Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto TURUN YLIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto 21.11.2001 20014 TURUN YLIOPISTO"

Transkriptio

1 Suomen kulttuurirahasto / Varsinais-Suomen rahasto APURAHARAPORTTI Turun kesäyliopisto TURUN YLIOPISTO Työryhmä Tuula Launonen, Iina-Maria Piilinen ja Anu Suosalo Junttilantie Raatala VARSINAIS-SUOMALAISEN HÄÄPERINTEEN ELVYTTÄMINEN - TIEDON KERÄÄMINEN JA SOVELTAMINEN NYKYAJAN HÄIHIN Muotitaiteilija Tuula Launonen, fil. maisteri Iina-Maria Piilinen ja fil.kand. Anu Suosalo Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta sivu 1/2 TAVOITTEEMME OLI Perinne- ja kulttuurintutkimuksellisen tiedon käyttäminen erityisesti matkailutuotteiden laadun kohentamisessa sekä ympäristömme menneisyyden ja arvomaailman kertominen laajalle yleisölle. Työmme päämääränä oli tuottaa laadukas kulttuurituote, jolla on mahdollista kasvattaa alueemme maaseutumatkailun tasoa, elävöittää lähiseutujen kovin vähäisellä käytöllä olevia kylien kokoontumistiloja, seurain- ja työväentaloja sekä mahtavia maatiloja, joissa yhä elää vuosisatojen takainen henki. Tavoitteenamme oli etsiä tietoa ajasta, jolloin maanviljely yhä rytmitti vuotuiskiertoa, kertoa vuoden takaisesta elämänkulusta juhlan muodossa. Päämääränämme oli tuottaa tietoa talonpoikaishäistä, jossa isoisoäitiemme ajan tavat,estetiikka ja elämäntapa elää yhden ihmisen tärkeimpien päivien ajan. SUUNNITELMIEN ETENEMINEN Työryhmän jäsenet käyttivät apurahan turvin kukin kuukauden taustatiedon etsimiseen ja idean muokkaamiseen. Tutustuimme kirjallisuuteen sekä saataviin arkistolähteisiin mm. Museoviraston arkistossa oleviin hääaiheisiin kyselyihin. Työnjako oli seuraava: Tuula Launonen keskittyi estetiikkaan ja näkyvään muotopuoleen. Hänen tavoitteenaan oli etsiä 1800-luvun puvustusta sekä häähuoneen, -pihan ja -aitan koristeluihin liittyviä yksityiskohtia. Iina-Maria Piilinen etsi tietoa ruoka- ja ohjelmakulttuurista sekä hääkaavoista. Anu Suosalo keskittyi talonpoikaiseen tapakulttuuriin yleisesti. Jokainen hankki myös pohjatietoa varsinaissuomalaisesta talonpoikaiskulttuurista kirjallisuuden avulla. Myöhemmin tietopohjaa laajennettiin säätyläiskulttuurin puolelle, koska toteutetussa häätapahtumassa esiintyivät kaikki 1850-luvun säädyt ja kyläyhteisön ryhmät käsityöläisistä papistoon, rusthollareista torppareihin ja kartanon väestä lapsenpäästäjiin. Myös tarkasteltava aikakausi rajautui 1800-luvun puolenvälin historiaan. Ajankohta oli vahvasti perinteistä talonpoikaista viljelykulttuuria ja säätyyhteiskuntaa edustava kuitenkin jo uuden teollistumisen ajan henkiä haisteleva.

2 Suomen kulttuurirahasto / APURAHARAPORTTI Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto TURUN YLIOPISTO Työryhmä Tuula Launonen, Iina-Maria Piilinen ja Anu Suosalo Junttilantie Raatala VARSINAIS-SUOMALAISEN HÄÄPERINTEEN ELVYTTÄMINEN - TIEDON KERÄÄMINEN JA SOVELTAMINEN NYKYAJAN HÄIHIN Muotitaiteilija Tuula Launonen, fil. maisteri Iina-Maria Piilinen ja fil.kand. Anu Suosalo Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta sivu 2/2 TAPAHTUMAKSI ASTI Keväällä Tuula Launonen kuuli Loimaan kunnan Haaran kyläyhdistyksen ideasta elvyttää jokasyksyistä perinnepäivänäänsä entisaikain häätavoilla. Iina-MariaPiilinen ja Tuula Launonen vierailivat kyläyhdistyksen suunnittelukokouksessa ja kertoivat hankkeestamme etsiä tietoa juuri hääperinnetapahtuman taustatueksi. Ryhmästä Tuula Launonen jäi Haaran hääprojektiin mukaan toimimamaan taiteellisena johtajana. Anu Suosalo osallistui hankkeeseen kouluttamalla esiintyjiä 1850-luvun tapakulttuurista. Iina-Maria Piilisen osuus oli taustatiedon etsiminen, jota Tuula Launonen sekä kyläläiset käyttivät tapahtuman toteutuksessa. Haaran projektin rahoitus tuli Leader+ohjelmasta, Jokivarsikumppanien paikallisesta toimintaryhmästä, joten se oli täysin erillinen hanke. Varsinais-Suomen rahaston apurahalla työryhmä hankkitaustatietoa, EU-rahoituksella toinen taho toteutti pohjatiedolla varustetut ideat. Ilman yhteistyötä Haaran kyläyhdistyksen kanssa hanke olisi jäänyt tietoasteelle esitetty hääjuhla oli ulkonäöltään, rytmiltään ja henkilöhahmoiltaan rekonstruktio 1850-luvun talonpoikaisista häistä, niiden ensimmäisestä päivästä. Tilaisuudessa esiintyivät kaikki kylän säädyt kartanon väestä torppareihin. Häätilan koristelu sekä puvustus olivat aitojen mallien mukaanvalmistettuja, valkoisilla lakanoilla päällystetty häähuone, jossa luonnonmateriaaleista valmistetut koristeet ja perinteisillä kuoseilla varustetut kankaat koristivat suuren tilan, oli onistunut malli 150 vuotta vanhasta estetiikasta. Menussa esiintyivät talonpoikien herkut, klimppisoppa sekä hääpuuro. Kyläläisten puvuissa sekä käytöstavoissa oli säätyjen erilaisuus nähtävissä selkeästi. Näin nykyajan ihmiselle kerrottiin erilailla järjestäytyneestä yhteiskunnasta. Hääjuhlien ohjelma kertoi entisajan tapakulttuurista ja huumorista elävästi. Toisenlainen ronskius vaimojen puheissa, tanssien elekieli ja juhlapuhujien sanankäyttö viestittivät kävijöille 1800-luvun arvostuksista ja tyylistä. Haaran häätapahtuma sai runsaasti valtakunnallista ja paikallista mediajulkisuutta päässen kaikkiin paikallisiin lehtiin sekä televisioon, naistenlehdet sekä MTV3 aamulähetys tekivät tapahtumasta spotteja. Näin päämäärämme luoda laadukas perinnetapahtuma, joka viestittäisi laajasti menneen maailman arvoista ja tyylistä onnistui. Tilaisuus kokosi kolmena päivänä monta sataa kävijää kokemaan, näkemään ja oppimaan 1800-luvun talonpoikaiseta elämäntapaa. Idea ja sanoma välittyivät myös tiedotusvälineiden avulla muidenkin ihmisten tietoisuuteen. Työryhmän puolesta Anu Suosalo / GSM

3 AATELISET, SÄÄTYLÄISET - osa varattomia mutta heillä aina asemansa, joka saatu kuninkaalta, erityisoikeuksia omistamisessa, asemassa jne. - muut säädyt tavoittelivat heidän paikkaansa esim. aviolla - johtavia henkilöitä niin viroissa, omaisuudessa kuin henkisesti - alkujaan maaseudun kartanokulttuuria, 1800-luvulla yhä enemmän kaupunkien ja maan johtohenkilöitä PAPISTO - periytyviä virkoja, papin poika peri isänsä aseman, jos oli kouluttautunut siihen, myös tyttären tai lesken naimalla viran saaminen - papin tyttäret hyvä talousihmisiä, haluttuja vaimoja 1800-luvulla avioituivat yhä enemmän aatelin, porvariston ja virkamiesten kanssa kuin vain omaan ryhmään - poikien koulutus papiksi tai virkamieheksi, tyttöjen mamselleiksi PORVARISTO - kauppiaat ja käsityöläiset - varakkaimmat laskettiin korkeimpiin säätyläisiin, asema vahvistui 1800-luvulla, nousivat johtavaksi ryhmäksi - säätyläisten elämäntyylin, pukeutumisen ja tapojen omaksujia - pyrkivät naimakaupoilla aatelistoon ja papistoon VIRKAMIEHET - ei varsinainen sääty, mutta sen korkeimmat jäsenet useimmiten säätyläisluokkien koulutettuja poikia luvulla kasvava joukko, levittäytyi myös maalle - alimmat virat kuten siltavoudit lähellä rahvasta ARVOJÄRJESTYS: aateliset ja heissäkin ylemmät suvut, arvostetuimmat olivat ritarihuolla esiintyvät suvut ja siellä he olivat numerojärjestyksessä, sukulaisuus korkeisiin sukuihin joko suoraan tai avioliiton kautta nostivat arvoa, erilaiset valtion korkeat virat nostivat arvoa papisto seurasi aatelisia, suuremmissa pappiloissa oli myös apupappeja ja lukkareita, mikäli paikalla useampia säädyn edustajia niin isompien pappiloiden tai piispan sukua olevat korkeampia, myös papiston liitot aatelissukuihin nostivat, talonpojan tyttäriä naitiin harvoin pappissukuihin, varakkaasta talonpopojan pojasta tai porvarin pojasta saattoi tulla pappi porvariston aseman määräsi varallisuus ja onnistuminen kaupankäynnissä, varakkaimmat pystyivät myös naimaan aatelisia sekä pappissukua ja näin kohosivat arvossa 1850-luvulla kaupankäynnin vapautuminen ja teollisuuslaitosten perustaminen lisäsi porvariston määrää maalla, teollisuuslaitoksen omistaja, patruuna, oli silti alempi kuin paikalliset säätyläiset vaikka olisikin ollut varakkaampi, alempien sätyläisten joukossa oli hurjaa vaihtelua ja taistelua aseman kohoamiosesta, lisääntyvä virkamieskunta sekoitti pakkaa myös, samoin lukkarit ja menestyneet käsityöläiset asettuvat tähän välimaastoon, osa katsottiin varakkaimpien talonpoikien yläpuolella, joskus taas alemmaksi 1800-luvulla asetelmat menivät yhä enemmän sekaisin, kun porvaristo pystyi naimaan paljon aatelisia ja virkamisten arvo nousi, säätyjako alkoi mureta rahan ja sivistyksen noustessa uusiksi arvoiksi TALONPOJAT - itsenäisiä, omistivat maansa ja maksoivat veroa - tilan ja omaisuuden siirtäminen yleensä pojalle - ryhmän sisäinen järjestys omaisuuden mukaan, esim. rusthollareiden vaurastuminen 1800-luvulla metsäkaupoilla nosti heidät liki säätyläisiksi - osa talonpojista varakkaampia kuin säätyläiset mutta silti asemaltaan alempia, tämä asetelma mureni luvulla, kun varakkuudesta tärkein tekijä - itsetunnon nousu 1800-luvulla ALIMMAT VIRKAMIEHET - erityisesti maaseudun vähempiarvoisten virkojen haltijat vaikka olisivatkin syntyjään säätyläisiä PORVARISTOSTA VÄHÄPÄTÖISIMMÄT KÄSITYÖLÄISET - erityisesti maaseudun käsityöläiset SUURIN OSA VÄESTÖSTÄ MAATTOMIA, IRTOLAISIA - jollei omistanut maata tai verotettavaa omaisuutta oli irtainta väestönosaa, talollisen nuoremmista lapsista usein torppareita tai aputyövoimaa, jolleivat perineet tai avioituneet talollisen kanssa - torpparit ja mäkitupalaiset isäntänsä suojeluksessa, muiden täytyi pestautua vähintään vuodeksi jonkun laillisen henkilön palvelukseen - romanit ja muut kiertävät ryhmät pelottavia - irtaimelle väelle vaihtoehtona pakkotyö, vankila tai armeija luvun aikana säädyttömien määrä kasvoi, liika väestö siirtyi kaupunkeihin, joissa kasvava tehdasteollisuus tarvitsi työvoimaa ARVOJÄRJESTYS: talonpoikien kesken järjestys määräytyi varakkuudella ja suvun saavuttamalla asemalla, 1700-luvulla maaseudun järjestystä vielä ylläpiti paikallinen hallinto, usein oltermannilaitos, jossa uskotut miehet olivat arvostettuja, 1800-luvulla maallinen valta ulottui joka puolella ja maaseudun arvopakkaa tulivat sekoittamaan yhä enemmän virkamiehet, vaurastuvat käsityöläiset ja porvaristo virkamiehet kuuluivat välillä säätyläisiin, välillä talonpoikiin, koululaitoksen yleistyessä 1800-luvun puolivälin jälkeen saapuivat opettajat, jotka asettuivat samaan välikastiin talonpoikien varakkuudessa tapahtui muutoksia 1800-luvulla, kun viljelyalaa tärkeämmäksi nousi metsäomaisuus, tällä kaupalla rikastuvat horjuttivat vanhojen sukutilojen asemaa, varakkaimmat talonpojat pystyivät kouluttamaan poikiaa jopa papeiksi ja näin talonpoikaisvanhempien arvo nousi joskus torpparit pystyivät hankkimaan enemmän omaisuutta kuin eräät talolliset, he jäivät kuitenkin arvoasteikossa alemmaksi ollessaan selkeästi säädyttömiä teollisuuslaitosten työväki oli useimmiten säätyjen ulkopuolista väestöä, tosin he saattoivat olla talollisten lapsiakin, naimakaupat talonpoikien kanssa nostivat heidän asemaansa säätyläisten lesket saatoivat joskus tehdä myös hurjia vetoja ja naida jopa renkinsä, tämä oli mahdollista mutta kovin rohkeaa

4 ELÄMÄNPIIRI: kuuluminen säätyyn, kansainväliset esikuvat, suvun maineen ja aseman säilyttäminen tai sen nostaminen seurustelu säätyyn kuuluvien kanssa, paljon matkustelua kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla, opiskelu Euroopassa (pojat) ja Tukholmassa (pojat sekä tytöt) köyhien ja varakkaiden elämä erosi paljon toisistaan mutta köyhäkin aatelistyttö oli hyvä naimakauppa varakkaalle porvarilla, tällöin yhdistyivät nimi ja varallisuus ELÄMÄNRYTMI: vuoden kierron, juhlien, vierailujen ja tapahtumien rytmittämä, kesällä matkustamista, talvella vierailuja asuinalueen säätyäisten kesken, miehillä työn mukaan, uraan, eteenpäinmenoon suuntautunut NAISTEN MAAILMA: päämääränä avioliitto, koti,taloudesta huolehtiminen joko yksin tai talousmamsellin sekä piikojen kanssa, lasten kasvatus, seurustelu, vierailut, käsitöiden valmistaminen, vieraiden kestitseminen, varakkuudesta riippuen joko joutilasta tai hyvin työteliäs elämä, joskus vähilläkin varoilla pidettävä yllä säädyn mukaista elämää, ajan, muotien ja tapahtumien seuraaminen, samassa taloudessa saattoi asua myös perheen vanhatpiiat ja leskeksi jääneet varattomat naissukulaiset, osa naisista alkoi kouluttamaan itseään 1800-luvulla MIESTEN MAAILMA: kodin ulkopuolinen maailma, työ, ura, suhteiden ja omaisuuden luominen, perheen taloudesta huolehtiminen, ei avioon ennenkuin hankittu tarpeeksi hyvä asema ja tulo, miehillä paljon vapautta naisiin verrattuna NUORTEN SEURUSTELU: tyttöjen siveyttä varjeltiin, avioton raskaus kauhistus ja häpeä, tytöillä miesten seurassa `esiliina, pojilla vapaampaa, ilotyttöjen käyttö hyväksyttyä, jotta pojat jaksoivat hankkia elannon ennen avioliiton solmimista nuoret tutustuivat vierailuilla, tanssiaisissa, tapahtumissa, päämääränä säädyn mukainen jopa asemaa parantava liitto, 1800-luvulla säätyläistytöissä yhä enemmän vanhoja piikoja kun säätyläispojat alkoivat naida muiden säätyjen tyttöjä, näm naiset jäivät veljiensä ja sukulaistensa elätettäväksi ELÄMÄNPIIRI: perhe ( käsitti ydinperheen lisäksi isovanhemmat, palkolliset, muut sukulaiset), suku, kyläyhteisö, markkinamatkat, työnteon, ahkeruuden ja näppäryyden arvostaminen, lasten kasvatus työhön jo pienenä eroja paikallisesti esim, rannikolla talonpoikaispurjehdus, Lounais- Suomen tiheä asutus ja selkeät säätyjaot, Pohjanmaan talonpoikavaltaisuus, Karjalan suurperheet ELÄMÄNRYTMI: vuotuiskierto, maanviljelyvuoden tuoma järjestys elämään, kesä kiireinen, syksyllä enemmän juhlia, vuotuisjuhlat, häät ja hautajaiset katkaisivat arjen, syklinen NAISTEN MAAILMA: kodin sisäpiiri, tuvan sisällä tapahtuvat työt, ruoasta huolehtiminen korkeimmat tehtävät, lastenhoito, ulkotyöt, karjan hoitaminen, puinti, miesten poissaollessa viljely, käsityöt, työpäivät jopa kello , rotevia ja vahvoja työnaisia, säätyläismiehistä jopa pelottavia emäntä korkein arvonimitys, miniä sai arvonimen vasta erityisesti luovutettaessa, samassa taloudessa mahdollisesti emäntä, kälyt, lapset, miniät ja piiat yhdessä, naisten oma piiri ja maailma nainen peri maalla 1/3 siitä mitä veljensä, mutta omisti sen itse yleensä myötäjäiset naisen omaisuutta, silti rahatalous naisenkin työllä ansaittu miehen vallassa, 1800-luvulla kasvava rahatalous vähensi näin ennestään vahvaa naisen asemaa maalla MIESTEN MAAILMA: herra ja tärkein henkilö ulospäin, viljely, hevosten- ja härkien hoito, rahat miehen vastuulla, miesten käsityöt, sukupuolilla hyvin eriytynyt maailma mutta talonpoikaismaailmassa vahva kumppanuusside NUORTEN SEURUSTELU: yöstely ja vapaa seurustelu yleistä, aviottomat lapset yleisiä, olipahan tärkeä lisääntymiskyky ainakin varma ja taloon saatiin nuorikon mukana tulevasta lapsesta työvoimaa, ehkäisykeinona tiputtaa sängyn lautojen väliin tippa elohopeaa, myös piikojen lapset hyväksyttiin kunhan kykenivät töihin, nuoret viettivät vapaa-aikansa nurkkatansseissa ja muissa salassa pidetyissä riennoissa, julkiset olivat verotettuja, aitat talon tyttöjen taidon näytteen paikkoja ja kesäisiä seurustelumajoja, myös säädyttömällä tytöllä mahdollisuus päästä avioon vaikka olisi lapsiakin, työkyky ja taidot tärkeitä ominaisuuksia yhteisössä, jossa tarvittiin työvoimaa, talonpoikien säädyssä vain vähän vanhojapiikoja SÄÄDYN KOROSTAMISEN MUOTOJA: KIELI: ruotsi, ranska, hieman venäjä ja saksa, fennomaaneilla kiinnostus suomenkieleen 1800-luvulla PUKEUTUMINEN: oman säädyn korostaminen, aateliston väriksi ymmärrettiin punainen, papiston musta, ylelliset- ja tuontimateriaalit säätyläisten oikeuksia, jo papin rouvan tai porvarin vaimon samettia sekä turkisvuorauksia ihmeteltiin, kerrottiin myös varallisuudesta ja ajan seuraamisesta, luvulla eurooppalaiset muodit hyvin tärkeiksi, sesonkien mukaan vaatevaraston uusiminen, myös miehillä PAIKALLISESTI HYVÄKSYTTY KÄYTTÄYTYMINEN: KIELI: suomi, paikalliset murteet, suomenruotsalaiset PUKEUTUMINEN: 1800-luvulle asti materiaalit lähinnä kotipiiristä, villa ja pellava yleisimmät, paikalliset muodit, kuosit ja värit vuosisadan puolivälistä ostotuotteet yleistyivät, säätyläisten muotien seuraaminen ja soveltaminen, herätti närää säätyläisissä, erityisesti silkin, sametin ja värien käyttö, säätyläisten vaikutteiden omaksuminen kuten 1800-luvulla naiset pukivat useita hameita päällekkäin saadakseen aikaan kunnon pönkkähameen nainen pyrki hankkimaan vaatevaraston koko elämäkseen tyttönä, vaatteet itselle, miehelle ja lapsille kapioiden tärken sisältä, runsas aitta tytön naimavaltti

5 HYGIENIA: näkyvän puhtauden merkitys kasvaa 1800-luvulla, puhtaudella säätyläiset korostavat omaa merkitystään, siisteys arvoksi, ainakin kasvojen, kaulan ja käsien pesu, 1800-luvun loppuun mennessä kokonaan peseytyminen, näkyvän ja näkymättömän lian karttaminen tärkeäksi keinoksi tautien vastustamista puhtaudesta, niin vartalon kuin sielunkin, tulee tärkeä ihmisarvon määrittäjä 1800-luvulla, tällä tekee sivistyneistö selkeää eroa tavalliseen kansaan, 1800-luvulla kasvaa ylempien luokkien valistuksen halu, päämääränä on opettaa mm. likainen, juoppo, huonosti käyttäytyvä rahvas kunnon kelvollisiksi kansalaisiksi SUHDE ALKOHOLIIN: miehillä erityisen yleistä, vierailuilla, juhlissa, illanvietoissa erittäin kostea tarjoilu, punssit, viinit, konjakit ja tuontiviina yleistä, naisilla käyttö vähäistä TAPAKULTTUURI: eurooppalaisen hovikulttuurin hienouksien sisäistäminen, herrasmiesten kumartelu, naisten käsien suutelu, ylösnouseminen naisen astuessa sisään, ovien avaaminen, naisilla pidättyväisyys, seurustelutaidot tärkeitä, hillityt keskustelut ja liikkuminen, pöytätavat jne., korostetaan eroa muista erityisesti rahvaasta, myös säätyläisten sisällä kilpailua tapojen taitamisesta, liian hieno käyttäytyminen käsityöläisen vaimolla tai porvaristolla koettiin nousukasmaiseksi, oman suvun asema ja historia määritti miten sai toimia oman säätynsä sisällä ARVONIMELLÄ KUTSUMINEN: alemmat kutsuivat ylempiä paitsi teitittelynimellä myös arvonimellä, myös setä ja täti toimivat arvoniminä HYGIENIA: saunominen ei välttämättä tarkoittanut peseytymistä, puhtaiden vaatteiden vaihtaminen harvoin, puhdas vaate merkitsi puhtautta, liika puhdistautuminen nähtiin turhamaisuudeksi, itsensä peilaaminen samoin, sylkeminen yleistä, kitkettiin kansanvalistuksella 1900-luvulla pois tuberkuloosivaaran vuoksi, sylki nähtiin voima-aineeksi samoin lian uskottiin lisäävän voimaa, ympäristö haisi, tuoksuista vaarallisia ja pelottavia vasta luvulla SUHDE ALKOHOLIIN: viinaryyppy yleinen ennen kahvin tuloa, tervetuliaisryypyt, lähtiäisryypyt, pidoissa kala, liha, onnen ja kaikki mahdolliset ryypyt, olut ja sahti yleistä janojuomaa, pienessä pöhnässä oleminen jokapäiväistä mutta vain koko omaisuuden menettäminen viinan ja esim. pelaamisen kautta halveksittua, viinan poltti kiellettiin kansalta valtion talouden perusteella, 1800-luvulla säätyläiset alkoivat halveksia kansan viinan käyttöä ja kasvattaa kansaa raittiuteen, syntyi käsitys suomalaisesta viinapäästä, itselleen säätyläiset kyllä sallivat alkoholin käytön, osasivathan he käyttää sitä säädyllisesti, kahvin yleistyminen korvasi viinan arkipäiväisenä vierasvarana 1800-luvun aikana TAPAKULTTUURI: ylempien ja vanhempien henkilöiden kunnioitus, tervehtimisen tärkeys, uskomusten kunnioitus, työn, ahkeruuden, sisukkuuden ja kunkin taitojen arvostaminen, varastaminen ja valehteleminen hyvin paheksuttuja tapoja, luonnon ja Jumalan kunnioittaminen, samanarvoisten pilailusuhteet, vanhempien opettavainen pilanteko ARVONIMELLÄ KUTSUMINEN: emäntä ja isäntä korkeimmat arvonimet, nuori emäntä oli vain miniä kunnes hänelle emännän arvonimi luovutettiin, varakkaimpien torppien emäntiä saatettiin joskus kutsua emänniksi, tähän oli vastattava kainoudella KÄTTELY: nainen ojentaa kätensä ensimmäisenä, kättä kosketetaan kevyesti, käden puristaminen oli merkki kiintymyksestä ja siksi hämmentävä ylempiarvoinen ojentaa kätensä ensimmäisenä alemmalle samoin naiset ja iäkkäämmät ojentavat ensimmäisenä käsisuutelu yleistä, nainen ojensi kätensä miehelle, joka vain keveästi sipaisi sitä huulillaan, joskus erittäin harvinaisessa tilanteessa säätyläisnainen saattoi antaa kätensä talonpojalle suudeltavaksi TERVEHTIMINEN: hatun nostaminen yleistä, naisilla kevyt nyökkäys, lähimpien tervehtiminen sanoilla ja muodin mukaisilla ilmauksilla, paljon ranskalaisia vaikutteita, vanhempien ja ylempiarvoisten mainitseminen arvonimellä SISÄÄN ASTUMINEN: yleisiin tilaisuuksiin ensimmäisenä tai jos useita säätyläisiä niin arvon mukaan, samoin istumajärjestys arvon mukaan, ylimmät ensimmisinä tai erityisissä paikoissa esim. kirkossa säätyläisillä keskenään vilkas vierailukulttuuri, lähimmät aina sisään mutta kaukaisimmat saattoivat jättää eteisessä olevaan rasiaan vain käyntikorttinsa miehet antoivat naisille tietä, avasivat oven ja astuivat jälkeen ISTUMINEN, SEISOMINEN: herrat nousevat seisomaan naisen tullessa sisään, rahvas näki tämän erittäin herraskaisena, naiset saivat aina istua, kaikkien säätyjen tilaisuuksissa korkeampiarvoiset istuivat aina, vähempiarvoiset seisoivat, naisilla ja miehillä omat paikkansa, 1800-luvulla yleistyi naisten ja miesten vierekkäin istuminen, tapa herätti rahvaassa suurta ihmetystä KÄTTELY: kättely yleistä mutta vaihtelee paikallisesti, joskus käteltiin kaikki saman arvoiset, tutut reippaasti ja kättä ravistaen, kätelty myös lähtiessä, pidoissa usein paljon kättelemistä kättelyuskomuksia: poikamies ei saa kätellä vanhaa piikaa, menee naimaonni,ristiinkättely tuo kuolemaa, kynnyksen yli kättely huonoa onnea, vieraita kätellessä syljettiin ensimmäiseksi käteen, sillä torjuttiin pahoja henkiä TERVEHTIMINEN: joillakin alueilla kuten Lounais-Suomen sisäosissa, pelkkä `ehtoota, `hyvää päivää -tervehdykset oven, tutuille kovemmalla äänellä, vastaukseksi usein Jumala antakoon herännisillä `Herran siunausta, `Jumalan rauhaa -tervehdykset säätyläisten tervehtiminen hiljaisemmalla tai korkeammalla äänellä, kättely vain, jos korkeampi ojensi kätensä, ei silmiin katsomista, koettiin röyhkeydeksi tervehtiminen rahvaalla muutoinkin tärkeää, metsien, laitumien tai teiden tervehtiminen niillä kulkiessa tai esim. lehmiä laitumelle lähetettäessä, `terve metsä, metsä vuori, terve metsän ruhtinas, myös hyvästely tärkeää, morsian mm. hyvästeli kotinsa seinät SISÄÄN ASTUMINEN: kursailu, vaimoja jopa kannettiin pitojen pöytiin, koska eivät muka kehdanneet astua sisään, tässäkin tosin ylempiarvoiset emännät menivät pöytään ennen alempia Länsi-Suomessa ei vierailuilla astuttu sisään ennen erityistä kutsumista, oven suussa odotettiin ilman hattua, kunnes isäntä pyysi laittamaan hatun päähän ja astumaan sisään ISTUMINEN, SEISOMINEN: pidoissa paikoilleen asettuminen arvojärjestyksessä, naiset ja miehet omille puolilleen, vähempi arvoiset jäivät seisomaan, myös lapset mahdollisesti seisomassa omassa ryhmässään, nuorten omat ryhmät

6 TEITITTELY: yleistä kaikilla, samanarvoiset saattoivat sinutella, yleensä puolisotkin teitittelivät, kohosi mahdottomaan suosioon 1800-luvun aikana, vuosisadan lopussa tytöstä oli erittäin hämmentävää, jos mielitietty melkein sinutteli häntä kirjeessä, hän -muodon käyttäminen yleistyi 1800-luvulla, erityisesti alempiarvoisista käytettiin hän -muotoa, ylemmät saivat sinutella alempia mutta alempien aina teititeltävä korkeampia KUMARRUS JA NIIAUS: yleisessä käytössä pienimuotoisia, niiaus naimattomien naisten tapa, pieni kumarrus kaikkien miesten, hoveissa ja keisarin ja muiden erittäin korkeiden vierailuilla alamaisilla erityiset kumarrukset ja niiaukset arvonannon osoituksena RUOKATAVAT: omat ruokailuvälineet ja haarukan käytön yleistyminen 1600/1700-luvuilta lähtien, useiden ruokaljien ateriat ja niiden ympärille kehittynyt ruokailuvälineiden ja ruokalajien etiketti, hillitty seurustelu, pöytäliinojen ja serviettien käyttö, tavoilla pyrittiin erottumaan rahvaasta, jonka ruokailu yhteisistä maljoista nähtiin alhaisena harvoissa talonpoikien kanssa yhdessä vietetyissä tilaisuuksissa säätyläisillä yleensä oma ruokailu- ja seurustelutilansa PÄÄN PALJASTAMINEN, PEITTÄMINEN: miehillä yletöntä hatun nostamista 1800-luvulla, nähtiin ylen herraskaisena tapana sulhoehdokas saattoi kävellä mielitietyn ikkunan edessä ja nostaa verhoille hattua jossakin tuttujen ja tuntemattomien tervehtiminen hattua nostamalla, esim. puistoissa, joihin ei pääsy kuin säätyläisillä, silloin ainakin tiesi tervehtivänsä samanarvoista nainen ei paljasta päätään, säätyläisnaisille lierihattuja, pappien ja porvariston rouvilla omat pitsikoristeiset myssyt KESKUSTELU: kuulumisten ja maailman tapahtumien vaihtaminen erityisesti miesten tarinoissa naiset kertovat tuttavien kuulumisesta, säätyläisten naiset kävivät vilkasta kirjeenvaihtoa sukulaistensa ja tuttavien kanssa ja näin koko maan kuulumiset olivat tiedossa taiteista ja kaunokirjallisuudesta puhuminen, sivistynyt, oppinut keskustelu, hillitty käyttäytyminen, naiset ja miehet selkeästi omissa ryhmissään säätyläiset seurustelivat yleensä vain keskenään, vaikka maaseudulla oltiin paljon kanssakäymisissä talonpoikien kanssa oli vapaa-ajan vietto oman säädyn piirissä tapahtuvaa, joskus saatettiin järjestää hyväntekeväisyyden nimissä kaikille säädyille avoimia tilaisuuksia, myös eri kielet rajana WC: vähitellen 1800-luvulla enemmän yksityiseksi puuhaksi, ulosteet ja yleensä kaikki kehon eritteet likaisuksi ja säädyttömiksi vuosisadan aikana, sisävessat yleistyivät tosin vasta 1900-luvun alussa, joten huussikulttuuri säätyläisilläkin hyvin hallussa TAPPELU: herrasmiesten välillä joskus kunnianloukkauksesta johtuvia välienselvittelyjä, myös opiskelijoiden elämästä paljon tappelukuvauksia alempien rankaiseminen korvapuusteilla ja läimäytyksillä yleistä, jos nämä eivät käyttäytyneet ylempää kunnioittavasti TEITITTELY: muotia luvulla, jopa niin, että jopa puolisot teitittelivät toisiaaan, toisten `hän -muodolla kutsuminen yleistyi vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen, samanarvoisia saatettin sinutella mutta ylempiä teititellä susipareja, maattomia ja loisia sinuteltiin kuten muitakin vähäosaisia, sairaita, kehitysvammaisia jne., sinuteltavilla usein myös lempinimiä, joko ulkoisista tai sisäisistä vajavaisuuksista keksittyjä KUMARRUS JA NIIAUS: niiaus alkujaan kaikkien tapana, jäi vähempiosaisille eli naisille, alempiarvoiset naiset niiaavat ylemmille, 1800-luvun lopussa tyttöjen tavaksi kansakoulun opetuksessa miehillä pieni pään nyökkäys, oli ensimmäisiä demokraattisia tapoja, korkea-arvoinen isäntä ja pappi saattoivat nyökätä toisilleen samalla tavalla oikein hienon arvonannon saanut talonpoika saattoi kumartaa jopa suudella säätyläisen polvia vielä 1850-luvulla RUOKATAVAT: 1800-luvulla vielä yhteisestä kupista syöminen, varakkaimmissa pidoissa vähitellen astiat jokaille samoin ruokailuvälineet, sitä ennen oma veitsi ja lusikka mukana kullakin, kahvittelussa sokerin ja korpun sylissä pitäminen PÄÄN PALJASTAMINEN, PEITTÄMINEN: pää on lakin naula, miehillä hattu melkein aina paitsi sisään astuessa ja ruokaillessa, 1800-luvulla yleistyi kirkossa pään paljastaminen, hattu miehen merkki, hatun reunan ylös nostaminen tervehtimisen merkki myssy naidun naisen merkki, sitä ei hirviä päästä pois lyödä, koska saatu Jumalalta avion merkiksi, huivista hattuun siirtyminen luvulla merkki säätyläisten esikuvien omaksumisesta, monet kaupungissa ja tehtaissa olleet tyttäret tulivat hattu päässä maaseudun sukulaisten ihmeteltäväksi, aluksi säätyläisistä julkeaa käytöstä KESKUSTELU: tuttujen kanssa ilmopista, vierailta heidän kotinsa sijainti, mistä kaukaa vieras tulee huumori karskia, paljon sukupuolisuuteen viittavia juttuja etenkin saman ikäisiltä ja naimaikäisillä ihmisillä vanhempien pilkka nuoremmista, opetuskeino, kaskut, tarinat vieraiden, muualta tulevien velvollisuus kertoa maailman ja muiden paikkakuntien kuulumisia, 1800-luvulla yleistyivät sanomalehdet ja niistä kuulumisia ja juoruja maailman tapahtumista juoruavat naiset yhteisön moraalin ylläpitäjiä, jos mieli pysyä ryhmän sisällä arvostettuna, ei kannattanut sotia sääntöjä vastaan, asia ei kuitenkaan pysynyt salassa naiset ja miehet omissa ryhmissään, samoin eri ikäryhmät vahvasti omissa ryhmissään HUUSSI: yhteisöllinen, yleensä pyydettiin kaveri mukaan paskan kummiksi, ulosteet eivät kauhisteltuja vaan luonnollisia kuten hajutkin TAPPELUT: aggressiivisuus ja väkivaltainen käytös yleisempää, ihmisten käsitys omasta koskemattomuudestaan ei sellainen kuin meillä, lasten kurittaminen, alempien lyöminen, jos nämä eivät käyttäytyneet kunnioittavasti, oli täysi sallittua myös aviomiehillä oikeus vaimojensa kurittamiseen mutta raskaana olevaa vaimoa ei saanut piestä keskenmenoon ellei sitten ollut tietämätön vaimonsa raskaudesta

Seija Heikkinen ELÄMYKSELLISYYS KESKIAIKAISISSA TAPAHTUMISSA SUOMESSA

Seija Heikkinen ELÄMYKSELLISYYS KESKIAIKAISISSA TAPAHTUMISSA SUOMESSA Seija Heikkinen ELÄMYKSELLISYYS KESKIAIKAISISSA TAPAHTUMISSA SUOMESSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA i VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA koonnut: opettaja Olavi J. Vilppula Tutkielma kansantietoudessa jatkotutkintoa varten Kasvatusopillisessa Korkeakoulussa ii Valkjärvi Lähteet: Karjalan kartat/

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

maailmalta Suomeen man tarina Adivan tarina tarina Dawin tarina Chan Dawin tarina Chantalin tarina Ayshan tarina Isha

maailmalta Suomeen man tarina Adivan tarina tarina Dawin tarina Chan Dawin tarina Chantalin tarina Ayshan tarina Isha Sheelan tarina Rodan Sheelan tarina Reinan tarina nan Fari- tarina Fariman tarina tarina Rodan tar man tarina Adivan tarina tarina Dawin tarina Chan Dawin tarina Chantalin tarina Ayshan tarina Isha tarina

Lisätiedot

Kasvatus & Aika 5 (4) 2011, 25 39

Kasvatus & Aika 5 (4) 2011, 25 39 "Siunaa Jeesus ruokamme. Aamen!" Ruokailu ja yhteiset arkiateriat lasten uskonnollisen kotikasvatuksen paikkana 1900- luvun alkuvuosikymmenten Suomessa Maarit Knuuttila Lapsia on koulittu kodin piirissä

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Lapsilla on omat oikeudet

Lapsilla on omat oikeudet Johdanto Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kansainvälisten adoptioiden määrä Suomessa on kymmenkertaistunut. Kaikkiaan maassamme on arviolta 3 000 ulkomailta adoptoitua lasta. Suurin osa heistä on

Lisätiedot

Ei äitiin tarte sitä murehtiia että miinä hukun ioutun. Kirjeiden kirjoittaminen Savalojan sisarusten perhestrategiana

Ei äitiin tarte sitä murehtiia että miinä hukun ioutun. Kirjeiden kirjoittaminen Savalojan sisarusten perhestrategiana Ei äitiin tarte sitä murehtiia että miinä hukun ioutun. Kirjeiden kirjoittaminen Savalojan sisarusten perhestrategiana Hilkka Helsti Anna, Katriina ja Augusta Savaloja muuttivat Rantsilasta Etelä-Suomeen

Lisätiedot

Hillityt ja kärsivälliset

Hillityt ja kärsivälliset Hillityt ja kärsivälliset Naisten hyvä käytös ja käytösoppaat 1300-1400-lukujen vaihteessa Hanna Lehmusto Proseminaaritutkielma 10 op Kulttuurihistorian aineopinnot 2013-2014 Turun avoin yliopisto 1 Sisällys

Lisätiedot

Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset

Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset Raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa Johanna Mykkänen & Ilana Aalto Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja ISYYDEN IHANTEET, ARKI JA KOKEMUKSET ISYYDEN IHANTEET,

Lisätiedot

Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa. Toimittanut Elina Korhonen

Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa. Toimittanut Elina Korhonen Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa Toimittanut Elina Korhonen 1 Kirjoittajat: Erikoistutkija, dosentti Anna Rotkirch on Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen erikoistutkija ja perhetiimin

Lisätiedot

varhaiset johtotähdet

varhaiset johtotähdet varhaiset johtotähdet Suomen ensimmäisiä johtajanaisia Anna Kortelainen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kangasalan kirjaston lukijayhteisöt 1870-luvulta 1890-luvulle opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kangasalan kirjaston lukijayhteisöt 1870-luvulta 1890-luvulle opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Tapaus lukuharrastuksen cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq heräämisen kartalta wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Lisätiedot

Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa

Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa Kesä Salmessa porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilansalmessa Ulla Pohjamo pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos kl 2003 2 SISÄLTÖ Alkusanat OSA I: Huvilaelämää

Lisätiedot

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori WÄHÄLASTEN UUSIKAUPUNKI - OPETTAJAN MATERIAALI SISÄLLYSLUETTELO 1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa 2. LÖYSIN KYMMENEN PENNIÄ! 8 Kaupunginlahti 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ

Lisätiedot

Suomalaiset haastatellut. Aili Maria Viitala (*1938)

Suomalaiset haastatellut. Aili Maria Viitala (*1938) Suomalaiset haastatellut 1. Aili Maria Viitalan 1 2. Eino Viitala 5 3. Senja Viitala 8 4. Aune Valtamäki 10 5. Helen Hietalahti 13 6. Toini Alaspää 18 7. Anja Kuusela 22 8. Oili Pietilä 30 9. Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Suomalaisen Konkordia-liiton rahastolahjoittajien ja kunniajäsenten elämäkerrasto

Suomalaisen Konkordia-liiton rahastolahjoittajien ja kunniajäsenten elämäkerrasto Naiset valistuksen virittäjinä Suomalaisen Konkordia-liiton rahastolahjoittajien ja kunniajäsenten elämäkerrasto Naiset valistuksen virittäjinä Suomalaisen Konkordia-liiton rahastolahjoittajien ja kunniajäsenten

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Vaimoväen-osasto Naisia rautateiden palveluksessa. Toimittaneet: Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki

Vaimoväen-osasto Naisia rautateiden palveluksessa. Toimittaneet: Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki Vaimoväen-osasto Naisia rautateiden palveluksessa Toimittaneet: Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki Toimittajat Anu Kasnio, Jenni Korjus ja Heli Mäki Graafinen suunnittelu ja taitto Juan I. Cubilla Suomennokset

Lisätiedot

Skandinaviasta. Various

Skandinaviasta. Various Various Table of Contents Skandinaviasta...1 Various...2 LUKIJALLE...4 BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON...5 ISÄ...6 KOTKANPESÄ...8 USKOLLISUUS...10 JONAS LIE...12 NORDFJORDIN HEVONEN...13 A. L. KJELLAND...22 L. DILLING...28

Lisätiedot

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot

RAUDUN KANSANPERINNE

RAUDUN KANSANPERINNE 359 LEEA VIRTANEN: RAUDUN KANSANPERINNE»Ratto on Rauvuus ellää» Tiedättekö, hyvät rautulaiset, kuuluvanne äyrämöisten heimoon? Sata vuotta sitten asia oli vielä itsestään selvä, vaikka ero toisiin Kannaksen

Lisätiedot

NUMERO 13 PARAS SUKU

NUMERO 13 PARAS SUKU NUMERO 13 PARAS SUKU TAATA NORDSTRÖMIN SUKUSEURA RY:N JOULUJULKAISU 2009 1 PELTOMAA RAILI JOULUTOIVOTUS Joulu taikaa, laulu raikaa joka tuvas, ja o luvas: Lunt ja pakkast jos se o matkas täsä ilmastoinni

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

14.7.2011. Sisältö: Osa I

14.7.2011. Sisältö: Osa I 14.7.2011 Sisältö: Osa I Paavon onni... 3 Paavon ja Veikon Tallinnan matka... 12 Rahamies... 16 Terapiaa, sanoi Paavo... 21 Helsinki... 28 Kalamies Armas... 31 Sivistystä... 35 Testamentti... 37 Osa II

Lisätiedot

Wanha Tuomas. Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry

Wanha Tuomas. Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry Wanha Tuomas Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheenvuoro Suvun tapaaminen kesällä 2010 Taittajalle virolainen palkinto Muutokirja todistaa Terveisiä Koulupellon Liisalta

Lisätiedot

Iloisia juttuja I. Kaapro Jaaskelainen

Iloisia juttuja I. Kaapro Jaaskelainen Kaapro Jaaskelainen Table of Contents Iloisia juttuja I...1 Kaapro Jaaskelainen...2 ESIPUHE...3 SAVON UKON HELSINGISSÄ KÄYNTI, siihen aikaan kun Savoon ei vielä ollut rautatietä...4 NUOREMPI VELJENI...8

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja

Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Maanantaina 28. toukokuuta 2007 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 5 52. vuosikerta Antero Pärssinen Kesä on saapunut Karjalaan Suvannon alueen säätiöt ja pitäjäyhteisöt olivat jo pitkään

Lisätiedot