Suomen Sijoittajaopastus Oy MARKKINAKATSAUS KESÄKUU Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sijoittajaopastus Oy 6.6.2010 1 MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010. Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:"

Transkriptio

1 Suomen Sijoittajaopastus Oy MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010 Osakepörssien ja talouksien tapahtumista: Osakemarkkinat olivat toukokuussa erittäin rajussa laskussa. Sijoittajien mielialat olivat toukokuussa erittäin pessimistiset johtuen euromaiden talouskriisistä ja euron heikkenemisestä. Kaikilla markkinoilla oli poikkeuksetta ns. karhumarkkinat, eli putoavat osakkeiden hinnat. Markkinoiden tippuminen koski kaikkia osakkeita, indeksejä ja raaka-aineita. Makrotalouden uutiset kautta maailman olivat voittopuolisesti positiivisia USA:ssa, mutta Euroopassa Kreikan valtiontalouden ongelmat ovat vieneet euroa ja euromaita alaspäin jo kolme kuukautta ja heikentäneet kaikkien osakepörssien menestystä. Euro on pohjalukemissa, vaikka mittavalle lainapaketille löytyi ratkaisu. Työllisyys on parantunut edelleen toukokuussa USA:ssa, kun työpaikat olivat edelleen kasvussa kolmatta kuukautta. Työttömyysaste oli toukokuun lopussa 9,7 %:ssa (odotusten oltua 9,8). Työllisyys parani toukokuussa noin :lla (selvästi odotuksia vähemmän). Huhtikuun toteutuma oli uutta työpaikkaa. Yksityissektori jatkoi työvoimansa lisäämistä, (alle odotusten). Tuotanto lisäsi työvoimaansa :lla (alle odotusten). Negatiivista toukokuun työllisyysraportissa oli se, että pääosa uusista työpaikoista tuli valtionhallinnosta. USA:n talous kasvoi v ensimmäisellä neljänneksellä uusimman tiedon mukaan 3 %:n vuosivauhtia, odotuksia vähemmän. Kun katsotaan 6 kuukautta taaksepäin, on USA:n talouskasvu ollut nopeinta sitten vuoden Myös tuottavuus kasvoi 3,6 % v ensimmäisellä neljänneksellä (yli odotusten, jotka olivat 2,6 %). Tämä merkitsee merkittävää hyötyä USA:n yrityksille. Suomi ja Pohjoismaat: Helsingin pörssin osakkeiden hinnat nousivat (taulukko 3.1.) huhtikuussa: Helsingin Pörssin Kaikki- indeksi laski noin 6,3 %. Yleisindeksi OMX Helsinki CAP laski noin 5,9 %. Eniten vaihdetumpien 25 osakkeen indeksi (OMXH25) laski n. 4,7 %. Paras toimiala Helsingin pörssissä oli Terveydenhuolto, nousi n.0,4 % Toiseksi paras oli Energia, joka putosi n. 0,7 % Huonoiten menestyi Informaatioteknologia, joka putosi n. 9 % Pörssikurssien kehitys eri maissa toukokuussa (taulukko 3.2.): Pohjoismaista menivät parhaiten toukokuussa samoilla lukemilla Tanska ja Suomi indeksien perusteella, Ruotsi oli kolmas ja Norja huonoin. Paras maakohtainen yleisindeksi oli toukokuussa Chilessä, mutta huonosti meni kaikkialla muualla (erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, USA:ssa ja Kiinassa, Shanghain pörssi). USA:ssa osakemarkkinoiden riskisyyttä (vaihtelua) kuvaava ns. hermostumisindeksi oli koko toukokuun nousussa osoittaen luottamuksen heikkenemistä osakemarkkinoihin. Markkinat olivat erittäin hermostuneet peläten Kreikan kriisin pahentumista (ja ohittaen muut hyvät uutiset). Arvioita maailmantalouden näkymistä ja riskitekijöistä: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi äskettäin vuoden 2010 talouskasvuksi 4,2 %. Kasvu olisi nopeinta sitten vuoden Uusi ennuste korvaa tammikuun kasvuennusteen, joka oli 3,9 %. Kehittyvät maat kuten Kiina ja Intia johtavat maailmaa pois taantumasta Euroopan, Japanin ja USA:n ja muiden kehittyneiden talouksien kanssa.

2 Suomen Sijoittajaopastus Oy Positiivisia merkkejä maailmankaupan kasvun käynnistymisestä tulee jatkuvasti ja laajentuvalla rintamalla. Aasia: Aasia on talouskasvun veturi viimeisten uutisten perusteella. Kiinan talous kasvoi 11,9 % v ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2010 talouskasvuksi odotetaan 10 %. Kiinan vienti kasvoi v ensimmäisellä neljänneksellä 29%. Edistyminen kuvaa Kiinan kasvavaa roolia globaalin kasvun moottorina. Ongelmiksi Kiinassa näyttää nousevan kasvava inflaatio ja talouden ylikuumeneminen (hintojen nousu kiinteistömarkkinoilla). Kiinan merkitys on koko ajan kasvussa myös maailman osakemarkkinoilla, koska Kiinan toimenpiteisiin markkinat reagoivat entistä voimakkaammin. Intian bruttokansantuote kasvoi v ensimmäisellä kvartaalilla peräti 8,6 prosenttia. Talouskasvu on jo palautunut liki finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Intia on yksi vahvimpia Aasian kasvumoottoreista. Aasian monien maiden (kuten esim. Korea, Taiwan ja Japani) vienti on pääsemässä hyvään vauhtiin, mikä parantaa luottamusta maailmankaupan normalisoitumiseen. Australia: Australia on yksi maailmantalouden kasvun vetureista, koska sillä on suuret raaka-ainevarannot ja Kiinan kysyntä vetää markkinoita nousuun. Nyt on kuitenkin suunnitteilla raaka-aineita tuottaviin yrityksiin (suuret kaivosyritykset) uusi vero, joka vähentää kiinnostusta sijoittaa maahan. Samoin Australia on nostamassa ohjauskorkoa, mikä hillitsee osakkeiden hintojen nousua. USA: USA:n talouden ennustetaan kasvavan v noin 2,2-2,6 %, joten selvä käänne parempaan on juuri menossa. Maailman suurimman talouden kehitys vaikuttaa ratkaisevasti kaikkien osakepörssien tapahtumiin kaikkialla. Yksityinen kulutus kasvoi tämän vuoden alussa ensimmäisellä neljänneksellä peräti 3,6 %. Yksityinen kulutus on talouskasvun tärkein moottori vastaten yli 70 % kansantalouden kehityksestä. Investoinnit laitteistoihin ja tietotekniikkaan alkoivat kasvaa vahvasti jo vuoden 2009 lopussa. Myös autoteollisuuden myyntiluvut ilmentävät talouskasvun käynnistymistä. General Motors in myynti kasvoi toukokuussa n. 17 % vuotta aiemmasta (selvästi yli odotusten). Autoteollisuuden myyntikehitys on hyvä investointien markkinasignaali, sillä se vetää perässään raaka-aineiden kysyntää ja muutakin teollisuutta. Latinalainen Amerikka: Morgan Stanley on nostanut Brasilian talouskasvuennustettaan 4,8 %:sta 5,8 %:iin v Tosin maan keskuspankin arvioidaan aloittavan koron nostot melko pian, koska inflaatiokin on nousussa noin 5 %:iin. Eurooppa: Valtiontalouksilla on vaikeuksia (euromaissa) kuten Kreikka, Portugali ja Espanja. Tämä on huolestuttanut osakemarkkinoita viime viikkoina (6 viikon karhumarkkinat). EU:n oma arvio talouskasvuksi v on vain 0,7 % inflaation ollessa 1,4 %. Paras kasvu olisi Puolassa 2,5 %. Euroopasta tulee jatkuvasti negatiivisia talousuutisia, viimeksi Unkarin talousvaikeuksista ja eurooppalaisten pankkien luottotappioista. Tämä osaltaan heikentää euroa edelleen jatkossakin ja huonontaa tilannetta osakemarkkinoilla. Arvio lähiajan näkymistä sijoitusmarkkinoilla: Vähemmän viennistä riippuvien maiden talouskehitys on ollut parempi, kuin vahvasti vientivetoisilla

3 Suomen Sijoittajaopastus Oy mailla. Kotimarkkina -ryhmään kuuluvat USA, Kiina, Intia ja Brasilia, joiden varassa on globaalin talouskasvun alkaminen. Niiden kotimarkkinat tarjoavat muutenkin parhaat edellytykset osakemarkkinoiden toipumiselle. Vientimarkkinoiden käynnistyminen ja normalisoituminen on jo toteutumassa, koska maailmankauppa on vahvistumassa laajalla rintamalla. Toisaalta ilmassa on huolestumista, koska eväät elvytyksen jatkolle ovat loppumassa ja monissa maissa valtiontaloudet ovat kestämättömässä tilanteessa. Jos raha pakenee dollariin ja euro heikkenee, niin osakekurssit ovat laskussa. Osakemarkkinat ovat laskeneet maaliskuun lopulta alkaen noin 6 viikkoa. Koska kansantaloudet eivät toivu yhtä ripeästi kuin osakemarkkinat ovat tehneet, saattaa osakemarkkinoillakin tulla ajoittain selvää takapakkia. Nämä tilaisuudet kannattaa käyttää hyväksi ostamalla osakkeita alennuksella. Vaikka reaalitalous kasvaa USA:ssa jatkossakin ja erityisesti vuoden 2010 aikana, on luottamus osakemarkkinoihin nyt huono lyhyellä tähtäimellä. Osakesijoittajien näkymät ovat kuitenkin kohenemassa pitemmällä tähtäimellä, koska talouskasvu alkaa olla vakiintumassa USA:ssa ja kautta maailman. Uhat: Näkymät osakemarkkinoilla ovat juuri nyt epävakaat Välimerenmaiden talouksien velkaantumisesta johtuen. Kiinan keskuspankin toimet (ohjauskorkojen nostaminen) ei ehkä enää ole suuri uhka pörssikurssien positiiviselle kehitykselle? On syytä edelleen varautua osakekurssien heiluntaan lähikuukausina, koska euromaiden ongelmat ovat kasvussa ja euro näyttää heikkenevän edelleen? Mahdollisuudet: Sijoituskohteina korkosijoitukset vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä osakesijoituksia varmemmilta. Kiinteäkorkoiset yrityslainat ovat suositeltavia, kun kyseessä ovat tunnetut vakavaraiset suomalaiset yritykset. Näiden sijoitusten tuotto on vakaa ja noin 5 7 %:n paikkeilla. Pitemmällä tähtäimellä osakkeet kiinnostavat sijoittajia siksi, että osakemarkkinoiden rauhoittuminen palaa myönteisten talousuutisten määrän lisääntyessä ja talouskasvun käynnistyessä. Matala korkotaso puoltaa erityisesti osakemarkkinoita (pitkälle vuoden 2010 lopulle), koska keskuspankit eivät halua nostaa ohjauskorkoja ja jarruttaa talouskasvun alkua toistaiseksi Positiivista: Yritysten tulokset ovat parantuneet USA:ssa alkuvuonna. 78 % yrityksistä oli ylittänyt tulosennusteet (v ensimmäisellä vuosineljänneksellä), kun tulokset oli julkaistu. Ympäri maailmaa toteutuneet koron laskut sekä hallitusten rahoitustukipaketit antavat edelleen vauhtia talouskasvun uudelleen alkamiselle. Kiina, Australia ja Etelä-Korea näyttävät tulevan tässä ensimmäisinä johtuen talouksien kasvusta ja viennin vakiintumisesta. Arvio todennäköisestä kehityksestä: Olosuhteet ovat historiallisesi olleet epävakaat osakesijoittajille erityisesti kesällä. Osinkojen maksukausi on ohi ja kesällä osakemarkkinat hiljenevät yleensä lomakauden takia. Euroopan talouskriisit näyttävät painavan markkinoilla negatiivisesti enemmän kuin mikään muu yksittäinen asia. Markkinoilla on odottava tilanne jatkuu, vaikka USA ja Aasia näyttävät edelleen kiinnostavilta sijoituskohteilta. Osakkeiden arvostus (Q tuloksien tullessa selville) on USA:ssa normaalia alempi (hintakerroin P/E on noin 12 paikkeilla), joten kyseessä on nyt osakkeiden selvä alihinnoittelu tilanne.

4 Suomen Sijoittajaopastus Oy Normaali osakkeiden hintakertoimen keskiarvo on n. 15. Parhaiten tulostaan parantaneisiin yrityksiin ja toimialoihin kannattanee sijoittaa edelleen, mutta varovaisesti. Lupaavimpia toimialoja ovat raaka-aineiden jalostukseen sijoittavat yritykset (materiaalisektori), koska talouskasvun mukana kysyntä on vahvistumassa näillä aloilla ensimmäisenä. Myös kulutushyödykkeitä pidetään osakesijoittajien suosikkeina vuonna Suosittelen nyt hyvin varovaista sijoittamista kesällä tai mieluiten taukoa sijoittamisessa. Mahdolliset pienet sijoitukset kannattaa kohdistaa valikoivasti vain parhaisiin osakkeisiin. Kreikan kriisi on nyt aiheuttanut osakemarkkinoilla vahvan ylimyyntitilanteen, jolloin osakkeita saa hetkellisesti alennushinnoilla. Tämän montun hyväksikäyttämistä voisi suositella, mutta hyvin varovaisesti. Riskiä vältteleville suosittelen Euroopan ja euron kriisin laukeamisen odottamista ja markkinoiden rauhoittumista ja vasta sitten toimenpiteitä kesän jälkeen. Missään tapauksessa osakkeita ei pidä nyt ryhtyä myymään alihinnoilla, ennen kuin Kreikan kriisin negatiiviset vaikutukset ovat hävinneet osakemarkkinoilla. Varoitus: Tämän katsauksen suosituksissa otetaan kantaa osakemarkkinoihin ja yritysten näkymiin vain pariksi kuukaudeksi eteenpäin, joten arviot markkinoiden kehittymisestä eivät koske pitempää aikaa. Markkinoiden kehitystä koskevat arviot muuttuvat myös hyvin nopeasti ajan edetessä pitemmälle. Riskien ottaminen vai minimointi? Koska suuret voitot edellyttävät suurta riskinottoa, olen laatinut neljä erilaista allokaatiota (kohdassa Sijoitusten kohdentaminen), jotta kukin sijoittaja voi tunnistaa itselleen sopivan toimintamallin. Sijoitusten kohdentaminen toukokuu 2010: (allokaatio määrää yli 80% sijoitustesi onnistumisesta). Eri allokaatioissa mainittu tavoitetuotto on sijoittajan tavoite kolmen vuoden aikana keskimäärin saavutettavissa oleva tuotto. Todellinen tuotto on historiallinen tuotto ja saattaa poiketa ratkaisevasti tavoitetuotosta. Varovainen allokaatio I: Tämän allokaation tavoitetuotto on noin 3 6 %. Suosittelen erittäin varovaisille sijoittajille isotuottoisia ja isoriskisiä pitkän koron rahastoja (high yield) ja/tai yrityslainoja yhteensä n. 90%, koska niiden tuotot ovat parhaat korkomarkkinoilla. Käteisen osuus voisi olla noin 10 %. Yksittäisiä osakkeita tai indeksiosuuksia (tai osakerahastoja) en suosittele lainkaan. Tätä allokaatiota voi suositella osakemarkkinoita vältteleville sijoittajille. Pienikin riskinotto korkotuotteissa saattaa nostaa salkun tuottoa alarajalta ylemmäs. Riskipitoinen allokaatio II: Tätä allokaatiota voi suositella markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat hieman korkomarkkinoita parempia tuottoja (noin 5 8 %). Suosittelen isotuottoisia ja isoriskisiä pitkän koron rahastoja (high yield) ja/tai yrityslainoja yhteensä n. 60 % sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa tai) osakkeissa yhteensä noin 30

5 Suomen Sijoittajaopastus Oy %. Osakkeiden arvon nousua tavoitellaan tällöin pitemmällä tähtäimellä (ottaen riskejä). Käteisen osuus olisi 10 %. Tuottotaso riippuu ratkaisevasti osakkeiden ja osakerahastojen osuudesta salkussa. Riskinotto näyttää nostavan salkun tuottoa alarajalta ylemmäs. Rohkea ja riskipitoinen allokaatio III: Tätä allokaatiota voi suositella aktiivisesti (viikoittain) markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat selvästi korkomarkkinaa parempia tuottoja (noin 6 8 %). Suosittelen isotuottoisia yrityslainoja (yhteensä n. 30 %) ja käteisenä n. 10 %. Parhaissa osakkeissa sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa) olisi yhteensä noin 60 %. Ne voisivat nyt sekä osakkeita Suomesta että osakeindeksejä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta (Aasia, Latinalainen Amerikka ja Venäjä). Eurooppaa ja Suomea alipainottaisin seuraavasti: Suomi ja Eurooppa viidennes (kumpikin n.20 %), ja kehittyvät markkinat ja USA loput (kumpikin n 30 %). Erittäin rohkea ja riskipitoinen allokaatio IV: Jos tavoitetuottosi on yli 10 %, olet suuren riskin sietäjä. Tätä allokaatiota voi suositella jatkuvasti päivittäin markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat huipputuottoja. Suosittelen erittäin rohkeille sijoittajille isotuottoisia yrityslainoja yhteensä n. 0-10% Parhaissa osakkeissa sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa) olisi yhteensä noin %. Ne voisivat nyt sekä osakkeita Suomesta että osakeindeksejä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta (Aasia, Latinalainen Amerikka ja Venäjä). Eurooppaa ja Suomea alipainottaisin seuraavasti: Suomi ja Eurooppa viidennes (kumpikin n. 20 %), ja kehittyvät markkinat ja USA loput (kumpikin n. 30 %). (Kaikissa allokaatioissa pidän suositeltavana noin 10 %:n käteistä, koska sen avulla voi hyödyntää hyviä tilaisuuksia). Osakesijoitukset: Liitteet 1 a ja 1 b Salkussa kannattanee pitää vain paranevaa (tai vähintään ennallaan pysyvää) tulosta tekevien yritysten osakkeita. Osakevalinnoissa käytämme ns. tulosseurantamallia, joka perustuu yritysten systemaattiseen tulosnäkymien korostamiseen, toteutuneeseen tulosparannukseen, tulosodotusten täyttymiseen sekä osakkeen hintakertoimeen, oman pääoman tuottoon ja osinko-odotukseen. Emme arvosta suuresti osakkeiden pörssimenestystä, koska se muuttuu liian herkästi ja sen perusteella voi tehdä ristiriitaisia johtopäätöksiä. Osakevalintataulukko on nyt ajan tasalla, koska tulosjulkistuksista on saatu 100 %. Olemme poistaneet muutamia pienivaihtoisia osakkeita (keskimääräinen päivävaihto alle ja kauppojen lukumäärä alle 20 kpl/pv) osakevalintataulusta. Suosittelemme tulevan tuloskehityksen perusteella Helsingin pörssistä seuraavia (tässä järjestyksessä): Sampo, Ponsse, YIT ja Teleste sekä varauksin Outokumpu, Orion B, Rapala, Tieto, Okmetic, Kemira, Sanoma, PKC ja Nokia Tyres. Liite 1b: Tammikuun 2020 TOP-10 salkun seuranta Katsaukseen on lisätty tammikuun parhaan suomalaisosakkeemme menestyksen seuranta. TOP-10 listan kehitys seurasi yleistä laskevaa kurssikehitystä, mutta voitti kaikki vertailuindeksit. Suurin ero tuli S&P 100 indeksiin ja pienin OMXS30 indeksiin. Päivitämme salkkua seuraavan

6 Suomen Sijoittajaopastus Oy kerran, kun Q2/2010 tulokset on julkistettu. TOP 10 listamme tarkoitus on esittää kulloinkin parhaat arvo-osakkeet Helsingin pörssistä. Osakerahastot: Liite 2 Osakerahastojen kuukauden tuotot ovat olleet viime viikkoina laskussa edelliseen kuukauteen verrattuna. Parhaiten menestyneitä olivat eq Spender ja eq Materials rahastot. (Osakerahastoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin tuottojen ohella). Pitkän koron rahastot Pitkän koron rahastojen tuotot ovat olleet laskussa. Parhaiten menestyivät olivat FIM Kehittyvä korko ja eq:n Valtionkorko, mutta niidenkin kuukauden tuotot olivat noin 2 %:n tuntumassa. Lyhyen koron rahastojen tuotot olivat negatiivisia. Indeksiosuudet (ETF ja ETC): Osakeindeksit: Indeksiosuudet ovat peräisin eq:n järjestelmästä ja siksi päivätty Norndetistä ei toistaiseksi ole saatavissa historiatietoja yhtä laajasti, kuin eq:n järjestelmistä. Osakeindeksien tuotot ovat olleet viime viikkoina selvässä laskussa. Parhaiten menestyivät sekä Pariisissa että Frankfurtissa Kiinaan sijoittavat indeksirahastot, mutta niidenkin tuotot jäivät melko pieniksi. Eräitä Pariisin indeksiosuuksia (ETF) on esitetty liitteessä 3.3. Nousussa olevia ei Pariisista juuri löytynyt. Ainoita positiivisia olivat EASYETF CHINA EUR ja LYXOR ETF CHINA. Eräitä Frankfurtin indeksiosuuksia (ETF) on tarkemmin vertailtu liitteessä 3.4 Nousussa olivat mm. db x-tr.dj ST.600 BKS SHO ja Lyxor ETF Sh.St.Eur. STEO Kiinaindeksien ohella. (Punaisella merkityt indeksit ovat ns. käänteisiä indeksjä eli shortteja). Raaka-aineet: Eräitä Lontoon raaka-aineiden hintoja (ETC) on tarkemmin vertailtu liitteessä 3.5. Raaka-aineiden yleinen hintakehitys on ollut surkea. Kulta on ollut lähes ainoa, joka on hieman noussut. Vipuindeksit: Eräitä USA:n toimialojen vipuindeksejä (kertoimella 2) ETF on esitelty tarkemmin liitteessä 3.6. Vipuindeksien tuotot romahtivat kautta linjan huhtikuun lopulla. Eurooppalaisten vipuindeksien tulokset puuttuvat tällä kertaa, mutta tulokset ovat samansuuntaisia kuin USA:ssa. Näitä indeksejä hankkivilla pitää olla erittäin suuri riskinsietokyky (suuresta hintavaihtelusta johtuen). Käänteiset indeksit: Käänteisten indeksien viimeisen kuukauden tuotot ovat olleet erittäin hyvät, kuten ilmenee liitteestä 3.7. Käänteisiä indeksejä voisi suositella sijoitussalkkuun ehkä nyt kesällä osana salkusta, jos ei usko osakkeiden hintojen alkavan palautua nousuun lähiviikkoina Tapio Haavisto ja Mauri Koivunen

7 Suomen Sijoittajaopastus Oy Liite 1a: Osakevalintataulukko 1a Tulosseuranta kesäkuu 2010 Suosituksia Parhaat 5 kpl 6,3% Tulosnäkymän asteikko Tunnus Suosituksia 12,7 yli 20 Hyvät 10 kpl % Tulos kasvaa paljon % 1 Suosituksia 57,0 yli 10 Tavalliset 45 kpl % Tulos kasvaa vähän % 2 19,0 Suosituksia Heikot 15 kpl % Tulos ennallaan +/- 10% 3 Suosituksia Surkeat 4 kpl 5,1% Tulos pienenee yli 10% Yhteensä 79 kpl % EPSe = tulosennuste Hinta Tulos ennen Tulos Oman Tulosodot. kerroin veroja näkymä pääoman Ylitys + Osinko % Kurssi P/Ee EPS EPS EPSe EPSe muutos % tuotto Alitus Q1/1 Q1/0 Yritys julk Q109/Q110 ROE % Odotet. 0 1 Sampo 17,30 10,1 0,44 0,23 1,71 1, ,1 + 5,78% 2 Ponsse 8,15 17,7 0,23-0,34 0,46 0, ,4 + 1,84% 3 YIT - Yhtymä 14,75 14,9 0,15 0,06 0,99 1, ,8 0 2,71% 4 Teleste 4,45 16,5 0,03-0,07 0,27 0, ,2 + 1,80% 5 Outokumpu 12,63 24,8-0,12-1,04 0,51 1, ,4 0 2,77% 6 Orion B 14,46 12,5 0,37 0,30 1,16 1, ,0 + 6,92% jne 78 eniten myytyä osaketta Muut liitteet

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet

Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Osakemarkkinoiden näkymät loppuvuonna parhaat suomalaiset osakkeet Rahapäivä 20.9.2007 Jukka Hemmi, johtaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Sijoittajilla mielessä: Yhdysvaltain

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pohjoismaista potkua portfolioon

Pohjoismaista potkua portfolioon Arvopaperi Sijoitusristeily 2007 Toni Teppala Equities Finland 24.3.2007 Ms Galaxy Esityksen sisältö Nordean tuki pohjoismaiseen osakekaupankäyntiin Pohjoismaisten osakemarkkinoiden näkymät Nordic 10 -suosituslista

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO 14.8.2013 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Esittely - Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey 3 / 2013 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007?

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Raoul Konnos rahastonhoitaja Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Maaliskuu 2007 1 FIM kehittyvillä markkinoilla Mihin kehittyviin

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaari Kansallismuseon auditorio Helsinki 25.10.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Eräiden maiden kokonaistuotanto

Lisätiedot

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon - Analyytikon näkökulma Mikko Ervasti Analyytikko (Teknologia, Media & Telekommunikaatiolaitteet) Evli Pankki Oyj Puh: +358 9 4766 9314 Email:

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille. 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala

Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille. 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala Nordnet on Pohjoismaiden suurin internetmeklari - lähes 150 000 asiakasta Toimimme

Lisätiedot

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily ODIN Rahastot Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily 1 ODIN Rahastot Perustettu vuonna 1990 Keskittyy osakerahastoihin Hallinnoitavat varat:

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot