Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus"

Transkriptio

1 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva, asiakkaiden tarpeet huomioiva organisaatio. - Hallinto organisoi, johtaa ja valvoo palvelutuotantoa sekä järjestää näihin liittyvät asiakirjapalvelut, vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä neuvoo ja palvelee asiakkaita. - Hallinto on viime vuosina vastannut vuosittain keskimäärin noin 3 milj. euron investointien toteuttamisesta sekä noin 20 milj.euron käyttöomaisuuden ylläpidosta. - Vuosittain valmistellaan noin 120 asiaa lautakunnan käsittelyyn sekä vastataan lautakunnan päätösten täytäntöönpanosta. - Hoitaa yksityisteiden hallintoasiat (mm. yksityistieavustukset). Ko. tehtäviä hoitaa maaseutuasiamies, joka ei kuitenkaan kuulu lautakunnan alaiseen henkilöstöön. - Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen myötä hallintoon on muodostettu osatehtäväalue: vesihuoltolaitoksen hallinto. Hallinto myy palveluja Paimion Vesihuolto Oy:lle. Hallinnon henkilöstön palkkamenoista 1,2 henkilöä laskutetaan Paimion Vesihuolto Oy:ltä. Hallinto hoitaa yhtiön sopimusasiat (kulutuspaikkoja n ), myyntireskontran, yhtiön laskutuksen kaupungilta, toimitusjohtajuuden ja työnjohtoasiat. Henkilöstö: 2,5 henkilöä. Rakennuttajainsinööri toimii tekninen ja ympäristöpalvelut toimialan toimialajohtajana ja teknisen lautakunnan esittelijänä sekä Paimion Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana. Tulevina vuosina edessä on edelleen mittavia investointeja etenkin talonrakennuspuolella. Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää investointien saattamista lähivuosina minimiinsä, kuitenkin niin, että korjausvelka ei kasva kohtuuttomasti. Eläköityminen ja vapautuvien virkojen/ toimien täyttö asettavat toimialalle mittavan haasteen tarjota jatkossakin kuntalaisille nykytasoisia palveluja. Olennaiset toiminnalliset riskit - Henkilöstöriskit eri tehtäväalueilla: pitempiaikaiset sijaistukset minimihenkilöstöllä hankalia tai mahdottomiakin, ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus tulevaisuudessa, työssäjaksaminen ja nykyisen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen. - Tietojärjestelmien ja tietoturvaan liittyvät riskit tietohallinnon vastuulla, pitempiaikaiset häiriöt lamauttavat toimintoja. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku Palvelutason säilyttäminen Asiakaspalvelukysely 0-5 TA14 TA15 TS16 TS 17 tehty tehdään Sijoituslupa- ja käyttöoikeuspäätösten taksat tarkistetaan tark istetaan HALLINTO

2 TA15/TA14 muutos-% TA15/TP13 KA-% TS 2016 TS 2017 (0 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 4,9 90,0 131,9 46,5 % 1283,3 % 5,7 5,8 ulkoiset tuotot 4,9 90,0 131,9 46,5 % 1291,4 % 5,7 5,8 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 263,2 365,7 396,8 8,5 % 25,4 % 404,8 412,9 ulkoiset kulut 259,4 353,3 363,2 2,8 % 20,0 % 404,8 412,9 sisäiset kulut 3,8 12,4 33,6 170,8 % 397,6 % 0,0 0,0 Toimintakate -258,2-275,7-264,9-3,9 % 1,3 % -399,1-407,1 Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy PVH Oy:ltä laskutettavia kustannuksia lisää (henkilöstömenoja, palvelujen ostoja ja muita kuluja). Yksityistieavustuksia vähennetty n ja henkilöstömenoja n.4000.

3 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Infrapalvelut Pekka Salo Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Tuottaa tienpitäjänä yhdyskunnan tarvitsemat ja lakiinkin perustuvat liikenneväylien sekä niihin kuuluvien laitteiden ja muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina ja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Ylläpitää kaupunkilaisille monimuotoisia viheralueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uimapaikoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä. Keskeisenä toimintana on kaupungin hallussa ja hoidossa olevien liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito sekä uusien rakentaminen sisältäen myös liikenne- ja viheralueella olevat laitteet sekä liikenneturvallisuuden edistäminen. Liikenneväylien kunnossapitoluokitus sekä viheralueiden hoitoluokitus ohjaavat toimintaa. Vakituista henkilökuntaa tehtäväalueella vuonna 2014 on yhdyskuntateknikon (50 %) ja kaupunginpuutarhurin lisäksi 7,5 henkeä. Suunnitelmakaudella tulee kunnossapidettävä katupituus, tievalaistuksen ja hoidettavien viheralueiden määrä edelleen lisääntymään. Vuoteen 2019 mennessä mm. katupituus kasvanee n. 5 km ja kevytväylästö n. 3 km. Myös rakennettujen puistoalueiden pinta-ala on kasvanut Paimionjokipuiston myötä. Liikenneväylät ja viheralueet muokkaavat taajaman ympäristökuvaa, jonka merkitys on viime vuosina korostunut voimakkaasti. Tämä merkitsee huomion kiinnittämistä entistä enemmän kadun rakenteisiin ja pintamateriaaleihin sekä vierialueiden viimeistelyyn mm. istutuksin ja reunakivin. Leikkikentille, ulkoliikunta- ja uimapaikoille asetetut turvallisuusmääräykset lisäävät edelleen alueiden kunnossapito- ja uudistamistarvetta. Tämä vaatii myös enemmän rahallista panostusta. Eri liikuntamuodot ovat tuoneet vaatimuksia etenkin kevytväylien kunnossapitoon ja valaistukseen. Tällä vuosikymmenellä on tehtäväalueen vakituinen henkilöstö vähentynyt kolmanneksella. Tilalle ei ole saatu palkattua uutta vakituista henkilöstöä. Vajetta on kausityövoimalla, harjoittelijoilla ja työllistetyillä sekä ulkoistamalla, jotta on pystytty ylläpitämään lakien ja määräysten sekä annettujen tavoitteiden mukaista, tehtäväalueelle kuuluvan kunnossapidon ja rakentamisen laatutasoa ja määrää. Ulkoistamisessa sopivien ja luotettavien urakoitsijoiden löytäminen ei kuitenkaan välttämättä ole ongelmatonta eikä ulkoistaminen myöskään välttämättä tuo kustannussäästöjä. Vuokrattavan peltoalan ja metsämaan myynti pienentää tehtäväalueen vuosittaisia tuloja. Olennaiset toiminnalliset riskit - Henkilöstöriskit: pieni organisaatio, henkilöstön työkyvyn ylläpito ja kehittäminen - Onnettomuudet ja poikkeukselliset sääilmiöt: öljyvahingot, myrskyt (puiden kaatuminen liikenneväylille ja yleisille alueille), sähkökatkot (katuvalaistus pois päältä, josta seuraa myrskyvahinkojen korjaus pimeässä ja kuntalaiset kokevat turvattomuutta, runsaat sateet, poikkeuksellisen suuri lumentulo (kalusto ei riitä). - Korvausinvestoinnit eivät kata korjaustarpeita, jolloin korjausvelka kasvaa. Toiminnalliset tavoitteet

4 Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku TA 15 TS 16 TS 17 Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta 1. Kehityskeskustelut käydään toteutuma % Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva Käyttötalousosan keinot: 1. Liikenneväylien kunnossapitolain mukaiset velvoitteet täytetään 2. Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisen hoitotason toteutuminen 3. Leikkikentät, uima- ja ulkoliikuntapaikat turvallisuusmääräysten mukaisia 4. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen palvelukysely 1-5 toteutuma-% toteutuma-% toteutuma-% 3,3 80 3,3 70 3,3 70 Investointiosan keinot: 1. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan m2/vuosi Uusien kaava-alueiden liikenneväylien päällystys tonttien rakentumisen mukaan 3. Uuden katuvalaistuksen rakentaminen tonttien rakentumisen mukaan 4. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus kun 90 % tonteista rakentunut kun 50 % tonteista rakentunut Saari, Preitilä Vähäjoki Vähäjoki Saari Kiirulantie 5. Vanhojen asuntoalueiden sadevesiviemäröinti 6. Leikkikenttä uudelle asuntoalueelle samanaikaisesti kunnallistekniikan rakentamisen ohella valopisteitä/a sv-viemäröinti alue toteutuma 50 Untontien alue 200 Nuppulantie,Joukahaisentie Yrittäjäntie,Lemminkäisentie Toimintaa kuvaavia lukuja arvio 2014 Tiepituudet km - kadut 66,6 67,3 68,3 68,6 69,0 - kevytväylät 26,4 27,4 28,5 29,1 29,1

5 - rakennetut polut (talvikp:a) - muut tiet 1,8 3,9 1,8 3,9 2,3 3,9 2,5 3,9 3,9 yhteensä 93,3 96,8 97,6 103,0 105,3 Tievalaistus, km 85,6 87,0 88,2 88,2 88,9 Talvikunnossapito, ko.vuonna päättynyt talvi - liukkaudentorjunta materiaali, t aurauskierroksia Leikkikentät kpl Uimapaikat kpl A2-luokan puistoa ha 24,5 24, Maisemaniittyjä ha ,5 5,5 8,5 Puisto-/ taajamametsiä ha Talousmetsiä ha Peltoa ha ,5 34,5 34,5 INFRAPALVELUT TA15/TA14 muutos-% TA15/TP13 KA-% TS 2016 TS 2017 (0 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 81,8 108,2 111,5 3,0 % 18,1 % 114,8 118,3 ulkoiset tuotot 81,8 108,2 111,5 3,0 % 18,1 % 114,8 118,3 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 1 152, , ,8-2,5 % -2,9 % 1 084, ,8 ulkoiset kulut 1 149, , ,8-1,8 % -2,8 % 1 084, ,8 sisäiset kulut 2,5 8,3 0,0 -,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakate , ,4-973,3-3,1 % -4,5 % -969,9-966,5 Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstömenoja vähennetty n Katuviheralueiden ja muiden viheralueiden hoitotaso tulee laskemaan. Pieniä parannushankkeita voidaan tehdä entistä vähemmän.

6 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Kiinteistöpalvelut Olli Koivukangas Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kiinteistöpalvelut tuottaa kaupungin kiinteistöpalveluja niin, että tiloissa on kaikkien terveellistä ja turvallista työskennellä ja toimia. Kiinteistöpalvelut muodostuvat rakennusteknisistä, sekä kunnossapitotöistä ja kiinteistönhoito- ja siivouspalveluista. Tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella toiminnalla taataan hyvä kiinteistöjen kunto, sekä rakennusten elinkaaren piteneminen. Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja niiden ylläpito käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huomioiden, sekä kaupungin eri tilojen puhtaanapito ja hygieniasta huolehtiminen. Palvelut järjestetään omana työnä sekä osittain ostopalveluna. Kiinteistöpalvelut tuottaa käyttäjäpalveluita, joista aiheutuvat kustannukset peritään suoraan toimialoilta ja niiden yksiköistä toimitilavuokrien kanssa. Toimintatapa otettiin käyttöön talousarviovuodelle 2014 ja tuotteistaminen jatkuu edelleen. Kiinteistönhoitotöitä ovat mm. tekninen huolto, talonmiespalvelut, energiankulutuksen seuranta ja kiinteistöjärjestelmien sekä huoltokirjojen ylläpito. Kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä on mm. erilaiset korjaus- ja asennustyöt, tilojen järjestelyissä ja muutoissa avustaminen, sekä erityisalojen alihankkijoiden hankinta. Kiinteistötoimi ylläpitää kaupungin omistamien sekä hallinnoimia kiinteistöjä ja rakennuksia (~ r-m3 / k-m2) sekä niihin liittyviä ulkoalueita (~61,5 ha). Energiansäästötoimet on oleellinen osa toimintaa ja niihin panostus jatkuu edelleen. Siivoustoimen tavoitteena on tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluja, joilla luodaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä toimintaympäristö kiinteistöjen käyttäjille, sekä ylläpidetään niiden tarkoituksenmukaista puhtaustasoa. Siivoustoimi huolehtii että kaupungin omistamat kiinteistöt pysyvät käyttäjien kannalta siisteinä ja hygieenisinä, sekä omalta osaltaan pidentää rakennusten elinkaarta. Siivottavaa lattiapinta-alaa 2015 on ,5m 2, eli lisäystä viime vuoteen on 941,5m 2, josta on mitoitettu siivoustyönmitoitusohjelmalla 95 %. Siivottavia rakennuksia kaupungilla on 35 kpl. Siivousaineiden ja -tarvikkeiden hankinnassa kaupunki on mukana Turun seudun hankintarenkaassa ja KL- kuntahankinnoissa. Henkilöstövahvuus: vakinaisia kiinteistönhoitajia 7,5 hlöä, kunnossapitohenkilöstöä 4,7 sekä yksi iltavahtimestari toimialueenaan Vistan koulu. Siivoushenkilöstöön kuuluu 23 tilahuoltajaa, joista osa-aikaisia 4 hlöä, siivoustyönohjaaja sekä siivoustyönjohtaja. Kiinteistön hoitoa, kunnossapitoa sekä siivouspalveluita hankitaan myös ostopalveluina. Paimion kaupungin laadittua palvelustrategiaa noudattaen omien henkilöstöjen rekrytoinnin vaihtoehdoksi on selvitettävä ostopalvelun mahdollisuus ja kustannukset.

7 Rakennuskannan ikääntyminen on tuonut mukanaan työsuojelullisia ongelmia, joita joudutaan ratkaisemaan myös käyttöpuolen määrärahoilla. Yleistyneet sisäilmaongelmat edellyttävät kiinteistöpalveluiden koko henkilöstöltä nopeaa ratkaisuhakuisuutta jotta tilat saataisiin säilymään käyttökelpoisina. Sisäilmatyöryhmän kokouksissa käsitellään ilmenneiden ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä todetaan jo tehtyjen toimenpiteiden toimivuus ja riittävyys. Sivistyspalveluiden päivähoito- ja opetustilojen kasvava tarve luovat paineita kiinteistöjen tilakäytön tehostamiseen. Normaalin kunnossapidon lisäksi laajamittaisempien saneerauksien suunnittelussa otetaan huomioon tilojen tehokas ja monipuolinen käyttömahdollisuus. Tilojen vapautuessa ne pyritään nopeasti jatkojalostamaan, joko palvelemaan kaupungin omia toimintoja tai ulosvuokrattavaksi. Kohteet jotka eivät sovellu kuntonsa tai sijaintinsa puolesta kaupungin ydintoimintaan realisoidaan. Toteutuneiden kustannusten yksityiskohtaisempaan kohdentamiseen oikeille tahoille tarkennetaan edelleen. Uusia kustannuspaikkoja luodaan, kunnossapito- ja kiinteistöhoitohenkilöstön tuntikirjanpitoa ylläpidetään ja laskujen jakoperusteita tarkennetaan edelleen jo tiliöintivaiheessa. Sisäinen ylläpitovuokra on otettu käyttöön 2014 talousarvion laadinnassa. Henkilöstöresurssien riittävyys on edelleen haaste. Sairauslomien sijaistaminen rasittaa jo entisestään tiukkoja resursseja ja aiheuttaa ylikuormitusta. Eläköitymisen johdosta vapautuvat toimet tulisi saada edelleen täytettyä jotta palvelutaso saadaan pysymään edes nykyisellä tasolla. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan jatkossakin. Ulkoisia palveluntuottajia käytetään soveltuvilta osin paikkaamaan omia resurssivajauksia. Tiimityöskentelyä tehostamalla, tehtävien priorisoinnilla ja toimenkuvien tarkennuksilla tuottavuus paranee. Henkilöstön jaksaminen ja työkyvyn säilyttäminen on tässä kaiken keskellä se suurin haaste. Olennaiset toiminnalliset riskit Kiinteistöpalveluissa on laadittu sekä siivouksen, että kiinteistöhuollon osalta työpaikkaselvitykset, joissa on selvitetty toiminnan riskit ja työssä esiintyvät altisteet (fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet, ergonomia ja henkinen kuormittuminen sekä tapaturmavaarat). Työturvallisuus on kiinteistöpalveluissa kaiken toiminnan lähtökohta ja oleellinen osa henkilöstön perehdytystä. Henkilöstöriskit: - Osaavan, motivoituneen ja koulutetun henkilöstön saatavuus (kiinteistöjen lisääntynyt teknisen huollon tarve. Tilahuoltajien työmenetelmien kehitys). - Henkilöstön työssäjaksaminen (sijaisjärjestelmän puuttuminen) - Kiinteistöjen henkilöturvallisuus (sisäilmaongelmat, talvikunnossapito) - Työtapaturmariskit (putoaminen, liukastuminen, sähkölaitteet, kemikaalialtisteet) Omaisuusriskit: Äkilliset tuhot (tulipalo, myrsky, tulva, ilkivalta) Tietohallinnon riskit: Verkon kaatuminen (kiinteistöautomaatio- ja kameravalvontaohjelmien toimintakatkokset) Keskeytysriskit: Infrastruktuurin toimintavarmuus (kaukolämpö, vesi- ja viemäri, sähkö, puhelin- ja tietoverkko, katuverkko)

8 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku TA15 TS 16 TS17 Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) Kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) Palaverit käyttäjien kanssa 3) Siivoustyönmitoitus ajan tasalla 4) Asiakastyytyväisyyskysely 5) Investointihankkeiden toteutuminen valmius-% / r-m3 kpl/v valmius-% / h-m2 arvostelu 0-5 % 70 >30 90 tehdään 75 >30 90 ei tehdä 80 >30 90 tehdään Tavoite: Kiinteistöpalvelut toimii taloudellisesti ja tehokkaasti Keinot: 1) Pääoma-arvon määrittäminen sisäisen vuokran määrittämiseksi 2) Rakennusten korjausvelan määrittäminen Tavoite: Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö Keinot: 1) Henkilöstöä koulutetaan 2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain valmius-% / r-m3 valmius-% / r-m3 kurssit/hlö/v Toteutuma-% > > >2

9 Toimintaa kuvaavia lukuja arvio 2015 Rakennuksia (kpl) Rakennuksia (r-m3) Rakennuksia (k-m2) Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3) 39/ / / / Kaukolämmön ominaiskulutus (kwh/r-m3/v) 47,07 40,6 38,7 6/ / / 6258 Öljylämmitys (kpl/r-m3) Öljylämmön ominaiskulutus (kwh/r-m3/v) 43,5 48,5 45,7 Sähkö (kwh/r-m3/v) 13,29 11,2 19,4 Vesi (m3/r-m3/v) 0,12 0,11 0,10 Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) ( /v) / 5898 Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2) ,5 79/ 82/ 89/ 95/ Siivousalasta mitoitettu (%/h-m2) Siivousmateriaalikulut ( /m2) 1,04 0,97 1,32 Siivoustyövoimakulut ( /m2) 22,40 22,78 20,52 KIINTEISTÖPALVELUT TA15/TA14 muutos-% TA15/TP13 KA-% TS 2016 TS 2017 (0 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 551, , ,4 4,6 % 336,1 % 4 388, ,9 ulkoiset tuotot 530,5 534,2 384,4-28,0 % -13,8 % 0,0 0,0 sisäiset tuotot 21, ,4 3876,0-96,5 % 241,2 % 0,0 0,0 Toimintakulut 3 227, , ,3 31,9 % 19,8 % 4 505, ,3 ulkoiset kulut 3 114, ,0 752,5-76,7 % -37,9 % 0,0 0,0 sisäiset kulut 113,7 183, ,5 1943,9 % 1600,8 % 0,0 0,0 Toimintakate ,9 659,9-244,9-137,1 % -45,4 % -117,0 14,6

10 TEKNINEN LAUTAKUNTA TA15/TA14 muutos-% TA15/TP13 KA-% TS 2016 TS 2017 (0 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 2 330, , ,8 5,4 % 46,6 % 4 508, ,0 ulkoiset tuotot 2 212,9 732,4 627,8-14,3 % -35,8 % 124,1 sisäiset tuotot 117, ,4 3876,0-96,5 % 2,5 % 0,0 0,0 Toimintakulut 5 952, , ,9 22,4 % 0,3 % 5 994, ,9 ulkoiset kulut 5 809, , ,5-53,1 % -31,1 % sisäiset kulut 142,3 204, ,1 1753,5 % 1280,1 % 0,0 0,0 Toimintakate ,6-620, ,1 139,2 % -29,5 % , ,9

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot