Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää tarvetta varten Lisätietoja Invacaren tuotteista, osista ja palveluista saatte osoitteesta

2 VAROITUS TUOTETTA TAI MAHDOLLISIA LISÄLAITTEITA SAA KÄYTTÄÄ VASTA, KUN KÄYTTÄJÄ ON LUKENUT KOKONAAN JA YMMÄRTÄNYT TÄYSIN NÄMÄ OHJEET JA KAIKKI MUUT MAHDOLLISET LISÄOHJEET KUTEN KÄYTTÄJÄN OPPAAN, HUOLTO-OPPAAN TAI OHJELEHTISET, JOTKA ON TOIMITETTU TÄMÄN TUOTTEEN TAI MAHDOLLISTEN LISÄLAITTEIDEN MUKANA. JOS ET YMMÄRRÄ LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAAROJA, HUOMAUTUKSIA JA OHJEITA, OTA YHTEYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖÖN, MYYJÄÄN TAI HUOLTOON ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. MUUSSA TAPAUKSESSA SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAMMOJA TAI OMAISUUSVAHINKOJA. VAROITUKSIA LISÄLAITTEISTA INVACARE -TUOTTEET ON SUUNNITELTU JA VALMISTETTU KÄYTETTÄVIKSI INVACARE -LISÄLAITTEIDEN KANSSA. INVACARE EI OLE TESTANNUT MUIDEN VALMISTAJIEN LISÄLAITTEITA, EIKÄ NIITÄ SUOSITELLA KÄYTETTÄVIKSI INVACARE -TUOTTEIDEN KANSSA. Invacare SOLO 2 2 Part No

3 SISÄLLYSLUETTELO ERITYISESTI HUOMATTAVA... 4 Laitteen ja tarvikkeiden hävittäminen... 6 OSA 1 YLEISTÄ... 7 Käyttötietoja... 8 Huolto...10 Radiotaajuushäiriöt...10 Polarisoitua pistotulppaa koskevat ohjeet...11 OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY...12 Pakkauksesta purkaminen...12 Tarkastaminen...12 Varastointi...12 OSA 3 TEKNINEN KUVAUS...13 OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET...14 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT...15 Hyväksynnät...18 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET...19 Laitteen sijoittaminen...19 Suosituksia laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi...19 Suodattimet...20 Kannettavan happirikastimen virransyöttö...20 Akkumoduulin asentaminen...22 Akun lataaminen...23 Akun käyttöaika...23 Akun varaustason tarkistaminen...23 Akun käyttöiän pidentäminen...24 Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen...24 Kostuttimen liittäminen...26 Kannettavan happirikastimen etupaneeli ja LCD-näyttö...27 Kannettavan SOLO 2 -happirikastimen käyttäminen...33 OSA 7 PUHDISTUS, HOITO JA HUOLTO...34 Kotelo...34 Ilmanottosuodatin...34 Letkun puhdistaminen...35 Kostuttimen puhdistaminen...35 Kannettavan happirikastimen määräaikaishuollon seuranta...36 OSA 8 VIANETSINTÄ...37 Vianetsintä...37 Varoitukset ja hälytykset...39 OSA 9 VALINNAISET LISÄLAITTEET...50 ASIAKASPALVELU- JA TAKUUTIEDOT...51 Part No Invacare SOLO 2

4 ERITYISESTI HUOMATTAVA ERITYISESTI HUOMATTAVA Näissä ohjeissa käytetään varoitussanoja, kun ilmoitetaan vaarasta tai riskistä, jotka saattavat aiheuttaa vamman tai vahingoittaa omaisuutta. Oheisessa taulukossa on selitetty varoitussanojen tarkempi merkitys. VAROITUSSANA VAARA VAROITUS HUOMAUTUS TARKOITUS Vaaralla tarkoitetaan välitöntä, vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Varoituksella tarkoitetaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Huomautuksella tarkoitetaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka toteutuessaan voi johtaa omaisuusvahinkoihin, pieniin vammoihin tai molempiin. HUOMAA Tämän asiakirjan sisältöön voi tulla muutoksia ilman eri ilmoitusta. VAARA TUPAKOINTI ON KIELLETTY laitteen käytön aikana. Huolehdi siitä, ettei tulitikkuja, palavia savukkeita, kynttilöitä tai muita syttymislähteitä säilytetä samassa tilassa tämän tuotteen kanssa tai alueilla, joihin johdetaan happea. TUPAKOINNIN KIELTÄVIEN kylttien on oltava näkyvästi esillä. Tekstiilit ja muut materiaalit, jotka tavallisesti eivät pala, syttyvät helposti ja palavat voimakkaasti hapen rikastuttamassa ilmassa. Jos tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena saattaa olla vakava tulipalo, omaisuuden vahingoittuminen, fyysinen vammautuminen tai kuolema. Invacare SOLO 2 4 Part No

5 ERITYISESTI HUOMATTAVA HUOMAUTUS USA: Huomautus: Liittovaltion lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärin tai laillistetun lääkärin toimesta tai määräyksellä sillä lainsäädäntöalueella, jolla tätä laitetta myydään tai käytetään. Happihoidon käyttäminen tietyissä olosuhteissa voi olla vaarallista, ja suosittelemme olemaan yhteydessä lääkäriin ennen hoidon aloittamista. Invacare suosittelee pitämään saatavilla vaihtoehtoisen happilähteen virtakatkosten, hälytysten tai mekaanisen toimintahäiriön varalta. Lisätietoja tarvittavasta varajärjestelmästä saat lääkäriltä tai laitteen myyjältä. Laite on tarkoitettu lisähapen antoon, eikä sitä voi käyttää elintoimintojen tukemiseen tai ylläpitämiseen. Muut maat: Huomautus: Paikallinen lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän laitteen myyntiä lääkärin tai laillistetun lääkärin toimesta tai määräyksellä sillä lainsäädäntöalueella, jolla tätä laitetta myydään tai käytetään. Invacare suosittelee pitämään saatavilla vaihtoehtoisen happilähteen virtakatkosten, laitteen antaman hälytyksen tai mekaanisen toimintahäiriön varalta. Lisätietoja tarvittavasta varajärjestelmästä saat lääkäriltä, hoitajalta tai laitteen myyjältä. Laite on tarkoitettu lisähapen antoon, eikä sitä voi käyttää elintoimintojen tukemiseen tai ylläpitämiseen. Part No Invacare SOLO 2

6 ERITYISESTI HUOMATTAVA Laitteen ja tarvikkeiden hävittäminen Laitteen on valmistanut ympäristöasiat huomioon ottava valmistaja, joka toimii sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä annetun direktiivin 2002/96/CE mukaisesti. Tämä tuote sisältää ympäristölle mahdollisesti haitallisia aineita, jos ne jätetään lainsäädännön vastaiseen paikkaan tai maastoon. Noudatalaitetta ja laitteen osia koskevia kansallisia kierrätysmääräyksiä. Laite ei tuota jätettä käytön aikana. ÄLÄ hävitä laitetta tai akkua kotitalousjätteen mukana. Litiumakku pitää palauttaa myyjälle tai muuten kierrättää asianmukaisesti. Laitteeseen kiinteästi kuulumattomat lisäosat PITÄÄ käsitellä niissä olevien kierrätysmerkintöjen mukaan. Kierrätys EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana Invacare SOLO 2 6 Part No

7 OSA 1 YLEISTÄ Näitä ohjeita PITÄÄ noudattaa, jotta siirrettävän happirikastimen asennus, kokoaminen ja käyttö on turvallista. OSA 1 YLEISTÄ VAROITUS Tämä osa sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta toiminnasta ja käytöstä. VAARA Sähköiskun vaara. Purkaminen KIELLETTY. Jätä huoltotyöt pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. NÄIN PIENENNETÄÄN PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALON JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAA Jos öljy, rasva tai rasvaiset aineet joutuvat kosketuksiin paineistetun hapen kanssa, seurauksena saattaa olla itsestään tapahtuva ja raju syttyminen. Tällaiset tuotteet ON PIDETTÄVÄ poissa siirrettävän happirikastimen, letkujen ja liitinten sekä kaikkien muiden happilaitteiden lähettyviltä. ÄLÄ käytä voiteluaineita, jos Invacare ei ole sitä suositellut. Vältä käyttöä kylvyn aikana. Jos lääkäri on määrännyt laitteen jatkuvaan käyttöön, rikastin PITÄÄ SIJOITTAA toiseen huoneeseen vähintään 2,1 metrin päähän ammeesta. ÄLÄ koske rikastimeen märillä käsillä. Tuotetta EI SAA sijoittaa tai varastoida paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Jos tuote on kuitenkin pudonnut veteen, ÄLÄ koske siihen. Irrota verkkojohto VÄLITTÖMÄSTI pistorasiasta. Part No Invacare SOLO 2

8 OSA 1 YLEISTÄ VAARA Älä pidä happiletkuja, johtoja tai rikastinta lämmönlähteiden kuten lämmittimien, sähköhuopien, liesien ja muiden vastaavien sähkölaitteiden läheisyydessä äläkä peitä niitä peitteellä, päiväpeitolla, istuintyynyllä tai vaatteitta. Kipinän aiheuttaminen happilaitteiden lähellä on kielletty. Tämä koskee myös staattisen sähkön ja kaikenlaisen kitkan aiheuttamia kipinöitä. ÄLÄ siirrä rikastinta vetämällä sitä virtajohdosta. Laitetta EI SAA KOSKAAN jättää valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Varmista, että kannettavasta happirikastimesta on katkaistu virta, kun sitä ei käytetä. Kannettavaa happirikastinta saa käyttää ulkotiloissa AINOASTAAN akkuvirralla. Käyttötietoja Kun kannettava happirikastin on jatkuvan virtauksen tilassa, sitä saa käyttää vain yhdessä BIPAP-laitteiden tai vastaavien laitteiden kanssa. Jos kannettava happirikastin ei toimi asianmukaisesti, jos se on pudonnut tai vahingoittunut tai pudonnut veteen, ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai pätevään teknikkoon laitteen tarkistamista ja korjaamista varten. Jos käyttäjä tulee pahoinvoivaksi tai huonovointiseksi tai jos happisignaalia ei kuule ja/tai tunne tai sitä ei ole lainkaan jaksottaisen virtauksen aikana tai sitä ei kuule ja/tai tunne jatkuvalla virtauksella, on otettava VÄLITTÖMÄSTI yhteys terveydenhoitajaan tai lääkäriin. Mitään esineitä tai nesteitä EI SAA joutua mihinkään laitteen aukkoihin. ÄLÄ käytä jatkojohtoja latauslaitteiden kanssa. Invacare SOLO 2 8 Part No

