Suomen Sijoittajaopastus Oy MARKKINAKATSAUS KESÄKUU Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sijoittajaopastus Oy 6.6.2010 1 MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010. Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:"

Transkriptio

1 Suomen Sijoittajaopastus Oy MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010 Osakepörssien ja talouksien tapahtumista: Osakemarkkinat olivat toukokuussa erittäin rajussa laskussa. Sijoittajien mielialat olivat toukokuussa erittäin pessimistiset johtuen euromaiden talouskriisistä ja euron heikkenemisestä. Kaikilla markkinoilla oli poikkeuksetta ns. karhumarkkinat, eli putoavat osakkeiden hinnat. Markkinoiden tippuminen koski kaikkia osakkeita, indeksejä ja raaka-aineita. Makrotalouden uutiset kautta maailman olivat voittopuolisesti positiivisia USA:ssa, mutta Euroopassa Kreikan valtiontalouden ongelmat ovat vieneet euroa ja euromaita alaspäin jo kolme kuukautta ja heikentäneet kaikkien osakepörssien menestystä. Euro on pohjalukemissa, vaikka mittavalle lainapaketille löytyi ratkaisu. Työllisyys on parantunut edelleen toukokuussa USA:ssa, kun työpaikat olivat edelleen kasvussa kolmatta kuukautta. Työttömyysaste oli toukokuun lopussa 9,7 %:ssa (odotusten oltua 9,8). Työllisyys parani toukokuussa noin :lla (selvästi odotuksia vähemmän). Huhtikuun toteutuma oli uutta työpaikkaa. Yksityissektori jatkoi työvoimansa lisäämistä, (alle odotusten). Tuotanto lisäsi työvoimaansa :lla (alle odotusten). Negatiivista toukokuun työllisyysraportissa oli se, että pääosa uusista työpaikoista tuli valtionhallinnosta. USA:n talous kasvoi v ensimmäisellä neljänneksellä uusimman tiedon mukaan 3 %:n vuosivauhtia, odotuksia vähemmän. Kun katsotaan 6 kuukautta taaksepäin, on USA:n talouskasvu ollut nopeinta sitten vuoden Myös tuottavuus kasvoi 3,6 % v ensimmäisellä neljänneksellä (yli odotusten, jotka olivat 2,6 %). Tämä merkitsee merkittävää hyötyä USA:n yrityksille. Suomi ja Pohjoismaat: Helsingin pörssin osakkeiden hinnat nousivat (taulukko 3.1.) huhtikuussa: Helsingin Pörssin Kaikki- indeksi laski noin 6,3 %. Yleisindeksi OMX Helsinki CAP laski noin 5,9 %. Eniten vaihdetumpien 25 osakkeen indeksi (OMXH25) laski n. 4,7 %. Paras toimiala Helsingin pörssissä oli Terveydenhuolto, nousi n.0,4 % Toiseksi paras oli Energia, joka putosi n. 0,7 % Huonoiten menestyi Informaatioteknologia, joka putosi n. 9 % Pörssikurssien kehitys eri maissa toukokuussa (taulukko 3.2.): Pohjoismaista menivät parhaiten toukokuussa samoilla lukemilla Tanska ja Suomi indeksien perusteella, Ruotsi oli kolmas ja Norja huonoin. Paras maakohtainen yleisindeksi oli toukokuussa Chilessä, mutta huonosti meni kaikkialla muualla (erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, USA:ssa ja Kiinassa, Shanghain pörssi). USA:ssa osakemarkkinoiden riskisyyttä (vaihtelua) kuvaava ns. hermostumisindeksi oli koko toukokuun nousussa osoittaen luottamuksen heikkenemistä osakemarkkinoihin. Markkinat olivat erittäin hermostuneet peläten Kreikan kriisin pahentumista (ja ohittaen muut hyvät uutiset). Arvioita maailmantalouden näkymistä ja riskitekijöistä: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi äskettäin vuoden 2010 talouskasvuksi 4,2 %. Kasvu olisi nopeinta sitten vuoden Uusi ennuste korvaa tammikuun kasvuennusteen, joka oli 3,9 %. Kehittyvät maat kuten Kiina ja Intia johtavat maailmaa pois taantumasta Euroopan, Japanin ja USA:n ja muiden kehittyneiden talouksien kanssa.

2 Suomen Sijoittajaopastus Oy Positiivisia merkkejä maailmankaupan kasvun käynnistymisestä tulee jatkuvasti ja laajentuvalla rintamalla. Aasia: Aasia on talouskasvun veturi viimeisten uutisten perusteella. Kiinan talous kasvoi 11,9 % v ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2010 talouskasvuksi odotetaan 10 %. Kiinan vienti kasvoi v ensimmäisellä neljänneksellä 29%. Edistyminen kuvaa Kiinan kasvavaa roolia globaalin kasvun moottorina. Ongelmiksi Kiinassa näyttää nousevan kasvava inflaatio ja talouden ylikuumeneminen (hintojen nousu kiinteistömarkkinoilla). Kiinan merkitys on koko ajan kasvussa myös maailman osakemarkkinoilla, koska Kiinan toimenpiteisiin markkinat reagoivat entistä voimakkaammin. Intian bruttokansantuote kasvoi v ensimmäisellä kvartaalilla peräti 8,6 prosenttia. Talouskasvu on jo palautunut liki finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Intia on yksi vahvimpia Aasian kasvumoottoreista. Aasian monien maiden (kuten esim. Korea, Taiwan ja Japani) vienti on pääsemässä hyvään vauhtiin, mikä parantaa luottamusta maailmankaupan normalisoitumiseen. Australia: Australia on yksi maailmantalouden kasvun vetureista, koska sillä on suuret raaka-ainevarannot ja Kiinan kysyntä vetää markkinoita nousuun. Nyt on kuitenkin suunnitteilla raaka-aineita tuottaviin yrityksiin (suuret kaivosyritykset) uusi vero, joka vähentää kiinnostusta sijoittaa maahan. Samoin Australia on nostamassa ohjauskorkoa, mikä hillitsee osakkeiden hintojen nousua. USA: USA:n talouden ennustetaan kasvavan v noin 2,2-2,6 %, joten selvä käänne parempaan on juuri menossa. Maailman suurimman talouden kehitys vaikuttaa ratkaisevasti kaikkien osakepörssien tapahtumiin kaikkialla. Yksityinen kulutus kasvoi tämän vuoden alussa ensimmäisellä neljänneksellä peräti 3,6 %. Yksityinen kulutus on talouskasvun tärkein moottori vastaten yli 70 % kansantalouden kehityksestä. Investoinnit laitteistoihin ja tietotekniikkaan alkoivat kasvaa vahvasti jo vuoden 2009 lopussa. Myös autoteollisuuden myyntiluvut ilmentävät talouskasvun käynnistymistä. General Motors in myynti kasvoi toukokuussa n. 17 % vuotta aiemmasta (selvästi yli odotusten). Autoteollisuuden myyntikehitys on hyvä investointien markkinasignaali, sillä se vetää perässään raaka-aineiden kysyntää ja muutakin teollisuutta. Latinalainen Amerikka: Morgan Stanley on nostanut Brasilian talouskasvuennustettaan 4,8 %:sta 5,8 %:iin v Tosin maan keskuspankin arvioidaan aloittavan koron nostot melko pian, koska inflaatiokin on nousussa noin 5 %:iin. Eurooppa: Valtiontalouksilla on vaikeuksia (euromaissa) kuten Kreikka, Portugali ja Espanja. Tämä on huolestuttanut osakemarkkinoita viime viikkoina (6 viikon karhumarkkinat). EU:n oma arvio talouskasvuksi v on vain 0,7 % inflaation ollessa 1,4 %. Paras kasvu olisi Puolassa 2,5 %. Euroopasta tulee jatkuvasti negatiivisia talousuutisia, viimeksi Unkarin talousvaikeuksista ja eurooppalaisten pankkien luottotappioista. Tämä osaltaan heikentää euroa edelleen jatkossakin ja huonontaa tilannetta osakemarkkinoilla. Arvio lähiajan näkymistä sijoitusmarkkinoilla: Vähemmän viennistä riippuvien maiden talouskehitys on ollut parempi, kuin vahvasti vientivetoisilla

3 Suomen Sijoittajaopastus Oy mailla. Kotimarkkina -ryhmään kuuluvat USA, Kiina, Intia ja Brasilia, joiden varassa on globaalin talouskasvun alkaminen. Niiden kotimarkkinat tarjoavat muutenkin parhaat edellytykset osakemarkkinoiden toipumiselle. Vientimarkkinoiden käynnistyminen ja normalisoituminen on jo toteutumassa, koska maailmankauppa on vahvistumassa laajalla rintamalla. Toisaalta ilmassa on huolestumista, koska eväät elvytyksen jatkolle ovat loppumassa ja monissa maissa valtiontaloudet ovat kestämättömässä tilanteessa. Jos raha pakenee dollariin ja euro heikkenee, niin osakekurssit ovat laskussa. Osakemarkkinat ovat laskeneet maaliskuun lopulta alkaen noin 6 viikkoa. Koska kansantaloudet eivät toivu yhtä ripeästi kuin osakemarkkinat ovat tehneet, saattaa osakemarkkinoillakin tulla ajoittain selvää takapakkia. Nämä tilaisuudet kannattaa käyttää hyväksi ostamalla osakkeita alennuksella. Vaikka reaalitalous kasvaa USA:ssa jatkossakin ja erityisesti vuoden 2010 aikana, on luottamus osakemarkkinoihin nyt huono lyhyellä tähtäimellä. Osakesijoittajien näkymät ovat kuitenkin kohenemassa pitemmällä tähtäimellä, koska talouskasvu alkaa olla vakiintumassa USA:ssa ja kautta maailman. Uhat: Näkymät osakemarkkinoilla ovat juuri nyt epävakaat Välimerenmaiden talouksien velkaantumisesta johtuen. Kiinan keskuspankin toimet (ohjauskorkojen nostaminen) ei ehkä enää ole suuri uhka pörssikurssien positiiviselle kehitykselle? On syytä edelleen varautua osakekurssien heiluntaan lähikuukausina, koska euromaiden ongelmat ovat kasvussa ja euro näyttää heikkenevän edelleen? Mahdollisuudet: Sijoituskohteina korkosijoitukset vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä osakesijoituksia varmemmilta. Kiinteäkorkoiset yrityslainat ovat suositeltavia, kun kyseessä ovat tunnetut vakavaraiset suomalaiset yritykset. Näiden sijoitusten tuotto on vakaa ja noin 5 7 %:n paikkeilla. Pitemmällä tähtäimellä osakkeet kiinnostavat sijoittajia siksi, että osakemarkkinoiden rauhoittuminen palaa myönteisten talousuutisten määrän lisääntyessä ja talouskasvun käynnistyessä. Matala korkotaso puoltaa erityisesti osakemarkkinoita (pitkälle vuoden 2010 lopulle), koska keskuspankit eivät halua nostaa ohjauskorkoja ja jarruttaa talouskasvun alkua toistaiseksi Positiivista: Yritysten tulokset ovat parantuneet USA:ssa alkuvuonna. 78 % yrityksistä oli ylittänyt tulosennusteet (v ensimmäisellä vuosineljänneksellä), kun tulokset oli julkaistu. Ympäri maailmaa toteutuneet koron laskut sekä hallitusten rahoitustukipaketit antavat edelleen vauhtia talouskasvun uudelleen alkamiselle. Kiina, Australia ja Etelä-Korea näyttävät tulevan tässä ensimmäisinä johtuen talouksien kasvusta ja viennin vakiintumisesta. Arvio todennäköisestä kehityksestä: Olosuhteet ovat historiallisesi olleet epävakaat osakesijoittajille erityisesti kesällä. Osinkojen maksukausi on ohi ja kesällä osakemarkkinat hiljenevät yleensä lomakauden takia. Euroopan talouskriisit näyttävät painavan markkinoilla negatiivisesti enemmän kuin mikään muu yksittäinen asia. Markkinoilla on odottava tilanne jatkuu, vaikka USA ja Aasia näyttävät edelleen kiinnostavilta sijoituskohteilta. Osakkeiden arvostus (Q tuloksien tullessa selville) on USA:ssa normaalia alempi (hintakerroin P/E on noin 12 paikkeilla), joten kyseessä on nyt osakkeiden selvä alihinnoittelu tilanne.

4 Suomen Sijoittajaopastus Oy Normaali osakkeiden hintakertoimen keskiarvo on n. 15. Parhaiten tulostaan parantaneisiin yrityksiin ja toimialoihin kannattanee sijoittaa edelleen, mutta varovaisesti. Lupaavimpia toimialoja ovat raaka-aineiden jalostukseen sijoittavat yritykset (materiaalisektori), koska talouskasvun mukana kysyntä on vahvistumassa näillä aloilla ensimmäisenä. Myös kulutushyödykkeitä pidetään osakesijoittajien suosikkeina vuonna Suosittelen nyt hyvin varovaista sijoittamista kesällä tai mieluiten taukoa sijoittamisessa. Mahdolliset pienet sijoitukset kannattaa kohdistaa valikoivasti vain parhaisiin osakkeisiin. Kreikan kriisi on nyt aiheuttanut osakemarkkinoilla vahvan ylimyyntitilanteen, jolloin osakkeita saa hetkellisesti alennushinnoilla. Tämän montun hyväksikäyttämistä voisi suositella, mutta hyvin varovaisesti. Riskiä vältteleville suosittelen Euroopan ja euron kriisin laukeamisen odottamista ja markkinoiden rauhoittumista ja vasta sitten toimenpiteitä kesän jälkeen. Missään tapauksessa osakkeita ei pidä nyt ryhtyä myymään alihinnoilla, ennen kuin Kreikan kriisin negatiiviset vaikutukset ovat hävinneet osakemarkkinoilla. Varoitus: Tämän katsauksen suosituksissa otetaan kantaa osakemarkkinoihin ja yritysten näkymiin vain pariksi kuukaudeksi eteenpäin, joten arviot markkinoiden kehittymisestä eivät koske pitempää aikaa. Markkinoiden kehitystä koskevat arviot muuttuvat myös hyvin nopeasti ajan edetessä pitemmälle. Riskien ottaminen vai minimointi? Koska suuret voitot edellyttävät suurta riskinottoa, olen laatinut neljä erilaista allokaatiota (kohdassa Sijoitusten kohdentaminen), jotta kukin sijoittaja voi tunnistaa itselleen sopivan toimintamallin. Sijoitusten kohdentaminen toukokuu 2010: (allokaatio määrää yli 80% sijoitustesi onnistumisesta). Eri allokaatioissa mainittu tavoitetuotto on sijoittajan tavoite kolmen vuoden aikana keskimäärin saavutettavissa oleva tuotto. Todellinen tuotto on historiallinen tuotto ja saattaa poiketa ratkaisevasti tavoitetuotosta. Varovainen allokaatio I: Tämän allokaation tavoitetuotto on noin 3 6 %. Suosittelen erittäin varovaisille sijoittajille isotuottoisia ja isoriskisiä pitkän koron rahastoja (high yield) ja/tai yrityslainoja yhteensä n. 90%, koska niiden tuotot ovat parhaat korkomarkkinoilla. Käteisen osuus voisi olla noin 10 %. Yksittäisiä osakkeita tai indeksiosuuksia (tai osakerahastoja) en suosittele lainkaan. Tätä allokaatiota voi suositella osakemarkkinoita vältteleville sijoittajille. Pienikin riskinotto korkotuotteissa saattaa nostaa salkun tuottoa alarajalta ylemmäs. Riskipitoinen allokaatio II: Tätä allokaatiota voi suositella markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat hieman korkomarkkinoita parempia tuottoja (noin 5 8 %). Suosittelen isotuottoisia ja isoriskisiä pitkän koron rahastoja (high yield) ja/tai yrityslainoja yhteensä n. 60 % sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa tai) osakkeissa yhteensä noin 30

5 Suomen Sijoittajaopastus Oy %. Osakkeiden arvon nousua tavoitellaan tällöin pitemmällä tähtäimellä (ottaen riskejä). Käteisen osuus olisi 10 %. Tuottotaso riippuu ratkaisevasti osakkeiden ja osakerahastojen osuudesta salkussa. Riskinotto näyttää nostavan salkun tuottoa alarajalta ylemmäs. Rohkea ja riskipitoinen allokaatio III: Tätä allokaatiota voi suositella aktiivisesti (viikoittain) markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat selvästi korkomarkkinaa parempia tuottoja (noin 6 8 %). Suosittelen isotuottoisia yrityslainoja (yhteensä n. 30 %) ja käteisenä n. 10 %. Parhaissa osakkeissa sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa) olisi yhteensä noin 60 %. Ne voisivat nyt sekä osakkeita Suomesta että osakeindeksejä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta (Aasia, Latinalainen Amerikka ja Venäjä). Eurooppaa ja Suomea alipainottaisin seuraavasti: Suomi ja Eurooppa viidennes (kumpikin n.20 %), ja kehittyvät markkinat ja USA loput (kumpikin n 30 %). Erittäin rohkea ja riskipitoinen allokaatio IV: Jos tavoitetuottosi on yli 10 %, olet suuren riskin sietäjä. Tätä allokaatiota voi suositella jatkuvasti päivittäin markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat huipputuottoja. Suosittelen erittäin rohkeille sijoittajille isotuottoisia yrityslainoja yhteensä n. 0-10% Parhaissa osakkeissa sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa) olisi yhteensä noin %. Ne voisivat nyt sekä osakkeita Suomesta että osakeindeksejä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta (Aasia, Latinalainen Amerikka ja Venäjä). Eurooppaa ja Suomea alipainottaisin seuraavasti: Suomi ja Eurooppa viidennes (kumpikin n. 20 %), ja kehittyvät markkinat ja USA loput (kumpikin n. 30 %). (Kaikissa allokaatioissa pidän suositeltavana noin 10 %:n käteistä, koska sen avulla voi hyödyntää hyviä tilaisuuksia). Osakesijoitukset: Liitteet 1 a ja 1 b Salkussa kannattanee pitää vain paranevaa (tai vähintään ennallaan pysyvää) tulosta tekevien yritysten osakkeita. Osakevalinnoissa käytämme ns. tulosseurantamallia, joka perustuu yritysten systemaattiseen tulosnäkymien korostamiseen, toteutuneeseen tulosparannukseen, tulosodotusten täyttymiseen sekä osakkeen hintakertoimeen, oman pääoman tuottoon ja osinko-odotukseen. Emme arvosta suuresti osakkeiden pörssimenestystä, koska se muuttuu liian herkästi ja sen perusteella voi tehdä ristiriitaisia johtopäätöksiä. Osakevalintataulukko on nyt ajan tasalla, koska tulosjulkistuksista on saatu 100 %. Olemme poistaneet muutamia pienivaihtoisia osakkeita (keskimääräinen päivävaihto alle ja kauppojen lukumäärä alle 20 kpl/pv) osakevalintataulusta. Suosittelemme tulevan tuloskehityksen perusteella Helsingin pörssistä seuraavia (tässä järjestyksessä): Sampo, Ponsse, YIT ja Teleste sekä varauksin Outokumpu, Orion B, Rapala, Tieto, Okmetic, Kemira, Sanoma, PKC ja Nokia Tyres. Liite 1b: Tammikuun 2020 TOP-10 salkun seuranta Katsaukseen on lisätty tammikuun parhaan suomalaisosakkeemme menestyksen seuranta. TOP-10 listan kehitys seurasi yleistä laskevaa kurssikehitystä, mutta voitti kaikki vertailuindeksit. Suurin ero tuli S&P 100 indeksiin ja pienin OMXS30 indeksiin. Päivitämme salkkua seuraavan

6 Suomen Sijoittajaopastus Oy kerran, kun Q2/2010 tulokset on julkistettu. TOP 10 listamme tarkoitus on esittää kulloinkin parhaat arvo-osakkeet Helsingin pörssistä. Osakerahastot: Liite 2 Osakerahastojen kuukauden tuotot ovat olleet viime viikkoina laskussa edelliseen kuukauteen verrattuna. Parhaiten menestyneitä olivat eq Spender ja eq Materials rahastot. (Osakerahastoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin tuottojen ohella). Pitkän koron rahastot Pitkän koron rahastojen tuotot ovat olleet laskussa. Parhaiten menestyivät olivat FIM Kehittyvä korko ja eq:n Valtionkorko, mutta niidenkin kuukauden tuotot olivat noin 2 %:n tuntumassa. Lyhyen koron rahastojen tuotot olivat negatiivisia. Indeksiosuudet (ETF ja ETC): Osakeindeksit: Indeksiosuudet ovat peräisin eq:n järjestelmästä ja siksi päivätty Norndetistä ei toistaiseksi ole saatavissa historiatietoja yhtä laajasti, kuin eq:n järjestelmistä. Osakeindeksien tuotot ovat olleet viime viikkoina selvässä laskussa. Parhaiten menestyivät sekä Pariisissa että Frankfurtissa Kiinaan sijoittavat indeksirahastot, mutta niidenkin tuotot jäivät melko pieniksi. Eräitä Pariisin indeksiosuuksia (ETF) on esitetty liitteessä 3.3. Nousussa olevia ei Pariisista juuri löytynyt. Ainoita positiivisia olivat EASYETF CHINA EUR ja LYXOR ETF CHINA. Eräitä Frankfurtin indeksiosuuksia (ETF) on tarkemmin vertailtu liitteessä 3.4 Nousussa olivat mm. db x-tr.dj ST.600 BKS SHO ja Lyxor ETF Sh.St.Eur. STEO Kiinaindeksien ohella. (Punaisella merkityt indeksit ovat ns. käänteisiä indeksjä eli shortteja). Raaka-aineet: Eräitä Lontoon raaka-aineiden hintoja (ETC) on tarkemmin vertailtu liitteessä 3.5. Raaka-aineiden yleinen hintakehitys on ollut surkea. Kulta on ollut lähes ainoa, joka on hieman noussut. Vipuindeksit: Eräitä USA:n toimialojen vipuindeksejä (kertoimella 2) ETF on esitelty tarkemmin liitteessä 3.6. Vipuindeksien tuotot romahtivat kautta linjan huhtikuun lopulla. Eurooppalaisten vipuindeksien tulokset puuttuvat tällä kertaa, mutta tulokset ovat samansuuntaisia kuin USA:ssa. Näitä indeksejä hankkivilla pitää olla erittäin suuri riskinsietokyky (suuresta hintavaihtelusta johtuen). Käänteiset indeksit: Käänteisten indeksien viimeisen kuukauden tuotot ovat olleet erittäin hyvät, kuten ilmenee liitteestä 3.7. Käänteisiä indeksejä voisi suositella sijoitussalkkuun ehkä nyt kesällä osana salkusta, jos ei usko osakkeiden hintojen alkavan palautua nousuun lähiviikkoina Tapio Haavisto ja Mauri Koivunen

7 Suomen Sijoittajaopastus Oy Liite 1a: Osakevalintataulukko 1a Tulosseuranta kesäkuu 2010 Suosituksia Parhaat 5 kpl 6,3% Tulosnäkymän asteikko Tunnus Suosituksia 12,7 yli 20 Hyvät 10 kpl % Tulos kasvaa paljon % 1 Suosituksia 57,0 yli 10 Tavalliset 45 kpl % Tulos kasvaa vähän % 2 19,0 Suosituksia Heikot 15 kpl % Tulos ennallaan +/- 10% 3 Suosituksia Surkeat 4 kpl 5,1% Tulos pienenee yli 10% Yhteensä 79 kpl % EPSe = tulosennuste Hinta Tulos ennen Tulos Oman Tulosodot. kerroin veroja näkymä pääoman Ylitys + Osinko % Kurssi P/Ee EPS EPS EPSe EPSe muutos % tuotto Alitus Q1/1 Q1/0 Yritys julk Q109/Q110 ROE % Odotet. 0 1 Sampo 17,30 10,1 0,44 0,23 1,71 1, ,1 + 5,78% 2 Ponsse 8,15 17,7 0,23-0,34 0,46 0, ,4 + 1,84% 3 YIT - Yhtymä 14,75 14,9 0,15 0,06 0,99 1, ,8 0 2,71% 4 Teleste 4,45 16,5 0,03-0,07 0,27 0, ,2 + 1,80% 5 Outokumpu 12,63 24,8-0,12-1,04 0,51 1, ,4 0 2,77% 6 Orion B 14,46 12,5 0,37 0,30 1,16 1, ,0 + 6,92% jne 78 eniten myytyä osaketta Muut liitteet

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) HYVÄ VUOSI SIJOITTAJILLE... 3 MUSTAN KULLAN MAAILMA 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 16 MITÄ TAPAHTUU TAUSTALLA? 19 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI 20 KASVUOSUUKSIA OMX HELSINKI 25:EEN 20

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 1 Sisällysluettelo Yhteenveto Suhdanne- ja markkinanäkemys sekä sijoitussuositukset 3-4 Suhdanne- ja markkinanäkemys 5 11 Suomi osakkeet 12 16 Pohjoismaiset

Lisätiedot

Krimin kriisi ja Suomen talous

Krimin kriisi ja Suomen talous 21. maaliskuuta 2014 Krimin kriisi ja Suomen talous Sijoittajan kannattaa muistaa hajautus Krimin niemimaan hallinnasta syntynyt kansainvälinen kiista haittaa Venäjän taloudellisia suhteita EU:n ja Yhdysvaltojen

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) MATALIEN KORKOJEN KÄÄNTÖPUOLI 3 ASUNTOSIJOITTAJALLE TURVAA JA TUOTTOA? 4 TRENDER I PASSIVT PLACERANDE 24 KANTAA, EI KANNA (SARJAKUVA) 31 AKTIIVISET

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25)

KESÄKISA 2014. Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) KESÄKISA 2014 Löydä sijoitusteemat sanasokkelosta! (s. 25) SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) UUSIA VAIHTOEHTOJA 3 KORKOTYÖKALUT KESÄTERÄSSÄ? 4 KEHITTYVÄT MARKKINAT MUUTTUU 22 MIKÄ VAIKUTTAA RAHASTOVALINTOIHIN?

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

vuosikertomus 2014 vuotta

vuosikertomus 2014 vuotta vuosikertomus 2014 Juhlan 30 kunniaksi vuotta Sisältö Vuosi 2014... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10

Lisätiedot

Arvostukset nousevat yksi jäljellä

Arvostukset nousevat yksi jäljellä 6.5.2015 Arvostukset nousevat yksi jäljellä Korkotuottojen metsästyksestä osakearvostusten jahdiksi Rahapolitiikan synnyttämän likviditeettisuhdanteen seuraaminen on ollut seitsemän vuotta paras sijoitusstrategia.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 15 VALOA MOSKOVASTA 18 SIJOITTAMISEN A JA O 27 OM FONDSPARANDE I SYNNERHET 29 ENNUSTUS

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot