KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/ AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO."

Transkriptio

1 Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/ KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys, jokä perustettiin kesä llä Kylä yhdistys on siis nuori, muttä innostunut. Vuonnä 2013 kylä mme, Kosken äsemä, herä si henkiin monellä tävällä: läskiäisriehä kerä si lä hes sätä ulkoilijää näuttimään mä enläskustä, moottorikelkkäilustä jä yhdessä olon riemustä. Väppupiknik sekä loppukesä n huikeä huutokäuppä olivät väin älkusoittoä tulevälle: koko vuoden kestä nyt neuvotteluiden jä kääväkkeiden tä yttä misen märäton huipentui siihen, että Koski äs. kylä yhdistys osti Tyo vä enyhdistys Riennoltä Vihiniemen tyo vä entälon, jokä sijäitsee osoitteessä Säärenjä rventie 13. Tä mä lä hes sätävuotinen tälovänhus on seissyt uskollisenä kylmissä ä n jo montä tälveä väillä väkituistä kä ytto ä. Jä väikkä Seijä-myrsky koettikin tehdä tepposiään, tälo säi pitkä stä äikää jouluisen ilmeen: tunnelmällisissä pikkujoululäuleloissä joululäulut räikuivät kynttilo iden loistäessä juhläsäliin tuodun joulukuusen oksillä. Vihiniemen Tyo vä entälo väihtoi omistäjää juhlällisessä äväintenväihtokäronkässä vuoden väihteessä. Juhlässä po ydä t notkuivät herkuistä jä kylä lä iset olivät todistämässä, kuinkä tälo säi uuden omistäjän lisä ksi uuden nimen. Nimiehdotuksiä oli tullut runsäästi jä ä ä nestyksen perusteellä tälon uudeksi nimeksi tuli Vihiniemen Kylä tälo. Nyt Kosken äsemän äsukkäät ovät vihdoin sääneet omän, yhteisen olohuoneen. Uusi vuosi jä uudet häästeet, niinhä n se äinä menee. Kylä yhdistyksemme tä mä n vuoden suurin hääste on herä tellä yhä enemmä n kylä lä isiä innostumään käikestä siitä, mitä voimme yhdessä säädä äikään. Yksi äskel tä ssä herä ttelyssä on tä mä lehti, jotä pitelet kä dessä si. Lehti ilmestyy neljä sti vuodessä jä lehti jäetään Itellän peittojäkelunä käikkiin älueen postiläätikkoihin. Sivuiltä voit poimiä kälenteriisi sinulle sopivät täpähtumät jä tullä tutustumään muihin älueemme äsukkäisiin jä mo kkilä isiin. Yhdistyksemme on tehnyt myo s upeän vuosikälenterin, jossä kerrotään kylä tälon historiästä. Sitä voi tilätä osoitteestä Hinta on vain 10. Toinen tä mä n vuoden häästeitä liittyy omään Kylä täloomme. Tälovänhus tärvitsee käikenläistä hoitoä jä huolenpitoä, eli tälkoitä on luvässä. Tälkoot ovät nykyäikänä yhtä kätoävä luonnonvärä kuin pelläväpä iset pikkupojät. Ehdotän siis seuräävää: kun nä et ilmoituksen kylä yhdistyksen tälkoistä, kerä ä kolmen hengen porukkä jä tulkää koko jengillä osällistumään omän kylä n tälkoisiin. Minä otän tävoitteekseni etsiä päikälle ne kolme pelläväpä istä poikää! Yhteistyo terveisin, Säärä Kemppäinen, pj. Koski äs. kylä yhdistys KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO Kylä yhdistys jä rjesti viime vuoden lopullä yhdistyksen logokilpäilun. Kilpäiluun säi lä hettä ä välmiin ehdotuksen, luonnoksen täi sänällisen kuväuksen logoideästä. Kilpäiluun tuli toistäkymmentä ehdotustä, joistä Aväintenväihtokäronkän ä ä nestyksessä voittäjäksi välittiin oheinen Sari Kyllösen luonnos. Luonnos viimeistellä ä n välmiiksi logoksi grääfisen älän opiskelijoiden ävullä vuoden 2014 äikänä. 1

2 PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukijä! Tervehdys tä ä ltä historiän siipien hävinän keskeltä! Tä mä on äivän ensimmä inen Kosken Käiku, jä olen siitä kovin ylpeä. Kiitos tä mä n ensimmä isen numeron toimituskunnälle lehden välmistumisestä! On hienoä jä opettäväistä pä ä stä luomään jotäin ihän uuttä yhdessä. Häluänkin kännustää jä innostää käikkiä kylä lä isiä sekä kylä n ystä viä mukään myo s tä mä n lehden toimittämiseen. Uskon, että jokäisellä meillä on kiehtoviä tärinoitä kerrottävänään, kenties unohtumättomiä mäisemiä kuväiltävänään, käuniitä täi koskettäviä kuviä jä muistojä tällennettunä, ehkä pä myo s luoviä to itä jäettävänään täi väikkäpä äjätuksiä, ideoitä täi keksinto jä esillepä ä syä odottämässä. Olen myo s äivän värmä, että meiltä käikiltä lo ytyy mielipiteitä, nä kemystä äsioihin, kiinnostustä siihen, mitä määilmässä jä etenkin kotiseudullämme täpähtuu, monenläistä viestiä eteenpä in vietä vä ksi. Lehtemme on yhteinen ä ä nitorvemme, sen käuttä käikuvät kosken äsemäseutuläisten sänomät, äätokset jä viestit. Sytyttiko siis jokin nä kemä si täi kokemäsi ehkä sisä isen Shäkespeäresi? Onko äjätustesi äärreäitässä tällessä tärinä jos toinenkin? Käsvääko kulkureiteillä si kenties jutun juuriä? Herä siko mieleesi miete, jotä häluäisit edistä ä? Jos häluäisit suunnitellä lehteä, kirjoittää juttujä, välokuvätä, piirtä ä, runoillä, läätiä ristikon täi pä hkinä n, häästätellä esiteltä vä ä kylä lä istä täi osällistuä jotenkin muuten lehden toimittämiseen, niin kerrothän siitä minulle! Tä hä n toimituskuntään säämme kuuluä me käikki kylä lä iset, joten jokäinen journälistiksi jänoävä pä ä see värmästi osällistumään! Jos yhtä ä n tuntuu siltä, että "voisihan tuota kokeilla", niin ei muuta kuin mukaan vaan! Oikein hyvä ä älkänuttä vuottä! Yhdessä säämme äikään väikkä mitä! Käti-Hännä Heikkinen OTAK VIHI-VAARIST VAARI? VIÄL KUITTI Mitä vänhemäks tule, jä äskel kä y äin vää lyhemmä ks jä härvemmäks, nii see tekke semmose, et ehti vä hä nuukemmi ympä rilles kättomä. Tä mä pä ivä määilmämenos, o silmä ruvennu pistä mä toi nykyäjä nuorte, jä äikustenki sokjä usko koneissi. Mä ä tärkotä sitä, ku ollä jottä ostämäs, nii piutpäut vä litettä siit kuitist, mist nä kky mitä o tullu hänkittu. Härvä niit enä pläkkäriis kerä, ellei ol elonpä ivi kertyny jonku verrä äl. Sikku mäksetä viel plästiikil, nii ei juurikä tier olik ostokse oikke, jä läskutettääk ne oikke. Sillo ku mä ä oli uus, nii käikhä mäksetti oikke rähäl, märkoil, jä sentä usemmä kerrä huomäs jottä vilunki kässäläpus. Jä ei ne piene virhe oo minnekkä käronne, pä ivästo, nyy o mont uut kohtä, mikkä voi krinä. Jä kui moni rä knä sit pänki tiliottei, ne o nykysi pitki ku nä lkä vuos, ku käi kähre euro ostokki mäksete korteil. Käike huippu o viä l, ku nä t sirkjä silmä ne flik kyssy, häluuk mä ä kuiti? Mä ä ruukkä simmosse outto kysymykse västät, jos sä ä ännä, sit mä ä ole säänu se kuiti. Nyyhä vuore älust tul se kuittipäkkoki, mähtääk se sit jottä muuttä, sääs nä hr, muuttuuk tälous kirkkäämäks. Mut kyl käikkie kännätäis pien hetki uhrät siihe kuittiiki, ku ei toi ynnä pä ä kä enä käikke nuoremmilt ilmä konei luonä. Jä kuitenki äikä usse, o omist rähoist kyse. Vihi-Vääri KOSKEN KAIKU Julkaisija: Koski as. kyla yhdistys ry. Päätoimittaja: Käti-Hännä Heikkinen Tämän numeron toimituskunta: Eero Källio, Säärä Kemppäinen, Elinä Kotiläinen, Säri Kyllo nen, Sännä-Liisä Leposääri, Järi Lo fstro m, Anä Schorin Taitto: Elinä Kotiläinen Paino: Woodwinds Oy Jakelu: Koski as. taloudet (25560 postinumeroalue) Painos: 260 kpl ILMESTYMISAIKATAULU 2014 No 2 Toukokuu 2014 Kylä täloteemä No 3 Elokuu 2014 Kotiseututeemä No 4 Märräskuu 2014 Kylä teemä Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä täi toimituskunnän käuttä. Otämme mielellä mme västään myo s juttuideoitä, päläutteitä jä toiveitä. Toimitus pidä ttä ä oikeuden muokätä lä hetettyjä äineistojä. Aineistojä ei päläutetä. 2 ILMOITUKSET JA MAINOKSET Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus jä mäinostilää. Hinnät jä periäätteet pä ä tetä ä n seuräävässä Koski äs. kylä yhdistys ry:n kokouksessä Johtokunnän kokoukset ovät ävoimiä käikille. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY. Y-tunnus Väpäämuotoiset jä senhäkemukset täi Koski äs. kylä yhdistys ry. c/o Ailä Helin Käivosmä entie Koski as. Vuoden 2014 jä senmäksu on 15.

3 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA KOSKEN KYLÄYHDISTYKSEN AVAINTENVAIHTOKARONKAN TUNNELMIA Kosken äsemän kylä yhdistys jä rjesti 2013 vuoden loppuhuipentumäksi Aväintenväihtokäronkän vänhällä Vihiniemen Tyo vä entälollä, jokä vihittiin kä ytto o n uudelle, vuonnä 2012 kä yntiin polkäistulle Kosken äsemän kylä yhdistykselle. Juhlässä äväimet luovutti Tyo vä enyhdistys Riennon puheenjohtäjä jä puuhänäinen Mirja Lindström uuden Kosken aseman kyla yhdistyksen puheenjohtaja Saara Kemppaiselle. Talo sai myo s uuden nimen, joka valittiin a a nestyksella juhlassa vierailleiden antaminen a a nien mukaan. Ehdotuksiä nimelle säi äntää ennäkkoon kylä yhdistyksen sä hko postiin, jä ehdotuksiä tulikin toistäkymmentä. Nä istä eniten ä ä niä säi Jukkä Virtäsen ehdotus Vihiniemen kylätalo. Samanlaisella a a nestyksella valittiin myo s kyla yhdistykselle uusi logo. Kilpailun voitti Sari Kyllösen tyo sta ma logo. Jukka Virtanen oli saapunut vaimonsa Vieno Virtasen kanssa ottamaan uutta vuotta västään Kosken kylä yhdistyksen jä rjestä mä ä n Aväintenväihtokäronkkään. Jukkä kertoo täpähtumän olevän erinomäinen jä nyyttä ri-ideä ruokäilun jä rjestä misen suhteen loistävä, viiden euron mäksun sopivä -kä ytto kelpoinen ideä tuleväisuuden täpähtumillekin. Jukkä on ollut kylä n toiminnässä mukänä montä vuottä, nyt uuden kylä yhdistyksen johtokunnässä jä äiemmin Tyo vä enyhdistys Riennon toiminnässä. Hä n on osällistunut tälon kunnostusto ihin jo tälon historiän älkuäikoinä. Jukkä Virtänen välittiinkin vuoden 2013 Kylä n Väloksi juuri tä mä n vuosien äjän mukänä olon jä edelleen toimintään äntävän positiivisen energiän jä kännustämisen myo tä. Kylä lehden nimi toi Jukälle mieleen, että kylä l- lä joskus tälvisotiä ennen täi jä lkeen on toiminut urheiluseurä nimeltä Kosken Käiku. Jukän ehdotus voitti kylä tälon nimi kilpäilun, jä nimeksi välittiin Vihiniemen kylätalo. Puheenjohtäjä Saara Kemppainen kertoi kuluneen vuoden tunnelmistä Kosken kylä yhdistyksen puheenjohtäjänä. On hienoä, että on ihmisiä, jotkä ovät jäkäneet visioni kylä yhteiso stä. Pelottävää on suuri tyo - mä ä rä jä se, ovätko kylä lä iset oikeästi välmiitä sitoutumään kylä tälon huoltämiseen jä vision toteuttämiseen kylä yhdistyksestä. On ollut mukävä jä äktiivinen johtokuntä, muttä kylä n elä vo ittä miseen ei riitä pelkkä johtokunnän innostus jä sitoutuminen. Häluän jäkää äjätukseni siitä, että jos on puutteitä kylä yhteiso n toiminnässä jä nurisee kotonä, niin kännättää miettiä, mitä voisi äsiälle tehdä itse, jä välittää sitten yleiselle täsolle. Johtokunnän kokouksessä on kohtä kylä lä isten esilletuomät äsiät, jotkä kä sitellä ä n äinä seuräävässä kokouksessä, jä nä in äsiät menevä t eteenpä in. Kylä yhdistys ei ole johtokuntää vään kylä lä isiä värten!, miettii Säärä Kemppäinen. Illän äikänä tälolle sääpui vieräitä noin viitisenkymmentä. Jokäinen toi mukänään jotäin pientä purtävää, jä nyyttä ripo ytä notkuikin illän kunniäksi jä vieräiden iloksi eriläisiä suoläisiä piiräkoitä, tä ytekäkkujä, pientä suoläistä jä pientä mäkeää, keitettyjä näkkejä, älkoholitontä booliä, voileipiä. Kylä yhdistyksen tukemiseksi tä stä perittiin viiden euron mäksu, jollä kerä ttiin värojä tuleviin täpähtumiin. Tunnelmä tälollä oli lä mminhenkinen jä positiivinen. Ohjelmässä oli mm. kynttilä tänssiä, Kemppäisten lästen kuoroläuluä, tietokilpäiluä, häuskä sketsiesitys, kylä tälon nimi- jä logokilpäilun ä ä nestyksen tulosten julkäisu, tinäväläntää, räkettien ämmuntää läpsille jä äikuisille; läpsille puoli yhdeksä n äikään jä äikuisille puolen yo n äikään, sekä kylä tälon vihkiminen, eli äväintenväihtotiläisuus. Juhlä oli älkoholiton, eli tälollä ei ollut älkoholitärjoiluä, minkä vuoksi juhlä sopi mäiniosti koko perheen juhläksi Ent. Riennon puuhanainen Mirja Lindström luovutti Kylätalon avaimet puheenjohtaja Saara Kemppaiselle Vuoden 2013 Kylän Valoksi valittiin pitkään kylän toiminnassa mukana ollut Jukka Virtanen Myo s yhdistyksen johtokunnän puuhänäinen Elina Kotilainen koki Juhlat eritta in onnistuneiksi. Urakastään tälon siirtä miseksi kylä yhdistykselle Elinä mäinitsee, että jos olisi ärvännut, miten iso hommä tälon ostäminen oli, olisi hä n nyt tä llä tietä myksellä välmistunut siihen eri tävällä. Elinä koki voittäjävälinnät illän yhdistyksen logo-, tälon nimi,- jä kylä nvälo -kilpäiluissä onnistuneiksi Teksti jä kuvät: Säri Kyllo nen Kylätaloaiheisia Koski as. seinäkalentereita 2014 on vielä saatavilla! Laita viestiä kyläyhdistyksen sähköpostiin tai soita/tekstaa Kallion Eerolle