9 OSA 1 YLEISTÄ Invacare suosittelee kunkin rikastimen käyttöä vähintään 5 minuuttia kerrallaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Lyhyemmät käyttökerrat voivat lyhentää tuotteen käyttöikää. Kannettava happirikastin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kostuttimen kanssa käytettäessä jatkuvan virtauksen tilaa. Laitteen käyttö ilmankostuttimen kanssa jaksottaisella virtauksella voi heikentää laitteen tehoa ja/tai rikkoa laitteen. Vain jatkuva tila Hoidonantovälineet (nenäkanyyli, maski, letkusto, kostutin jne.), joilla annetaan happea potilaalle, täytyy sisältää tapa vähentää tulipalon leviämistä potilasturvallisuuden takia. Vain pulssitila Jos happirikastin on säästö- tai pulssihoitotilassa, kaikkien tulipalon leviämisen vähentämiskeinojen tai -laitteiden käyttäminen antolaitteissa on vasta-aiheista ja voi aiheuttaa happihoidon antamisen virheellisesti. Kun auton moottori ei ole käynnissä, siirrettävä happirikastin on kytkettävä irti savukkeensytyttimestä ja siirrettävä pois autosta. ÄLÄ KOSKAAN säilytä kannettavaa happirikastinta hyvin kuumassa tai kylmässä autossa tai vastaavassa ympäristössä, jossa on korkea tai alhainen lämpötila. Katso Tuotteen ominaisparametrit sivulla 15. ÄLÄ käytä laitetta alle 5 C tai yli 40 C lämpötiloissa kovin pitkään. Invacare suosittelee irrottamaan akun laitteesta, jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. ÄLÄ kytke rikastinta sarjaan tai rinnalle muiden happirikastimien tai happulaitteiden kanssa. Invacare suosittelee, että kannettavaa happirikastinta ei käytetä pitkiä aikoja sateessa. Jos laitetta käytetään lasten tai fyysisesti rajoitteisten henkilöiden läsnä ollessa, valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Part No Invacare SOLO 2

10 OSA 1 YLEISTÄ Lisävalvontaa tai huomiota saatetaan tarvita potilailla, jotka eivät kuule tai näe hälytyksiä tai joilla on kommunikointivaikeuksia. Pysyttele riittävän hapensaannin takaamiseksi enintään metrin korkeudessa. Korkeusvaihtelut voivat vaikuttaa laitteen luovuttaman hapen määrään. Pysyttele riittävän hapensaannin takaamiseksi enintään metrin korkeudessa. Huolto Kannettavan happirikastimen määräaikaishuollon seuranta. Happirikastinta saa huoltaa ja säätää vain terveydenhuollon ammattilainen tai tehtaan kouluttama, menetelmän kokonaan tunteva täysin pätevä henkilö. Radiotaajuushäiriöt Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän IEC/EN standardin määrittelemät EMC-rajat. Rajat on määritelty antamaan riittävän suojan sähkömagneettisilta häiriöiltä tyypillisessä sairaudenhoitoon tarkoitetussa asennuksessa. Muut laitteet voivat ottaa häiriöitä jopa yllä mainitun standardin mukaisesta alimmasta sähkömagneettisesta säteilystä. Selvitä, aiheuttaako kannettavan happirikastimen säteily häiriön, katkaisemalla kannettavasta happirikastimesta virta. Jos toiseen laitteeseen kohdistuva häiriö loppuu, kannettava happirikastin aiheuttaa häiriön. Näissä tapauksissa häiriöitä voidaan pienentää tai korjata: Asettamalla laite uuteen asentoon, toiseen paikkaan tai lisäämällä laitteen välimatkaa. Kytke laite eri pistorasiaan häiriötä ottavien laitteiden kanssa. Invacare SOLO 2 10 Part No

11 OSA 1 YLEISTÄ Polarisoitua pistotulppaa koskevat ohjeet Laitteessa on turvatoimenpiteenä polarisoitu pistotulppa (toinen pistike on toista leveämpi). Pistotulppa sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan kunnolla, käännä pistotulppa. Jos se ei edelleenkään sovi, vaihdata pistorasia ammattitaitoisessa huollossa. Pistoketta EI SAA yrittää muuttaa itse. Part No Invacare SOLO 2

12 OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY OSA 2 PAKKAUS JA KÄSITTELY Pakkauksesta purkaminen 1. Tarkista, ettei pakkauksessa ja itse tuotteessa ole näkyviä vaurioita. Jos vaurioita on näkyvissä, tee asiasta ilmoitus rahdinkuljettajalle ja myyjälle. 2. Poista laatikosta irrallinen pakkausmateriaali. 3. Ota osat varovasti ulos laatikosta. Kannettavan happirikastimen pakkauksessa on seuraavat tuotteet (alla esitetyn mukaisesti). Jos kaikki osat eivät ole tallella, ota yhteys myyjään. Kannettava happirikastin Akku (TPO100B) Käyttäjän opas Vaihtovirtamuuntaja Tasavirtakaapeli Kuljetusalusta HUOMAA: Säilytä pakkausmateriaalit mahdollista varastointia tai palautusta varten. Tarkastaminen Tarkista, ettei laitteen pinnalla ole painaumia, lommoja, naarmuja tai muita vaurioita. Tarkista myös kaikki osat. Varastointi 1. Varastoi rikastin omassa pakkauksessaan kuivassa paikassa. 2. Pakkauksen päälle EI SAA sijoittaa mitään esineitä. Invacare SOLO 2 12 Part No

13 OSA 3 TEKNINEN KUVAUS OSA 3 TEKNINEN KUVAUS Kannettavaa Invacare-happirikastinta käytetään potilailla, jotka tarvitsevat hengitysvaikeuksien vuoksi lisähappea. Laite ei ole tarkoitettu elämän ylläpitämiseen. Happipitoisuus ulostulossa on 87 % - 95,6 %. Happi johdetaan potilaaseen nenäkanyylin kautta. Happirikastimessa on kaksi käyttötilaa eli jatkuva ja jaksottainen virtaus. Kannettavassa happirikastimessa on kaksi käyttötilaa: pulssivirtaus ja jatkuva virtaus. Jatkuvassa virtauksessa happi virtaa jatkuvasti asetuksilla 0,5-3,0 litraa minuutissa. Kannettava Invacare-happirikastin tuottaa happikaasua molekyyliseulan ja painevaihteluiden adsorptiomenetelmän (PSA-menetelmän) avulla. Ympäristön ilma imetään laitteelle, ja se suodatetaan ja tiivistetään. Tiivistetty ilma ohjataan sitten toiseen typpeä imevään siivilään. Rikastettu happi poistuu aktiivisen siivilän vastakkaisesta päästä, ja se ohjataan happisäiliöön, josta sitä johdetaan potilaalle tietty määrä sisäänhengityksen yhteydessä laitteen havaitessa hengityksen. Potilas pystyy käyttämään kannettavaa Invacare-happirikastinta kotona, laitoksessa tai ajoneuvossa tai muussa liikkuvassa laitteessa. Laite toimii vaihtovirtamuuntajan avulla vaihtovirtapistorasiaan kytkettynä (120 VAC/ 60 Hz tai 230 VAC/50 Hz) ja tasavirtakaapelilla esimerkiksi autoista tai muista ajoneuvoista löytyvän tasavirtapistokkeen kautta (12 VDC) tai ulkoisen, ladattavan akun avulla. Part No Invacare SOLO 2

14 OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET OSA 4 LAITTEEN OMINAISUUDET Katso alla olevat kuvat ja perehdy kannettavan happirikastimen toimintojen ja ohjaimien sijainteihin. On/Off-painike VIHREÄ merkkivalo KELTAINEN merkkivalo PUNAINEN merkkivalo Kädensija LCD-näyttö Tila/ Palautus/ Korostus -painike Lisäyspainike Ulkoisen virransyötön liitin Vähennyspainike Ilmanottosuutin ja suodatin Hapen syöttöliitin ja HEPA-suodatin HUOMAA: Akku ei näy kuvassa. Tämä osa sijaitsee laitteen takapuolella. KUVA 4.1 Laitteen ominaisuudet Invacare SOLO 2 14 Part No

15 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT Tasavirta BF-luokan laite Huomio Tutustu mukana toimitettaviin ohjeisiin Tupakointi KIELLETTY Ei avoliekkiä Luokka II, kaksoiseristys Virta päällä/pois EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana Kierrätys Öljyn tai rasvan käyttö on KIELLETTY Ei saa kastua kuljetuksen tai varastoinnin aikana IPX1 IPX2 EI AP/APG Suojattu tippuvedeltä pystyasennossa (vaihto- ja tasavirtaliittimet) Suojattu tippuvedeltä pystyasennossa ja kallistuneena (vain akku) Ei saa käyttää syttyvien anestesiaseosten läheisyydessä Tämä tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan 93/42/ETY-direktiivin. Tämän tuotteen julkaisupäivämäärä on mainittu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Part No Invacare SOLO 2

16 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT OTTOTEHO: ULKOISEN VIRTALÄHTEEN SYÖTTÖ: VAIHTOVIRTA: TASAVIRTA: ÄÄNITASO: KÄYTTÖKORKEUS: HAPEN RIKASTUMINEN:* *PERUSTUU ILMAKEHÄN PAINEESEEN 101 KPA 21 C:N LÄMPÖTILASSA RIKASTIMEN LIIPAISINHERKKYYS: TEHDASASETUSTA EI VOI SÄÄTÄÄ PAINE AKTIVOITU RIKASTIMEN LIIPASINVIIVE: TEHDASASETUSTA EI VOI SÄÄTÄÄ RIKASTIMEN SUORITTAMA ANNOSTELU: KIINTEÄ MINUUTTIVOLYYMI 24 VDC, 7,5 A tai VDC, 10,0 A max (12,6 VDC Nim.) 120 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A 230 VAC, 50/60 Hz, 0,9 A VDC, (12,6 VDC Nim. 10,0 A max) < 40 dba painotettu 2 LPM jatkuvalla virtauksella ja kaikilla jaksoasetuksilla (1-5) Enintään 3130 metriä ( jalkaa) merenpinnan yläpuolella Suosittelemme titrausta käytettäessä yli 3130 metrin korkeudessa Nimellisarvp % alkulämmitysjakson (noin 5 minuutin) jälkeen kaikilla virtausasetuksilla Alue: 0,170-0,250 cmh 2 O Kaikki asetukset on mitattu 2,1 metrin kanyylilla 75 msec max Nimellisarvo on mitattu 2,1 metrin kanyylilla Asetus 1: 400 cc Asetus 2: 800 cc Asetus 3: 1200 cc Asetus 4: 1600 cc Asetus 5: 2000 cc Toleranssi ± 75 cc minuutissa RIKASTIMEN HENGITYSKAPASITEETTI: JATKUVAN VIRTAUKSEN ASETUKSET: Enintään 35 BPM ilman minuuttivolyymin pienenemistä 0,5/3,0 LPM, 0 psi 0,5 LPM:n jaolla Kaikkien asetusten toleranssi on ± 0,2 LPM (2,0 LPM max, ulkoisella tasavirtakaapelilla) Invacare SOLO 2 16 Part No

17 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT SUURIN SUOSITELTU VIRTAUSNOPEUS, 7KPA (1.01 PSI) VASTAPAINE: PAINEENALENNUS: MAX. ULOSTULOPAINE/3,0 LPM JATKUVA: ULKOMITAT: (ILMAN KULJETUSTELINETTÄ) PAINO: (LAITE ILMAN KULJETUSTELINETTÄ) AKUN KESTO: (AJAT OVAT OHJEELLISIA) AKUN LATAUSAIKA: KOSTEUSALUE: KÄYTTÖYMPÄRISTÖN KOSTEUS: KULJETUS JA VARASTOINTI: VAKIOLÄMPÖTILA-ALUE (KAIKKI VIRTALÄHTEET) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: KULJETUS- JA VARASTOINTILÄMPÖTILA: 3,0 LPM 20 psi ± 5 psi (137,8 kpa ± 34,5 kpa) 12,0 psig Korkeus 41,9 cm x leveys 27,9 cm x syvyys 20,3 cm) < 9,09 kg (20 lbs) Jaksottainen toiminta Asetus 1 = 4,5 tuntia Asetus 2 = 3,5 tuntia Asetus 3 = 3,0 tuntia Asetus 4 = 2,5 tuntia Asetus 5 = 2,5 tuntia Jatkuva toiminta Setting 0,5 LPM = 4,5 tuntia Asetus 1 LPM = 3,5 tuntia Asetus 2 LPM = 2,5 tuntia Asetus 3 LPM = 1,5 tuntia 5 tuntia Latausaika pitenee, jos laitetta käytetään akkua ladattaessa %, ei-kondensoiva Max. 95 %, ei-kondensoiva 5 C 35 C (41 F 95 F) - 20 C 60 C (-2 F 140 F) Part No Invacare SOLO 2

18 OSA 5 TUOTTEEN OMINAISPARAMETRIT LAAJENNETTU LÄMPÖTILA-ALUE: (VAIHTO- TAI TASAVIRTAA KÄYTETTÄESSÄ) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: VAIHTOVIRTA: TASAVIRTA: LAAJENNETTU LÄMPÖTILA-ALUE: (KÄYTETTÄESSÄ AKKUA) KÄYTTÖLÄMPÖTILA: 35 C 40 C (95 F 104 F) Rajoittamaton käyttö, kaikki asetukset, kaikki mallit Rajoittamaton käyttö, kaikki asetukset, jaksottainen toiminta Rajoitettu enintään 2,0 LPM:iin jatkuvalla toiminnalla 35 C 40 C (95 F 104 F) Jaksottainen toiminta Asetukset 1, 2 ja 3 = rajoittamaton käyttö Asetus 4 = 45 minuuttia Asetus 5 = 30 minuuttia Jatkuva toiminta 0,5 1,5 LPM = rajoittamaton käyttö 2,0-2,5 LPM = 45 minuuttia 3,0 LPM = 30 minuuttia Hyväksynnät ETL-sertifioitu, vastaa standardeja: EN 55011: 1998 CISPR 11: 2003 IEC : 2005 IEC : 2,1. painos IEC : 2005 IEC : 2005 UL , 1. painos CSA M90 ISO 8359 Invacare SOLO 2 18 Part No

19 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Laitteen sijoittaminen VAROITUS OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Laitteen ilma-aukkoja EI SAA KOSKAAN tukkia, eikä tuotetta saa asettaa pehmeälle alustalle, esim. sängylle tai tyynylle, mikä saattaa tukkia ilma-aukot. Ilma-aukot tulee pitää puhtaana nukasta, hiuksista yms. Sijoita laite vähintään noin 7,6 cm:n etäisyydelle seinästä, verhoista ja huonekaluista. Sijoita kannettava happirikastin hyvin tuuletettuun paikkaan siten, että ilmanotolle ja ilmanpoistolle ei ole esteitä. Suosituksia laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Käyttölämpötila: 5 C 35 C (41 F 95 F) Suhteellinen kosteus: 15 % 60 % Lämpötila kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Sähkö: Käyttökorkeus: Letkut ja kanyyli: Käyttöympäristö: Käyttöaika: - 20 C 60 C (- 2 F 140 F) Laitteen pitää lämmetä tai jäähtyä käyttölämpötilaan ennen sen käyttöä. Ei jatkojohtoja. Enintään 3130 metriä ( jalkaa) merenpinnan yläpuolella. 2,1 metrin murtumaton kanyyli (EI SAA joutua nipistyksiin). Savuton, saasteeton ja höyrytön ympäristö. Ei saa käyttää suljetuissa tiloissa, (esimerkiksi: komeroissa). Jopa 24 tuntia vuorokaudessa kytkettynä tasa- tai vaihtovirtaan. Part No Invacare SOLO 2

20 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Suodattimet Ilma tulee kannettavaan happirikastimeen yksikön vasemmalla puolella sijaitsevan ilmanottosuodattimen kautta. Suodatin estää hiusten ja muiden suurempien epäpuhtauksien joutumisen laitteeseen. Varmista ennen kannettavan happirikastimen käyttöä, että suodatin on puhdas, kuiva ja oikeassa paikassa. Suodattimen puhdistus- ja vaihto-ohjeet on annettu kohdassa PUHDISTUS, HOITO JA HUOLTO sivulla 34. Kannettavan happirikastimen virransyöttö VAROITUS Kannettavan happirikastimen kanssa saa käyttää ainoastaan Invacaren määrittämiä virtalähteitä. Muiden kuin hyväksyttyjen virtalähteiden käyttö kannettavan happirikastimen kanssa voi aiheuttaa vaurion ja/tai vamman ja mitätöi takuun. Kun tasavirtajohtoa käytetään kannettavan happirikastimen käyttämiseen tai lataamiseen, auton/veneen/virtalaitteen moottorin on oltava käynnissä. HUOMAA: Akku on oltava täyteen ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Katso Akun lataaminen sivulla 23. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.1 sivulla Kannettavaa happirikastinta varten voidaan valita jokin seuraavista virtalähteistä: Vaihdettava akku. Kannettavassa happirikastimessa on ladattava litiumakkumoduuli, jota käyttäjä ei voi huoltaa. Käyttäjä ei voi huoltaa akkua. Täyteen ladattu akku varmistaa laitteen toiminnan 4,5 tunnin ajaksi asetuksista riippuen. Kannettava happirikastin voidaan liittää vaihtovirta-adapterin avulla voltin ja 50/60 hertsin pistorasiaan (esim. kotisi pistorasiaan). Virta-adapteri muuntaa vaihtojännitteen tasajännitteeksi, jota voidaan käyttää antamaan virtaa kannettavaan happirikastimeen. Vaihtovirta-adapteria käytettäessä voidaan samanaikaisesti käyttää kannettavaa happirikastinta ja ladata sen akkumoduulia. Kytke vaihtovirta-adapteri käyttöä varten kannettavaan happirikastimeen YKSITYISKOHDAN "C" mukaisesti. Invacare SOLO 2 20 Part No

21 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Kannettava happirikastin voidaan kytkeä tasavirtajohdon avulla auton (veneen, asuntoauton jne.) 12-volttiseen virtapistokkeeseen. Tasavirtajohtoa käytettäessä voidaan samanaikaisesti käyttää kannettavaa happirikastinta ja ladata sen akkumoduulia (jos virtausasetus sen sallii). Kytke tasavirtajohto käyttöä varten kannettavaan happirikastimeen YKSITYISKOHDAN "C" mukaisesti. HUOMAA: Jatkuva virtaus on rajattu arvoon 2,0 LPM tai alle tasavirtakaapelia käytettäessä. 2. Ulkoista virtalähdettä käytettäessä (tasavirta tai vaihtovirta) on noudatettava seuraavia vaihteita: A. Katkaise kannettavasta happirikastimesta virta. B. Yhdistä ulkoinen virtalähde (tasavirtajohto tai vaihtovirta-adapteri) kannettavaan happirikastimeen. C. Toimi seuraavasti: Kytke vaihtovirtamuuntajan toinen pää pistorasiaan TAI kytke tasavirtakaapelin toinen pää auton apupistorasiaan ja käynnistä moottori. HUOMAA: Tasavirtajohdon pistokkeessa on sulkujousi. Varmista, että tasavirtajohto on työnnetty kunnolla tasavirtalähteeseen. D. Käynnistä kannettava happirikastin. Part No Invacare SOLO 2

22 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET OSA A - AKKUMODUULI Kannettava happirikastin Akkumoduuli (irrotettuna) Akkuliitännät Akkumoduuli (asennettuna) OSA B - TASAVIRTAKAAPELI OSA C - VAIHTOVIRTAMUUNTAJA Kannettava happirikastin Tasavirtakaapeli Liitä tasavirtalähteeseen Kannettava happirikastin Vaihtovirtamuuntaja KUVA 6.1 Kannettavan happirikastimen virransyöttö Akkumoduulin asentaminen HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet KUVA 6.1 sivulla 22. Liitä vaihtovirtalähteeseen 1. Nosta laitteen kädensija pystysasentoon. 2. Pidä akkua siten, että sen etiketti on kohti kannettavaa happirikastinta, ja laske hitaasti akkumoduuli suoraan alas kannettavan happirikastimen takaosassa sijaitsevaan akkusyvennykseen. 3. Varmista suunnilleen puolivälissä, että akkumoduulin sivukaaret osuvat kannettavan happirikastimen takaosan vastaaviin uriin. 4. Jatka akkumoduulin laskemista paikalleen ja paina lujasti, jotta akku koskettaa kannettavassa happirikastimessa oleviin akkuliittimiä. Invacare SOLO 2 22 Part No

23 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET HUOMAA: Akkua EI SAA iskeä tai pakottaa paikalleen, sillä liittimet saattavat vahingoittua. 5. Varmista, että akkumoduuli on kunnolla paikallaan. Akun mittari ja prosenttinäyttö eivät enää ole nollassa. Katso Akun varaustason tarkistaminen sivulla 23. Akun lataaminen HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA Akkua ladattaessa on varmistettava, että moduuli on kunnolla kiinni laitteessa. 2. Toimi seuraavasti: Kytke tasavirtakaapeli (OSA B ). Kytke vaihtovirtamuuntaja (OSA C ). 3. Sammuta laite, jotta lataaminen nopeutuu. Latausajat pitenevät, jos laite on käynnissä. HUOMAA: Tasavirtajohdon pistokkeessa on sulkujousi. Varmista, että tasavirtajohto on työnnetty kunnolla tasavirtalähteeseen. HUOMAA: Jos akun varaus on täysin lopussa, sen uudelleen lataaminen vie noin 4-5 tuntia. Kannettavan happirikastimen tavanomaisessa käytössä suositellaan, että akkua ladataan mahdollisimman usein, vaikka se olisi tyhjentynyt vain osittain. Akun käyttöaika Voit käyttää laitetta kodin ulkopuolella lähes rajattomasti, kun käytät tasavirtakaapelia, vaihtovirtalaturia tai laitteen akkuja vuorotellen. Jotta akkujen lataus pysyy aina riittävän suurena, suosittelemme kytkemään laitteen pistorasian aina, kun se on mahdollista. Käytä tasavirtamuuntajaa aina ajoneuvolla ajon aikana. Akun varaustason tarkistaminen Asennettuna olevan akun varaustason voi tarkistaa seuraavasti, vaikka laite ei oli käytössä: Kun laite käy akulla tai tasavirtakaapelin kautta, paina On/Off-painiketta lyhyesti. Näytölle tulee hetkeksi valmiustilanäyttö. Kun käytössä on vaihtovirtamuuntaja, valmiustilanäyttö tulee esille. Kun laite on käynnissä, valmiustilanäyttö näkyy jaksottain. Part No Invacare SOLO 2

24 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Akun käyttöiän pidentäminen Oikein Lataa akkumoduulia ensimmäisen kerran yön yli. Akkua voidaan ladata koska tahansa. Akun ei tarvitse olla tyhjä ennen seuraavaa latausta. Suosittelemme pitämään akkuja mahdollisuuksien mukaan ladattuina, kun laite on käytössä. Varmista aina, että akku laitetaan lataukseen sen tyhjennyttyä. Jos akkua säilytetään tyhjänä pitkään, akku saattaa menettää tehoaan pysyvästi. Tarkista akun kunto kerran kuussa, jos laitetta ei käytetä säännöllisesti. Akun varauksen tulee olla 2 palkin verran (noin 50 %). Anna ilman virrata vapaasti kannettavan happirikastimen ympärillä, jotta akku pysyy mahdollisimman viileänä. Väärin ÄLÄ käytä tai säilytä akkua erittäin kylmässä tai kuumassa. ÄLÄ varastoi tai säilytä akkua auton tavaratilassa kovin pitkään. ÄLÄ varastoi akkua aivan täytenä (4 palkkia palaa), jos laite on käyttämättä yli 2 viikkoa. Suosittelemme vain 2 palkin suuruista latausta tai latauksen purkua (50 % täydestä latauksesta). Täyden akun varastointi voi lyhentää sen käyttöikää. ÄLÄ jätä akkumoduulia kytketyksi kannettavaan happirikastimeen, kun kannettavaa happirikastinta ei käytetä. Akun varaus häviää vähitellen, kun se on kytketty kannettavaan happirikastimeen, vaikka yksikköä ei käytetä. Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen HUOMAUTUS Jotta hapen saanti ja hengityksen havaitseminen varmistetaan asianmukaisella tavalla, Invacare ei suosittele yli 2,1 metrin pituisten kanyyleiden käyttöä. Jatkuvalla virtauksella voidaan käyttää enintään 7,6 metriä pitkiä letkuja. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.2. HUOMAA: Letku/kanyyli on yhdistettävä kannettavan happirikastimen ulostuloaukkoon alla kuvatun mukaisesti. Invacare SOLO 2 24 Part No

25 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET HUOMAA: Vaihda nenäkanyyli uuteen säännöllisin väliajoin. Lisätietoja kanyylin vaihtovälistä saa myyjältä tai lääkäriltä. HUOMAA: Kanyyli on tarkoitettu VAIN yhden potilaan käyttöön. 1. Yhdistä nenäkanyyli kannettavaan happirikastimen hapen ulostuloporttiin (YKSITYISKOHTA "A"). 2. Aseta kanyyli korvien taakse ja vie viikset nenään kanyylin valmistajan tai hoitajan ohjeiden mukaan (OSA B ). OSA A OSA B Hapen syöttöliitin ja HEPA-suodatin Nenäkanyyli KUVA 6.2 Nenäkanyylin liittäminen ja paikoilleen asettaminen Part No Invacare SOLO 2

26 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET Kostuttimen liittäminen (jos lääkäri on niin määrännyt, vain jatkuvalla virtauksella) VAROITUS ÄLÄ käytä kostutinta jaksottaisella virtauksella. ÄLÄ täytä kostutinta liian täyteen! ÄLÄ vaihda hapen sisään- ja ulostuloliitäntöjä keskenään. Kostuttimen vesi kiertää kanyylin kautta takaisin potilaalle. HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.3 ja KUVA 6.4 sivulla 27. HUOMAA: Kytke kostutin laitteeseen vain, jos lääkäri on sen määrännyt. Käytä kostutinta vain jatkuvalla virtauksella. 1. Poista korkki pullosta. 2. Täytä kostutin tislatulla vedellä valmistajan merkitsemään rajaan asti. Laita kortti takaisin pulloon ja kiristä huolellisesti. Kostuttimen pullo korkin kanssa Kostuttimen pullo ilman korkkia KUVA 6.3 Kostuttimen täyttäminen 3. Kiinnitä pullon sovitin kostutinpulloon kiertämällä siipimutteria pullon päällä vastapäivään niin, että sovitin kiinnittyy paikalleen. Katso OSA A, KUVA Sijoita kostuttimen pullo ja adapteri varustelaukun ulkotaskuun. Kiinnitä varustelaukko kuljetustelineeseen, katso KUVA Kierrä pulloa taskussa siten, että kostuttimen adapteriletku ei kosketa kannettavan happirikastimen runkoa. 6. Kiinnitä happiletkut kostuttimen pullolta/sovittimelta rikastimen happiliittimeen. Katso OSA B, KUVA Kiinnitä kanyyli/potilasletku kostuttimen pullon liittimeen. Katso OSA B, KUVA Varmista kokoamisen jälkeen, että happi virtaa kanyylin läpi. Invacare SOLO 2 26 Part No

27 OSA 6 KÄYTTÖOHJEET OSA A Kostuttimen pullon sovitin Kostuttimen pullo OSA B Happiliittimelle (ei näy kuvassa) Kostuttimen pullon sovitin Kostuttimen pullo Potilaskanyyli KUVA 6.4 Kostuttimen liitäntä Kannettavan happirikastimen etupaneeli ja LCD-näyttö HUOMAA: Katso tarkemmat ohjeet kohdasta KUVA 6.9. Etupaneelissa on led-merkkivalot (punainen, keltainen ja vihreä), ohjaus- ja säätöpainikkeet sekä LCD-näyttö. Merkkivalot ja äänimerkki LCD-näytön yläpuolella on kolme led-merkkivaloa (vihgreä, keltainen ja punainen). Merkkivalojen pitää palaa jatkuvasti tai välkkyä eri nopeuksilla riippuen kulloisestakin toiminnosta mukaan lukien varoitukset ja hälytykset. HUOMAA: Yksityiskohtaiset selitykset ja kuvaukset varoituksista ja hälytyksistä on annettu kohdissa Varoitukset ja hälytykset sivulla 39 tai Vianetsintä sivulla 37. Vihreä merkkivalo Vihreä merkkivalo palaa, kun laite toimii normaalisti ja tuoten hapen puhtausaste on hyvä (>85 %). Keltainen merkkivalo Keltainen merkkivalo palaa tai välkkyy, kun kyseessä on varoitus tai epäsuotuistat olosuhteet. Kannettavaa happirikastinta voidaan edelleen käyttää, mutta käyttäjän on mahdollisesti tehtävä jotakin normaalin toiminnan palauttamiseksi. Part No Invacare SOLO 2

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin Käyttöohje PulmoAide lääkeainesumutin Käyttöohje Huom. Laite sisältää sähköisiä ja/tai elektronisia osia, jotka on kierrätettävä EU direktiivin 2012/19/EU- Waste

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet

ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet ElectroGEAR Käyttöopas ja Käyttöohjeet RAKENNUSLÄMMITIN LUE OHJEET HUOLELLISESTI: Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Pidä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Älä anna kenenkään, joka ei

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot