Nuppu näki pahoja unnii, niissä opettajat ja liäkärit olivat piruja, Luziferija.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuppu näki pahoja unnii, niissä opettajat ja liäkärit olivat piruja, Luziferija."

Transkriptio

1 Tuntu pahalen, kun jäi niin paha muisto koulusta ja sairraalasta.niin pahalen se tuntu, jotta ois kuola pitäny.ja tuntu, jotta siihen ihan kuolloo, siihisttyy. Nuppu näki pahoja unnii, niissä opettajat ja liäkärit olivat piruja, Luziferija. Pelekäsin opinko pihassa läksyjä. Pelekäsin eniten miten männöö yläaste, kun se on vaikeempi ja tulloo uussii ainneita, ruotsi, kemija ja vyssiikka. 6: nnela luokala englannin opettaja ol sanonu JP: len, jotta hiän ei pystys opettammaan kemijjoo ja vyssiikkoo. Ensimäisistä ruotsin kokkeista sain 10-, kemijasta ja vyssiikasta 8 ja sitä lukkiissa keksin Nuppu Sijan. Kun JP. luki huaston koko ajan vitsijä, nauron ja piirin. Keskiarvoks sain 8,7. Nous HYVIN paljo kerrala. Sillon oun ollu

2 Numerot: Englanti 7-10 Matematiikka 6-8 Käsityö 7-9 Musiikki 6-9 Kaheksannela luokala kun piti valita kaks ainetta ja minä halun toiseks venäjän, niin rehtor ei ois halunu sitä anttoo, sen mielestä se olis liijjan vaikkee. Siitäkkii sain 9. Olisin halunu toiseks saksan vain kahta kieltä ei suanu ottoo. Ja ihan varmasti olisin oppinu sennii. Nuppu läks karkkuun potkurila. Järripeippo ajo sitä jälestä kitaran kansa. Alamäki on paikala kun vain tuvan rappuset männöö alas. Läks läksyjä karkkuun. 22

3 BARBILETTAE Se tul Barbiloila, jotta iänet rupes tuntummaan HYVIN pahalen. Suutun toissiin sen tautta kun pittäät iäntä ja toiset suuttuvat minnuun siitä. Kävi hermmoon toissiin syönti. Max sano, jotta kyllä aikkaisena tunttuu pahalen, kun semmonen toisilen ol.( En minä sanamuottoo tarkkaan muista.) Ja Muumio sano: Ei syyvväkkää antanu. KESÄ -80, 14 - vuotisena Siitä lukkoo tämmöstä : Ääniherkkyys, aggressiivisuus, epätavallinen kiihtyneisyys, ummetus, masennus epävarmuudentunto, keskushermostoa lamauttava aine. Kirjutin tuon ulukomuistista, niin kaikkee en muista, olis ko ollu myös valoherkkyys. Luvin ne vasta Harjamäistä tulttuu, kun oun ollu vähä yl 20:n ja kirjutin konneela, vein tuvan pöyvvälen, jotta lukekkaan 23

4 Meijjän. Olin kirjuttanu muistakkii liäkkeistä. Se ol sanonu, jotta semmoset kirjat pitäs ottoo kirjastoloista pois huonohermoset rupevvaat luulemmaan. Tervveys- lehestä luvin vielä semmosta, jotta jos jollaa on mielessä ihtesä tappaminen, se lisevvää sitä tunnelmmoo. Kesälä - 80 kun söin sitä, ol mielessä IHAN koko ajan ja otinnii jottaa liäkettä jonka löysin vinniltä. Se on ollu nestteenpoistoliäke, kun läks sankkoon HYVIN paljo ja HYVIN hyvästi monta kerttoo peräkkäin. Läks niin hyvästi, jotta ol ihan vuahessa. Olin syöny puol purkkii. Mittää muuta en siitä huomanu. Ja luki, jotta se lisevvää ätkötystä. Olisin ihan tosissaan halunu muakuoppamökkiin. Kissoin ja koiran kansa tapahtu HYVIN pahhoo. Oikkeesti se ol sen ukon eikä minun syytä. Ruotsin kokkeet ol ensimäisenä ja ne män kuitennii hyvästi. Sain 10-. Olin opetelu sitä jo kesälä. Sitten tul keuhkonkuume, väsytti HYVIN kovasti eikä ollu koko aikana yhttää näläkä. Siinä samassa akkaliäkärissä Joinsuussa käytti. Sai se kuitennii sen paranemmaan. Seurraavista ruotsin kokkeista sain vain 9½. Tuntu inhakalta. 24

5 VENÄLÄISET 25

6 Nupula männöö show n pitäminen välilä liijjan pitkälen. Laiton Juri Gagarinin kuvan ruamiloihen jiäkuapin piälen. Juhannuksena toin sillen juhannusruusuja. Älysin ihan hyvästi, jotta se on kuolu enkä minä ou sitä etes nähny. Kuvittelin sen ukoksen. 26

7 En kuulu sitä iäntä, se VAIN TUNTU, jotta venäläinen käskköö. Ja justtiisa tul uutiset. Piirin tuon sen tautta, jotta sen ossois paremin kuvitela. Sanon Muumijolen, jotta venäläiset minula perunnoo mullattivat. Älysin koko ajan,jotta ite oun keksiny, jotta venäläiset käskkööt; paremin kehttoisin (välittäsin ) tehä. Sanon Maxilen, jotta venäläiset pittäät minulen järjestystä. Se sano, jotta hyvähän tuo, kun etes joku. Ja ne sanovat mitä EI sua tehä. Ne tuntuvat auttavan minnuu koko ajan kaikessa, jotta pysysin olossa enkä ihtteen tappas. En mitenkkää suanu mielestän, jotta G.O. on venäläinen,vaikka sannooot virolaiseks. Mökissä assuissa kuulin ratijosta, jotta sen jyrskyttäjäsä (Äitisä) on venäläinen. Sen verran olin oikkeessa. 27

8 Vertasin ihtteen ennen H:n sairraallaan männöö Venäjän keisar Aleksanteri I :een,kun olin lukenu Mika Valtarin rommaannnii Tanssi yli hautojen. Ajattelin, jotta kun keisarrii on syöny hermoliäkettä, niin suatan sitten syyvvä minäkkii. Muuten en ois halunu ruveta syömmään. Muistan, jotta söin hermoliäkettä jo ennen sairraallaan männöö. Ja sitten ajattelin, jotta nyt keisar lähttöö miel sairraallaan. En koko aikana luulu, jotta minä olisin se. MIKÄ ON OUTTOO? Minä oun ajatelu jo hyvin aikasseen, ainakkii jo 18- vuotisena, jotta jos toissiin mielestä on joissaa asijoissa outo ja jos se ei ihtteesä haittoo eikä siinä tie kenelenkkää mittää pahhoo, suapi semmonen olla. JP. kysy minulta, jotta outko nähny, jotta kukkaa toinen muatarötköttäs raviojassa.vain entä jos ihan kaikesta pelekkeis, jotta uskalttaako semmosta tehä, kun en ou nähny, jotta kukkaa tekis. Es merkiks en ou nähny, jotta kukkaa toinen heittäs kaupassa palttoo (takkii) piälttään ja laittas siihen kärriin, kun tulloo kuuma. Max huasto, jotta joku ukko ol kaupungila kulukkiissaan nostelu vuorotellen vasenta ja oikkeeta kättä ja samala sanonu : Nostan kättä, nostan toista. Polliissi ol vieny sen putkkaan. Mitä pahhoo siinä ois kenelenkkää tehny? Sillon kun asuttiin Joinsuussa, joku ukko ol siinä Suvantosillala kävelessään huastanu koko ajan hyvin kovala iänelä, käs ollu nii kun huastas mikrohvoonniin ja välilä nauranu. 28

9 Max sano, jotta jollaa taitteilijala (ukola) kun on niin kovat luomistuskat jotta se ärjjyy pihamuallaan ja sitten pyörrii lumihangessa. Minusta se ei ou yhttää outtoo, pitäs minunnii suaha. On hyvä muistaa, ettei ole olemassa mitään selkeitä rajoja normaalin ja epänormaalin, terveen ja sairaan välillä. Kaikki nämä käsitteet ovat suhteellisia ja kulttuurisidonnaisia. Anthony Storr on sanonut, ettei ole olemassa sellaista käyttäytymistä, jota ei jossain kulttuurissa pidettäisi sairaana ja jossain toisessa täysin normaalina. Klassinen esimerkki tästä on kwakiutl intiaanit, eräs nomadiheimo, jossa paranoidisuus on normaalia. Ei- paranoidista jäsentä pidetään hulluna ja karkoitetaan heimoyhteisöstä. Claes Andersson käsikädessä- lehti Justtiisa tätä oun ajatelu. Jos olisin jossaa muuussa muassa, minnuu ei piettäs yhttää outona. Tavalisesti es m. venäläinen suapi hyvin paljo tunnelmmoo, naurraa heleposti ja heleposti männöö pikku hukaks eikä siinä muassa sen tautta pietä outona, piettäs outona jos ei ois semmonen. JP. kun ol lehmmee lypssäissään vetäny turppoo (hymmyily), niin Meijjän Ukko sano, jotta se on lopulllisesti sejonu. Ei yhttää älyny toisen assiita, itekkii sano, jotta meinovvaa ruveta naurattammaan vaikka pankissa, kun tulloo niin huvittava tappaus mielleen. Maaliskuinen aamu säteili. Antti hiveli ylähuulensa hentoja viiksikarvoja ja viimein puhkesi vastustamattoman leveä hymy hänen kasvoihinsa. Sitä ei voinut estää. Antti oli iloinen, ettei kukaan ollut häntä näkemässä, sillä ihminen, joka nauroi itsekseen, sai totisessa maassa helposti löylynlyömän maineen. 29

10 Mika Valtari: Tanssi yli hautojen Myhkylässä assuissa kun olin mökisssän tehny niin mukavvii sarjakuvvii, niin pyörälä ajjaissa en osanu olla turvan vetämätä, vaikka immeenen tul vasttaan. Joku ukko ihan varmasti luul, jotta hänelen, kun kaupassa sano jollennii, kun olin männy ohi : Piti vielä tuon akan tuohon tulla! Sitten kassala kysy : Mitä sitä kuulluu?! Lopula piti nousta pyörän piältä jos immeenen tul vasttaan ja piti ruveta näin AME kirjutti Hoohon, jotta sitten kun tulet pihhaan takasi ei sua murjottoo eikä kiusata JP:tä. Ja kun kirjutin, jotta en ossoo olla vain vejän turppoo korvviin päin huasttaissan, niin se vastas : Elä vejä turppoo korvviin jos huastat tavalisesta assiista. Semmonen on typerree. Miina ol ensin leikanu kenkäsä veitelä, sitten viskanu uunniin hiillokselen ja sen perästä vielä niitä pitäny, kun ensin ompel kiini. Max osti Myhkylässä assuissa minulen kesähatun. Sano: Suat vaikka sonttii siihen. Ajattel, jotta paremin sitten pien. - Mitä se nyt tyhjjee naurraa? Max kysy kun minä nauron toisessa huonneessa 30

11 Myhkylässä assuissa. Kun ite huastot tuomosta, jotta muna- ukko, JP sano. MIKÄ ON NORMMAALLII? Jossaa lehessä joku ämmä sannoo : On normaalia olla lesbo. Minusta on typerree, kun Une sano puhelimessa hyvin monesti ihan vaikka mistä assiista : Eihän se ou normmaallii. Kun se on sillä tavala, jotta jonkun mielestä joku ei ou normmaallii ja jonkun toisen mielestä on. Jonkun sykijatrinnii kansa on ollu tuola tavala. Normmaalin vastakohta on epänormmaali, se on joihennii mielestä sama kun sairas tai outo. Jotkut eivät halu helepola sannoo misttää assiista, jotta se on outtoo, ne sannoot, jotta se ei ou ihan tavalista. Ja on ihan er assii jos joku on miel sairas kun jos joku on vain outo immeenen. Une sano josttaa sukulaisesta : Se on omituinen. Jos ajatellaan, jotta semmonen on tavalista ja normmaallii jota immeesistä on eniten, niin jos lopula vaikka homoja onnii enemän kun niitä joita tähän asti on tavalisena pietty. ( En halunu kirjuttoo sitä sannoo.), niin sillonhan on normmaalllii ollakkii homo ja se onnii outtoo jota ennen piettiin tavalisena. Joku MTT:n ämmä sano, jotta hiän uskkoo uusimppiin selostukssiin. Minä 31

12 sanon sillen, jotta entä kun tulloo vielä uusimmat selostukset, niin sillonhan sinä out ollu viärässä. EIHÄN SE MITÄ OU OUTTOO Mikä on outtoo? Jotkut sannoot joisttaa tekemisistä, jotta eihän se ou outtoo, kun sitä tekköö niin monet. Sitten on outtoo, jos tekköö semmosta, jota tekköö vain harvat. Kun vein polliissilen lompakon, jonka olin löytäny, se sano, jotta nykyaikana on rehellissii harvassa. Ol ko se sillon outtoo, kun sitä nykyaikana tekköö vain harvat? Ja mitä nykyaikana tekköö monet, olis vanhhaanaikkaan pietty pahana. Jotkut suattaat luula semmosesta, joka pittää vanhannäkössii vuatteita, jotta se on niin köyhä eivätkä arvvoo, jotta se on niin tarkka eikä välitä laittoo rahhoo joutavvaan, kun vuatteet vielä piälä pyssyyt. Minula sykijatrissa ollessa ol housut reppiimässä, niin sykijatri luul tuota ensimmäistä. Olin justtiisa ostanu kuntopyörän ja vuatteissiin olis rahhoo ollu vaikka miten paljo. 32

13 Aku Ankassa Mikki Hiir sano Hessu Hopolen, jotta out ihan harakanpelättimes näkönen kun sinula on niin huonot vuatteet. Hessu Hopo kävi ostamassa uuvvet vuatteet ja laitto ne harakanpelättimelleen. Sitten kun Mikki tul uuvvestaan, Hessu kysy onko hiän vielä oman harakanpelättimesä näkönen. Jossaa lehessä joku ajattel josttaa niin hölömösti, jotta ei ois rosvoks uskonu, kun ol niin siistin näkönen. Sittenhän se ajatellaan päinvastonnii: jos ei näytä siistiltä, eppäillään rosvoks ja vaikka miks. Jotkut hupsut eivät pie hattuu kovalakkaa pakkasela sitä varten, kun se on muottii. Semmonen on ihan typerree. Ja pittäät sen tautta ihan outoja vuatteita. Tai pittäät tukan ouvvosti. Josttaa sukulaisesta ol joku sanonu, jotta: Olis han sen pitäny olla viksun (fiksu) näkönen. Ei ollu, kun ol letti ja hame. Kurraattor ensin sano, jotta on vaikkeeta sannoo mikä on outtoo ja mikä ei. Sitten kuitennii minun ihan kaikista tärkkeintä assiita sano ouvvoks kun eihän se ou tavalista. Kun asuttiin Joinsuussa 70-luvula, sielä ol yks tiitti (transvestiitti), akkoin vuatteissa ja pitkälä tukala, ajo pyörälä ja nukke ol siinä korissa eissä, niin polliissi ol sen seisattanu. Tiitti ol sanonu: Minähän opetan tämän vielä huastammaan. Mitä outtoo tuossa ois! Eikä sais hommoila. Mitä pahhoo siinä muka tekis? Samahan se mihin sen tellevvää. Joittaa suututtaa semmonen ukko joka on akkoin vuatteissa. Tulloo mielleen, jotta niistä tunttuu, jotta se tekköö siinä jottaa pahhoo heilen. Sykolokit kirjuttaat semmosesta, jotta niissä immeesissä on itessään jottaa sammoo eikä ne sitä ite huommoo. 33

14 Hoitokoila pomo sano jonkun vuatteista, jotta: Eihän kukkaa ou tuola tavala. Sen ois pitäny sannoo: Oun minä ainakkii, etkö sie sitä huommoo? Kenestä sie sitten sen sanot, jos kukkaa ei ou tällä tavala? Ja sitten ne sannoot: Ei kukkaa muu ou tuola tavala. Tai: Ei kukkaa muu ou tuomonen. Joihennii sosijalistilöihen mielestä olisin miel sairas sen tautta, kun oun niin er lainen kun tavalisesti ollaan. Joku sykijatri (Ukko E.H) pan sen syyks, kun oun niin taitteilija. Ja joku sykijatri (E.H) ol sanonu (olin 11v.) poikkeava puhetyyli. Jos joku ihan ite kekssii sanoja ja sillä tavala huasttaa, se on joihennii mielestä outtoo. Kuitennii on vaikka miten paljo sanoja, joita piettäs outona, vain eipä pietäkkää, kun niin monet sillä tavala huasttaat. Olevinnaan sosijalistit älyvväät, jotta immeessii on er laissii eikä ou kahta samanlaista, sitten eivät ällyykkää siitä mittää vain koittelloot tehä kaikista samanlaista. Jos joku ei ou semmonen nii kun tavalisesti ollaan, ei sitä pitäs sen tautta olla sairraallaan laittamassa, jos se ei tie siinä mittää pahhoo itelleen eikä toisilen. Rosvot ja juopot pitäs sinne laittoo. Juopot tekkööt pahhoo itelleen ja suattaat tehä toisilennii humalassa ollessa. Ja semmoset jotka eivät pie hattuu pakkasela. Siinä suattaa tulla piähän reuma ja männöö viimenennii järentynkyrä. MINKÄLAINEN ON SAIRAS? Kun potilas kysyy lääkäriltään : Olenko minä vaarassa menettää järkeni?, on oikea vastaus tavallisesti kielteinen. 34

15 Harold Shryock: Terveyden avaimet Maxii sano, jotta semmonen se ei oukkaa hupsu, joka ihtteesä hupsuks sannoo, mie kun olin sanonu ja eppäilin ounko miel sairas. Sano, jotta hupsun mielestä kaikki toiset on hupsuja vain hiän ei. JP:kkii sano, jotta jos sykijatrilta kysyn ounko miel sairas, se naurraa. Sitä varten kun MIEL`SAIRAS EI ITE ÄLLYY SITÄ EPPÄILÄ. Ja niin se naurokkii. Se ol ennen sairaallaan männöö. Millä tavala Nuppu Sika ol sairas ennen sairraallaan männöö 20- vuotisena? Sai liijjan paljo tunnelmmoo ja liijjan vähästä. Hyvin kovasti suuttu tai hyvin kovasti nauro ja pitkkään. Ja välilä HYVIN kovasti pikku hukkana. Se ite ajattel, jotta eikö se ou tervveemppee, kun vielä osovvaa suuttuu, kun jos ei olis MITTÄÄ TUNNELMMOO, ei etes suuttus? Ja jotta on tervveemppee, jos tunnelmmoo on liikkoo kun lijjjan vähä. 35

16 Se luul, jotta venäläinen amppuu hänen sängyn vieressä konekivväärilä Ja oikkeessahan Nuppu ol.jossaa lehessä lukkoo: Tunteeton. Minua ei naurata enää mikään, minua ei itketä enää mikään. En enää rakasta enkä vihaa ketään. Tunteeni ovat täysin kadonneet. Sykijatrin vasttaus: Kirjeestäsi muodostuu kuva vakavasta psyykkisestä sairaudesta, jonka seurauksena on ollut tunteiden latistuminen. Jossaa lukkoo, jotta skitsofrenian alussa on tuomosta. Sanon Unelen puhelimessa, jotta Itikka ol keräny metässä vattuja ja välilä syöny niitä, niin ol tullu niin hyvvii runoja mielleen, jotta ol lopula istunu kannolen ja nauranu hyvin kovasti. Une sano : Höpelö on. Minusta ei ou YHTTÄÄ höpelö. Eikä ois venäläissiinkkää mielestä, sanosivat, jotta tuomonen pittää ollakkii. Skitsofreniasta : Vie toimintakyvyn. Oma-alotteisuus puuttuu. Nuppu Sika ol Hupsusta Liäkäristä tulttuu ensin hyvin paljo parempana ja sitten hyvin paljo pahempana.paikala sieltä tulttuu rupes siivvoommaan, vaikka myöhä ol.leipo ja paisto ruisleivät. Ihan kaikki teki siinä ite.vehnäleivät teki kansa. Perunakukkosen, vehnäspellillisen.jonnaa päivänä leipo vehnäset:eltit, korvapuustit, hillola täytetyt ja tavaliset pullat.välissä vielä pes astteet ja lakas lattiin. Merkkuunnii alotti. Max sano, jotta jollaa ol puhevika ja ol perunoita syyvvessään sanonu : Tule popakka ihmiseen. Sen ompelin siniselä. Se jäi kyllä kesken. Toisseen seinävuatteesseen alotin ommela : Mitäs se 36

17 haittovvaa. Manta ol sanonu sillä tavala, kun se söi paljo Hanna-tätin piparkakkuja ja kysyn eikö pelekkee lihomista. Siitäkkii jäi viimenen sana ompelemata. Merkkasin siihen kaks kukkoo.(kukka) Piirin yölä kukka-asetelman : puna-apiloita ja ruiskaunokkija.toisseen hyvin tummansinissii orvokkija. Ja auringonlaskun. Siinä ol vene ja mehttee. 18-vuot. ihan paikala eros kirkosta. Syksylä män hupssuin työhön, vain ei ollu kun hyvin lyhheen ajan, hermot ei kestäny. Sielä piti kuttoo kangaspuila. se oppi heleposti ja siitä ol se mukavvoo. Rahhoo sai 3500mk. Anto kaikki Maxilen. SKITSOFRENIJAN OIRREITA Parhaiten skitsofreniaa ennustavat seuraavat esioireet : tunne ympäristön muuttumisesta, epätavallisten uskomusten esiintyminen, outo käytös, asiaan liittymättömien tunteiden ilmaisu, puheen vaikea seurattavuus, ajatusten köyhtyminen, energiatason lasku, epäilevyys, sekä sensitiivisyys.(tarkottaa jotta ajattelloo niin kovasti, jotta melekkeen männöö toisseen mualimmaan.nuppu Sijala ol sitä jo 8- vuot.) Vähemmän spesifisiä, mutta silti tärkeitä oireita ovat muun muassa ahdistuneisuus, levottomuus, vihaisuus, ärtyisyys, masentuneisuus, mielialan heilahtelu, kyvyttömyys nauttia asioista, syyllisyys, apaattisuus, ikävystyneisyys, mielenkiinnon tai huomiokyvyn puute, väsyneisyys, keskittymiskyvyn lasku, ajatuksiin vaipuminen, 37

18 päiväuneksunta, ajatusten salpautuminen,ruokahaluttomuus, laihtuminen, unihäiriöt, pakkoajatukset, ja toiminnot, liikkeiden muuttuminen, koulunkäynnin, työnteon ja muiden toimintojen heikkeneminen, vetäytyminen sosiaalisista kontakteista, impulsiivisuus sekä aggressiivisuus. Nuita ossois olla ihan kenelä vain, minula ol nuita kaikkii. Lukkoo jotta skitsofrenia tulloo tavalisesti vuotisena. Ja HYVIN HARVON penttuin. Lukkoo jossaa, jotta skitsofreenikko piirttää immeesen nuaman sillä tavala, jotta suattaa piirttee vaikka silimän ihan viärrään kohttaan. Ja ne piirttäät kuvvaan semmosta mikä toissiin mielestä ei siihen käy. Tai ne luulloot ihtteesä jokssii toiseks immeeseks. Tai luulloot, jotta hänen mahassa on kiärmmeitä tai jottaa muuta semmosta tai hänen piäsä kutisttuu kissan piän kokoseks. Nuppu Sijala ei ollu mittää tuomosta. Paiholassa kun televisijo ol auki, niin joku nuor ämmäpotilas sano : Ei tästä piäse rauhassa kulukemmaan, nuo näkköö miut koko ajan. Ja se luul, jotta televisijossa tai ratijossa kuulloot hänen ajatuksesa. Minulen sano, jotta : Kyllä se on ihan totta, jotta ne minnuu kahttoot, kun ne miusta valokuvviikkii ottaat. Mie kun oun mieltyny Esko Ahhoon, katon sen kuvvoo, niin rupesivat räpsimmään miusta kuvvii. Salamavalot vain välähtel. En meinanu jakssoo olla nauramata. Oun ollu 16 tai 17, kun televisijossa laulo kaks ukkoo (ulukomuallaissii ) ja kun rupesin niilen irvistelemmään, ne rupesivat takasi. Ja kun irvistelin vielä kovemin, nekkii lisäs. JP:kkii huomas sen. Enkä YHTTÄÄ luulu, jotta ne minnuu näkis. 38

19 Ennen viijjennen luokan alakkuu kesälä sanon toisilen, jotta piirän ensimäiseks piirustukseks koulussa ruusuja. Ratijo ol auki, niin ihan paikala rupesivat soittammaan semmossii lauluja jotka on ruusuloista ja hyvin pitkkään. Enkä YHTTÄÄ luulu, jotta ne olis sitä kuulu. Skitsofreenikot luulloot, jotta heitä vahittaan ratijosta tai televisijosta. Ja jotta heijjän ajatukset kuullaan. Nuppu älys, jotta nuo on vain sattummii. Ol Nuppu Sijan syntymäpäivä. (19.) Max teki täytekuakun. Nuppu söi paljo kermavuahttoo. 39

20 40

21 41

22 Lukkoo jossaa, jotta skitsofreenikko piirttää immeesen nuaman sillä tavala, jotta suattaa piirttee vaikka silimän ihan viärrään kohttaan. Ja ne piirttäät kuvvaan semmosta mikä toissiin mielestä ei siihen käy. Nuppu Sijala ei ollu mittää tuomosta. 42

23 14v. 43

24 Tarkottaa HYVIN KOVVOO suututtamista 44

25 Keskeisiä skitsofrenian oireita ovat kuuloharhat, vainon tai vaikuttamisen elämykset, eristäytyminen, tunteiden taantuminen tai epäasiallisuus sekä ajattelun häiriöt. Hyvin tavallista on, että äänet käskevät henkilöä tekemäään jotakin tai sitten hän kuulee jotakin puhuttavan itsestään. Äänet saattavat ilmaista henkilölle, että hän on jonkin juonittelun uhri. Joskus henkilö tuntee jonkun voiman liikuttavan häntä ilman, että hän voi sitä estää. (Tarkottaa, jotta käskköö jonnnekkii männä.) Ajatteluun tai kieleen liittyvät häiriöt näkyvät monin eri tavoin. Henkilöllä voi esiintyä ajatuksen rientoa, puheripulia tai ajatusten hyppimistä sinne tänne. Henkilön ajattelussa ja puheessa on piirteitä, jotka ovat poikkeavia ja joita muiden on vaikea ymmärtää.tunteiden ilmaisu ei noudata totuttuja normeja. Henkilö on iloinen silloin kun muut ovat surullisia ja surullinen silloin, kun muut ovat iloisia. Oireet ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä, eivätkä suinkaan kaikki oireet esiinny yht aikaa. Diagnoosin ehtona on kuitenkin se, että aktiivivaiheessa esiintyy ainakin kahta edellä mainituista oireista. Lisäksi merkkejä häiriöstä on täytynyt ilmetä vähintään kuuden kuukauden ajan ja suoritustason on täytynyt alentua. Siitä tuntu saunassa, jotta saunan ikkuna siirttyy nuapurin ikkunan kohttaan ja SITTEN VERHOT AUKIVVAA eikä hyö sitä ite huommoo. Tuota ol 9-vuotisesta. Ja WC:n pytylä isttuissa se kuva siirttyy ihan minne vain. 45

26 SITTEN VENÄLÄISET SANOVAT, JOTTA MÄNE VAIN TUONE PÄIN JA SIELTÄ LÖYTY HYVIN PALJO MARJJOO. KUKA ON MIEL SAIRAS? Nuppu ol kesälä kahen sukulaisen luona. Toinen niistä sano miten hänelä männöö tekemiset. Itikka sano : Ne on niitä skitsofreenikon oirreita. Nupun piti männä pihalen naurammaan. Ajattel, jotta eihän tuo ou hyvin pahasti, kun on VAIN NIITÄ OIRREITA, ei ou ihan täys skitsofreenikko. (Nuppu ol 19v. ) Kun huaston Unelen, jotta venäläiset tulloot tänne ja laittaat minulen sähköjohot piähän ja sitten valakokankkaala näkkyy se mitä minä ajattelen, niin se sano : Siun pitäs ruveta tekemmään lasten kirjoja. 20-vuot. kun Nuppu ol miel sairraalassa, ol kirjuttanneet paperriisa : skitsofrenia Nuppu sai tiettee sen vasta 22-vuot. toiselta sykijatrilta. Tuotahan Nuppukkii ol itesttään ajatelu. Kuitennii se välilä eppäil ossois ko olla. Se kysy Paiholassa pitäs kö olla pahemat oirreet ennen kun olis ihan miel sairas. Pitäs olla.nupusta ol kirjutettu vain : skitsotyyppinen häiriö. Lukkoo jotta miel sairas ei tiijjä mikä on totta ja mikä ei. Nuppu ties ihan hyvästi. Kunttoutuskoila joku sair.hoit. sano, jotta ensin tuntus, jotta ihan varmasti on, ja sitten tuntus, jotta ihan varmasti ei ou. 46

27 Jonkun toisen sykijatrin mielestä se ol : lähinnä maanis-depressio. Myöhemin Nuppu luki tuosta kirjasta miks kä sanottaan jos on kummannii miel sairrauven oirreita. Se on skitsoaffektiivinen häiriö. Ja niistä iänistä (koirat yms.). Kun mänin niitä karkkuun toisseen huonneesseen, EN kuulu. Jos ne olis ollu harhoja, ne olis tullu jälestä. Sekkii on varma merkki, jotta NE EI OLLU HARHOJA VAIN OIKKEITA IÄNNII.Valamossa kun olin muutaman päivän, en kuulu koirriin iäntä koko aikana yhttää, sielä kun ei koirrii ou. KOIRAT HAUKKUUT HUORAKS Hupsun Liäkärin (Akkaliäkär) mielestä Nuppu Sika ei ollu trans. Sen mielestä Nupun juttu on vain nuorriin asijoita ja se kysy syöpikö Nuppu Sika e-pillerrii. Sen perästä Nupusta rupes tuntummaan, jotta koirat haukkuut sitä ihan sammoo. Se suututti HYVIN kovasti. Koirat häirihti ainakkii 15 vuuvven ajan. Nuppu Sika E I syö e-pillerrii nytkkää. 47

28 HUORA Hellunttaissa ajovat Nuppu Sijasta pahoja henkkii. Nuppu ol 18. VAIKKEESTI MIEL`SAIRAS Sykijatri sano, jotta vaikkeessa miel sairrauvessa suapi liäkkeet iliman, ja Nuppu suattaa jouttuu syömmään niitä loppuikäsä. 48

29 Nuppu Sikkoo kun häirihti koirriin haukkuminen.se ol OIKKEE IÄN, ne ei ollu harhoja.sykijatri ei sitä uskonu.ne tuntuvat haukkuvan: Sinä syöt e-pillerrii HAH-HAH-HAA! Sinä ukkoin kansa, HAH_HAH_HAA! Se häirihti 15 vuuvven ajan. Nuppu Sika nauhotti pihassaan koiran haukkumista, kun nuapurissa ja heijjän pihassaan koira haukku. Anto sykijatrin kuunela korvalapputerejoloila seurraavan kerran sielä käyvvessään. Tunnusti, jotta kuulloo hiän sen.huasto tuon kunttoutuskoila. Sosijalisti sano: Oisit sanonu: Maxila ol huono kuulo,niin se ei kaikkii koiran haukkumissii kuulu.ja Nuppu Sijala ol HYVIN hyvä kuulo.nuppu sano, jotta nyt 49

30 haukkuut.max ei kuulu. Sitten kun lopula haukkuvat kovemin, jotta sekki kuul. PIRU KÄSKKÖÖ 15-vuotisena rupesin lukemmaan Pekka Töpöhänttee ja tuntu, jotta minussa on kumpikkii Pekka Töpöhäntä ja Monni. Sanon aina sillä tavala, jotta minun Monni ei anna jottaa tehä.tuntu siltäkkii, jotta kukkaa ei ou minulen niin vuarallinen kun minä ite eikä kettää tarvihe pelätä yhtä paljo kun ihtteesä. Sosijalisti sano, jotta pahhuus ei tule immeesseen ulukkoopäin, vain on immeesessä itessään. 15v. 50

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä?

KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? MONIKON PARTITIIVI KÄYTTÖ 1. Kenellä? ON/EI OLE Mitä? Ketä? Minulla on kirjoja. Hänellä on koiria. Minulla ei ole levyjä. Hänellä ei ole ystäviä. 2. Missä? Mistä? VERBI Mitä? Ketä? Mihin? (yksikkö) Pöydällä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin.

Selvä Pyton. Mitä saisi olla? Vuoden ikäiselle tulisi. Selvä. Pistetään pussi tuota, ja joku pieni namupala aikuisillekin. O-oletko sä masa? Riippuu kuka kysyy. Mammakerholaiset vinkkasivat, että täältä saisi kamaa. Sitten mennään sinisellä unella. Lapsi todennäköisesti herää kerran tai pari, mutta sammuu kyllä kuin saunalyhty.

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki.

Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki. Kielioppi 2 27.1.2012 Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki. La usetyyppi: Mä näin eilen kaupungilla poliiseja ja palomiehiä. Voisitko ostaa kaupasta appelsiineja ja greippejä?

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Mattijuhani Koponen VALKEUDEN LAPSET 1965

Mattijuhani Koponen VALKEUDEN LAPSET 1965 Mattijuhani Koponen VALKEUDEN LAPSET 1965 Mattijuhani Koponen 1965, 2005 1 2 On ahdasta ja sokeat ohjaavat täällä sokeita. On vaikeaa toimia vaikeaa työskennellä. Älä periksi anna, valitse kivisin tie;

Lisätiedot

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus

Skitsofrenia. Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille. Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän aikaa sairastaneille Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Skitsofrenia Mitä se tarkoittaa? Tietoa skitsofreniasta pidemmän

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

Savi tykkää käden lämmöstä. Se muovautuu helpommin, kun se lämpiää, Sirkka sanoi. Vähän niin kuin ihmisetkin, minä sanoin.

Savi tykkää käden lämmöstä. Se muovautuu helpommin, kun se lämpiää, Sirkka sanoi. Vähän niin kuin ihmisetkin, minä sanoin. Kaisa TAPAN I BAGGE Kotona TAMMI Kaisa TAPAN I BAGGE Kotona Kuvittanut Hannamari Ruohonen Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Kannen kuva: Hannamari Ruohonen Kannen ja typografian suunnittelu: Laura Lyytinen

Lisätiedot

============================================================================

============================================================================ Koira.Net Lähettäjä Virve K. - 15.06.05 19:32 Kennelliitto on viimeinkin saanut julkaistua kauan odotetun koiratietojärjestelmänsä. Systeemiä voi käydä ihastelemassa Kennelliiton sivuilla osoitteessa http://jalostus.kennelliitto.fi/

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 1. HYVÄ YSTÄVÄ Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 2 2. HYVÄ YSTÄVÄ Oletko itse ystävänä sellainen, minkä ominaisuuden kirjoitit? a. En koskaan 0

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Millainen satu on sinusta hyvä satu?

Millainen satu on sinusta hyvä satu? Millainen satu on sinusta hyvä satu? Hyvä satu on lyhyt. Hyvä satu on pitkä. Hyvä satu tapahtui kauan sitten. Hyvä satu kertoo nykyajasta. Hyvä satu tapahtuu satumaailmassa. Hyvä satu tapahtuu meidän maailmassamme.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä. Kokemukset näkyviin väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa hanke 2009-2014

Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä. Kokemukset näkyviin väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa hanke 2009-2014 Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisperheessä hanke 2009-2014 Tuon lapsen kanssa on sitten kummallista olla. Toisaalta tuntuu, että syli kuin syli kelpaa, mutta sitten kun tosipaikan tullen yritän ottaa syliin

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2

HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2 HAJUTUNNISTERATA & ID-JÄLKI OSA 2/2 Olemme ajaneet treenipaikalle, jossa kaveri on tehnyt valmiiksi jäljen. Otan Pepin autosta ja huomaan että minulla ei ole jäljentekijän lähtöhajua ja hänen autonsa ovet

Lisätiedot

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä laadusta ja arvioinnista päihdetyössä Kimmo MäkelM kelä Asenne ratkaisee! Tää on työtä sydämell mellä Laadun ominaisuuksien jaottelu (Outinen ym. 1994) Toiminnan edellytysten laatu Toiminnan laatu Toiminnan

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010

Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta. Toukokuu 2010 Oral-B Pohjoismainen tutkimus hampaiden hoidosta Toukokuu 2010 Hampaidenhoitotutkimus Tutkimuksen toteutti toukokuussa 2010 YouGov. Siihen otti osaa noin 3000 18-65 -vuotiasta miestä ja naista Suomesta,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Seuraavassa on joukko väittämäsarjoja. Ympyröikää kustakin sarjasta väittämä, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilannettanne.

Seuraavassa on joukko väittämäsarjoja. Ympyröikää kustakin sarjasta väittämä, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilannettanne. BECK Depression Inventory (BDI) Seuraavassa on joukko väittämäsarjoja. Ympyröikää kustakin sarjasta väittämä, joka parhaiten kuvaa nykyistä tilannettanne. 1: 0. En ole surullinen. 1. Olen surullinen. 2.

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Synkkäsimo HEIDI VAATTOVAARA 11

Synkkäsimo HEIDI VAATTOVAARA 11 Heidi Vaattovaara Synnyin vuoden 1969 marraskuussa Tornionjokilaaksoon Kolarin Vaattojärvelle. Lappilainen luonteeni on suora ja huumorini useimmiten hurttia. Olen ammatiltani äidinkielen opettaja ja vapaaaikaani

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta?

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta? NOPEANNOKKELA NOSTATUS Kerro kiero kysymys, vedä villi vastaus Kysymyksissä on K-kirjain ja vastauksissa V-kirjain. Ne voi tulostaa myös eri sävyisille papereille. Leikkaa suikaleiksi. Yksi osallistuja

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Seksuaalisuus: On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus

Lisätiedot

33. Hiroshen kyydissä

33. Hiroshen kyydissä 33. Hiroshen kyydissä Oppiminen on ihmeellinen asia. Kun on sisäinen motiivi ja halu, ihminen oppii. Kun sisäinen halu puuttuu, oppimisesta tulee vastentahtoista. Toki ihminen silloinkin oppii, mutta ajan

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot