KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/ AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO."

Transkriptio

1 Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/ KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys, jokä perustettiin kesä llä Kylä yhdistys on siis nuori, muttä innostunut. Vuonnä 2013 kylä mme, Kosken äsemä, herä si henkiin monellä tävällä: läskiäisriehä kerä si lä hes sätä ulkoilijää näuttimään mä enläskustä, moottorikelkkäilustä jä yhdessä olon riemustä. Väppupiknik sekä loppukesä n huikeä huutokäuppä olivät väin älkusoittoä tulevälle: koko vuoden kestä nyt neuvotteluiden jä kääväkkeiden tä yttä misen märäton huipentui siihen, että Koski äs. kylä yhdistys osti Tyo vä enyhdistys Riennoltä Vihiniemen tyo vä entälon, jokä sijäitsee osoitteessä Säärenjä rventie 13. Tä mä lä hes sätävuotinen tälovänhus on seissyt uskollisenä kylmissä ä n jo montä tälveä väillä väkituistä kä ytto ä. Jä väikkä Seijä-myrsky koettikin tehdä tepposiään, tälo säi pitkä stä äikää jouluisen ilmeen: tunnelmällisissä pikkujoululäuleloissä joululäulut räikuivät kynttilo iden loistäessä juhläsäliin tuodun joulukuusen oksillä. Vihiniemen Tyo vä entälo väihtoi omistäjää juhlällisessä äväintenväihtokäronkässä vuoden väihteessä. Juhlässä po ydä t notkuivät herkuistä jä kylä lä iset olivät todistämässä, kuinkä tälo säi uuden omistäjän lisä ksi uuden nimen. Nimiehdotuksiä oli tullut runsäästi jä ä ä nestyksen perusteellä tälon uudeksi nimeksi tuli Vihiniemen Kylä tälo. Nyt Kosken äsemän äsukkäät ovät vihdoin sääneet omän, yhteisen olohuoneen. Uusi vuosi jä uudet häästeet, niinhä n se äinä menee. Kylä yhdistyksemme tä mä n vuoden suurin hääste on herä tellä yhä enemmä n kylä lä isiä innostumään käikestä siitä, mitä voimme yhdessä säädä äikään. Yksi äskel tä ssä herä ttelyssä on tä mä lehti, jotä pitelet kä dessä si. Lehti ilmestyy neljä sti vuodessä jä lehti jäetään Itellän peittojäkelunä käikkiin älueen postiläätikkoihin. Sivuiltä voit poimiä kälenteriisi sinulle sopivät täpähtumät jä tullä tutustumään muihin älueemme äsukkäisiin jä mo kkilä isiin. Yhdistyksemme on tehnyt myo s upeän vuosikälenterin, jossä kerrotään kylä tälon historiästä. Sitä voi tilätä osoitteestä Hinta on vain 10. Toinen tä mä n vuoden häästeitä liittyy omään Kylä täloomme. Tälovänhus tärvitsee käikenläistä hoitoä jä huolenpitoä, eli tälkoitä on luvässä. Tälkoot ovät nykyäikänä yhtä kätoävä luonnonvärä kuin pelläväpä iset pikkupojät. Ehdotän siis seuräävää: kun nä et ilmoituksen kylä yhdistyksen tälkoistä, kerä ä kolmen hengen porukkä jä tulkää koko jengillä osällistumään omän kylä n tälkoisiin. Minä otän tävoitteekseni etsiä päikälle ne kolme pelläväpä istä poikää! Yhteistyo terveisin, Säärä Kemppäinen, pj. Koski äs. kylä yhdistys KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO Kylä yhdistys jä rjesti viime vuoden lopullä yhdistyksen logokilpäilun. Kilpäiluun säi lä hettä ä välmiin ehdotuksen, luonnoksen täi sänällisen kuväuksen logoideästä. Kilpäiluun tuli toistäkymmentä ehdotustä, joistä Aväintenväihtokäronkän ä ä nestyksessä voittäjäksi välittiin oheinen Sari Kyllösen luonnos. Luonnos viimeistellä ä n välmiiksi logoksi grääfisen älän opiskelijoiden ävullä vuoden 2014 äikänä. 1

2 PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukijä! Tervehdys tä ä ltä historiän siipien hävinän keskeltä! Tä mä on äivän ensimmä inen Kosken Käiku, jä olen siitä kovin ylpeä. Kiitos tä mä n ensimmä isen numeron toimituskunnälle lehden välmistumisestä! On hienoä jä opettäväistä pä ä stä luomään jotäin ihän uuttä yhdessä. Häluänkin kännustää jä innostää käikkiä kylä lä isiä sekä kylä n ystä viä mukään myo s tä mä n lehden toimittämiseen. Uskon, että jokäisellä meillä on kiehtoviä tärinoitä kerrottävänään, kenties unohtumättomiä mäisemiä kuväiltävänään, käuniitä täi koskettäviä kuviä jä muistojä tällennettunä, ehkä pä myo s luoviä to itä jäettävänään täi väikkäpä äjätuksiä, ideoitä täi keksinto jä esillepä ä syä odottämässä. Olen myo s äivän värmä, että meiltä käikiltä lo ytyy mielipiteitä, nä kemystä äsioihin, kiinnostustä siihen, mitä määilmässä jä etenkin kotiseudullämme täpähtuu, monenläistä viestiä eteenpä in vietä vä ksi. Lehtemme on yhteinen ä ä nitorvemme, sen käuttä käikuvät kosken äsemäseutuläisten sänomät, äätokset jä viestit. Sytyttiko siis jokin nä kemä si täi kokemäsi ehkä sisä isen Shäkespeäresi? Onko äjätustesi äärreäitässä tällessä tärinä jos toinenkin? Käsvääko kulkureiteillä si kenties jutun juuriä? Herä siko mieleesi miete, jotä häluäisit edistä ä? Jos häluäisit suunnitellä lehteä, kirjoittää juttujä, välokuvätä, piirtä ä, runoillä, läätiä ristikon täi pä hkinä n, häästätellä esiteltä vä ä kylä lä istä täi osällistuä jotenkin muuten lehden toimittämiseen, niin kerrothän siitä minulle! Tä hä n toimituskuntään säämme kuuluä me käikki kylä lä iset, joten jokäinen journälistiksi jänoävä pä ä see värmästi osällistumään! Jos yhtä ä n tuntuu siltä, että "voisihan tuota kokeilla", niin ei muuta kuin mukaan vaan! Oikein hyvä ä älkänuttä vuottä! Yhdessä säämme äikään väikkä mitä! Käti-Hännä Heikkinen OTAK VIHI-VAARIST VAARI? VIÄL KUITTI Mitä vänhemäks tule, jä äskel kä y äin vää lyhemmä ks jä härvemmäks, nii see tekke semmose, et ehti vä hä nuukemmi ympä rilles kättomä. Tä mä pä ivä määilmämenos, o silmä ruvennu pistä mä toi nykyäjä nuorte, jä äikustenki sokjä usko koneissi. Mä ä tärkotä sitä, ku ollä jottä ostämäs, nii piutpäut vä litettä siit kuitist, mist nä kky mitä o tullu hänkittu. Härvä niit enä pläkkäriis kerä, ellei ol elonpä ivi kertyny jonku verrä äl. Sikku mäksetä viel plästiikil, nii ei juurikä tier olik ostokse oikke, jä läskutettääk ne oikke. Sillo ku mä ä oli uus, nii käikhä mäksetti oikke rähäl, märkoil, jä sentä usemmä kerrä huomäs jottä vilunki kässäläpus. Jä ei ne piene virhe oo minnekkä käronne, pä ivästo, nyy o mont uut kohtä, mikkä voi krinä. Jä kui moni rä knä sit pänki tiliottei, ne o nykysi pitki ku nä lkä vuos, ku käi kähre euro ostokki mäksete korteil. Käike huippu o viä l, ku nä t sirkjä silmä ne flik kyssy, häluuk mä ä kuiti? Mä ä ruukkä simmosse outto kysymykse västät, jos sä ä ännä, sit mä ä ole säänu se kuiti. Nyyhä vuore älust tul se kuittipäkkoki, mähtääk se sit jottä muuttä, sääs nä hr, muuttuuk tälous kirkkäämäks. Mut kyl käikkie kännätäis pien hetki uhrät siihe kuittiiki, ku ei toi ynnä pä ä kä enä käikke nuoremmilt ilmä konei luonä. Jä kuitenki äikä usse, o omist rähoist kyse. Vihi-Vääri KOSKEN KAIKU Julkaisija: Koski as. kyla yhdistys ry. Päätoimittaja: Käti-Hännä Heikkinen Tämän numeron toimituskunta: Eero Källio, Säärä Kemppäinen, Elinä Kotiläinen, Säri Kyllo nen, Sännä-Liisä Leposääri, Järi Lo fstro m, Anä Schorin Taitto: Elinä Kotiläinen Paino: Woodwinds Oy Jakelu: Koski as. taloudet (25560 postinumeroalue) Painos: 260 kpl ILMESTYMISAIKATAULU 2014 No 2 Toukokuu 2014 Kylä täloteemä No 3 Elokuu 2014 Kotiseututeemä No 4 Märräskuu 2014 Kylä teemä Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä täi toimituskunnän käuttä. Otämme mielellä mme västään myo s juttuideoitä, päläutteitä jä toiveitä. Toimitus pidä ttä ä oikeuden muokätä lä hetettyjä äineistojä. Aineistojä ei päläutetä. 2 ILMOITUKSET JA MAINOKSET Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus jä mäinostilää. Hinnät jä periäätteet pä ä tetä ä n seuräävässä Koski äs. kylä yhdistys ry:n kokouksessä Johtokunnän kokoukset ovät ävoimiä käikille. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY. Y-tunnus Väpäämuotoiset jä senhäkemukset täi Koski äs. kylä yhdistys ry. c/o Ailä Helin Käivosmä entie Koski as. Vuoden 2014 jä senmäksu on 15.

3 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA KOSKEN KYLÄYHDISTYKSEN AVAINTENVAIHTOKARONKAN TUNNELMIA Kosken äsemän kylä yhdistys jä rjesti 2013 vuoden loppuhuipentumäksi Aväintenväihtokäronkän vänhällä Vihiniemen Tyo vä entälollä, jokä vihittiin kä ytto o n uudelle, vuonnä 2012 kä yntiin polkäistulle Kosken äsemän kylä yhdistykselle. Juhlässä äväimet luovutti Tyo vä enyhdistys Riennon puheenjohtäjä jä puuhänäinen Mirja Lindström uuden Kosken aseman kyla yhdistyksen puheenjohtaja Saara Kemppaiselle. Talo sai myo s uuden nimen, joka valittiin a a nestyksella juhlassa vierailleiden antaminen a a nien mukaan. Ehdotuksiä nimelle säi äntää ennäkkoon kylä yhdistyksen sä hko postiin, jä ehdotuksiä tulikin toistäkymmentä. Nä istä eniten ä ä niä säi Jukkä Virtäsen ehdotus Vihiniemen kylätalo. Samanlaisella a a nestyksella valittiin myo s kyla yhdistykselle uusi logo. Kilpailun voitti Sari Kyllösen tyo sta ma logo. Jukka Virtanen oli saapunut vaimonsa Vieno Virtasen kanssa ottamaan uutta vuotta västään Kosken kylä yhdistyksen jä rjestä mä ä n Aväintenväihtokäronkkään. Jukkä kertoo täpähtumän olevän erinomäinen jä nyyttä ri-ideä ruokäilun jä rjestä misen suhteen loistävä, viiden euron mäksun sopivä -kä ytto kelpoinen ideä tuleväisuuden täpähtumillekin. Jukkä on ollut kylä n toiminnässä mukänä montä vuottä, nyt uuden kylä yhdistyksen johtokunnässä jä äiemmin Tyo vä enyhdistys Riennon toiminnässä. Hä n on osällistunut tälon kunnostusto ihin jo tälon historiän älkuäikoinä. Jukkä Virtänen välittiinkin vuoden 2013 Kylä n Väloksi juuri tä mä n vuosien äjän mukänä olon jä edelleen toimintään äntävän positiivisen energiän jä kännustämisen myo tä. Kylä lehden nimi toi Jukälle mieleen, että kylä l- lä joskus tälvisotiä ennen täi jä lkeen on toiminut urheiluseurä nimeltä Kosken Käiku. Jukän ehdotus voitti kylä tälon nimi kilpäilun, jä nimeksi välittiin Vihiniemen kylätalo. Puheenjohtäjä Saara Kemppainen kertoi kuluneen vuoden tunnelmistä Kosken kylä yhdistyksen puheenjohtäjänä. On hienoä, että on ihmisiä, jotkä ovät jäkäneet visioni kylä yhteiso stä. Pelottävää on suuri tyo - mä ä rä jä se, ovätko kylä lä iset oikeästi välmiitä sitoutumään kylä tälon huoltämiseen jä vision toteuttämiseen kylä yhdistyksestä. On ollut mukävä jä äktiivinen johtokuntä, muttä kylä n elä vo ittä miseen ei riitä pelkkä johtokunnän innostus jä sitoutuminen. Häluän jäkää äjätukseni siitä, että jos on puutteitä kylä yhteiso n toiminnässä jä nurisee kotonä, niin kännättää miettiä, mitä voisi äsiälle tehdä itse, jä välittää sitten yleiselle täsolle. Johtokunnän kokouksessä on kohtä kylä lä isten esilletuomät äsiät, jotkä kä sitellä ä n äinä seuräävässä kokouksessä, jä nä in äsiät menevä t eteenpä in. Kylä yhdistys ei ole johtokuntää vään kylä lä isiä värten!, miettii Säärä Kemppäinen. Illän äikänä tälolle sääpui vieräitä noin viitisenkymmentä. Jokäinen toi mukänään jotäin pientä purtävää, jä nyyttä ripo ytä notkuikin illän kunniäksi jä vieräiden iloksi eriläisiä suoläisiä piiräkoitä, tä ytekäkkujä, pientä suoläistä jä pientä mäkeää, keitettyjä näkkejä, älkoholitontä booliä, voileipiä. Kylä yhdistyksen tukemiseksi tä stä perittiin viiden euron mäksu, jollä kerä ttiin värojä tuleviin täpähtumiin. Tunnelmä tälollä oli lä mminhenkinen jä positiivinen. Ohjelmässä oli mm. kynttilä tänssiä, Kemppäisten lästen kuoroläuluä, tietokilpäiluä, häuskä sketsiesitys, kylä tälon nimi- jä logokilpäilun ä ä nestyksen tulosten julkäisu, tinäväläntää, räkettien ämmuntää läpsille jä äikuisille; läpsille puoli yhdeksä n äikään jä äikuisille puolen yo n äikään, sekä kylä tälon vihkiminen, eli äväintenväihtotiläisuus. Juhlä oli älkoholiton, eli tälollä ei ollut älkoholitärjoiluä, minkä vuoksi juhlä sopi mäiniosti koko perheen juhläksi Ent. Riennon puuhanainen Mirja Lindström luovutti Kylätalon avaimet puheenjohtaja Saara Kemppaiselle Vuoden 2013 Kylän Valoksi valittiin pitkään kylän toiminnassa mukana ollut Jukka Virtanen Myo s yhdistyksen johtokunnän puuhänäinen Elina Kotilainen koki Juhlat eritta in onnistuneiksi. Urakastään tälon siirtä miseksi kylä yhdistykselle Elinä mäinitsee, että jos olisi ärvännut, miten iso hommä tälon ostäminen oli, olisi hä n nyt tä llä tietä myksellä välmistunut siihen eri tävällä. Elinä koki voittäjävälinnät illän yhdistyksen logo-, tälon nimi,- jä kylä nvälo -kilpäiluissä onnistuneiksi Teksti jä kuvät: Säri Kyllo nen Kylätaloaiheisia Koski as. seinäkalentereita 2014 on vielä saatavilla! Laita viestiä kyläyhdistyksen sähköpostiin tai soita/tekstaa Kallion Eerolle

4 KYLÄLÄISEN ESITTELY Jokäinen meistä on äinutläätuinen, upeä jä mielenkiintoinen ihminen. Verräton jä tä ydellinen juuri selläisenä kuin on. Ihän niin kuin olet juuri sinä kin, hyvä lukijä, jä kuten on jokäinen kylä lä isistä mme. Niinpä esittelemme jokä numerossä jonkun kylä lä isen, jä säämme tutustuä känssäelä jiimme hiemän päremmin. Voit äntää meille vihiä henkilo istä, joitä häluäisit esiteltä vä n! Tä ssä numerossä esittä ytyy kylä yhdistyksen johtokuntä Tutustumismähdollisuuksiä tärjoutuu myo s ystä vä npä ivä nä Tullaan tutuiksi -tapahtumassa Kyla talolla! Siella voit vietta a mukavaa iltää yhdessä muiden kylä lä isten känssä, näuttiä virvokkeitä sekä tutustuä päikällisten yritysten tärjontään. Vihiniemen Kylätalon ravintolasalissa iloisina, joskin hieman viluisina: Sari Kyllönen (vas.), Kati-Hanna Heikkinen, Elina Kotilainen, Saara Kemppainen, Jari Löfström, Sanna Leposaari, Eero Kallio ja Janne Salminen. Kuvasta puuttuvat Krista Lehto- Kivelä ja Jukka Virtanen (Kuva: Ilpo Halonen) KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 2013 Saara Kemppainen (puheenjohtaja) Perheeseemme kuuluu mieheni Tätu, kuusi lästä jä sikä. Mieheni on yrittä jä jä minä olen pä ä västuussä ärjen sujumisestä. Musiikki on perheessä mme tä rkeä ä, jä omä äikäni menee suurimmäksi osäksi lästen musiikkihärrästusten pärissä: on härjoitteluä jä kuljettämistä härrästuksiin. Punäisen pikkubussimme voikin bongätä huristelevän montä kertää pä ivä ssä pitkin Koskenkärtänontietä. Kylä yhdistyksestä olen säänut ihäniä uusiä ystä viä sekä mielekä stä sisä lto ä väpää-äikään. Olen Kati-Hanna Heikkinen, kähden ihänän pienen miehen ä iti, yhden isommän onnellinen väimo jä osä-äikäinen uusvihiniemelä inen. Kosken äsemäseutu on tullut meille muutämän viime vuoden äjän koko äjän tutummäksi jä räkkäämmäksi. Minullä on kunniä ollä Kosken Käiun ensimmä inen pä ä toimittäjä, olen myo s ilollä mukänä suunnittelemässä Kylä tälon sisustustä sekä ideoimässä täpähtumiämme. Olen Kallion Eero, ja olen ollut vihiniemela inen jo la hes parikymmentä vuottä. Hä ä rä ilen Kujänpä ä n pälstätilällä väpäääikoinäni, jä emä ntä nä ävittää Määrit. Kylä yhdistyksen johtokunnässä toimin mm. ilmoitustäuluvästäävänä, jä häluisinkin tiedustellä tävoittävätko kylä ilmoitukset sinut? Jos eivä t, ilmoittele siitä, väikkä yhdistyksen sä hko postiin, kehitetä ä n ne yhdessä toimiväksi. Myo s upeä kylä tälomme on tullut tutuksi yhdistyksen toimintä-äikänä. Tuleväksi jä ä miten tälon hieno historiä sää jätkoä, kun me käikki kylä lä iset teemme siitä yhteisen olohuoneemme, kuten puheenjohtäjämme äsiän ytimekkä ä sti kiteyttä ä. Elina Kotilainen Yhdistyksen väräpuheenjohtäjänne on väin osä-äikäinen koskeläinen, muttä päikällä äinä sitä kin suuremmällä sydä mellä. Yhdistyksessä olen västuussä juhlä jä täpähtumätoimikunnästä jä Krista Lehto-Kivelä mukänä myo s tiedotustiimissä. Viime vuoden räutäisännos kylä yhdistystoimintään oli Kylä tälomme ostoneuvottelut SDP:n eri tähojen känssä. Kylä yhdistystoiminnän lisä ksi viihdyn mo kkinikkäroinnin, kirjojen, runojen jä teätterin pärissä. Ainä silloin tä l- lo in toimerrun myo s uimähällille jä säättää minuä kä vely- jä pyo - rä lenkeillä kin nä hdä. Arkeni pyo rii pä ä käupunkiseudullä: tyo s- kentelen IT-pä ä llikko nä SOK:llä jä kotini on Jokelässä yhdessä mieheni Timon, Aino-tyto n jä kolmen kissän känssä. Timon pojät ovät jo opiskelemässä. Olen Sari Kyllönen, asun pysyva sti Kosken asemalla, olen asunut tä ä llä älkäen. Nä ihin vuosiin on mähtunut useämpi remppä tä mä n ikuisuusprojekti -tälon känssä. Känssäni sämässä täloudessä äsuu ävopuolisoni Märko Eskolin jä Läpset Alinä (6v) jä Akseli Eskolin (kohtä 3v), sekä kolme leikättuä uroskolliä, Kille, Källe (ovät 11v) jä Nebu (8v). Olen kotoisin Kuhmostä älkäen olen tyo skennellyt käksivuorotyo ssä lä hihoitäjänä Pälvelutälo Pernio kodissä. Härrästuksiäni ovät hiihto, lenkkeily, uinti +kuntosali, pyo ra ily, kesa lla rl-hiihto, lukeminen. Olen innostunut korujen välmistämisestä, jä olenkin hänkkinut käiken tärvittävän, väin äikä enä ä puuttuu (täi esim. joku yhteinen tiläisuus missä tehdä niitä porukässä). Olen opiskellut myo s 2005 hierontäteräpeutiksi, 2006 yrittä jä ksi jä pyo ritin omää yritystä huhtikuuhun 2010 saakka, kunnes tajusin inhimilliset jaksamisen rajani ja oli äikä läittää äsiät tä rkeysjä rjestykseen. Olen istunut kylä yhdistyksemme johtokunnässä yhdistyksen synnytysvuoden, jä intoä riittä ä yhä. Kiinnostusälueeni liittyy päljolti liikuntään jä sen tuomiseen kylä lä isten hyvinvointiä tukeväksi jä perheiden yhdessä härrästämistä lisä ä vä ksi. Koskä ilo liikkumisestä ei tule pelkä stä ä n liikkumisestä, vään myo s siitä, että siihen liittyy sosiäälinen yhdessä olo. Olen innostuväinen herkä sti monistä äsioistä, jä siksi tä ytyy vä lillä pidä tellä, ettei mopo kärkää kä sistä :). Olen äloittämässä tyttä - reni känssä rätsästuksen jä teätteritouhutkin on lä hellä sydä ntä. Olen yhden määtälousyrittä jä n väimo jä kolmen pienen tyto n ä iti, lisä ksi toimin myo s kolmen kissän pälvelijänä. Aikäni kuluu tä llä hetkellä pitkä lti lästen känssä puuhätessä jä ärkeä pyo rittä essä, muttä mähdollisuuksien mukään härrästän liikuntää, ompeluä jä 4

5 KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT KYLÄTALON HISTORIAA, OSA I Ensitähdit Pernio n tyo vä enyhdistys Riennostä, kirjoitettiin loppiäisläuäntäinä Silloin vielä puhuttiin tyo miesyhdistyksestä, muttä nimi tärkentui nopeästi. Sitä ennenkin oltiin kokoonnuttu, muttä Pernio n äsemän tyo vä en yhdistyksen äläosästonä. Tyo vä enyhdistykset elivä t siihen äikään voimäkkäästi jä tyo vä entälojä älkoi nousemään lä hes jokä kylä ä n, värsin nopeätä tähtiä. Myo s Koskellä täloäsiästä värmästi puhuttiin, muttä kokoukset olivät äinä jonkun kotonä jä tänssit jä rjestyivä t nä ppä rä sti, väikkä Sändellin lädollä. Tälon sijäinnistäkin kä ytiin monenmoistä keskusteluä, muttä 1916 äsiästä sovittiin herräsvä ki Ahlqvistin känssä, tontin käuppähintä oli värsin korkeä, 1500mk. Tälon suunnittelijän välintä olikin värsin helppo, olihän Pernio ssä tyo vä entäloihin erikoistunut räkennusmestäri Sikstus Ro nnberg. Ro nnberg oli jo Pernio n äsemän jä Mäthildedälin tyo vä entäloistä säänut kokemustä jä niin Vihiniemen tyo vä entälon räkennuspiirustukset välmistuivät helmikuussä Pälkäksi Ro nnberg tähtoi 10mk. SALON KYLÄASIAMIES VIERAILULLA Täpäsimme Kylä tälollä Sälon seudun uuden kylä äsiämiehen, Henrik Hausenin. Yli kymmenen vuoden ajan Henrik ajoi kylien äsioitä Pertunmäällä, Etelä -Sävossä, jä muutti nyt viime märräskuussä väimonsä kotiseuduille vetä mä ä n Sälon käupungin Kylien Salo -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea Salon alueen kylia niiden omissä pyrkimyksissä ä n jä edistä ä vuoropuheluä kylien vä lillä jä käupungin suuntään. Ohjelmässä on kylä suunnitelmiä, määnkä yto n suunnitteluä, seminäärejä, mätkojä, kylä tiläisuuksiä jä tiedotustä määseutuälueitä koskevistä äsioistä. Hänke rähoitetään Ykko säkseli ry:n koordinoimällä EU-rähällä. Me kutsuimme Henrikin kertomään meille tärkemmin kylä äsiämiehen roolistä jä Kylien Sälo -hänkkeestä sekä keskustelemään Kosken äsemän kylä lä isten nä kemyksistä kylä n äsioiden kehittä - misessä. Tiläisuus lä htikin kuin itsestä ä n liikkeelle pohdinnoillä julkisen liikenteen surkeästä tilänteestä Kosken äsemällä. Tä mä n jä lkeen Henrik älusti mm. kylä suunnitelmien läätimisestä, kylien Räkennusäjästä ei toistäiseksi ole lo ytynyt tietojä, muutenkin poikkeukselliset vuodet Suomen historiässä, muttä kähdessä vuodessä tälo välmistui jä toukokuussä 1919 rientoläiset säivät kokoontuä omässä tälossä Vihiniemessä. Alustä ästi tälon kä ytto oli vilkästä, oli kokouksiä, iltämiä, korjäusto itä. Täloä myo s vuokrättiin useästi jä sämoin rävintoläpuoltä. Elokuun lopullä 1919, myo s Koskelle käikui suruviesti, Sikstus Ro nnbergin poismeno kesken känsänedustäjä käuden. Todennä ko isesti suunnittelijä ehti nä hdä kesä llä kä ttensä jä ljet välmiinä, väikkä piirustuksistä hiemän poikettiinkin, toki yhteisestä sopimuksestä. Teksti: Eero Källio Kuvä: liiketoimintäideoistä jä kylien vä lisestä yhteistyo stä. Keskustelussä nousi esiin myo s perinnemäisemän Tiesithän, että kaikki yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille? suoje- Olet lämpimästi tervetullut lu, jonkä Henrik kertoi olevän yksi mukaan johtokunnan ja Kylien Sälo tiimien kokouksiin! hänkkeen teemoistä. Lisätietoja tapahtumakalenterista. Omän roolinsä Henrik mä ä ritteli olevän ennen käikkeä viestinviejä kylien jä käupungin pä ä ttä jien vä lillä. Hä n kehotti olemään äktiivisesti hä neen yhteydessä jä toi esiin, että mm. käupunkisuunnittelun yksikko on äktiivisessä roolissä Kylien Sälo hänkkeen toiminnässä jä ohjäämisessä. Henrik itse räportoi toiminnästään Sälon hällintojohtäjälle. Tiläisuuden pä ä tteeksi jä imme häuduttelemään äjätustä Kosken äsemän omästä kylä suunnitelmästä. Väihdetään tä stä yhdessä äjätuksiä! Lisä ä Kylien Sälo hänkkeestä voi lukeä Henrikin yllä pitä mä stä blogistä jä Fäcebook-sivuiltä: https://www.fäcebook.com/kyliensälo Sikstus Rönnberg Henrik Hausenia (vas.) kuuntelemassa Ilpo Halonen, Sanna Leposaari ja Sari Kyllönen Teksti: Elinä Kotiläinen Kuvä: Eero Källio 6

6 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KYLÄLÄISET LÄHELLÄSI Häluäisitko itsellesi täi Kosken äsemän äsukkäälle hyvä n mielen? Onko sinullä ylimä ä rä istä äikää, täitoä jä hyvä sydä n? Tuntuuko joskus siltä, että on vään käksi kä ttä jä hä dä n hetkellä niitä voisi ollä useämpi? Tälkooäpuä kenties? Täi joudutko perumään menon elä in- täi läpsenvähdin puuttumisen vuoksi? Iskiko flunssä, etkä kykene lumito ihin täi häkemään rohtoä kirkonkylä ltä? Väi olisiko vään kivä säädä seurää lenkille täi pä ivä kähviseurää Käipäätko kimppäkyytiä äuton häjotessä täi äpuä renkäitten väihtoon? Onko nurkissä käiken määilmän vempeleitä, joitä voisi läinätä niitä tärvitseville? Ei hä tä ä, kylä lä iset äuttävät! Kosken äsemän kylä yhdistyksen vuosikokouksessä pä ä tettiin kokeillä tä lläistä nääpuriäputoimintää, jä minä Sännä Leposääri toimin yhteyshenkilo nä ävun äntäjän jä sääjän vä lillä. Tä hä n mennessä on ilmoittäutunut moniä äutokyytejä äntäviä. Jä jos tärvitään lisä ä hevosvoimää, träktori kuskeineen säädään hä tiin. Tietokoneen känssä täisteleville on luvättu neuvontä-äpuä. Allekirjoittänut kiittä ä läpsenhoitopäikoistä sekä pyykinpesupäikoistä! Aggregäättimme on ollut läinässä tois puol junärätää sä hko tto minä pä ivinä. Erä s kylä lä inen kiittä ä ruokätärvikkeistä, milloin on ollut ketsuppi täi mäntelit loppu, niin on voinut läinäillä nääpurin kääpistä. Eli läitä minulle viestiä sä hko postitse täi puhelimellä, jos tunnet häluä äuttää kylä - lä isiä, jä kerro täitosi täi äikätäulusi jä yhteystiedot. Jä sinä jokä käipäät äpuä, otä myo s ylo s nä mä yhteystiedot jä piräutä hä dä n iskiessä! Sanna Leposaari puh OPISKELIJAT APUNAMME Kylä yhdistyksen rikkäus jä sämällä väikeus on siinä, että tekemistä jä äsioitä riittä ä äivän läidästä läitään. Hetkittä in on päkko myo ntä ä, että omä osääminen jä äikä eivä t riitä, väikkä intoä jä ideoitä lo ytyykin. Olemmekin tälven äikänä innostuneet kokeilemään oppiläitosyhteistyo tä kylä yhdistyksen äpunä. Ajätuksenä on tärjotä opiskelijälle mielenkiintoinen projekti esimerkiksi opinnä ytetyo ho n jä säädä sämällä kylä n äsioitä toteutettuä pienin kustännuksin. Yhdistyksen nettisivujen teknisen toteutuksen tekee säloläinen Turun AMK:n opiskelijä Tuukka Boman. Tavoitteena on julkäistä sivut huhtikuussä ositteessä Sämään äikään lähnäjä rvelä inen, Sälon seudun koulutuskuntäyhtymä n (SSKY) sisustussuunnittelun opiskelijä Marjo Äijö läätii kylä tälomme sisustussuunnitelmää. Ajätuksenä on, että tyo etenee väiheittäin siten, että nyt ennen isompää remonttiä tälolle tehtä isiin vä hä n meikkäustä äjätuksellä mähdollisimmän freesiä, mähdollisimmän hälvällä. Remontin yhteydessä olisi sitten värsinäisen sisutuksen käsvojenkohotuksen äikä. Kylä yhdistyksen grääfinen ilme jä logo on niin ikä ä n tärkoitus suunnitellä lopulliseen muotoonsä opiskelijoiden ävullä vuoden 2014 aikana. Voi siis hyvin olla, etta ta ma lehtemmekin sää äivän uuden ilmeen ämmättiläisten kä sissä! Teksti: Elinä Kotiläinen KOSKEN ASEMAN YRITYKSET MUKAAN YSTÄVÄNPÄIVÄTA- PAHTUMAAN! Kylä yhdistys jä rjestä ä Ystä vä npä ivä nä Tullään tutuiksi täpähtumän, jonkä tärkoituksenä on esitellä kylä n yritysten jä kylä yhdistyksen toimintää sekä nimensä mukäisesti tehdä meitä käikkiä tutummäksi toisillemme. Tiläisuus on hyvin väpäämuotoinen jä jokäinen voi välitä itselleen pärhään tävän esitellä, mäinostää jä myydä tuotteitään jä pälveluitään. Kylä yhdistyksen puolestä voimme tärjotä esittelypo ydä n jä tuoliä/ jäkkäroitä, sekä räjoitetusti myo s sä hko ä. Räjoitetusti siksi, että kylä tälollä on vielä sängen pieni pä ä suläke. Kylä yhdistys huolehtii tiläisuuden muustä ohjelmästä, buffetistä jä tiedottämisestä jä märkkinoinnistä kylä lä isille. Tiläisuuden kulujen kättämiseksi pyydä m- me osällistumismäksuä 5 yrittä jiltä, jotkä ovät kylä yhdistyksen jä seniä jä 10 eijä seniltä. KYLÄYHDISTYS SAAPUU NET- TIIN! Räkkään kylä yhdistyksemme ponnistukset ovät pärhäiten nä kyneet lukuisinä eriläisinä viihdyttä vinä täpähtuminä sekä tietysti siinä että yhdistykselle on säätu hänkittuä fyysinen koti eli Kylä tälo. Jä nyt kä sissä si on Kosken Käiku, kylä yhdistyksen uunituore jä ikiomä sänomälehti! Hienojä jä nä kyviä säävutuksiä joistä voimme käikki ollä ylpeitä! Muttä koskä elä mme nykyä ä n tietoyhteiskunnässä, määilmässä, jotä edes IT-kuplän puhkeäminen ei enä ä päläuttänut vänhoihin hyvin äikoihin, niin tä mä - kä ä n ei riitä. Me tärvitsemme virstänpylvä ä n nettiin, ikiomät kylä yhdistyksen kotisivut! Kotisivumme tulevät esittelemä ä n räkkään kylä mme elä mä ä jä toimintää sekä toimimään yhdistyksen yhtenä tiedonvä lityskänävänä. Kylä yhdistyksen johtokuntä perusti toimikunnän hoitämään tä tä nettiäsiää eteenpä in. Suuren määilmän tyyliin toimikunnän johtoon välittiin henkilo, jollä on vä hiten ymmä rrystä itse äsiästä. Itse rääkään tyo ho n tääs pestäsimme piinkovän älän tuleväisuuden ämmättiläisen, säloläisen Tuukka Bomanin, joka muokkää dätästä päitsi omän opinnä ytetyo nsä Sälon AMK:lle niin meille äivän huikeän upeät kotisivut. Tuukkä on ähertänut jo tovin sivujen kimpussä, jä jos käikki menee hyvin jä bitit pysyvä t ruodussä niin kukä tietä ä, ehkä sivut ovät jo toiminnässä Sälon ävoimien kylien pä ivä nä, Muttä ennen tuotä pä ivä ä, ärvon kylä lä iset me tärvitsemme äpuänne. Jottä kotisivujen visuäälinen ilme säädään västäämään käunistä kylä ä mme niin tärvitsemme kuviänne. Juuri niitä käuniitä hetkiä jä hienojä kuviä kylä ltä, joeltä jä pelloiltä. Jos juuri sinun kotoäsi lo ytyy ottämiäsi välokuviä joko fyysisessä täi digitäälisessä muodossä jä olisit välmis niitä jäkämään muiden kätsottäväksi niin otä yhteyttä meihin! Kotisivuillemme olisi tärkoitus tullä välokuvägälleriää jä ehkä jonkinläistä känsikuvää. Väin kuvät puuttuvät, voitko sinä äuttää meitä? Jos voit, otä yhteyttä osoitteeseen tai sitten väin nykä iset jotäin kä tesi ulottuvillä olevää johtokuntäläistä hihästä. Suuri Kiitos etukä teen käikille! Ainiin, mistä ne kotisivut sitten lo ytä ä? No tietysti osoitteestä Teksti: Järi Lo fstro m TEATTERIRETKI MIELENSÄPAHOITTAJAAN Kylä yhdistys jä rjestä ä teätteriretken Sälon Teätteri Provinssiin Olemme väränneet 20 lippuä Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajaan. Retken hinnaksi tulee noin 30 euroä jä se sisä ltä ä mätkät, teätterilipun jä kä siohjelmän. Lisä tietojä Elinä Kotiläiseltä (p ) täi osoitteestä 7

7 PÄIVÄN PÄHKINÄ EURO HUKASSA Olipä kerrän kolme ä ijä ä Kosken äsemältä. Erä ä nä pä ivä nä he pä ä ttivä t lä hteä Sälon keskustään viettä mä ä n käupunkipä ivä ä. Kuinkä olläkään, iltä venyi myo hä ä n jä miehet pä ä ttivä t yo pyä hotellihuoneessä. Hotellivirkäilijä ilmoitti hymyillen, että huoneen hintä on 30 euroä. Miehet olivät tyytyvä isiä jä mäksoivät kukin 10 euroä jä päinuivät nukkumään. Aämullä hotellivirkäilijä huomäsi, että huoneen hintä olikin todellisuudessä väin 25 euroä jä hä n pyysi hissipoikää päläuttämään määläispojille ylimä ä rä iset viisi euroä. No, hissipoikä reippäänä tyo ntekijä nä otti viisi euroä jä lä hti päläuttämään rähojä. Mätkällä hä n kuitenkin totesi, että viisi euroä on väikeä jäkää kolmelle miehelle. Niinpä hä n pä ä tti läittää käksi euroä omään täskuunsä jä koputti västä sitten miesten ovelle. Miehet olivät tyytyvä isiä säädessään rähää täkäisin. Väikkä olo olikin nä in äämutuimään hiemän huterä, he totesivät, että nyt jokäinen on mäksänut huoneestä yhdeksä n euroä, eli yhteensä he ovät mäksäneet 3x9, eli 27. Hissipojan taskussa oli 2, eli se tekee yhteensä 29. Missä siis on puuttuvä euro, kun hotellihuoneen hintä oli 30? (Vastaus seuraavassa numerossa.) TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN! Onko tiedossäsi täpähtumiä, joistä kännättäisi kertoä kylä lä isille? Täi oletko itse ehkä jä rjestä mä ssä jotäin, johon häluäisit kutsuä kylä lä iset mukään? Täpähtumäkälenteri on käikille kylä lä isille ävoin jä mäksuton ilmoitustäulu. Lä hetä täpähtumätiedot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä Voimme osallistua myös Tuohitun kyläyhdistyksen tapahtumiin. Katso ALKAVAA TOIMINTAA 2014 Lukupiiri kokoontuu ensimma isen kerran klo 16 Kyla talollä. Ensimmä isellä kerrällä sovitään yhdessä lukupiirin toiminnästä jä välitään myo s ensimmä inen keskusteltävä kirjä. Lisä tietojä Käti-Hännä Heikkiseltä Luontoretkiä on tarkoitus ja rjesta a joka kuun ensimma inen sunnuntäi klo 13. Lä hto on Kylä täloltä. Poikkeuksenä tä hä n on su 2.3., jolloin Kyla talolla on Laskiaisrieha. Ensimma inen luontoretki tehdä ä n 2.2. klo 13 Anä Schorinin johdollä. Perjantailenkki stärttäsi liikkeelle perjäntäinä Tävoitteenä on jokä perjäntäi singähtää Kylä täloltä yhteiselle ho lkkä lenkille. Lenkkiporukkä miettii vielä sopivää kellonäikää lenkin äloitukseen, todennä ko isesti lä hto on jätkossä klo 18 seurää Fäcebookiä tä mä n osältä täi otä yhteyttä Säri Kyllo seen. Käsityö ja askartelukursseja pyrita a n ja rjesta ma a n ja senisto n toiveiden mukään. Huhtikuussä on helmikorukurssi, jokä on mäksuton, mikä li kurssille tulee vä hintä ä n kuusi (6) osällistujää. Helmikorutärvikkeet voi osää kurssin vetä jä ltä. Tä mä n lisä ksi on suunniteltu äinäkin himmelikurssiä märräskuulle. Kylätalon talkoita tullään jä rjestä mä ä n vuoden äikänä äinäkin puunkäädon osältä, jä toivottävästi myo s kunnostuksen, mikä li väin säämme tä lle vuodelle kunnostusrähoitustä. Niistä tärkemmin seuräävässä lehdessä sekä sä hko postillä jä Fäcebookissä. 8

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 22.4.2015 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS. Tervehdys kylä lä inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 22.4.2015 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS. Tervehdys kylä lä inen Koski as. kyläyhdistys ry 2/2015 22.4.2015 KOSKEN KAIKU Tervehdys kylä lä inen Elä mme tääs vuodenäikää jolloin jokäinen pä ivä tuo jotäin uuttä. Pitkä, pimeä jä kosteä tälvi on tääs siirtynyt muistoihin.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 2/2006 Kesäkulttuuria Veikkolaan Kesä on aikaa, jolloin ladataan akkuja tulevan talven varalle. Otetaan rennosti, matkustellaan,

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Kevät 2007 Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Kahvitarjoilu!

Lisätiedot

Asukaslehti kevät 2014

Asukaslehti kevät 2014 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2014 s.6 Ikinuori taiteilija Laura Sumén s.9 Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa palmumarkkinoilla s.15 Satopihlaja on tv-yhtiön unelma Kesäinen tervehdys

Lisätiedot

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan.

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 2/2014 Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Kuntien panostus kolmannen sektorin toimintaan tuo moninkertaiset

Lisätiedot

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry 3/2012 Virma Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti Kuva: Pyry VIRIKKEEN JA MIELENMAJAN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYS Mielenmajan yhteystiedot...2 Pääkirjoitus..3 Ajatuksia SOSTEn päiviltä.......4 Näppärät näpit....

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 Suomen paras koulumusikaali Musiikkitalo avasi ovensa Muka-kuoro matkusti Vilnaan Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas Musiklärare rf 10 Kurkkaa Stage - musikaalin

Lisätiedot

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11

Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013. Yrityskauppa kannattaa hyvin s. 4 5. Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen. s. 10 11 Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 3/2013 Yrityskauppa kannattaa valmistella hyvin s. 4 5 Keravan kaupunki satsaa elinkeinopuoleen s. 10 11 Kirjanpito- ja veroasiat Sähköiset taloushallintopalvelut Palkanlaskentapalvelut

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

2009/10. LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta. mutkat tekevät tiestä elämän

2009/10. LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta. mutkat tekevät tiestä elämän 00/0 LUOVA VOIMA huolenpitoa & ajatusta mutkat tekevät tiestä elämän Kuva: Anja Callius sydämellisesti tervetuloa Luova Voimaan! - ajatusta & huolenpitoa, inspiraatiota parempaan maailmaan - Juoksetko?

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2013. Näkymä Neljän Tuulen Tuvasta. (Kuva: Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2013. Näkymä Neljän Tuulen Tuvasta. (Kuva: Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2013 Näkymä Neljän Tuulen Tuvasta. (Kuva: Matti Äärilä) SISÄLLYS TOIMITTAJALTA...3 HYVÄT SUKULAISET...4 SIHTEERIN PALLILTA...5 SUKUSEURA ESITTÄYTYY: SIRKKA VAINIO...6 ANTTI PAKULA...8 JANNE

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 Hyvinkään seurakuntalehti 6 12.12.2013 Seppo Ylönen: Nopon koulun 2. luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituksissa Jouluevankeliumi kuuluu koulujen jouluun Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 keskiaukeama

Lisätiedot

Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä.

Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä. Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä. YRITYS HYVÄ Kirjoituskilpailun oppilasaineisto SISÄLLYS 3 Kilpailun tarkoitus,

Lisätiedot

Pohjoiset tarinat elokuviksi

Pohjoiset tarinat elokuviksi Pohjoiset tarinat elokuviksi SISÄLLYS Lapin Lisä -lehti 2011 Julkaisija 3 Pääkirjoitus 4 Paljon tahtoa ja oikeat kortit Menestystarinoita: Jussi Hiltunen, Timo Haanpää ja Susanna Chazalmartin 12 Lapista

Lisätiedot

Pirttikoski. Hämeenlinna. Pirttikoskella poikenneita. Puheenjohtajan ja Holttisen palstat SIVU 2 Sihteerin palsta ja kylätalosta SIVU 3

Pirttikoski. Hämeenlinna. Pirttikoskella poikenneita. Puheenjohtajan ja Holttisen palstat SIVU 2 Sihteerin palsta ja kylätalosta SIVU 3 2010 Lehmiä laitumella SIVU 6 Kerhot SIVUT 4-5 Turkoosit timantit SIVU 10 Ihanat piirakat SIVU 8 Pirttikoski Hämeenlinna Pirttikoskella poikenneita SIVU 10 Puuhamiehiä SIVU 9 Puheenjohtajan ja Holttisen

Lisätiedot

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!!

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!! 100-vuotisjuhlat lähestyvät. Oletko valmis? POLIISIVENEESSÄ HAMPURISSA!!! Paikalla olleet ker erto tovat t itse. TUTUT SARJAT NÄKEE JOPA SAIRAANA: 17 televisiota lahjoituksena vuodeosastolle! Suomen Lions-liitto

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot