS: TEHDASASETUSTA EI VOI SÄÄTÄÄ PAINE AKTIVOITU RIKASTIMEN LIIPASINVIIVE: TEHDASASETUSTA EI VOI SÄÄTÄÄ RIKASTIMEN SUORITTAMA ANNOSTELU: KIINTEÄ MINUUTTIVOLYYMI 24 VDC, 7,5 A tai VDC, 10,0 A max (12,6 VDC Nim.) 120 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A 230 VAC, 50/60 Hz, 0,9 A VDC, (12,6 VDC Nim. 10,0 A max) < 40 dba painotettu 2 LPM jatkuvalla virtauksella ja kaikilla jaksoasetuksilla (1-5) Enintään 3130 metriä ( jalkaa) merenpinnan yläpuolella Suosittelemme titrausta käytettäessä yli 3130 metrin korkeudessa Nimellisarvp % alkulämmitysjakson (noin 5 minuutin) jälkeen kaikilla virtausasetuksilla Alue: 0,170-0,250 cmh 2 O Kaikki asetukset on mitattu 2,1 metrin kanyylilla 75 msec max Nimellisarvo on mitattu 2,1 metrin kanyylilla Asetus 1: 400 cc Asetus 2: 800 cc Asetus 3: 1200 cc Asetus 4: 1600 cc Asetus 5: 2000 cc Toleranssi ± 75 cc minuutissa RIKASTIMEN HENGITYSKAPASITEETTI: JATKUVAN VIRTAUKSEN ASETUKSET: Enintään 35 BPM ilman minuuttivolyymin pienenemistä 0,5/3,0 LPM, 0 psi 0,5 LPM:n jaolla Kaikkien asetusten toleranssi on ± 0,2 LPM (2,0 LPM max, ulkoisella tasavirtakaapelilla) Invacare SOLO 2 16 Part No

17 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT SUURIN SUOSITELTU VIRTAUSNOPEUS, 7KPA (1.01 PSI) VASTAPAINE: PAINEENALENNUS: MAX. ULOSTULOPAINE/3,0 LPM JATKUVA: ULKOMITAT: (ILMAN KULJETUSTELINETTÄ) PAINO: (LAITE ILMAN KULJETUSTELINETTÄ) AKUN KESTO: (AJAT OVAT OHJEELLISIA) AKUN LATAUSAIKA: KOSTEUSALUE: KÄYTTÖYMPÄRISTÖN KOSTEUS: KULJETUS JA VARASTOINTI: VAKIOLÄMPÖTILA-ALUE (KAIKKI VIRTALÄHTEET) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: KULJETUS- JA VARASTOINTILÄMPÖTILA: 3,0 LPM 20 psi ± 5 psi (137,8 kpa ± 34,5 kpa) 12,0 psig Korkeus 41,9 cm x leveys 27,9 cm x syvyys 20,3 cm) < 9,09 kg (20 lbs) Jaksottainen toiminta Asetus 1 = 4,5 tuntia Asetus 2 = 3,5 tuntia Asetus 3 = 3,0 tuntia Asetus 4 = 2,5 tuntia Asetus 5 = 2,5 tuntia Jatkuva toiminta Setting 0,5 LPM = 4,5 tuntia Asetus 1 LPM = 3,5 tuntia Asetus 2 LPM = 2,5 tuntia Asetus 3 LPM = 1,5 tuntia 5 tuntia Latausaika pitenee, jos laitetta käytetään akkua ladattaessa %, ei-kondensoiva Max. 95 %, ei-kondensoiva 5 C 35 C (41 F 95 F) - 20 C 60 C (-2 F 140 F) Part No Invacare SOLO 2

18 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT LAAJENNETTU LÄMPÖTILA-ALUE: (VAIHTO- TAI TASAVIRTAA KÄYTETTÄESSÄ) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: VAIHTOVIRTA: TASAVIRTA: LAAJENNETTU LÄMPÖTILA-ALUE: (KÄYTETTÄESSÄ AKKUA) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: 35 C 40 C (95 F 104 F) Rajoittamaton käyttö, kaikki asetukset, kaikki mallit Rajoittamaton käyttö, kaikki asetukset, jaksottainen toiminta Rajoitettu enintään 2,0 LPM:iin jatkuvalla toiminnalla 35 C 40 C (95 F 104 F) Jaksottainen toiminta Asetukset 1, 2 ja 3 = rajoittamaton käyttö Asetus 4 = 45 minuuttia Asetus 5 = 30 minuuttia Jatkuva toiminta 0,5 1,5 LPM = rajoittamaton käyttö 2,0-2,5 LPM = 45 minuuttia 3,0 LPM = 30 minuuttia Hyväksynnät ETL-sertifioitu, vastaa standardeja: EN 55011: 1998 CISPR 11: 2003 IEC : 2005 IEC : 2,1. painos IEC : 2005 IEC : 2005 UL , 1. painos CSA M90 ISO 8359 Invacare SOLO 2 18 Part No

19 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Laitteen sijoittaminen VAROITUS OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Laitteen ilma-aukkoja EI SAA KOSKAAN tukkia, eikä tuotetta saa asettaa pehmeälle alustalle, esim. sängylle tai tyynylle, mikä saattaa tukkia ilma-aukot. Ilma-aukot tulee pitää puhtaana nukasta, hiuksista yms. Sijoita laite vähintään noin 7,6 cm:n etäisyydelle seinästä, verhoista ja huonekaluista. Sijoita kannettava happirikastin hyvin tuuletettuun paikkaan siten, että ilmanotolle ja ilmanpoistolle ei ole esteitä. Suosituksia laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Käyttölämpötila: 5 C 35 C (41 F 95 F) Suhteellinen kosteus: 15 % 60 % Lämpötila kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Sähkö: Käyttökorkeus: Letkut ja kanyyli: Käyttöympäristö: Käyttöaika: - 20 C 60 C (- 2 F 140 F) Laitteen pitää lämmetä tai jäähtyä käyttölämpötilaan ennen sen käyttöä. Ei jatkojohtoja. Enintään 3130 metriä ( jalkaa) merenpinnan yläpuolella. 2,1 metrin murtumaton kanyyli (EI SAA joutua nipistyksiin). Savuton, saasteeton ja höyrytön ympäristö. Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa, (esimerkiksi: komeroissa). Jopa 24 tuntia vuorokaudessa kytkettynä tasa- tai vaihtovirtaan. Part No Invacare SOLO 2

20 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Suodattimet Ilma tulee kannettavaan happirikastimeen yksikön vasemmalla puolella sijaitsevan ilmanottosuodattimen kautta. Suodatin estää hiusten ja muiden suurempien epäpuhtauksien joutumisen laitteeseen. Varmista ennen kannettavan happirikastimen käyttöä, että suodatin on puhdas, kuiva ja oikeassa paikassa. Suodattimen puhdistus- ja vaihto-ohjeet on annettu kohdassa PUHDISTUS, HOITO JA HUOLTO sivulla 34. Kannettavan happirikastimen virransyöttö VAROITUS Kannettavan happirikastimen kanssa saa käyttää ainoastaan Invacaren määrittämiä virtalähteitä. Muiden kuin hyväksyttyjen virtalähteiden käyttö kannettavan happirikastimen kanssa voi aiheuttaa vaurion ja/tai vamman ja mitätöi takuun. Kun tasavirtajohtoa käytetään kannettavan happirikastimen käyttämiseen tai lataamiseen, auton/veneen/virtalaitteen moottorin on oltava käynnissä. HUOMAA: Akku on oltava täyteen ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Katso Akun lataaminen sivulla 23. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.1 sivulla Kannettavaa happirikastinta varten voidaan valita jokin seuraavista virtalähteistä: Vaihdettava akku. Kannettavassa happirikastimessa on ladattava litiumakkumoduuli, jota käyttäjä ei voi huoltaa. Käyttäjä ei voi huoltaa akkua. Täyteen ladattu akku varmistaa laitteen toiminnan 4,5 tunnin ajaksi asetuksista riippuen. Kannettava happirikastin voidaan liittää vaihtovirta-adapterin avulla voltin ja 50/60 hertsin pistorasiaan (esim. kotisi pistorasiaan). Virta-adapteri muuntaa vaihtojännitteen tasajännitteeksi, jota voidaan käyttää antamaan virtaa kannettavaan happirikastimeen. Vaihtovirta-adapteria käytettäessä voidaan samanaikaisesti käyttää kannettavaa happirikastinta ja ladata sen akkumoduulia. Kytke vaihtovirta-adapteri käyttöä varten kannettavaan happirikastimeen YKSITYISKOHDAN "C" mukaisesti. Invacare SOLO 2 20 Part No

21 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Kannettava happirikastin voidaan kytkeä tasavirtajohdon avulla auton (veneen, asuntoauton jne.) 12-volttiseen virtapistokkeeseen. Tasavirtajohtoa käytettäessä voidaan samanaikaisesti käyttää kannettavaa happirikastinta ja ladata sen akkumoduulia (jos virtausasetus sen sallii). Kytke tasavirtajohto käyttöä varten kannettavaan happirikastimeen YKSITYISKOHDAN "C" mukaisesti. HUOMAA: Jatkuva virtaus on rajattu arvoon 2,0 LPM tai alle tasavirtakaapelia käytettäessä. 2. Ulkoista virtalähdettä käytettäessä (tasavirta tai vaihtovirta) on noudatettava seuraavia vaihteita: A. Katkaise kannettavasta happirikastimesta virta. B. Yhdistä ulkoinen virtalähde (tasavirtajohto tai vaihtovirta-adapteri) kannettavaan happirikastimeen. C. Toimi seuraavasti: Kytke vaihtovirtamuuntajan toinen pää pistorasiaan TAI kytke tasavirtakaapelin toinen pää auton apupistorasiaan ja käynnistä moottori. HUOMAA: Tasavirtajohdon pistokkeessa on sulkujousi. Varmista, että tasavirtajohto on työnnetty kunnolla tasavirtalähteeseen. D. Käynnistä kannettava happirikastin. Part No Invacare SOLO 2

22 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET OSA A - AKKUMODUULI Kannettava happirikastin Akkumoduuli (irrotettuna) Akkuliitännät Akkumoduuli (asennettuna) OSA B - TASAVIRTAKAAPELI OSA C - VAIHTOVIRTAMUUNTAJA Kannettava happirikastin Tasavirtakaapeli Liitä tasavirtalähteeseen Kannettava happirikastin Vaihtovirtamuuntaja KUVA 6.1 Kannettavan happirikastimen virransyöttö Akkumoduulin asentaminen HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet KUVA 6.1 sivulla 22. Liitä vaihtovirtalähteeseen 1. Nosta laitteen kädensija pystysasentoon. 2. Pidä akkua siten, että sen etiketti on kohti kannettavaa happirikastinta, ja laske hitaasti akkumoduuli suoraan alas kannettavan happirikastimen takaosassa sijaitsevaan akkusyvennykseen. 3. Varmista suunnilleen puolivälissä, että akkumoduulin sivukaaret osuvat kannettavan happirikastimen takaosan vastaaviin uriin. 4. Jatka akkumoduulin laskemista paikalleen ja paina lujasti, jotta akku koskettaa kannettavassa happirikastimessa oleviin akkuliittimiä. Invacare SOLO 2 22 Part No

23 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET HUOMAA: Akkua EI SAA iskeä tai pakottaa paikalleen, sillä liittimet saattavat vahingoittua. 5. Varmista, että akkumoduuli on kunnolla paikallaan. Akun mittari ja prosenttinäyttö eivät enää ole nollassa. Katso Akun varaustason tarkistaminen sivulla 23. Akun lataaminen HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA Akkua ladattaessa on varmistettava, että moduuli on kunnolla kiinni laitteessa. 2. Toimi seuraavasti: Kytke tasavirtakaapeli (OSA B ). Kytke vaihtovirtamuuntaja (OSA C ). 3. Sammuta laite, jotta lataaminen nopeutuu. Latausajat pitenevät, jos laite on käynnissä. HUOMAA: Tasavirtajohdon pistokkeessa on sulkujousi. Varmista, että tasavirtajohto on työnnetty kunnolla tasavirtalähteeseen. HUOMAA: Jos akun varaus on täysin lopussa, sen uudelleen lataaminen vie noin 4-5 tuntia. Kannettavan happirikastimen tavanomaisessa käytössä suositellaan, että akkua ladataan mahdollisimman usein, vaikka se olisi tyhjentynyt vain osittain. Akun käyttöaika Voit käyttää laitetta kodin ulkopuolella lähes rajattomasti, kun käytät tasavirtakaapelia, vaihtovirtalaturia tai laitteen akkuja vuorotellen. Jotta akkujen lataus pysyy aina riittävän suurena, suosittelemme kytkemään laitteen pistorasian aina, kun se on mahdollista. Käytä tasavirtamuuntajaa aina ajoneuvolla ajon aikana. Akun varaustason tarkistaminen Asennettuna olevan akun varaustason voi tarkistaa seuraavasti, vaikka laite ei oli käytössä: Kun laite käy akulla tai tasavirtakaapelin kautta, paina On/Off-painiketta lyhyesti. Näytölle tulee hetkeksi valmiustilanäyttö. Kun käytössä on vaihtovirtamuuntaja, valmiustilanäyttö tulee esille. Kun laite on käynnissä, valmiustilanäyttö näkyy jaksottain. Part No Invacare SOLO 2

24 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Akun käyttöiän pidentäminen Oikein Lataa akkumoduulia ensimmäisen kerran yön yli. Akkua voidaan ladata koska tahansa. Akun ei tarvitse olla tyhjä ennen seuraavaa latausta. Suosittelemme pitämään akkuja mahdollisuuksien mukaan ladattuina, kun laite on käytössä. Varmista aina, että akku laitetaan lataukseen sen tyhjennyttyä. Jos akkua säilytetään tyhjänä pitkään, akku saattaa menettää tehoaan pysyvästi. Tarkista akun kunto kerran kuussa, jos laitetta ei käytetä säännöllisesti. Akun varauksen tulee olla 2 palkin verran (noin 50 %). Anna ilman virrata vapaasti kannettavan happirikastimen ympärillä, jotta akku pysyy mahdollisimman viileänä. Väärin ÄLÄ käytä tai säilytä akkua erittäin kylmässä tai kuumassa. ÄLÄ varastoi tai säilytä akkua auton tavaratilassa kovin pitkään. ÄLÄ varastoi akkua aivan täytenä (4 palkkia palaa), jos laite on käyttämättä yli 2 viikkoa. Suosittelemme vain 2 palkin suuruista latausta tai latauksen purkua (50 % täydestä latauksesta). Täyden akun varastointi voi lyhentää sen käyttöikää. ÄLÄ jätä akkumoduulia kytketyksi kannettavaan happirikastimeen, kun kannettavaa happirikastinta ei käytetä. Akun varaus häviää vähitellen, kun se on kytketty kannettavaan happirikastimeen, vaikka yksikköä ei käytetä. Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen HUOMAUTUS Jotta hapen saanti ja hengityksen havaitseminen varmistetaan asianmukaisella tavalla, Invacare ei suosittele yli 2,1 metrin pituisten kanyyleiden käyttöä. Jatkuvalla virtauksella voidaan käyttää enintään 7,6 metriä pitkiä letkuja. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.2. HUOMAA: Letku/kanyyli on yhdistettävä kannettavan happirikastimen ulostuloaukkoon alla kuvatun mukaisesti. Invacare SOLO 2 24 Part No

25 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET HUOMAA: Vaihda nenäkanyyli uuteen säännöllisin väliajoin. Lisätietoja kanyylin vaihtovälistä saa myyjältä tai lääkäriltä. HUOMAA: Kanyyli on tarkoitettu VAIN yhden potilaan käyttöön. 1. Yhdistä nenäkanyyli kannettavaan happirikastimen hapen ulostuloporttiin (YKSITYISKOHTA "A"). 2. Aseta kanyyli korvien taakse ja vie viikset nenään kanyylin valmistajan tai hoitajan ohjeiden mukaan (OSA B ). OSA A OSA B Hapen syöttöliitin ja HEPA-suodatin Nenäkanyyli KUVA 6.2 Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen Part No Invacare SOLO 2

26 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Kostuttimen liittäminen (jos lääkäri on niin määrännyt, vain jatkuvalla virtauksella) VAROITUS ÄLÄ käytä kostutinta jaksottaisella virtauksella. ÄLÄ täytä kostutinta liian täyteen! ÄLÄ vaihda hapen sisään- ja ulostuloliitäntöjä keskenään. Kostuttimen vesi kiertää kanyylin kautta takaisin potilaalle. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.3 ja KUVA 6.4 sivulla 27. HUOMAA: Kytke kostutin laitteeseen vain, jos lääkäri on sen määrännyt. Käytä kostutinta vain jatkuvalla virtauksella. 1. Poista korkki pullosta. 2. Täytä kostutin tislatulla vedellä valmistajan merkitsemään rajaan asti. Laita kortti takaisin pulloon ja kiristä huolellisesti. Kostuttimen pullo korkin kanssa Kostuttimen pullo ilman korkkia KUVA 6.3 Kostuttimen täyttäminen 3. Kiinnitä pullon sovitin kostutinpulloon kiertämällä siipimutteria pullon päällä vastapäivään niin, että sovitin kiinnittyy paikalleen. Katso OSA A, KUVA Sijoita kostuttimen pullo ja adapteri varustelaukun ulkotaskuun. Kiinnitä varustelaukko kuljetustelineeseen, katso KUVA Kierrä pulloa taskussa siten, että kostuttimen adapteriletku ei kosketa kannettavan happirikastimen runkoa. 6. Kiinnitä happiletkut kostuttimen pullolta/sovittimelta rikastimen happiliittimeen. Katso OSA B, KUVA Kiinnitä kanyyli/potilasletku kostuttimen pullon liittimeen. Katso OSA B, KUVA Varmista kokoamisen jälkeen, että happi virtaa kanyylin läpi. Invacare SOLO 2 26 Part No

27 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET OSA A Kostuttimen pullon sovitin Kostuttimen pullo OSA B Happiliittimelle (ei näy kuvassa) Kostuttimen pullon sovitin Kostuttimen pullo Potilaskanyyli KUVA 6.4 Kostuttimen liitäntä Kannettavan happirikastimen etupaneeli ja LCD-näyttö HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.9. Etupaneelissa on led-merkkivalot (punainen, keltainen ja vihreä), ohjaus- ja säätöpainikkeet sekä LCD-näyttö. Merkkivalot ja äänimerkki LCD-näytön yläpuolella on kolme led-merkkivaloa (vihgreä, keltainen ja punainen). Merkkivalojen pitää palaa jatkuvasti tai välkkyä eri nopeuksilla riippuen kulloisestakin toiminnosta mukaan lukien varoitukset ja hälytykset. HUOMAA: Yksityiskohtaiset selitykset ja kuvaukset varoituksista ja hälytyksistä on annettu kohdissa Varoitukset ja hälytykset sivulla 39 tai Vianetsintä sivulla 37. Vihreä merkkivalo Vihreä merkkivalo palaa, kun laite toimii normaalisti ja tuoten hapen puhtausaste on hyvä (>85 %). Keltainen merkkivalo Keltainen merkkivalo palaa tai välkkyy, kun kyseessä on varoitus tai epäsuotuistat olosuhteet. Kannettavaa happirikastinta voidaan edelleen käyttää, mutta käyttäjän on mahdollisesti tehtävä jotakin normaalin toiminnan palauttamiseksi. Part No Invacare SOLO 2

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot