Turvallisuus yhteisenä haasteena Keski-Suomen maakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus yhteisenä haasteena Keski-Suomen maakunnassa"

Transkriptio

1 Turvallisuus yhteisenä haasteena Keski-Suomen maakunnassa Poliisipäällikkö Markku Luoma

2 Muutoksia ja haasteita poliisitoiminnalle 2

3 Poliisin toimintaympäristön muutosten ennakointi Keski-Suomessa Yhteiskuntarakenteiden muutos yjt:n tilassa ei odotettavissa suuria muutoksia muuttoliike taajamiin maaseudun vähittäinen autioituminen lisääntyvät liikennevirrat maahanmuuton kasvunäkymät monikulttuurisuuden lisääntyminen väestön ikääntyminen kuntien ja seutujen turvallisuustietoisuuden kasvu yhteiskunnan polarisoituminen Yhteiskunnan tietoverkottuminen tietoverkoista riippuvuuden kasvu sähköisten tiedotuskanavien lisääntyminen teknologian kehitys Yhteiskunnan taloudellinen tilanne taantuman pitkäaikaisvaikutukset teollisuuden rakennemuutokset kuntatalouden heikkeneminen tulo- ja luokkaerojen kasvu talousrikollisuuden lisääntyminen kasvavat tuottavuusvaatimukset Sosiaaliset ongelmat syrjäytymisen monimuotoistuminen nuorten ongelmat ikääntyvän väestönosan kasvu muuttuvat yhteiskunnalliset arvot piittaamattomuuden lisääntyminen yllättävän lainvastaisen käyttäytymisen lisääntyminen terveysriskien muoti-ilmiömäisyys maahanmuuton lisääntyminen päihteiden käytön lisääntyminen Ammattimaisen ja vakavan rikollisuuden järjestäytyminen ja sen kansainväliset ulottuvuudet jengiytymisen lisääntyminen ääriliikkeiden aktivoituminen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan tiivistyminen ja laaja-alaistuminen järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen laillisen yhteiskunnan rakenteisiin kansainvälisen rikollisuuden lisääntyvä tietoverkkojen hyödyntäminen 3

4 Arjen kysymyksiä turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta Saako alueen keskustoissa nukuttua vai valvottaako katuralli ja huutavat autostereot? Ahdistelevatko juopot ihmisiä tai tarvitseeko päihtyneitä nuorisojoukkoja pelätä? Ovatko kaupunkien ja kuntien keskustat roskaisia tai töhryisiä? Ovatko etniset ryhmät sopeutuneet ja kotoutuneet alueelle hyvin vai huonosti? Uskaltaako ulkona liikkua pimeällä? Ovatko lapseni turvassa koulutiellä ja Keski-Suomen kouluissa? Paljonko Keski-Suomessa tapahtuu asunto- ja mökkimurtoja? Viedäänkö siellä paljon autoja, polkupyöriä, veneitä ja moottoreita? Onko festivaaleille ja yleisötapahtumiin turvallista tulla, vai määrääkö siellä päihtyneet ja huumeidenkäyttäjät? Tuleeko turpiin ja viedäänkö omaisuus? Joudunko Keski-Suomen teillä helposti liikenneonnettomuuden uhriksi? Onko siellä ruuhkia? Entä missä kunnossa tiestö ja kevyenliikenteen väylät ovat? Voiko alueella moottorikelkkailla tai harrastaa veneilyä turvallisin mielin? Onko autoni turvassa ilkivallalta? Onko alueella paljon liikemurtoja tai varkauksia? Onko sosiaalisiin ja perheen sisäisiin ongelmiin puuttumiseen vaikuttavat toimintamallit? Pelaako yhteistyö yritysten ja viranomaisten välillä? Ovatko verkostot kunnossa ja toimivia? 4

5 Sisäisen turvallisuuden haasteita 1. Syrjäytymisen ehkäisy 2. Häiriökäyttäytymisen ehkäisy 3. Onnettomuuksien ennalta ehkäisy 4. Liikenneturvallisuus 5. Vesiturvallisuus 6. Rikosten ennalta ehkäisy ja torjunta 7. Väkivallan vähentäminen 8. Rikoksen uhrin asema 9. Rajaturvallisuus ja meripelastus 10. Yritystoiminnan turvallisuus Lähde: Sisäisen turvallisuuden ohjelma 5

6 Turvallisuustoimien tasapainotettu suunnittelumalli TASAPAINO Yhteinen päämäärä Etukäteiset / ennalta estävät toimet Jälkikäteiset / korjaavat toimet Verkostot / tavoitteelliset kumppanuudet 6

7 Keski-Suomen turvallisuus- yhteistyön tavoitteet Vaikuttaminen turvallisuustilanteeseen ja turvallisuuden tunteeseen Keski-Suomen maakunnan kaikissa osissa Keski-Suomen maakunnan, kuntien ja seutujen kehittämisen tukeminen viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmasta Eroon asioiden ja ongelmien ajelehtimisesta ja ilmiöiden syliin putoamisesta sekä samojen ongelmien parissa puurtamisesta Innovatiivinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen hyvän arjen ja hyvinvoinnin kehittämisen ote kaikkiin toimialueen kuntiin ja näiden toimijoihin Kaikkien seutujen saaminen mukaan turvallisuussuunnittelun yhteiseen rytmiin Verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen tämän päivän keskeisenä voimavarana Sisäisen turvallisuuden ohjelman täytäntöönpano ja maakunnallisen koordinaation varmistaminen 7

8 Maakunnallisesti koordinoitu uusi turvallisuussuunnittelun prosessi 11. Ohjelman toteutumisen arviointi joka 4. vuosi 10. Seurantaseminaarien järjestäminen vuosittain, jossa hankkeiden etenemisen esittelyt koordinaattoreiden toimesta 1. Turvallisuusanalyysit kunnittain 9. Priorisoitujen hankkeiden käynnistäminen 8. Yhteisen maakunnallisen turvallisuusohjelman kokoaminen näistä 7. Priorisoitujen hankkeiden esittely yhteisessä suunnitteluseminaarissa Ohjelmien käsittely kunnanvaltuustoissa ja linkitys poliittiseen päätöksentekoon 6. Tarvittavien verkostojen / kumppanuuksien kokoaminen ja toimintaan sitoutuminen 2. Kuntakohtaiset ongelmakohtien identifioinnit 3. Ongelmiin puuttumisen suunnittelu (ongelmakentän vaatimien toimien määrittely) 4. Kolmen keskeisimmän hankkeen priorisointi 5. Priorisoitujen hankkeiden vetovastuista sopiminen ja niiden aikataulutus 8

9 Keski-Suomen turvallisuus- suunnittelun organisointi Keski-Suomen liitto koordinaatiotehtävä maakunnallinen suunnitelmaosuus suunnitelmien koonti maakunnalliseksi asiakirjaksi Turvallisuusyhteistyön jory poliisin, pelastustoimen, tiehallinnon ja seutukuntien edustajat ohjaus seuranta Tuki Keski-Suomen pelastuslaitos johdon edustaja ohjausryhmässä turvallisuussuunnittelun koordinaattorin työpaikka tuki seutujen turvallisuustyöryhmille ja Keski-Suomen liitolle pelastustoimen turvallisuusanalyysit Tuki Keski-Suomen poliisilaitos johdon edustajat ohjausryhmässä päällystötason yhdyshenkilö tuki seutujen turvallisuustyöryhmille ja Keski-Suomen liitolle turvallisuusanalyysit Tuki Keski-Suomen tiepiiri johdon edustaja ohjausryhmässä tuki seutujen turvallisuustyöryhmille ja Keski-Suomen liitolle liikenneturvallisuusanalyysit Kunnat/seutukunnat seutukuntakohtaiset koordinaattorit seutukunnan turvallisuustyöryhmä kunnat, elinkeinoelämä (kauppakeskukset, kauppakamari, yrittäjäjärjestöt, isot yritykset), kirkko, yhteisöt (Vapepa, SPR, asukasyhdistykset, kyläyhdistykset jne), paikallismedia, poliisi, pelastuslaitos ym. seutukunnallinen suunnitelmaosuus seutukunnallinen seuranta ARTU:n hyväksikäyttö 9

10 Turvallisuussuunnittelun seutujako Saarijärven seutukunta Witas alue Keuruun seutukunta Äänekosken seutukunta Jyväskylän seutukunta + Joutsan seutukunta Jämsän seutukunta Suunnittelua tukevat viranomaiset: poliisi pelastuslaitos tiehallinto Jyväskylän kaupunki (lähtee mukaan maan 15 suurimman kaupungin yhteiseen turvallisuussuunnitteluhankkeeseen) 10

11 Poliisilaitokset

12 KSPL tunnuslukuina Tehtäviä vuonna 2008 Hälytystehtäviä Perheväkivaltaan liittyviä tehtäviä 759 Rikoksia yhteensä Rikoslakirikoksia Omaisuusrikoksia Väkivaltarikoksia Huumausainerikoksia 558 Poliisin myöntämiä lupia Päihdekiinniotot Rattijuoppoja Resurssit Budjetti ,6 M Henkilöstöä yhteensä 380 Näistä poliisiviroissa

13 KSPL:n johtorakenne Poliisipäällikkö Markku Luoma Johtoryhmä Esikunta- ja hallintolinja Apulaispoliisipäällikkö Jyrki Wasastjerna Poliisitoimintalinja Apulaispoliisipäällikkö Uolevi Väre Lupapalvelulinja Apulaispoliisipäällikkö Juha Vuorela Keski-Suomen poliisilaitos, Esikunta- ja hallintolinja, Viestintä

14 Keski-Suomen poliisilaitoksen organisoituminen ja yksiköiden tehtävät POLIISIPÄÄLLIKKÖ Markku Luoma Esikunta- ja hallintolinja Apulaispoliisipäällikkö Jyrki Wasastjerna Poliisitoimintalinja Apulaispoliisipäällikkö Uolevi Väre Lupapalvelulinja Apulaispoliisipäällikkö Juha Vuorela Suunnittelun koordinointi Henkilöstö-, talous- ja materiaalihallinto Toimitilat ja sopimukset Sisäisen valvonnan koordinointi Viestintä Kalusto ja välineistö Organisaatio- ja tietoturvallisuus Koulutuksen koordinointi Työsuojelu ja työhyvinvointi Turvallisuussuunnittelu Rikostorjuntasektori Rikosylikomisario Pauli Huuskonen Rikostutkinta Analyysit Rikostekninen tutkinta Huume ja tarkkailu Valvonta- ja hälytystoimintasektori Ylikomisario Tuomo Viitaniemi Valvonta- ja hälytystatoiminta Säilytystoiminta Palvelupäivystys Ennaltaehkäisevä toiminta Tilannekeskus Löytötavara Lupapalvelut Ulkomaalais- ja maahantuloasiat Yhteispalvelun edistäminen Palveluverkosto Mobiilit lupapalvelut Turva-alan ja aseliikkeiden elinkeinovalvonta Kenttätutkinta Joutsan palvelutoimisto Keuruun poliisiasema Jämsän poliisiasema Saarijärven poliisiasema Äänekosken poliisiasema Viitasaaren palvelutoimisto 14

15 Visiot Menneisyys Nykyhetki Tulevaisuus Poliisin visio: Suomi on Euroopan turvallisin maa. Keski-Suomen poliisilaitoksen tavoitetila: Keski-Suomen poliisilaitos tuottaa toimialansa turvallisuuspalveluita laadukkaasti, tuloksellisesti ja taloudellisesti. Poliisilaitos on luottamusta nauttiva ja monialaista yhteistyötä harjoittava organisaatio, jota johdetaan tietoperusteisesti ja vuorovaikutteisesti. Poliisilaitos huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja profiloituu työyhteisönä modernina, luovuutta kannustavana ja vetovoimaisena. 15

16 Poliisitoiminnan vaikuttavuustavoitteet Keski-Suomessa Alueen ihmisten turvallisuus on hyvä ja koettu turvallisuuden tunne ja luottamus poliisin hyvällä tasolla Poliisin näkyvyys ja järjestyksen ja turvallisuuden valvonta turvataan tasapainoisesti koko maakunnan alueella Poliisin avun saaminen paikalle hälytystilanteessa on nopeaa Rikosten selvitystaso on korkea ja tutkinta tapahtuu joutuisasti Poliisin lupapalvelut ovat korkealaatuisia ja niiden saatavuus on tasapuolista maakunnan alueella sen mukaan kuin palveluverkko ja liikkuvien palveluiden ja yhteispalvelun käyttö tekevät mahdolliseksi Poliisilaitoksen toiminta on johdettua ja tehokasta ja tapahtuu linjojen, sektoreiden ja toimipisteiden kesken joustavassa yhteistyössä Toiminta ja yhteistyö poliisilaitoksen sisällä ja sidosryhmien kanssa on rikoksia ja häiriöitä ennalta ehkäisevää Henkilöstö on ammattitaitoista ja motivoitunutta ja poliisilaitos tukee työntekijöiden jaksamista. 16

17 Keski-Suomen poliisilaitoksen strateginen ajattelu- ja toimintatapa Johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli Yhteistyö ja kumppanuus Yhteinen tahtotila ja strategia Poliisilaitoksen tuloksellisuus Tehokkaat prosessit Tietoperustainen toimintatapa Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 17

18 Poliisitoimintaa ohjaavat arvot Oikeudenmukaisuus Noudata lakeja, asetuksia, normeja ja eettisiä ohjeita sekä virkatehtävässä että yksityiselämässä - poliisi on esimerkki muille Kohtele kaikkia henkilöitä tasapuolisesti - laki on sama kaikille Ole luotettava ja lahjomaton - poliisin brändin peruskivi Ammattitaito Opi uutta uusien tehtävien kautta - uuden oppiminen on kehittymisen edellytys Kanna vastuusi kokonaisuudesta ja yritä parhaasi - jokaisen työpanoksella on merkitystä työyhteisössä Kehitä osaamistasi - poliisin työympäristö ja -menetelmät muuttuvat jatkuvasti Palveluperiaate Poliisi tarjoaa perusturvallisuutta kaikille kansalaisille - perustuslain mukainen poliisin perustehtävä Tunnista asiakkaasi ja palvele asiakastasi - asiakastyytyväisyys on tärkeimpiä mittareitamme Henkilöstön hyvinvointi Muista sekä asioiden että ihmisten johtamisen tärkeys - johtaminen on kriittinen menestystekijä Vaikuta omalla käytökselläsi positiivisesti työyksikkösi ilmapiiriin ja yhdessä tekemiseen - tee muille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän Pyri monimuotoiseen ja mielekkääseen työnkuvaan - mielekäs työn sisältö luo työhyvinvointia Tasapainota työ, perhe ja vapaa-aika; anna myös muille siihen mahdollisuus - elämä on kokonaisuus 18

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Helsingin poliisilaitos Itäkeskuksen poliisipiiri Myllypuro-Seura Helsingin kaupunki Turvallisuus- ja valmiusosasto Kontula-Seura Puotila-Seura PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kontula, Kivikko, Kurkimäki,

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma LAPPAJÄRVEN KUNTA Turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Lappajärvi toimintaympäristönä... 3 3 Turvallisuussuunnitelman toteutus... 5 4 Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi...

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot