Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto TURUN YLIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto 21.11.2001 20014 TURUN YLIOPISTO"

Transkriptio

1 Suomen kulttuurirahasto / Varsinais-Suomen rahasto APURAHARAPORTTI Turun kesäyliopisto TURUN YLIOPISTO Työryhmä Tuula Launonen, Iina-Maria Piilinen ja Anu Suosalo Junttilantie Raatala VARSINAIS-SUOMALAISEN HÄÄPERINTEEN ELVYTTÄMINEN - TIEDON KERÄÄMINEN JA SOVELTAMINEN NYKYAJAN HÄIHIN Muotitaiteilija Tuula Launonen, fil. maisteri Iina-Maria Piilinen ja fil.kand. Anu Suosalo Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta sivu 1/2 TAVOITTEEMME OLI Perinne- ja kulttuurintutkimuksellisen tiedon käyttäminen erityisesti matkailutuotteiden laadun kohentamisessa sekä ympäristömme menneisyyden ja arvomaailman kertominen laajalle yleisölle. Työmme päämääränä oli tuottaa laadukas kulttuurituote, jolla on mahdollista kasvattaa alueemme maaseutumatkailun tasoa, elävöittää lähiseutujen kovin vähäisellä käytöllä olevia kylien kokoontumistiloja, seurain- ja työväentaloja sekä mahtavia maatiloja, joissa yhä elää vuosisatojen takainen henki. Tavoitteenamme oli etsiä tietoa ajasta, jolloin maanviljely yhä rytmitti vuotuiskiertoa, kertoa vuoden takaisesta elämänkulusta juhlan muodossa. Päämääränämme oli tuottaa tietoa talonpoikaishäistä, jossa isoisoäitiemme ajan tavat,estetiikka ja elämäntapa elää yhden ihmisen tärkeimpien päivien ajan. SUUNNITELMIEN ETENEMINEN Työryhmän jäsenet käyttivät apurahan turvin kukin kuukauden taustatiedon etsimiseen ja idean muokkaamiseen. Tutustuimme kirjallisuuteen sekä saataviin arkistolähteisiin mm. Museoviraston arkistossa oleviin hääaiheisiin kyselyihin. Työnjako oli seuraava: Tuula Launonen keskittyi estetiikkaan ja näkyvään muotopuoleen. Hänen tavoitteenaan oli etsiä 1800-luvun puvustusta sekä häähuoneen, -pihan ja -aitan koristeluihin liittyviä yksityiskohtia. Iina-Maria Piilinen etsi tietoa ruoka- ja ohjelmakulttuurista sekä hääkaavoista. Anu Suosalo keskittyi talonpoikaiseen tapakulttuuriin yleisesti. Jokainen hankki myös pohjatietoa varsinaissuomalaisesta talonpoikaiskulttuurista kirjallisuuden avulla. Myöhemmin tietopohjaa laajennettiin säätyläiskulttuurin puolelle, koska toteutetussa häätapahtumassa esiintyivät kaikki 1850-luvun säädyt ja kyläyhteisön ryhmät käsityöläisistä papistoon, rusthollareista torppareihin ja kartanon väestä lapsenpäästäjiin. Myös tarkasteltava aikakausi rajautui 1800-luvun puolenvälin historiaan. Ajankohta oli vahvasti perinteistä talonpoikaista viljelykulttuuria ja säätyyhteiskuntaa edustava kuitenkin jo uuden teollistumisen ajan henkiä haisteleva.

2 Suomen kulttuurirahasto / APURAHARAPORTTI Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto TURUN YLIOPISTO Työryhmä Tuula Launonen, Iina-Maria Piilinen ja Anu Suosalo Junttilantie Raatala VARSINAIS-SUOMALAISEN HÄÄPERINTEEN ELVYTTÄMINEN - TIEDON KERÄÄMINEN JA SOVELTAMINEN NYKYAJAN HÄIHIN Muotitaiteilija Tuula Launonen, fil. maisteri Iina-Maria Piilinen ja fil.kand. Anu Suosalo Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta sivu 2/2 TAPAHTUMAKSI ASTI Keväällä Tuula Launonen kuuli Loimaan kunnan Haaran kyläyhdistyksen ideasta elvyttää jokasyksyistä perinnepäivänäänsä entisaikain häätavoilla. Iina-MariaPiilinen ja Tuula Launonen vierailivat kyläyhdistyksen suunnittelukokouksessa ja kertoivat hankkeestamme etsiä tietoa juuri hääperinnetapahtuman taustatueksi. Ryhmästä Tuula Launonen jäi Haaran hääprojektiin mukaan toimimamaan taiteellisena johtajana. Anu Suosalo osallistui hankkeeseen kouluttamalla esiintyjiä 1850-luvun tapakulttuurista. Iina-Maria Piilisen osuus oli taustatiedon etsiminen, jota Tuula Launonen sekä kyläläiset käyttivät tapahtuman toteutuksessa. Haaran projektin rahoitus tuli Leader+ohjelmasta, Jokivarsikumppanien paikallisesta toimintaryhmästä, joten se oli täysin erillinen hanke. Varsinais-Suomen rahaston apurahalla työryhmä hankkitaustatietoa, EU-rahoituksella toinen taho toteutti pohjatiedolla varustetut ideat. Ilman yhteistyötä Haaran kyläyhdistyksen kanssa hanke olisi jäänyt tietoasteelle esitetty hääjuhla oli ulkonäöltään, rytmiltään ja henkilöhahmoiltaan rekonstruktio 1850-luvun talonpoikaisista häistä, niiden ensimmäisestä päivästä. Tilaisuudessa esiintyivät kaikki kylän säädyt kartanon väestä torppareihin. Häätilan koristelu sekä puvustus olivat aitojen mallien mukaanvalmistettuja, valkoisilla lakanoilla päällystetty häähuone, jossa luonnonmateriaaleista valmistetut koristeet ja perinteisillä kuoseilla varustetut kankaat koristivat suuren tilan, oli onistunut malli 150 vuotta vanhasta estetiikasta. Menussa esiintyivät talonpoikien herkut, klimppisoppa sekä hääpuuro. Kyläläisten puvuissa sekä käytöstavoissa oli säätyjen erilaisuus nähtävissä selkeästi. Näin nykyajan ihmiselle kerrottiin erilailla järjestäytyneestä yhteiskunnasta. Hääjuhlien ohjelma kertoi entisajan tapakulttuurista ja huumorista elävästi. Toisenlainen ronskius vaimojen puheissa, tanssien elekieli ja juhlapuhujien sanankäyttö viestittivät kävijöille 1800-luvun arvostuksista ja tyylistä. Haaran häätapahtuma sai runsaasti valtakunnallista ja paikallista mediajulkisuutta päässen kaikkiin paikallisiin lehtiin sekä televisioon, naistenlehdet sekä MTV3 aamulähetys tekivät tapahtumasta spotteja. Näin päämäärämme luoda laadukas perinnetapahtuma, joka viestittäisi laajasti menneen maailman arvoista ja tyylistä onnistui. Tilaisuus kokosi kolmena päivänä monta sataa kävijää kokemaan, näkemään ja oppimaan 1800-luvun talonpoikaiseta elämäntapaa. Idea ja sanoma välittyivät myös tiedotusvälineiden avulla muidenkin ihmisten tietoisuuteen. Työryhmän puolesta Anu Suosalo / GSM

3 AATELISET, SÄÄTYLÄISET - osa varattomia mutta heillä aina asemansa, joka saatu kuninkaalta, erityisoikeuksia omistamisessa, asemassa jne. - muut säädyt tavoittelivat heidän paikkaansa esim. aviolla - johtavia henkilöitä niin viroissa, omaisuudessa kuin henkisesti - alkujaan maaseudun kartanokulttuuria, 1800-luvulla yhä enemmän kaupunkien ja maan johtohenkilöitä PAPISTO - periytyviä virkoja, papin poika peri isänsä aseman, jos oli kouluttautunut siihen, myös tyttären tai lesken naimalla viran saaminen - papin tyttäret hyvä talousihmisiä, haluttuja vaimoja 1800-luvulla avioituivat yhä enemmän aatelin, porvariston ja virkamiesten kanssa kuin vain omaan ryhmään - poikien koulutus papiksi tai virkamieheksi, tyttöjen mamselleiksi PORVARISTO - kauppiaat ja käsityöläiset - varakkaimmat laskettiin korkeimpiin säätyläisiin, asema vahvistui 1800-luvulla, nousivat johtavaksi ryhmäksi - säätyläisten elämäntyylin, pukeutumisen ja tapojen omaksujia - pyrkivät naimakaupoilla aatelistoon ja papistoon VIRKAMIEHET - ei varsinainen sääty, mutta sen korkeimmat jäsenet useimmiten säätyläisluokkien koulutettuja poikia luvulla kasvava joukko, levittäytyi myös maalle - alimmat virat kuten siltavoudit lähellä rahvasta ARVOJÄRJESTYS: aateliset ja heissäkin ylemmät suvut, arvostetuimmat olivat ritarihuolla esiintyvät suvut ja siellä he olivat numerojärjestyksessä, sukulaisuus korkeisiin sukuihin joko suoraan tai avioliiton kautta nostivat arvoa, erilaiset valtion korkeat virat nostivat arvoa papisto seurasi aatelisia, suuremmissa pappiloissa oli myös apupappeja ja lukkareita, mikäli paikalla useampia säädyn edustajia niin isompien pappiloiden tai piispan sukua olevat korkeampia, myös papiston liitot aatelissukuihin nostivat, talonpojan tyttäriä naitiin harvoin pappissukuihin, varakkaasta talonpopojan pojasta tai porvarin pojasta saattoi tulla pappi porvariston aseman määräsi varallisuus ja onnistuminen kaupankäynnissä, varakkaimmat pystyivät myös naimaan aatelisia sekä pappissukua ja näin kohosivat arvossa 1850-luvulla kaupankäynnin vapautuminen ja teollisuuslaitosten perustaminen lisäsi porvariston määrää maalla, teollisuuslaitoksen omistaja, patruuna, oli silti alempi kuin paikalliset säätyläiset vaikka olisikin ollut varakkaampi, alempien sätyläisten joukossa oli hurjaa vaihtelua ja taistelua aseman kohoamiosesta, lisääntyvä virkamieskunta sekoitti pakkaa myös, samoin lukkarit ja menestyneet käsityöläiset asettuvat tähän välimaastoon, osa katsottiin varakkaimpien talonpoikien yläpuolella, joskus taas alemmaksi 1800-luvulla asetelmat menivät yhä enemmän sekaisin, kun porvaristo pystyi naimaan paljon aatelisia ja virkamisten arvo nousi, säätyjako alkoi mureta rahan ja sivistyksen noustessa uusiksi arvoiksi TALONPOJAT - itsenäisiä, omistivat maansa ja maksoivat veroa - tilan ja omaisuuden siirtäminen yleensä pojalle - ryhmän sisäinen järjestys omaisuuden mukaan, esim. rusthollareiden vaurastuminen 1800-luvulla metsäkaupoilla nosti heidät liki säätyläisiksi - osa talonpojista varakkaampia kuin säätyläiset mutta silti asemaltaan alempia, tämä asetelma mureni luvulla, kun varakkuudesta tärkein tekijä - itsetunnon nousu 1800-luvulla ALIMMAT VIRKAMIEHET - erityisesti maaseudun vähempiarvoisten virkojen haltijat vaikka olisivatkin syntyjään säätyläisiä PORVARISTOSTA VÄHÄPÄTÖISIMMÄT KÄSITYÖLÄISET - erityisesti maaseudun käsityöläiset SUURIN OSA VÄESTÖSTÄ MAATTOMIA, IRTOLAISIA - jollei omistanut maata tai verotettavaa omaisuutta oli irtainta väestönosaa, talollisen nuoremmista lapsista usein torppareita tai aputyövoimaa, jolleivat perineet tai avioituneet talollisen kanssa - torpparit ja mäkitupalaiset isäntänsä suojeluksessa, muiden täytyi pestautua vähintään vuodeksi jonkun laillisen henkilön palvelukseen - romanit ja muut kiertävät ryhmät pelottavia - irtaimelle väelle vaihtoehtona pakkotyö, vankila tai armeija luvun aikana säädyttömien määrä kasvoi, liika väestö siirtyi kaupunkeihin, joissa kasvava tehdasteollisuus tarvitsi työvoimaa ARVOJÄRJESTYS: talonpoikien kesken järjestys määräytyi varakkuudella ja suvun saavuttamalla asemalla, 1700-luvulla maaseudun järjestystä vielä ylläpiti paikallinen hallinto, usein oltermannilaitos, jossa uskotut miehet olivat arvostettuja, 1800-luvulla maallinen valta ulottui joka puolella ja maaseudun arvopakkaa tulivat sekoittamaan yhä enemmän virkamiehet, vaurastuvat käsityöläiset ja porvaristo virkamiehet kuuluivat välillä säätyläisiin, välillä talonpoikiin, koululaitoksen yleistyessä 1800-luvun puolivälin jälkeen saapuivat opettajat, jotka asettuivat samaan välikastiin talonpoikien varakkuudessa tapahtui muutoksia 1800-luvulla, kun viljelyalaa tärkeämmäksi nousi metsäomaisuus, tällä kaupalla rikastuvat horjuttivat vanhojen sukutilojen asemaa, varakkaimmat talonpojat pystyivät kouluttamaan poikiaa jopa papeiksi ja näin talonpoikaisvanhempien arvo nousi joskus torpparit pystyivät hankkimaan enemmän omaisuutta kuin eräät talolliset, he jäivät kuitenkin arvoasteikossa alemmaksi ollessaan selkeästi säädyttömiä teollisuuslaitosten työväki oli useimmiten säätyjen ulkopuolista väestöä, tosin he saattoivat olla talollisten lapsiakin, naimakaupat talonpoikien kanssa nostivat heidän asemaansa säätyläisten lesket saatoivat joskus tehdä myös hurjia vetoja ja naida jopa renkinsä, tämä oli mahdollista mutta kovin rohkeaa

4 ELÄMÄNPIIRI: kuuluminen säätyyn, kansainväliset esikuvat, suvun maineen ja aseman säilyttäminen tai sen nostaminen seurustelu säätyyn kuuluvien kanssa, paljon matkustelua kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla, opiskelu Euroopassa (pojat) ja Tukholmassa (pojat sekä tytöt) köyhien ja varakkaiden elämä erosi paljon toisistaan mutta köyhäkin aatelistyttö oli hyvä naimakauppa varakkaalle porvarilla, tällöin yhdistyivät nimi ja varallisuus ELÄMÄNRYTMI: vuoden kierron, juhlien, vierailujen ja tapahtumien rytmittämä, kesällä matkustamista, talvella vierailuja asuinalueen säätyäisten kesken, miehillä työn mukaan, uraan, eteenpäinmenoon suuntautunut NAISTEN MAAILMA: päämääränä avioliitto, koti,taloudesta huolehtiminen joko yksin tai talousmamsellin sekä piikojen kanssa, lasten kasvatus, seurustelu, vierailut, käsitöiden valmistaminen, vieraiden kestitseminen, varakkuudesta riippuen joko joutilasta tai hyvin työteliäs elämä, joskus vähilläkin varoilla pidettävä yllä säädyn mukaista elämää, ajan, muotien ja tapahtumien seuraaminen, samassa taloudessa saattoi asua myös perheen vanhatpiiat ja leskeksi jääneet varattomat naissukulaiset, osa naisista alkoi kouluttamaan itseään 1800-luvulla MIESTEN MAAILMA: kodin ulkopuolinen maailma, työ, ura, suhteiden ja omaisuuden luominen, perheen taloudesta huolehtiminen, ei avioon ennenkuin hankittu tarpeeksi hyvä asema ja tulo, miehillä paljon vapautta naisiin verrattuna NUORTEN SEURUSTELU: tyttöjen siveyttä varjeltiin, avioton raskaus kauhistus ja häpeä, tytöillä miesten seurassa `esiliina, pojilla vapaampaa, ilotyttöjen käyttö hyväksyttyä, jotta pojat jaksoivat hankkia elannon ennen avioliiton solmimista nuoret tutustuivat vierailuilla, tanssiaisissa, tapahtumissa, päämääränä säädyn mukainen jopa asemaa parantava liitto, 1800-luvulla säätyläistytöissä yhä enemmän vanhoja piikoja kun säätyläispojat alkoivat naida muiden säätyjen tyttöjä, näm naiset jäivät veljiensä ja sukulaistensa elätettäväksi ELÄMÄNPIIRI: perhe ( käsitti ydinperheen lisäksi isovanhemmat, palkolliset, muut sukulaiset), suku, kyläyhteisö, markkinamatkat, työnteon, ahkeruuden ja näppäryyden arvostaminen, lasten kasvatus työhön jo pienenä eroja paikallisesti esim, rannikolla talonpoikaispurjehdus, Lounais- Suomen tiheä asutus ja selkeät säätyjaot, Pohjanmaan talonpoikavaltaisuus, Karjalan suurperheet ELÄMÄNRYTMI: vuotuiskierto, maanviljelyvuoden tuoma järjestys elämään, kesä kiireinen, syksyllä enemmän juhlia, vuotuisjuhlat, häät ja hautajaiset katkaisivat arjen, syklinen NAISTEN MAAILMA: kodin sisäpiiri, tuvan sisällä tapahtuvat työt, ruoasta huolehtiminen korkeimmat tehtävät, lastenhoito, ulkotyöt, karjan hoitaminen, puinti, miesten poissaollessa viljely, käsityöt, työpäivät jopa kello , rotevia ja vahvoja työnaisia, säätyläismiehistä jopa pelottavia emäntä korkein arvonimitys, miniä sai arvonimen vasta erityisesti luovutettaessa, samassa taloudessa mahdollisesti emäntä, kälyt, lapset, miniät ja piiat yhdessä, naisten oma piiri ja maailma nainen peri maalla 1/3 siitä mitä veljensä, mutta omisti sen itse yleensä myötäjäiset naisen omaisuutta, silti rahatalous naisenkin työllä ansaittu miehen vallassa, 1800-luvulla kasvava rahatalous vähensi näin ennestään vahvaa naisen asemaa maalla MIESTEN MAAILMA: herra ja tärkein henkilö ulospäin, viljely, hevosten- ja härkien hoito, rahat miehen vastuulla, miesten käsityöt, sukupuolilla hyvin eriytynyt maailma mutta talonpoikaismaailmassa vahva kumppanuusside NUORTEN SEURUSTELU: yöstely ja vapaa seurustelu yleistä, aviottomat lapset yleisiä, olipahan tärkeä lisääntymiskyky ainakin varma ja taloon saatiin nuorikon mukana tulevasta lapsesta työvoimaa, ehkäisykeinona tiputtaa sängyn lautojen väliin tippa elohopeaa, myös piikojen lapset hyväksyttiin kunhan kykenivät töihin, nuoret viettivät vapaa-aikansa nurkkatansseissa ja muissa salassa pidetyissä riennoissa, julkiset olivat verotettuja, aitat talon tyttöjen taidon näytteen paikkoja ja kesäisiä seurustelumajoja, myös säädyttömällä tytöllä mahdollisuus päästä avioon vaikka olisi lapsiakin, työkyky ja taidot tärkeitä ominaisuuksia yhteisössä, jossa tarvittiin työvoimaa, talonpoikien säädyssä vain vähän vanhojapiikoja SÄÄDYN KOROSTAMISEN MUOTOJA: KIELI: ruotsi, ranska, hieman venäjä ja saksa, fennomaaneilla kiinnostus suomenkieleen 1800-luvulla PUKEUTUMINEN: oman säädyn korostaminen, aateliston väriksi ymmärrettiin punainen, papiston musta, ylelliset- ja tuontimateriaalit säätyläisten oikeuksia, jo papin rouvan tai porvarin vaimon samettia sekä turkisvuorauksia ihmeteltiin, kerrottiin myös varallisuudesta ja ajan seuraamisesta, luvulla eurooppalaiset muodit hyvin tärkeiksi, sesonkien mukaan vaatevaraston uusiminen, myös miehillä PAIKALLISESTI HYVÄKSYTTY KÄYTTÄYTYMINEN: KIELI: suomi, paikalliset murteet, suomenruotsalaiset PUKEUTUMINEN: 1800-luvulle asti materiaalit lähinnä kotipiiristä, villa ja pellava yleisimmät, paikalliset muodit, kuosit ja värit vuosisadan puolivälistä ostotuotteet yleistyivät, säätyläisten muotien seuraaminen ja soveltaminen, herätti närää säätyläisissä, erityisesti silkin, sametin ja värien käyttö, säätyläisten vaikutteiden omaksuminen kuten 1800-luvulla naiset pukivat useita hameita päällekkäin saadakseen aikaan kunnon pönkkähameen nainen pyrki hankkimaan vaatevaraston koko elämäkseen tyttönä, vaatteet itselle, miehelle ja lapsille kapioiden tärken sisältä, runsas aitta tytön naimavaltti

5 HYGIENIA: näkyvän puhtauden merkitys kasvaa 1800-luvulla, puhtaudella säätyläiset korostavat omaa merkitystään, siisteys arvoksi, ainakin kasvojen, kaulan ja käsien pesu, 1800-luvun loppuun mennessä kokonaan peseytyminen, näkyvän ja näkymättömän lian karttaminen tärkeäksi keinoksi tautien vastustamista puhtaudesta, niin vartalon kuin sielunkin, tulee tärkeä ihmisarvon määrittäjä 1800-luvulla, tällä tekee sivistyneistö selkeää eroa tavalliseen kansaan, 1800-luvulla kasvaa ylempien luokkien valistuksen halu, päämääränä on opettaa mm. likainen, juoppo, huonosti käyttäytyvä rahvas kunnon kelvollisiksi kansalaisiksi SUHDE ALKOHOLIIN: miehillä erityisen yleistä, vierailuilla, juhlissa, illanvietoissa erittäin kostea tarjoilu, punssit, viinit, konjakit ja tuontiviina yleistä, naisilla käyttö vähäistä TAPAKULTTUURI: eurooppalaisen hovikulttuurin hienouksien sisäistäminen, herrasmiesten kumartelu, naisten käsien suutelu, ylösnouseminen naisen astuessa sisään, ovien avaaminen, naisilla pidättyväisyys, seurustelutaidot tärkeitä, hillityt keskustelut ja liikkuminen, pöytätavat jne., korostetaan eroa muista erityisesti rahvaasta, myös säätyläisten sisällä kilpailua tapojen taitamisesta, liian hieno käyttäytyminen käsityöläisen vaimolla tai porvaristolla koettiin nousukasmaiseksi, oman suvun asema ja historia määritti miten sai toimia oman säätynsä sisällä ARVONIMELLÄ KUTSUMINEN: alemmat kutsuivat ylempiä paitsi teitittelynimellä myös arvonimellä, myös setä ja täti toimivat arvoniminä HYGIENIA: saunominen ei välttämättä tarkoittanut peseytymistä, puhtaiden vaatteiden vaihtaminen harvoin, puhdas vaate merkitsi puhtautta, liika puhdistautuminen nähtiin turhamaisuudeksi, itsensä peilaaminen samoin, sylkeminen yleistä, kitkettiin kansanvalistuksella 1900-luvulla pois tuberkuloosivaaran vuoksi, sylki nähtiin voima-aineeksi samoin lian uskottiin lisäävän voimaa, ympäristö haisi, tuoksuista vaarallisia ja pelottavia vasta luvulla SUHDE ALKOHOLIIN: viinaryyppy yleinen ennen kahvin tuloa, tervetuliaisryypyt, lähtiäisryypyt, pidoissa kala, liha, onnen ja kaikki mahdolliset ryypyt, olut ja sahti yleistä janojuomaa, pienessä pöhnässä oleminen jokapäiväistä mutta vain koko omaisuuden menettäminen viinan ja esim. pelaamisen kautta halveksittua, viinan poltti kiellettiin kansalta valtion talouden perusteella, 1800-luvulla säätyläiset alkoivat halveksia kansan viinan käyttöä ja kasvattaa kansaa raittiuteen, syntyi käsitys suomalaisesta viinapäästä, itselleen säätyläiset kyllä sallivat alkoholin käytön, osasivathan he käyttää sitä säädyllisesti, kahvin yleistyminen korvasi viinan arkipäiväisenä vierasvarana 1800-luvun aikana TAPAKULTTUURI: ylempien ja vanhempien henkilöiden kunnioitus, tervehtimisen tärkeys, uskomusten kunnioitus, työn, ahkeruuden, sisukkuuden ja kunkin taitojen arvostaminen, varastaminen ja valehteleminen hyvin paheksuttuja tapoja, luonnon ja Jumalan kunnioittaminen, samanarvoisten pilailusuhteet, vanhempien opettavainen pilanteko ARVONIMELLÄ KUTSUMINEN: emäntä ja isäntä korkeimmat arvonimet, nuori emäntä oli vain miniä kunnes hänelle emännän arvonimi luovutettiin, varakkaimpien torppien emäntiä saatettiin joskus kutsua emänniksi, tähän oli vastattava kainoudella KÄTTELY: nainen ojentaa kätensä ensimmäisenä, kättä kosketetaan kevyesti, käden puristaminen oli merkki kiintymyksestä ja siksi hämmentävä ylempiarvoinen ojentaa kätensä ensimmäisenä alemmalle samoin naiset ja iäkkäämmät ojentavat ensimmäisenä käsisuutelu yleistä, nainen ojensi kätensä miehelle, joka vain keveästi sipaisi sitä huulillaan, joskus erittäin harvinaisessa tilanteessa säätyläisnainen saattoi antaa kätensä talonpojalle suudeltavaksi TERVEHTIMINEN: hatun nostaminen yleistä, naisilla kevyt nyökkäys, lähimpien tervehtiminen sanoilla ja muodin mukaisilla ilmauksilla, paljon ranskalaisia vaikutteita, vanhempien ja ylempiarvoisten mainitseminen arvonimellä SISÄÄN ASTUMINEN: yleisiin tilaisuuksiin ensimmäisenä tai jos useita säätyläisiä niin arvon mukaan, samoin istumajärjestys arvon mukaan, ylimmät ensimmisinä tai erityisissä paikoissa esim. kirkossa säätyläisillä keskenään vilkas vierailukulttuuri, lähimmät aina sisään mutta kaukaisimmat saattoivat jättää eteisessä olevaan rasiaan vain käyntikorttinsa miehet antoivat naisille tietä, avasivat oven ja astuivat jälkeen ISTUMINEN, SEISOMINEN: herrat nousevat seisomaan naisen tullessa sisään, rahvas näki tämän erittäin herraskaisena, naiset saivat aina istua, kaikkien säätyjen tilaisuuksissa korkeampiarvoiset istuivat aina, vähempiarvoiset seisoivat, naisilla ja miehillä omat paikkansa, 1800-luvulla yleistyi naisten ja miesten vierekkäin istuminen, tapa herätti rahvaassa suurta ihmetystä KÄTTELY: kättely yleistä mutta vaihtelee paikallisesti, joskus käteltiin kaikki saman arvoiset, tutut reippaasti ja kättä ravistaen, kätelty myös lähtiessä, pidoissa usein paljon kättelemistä kättelyuskomuksia: poikamies ei saa kätellä vanhaa piikaa, menee naimaonni,ristiinkättely tuo kuolemaa, kynnyksen yli kättely huonoa onnea, vieraita kätellessä syljettiin ensimmäiseksi käteen, sillä torjuttiin pahoja henkiä TERVEHTIMINEN: joillakin alueilla kuten Lounais-Suomen sisäosissa, pelkkä `ehtoota, `hyvää päivää -tervehdykset oven, tutuille kovemmalla äänellä, vastaukseksi usein Jumala antakoon herännisillä `Herran siunausta, `Jumalan rauhaa -tervehdykset säätyläisten tervehtiminen hiljaisemmalla tai korkeammalla äänellä, kättely vain, jos korkeampi ojensi kätensä, ei silmiin katsomista, koettiin röyhkeydeksi tervehtiminen rahvaalla muutoinkin tärkeää, metsien, laitumien tai teiden tervehtiminen niillä kulkiessa tai esim. lehmiä laitumelle lähetettäessä, `terve metsä, metsä vuori, terve metsän ruhtinas, myös hyvästely tärkeää, morsian mm. hyvästeli kotinsa seinät SISÄÄN ASTUMINEN: kursailu, vaimoja jopa kannettiin pitojen pöytiin, koska eivät muka kehdanneet astua sisään, tässäkin tosin ylempiarvoiset emännät menivät pöytään ennen alempia Länsi-Suomessa ei vierailuilla astuttu sisään ennen erityistä kutsumista, oven suussa odotettiin ilman hattua, kunnes isäntä pyysi laittamaan hatun päähän ja astumaan sisään ISTUMINEN, SEISOMINEN: pidoissa paikoilleen asettuminen arvojärjestyksessä, naiset ja miehet omille puolilleen, vähempi arvoiset jäivät seisomaan, myös lapset mahdollisesti seisomassa omassa ryhmässään, nuorten omat ryhmät

6 TEITITTELY: yleistä kaikilla, samanarvoiset saattoivat sinutella, yleensä puolisotkin teitittelivät, kohosi mahdottomaan suosioon 1800-luvun aikana, vuosisadan lopussa tytöstä oli erittäin hämmentävää, jos mielitietty melkein sinutteli häntä kirjeessä, hän -muodon käyttäminen yleistyi 1800-luvulla, erityisesti alempiarvoisista käytettiin hän -muotoa, ylemmät saivat sinutella alempia mutta alempien aina teititeltävä korkeampia KUMARRUS JA NIIAUS: yleisessä käytössä pienimuotoisia, niiaus naimattomien naisten tapa, pieni kumarrus kaikkien miesten, hoveissa ja keisarin ja muiden erittäin korkeiden vierailuilla alamaisilla erityiset kumarrukset ja niiaukset arvonannon osoituksena RUOKATAVAT: omat ruokailuvälineet ja haarukan käytön yleistyminen 1600/1700-luvuilta lähtien, useiden ruokaljien ateriat ja niiden ympärille kehittynyt ruokailuvälineiden ja ruokalajien etiketti, hillitty seurustelu, pöytäliinojen ja serviettien käyttö, tavoilla pyrittiin erottumaan rahvaasta, jonka ruokailu yhteisistä maljoista nähtiin alhaisena harvoissa talonpoikien kanssa yhdessä vietetyissä tilaisuuksissa säätyläisillä yleensä oma ruokailu- ja seurustelutilansa PÄÄN PALJASTAMINEN, PEITTÄMINEN: miehillä yletöntä hatun nostamista 1800-luvulla, nähtiin ylen herraskaisena tapana sulhoehdokas saattoi kävellä mielitietyn ikkunan edessä ja nostaa verhoille hattua jossakin tuttujen ja tuntemattomien tervehtiminen hattua nostamalla, esim. puistoissa, joihin ei pääsy kuin säätyläisillä, silloin ainakin tiesi tervehtivänsä samanarvoista nainen ei paljasta päätään, säätyläisnaisille lierihattuja, pappien ja porvariston rouvilla omat pitsikoristeiset myssyt KESKUSTELU: kuulumisten ja maailman tapahtumien vaihtaminen erityisesti miesten tarinoissa naiset kertovat tuttavien kuulumisesta, säätyläisten naiset kävivät vilkasta kirjeenvaihtoa sukulaistensa ja tuttavien kanssa ja näin koko maan kuulumiset olivat tiedossa taiteista ja kaunokirjallisuudesta puhuminen, sivistynyt, oppinut keskustelu, hillitty käyttäytyminen, naiset ja miehet selkeästi omissa ryhmissään säätyläiset seurustelivat yleensä vain keskenään, vaikka maaseudulla oltiin paljon kanssakäymisissä talonpoikien kanssa oli vapaa-ajan vietto oman säädyn piirissä tapahtuvaa, joskus saatettiin järjestää hyväntekeväisyyden nimissä kaikille säädyille avoimia tilaisuuksia, myös eri kielet rajana WC: vähitellen 1800-luvulla enemmän yksityiseksi puuhaksi, ulosteet ja yleensä kaikki kehon eritteet likaisuksi ja säädyttömiksi vuosisadan aikana, sisävessat yleistyivät tosin vasta 1900-luvun alussa, joten huussikulttuuri säätyläisilläkin hyvin hallussa TAPPELU: herrasmiesten välillä joskus kunnianloukkauksesta johtuvia välienselvittelyjä, myös opiskelijoiden elämästä paljon tappelukuvauksia alempien rankaiseminen korvapuusteilla ja läimäytyksillä yleistä, jos nämä eivät käyttäytyneet ylempää kunnioittavasti TEITITTELY: muotia luvulla, jopa niin, että jopa puolisot teitittelivät toisiaaan, toisten `hän -muodolla kutsuminen yleistyi vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen, samanarvoisia saatettin sinutella mutta ylempiä teititellä susipareja, maattomia ja loisia sinuteltiin kuten muitakin vähäosaisia, sairaita, kehitysvammaisia jne., sinuteltavilla usein myös lempinimiä, joko ulkoisista tai sisäisistä vajavaisuuksista keksittyjä KUMARRUS JA NIIAUS: niiaus alkujaan kaikkien tapana, jäi vähempiosaisille eli naisille, alempiarvoiset naiset niiaavat ylemmille, 1800-luvun lopussa tyttöjen tavaksi kansakoulun opetuksessa miehillä pieni pään nyökkäys, oli ensimmäisiä demokraattisia tapoja, korkea-arvoinen isäntä ja pappi saattoivat nyökätä toisilleen samalla tavalla oikein hienon arvonannon saanut talonpoika saattoi kumartaa jopa suudella säätyläisen polvia vielä 1850-luvulla RUOKATAVAT: 1800-luvulla vielä yhteisestä kupista syöminen, varakkaimmissa pidoissa vähitellen astiat jokaille samoin ruokailuvälineet, sitä ennen oma veitsi ja lusikka mukana kullakin, kahvittelussa sokerin ja korpun sylissä pitäminen PÄÄN PALJASTAMINEN, PEITTÄMINEN: pää on lakin naula, miehillä hattu melkein aina paitsi sisään astuessa ja ruokaillessa, 1800-luvulla yleistyi kirkossa pään paljastaminen, hattu miehen merkki, hatun reunan ylös nostaminen tervehtimisen merkki myssy naidun naisen merkki, sitä ei hirviä päästä pois lyödä, koska saatu Jumalalta avion merkiksi, huivista hattuun siirtyminen luvulla merkki säätyläisten esikuvien omaksumisesta, monet kaupungissa ja tehtaissa olleet tyttäret tulivat hattu päässä maaseudun sukulaisten ihmeteltäväksi, aluksi säätyläisistä julkeaa käytöstä KESKUSTELU: tuttujen kanssa ilmopista, vierailta heidän kotinsa sijainti, mistä kaukaa vieras tulee huumori karskia, paljon sukupuolisuuteen viittavia juttuja etenkin saman ikäisiltä ja naimaikäisillä ihmisillä vanhempien pilkka nuoremmista, opetuskeino, kaskut, tarinat vieraiden, muualta tulevien velvollisuus kertoa maailman ja muiden paikkakuntien kuulumisia, 1800-luvulla yleistyivät sanomalehdet ja niistä kuulumisia ja juoruja maailman tapahtumista juoruavat naiset yhteisön moraalin ylläpitäjiä, jos mieli pysyä ryhmän sisällä arvostettuna, ei kannattanut sotia sääntöjä vastaan, asia ei kuitenkaan pysynyt salassa naiset ja miehet omissa ryhmissään, samoin eri ikäryhmät vahvasti omissa ryhmissään HUUSSI: yhteisöllinen, yleensä pyydettiin kaveri mukaan paskan kummiksi, ulosteet eivät kauhisteltuja vaan luonnollisia kuten hajutkin TAPPELUT: aggressiivisuus ja väkivaltainen käytös yleisempää, ihmisten käsitys omasta koskemattomuudestaan ei sellainen kuin meillä, lasten kurittaminen, alempien lyöminen, jos nämä eivät käyttäytyneet kunnioittavasti, oli täysi sallittua myös aviomiehillä oikeus vaimojensa kurittamiseen mutta raskaana olevaa vaimoa ei saanut piestä keskenmenoon ellei sitten ollut tietämätön vaimonsa raskaudesta

Kokeeseen tulevat aiheet

Kokeeseen tulevat aiheet Kokeeseen tulevat aiheet Vihkokoe. Lue kirjasta ne sivut, jotka on vihkoon merkitty otsikon viereen. Opettele vuosiluvuista vain ne, jotka on ympyröity. Muista, että aloitamme tilanteesta, jossa suomalaiset

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Musliminuoret ja sukupolvien kuilu Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Islam ja muslimit 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

OLETKO TUTUSTUNUT ROMANI- KULTTUURIIN? luokkalaisille

OLETKO TUTUSTUNUT ROMANI- KULTTUURIIN? luokkalaisille K SN RN- KRN? 3.-4. luokkalaisille Romanikulttuuri-vihkosarja koostuu 4 eri osasta: sikouluikäisille ja 1.-2. luokkalaisille 3.-4. luokkalaisille 5.-6. luokkalaisille pettajille ja kouluttajille vet uki

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

UEF Tohtorikoulu. Valmistautuminen väitöspäivään

UEF Tohtorikoulu. Valmistautuminen väitöspäivään UEF Tohtorikoulu Valmistautuminen väitöspäivään Väitöstilaisuus Karonkka 2 Väitöstilaisuus Sovi päivä viimeistään kolme viikkoa ennen tilaisuutta varaa luentosali yliopiston tilavarauksesta väittelijä,

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Maarit Magga: Duodji perinteen vaalijana, välittäjänä ja uudistajana Aineeton kulttuuriperintö -seminaari Helsingissä 13.4.2016

Maarit Magga: Duodji perinteen vaalijana, välittäjänä ja uudistajana Aineeton kulttuuriperintö -seminaari Helsingissä 13.4.2016 1 Maarit Magga: Duodji perinteen vaalijana, välittäjänä ja uudistajana Aineeton kulttuuriperintö -seminaari Helsingissä 13.4.2016 Arvoisat kuulijat! Kiitän mahdollisuudesta saada kertoa hieman saamen käsityöhön

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

]tç Çt ]ùüäxçá äâ Jv

]tç Çt ]ùüäxçá äâ Jv ]tç Çt ]ùüäxçá äâ Jv Elipä kerran kolme aivan tavallista lasta: Eeva, Essi ja Eetu. Oli kesä joten koulua ei ollut. Lapset olivat lähteneet maalle isovanhempiensa luokse. Eräänä sateisena kesäpäivänä,

Lisätiedot

ROMANIKULTTUURI ELÄMÄÄ JA TAPOJA

ROMANIKULTTUURI ELÄMÄÄ JA TAPOJA ROMANIKULTTUURI ELÄMÄÄ JA TAPOJA Tämä on esite kaikille peruspalvelujen ammattilaisille. Esitteessä käsitellään erilaisia romaniyhteisön ja pääväestön välisiä eroja, jotka on hyvä ottaa huomioon käytännön

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?

Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? Suomi ennen demokratiaa minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli? 18.1.2016, dos., FT Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta/ Poliittinen historia / 18.1.2016 1 Mitä demokratialla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana.

Toinen jakso oli , johon osallistui myös neljä opiskelijaa ja yksi opettaja, joka oli koko ajan mukana. Ammattiopisto Tavastian Hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeosaston opiskelijat (8) ja opettajat (2) osallistuivat Vana-Vigalan Tehnika ja Teeninduskoolin hallinnoimaan Nordplus junior Vocational

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä. Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK

Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä. Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK Tutkimuksen tausta Terve Afrikka verkoston kautta syntynyt

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kuinka olla oman osaamisen uskottava käyntikortti. 17.2.2016 Balderin Sali, Helsinki

Kuinka olla oman osaamisen uskottava käyntikortti. 17.2.2016 Balderin Sali, Helsinki Kuinka olla oman osaamisen uskottava käyntikortti. 17.2.2016 Balderin Sali, Helsinki NAISET - Toimiva puvusto Jakkupuku hameella ja housuilla. Tummat farkut, jotka istuvat hyvin. Kahdet yksiväriset pitkät

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Jumala pitää Joosefista huolen

Jumala pitää Joosefista huolen Nettiraamattu lapsille Jumala pitää Joosefista huolen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Suomi Kertomus 8/60 www.m1914.org

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

lauseiden rakenne: suomessa vapaa sanajärjestys substantiivilausekkeen osien järjestys on kuitenkin yleensä täysin kiinteä ja määrätty

lauseiden rakenne: suomessa vapaa sanajärjestys substantiivilausekkeen osien järjestys on kuitenkin yleensä täysin kiinteä ja määrätty Lausekkeiden rakenteesta (osa 1) Konstituenttirakenne ja lausekkeet lauseiden rakenne: suomessa vapaa sanajärjestys substantiivilausekkeen osien järjestys on kuitenkin yleensä täysin kiinteä ja määrätty

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja

tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja Sanasto 2 tutkimusmatka = eurooppalaiset tekivät tutkimusmatkoja Afrikan mantereelle. He matkustivat tutkimaan Afrikkaa. tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja löytöretkeilijä

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten.

Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. 1 PROMOOTIOTANSSIT 2012, LAPIN YLIOPISTO POLONEESI Tanssijat pareittain rinnakkain, tytön käsi lepää pojan ojennetun käden päällä. Pojan vapaa käsi selän takana, käden selkä selkää vasten. Poloneesiaskel:

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot