VARKAUS Osallisuusselvitys Sinikka Mäntysalo- Lamppu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi"

Transkriptio

1 VARKAUS Osallisuusselvitys Sinikka Mäntysalo- Lamppu

2 Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa II. Osallisuuskysely www-varkaus sivustolla kevät-ja syksy 2009 Konsultaatio selvittää: Aikuisten (päättäjät, vanhemmat, viranomaiset, nuorisovaltuusto) esikouluikäisten ja alakoululaisten käsitykset lasten ja nuorten osallistumisen tasosta ja toivetilasta. Minkälaista osallistumisen tasoa / vaikutusmahdollisuuksia / käytäntöjä Käytännön toiminnan rakenne ja sisällöt, roolit/ keskinäiset suhteet. Kytkeminen olemassaoleviin rakenteisiin, käytäntöihin, tapahtumiin, toimijiin III. V a i h e Kyselyntulosten julkaisu: Varkauden osallisuusmalli Kunta vahvistetaan Suomen Lasten Parlamentti kunnaksi IV. Vaihe Tulosten pohjalta fyysistämis - toimenpiteet

3 Asiakas ja kuntalainen Varkauden strategiakartta: Visio 2016 ja valtuustokauden strategiset päämäärät Toimivat palvelut Hyvinvoiva kuntalainen Osallistava yhteisö Slogan: Varkaus positiivista energiaa Itä-Suomesta Visio 2016: Varkauden toimivat ja monipuoliset palvelut sekä turvallinen asuin- ja elinympäristö veden äärellä ovat perusta laadukkaalle elämälle. Vakaan talouden Varkaus osana vahvaa Keski-Savoa on energiateollisuuden kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle sekä korkeatasoiset koulutuspalvelut.

4 LAPSI - KUNTALAINEN JA KANSALAINEN!??

5 Päätöksenteon Vaikutukset lapsiin Ne perusteet jotka ovat lakien kirjoittamisen ja hyväksymisen takana Lait Hyvä ja järkevä yhteiskunnan toiminta YK Lapsen oikeudet Osaammeko nähdä suuruuden siinä joka on vielä pientä YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 12 artikla Lasten ja nuorten eurooppalaiset osallistumisen periaatteet Perustuslaki (731/1999), 14 Kuntalaki (365/1995), 27 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) Perusopetuslaki (628/1998), 47 a Lukiolaki (629/1998), 27 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), 36 Nuorisolain 8 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, 7. luku TAVOITE: Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5 17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, joka toimii lasten ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti.

6 TUNNELMA ON TÄRKEÄ tunne kantaa Osallisuutta edistettäessä yksilö ja kunta kasvavat yhdessä Lasten tosissaan ottaminen tarkoittaa kaikkia tasoja, joissa lapsi kohdataan aidosti.

7 Osallistumisen edellytykset YKSILÖLLISET TEKIJÄT osallistumisvalmiudet + kokemus johonkin kuulumisesta OSALLISTUMINEN turvallisuus ja voimavarat + osallistumisen mahdollisuudet YHTEISKUN- NALLINEN OSALLISUUS YMPÄRISTÖTEKIJÄT Lähde: Elina Nivala, ylistarkastaja Lapsiasiavaltuutetun toimisto

8 Kansalaiskasvatus eri ikäkausina painopisteet lapsuus perusturvallisuus ja kiintymys kokemus kuulumisesta sosiaaliset ja kulttuuriset perusvalmiudet osallistuminen ja kuuleminen arjessa kokemus toimintakyvystä ja oman mielipiteen merkityksestä nuoruus kriittinen ajattelu- ja toimintakyky itsenäinen suhde yhteiskuntaan solidaarisuus aikuisuus ja vanhuus muuttuvien elämäntilanteiden ja ympäristön muutosten aikaansaamat tarpeet 8

9 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa osallistumista I Aikuisen rooli Vastuunjaon selkeys Riittävät resurssit Ennakointi Prosessin avoimuus. Selvät tavoitteet ja pelisäännöt: Mitä, milloin, miten ja kenen kanssa? Mihin voidaan vaikuttaa reunaehdot? Milloin tavataan ja arvioidaan? Lähde: Sanna Koskinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus/ Bio- ja ympäristötieteiden laitos, HY

10 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa osallistumista II Aidot kohtaamiset Pienet onnistumisen kokemukset ja välietapit Sopivat osallistumismenetelmät Palautteen antaminen ja arviointi Osallisuus prosessin jokaisessa vaiheessa Pysyvät, selkeät ja helpot käytännöt, väylät ja rakenteet Eritasoiset ja eri syvyiset osallistumismahdollisuudet Lähde: Sanna Koskinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus/ Bio- ja ympäristötieteiden laitos, HY

11 SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI Lasten yhteisö ja lapsilta lapsille kulkeva tieto ja tunne Lasten yhteisön mahdollisuudet viestiä päättäjille Lasten ja median välinen vuorovaikutus

12 YK Lapsen oikeudet Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia. Lapsella on oikeus hyvään elämään vuotta Lapsen oikeuksia

13 MIKSI Lasten ja Nuorten osallisuutta MIKSI kannattaa puhua ja edistää Monipuolinen vuorovaikutus kaiken lähellä olevan humaanin ja materiaalisen kanssa tekee lapsesta ja nuoresta pätevän, toivotun, tarpeellisen ja vastuutakantavan kanssaeläjän hänen itsensäkin mielestä. Lapsi ja nuori kasvavat osaksi yhteisöä ja ympäristöä, eikä sen ulkopuolelle vain sitä kuluttamaan. Anu Gretschell 2006

14 LAPSIVALTAISTUMISPROSESSI ajattelurakenteet lapsilla uskallan haluan osaan saan

15 LAPSET ja PÄÄTTÄJÄT Lasten yhteisön mahdolli- suudet viestiä päättäjille: -rakenteet -menettelytavat -tahtotila

16 YHTEISÖLLINEN OPPILASKUNTATOIMINTA Edistää kouluyhteisön hyvinvoinnin rakentamista On lapsen oikeuksien edistämistä On lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen väline ALAKOULUN OPPILASKUNTATOIMINTA On oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä Kytkee paikkakunnan valtakunnallisesti ja antaa lasten paikalliselle toiminnalle valtakunnallista näkyvyyttä ja ulottuvuutta Kunnan edustajat valtakunnallisessa Suomen Lasten Parlamentissa Sisältää paikallisten päättäjien ja lasten välisen vuorovaikutuksen rakenteen (Lasten Parlamenttitoiminta)

17 Olen Moona Närhi Varkaudesta ja toimin Suomen Lasten Parlamentin kouluvaliokunnan phj. Minusta on tärkeää, että lapsia kuunnellaan. ( )

18 Kyselyn osallistujat ja aikataulut vastaamiseen Varkauden aikuisten kysely 2 Varkauden aikuisten kysely Varkauden esikoulun ja luokan kysely Varkauden esikoulun ja luokan kysely Varkauden esikoulun ja luokan Varkauden esikoulun ja luokan Varkauden aikuiset kysely -1 Varkauden aikuiset -kysely Varkauden alakoulujen 3.-6.lk Varkauden alakoulujen 3.-6.lk

19 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla Alakoululainen

20 Mitä henkilöryhmää ensisijaisesti edustat?

21

22 5. Mitkä ovat mielestäsi Varkauden vahvuuksia TEEMAT Luonto ja ympäristö, vesistö, rauhallisuus Kaupungin sijainti Osaavat ihmiset Nuorisotoiminta, nuorisokahvila Lastenkulttuuri, lapsiperhemyönteisyys Yhteishenki Vapaa-ajan toiminnan monipuolisuus Teollisuus Varkauden pitäisi tukea jo olemassa olevia palveluja. Lisäksi pitäisi tukea myös lasten ja nuorten hyvinvointia avoimilla nuoriso/lapsi kerhoilla ja siten tehdä enemmän ennnaltaehkäisevää nuorisotyötä enemmän. Sillä isot luokkakoot ja ennaltaehkäisevän nuorisotyön vähäisyys tulee muuten isona mielenterveys/psyk. ongelmina kostautumaan lähivuosina. Lastenkulttuuri, erikoistuminen bioenergiaan, luonto, joka on jäänyt lähes hyödyntämättä.

23 6. Tuleeko mielestäsi kunnissa kuunnella lapsia ja nuoria heihin liittyvissä asioissa? (kevät)

24 6. Tuleeko mielestäsi kunnissa kuunnella lapsia ja nuoria heihin liittyvissä asioissa? (syksy)

25 7. Mitä mielestäsi Varkaudessa tulisi kehittää? A. Esikoulu- ja peruskouluikäisten näkökulmasta? B. Kaiken ikäisten kuntalaisten näkökulmasta? TEEMAT Osallisuutta ja positiivista ja ongelmia ratkaisevaa asennetta valittamisen sijaan Koulu -Pienet perusopetusryhmät -Rakenteet kuulemiselle -Luokkien 1-3 iltapäivähoito -Koulujen kunto Päivähoito - Vaihtoehtojen mahdollisuus - Päiväkoti- peruskoulu yhteistyön kehittäminen Sekä, että (A ja B -kohdat) - Omaehtoinen toiminta ja perheiden yhteiset harrastukset, kulttuurikasvatus - Integroidut ryhmät, sryrjäytymisen ennaltaehkäisy - Nuorisotoiminta - Kouluverkoston ja päiväkoti-peruskoulu yhteistyö - Lasten ja nuorten omaehtoinen toiminta, kotikaupungin kulttuuritapahtumat

26 Terveydenhuollon toimivuus: (lääkärille pääsy, ajanvaraus, motivoituneet, suomea selkeästi osaavat lääkärit!!!, kauniin luonnon hyödyntäminen matkailussa ja kaupunkilaisten iloks, rantakatu Savonlinnan tyyliin, kahvila, yms. Kotkan Sapokan vesipuistosta mallia ottaminen, jne. Eri ikäisten kuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta, kaupungin profiloitumista lapsi- ja nuorisoystävällisenä paikkana Syksyn- aikuisten 2. kyselystä.

27 8. Tarvitaanko kunnassa systemaattinen ja pysyvä lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä? 9. Lasten ja nuorten kuulemis- ja vaikuttamisjärjestelmä tulee kytkeä koulujen toimintaan?

28 10. Tuleeko Lasten Parlamentilla olla mahdollisuus tehdä myös suoraan esityksiä ja aloitteita lautakunnille ja kunnanvaltuustolle? 11. Tuleeko kunnan pyytää lausuntoja (lasten mielipiteitä) ajankohtaisista lapsia ja nuoria koskevista asioista Lasten Parlamentilta samoin kuin nuorisovaltuustolta?

29 12. Tulisiko Lasten Parlamentille nimetä valtuustoryhmistä yhdyshenkilö? 13. Tuleeko Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustolle nimetä kunnan eri hallintokunnista lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö?

30 12. Tulisiko Lasten Parlamentille nimetä valtuustoryhmistä yhdyshenkilö?

31 13. Tuleeko Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustolle nimetä kunnan eri hallintokunnista lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö?

32 14. Tuleeko jokaisella kunnan lapsella olla mahdollisuus esitysten ja aloitteiden tekoon koulussa ja kunnassa myös internetin kautta? Esim. oppilaskunnan omat www-sivut, aloitekanava kunnan sivuilla.

33 15. Tuleeko kodit kytkeä lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien toimintaan esim. koulujen vanhempainyhdistysten kautta?

34 Oppilasedustaja vanhempainyhdistyksiin ja vanhempain edustaja oppilaskuntiin Esim. silloin tällöin pidettävät palaverit, joissa jokainen taho olisi paikalla. Vanhempien tulee olla tietoisia lasten parlamenttitoiminnasta ja sen tavoitteista. Vanhemmat voivat kannustaa lapsiaan osallistumaan toimintaan sekä omalta osaltaan olla toteuttamassa lapsilta tulleita aloitteita. TEEMAT www-sivut Yhteiset tapaamiset Edistää lasten esityksiä, aloitteita Oppilas Vanhempi edustus Aikuinen yhteyshenkilö vanhempainyhdistyksistä Lasten vaikuttamiskanava tulisi olla lasten vanhempien omat edustajat

35 18. Kenen tai keiden vastuulle Lasten Parlamentti kunnassa parhaiten sopisi? VASTAUKSET Päättäjien vastuulle, on heidän velvollisuus Peruskoulun Koulujen (x3) Vanhempien Sivistystoimen Erillinen laajaalainen työryhmä Nuorisotoimi, valtuusto Kunnallispoliitikkojen, vanhempien, koulun ja nuorisotoimen yhdessä

36 Vanhempainyhdistyksille sekä nuorisovaltuustolle Sivistyslautakunnan alaisuuteen, alakouluille Nuorisotyöntekijät Koulun tai nuorisopalveluiden, tai aktiivisen vanhemmista ja muista toimijoista koostuvan yhdistyksen (kaupungin tuella) Sila (sivistyslautakunta) Nuorisotyö Lapsi ja perhetyön vastuualueeseen. Kunnanjohtajalle Päivähoidon ja nuorisopalveluiden väelle Tukihenkilöille jotka haluavat olla mukana toiminnassa

37 20. Mitä ehdotuksia sinulla on, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin Varkaudessa? Juuri kuulemalla, mutta tässä tilanteessa pitäisi kaikien kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi parantaa esim. juuri netin kautta tapahtuvana. Varkauden nettisivuilla pitäisi olla paikka, jossa kuntalaiset voisivat tuoda mielipiteitään ilmi. Lasten ja nuorten pitä saada äänensä kuuluviin omien vaikutuskanavien kautta, jotta tasa-arvo kuntalaisten välillä toteutuisi. Varsinkin kun yleensä ne, jotka eivät saa ääntänsä kuuluviin, jäävät usein päätöksenteossa jalkoihin. Jatkamalla rakenteiden kehittämistä antamalla toimintaan myös resursseja, vuosittaisten päättäjä/lapset ja nuoret tapahtumien pysyvää käytäntöä Ensin täytyy luoda rakenteet, joiden kautta nuorten ääni tulee esille. Lapset ja nuoret huomioidaan nykyisin melkoisen hyvin Varkaudessa. Vaikuttamiskanavat tulisi luoda koulujen kautta. Se on lasten luontainen kanava toimia.

38 Lapsille ja nuorille lisää mahdollisuuksia ja resursseja toimia omaehtoisesti. Vanhempien ja muiden aikuisten kannustaminen mukaan vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten parissa. Yhteiset tapaamiset, luennot kouluissa miten voi vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Koska vain aktiiviset vanhemmat, lapset ja nuoret osallistuvat itse, tulisi tarjolla olla mahdollisuus koulun tai päivähoitoryhmän kautta saada virikkeitä ja elämyksiä. Monta kertaa tuollainen kokemus jättää sellaisen muiston ja virikkeen, että se tuottaa jatkossa myönteisen suhtautumisen ja ennakkoluulottomuutta uutta kohtaan.

39 20. Mitä ehdotuksia sinulla on, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin Varkaudessa? Syksyn-2009 aikuisten vastauksista Tulisi mahdollistaa paremmin eri sukupolvien, eri ikäisten asukkaiden aitoa vuorovaikutusta, ei lokeroida eri ikäisiä ihmisiä eri yksiköihin, lapsia päiväkoteihin, vanhuksia palvelutaloihin. Ei ihmisten jaottelua ikäryhmittäin, vaan aitoa kanssakäymistä asukkaiden kesken. Lentokoneessakin kehoitetaan laittamaan happinaamari ensin äidille, sitten vasta lapselle. Esi- ja alakouluikäiselle riittää, että perusasiat ovat kunnossa. Kun vanhemmilla on aikaa ja energiaa paneutua lapsen ja perheen hyvinvointiin, niin sitä kautta tulee lapsenkin mielipide esille. Yhteisöllisyyttä. Pidetään huoli lapsistamme ja nuoristamme yhdessä. Ei niin, että meidän lapset ja naapurin kakarat, vaan kaikki Varkautelaiset yhdessä. Kunnan ei tarvitse kaikkea järjestää. Kunhan peruspalvelut on kunnossa, me kaikki aikuiset voimme vaikutta nuorten ja lasten hyvinvointiin. Päättäjien ja lasten välinen yhteistyö olisi mielestäni hyvä keino.

40 21. Oletko sinä kiinnostunut vaikuttamaan lasten ja nuorten asioihin kunnassa? Vanhempainyhdistyksen kautta Työn kautta Kaikissa asioissa Harrastuksissa,koulussa.. Nuoriso- ja koulutuspalvelut Harrastus ja vapaa-ajan vietto Lastenkulttuurin esilletuomisessa ja kehittämisessä Harrastemahdollisuuksien parantaminen/tason pitäminen ennallaan Kaikkeen niihin seikkoihin, millä nuoret saadaan pysymään täällä!

41 22. Mitä muuta haluaisit kertoa aiheesta? Lapsilla ja nuorilla on paljon arvokasta tietoa arkiympäristöistään erilaisten yhteisöiden ja palveluiden käyttäjinä. Lapsilla ja nuorilla on mielipiteitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi ja huomioon otetuiksi arvioitaessa lasten hyvinvoinnin toteutumista ja parannettaessa heille suunnattuja palveluja. Kysymys on toimintakultturin muutoksesta, varsinkin päättäjiltä. Lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksillä on vahva lainsäädöllinen pohja. Lasten parlamentin perustaminen on tärkeä asia. Kyselyssä ei ollut mitään järkeä Tarpeellinen foorumi tulevaisuutta varten tässä ja nyt Äärimmäisen tärkeä aihe.

42 Varkauden esiopetuksen luokan kysely Varkauden esiopetuksen lapsille ja perusopetuksen 1-2 luokkalaisille oli yhteinen kysymyssarja. Kyselyyn vastasi yhteensä 53 lasta. 1. Mikä Varkaudessa on parasta? Täällä on hyvä olla vaan Kaveri, siellä on paljon puistoja Sirkus, leikkipuistot, tivolit Täällä on hauskoja tivoleita ja hauskoja paikkoja leikkipuistot ja jumppasalit Ratsastaminen mutta joskus ei pääse vaan ratsastamaan kun on muuta tekemistä Koska siellä uimahalli ja kivoja lapsia, joitten kanssa voi leikkiä Kotona ja kavereitten kanssa oleminen, kun mulla ei oo muuta tekemistä ikinä Vesi ja eskari Juna-asema Ratsastaminen Koirapuisto Koulu Uimahalli (x6) uimarannat (x3) vekara-varkaus Lelukauppa (x2)

43 3. Toteutuvatko esikoulussa ja koulussa toiveet, joita olet toivonut? 5. Onko esikoulun ja koulun aikuisilla aikaa kuunnella sinua?

44 6. Mitä muuta haluaisit kertoa? Kavereita on paljon.kaikki jutut on kivoja. Olisi kiva pelata lautapelejä ja olisi kiva leikkiä ja olisi kiva laulaa Mummin luona aina leivotaan pullia Eskariopettajat on kivoja Eskarissa on ollut kivoja tehtäviä Äiti ja isi on kivoja kun kuljettavat minua joka paikkaan. Ja täällä asuu kivoja kavereita.

45 Varkauden alakoulujen lk. Kysely Alakoulun 3-6 luokkalaisista kyselyyn vastasi yhteensä 127 oppilasta

46 Millä luokalla olet?

47 3. Tyttö/ poika?

48 4. Mistä pidät Varkaudessa? En oikein tiedä, siitä että täällä on mahdollista käydä Luttilan koulua ja toivoin että tulevaisuudessakin voi tulevat sukupolvet voivat käydä sitä; hyvää ja opettavaa koulua jossa kiusaamista ei jätetä varjoon jos sitä edes tapahtuu. Varkaudessa on hyvät jääkiekon pelaamismahdllisuudet myöskin jääpalloa on helppo ryhtyä pelaamaan. Toivon että päiviönsaaren koulua ei lakkauteta.

49 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla. Siitä että varkaus on iloinen kaupunki! Eikä täällä koskaan ole mitään surullista! Metsistä,rauhallisesta liikeenteestä,museosta,vesitornista ja kanavasta. Sen rauhallisuudesta. Tykkään käydä uimassa ja keilaamassa. Opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Kaupungilla olosta ja kaupassa käynnistä

50 5. Mistä et pidä Varkaudessa? Lasten liikuntaan pitäisi panostaa. No urheiluseurat lahjoittivat koululaisille liikuntakortit mutta paljon ne lämmittävät paljon urheilevaa lasta/nuorta. Jääkiekkoon panostetaan jääpallon ja jalkapallon tavoin mutta on olemassa myös sellainen urheilulaji jos kaupunki ei mahda sitä tietää... Siihen paljoa kaupunki taida panostaa mitäminä olen ymmärtänyt... Latuja ei paljoa ajeta yks sieltä toinen täältä... Se on ongelma myös vapaa-ajan liikkkujille. Lähde nyt toiselle puolelle kaupunkia jos haluat hiihtää vaikka lähelläsi olisi latu sitä ei ajeta. Sitten valitetaan lehtien mielipide palstoilla että lapset eivät liiku. Varkaudessa on todella vähän kauppoja ja muutenkin varkauden keskusta on aika tylsän oloinen.

51 Palveluihin liittyviä muutoksia, mm. kauppoja, vaate ja musiikkikaupat sulkeutuvat liian aikaisin, lisää toimintaa yleisesti, harrastusmahdollisuuksia, nuorten konsertteja, liikuntavälineitä koulun pihaan liittyviä toiveita jne. Alakoulaiset huolehtivat että paikkoja hajoitetaan ja roskaamista on runsaasti. Alakoululaiset kiinnittivät huomiota sosiaalisiin epäkohtiin, juopot, humalaiset, törkeät ihmiset, asiakaspalvelun taso, varastaminen, väkivalta, kovikset, kiusaaminen. Tehtaan päästöt ja hajuhaitat nousivat hyvin monessa vastauksessa asiana, josta ei pidetä. Aktiviteetteja toivottiin ja myös hyvä tuotiin esille mm: Ei ole mitään mistä en pidä.

52 6. Mitä toivoisit lapsille Varkauteen? Mahdollisuuksia urheiluun ja ideoita myös lasten suusta. Luttilan kentälle voisi tulla uudet verkot jalkapallo maaleihin. Lastenparlamentti joka olisi avoin kaikille oppilaskunnan jäsenille eikä vain kahdelle jäsenelle. Tai sitten että kaikkien ideat näkyvät eikä vain oppilaskuntalaisten. Enemmän päätös valtaa asioihin Repokankaan koulun luo uutta leikki puistoa. Vaikka Eetunkadun luokse siinä olisi sopiva paikka leikkipuistolle.

53 Paljon puistoja ja koripallokenttiä. Varkauteen vois tulla enemmän kauppoja. Jotain muutakin toimintaa Savontielle nuorisotalon Jalkapallo tekonurmi kentän Puistoihin enemmän laitteita Lisää ratsastusta. Sopivan koulutuksen

54 7. Oletko sinä kiinnostunut kertomaan oman mielipiteesi aikuisille sinua ja muita lapsia koskevissa asioissa? 8. Oletko kiinnostunut vaikuttamaan sinun ja muiden lasten asioihin koulussa?

55 Teemoja Koulukiusaamiseen puuttuminen Koulun viihtyvyyden lisääminen Kerhotoiminnan lisääminen ja kehittäminen Välitunnit / määrä ja laatu Ruoka (koulu) ja ruokailuasiat

56 9. Millä tavalla sinä olisit kiinnostunut kertomaan oman mielipiteesi? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kirjoita myös, mikä olisi mielestäsi oikea tapa mielipiteen ilmoittamiseen.

57 Koulussa? - Kerro miten Lapset ovat vastanneet kysymykseen kertoen sekä tapoja mielipiteen esittämiseen, että asiat joihin haluaa muutosta: Olisin kiinostunut kertomaan oman mieli piteeni mutta opettaja ei kuuntele. Lisää tietokoneita kouluihin Kirjallisesti tai netissä. Haluaisin lisää leikkitelineitä ja ruokalan kouluumme!

58 Kunnassa? - Kerro miten. Lastenparlamentin avulla(kaikkien mielipiteet avoimesti) MIKÄON KUNTA?? Mopo ratoja enemmän lisää rullaluistelupaikkoja On tosi kivaa Esim, kunnan tapahtumissa voisi antaa mahdollisuus joillekin nuorille kertoa mielipiteensä johonki tiettyyn asiaan. Huonosti Antamalla lapun jollekkin kunnan työntekijälle

59 Harrastuksissa? - Kerro miten. Menisi ilmoittamaan valmentajalle Puhua valmentajalle Esim mitä voi tehdä jos ei ole muuta tekemistä. Kertomalla oman mielipiteen suoraan jotta se ei painaisi enää sen jälkeen mieltä Ei oo moittimista.. Jos jokin pelottaa ja haluaa silti harrastaa sitä,mutta jokin pelottaa niin voi sanoa sen harrastuksen pitäjälle,että hänet saataisiin uskaltamaan.

60 10. Olisiko lasten parlamentti -toiminta mielestäsi tärkeää myös Varkaudessa?

61 11. Millaisiin asioihin haluaisit lasten parlamentin kautta vaikuttaa Varkaudessa? Mitä täällä tehdään Lasten asioihin ja siihen lapset saa olla lapsia!! Haluaisin vaikuttaa toisten auttamiseen esim:koulu kiusatun auttamiseen. Harrastuksiin sekä kaupunkiin Ruoka-ja Kirja-asioihin Niihin asioihin joita lapset ehdottavat aikuisille Tuleviin tapahtumiin ja tapahtumiin (x2)

62 VARKAUDEN MALLI Hallinto Lasten ja nuorten asioiden/vaikuttajaryhmien yhdyshenkilö Lasten ja nuorten asukasillat / päättäjät Kodit ESIKOULU Koulun A edustajat Nuorisopalvelut Sivistystoimi LASTEN PARLAMENTTI Yleis- tai suurkokous Edustajat alakouluista/ Eskari Avoin kaikille alakoulujen oppilaille / kuntalaiset/päättäjät Kokoontuu kerran vuodessa Koulujen esitykset Vierailijat LASTEN PARLAMENTTI Hallitus Edustajat jokaisesta alakoulusta (4.-6. lk oppilas) Kokoontuu tarvittaessa Tekee aloitteita, antaa lausuntoja eri tahoille Oppilaskuntien esitykset Koulun B edustajat Koulun C edustajat ALAKOULUT Oppilaskunnat SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI Edustajat kunnasta Kaupunginhallitus Lautakunnat Lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö/kummi NUORISOVALTUUSTO Aloitekanava Koulun www-sivut Koulun oppilashuoltoryhmä Koulun johtokunta Koulun D edustajat Vanhempainyhdistykset Kodit Eduskunta Lapsiasia Valtuuttetu Vanhusneuvosto Kolmassektori Seurakunta Harrastus- ja järjestötoiminta Lions Club Yritykset KOTIosallisuuden KOTIPESÄ VARHAIS- KASVATUS TASO LUOKKATASO KOULUTASO KAUPUNGIN ALUETASO KOKO KAUPUNGIN TASO VALTAKUNTA TASO EU

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Lapsen oikeudet säädösvalmistelusta käytäntöön HAUS, 24.9.2015 17.5.2016 1

Lapsen oikeudet säädösvalmistelusta käytäntöön HAUS, 24.9.2015 17.5.2016 1 Lapsen oikeudet säädösvalmistelusta käytäntöön HAUS, 24.9.2015 17.5.2016 1 Lasten osallisuus ja kuuleminen Terhi Tuukkanen YTT, ylitarkastaja Lapsiasiavaltuutetun toimisto 17.5.2016 2 Miksi lasten osallisuus?

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuus aktiivisen koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa

Oppilaiden osallisuus aktiivisen koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa Oppilaiden osallisuus aktiivisen koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa Katja Rajala 1 & Henri Karjula 2 Liikkuva koulu -seminaari, Turku 13.4.2016 1 LIKES-tutkimuskeskus 2 Nuorten Akatemia Mitä tulee

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Yhteisvoimin kiusaamista ehkäisemään! Verkatehdas 3.5.2016 Viitekehys selväksi Suomen Vanhempainliitto 109 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA?

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? paneelikeskustelu 3.3.2010 Toimittajat : Heidi Hänninen ja Anastasia Selivanova Paneelikeskustelu- tilaisuus alkoi rehtori Aira Leiviskän puheenvuorolla. Hän kiitti osallistumistiimiä,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Lapsen oikeus osallistua YKsopimuksen ja säännösten valossa

Lapsen oikeus osallistua YKsopimuksen ja säännösten valossa Lapsen oikeus osallistua YKsopimuksen ja säännösten valossa Maria Kaisa Aula Täällä lapsi ja nuori kuuleeko Suomi! 1 Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen etua ja oikeuksia yhteistyössä yleisellä tasolla

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) Työpajan tuomia ajatuksia: OSALLISUUS - oppilaiden päätöksenteon oheneminen marginaaliasioihin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot