Nuppu näki pahoja unnii, niissä opettajat ja liäkärit olivat piruja, Luziferija.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuppu näki pahoja unnii, niissä opettajat ja liäkärit olivat piruja, Luziferija."

Transkriptio

1 Tuntu pahalen, kun jäi niin paha muisto koulusta ja sairraalasta.niin pahalen se tuntu, jotta ois kuola pitäny.ja tuntu, jotta siihen ihan kuolloo, siihisttyy. Nuppu näki pahoja unnii, niissä opettajat ja liäkärit olivat piruja, Luziferija. Pelekäsin opinko pihassa läksyjä. Pelekäsin eniten miten männöö yläaste, kun se on vaikeempi ja tulloo uussii ainneita, ruotsi, kemija ja vyssiikka. 6: nnela luokala englannin opettaja ol sanonu JP: len, jotta hiän ei pystys opettammaan kemijjoo ja vyssiikkoo. Ensimäisistä ruotsin kokkeista sain 10-, kemijasta ja vyssiikasta 8 ja sitä lukkiissa keksin Nuppu Sijan. Kun JP. luki huaston koko ajan vitsijä, nauron ja piirin. Keskiarvoks sain 8,7. Nous HYVIN paljo kerrala. Sillon oun ollu

2 Numerot: Englanti 7-10 Matematiikka 6-8 Käsityö 7-9 Musiikki 6-9 Kaheksannela luokala kun piti valita kaks ainetta ja minä halun toiseks venäjän, niin rehtor ei ois halunu sitä anttoo, sen mielestä se olis liijjan vaikkee. Siitäkkii sain 9. Olisin halunu toiseks saksan vain kahta kieltä ei suanu ottoo. Ja ihan varmasti olisin oppinu sennii. Nuppu läks karkkuun potkurila. Järripeippo ajo sitä jälestä kitaran kansa. Alamäki on paikala kun vain tuvan rappuset männöö alas. Läks läksyjä karkkuun. 22

3 BARBILETTAE Se tul Barbiloila, jotta iänet rupes tuntummaan HYVIN pahalen. Suutun toissiin sen tautta kun pittäät iäntä ja toiset suuttuvat minnuun siitä. Kävi hermmoon toissiin syönti. Max sano, jotta kyllä aikkaisena tunttuu pahalen, kun semmonen toisilen ol.( En minä sanamuottoo tarkkaan muista.) Ja Muumio sano: Ei syyvväkkää antanu. KESÄ -80, 14 - vuotisena Siitä lukkoo tämmöstä : Ääniherkkyys, aggressiivisuus, epätavallinen kiihtyneisyys, ummetus, masennus epävarmuudentunto, keskushermostoa lamauttava aine. Kirjutin tuon ulukomuistista, niin kaikkee en muista, olis ko ollu myös valoherkkyys. Luvin ne vasta Harjamäistä tulttuu, kun oun ollu vähä yl 20:n ja kirjutin konneela, vein tuvan pöyvvälen, jotta lukekkaan 23

4 Meijjän. Olin kirjuttanu muistakkii liäkkeistä. Se ol sanonu, jotta semmoset kirjat pitäs ottoo kirjastoloista pois huonohermoset rupevvaat luulemmaan. Tervveys- lehestä luvin vielä semmosta, jotta jos jollaa on mielessä ihtesä tappaminen, se lisevvää sitä tunnelmmoo. Kesälä - 80 kun söin sitä, ol mielessä IHAN koko ajan ja otinnii jottaa liäkettä jonka löysin vinniltä. Se on ollu nestteenpoistoliäke, kun läks sankkoon HYVIN paljo ja HYVIN hyvästi monta kerttoo peräkkäin. Läks niin hyvästi, jotta ol ihan vuahessa. Olin syöny puol purkkii. Mittää muuta en siitä huomanu. Ja luki, jotta se lisevvää ätkötystä. Olisin ihan tosissaan halunu muakuoppamökkiin. Kissoin ja koiran kansa tapahtu HYVIN pahhoo. Oikkeesti se ol sen ukon eikä minun syytä. Ruotsin kokkeet ol ensimäisenä ja ne män kuitennii hyvästi. Sain 10-. Olin opetelu sitä jo kesälä. Sitten tul keuhkonkuume, väsytti HYVIN kovasti eikä ollu koko aikana yhttää näläkä. Siinä samassa akkaliäkärissä Joinsuussa käytti. Sai se kuitennii sen paranemmaan. Seurraavista ruotsin kokkeista sain vain 9½. Tuntu inhakalta. 24

5 VENÄLÄISET 25

6 Nupula männöö show n pitäminen välilä liijjan pitkälen. Laiton Juri Gagarinin kuvan ruamiloihen jiäkuapin piälen. Juhannuksena toin sillen juhannusruusuja. Älysin ihan hyvästi, jotta se on kuolu enkä minä ou sitä etes nähny. Kuvittelin sen ukoksen. 26

7 En kuulu sitä iäntä, se VAIN TUNTU, jotta venäläinen käskköö. Ja justtiisa tul uutiset. Piirin tuon sen tautta, jotta sen ossois paremin kuvitela. Sanon Muumijolen, jotta venäläiset minula perunnoo mullattivat. Älysin koko ajan,jotta ite oun keksiny, jotta venäläiset käskkööt; paremin kehttoisin (välittäsin ) tehä. Sanon Maxilen, jotta venäläiset pittäät minulen järjestystä. Se sano, jotta hyvähän tuo, kun etes joku. Ja ne sanovat mitä EI sua tehä. Ne tuntuvat auttavan minnuu koko ajan kaikessa, jotta pysysin olossa enkä ihtteen tappas. En mitenkkää suanu mielestän, jotta G.O. on venäläinen,vaikka sannooot virolaiseks. Mökissä assuissa kuulin ratijosta, jotta sen jyrskyttäjäsä (Äitisä) on venäläinen. Sen verran olin oikkeessa. 27

8 Vertasin ihtteen ennen H:n sairraallaan männöö Venäjän keisar Aleksanteri I :een,kun olin lukenu Mika Valtarin rommaannnii Tanssi yli hautojen. Ajattelin, jotta kun keisarrii on syöny hermoliäkettä, niin suatan sitten syyvvä minäkkii. Muuten en ois halunu ruveta syömmään. Muistan, jotta söin hermoliäkettä jo ennen sairraallaan männöö. Ja sitten ajattelin, jotta nyt keisar lähttöö miel sairraallaan. En koko aikana luulu, jotta minä olisin se. MIKÄ ON OUTTOO? Minä oun ajatelu jo hyvin aikasseen, ainakkii jo 18- vuotisena, jotta jos toissiin mielestä on joissaa asijoissa outo ja jos se ei ihtteesä haittoo eikä siinä tie kenelenkkää mittää pahhoo, suapi semmonen olla. JP. kysy minulta, jotta outko nähny, jotta kukkaa toinen muatarötköttäs raviojassa.vain entä jos ihan kaikesta pelekkeis, jotta uskalttaako semmosta tehä, kun en ou nähny, jotta kukkaa tekis. Es merkiks en ou nähny, jotta kukkaa toinen heittäs kaupassa palttoo (takkii) piälttään ja laittas siihen kärriin, kun tulloo kuuma. Max huasto, jotta joku ukko ol kaupungila kulukkiissaan nostelu vuorotellen vasenta ja oikkeeta kättä ja samala sanonu : Nostan kättä, nostan toista. Polliissi ol vieny sen putkkaan. Mitä pahhoo siinä ois kenelenkkää tehny? Sillon kun asuttiin Joinsuussa, joku ukko ol siinä Suvantosillala kävelessään huastanu koko ajan hyvin kovala iänelä, käs ollu nii kun huastas mikrohvoonniin ja välilä nauranu. 28

9 Max sano, jotta jollaa taitteilijala (ukola) kun on niin kovat luomistuskat jotta se ärjjyy pihamuallaan ja sitten pyörrii lumihangessa. Minusta se ei ou yhttää outtoo, pitäs minunnii suaha. On hyvä muistaa, ettei ole olemassa mitään selkeitä rajoja normaalin ja epänormaalin, terveen ja sairaan välillä. Kaikki nämä käsitteet ovat suhteellisia ja kulttuurisidonnaisia. Anthony Storr on sanonut, ettei ole olemassa sellaista käyttäytymistä, jota ei jossain kulttuurissa pidettäisi sairaana ja jossain toisessa täysin normaalina. Klassinen esimerkki tästä on kwakiutl intiaanit, eräs nomadiheimo, jossa paranoidisuus on normaalia. Ei- paranoidista jäsentä pidetään hulluna ja karkoitetaan heimoyhteisöstä. Claes Andersson käsikädessä- lehti Justtiisa tätä oun ajatelu. Jos olisin jossaa muuussa muassa, minnuu ei piettäs yhttää outona. Tavalisesti es m. venäläinen suapi hyvin paljo tunnelmmoo, naurraa heleposti ja heleposti männöö pikku hukaks eikä siinä muassa sen tautta pietä outona, piettäs outona jos ei ois semmonen. JP. kun ol lehmmee lypssäissään vetäny turppoo (hymmyily), niin Meijjän Ukko sano, jotta se on lopulllisesti sejonu. Ei yhttää älyny toisen assiita, itekkii sano, jotta meinovvaa ruveta naurattammaan vaikka pankissa, kun tulloo niin huvittava tappaus mielleen. Maaliskuinen aamu säteili. Antti hiveli ylähuulensa hentoja viiksikarvoja ja viimein puhkesi vastustamattoman leveä hymy hänen kasvoihinsa. Sitä ei voinut estää. Antti oli iloinen, ettei kukaan ollut häntä näkemässä, sillä ihminen, joka nauroi itsekseen, sai totisessa maassa helposti löylynlyömän maineen. 29

10 Mika Valtari: Tanssi yli hautojen Myhkylässä assuissa kun olin mökisssän tehny niin mukavvii sarjakuvvii, niin pyörälä ajjaissa en osanu olla turvan vetämätä, vaikka immeenen tul vasttaan. Joku ukko ihan varmasti luul, jotta hänelen, kun kaupassa sano jollennii, kun olin männy ohi : Piti vielä tuon akan tuohon tulla! Sitten kassala kysy : Mitä sitä kuulluu?! Lopula piti nousta pyörän piältä jos immeenen tul vasttaan ja piti ruveta näin AME kirjutti Hoohon, jotta sitten kun tulet pihhaan takasi ei sua murjottoo eikä kiusata JP:tä. Ja kun kirjutin, jotta en ossoo olla vain vejän turppoo korvviin päin huasttaissan, niin se vastas : Elä vejä turppoo korvviin jos huastat tavalisesta assiista. Semmonen on typerree. Miina ol ensin leikanu kenkäsä veitelä, sitten viskanu uunniin hiillokselen ja sen perästä vielä niitä pitäny, kun ensin ompel kiini. Max osti Myhkylässä assuissa minulen kesähatun. Sano: Suat vaikka sonttii siihen. Ajattel, jotta paremin sitten pien. - Mitä se nyt tyhjjee naurraa? Max kysy kun minä nauron toisessa huonneessa 30

11 Myhkylässä assuissa. Kun ite huastot tuomosta, jotta muna- ukko, JP sano. MIKÄ ON NORMMAALLII? Jossaa lehessä joku ämmä sannoo : On normaalia olla lesbo. Minusta on typerree, kun Une sano puhelimessa hyvin monesti ihan vaikka mistä assiista : Eihän se ou normmaallii. Kun se on sillä tavala, jotta jonkun mielestä joku ei ou normmaallii ja jonkun toisen mielestä on. Jonkun sykijatrinnii kansa on ollu tuola tavala. Normmaalin vastakohta on epänormmaali, se on joihennii mielestä sama kun sairas tai outo. Jotkut eivät halu helepola sannoo misttää assiista, jotta se on outtoo, ne sannoot, jotta se ei ou ihan tavalista. Ja on ihan er assii jos joku on miel sairas kun jos joku on vain outo immeenen. Une sano josttaa sukulaisesta : Se on omituinen. Jos ajatellaan, jotta semmonen on tavalista ja normmaallii jota immeesistä on eniten, niin jos lopula vaikka homoja onnii enemän kun niitä joita tähän asti on tavalisena pietty. ( En halunu kirjuttoo sitä sannoo.), niin sillonhan on normmaalllii ollakkii homo ja se onnii outtoo jota ennen piettiin tavalisena. Joku MTT:n ämmä sano, jotta hiän uskkoo uusimppiin selostukssiin. Minä 31

12 sanon sillen, jotta entä kun tulloo vielä uusimmat selostukset, niin sillonhan sinä out ollu viärässä. EIHÄN SE MITÄ OU OUTTOO Mikä on outtoo? Jotkut sannoot joisttaa tekemisistä, jotta eihän se ou outtoo, kun sitä tekköö niin monet. Sitten on outtoo, jos tekköö semmosta, jota tekköö vain harvat. Kun vein polliissilen lompakon, jonka olin löytäny, se sano, jotta nykyaikana on rehellissii harvassa. Ol ko se sillon outtoo, kun sitä nykyaikana tekköö vain harvat? Ja mitä nykyaikana tekköö monet, olis vanhhaanaikkaan pietty pahana. Jotkut suattaat luula semmosesta, joka pittää vanhannäkössii vuatteita, jotta se on niin köyhä eivätkä arvvoo, jotta se on niin tarkka eikä välitä laittoo rahhoo joutavvaan, kun vuatteet vielä piälä pyssyyt. Minula sykijatrissa ollessa ol housut reppiimässä, niin sykijatri luul tuota ensimmäistä. Olin justtiisa ostanu kuntopyörän ja vuatteissiin olis rahhoo ollu vaikka miten paljo. 32

13 Aku Ankassa Mikki Hiir sano Hessu Hopolen, jotta out ihan harakanpelättimes näkönen kun sinula on niin huonot vuatteet. Hessu Hopo kävi ostamassa uuvvet vuatteet ja laitto ne harakanpelättimelleen. Sitten kun Mikki tul uuvvestaan, Hessu kysy onko hiän vielä oman harakanpelättimesä näkönen. Jossaa lehessä joku ajattel josttaa niin hölömösti, jotta ei ois rosvoks uskonu, kun ol niin siistin näkönen. Sittenhän se ajatellaan päinvastonnii: jos ei näytä siistiltä, eppäillään rosvoks ja vaikka miks. Jotkut hupsut eivät pie hattuu kovalakkaa pakkasela sitä varten, kun se on muottii. Semmonen on ihan typerree. Ja pittäät sen tautta ihan outoja vuatteita. Tai pittäät tukan ouvvosti. Josttaa sukulaisesta ol joku sanonu, jotta: Olis han sen pitäny olla viksun (fiksu) näkönen. Ei ollu, kun ol letti ja hame. Kurraattor ensin sano, jotta on vaikkeeta sannoo mikä on outtoo ja mikä ei. Sitten kuitennii minun ihan kaikista tärkkeintä assiita sano ouvvoks kun eihän se ou tavalista. Kun asuttiin Joinsuussa 70-luvula, sielä ol yks tiitti (transvestiitti), akkoin vuatteissa ja pitkälä tukala, ajo pyörälä ja nukke ol siinä korissa eissä, niin polliissi ol sen seisattanu. Tiitti ol sanonu: Minähän opetan tämän vielä huastammaan. Mitä outtoo tuossa ois! Eikä sais hommoila. Mitä pahhoo siinä muka tekis? Samahan se mihin sen tellevvää. Joittaa suututtaa semmonen ukko joka on akkoin vuatteissa. Tulloo mielleen, jotta niistä tunttuu, jotta se tekköö siinä jottaa pahhoo heilen. Sykolokit kirjuttaat semmosesta, jotta niissä immeesissä on itessään jottaa sammoo eikä ne sitä ite huommoo. 33

14 Hoitokoila pomo sano jonkun vuatteista, jotta: Eihän kukkaa ou tuola tavala. Sen ois pitäny sannoo: Oun minä ainakkii, etkö sie sitä huommoo? Kenestä sie sitten sen sanot, jos kukkaa ei ou tällä tavala? Ja sitten ne sannoot: Ei kukkaa muu ou tuola tavala. Tai: Ei kukkaa muu ou tuomonen. Joihennii sosijalistilöihen mielestä olisin miel sairas sen tautta, kun oun niin er lainen kun tavalisesti ollaan. Joku sykijatri (Ukko E.H) pan sen syyks, kun oun niin taitteilija. Ja joku sykijatri (E.H) ol sanonu (olin 11v.) poikkeava puhetyyli. Jos joku ihan ite kekssii sanoja ja sillä tavala huasttaa, se on joihennii mielestä outtoo. Kuitennii on vaikka miten paljo sanoja, joita piettäs outona, vain eipä pietäkkää, kun niin monet sillä tavala huasttaat. Olevinnaan sosijalistit älyvväät, jotta immeessii on er laissii eikä ou kahta samanlaista, sitten eivät ällyykkää siitä mittää vain koittelloot tehä kaikista samanlaista. Jos joku ei ou semmonen nii kun tavalisesti ollaan, ei sitä pitäs sen tautta olla sairraallaan laittamassa, jos se ei tie siinä mittää pahhoo itelleen eikä toisilen. Rosvot ja juopot pitäs sinne laittoo. Juopot tekkööt pahhoo itelleen ja suattaat tehä toisilennii humalassa ollessa. Ja semmoset jotka eivät pie hattuu pakkasela. Siinä suattaa tulla piähän reuma ja männöö viimenennii järentynkyrä. MINKÄLAINEN ON SAIRAS? Kun potilas kysyy lääkäriltään : Olenko minä vaarassa menettää järkeni?, on oikea vastaus tavallisesti kielteinen. 34

15 Harold Shryock: Terveyden avaimet Maxii sano, jotta semmonen se ei oukkaa hupsu, joka ihtteesä hupsuks sannoo, mie kun olin sanonu ja eppäilin ounko miel sairas. Sano, jotta hupsun mielestä kaikki toiset on hupsuja vain hiän ei. JP:kkii sano, jotta jos sykijatrilta kysyn ounko miel sairas, se naurraa. Sitä varten kun MIEL`SAIRAS EI ITE ÄLLYY SITÄ EPPÄILÄ. Ja niin se naurokkii. Se ol ennen sairaallaan männöö. Millä tavala Nuppu Sika ol sairas ennen sairraallaan männöö 20- vuotisena? Sai liijjan paljo tunnelmmoo ja liijjan vähästä. Hyvin kovasti suuttu tai hyvin kovasti nauro ja pitkkään. Ja välilä HYVIN kovasti pikku hukkana. Se ite ajattel, jotta eikö se ou tervveemppee, kun vielä osovvaa suuttuu, kun jos ei olis MITTÄÄ TUNNELMMOO, ei etes suuttus? Ja jotta on tervveemppee, jos tunnelmmoo on liikkoo kun lijjjan vähä. 35

16 Se luul, jotta venäläinen amppuu hänen sängyn vieressä konekivväärilä Ja oikkeessahan Nuppu ol.jossaa lehessä lukkoo: Tunteeton. Minua ei naurata enää mikään, minua ei itketä enää mikään. En enää rakasta enkä vihaa ketään. Tunteeni ovat täysin kadonneet. Sykijatrin vasttaus: Kirjeestäsi muodostuu kuva vakavasta psyykkisestä sairaudesta, jonka seurauksena on ollut tunteiden latistuminen. Jossaa lukkoo, jotta skitsofrenian alussa on tuomosta. Sanon Unelen puhelimessa, jotta Itikka ol keräny metässä vattuja ja välilä syöny niitä, niin ol tullu niin hyvvii runoja mielleen, jotta ol lopula istunu kannolen ja nauranu hyvin kovasti. Une sano : Höpelö on. Minusta ei ou YHTTÄÄ höpelö. Eikä ois venäläissiinkkää mielestä, sanosivat, jotta tuomonen pittää ollakkii. Skitsofreniasta : Vie toimintakyvyn. Oma-alotteisuus puuttuu. Nuppu Sika ol Hupsusta Liäkäristä tulttuu ensin hyvin paljo parempana ja sitten hyvin paljo pahempana.paikala sieltä tulttuu rupes siivvoommaan, vaikka myöhä ol.leipo ja paisto ruisleivät. Ihan kaikki teki siinä ite.vehnäleivät teki kansa. Perunakukkosen, vehnäspellillisen.jonnaa päivänä leipo vehnäset:eltit, korvapuustit, hillola täytetyt ja tavaliset pullat.välissä vielä pes astteet ja lakas lattiin. Merkkuunnii alotti. Max sano, jotta jollaa ol puhevika ja ol perunoita syyvvessään sanonu : Tule popakka ihmiseen. Sen ompelin siniselä. Se jäi kyllä kesken. Toisseen seinävuatteesseen alotin ommela : Mitäs se 36

17 haittovvaa. Manta ol sanonu sillä tavala, kun se söi paljo Hanna-tätin piparkakkuja ja kysyn eikö pelekkee lihomista. Siitäkkii jäi viimenen sana ompelemata. Merkkasin siihen kaks kukkoo.(kukka) Piirin yölä kukka-asetelman : puna-apiloita ja ruiskaunokkija.toisseen hyvin tummansinissii orvokkija. Ja auringonlaskun. Siinä ol vene ja mehttee. 18-vuot. ihan paikala eros kirkosta. Syksylä män hupssuin työhön, vain ei ollu kun hyvin lyhheen ajan, hermot ei kestäny. Sielä piti kuttoo kangaspuila. se oppi heleposti ja siitä ol se mukavvoo. Rahhoo sai 3500mk. Anto kaikki Maxilen. SKITSOFRENIJAN OIRREITA Parhaiten skitsofreniaa ennustavat seuraavat esioireet : tunne ympäristön muuttumisesta, epätavallisten uskomusten esiintyminen, outo käytös, asiaan liittymättömien tunteiden ilmaisu, puheen vaikea seurattavuus, ajatusten köyhtyminen, energiatason lasku, epäilevyys, sekä sensitiivisyys.(tarkottaa jotta ajattelloo niin kovasti, jotta melekkeen männöö toisseen mualimmaan.nuppu Sijala ol sitä jo 8- vuot.) Vähemmän spesifisiä, mutta silti tärkeitä oireita ovat muun muassa ahdistuneisuus, levottomuus, vihaisuus, ärtyisyys, masentuneisuus, mielialan heilahtelu, kyvyttömyys nauttia asioista, syyllisyys, apaattisuus, ikävystyneisyys, mielenkiinnon tai huomiokyvyn puute, väsyneisyys, keskittymiskyvyn lasku, ajatuksiin vaipuminen, 37

18 päiväuneksunta, ajatusten salpautuminen,ruokahaluttomuus, laihtuminen, unihäiriöt, pakkoajatukset, ja toiminnot, liikkeiden muuttuminen, koulunkäynnin, työnteon ja muiden toimintojen heikkeneminen, vetäytyminen sosiaalisista kontakteista, impulsiivisuus sekä aggressiivisuus. Nuita ossois olla ihan kenelä vain, minula ol nuita kaikkii. Lukkoo jotta skitsofrenia tulloo tavalisesti vuotisena. Ja HYVIN HARVON penttuin. Lukkoo jossaa, jotta skitsofreenikko piirttää immeesen nuaman sillä tavala, jotta suattaa piirttee vaikka silimän ihan viärrään kohttaan. Ja ne piirttäät kuvvaan semmosta mikä toissiin mielestä ei siihen käy. Tai ne luulloot ihtteesä jokssii toiseks immeeseks. Tai luulloot, jotta hänen mahassa on kiärmmeitä tai jottaa muuta semmosta tai hänen piäsä kutisttuu kissan piän kokoseks. Nuppu Sijala ei ollu mittää tuomosta. Paiholassa kun televisijo ol auki, niin joku nuor ämmäpotilas sano : Ei tästä piäse rauhassa kulukemmaan, nuo näkköö miut koko ajan. Ja se luul, jotta televisijossa tai ratijossa kuulloot hänen ajatuksesa. Minulen sano, jotta : Kyllä se on ihan totta, jotta ne minnuu kahttoot, kun ne miusta valokuvviikkii ottaat. Mie kun oun mieltyny Esko Ahhoon, katon sen kuvvoo, niin rupesivat räpsimmään miusta kuvvii. Salamavalot vain välähtel. En meinanu jakssoo olla nauramata. Oun ollu 16 tai 17, kun televisijossa laulo kaks ukkoo (ulukomuallaissii ) ja kun rupesin niilen irvistelemmään, ne rupesivat takasi. Ja kun irvistelin vielä kovemin, nekkii lisäs. JP:kkii huomas sen. Enkä YHTTÄÄ luulu, jotta ne minnuu näkis. 38

19 Ennen viijjennen luokan alakkuu kesälä sanon toisilen, jotta piirän ensimäiseks piirustukseks koulussa ruusuja. Ratijo ol auki, niin ihan paikala rupesivat soittammaan semmossii lauluja jotka on ruusuloista ja hyvin pitkkään. Enkä YHTTÄÄ luulu, jotta ne olis sitä kuulu. Skitsofreenikot luulloot, jotta heitä vahittaan ratijosta tai televisijosta. Ja jotta heijjän ajatukset kuullaan. Nuppu älys, jotta nuo on vain sattummii. Ol Nuppu Sijan syntymäpäivä. (19.) Max teki täytekuakun. Nuppu söi paljo kermavuahttoo. 39

20 40

21 41

22 Lukkoo jossaa, jotta skitsofreenikko piirttää immeesen nuaman sillä tavala, jotta suattaa piirttee vaikka silimän ihan viärrään kohttaan. Ja ne piirttäät kuvvaan semmosta mikä toissiin mielestä ei siihen käy. Nuppu Sijala ei ollu mittää tuomosta. 42

23 14v. 43

24 Tarkottaa HYVIN KOVVOO suututtamista 44

25 Keskeisiä skitsofrenian oireita ovat kuuloharhat, vainon tai vaikuttamisen elämykset, eristäytyminen, tunteiden taantuminen tai epäasiallisuus sekä ajattelun häiriöt. Hyvin tavallista on, että äänet käskevät henkilöä tekemäään jotakin tai sitten hän kuulee jotakin puhuttavan itsestään. Äänet saattavat ilmaista henkilölle, että hän on jonkin juonittelun uhri. Joskus henkilö tuntee jonkun voiman liikuttavan häntä ilman, että hän voi sitä estää. (Tarkottaa, jotta käskköö jonnnekkii männä.) Ajatteluun tai kieleen liittyvät häiriöt näkyvät monin eri tavoin. Henkilöllä voi esiintyä ajatuksen rientoa, puheripulia tai ajatusten hyppimistä sinne tänne. Henkilön ajattelussa ja puheessa on piirteitä, jotka ovat poikkeavia ja joita muiden on vaikea ymmärtää.tunteiden ilmaisu ei noudata totuttuja normeja. Henkilö on iloinen silloin kun muut ovat surullisia ja surullinen silloin, kun muut ovat iloisia. Oireet ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, eivätkä suinkaan kaikki oireet esiinny yht aikaa. Diagnoosin ehtona on kuitenkin se, että aktiivivaiheessa esiintyy ainakin kahta edellä mainituista oireista. Lisäksi merkkejä häiriöstä on täytynyt ilmetä vähintään kuuden kuukauden ajan ja suoritustason on täytynyt alentua. Siitä tuntu saunassa, jotta saunan ikkuna siirttyy nuapurin ikkunan kohttaan ja SITTEN VERHOT AUKIVVAA eikä hyö sitä ite huommoo. Tuota ol 9-vuotisesta. Ja WC:n pytylä isttuissa se kuva siirttyy ihan minne vain. 45

26 SITTEN VENÄLÄISET SANOVAT, JOTTA MÄNE VAIN TUONE PÄIN JA SIELTÄ LÖYTY HYVIN PALJO MARJJOO. KUKA ON MIEL SAIRAS? Nuppu ol kesälä kahen sukulaisen luona. Toinen niistä sano miten hänelä männöö tekemiset. Itikka sano : Ne on niitä skitsofreenikon oirreita. Nupun piti männä pihalen naurammaan. Ajattel, jotta eihän tuo ou hyvin pahasti, kun on VAIN NIITÄ OIRREITA, ei ou ihan täys skitsofreenikko. (Nuppu ol 19v. ) Kun huaston Unelen, jotta venäläiset tulloot tänne ja laittaat minulen sähköjohot piähän ja sitten valakokankkaala näkkyy se mitä minä ajattelen, niin se sano : Siun pitäs ruveta tekemmään lasten kirjoja. 20-vuot. kun Nuppu ol miel sairraalassa, ol kirjuttanneet paperriisa : skitsofrenia Nuppu sai tiettee sen vasta 22-vuot. toiselta sykijatrilta. Tuotahan Nuppukkii ol itesttään ajatelu. Kuitennii se välilä eppäil ossois ko olla. Se kysy Paiholassa pitäs kö olla pahemat oirreet ennen kun olis ihan miel sairas. Pitäs olla.nupusta ol kirjutettu vain : skitsotyyppinen häiriö. Lukkoo jotta miel sairas ei tiijjä mikä on totta ja mikä ei. Nuppu ties ihan hyvästi. Kunttoutuskoila joku sair.hoit. sano, jotta ensin tuntus, jotta ihan varmasti on, ja sitten tuntus, jotta ihan varmasti ei ou. 46

27 Jonkun toisen sykijatrin mielestä se ol : lähinnä maanis-depressio. Myöhemin Nuppu luki tuosta kirjasta miks kä sanottaan jos on kummannii miel sairrauven oirreita. Se on skitsoaffektiivinen häiriö. Ja niistä iänistä (koirat yms.). Kun mänin niitä karkkuun toisseen huonneesseen, EN kuulu. Jos ne olis ollu harhoja, ne olis tullu jälestä. Sekkii on varma merkki, jotta NE EI OLLU HARHOJA VAIN OIKKEITA IÄNNII.Valamossa kun olin muutaman päivän, en kuulu koirriin iäntä koko aikana yhttää, sielä kun ei koirrii ou. KOIRAT HAUKKUUT HUORAKS Hupsun Liäkärin (Akkaliäkär) mielestä Nuppu Sika ei ollu trans. Sen mielestä Nupun juttu on vain nuorriin asijoita ja se kysy syöpikö Nuppu Sika e-pillerrii. Sen perästä Nupusta rupes tuntummaan, jotta koirat haukkuut sitä ihan sammoo. Se suututti HYVIN kovasti. Koirat häirihti ainakkii 15 vuuvven ajan. Nuppu Sika E I syö e-pillerrii nytkkää. 47

28 HUORA Hellunttaissa ajovat Nuppu Sijasta pahoja henkkii. Nuppu ol 18. VAIKKEESTI MIEL`SAIRAS Sykijatri sano, jotta vaikkeessa miel sairrauvessa suapi liäkkeet iliman, ja Nuppu suattaa jouttuu syömmään niitä loppuikäsä. 48

29 Nuppu Sikkoo kun häirihti koirriin haukkuminen.se ol OIKKEE IÄN, ne ei ollu harhoja.sykijatri ei sitä uskonu.ne tuntuvat haukkuvan: Sinä syöt e-pillerrii HAH-HAH-HAA! Sinä ukkoin kansa, HAH_HAH_HAA! Se häirihti 15 vuuvven ajan. Nuppu Sika nauhotti pihassaan koiran haukkumista, kun nuapurissa ja heijjän pihassaan koira haukku. Anto sykijatrin kuunela korvalapputerejoloila seurraavan kerran sielä käyvvessään. Tunnusti, jotta kuulloo hiän sen.huasto tuon kunttoutuskoila. Sosijalisti sano: Oisit sanonu: Maxila ol huono kuulo,niin se ei kaikkii koiran haukkumissii kuulu.ja Nuppu Sijala ol HYVIN hyvä kuulo.nuppu sano, jotta nyt 49

30 haukkuut.max ei kuulu. Sitten kun lopula haukkuvat kovemin, jotta sekki kuul. PIRU KÄSKKÖÖ 15-vuotisena rupesin lukemmaan Pekka Töpöhänttee ja tuntu, jotta minussa on kumpikkii Pekka Töpöhäntä ja Monni. Sanon aina sillä tavala, jotta minun Monni ei anna jottaa tehä.tuntu siltäkkii, jotta kukkaa ei ou minulen niin vuarallinen kun minä ite eikä kettää tarvihe pelätä yhtä paljo kun ihtteesä. Sosijalisti sano, jotta pahhuus ei tule immeesseen ulukkoopäin, vain on immeesessä itessään. 15v. 50

EI OU AKKOIN ASIJOITA!

EI OU AKKOIN ASIJOITA! valummaan eikä niitä ilikkii toissiin nähessä nostela. Kaiken järkyttävintä ol jos ois joutunu liäkärriin ja se ois kuunelu putkila. Pelekäsin monnii vuossii HYVIN KOVASTI keuhkokuvvaukssii. Onneks niihen

Lisätiedot

Hyvää syntymäpäivää, kulta. Ootko nyt tyytyväinen? Saat syödä niin

Hyvää syntymäpäivää, kulta. Ootko nyt tyytyväinen? Saat syödä niin 1 SINÄ PUTOSIT SILLALTA JUURI SINÄ ILTANA JOLLOIN RAKKAUTEMME TUNNUSTIMME LINNUNLAULUUN KULJIMME TOISIAMME KATSOIMME SILLALLA ENSI KERRAN SUUTELIMME ÄLÄ PELKÄÄ, RAKAS... EN ANNA HEIDÄN TEHDÄ SULLE PAHAA,

Lisätiedot

Iloisia juttuja I. Kaapro Jaaskelainen

Iloisia juttuja I. Kaapro Jaaskelainen Kaapro Jaaskelainen Table of Contents Iloisia juttuja I...1 Kaapro Jaaskelainen...2 ESIPUHE...3 SAVON UKON HELSINGISSÄ KÄYNTI, siihen aikaan kun Savoon ei vielä ollut rautatietä...4 NUOREMPI VELJENI...8

Lisätiedot

Papin perhe; Hän on Sysmästä; Spiritistinen istunto

Papin perhe; Hän on Sysmästä; Spiritistinen istunto Papin perhe; Hän on Sysmästä; Spiritistinen istunto Minna Canth The Project Gutenberg EBook of Papin perhe; Hän on Sysmästä; Spiritistinen istunto, by Minna Canth This ebook is for the use of anyone anywhere

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Tekstin kantaesitti Espoonlahden teatteri Kannusillanmäen kesäteatterissa Sunan navetan ympäristössä 6.6.2008

Tekstin kantaesitti Espoonlahden teatteri Kannusillanmäen kesäteatterissa Sunan navetan ympäristössä 6.6.2008 1(17) Kaarlo Kankaanpää Purkaus raakaa puhetta rakkaudesta Tekstin kantaesitti Espoonlahden teatteri Kannusillanmäen kesäteatterissa Sunan navetan ympäristössä 6.6.2008 Maailma pysähtyisi äkkiä ellei pyörää

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto

VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1 Ivy M. Blackburn Johdanto Kognitiivista terapiaa on useimmiten käytetty lievempien masennusreaktioiden hoidossa. Suurin osa tähän asti julkaistuista tutkimuksista on käsitellyt

Lisätiedot

Lapsi perheen huolehtijana

Lapsi perheen huolehtijana Nuorten ääni, osa 3 Lapsi perheen huolehtijana A-klinikkasäätiö ja Lasten seurassa -ohjelma keräsivät Lasinen lapsuus sivustolla nuorten kokemuksia, millaista on elää lapsuutensa alkoholiongelmaisen vanhemman

Lisätiedot

Kolmin aina kaunihimpi

Kolmin aina kaunihimpi Kolmin aina kaunihimpi TIMO MÄNNIKKÖ Paula asteli keittöön haukotellen raskaasti. Huomenta, hän sanoi unisella äänellä. Huomenta, kulta, sanoin ja kaadoin kahvia hänen mukiinsa. Ei sinun olisi tarvinnut

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Pärjääminen ja selviytyminen

Pärjääminen ja selviytyminen Nuorten ääni, osa 6 Pärjääminen ja selviytyminen A-klinikkasäätiö ja Lasten seurassa -ohjelma keräsivät Lasinen lapsuus sivustolla nuorten kokemuksia, millaista on elää lapsuutensa alkoholiongelmaisen

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖ PINTAA SYVEMMÄLTÄ

SYÖMISHÄIRIÖ PINTAA SYVEMMÄLTÄ SYÖMISHÄIRIÖ PINTAA SYVEMMÄLTÄ ALKUTEHTÄVÄ Oletko sinä joskus ymmärtänyt toisen ihmisen jotenkin väärin hänen käyttäytymisensä perusteella? Miten ja miksi? Miltä sinusta on tuntunut, jos joku on kuvitellut

Lisätiedot

Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA

Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA Sanelma Halonen on tällä muistelmallaan osallistunut Karjala-lehden muistelmakilpailuun ja kertoo näin: Haastelen tässä, mitä itse muistan, ehkäpä muistin

Lisätiedot

PALJON ON AIHETTA LAPSELLA KIITTÄÄ, JUMALAN LAHJOJA KAIKILLE RIITTÄÄ".

PALJON ON AIHETTA LAPSELLA KIITTÄÄ, JUMALAN LAHJOJA KAIKILLE RIITTÄÄ. 2 Helmiä PALJON ON AIHETTA LAPSELLA KIITTÄÄ, JUMALAN LAHJOJA KAIKILLE RIITTÄÄ". Tunnetussa joululaulussa sanotaan: Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen. Niinhän meillä onkin, mutta emme aina huomaa sitä.

Lisätiedot

3 VARHAINEN PUUTTUMINEN

3 VARHAINEN PUUTTUMINEN 3 VARHAINEN PUUTTUMINEN 53 Sisäänpäin kääntyneen pahan olon tunnistamisessa ovat avainasemassa arjen yhteisöt eli ne ihmiset, jotka ovat nuoren kanssa tekemisissä harva se päivä. Esimerkiksi koulussa olisi

Lisätiedot

2 ORASTAVAN SYÖMISHÄIRIÖN TUNNISTAMINEN

2 ORASTAVAN SYÖMISHÄIRIÖN TUNNISTAMINEN 2 ORASTAVAN SYÖMISHÄIRIÖN TUNNISTAMINEN Ensimmäisessä luvussa kuvasimme asioita, jotka nuoren elämässä voivat vinksahtaa: ystävyys- ja kaverisuhteet, ulkonäöstä ja julkisivusta huolehtiminen, seksuaalinen

Lisätiedot

Kauppa-Lopo. Minna Canth. The Project Gutenberg EBook of Kauppa-Lopo, by Minna Canth

Kauppa-Lopo. Minna Canth. The Project Gutenberg EBook of Kauppa-Lopo, by Minna Canth Kauppa-Lopo Minna Canth The Project Gutenberg EBook of Kauppa-Lopo, by Minna Canth This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärin yksinäisyys. Marja Aira LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Kliininen opettaja

Terveyskeskuslääkärin yksinäisyys. Marja Aira LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Kliininen opettaja Terveyskeskuslääkärin yksinäisyys Marja Aira LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Kliininen opettaja Kauniainen 21.10.2011 Terveyskeskustyön nykytila ja tulevaisuus tutkimus 2002 Postikysely lääkäreille,

Lisätiedot

ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ

ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ Annen äiti oli kuollut ja hän kasvoi isänsä kanssa. Anne oli tapaillut tätä poikaa noin kolme kuukautta ennen kuin he menivät koulun järjestämälle hiihtolomalle.

Lisätiedot

900 000 SUOMALAISTA. 9 tarinaa rahapelaamisesta

900 000 SUOMALAISTA. 9 tarinaa rahapelaamisesta 900 000 SUOMALAISTA 9 tarinaa rahapelaamisesta Julkaisija: Sosped säätiö Sosped stiftelsen Sosped Foundation Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki www.sosped.fi pelirajaton.fi Toimitus: Jari Hartikainen, Jouni

Lisätiedot

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Koivukoto 1 2 Laila Hietamies Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme 3 Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava 4 Novellin Koivukoto ensimmäinen versio on ilmestynyt nimellä Jos tulisi lopulta ikävä Salme Sauren

Lisätiedot

Copyright 2005 Karri Kokko All rights reserved. Kansi: Karri Kokko. Layout: Jukka-Pekka Kervinen. Painopaikka: Helsinki

Copyright 2005 Karri Kokko All rights reserved. Kansi: Karri Kokko. Layout: Jukka-Pekka Kervinen. Painopaikka: Helsinki Varjofinlandia Copyright 2005 Karri Kokko All rights reserved Kansi: Karri Kokko Layout: Jukka-Pekka Kervinen Painopaikka: Helsinki poesia on Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n Kirja kerrallaan -kustantamon

Lisätiedot

KUINKA PARANNAN ITSENI SUGGESTIOLLA

KUINKA PARANNAN ITSENI SUGGESTIOLLA EMILE COUÉ KUINKA PARANNAN ITSENI SUGGESTIOLLA Ainoa Couén itsensä kirjoittama esitys maailmankuulusta parannustavastaan RANSKANKIELESTÄ SUOMENTANUT L. K. 1927 Kieliasua nykyaikaistettu www.teosofia.net

Lisätiedot

Askeleet kaikuivat rappukäytävässä. Jaaronin raskas hengitys kuulosti melkein kuolevan hengenve-

Askeleet kaikuivat rappukäytävässä. Jaaronin raskas hengitys kuulosti melkein kuolevan hengenve- Luku 3 Seuraavana päivänä koulussa Jaaron ei tiennyt mitä olisi vastannut kysymykseen mitä kuuluu. Kuului hyvää. Tuulikki jatkoi Jaaronin stalkkailua tai Jaaron ainakin halusi uskoa niin. Tummat silmät

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan A. Sovijärvi, 2002, rev 1.02 http://apz.fi/kirjat/ Tämä teksti on 2. osa "Olet parempi ihminen ilman tunteita"-sarjaa. Esitän syvimmät kiitokseni avusta tämän tekstin

Lisätiedot