RYHTILÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TEHTÄVÄVIHKO KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYHTILÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TEHTÄVÄVIHKO KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUKSEEN"

Transkriptio

1 RYHTILÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TEHTÄVÄVIHKO KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUKSEEN

2 Jyväskylän yliopisto KUOS114 Kulttuuriympäristökasvatus Syksy 2014 Työryhmä: Jonna Brandt Eeva Heikkinen Henna Hietainen Maiju Nurminen Kristian Tuomainen Valokuvat: Jyväskylän yliopiston tiedemuseo

3 JOHDANTO Jyväskylän yliopiston Opettajakoulutuslaitoksen sekä Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijat saivat KUOS114 -kurssilla tehtäväkseen luoda kulttuuriympäristökasvatuksen toimintamallin. Viisihenkiseen ryhmäämme kuului kaksi luokanopettajaksi opiskelevaa, kaksi taidehistorian opiskelijaa sekä yksi kulttuuriymäpäristön koulutusohjelman maisteriopiskelija. Ryhmätyön etuna olikin useamman alan tuomat näkökulmat ja kokemukset. Toimintamallimme on 5-6-luokkalaisille oppilaille suunniteltu kulttuuriympäristön tehtävävihko. Tehtävävihkon ideana on luoda valmis oppimateriaali, jota opettaja voi hyödyntää kulttuuriympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Toimintamalli tuli toteuttaa Seminaarinmäen kampusalueen johonkin rakennukseen tai alueeseen liittyen, joten tulimme valinneeksi tehtävävihkomme kohteeksi vuonna 1895 valmistuneen Ryhtilä -voimistelusalirakennuksen. Vihko sisältää Ryhtilään ja sen lähiympäristöön sijoittuvia eri tasoisia, -luonteisia ja -kestoisia tehtäviä, jotka on jaoteltu kahteen osaan: A-osan tehtävät painottuu rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin, B-osa rakennuksen käyttöön ja tarinoihin. Tehtävissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä pyrkimyksenä integroida kulttuuriympäristökasvatusta eri oppiaineisiin. Tehtävien asettelussa pyritään kokonaisvaltaiseen oppilaiden oman toimijuuden tukemiseen. Tavoitteena on herättää oppilaiden mielenkiinto kulttuuriympäristön erilaisia piirteitä kohtaan ja auttaa näkemään itsensä osana ympäristöä sekä siinä ilmentyvää ajallista jatkumoa. Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella ainutlaatuinen kulttuurihistoria kohtaa uniikin ja monikerroksisen arkkitehtuurikokonaisuuden. Siksi juuri Seminaarinmäki on oivallinen alue kulttuuriympäristökasvatuksen toteuttamiseen. Kulttuuriympäristökasvatuksen tehtävävihkoja on mahdollista toteuttaa Seminaarinmäellä eri rakennuksista ja tiloista, jolloin oppilas saa kattavan kuvan kulttuuriympäristöstään. Tulevaisuudessa Kulttuuriympäristökasvatusksen tehtävävihkoja voi tehdä esimekiksi Seminarium-, Historica-, Paja-, C, Lozzi-, Liikunta-, M- sekä Kirjasto -rakennuksista. Ryhtilän tehtävävihkon voit ladata helposti netistä! Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalue on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi, jonka rakennuksista seitsemän on kokonaan ja yhdeksän osittain suojeltu. Vuonna 1895 seminaarin miesopiskelijoita varten valmistunut voimistelurakennus, Ryhtilä, kuuluu kokonaan suojeltujen joukkoon. Ryhtilän suunnitteli arkkitehti Ernst Theodor Granstedt, ja nimensä se on saanut voimistelun lehtorina vuosina toi- mineen Arvo Ryhti Vartian mukaan, jota aikalaiskertomuksissa kuvataan luonteeltaan rehdiksi ja hyväryhtiseksi mieheksi.voimistelutilan lisäksi Ryh- tilä on toiminut historiansa aikana muun muassa suojeluskunnan harjoitus- huoneena, erilaisten juhlien pitopaikkana ja harjoituskoulun (nyk. Normaali- koulu) jakeluruokalana 1970-luvulla.

4

5 A RAKENNUS

6 TEHTÄVÄ 1 Kuvasuunnistus Alla olevat kuvat on otettu Ryhtilä- rakennuksesta. Kiertele rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Etsi, mistä kohdista rakennusta kuvat on otettu ja merkkaa ne piirustukseen

7 TEHTÄVÄ 2 Etsi muutos Merkkaa pohjakaavaan, mitkä asiat ovat muuttuneet vuosien saatossa.

8

9 TEHTÄVÄ 3 Etsi muutos Tässä on Ryhtilän suunnitelmapiirrustukset vuodelta Mitkä kohdat eivät toteutuneet, kuten suunnitelmassa oli ja mitä kohtia on myöhemmin muutettu? Voit merkata muutoskohdat raksilla kuvaan. Apua ja vinkkejä saat tarvittaessa tekstistä. Suunnitelmasta ilmenee, että rakennukselle suunniteltiin peltikattoa. Korjauskertomuksista taas ilmenee, että materiaalina käytettiin asfalttihuopaa, joka oli huomattavasti halvempaa. Suunnitelmassa rakennus on laudoitettu, mutta kuvien perusteella rakennuksesta puuttui päällyslaudoitus jopa 16 vuotta. Paljas hirsipinta oli punamullattu ja se sopi varmasti hienosti punaisten tiilirakennusten rinnalle. Punamulta oli erittäin edullista, helppokäyttöistä ja se suojasi rakennusta. Toteutunut julkisivujen ikkunoiden määrä poikkeaa suunnitelmasta. Suunnitelmassa julkisivun kuusi ikkunaa jakautuu symmetrisesti seinien kenttiin. Julkisivuun tehtiin kuuden sijasta viisi ikkunaa. Sisäänkäynnin puoleinen viimeinen ikkuna jätettiin todennäköisesti toteuttamatta tulisijojen vuoksi. Ikkunanmuotoihin tai kokoon ei tehty muutoksia, mutta rakennuksen päätyyn, lähelle katon harjaa, on lisätty vinoneliöikkuna. Rakennuksen toisessa päädyssä on vain kaksi kolmionmuotoista pikkuikkunaa keskimmäisen kontreforin molemmin puolin. Kuistin koon ja muodon perusteella voidaan todeta, että alkuperäinen kuisti toteutui lähes suunnitelmien mukaan. Suunnitelmassa vuorilauta on suora, kun taas nykyisen ulko-oven kehyslautaa reunustaa alkuperäinen korvakkeellinen kehyslauta. Vuonna 1908 rakennukseen suunniteltiin laajennus. Laajennus tehtiin rakennuksen koillispäätyyn, johon sijoitettiin suihkutila, pukuhuone ja opettajanhuone. Laajennospiirroksessa opettajanhuoneen tilalle on merkitty lääkärinhuone. Vuonna 1920 ryöppyhuoneen eli suihkun (nykyinen pukuhuone) lattioihin suunniteltiin suurempaa korjausta. Korjaustöiden toteutuminen on silti kyseenalaista, sillä jo vuoden 1924 korjausehdotuksessa mainitaan pukuhuoneen lattian lahonneen suihkuhuoneen edestä, jonka vuoksi tulisi varautua lattian perinpohjaiseen korjaukseen. Varmuudella lattia korjattiin vasta vuonna Samana vuonna Jyväskylän kaupungin sähkövaloverkosto muutettiin tasavirrasta vaihtovirtaan, joka aiheutti muutostöitä seminaarin sähköjohdoissa. Esimerkiksi maakaapelijohdot vedettiin rakennusten välille. Oletettavasti myös Ryhtilään tehtiin tuolloin maakaapelivedot. Ennen kuin wc-tilat tehtiin Ryhtilään 1930-luvulla, käytettiin ulkokäymälä Lorvilaa. Ryhtilä oli sotilaskäytössä vuosina Arviolaskussa vahingoista, joita sotilasmajoitus aiheutti, mainitaan Ryhtilän osalta vain muutamia korjauksia, muun muassa lattian korjaustarve. Peruskorjauksen suunnittelua varten tehdyssä Jyskyjen haastattelussa mainitaan, että salin katto laskettiin alas ja kattokoristeet poistettiin vuosien korjauksissa. Korjaus sinällään ei ole iso, mutta sen vaikutus sisätilaan on huomattava ja koko salin luonne muuttui madaltuneen katon myötä.

10 Ryhtilä kunnostettiin voimistelun opetuksen käyttöön vuonna Rakennus oli hyvin kylmä ja epäkäytännöllinen. Salin vanha lattia jäi paikoilleen, mutta sen päälle asennettiin kokonaan uusi lautalattia mineraalivillaeristeineen. Kaikki seinäpinnat paikattiin ja maalattiin rakennus muutettiin keskuslämmitteiseksi ja sinne rakennettiin uudet wc- ja suihkutilat. Vuonna 1973 Ryhtilä otettiin käyttöön harjoituskoulun oppilasruokalana. Ryhtilään suunniteltiin rakennettavaksi entisen suihkutilan paikalle keittiö ja rakennuksen sivuille uudet sisäänkäynnit. Sisäänkäynnit toteutettiin, mutta muutoin Ryhtilä pysyi entisellään. Harjoituskoulun jakeluruokala toimi Ryhtilässä vuosina Rakennukseen tehtiin suuri peruskorjaus vuonna Korjauksen tarpeita määritteli peseytymistilojen ja tekniikan nykyaikaistaminen. Sali palautettiin alkuperäiseen asuunsa avaamalla alas laskettu katto sekä poistamalla 1960-luvulla tehty lattia ja kunnostamalla sen alla olleet alkuperäiset lattialankut. Huonetilojen järjestystä muutettiin nykyajan tarpeita vastaamaan. Rakennuksen runkoa jouduttiin paikoitellen uusimaan ja osin työt on toteutettu entistävin toimenpitein. Julkisivusta saliin vuonna 1973 rakennetut oviaukot suljettiin ja rakennettiin seinä sekä ikkunat uudelleen. Korjauksissa on käytetty ajalle ominaisia materiaaleja kuten mineraalivillaa, lastu- ja kipsilevyä sekä muovipohjaisia alkydi- ja lateksi-maaleja. Kosteissa tiloissa on käytetty asbestia sisältävää muovimattoa ja ulkona räystäslaudoissa painekyllästettyä puuta. Korjaustöissä pyrittiin välttämään tarpeetonta purkamista ja vanhoja rakennusosia käytettiin uudelleen. Muun muassa vanhoista lattialankuista tehtiin porrasaskelmat ja salin puretun katon paneeleita käytettiin uudelleen. Mitkä osat ovat muuttuneet ja miksi? Mitkä osat ovat vielä alkuperäisiä?

11 TEHTÄVÄ 4 Kuvaa kohde Käy yksin tai parin kanssa rakennuksen sisällä ottamassa valokuva kohteesta, joka kiinnostaa sinua kaikista eniten. Valokuvan ottamisen jälkeen vertaile ja keskustele kaverisi kanssa; mistä kaikista asioista otitte valokuvia ja miksi päädyitte valokuvaamaan juuri sitä kohdetta? Kirjoittakaa ajatuksianne ylös puhekupliin.

12

13 TEHTÄVÄ 5 Lue ja vastaa Tämä tehtävä on kaksiosainen. Lue ensin tekstipätkä ja vastaa sitten alla oleviin kysymyksiin lyhyesti luvulla laadittiin erilaisia lakeja ja säännöksiä, jotka vaikuttivat siihen, millaiseksi koulurakennukset rakennettiin. Esimerkiksi koulurakennukseen tuli kuulua opetusluokkia, voimistelusali, kirjasto, rehtorin kanslia ja kuulusteluhuone. Koulun arvokkuutta tuli korostaa porrashuoneella ja mielellään oppilaille ja opettajille erillisillä portaikoilla. Oppilaiden porrashuoneiden ja portaikoiden tuli olla tilavia, jotta luokkahuoneisiin saapuminen soljuisi sujuvasti ja rauhallisesti. Oppilas ei saanut istua valoa vasten, vaan suositeltua oli, että valo tulee vasemmalta. Luokkahuoneiden värin tuli olla neutraalisti harmaa, keltainen tai ruskea. Ilmanvaihdon toimivuuteen kiinnitettiin Siljeströmin suosituksissa eritystä huomiota, koska raittiilla ilmalla todettiin olevan merkitystä oppilaiden terveyteen ja opetuksen tehokkuuteen. Luokkahuoneiden koko perustui oppilasmäärän ilmantarpeeseen ja lämpötilaan. Ihanteena oli asteen lämpötila sekä riittävä määrä tuuletusluukkuja, joita alettiin tämän myötä lisäämään uuneihin. Ilmanvaihto lienee syynä voimistelusalien korkeuteen: oppilaiden hikoillessa myös huoneen lämpötila nousee. Jotta huoneen käyttöilma pysyy sopivana, on liiallinen lämpö poistettava huoneesta. Lämpö kiertää ilmassa nousemalla ylöspäin, jolloin huoneen korkeutta lisäämällä ja sen yläosaa tuulettamalla voidaan kontrolloida lämpötiloja luvun lopulla koulurakentaminen oli varsin vilkasta ja 1890-luvulla sitä alettiinkin rajoittaa kustannussyistä luvulla liikunnan opetus kuului laajempaan kokonaisuuteen, jossa opiskeltiin terveysoppia, ruumiinharjoitusta ja lastenhoitoa. Liikunanopetuksesta käytttiin termiä voimistelu, joka taas oli yleistä liikuntaa, kuten hyppimistä, leikkimistä, kiipeämistä, juoksua, maaliin ammuntaa, hiihtoa, luistelua ja soutamista. Kehollisen hyvinvoinnin tiedettiin jo tuolloin vaikuttavan mielen hyvinvointiin ja Cygnaeus mainitseekin ruumiinharjoitusten tavoitteeksi tehdä nuorista esimerkiksi kestäviä, pirteitä ja loisia. Lisäksi liikuntaopetuksen positiivisia vaikutuksia oli keskittymiskyvyn paraneminen, siveyden edistäminen, oppilaiden välinen rehellisyys ja ystävällisyys sekä hengen valta ruumiin yli. Cygnaeus kuvailee teoksessaan opetusohjelmaa, jossa koululiikunta tapahtuu ulkona vuodenaikojen mukaisesti, kesällä uiden ja talvella hiihtäen. Tämän puitteissa Gygnaeus ei siis katsonut tarpeelliseksi erillisen voimistelusalirakennuksen rakentamista seminaarille, vaikka mainitseekin sopivien voimisteluhuoneiden teettämisen tarpeelliseksi kansakouluissa. Piritta Ernvall Miksi 1800-luvun puolivälissä voimistelusalit rakennettiin niin korkeiksi? Millaista liikunnanopetus oli 1800-luvulla? Mitä hyötyä liikunnalla ajateltiin olevan?

14 Tehtävän toisessa osassa kulje Ryhtilän ulko- ja sisäpuolella. Selitä seuraavat sanat käyttäen internetiä. Osoita, missä kohdin rakennusta näet nämä rakennuksen osat. a) kontrefori b) kattoristikko eli kattotuoli c) vuorilauta d) kivijalka

15 TEHTÄVÄ 7 Tunnista kohde Ryhtilä kuuluu Seminaarinmäen alueeseen, jolla sijaitsee monta muutakin rakennusta. Väritä rakennuksista Ryhtilä. Puutarhurin talo A Athenaeum Arto Sipinen B Kirjastorakennus Arto Sipinen C Päärakennus Alvar Aalto D Educa Constantin Kisel E OKL:n teknisen käsityön tilat Alvar Aalto F Fennicum Constantin Kisel G Henkilökunnan asuntola Alvar Aalto H Historica Constantin Kisel H0 Työtupa H1 Toimistorakennus Yrjö Blomstedt & H2 Tutkimuslaitos Yrjö Blomstedt & H3 Terveydenhoitorakennus Kerttu Tamminen H4 Toimistorakennus Olavi Kivimaa K Normaalikoulun ala-aste (vanha) Alvar Aalto Ku Normaalikoulun ala-aste (uusi) Arkkitehtitoimisto L Liikuntatieteiden laitos Alvar Aalto M Musica Arto Sipinen O Oppio Constantin Kisel P Philologica-Lozzi Alvar Aalto Pa Paja Constantin Kisel Pu Puutarhurin talo Constantin Kisel R Ryhtilä Ernst Theodor G Ri Riihi S Seminarium Constantin Kisel T Hallintorakennus Arto Sipinen U1 Urheiluhalli Alvar Aalto U2 Urheiluhalli Alvar Aalto UH Uimahalli Alvar Aalto et al. V Villa Rana Yrjö Blomstedt Y Ylioppilastalo Alvar Aalto Y1 Ylioppilastalon laajennus Ilmari Lahdelma Yliopiston päärakennus Urheilukenttä Normaalikoulu

16

17

18 B TARINAT

19 TEHTÄVÄ 8 Luetun ymmärtäminen Lue seuraava tekstipätkä ja vastaa sen avulla seuraavan sivun kysymyksiin. Suomessa alkeisopetus oli pitkään ainoastaan harvojen kansanosien etuoikeus. Opetusta alettiin laajentamaan tavallisen kansan pariin 1600-luvulla. Opetuksesta vastasivat aluksi kirkon edustajat. Koulussa käytiin epäsäännöllisesti, esimerkiksi maaseudulla maataloustyöt rajoittivat koulunkäyntiä. Kansakouluista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta Uno Cygnaeusta, kansakoulujärjestelmän isää. Cygnaeus esitti 1800-luvun puolivälissä, että valtion tehtävä oli järjestää peruskoulutus kaikille yhteiskuntaluokille varallisuudesta riippumatta.näkemys poikkesi totutusta, sillä aiemmin kansanopetustyön katsottiin olevan parempiosaisten hyväntekeväisyyttä alempiarvoisia kohtaan. Opetusohjelmaan kuului uskonto, yleissivistys, käytännön työ ja liikunta. Koulun tavoitteena oli opettaa lapsi ajattelemaan ja tällä tavoin saada hänestä työkykyinen ja yritteliäs kansalainen. Jyväskylän Seminaarinmäelle valmistui vuonna 1895 seminaarin miesopiskelijoille tarkoitettu voimistelusalirakennus, jonka suunnitteli arkkitehti Ernst Theodor Granstedt. Siihen asti voimistelusalina oli käytetty päärakennuksen (nykyinen Seminarium) juhlasalia, jota ei arvokkuutensa vuoksi pidetty enää soveliaana voimisteluharjoituspaikkana. Voimistelusalirakennus nimettiin voimistelun lehtorina vuosina toimineen Arvo Ryhti Vartian mukaan Ryhtiläksi. Vartia oli aikalaiskertomusten mukaan luonteeltaan rehti ja hyväryhtinen mies. Ryhtilä kuuluu osaksi vuoden 1856 kansakoulujärjestelmän uudistusta, jota vei eteenpäin Uno Cygnaeus. Uudistuksen myötä haluttiin kiinnittää entistä enemmän huomiota koulurakennusten teknisiin ratkaisuihin, joihin liittyi muun muassa materiaalikokeilut, lääketiede ja terveysoppi. Uuden kansakoulujärjestelmän vuoksi kouluille haluttiin erilliset voimistelusalit ja tähän suositukseen perustuu myös Ryhtilän rakentaminen. Voimistelun opetus kuului laajempaan kokonaisuuteen, jossa opiskeltiin muun muassa terveysoppia ja ruumiinharjoitusta. Voimistelulla tarkoitettiin yleisesti liikuntaa, kuten hyppimistä, leikinlyöntiä, kiipeämistä, juoksua, maaliin ammuntaa, hiihtoa, luistelua ja soutamista. Fyysisen hyvinvoinnin tiedettiin jo tuolloin vaikuttavan henkiseen hyvinvointiin ja Cygnaeus mainitseekin ruumiinharjoitusten tavoitteeksi tehdä nuorista esimerkiksi kestäviä, iloisia ja pirteitä. Lisäksi liikuntaopetuksen positiivisia vaikutuksia oli keskittymiskyvyn paraneminen, siveyden edistäminen, oppilaiden välinen rehellisyys ja ystävällisyys.

20 Mistä Ryhtilä on saanut nimensä? Miksi Ryhtilä rakennettiin? Vastaus: Jyväskylän opettajaseminaarin liikunnan opettajan Arvo Vartian mukaan, joka oli oppilaiden mukaan hyvin ryhdikäs mies. vastaus: Seminariumia ei pidetty enää soveliaana paikkana urheilun harjoittamiseen, kouluille haluttiin uuden kansakoulujärjestelmän mukaan erilliset voimistelusalirakennukset ja koska liikunta nähtiin parantavan mielen hyvinvointia, lisäävän keskityskykyä ja siveyttä sekä rehellisyyttä ja ystävällisyyttä.

21 TEHTÄVÄ9 Kerro ja tarinoi Kuvissa on Ryhtilän käyttäjiä eri ajoilta yli sadan vuoden takaa aina 1980-luvulle. Keksi, mitä kuvissa tapahtuu. Kerro tai kirjoita tarina! Normaalikoulun ala-asteen tyttöoppilaita liikuntatunnilla Ryhtilässä 1980-luvulla. Jyväskylän Jalkaväkirykmentti 48:n viestijoukkue lähdössä sotaan Vappukoristelua Ryhtilässä 1937 tai 1938.

22 Kuvassa Normaalikoulun oppilaita ruokailemassa. Vuonna 1973 voimistelusali muutettiin harjoituskoulun eli Normaalikoulun ruokalaksi. Normaalikoulun vanha rakennus näkyy Ryhtilän pihaan. Kuvassa on voimistelijapyramidi Ryhtilässä. Pyramidin huipulla opettaja Aatto Mäntykoski. Kuva otettu Vuoden 1981 korjauksessa mies naulaa Ryhtilän kattokoristeiden osia paikalleen.

23 TEHTÄVÄ 10 Kuuntele, muistele ja opi Keskustele isovanhempiesi tai vanhempiesi kanssa (myös muu iäkkäämpi sukulainen käy) sodasta. Miten sota on vaikuttanut hänen lapsuuteensa? Millaisia sota-ajan tarinoita teidän suvustanne löytyy? Miten sota liittyy Ryhtilään? Jo 1900-luvun alun sortokauden aikana syntyi poliittisia järjestöjä vastustamaan Venäjän valtaa. Järjestöt olivat usein urheiluseuroja, joiden todellinen tarkoitus keskittyi poliittisen vallan vastustamiseen. Aktivistihenkeä esiintyi myös seminaarin lehtorien piirissä. Esimerkiksi vuonna 1905 voimistelun opettaja Rikala toimi metsästysseuraksi naamioituneen ampumaseuran johtajana ja vuonna 1916 toimi aktiivinen jääkärien värväyskomitea, jonka johdossa toimi voimistelun lehtori Vartia. Suojeluskuntajärjestelmä perustettiin vuonna 1917 edistämään nuoren itsenäisen valtion kansan puolustuskykyä ja yhteiskuntajärjestystä. Arvo Vartia perusti Seminaarin suojeluskunnan 1917 ja toimi sen päällikkönä. Vartia hoiti myös asevarastoa ja toimi sanomalehtien tarkastajana koko sisällissodan ajan. Suojeluskuntatoimintaan liittyi vahvasti urheilun eri muodot osana maanpuolustuksen tähtäävää koulutusta ja olikin varsin luontevaa, että voimistelun opettaja toimi suojeluskuntajoukkueen johdossa. Miesosaston voimistelusalirakennusta käytettiin sodan alusta alkaen Jyväskylän suojeluskunnan seminaarin osaston harjoitushuoneena. Harjoitteluun kuului muun muassa voimistelu ja kiväärin korvasi voimistelusauva.jyväskylän seminaarin rakennukset olivat sotilaskäytössä ja osa sotasairaalana vuonna Toisen maailmansodan aikana Ryhtilä joutui Puolustusvoimien käyttöön. Rakennukseen majoitettiin muun muassa inkeriläisiä pakolaisia. Seuraavan sivun kuvassa on Jyväskylän Jalkaväkirykmentti 48:n viestijoukkue lähdössä sotaan Ryhtilän toisella puolella on kivinen muistomerkki sodassa kaatuneille.

24

25 TEHTÄVÄ 11 Tervapata Ennen vanhaan voimisteluun liittyi myös leikkiminen - leikkiminen oli yleistä ihan aikuistenkin kesken. Tervapata on leikki, jossa maahan tai lattiaan merkataan suuri ympyrä. Leikkijät asettuvat ympyrän kehälle tasaisin välimatkoin kasvot piirin sisälle päin. Leikkijät tarvitsevat kepin, tai muun pienen esineen mukaan leikkiin. Joukosta valitaan yksi henkilö kiertämään tervapataa muiden selkien takana. Kiertävä henkilö pudottaa kepin tai jonkin muun esineen jonkun taakse, jolloin kyseinen henkilö lähtee juoksemaan päinvastaiseen suuntaan kuin kepin pudottaja. Se joka ehtii ensin takaisin kepin luokse, saa jäädä paikalle. Jos kepinkantaja voittaa, hän saa määrätä uuden kepinkantajan. Häviäjä putoaa leikistä. Leikki jatkuu kunnes toinen kahdesta viimeisestä voittaa. Kilpa-ajoleikki

26 Kuvassa seminaarilaisten piirileikkiä koko oppilaitoksen retkellä Roninmäessä.

27 TEHTÄVÄ 12 Draamakasvatus - Iltamat Lue seuraava teksti Ryhtilässä järjestetyistä iltamista. Järjestäkää luokan kanssa iltama -disko ja kuvaa siitä video tai piirrä seuraavalle sivulle, mitä tapahtui! Seminaarilaisten voimisteluseura Jyskyt harjoitteli Ryhtilässä jo heti rakennuksen valmistumisesta saakka. Harjoitusten lisäksi Jyskyt ja muut Ryhtilää käyttäneet seurat järjestivät Ryhtilässä illanviettoja eli iltamia. Iltamissa esitettiin puheita, kuoro- ja lauluesityksiä, voimistelunäytöksiä, näytelmiä ja muita hilpeitä esityksiä. Iltamat kuuluivat esimerkiksi luokkien välisten voimistelukilpailuiden yhteyteen ja ne saattoivat venyä puolille öihin asti. Myös vappua vietettiin useasti Ryhtilässä. Erityisen riehakas vappujuhla järjestettiin vuonna Tuolloin tarjoilijat olivat pukeutuneet tummaihoisiksi ihmissyöjiksi, jotka keittivät suuressa padassa keskellä voimistelusalin lattiaa ihmisten sormia (nakkeja), joita ongittiin syötäviksi. Sali oli koristeltu eksoottiseksi muun muassa palmuilla luvulla tansseja järjestettiin kerran kuussa ja vappujuhlaa vietettiin edelleen Ryhtilässä. Vappujuhlissa syötiin hyvin ja juotiin simaa pitkien katettujen pöytien äärellä. Tanssiaisiin kuului tanssi- ja lauluesityksiä sekä tanssia orkesterin tahdissa. Ryhtilää on käytetty myös pestiäisten (nyk. fuksiaiset, uusien opiskelijoiden kastajaisjuhla) jatkotanssipaikkana. Ryhtilän käyttöön iltatilaisuuksissa yhdistyy kaikissa sen vapaamuotoinen ja iloluontoinen piirre. Koska rakennus oli suunniteltu voimisteluun, ei sitä pidetty muodollisena. Ryhtilässä vietettiin myös 50-luvuilla opiskelleiden mukaan hauskimmat ja hurjimmat juhlat.

28

29 TEHTÄVÄ 13 Draamakasvatus Voimistelutunti seminaarilaisena 1800-luvulla liikunnan opetus kuului laajempaan kokonaisuuteen, jossa opiskeltiin terveysoppia, ruumiinharjoitusta ja lastenhoitoa. Liikunnanopetuksesta käytettiin termiä voimistelu, joka taas oli yleistä liikuntaa, kuten hyppimistä, leikkimistä, kiipeämistä, juoksua, maaliin ammuntaa, hiihtoa, luistelua ja soutamista. Kehollisen hyvinvoinnin tiedettiin jo tuolloin vaikuttavan mielen hyvinvointiin ja Cygnaeus mainitseekin ruumiinharjoitusten tavoitteeksi tehdä nuorista esimerkiksi kestäviä, pirteitä ja iloisia. (Piritta Ernvall: Ryhtilän rakennushistoriaselvitys, 2013) Opettajan roolina on Arvo Vartia ja oppilaat eläytyvät seminaarilaisen rooliin. Opettaja ohjaa oppilaitaan voimistelemaan tiukasti ajanhenkeen sopivalla tyylillä. Eläytymistä voi syventää roolivaatteilla ja rekvisiitalla. Kuvassa Arvo Vartian julkaiseman kirjan Voimisteluohjelmia 1 - Sauvaliikkeitä kuvia. Kirja julkaistiin vuonna Naisoppilaat harjoittelivat voimistelua Historica-salissa.

30 Kuvassa seminaarin poikien voimistelutunti Ryhtilässä. Oikealla ryhdikäs Arvo Vartia.

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU

KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU R A K E N N U S H I S T O R I A L L I N E N S E L V I T Y S Leena Lindell Nina Äijälä Leena Lindell Nina Äijälä KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU KESKI-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 2010 KESKI-SUOMEN MUSEO Kilpisenkatu 1C

Lisätiedot

Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007

Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007 Lietsalan koulu sata vuotta helmi joka vuodesta 1907-2007 Karoliina Lähteenmäki SISÄLLYSLUETTELO LUOTSAUSTA 2000-LUVUN LIETSALASSA 4 KATSAUS LIETSALAN ALUEEN VARHAISHISTORIAAN JA LIETSALAN KOULUN VAIHEISIIN

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Toi A oli ihan oma maailmansa, hyvässä ja pahassa Hanasaari A -voimalaitoksen vaiheet ja sen työntekijät 1957 2007

Toi A oli ihan oma maailmansa, hyvässä ja pahassa Hanasaari A -voimalaitoksen vaiheet ja sen työntekijät 1957 2007 Toi A oli ihan oma maailmansa, hyvässä ja pahassa Hanasaari A -voimalaitoksen vaiheet ja sen työntekijät 1957 2007 Maija Kärki Helsingin Hanasaari A -voimalaitos rakennettiin 1950-luvun lopulla. Siitä

Lisätiedot

Kun rakennus ei kuollutkaan

Kun rakennus ei kuollutkaan Kun rakennus ei kuollutkaan Tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamis pyrkimyksissä Pekka Piiparinen Monissa suomalaisissa kaupungeissa on rakennus tai rakennuksia, joita

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS LÄHTEITÄ SEKÄ 13 PERUSTETTA INKLUUSIOTA VASTAAN Timo Saloviita 12.1.2011 http://users.jyu.fi/~saloviit/tutkimus/inclusion.html "Segregaatio on tapa, jolla yhteiskunta

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot