VARKAUS Osallisuusselvitys Sinikka Mäntysalo- Lamppu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi"

Transkriptio

1 VARKAUS Osallisuusselvitys Sinikka Mäntysalo- Lamppu

2 Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa II. Osallisuuskysely www-varkaus sivustolla kevät-ja syksy 2009 Konsultaatio selvittää: Aikuisten (päättäjät, vanhemmat, viranomaiset, nuorisovaltuusto) esikouluikäisten ja alakoululaisten käsitykset lasten ja nuorten osallistumisen tasosta ja toivetilasta. Minkälaista osallistumisen tasoa / vaikutusmahdollisuuksia / käytäntöjä Käytännön toiminnan rakenne ja sisällöt, roolit/ keskinäiset suhteet. Kytkeminen olemassaoleviin rakenteisiin, käytäntöihin, tapahtumiin, toimijiin III. V a i h e Kyselyntulosten julkaisu: Varkauden osallisuusmalli Kunta vahvistetaan Suomen Lasten Parlamentti kunnaksi IV. Vaihe Tulosten pohjalta fyysistämis - toimenpiteet

3 Asiakas ja kuntalainen Varkauden strategiakartta: Visio 2016 ja valtuustokauden strategiset päämäärät Toimivat palvelut Hyvinvoiva kuntalainen Osallistava yhteisö Slogan: Varkaus positiivista energiaa Itä-Suomesta Visio 2016: Varkauden toimivat ja monipuoliset palvelut sekä turvallinen asuin- ja elinympäristö veden äärellä ovat perusta laadukkaalle elämälle. Vakaan talouden Varkaus osana vahvaa Keski-Savoa on energiateollisuuden kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle sekä korkeatasoiset koulutuspalvelut.

4 LAPSI - KUNTALAINEN JA KANSALAINEN!??

5 Päätöksenteon Vaikutukset lapsiin Ne perusteet jotka ovat lakien kirjoittamisen ja hyväksymisen takana Lait Hyvä ja järkevä yhteiskunnan toiminta YK Lapsen oikeudet Osaammeko nähdä suuruuden siinä joka on vielä pientä YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 12 artikla Lasten ja nuorten eurooppalaiset osallistumisen periaatteet Perustuslaki (731/1999), 14 Kuntalaki (365/1995), 27 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) Perusopetuslaki (628/1998), 47 a Lukiolaki (629/1998), 27 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), 36 Nuorisolain 8 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, 7. luku TAVOITE: Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5 17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, joka toimii lasten ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti.

6 TUNNELMA ON TÄRKEÄ tunne kantaa Osallisuutta edistettäessä yksilö ja kunta kasvavat yhdessä Lasten tosissaan ottaminen tarkoittaa kaikkia tasoja, joissa lapsi kohdataan aidosti.

7 Osallistumisen edellytykset YKSILÖLLISET TEKIJÄT osallistumisvalmiudet + kokemus johonkin kuulumisesta OSALLISTUMINEN turvallisuus ja voimavarat + osallistumisen mahdollisuudet YHTEISKUN- NALLINEN OSALLISUUS YMPÄRISTÖTEKIJÄT Lähde: Elina Nivala, ylistarkastaja Lapsiasiavaltuutetun toimisto

8 Kansalaiskasvatus eri ikäkausina painopisteet lapsuus perusturvallisuus ja kiintymys kokemus kuulumisesta sosiaaliset ja kulttuuriset perusvalmiudet osallistuminen ja kuuleminen arjessa kokemus toimintakyvystä ja oman mielipiteen merkityksestä nuoruus kriittinen ajattelu- ja toimintakyky itsenäinen suhde yhteiskuntaan solidaarisuus aikuisuus ja vanhuus muuttuvien elämäntilanteiden ja ympäristön muutosten aikaansaamat tarpeet 8

9 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa osallistumista I Aikuisen rooli Vastuunjaon selkeys Riittävät resurssit Ennakointi Prosessin avoimuus. Selvät tavoitteet ja pelisäännöt: Mitä, milloin, miten ja kenen kanssa? Mihin voidaan vaikuttaa reunaehdot? Milloin tavataan ja arvioidaan? Lähde: Sanna Koskinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus/ Bio- ja ympäristötieteiden laitos, HY

10 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa osallistumista II Aidot kohtaamiset Pienet onnistumisen kokemukset ja välietapit Sopivat osallistumismenetelmät Palautteen antaminen ja arviointi Osallisuus prosessin jokaisessa vaiheessa Pysyvät, selkeät ja helpot käytännöt, väylät ja rakenteet Eritasoiset ja eri syvyiset osallistumismahdollisuudet Lähde: Sanna Koskinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus/ Bio- ja ympäristötieteiden laitos, HY

11 SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI Lasten yhteisö ja lapsilta lapsille kulkeva tieto ja tunne Lasten yhteisön mahdollisuudet viestiä päättäjille Lasten ja median välinen vuorovaikutus

12 YK Lapsen oikeudet Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia. Lapsella on oikeus hyvään elämään vuotta Lapsen oikeuksia

13 MIKSI Lasten ja Nuorten osallisuutta MIKSI kannattaa puhua ja edistää Monipuolinen vuorovaikutus kaiken lähellä olevan humaanin ja materiaalisen kanssa tekee lapsesta ja nuoresta pätevän, toivotun, tarpeellisen ja vastuutakantavan kanssaeläjän hänen itsensäkin mielestä. Lapsi ja nuori kasvavat osaksi yhteisöä ja ympäristöä, eikä sen ulkopuolelle vain sitä kuluttamaan. Anu Gretschell 2006

14 LAPSIVALTAISTUMISPROSESSI ajattelurakenteet lapsilla uskallan haluan osaan saan

15 LAPSET ja PÄÄTTÄJÄT Lasten yhteisön mahdolli- suudet viestiä päättäjille: -rakenteet -menettelytavat -tahtotila

16 YHTEISÖLLINEN OPPILASKUNTATOIMINTA Edistää kouluyhteisön hyvinvoinnin rakentamista On lapsen oikeuksien edistämistä On lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen väline ALAKOULUN OPPILASKUNTATOIMINTA On oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä Kytkee paikkakunnan valtakunnallisesti ja antaa lasten paikalliselle toiminnalle valtakunnallista näkyvyyttä ja ulottuvuutta Kunnan edustajat valtakunnallisessa Suomen Lasten Parlamentissa Sisältää paikallisten päättäjien ja lasten välisen vuorovaikutuksen rakenteen (Lasten Parlamenttitoiminta)

17 Olen Moona Närhi Varkaudesta ja toimin Suomen Lasten Parlamentin kouluvaliokunnan phj. Minusta on tärkeää, että lapsia kuunnellaan. ( )

18 Kyselyn osallistujat ja aikataulut vastaamiseen Varkauden aikuisten kysely 2 Varkauden aikuisten kysely Varkauden esikoulun ja luokan kysely Varkauden esikoulun ja luokan kysely Varkauden esikoulun ja luokan Varkauden esikoulun ja luokan Varkauden aikuiset kysely -1 Varkauden aikuiset -kysely Varkauden alakoulujen 3.-6.lk Varkauden alakoulujen 3.-6.lk

19 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla Alakoululainen

20 Mitä henkilöryhmää ensisijaisesti edustat?

21

22 5. Mitkä ovat mielestäsi Varkauden vahvuuksia TEEMAT Luonto ja ympäristö, vesistö, rauhallisuus Kaupungin sijainti Osaavat ihmiset Nuorisotoiminta, nuorisokahvila Lastenkulttuuri, lapsiperhemyönteisyys Yhteishenki Vapaa-ajan toiminnan monipuolisuus Teollisuus Varkauden pitäisi tukea jo olemassa olevia palveluja. Lisäksi pitäisi tukea myös lasten ja nuorten hyvinvointia avoimilla nuoriso/lapsi kerhoilla ja siten tehdä enemmän ennnaltaehkäisevää nuorisotyötä enemmän. Sillä isot luokkakoot ja ennaltaehkäisevän nuorisotyön vähäisyys tulee muuten isona mielenterveys/psyk. ongelmina kostautumaan lähivuosina. Lastenkulttuuri, erikoistuminen bioenergiaan, luonto, joka on jäänyt lähes hyödyntämättä.

23 6. Tuleeko mielestäsi kunnissa kuunnella lapsia ja nuoria heihin liittyvissä asioissa? (kevät)

24 6. Tuleeko mielestäsi kunnissa kuunnella lapsia ja nuoria heihin liittyvissä asioissa? (syksy)

25 7. Mitä mielestäsi Varkaudessa tulisi kehittää? A. Esikoulu- ja peruskouluikäisten näkökulmasta? B. Kaiken ikäisten kuntalaisten näkökulmasta? TEEMAT Osallisuutta ja positiivista ja ongelmia ratkaisevaa asennetta valittamisen sijaan Koulu -Pienet perusopetusryhmät -Rakenteet kuulemiselle -Luokkien 1-3 iltapäivähoito -Koulujen kunto Päivähoito - Vaihtoehtojen mahdollisuus - Päiväkoti- peruskoulu yhteistyön kehittäminen Sekä, että (A ja B -kohdat) - Omaehtoinen toiminta ja perheiden yhteiset harrastukset, kulttuurikasvatus - Integroidut ryhmät, sryrjäytymisen ennaltaehkäisy - Nuorisotoiminta - Kouluverkoston ja päiväkoti-peruskoulu yhteistyö - Lasten ja nuorten omaehtoinen toiminta, kotikaupungin kulttuuritapahtumat

26 Terveydenhuollon toimivuus: (lääkärille pääsy, ajanvaraus, motivoituneet, suomea selkeästi osaavat lääkärit!!!, kauniin luonnon hyödyntäminen matkailussa ja kaupunkilaisten iloks, rantakatu Savonlinnan tyyliin, kahvila, yms. Kotkan Sapokan vesipuistosta mallia ottaminen, jne. Eri ikäisten kuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta, kaupungin profiloitumista lapsi- ja nuorisoystävällisenä paikkana Syksyn- aikuisten 2. kyselystä.

27 8. Tarvitaanko kunnassa systemaattinen ja pysyvä lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä? 9. Lasten ja nuorten kuulemis- ja vaikuttamisjärjestelmä tulee kytkeä koulujen toimintaan?

28 10. Tuleeko Lasten Parlamentilla olla mahdollisuus tehdä myös suoraan esityksiä ja aloitteita lautakunnille ja kunnanvaltuustolle? 11. Tuleeko kunnan pyytää lausuntoja (lasten mielipiteitä) ajankohtaisista lapsia ja nuoria koskevista asioista Lasten Parlamentilta samoin kuin nuorisovaltuustolta?

29 12. Tulisiko Lasten Parlamentille nimetä valtuustoryhmistä yhdyshenkilö? 13. Tuleeko Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustolle nimetä kunnan eri hallintokunnista lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö?

30 12. Tulisiko Lasten Parlamentille nimetä valtuustoryhmistä yhdyshenkilö?

31 13. Tuleeko Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustolle nimetä kunnan eri hallintokunnista lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö?

32 14. Tuleeko jokaisella kunnan lapsella olla mahdollisuus esitysten ja aloitteiden tekoon koulussa ja kunnassa myös internetin kautta? Esim. oppilaskunnan omat www-sivut, aloitekanava kunnan sivuilla.

33 15. Tuleeko kodit kytkeä lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien toimintaan esim. koulujen vanhempainyhdistysten kautta?

34 Oppilasedustaja vanhempainyhdistyksiin ja vanhempain edustaja oppilaskuntiin Esim. silloin tällöin pidettävät palaverit, joissa jokainen taho olisi paikalla. Vanhempien tulee olla tietoisia lasten parlamenttitoiminnasta ja sen tavoitteista. Vanhemmat voivat kannustaa lapsiaan osallistumaan toimintaan sekä omalta osaltaan olla toteuttamassa lapsilta tulleita aloitteita. TEEMAT www-sivut Yhteiset tapaamiset Edistää lasten esityksiä, aloitteita Oppilas Vanhempi edustus Aikuinen yhteyshenkilö vanhempainyhdistyksistä Lasten vaikuttamiskanava tulisi olla lasten vanhempien omat edustajat

35 18. Kenen tai keiden vastuulle Lasten Parlamentti kunnassa parhaiten sopisi? VASTAUKSET Päättäjien vastuulle, on heidän velvollisuus Peruskoulun Koulujen (x3) Vanhempien Sivistystoimen Erillinen laajaalainen työryhmä Nuorisotoimi, valtuusto Kunnallispoliitikkojen, vanhempien, koulun ja nuorisotoimen yhdessä

36 Vanhempainyhdistyksille sekä nuorisovaltuustolle Sivistyslautakunnan alaisuuteen, alakouluille Nuorisotyöntekijät Koulun tai nuorisopalveluiden, tai aktiivisen vanhemmista ja muista toimijoista koostuvan yhdistyksen (kaupungin tuella) Sila (sivistyslautakunta) Nuorisotyö Lapsi ja perhetyön vastuualueeseen. Kunnanjohtajalle Päivähoidon ja nuorisopalveluiden väelle Tukihenkilöille jotka haluavat olla mukana toiminnassa

37 20. Mitä ehdotuksia sinulla on, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin Varkaudessa? Juuri kuulemalla, mutta tässä tilanteessa pitäisi kaikien kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi parantaa esim. juuri netin kautta tapahtuvana. Varkauden nettisivuilla pitäisi olla paikka, jossa kuntalaiset voisivat tuoda mielipiteitään ilmi. Lasten ja nuorten pitä saada äänensä kuuluviin omien vaikutuskanavien kautta, jotta tasa-arvo kuntalaisten välillä toteutuisi. Varsinkin kun yleensä ne, jotka eivät saa ääntänsä kuuluviin, jäävät usein päätöksenteossa jalkoihin. Jatkamalla rakenteiden kehittämistä antamalla toimintaan myös resursseja, vuosittaisten päättäjä/lapset ja nuoret tapahtumien pysyvää käytäntöä Ensin täytyy luoda rakenteet, joiden kautta nuorten ääni tulee esille. Lapset ja nuoret huomioidaan nykyisin melkoisen hyvin Varkaudessa. Vaikuttamiskanavat tulisi luoda koulujen kautta. Se on lasten luontainen kanava toimia.

38 Lapsille ja nuorille lisää mahdollisuuksia ja resursseja toimia omaehtoisesti. Vanhempien ja muiden aikuisten kannustaminen mukaan vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten parissa. Yhteiset tapaamiset, luennot kouluissa miten voi vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Koska vain aktiiviset vanhemmat, lapset ja nuoret osallistuvat itse, tulisi tarjolla olla mahdollisuus koulun tai päivähoitoryhmän kautta saada virikkeitä ja elämyksiä. Monta kertaa tuollainen kokemus jättää sellaisen muiston ja virikkeen, että se tuottaa jatkossa myönteisen suhtautumisen ja ennakkoluulottomuutta uutta kohtaan.

39 20. Mitä ehdotuksia sinulla on, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin Varkaudessa? Syksyn-2009 aikuisten vastauksista Tulisi mahdollistaa paremmin eri sukupolvien, eri ikäisten asukkaiden aitoa vuorovaikutusta, ei lokeroida eri ikäisiä ihmisiä eri yksiköihin, lapsia päiväkoteihin, vanhuksia palvelutaloihin. Ei ihmisten jaottelua ikäryhmittäin, vaan aitoa kanssakäymistä asukkaiden kesken. Lentokoneessakin kehoitetaan laittamaan happinaamari ensin äidille, sitten vasta lapselle. Esi- ja alakouluikäiselle riittää, että perusasiat ovat kunnossa. Kun vanhemmilla on aikaa ja energiaa paneutua lapsen ja perheen hyvinvointiin, niin sitä kautta tulee lapsenkin mielipide esille. Yhteisöllisyyttä. Pidetään huoli lapsistamme ja nuoristamme yhdessä. Ei niin, että meidän lapset ja naapurin kakarat, vaan kaikki Varkautelaiset yhdessä. Kunnan ei tarvitse kaikkea järjestää. Kunhan peruspalvelut on kunnossa, me kaikki aikuiset voimme vaikutta nuorten ja lasten hyvinvointiin. Päättäjien ja lasten välinen yhteistyö olisi mielestäni hyvä keino.

40 21. Oletko sinä kiinnostunut vaikuttamaan lasten ja nuorten asioihin kunnassa? Vanhempainyhdistyksen kautta Työn kautta Kaikissa asioissa Harrastuksissa,koulussa.. Nuoriso- ja koulutuspalvelut Harrastus ja vapaa-ajan vietto Lastenkulttuurin esilletuomisessa ja kehittämisessä Harrastemahdollisuuksien parantaminen/tason pitäminen ennallaan Kaikkeen niihin seikkoihin, millä nuoret saadaan pysymään täällä!

41 22. Mitä muuta haluaisit kertoa aiheesta? Lapsilla ja nuorilla on paljon arvokasta tietoa arkiympäristöistään erilaisten yhteisöiden ja palveluiden käyttäjinä. Lapsilla ja nuorilla on mielipiteitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi ja huomioon otetuiksi arvioitaessa lasten hyvinvoinnin toteutumista ja parannettaessa heille suunnattuja palveluja. Kysymys on toimintakultturin muutoksesta, varsinkin päättäjiltä. Lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksillä on vahva lainsäädöllinen pohja. Lasten parlamentin perustaminen on tärkeä asia. Kyselyssä ei ollut mitään järkeä Tarpeellinen foorumi tulevaisuutta varten tässä ja nyt Äärimmäisen tärkeä aihe.

42 Varkauden esiopetuksen luokan kysely Varkauden esiopetuksen lapsille ja perusopetuksen 1-2 luokkalaisille oli yhteinen kysymyssarja. Kyselyyn vastasi yhteensä 53 lasta. 1. Mikä Varkaudessa on parasta? Täällä on hyvä olla vaan Kaveri, siellä on paljon puistoja Sirkus, leikkipuistot, tivolit Täällä on hauskoja tivoleita ja hauskoja paikkoja leikkipuistot ja jumppasalit Ratsastaminen mutta joskus ei pääse vaan ratsastamaan kun on muuta tekemistä Koska siellä uimahalli ja kivoja lapsia, joitten kanssa voi leikkiä Kotona ja kavereitten kanssa oleminen, kun mulla ei oo muuta tekemistä ikinä Vesi ja eskari Juna-asema Ratsastaminen Koirapuisto Koulu Uimahalli (x6) uimarannat (x3) vekara-varkaus Lelukauppa (x2)

43 3. Toteutuvatko esikoulussa ja koulussa toiveet, joita olet toivonut? 5. Onko esikoulun ja koulun aikuisilla aikaa kuunnella sinua?

44 6. Mitä muuta haluaisit kertoa? Kavereita on paljon.kaikki jutut on kivoja. Olisi kiva pelata lautapelejä ja olisi kiva leikkiä ja olisi kiva laulaa Mummin luona aina leivotaan pullia Eskariopettajat on kivoja Eskarissa on ollut kivoja tehtäviä Äiti ja isi on kivoja kun kuljettavat minua joka paikkaan. Ja täällä asuu kivoja kavereita.

45 Varkauden alakoulujen lk. Kysely Alakoulun 3-6 luokkalaisista kyselyyn vastasi yhteensä 127 oppilasta

46 Millä luokalla olet?

47 3. Tyttö/ poika?

48 4. Mistä pidät Varkaudessa? En oikein tiedä, siitä että täällä on mahdollista käydä Luttilan koulua ja toivoin että tulevaisuudessakin voi tulevat sukupolvet voivat käydä sitä; hyvää ja opettavaa koulua jossa kiusaamista ei jätetä varjoon jos sitä edes tapahtuu. Varkaudessa on hyvät jääkiekon pelaamismahdllisuudet myöskin jääpalloa on helppo ryhtyä pelaamaan. Toivon että päiviönsaaren koulua ei lakkauteta.

49 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla. Siitä että varkaus on iloinen kaupunki! Eikä täällä koskaan ole mitään surullista! Metsistä,rauhallisesta liikeenteestä,museosta,vesitornista ja kanavasta. Sen rauhallisuudesta. Tykkään käydä uimassa ja keilaamassa. Opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Kaupungilla olosta ja kaupassa käynnistä

50 5. Mistä et pidä Varkaudessa? Lasten liikuntaan pitäisi panostaa. No urheiluseurat lahjoittivat koululaisille liikuntakortit mutta paljon ne lämmittävät paljon urheilevaa lasta/nuorta. Jääkiekkoon panostetaan jääpallon ja jalkapallon tavoin mutta on olemassa myös sellainen urheilulaji jos kaupunki ei mahda sitä tietää... Siihen paljoa kaupunki taida panostaa mitäminä olen ymmärtänyt... Latuja ei paljoa ajeta yks sieltä toinen täältä... Se on ongelma myös vapaa-ajan liikkkujille. Lähde nyt toiselle puolelle kaupunkia jos haluat hiihtää vaikka lähelläsi olisi latu sitä ei ajeta. Sitten valitetaan lehtien mielipide palstoilla että lapset eivät liiku. Varkaudessa on todella vähän kauppoja ja muutenkin varkauden keskusta on aika tylsän oloinen.

51 Palveluihin liittyviä muutoksia, mm. kauppoja, vaate ja musiikkikaupat sulkeutuvat liian aikaisin, lisää toimintaa yleisesti, harrastusmahdollisuuksia, nuorten konsertteja, liikuntavälineitä koulun pihaan liittyviä toiveita jne. Alakoulaiset huolehtivat että paikkoja hajoitetaan ja roskaamista on runsaasti. Alakoululaiset kiinnittivät huomiota sosiaalisiin epäkohtiin, juopot, humalaiset, törkeät ihmiset, asiakaspalvelun taso, varastaminen, väkivalta, kovikset, kiusaaminen. Tehtaan päästöt ja hajuhaitat nousivat hyvin monessa vastauksessa asiana, josta ei pidetä. Aktiviteetteja toivottiin ja myös hyvä tuotiin esille mm: Ei ole mitään mistä en pidä.

52 6. Mitä toivoisit lapsille Varkauteen? Mahdollisuuksia urheiluun ja ideoita myös lasten suusta. Luttilan kentälle voisi tulla uudet verkot jalkapallo maaleihin. Lastenparlamentti joka olisi avoin kaikille oppilaskunnan jäsenille eikä vain kahdelle jäsenelle. Tai sitten että kaikkien ideat näkyvät eikä vain oppilaskuntalaisten. Enemmän päätös valtaa asioihin Repokankaan koulun luo uutta leikki puistoa. Vaikka Eetunkadun luokse siinä olisi sopiva paikka leikkipuistolle.

53 Paljon puistoja ja koripallokenttiä. Varkauteen vois tulla enemmän kauppoja. Jotain muutakin toimintaa Savontielle nuorisotalon Jalkapallo tekonurmi kentän Puistoihin enemmän laitteita Lisää ratsastusta. Sopivan koulutuksen

54 7. Oletko sinä kiinnostunut kertomaan oman mielipiteesi aikuisille sinua ja muita lapsia koskevissa asioissa? 8. Oletko kiinnostunut vaikuttamaan sinun ja muiden lasten asioihin koulussa?

55 Teemoja Koulukiusaamiseen puuttuminen Koulun viihtyvyyden lisääminen Kerhotoiminnan lisääminen ja kehittäminen Välitunnit / määrä ja laatu Ruoka (koulu) ja ruokailuasiat

56 9. Millä tavalla sinä olisit kiinnostunut kertomaan oman mielipiteesi? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kirjoita myös, mikä olisi mielestäsi oikea tapa mielipiteen ilmoittamiseen.

57 Koulussa? - Kerro miten Lapset ovat vastanneet kysymykseen kertoen sekä tapoja mielipiteen esittämiseen, että asiat joihin haluaa muutosta: Olisin kiinostunut kertomaan oman mieli piteeni mutta opettaja ei kuuntele. Lisää tietokoneita kouluihin Kirjallisesti tai netissä. Haluaisin lisää leikkitelineitä ja ruokalan kouluumme!

58 Kunnassa? - Kerro miten. Lastenparlamentin avulla(kaikkien mielipiteet avoimesti) MIKÄON KUNTA?? Mopo ratoja enemmän lisää rullaluistelupaikkoja On tosi kivaa Esim, kunnan tapahtumissa voisi antaa mahdollisuus joillekin nuorille kertoa mielipiteensä johonki tiettyyn asiaan. Huonosti Antamalla lapun jollekkin kunnan työntekijälle

59 Harrastuksissa? - Kerro miten. Menisi ilmoittamaan valmentajalle Puhua valmentajalle Esim mitä voi tehdä jos ei ole muuta tekemistä. Kertomalla oman mielipiteen suoraan jotta se ei painaisi enää sen jälkeen mieltä Ei oo moittimista.. Jos jokin pelottaa ja haluaa silti harrastaa sitä,mutta jokin pelottaa niin voi sanoa sen harrastuksen pitäjälle,että hänet saataisiin uskaltamaan.

60 10. Olisiko lasten parlamentti -toiminta mielestäsi tärkeää myös Varkaudessa?

61 11. Millaisiin asioihin haluaisit lasten parlamentin kautta vaikuttaa Varkaudessa? Mitä täällä tehdään Lasten asioihin ja siihen lapset saa olla lapsia!! Haluaisin vaikuttaa toisten auttamiseen esim:koulu kiusatun auttamiseen. Harrastuksiin sekä kaupunkiin Ruoka-ja Kirja-asioihin Niihin asioihin joita lapset ehdottavat aikuisille Tuleviin tapahtumiin ja tapahtumiin (x2)

62 VARKAUDEN MALLI Hallinto Lasten ja nuorten asioiden/vaikuttajaryhmien yhdyshenkilö Lasten ja nuorten asukasillat / päättäjät Kodit ESIKOULU Koulun A edustajat Nuorisopalvelut Sivistystoimi LASTEN PARLAMENTTI Yleis- tai suurkokous Edustajat alakouluista/ Eskari Avoin kaikille alakoulujen oppilaille / kuntalaiset/päättäjät Kokoontuu kerran vuodessa Koulujen esitykset Vierailijat LASTEN PARLAMENTTI Hallitus Edustajat jokaisesta alakoulusta (4.-6. lk oppilas) Kokoontuu tarvittaessa Tekee aloitteita, antaa lausuntoja eri tahoille Oppilaskuntien esitykset Koulun B edustajat Koulun C edustajat ALAKOULUT Oppilaskunnat SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI Edustajat kunnasta Kaupunginhallitus Lautakunnat Lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö/kummi NUORISOVALTUUSTO Aloitekanava Koulun www-sivut Koulun oppilashuoltoryhmä Koulun johtokunta Koulun D edustajat Vanhempainyhdistykset Kodit Eduskunta Lapsiasia Valtuuttetu Vanhusneuvosto Kolmassektori Seurakunta Harrastus- ja järjestötoiminta Lions Club Yritykset KOTIosallisuuden KOTIPESÄ VARHAIS- KASVATUS TASO LUOKKATASO KOULUTASO KAUPUNGIN ALUETASO KOKO KAUPUNGIN TASO VALTAKUNTA TASO EU

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina

Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina Lapset ja nuoret kuntalaisina ja vaikuttajina Maria Kaisa Aula Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi kunta- ja palvelumuutoksissa seminaari 11.6.2008 Suolahtisalissa 1 Uutta lapsipolitiikkaa Suomessa

Lisätiedot

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA KOULU & OSALLISUUS KOKKOLA 1. Lupa toimia koulussa, mallinnus (2010) 2. Mitä tehdään, ketkä, mitä osataan, halutaan, tarvitaan (2011-2012) 3. Yhteistyön merkitys, tiimityöskentely, toimintakulttuuri ja

Lisätiedot

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Akaa 24.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi Virkamiesten ja päättäjien työkalu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palveluiden

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Lasten parlamenttitoiminta ja lapsuus

Lasten parlamenttitoiminta ja lapsuus Lasten parlamenttitoiminta ja lapsuus Valmistelijoiden ja päättäjien syitä Ollaanhan se nähty, nuoret ottavat kantaa vääriin asioihin. Ei niitä nuoria kiinnosta, eiväthän ole ottaneet yhteyttäkään. Anu

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Alakouluhanke Workshop

Alakouluhanke Workshop Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Alakouluhanke Workshop Mieli-päivien sessio Pienet mielet lapset ja perheet Riikka Nurmi KM, LO, draamaopettaja Kriisit ja selviytymisen

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Varkauden osallisuusselvitys 2.11.2009

Varkauden osallisuusselvitys 2.11.2009 Varkauden osallisuusselvitys 2.11.2009 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla Alakoululainen 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. TAUSTAA LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN LISÄÄMISELLE 4 2. MITÄ ON

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Lapsen oikeus osallistua YKsopimuksen ja säännösten valossa

Lapsen oikeus osallistua YKsopimuksen ja säännösten valossa Lapsen oikeus osallistua YKsopimuksen ja säännösten valossa Maria Kaisa Aula Täällä lapsi ja nuori kuuleeko Suomi! 1 Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen etua ja oikeuksia yhteistyössä yleisellä tasolla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa

aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa Lapsen osallisuus työryhmä SOS-lapsikyläyhdistys SOS-Lapsikylän tehtävä Perustehtävä

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p Kaupunki osallistaa 10.09.13 p Osallistumisen tavat murroksessa 10.09.13 Entä ne nuoret? Samaan aikaan kun nuorten luottamus auktoriteetteihin kasvaa, luottamus muihin ihmisiin vähenee. Käsitys siitä,

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Lapsen oikeudet säädösvalmistelusta käytäntöön HAUS, 24.9.2015 17.5.2016 1

Lapsen oikeudet säädösvalmistelusta käytäntöön HAUS, 24.9.2015 17.5.2016 1 Lapsen oikeudet säädösvalmistelusta käytäntöön HAUS, 24.9.2015 17.5.2016 1 Lasten osallisuus ja kuuleminen Terhi Tuukkanen YTT, ylitarkastaja Lapsiasiavaltuutetun toimisto 17.5.2016 2 Miksi lasten osallisuus?

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012 Verkoston tavoitteet Verkoston työn päämääränä on saada aikaan valtakunnallinen liikunta/hyvinvointiohjelman suunnitelma

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA?

KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? KUULEEKO MUA KUKAAN KOULUSSA? paneelikeskustelu 3.3.2010 Toimittajat : Heidi Hänninen ja Anastasia Selivanova Paneelikeskustelu- tilaisuus alkoi rehtori Aira Leiviskän puheenvuorolla. Hän kiitti osallistumistiimiä,

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN ARKI LAPSEN KOKEMANA. KT Taina Kyrönlampi Taina.kyronlampi@humak.fi

PÄIVÄKODIN ARKI LAPSEN KOKEMANA. KT Taina Kyrönlampi Taina.kyronlampi@humak.fi PÄIVÄKODIN ARKI LAPSEN KOKEMANA KT Taina Kyrönlampi Taina.kyronlampi@humak.fi Tutkimusaineisto 29 (5-7- vuotiaita) lapsia Menetelmänä: lapsihaastattelu Ja lasten piirrokset Miksi kuunnella lasta? YK:n

Lisätiedot

Sisällys. Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä

Sisällys. Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä Sisällys Alkusanat... 11 Tarina epätoivosta: Jannen lapsuus ja nuoruus... 15 Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Yhteiskunnan muutos ja elämän riskit... 21 Perhe-elämän muutokset... 21 Koulutus-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Tulevaisuuden koulua kohti -seminaari 7.-8. 10 2014 Elisa Poskiparta Turun yliopisto KiVa Koulu Mitä kiusaaminen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot