VARKAUS Osallisuusselvitys Sinikka Mäntysalo- Lamppu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUS Osallisuusselvitys 2.11.2009. Sinikka Mäntysalo- Lamppu Sinikka.ml@lastenparlamenti.fi"

Transkriptio

1 VARKAUS Osallisuusselvitys Sinikka Mäntysalo- Lamppu

2 Konsultaatio-prosessi I. V a i h e Osallisuusselvityksen aloituskokous kunnassa II. Osallisuuskysely www-varkaus sivustolla kevät-ja syksy 2009 Konsultaatio selvittää: Aikuisten (päättäjät, vanhemmat, viranomaiset, nuorisovaltuusto) esikouluikäisten ja alakoululaisten käsitykset lasten ja nuorten osallistumisen tasosta ja toivetilasta. Minkälaista osallistumisen tasoa / vaikutusmahdollisuuksia / käytäntöjä Käytännön toiminnan rakenne ja sisällöt, roolit/ keskinäiset suhteet. Kytkeminen olemassaoleviin rakenteisiin, käytäntöihin, tapahtumiin, toimijiin III. V a i h e Kyselyntulosten julkaisu: Varkauden osallisuusmalli Kunta vahvistetaan Suomen Lasten Parlamentti kunnaksi IV. Vaihe Tulosten pohjalta fyysistämis - toimenpiteet

3 Asiakas ja kuntalainen Varkauden strategiakartta: Visio 2016 ja valtuustokauden strategiset päämäärät Toimivat palvelut Hyvinvoiva kuntalainen Osallistava yhteisö Slogan: Varkaus positiivista energiaa Itä-Suomesta Visio 2016: Varkauden toimivat ja monipuoliset palvelut sekä turvallinen asuin- ja elinympäristö veden äärellä ovat perusta laadukkaalle elämälle. Vakaan talouden Varkaus osana vahvaa Keski-Savoa on energiateollisuuden kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle sekä korkeatasoiset koulutuspalvelut.

4 LAPSI - KUNTALAINEN JA KANSALAINEN!??

5 Päätöksenteon Vaikutukset lapsiin Ne perusteet jotka ovat lakien kirjoittamisen ja hyväksymisen takana Lait Hyvä ja järkevä yhteiskunnan toiminta YK Lapsen oikeudet Osaammeko nähdä suuruuden siinä joka on vielä pientä YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 12 artikla Lasten ja nuorten eurooppalaiset osallistumisen periaatteet Perustuslaki (731/1999), 14 Kuntalaki (365/1995), 27 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) Perusopetuslaki (628/1998), 47 a Lukiolaki (629/1998), 27 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), 36 Nuorisolain 8 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, 7. luku TAVOITE: Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on aktiivisessa käytössä 5 17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, joka toimii lasten ja nuorten eri ikäkausien ja edellytysten mukaisesti.

6 TUNNELMA ON TÄRKEÄ tunne kantaa Osallisuutta edistettäessä yksilö ja kunta kasvavat yhdessä Lasten tosissaan ottaminen tarkoittaa kaikkia tasoja, joissa lapsi kohdataan aidosti.

7 Osallistumisen edellytykset YKSILÖLLISET TEKIJÄT osallistumisvalmiudet + kokemus johonkin kuulumisesta OSALLISTUMINEN turvallisuus ja voimavarat + osallistumisen mahdollisuudet YHTEISKUN- NALLINEN OSALLISUUS YMPÄRISTÖTEKIJÄT Lähde: Elina Nivala, ylistarkastaja Lapsiasiavaltuutetun toimisto

8 Kansalaiskasvatus eri ikäkausina painopisteet lapsuus perusturvallisuus ja kiintymys kokemus kuulumisesta sosiaaliset ja kulttuuriset perusvalmiudet osallistuminen ja kuuleminen arjessa kokemus toimintakyvystä ja oman mielipiteen merkityksestä nuoruus kriittinen ajattelu- ja toimintakyky itsenäinen suhde yhteiskuntaan solidaarisuus aikuisuus ja vanhuus muuttuvien elämäntilanteiden ja ympäristön muutosten aikaansaamat tarpeet 8

9 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa osallistumista I Aikuisen rooli Vastuunjaon selkeys Riittävät resurssit Ennakointi Prosessin avoimuus. Selvät tavoitteet ja pelisäännöt: Mitä, milloin, miten ja kenen kanssa? Mihin voidaan vaikuttaa reunaehdot? Milloin tavataan ja arvioidaan? Lähde: Sanna Koskinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus/ Bio- ja ympäristötieteiden laitos, HY

10 Kohti mielekästä ja vaikuttavaa osallistumista II Aidot kohtaamiset Pienet onnistumisen kokemukset ja välietapit Sopivat osallistumismenetelmät Palautteen antaminen ja arviointi Osallisuus prosessin jokaisessa vaiheessa Pysyvät, selkeät ja helpot käytännöt, väylät ja rakenteet Eritasoiset ja eri syvyiset osallistumismahdollisuudet Lähde: Sanna Koskinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus/ Bio- ja ympäristötieteiden laitos, HY

11 SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI Lasten yhteisö ja lapsilta lapsille kulkeva tieto ja tunne Lasten yhteisön mahdollisuudet viestiä päättäjille Lasten ja median välinen vuorovaikutus

12 YK Lapsen oikeudet Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia. Lapsella on oikeus hyvään elämään vuotta Lapsen oikeuksia

13 MIKSI Lasten ja Nuorten osallisuutta MIKSI kannattaa puhua ja edistää Monipuolinen vuorovaikutus kaiken lähellä olevan humaanin ja materiaalisen kanssa tekee lapsesta ja nuoresta pätevän, toivotun, tarpeellisen ja vastuutakantavan kanssaeläjän hänen itsensäkin mielestä. Lapsi ja nuori kasvavat osaksi yhteisöä ja ympäristöä, eikä sen ulkopuolelle vain sitä kuluttamaan. Anu Gretschell 2006

14 LAPSIVALTAISTUMISPROSESSI ajattelurakenteet lapsilla uskallan haluan osaan saan

15 LAPSET ja PÄÄTTÄJÄT Lasten yhteisön mahdolli- suudet viestiä päättäjille: -rakenteet -menettelytavat -tahtotila

16 YHTEISÖLLINEN OPPILASKUNTATOIMINTA Edistää kouluyhteisön hyvinvoinnin rakentamista On lapsen oikeuksien edistämistä On lasten ja aikuisten vuorovaikutuksen väline ALAKOULUN OPPILASKUNTATOIMINTA On oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä Kytkee paikkakunnan valtakunnallisesti ja antaa lasten paikalliselle toiminnalle valtakunnallista näkyvyyttä ja ulottuvuutta Kunnan edustajat valtakunnallisessa Suomen Lasten Parlamentissa Sisältää paikallisten päättäjien ja lasten välisen vuorovaikutuksen rakenteen (Lasten Parlamenttitoiminta)

17 Olen Moona Närhi Varkaudesta ja toimin Suomen Lasten Parlamentin kouluvaliokunnan phj. Minusta on tärkeää, että lapsia kuunnellaan. ( )

18 Kyselyn osallistujat ja aikataulut vastaamiseen Varkauden aikuisten kysely 2 Varkauden aikuisten kysely Varkauden esikoulun ja luokan kysely Varkauden esikoulun ja luokan kysely Varkauden esikoulun ja luokan Varkauden esikoulun ja luokan Varkauden aikuiset kysely -1 Varkauden aikuiset -kysely Varkauden alakoulujen 3.-6.lk Varkauden alakoulujen 3.-6.lk

19 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla Alakoululainen

20 Mitä henkilöryhmää ensisijaisesti edustat?

21

22 5. Mitkä ovat mielestäsi Varkauden vahvuuksia TEEMAT Luonto ja ympäristö, vesistö, rauhallisuus Kaupungin sijainti Osaavat ihmiset Nuorisotoiminta, nuorisokahvila Lastenkulttuuri, lapsiperhemyönteisyys Yhteishenki Vapaa-ajan toiminnan monipuolisuus Teollisuus Varkauden pitäisi tukea jo olemassa olevia palveluja. Lisäksi pitäisi tukea myös lasten ja nuorten hyvinvointia avoimilla nuoriso/lapsi kerhoilla ja siten tehdä enemmän ennnaltaehkäisevää nuorisotyötä enemmän. Sillä isot luokkakoot ja ennaltaehkäisevän nuorisotyön vähäisyys tulee muuten isona mielenterveys/psyk. ongelmina kostautumaan lähivuosina. Lastenkulttuuri, erikoistuminen bioenergiaan, luonto, joka on jäänyt lähes hyödyntämättä.

23 6. Tuleeko mielestäsi kunnissa kuunnella lapsia ja nuoria heihin liittyvissä asioissa? (kevät)

24 6. Tuleeko mielestäsi kunnissa kuunnella lapsia ja nuoria heihin liittyvissä asioissa? (syksy)

25 7. Mitä mielestäsi Varkaudessa tulisi kehittää? A. Esikoulu- ja peruskouluikäisten näkökulmasta? B. Kaiken ikäisten kuntalaisten näkökulmasta? TEEMAT Osallisuutta ja positiivista ja ongelmia ratkaisevaa asennetta valittamisen sijaan Koulu -Pienet perusopetusryhmät -Rakenteet kuulemiselle -Luokkien 1-3 iltapäivähoito -Koulujen kunto Päivähoito - Vaihtoehtojen mahdollisuus - Päiväkoti- peruskoulu yhteistyön kehittäminen Sekä, että (A ja B -kohdat) - Omaehtoinen toiminta ja perheiden yhteiset harrastukset, kulttuurikasvatus - Integroidut ryhmät, sryrjäytymisen ennaltaehkäisy - Nuorisotoiminta - Kouluverkoston ja päiväkoti-peruskoulu yhteistyö - Lasten ja nuorten omaehtoinen toiminta, kotikaupungin kulttuuritapahtumat

26 Terveydenhuollon toimivuus: (lääkärille pääsy, ajanvaraus, motivoituneet, suomea selkeästi osaavat lääkärit!!!, kauniin luonnon hyödyntäminen matkailussa ja kaupunkilaisten iloks, rantakatu Savonlinnan tyyliin, kahvila, yms. Kotkan Sapokan vesipuistosta mallia ottaminen, jne. Eri ikäisten kuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta, kaupungin profiloitumista lapsi- ja nuorisoystävällisenä paikkana Syksyn- aikuisten 2. kyselystä.

27 8. Tarvitaanko kunnassa systemaattinen ja pysyvä lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä? 9. Lasten ja nuorten kuulemis- ja vaikuttamisjärjestelmä tulee kytkeä koulujen toimintaan?

28 10. Tuleeko Lasten Parlamentilla olla mahdollisuus tehdä myös suoraan esityksiä ja aloitteita lautakunnille ja kunnanvaltuustolle? 11. Tuleeko kunnan pyytää lausuntoja (lasten mielipiteitä) ajankohtaisista lapsia ja nuoria koskevista asioista Lasten Parlamentilta samoin kuin nuorisovaltuustolta?

29 12. Tulisiko Lasten Parlamentille nimetä valtuustoryhmistä yhdyshenkilö? 13. Tuleeko Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustolle nimetä kunnan eri hallintokunnista lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö?

30 12. Tulisiko Lasten Parlamentille nimetä valtuustoryhmistä yhdyshenkilö?

31 13. Tuleeko Lasten Parlamentille ja nuorisovaltuustolle nimetä kunnan eri hallintokunnista lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö?

32 14. Tuleeko jokaisella kunnan lapsella olla mahdollisuus esitysten ja aloitteiden tekoon koulussa ja kunnassa myös internetin kautta? Esim. oppilaskunnan omat www-sivut, aloitekanava kunnan sivuilla.

33 15. Tuleeko kodit kytkeä lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien toimintaan esim. koulujen vanhempainyhdistysten kautta?

34 Oppilasedustaja vanhempainyhdistyksiin ja vanhempain edustaja oppilaskuntiin Esim. silloin tällöin pidettävät palaverit, joissa jokainen taho olisi paikalla. Vanhempien tulee olla tietoisia lasten parlamenttitoiminnasta ja sen tavoitteista. Vanhemmat voivat kannustaa lapsiaan osallistumaan toimintaan sekä omalta osaltaan olla toteuttamassa lapsilta tulleita aloitteita. TEEMAT www-sivut Yhteiset tapaamiset Edistää lasten esityksiä, aloitteita Oppilas Vanhempi edustus Aikuinen yhteyshenkilö vanhempainyhdistyksistä Lasten vaikuttamiskanava tulisi olla lasten vanhempien omat edustajat

35 18. Kenen tai keiden vastuulle Lasten Parlamentti kunnassa parhaiten sopisi? VASTAUKSET Päättäjien vastuulle, on heidän velvollisuus Peruskoulun Koulujen (x3) Vanhempien Sivistystoimen Erillinen laajaalainen työryhmä Nuorisotoimi, valtuusto Kunnallispoliitikkojen, vanhempien, koulun ja nuorisotoimen yhdessä

36 Vanhempainyhdistyksille sekä nuorisovaltuustolle Sivistyslautakunnan alaisuuteen, alakouluille Nuorisotyöntekijät Koulun tai nuorisopalveluiden, tai aktiivisen vanhemmista ja muista toimijoista koostuvan yhdistyksen (kaupungin tuella) Sila (sivistyslautakunta) Nuorisotyö Lapsi ja perhetyön vastuualueeseen. Kunnanjohtajalle Päivähoidon ja nuorisopalveluiden väelle Tukihenkilöille jotka haluavat olla mukana toiminnassa

37 20. Mitä ehdotuksia sinulla on, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin Varkaudessa? Juuri kuulemalla, mutta tässä tilanteessa pitäisi kaikien kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi parantaa esim. juuri netin kautta tapahtuvana. Varkauden nettisivuilla pitäisi olla paikka, jossa kuntalaiset voisivat tuoda mielipiteitään ilmi. Lasten ja nuorten pitä saada äänensä kuuluviin omien vaikutuskanavien kautta, jotta tasa-arvo kuntalaisten välillä toteutuisi. Varsinkin kun yleensä ne, jotka eivät saa ääntänsä kuuluviin, jäävät usein päätöksenteossa jalkoihin. Jatkamalla rakenteiden kehittämistä antamalla toimintaan myös resursseja, vuosittaisten päättäjä/lapset ja nuoret tapahtumien pysyvää käytäntöä Ensin täytyy luoda rakenteet, joiden kautta nuorten ääni tulee esille. Lapset ja nuoret huomioidaan nykyisin melkoisen hyvin Varkaudessa. Vaikuttamiskanavat tulisi luoda koulujen kautta. Se on lasten luontainen kanava toimia.

38 Lapsille ja nuorille lisää mahdollisuuksia ja resursseja toimia omaehtoisesti. Vanhempien ja muiden aikuisten kannustaminen mukaan vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten parissa. Yhteiset tapaamiset, luennot kouluissa miten voi vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. Koska vain aktiiviset vanhemmat, lapset ja nuoret osallistuvat itse, tulisi tarjolla olla mahdollisuus koulun tai päivähoitoryhmän kautta saada virikkeitä ja elämyksiä. Monta kertaa tuollainen kokemus jättää sellaisen muiston ja virikkeen, että se tuottaa jatkossa myönteisen suhtautumisen ja ennakkoluulottomuutta uutta kohtaan.

39 20. Mitä ehdotuksia sinulla on, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin Varkaudessa? Syksyn-2009 aikuisten vastauksista Tulisi mahdollistaa paremmin eri sukupolvien, eri ikäisten asukkaiden aitoa vuorovaikutusta, ei lokeroida eri ikäisiä ihmisiä eri yksiköihin, lapsia päiväkoteihin, vanhuksia palvelutaloihin. Ei ihmisten jaottelua ikäryhmittäin, vaan aitoa kanssakäymistä asukkaiden kesken. Lentokoneessakin kehoitetaan laittamaan happinaamari ensin äidille, sitten vasta lapselle. Esi- ja alakouluikäiselle riittää, että perusasiat ovat kunnossa. Kun vanhemmilla on aikaa ja energiaa paneutua lapsen ja perheen hyvinvointiin, niin sitä kautta tulee lapsenkin mielipide esille. Yhteisöllisyyttä. Pidetään huoli lapsistamme ja nuoristamme yhdessä. Ei niin, että meidän lapset ja naapurin kakarat, vaan kaikki Varkautelaiset yhdessä. Kunnan ei tarvitse kaikkea järjestää. Kunhan peruspalvelut on kunnossa, me kaikki aikuiset voimme vaikutta nuorten ja lasten hyvinvointiin. Päättäjien ja lasten välinen yhteistyö olisi mielestäni hyvä keino.

40 21. Oletko sinä kiinnostunut vaikuttamaan lasten ja nuorten asioihin kunnassa? Vanhempainyhdistyksen kautta Työn kautta Kaikissa asioissa Harrastuksissa,koulussa.. Nuoriso- ja koulutuspalvelut Harrastus ja vapaa-ajan vietto Lastenkulttuurin esilletuomisessa ja kehittämisessä Harrastemahdollisuuksien parantaminen/tason pitäminen ennallaan Kaikkeen niihin seikkoihin, millä nuoret saadaan pysymään täällä!

41 22. Mitä muuta haluaisit kertoa aiheesta? Lapsilla ja nuorilla on paljon arvokasta tietoa arkiympäristöistään erilaisten yhteisöiden ja palveluiden käyttäjinä. Lapsilla ja nuorilla on mielipiteitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi ja huomioon otetuiksi arvioitaessa lasten hyvinvoinnin toteutumista ja parannettaessa heille suunnattuja palveluja. Kysymys on toimintakultturin muutoksesta, varsinkin päättäjiltä. Lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksillä on vahva lainsäädöllinen pohja. Lasten parlamentin perustaminen on tärkeä asia. Kyselyssä ei ollut mitään järkeä Tarpeellinen foorumi tulevaisuutta varten tässä ja nyt Äärimmäisen tärkeä aihe.

42 Varkauden esiopetuksen luokan kysely Varkauden esiopetuksen lapsille ja perusopetuksen 1-2 luokkalaisille oli yhteinen kysymyssarja. Kyselyyn vastasi yhteensä 53 lasta. 1. Mikä Varkaudessa on parasta? Täällä on hyvä olla vaan Kaveri, siellä on paljon puistoja Sirkus, leikkipuistot, tivolit Täällä on hauskoja tivoleita ja hauskoja paikkoja leikkipuistot ja jumppasalit Ratsastaminen mutta joskus ei pääse vaan ratsastamaan kun on muuta tekemistä Koska siellä uimahalli ja kivoja lapsia, joitten kanssa voi leikkiä Kotona ja kavereitten kanssa oleminen, kun mulla ei oo muuta tekemistä ikinä Vesi ja eskari Juna-asema Ratsastaminen Koirapuisto Koulu Uimahalli (x6) uimarannat (x3) vekara-varkaus Lelukauppa (x2)

43 3. Toteutuvatko esikoulussa ja koulussa toiveet, joita olet toivonut? 5. Onko esikoulun ja koulun aikuisilla aikaa kuunnella sinua?

44 6. Mitä muuta haluaisit kertoa? Kavereita on paljon.kaikki jutut on kivoja. Olisi kiva pelata lautapelejä ja olisi kiva leikkiä ja olisi kiva laulaa Mummin luona aina leivotaan pullia Eskariopettajat on kivoja Eskarissa on ollut kivoja tehtäviä Äiti ja isi on kivoja kun kuljettavat minua joka paikkaan. Ja täällä asuu kivoja kavereita.

45 Varkauden alakoulujen lk. Kysely Alakoulun 3-6 luokkalaisista kyselyyn vastasi yhteensä 127 oppilasta

46 Millä luokalla olet?

47 3. Tyttö/ poika?

48 4. Mistä pidät Varkaudessa? En oikein tiedä, siitä että täällä on mahdollista käydä Luttilan koulua ja toivoin että tulevaisuudessakin voi tulevat sukupolvet voivat käydä sitä; hyvää ja opettavaa koulua jossa kiusaamista ei jätetä varjoon jos sitä edes tapahtuu. Varkaudessa on hyvät jääkiekon pelaamismahdllisuudet myöskin jääpalloa on helppo ryhtyä pelaamaan. Toivon että päiviönsaaren koulua ei lakkauteta.

49 Varkaus on hieno kaupunki. Se on hyvällä mallilla. Siitä että varkaus on iloinen kaupunki! Eikä täällä koskaan ole mitään surullista! Metsistä,rauhallisesta liikeenteestä,museosta,vesitornista ja kanavasta. Sen rauhallisuudesta. Tykkään käydä uimassa ja keilaamassa. Opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Kaupungilla olosta ja kaupassa käynnistä

50 5. Mistä et pidä Varkaudessa? Lasten liikuntaan pitäisi panostaa. No urheiluseurat lahjoittivat koululaisille liikuntakortit mutta paljon ne lämmittävät paljon urheilevaa lasta/nuorta. Jääkiekkoon panostetaan jääpallon ja jalkapallon tavoin mutta on olemassa myös sellainen urheilulaji jos kaupunki ei mahda sitä tietää... Siihen paljoa kaupunki taida panostaa mitäminä olen ymmärtänyt... Latuja ei paljoa ajeta yks sieltä toinen täältä... Se on ongelma myös vapaa-ajan liikkkujille. Lähde nyt toiselle puolelle kaupunkia jos haluat hiihtää vaikka lähelläsi olisi latu sitä ei ajeta. Sitten valitetaan lehtien mielipide palstoilla että lapset eivät liiku. Varkaudessa on todella vähän kauppoja ja muutenkin varkauden keskusta on aika tylsän oloinen.

51 Palveluihin liittyviä muutoksia, mm. kauppoja, vaate ja musiikkikaupat sulkeutuvat liian aikaisin, lisää toimintaa yleisesti, harrastusmahdollisuuksia, nuorten konsertteja, liikuntavälineitä koulun pihaan liittyviä toiveita jne. Alakoulaiset huolehtivat että paikkoja hajoitetaan ja roskaamista on runsaasti. Alakoululaiset kiinnittivät huomiota sosiaalisiin epäkohtiin, juopot, humalaiset, törkeät ihmiset, asiakaspalvelun taso, varastaminen, väkivalta, kovikset, kiusaaminen. Tehtaan päästöt ja hajuhaitat nousivat hyvin monessa vastauksessa asiana, josta ei pidetä. Aktiviteetteja toivottiin ja myös hyvä tuotiin esille mm: Ei ole mitään mistä en pidä.

52 6. Mitä toivoisit lapsille Varkauteen? Mahdollisuuksia urheiluun ja ideoita myös lasten suusta. Luttilan kentälle voisi tulla uudet verkot jalkapallo maaleihin. Lastenparlamentti joka olisi avoin kaikille oppilaskunnan jäsenille eikä vain kahdelle jäsenelle. Tai sitten että kaikkien ideat näkyvät eikä vain oppilaskuntalaisten. Enemmän päätös valtaa asioihin Repokankaan koulun luo uutta leikki puistoa. Vaikka Eetunkadun luokse siinä olisi sopiva paikka leikkipuistolle.

53 Paljon puistoja ja koripallokenttiä. Varkauteen vois tulla enemmän kauppoja. Jotain muutakin toimintaa Savontielle nuorisotalon Jalkapallo tekonurmi kentän Puistoihin enemmän laitteita Lisää ratsastusta. Sopivan koulutuksen

54 7. Oletko sinä kiinnostunut kertomaan oman mielipiteesi aikuisille sinua ja muita lapsia koskevissa asioissa? 8. Oletko kiinnostunut vaikuttamaan sinun ja muiden lasten asioihin koulussa?

55 Teemoja Koulukiusaamiseen puuttuminen Koulun viihtyvyyden lisääminen Kerhotoiminnan lisääminen ja kehittäminen Välitunnit / määrä ja laatu Ruoka (koulu) ja ruokailuasiat

56 9. Millä tavalla sinä olisit kiinnostunut kertomaan oman mielipiteesi? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kirjoita myös, mikä olisi mielestäsi oikea tapa mielipiteen ilmoittamiseen.

57 Koulussa? - Kerro miten Lapset ovat vastanneet kysymykseen kertoen sekä tapoja mielipiteen esittämiseen, että asiat joihin haluaa muutosta: Olisin kiinostunut kertomaan oman mieli piteeni mutta opettaja ei kuuntele. Lisää tietokoneita kouluihin Kirjallisesti tai netissä. Haluaisin lisää leikkitelineitä ja ruokalan kouluumme!

58 Kunnassa? - Kerro miten. Lastenparlamentin avulla(kaikkien mielipiteet avoimesti) MIKÄON KUNTA?? Mopo ratoja enemmän lisää rullaluistelupaikkoja On tosi kivaa Esim, kunnan tapahtumissa voisi antaa mahdollisuus joillekin nuorille kertoa mielipiteensä johonki tiettyyn asiaan. Huonosti Antamalla lapun jollekkin kunnan työntekijälle

59 Harrastuksissa? - Kerro miten. Menisi ilmoittamaan valmentajalle Puhua valmentajalle Esim mitä voi tehdä jos ei ole muuta tekemistä. Kertomalla oman mielipiteen suoraan jotta se ei painaisi enää sen jälkeen mieltä Ei oo moittimista.. Jos jokin pelottaa ja haluaa silti harrastaa sitä,mutta jokin pelottaa niin voi sanoa sen harrastuksen pitäjälle,että hänet saataisiin uskaltamaan.

60 10. Olisiko lasten parlamentti -toiminta mielestäsi tärkeää myös Varkaudessa?

61 11. Millaisiin asioihin haluaisit lasten parlamentin kautta vaikuttaa Varkaudessa? Mitä täällä tehdään Lasten asioihin ja siihen lapset saa olla lapsia!! Haluaisin vaikuttaa toisten auttamiseen esim:koulu kiusatun auttamiseen. Harrastuksiin sekä kaupunkiin Ruoka-ja Kirja-asioihin Niihin asioihin joita lapset ehdottavat aikuisille Tuleviin tapahtumiin ja tapahtumiin (x2)

62 VARKAUDEN MALLI Hallinto Lasten ja nuorten asioiden/vaikuttajaryhmien yhdyshenkilö Lasten ja nuorten asukasillat / päättäjät Kodit ESIKOULU Koulun A edustajat Nuorisopalvelut Sivistystoimi LASTEN PARLAMENTTI Yleis- tai suurkokous Edustajat alakouluista/ Eskari Avoin kaikille alakoulujen oppilaille / kuntalaiset/päättäjät Kokoontuu kerran vuodessa Koulujen esitykset Vierailijat LASTEN PARLAMENTTI Hallitus Edustajat jokaisesta alakoulusta (4.-6. lk oppilas) Kokoontuu tarvittaessa Tekee aloitteita, antaa lausuntoja eri tahoille Oppilaskuntien esitykset Koulun B edustajat Koulun C edustajat ALAKOULUT Oppilaskunnat SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI Edustajat kunnasta Kaupunginhallitus Lautakunnat Lasten ja nuorten asioiden yhdyshenkilö/kummi NUORISOVALTUUSTO Aloitekanava Koulun www-sivut Koulun oppilashuoltoryhmä Koulun johtokunta Koulun D edustajat Vanhempainyhdistykset Kodit Eduskunta Lapsiasia Valtuuttetu Vanhusneuvosto Kolmassektori Seurakunta Harrastus- ja järjestötoiminta Lions Club Yritykset KOTIosallisuuden KOTIPESÄ VARHAIS- KASVATUS TASO LUOKKATASO KOULUTASO KAUPUNGIN ALUETASO KOKO KAUPUNGIN TASO VALTAKUNTA TASO EU

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma

Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma Paltamo on hyvä paikka asua ja elää. Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 204 2 Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Teksti ja taitto: Kaisa Toivonen Sisällys. Johdanto 3 2. Suunnitelman

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere

Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere Koulurauhan toimintaopas 2014-2015 Tampere Koulurauhan julistus Hyvät koululaiset ja arvoisat kuulijat! Tervetuloa seuraamaan lukuvuoden 2014-2015 Koulurauhan julistusta tänne Ratinan stadionille. Koulurauha

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Perusturvalautakunta 19.6.2007 107 Kunnanhallitus 6.8.2007 HAUKIPUTAAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Te näette lapsen mutta näettekö sen aikuisen, joka tästä lapsesta kasvaa ja nämä lapset

Lisätiedot