Suomen Sijoittajaopastus Oy MARKKINAKATSAUS KESÄKUU Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Sijoittajaopastus Oy 6.6.2010 1 MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010. Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:"

Transkriptio

1 Suomen Sijoittajaopastus Oy MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010 Osakepörssien ja talouksien tapahtumista: Osakemarkkinat olivat toukokuussa erittäin rajussa laskussa. Sijoittajien mielialat olivat toukokuussa erittäin pessimistiset johtuen euromaiden talouskriisistä ja euron heikkenemisestä. Kaikilla markkinoilla oli poikkeuksetta ns. karhumarkkinat, eli putoavat osakkeiden hinnat. Markkinoiden tippuminen koski kaikkia osakkeita, indeksejä ja raaka-aineita. Makrotalouden uutiset kautta maailman olivat voittopuolisesti positiivisia USA:ssa, mutta Euroopassa Kreikan valtiontalouden ongelmat ovat vieneet euroa ja euromaita alaspäin jo kolme kuukautta ja heikentäneet kaikkien osakepörssien menestystä. Euro on pohjalukemissa, vaikka mittavalle lainapaketille löytyi ratkaisu. Työllisyys on parantunut edelleen toukokuussa USA:ssa, kun työpaikat olivat edelleen kasvussa kolmatta kuukautta. Työttömyysaste oli toukokuun lopussa 9,7 %:ssa (odotusten oltua 9,8). Työllisyys parani toukokuussa noin :lla (selvästi odotuksia vähemmän). Huhtikuun toteutuma oli uutta työpaikkaa. Yksityissektori jatkoi työvoimansa lisäämistä, (alle odotusten). Tuotanto lisäsi työvoimaansa :lla (alle odotusten). Negatiivista toukokuun työllisyysraportissa oli se, että pääosa uusista työpaikoista tuli valtionhallinnosta. USA:n talous kasvoi v ensimmäisellä neljänneksellä uusimman tiedon mukaan 3 %:n vuosivauhtia, odotuksia vähemmän. Kun katsotaan 6 kuukautta taaksepäin, on USA:n talouskasvu ollut nopeinta sitten vuoden Myös tuottavuus kasvoi 3,6 % v ensimmäisellä neljänneksellä (yli odotusten, jotka olivat 2,6 %). Tämä merkitsee merkittävää hyötyä USA:n yrityksille. Suomi ja Pohjoismaat: Helsingin pörssin osakkeiden hinnat nousivat (taulukko 3.1.) huhtikuussa: Helsingin Pörssin Kaikki- indeksi laski noin 6,3 %. Yleisindeksi OMX Helsinki CAP laski noin 5,9 %. Eniten vaihdetumpien 25 osakkeen indeksi (OMXH25) laski n. 4,7 %. Paras toimiala Helsingin pörssissä oli Terveydenhuolto, nousi n.0,4 % Toiseksi paras oli Energia, joka putosi n. 0,7 % Huonoiten menestyi Informaatioteknologia, joka putosi n. 9 % Pörssikurssien kehitys eri maissa toukokuussa (taulukko 3.2.): Pohjoismaista menivät parhaiten toukokuussa samoilla lukemilla Tanska ja Suomi indeksien perusteella, Ruotsi oli kolmas ja Norja huonoin. Paras maakohtainen yleisindeksi oli toukokuussa Chilessä, mutta huonosti meni kaikkialla muualla (erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, USA:ssa ja Kiinassa, Shanghain pörssi). USA:ssa osakemarkkinoiden riskisyyttä (vaihtelua) kuvaava ns. hermostumisindeksi oli koko toukokuun nousussa osoittaen luottamuksen heikkenemistä osakemarkkinoihin. Markkinat olivat erittäin hermostuneet peläten Kreikan kriisin pahentumista (ja ohittaen muut hyvät uutiset). Arvioita maailmantalouden näkymistä ja riskitekijöistä: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi äskettäin vuoden 2010 talouskasvuksi 4,2 %. Kasvu olisi nopeinta sitten vuoden Uusi ennuste korvaa tammikuun kasvuennusteen, joka oli 3,9 %. Kehittyvät maat kuten Kiina ja Intia johtavat maailmaa pois taantumasta Euroopan, Japanin ja USA:n ja muiden kehittyneiden talouksien kanssa.

2 Suomen Sijoittajaopastus Oy Positiivisia merkkejä maailmankaupan kasvun käynnistymisestä tulee jatkuvasti ja laajentuvalla rintamalla. Aasia: Aasia on talouskasvun veturi viimeisten uutisten perusteella. Kiinan talous kasvoi 11,9 % v ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2010 talouskasvuksi odotetaan 10 %. Kiinan vienti kasvoi v ensimmäisellä neljänneksellä 29%. Edistyminen kuvaa Kiinan kasvavaa roolia globaalin kasvun moottorina. Ongelmiksi Kiinassa näyttää nousevan kasvava inflaatio ja talouden ylikuumeneminen (hintojen nousu kiinteistömarkkinoilla). Kiinan merkitys on koko ajan kasvussa myös maailman osakemarkkinoilla, koska Kiinan toimenpiteisiin markkinat reagoivat entistä voimakkaammin. Intian bruttokansantuote kasvoi v ensimmäisellä kvartaalilla peräti 8,6 prosenttia. Talouskasvu on jo palautunut liki finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Intia on yksi vahvimpia Aasian kasvumoottoreista. Aasian monien maiden (kuten esim. Korea, Taiwan ja Japani) vienti on pääsemässä hyvään vauhtiin, mikä parantaa luottamusta maailmankaupan normalisoitumiseen. Australia: Australia on yksi maailmantalouden kasvun vetureista, koska sillä on suuret raaka-ainevarannot ja Kiinan kysyntä vetää markkinoita nousuun. Nyt on kuitenkin suunnitteilla raaka-aineita tuottaviin yrityksiin (suuret kaivosyritykset) uusi vero, joka vähentää kiinnostusta sijoittaa maahan. Samoin Australia on nostamassa ohjauskorkoa, mikä hillitsee osakkeiden hintojen nousua. USA: USA:n talouden ennustetaan kasvavan v noin 2,2-2,6 %, joten selvä käänne parempaan on juuri menossa. Maailman suurimman talouden kehitys vaikuttaa ratkaisevasti kaikkien osakepörssien tapahtumiin kaikkialla. Yksityinen kulutus kasvoi tämän vuoden alussa ensimmäisellä neljänneksellä peräti 3,6 %. Yksityinen kulutus on talouskasvun tärkein moottori vastaten yli 70 % kansantalouden kehityksestä. Investoinnit laitteistoihin ja tietotekniikkaan alkoivat kasvaa vahvasti jo vuoden 2009 lopussa. Myös autoteollisuuden myyntiluvut ilmentävät talouskasvun käynnistymistä. General Motors in myynti kasvoi toukokuussa n. 17 % vuotta aiemmasta (selvästi yli odotusten). Autoteollisuuden myyntikehitys on hyvä investointien markkinasignaali, sillä se vetää perässään raaka-aineiden kysyntää ja muutakin teollisuutta. Latinalainen Amerikka: Morgan Stanley on nostanut Brasilian talouskasvuennustettaan 4,8 %:sta 5,8 %:iin v Tosin maan keskuspankin arvioidaan aloittavan koron nostot melko pian, koska inflaatiokin on nousussa noin 5 %:iin. Eurooppa: Valtiontalouksilla on vaikeuksia (euromaissa) kuten Kreikka, Portugali ja Espanja. Tämä on huolestuttanut osakemarkkinoita viime viikkoina (6 viikon karhumarkkinat). EU:n oma arvio talouskasvuksi v on vain 0,7 % inflaation ollessa 1,4 %. Paras kasvu olisi Puolassa 2,5 %. Euroopasta tulee jatkuvasti negatiivisia talousuutisia, viimeksi Unkarin talousvaikeuksista ja eurooppalaisten pankkien luottotappioista. Tämä osaltaan heikentää euroa edelleen jatkossakin ja huonontaa tilannetta osakemarkkinoilla. Arvio lähiajan näkymistä sijoitusmarkkinoilla: Vähemmän viennistä riippuvien maiden talouskehitys on ollut parempi, kuin vahvasti vientivetoisilla

3 Suomen Sijoittajaopastus Oy mailla. Kotimarkkina -ryhmään kuuluvat USA, Kiina, Intia ja Brasilia, joiden varassa on globaalin talouskasvun alkaminen. Niiden kotimarkkinat tarjoavat muutenkin parhaat edellytykset osakemarkkinoiden toipumiselle. Vientimarkkinoiden käynnistyminen ja normalisoituminen on jo toteutumassa, koska maailmankauppa on vahvistumassa laajalla rintamalla. Toisaalta ilmassa on huolestumista, koska eväät elvytyksen jatkolle ovat loppumassa ja monissa maissa valtiontaloudet ovat kestämättömässä tilanteessa. Jos raha pakenee dollariin ja euro heikkenee, niin osakekurssit ovat laskussa. Osakemarkkinat ovat laskeneet maaliskuun lopulta alkaen noin 6 viikkoa. Koska kansantaloudet eivät toivu yhtä ripeästi kuin osakemarkkinat ovat tehneet, saattaa osakemarkkinoillakin tulla ajoittain selvää takapakkia. Nämä tilaisuudet kannattaa käyttää hyväksi ostamalla osakkeita alennuksella. Vaikka reaalitalous kasvaa USA:ssa jatkossakin ja erityisesti vuoden 2010 aikana, on luottamus osakemarkkinoihin nyt huono lyhyellä tähtäimellä. Osakesijoittajien näkymät ovat kuitenkin kohenemassa pitemmällä tähtäimellä, koska talouskasvu alkaa olla vakiintumassa USA:ssa ja kautta maailman. Uhat: Näkymät osakemarkkinoilla ovat juuri nyt epävakaat Välimerenmaiden talouksien velkaantumisesta johtuen. Kiinan keskuspankin toimet (ohjauskorkojen nostaminen) ei ehkä enää ole suuri uhka pörssikurssien positiiviselle kehitykselle? On syytä edelleen varautua osakekurssien heiluntaan lähikuukausina, koska euromaiden ongelmat ovat kasvussa ja euro näyttää heikkenevän edelleen? Mahdollisuudet: Sijoituskohteina korkosijoitukset vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä osakesijoituksia varmemmilta. Kiinteäkorkoiset yrityslainat ovat suositeltavia, kun kyseessä ovat tunnetut vakavaraiset suomalaiset yritykset. Näiden sijoitusten tuotto on vakaa ja noin 5 7 %:n paikkeilla. Pitemmällä tähtäimellä osakkeet kiinnostavat sijoittajia siksi, että osakemarkkinoiden rauhoittuminen palaa myönteisten talousuutisten määrän lisääntyessä ja talouskasvun käynnistyessä. Matala korkotaso puoltaa erityisesti osakemarkkinoita (pitkälle vuoden 2010 lopulle), koska keskuspankit eivät halua nostaa ohjauskorkoja ja jarruttaa talouskasvun alkua toistaiseksi Positiivista: Yritysten tulokset ovat parantuneet USA:ssa alkuvuonna. 78 % yrityksistä oli ylittänyt tulosennusteet (v ensimmäisellä vuosineljänneksellä), kun tulokset oli julkaistu. Ympäri maailmaa toteutuneet koron laskut sekä hallitusten rahoitustukipaketit antavat edelleen vauhtia talouskasvun uudelleen alkamiselle. Kiina, Australia ja Etelä-Korea näyttävät tulevan tässä ensimmäisinä johtuen talouksien kasvusta ja viennin vakiintumisesta. Arvio todennäköisestä kehityksestä: Olosuhteet ovat historiallisesi olleet epävakaat osakesijoittajille erityisesti kesällä. Osinkojen maksukausi on ohi ja kesällä osakemarkkinat hiljenevät yleensä lomakauden takia. Euroopan talouskriisit näyttävät painavan markkinoilla negatiivisesti enemmän kuin mikään muu yksittäinen asia. Markkinoilla on odottava tilanne jatkuu, vaikka USA ja Aasia näyttävät edelleen kiinnostavilta sijoituskohteilta. Osakkeiden arvostus (Q tuloksien tullessa selville) on USA:ssa normaalia alempi (hintakerroin P/E on noin 12 paikkeilla), joten kyseessä on nyt osakkeiden selvä alihinnoittelu tilanne.

4 Suomen Sijoittajaopastus Oy Normaali osakkeiden hintakertoimen keskiarvo on n. 15. Parhaiten tulostaan parantaneisiin yrityksiin ja toimialoihin kannattanee sijoittaa edelleen, mutta varovaisesti. Lupaavimpia toimialoja ovat raaka-aineiden jalostukseen sijoittavat yritykset (materiaalisektori), koska talouskasvun mukana kysyntä on vahvistumassa näillä aloilla ensimmäisenä. Myös kulutushyödykkeitä pidetään osakesijoittajien suosikkeina vuonna Suosittelen nyt hyvin varovaista sijoittamista kesällä tai mieluiten taukoa sijoittamisessa. Mahdolliset pienet sijoitukset kannattaa kohdistaa valikoivasti vain parhaisiin osakkeisiin. Kreikan kriisi on nyt aiheuttanut osakemarkkinoilla vahvan ylimyyntitilanteen, jolloin osakkeita saa hetkellisesti alennushinnoilla. Tämän montun hyväksikäyttämistä voisi suositella, mutta hyvin varovaisesti. Riskiä vältteleville suosittelen Euroopan ja euron kriisin laukeamisen odottamista ja markkinoiden rauhoittumista ja vasta sitten toimenpiteitä kesän jälkeen. Missään tapauksessa osakkeita ei pidä nyt ryhtyä myymään alihinnoilla, ennen kuin Kreikan kriisin negatiiviset vaikutukset ovat hävinneet osakemarkkinoilla. Varoitus: Tämän katsauksen suosituksissa otetaan kantaa osakemarkkinoihin ja yritysten näkymiin vain pariksi kuukaudeksi eteenpäin, joten arviot markkinoiden kehittymisestä eivät koske pitempää aikaa. Markkinoiden kehitystä koskevat arviot muuttuvat myös hyvin nopeasti ajan edetessä pitemmälle. Riskien ottaminen vai minimointi? Koska suuret voitot edellyttävät suurta riskinottoa, olen laatinut neljä erilaista allokaatiota (kohdassa Sijoitusten kohdentaminen), jotta kukin sijoittaja voi tunnistaa itselleen sopivan toimintamallin. Sijoitusten kohdentaminen toukokuu 2010: (allokaatio määrää yli 80% sijoitustesi onnistumisesta). Eri allokaatioissa mainittu tavoitetuotto on sijoittajan tavoite kolmen vuoden aikana keskimäärin saavutettavissa oleva tuotto. Todellinen tuotto on historiallinen tuotto ja saattaa poiketa ratkaisevasti tavoitetuotosta. Varovainen allokaatio I: Tämän allokaation tavoitetuotto on noin 3 6 %. Suosittelen erittäin varovaisille sijoittajille isotuottoisia ja isoriskisiä pitkän koron rahastoja (high yield) ja/tai yrityslainoja yhteensä n. 90%, koska niiden tuotot ovat parhaat korkomarkkinoilla. Käteisen osuus voisi olla noin 10 %. Yksittäisiä osakkeita tai indeksiosuuksia (tai osakerahastoja) en suosittele lainkaan. Tätä allokaatiota voi suositella osakemarkkinoita vältteleville sijoittajille. Pienikin riskinotto korkotuotteissa saattaa nostaa salkun tuottoa alarajalta ylemmäs. Riskipitoinen allokaatio II: Tätä allokaatiota voi suositella markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat hieman korkomarkkinoita parempia tuottoja (noin 5 8 %). Suosittelen isotuottoisia ja isoriskisiä pitkän koron rahastoja (high yield) ja/tai yrityslainoja yhteensä n. 60 % sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa tai) osakkeissa yhteensä noin 30

5 Suomen Sijoittajaopastus Oy %. Osakkeiden arvon nousua tavoitellaan tällöin pitemmällä tähtäimellä (ottaen riskejä). Käteisen osuus olisi 10 %. Tuottotaso riippuu ratkaisevasti osakkeiden ja osakerahastojen osuudesta salkussa. Riskinotto näyttää nostavan salkun tuottoa alarajalta ylemmäs. Rohkea ja riskipitoinen allokaatio III: Tätä allokaatiota voi suositella aktiivisesti (viikoittain) markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat selvästi korkomarkkinaa parempia tuottoja (noin 6 8 %). Suosittelen isotuottoisia yrityslainoja (yhteensä n. 30 %) ja käteisenä n. 10 %. Parhaissa osakkeissa sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa) olisi yhteensä noin 60 %. Ne voisivat nyt sekä osakkeita Suomesta että osakeindeksejä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta (Aasia, Latinalainen Amerikka ja Venäjä). Eurooppaa ja Suomea alipainottaisin seuraavasti: Suomi ja Eurooppa viidennes (kumpikin n.20 %), ja kehittyvät markkinat ja USA loput (kumpikin n 30 %). Erittäin rohkea ja riskipitoinen allokaatio IV: Jos tavoitetuottosi on yli 10 %, olet suuren riskin sietäjä. Tätä allokaatiota voi suositella jatkuvasti päivittäin markkinoita seuraaville sijoittajille, jotka tavoittelevat huipputuottoja. Suosittelen erittäin rohkeille sijoittajille isotuottoisia yrityslainoja yhteensä n. 0-10% Parhaissa osakkeissa sekä parhaissa osakerahastoissa (indeksiosuuksissa) olisi yhteensä noin %. Ne voisivat nyt sekä osakkeita Suomesta että osakeindeksejä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta (Aasia, Latinalainen Amerikka ja Venäjä). Eurooppaa ja Suomea alipainottaisin seuraavasti: Suomi ja Eurooppa viidennes (kumpikin n. 20 %), ja kehittyvät markkinat ja USA loput (kumpikin n. 30 %). (Kaikissa allokaatioissa pidän suositeltavana noin 10 %:n käteistä, koska sen avulla voi hyödyntää hyviä tilaisuuksia). Osakesijoitukset: Liitteet 1 a ja 1 b Salkussa kannattanee pitää vain paranevaa (tai vähintään ennallaan pysyvää) tulosta tekevien yritysten osakkeita. Osakevalinnoissa käytämme ns. tulosseurantamallia, joka perustuu yritysten systemaattiseen tulosnäkymien korostamiseen, toteutuneeseen tulosparannukseen, tulosodotusten täyttymiseen sekä osakkeen hintakertoimeen, oman pääoman tuottoon ja osinko-odotukseen. Emme arvosta suuresti osakkeiden pörssimenestystä, koska se muuttuu liian herkästi ja sen perusteella voi tehdä ristiriitaisia johtopäätöksiä. Osakevalintataulukko on nyt ajan tasalla, koska tulosjulkistuksista on saatu 100 %. Olemme poistaneet muutamia pienivaihtoisia osakkeita (keskimääräinen päivävaihto alle ja kauppojen lukumäärä alle 20 kpl/pv) osakevalintataulusta. Suosittelemme tulevan tuloskehityksen perusteella Helsingin pörssistä seuraavia (tässä järjestyksessä): Sampo, Ponsse, YIT ja Teleste sekä varauksin Outokumpu, Orion B, Rapala, Tieto, Okmetic, Kemira, Sanoma, PKC ja Nokia Tyres. Liite 1b: Tammikuun 2020 TOP-10 salkun seuranta Katsaukseen on lisätty tammikuun parhaan suomalaisosakkeemme menestyksen seuranta. TOP-10 listan kehitys seurasi yleistä laskevaa kurssikehitystä, mutta voitti kaikki vertailuindeksit. Suurin ero tuli S&P 100 indeksiin ja pienin OMXS30 indeksiin. Päivitämme salkkua seuraavan

6 Suomen Sijoittajaopastus Oy kerran, kun Q2/2010 tulokset on julkistettu. TOP 10 listamme tarkoitus on esittää kulloinkin parhaat arvo-osakkeet Helsingin pörssistä. Osakerahastot: Liite 2 Osakerahastojen kuukauden tuotot ovat olleet viime viikkoina laskussa edelliseen kuukauteen verrattuna. Parhaiten menestyneitä olivat eq Spender ja eq Materials rahastot. (Osakerahastoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin tuottojen ohella). Pitkän koron rahastot Pitkän koron rahastojen tuotot ovat olleet laskussa. Parhaiten menestyivät olivat FIM Kehittyvä korko ja eq:n Valtionkorko, mutta niidenkin kuukauden tuotot olivat noin 2 %:n tuntumassa. Lyhyen koron rahastojen tuotot olivat negatiivisia. Indeksiosuudet (ETF ja ETC): Osakeindeksit: Indeksiosuudet ovat peräisin eq:n järjestelmästä ja siksi päivätty Norndetistä ei toistaiseksi ole saatavissa historiatietoja yhtä laajasti, kuin eq:n järjestelmistä. Osakeindeksien tuotot ovat olleet viime viikkoina selvässä laskussa. Parhaiten menestyivät sekä Pariisissa että Frankfurtissa Kiinaan sijoittavat indeksirahastot, mutta niidenkin tuotot jäivät melko pieniksi. Eräitä Pariisin indeksiosuuksia (ETF) on esitetty liitteessä 3.3. Nousussa olevia ei Pariisista juuri löytynyt. Ainoita positiivisia olivat EASYETF CHINA EUR ja LYXOR ETF CHINA. Eräitä Frankfurtin indeksiosuuksia (ETF) on tarkemmin vertailtu liitteessä 3.4 Nousussa olivat mm. db x-tr.dj ST.600 BKS SHO ja Lyxor ETF Sh.St.Eur. STEO Kiinaindeksien ohella. (Punaisella merkityt indeksit ovat ns. käänteisiä indeksjä eli shortteja). Raaka-aineet: Eräitä Lontoon raaka-aineiden hintoja (ETC) on tarkemmin vertailtu liitteessä 3.5. Raaka-aineiden yleinen hintakehitys on ollut surkea. Kulta on ollut lähes ainoa, joka on hieman noussut. Vipuindeksit: Eräitä USA:n toimialojen vipuindeksejä (kertoimella 2) ETF on esitelty tarkemmin liitteessä 3.6. Vipuindeksien tuotot romahtivat kautta linjan huhtikuun lopulla. Eurooppalaisten vipuindeksien tulokset puuttuvat tällä kertaa, mutta tulokset ovat samansuuntaisia kuin USA:ssa. Näitä indeksejä hankkivilla pitää olla erittäin suuri riskinsietokyky (suuresta hintavaihtelusta johtuen). Käänteiset indeksit: Käänteisten indeksien viimeisen kuukauden tuotot ovat olleet erittäin hyvät, kuten ilmenee liitteestä 3.7. Käänteisiä indeksejä voisi suositella sijoitussalkkuun ehkä nyt kesällä osana salkusta, jos ei usko osakkeiden hintojen alkavan palautua nousuun lähiviikkoina Tapio Haavisto ja Mauri Koivunen

7 Suomen Sijoittajaopastus Oy Liite 1a: Osakevalintataulukko 1a Tulosseuranta kesäkuu 2010 Suosituksia Parhaat 5 kpl 6,3% Tulosnäkymän asteikko Tunnus Suosituksia 12,7 yli 20 Hyvät 10 kpl % Tulos kasvaa paljon % 1 Suosituksia 57,0 yli 10 Tavalliset 45 kpl % Tulos kasvaa vähän % 2 19,0 Suosituksia Heikot 15 kpl % Tulos ennallaan +/- 10% 3 Suosituksia Surkeat 4 kpl 5,1% Tulos pienenee yli 10% Yhteensä 79 kpl % EPSe = tulosennuste Hinta Tulos ennen Tulos Oman Tulosodot. kerroin veroja näkymä pääoman Ylitys + Osinko % Kurssi P/Ee EPS EPS EPSe EPSe muutos % tuotto Alitus Q1/1 Q1/0 Yritys julk Q109/Q110 ROE % Odotet. 0 1 Sampo 17,30 10,1 0,44 0,23 1,71 1, ,1 + 5,78% 2 Ponsse 8,15 17,7 0,23-0,34 0,46 0, ,4 + 1,84% 3 YIT - Yhtymä 14,75 14,9 0,15 0,06 0,99 1, ,8 0 2,71% 4 Teleste 4,45 16,5 0,03-0,07 0,27 0, ,2 + 1,80% 5 Outokumpu 12,63 24,8-0,12-1,04 0,51 1, ,4 0 2,77% 6 Orion B 14,46 12,5 0,37 0,30 1,16 1, ,0 + 6,92% jne 78 eniten myytyä osaketta Muut liitteet

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Maailmantalouden vauhti kiihtyy?

Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Metsänomistajan talvipäivä, 30.1.2010 Timo Vesala, Rahoitusmarkkinaekonomisti timo.vesala@tapiola.fi, 09-4532458 3.2.2010 1 Agenda 1. Taloushistoria n.1980 2007 viidessä

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot