IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita"

Transkriptio

1 v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

2 Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on Teille arvopaperi, jonka takeena on laajan ja vakavaraisen vakuutusyhtiön perusteellinen asiantuntemus. Yhä useammat antavat tälle varmuudelle arvoo, sillä Aura-vakuutettujen lukumäärä on ja ylittänyt puolen miljoonan rajan. Turvatkaa Tekin jo tänään huoleton huomispäivä Aura-arvopapereilla, niin asianne avat kunnossa - joka tapauksessa. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS.. ' II,... IU... II... -~:.. I I~::: I. ~!~ ;' ~ - ~ ~::!II.. ~~~~.. ~::.I... ~'I"""""""I ~ ~'III""""~~: _ In"l... u...!ii.....,w.1iiiil AU RA-VHTI ÖT vakuutus on takuu Oy Kirjapaino Kvartto Ab, Helsinki 1963

3 Voimakkaan kehityksen vuosi SVUL:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Akseli Kas k e La Suomen Valtakunnan Urheiluliiton toiminnassa alkoi vuoden 1961 aikana tärkeä kehitysvaihe kolmen uuden erikoisliiton liityttyä jäseniksi keskusjärjestöömme. Saatoimme todeta, että SVUL:n merkitys vapaan ja puolueettoman urheilutoiminnan valtakunnallisena keskusjärjestönä oli käymässä entistä selvemmäksi. Vuosi merkitsi tässä mielessä kuitenkin ratkaisevaa taitekohtaa, sillä uusia jäsenliittoja liittyi vuoden aikana kaikkiaan seitsemän. Tämä kehitys, joka ei vielä vuoden aikana suinkaan päättynyt, on luonut todellisuudessa SVUL :sta sen Suomen Valtakunnan Urheiluliiton, josta urheiluväki on vuosikymmenet haaveksinut. Uusien lajien liittyminen yhteiseen urheiluperheeseen on tuonut mukanaan lisää kansainvälisiä edustustehtäviä ja asettanut entistä laajemman vastuun urheilun johtotehtävistä huolehtiville. Kotimaan urheilutoiminnan kehittämiseen liittyvät ongelmat ovat SVUL:n keskuudessa myös lisääntyneet, sillä useilla uusilla jäsenliitoilla ovat omat piiriorganisaationsa ja kilpailujärjestelmänsä, joiden mukauvtaminen SVUL:n puitteisiin vaatii luonnollisesti oman aikansa. Käytännössä on voitu havaita, että uusien urheilumuotojen sulautuminen SVUL:n keskusjärjestö-erikoisliitto-piiriseura järjestelmään on sujunut pääosiltaan erittäin hyvin. Uusien erikoisliittojen seurat on otettu piirijärjestöihin avosylin vastaan., ja ne ovat muodostaneet piireihin omat jaostonsa tai pienimpien liittojen osalta asettaneet yhdysmiehensä piirijohtokuntiin. Kilpailulliset aluerajoitukset eivät ole sitoneet asianomaisten urheilulajien sisäistä kilpailutoirnintaa, vaan siinä on noudatettu parhaitaksi katsottuja muotoja. Siltä osin, missä organisaatioiden sulauttamista ei vielä ole joko suoritettu tai katsottu aiheelliseksi, ei siirtymävaihe voi tuottaa ylikäymättömiä vaikeuksia. Hyvän tuloksen aikaansaamiseksi on luonnollisesti vaadittu kaikkien osapuolten taholta joustavuutta ja hyvää urheiluhenkeä. Tätä uhrivalmista urheiluhenkeä, jota ovrut vuosikymmenien varrella osoittaneet paitsi urheilijamme myös lukemattomat toimi-

4 5 henkilöt saa Suomen urheilu kiittää saavutuksistaan, menneistä ja nykyi~istä - ja siihen luottaen toimintaa uskaltaa ajatella eteenpäinkin. Tiedämmehän, että urheilun toimintaolosuhteet eivät maassamme ole suinkaan niin edulliset kuin voisi toivoa. Yhteiskunnan taloudellinen tuki on aivan liian pieni, ja kun sitäkin usein tiukan paikan tullen yritetään karsia, ei urheilun kehittämisestä ja tulevaisuudensuunnitelmista vastuussa olevien tehtävä ole suinkaan helppo. Vuoden aikana Suomen urheilu kykeni esittämään myös käytännössä tuloksia koulutustyösitä ja uusituista harjoitusperiaatteista ja siten tuomaan maamme nimen näkyviin kansainvälisilläkin kilpakentillä. Vuoden aikana saavutetut maailmanennätykset ja maailmanmestaruudet eivät voi olla kannustamatta meitä ponnistuksissamme kansamme yhteiseksi hyväksi. Tarvitsemme tällaisia kiihokkeita toimintamme vireyden ylläpitämiseksi. Nuorisomme tarvitsee hyviä esimerkkejä, jotta uusia hyviä urheilijoita kasvaisi; kasvattajat, valmentajat, seuratoimitsijat ja luonnollisesti myös johtotehtäviä hoitavat saavat tyydytystä jokaisen hyvän tuloksen syntymisestä. Näkyvät saavutukset ovat urheilu väen yhteistä omaisuutta. Ne kannustavat meitä tekemään sitkeyttä vaativaa koulutustyötä, jonka tuloksia usein saamme odottaa vuosikausia - monesti turhaankin. Vuoden saavutukset SVUL:n toiminnassa oikeuttavat meidät toteamaan, että vuosi on ollut voimakkaan kehityksen aikaa niin järjestön itsensä kuin sen puitteissa tapahtuneen koulutustyön ja tulosurheilunkin osalta. Akseli Kaskela I Kaarlo Hartiala Liikunnan merkitys muuttuvassa maailmassa Ihminen edustaa varsin myöhäistä tulokasta luomakunnan noin 3,5 miljardia vuotta kestäneen kehityksen sarjassa. Arvellaan, että ihminen on ilmestynyt maapallolle ehkä joskus sata-neljäsataatuhatta vuotta sitten. Tästä nuoruudestaan huolimatta ihminen kuitenkin kantaa itsessään samat perusyksiköt ja niiden toimeentuloon nähden samat lait kuin häntä huomattavasti alemmalla kehitystasolla olevat oliot. Koko ihmiskone-isto on niin rakennettu, että se palvelee yksityisten solujen elinehtoja. Kutakin solua ympäröivän kudosnesteen täytyy sisältää määrätyssä suhteessa soluille kelpaava1t ravintoaineet, suolat ja rakennusaineet. Soluista muodostuu kudoksia, joilla on erikoistehtävät. Näistä kudoksista kaksi, hermo kudos ja lihaskudos ovat kehityksessään saavuttaneet senkaltaisen asteen, etteivät ne valmistuttuaan, kypsyttyään voi enää lisääntyä. Me joudumme tulemaan toimeen lopun ikäämme samoilla hermo- ja lihassoluilh kuin meillä oli kasvumme ensimmäisinä vuosina. Niistä monista biologisista laeista, joiden alaisina koko koneistomme toimii, haluaisin tässä yhteydessä korostaa yhtä. Monet kudoksemme kehittyvät, venyvät toiminnassaan silloin, kun niille annetaan runsaasti tehtäviä. Näin voimme harjaannuttaa lihasten toimintaa, sydämen työkykyä voidaan suuresti lisätä ja myryskin

5 6 keskushermosto~e ylin osa, aivokudoksemmekin, pystyy yhä etevämpiin suorituksiin sitä mukaa kuin sitä siihen pakotetaan ja harjaannutetaan. Tämä sama laki sisältää toisen vastakohdan: ne elimet puolestaan, joita ei käy!tetä, rappeutuvat ja veltostuvat. Näemme tämän lain toteutumisesta monia esimerkkejä ympärillämme. Tiedämme puhtaasti voimaa vaativien suoritusten tuottavan yhä uusia ja uusia ennätystuloksia. Sama on asianlaiita toiminnoissa, joissa paitsi lihas voimaa, tarvitaan myös lihaksien ja hermojen taitavaa ja äärimmäisen tarkkaa yhteistyötä. Aivojensa ja käsiensä ponnistusten tuloksena ihminen on kehittänyt käytettäväkseen työvälineitä, joiden avulla hän on voinut muuttaa ympäristöään ja ulkoisia tekijöitä niin, että voidaan tässä mielessä jopa puhua muuttuneesta maailmasta. Kivikauden aikaisista ja yksinkertaisista käsi aseista on toki valtava harppaus nykyiseen rationalisoituun :tehtaaseen, joka syöttää esimerkiksi valmiin auton joka minuutti. Elämme paraikaa keskellä tämän kehityksen yhä kiihtyvää nousua. Näiden saavutusten rajat eivät ole edes arvattavissa. Ihmisolemukseen liittyy eräänä olennaisena osana jatkuva faustilainen levoton pyrkimys eteenpäin ja ylöspäin uuteen, tuntemattomaan. Tässä suhteessa hän selvästi eroaa luomakunnan muista jäsenistä. Hänen aikaansaannoksissaan on kuitenkin eräs järkyttävä rajoitus: Hän pystyy edelleenkin vain vaikuttamaan häntä ympäröivän maailman ympäristötekijöihin, mutta sitävastoin ihminen itse ei ole pystynyt muuttamaan oman ehmistönsä peruslakeja, hän on edelleenkin sidottu vuosimalliltaan vanhan koneistonsa fysiologisiin LainaLaisuuksiin. Tämän vanhan koneiston sopeutuminen muuttuvan maailman olosuhteisiin tuo omat ongelmansa myöskin lääketieteen ratkaistaviksi. Eri kansoilla ja eri kehitysvaiheessa elävillä yksilöillä nämä ongelmat vielä vaihtelevat. Olemme sekä yksilöinä että kansoina kehityksen eri tasoilla ja usein vielä perinnöllisiin tekijöihin sidottuja. Haluaisin tässä vi~tata eräisiin sellaisiin muuttuvan maailman tekijöihin, jotka läheisesti sivuavat näiden päivien sisältää. Vielä muutama vuosikymmen sitten lääketieteellisen tutkimuksen painopiste ravintofysiologian alalla oli puu,lteoireiden sekä tuntemisessa että torjumisessa. Vaikka järkyttävä totuus on, että lähes puolet maailman yli 3,5 mi1jardin väestöstä näkee tällä hetkelläkin nälkää ja että sadoille miljoonille lapsille käsite yksi ateria päivässä on edelleenkin ylellisyyttä, keskustellaan nykyisin vastaavasti kymmenien miljoonien kohdalla ylipainoisuuden ja rikkaan, mutta biologisesti virheellisen ravinnon ongelmista. Edelleen, vielä vuosisadan vaihteessa on arvioitu noin 80 % väestöstä meillä joutuneen suorittamaan raskasta ruumiillis,ta työtä, nykyisin tämä suhde on muuttunut siten, että vain noin 20 % joutuu sitä tekemään. Koneet au,ttavat meitä joka tehtävässä ja niiden hyöty on valtava liikenteen, maanviljelyksen samoinkuin teollisuuden mitä moninaisimmilla aloilla. Tämä kehitys on viety jo mielettömyyteen asti. Nykyajan ihminen voi, jos niin haluaa, välttyä jopa hampaiden pesun ylenmäärin rasittava~ta työltä käyttäessään patentoituja koneellisia hammasharjoja. - Samalla kun monissa ammateissa on koneiden käyttö ratkaisevalla tavalla säästänyt tekijänsä ylirasittumisen ongelmalta, ovat toisaalta yhä lisääntymässä ne oireet, joita liikunnan laiminlyöminen aiheuttaa. Ja edelleen: aikaisemmasta haja-asutuksesta on siirrytty kaupunkilais-, teollisuuskeskus- ja taajaväkisten yhdyskuntien asutusmuotoihin. Ja vielä yksi muutos: käyttöömme jäävien vapaa-aikojen pituus on erilainen kuin menneillä sukupolvilla. Tässä Luetellut muutokset meissä tai elämäntavoissamme ovat antaneet uusia tehtäviä niin lääketieteen, psykologian kuin sosiologian asiantuntijoille. Kaikki nämä kolme osapuolta ovat muiden tekijöiden ohella joutuneet myöskin selvittämään liikunnan ja urheilun merkitystä näiden elintapamuutosten tuomien ongelmien ratkaisussa. Esimerkiksi vapaa-aikojen viettoon nähden tajuamme hyvin urheilun ja liikunnan suuren merkityksen. Voimme asettaa vain kysymyksen, mitä voisimme tarjota maamme sadoille tuhansille energiaa pursuaville nuorille täyteen sullotuissa kodeissa ja asutuskeskuksissamme, ellei olisi järjestelmällistä urheilu- ja liikuntatoimintaa. Liikunnan merkitys ei kuitenkaan rajoitu vain tähän. Aktiivista liikunnan harrastusta on biologiselta merkitykseltään pidettävä jopa spontaanisena itsesuojelumuotona muuttuneita elämäntapoja vastaan. Urheilu nykyaikaisessa mielessä onkin syntynyt ja kehittynyt rinnan teollistumisen kanssa ja suurten asutuskeskusten muodostumisen vanavedessä. Fysiologisesti ajateltuna on vapaaehtoisen liikunnan :tarpeen esiintyminen ei ainoastaan henkisen työn tekijöillä vaan myöskin ruumiillista työtä tekevien keskuudessa selitettävissä siten, että nykyaikaiset elämänmuodot ja ympäristötekijät rasittavat yhä suuremmassa määrin hermostoa ja aistinelimiä samalla kun ne johtavat var- 7

6 8 sinaisten liikunta elinten vähäisempään käyttöön. Nykyisin jo koneitten hallitseminen ja niiden työtahdissa pysyttäy'tyminen sekä selviytyminen nykyisessä liikenteessä muodostuu ennenkaikkea hermostollisten toimintojen rasitukseksi. Jotta kuitenkin elimistön vaa;tima sisäinen tasapaino säilyisi, tuntevat yksilöt suurta tarvetta saada vastapainoksi rauhoittavaa lihasliikuntoa. Hiihto on parempi kuin mitkään lääkärin lääkkeet.,.minä otan pyörän, teen kappaleen matkaa, sitte on niin sukkelas ja friskis kunnos ett.,. Sisätyöläiset ovat kuin laastarilapui, tulisiva ulos aurinkoon_,.siit nauttii, ku lähtee ravaama, saa olla omis olois eikä mikkä paino - mm. näin o vat eräät perustelleet urheilumotiivejaan vastauksissaan dos. Heinilän suorittaman sosiologisen tutkimuksen yhteydessä. Nimenomaan teollisuuslaitokset ovat alkaneet yhä suuremmassa määrässä kiinnittää huomiota liikunnan merkitykseen työkuntoa ja mielialaa ylläpitävänä välineenä. Teoreettinen ja käytännöllinen lääketiedekin on alkanut tuntea yhä suurempaa kiinnostusta liikunnan merkitykseen taistelussa eräitä yleistyviä sairauksia vastaan. Sitä mukaa kuin lääketiede on löytänyt aseen jotakin suurta tuho avaa tautia tai tautiryhmää vastaan, ajateltakoonpa vain antibiotiikkojen (penisilliinin) merkitystä :tartuntatauteja vastaan, rokotusten merkitystä eräiden kulkutautien torjunnassa, aivo- ja sydänkirurgian suuria valtauksia, on tauti tilastoissa uusia suuria ryhmiä, joiden torjumiseen aseet vielä puuttuva.t. Näihin lukeutuvat sydän- ja verisuonitaudit, joiden yleisyydessä meidän maamme omaa erään sen hallussa olevista harvoista maailmanennätyksistä. Vaikka yksiselitteistä ratkaisua ei tähän ongelmaan ole löydetty eikä ehkä löydetäkään, on ilmeistä, että kuitenkin suurelta osalta nämä taudit ovat seurausta omista virheistämme elintavoissamme. Liikunnan laiminlyöminen on yksi näitä tekijöitä. Kokeelliset tutkimukset ovat viime vuosina yhä vakuuttavammin kantaneet todistusaineistoa liikunnan merkityksestä eräiden sydän- ja verisuonitautien ja niiden yhteydessä olevien samanaikaisten tekijöiden torjumisessa. Aktiivinen liikunta vähentää veren kolesterolipitoisuutta ja eräiden muiden rasva-aineiden määrää, liikkumattomuus puolestaan lisää koe-eläinten verisuonten rasvoittumista, veren taipumus pysyä hyytymättömänä verisuonistossa paranee tehokkaan lihastyön ansiosta jne. Voidaan tietenkin väittää, että ihmiselle omien lihasvoimien tarve tulee vastaisuudessa olemaan yhä vähäisempää, pystyväthän koneet suorittamaan kaiken puolestamme. Ihmislaji tuskin saavuttaa tätä olotilaa tuhoamatta itseään. On näet varmaa, että on suuri joukko sellaisia lihaksia, joiden rappeutuminen tuo mukanaan vaikeasti korjattavia seurauksia. Koneistomme ei esimerkiksi lepää neljän tuen varassa. Pystyasentomme ja tapamme kuormittaa tässä asenno ssa vain kahta raajaamme asettavat aivan erikoisen vaikealle koetukselle vartalomme tukirangon ja sen nive~tymisen alaraajoihin. Ryhtiämme ylläpitävien lihastemme rappeutuminen onkin jo tuonut ryhtivikojen muodossa uuden vakavan lääketieteellisen käsitteen. Tämä vaatii ortopedien ja fysikaalisen terapian asiantuntijoiden lisääntyvää tarvetta. Muotioikkujen.tuottamat luonnottomat jalkineluomukset lisäävät vain näitä tarpeita. Ne virheet, joihin menneinä vuosisatoina ainoastaan ylhäisillä ja rikkailla oli etuoikeus, ovat nyt lähes koko kansan ulottuvilla. Hätähuutoja on jo nytkin nostettu koululaistemme sekä ryh:ti- että jalkavikojen takia. Me olemme kuitenkin uusine elintapoinemme vasta siirtymässä tähän vaaravyöhykkeeseen. Puhutaanpa eräissä malliksemme ottamissamme maissa jo' ns. televisiojaloistakin; lapset eivät jaksa liikkua istuessaan aamusta iltaan television ääressä! Tämän kehityksen päässä häämöttää 1:!ila, jossa viisas ihminen ei selkävikojensa takia enää pysty tekemään edes istumatyötä. Sydänlihas muodostaa oman mielenkiintoisen kohteensa tässä tarkastelussa. Emme suinkaan väitä, että sydän jää vaille riittävän ärsykkeen tuottamaa työnlisää. Tämähän alkaa välittömästi jo aamulla herätessämme, jolloin muutamalla kahvikupillisella yhtäkkisesti käynnistämme unisen moottorimme. Päivän kulkuun liittyvät kiireet ja jännitystekijät ylläprtävät meiss3 suuriakin kierrosnopeuksia. Mutta olosuhteissa, joissa lisääntynyt sydämen lyöntinopeus ei ruoki vilkkaasti toimivia lihaksia, näiden hiussuonet pysyvät suljettuina. Valtimoihin muodostuva ylipaine koituu ankaraksi rasitukseksi sekä sydämen omille sepelvaltimoille että sydämen lähellä oleville päävaltimoille ja itse sydämellekin. Tätä eivät suinkaan paranna runsas nikotiinin käyttö, tupakanpoltto, joka vain vaikeuttaa verenkiertoa ahtautuvissa suonissa. Näin koneitten aikana sallittakoon seuraavat vertaukset nyky tilanteesta: meillä alkaa esiintyä käyttämättömän moo1ttorin käynnistysvaikeuksia: liian runsaan tai virheellisen polttoaineseoksen käytön seurauksia, tyhjillä renkailla ajamisen vaikeudet, selkä- ja jalkakipuja ja yleistyviä ryhtivikoja, polttoaineen syötön tukkeutumista - sydämen ja aivojen veritulppia esiintyy yhä nuoremmilla ikäryhmillä - jarrujen epäkuntoon joutumista - tälle tilalle on annettu hienosti johtajan taudin nimi, mutta ku- 9

7 10 kapa meistä ei tuntisi unettomuutta, päänsärkyä, ummetusta, maha- ja suolikouristuksia. Twmemme raskaasti huollon laiminlyömisen seuraukset ja huollolla emme suinkaan :tarkoita pelkästään pettävää ulkopinnan kiiltoa ja koreutta ja kosmetiikkaan sijoitettuja miljardeja. Jokaisella meistä voi esiintyä pakkotilanteita, joissa pikkuauton kaksitahtisella moottorilla olisi saatava liikkeelle Sisu-kuorma-auton runko ja huomaamatta kasvatettu kuorma. Tiedämme, että esimerkiksi viime vuoden loppiaistienoon lumimyrskyissä Yhdysvalloissa kuoli puolisentoistasataa henkilöä - eivät he hautau,tuneet lumeen tai paleltuneet - lähes puolet näistä kuoli, kun he joutuivat käyttämään lumilapiota. Lähes kuluneeksi vitsiksi on tullut tieto, että metsästyskauden alkaessa samassa maassa ei hirviä kaadu juuri sen enempää kuin suurkaupunkien elämästä yhtäkkiseen ulkoilmarasitukseen joutuneita heikkokuntoisia metsästäjiä. Tällaisia esimerkkejä on toki lähempää meidänkin maastamme, tänäkin vuonna. Yhtäkkinen kannon kanssa painiskeleminen kesähuvila tontilla on lopettanut vähäkäyttöis.en sydämen ponnistelut. Tähän kokemusaineistoon perustuu viisas käytännön ohje: joka ei ole ennen 40 ikävuottaan ollut kivityömies, älköön kuvitelko olevansa sitä sen jälkeenkään. Liikunnan harjoitus ei saa olla yhtäkkistä ja satunnaista, vaan jatkuvaa ja tasaista. On suoras:taan hämmästyttävää nähdä, kuinka nopeasti järkiperäinen tasainen ruumiillinen harjoittelu lisää sydämenkin työkuntoa, mutta kuinka se vastaavasti jo aivan nuorilla asevelvollisuusiässä olevillakin nopeasti laskee harjoittelun lakatessa. Jos näin vähitellen joudumme tunnustamaan liikunnan merkityksen, joudumme tällöin pakostakin määrittelemään kantamme varsinaiseen urheiluun. Meidän on avoimesti myönnettävä, että urheilu, nimenomaan huippu-urheilun osakseen saama huomio - etten sanoisi palvonta - ei saa aina niiden hyväksymistä, jotka väheksyvät voiman merkitystä kulttuuri-ihmisen mittana, vaan mieluummin korostavat vastaavasti henkisen kehittymisen ja henkisyyden merkitystä ihmisarvomme mukaisena tavoi~teena. Tällaiset mielialat kuvastuvat sen kiinalaisen vastauksessa, joka istui täpötäydellä stadionilla aivan hiljaisena. Yleisö hänen ympärillään riehui innoissaan, oli syntynyt ennätystulos1, joka 2/10 sekunnilla paransi voimassa olevaa maailmanennä:tystä. Kysyttäessä, miksei vieras ottanut osaa riemuun, olihan juuri tapahtunut valtava tapaus, hiljainen herrasmies miettiväisenä kysyi, mihin tämä voittaja käytti voittamansa 0,2 sekuntia. Meille täällä läsnäoleville ei tarvitse sen tarkemmin selvitellä, mitä jokaiseen ennätystulokseen sisältyy. Me tajuamme sen valtavan työn ja ponnistuksen määrän, mikä sisältyy vuosikautiseen harj.oittel~un: kieltäytymistä helpoista ja huonoista ja veltoista elintavoista, vapaa-aikojen oikeaa käyttöä, kun ne vietetään terveessä luonnossa eikä baarien ja kapakoiden savuisessa ja tunkkaisessa ilmapiirissä. Sanalla sanoen: sitä uskon, tahdon, taidon ja itseku~n sisäistä kasvatustyötä, joka tekee yksilöstä voittajan. Me tarvitsemme tällaisiakin esimerkkejä nuorisollemme, emme suinkaan yksin urheilukauden ohikiitäviä leikin tuokioita varten, vaan lopullista asennoitumistamme varten elämään ja sen meille antamiin tehtäviin. Tämän viikon ja tämän päivän teemana on Urheilu tavaksi - kansa terveeksi. Saavuttaaksemme todella tämän päämäärän KANSA 11 TERVEEKSI Urheilu tavaksi - kansa terveeksi oli tunnuksena SVf!L-v~i1wn pääjuhlassa , jossa professori Hartiala piti ohessa Julkatstun esitelmänsä.

8 12 on puhtaasti lääketieteellisessä asiantuntemuksessa pitäytyen valitettava, että niin monet urheilumuodot sisältävät sellaisia vaaroja ja riskejä, jotka eivä,t ole sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa. Vaikka on vaikea vetää rajaa vaarattoman ja vaarallisen välille, on vastuullinen lääketiede jokseenkin yksimielisesti asennoitunut niitä urheilumuotoja vastaan, joiden vaiheilta tämän tästä kantau!tuu tuhon viestejä. Ei voida pitää oikeana, että kaupalliset hyötynäkökohdat asetetaan tärkeysjärjestyksessä edelle kalliin inhimillisen elämän terveenä säilyttämisen tavoitetta. Lääketieteellä on muutakin huolestuttavaa sanottavana nimenomaan haluttaessa suojella nuoria mahdollisilta elinkautisilt3 vammoilta. Vaikka luonto tekeekin säälimätöntä karsintaa niistä suurista joukoista, jotka pyrkivät urheilun avulla maineeseen ja kunniaan, ei tätä karsintaa yksin olisi syytä jättää luonnon armottomien menetelmien varaan. Sitä mukaa kun vaatimukset tulostasoon nähden kasvavat, sitä ilmeisemmäksi käy säännöllisen ja asiantun;tevan lääkärivalvonnan tarve. Pitäisin tinkimättömänä vaatimuksena sitä, että jokainen nuorukainen, joka joutuu tehokkaan valmennuksen piiriin, olisi ensin alistettava täydelliseen lääkärintarkastukseen, jotta vältytjtäisiin niiltä onneksi vielä harvinaisilta, mutta sitä valite'utavammilta yllätyksiltä, joita urheilulääketieteelliset tutkimusasemat ovat voineet aineistossaan meidänkin maassamme todeta. Tämän valvonnan pitäisi lisäksi olla säännöllistä ja jatkuvaa. Tässä tulemmekin erääseen toiseen ilmeiseen puutteeseen: huolimatta siitä, että kilpailutulokset yhä ankarammin kiristyvät ja itse valmentaminenkin on kehittynyt tieteeksi, jossa pohjimmaltaan on kysymyksessä biologisen koneiston todellinen tunteminen ja tavoitteena sen yhä tehokkaampi käyttö, ei meidän maassamme vielä tänä päivänäkään ole vakiintuneelle pohjalle rakentuvaa järjestelmää tai laitosta, joka takaisi tällä alalla vaadittavan yhteistyön eri asiantuntijoiden välillä. Tämänkaltaista yhteistyötä edellyttäisi jo yksin sekin seikka, että harjoittelu maassamme tapahtuu varsin usein elilaisten ilmastollisten olosuhteiden vallitessa kuin missä kilpailut suoritetaan. Meidän lauhkea, kuiva ilmastomme on toki erilainen kuin ne usein kuumat ja kosteat ilmastoalueet - kolmet viimeisimmät ja edessä olevat olympiakisat! - joissa arvokilpailuja suoritetaan. Ilmasto yksin jo asettaa lämmönsäätelykoneiston ja sitä ylläpitävän sydämen ja verenkierron voitettavaksi aivan uusia tehtäviä, jotka vähentävät hermojen ja lihasten osuutta yhteisestä voimareservistä. Ilman yksilöllistä ja pitkäaikaista valvontaa ja 'tieteellisellä pätevyydellä suoritettua ennakolta valmistau- Kansan kunto ei rakennu vain huippujen varaan. Koko kansa on saatava harjoittamaan omakohtaisesti liikuntaa. - Suomerl: Ku~tou1'heiluliitto lupaa hoitaa osuutensa, vakuuttaa puheenjohtaja J. E. Niemi (vas.) Akseli Kaskelalle. 13

9 14 tumista tulemme olemaan vain onnellisten sattumien ja vastaisuudessa todennäköisesti yhä yleisempien pettymysten edessä. Urheilulääketieteen tehtävänä ei toki enää ole laastarilappujen paikoilleen as~tteleminen kilpailupaikoilla! En suinkaan väitä, että lääketiede tällä hetkellä vielä pystyy ilman muuta antamaan siltä yhtäkkisesti odotettua apua. Mutta tätä apua tulemme saamaan aina vain siltä myöhemmin, mitä kauemmaksi siirtyy sellaisen valtakunnallisen yleissuunnittelun toteuttaminen, joka takaisi edes muutamalle asiasta kiinnostuneelle ja riittävän perusteellisen koulutuksen saaneelle lääkärille riittävän pitkäjännitteisen koulutus- ja toimintamahdollisuuden. Olen useassa yhteydessä korostanut, että urheilun ja valmentautumisen antamat ongelmat eroavat suuresti siitä perinteellisestä asiantuntemuksesta, jota lääkärikunta saa kouliii1!tuessaan hoitamaan sairaita ja potilaita. Urheilulääketieteen ongelmien tunteminen edellyttää tavallista syvällisempää perehtymistä biokemiaan, kudosten ja solujen aineenvaihtoon ja energiatalouteen, onhan keskeisenä kysymyksenä ~tenkin lihas- ja hermokudoksen väsymisen ongelma. Olemme jo mielestäni menettäneet aivan liian paljon aikaa ja liian monta nuorta näistä ongelmista todella kiinnostunutta lääkäriä, jotka ovat kyllästyneet vuosikausien odotteluun. Kuvaamani yhteis,työ on sitä tarpeellisempi mitä pienemmistä reserveistä joudumme ammentamaan kunnianhimoisten toiveittemme toteuttajat. Mutta urheilun ja liikunnan todelliset ongelmat eivät liity pelkästään kilpailu- ja edustusurheiluun. Käsittääkseni on tämän hetken suuria ongelmia saada ylläpidettyä nuo'risossa harrastusta liikuntaan. Sosiologiset tutkimukset osoittavat, että nuoruusvuosien aikainen urheiluharrastus kuvastuu selvästi myöhemmän iän liikunnanharrastuksen yleisyydessä. Juuri 'tämän hetken nuoriso elää keskellä voimakasta ympäristötekijöiden muuttumiskautta. Vanhemmat ikäpolvet eivät ole läpikäyneet sellaista nuoruutta, johon sisältyy omien lastemme passiiviset ajanvietetottumukset, radiot, televisiot, baarit - jopa leikkikaluiksi muuttuneet mopedit ja autot sekä kevyesti hanjptut taskurahat. UrheilUSlta ja liikunnasta puhuessamme emme taas voi tuudittautua sen itsepetoksen valtaan, että pelkästään toisten urheilusta nauttiminen riittää. Väittäisin, että tämän päivän ja huomispäivän ihmistä eivät paljoakaan tule auttamaan rakentamansa uljaat urheilupalatsit ja stadionit sekä kustantamansa suuret urheilujuh- lat, jos hän itse, yhä lisääntyvässä määrässä syrjästäkatsojana penkkiurheilijana, nauttii liikunnasta vain toisten suorittamana. Ihmiskunnan historia ei sisällä tietoja hyvinvoinnissaan veltos' tuneiden kansojen terveydes.tä, se kertoo vain miten niiden on käynyt. Me tiedämme, että elintavoissamme olevat virheet jo nyt aiheuttavat kalliin laskun halutessamme lisätä vuosia elämäämme. Kuitenkin nimenomaan sille sukupolvelle, joka jo lapsuudestaan saakka saa elää ja nauttia muuttuvan maailman eduista, sille kuuluu myös huolemme: on harhaluulo, että ihminen hankkiessaan itselleen ja henkiselle kehittymiselleen runsaita voittoja olisi myös pystynyt täysin irroittautumaan koneistonsa biol.ogisista, vuosituhansien takaisista lainalaisuuksista. 15

10 16 Kallio Kotkas Kymmenen vuotta pääsihteerinä Sanoin kirjoittavani raportin pääsihteerikaudeltani J os rajoittuisin puhumaan vain tuon kauden tapahtumista, antaisin täysin väärän kuvan siitä, mihin kaikki sen kauden aikaansaannokset perustuvat. Kymmenvuotiskaudet SVUL:n historiassa ovat tavallisesti alkaneet vuoden pari myöhästyneinä. Edellisen vuosikymmenen vaikutus on tullut näkyviin vasta seuraavan kymmenluvun jo jonkin verran vierähdettyä. Muistettakoon esimerkiksi, että SVUL järjestäytyi erikoisliittopohjalle vuoden 1932 alusta, että vanha kaarti rupesi vetäytymään syrjään vasta 1952 olympiakisojemme päätyttyä, jolloin alkoi nuoremman polven esiinmarssi ja että SVUL:n julistautuminen valtakunnanliitoksi tapahtui vasta vuoden 1961 lopussa. Ja kuitenkin kaikissa näissä tapauksissa oli kehityksen varsinainen perusta luotu jo edellisellä vuosikymmenellä. SVUL:n nousu sen nykyiseen suuruuteen perustuu kehitykseen, joka itse asiassa on kestänyt kaikki ne kuusi vuosikymmentä, mitkä SVUL on ollut olemassa. Alku oli pientä, mutta jo heti alun perin oli liitto tarkoitettu koko Suomen urheilun yhdistäväksi keskusliitoksi. Liiton merkitys tässä suhteessa onkin ollut monessa mielessä sekä ennen itsenäisyyttämme että itsenäisyytemme aikana mitä suuriarvoisin, joskaan se tätä päämääräänsä ei täydellisesti ole vielä koskaan saavuttanut. Urheiluelämämme kehitys eritoten sotien jälkeisenä kautena on aikaisempaan aikaan verra~tuna kuitenkin ollut niin silmään pistävä, että se on lyönyt myös SVUL:n asemaan leiman, joka eräissä suhteissa olennaisesti poikkeaa aikaisemmasta. Tuskin koskaan on pyrkimys todella kaikkea vapaaehtoista urheiluelämäämme yhdistävän valtakunnallisen keskusliiton aikaansaamiseksi ollu,t niin voimakas kuin 1950-luvulla. Tällaisella pyrkimyksellä ei ainakaan koskaan ennen ole ollut sellaista kantavuutta. SVUL oli jopa valmis lopettamaan oman toimintansa, jos jokin muu järjestely olisi johtanut toivottuun tulokseen luvulla tuli myös voimakkaampana kuin ennen esille urheiluelämän kaksinaisluonne. Kaikille kansalaisille tarkoitettu kuntourheilu tunkeutui kilpaurheilun rinnalla aktiiviseen asemaan. Aikaisemmin se oli ollut enemmän tai vähemmän kaunis ihanteellinen tavoite. SVUL:n jäsenmäärä oli vielä niin myöhään kuin uvun alussa vain puolisensataatuhatta, kolmea vuosikymmentä myöhemmin se oli kymmenkertainen. SVUL ei enää ollut vain kilpaurheiluliilj;to, niinkuin se varsinkin 1920-luvulla oli ollut, huolimatta siitä, että seuroissa harrastettiin varsin paljon myös näytösvoimistelua ja muuta sen kaltaista.. Aikaisemmin oli kuntourheilu - kansanurheilu., massaurheilu, Joukkourheilu, jokamiehen urheilu., jokanaisen liikunta tai millä nimellä se kulloinkin kulkikaan - käsitetty milteipä ~ain jokapäiväisen arkisen työn vaihteluksi ja virkistykseksi, usein vain pelkäksi hyväksi harrastukseksi tai huviksi, nyt - televisiokaudella, tai mikä nimi tälle aikakaudelle vielä keksitäänkään - se on jo välttämättömyys. Laaja on myös niiden kansalaisten piiri jotka joutuvajt SVUL:n toiminnan vaikutusalueelle, vaikka eivät olekaan minkään urheiluseuran jäseniä. Aikaisemmin tämä koski erityisesti nuorisoa, nyt - itse tasavallan presidentin korostettua uudenvuodenpuheessaan kaikkien kansalaisten liikunnan, kuntourheilun, välttämättömyyttä - SVUL:n työ vaikuttaa kauaksi sen jäsenistön ulkopuolelle kaikkiin kansankerroksiin ja kaikkiin urheilu- ja liikuntakykyisiin ikäluokkiin. Kuntourheilu on tullut niin tärkeäksi ja päässyt niin hyvään huutoon, että kilpaurheilu on suorastaan jäänyt oman onnensa huomaan. Kumpi näislj;ä kahdesta on tärkeämpi, sitä kysymystä on turha pohdiskella, sillä molemmat ovat välttämättömiä. Kuntourheilulla on vain eräänlainen aatteellinen e,tumatka. Vaikeuksi$ta huolimatta ei pidä suinkaan luulla, että kilpaurheilumme kehittäjät olisivat nukkuneet viime vuosikymmenet. 17 2

11 18 Suomen Urheilulehden piirtäjän näkemys uusien liittojen muknantulosta SVUL:oon keväällä. Olemme kehityneet olympialaiselta kultamitalikaudeltamme ja uvuilta oloihimme nähden milteipä suunnattomasti. Mutta - sittenkin olemme jääneet jälkeen maailman huipuista (eräitä ilahduttavia poikkeuksia lukuun ottamatta). Mistä tämä johtuu? Vapaaehtoisen työn voimat eivät ole riittäneet. Palkalttua työvoimaa on vain kourallinen, kun pitäisi olla sylin täydeltä. Valtio on jakanut urheilun määrärahoja pääasiassa sen mukaan, miten kukin osapuoli on osannut parhaiten puhua ja Ituloksellisimmin liehitellä. Kilpaurheilu ei ole saanut tarvitsemaansa avustusta sinne, missä sen painopiste on ollut ja mistä se olisi suurimman hyödyn saanut. Ketkä vastaavat tässä maassa kilpaurheilun kehityksestä ja menestyksestä? Eivät ketkään muut kuin eri urheilualojen erikoisliitot. Niissä on tarpeellinen asiantuntemus, tarpeellinen innostus ja tarpeellinen ambitio. Muut järjestöt - olipa niillä kuinka vetävä nimi tahansa - pystyvät kylläkin ylläpitämään harrastusta ja saamaan uusia ikäluokkia mukaan, jopa eräissä tapauksissa määrättyjä kansalaispiirejäkin, mutta kunnollisen edustuskaarttin luomisessa niillä on melko pieni merkitys. Aika on sen todistanut Esimerkiksi Suomen Urheiluliiton kaikkien aikojen hakamiestilastossa on niinkin suuren järjestön kuin TUL:n kasvattien osuus vain yksi kymmenes. SVUL:n jäsenliittojen lukumäärä on tätä kirjo1tettaessa 29, kymmenen vuotta sitten se oli 16. Kasvu on ollut valtava, sillä enää on vain muutama erikoisurheiluliitto SVUL:n ulkopuolella. Kilpaurheiluliitot ovat hakeutuneet yhteen, sillä nekin tarvitsevat toinen toistaan. Keskusliiton hoivissa ne vapautuvat monista sellaisista tehtävistä, mitkä muuten turhan tähden kulu11taisivat niiden voimia. Erikoisliitot tarvitsevat myös työrauhaa, ja vain aniharvoin niillä on käytettävissä sellaisia voimia, jotka pystyisivät tai edes viitsisivät kamppailla mitä moninaisimpia ulkonaisia ahdisteluja vastaan, joilla useinkaan ei ole juuri paljoakaan tekemistä itse urheilun kanssa. Erikoisliittojen täytyy saada keskittyä pelkästään oman urheilualansa hoitamiseen. Sen mukaan - näkyvien aikaansaannosten mukaan - niiden työ arvostellaan ja arvostetaan. SVUL takaa tämän työrauhan. SVUL:n urheilutyössä ei politikoida eikä miesten mitltaa arvosteta sen mukaan, mitä yhteiskuntaluokkaa hän on. Kukin saa omalla työsaral1aan puskea parhaansa mukaan, ja kullakin on omalla työsarallaan myös täysi vapaus tehdä mitä tahtoo, ts. miten parhaiten ja kunnioitetuimmin voi viedä omaa urheilu ansa eteenpäin. 19

12 20 21 Tämä on työrauhaa. Ja se tuo tul!oksia ja antaa tyydytystä jokaiselle, joka tämän maan, sen kansan, eritoten nuorison, hyväksi tahtoo työtä tehdä. Siksi SVUL on pystynyt kasvamaan ja voimistumaan. Eikä tämä kehitys ole vielä pysähtynyt. SVUL ei ole mikään itsetarkortus. Se on altis, mutta tehokas palvelija. Se pyrkii yhdistämään Suomen urheilun. Jokainen kulunut vuosi on tuonut sen lähemmäksi tätä päämäärää ja jokainen tuleva vuosi lähentää samaa päämäärää. Sitä päämäärää ei SVUL ole koskaan muuttanut eikä varmaan muuta. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto toimii koko kansan ja isänmaan hyväksi. SUOMEN AMPUJAINLIITTO Puheenjohtaja A. Ravila Liitto on perustettu 1919, liittynyt SVUL:oon, kuuluu vuodesta 1922 kansainväliseen liittoon Union International de Tir (UIT), vuonna seuroja 111, jäseniä miestä, 93 naista ja poikaa, yhteenä Liiton kunniapuheenjohtaja: H. V. Ö s t e r m a n Liiton puheenjohtaja: A. Ra vii a Liiton toiminnanjohtaja: A. U. Le h t 0 n e n MAAOTTELUT - Neuvostoliitto, Moskovassa I MESTARIT JA ENNÄTYKSET Vapaakivääri 3 x 40 laukausta SM Esa Kervinen, Mikkelin Ampujat SE Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat ME 1959 Daniel Puckel, USA, Chicago SM joukkue Keski-Suomen Ampujat SE Keski-Suomen Ampujat ME Neuvostoliitto, Kairo Vapaakivääri 40 laukausta, pysty asento SM Pauli Janhonen, Keski-Suomen Ampujat SE Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat ME 1955 A. Hoolenstein, Sveitsi, Bukarest 1142 pistettä 1151 ~ 1147 ~ 3384 ~ ~

13 22 23 Vapaakivääri 40 laukausta, polviasento SM Esa Kervinen, Mikkelin Ampujat 389 SE 1956 Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat 391 ME 1957 A. Kvissberh, Ruotsi, Turku 388 Vapaakivääri 40 laukausta, makuuasento SM Jussi Nordquist, Satakunnan Ampujat 394 SE 1956 Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat 398 ME G. Anderson, USA, Kairo 395 Sotilaskivääri 3 x 20 laukausta SM Antti Rissanen, Haminan Ampumaseura 553 SE Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat 554 ME 1958 A. Tilik, Neuvostoliitto, Moskova 555 SM joukkue Haminan Ampumaseura 1615 SE Haminan Ampumaseura 1615 ME 1959 Neuvostoliitto, Winterhtur 2152 Sotilaskivääri 20 laukausta, pystyasento SM Eino Alajoki, Alavuden Ampujat 175 SE 1960 Uuno Tarkki, Upseerien Ampumayhdistys Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat 181 ME 1959 M.ltkis, Neuvostoliitto, Moskova 179 Sotilaskivääri 20 laukausta, polviasento SM Antti Rissanen, Haminan Ampumaseura 190 SE 1960 Osmo Rantala, Hämeen läänin Metsästysseura 194 Kalevi Parkkari, Helsingin Varuskunnan Ampujat 194 ME 1958 A. Tilik, Neuvostoliitto, Moskova 187 Sotilaskivääri 20 laukausta, makuuasento SM Toivo Ronkainen, Kajaanin Ampujat 193 SE 1960 Sakari Saira, Ylävuoksen Ampujat 193 Toivo Ronkainen, Kajaanin Ampujat 193 ME 1958 I. Meitin, Neuvostoliitto, Moskova 193 Pienoiskivääri 3 x 40 laukausta SM Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat 1127 SE Esa Kervinen, Mikkelin Ampujat 1151 ME G. Anderson, USA, Kairo 1157,. SM joukkue Keski-Suomen Ampujat SE 1959 Keski-Suomen Ampujat ME 1959 Neuvostoliitto, Milano Pienoiskivääri 40 laukausta, 'pystyasento SM Pauli Janhonen, Keski-Suomen Ampujat 361 SE 1960 Pauli Janhonen, Keski-Suomen Ampujat 373 ME G. Anderson, USA, Kairo 376 Pienoiskivääri 40 laukausta, polviasento SM Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat 386 SE 1961 Esa Kervinen, Mikkelin Ampujat 392 ME 1958 Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat, Mos~ova M. Niasov, Neuvostoliitto, Bukarest 391 Pienoiskivääri 40 laukausta, makuuasento SM Jussi Nordquist, Satakunnan Ampujat 396 SE Jussi Nordquist, Satakunnan Ampujat 398 ME 1959 O. Hviid, Jensen, Tanska, Milano 398 Pienoiskivääri 60 laukausta, makuuasento SM Esa Kervinen, MiJkkelin Ampujat 590 SE 1961 Eero Laaksonen, Turun seudun Ampujat 593 ME 1959 J. Holup, Unkari, Milano 595 Vapaapistooli 60 laukausta SM Toivo Ant1kainen, Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 553 SE 1960 Pentti Linnosvuo, Suomen Metsäs'tysyhdistys 558 ME 1955 A. Jasinsky, Neuvostoliitto, Bukarest 556 MS joukkue Hämeen läänin Metsästysseura 1588 SE 1950 Suomen Metsästysyhdistys 1626 ME 1959 Neuvostoliitto, Milano 2197 Isopistooli 30 laukausta SM Toivo Antikainen, Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 581 SE 1957 Toivo Antikainen, Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 597 ME 1959 V. Kudrna, T-slovakia, Milano 591 SM joukkue Vaasan Ampujat 1712 "

14 24 SE 1960 ME Suomen Metsästysyhdistys Neuvostoliitto, Kairo Isopistooli 30 laulkausta, koulu SM Kaarle Pekkala, Hämeen läänin Metsästysseura 289 SE 1959 Pentti Hyyryläinen, Etelä-Saimaan Ampujat 294 Isopistooli 30 laukausta, kuvio SM Lauri Toikka, Haminan Ampumaseura 295 SE 1959 Toivo Antikainen, Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 300 Kuvioammunta 30 laukausta SM Väinö Heusala, Iisalmen Ampujat 296 SE 1961 Pentti Linnosvuo, Suomen Metsästysyhdistys pistettä 2349 Hirviammunta, yhdistetty SM Pekka Kling, Turun seudun Ampujat SE Pekka Kling, Turun seudun Ampujat pistettä 438 Olympiahaulikkoammunta, 200 kiekkoa SM Pentti Strandman, Suomen Metsästysyhdistys 185 osumaa SE Antero Mäkinen, Suomen Metsästysyhdistys 187 SM joukkue Suomen Metsästysyhdistys 525 SE Suomen Metsästysyhdistys 549 Metsästyshaulikkoammunta, 150 kiekkoa SM Tuukka Mäkelä, Pohjois-Hämeen Ampujat 142 SM joukkue Pohjois-Hämeen Ampujat 255 Olympia-ammunta 60 laukausta SM Pentti Linnosvuo, Suomen Metsästysyhdistys 578 SE 1959 Pentti Linnosvuo, Suomen Metsästysyhdistys 591 ME 1959 A. Kropotin, Neuvostoliitto, Moskova A. Zabelin, Neuvostoliitto, Moskova 592 SM joukkue Suomen Met.sästysyhdistys 1714 SE 1958 Suomen Metsästysyhdistys 1733 ME 1958 Neuvostoliitto, Moskova 2361 Hirviammunta, 50 kertalaukausta SM Pekka Kling, Turun seudun Ampujat 224 SE Pekka Kling, Turun seudun Ampujat 224 ME 1958 A. Nikitin, Neuvostoliitto, Moskova 234 SM joukkue Turun seudun Ampujat 630 SE Turun seudun Ampujat 630 ME 1959 Neuvostoliitto, Moskova 900 Hkviammunta, 25 parilaukausta SM Pekka Kling, Turun seudun Ampujat 214 SE Heikki Yrjövuori, Kuusankosken Ampujat 221 ME 1959 J. Deckert, USA, MoSkova 223 SM joukkue Turun seudun Ampujat 627 SE Turun seudun Ampujat 627 ME 1961 Neuvostoliitto, Oslo 861

15 26 27 SUOMEN GOLFLIITTO SUOMEN HIIHTOLIITTO Puheenj oh taj a V. Tuukkanen Puheenjohtaja Ali Koskimaa Liitto on perustettu 1957, liittynyt SVUL:oon, kuuluu vuodesta 1958 kansainväliseen liittoon European Golf Association vuonna seuroja 6, jäseniä 463 miestä, 173 naista, 78 poikaa ja 17 tyttöä, yhteensä 731. Liiton kunniapuheenjohtaja Eljas E r k k 0 Liiton puheenjohtaja Väinö T u ukk a n e n Liiton sihteeri Aarne No r d b e r g Suomi-Norja 5,5-3,5 Suomi-Tanslka 4-5 Suomi-Ruotsi 1,5-7,5 MAAOTTELUT Talin golfkenttä Helsinki MESTARIT SM Jalo Grönlund SM (naiset) Kiki Pohjanpalo Talin golfkenttä Helsinki Liitto on perustettu 1908, kuulunut SVUL:~on.?~rustaI?isestaan lähtien, kuuluu vuodesta 1924 kansamvali~e~~ 111ttoon Federation Internationale de Ski (perusta] a] aser:), vuonna seuroja 940, jäseniä miestä, naista, poikaa ja ~yttöä~ 'yhteensä ~ Liiton kunniapuheenjohtaja: Yr]o KaI 0 n I e m I Liiton puheenjohtaja: Ali K o.s kim a ~ Liiton toiminnanjohtaja: VelI Saa r I n e n ja Pauli Swanljung Liiton päävalmentaja: Veli Saa r i n e n SUOMEN MESTARIT Miehet : 50 km Arto Tiainen, Mikkelin Hiihtäjät 30 km Kalevi Hämäläinen, Juvan Urheilijat 15 km Väinö Huhtala, Jämsänkosken Ilves 3 x 10 km Mikkelin Hiihtäjät (Veini Puttonen, Heimo Himanen, Arto Tiainen) Mäenlasku Eino Kirjonen Lahden Hiihtoseura Yhdistetty kilpailu Pertti Tiitta, Lahden Hiihtoseura Pujottelu Raimo Manninen, Lahden Hiihtoseura Suurpujottelu Raimo Manninen, Lahden Hiihtoseura Ampumahiihto Eino Närvä, Turun Urheiluliitto ,9 440,42 58,0 74,

16 28 Nai s e t: 10 km Mirja Lehtonen, Uuraisten Urheilijat km Siiri Rantanen, Lahden Hiihtosew'a x 5 km Lahden Hiihtoseura (Eila Lappi, Saara Saarinen, Meeri Hussa) Pujottelu Margareta Björkbom, Grankulla IFK 64,6 MAAOTTELUT Pohjoismainen koululaismaaottelu kansanhiihdossa Suomi Ruotsi Norja 1 ryhmä: kansakoulut, oppikoulut II ryhmä: yliopistot, korkeakoulut III ryhmä: ammatti- ja muut vastaavat koulut väh. 1 vuoden oppiajalla Yhteistulos SUOMEN JUDOLIITTO Puheenjohtaja T. Muren Liitto on perustettu 1958, liittynyt SVUL:oon 1963, kuuluu vuodesta Euroopan Judoliittoon (UEJ), vuonna henkilöjäseniä yhteensä 600. Liiton puheenjohtaja: T. M u r e n Liiton sihteeri: C. S af i u 11 a Liiton päävalmentaja: V. H a ukk a 29 SUOMEN MESTARI Pauli Hissa _- -

17 30 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO Puheenjohtaja Harry Lindblad Liitto on perustettu 1929, liittynyt SVUL:oon 1937, kuuluu vuodesta 1929 kansainväliseen liittoon Ligue Internationale de Hockey Sur Glace (LIHG), vuonna seuroja 210, jäseniä miestä, 313 naista, poikaa ja 129 tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Harry Li n d b 1 a d Liiton toiminnanjohtaja: Reijo M ann eri a Liiton päävalmentaja: Viljo W i r k kun e n - Suomi-Ruotsi Göteborg _ Suomi-Ruotsi _ Suomi-Länsi-Saksa 4-5 2l Mlinchen - Suomi-Kanada 1- a Denver Suomi-Länsi-Saksa Garmisch Partenkirchen - Suomi-Englanti Colorado Springs - Suomi-USA Denver - Suomi-Ruotsi Denver - Suomi-Norja Turku - Suomi-ltä-Saksa Rostock B-ottelut : + Suomi B _ Länsi-SaksaA Berlin Nuoret: - Suomi-Ruotsi Mikkeli Suomi-Ruotsi Mikkeli Pojat : + Suomi-Norja Oslo - Suomi-Ruotsi Oslo 31 SUOMEN MESTARI Tampereen Ilves (Veikko Ukkonen, Jarmo Vasama, Pentti Pynnönen, Matti Jansson, Juhani Lahtinen, Raimo Määttänen, Pekka Lehtolainen, Lasse Oksanen, Rauli Virtanen, Kalevi Rassa, Raimo Kilpiö, Esko Kaonpää, Kaj Matalamäki, Erkki Harju, Jaakko J askari, Matti Harju, Reijo Hakanen). MAAOTTELUT Suomi-Sveitsi Colorado Springs Suomi-Länsi-Saksa Suomi-Norja Suomi-Norja Oslo Suomi-Norja Suomi-Länsi-Saksa Rauma Suomi-Länsi-Saksa Helsinki Suomi-Länsi-Saksa Tampere

18 32 SUOMEN KANOOTTILIITTO Naiset K m Magga Bergholm, C K m Raija Bruce-Ulla Koivumäki, PM K m Magga Bergholm, C K m Canoa Ikämiehet K-l 500 m K. Leidenius, C K om T. Liljeberg, DPK ,7 2.45,9 30.5,7,2 2.21,3 2.25, ,5 Puheenjohtaja Olavi A. Ranta Liitto on perustettu 1932, liittynyt SVUL:oon, kuuluu perustamisestaan saakka k&nsainväliseen liittoon International Canoa Federation (ICF), vuonna seuroja 55, jäseniä 790 miestä, 855 naista, 677 poikaa ja tyttöä, yhteensä 4.67l. Liiton puheenjohtaja: Olavi A. Ra n t a Liiton toiminnanjohtaja: Maire Ala n e n Liiton päävalmentaja: Juhani M i e t t i n e n SUOMEN MESTARIT Yleinen sarja K m 1. Nummisto, TM K m 1. Nummisto, TM K m E. Strömsholm, PM K m A. Malmlund-S. Nyholm, W K m R. Björklund-T. Blomqvist, C K m S. Nyholm-A. Malmlund, W C m R. Närjänen, PM C m R. Närjänen, PM C m T. Horppu-L. Grönlund, PM C m T. Horppu-L. Grönlund, PM K-14x500 m viesti, W C-1 4x500 m viesti, PM 1 K m Canoa K m Wågen 2.02,5 4.40, ,2 1.55,0 4.33, ,0 6.43, ,8 5.27, ,5 9.40, ,7 3.46, ,0 3 Nuoret K m v. pojat R. Vuori-R. Niinikorpi, VaVe K-l m v. pojat E. Strömsholm, PM C m v. pojat S. Ahlberg, PM K m alle 19 v. pojat H. Mäkelä-M. Löf, VeSa K m v. pojat 1. Nummisto, TM C m alle 19 v. pojat 1. PaavoJ.a-M. Valoma, KaMe C m alle 19 v. pojat K. Mäkinen, PM K m v. pojat TM K m v. pojat S. Mäkinen-S. Henttonen, PM K m v. pojat S. Käck, HKK C m v. pojat S. Ahlberg, PM K m alle 17 v. pojat J. Lehtinen, AiMe K m alle 21 v. tytöt Mona GrÖnstrand-M. Finnberg, HKK K m v. pojat 1. Nummisto, TM 26.20, , , , , , ,3 1.51,0 2.05,8 2.06,0 2.34,8 1.04,2 1.09,8 56,4

19 34 K m alle 19 v. pojat K. G. Alithan-B. Nordberg, HKK K m alle 17 v. tytöt M. Grönstrand, HKK C m alle 19 v. pojat 1. Paavola-M. Valoma, KaMe C m alle 19 v. pojat K. Mäkinen, PM K m v. tytöt M. Finnberg, HKK Seuramestaruuspisteet: Pirkka-Melojat 408 pistettä Paddlarklubben Canoa 244 pistettä Vesisamoilijat 127 pistettä 58,4 1.17,4 1.16,8 1.13,9 1.17,5 SUOMEN KAUNO LU 1 STE L ULIITTO Puheenj oh taj a Sampo Sovijärvi 35 Liitto on perustettu 1961, liittynyt SVUL:oon 1961, kuuluu vuodesta 1961 kansainväliseen liittoon International Skating Union (ISU), vuonna seuroja 55, jäseniä 824 miestä, 916 naista~ 593 poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Sampo S 0 v i j ä r v i Liiton toiminnanjohtaja: Nils K a n k k 0 n e n SUOMEN MESTARIT Ragnar Wickström, HSK Pia Wingisaar, Mikkelin Luistelijat

20 36 37 SUOMEN KORIPALLOLIITTO SUOMEN KUNTO URHEILULIITTO Puheenj oh taj a Olavi Harju Puheenjohtaja J. E. Niemi Liitto on perustettu 1939, kuulunut SVUL:oon 1947 lähtien, kuuluu kansainväliseen liittoon International Amateur Basketball Federation (FIBA), vuonna seuroja 30,5, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtaja: Jussi La p p i - S e p p älä Liiton puheenjohtaja: Olavi H a r j u Liiton toiminnanjohtaja: Eino 0 jan e n Liiton päävalmentaja: Kalevi Tuo m i n e n SUOMEN MESTARIT Miehet: Helsingin Kisa-Toverit Naiset: Helsingin Työväen Uimarit Nuoret: Helsingin Kisa-Toverit Tytöt: Työväen Mailapojat MAAOTTELUT Suomi-Ruotsi (miehet) Joensuussa Suomi-Ruotsi (naiset) Helsingissä Suomi-Tanska (miehet) Kööpenhaminassa Suomi-Hollanti (miehet) Amsterdamissa Suomi-Ltinsi-Saksa (miehet) Berliinissä Suomi-Ruotsi (nuoret) HeLsingissä Suomi-Itä-Saksa (miehet) Helsingissä Suomi-Puola (miehet) Gdansk-Oliwassa Ensimmäiset pohjoismaiset mestaruuskilpailut voitti Suomi Tukholmassa. Pisteet: Suomi 6, Ruotsi 4, Islanti 2 ja Tanska O. Liitto on perustettu 1961 ja liittynyt SVUL:oon 1961, vuonna seuroja 1.704, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: J. E. N i e m i Liiton toiminnanjohtaja: Pekka 0 j a Vuoden 1963 alussa käynnisti Suomen Kuntourheiluliitto kolmiosaiseksi suunnitellun kuntokilvan, jonka ensimmäistä suorituskorttia on jaettu neljännesmiljoona kappaletta. Perinteellisen Paavon Polun suorituksia kertyi toukokuussa 1963 kaikkiaan

21 38 39 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO SUOMEN LENTOPALLOLIITTO Puheenjohtaja Risto Orko Puheenj oh taj a Heikki Kouri Liitto on perustettu 1941, liittynyt SVUL:oon 1957, kuuluu vuodesta 1946 kansainväliseen liittoon Internationale HandbalI Federation (IHF), vuonna 1926 seuroja 63, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Risto 0 r k 0 Liiton toiminnanjohtaja: Orjo P ä t t i n i e m i SUOMEN MESTARIT Hallipeli SM Arsenal Ulkopeli SM Bollklubben -46, Karjaa Hall i p e Ii (naiset) SM Helsingin IFK UI k 0 p eli (naiset) SM Helsingin IFK MAAOTTEL UT Miehet: Suomi-Sveitsi II. Suomi-Romania Nuoret: Suomi-Norja Suomi-Tanska Suomi-Islanti Basel Helsinki Köge Köge Naestvid Suomi-Ruotsi Roskilde Liitto on perustettu 1959, liittynyt SVUL:oon 196.1, kuuluu vuodesta 1963 kansainväliseen liittoon FederatlOn International de Vollye BalI (FIVB), vuonna seuroj a 327, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Heikki K 0 u r Liiton toiminnanjohtaja: Torsti Se p p ala SUOMEN MESTARIT Lahden Kimmo. (Juhani Aallonen kapteeni, Raimo Huotari. Tauno Lahti, Juhani Kesseli, Timo Laine, Pentti Aallonen, Olavi Koskinen, Pertti Koskinen, Sauli Lahti, Erkki Kostensalo. Huoltajana Jukka Laine) MAAOTTELUT Ruotsi, Kööpenhaminassa Tanska, Kööpenhaminassa Itävalta, Riiassa >3-0 Albania, Kievissä 1-3 Israel, Kievissä 0-3 Korea, Kievissä '1-3 Hollanti, Kievissä 0-3 Viimeksi mainitut 10 maaottelua pelattiin välisenä aikana , Italia, Kievissä Mongolia, Kievissä Itä-Saksa, Kievissä Brasilia, Riiassa Jugoslavia, Riiassa

22 40 SUOMEN LUISTELULIITTO Puheenjohtaja Aarno Pajunen Liitto on perustettu 1908, liittynyt SVUL:oon 1947, kuuluu vuodesta 1908 kansainväliseen liittoon International Skating Union (ISU), vuonna seuroja 129, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä yh- ~~d~~. ' Liiton puheenjohtaja: Aarno P a j u n e n Liiton toiminnanjohtaja: Pentti P ei t 0 per ä SUOMEN MESTARIT ja 1963 SM Keijo Tapiovaara, Helsingin Luistin!kiitäjät SM (naiset) Kaija Mustonen, HelSJingin Luistinkiitäjät SM 1963 Jouko Launonen, Jyväskylän Kisa-Toverit SM 1963 (naiset) Kaija Mustonen, Helsingin Luistinkiitäjät Naiset 500 m Inga Voronina, N-liitto, Alma Ata m L. Skoblikova, N-liitto, Karuizawa m Inga Voronina, N-liitto, Karuizawa m Inga Voronina, N-liitto, Karuizawa (5000 IIn Rimma Shukova, N-liitto, Karuizawa Pisteet Inga Voronina, N-liitto * ei vielä ISU:n hyvä'ksymiä. SUOMEN ENNÄTYKSET Miehet 500 m P. Lattunen, Pälkäne m J. Järvinen, Rovaniemi J. Launonen, Rovaniemi m K. Tapiovaara, Tikkurila m J. Launonen, Jyväskylä Pisteet K. Tapiovaara Naiset 500 m Eevi Huttunen, Pieksämäki m Iiris Sihvonen, Imatra m Kaija Mustonen, Toijala m Eevi Huttunen, Pieksämäki (5000 m Eevi Huttunen, Rovaniemi Pisteet Eevi Huttunen 42,6 2.15,6 2.15,6 8.09, , ,2 1.41,8 2.37,0 5.18,8 9.28,9) ,9 *1.31,8 2.19,0 5.06,0 9.01,6) MAAOTTELUT - Hollanti 103,5-116,5 MAAILMANENNÄTYKSET Miehet 500 m Evgeni Grishin, N-liitto, Alma Ata *39, m Juhani Järvinen, Suomi, Squaw Valley , m Jonny Nilsson, Ruotsi, Karuizawa *7.34, m Jonny Nilsson, Ruotsi, Karuizawa *15.33,0 Pisteet Jonny Nilsson, Ruotsi *

23 42 43 SUOMEN MIEKKAILULIITTO SUOMEN NAISTEN LIIKUNTAKASVATUS LIITTO Puheenjohtaja Torvald Appelroth Puheenj oh taj a Liisa Orko Liitto on perustettu 1931, liittynyt SVUL:oon 1947, kuuluu vuodesta 1931 kansainväliseen liittoon Federation Internationale d'escrime, vuonna : seuroja 18, jäseniä 482 miestä, 217 naista, 284 poikaa, 163 tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Torvald A p p e 1 r 0 t h Liiton sihteeri: Heljä P u 11 i SUOMEN MESTARIT Miehet floret'ti N-R. Sjöblom, Helsingfors Fäktare--Helsingin Miekkailijat joukkue, Miekka-Miehet (Kerttula, Halme, Seppänen) kaipa N-R. Sjöblom, Helsingfors Fäktare--Helsingin Miekkailijat joukkue, Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat II (Kaaja, Huttunen, Vanhala, Ilmola) säilä Kaj Czarnecki, Attack joukkue, Turun Miekkailijat, (Alopaeus, v. Troil, Andresen) Naiset floretti Marjatta Moulin, Helsingfors Fäktare--Helsingin Mie~kailijat joukkue, HFM I (Moulin, Gallen, Appelroth) Liitto on perustettu 1896, liittynyt.svul:oon 1948, kuuluu Uuden Voimistelun Kansainväliseen liittoon (LIGymM), vuonna seuroja 409, jäseniä naista ja tyttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtaja: Kaarina K ari Liiton puheenjohtaja: Liis;;t 0 r k 0 Liiton toiminnanjohtaja: Anna K i n n unen Vuonna oli Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitolla kenttätyössä eriasteista voimistelunjohtajaa eri osastoilla yhteensä harjoituskertaa. Lisäksi järjestettiin urheilu-, palloilu-, tanhu- ym. harjoituksia sekä retkiä 581, joille osallistui jäsentä. SNLL:n jäsenseurojen omissa juhlatilaisuuksissa esiintyi vuoden kuluessa kaikkiaan nais- ja tyttövoimistelijaa, minkä lisäksi muiden seurojen juhliin osallistui voimistelijaa kaikkiaan 610 eri tilaisuudessa, joissa oli katsojia lähes SNLL:n puitteissa oli vuoden loppuun mennessä kirjattu erilaisia merlclrisuorituksia yhteensä kappaletta, joista urheilumerkkejä on ja hiihtomer~ejä

24 44 45 SUOMEN NYKYAIKAISEN 5-0TTELUN LIITTO SUOMEN NYRKKEILYLIITTO Puheenjohtaja U. Poppius Puheenjohtaja Valle Resko Liitto on perustettu 1948, liittynyt SVUL:oon kuuluu vuo~esta 1948 perustajajäsenenä kansainvälisee~ liittoon Umon Inter~ation::!e ~.~ntathlon Moderne (UIPM), vuo~na. ~euroja 4, Jasema 78 miestä, 12 naista, 23 poikaa Ja 1 tytto, yhteensä 114. L~~ton p~h~enjohtaja: U. P 0 P P i u s Lllton toimmnanjohtaja: Raimo H a a v i k k 0 5-ottelu Väinö Korhonen 4-ottelu Kauko Kare 3-ottelu Kauko Kare SUOMEN' MESTARIT Helsingin Nyk. 5-ottelijat 4.650,5 Helsingin Nyk. 5-ottelijat Helsingin Nyk. 5-ottelijat Liitto on perustettu 1923, liittynyt SVUL:oon 1935, kuuluu vuodesta 1926 kansainväliseen liittoon Association InternationaI de Boxe Amateur (AIBA), vuonna seuroja 137, jäseniä 7239 miestä ja 5869 poikaa, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Valle R e s k 0 Liiton toiminnanjohtaja: Atle Salo k a n g a s SUOMEN MESTARIT 1963 Sarja 51 Ossi Palvalin, Sysmän Sisu 54 Börje Karvonen, Tapanilan Erä 57 Jorma Limmonen, Helisingin Tarmo 60 Antero Halonen, Varkauden Urheilijat 631h Jarmo Berglöf, Viipurin Nyrkkeilijät 67 Pertti Purhonen, Viipurin Nyrkkeilijät 71 Kurt Mattsson, Helsingin Atleettiklubi 75 Ilmo Lindqvist, Helsingin Tarmo 81 Ismo Leinonen, TUL Raskassarja Matti Luojukoski, Harjavallan Tv. Urheilijat MAAOTTELUT - Gruusia, Helsinki Norja, Helsinki _ Tshekkoslovakia, Praha Itä-Saksa, Dresden Ruotsi, Helsinki Viro, HelsiIJlki,

25 46 47 Sarja 78 kg Olavi Niemi, Rosenlewin Urheilijat Eino Ikola, Seinäjoen Urheilijat 97 Antero Vanhanen, Viipurin Voimailijat yli 97 Taisto Kangasniemi, TUL SUOMEN PAINILIITTO MAA OTTELUT + Itä-Saksa, Neurop Ruotsi, Uumaja ,5-14,5 Nuoret - Ruotsi, Mänttä Puheenjohtaja Arvo Himberg Liitto on perustettu 1906 kuuluen perustamisestaan lähtien SVUL:oon, kuuluu vuodesta 1923 kansainväliseen liittoon Federation International Lutte Amateur (FILA), vuonna seuroja 181, jäseniä miestä ja poikaa, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Arvo H i m b e r g Liiton toiminnanjohtaja: Onni Sir e n i u s Liiton päävalmentaja: Veijo Va s k 0 SUOMEN MESTARIT yapaapaini: Sarja 52 kg Jorma Turunen, Turun Toverit 57 Väinö Rantala, Lapuan Virkiä. 63 Tauno Jaskari, Nurmon Jymy 70 Erkiki Penttilä, Nurmon Jymy 78 Veikko Rantanen, Heinolan Isku 87 Eino Ikola, Seinäjoen Urheilijat 97 Antero Vanhanen, Viipurin Voimailijat yli 97 Vihtori Ahven, KotJkan Paini-Miehet Kreikkalaisroomalainen: Sarja 52 kg Reino Salimäki, Kuortaneen Kunto 57 Martti Laakso, Ilmajoen Kisailijat 63 Reijo Ollila, Lapin Lukko 70 Kyösti Lehtonen, Jämsänikosken Voimailijat

26 48 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO Puheenj oh taj a Bruno Nyberg Liitto on perustettu 1934, liittynyt 8VUL:oon 1934, kuuluu vuodesta 1938 kansainväliseen liittoon Federation Internationale Halterophile et Culturiste, vuonna seuroja 296, jäseniä miestä, 136 naista, poikaa ja 81 tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Bruno Ny b e r g Liiton toiminnanjohtaja: Kalervo Li P P 0 n en Liiton päävalmentaja: Kalervo Lipponen SE PE ME MESTARIT JA ENNÄTYKSET S a r j a 5 6 k g, p u n n e r r u s 90 kg Yrjö Haatanen, Jyväskylän Veikot 90 kg T. Johansson, Ruotsi Yrjö Haatanen, Suomi 116 kg S. Uljanov, Neuvostoliitto tempaus SE 95 kg Aarne Vehkonen, Tikkakosken Into PE 95,kg Aarne Vehkonen, Suomi ME 107,5 kg Y. Miyake, Japani työntö SE 117,5 'kg Matti Rajaluo1x>, Pyrinnön Painonnostajat-59 PE 117,5 kg Einar Edberg, Ruotsi Matti Rajaluoto, Suomi ME 139,5 kg Tsen-Tsin-Kai, Kiina yhteistulos SM 265 kg Antti Patrakka, Kiikalan Urheilijat SE 292,5 kg Aarne Vehkonen, Tikkakosken Into PE 292,5 kg Aarne Vehkonen, Suomi ME 352,5 kg Y. Miyake, Japani SE PE ME S a r j a 6 0 k g, p u n n e r r u s 101 kg Pekka Laine, Tampereen Veikot 101 kg Pek!ka Laine, Suomi 124 kg I. Földi, Unkari tempaus SE 100 kg Aarne Vehkonen, Tikkakosken Into PE 102,5 kg Arvid Andersson, Ruotsi ME 118,5 kg Y. Miyake, Japani työntö SE 133 kg Martti Muukka, Pieksämäen Pyrintö PE 133 kg Martti Muukka, Suomi ME 150,5 kg Y. Miyake, Japani yhteistulos SM 287,5 kg Veikko Ruhanen, Hirvensalmen Urheilijat SE 327,5 kg Martti Muukka, Pieksämäen Pyrintö PE 327,5 kg Martti Muukka, Suomi ME 375 kg Y. Miya'ke, Japani S a r j a 67,5 kg, p u n n e r r u s SE 115 kg Pekka Salo, Riihimäen Kisko PE 115 kg Karl Strand, Ruotsi PeJdka Salo, Suomi ME 135,5 kg V. Kaplunov, Neuvostoliitto tempaus SE 110 kg Martti Kirjokivi, Hyvinkään Voima-Veikot 1963 PE 110 kg Ingemar Gustafsson, Ruotsi 1958 Martti Kirjokivi, Suomi 1963 ME 130,5 kg W. Baszanowski, Puola työntö SE 137,5 kg Viljo Nieminen, Tampereen Veikot PE 140 kg Bertil Bergelin, Ruotsi 1955 ME 161,5 kg A. Shgun, Neuvostoliitto

27 50 51 SM SE PE ME yhteistulos 320 kg Kalevi Notkonen, Herakles 350 kg Peikka Salo, Riihimäen Kisko 350 kg Pekka Salo, Suomi 415 kg V. Kaplunov, Neuvostoliitto S a r j a 7 5 k g, p u n n e r r u s SE 128,5 kg Tauno Kare, Herakles PE 128,5 kg Tauno Kare, Suomi ME 146 kg G. Veres, Unkari yhteistulos SM 412,5 kg Jaakko Kailajärvi, Tampereen Pyrintö SE 440 kg Jaakko Kailajärvi, Tampereen Pyrintö PE 440 kg Jaakko Kailajärvi, Suomi ME 465 kg G. Veres, Unkari S a r j a 9 0 k g, p u n n e r r u s SE 140 kg Jouni Kailajärvi, Valkeakosken Painonnostokerho PE 140 kg Jouni Kailajärvi, Suomi ME 160,5 kg W. March, USA 1963 SE PE ME tempaus 130 kg Tauno Kare, Herakles 130 kg Tauno Kare, Suomi 138 kg V. Beljajev, Neuvostoliitto työntö SE 160 kg Tauno Kare, Herakles PE 160 kg Tauno Kare, Suomi ME 172,5 kg H. Zdrazila, Tshekkoslovakia tempaus SE 140 kg Jaakko Kailajärvi, Tampereen Pyrintö PE 140 kg Jaakko Kailajärvi, Suomi ME 146,5 kg A. Gavrilov, Neuvostoliitto työntö SE 177,5 kg Jouni Kailajärvi, Valkeakosken Painonnostokerho PE 177,5 kg Jouni Kailajärvi, Suomi ME 190 kg r. Palinski, Puola yhteistulos SM 390 kg Tauno Kare, Herakles SE 402,5 kg Tauno Kare, Herakles PE 402,5 kg Tauno Kare, Suomi ME 440 kg A. Kurinov, Neuvostoliitto S a r ja 82,5 kg, p u n n e r r u s SE 143 kg Kaarlo Kangasniemi, Porin Pyrintö PE 143 kg Kaarlo Kangasniemi, Suomi ME 157,5 kg G. Veres, Unkari tempaus SE 146,5 kg Jaakko Kailajärvi, Tampereen Pyrintö PE 146,5 kg Jaakko Kailajärvi, Suomi ME 146,5 kg Jaakko Kailajärvi, Suomi yhteistulos SM 432,5 kg Jouni Kailajärvi, Tampereen Kisaveikot SE 440 kg Jouni Kailajärvi, Valkeakosken Painonnostokerho PE 440 kg Jouni Kailajärvi, Suomi ME 480 kg L. Martin, Englanti S a r j a yli 9 0 k g, p u n n e r r u s SE 160 kg Reino Suominen, Turun Veikot PE 160 kg Reino Suominen, Suomi ME 188,5 kg Juri Vlasov, Neuvostoliitto tempaus SE 148,5 kg Eino Mäkinen, Tampereen Kisaveikot PE 148,5 kg Eino Mäkinen, Suomi ME 164 kg N. Schemansky, USA työntö SE 175 kg Jouni Kailajärvi, Tampereen Kisaveikot PE 175 kg Jouni Kailajärvi, Suomi ME 180,5 kg G. Veres, Unkari työntö SE 187,5 kg Reino Suominen, Turun Veikot PE 187,5 kg Reino Suominen, Suomi ME 211 kg Juri Vlasov, Neuvostoliitto

28 52 yhteistulos SM 450 kg Eino Mäkinen, Tampereen Pyrintö SE 477,5 kg Reino Suominen, Turun Veikot PE 477,5 kg Reino Suominen, Suomi ME 550 kg Juri Vlasov, Neuvostoliitto MAAOTTELUT + Suomi-Ranska Suomi-Itä-Saksa Suomi-Englanti Suomi-Puola Suomi-Unkari Suomi-Leningrad Suomi-Ruotsi 6, Tampere Leipzig Leipzig Lodz Helsinki Hyvinkää Boden SUOMEN PESÄPALLOLIITTO Puheenjohtaja Erkki Kivelä 53 Liitto on perustettu 1920, liittynyt SVUL:oon 1925, vuonna seuroja 672, jäseniä miestä, naista, poikaa ja ty.ttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtaja: Lauri P i h kai a Liiton puheenjohtaja: Erkki K iv elä Liiton toiminnanjohtaja: Antero' Vi h e r ken t t ä Liiton pääkouluttaja: Tauno Luo m i SUOMEN MESTARIT SM Ilmajoen Kisailijat, (Pertti Silen, Aatto Koivu, Simo Salminen, Pentti Yli-Torala, Timo Olli, Jussi Kiikeri, Mikko Kivistö, Väinö Lintala, Pentti Kivimäki.) (Myös pelannut joukkueessa Tapani Oksanen ja Heikki Röyskö.) Huoltaja Paavo Mäntylä. Naiset SM Työväen Mailapojat, (Terttu Kämäräinen, Sirpa Ikonen, Riitta Kyntölä, Leena Laitinen, Tuula Tukia, Leila Laiti, Anja Niemi, Anja Ilonen, Marjatta Lepistö.) (Myös pelannut Marja Lindblom ja Terttu Sarjanen.) Huoltaja Kalevi Aijälä.

29 54 55 SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO Puheenjohtaja Eino Pajunen Liitto on perustettu 1896, liittynyt SVUL:oon 1906, kuuluu kansainväliseen liittoon Union Cycliste Internationale, vuonna seuroja 155, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtaja: Armas P ala maa Liiton puheenjohtaja: Eino P a j u n e n Liiton päävalmentaja: Eino P a j u n e n MESTARIT JA ENNÄTYKSET 1 km:n aika-ajo SM 1.14,0 Pekka Saarelainen, Pyörä-Toverit SE ,9 Onni Kasslin, Helsingin Vauhti-Veikot ME ,0 S. Gaiardoni, Italia 4 km:n takaa-ajo SM 5.18,7 Raimo Honkanen, Turun Urheiluliitto SE ,2 Paul Nyman, Pyörä-Pojat Eräajo SM Raimo Vauhkonen, Helsingin Työväen Pyörä-Veikot Tandem SM Raimo Vauhkonen, Helsingin Työväen Pyörä-Veikot Pyörä-Veikot 4 km:n joujkkueajo SM Turun Urheiluliitto, (Raimo Honkanen, Reijo Schrey, Veikko Lummevuo) 200 km:n maantieajo SM ,6 Antero Lumme, Salon Viesti 50 km:n väliaikalähtöinen maantieajo SM ,0 Antero Lumme, Salon Viesti 200 km:n joukkuekilpailu SM Master, Porvoo, (E. Karhu, O. Aalto, M. Hovi) 50 km:n jouldruekilpailu SM Salon Viesti, (A Lumme, H. Lumme, J. Toiskallio) Naiset 3 km:n ~aa -aj o SM 4.40,5 Leena Turunen, Outokummun Partio SE 4.44,2 Leena Turunen, Outokummun Partio 60 km:n maantieajo SM ,2 Hannele Hurri, Kymenlaakson Pyöräilijät 60 km:n joukkuekilpailu SM Joensuun Kataja, (Virtanen, Nousiainen, Haaranen) MAAOTTELUT + Suomi-Norja Ruotsi - Suomi-Tanska Ruotsi - Suomi-Ruotsi Ruotsi _ Suomi-Neuvostoliitto (Itä-Saksa, Puola, Tshekkoslovakia) - Suomi-Puola 0-1 :t :t - Suomi-Unkari 0-1 l> - Suomi-Belgia 0-1 :t l> - Suomi-Länsi-Saksa 0-1 :t - Suomi-Tshekkoslovakia 0-1 :t - Suomi-Romania 0-1 :t - Suomi-Itävalta 0-1 l> l> - Suomi-Ranska 0-1 l> l> - Suomi-Bulgaria 0-1 l> - Suomi-Englanti 0-1 l> - Suomi-Marokiko 0-1 l> - Suomi-Jugoslavia 0-1 l> l> - Suomi-Tanska 0-1 :t l> - Suomi-Ruotsi 0-1 l> l> + Suomi-Norja 1-0 l> l> + Suomi-Tunisia 1-0 l> :t

30 Suomi-Hollanti + Suomi-Mongolia + Suomi-Yhdistynyt Arabitasavalta - Suomi-Ruotsi + Suomi-Tanska + Suomi-Norja - Suomi-Norja (Itä-Saksa, Puola, Tshekkoslovakia) Levanger Levanger Levanger Trondheim SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO Nuorten maa ottelut - Suomi-Tanska Suomi-Ruotsi Suomi-Norja Solna Solna Solna Puheenj oh taj a Curt Akerberg Liitto on perustettu 1938, liittynyt SVUL:oon 1963, kuuluu vuodesta 1947 kansainväliseen liittoon International Table Tennis Federation (ITTF), vuonna seuroja 102, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Curt A k e r b e r g Liiton sihteeri: Runar M 0 n te 11 SUOMEN MESTARIT Miesten kaksinpeli Seppo Pentsinen, Wega Naisten kaksinpeli Sylvi Munkberg, Työväen Mailapojat Miesten nelinpeli Seppo Aaltio & Tapio Penttilä, Turun Toverit Naisten nelinpeli Aini Eskolin & Sylvi Munkberg, Työväen Mailapojat Miesjuniorit Tapio Penttilä, Turun Toverit Naisjuniorit Leila Portnoj, Makkabe Ikämiesten kaksinpeli Niilo Vehkamo, AGA Ikämiesten nelinpeli Olavi Kunnas & Ensio Lumes, Wega Sekanelinpeli Kalevi Lehtonen & Sylvi Munkberg, Työväen Mailapojat Miesten joukkue Wega (S. Pentsinen, P. Kunnas, P. Tuominen, V. Nurminen) Naisten joukkue Wega (Liisa Järvenpää & Rauni Lindberg)

31 58 59 SUOMEN RATSASTAJ AINlIITTO SUOMEN SOUTULIITTO Puheenjohtaja M. Roiha Puheenjohtaja Erkki Noramaa Liitto on perustettu 1933, liittynyt SVUL:oon kuuluu kansainväliseen liittoon Federation Equestre Inter~ationale (FEI), vuonna seuroja 27, jäseniä miestä 8] 0 naista, poikaa ja 671 tyttöä, yhteensä ' Liiton puheenjohtaja: M. R 0 i h a Liiton toiminnanjohtaja: Henri R ei s Liiton päävalmentaja: A. V a r t i a i n e n SUOMEN MESTARIT Rataesteratsastus: R. Pölönen, hevonen Rekas. Kouluratsastus: Hertta Upari, hevonen Mixtura. Juniorien yhdistetty kilpailu: Mirjam Asko, hevonen Narriman. Liitto on perustettu 1910, liittyny~. SVUL:o?n. 196~, kuuluu vuodesta 1938 kansainväliseen lnttoon FederatlOn Internationale des Sosietes d'aviron (FISA), vuonna.. seuroja 40, jäseniä miestä, 419 naista, 264 poikaa Ja 44 tyttöä, yhteensä 2.818:. Liiton kunniapuheenjohtaja: Svante Sun d m a n Liiton puheenjohtaja: Erkki No r a maa Liiton toiminnanjohtaja: Kaj K ari ss 0 n SUOMEN MESTARIT Nelonen Wärtsilän Soutajat 7.31,9, (Markku Vepsä, Heikki Salo, P ekka Sylvander, Teppo Kesäläinen, cox Reijo Sunden) Kaksikko ilman perämiestä Valkeakosken Vesiveikot 8.22,4, (Veli Lehtelä, Toimi Pitkänen) Sisähankanelonen Jyskeen Soutajat 8.24,0, (Tenho Tilli, Pauli Partanen, Olavi Holopainen, Rauni Muhli, cox Juhani Julku) Yksikkö Jämsänjoen Soutuveikot 8.48,4, (Jorma Kortelainen) Nelonen ilman perämiestä Roddklubben AEB 7.44,2, (Bengt Augustsson, Bo Wollsten, Ake Berg, Olavi Lönnqvist)

32 60 Kaksikko Valkeakosken Vesiveikot 9.01,9, (Veli Lehtelä, Toimi Pitkänen) Nelonen, kevyt So u t umle. h et 8 K. P.04,7, l (Arvo Partanen, Jorma J uu t'l' 1 amen Seppo uvaja, au i Niklander, cox Kaj Backström), Pariairokaksikko Jämsänjoen Soutuveikot 8.53,7, (Pertti Salminen, Jorma lainen) Korte- Kahdeksikko Wärtsilän Soutajat 7.21,8, (Kauko Hänninen Matti M' l A K~ ' M',a~~. pmen, auno Malsala, Heikki Salo, Markku Ve sä Pekka Sylvander, Teppo Kesäläinen, cox Ismo Kanerva) p,.. SUO MEN SUUNNISTU SLIITTO Puheenjohtaja Erkki Sorakuru 61 Liitto on perustettu 1945, liittynyt SVUL:oon 1945, kuulun vuodesta 1960 kansainväliseen liittoon Internationale Orientierungslauf Föderation (IOF), vuonna seuroja 568, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Erkki S 0 r aku r u Liiton toiminnanjohtaja: Allan K ari Liiton päävalmentaja: Erkki A r 0 SUOMEN MESTARIT SM Aimo Tepsell Gamlakarlehy IF - 25 km: Erkki Kohvakka, Kangasniemen Urheilijat _ yösuunnistus: Erkki Kohvakka, Kangasniemen Urheilijat viestisuunnistus: Asikkalan Raikas, (Reijo Kivistö, Esko Vainio, Aulis Kivistö) hiihtosuunnistusviesti: Gamlakarleby IF, (Osmo Tepsell, Erik Erikson, Aimo Tepsell) Naiset SM henkilökohtainen kilpailu: Irja Niemelä, XYZ _ viestisuunnistus: Helsingin Suunnistajat, (Pirkko Harmo, Pirkko Honkonen, Salme Arminen)

33 62 63 MAAOTTELUT Miehet Norja , Suomi , Ruotsi , Lilleström (Norja) Naiset Ruotsi , Norja , Suomi , Lilleström (Norja) Hiihtosuunnistus Ruotsi , Suomi , Loppi SUOMEN TENNISLIITTO Puheenj oh taj a Jarl Hohenthal Liitto on perustettu 1911, liittynyt SVUL:oon, kuuluu vuodesta 1918 kansainväliseen liittoon International Lawn Tennis Federation (ILTF), vuonna seuroja 90, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Jarl H 0 he n t h a 1 Liiton toiminnanjohtaja: Aarne S w a n 1 j u n g SUOMEN MESTARIT Sisäkentät Miesten kaksinpeli: Reino Nyyssönen, Helsingin Verkkopalloseura Naisten kaksinpeli: Leena Ahonen, Lahden Verkkopalloseura Miesten nelinpeli: Reino Nyyssönen, HVS & Lars Lincoln, HVS Naisten nelinpeli: Leena Ahonen, LVS & Anneli Nyman, WTSK Sekanelinpeli: Reino Nyyssönen, HVS & Anneli Nyman, WTSK Ulkokentät Miesten kaksinpeli: Reino Nyyssönen, HVS Naisten kaksinpeli: Leena Ahonen, LVS Miesten nelinpeli: Tapio Jokinen, WTSK & Jouni Pajukari, Lappeenrannan Verklkopalloseura Naisten nelinpeli: Leena Ahonen, LVS & Anneli Nyman, WTSK Sekanelinrpeli: Reino Nyyssönen, HVS & Anneli Nyman, WTSK

34 64 65 Miehet + Libanon - Tshekkoslovakia - Ruotsi - Tanska Naiset - Norja - Tanska - Ruotsi MAAOTTELUT Beirut Helsinki Helsinki Helsinki Oslo SUOMEN UIMALIITTO N Li 0 r e t (pojat) --: Ruotsi - Norja - Tanska (tytöt) + Ruotsi - Norja - Tanska Puheenjohtaja Unto Palonen Liitto on perustettu 1906, liittynyt SVUL:oon 1938, kuuluu vuodesta 1908 perustajajäsenenä kansainväliseen liittoon Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), vuonna seuroja 331, jäseniä miestä, naista, poikaa, tyttöä, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Unto P aio n e n Liiton toiminnanjohtaja: Vilho N u r m i Liiton päävalmentaja: Eino Hei k k i n e n MESTARIT JA ENNÄTYKSET Miehet Vapaauinti: 100 m SM Hannu Vaahtoranta, Vetehiset 57,4 SE 1960 Karri Käyhkö, Vetehiset 56,6 PE Per-Ola Lindberg, Ruotsi 55,5 EE Alan Gottvalles, Ranska 55,0 ME 1961 D. Santos, Brasilia 53,6 200 m SM 1963 (halli) Hannu Vaahtoranta, Vetehiset 2.05,8 SE Ilkka Suvanto, Vetehiset 2.05,8 PE Mats Svensson, Ruotsi 2.04,6 EE Gerhard Hetz, Länsi-Saksa 2.01,7 ME 1961 T. Yamanaka, Japani 2.00,4 5

35 m 200 m SM Hannu Vaahtoranta, Vetehiset 4.34,2 SM Matti Kasvio, HTU 2.23,1 SE 1963 Tuomo Hämäläinen, Kotkan Uimas SE 1963 Matti Kasvio, HTU 2.18,1 PE Hans Rosendahl, Ruotsi 4.25,6 PE 1961 Ilkka Suvanto, Suomi 2.19,7 EE 1960 Ian Black, Englanti 4.21,8 EE F. Dennerlein, Italia 2.12,6 ME M. Rose, Australia 4.13,4 ME K. Berry, Australia 2.09,7 800 m Selkäuinti: SE 1960 Ilkka Suvanto, Vetehiset 9.46,0 100 m PE Hans Rosendahl, Ruotsi 9.33,4 SM 1963 (halli) Stig-Olof Grenner, HSS 1.05,5 EE Gerhard Hetz, Länsi-Saksa 9.08,0 SE 1960 Stig-Olof Grenner, HSS 1.04,6 ME M. Rose, Australia 8.51,5 PE Bengt-Olof Almstedt, Ruotsi 1.04,3 EE 1961 L. Barbier, Neuvostoliitto 1.02, m ME T. Stock, USA 1.00,9 SM Tuomo Hämäläinen, Kotkan Uimas ,0 SE 1960 Ilkka Suvanto, Vetehiset 18.33,3 200 m PE Hans Rosendahl, Ruotsi 18.10,2 SM Stig-Olof Grenner, HSS 2.25,5 EE Gerhard Hetz, Länsi-Saksa 17.31,7 SE 1961 Stig-Olof Grenner, HSS 2.22,6 ME 1960 John Konrads, Australia 17.11,0 PE Bengt-Olof Almstedt, Ruotsi 2.20,2 EE E. Kuppers, Länsi-Saksa 2.15,0 Rintauinti: ME T. Stock, USA 2.10,9 100 m SM 1963 (halli) Lauri Ukkola, Marjaniem. Uim. 1.14,2 Sekauinti: SE 1963 Heimo Toivonen, Tampereen Uimas. 1.14,3 400 m PE Roland Lundin, Ruotsi 1.14,2 SM Hannu Vaahtoranta, Vetehiset 5.13,2 EE G. Propopenkow, Neuvostoliitto 1.09,8 SE Hannu Vaahtoranta, Vetehiset 5.11,5 ME C. J astremski, USA 1.07,0 PE Hannu Vaahtoranta, Suomi 5.11,6 EE Gerhard Hetz, Länsi-Saksa 4.53,8 200 m ME T. Stickles, USA 4.51,0 SM Tapio Leskinen, HTU 2.46,5 SE 1963 Heimo Toivonen, Tampereen Uimas. 2.42,0 Viestinuinti: PE 1960 Tommie Lindström, Ruotsi 2.39,3 4x 100 m EE 1. Karetnikov, Neuvostoliitto 2.32,8 SE 1960 Vetehiset 3.57,2 ME 1961 C. Jastremski, USA 2.29,6 EE Ranska (A. Gottvalles, C. Gropaix, J. Curtillet, R. Christophe) 3.42,5 Perhosuinti: ME Ranska (sama kuin edellä) 3.42,5 100 m SM 1963 (halli) Matti Kasvio, HTU 1.03,6 4x200 m SE 1963 Tuomo Hämäläinen, Kotkan Uimas. 1.01,9 SM Vetehiset (H. Vaahtoranta, 1. Rau- PE Per Jernberg, Ruotsi 1.02,9 ramo, K. Käyhkö, K. Haavisto) 8.58,7 EE J. Jiskoot, Hollanti 59,5 SE 1960 Vetehiset 8.50,6 ME L. Nicolae, Argentiina 57,0 PE Ruotsi 8.18,4

36 68 EE Ruotsi (P-O. Lindberg, H. Rosendahl, M. Svensson, L-E. Bengtson) ME 1960 USA (Harrison, Blick, Troy, Farrel) Naiset Vapaauinti: 100 m SM Riitta Syvänen, Laaksolahden Viri SM 1963 (halli) Ulla Patrikka, HTU SE 1963 Arja Lehtonen, Laaksolahden Viri PE Ann-Christinen Hagberg, Ruotsi EE D. Wilkinson, Englanti ME D. Fraser, Australia 200 m SE 1963 Arja Lehtonen, Laaksolahden Viri PE Jane Cederqvist, Ruotsi EE 1961 A. Iasterie, Hollanti ME D. Fraser, Australia 400 m SM Riitta Syvänen, Laaksolahden Viri SE 1963 Arja Lehtonen, Laak:dahden Viri PE Jane Cederqvist, Ruotsi EE Jane Cederqvist, Ruotsi ME 1960 C. v Saltza, USA 800 m SE 1961 Maiju Levelä, Jämsänkosken Ilves PE Jane Cederqvist, Ruotsi EE Jane Cederqvist, Ruotsi ME C. House, USA 1500 m SE 1959 Maiju Levelä, Jämsänkosken Ilves PE 1961 Margaretha Rylander, Ruotsi EE 1961 Margaretha Rylander, Ruotsi ME C. House, USA Selkäuinti: 100 m SM Marja Vilja, HTU SM 1963 (halli) Marja Vilja, HTU 8.18,4 8.10,2 1.09,3 1.08,1 1.07,4 1.03,5 1.02,4 59,9 2.26,7 2.20,2 2.18,2 2.11,6 5.26,8 5.15,5 4.46,9 4.46,9 4.44, ,0 9.55,6 9.55,6 9.51, , , , ,0 1.16,6 1.15,4 SE 1963 Ritva Virtanen, Tampereen Uimaseura PE 1960 Ethel Ward Petersen, Tanska EE R. van Velsen Hollanti ME 1960 L. Burke, USA 200 m SE 1963 Marja Vilja, HTU PE 1960 Bibbi Segerström, Ruotsi EE 1. Schmidt, Itä-Saksa ME S. Tanaka, Japani Rintauinti: 100 m SM 1963 (halli) Ritva Virtanen, Tamp. Uimas. SE 1963 Ulla Suvanto, Kotkan Uimaseura PE 1960 Barbro Eriksson, Ruotsi EE 1961 B. Goebel, Itä-Saksa ME 1961 B. Goebel, Itä-Saksa 200 m SM Ulla Suvanto, Kotkan Uimaseura SE 1963 Ulla Suvanto, Kotkan Uimaseura PE 1960 Barbro Eriksson, Ruotsi EE 1961 K. Beyer, Itä-Saksa ME 1961 K. Beyer, Itä-Saksa Perhosuinti: 100 m SM Eila Pyrhönen, Marjaniemen Uimarit SM 1963 (halli) Eila Pyrhönen, Marjan. Uim. SE 1963 Eila Pyrhönen, Marjaniemen Uimarit PE Karin Stenbäck, Ruotsi EE A. Kok, Hollanti ME M. Stewart, Kanada 1.15,7 1.12,6 1.10,1 1.09,0 2.46,6 2.39,3 2.33,8 2.31,6 1.25,3 1.23,1 1.23,4 1.18,2 1.18,2 2.58,5 2.55,3 2.55,2 2.48,0 2.48,0 1.12,5 1.10,8 1.09,5 1.10,1 1.09,0 1.07,3 Sekauinti 200 m SE 1963 Ritva Virtanen, Tamp. Uimas. 2.44,2 400 m SE 1963 Eila Pyrhönen, Marjaniem.Uim. 6.20,7 Vapaauintiviesti : 4 x 100 m SM Laaksolahden Viri (H-L. Vaarre, Raili Alanen, Arja Lehtonen, Riitta Syvänen) 4.51,3 69

37 70 71 SE 1963 Laaksolahden Viri PE Ruotsi EE Hollanti ME 1960 USA 4.39,0 4.17,8 4.15,1 4.08,9 Sekauintiviesti : 4x 100 m SM Laaksolahden Viri, (Raili Alanen, Pirjo Lehtonen, Maj-Lis Sundqvist, Riitta Syvänen) 5.20,9 SE 1963 Laaksolahden Viri 5.17,5 PE Ruotsi 4.59,8 EE Itä-Saksa 4.40,1 ME Itä-Sama 4.40,1 Hu 0 m. SM 1963 (halli) on uitu 25 m:n radalla. MAA OTTELUT Suomi-Eesti Riihimäki Uimahypyt : Suomi-Ruotsi-Norja Vesipallo: Suomi-Eesti Suomi-Eesti Uppsala Hämeenlinna Helsinki Suomen joukkue: M. Kainulainen, H. Holman, E. Marttinen, J. Mykkänen, S. Lahti, K. Bremer, S-O. GI1enner, P. Fri, L. Siren, K. Seppelin, K. Peltola. Uimahypyt : Miesten ponnahduslautahypy t SM Pentti Koskinen, Jyväskylän Uimaseura 141,33 Miesten suorat kerroshypyt SM Helge Vasenius, Helsingin Työväen Uimarit 43,40 Miesten vaihtelevat kerroshypyt SM Pentti Koskinen, Jyväskylän Uimaseura 141,14 Naisten ponnahduslautahypyt SM Tarja Liljeström, Helsingin Uimarit 114,94 Naisten kerroshypyt SM Marjukka Vasunta, Jyväskylän Uimaseura Vesipallo SM HSS, (T. Westerberg, L. Lindholm, K. Bremer, C-G. Grenner, E. Marttinen" T. Laakso, M. Lönnberg, S-O. Grenner, K. Seppelin, H. Holman, O. Blom). 74,43

38 72 SUOMEN URHEILULIITTO EE 1956 Maria Itkina, Neuvostoliitto EE 1960 Peter Radford, Englanti 1960 Livio Bp.rruti, Italia ME 1960 Peter Radford, Englanti 1960 Stone Johnsson, USA 1960 Ray Norton, USA 1960 Livio Berruti, Italia Paul Drayton, USA Henry Carr, USA 1956 David Sime, USA (suora rata) 73 23,4 20,5 20,5 20,3 20,0 Puheenj oh taj a Reino Piirto Liitto on perustettu 1906 kuuluen perustamisestaan saakka SVUL:oon, kuuluu vuodesta 1912 kansainväliseen liittoon Internation~l Amateur Athletic Federation (IAAF), vuonna seuroja 875, jäseniä miestä naista poikaa ja tyttöä, yhteensä ' Liiton kunniapuheenjohtaja: Urho K e k k 0 n e n Liiton puheenjohtaja: Reino Pii r t 0 Liiton toiminnanjohtaja: Armas VaI s t e MESTARIT JA ENNÄTYKSET 100 m SM Pauli Ny, Lauttasaaren P yrintö SE 1959 Pentti Rekola, Turun Toverit Pauli Ny, Lauttasaaren Pyrintö PE 1936 Lennart Strandberg, Ruotsi 1957 Björn Nilsen, Norja 1957 Hilmar Thorbjörsson, Islanti EE 1960 Armin Hary, Saksa MM 1960 Armin Hary, Saksa 1960 Harry J ero me, Kanada 200 m SM Börje Strand, Lauttasaaren Pyrintö SE 1956 Voitto Hellsten, Turun Toverit Pauli Ny, LP 10,8 10,5 10,3 10,0 10,0 21,8 21,3 21,3 400 m SM Jussi Rintamäki, Turun Toverit SE 1956 Voitto Hellsten, Turun Toverit PE 1956 Voitto Hellsten, Suomi EE 1960 Karl Kaufmann, Saksa ME 1960 Otis Davis, USA 1960 Karl Kaufmann, Saksa A. Plummer, USA 800 m SM Olavi Salonen, Kaipolan Vire SE Olavi Salonen, Kaipolan Vire PE 1955 Audyn Boysen, Norja EE 1955 Roger Moens, Belgia ME Peter Snell, Uusi Seelanti m SE 1958 Olavi Vuorisalo, Naantalin Löyly 1958 Olavi Salonen, Kaipolan Vire PE 1959 Dan Waer n, Ruotsi EE 1960 Siegfried Valentin Saksa ME 1960 Siegfried Valentin, Saksa m SM Olavi Salonen, Kaipolan Vire SE 1957 Olavi Salsola, Turun Urheiluliitto 1957 Olavi Sa1onen, Kaipolan Vire PE 1960 Dan Waern, Ruotsi EE 1957 Stanislav Jungwirth, Tshekkoslovakia ME 1960 Herbert Elliot, Australia 47,5 46,1 46,1 44,9 44,9 44,6 1.49,6 1.48,0 1.45,9 1.45,7 1.44,3 2.19,4 2.17,6 2.17,6 2.17,6 3.48,2 3.40,2 3.38,6 3.38,1 3.35,6

39 m m SE 1959 Olavi Salonen, Kaipolan Vire 5.13,0 SE 1956 Antti Viskari, Lappeenrannan PE 1960 Dan Waern, Ruotsi 5.05,6 Urheilumiehet ,6 EE Michel Jazy, Ranska 5.01,6 PE 1956 Antti Viskari, Suomi ,6 ME Michel Jazy, Ranska 5.01,6 EE 1957 Albert Ivanov, Neuvostoliitto , m ME 1957 Albert Ivanov, Neuvostoliitto ,0 SE 1960 Reijo Höykinpuro, Jyväskylän Kenttäurheilijat 1 tunnin juoksu 8.01,4 PE 1959 Dan Waern, Ruotsi 1945 Viljo Heino, Karhulan Katajaiset m 7.59,6 SE EE Michel Jazy, Ranska m 7.49,2 PE Thyge Tögersen, Tanska ME Michel Jazy, Ranska EE 1951 Emil Zatopek, Tshekkoslova~a ,4 m 7.49,2 ME 1951 Emil Zatopek, Tshekkoslovakia ,4 m m SM Reijo Höykinpuro, Jyväskylän 1 maili Kenttäurheilijat 14.19,4 SE 1957 Olavi Vuorisalo, Naantalin Löyly 3.59,1 SE 1959 Matti Huttunen, Kaipolan Vire 13.51,8 PE Matti Huttunen, Suomi Olavi Salonen, Kaipolan Vire 13.51,8 PE 1957 Dan Waern, Ruotsi 3.58,5 EE 1957 Vladimir Kuts, Neuvostoliitto 13.35,0 EE 1959 Siegfried Valentin, Saksa 3.56,5 ME 1957 Vladimir Kuts, Neuvostoliitto 13.35,0 ME Peter Snell, Uusi Seelanti 3.54, m 110 maitajuoksu SM Reijo Höykinpuro, Jyväskylän SM Raimo Asiala, Seinäjoen Urheilijat 14,7 Kenttäurheilijat 30.05,8 SE 1931 Bengt Sjöstedt, HIFK... 14,4 SE 1959 Erkki Rantala, Kaipolan Vire 29.21,0 PE 1959 Erkki Rantala, Suomi Raimo Asiala, Seinäjoen UrheIlIJat 29.21,0 EE 1960 Pjotr Bolotnikov, Neuvostoliitto Raimo Koivu, Riihimäen Kisko 28.18,8 PE 1940 Håkan Lidman, Ruotsi 14,0 ME 1960 Pjotr Bolotnikov, Neuvostoliitto 28.18,8 EE 1959 Martin Lauer, Saksa 13,2 + Pjotr Bolotnikov, Neuvostoliitto 28.18,2 ME 1959 Martin Lauer, Saksa 13, m 1960 Lee Calhoun, USA SE 1956 Antti Viskari, Lappeenrannan Urheilumiehet 200 maitajuoksu ,2 PE Thyge Tögersen, Tanska 1961 Jussi Rintamäki, Turun Toverit 23, ,4 SE EE 1951 Emil Zatopek, Tshekkoslovakia 23, ,6 PE 1961 Per-Owe Trollsås, Ruotsi ME 1951 Emil Zatopek, Tshekkoslovakia 22, ,6 EE 1959 Martin Lauer, Saksa 22,5 ME 1959 Martin Lauer, Saksa m 1960 Glenn Davis, USA SE 1956 Antti Viskari, Lappeenrannan Urheilumiehet ,4 400 maitajuoksu PE 1956 Antti Viskari, Suomi ,4 SM Jussi Rintarnäki, Turun Toverit 51,7 EE 1955 Emil Zatopek, Tshekkoslovakia ,4 SE 1960 Jussi Rintamäki, Turun Toverit 50,8 ME 1955 Emil Zatopek, Tshekkoslovakia ,4 PE 1960 Jussi Rintarnäki, Suomi 50,8

40 76 EE Salvatore Morale, Italia ME 1958 Glenn Davis, USA + Salvatore Morale, Italia m estejuoksu SM Ilmari Kurkivuori, Mäntsälän Urheilijat SE Esko Siren, Kaipolan Vire PE Esko Siren, Suomi EE 1961 Zdzislaw Krzyszkowiak, Puola ME 1961 Zdzislaw Krzyszkowiak, Puola 4 x 100 m SM Lauttasaaren Pyrintö, (B. Strand, R. Wallden, T. Kujala, P. Ny) SE 1960 Lauttasaaren Pyrintö, (J. Valkama, P. Ny, R. Wallden, B. Strand) 1960 Suomen maaottelujoukkue (J. Ehnström, P. Rekola, B. Strand, P. Ny) Suomen maaottelujoukkue, (B. Strand, P. Eskola, E. Gustafsson, P. Ny) PE K. Tjalve, Norja, (I. Saunes, C-F. Bunaes, B. Berglund, H. Svaar) EE 1961 Neuvostoliitto ME 1961 USA, (H. Jones, F. Budd, C. Frazier, P. Drayton) SE PE EE ME SM PE 4 x 200 m 1958 Turun Toverit, (M. Hill, J. Rintamäki, P. Rekola, V. Hellsten) 1954 Malmö A. 1., Ruotsi, (G. Kjellberg, B. Malmroos, B. Malm, K. Månsson) 1961 Ranska 1958 Albilene Christian Collegen joukkue, USA, (Woodhouse, Sogrest, Peterson, Morrow) 4 x 400 m Turun Toverit, (V. Vikström, M. Hill, P. Rekola, J. Rintamäki) 3.16, Turun Toverit, (M. Hill, J. Rintamäki, P. Rekola, V. Hellsten) 3.13, Maaottelujoukkue, (P. Alander, P. Hänninen, T. Rauhala, J. Rintamäki) 3.09,8 49,2 49,2 8.47,6 8.39,4 8.39,4 8.30,4 8.30,4 42,1 41,5 41,1 40,8 40,9 39,4 39,1 1.28,3 1.27,8 1.23,9 1.22,6 PE 1958 Turun Toverit, (M. Hill, J. Rintamäki, P. Rekola, V. Hellsten) 3.13,0 EE 1960 Saksa, (M. Kinder, H. Reske, J. Kaiser K. Kaufmann) ME 1960 USA, (J. Yerman, E. Young, G. Davis, O. Davis) 3.02,2 4x 800 m SM Kaipolan Vire, (0. Lintunen, E. L aine, M. Huttunen, O. Salonen) 7.36,0 SE 1955 Lahden Urheilijat, (A. Pekkola, P. Vesaaja, E. Kivelä, J. Kakko) 7.34, Kaipolan Vire (M. Huttune!l, E. Siren, O. Lintunen, O. Salonen) 7.32,8 PE 1955 Lahden Urheilijat, (A. Pekkola, P. Vesaaja, E. Kivelä, J. Kakko) 7.34,5 EE 1956 Belgia, (A. Bailleux, A. Langenus, E. Leva, R. Moens) 7.15,8 ME 1956 Belgia, (A. Bailleux, A. L angenus, E. Leva R. Moens) 7.15,8 4x m SM Kaipolan Vire, (E. Laine, E. Siren, M. Huttunen, O. Salonen) 15.47,0 SE 1958 Kaipolan Vire, (S. Peltoniemi, M. Huttunen, V. Heinäaho, O. Salonen) 15.29,8 PE 1958 Kaipolan Vire, (S. Peltoniemi, M. Huttunen, V. Heinäaho, O. Salonen) 15.29,8 EE 1961 Ranska, (J. Clausse, R. Bogey, M. Jazy, M. Bernard) 15.04,2 ME 1961 Ranska, (J. Clausse, R. Bogey, M. J azy, M. Bernard) 15.04,2 korkeushyppy SM Henrik Hellen, Helsingfors IFK SE 1959 Eero Salminen, Kuopion NMKY:n Urheilijat Henrik Hellen, HIFK PE Stig Pettersson, Ruotsi EE Valeri Brumel, Neuvostoliitto ME Valeri Brumel, Neuvostoliitto + Valeri Brumel, Neuvostoliitto

41 seiväshyppy SM Pentti Nikula, Someron Esa 470 SE Pentti Nikula, Someron Esa Pentti Nikula, Someron Esa 500 PE Pentti Nikula, Suomi Pentti Nikula, Suomi 500 EE Pentti Nikula, Suomi Pentti Nikula, Suomi 500 ME Pentti Nikula, Suomi John Pennel, USA 520 pituushyppy SM Rainer Stenius, Helsingin Kisa-Veikot 775 SE Pentti Eskola, Tampereen Poliisi-Urheilijat Pentti Eskola, Tampereen Poliisi-Urheilijat 804 PE Pentti Eskola, Suomi Pentti Eskola, Suomi 804 EE Igor Ter-Ovanesjan, Neuvostoliitto 831 ME Igor Ter-Ovanesian, Neuvostoliitto Phil Shinnik, USA 833 kolmiloikka SM Yrjö Tamminen, Lopen Laaka SE 1960 Kari Rahkamo, Helsingin Kisa-Veikot PE 1960 Kari Rahkamo, Suomi EE 1960 Josef Schmidt, Puola ME 1960 Josef Schmidt, Puola Kalevi Horppu, LUM PE 1961 Birger Asplund, Ruotsi EE Gyula Zsivotzky, Unkari ME Harold ConnoUy, USA kiekonheitto SM Pentti Repo, Kollion Urheilijat SE 1960 Pentti Repo, Kollion Urheilijat Pentti Repo, KU PE 1960 Pentti Repo, Suomi EE Vladimir Trusenjev, Neuvostoliitto ME Al Oeter, USA keihäänheitto SM Pauli Nevala, Teuvan Rivakka SE 1961 Pauli Nevala, Teuvan Rivakka Pauli NevalJ.a, Teuvan Rivakka PE 1956 Egil Danielsen, Norja EE 1961 Carlo Lievore, Italia ME 1961 Carlo Lievore, Italia 10-ottelu SM Stig Nymander, IK-32 SE Seppo Suutari, Kokemäen Kova-Väki PE Seppo Suutari, Suomi EE 1961 Juri Kutenko, Neuvostoliitto ME 1960 Rafer Johnsson, USA Yang, Formosa kuulantyöntö SM Jarmo Kunnas, Helsingin Kisa-Veikot SE Jarmo Kunnas, Helsingin Kisa-Veikot Seppo Simola, Helsingin Kisa-Veikot PE Jarmo Kunnas, Suomi EE 1961 Arthur Rowe, Englanti ME Dallas Long, USA moukarinhei tto SM Kalevi Horppu, Lappeenrannan Urheilumiehet SE Kalevi Horppu, Lappeenrannan Urheilumiehet Naiset 100 m SM Brita Johansson, Lapinjärven Lukko SE 1961 Brita Johansson, Lapinjärven Lukko Maija Koivusaari, Kannuksen Urheilijat PE 1959 Vivi Markusen, Tanska EE 1958 Vera Krepkina, Neuvostoliitto ME 1961 Wilma Rudolph, USA 200 m SM Hilkka Kivistö, Lappeenrannan Urh.-Miehet SE 1957 Aulikki Lehmijoki, Lavian Kisa Hilkka Kivistö, Lappeenrannan UM PE Karin Wallgren, Ruotsi 12,3 12,1 12,0 11,6 11,3 11,2 25,8 25,3 25,2 24,3

42 80 81 EE 1956 Maria Itluna, Neuvostoliitto 1960 Gisela Birkemeyer, Saksa ME 1960 Wilma Rudolph, USA 23,4 22,9 EE Tatjana Schelkanowa, Neuvostoliitto + Tatjana Schelkanowa, Neuvostoliitto MM 1961 Tatjana Schelkanowa, Neuvostoliitto m SM Eeva Haimi, Kouvolan Urheilijat SE 1959 Aulikki Lehmijoki, Lavian Kisa PE 1961 Elisabeth österberg, Ruotsi EE Maria Itluna, Neuvostoliitto ME Maria Itluna, Neuvostoliitto + Sim Kim Dan, Korea 800 m SM Anita Aittala, Turun Riento SE 1959 Eila Mikkola, Rauman Urheilijat PE 1959 Eila Mikkola, Suomi EE Gerda Kraan, Hollanti ME Dixie Willis, Australia 80 maitajuoksu SM Sirkka Norrlund, Vaasan Vasama SE Sirkka Norrlund, Vaasan Vasama Sirkka Norrlund, Vaasan Vasama PE Nina Hansen, Tanska EE 1960 Gisela Birkemeyer, Saksa + Betty Moore, Englanti ME 1960 Gisela Birkemeyer, Saksa + Betty Moore, Englanti ,9 55,6 53,4 53,4 51,9 2.17,2 2.10,4 2.10,4 2.02,8 2.01,2 11,5 11,4 11,2 11,1 10,5 10,5 10,5 10,5 kuulantyöntö SM Inkeri Lehtonen, Lapuan Virkiä SE Eila Ronkonen, Ruokolahden Raju Eila Roukonen, Ruokolahden Raju PE Karen Inge Halkier, Tanska EE Tamara Press, Neuvostoliitto ME 1960 Tamara Press, Neuvostoliitto + Tamara Press, Neuvostoliitto kiekonhei tto SM Inkeri Lehtonen, Lapuan Virkiä SE 1959 Inkeri Talvitie, Lapuan Virkiä Inkeri Lehtonen, Lapuan Virkiä PE Wivianne Freiwald, Ruotsi EE 1961 Tamara Press, Neuvos1x>liitto ME 1961 Tamara Press, Neuvostoliitto keihäänhei tto SM Sirpa Toivola, Hämeenkylän Pirkat SE Sirpa Toivola, Hämeenkylän Pirkat Sirpa Toivola, Hämeenkylän Pirikat PE Unn Thorvaldsen, Norja EE 1960 Elviira Ozolina, Neuvostoliitto ME 1960 Elviira Ozolina, Neuvostoliitto korkeushyppy SM Leena Kaarna, Lappeen Riento SE Leena Kaarna, Lappeen Riento Leena Kaarna, Lappeen Rinto PE 1960 Inga Britt Lorentzon, Ruotsi EE 1961 Jolanda Balas, Romania ME 1961 Jolanda Balas, Romania pituushyppy SM Maija Koivusaari, Kannuksen Urheilijat SE Maija Koivusaari, Kannuksen Urheilijat Maija Koivusaari, Kannuksen Urheilijat PE 1961 Gunilla Cederström, Ruotsi ottelu SM Tuovi Vahtera, Helsingin Natisurheilijat SE 1961 Tuovi Vahtera, Helsingin Naisurheilijat PE Nina Hansen, Tanska EE 1961 Irina Press, Neuvostoliitto ME 1961 Irina Press, Neuvostoliitto x 100 m SM Lappeenran!Ilan Urheilumiehet (Ritva Kokkonen, Pirkko Ihanainen, Tuu1a Happonen, Hilkka Kivistö) 50,8 SE 1958 Helsingin Naisurheilijat (Leena Etelä, Tuija Valkama, Pirkko Raikas, Tuovi Vahtera 50,3 6

43 HNU (Brita Johansson, Tuovi Vahtera, Liisa Niekka, Hilkka Ahlström) 47,9 PE 1961 Malmö AI, Ruotsi (Elisabeth Stjernhjeldt, Agnela Blom, Gunilla Kalmark, Gunilla Cederström) 48,6 EE 1961 Neuvostoliitto 44,5 + Puola (T. Ceipla, M. Piatkowska, B. Sobota, E. Szyroka) 44,5 ME 1961 USA (W. White, E. Pollard, V. Brown, W. Rudolph) 44,3 3 x 800 m SM Järvenpään Palo (Tellervo Sten, Mirjam Vainio, Pirkko Hannula) 7.30,4 SE 1958 Koskenpään Kiri (Raili Rautaruoho, Helena Hyvärinen, Saara Vilen) 7.21,4 PE 1959 IS Göta, Ruotsi (Ulla Karlsson, Sonja Nilsson, Irene Jacobson) 7.20,5 EE 1958 Ukrainan joukkue, Neuvostoliitto (L. Janvareva, D. Kozlova, L. Lysenko-Shetsova) 6.27,4 ME 1958 Ukrainan joukkue, Neuvostoliitto, (L. Janvareva, D. Kozlova, L. Lysenko-Shet50va) 6.27,4 Suomi-Eesti Suomi-Ruotsi Suomi-Tanska Naiset Nuoret ltä-saksa-ruotsi-norja -Suomi-Tanska Ruotsi-Suomi-Norja Suomi-Puola Tampere Värnamo Värnamo Rostock Norrköping Stettiin merkittyjä tuloksia ei vielä hyväksytty ennätyksiksi kirjan painoon mennessä. 4x200 m SE 1961 Lappeenrannan Urheilumiehet (Hilkka Kivistö, Pirkko Ihanainen, Eeva Kokkonen, Ritva Kokkonen) 1.47,2 PE Göteborg Kvinnliga Idrottsklubb, Ruotsi 1.43,0 EE 1958 Saksa (H. Sadan, G. Birkemeyer, B. Mayer C. Stubnik) 1.36,0 ME 1958 Saksa (H. Sadan, G. Birkemeyer, B. Mayer, C. Stubnik) 1.36,0 MAA OTTELUT Suomi-Ruotsi Helsinki Suomi-Eesti Tampere Suomi-Itä-Saksa (lo-ottelu ja maraton) Gera G. Suomi-Englanti Lontoo Suomi-Ranska Helsinki 1-2.!J. Suomi B-Ruotsi B ,5 Karlshamn Suomi B-Tanska ,5 Karlshamn

44 84 SUOMEN VOIMISTELULIITTO Puheenjohtaja Erkki Palolampi Liitto on perustettu 1900 kuuluen perustamisestaan saakka SVUL:oon, kuuluu kansainväliseen liittoon Federation Internationale Gymnastique (FIG), vuonna seuroja 316, jäseniä miestä, naista, poikaa ja tyttöä, yhteensä Liiton kunniapuheenjohtajat: K. E. Le v ä 1 a h t i ja Väinö Lahtinen Liiton puheenjohtaja: Erkki P aio 1 a m p i Liiton toiminnanjohtaja: Tuomo Ja 1 a n tie: Liiton päävalmentaja: Esa Se e s t e Miesten C-sarja Tainionkosken Urheilijat Naisten A-sarja Turun Urheiluliitto I Naisten B-sarja Turun Urheiluliitto Naisten C-sarja Janakkalan Jana 1 Pojat alle 18-v. Turun Urheiluliitto + Länsi-Saksa + Ruotsi + Puola + Ruotsi + Norja + Tanska MAAOTTEL UT Vaasa Nyköping Turku Nuo r e t (PM-joukkuekilpailu) Helsinki Helsinki Helsinki ,40-277,05 559,40-555,55 282,65-281,30 216,85-203,85 216,85-198,15 216,85-197,20 MESTARIT Miesten A-sarja Otto Kestola LrTU Miesten B-sarja Seppo Bastman MK-V Nuorten sarja Olli Laiho HV Naisten A-sarja Tuovi Sappinen TuUL Naisten B-sarja Marjut Karainen TuUL Pojat alle 18-v. Timo Lassila HV Pojat alle 16-v. Heikki Sappinen TuUL Pojat alle 14-v. Markku Miettinen KoI Tytöt alle 16-v. Eija-Liisa Niskanen TuUL Tytöt alle 14-v. Hilkka TaI.so KyVo Joukkueet Miesten A-sarja Helsingin Voimistelijat Miesten B-sarja Mikkelin Kilpa-Veikot

45 86 87 SVUl:n NUORET Puheenjohtaja Aaro Laine Liitto on perustettu 1915, kuuluu perustamisestaan saakka SVUL:oon, vuonna seuroja 1.736, jäseniä poikaa ja tyttöä, 1797 poikajohtajaa ja tyttöjohtajaa, yhteensä Liiton puheenjohtaja: Aaro La i n e Liiton toiminnanjohtaja: Erkki HeI e n i u s NUORISOJOHTAJAKURSSIT Peruskurssit n:ot 70-74, osanottajia 137 Jatkokurssi n:o 17, osanottajia 22 Kouluttajakurssi n:o 7, osanottajia 12 Pohjoismaisella kurssilla Tanskassa osanottajia 4 PIIRILEIRIT Osanottajia yhteensä TALVIURHEILUPÄIVÄT Vierumäellä , osanottajia KOK:N HOPEAMALJAKILPAILUTILANNE 1) Lahti 2) Etelä-Pohjanmaa 3) Etelä-Karjala 716,5 650,5 641,0 962 S Painonnoston his- Jaakko KaiLajärvi t~ki vuonna 1 uomen toriaa maailmanennatystempauksellaan.

46 88 SVUL vuonna 1. Yleiskatsaus V.uonna toteutui SVUL:n toiminnassa sodanjälkeisen kansallisen ~~eiluelämämme suurin ja merkittävin kehitysvaihe. SVUL:n Julistaudu,ttua edellisenä vuonna maamme kaikille urheilujärjestöille yhteiseksi ja niiden toimintaa yhdistäväksi valtakunnalliseksi keskusliitoksi ja muutettua nimensä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitosta Suomen Valtakunnan Urheiluliitoksi jatkui vielä edellisenä vuonna erillisinä toimineiden erikoisliittojen liittyminen SVUL:n jäseneksi. Kaikkiaan 7 erikoisliittoa tuli vuoden ~.kana näin mukaan SVUL:n järjestöorganisaatioon ja samalla suhen rakentavassa hengessä suoritettavaan vapaaehtoi ~een ja yleviä toimintaperiaatteita noudattavaan urheilutyöhön, Jota SVUL on kasvavin voimin tehnyt tämän vuosisadan (1900') alusta lähtien. Tämä urheiluelämämme voimakas keskittyminen, joka alkoi ~.~den 1?6~ p.u0lella kolmen uuden liiton muodosta malla jäsenlisayksella Ja Jatkui kertomusvuonna 7:llä liitolla aiheutti luonn~llisesti lisääntyneen työpaineen keskusliiton eri ~limissä ja portaissa, mutta kaikista järjestely tehtävistä on selvitty täysin kitka~tomasti ja vaikeuksitta. Maamme urheiluväki on tässä keskitty~spyrkimyksessään osoittautunut urheiluaatteen ja rehdin urheilutov~ruu.~.en yhdistämäksi. Jokainen on antanut oman panoksensa Ja nam rakentanut suurta kokonaisuutta kansallisen urheilutoimintamme menestykseksi...v~~den aikana SVUL:oon liittyneet 7 liittoa _ Suomen Ampu JaIn~~o, Suomen Golfliitto, Suomen Kanoottiliitto, Suomen NykyaIkaIsen 5-ottelun liitto, Suomen RatsaSltajainliitto Suomen Soutuliitto ja Suomen Tennisliitto - lisäsivät SVUL:~ henkilöjä~enmäärä~ jäsenellään, ja kun samanaikaisesti tapahtul keskuslii~on vanhempien jäsenliittojen jäsenistössä lisäystä , nousi SVUL:n jäsenmäärä vuoden aikana :stä :een. Samanaikaisesti toteutui edustusurheilun alalla toinenkin eheytymispyrkimys. SVUL:n johdon, jäsenliittojen sekä t?isa~lta TUL:n urheilujohdon edustajien keskeiset neuvottelut Johtivat ns. liittymissopimuksiin, joita noudattaen maamme urheilun edustustehtävät ovat nyt kaikkien saavutettavissa. SVUL:n koulutustoiminnan alalla jatkeittiin edellisinä vuosina suunniteltua ja kehitettyä ohjelmaa. Edellisinä vuosina menestyksellisesti järjestetyt valtakunnalliset nuorten suurl.~irit m,:.utettiin kesällä piirileireiksi ja tällöin tyydytyksella todettim, että suurleirien yhteydessä kouliintuneet leirijohtajat selviytyivät piirileiriensä suurimmistakin järjestely tehtävistä kiitettä:ä~:..:i~ rileirit edustivat nuorten urheilutoiminnan alalla merkittavaa Ja uutta toteu;tumista. Liiton peruskuntoharjoituksiin, joiden tarkoituksena on huolehtia niin edustusurheilijain kuin kuntourheilijainkin peruskunnon jatkuvasta tehostamisesta, kiinnite~iin yhä kasvavaa hu~mi?ta. Erilaisin toimenpite'in jatkettiin harjoitusohjaajien perus- Ja Jatkokoulutusta. Uutena koulutustavoitteena oli johdettujen yhteisharjoitusten järjestämisen välttämättömyyden koro~tamin~n jokaiselle seuralle. Ilahduttavaa onkin ollut todeta, kumka en puolilla maata suurissakin vaikeuksissa toimivat seurat ovat toteuttaneet omalta osaltaan urheiluseuran tärkeimmän tehtävän, johdettujen yhteisharjoitusten säännöllisen pitämisen..,.. Keskusliiton kaikissa koulutustilaisuuksissa, urheilujohtajlen kokouksissa liittojen pääkouluttajien koulutuspäivillä, toiminnanjohtajien n~uvotteluissa, seura- ja nuorisojohtajakursseill~ on käsitelty ja selvitetty kasvatuksen sekä urheiluopetuksen Ja -valmennuksen erikoiskysymyksiä. Kuten tämän toimintakertomuksen lehdiltä havaitaan, on urheilun kenttä- ja kilpailutoiminnassa saavutettu erinomaisia tuloksia, joskin samalla kärsitty urheilun luonteen mukais~sti my ö~ kirveleviä tappioita. Osanottajamäärät ovat nousseet Jat~v~b ja osoittavat, että niin seurojen, piirien kuin liittojenkin tolm~taa elähdyttää jatkuvasti ponnistelun ilo ja urheilumme pennteiden vaaliminen. Saavuttiva,t han urheilijamme v. aikana myös kaksi maailmanennätystä ja kaksi maailmanmestaruutta. Vuoden lopulla, marraskuun 11 päivänä Turussa pidetty SVU:~viikon valtakunnallinen pääjuhla, jossa vuoden parhaat urheilijamme olivat Suomen Valtakunnan Urheiluliiton, sen jäsenliittojen ja piirien edustajien ja seurajohtajien keskuudessa, muo. dostui menestyksellisen toimintavuoden juhlavaksi kohokohdaksi. 89

47 90 II. SVUL:n jäsenet Suomen Valtakunnan Urheiluliiton varsinaiset jäsenet vuonna olivat seuraavat 27 erikoisliittoa ja 18 piiriä: Jäsenliitot: 1. Suomen Ampujainliitto, liittynyt Suomen Golfliitto, liittynyt Suomen Hiihtoliitto 4. Suomen Jääkiekkoliitto 5. Suomen Kanoottiliitto, liittynyt Suomen Kaunoluisteluliitto 7. Suomen Koripalloliitto 8. Suomen Kuntourheiluliitto 9. Suomen Käsipalloliitto 10. Suomen Lentopalloliitto 11. Suomen Luisteluliitto 12. Suomen Miekkailuliitto 13. Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto 14. Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto, liittynyt Suomen Nyrkkeilyliitto 16. Suomen Painiliitto 17. Suomen Painonnostoliitto 18. Suomen Pesäpalloliitto 19. Suomen Pyöräily liitto 20. Suomen Ratsastajainliitto, liittynyt Suomen Soutuliitto, liittynyt Suomen Suunnistusliitto 23. Suomen Tennisliitto, liittynyt Suomen Uimaliitto 25. Suomen Urheiluliitto 26. Suomen Voimisteluliitto 27. SVUL:n Nuoret Jäsenpiirit: 1. Etelä-Karjalan piiri 2. Etelä-Pohjanmaan piiri 3. Helsingin piiri 4. Hämeen piiri 5. Kainuun piiri 6. Keski-Pohjanmaan piiri 7. Keski-Suomen piiri 8. Kymenlaakson piiri 9. Lahden piiri 10. Lapin piiri 11. Länsi-Pohjan piiri 12. Pohjois-Karjalan piiri 13. Pohjois-Pohjanmaan piiri 14. Pohjois-Savon piiri 15. Satakunnan piiri 16. Suur-Savon piiri 17. Uudenmaan piiri 18. Varsinais-Suomen piiri 111. SVUL:n kunniajäsenet Aro, Toivo t Levälahti, K. E. Blomqvist, J. F. t Lindstedt, John K. t Bredberg, Ernst Lundström, Edv. t Damm, Victor t Majantie, K. H. t Ek, Aksel V. t Niiniluoto, V. J. t Heikel, Viktor t Pihkala, Lauri Himberg, Arvo Pynninen, Väinö t Hämäläinen, Mikko Rangell, J. W. Juureva, Eemeli t Rikkilä, Oskari t Kaloniemi, Yrjö Salmenkylä, Anton Karikoski, V. A. M. t Santala, Lauri t Kaskela, Akseli Smeds, Viktor t Kekkonen, Urho Tanner, Lauri t Kleemola, K auno Teivaala, Väinö Käkönen, Kalle t Vartia, Arvo Lahtinen, Väinö Wasenius, Gösta t Lehmusto, Heikki t Wilskman, Ivar t SVUL:n ensimmäinen kunniapuheenjohtaja oli Ivar Wilskman (vv ). SVUL:n nykyinen kunniapuheenjohtaja on J. W. Rangell (vuodesta 1954). IV. Liittokokoukset Toimintavuoden vilkkautta kuvastaa se seikka, että vuoden aikana pidettiin kaikkiaan neljä liittokokous ta. Ensimmäinen ylimääräinen liittokokous, joka oli helmikuun 2 päivänä H:lsingissä Kauppakorkeakoulussa, vahvisti lopullisesti SVUL:n mmenmuutoksen Suomen Valtakunnan UrheiluliitoksL V a r s i nai n e n liittokokous pidettiin kesäkuun 4 päivänä Helsingissä Kauppakorkeakoulussa. Kokous tarkasti ja hyvä~~ yi liiton toimintakertomuksen työkaudelta Niin ikään hyvaksyttiin ja vahvistettiin vuoden 1961 tilinpäätös sekä myönnettiin liittohalli'tukselle vastuuvapaus vuoden hallinnosta ja tileistä. Kokous suoritti SVUL:n liittohallituksen vaalin toimikautta -63 varten ja hyväksyi eräitä muutoksia liiton sääntöihin. Liittohallituksen kokoonpano käy ilmi jälempänä kohdassa V. 91

48 92 93 Varsinainen liittokokous antoi seuraavan julkilausuman:. Suomen VaLtakunnan UrheiluLiiton Liittokokous toteaa mielihyvin viimeaikaisen myönteisen kehityksen, joka on tapahtunut vapaaehtoisen urheilutoiminnan alalla voimien kokoamiseksi yhteisen järjestöorganisaation puitteisiin. Useiden, SVUL:n ulkopuo LeLLa olleiden, kansainvälisiin urheiluli'ittoihin kuuluvien erikois Liittojen Liityttyä SVUL:n jäseniksi, on SVUL:n erikoisliittojen Lukumäärä noussut nyttemmin kahteenkymmeneenneljään. Tämä merkitsee sitä, että SVUL sulkee nykyään piiriinsä valtaosan maassamme harjoitetuista urheilun aloista, edustaen samalla jäsenmäärältään puolta miljoonaa järjestäytynyttä Liikuntaa harrastavaa kansalaista. Kun Lisäksi Työväen Urheiluliitto on päättänyt Liittyä jäseneksi - ja on osittain sen jo toteuttanutkin _ SVUL:n erikoisliittoihin saadakseen urheilijoiheen virallisen kansainvälisen edustusoikeuden sekä osanottomahdohisuuden eri alojen Suomen mestaruuskilpailuihin, näkee SVUL:n liittokokous tässä toimenpiteessä paitsi kansainvälisten sääntöjen noudattamisen välttämättömyyden myös edustusurheilun keskittämistä tarkoittavan pyrkimyksen, jonka toivotaan vahvistavan urheilumme iskuvoimaa kansainvälisissä kilpailuissa. SamaUa kun SVUL:n, sen erikoisliittojen, piirien ja seurojen järjestö-, koulutus- ja kasvatustyö sekä eri urheilun aloiha tapahtuva kilpailutoiminta on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet, on myös kaikkien kansalaispiirien hyväksymä kuntourheilun kehittäminen rakentumassa kansakuntamme yhteiseksi terveyden ja elinvoiman välikappaleeksi. SVUL katsoo saavuttaneensa sen aseman, jota maassamme valtakunnalliselta urheilun pääjärjestöltä vaaditaan, minkä vuoksi se jo puoli vuotta sitten muutti nimensä Suomen VaLtakunnan UrheiLu Liitoksi ja julistautuu nyt 4.6. pitämänsä liittokokouksen päätöksellä Suomen vapaaehtoisen urheilutoiminnan viralliseksi valtakunnalliseksi keskuselimeksi. SVUL tulee jatkamaan ponnistelujaan urheiluelämämme kaikinpuoliseksi eheyttämiseksi päämääränään koko kansan voimien kokoaminen urheilumme ja valtakuntamme yhteiseksi menestykseksi. Kokouksessa hyväksyttun SVUL:n uusiksi jäsenliitoiksi Suomen Kanoottiliitto, Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto, Suomen RatsastajainlUtto ja Suomen Tennisliitto. Liittokokouksessa esitti toimitusjohtaja Jukka Uunila selostuksen televisiointikysymyksestä.

49 94 Vu::den kolmas liittokokous (toinen ylimääräinen) pidettiin Helsingissä Kauppakorkeakoulussa syyskuun 30 päivänä. Kokouksessa vahvistettiin SVUL:n sääntöjenmuutos ja hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Suomen Soutuliitto. SVUL-viikolla pidettiin marraskuun 11 päivänä Turussa Vakuutusyhtiö Sammon juhlahuoneistossa neljäs liittokokous (kolmas ylimääräinen). Kokous vahvisti liittohallituksen laatiman talousarvion vuotta 1963 varten pysyttäen seurojen piiriveron määräämisperusteet samoina kuin edellisenäkin vuonna: Seuran jäsenmäärä Piirivero vähintään nmk 2:50 7:00 10:00 20:00 32:00 Tilintarkastajiksi valittiin ylikamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja johtaja Ilmari Honkanen Turusta sekä varalle kauppat. maisteri Olle V. Salmi (KHT) Helsingistä ja ekonomi Ilmari Aro Helsingistä. Kokouksessa toimitelttiin myös sääntömuutoksen johdosta vaali, jolla piirien edustus täydennettiin sääntöjä vastaavaksi. Puheenjohtaja Akseli Kaskela lausui kokousta päättäe5sään muistosanat edesmenneestä SVUL:n kunniajäsenestä Toivo Nestori Arosta kosketellen puheessaan tämän tulisieluisen ja moni toimisen urheiluveteraanin elämäntyötä. Kuluneen toimintavuoden aikana ovat SVUL:n jäsenliitot' olleet oikeutettuja lähettämään SVUL:n liittokokoukseen 89 edustajaa ja piirit 52 edustajaa eli yhteensä 141 edustajaa, jakautuen tämä edustus liittokokouksissa kertomusvuoden aikana jäsenliitoille ja piireille seuraavasti: Suomen Ampujainliitto Suomen Golfliitto Suomen Hiihtoliitto.. Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Kanoottiliitto Suomen Kaunoluisteluliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Kuntourheiluliitto 5 edustajaa Suomen Käsipalloliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Miekkailuliitto Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto..... Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Painiliitto Suomen Painonnostoliitto Suomen Pesäpalloliitto Suomen Pyöräilyliitto. Suomen Ratsastajainliitto Suomen Soutuliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto.... Suomen Voimisteluliitto SVUL:n Nuoret Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri Helsingin piiri Hämeen piiri Kainuun piiri.... Keski-Pohjanmaan piiri Keski-Suomen piiri Kymenlaakson piiri Lahden piiri Lapin piiri Länsi-Pohjan plln..... Pohjois-Karjalan piiri Pohjois-Pohjanmaan piiri Pohjois-Savon piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri.... Varsinais-Suomen piiri edustajaa Joulukuun 28 päivästä jäseninä olleet Suomen Ampujainliitto ja Suomen Golfliitto eivät ennättäneet olla virallisesti edustettuina SVUL:n liittokokouksissa vuoden aikana.

50 96 Vuoden kuluessa hyväksyi SVUL:n liittokokous uusiksi SVUL:n jäsenliitoiksi lukien Suomen KanO<J!ttiliitto r.y:n, Suomen Ratsastajainliitto r.y:n, Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liitto r.y:n ja Suomen Tennisliitto r.y:n, lukien Suomen Soutuliitto Finlands Roddförbund r.y. r.f:n sekä ,. lähtien Suomen Ampujainliitto r.y:n ja Suomen Golfliitto r.y:n hyväksyttiin SVUL:n jäsenliitoiksi Suomen Judoliitto ja Suomen pöytätennisliitto. Liittohallitus ja valiokunnat SVUL:n ja sen liittohallituksen puheenjohtajana on kuluneena toimintavuotena ollut sosiaalineuvos Akseli KaskeLa. Varapuheenjohtajina ovat samoin koko toimikauden olleet sosiaalijohtaja Erkki Palo lampi, toimitusjohtaja Erkki Kivelä ja toimitusjohtaja Jukka Uunila. Liittohallitukseen kuuluivat vuoden alusta varsinaiseen, 4.6. pidettyyn liittokokoukseen saakka puheenjohtaja Akseli Kaskelan lisäksi seuraava)t: Aho, Antti, varatuomari (Lapin piiri), varalla Pajukari, Arvo, insinööri (Länsi-Pohjan piiri), Haarma, Ailo, paikallisjohtaja (Kainuun piiri), varalla Mäkelä, Onni, toimitusjohtaja (Pohjois-Karjalan piiri), Harju, Olavi, ekonomi, Helsinki, varalla Dillemuth, Ville, toimitusjoh,taja, Helsinki (Suomen Koripalloliitto), Himberg, Arvo, pääkonsuli, Helsinki, varalla KassiLa, Esko, toimitusjohtaja, Myllykoski (Suomen Painiliitto), HuhtaLa, Olavi, kenraalimajuri, Helsinki, varalla Sundman, Torsten, maisteri, Helsinki (Suo;men Miekkailuliitto), Kivelä, Erkki, toimitusjohtaja, Helsinki, varalla PaavoLa, Pentti, varatuomari, Helsinki (Suomen Pesäpalloliitto), Koskimaa, Ali, kenraaliluutn. Helsinki, varalla Hohenthal, Rolf, toimitusjohtaja, Helsinki (Suomen Hiihtoliitto), Laine, Aaro, toimittaja, Helsinki, varalla Könni, Ukko, sosiaalipäällikkö, Simpele (SVUL:n Nuoret), LindbLad, Harry, toimitusjohtaja, Tampere, varalla Nuutinen, Eino, osastonhoitaja, Helsinki (Suomen Jääkiekkoliitto), Nyberg, Bruno, osastopäällikkö, Helsinki, varalla Nappari, Jukka, johtaja, Tampere (Suomen PainonnostoWtto), OinaaLa, Paavo, järjestelymestari, Riihimäki, Orko, Liisa, voimistelunopettaja, Helsinki, varalla Numminen, Aino, voimistelunopettaja, Helsinki (Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto), Urheiluvöki ostaa KOKKISELTA I ~ < 'aa':'j:' vaatettaa vauvasta vaariin K - -lsrwmx tavaratalo Jokainen keli - Mannerheimintie 10 ~ 11 k_erros keli 1_ URHEILIJAT L'ENTÄVÄT KAR-AIR LENNÄTTÄÄ IC'AR'-AIR'Oy TILAUSLENTO-OSASTO Lönnrotinkatu 3, puh HELSINKI 97 Sanoipa hiihtokelitiedotus milä hyvänsä oikein valittu Swix-voide tekee joka kelistä.iuistavan kelin. Paras tae Swixin korkeasta laadusta on se, että siitä on tullut huippuhiihtäjien sulursuosikki. Swixin valitsevat kaikki, jotka haluavat ehdottomasti porasta. Kaikki alan liikkeet myyvät Swixvoiteita - liistereitä, -tahnoja ja -pohjavoitei;a sekä lahjoittavat tarkat voiteluohjeet ja taulukon, joita noudattaen huomaatte, että jokainen keli on Swix-keli.,rwlX <8 - maailman johtavin suksivoide 7

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Suomi - Viro maaottelu 30-30

Suomi - Viro maaottelu 30-30 Suomi - Viro maaottelu 30-30 30 Pienoiskivääri 60ls makuu 3 x 20ls yhdistettynä pist mo pist mo Hanna-K Nieminen SUOMI N45 582 1 Kirsti Markko N55 532 1 Liivi Erm VIRO N55 585 2 Liivi Erm N55 561 2 Vesa

Lisätiedot

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 1. Jyrki Vesterinen Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Ismo Kortesmaa Peräseinäjoen Toive 3. Martti Uusi-Ranta Ilmajoen Kisailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 18:05:40 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut

SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut Tampereen Pyrintö T U L O K S E T Kilpailun sarjat: M40LS; M45LS; M50LS; M55LS; N45LS; N50LS; M65LS; M70LS; M75LS ; N55LS; N65LS; N75LS; M35HS; M40HS; M45HS; M50HS;

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

SVA:n Mestaruuskilpailut, 300m lajit

SVA:n Mestaruuskilpailut, 300m lajit Hollola, Hälvälä 23. - 24.07.2010 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja Y45 1. Juha Haavisto SySi 98 97 99 294 11 x 2. Veli-Matti Mukari HAS 98 96 93 287 5 x 3. Arto Tiihonen SySi 93 97 94 284 6 x 300m Kivääri

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Hollolan Nastan Hollolan Heitot 11,06,2016 Kukonkoivun kentällä. Naisten tulokset

Hollolan Nastan Hollolan Heitot 11,06,2016 Kukonkoivun kentällä. Naisten tulokset Hollolan Nastan Hollolan Heitot 11,06,2016 Kukonkoivun kentällä Naisten tulokset N-35 MOUKARI 1 Anu Virtanen Hämeen Tarmo 25,79 N-55 MOUKARI 1 Mirja Kokko LahtiSport 35+ 41,55 2 Kerstin Backman LahtiSport

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Kansallisten arvokilpailujen tulosrajat ja ilmoittautumismenettely 2018

Kansallisten arvokilpailujen tulosrajat ja ilmoittautumismenettely 2018 Kansallisten arvokilpailujen tulosrajat ja ilmoittautumismenettely 2018 Yleisen sarjan SM-kilpailut 2018, Tampere Yleisen sarjan SM-kilpailuihin on osanotto-oikeus urheilijoilla, jotka ovat saavuttaneet

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85

Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 Salo, urheiluveteraanien kansalliset kilpailut 18.5.2013 M30 100m (0,2 m/s) 1) Ville Ryhänen Esbo IF 12,85 M35 100m (0,2 m/s) 1) Christoffer Sarin Esbo IF 13,13 M40 100m (0,2 m/s) 1) Petri Tauriainen PeU

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

SM 300, KIVÄÄRILAJIT, IKÄKAUSISARJAT, HOLLOLA, HÄLVÄLÄ, m Kivääri 30 ls, makuu sarja Y50

SM 300, KIVÄÄRILAJIT, IKÄKAUSISARJAT, HOLLOLA, HÄLVÄLÄ, m Kivääri 30 ls, makuu sarja Y50 SM 300, KIVÄÄRILAJIT, IKÄKAUSISARJAT, HOLLOLA, HÄLVÄLÄ, 06. - 07.09.2008 TULOSLUETTELO, LAUANTAI 300m Kivääri 30 ls, makuu sarja Y50 1. Heikki Ranne SäSA 99 98 100 297 2. Jorma Röppänen SäSA 98 100 99

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

1 (7) Onni Hurskainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:04:45 04:45 2 (6) Voitto Voutilainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:05:14 05:14

1 (7) Onni Hurskainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:04:45 04:45 2 (6) Voitto Voutilainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:05:14 05:14 Lieksan Kansalliset 14.1.2017 Naiset 8 v 1,0 km V 1 (2) Noora Hukka Joensuun Kataja N 8v. 1 km 11:00:00 11:05:16 05:16 2 (1) Aino Kolmonen Joensuun Kataja N 8v. 1 km 11:00:00 11:05:27 05:27 Miehet 8 v

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS SM-JAKKARANHEITTOKISAT 1.7.2017 SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS Timo Nissinen Jämsänkoski 30,35 30,35 1 Jukka Vesterinen Leppävirta

Lisätiedot

H 1 Ruokolainen Olli JaRu H60 1 Särssi Mauri RiRu Rantala Hannu JaRu

H 1 Ruokolainen Olli JaRu H60 1 Särssi Mauri RiRu Rantala Hannu JaRu Etelä-Hämeen Reservilupseeripiiri 11-12.6.2016 Pienoiskivääri 60 ls makuu H 1 Ruokolainen Olli JaRu 95 95 98 92 93 92 565 H60 1 Särssi Mauri RiRu 88 88 93 91 92 88 540 2 Rantala Hannu JaRu 87 78 82 76

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut 15.1.2017 Ilma-aserata, Puusepänkatu 5, Hämeenlinna Tulokset: 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H: 1) Antti Raittinen VaRes 376 2) Jouni Rissanen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4

Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4 Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4 Pasi Kähkölä 1 733 Haukiputaan Veikot Janne Heinonen 2 734 Janakkalan Jana Erkki Ahtianinen 3 731 Kaustisen Pohjan-Veikot Teuvo Nuutinen 4 732

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Aikuisurheilijoiden SM viesti kauhajoella

Aikuisurheilijoiden SM viesti kauhajoella Aikuisurheilijoiden SM viesti kauhajoella 24.2.2017 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu Kilpailun sarjat: M120-V; M120-1; M120-2; M120-3; M150-V; M150-1; M150-2; M150-3 ; M180-V; M180-1; M180-2; M180-3; M200-V;

Lisätiedot