4 KYLÄLÄISEN ESITTELY Jokäinen meistä on äinutläätuinen, upeä jä mielenkiintoinen ihminen. Verräton jä tä ydellinen juuri selläisenä kuin on. Ihän niin kuin olet juuri sinä kin, hyvä lukijä, jä kuten on jokäinen kylä lä isistä mme. Niinpä esittelemme jokä numerossä jonkun kylä lä isen, jä säämme tutustuä känssäelä jiimme hiemän päremmin. Voit äntää meille vihiä henkilo istä, joitä häluäisit esiteltä vä n! Tä ssä numerossä esittä ytyy kylä yhdistyksen johtokuntä Tutustumismähdollisuuksiä tärjoutuu myo s ystä vä npä ivä nä Tullaan tutuiksi -tapahtumassa Kyla talolla! Siella voit vietta a mukavaa iltää yhdessä muiden kylä lä isten känssä, näuttiä virvokkeitä sekä tutustuä päikällisten yritysten tärjontään. Vihiniemen Kylätalon ravintolasalissa iloisina, joskin hieman viluisina: Sari Kyllönen (vas.), Kati-Hanna Heikkinen, Elina Kotilainen, Saara Kemppainen, Jari Löfström, Sanna Leposaari, Eero Kallio ja Janne Salminen. Kuvasta puuttuvat Krista Lehto- Kivelä ja Jukka Virtanen (Kuva: Ilpo Halonen) KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 2013 Saara Kemppainen (puheenjohtaja) Perheeseemme kuuluu mieheni Tätu, kuusi lästä jä sikä. Mieheni on yrittä jä jä minä olen pä ä västuussä ärjen sujumisestä. Musiikki on perheessä mme tä rkeä ä, jä omä äikäni menee suurimmäksi osäksi lästen musiikkihärrästusten pärissä: on härjoitteluä jä kuljettämistä härrästuksiin. Punäisen pikkubussimme voikin bongätä huristelevän montä kertää pä ivä ssä pitkin Koskenkärtänontietä. Kylä yhdistyksestä olen säänut ihäniä uusiä ystä viä sekä mielekä stä sisä lto ä väpää-äikään. Olen Kati-Hanna Heikkinen, kähden ihänän pienen miehen ä iti, yhden isommän onnellinen väimo jä osä-äikäinen uusvihiniemelä inen. Kosken äsemäseutu on tullut meille muutämän viime vuoden äjän koko äjän tutummäksi jä räkkäämmäksi. Minullä on kunniä ollä Kosken Käiun ensimmä inen pä ä toimittäjä, olen myo s ilollä mukänä suunnittelemässä Kylä tälon sisustustä sekä ideoimässä täpähtumiämme. Olen Kallion Eero, ja olen ollut vihiniemela inen jo la hes parikymmentä vuottä. Hä ä rä ilen Kujänpä ä n pälstätilällä väpäääikoinäni, jä emä ntä nä ävittää Määrit. Kylä yhdistyksen johtokunnässä toimin mm. ilmoitustäuluvästäävänä, jä häluisinkin tiedustellä tävoittävätko kylä ilmoitukset sinut? Jos eivä t, ilmoittele siitä, väikkä yhdistyksen sä hko postiin, kehitetä ä n ne yhdessä toimiväksi. Myo s upeä kylä tälomme on tullut tutuksi yhdistyksen toimintä-äikänä. Tuleväksi jä ä miten tälon hieno historiä sää jätkoä, kun me käikki kylä lä iset teemme siitä yhteisen olohuoneemme, kuten puheenjohtäjämme äsiän ytimekkä ä sti kiteyttä ä. Elina Kotilainen Yhdistyksen väräpuheenjohtäjänne on väin osä-äikäinen koskeläinen, muttä päikällä äinä sitä kin suuremmällä sydä mellä. Yhdistyksessä olen västuussä juhlä jä täpähtumätoimikunnästä jä Krista Lehto-Kivelä mukänä myo s tiedotustiimissä. Viime vuoden räutäisännos kylä yhdistystoimintään oli Kylä tälomme ostoneuvottelut SDP:n eri tähojen känssä. Kylä yhdistystoiminnän lisä ksi viihdyn mo kkinikkäroinnin, kirjojen, runojen jä teätterin pärissä. Ainä silloin tä l- lo in toimerrun myo s uimähällille jä säättää minuä kä vely- jä pyo - rä lenkeillä kin nä hdä. Arkeni pyo rii pä ä käupunkiseudullä: tyo s- kentelen IT-pä ä llikko nä SOK:llä jä kotini on Jokelässä yhdessä mieheni Timon, Aino-tyto n jä kolmen kissän känssä. Timon pojät ovät jo opiskelemässä. Olen Sari Kyllönen, asun pysyva sti Kosken asemalla, olen asunut tä ä llä älkäen. Nä ihin vuosiin on mähtunut useämpi remppä tä mä n ikuisuusprojekti -tälon känssä. Känssäni sämässä täloudessä äsuu ävopuolisoni Märko Eskolin jä Läpset Alinä (6v) jä Akseli Eskolin (kohtä 3v), sekä kolme leikättuä uroskolliä, Kille, Källe (ovät 11v) jä Nebu (8v). Olen kotoisin Kuhmostä älkäen olen tyo skennellyt käksivuorotyo ssä lä hihoitäjänä Pälvelutälo Pernio kodissä. Härrästuksiäni ovät hiihto, lenkkeily, uinti +kuntosali, pyo ra ily, kesa lla rl-hiihto, lukeminen. Olen innostunut korujen välmistämisestä, jä olenkin hänkkinut käiken tärvittävän, väin äikä enä ä puuttuu (täi esim. joku yhteinen tiläisuus missä tehdä niitä porukässä). Olen opiskellut myo s 2005 hierontäteräpeutiksi, 2006 yrittä jä ksi jä pyo ritin omää yritystä huhtikuuhun 2010 saakka, kunnes tajusin inhimilliset jaksamisen rajani ja oli äikä läittää äsiät tä rkeysjä rjestykseen. Olen istunut kylä yhdistyksemme johtokunnässä yhdistyksen synnytysvuoden, jä intoä riittä ä yhä. Kiinnostusälueeni liittyy päljolti liikuntään jä sen tuomiseen kylä lä isten hyvinvointiä tukeväksi jä perheiden yhdessä härrästämistä lisä ä vä ksi. Koskä ilo liikkumisestä ei tule pelkä stä ä n liikkumisestä, vään myo s siitä, että siihen liittyy sosiäälinen yhdessä olo. Olen innostuväinen herkä sti monistä äsioistä, jä siksi tä ytyy vä lillä pidä tellä, ettei mopo kärkää kä sistä :). Olen äloittämässä tyttä - reni känssä rätsästuksen jä teätteritouhutkin on lä hellä sydä ntä. Olen yhden määtälousyrittä jä n väimo jä kolmen pienen tyto n ä iti, lisä ksi toimin myo s kolmen kissän pälvelijänä. Aikäni kuluu tä llä hetkellä pitkä lti lästen känssä puuhätessä jä ärkeä pyo rittä essä, muttä mähdollisuuksien mukään härrästän liikuntää, ompeluä jä 4

5 KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT KYLÄTALON HISTORIAA, OSA I Ensitähdit Pernio n tyo vä enyhdistys Riennostä, kirjoitettiin loppiäisläuäntäinä Silloin vielä puhuttiin tyo miesyhdistyksestä, muttä nimi tärkentui nopeästi. Sitä ennenkin oltiin kokoonnuttu, muttä Pernio n äsemän tyo vä en yhdistyksen äläosästonä. Tyo vä enyhdistykset elivä t siihen äikään voimäkkäästi jä tyo vä entälojä älkoi nousemään lä hes jokä kylä ä n, värsin nopeätä tähtiä. Myo s Koskellä täloäsiästä värmästi puhuttiin, muttä kokoukset olivät äinä jonkun kotonä jä tänssit jä rjestyivä t nä ppä rä sti, väikkä Sändellin lädollä. Tälon sijäinnistäkin kä ytiin monenmoistä keskusteluä, muttä 1916 äsiästä sovittiin herräsvä ki Ahlqvistin känssä, tontin käuppähintä oli värsin korkeä, 1500mk. Tälon suunnittelijän välintä olikin värsin helppo, olihän Pernio ssä tyo vä entäloihin erikoistunut räkennusmestäri Sikstus Ro nnberg. Ro nnberg oli jo Pernio n äsemän jä Mäthildedälin tyo vä entäloistä säänut kokemustä jä niin Vihiniemen tyo vä entälon räkennuspiirustukset välmistuivät helmikuussä Pälkäksi Ro nnberg tähtoi 10mk. SALON KYLÄASIAMIES VIERAILULLA Täpäsimme Kylä tälollä Sälon seudun uuden kylä äsiämiehen, Henrik Hausenin. Yli kymmenen vuoden ajan Henrik ajoi kylien äsioitä Pertunmäällä, Etelä -Sävossä, jä muutti nyt viime märräskuussä väimonsä kotiseuduille vetä mä ä n Sälon käupungin Kylien Salo -hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea Salon alueen kylia niiden omissä pyrkimyksissä ä n jä edistä ä vuoropuheluä kylien vä lillä jä käupungin suuntään. Ohjelmässä on kylä suunnitelmiä, määnkä yto n suunnitteluä, seminäärejä, mätkojä, kylä tiläisuuksiä jä tiedotustä määseutuälueitä koskevistä äsioistä. Hänke rähoitetään Ykko säkseli ry:n koordinoimällä EU-rähällä. Me kutsuimme Henrikin kertomään meille tärkemmin kylä äsiämiehen roolistä jä Kylien Sälo -hänkkeestä sekä keskustelemään Kosken äsemän kylä lä isten nä kemyksistä kylä n äsioiden kehittä - misessä. Tiläisuus lä htikin kuin itsestä ä n liikkeelle pohdinnoillä julkisen liikenteen surkeästä tilänteestä Kosken äsemällä. Tä mä n jä lkeen Henrik älusti mm. kylä suunnitelmien läätimisestä, kylien Räkennusäjästä ei toistäiseksi ole lo ytynyt tietojä, muutenkin poikkeukselliset vuodet Suomen historiässä, muttä kähdessä vuodessä tälo välmistui jä toukokuussä 1919 rientoläiset säivät kokoontuä omässä tälossä Vihiniemessä. Alustä ästi tälon kä ytto oli vilkästä, oli kokouksiä, iltämiä, korjäusto itä. Täloä myo s vuokrättiin useästi jä sämoin rävintoläpuoltä. Elokuun lopullä 1919, myo s Koskelle käikui suruviesti, Sikstus Ro nnbergin poismeno kesken känsänedustäjä käuden. Todennä ko isesti suunnittelijä ehti nä hdä kesä llä kä ttensä jä ljet välmiinä, väikkä piirustuksistä hiemän poikettiinkin, toki yhteisestä sopimuksestä. Teksti: Eero Källio Kuvä: liiketoimintäideoistä jä kylien vä lisestä yhteistyo stä. Keskustelussä nousi esiin myo s perinnemäisemän Tiesithän, että kaikki yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille? suoje- Olet lämpimästi tervetullut lu, jonkä Henrik kertoi olevän yksi mukaan johtokunnan ja Kylien Sälo tiimien kokouksiin! hänkkeen teemoistä. Lisätietoja tapahtumakalenterista. Omän roolinsä Henrik mä ä ritteli olevän ennen käikkeä viestinviejä kylien jä käupungin pä ä ttä jien vä lillä. Hä n kehotti olemään äktiivisesti hä neen yhteydessä jä toi esiin, että mm. käupunkisuunnittelun yksikko on äktiivisessä roolissä Kylien Sälo hänkkeen toiminnässä jä ohjäämisessä. Henrik itse räportoi toiminnästään Sälon hällintojohtäjälle. Tiläisuuden pä ä tteeksi jä imme häuduttelemään äjätustä Kosken äsemän omästä kylä suunnitelmästä. Väihdetään tä stä yhdessä äjätuksiä! Lisä ä Kylien Sälo hänkkeestä voi lukeä Henrikin yllä pitä mä stä blogistä jä Fäcebook-sivuiltä: https://www.fäcebook.com/kyliensälo Sikstus Rönnberg Henrik Hausenia (vas.) kuuntelemassa Ilpo Halonen, Sanna Leposaari ja Sari Kyllönen Teksti: Elinä Kotiläinen Kuvä: Eero Källio 6

6 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KYLÄLÄISET LÄHELLÄSI Häluäisitko itsellesi täi Kosken äsemän äsukkäälle hyvä n mielen? Onko sinullä ylimä ä rä istä äikää, täitoä jä hyvä sydä n? Tuntuuko joskus siltä, että on vään käksi kä ttä jä hä dä n hetkellä niitä voisi ollä useämpi? Tälkooäpuä kenties? Täi joudutko perumään menon elä in- täi läpsenvähdin puuttumisen vuoksi? Iskiko flunssä, etkä kykene lumito ihin täi häkemään rohtoä kirkonkylä ltä? Väi olisiko vään kivä säädä seurää lenkille täi pä ivä kähviseurää Käipäätko kimppäkyytiä äuton häjotessä täi äpuä renkäitten väihtoon? Onko nurkissä käiken määilmän vempeleitä, joitä voisi läinätä niitä tärvitseville? Ei hä tä ä, kylä lä iset äuttävät! Kosken äsemän kylä yhdistyksen vuosikokouksessä pä ä tettiin kokeillä tä lläistä nääpuriäputoimintää, jä minä Sännä Leposääri toimin yhteyshenkilo nä ävun äntäjän jä sääjän vä lillä. Tä hä n mennessä on ilmoittäutunut moniä äutokyytejä äntäviä. Jä jos tärvitään lisä ä hevosvoimää, träktori kuskeineen säädään hä tiin. Tietokoneen känssä täisteleville on luvättu neuvontä-äpuä. Allekirjoittänut kiittä ä läpsenhoitopäikoistä sekä pyykinpesupäikoistä! Aggregäättimme on ollut läinässä tois puol junärätää sä hko tto minä pä ivinä. Erä s kylä lä inen kiittä ä ruokätärvikkeistä, milloin on ollut ketsuppi täi mäntelit loppu, niin on voinut läinäillä nääpurin kääpistä. Eli läitä minulle viestiä sä hko postitse täi puhelimellä, jos tunnet häluä äuttää kylä - lä isiä, jä kerro täitosi täi äikätäulusi jä yhteystiedot. Jä sinä jokä käipäät äpuä, otä myo s ylo s nä mä yhteystiedot jä piräutä hä dä n iskiessä! Sanna Leposaari puh OPISKELIJAT APUNAMME Kylä yhdistyksen rikkäus jä sämällä väikeus on siinä, että tekemistä jä äsioitä riittä ä äivän läidästä läitään. Hetkittä in on päkko myo ntä ä, että omä osääminen jä äikä eivä t riitä, väikkä intoä jä ideoitä lo ytyykin. Olemmekin tälven äikänä innostuneet kokeilemään oppiläitosyhteistyo tä kylä yhdistyksen äpunä. Ajätuksenä on tärjotä opiskelijälle mielenkiintoinen projekti esimerkiksi opinnä ytetyo ho n jä säädä sämällä kylä n äsioitä toteutettuä pienin kustännuksin. Yhdistyksen nettisivujen teknisen toteutuksen tekee säloläinen Turun AMK:n opiskelijä Tuukka Boman. Tavoitteena on julkäistä sivut huhtikuussä ositteessä Sämään äikään lähnäjä rvelä inen, Sälon seudun koulutuskuntäyhtymä n (SSKY) sisustussuunnittelun opiskelijä Marjo Äijö läätii kylä tälomme sisustussuunnitelmää. Ajätuksenä on, että tyo etenee väiheittäin siten, että nyt ennen isompää remonttiä tälolle tehtä isiin vä hä n meikkäustä äjätuksellä mähdollisimmän freesiä, mähdollisimmän hälvällä. Remontin yhteydessä olisi sitten värsinäisen sisutuksen käsvojenkohotuksen äikä. Kylä yhdistyksen grääfinen ilme jä logo on niin ikä ä n tärkoitus suunnitellä lopulliseen muotoonsä opiskelijoiden ävullä vuoden 2014 aikana. Voi siis hyvin olla, etta ta ma lehtemmekin sää äivän uuden ilmeen ämmättiläisten kä sissä! Teksti: Elinä Kotiläinen KOSKEN ASEMAN YRITYKSET MUKAAN YSTÄVÄNPÄIVÄTA- PAHTUMAAN! Kylä yhdistys jä rjestä ä Ystä vä npä ivä nä Tullään tutuiksi täpähtumän, jonkä tärkoituksenä on esitellä kylä n yritysten jä kylä yhdistyksen toimintää sekä nimensä mukäisesti tehdä meitä käikkiä tutummäksi toisillemme. Tiläisuus on hyvin väpäämuotoinen jä jokäinen voi välitä itselleen pärhään tävän esitellä, mäinostää jä myydä tuotteitään jä pälveluitään. Kylä yhdistyksen puolestä voimme tärjotä esittelypo ydä n jä tuoliä/ jäkkäroitä, sekä räjoitetusti myo s sä hko ä. Räjoitetusti siksi, että kylä tälollä on vielä sängen pieni pä ä suläke. Kylä yhdistys huolehtii tiläisuuden muustä ohjelmästä, buffetistä jä tiedottämisestä jä märkkinoinnistä kylä lä isille. Tiläisuuden kulujen kättämiseksi pyydä m- me osällistumismäksuä 5 yrittä jiltä, jotkä ovät kylä yhdistyksen jä seniä jä 10 eijä seniltä. KYLÄYHDISTYS SAAPUU NET- TIIN! Räkkään kylä yhdistyksemme ponnistukset ovät pärhäiten nä kyneet lukuisinä eriläisinä viihdyttä vinä täpähtuminä sekä tietysti siinä että yhdistykselle on säätu hänkittuä fyysinen koti eli Kylä tälo. Jä nyt kä sissä si on Kosken Käiku, kylä yhdistyksen uunituore jä ikiomä sänomälehti! Hienojä jä nä kyviä säävutuksiä joistä voimme käikki ollä ylpeitä! Muttä koskä elä mme nykyä ä n tietoyhteiskunnässä, määilmässä, jotä edes IT-kuplän puhkeäminen ei enä ä päläuttänut vänhoihin hyvin äikoihin, niin tä mä - kä ä n ei riitä. Me tärvitsemme virstänpylvä ä n nettiin, ikiomät kylä yhdistyksen kotisivut! Kotisivumme tulevät esittelemä ä n räkkään kylä mme elä mä ä jä toimintää sekä toimimään yhdistyksen yhtenä tiedonvä lityskänävänä. Kylä yhdistyksen johtokuntä perusti toimikunnän hoitämään tä tä nettiäsiää eteenpä in. Suuren määilmän tyyliin toimikunnän johtoon välittiin henkilo, jollä on vä hiten ymmä rrystä itse äsiästä. Itse rääkään tyo ho n tääs pestäsimme piinkovän älän tuleväisuuden ämmättiläisen, säloläisen Tuukka Bomanin, joka muokkää dätästä päitsi omän opinnä ytetyo nsä Sälon AMK:lle niin meille äivän huikeän upeät kotisivut. Tuukkä on ähertänut jo tovin sivujen kimpussä, jä jos käikki menee hyvin jä bitit pysyvä t ruodussä niin kukä tietä ä, ehkä sivut ovät jo toiminnässä Sälon ävoimien kylien pä ivä nä, Muttä ennen tuotä pä ivä ä, ärvon kylä lä iset me tärvitsemme äpuänne. Jottä kotisivujen visuäälinen ilme säädään västäämään käunistä kylä ä mme niin tärvitsemme kuviänne. Juuri niitä käuniitä hetkiä jä hienojä kuviä kylä ltä, joeltä jä pelloiltä. Jos juuri sinun kotoäsi lo ytyy ottämiäsi välokuviä joko fyysisessä täi digitäälisessä muodossä jä olisit välmis niitä jäkämään muiden kätsottäväksi niin otä yhteyttä meihin! Kotisivuillemme olisi tärkoitus tullä välokuvägälleriää jä ehkä jonkinläistä känsikuvää. Väin kuvät puuttuvät, voitko sinä äuttää meitä? Jos voit, otä yhteyttä osoitteeseen tai sitten väin nykä iset jotäin kä tesi ulottuvillä olevää johtokuntäläistä hihästä. Suuri Kiitos etukä teen käikille! Ainiin, mistä ne kotisivut sitten lo ytä ä? No tietysti osoitteestä Teksti: Järi Lo fstro m TEATTERIRETKI MIELENSÄPAHOITTAJAAN Kylä yhdistys jä rjestä ä teätteriretken Sälon Teätteri Provinssiin Olemme väränneet 20 lippuä Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajaan. Retken hinnaksi tulee noin 30 euroä jä se sisä ltä ä mätkät, teätterilipun jä kä siohjelmän. Lisä tietojä Elinä Kotiläiseltä (p ) täi osoitteestä 7

7 PÄIVÄN PÄHKINÄ EURO HUKASSA Olipä kerrän kolme ä ijä ä Kosken äsemältä. Erä ä nä pä ivä nä he pä ä ttivä t lä hteä Sälon keskustään viettä mä ä n käupunkipä ivä ä. Kuinkä olläkään, iltä venyi myo hä ä n jä miehet pä ä ttivä t yo pyä hotellihuoneessä. Hotellivirkäilijä ilmoitti hymyillen, että huoneen hintä on 30 euroä. Miehet olivät tyytyvä isiä jä mäksoivät kukin 10 euroä jä päinuivät nukkumään. Aämullä hotellivirkäilijä huomäsi, että huoneen hintä olikin todellisuudessä väin 25 euroä jä hä n pyysi hissipoikää päläuttämään määläispojille ylimä ä rä iset viisi euroä. No, hissipoikä reippäänä tyo ntekijä nä otti viisi euroä jä lä hti päläuttämään rähojä. Mätkällä hä n kuitenkin totesi, että viisi euroä on väikeä jäkää kolmelle miehelle. Niinpä hä n pä ä tti läittää käksi euroä omään täskuunsä jä koputti västä sitten miesten ovelle. Miehet olivät tyytyvä isiä säädessään rähää täkäisin. Väikkä olo olikin nä in äämutuimään hiemän huterä, he totesivät, että nyt jokäinen on mäksänut huoneestä yhdeksä n euroä, eli yhteensä he ovät mäksäneet 3x9, eli 27. Hissipojan taskussa oli 2, eli se tekee yhteensä 29. Missä siis on puuttuvä euro, kun hotellihuoneen hintä oli 30? (Vastaus seuraavassa numerossa.) TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN! Onko tiedossäsi täpähtumiä, joistä kännättäisi kertoä kylä lä isille? Täi oletko itse ehkä jä rjestä mä ssä jotäin, johon häluäisit kutsuä kylä lä iset mukään? Täpähtumäkälenteri on käikille kylä lä isille ävoin jä mäksuton ilmoitustäulu. Lä hetä täpähtumätiedot ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä osoitteellä Voimme osallistua myös Tuohitun kyläyhdistyksen tapahtumiin. Katso ALKAVAA TOIMINTAA 2014 Lukupiiri kokoontuu ensimma isen kerran klo 16 Kyla talollä. Ensimmä isellä kerrällä sovitään yhdessä lukupiirin toiminnästä jä välitään myo s ensimmä inen keskusteltävä kirjä. Lisä tietojä Käti-Hännä Heikkiseltä Luontoretkiä on tarkoitus ja rjesta a joka kuun ensimma inen sunnuntäi klo 13. Lä hto on Kylä täloltä. Poikkeuksenä tä hä n on su 2.3., jolloin Kyla talolla on Laskiaisrieha. Ensimma inen luontoretki tehdä ä n 2.2. klo 13 Anä Schorinin johdollä. Perjantailenkki stärttäsi liikkeelle perjäntäinä Tävoitteenä on jokä perjäntäi singähtää Kylä täloltä yhteiselle ho lkkä lenkille. Lenkkiporukkä miettii vielä sopivää kellonäikää lenkin äloitukseen, todennä ko isesti lä hto on jätkossä klo 18 seurää Fäcebookiä tä mä n osältä täi otä yhteyttä Säri Kyllo seen. Käsityö ja askartelukursseja pyrita a n ja rjesta ma a n ja senisto n toiveiden mukään. Huhtikuussä on helmikorukurssi, jokä on mäksuton, mikä li kurssille tulee vä hintä ä n kuusi (6) osällistujää. Helmikorutärvikkeet voi osää kurssin vetä jä ltä. Tä mä n lisä ksi on suunniteltu äinäkin himmelikurssiä märräskuulle. Kylätalon talkoita tullään jä rjestä mä ä n vuoden äikänä äinäkin puunkäädon osältä, jä toivottävästi myo s kunnostuksen, mikä li väin säämme tä lle vuodelle kunnostusrähoitustä. Niistä tärkemmin seuräävässä lehdessä sekä sä hko postillä jä Fäcebookissä. 8

Kekribuffetherkkuja Kylätalolla. Kuva: Sari Kyllo nen

Kekribuffetherkkuja Kylätalolla. Kuva: Sari Kyllo nen Koski as. kyläyhdistys ry Numero 4/2014 20.11.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA AIKA AIKAA KUTAKIN Vuosi on taas ka a ntynyt loppusuoralle. On mukava katsella taaksepa in kyla n ja kyla yhdistyksemme ela

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara Koski as. kyläyhdistys ry Numero 3/2014 20.8.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Kesä älkää pikku hiljää jä ä dä tääkse jä päähtävien helteiden myö tä äjätus viilenevistä syysillöistä ei tunnu öllenkään västenmieliseltä.

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti

Seudullinen rakennusjärjestysmalli. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Seudullinen rakennusjärjestysmalli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. SATAA, PAISTAA, SATAA, PAISTAA... Tä nä ä n voi todetä, että ilmässä on ollut väihtelevää pilvisyyttä - meidä n välmiuttämme on testättu 38 sekunnin

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI BJØRN SORTLAND TIMO PARVELA KUVITUS PASI PITKÄNEN SUOMENTANUT OUTI MENNA KIRJA KAKSI: LÄHTÖLASKENTA 1. Norjankielinen alkuteos: KEPLER62 - Nedtelling Teksti Bjørn

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ. Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja

TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ. Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja Wanha tarina Kolme vaihtoehtoa Jos me emme tee mitään Jäsenkuntamme ikääntyy Meidän järjestömme näivettyy Me menetämme

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 27.1.2016 UUSI JOHTOKUNTALAINEN ANU HEISKANEN. Kylätalon jouluvalot syttyivät 1. adventtina.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 27.1.2016 UUSI JOHTOKUNTALAINEN ANU HEISKANEN. Kylätalon jouluvalot syttyivät 1. adventtina. Koski as. kyläyhdistys ry 1/2016 27.1.2016 KOSKEN KAIKU Tervehdys Talvi on ottanut taas meida t syleilyynsa. On ollut vesisadetta, pakkasta ja luntakin on tullut. Jos viela saataisiin kunnon sa hko katko

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala VÄLITTÄMISESTÄ Lasse Siurala Välittäminen on myös sitä, että rakennetaan keskinäisen huolehtimisen yhteisöjä, jossa nuori ei ole pelkkä tuen kohde vaan aktiivinen osa solidaarista yhteiskuntaa. VÄLITTÄMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 18.11.2015. Tervehdys

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 18.11.2015. Tervehdys Koski as. kyläyhdistys ry 4/2015 18.11.2015 KOSKEN KAIKU Tervehdys Vuosi alkaa ka a ntya jo loppusuoralle ja tuota pikaa pa a sta a n aloittamaan ihan uutta vuotta. Kyla yhdistyksen kannalta vuosi on ollut

Lisätiedot

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 LUE KOTIMAISIA E-AIKAKAUSLEHTIÄ KOTONA TAI MATKALLA Sinulla on nyt mahdollisuus lukea HelMet-kirjastokortilla kotimaisia lehtiä emagz-palvelussa missä ja milloin

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Viinlandia-kirjoituskilpailu katso s. 8

Viinlandia-kirjoituskilpailu katso s. 8 Viinlandia-kirjoituskilpailu katso s. 8 Keskittämällä raha-asiasi meille, isokin askel tuntuu pienemmältä Mitä enemmän keskität raha-asioitasi meille, sitä paremmat ovat etusi. Voit saada alennuksia ja

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Nuoruus - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere 17.3.2012 Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Millainen nuori olen? Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto Mitä itsestäni ajattelen? Ahdistusta ja kamppailua itsensä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Makor HaTikvah. Sisällys. Poikamme rukoilevat. Kirjoittaja: Graafinen suunnittelu:

Makor HaTikvah. Sisällys. Poikamme rukoilevat. Kirjoittaja: Graafinen suunnittelu: Makor HaTikvah Uutisia alkulähteeltä lokakuu 2014 6. vuosikerta, N:0 3 Sisällys Poikamme rukoilevat 1 Matkani Suomeen 2 Palautetta Suomesta 2 Kiitosraportti keinusta 3 Henkilökohtainen haaste sinulle Down

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot